Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen"

Transkriptio

1 Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon keventäminen: yhdet virkamiehet, yksi koululaitos jne. Koulut ja päivähoito - Kyläkoulut kiinni ja myyntiin - Pohjanlinnan koulua ei kannata korjata. Sen ongelmat eivät valitettavasti katoa nykyiselläkään remontilla. Taidekoulun (lopetuspäätöksen jälkeen) ja vanhan kauppiksen voisi ottaa peruskoulukäyttöön, ja purkaa Pohjanlinnan koulu. - Ottakaa kouluilla jo Wilma käyttöön, helpottaa ja tehostaa SUUNNATTOMASTI koulun ja kodin yhteydenpitoa ja samalla pääsette eröön kivikautisesta lippujen ja lappujen lähettämisestä kotiin. Wilma on nykyaikaa, liput ja laput jäänne entisiltä ajoilta (onko koulupuolella liian vanhanaikaista väkeä, kun eivät halua pysyä kehityksessä mukana?) - Kyläkoulut tulisi välittömästi lakkauttaa. Tämä olisi helpoin ja järkevin tapa supistaa koulupuolella. - Kouluverkko järkevälle tasolle eli sivukouluja kylmästi kiinni (vanhemmat vastustaa ei lapset joiden koulutus paranee kun pääsevät pienistä yksiköistä pois). - Koulujen salit ja tilat yhdistysten käytössä ilmaiseksi. Onko varaa? - Kyläkoulut säästöjen kohteena. Kyläkoulut ovat vuodesta toiseen olleet sivistystoimessa ensimmäiset säästökohteet. Nyt on varmaan käytettävissä laskelmat todellisista toteutuneista säästöistä. Vai ovatko ajatellut säästöt siirtyneet liikennöitsijöille lasten kustannuksella. Koulun lakkautuksen myötä lapsilta menee yleensä ainoa ja viimeinen harrastuspaikka: kaukalo, kenttä jne. Lasten koulupäivät pitenevät jne. Onko asiaa mietitty tältä osin lapsen kannalta. Kyläkouluilla ei ole kanslioita jne. Tultaisiinko isoissakin kouluissa toimeen pienemmällä kansliapalvelulla? Muitakin säästöjä voi löytyä, jos ajatellaan joskus muutakin kuin kyläkouluja. Pienistäkin säästöistä kertyy isoja summia. Kyläkoulun eteen lasten vanhemmat tekevät arvokasta työtä ja mm. talkootyöllä hankitaan koulun hyväksi enemmän kuin keskustassa. Sitä ei oteta huomioon missään. - Pehepäivähoidossa tyhjiä paikkoja, uusi päiväkoti kuitenkin tarvitaan. Miksi? - Otetaan käyttöön n kotihoidon kuntalisä, luulen, että se pienentäisi päivähoito kuluja ja lisäisi kaupungin vetovoimaa lapsiperheille. Itse olen muuttanut kesällä pitäjään perheeni kanssa ja viihtynyt erinomaisesti. - Päivähoitotoimistolla on kolme ohjaajaa ja heillä sihteeri(vastaavan kokoisissa kunnissa vain kaksi) Päivähoidon tarve lisääntyy, perhepäivähoitajia ei saada kotiin, joten on perustettava uusia yksiköitä, joissa on vastaavat hoitajat. Yksi ohjaaja voisi nyt siirtyä uuteen ryhmään Petäjäisessä, vastaava ohjaaja voisi siirtää "turhaa" paperityötään päiväkodin johtajille. SÄÄSTYISI YKSI HENKILÖTYÖVUOSI Esim. Raision kaupungissa voi hakea sähköisesti päiväkotiin, hoitopaikan vaihtamista ja esiopetuspaikkaa. Netissä olevalla laskurilla voi arvioida hoitomaksun suuruutta. Asiakasystävällinen palvelu, joka helpottanee päivähoidon henkilöstön työtäkin, kun tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen. Järjestelmä hakenee mm. verotiedot valmiiksi, kun ne laskurissakin on käytössä. Raisiossa hyvää myös lapsen ilmoittaminen kouluun Wilmalla. Netin mukaan siellä kaupungin esiopetuksessa oleville jaetaan päiväkodeista ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan. Muut kuin esiopetuksessa olevat toimittavat perinteiset lomakkeet. Wilmaan syötettyjä tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen, säästää työtä ja on jatkossa perheen kannalta tärkeä kanava koulun ja kodin välillä. - Jos keskuskoulu menee remonttiin, lapset siirretään kyläkouluihin, jolloin säästyy parakkivuokria, ja kuljetuksista verorahat tulevat takaisin kaupungille. - Koululaisia voitaisiin siirtää lähimpään kouluun yli kuntarajan, saataisiin kuntaamme valtiontukia pientä koulukuljetustaksaa vastaan ja sekin tulisi tod.näköisesti takaisin verorahoina. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. - Vuokrataan koulujen luokkia, tiloja ja urheilusaleja kesäisin ulkopuolisten käyttöön.

2 Veteraanit - Veteraaneille ruokaa samoilla ehdoilla kuin muillekin - Sotaveteraanit ei tarvi mitään kotiin kuljetettavia ruokia. - Ensimmäinen ehdotus on seuraava. Sotaveteraanien ruokinta voidaan järjestää samalla periaatteella, jolla ruokailu järjestellään tällä hetkellä Kankaanpään Kaupungilla kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Kouluruokailun yhteydessä. Niille joille tulee järjestää aterian kotiinkuljetus, suotavaa olisi että kustannuksiin ottaisi osaa veteraanijärjestöt ja esimerkiksi paikalliset Lions Clubit. Museo - Museo ja kirjasto samaan tilaan ja samat asiakaspalvelijat Museon siirtoajatukset Niinisalosta Keskustaan kannattaa laittaa jäihin. Valtion osallistuminen museoiden avustamiseen on muuttumassa ja voi koskea kuntienkin museoita. Asiakasmäärä ei lisäänny kovinkaan paljon, vaikka museo olisi keskustassa. Voisiko ajatella että museon viikonloppuaukiolosta huolehtisi joku yhdistys, esim. kyläyhdistys tai vastaava. Voitaisiina antaa esim. tarjousten perusteella. Saattaisi tulla nykyistä halvemmalla. - museon siirto keskustaan tai sulkeminen PoSa - Palvelusetelin laajentaminen, kuka tahansa tuottaa palvelut edullisemmin kuin Posa - Sote- palveluihin menee rahasta suuri osa: sieltä saa pienelläkin prosentuaalisella säästöllä ison määrän euroja sivuun. Joidenkin osioiden täyttä yksityistämistä kannattanee harkita ihan POSA:n herätyksenäkin. - Sotepalvelut (tärkein): Posa pitää purkaa ja keskittyä oman kunnan sote-palveluihin. Muut kunnat voisi sitten ostaa meiltä palveluita, eli isäntäkuntamalli. - PoSa vie suuren osan Kankaanpään varoista. Varmaan sen jokaisella alueella on kehitettävää kuten kaikkien organisaatioiden. Aikuisneuvolan ja seniorineuvolan toiminnassa on parantamisen varaa. Asiakkailla ei ole selvillä, miten seniorineuvola toimii. Netistäkään siitä ei saa tietoa. Seniorineuvolan toiminee vajaateholla, jos siellä asioivien kertomukset pitävät paikkansa. Toimistohenkilöitä siellä on kolme "lasikaapissa". Asiakkaita ei juurikaan näy odottamassa vuoroaan. Muutenkin PoSa voisi päivittää nettisivuja. Aikaisemmin terveyskeskuksen sivuilla oli hyvää "valistusmateriaalia" esim. diabeteksestä jne. Hyvällä tiedottamisella voisi "turhat käynnit" vähentyä. - Ammattitaitoisia työntekijöitä riittävästi hoitoalalle--> työssäjaksaminen, sairauslomat, potilaiden/ asiakkaiden hyvä hoito ja kuntoutus--> laitoshoidon tarve vähenee. - Mahdollistetaan kolmannen sektorin apu ( seurakunta, järjestöt, opiskelijat) hoitotyössä esim. vanhusten ulkoilutus, ystäväpalvelu, ruokailussa avustaminen, viriketoiminta-->toimintakyky säilyisi pidempään - Satsataan ennakoivaan perhetyöhön, vältytään lasten huostaanotoilta, päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamilta kalliilta ja pitkäaikaisilta hoidoilta. PoSa voisi säästää aikuis- ja seniorineuvolassa omaehtoisen seurannan osalta. Verenpainemittareiden lainaus ja sokeriarvojen omaseuranta vähentäisivät käyntejä hoitajien vastaanotolla. Osa käynneistä voitaisiin jättää pois. Omaseurannan tiedot otetaan mukaan vastaanotolle. Porista voisi ottaa mallia ja hankkia ulkona liikkuville ikäihmisille ja ehkä nuoremmillekin liukuesteet jalkineisiin. Luunmurtumien esim. lonkka kustannuksilla saa monet liukuesteet. Toiminta-avustukset - Yhdistysten toiminta-avustukset pois Kirjasto - Kirjaston ulkopuolisten lehtitilausten lopettaminen - Kirjastomaksujen korotus - Kirjastoon lainaus- ja palautusautomaatti. Säästyvillä rahoilla ostakoot mieluummin kirjoja kuin palkkaisivat eläköityvien tilalle uusia työntekijöitä.

3 Lautakunnat - Lautakunnan jäsenten puolittaminen/lautakuntien niputtaminen - Lautakunnat Tarpeettomat lautakunnat uuden valtuustokauden alussa pois. Maaseutulautakunta kokoontunut netissä olevien pöytäkirjojen mukaan viime vuonna vain kaksi kertaa. Toisessa kokouksessa hyväksytään talousarvio ja toisessa käyttösuunnitelma ja toimintakertomus. Pykäliäkin yhteensä vain 17. Kaupunginhallitus voi toimia ko. lautakuntana. Samoin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tarpeeton. Silläkin muutama kokous. Sivistyslautakunta voi hoitaa hoitaa tehtävät ja kokonaisuus on paremmin hallinnassa. Säästöä tulee kokouspalkkioissa ainakin. Valtuuston ja kunnanhallituksen yms. muiden tahojen virkistysreissut ja tutustumismatkat omakustanteisia. Kaveri kertoi, että kokouksissa tarjoillaan kahvia ja syötävää ja jotkut luottamushenkilöt jopa syövät kokouksen jälkeen kunnan piikkiin. Onko tarpeellista? Voidaan poistaa kaikki tarjoilut paitsi vierailujen yhteydessä tapahtuva isännöinti. En tiä paljonko säästää, mutta olis esimerkkinä. - kokoustarjottavat minimiin - Kehittämispäivät pidetään Kankaanpäässä, säästetään matka, ruoka sekä juoma ja yöpymisrahoissa. Luottamushenkilöt - Kuntatalouden koulutusta luottamushenkilöille: tentti uusittava niin kauan, että läpi menee - isoin säästö tulee kun irrotetaan politiikka ja kaupungin kehittäminen toisistaan. tämä jorma ja kauko episori repii kaupunkia hajalle, siihen piste. toinen eläkkeelle ja toinen enontekiöön virkaan. täällä kaupungissa tökkii aina se että kun neuvotellaan jostain,tulee eriävä mielipide. niin eikös nämä samat naamat jatka taas neuvottelua, ei tulosta. tämä on jatkunut täällä kylässä aina. on opittava se että jos naama ei miellytä niin uusia ihmisiä neuvotteluun, joskus jotkut kemia toimivat. kankaanpäässäkin on noin kymmenkunta sellaista henkilöä jotka eivät saa neuvoteltua edes kissa ulos, ovat nyt perineet virkansa,mennyt isältä pojalle tyyliin. - kaikki laivaseminaarit ym. turhakkeet pois heti - Kokouspalkkiot pois määräajaksi, ainakin puolitus - Paljonko kaupunki on joutunut maksamaan luottamuselinten ja viranhaltioiden "töppäilyjä"? Esim. Laurin koululaiskuljetukset? Jätteet - Jätteiden lajittelu - Kaupunki kilpailuttaa jätehuollon järjestämisen ja ostaa palvelu alihankintana paikallisilta toimijoilta, hoitaa laskutuksen ja näin kaupungin kassaan kilahtaa muutama satatuhatta euroa. - Jätehuollon kehittäminen mm. biojätteen käsittely. Esim. rasvakaivojen tyhjennys ja edelleen käsittelyyn kuljetus. Onko mahdollista yhteistyö kaukokolämmön kanssa. Naapurikunnissa ilmeisesti samoja ongelmia. Kankaanpää voisi olla veturina. Kiinteistöt ja tontit - Kiinteistöjen ja tonttimyynnin tehostaminen - Kiinteistöjen ym. huollon keskittäminen - Kaupungin kiinteistöt kuluttavat melkoisesti energiaa. Varuskunnassa on pitkäaikaisella työllä pystytty säästämään iso määrä euroja erilaisin energiansäästötoimenpitein. Sieltä voisi Rakennuslaitokselta kysyä neuvoa. Säästöpotentiaalia on paljon. - minun mielestäni myös aika lähellä oleva reiman tehdas olisi neuvottelun kohde ostaa pois, paikka ränsistyy ja on pian arvoton. siitä olisi hyvä kehittää pien teollisuus halli, tiloja nuorille taitajille. niin matonkudontaan kuin auton korjaukseen. - Kiinteistöjen lämmityskustannukset. On tarkistamisen paikka.

4 - Tuottaako tonttikauppa kulunsa? - Uimahallin vesi yhden asteen alemmaksi - Tilojen iltakäyttö: ovet kiinni, ei luudan vartta oven väliin, menee lämpö harakoille - Yleishyödyllisille paikallisille yhdistyksille tilan käyttömaksu (=vuokra). Kuluu kuitenkin paperia, valoja ja vettä ym ym. - Rakennuskanta kokonaisvaltaisesti tilapalvelun hallintaan ja tarkasteltava mitä mistä voidaan luopua. Kunnossapitosuunnitelmat kuntoon. - Palvelupiste kaupungintalon yhteyteen (tilaa kyllä on alakerrassa). - Puistojen ja alueiden hoidosta voidaan myös säästää, onko kaikki lumenajo kaatopaikalle tarpeellista. - Tontteja myyntiin kovasti. - Lasketaan kaikkien julkisten tilojen lämpötila 20 asteeseen. - Lämpötilan laskeminen luokissa asteeseen kouluissa. Jatkuvassa valaistuksessa led-automatiikkaa. Kaikki tietokoneet, jotka on mahdollista vaihdetaan Linuxiin. - Pysytään rakentamisessa perusasioissa eikä ökyillä. Esim. tori, urheilukenttä, uudet koulu/päiväkotitilat. Eli tehdään perusasiat kunnolla, eikä rakenneta monien miljoonien erikoisuuksia. - Otetaan vanhat hyväkuntoiset kaupungin kiinteistöt käyttöön eikä vuokrata uusia tiloja kaupungin käyttöön. Taide - syksyllä järjestettävät taide tapahtuma siis hörhiäiset lopetettaisiin rahan haaskuuta koko touhu - taidekoulu kiinni, taikurit ja niiden "taideteokset" pois kaupungista. kaupunginarkkitehti pihalle. siinä ainakin pari erittäin hyvää säästökohdetta ja kukaan ei niiden poistumista huomaa muuta kuin myönteisesti - Kaikki ylim. hömppä pois mm. taiteeseen ei rahaa kiinni - Myydään kaupungin taideteoksia hyvään hintaan. Tämä taide on niin upeaa, että se kelpaisi vaikka Helsinkiin. Tai ostajina voisivat olla yksityisetkin. - Taideviikon ohjelmiston supistus. Säästön lisäksi vähemmän ohjelmaa olisi tyylikkäämpää. - Hörhiäisviikko pois ja näin säästettäisiin. Toimistotarvikkeet ja paperit - Henkilöstön palkkanauhat voisi jakaa "sisäisessä postissa", mitkä ovat kustannukset vuositasolla? - Paperinkäytön järkeistäminen - kaikissa toimipisteissä lienee tulostimet uudehkoja, joiden asetuksista voisi muuttaa käyttämään "2-puoleista" tulostusta, vrt. - Toimistotarvikkeiden hankinnat, miten paljon pystyisimme hyödyntämään esim. kilpailuttamalla tavarantoimittajat. Esim Hamsteri jne. muistilaput ym. huomattavasti edullisemmat hinnat kuin esim. OfficeDay. Näin tukisimme paikallisia liikkeitä. - Viskurin paperiversion lopetus, ei tarvita - Kaikki kaupungin tulostettavat asiakirjat tulostetaan 2-puolisena. Näin säästetään paperia. - Kaupunki voisi säästää esim. postikuluissa. Jos kaupungilta tulee monia eri kirjeitä samaan osoitteeseen, niin ne voisi kyllä jossain tapauksessa yhdistääkin. Esim. vesilasku, päivähoidon lasku yms. Tässä säästettäisiin postituskuluissa. Tai jopa niin, että esim. vesilaskun ja päivähoidon laskun voisi lähettää myös sähköpostilla, jolloin ei tarvittaisi lainkaan postia, vaan kaikki kulkisi sähköisesti. Myös e-laskua kannattaisi harkita. Eli sähköisiä toimintoja vielä enemmän. Tätä sähköistä postitusta voisi käyttää myös muissa kaupungin postituksissa ja kirjeiden lähettämisessä.

5 Talous - Sähköinen taloushallinto - Vuoden 2008 talouden tasapainottamisen ohjelma antaa ainakin pohjaa mahdollisille keinoille tehdä muutoksia. Tietysti valtuustoryhmien pitää löytää jonkinnäköinen yhteinen ymmärrys keinoista joita pitää käyttää jotta saadaan taloudellinen tulos parempaan suuntaan. Mitä eri hallinnonalat löytävät omista toimista tai mitä kaupungin kiinteistömassan mahdollisesta myynnistä ollaan mieltä. Taloutta koskeva iltakoulu ja ryhmien väliset keskustelut? - Ehdottomasti peruutatte kaikki aiemmat päätökset, jolla syydetään rahaa jämille. Ei latin lanttia. - Velanotto lopetettava ja kaikilla sektoreilla otettava tiukka linja määrärahojen käytön tarkasteluun - On kuulemma jaettu tulospalkkioita. Onko perusteita? - Veroprosentin korotus, kaikkien tulisi tasapuolisesti osallistua säästötoimiin, ei vain kaupungin hlöstön. - Lakisääteisistä tehtävistä ei saa tinkiä, valtionavut ohjattava siihen mihin ne kuuluvat (vaikka ei olisi korvamerkittyjä). - Palvelukeskukset: keskusten välillä rahoituksen siirto täysin turhaa työtä esim. tukipalveluyksikkö purettava tarpeettomana. Palvelukeskukset ottavat tarvitsemansa työntekijät tarpeensa mukaisesti mm. toimistotyöntekijät. Taloushallinto ulkoistettava jos selkeästi säästöä syntyy. - Kaikki ei välttämättömät uudistukset/projektit jäihin muutamaksi vuodeksi. - Torille pienimuotoinen tapahtuma jossa Karttunen puhuu ihmisille säästötarpeista jne. Ei ilotulituksia tms. muutamaan vuoteen - Säästösuunnitelmia on tehty jo -90 luvun laman aikana ja sen jälkimainingeissa. Ehdotan koottavaksi -93 tai -94 alkaen näihin päiviin saakka tehdyt säästöehdotukset, joista vain muutama on toteutettu. Tosin osaan esityksiä ei voi kovin vakavasti säästömielessä suhtautua. Sitten kun aikaisemmin tehdyt säästösuunnitelmat on toteutettu, niin sen jälkeen voi ideoida uusia ratkaisuja. - Toinen ehdotus on kunnallisveroprosentin nosto projektiluotoisena ns. kuntalaistalkoina (2-3 vuodeksi), olen valmis maksamaan tietyn ajan vaikka 5 % korkeampaa kunnallisveroa, jotta kotikuntamme taloudellista tilannetta saataisiin parannettua. Tiet - Teknisen puolen palveluista: Muuttamalla kilpailutustapaa esimerkiksi aurauksissa on saatavissa säästöjä ilman palvelutason laskua. - itse asun reiman omakoti alueella, ostin talon -89 meille luvattiin oiko katu ,nyt on 2012 ei ole tietä vieläkään. - Tekniseltä puolelta niitä säästöjä ainakin saa helpolla muutaman kymmentuhatta euroa vuodessa. montakos monitoimikonetta kaupungille on hakkaamassa kun ympärivuoden kunta pystyy työllistämään kaksi kultakouraa joka ainut arkipäivä? Samaten oikeen huvittaa kattella kun kymmenen konetta kantaa lunta talvisin, ymmärrän kyllä että risteysalueet ja sellaiset siivotaan mutta kaikenlaisia välivalleja esim. jämintie ja vuohiniityntie kannetaan pois ihan niinkuin ne ei siihen ehtisi sulaa... Kaiken lisäksi siinä työssä ei ole minkäänlaista valvontaa, ihan naurettavan pientä työtä voidaan tehdä vaikka kaks päivää kun on varma maksaja työn teettäjänä. Samat työt pystytään yksityispuolella tekemään vähintään kolme kertaa nopeammin ja työn jälki on silti vähintäänkin yhtä hyvää usein jopa huomattavasti parempaakin. - yksityisteiden hoito onko järkevää kaupungin toimesta. - katuvalaistuksia ei laiteta kuin välttämättömiin paikkoihin. Ei kenenkään poliitikon kotiteille yms. - Valaistuksen puolitus, joka toinen lamppu pois Elinkeinopolitiikka - Kaupunkiin pitää saada uusia yrityksiä. Tähän voi vaikuttaa muuttamalla toimintamallia nykyistä avoimemmaksi, mahdolliset etukäteissopimiset huomataan ja ne eivät houkuttele yrityksiä saati asukkaita.

6 - Ehdotan, että kaupungin hallinto nimeäisi ei poliittisen, vaan yrityselämää hyvin tuntevan, muutaman henkilön ryhmän, joka etsii ideoita ja uusia yrityksiä Kankaanpäähän. Säästöehdotus; kaupungin organisaation keventäminen. - Lähdetään aktiivisesti etsimään uusia yrityksiä maakunnan ulkopuolelta, tuetaan yksityisyrittäjiä ja kasvun mahdollisuuksia. - Käännetään ajattelutapaa: ei mietiä, mistä säästetään rahaa, vaan mietitään miten lisätään tuloja esimerkiksi asukasluvun kääntäminen positiiviseksi ja yritystoiminnan lisääminen. - Tuetaan kylien omatoimisuutta ja kolmatta sektoria ja näin synnytetään uusia työpaikkoja. Esimerkiksi kyläyhdistysten toimintaa tuetaan työntekijöiden palkkauksessa. Henkilöstö ja edut ym. - Palkat jäädytetään kahdeksi vuodeksi vaihtoehtona irtisanomisille. - Lomarahat muutetaan vapaaksi kahdeksi vuodeksi vaihtoehtona lomautuksille. - Viranhaltijoita valittaessa katsotaan minkälaisia tuloksia henkilö on aiemmin saanut aikaan, eikä sitä, kenen kaveri valitaan tällä kertaa. Saamattomat / osaamattomat viranhaltijat ovat todellinen rasite kuntataloudelle. - Byrokratiaa kaupunginjohdon osalta voisi vähentää ja miettiä järkevämpään suuntaan. - lomarahojen vapaaehtoinen vaihtaminen vapaaksi käyttöön (ESIMIEHEN LUVALLA TIETENKIN) uimahalli kiinni toukok. alusta elokuun loppuun - Teknisen toimen tiukka tarkastelu ja sen puolen toimenpiteinä käytettävä irtisanomisia (kaikki ylim. hlöt pois), yksityistämisiä esim. rakennusten isännöintipalvelut/huollot ulkoa (huomattavasti tehokkaampaa kuin nykyisellä toiminnalla), - Sivistyspuoli: Kaikki ylim. hlöt pois mm. avustajien määrät ja rehtoreiden sihteerit pihalle. - Koko kaupungin henkilöstömäärä pitää karsia pienemmäksi jo pelkästään sen takia että edessä on kuntaliitoksia jotka sitoisivat henkilöstömäärät nykyiselleen. - Olisi hyvä selvittää montako esim. projektityöntekijää on kaupungille palkattu? - Mikä on esimiesten määrä suhteessa alaisiin? - Projektityöntekijöitä ei palkata - Hlöstöjuhlat/pikkujoulut pois - Vuoden työntekijän palkitseminen pois. Epäoikeudenmukainenkin (paljolti kiinni esimiehestä) - Puhelinedun puolitus - Toimintatapakulttuuri Teknisellä puolella on erilaisia toimintatapakulttuureita tehtävistä riippuen. Katu- ja viemäritöissä yksi "lapiomies" tekee montussa hiki hatussa ja muut katselevat. Kiinteistönhoito- ja vastaavissa tehtävissä "yhden miehen" töihin tarvitaan 3-4. Resurssin voisi jakaa tasaisemmin. - Työsopimuslain mukaan työntekijältä kilpaileva toiminta on kielletty. Silti useilla kaupungin palveluksessa olevilla on oma firma, jonka palveluita kaupunkikin voi käyttää. Miten erotetaan työaika ja oma aika? Miten säästö syntyy, jos se tehdään työntekijän firman kautta? - Luovuus ja uudet ideat pitäisi olla mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Usein se kaatuu muutoksen vastustamiseen. Työväki tarvitsee ylhäältä alas asti muutoksen hyväksymistä koskevaa koulutusta. Muutos voi olla mahdollisuus. Voimavarat voidaan käyttä väärin - uuden toteuttamisen sijaan se käytetään vastustamiseen. Kaupungin henkilöstö: Tehtävät tulee tarkastella kaikkien kohdalla, tällä tavalla keskijohtoa ei tarvita paperin pyörittäjänä (voidaan vähentää tai kohdentaa oikeisiin töihin). Esimiesten pitää tietää mitä tehtäviä keskuksissa tehdään, nyt esimiehet istuvat pääsääntöisesti tuoleillaan. Tarkasteltava mitä yhteistoimintaa naapurikuntien kanssa voidaan tehdä eri sektoreilla.

7 - Kun vuosittainen budjetti on päätetty > otetaan koko kaupungin henkilöstö kokoon jossa kaupunginjohtaja avaa tilaisuuden ja antaa kokonaiskuvan tulevan vuoden toiminnasta. Tämän jälkeen palvelukeskusten johtajat käyvät läpi oman keskuksensa toimintaa. Näin henkilöstö saadaan sitoutettua ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Tämä ei vie yhtään resursseja, tilaisuuksia järjestetään kaksi samansisätöistä jotta kaikki voivat osallistua. (Henkilöstön motivointi, tiedonkulun parantaminen!!!) - Kun seuraa keskusteluja kuntaliitoksista, usein esitetään vaatimus: kuntien turhat virat tulee lakkauttaa. Kuulostaa järkevältä. - Kankaanpään kaupungin kannattaa tarkistaa, minkä verran sillä on ei-niin-välttämättömiä vakansseja ja lopettaa ne. Siitä koituisi säästöä. - Työpaikoilla kehittämiskeskusteluja koko henkilöstöä kuullen, myös ruohonjuuritason työntekijät huomioidaan. - Kaupungin työntekijöille mahdollistetaan ja joissakin tapauksissa järjestetään työkiertoa--> ei leipiinnytä, uusia ideoita työyksikköön, ei tule "kaavoihin kangistumista", työilmapiiri tuulettuu - Sisäiseen yrittäjyyteen ja kehittämisideointiin kannustetaan sekä palkitaan. - Mietitään tarkkaan erilaisten työpaikkapalaverien tärkeyttä, voisiko keskustelut käydä sähköisesti ym. jos asioita ei paljoa ole. - Yhtiöittäminen ja ulkoistaminen Kiinteistöjen talonmiehet Kiinteistöpäivystys Talonmiehet tilaavat liian helposti töihin ulkopuolisen firman tekemään työn vaikka heidän pitäisi koostua "erikoismiehistä" (rakennus,sähkö,putki ym.). Talonmiehiä aika iso joukko, tehtävien hoidon järjestäminen yhtiöttämällä, ulkoistamalla tulisi edullisemmaksi ja tehokkaammaksi Kiinteistöpäivitys hoituu ulkopuolisen tekemänä edullisemmin, joustavammin, tehokkaammin - koulukuraattorien ja -toimistovirkailijoiden lomauttaminen kesäajaksi/kesäkuuksi. - onko kymmenien koulunkäynninohjaajien ja -avustajien määrä todella tarpeellinen? - koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto perusopetuksen puolelle, koul.käynnin avustajien hyödyntämisen tehostaminen. - erityisnuorisotyöntekijän töiden siirto nuorisosihteerille - onko kaikille talonmiehille riittävästi töitä. Heillä tuntuu kyllä olevan aikaa olla kahvilla+tupakalla+katsoa vierestä, kun kollega paiskii töitä. -Kaikki "suojatyöpaikat" syyniin. - voidaanko työtehtävämääriä jotenkin mitata? Jos voidaan, saataisiinko siten selville, kellä on vähän töitä, missä on löysää? On epäoikeudenmukaista, että toiset hukkuvat töihinsä ja toisilla on luppoaikaa. - esimiehet eivät uskalla ehdottaa alaistensa irtisanomista, vaikka olisivatkin sitä mieltä. Pitäisikö jonkun ulkopuolisen tulla arvioimaan, onko väkeä liikaa töissä eri toimipisteissä. Tietysti vaarana on, että jostain voi myös tulla tulos, että väkeä on liian vähän. - eri keskukset eivät ole tasavertaisia virkistäytymistapahtumien suhteen. Toisilla on virkistysreissuja, toisilla ei mitään. Onko näihin varattu budjeteissa rahaa? Yhteiset pelisäännöt käyttöön! - Kaupungin työntekijöille mahdolliseksi vaihtaa lomarahat lomaksi. - Yhdistetään päälliköiden virkoja, kuten Pomarkussa tehtiin. Eli yhdistettiin rehtorin ja koulutoimenjohtajan virat yhdelle työntekijälle. - Kuinka monta mestaria on esim. teknisellä puolella? Onko mahdollista yhdistää? Montako sutta suunnittelurakennusmestarin vielä pitää tehdä? Viimeksi kun tasapainotettiin mm. irtisanomisilla ja nimenomaan piti läpi käydä koko organisaatio, montako esimiesasemassa olevaa irtisanottiin? - Jos nyt käy niin, ettei kirjastoon saada uusia työntekijöitä eläköityvien tilalle niin aukioloaikoja on lyhennettävä nykyisestä 8 tunnista 5 tuntiin, koska väkeä ei riitä kahteen vuoroon. Kirjasto olisi talviarkipäivinä auki joko klo tai klo Hekilökunnan turhat kurssit pois esim. messut. Vain työlle välttämättömät kurssit ja korkeintaan 2 kurssia vuodessa / työntekijä.

8 - Kaupungin henkilöstön pikkujoulu pois - Kaupungin pikkujouluissa ei tarjota alkoholia, eikä muissakaan tilaisuuksissa. Tässä säästyy paljon rahaa. - ympäristölautakunnan + sen työntekijöiden jokakesäisen asuntomessumatkan lakkautus. Mikä on tämän matkan todellinen hyöty kaupungille? - Pikku johtajia liikaa kaupungin/posan palveluissa. Palkkamenoissa säästettäisiin paljon, sillä työt tulisi tehtyä ilman heitäkin. - Tavalliset työntekijät ovat jo joutuneet kiristämään vyötään ja nyt on johtajien vuoro tehdä tämä sama asia. Vaalit - Vaalien ennakkoäänestys: Kankaanpäässä on voinut äänestää ennakkoon ainakin kaksissa viimeisissä vaaleissa postissa ja kahdessa kaupassa. Kauppaliikkeissä (kaupungin palkkaamat) äänestys vaatii moninkertaisen henkilöstön postiin verrattuna. Postissa homman hoitaa 1-2 henkilöä kerrallaan. Kaupassa niitä oli parhaimmillaan viisi. Asiakkaasta ei tunnu mukavalta mennä "raadin" eteen äänestämään. Homma hoituisi pienemmällä miehityksellä/kuluilla? Tarvitaanko noin monta ennakkoäänestyspaikkaa? Hankinnat - Kunnat ovat kilpailuttaneet hankintojaan ja lisäksi on erilaisia hankintarenkaita. Onko tutkittu säästömahdollisuudet näissä ja osallistumista niihin. Tarvitaanko sen jälkeen keskusvarastoa? Onko omalta paikkakunnalta suoritettavat hankinnat kilpailutettu? - Paikkakunnan omia tuotteita suositaan ja tehdään tarjouspyynnöt sellaisiksi, jotta voidaan suosia niitä. Näin verorahat pysyvät paikkakunnalla. - maksullisia lehtiä tilataan paljon, onko kaikki todellakin tarpeellisia? - ATK. tuo pyhä lehmä. Koulujen varastoissa lojuu kymmenittäin koneita, ovatko välttämättömiä? Monestako käyttämättömästä koneesta maksetaan Nettikselle. Miksi ei siirrytä Linuxiin niiltä osin, kun se on mahdollista? Shoppailu: Kenelläkään ei ole enää tiedossa eikä hanskassa, mitä tavaroita kaupungille hankitaan. Toiset ostaa uutta uuden perään ja toiset rahtaa käypää tavaraa kaatopaikalle. Varasto: Tekee kyllä kaikkea muuta, mutta varsinainen varastontoimenkuva on hämärtynyt. Kai tästäkin selvitään, kun lopputilitetään joku siivooja ja konttorirotta. Organisaatio - Hallinto-organisaatioita jokaisella sektorilla tulisi tarkastella tarkkaan, esim. Posassa. - Hallintoa ja byrokratiaa voisi keventää. Kankaanpään kokoisessa kaupungissa ei tarvita kaupunginjohtajaa, kaupunginsihteeriä, kamreeria ja vieläpä kaupunginjohtajan henkilökohtaista sihteeriä. Palkanlaskijoita valtava määrä verrattuna esim. varuskuntaan. Eli tehottomia virkamiehiä irtisanottava. lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta toiminnasta on törkeää säästää. 1) Tulosalueen (13) hallintopalvelut: vuoden 2012 toimintakate on euroa ja pelkästään toimintakulut ovat kasvaneet vuosien aikana eurolla. Eli samaan aikaan kuin kaupungin henkilöstöstä poistui yli 100 henkilöä (mm. POSA, Kansalaisopisto) ja oli tasapainottamisohjelma päällä, henkilöstöhallinnosta vastaavan tulosalueen budjetti on kasvanut hurjasti. Ehdotus: kaupunginsihteerin virka lakkautetaan ja hallintopalvelut-tulosalueen tehtävät hajautetaan. Suurimman osa tehtävistä kuuluu kaupunginjohtajalle ja tämän kokoisessa kaupungissa henkilöstöhallinnon hoitaminen onnistuu yhden johtajan toimesta. 2) Tukipalvelujen perustamisen ja toimintojen keskittämisen alkuperäisen syys oli alunperin säästön tavoittelu. Sen sijaan tulosalueen (15) menot ovat kasvaneet vuosien aikana eurolla. Tukipalvelun esimiesten palkat maksavat yksiköt, jotka sieltä saavat mm. toimistosihteeriä, siivooja yms. Eli loppujen lopuksi veronmaksajat maksavat siitä, että ylläpidetään kalliin väliesimiestasoa, jotka eivät vaikuttaa toimintaan, eikä tuloihin, vaan ainoastaan tuhlaavat resursseja. Ehdotus: tukipalveluyksikköä hajautetaan ja työntekijät siirretään yksikköjen esimiesten alaisuuteen. 3) Ehdotus: Talouspalvelut ulkoistetaan, se on nykyaika. 4) Ehdotus: sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan itse. PARAS-hankkeen asukkaan yhteistoiminta-alue ei ole enää ajankohtaista), joten Posan olemassaolo ei ole enää perusteltu. Se on hallitsematon rahanreikä. Säästöä ei pitäisi kohdistaa lapsiin ja nuoriin eikä vanhuksiin.

9 - Kaupungin eri yksiköiden välinen yhteistyö, kehittämismyönteisyys, yhteen hiileen puhaltaminen ja kokonaiskäsityksen ymmärtäminen voisi luoda pohjan tehostaa ja kehittää palveluja. Asioita voisi tehdä toisinkin, asenteet vaan pitäisi ensin muuttaa. Imago ym. - Kehitetään kaupunkimme imagoa positiiviseen suuntaan, vaikka elämmekin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Hyödynnetään kaunista luontoa ja kaupunkiamme matkailun sekä uusien asukkaiden muuttamiseen riittävillä ja hyvillä palveluilla. "Kohtele asiakasta niinkuin toivoisit itseäsi kohdeltavan" ja hymy ei maksa mitään. - Järjestetään eri ikäisille kaupunkilaisille ohjelmaa, jonka ei tarvitse maksaa maltaita vaan järjestäjinä voi toimia esim. järjestöt, Posa, kaupungin työyksiköt, koulut, opiskelijat ym. Loisivat yteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisiasuhteita. Tällaisia voisi olla: Senijorimessut, Ruskaretken kaltaiset liikuntatapahtumat, perheiden ulkoilu ja puuhapäivät, toripäivätempaukset, joissa kaupungin työyksiköt voisi esittäytyä ( viime vuoden Kaupungin pikkujouluissa kirjastomme henkilökunta oli järjestänyt kivaa ohjelmaa :) tutustumiskäynnit museoon, maatiloille, varuskuntaan ym. nuorisoa unohtamatta. - Päättäjät näkyville vaikka näihin tapahtumiin, siitähän niille maksetaan;) - Huomioidaan vuoden ensimmäinen kankaanpääläinen vauva, kulun voi vähentää valtuuston kahvituksista. - Nuorten huomioiminen säästö tulevaan? Varsinkin keskustassa asuvilta nuorilta (kouluiästä alkaen) puuttuu mahdollisuus toteuttaa itseään ja purkaa jopa pahaa mieltä. Sopivassa tilassa he voisivat ns. hylkypuutavarasta sahata, naulata jne mitä mieleen tulee. Jopa naulojen poistaminen on monista mielenkiintoista. Sen ei tarvitse olla välttämättä mitään järkevää. Pääasia on että saa purkaa voimansa, luovuustarpeet jne johonkin, jossa näkevät kättensä jäljet. Voihan se olla oikeaa eli vaikka linnunpönttöjen tekoa. Pääasia että olisi paikka ja materiaalia. Jos nuoret saadaan tuonne, jää yhteiskunnan omistamien tilojen jne rikkominen vähemmälle. Koulujen käsityötunnit ovat nykyään vähäiset ja niiden tarkoitus on hieman eri kuin vapaa itsensä toteuttaminen. Yhteistyö alan yritysten kanssa on tässä kustannussäästöä. Yrityksiltä jää nykyään laudanpätkiä jne. Mikäli (ja tuskin) askartelijat haluavat aikaansaannoksiaan kotiin, voidaan ne toimittaa edelleen poltettavaksi. Ne vain tekisivät nuorten keskuudessa tärkeän kierroksen ennen polttamista. Mikäli puuhastelun ajaksi tarvitaan aikuinen ohjaamaan tai olemaan läsnä, voisi Kankaanpään Opistolla nuorisopuolta opiskelevia käyttää harjoittelemassa. Neuvottelemalla oppilaitoksen kanssa onnistunee ilman kustannuksia. - Jouluvaloja ei sytytetä - Tuetaan paluumuuttajia ja otetaan yhteyttä heihin ja houkutellaan takaisin. Esimerkiksi niin, että voi rakentaa talon minne haluaa ja millaisen haluaa, ilman tiukkoja säädöksiä, joita suurissa kaupungeissa on. Joustavuus on meidän voimavara. - Kaikkien kaupungin hiihtolatujen valot sammutetaan jo klo 21. eikä aamuisin tarvita valoja laduilla. - Ennaltaehkäisyä. - Ilmaiset viinat pois edustustilaisuuksista. - Enemmän satsausta nuorisotoimeen, nuoriin ja syrjäytymisen ehkäisyyn!! Hankkeissa yhteistyö paikallisen, alan koulutusta antavan opiston kanssa. Jos yksikin nuori saadaan näin "pelastettua" on säästö todella suuri.

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt 1 LOIMAAN KAUPUNKI 25.4.2013 Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt Yhteiset säästökohteet, konsernia koskevat kohteet Vuokra-asuntojen määrän hallittu alasajo. /määrän vähentäminen

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014 Toiminnanhoitajan katsaus Vuodet 2013-2014 Vuosi 2013 Kuluja saatu huomattavasti karsittua Tilitoimiston palveluita käytetty aiempaa vähemmän,n. 10.000 kuin edellisenä vuonna Kokouksia aiempaa vähemmän

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6)

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=241 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 93 40,26% 2. kiteeläinen 94 40,69%

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011. Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta.

Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011. Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta. Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011 Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta Matti Uusi-Rauva 1 1. Kokemukset hankkeesta valmistelusta 2. Hankkeen tarpeellisuus a. veteraanijärjestön

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

OAJ:n Petäjäveden paikallisyhdistys

OAJ:n Petäjäveden paikallisyhdistys OAJ:n Petäjäveden paikallisyhdistys Avauksia kunnan taloudellisten voimavarojen parantamiseksi vuosille 2015-2016 1 Petäjävesi Laadukkaiden peruspalveluiden, kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuullisuuden

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

Kylätoimijain Talouspakki Tampere 16.10.2013 Kyläkoulusuunnitelma

Kylätoimijain Talouspakki Tampere 16.10.2013 Kyläkoulusuunnitelma Kylätoimijain Talouspakki Tampere 16.10.2013 Kyläkoulusuunnitelma Koskikara Oy, Rutalahti Kirsi Tarkkanen Millainen kylä on Rutalahti? Yksi Joutsan kunnan kylistä Kylä, jossa kolme kuntaa kohtaavat Parisensataa

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry 14.2.2013 Kettu vaikeni ja katseli kauan pikku prinssiä. - Ole hyvä - kesytä minut! se sanoi. - Kyllähän minä mielelläni, pikku prinssi vastasi, mutta minulla ei ole paljon aikaa. Minun täytyy löytää ystäviä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 Tervetuloa toivottavat Pirkko Aalto, kansliapalvelupäällikkö Päivi Antola, hallintojohtaja Piija Huhtala, hallintosihteeri Kari

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot