Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen"

Transkriptio

1 Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon keventäminen: yhdet virkamiehet, yksi koululaitos jne. Koulut ja päivähoito - Kyläkoulut kiinni ja myyntiin - Pohjanlinnan koulua ei kannata korjata. Sen ongelmat eivät valitettavasti katoa nykyiselläkään remontilla. Taidekoulun (lopetuspäätöksen jälkeen) ja vanhan kauppiksen voisi ottaa peruskoulukäyttöön, ja purkaa Pohjanlinnan koulu. - Ottakaa kouluilla jo Wilma käyttöön, helpottaa ja tehostaa SUUNNATTOMASTI koulun ja kodin yhteydenpitoa ja samalla pääsette eröön kivikautisesta lippujen ja lappujen lähettämisestä kotiin. Wilma on nykyaikaa, liput ja laput jäänne entisiltä ajoilta (onko koulupuolella liian vanhanaikaista väkeä, kun eivät halua pysyä kehityksessä mukana?) - Kyläkoulut tulisi välittömästi lakkauttaa. Tämä olisi helpoin ja järkevin tapa supistaa koulupuolella. - Kouluverkko järkevälle tasolle eli sivukouluja kylmästi kiinni (vanhemmat vastustaa ei lapset joiden koulutus paranee kun pääsevät pienistä yksiköistä pois). - Koulujen salit ja tilat yhdistysten käytössä ilmaiseksi. Onko varaa? - Kyläkoulut säästöjen kohteena. Kyläkoulut ovat vuodesta toiseen olleet sivistystoimessa ensimmäiset säästökohteet. Nyt on varmaan käytettävissä laskelmat todellisista toteutuneista säästöistä. Vai ovatko ajatellut säästöt siirtyneet liikennöitsijöille lasten kustannuksella. Koulun lakkautuksen myötä lapsilta menee yleensä ainoa ja viimeinen harrastuspaikka: kaukalo, kenttä jne. Lasten koulupäivät pitenevät jne. Onko asiaa mietitty tältä osin lapsen kannalta. Kyläkouluilla ei ole kanslioita jne. Tultaisiinko isoissakin kouluissa toimeen pienemmällä kansliapalvelulla? Muitakin säästöjä voi löytyä, jos ajatellaan joskus muutakin kuin kyläkouluja. Pienistäkin säästöistä kertyy isoja summia. Kyläkoulun eteen lasten vanhemmat tekevät arvokasta työtä ja mm. talkootyöllä hankitaan koulun hyväksi enemmän kuin keskustassa. Sitä ei oteta huomioon missään. - Pehepäivähoidossa tyhjiä paikkoja, uusi päiväkoti kuitenkin tarvitaan. Miksi? - Otetaan käyttöön n kotihoidon kuntalisä, luulen, että se pienentäisi päivähoito kuluja ja lisäisi kaupungin vetovoimaa lapsiperheille. Itse olen muuttanut kesällä pitäjään perheeni kanssa ja viihtynyt erinomaisesti. - Päivähoitotoimistolla on kolme ohjaajaa ja heillä sihteeri(vastaavan kokoisissa kunnissa vain kaksi) Päivähoidon tarve lisääntyy, perhepäivähoitajia ei saada kotiin, joten on perustettava uusia yksiköitä, joissa on vastaavat hoitajat. Yksi ohjaaja voisi nyt siirtyä uuteen ryhmään Petäjäisessä, vastaava ohjaaja voisi siirtää "turhaa" paperityötään päiväkodin johtajille. SÄÄSTYISI YKSI HENKILÖTYÖVUOSI Esim. Raision kaupungissa voi hakea sähköisesti päiväkotiin, hoitopaikan vaihtamista ja esiopetuspaikkaa. Netissä olevalla laskurilla voi arvioida hoitomaksun suuruutta. Asiakasystävällinen palvelu, joka helpottanee päivähoidon henkilöstön työtäkin, kun tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen. Järjestelmä hakenee mm. verotiedot valmiiksi, kun ne laskurissakin on käytössä. Raisiossa hyvää myös lapsen ilmoittaminen kouluun Wilmalla. Netin mukaan siellä kaupungin esiopetuksessa oleville jaetaan päiväkodeista ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan. Muut kuin esiopetuksessa olevat toimittavat perinteiset lomakkeet. Wilmaan syötettyjä tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen, säästää työtä ja on jatkossa perheen kannalta tärkeä kanava koulun ja kodin välillä. - Jos keskuskoulu menee remonttiin, lapset siirretään kyläkouluihin, jolloin säästyy parakkivuokria, ja kuljetuksista verorahat tulevat takaisin kaupungille. - Koululaisia voitaisiin siirtää lähimpään kouluun yli kuntarajan, saataisiin kuntaamme valtiontukia pientä koulukuljetustaksaa vastaan ja sekin tulisi tod.näköisesti takaisin verorahoina. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. - Vuokrataan koulujen luokkia, tiloja ja urheilusaleja kesäisin ulkopuolisten käyttöön.

2 Veteraanit - Veteraaneille ruokaa samoilla ehdoilla kuin muillekin - Sotaveteraanit ei tarvi mitään kotiin kuljetettavia ruokia. - Ensimmäinen ehdotus on seuraava. Sotaveteraanien ruokinta voidaan järjestää samalla periaatteella, jolla ruokailu järjestellään tällä hetkellä Kankaanpään Kaupungilla kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Kouluruokailun yhteydessä. Niille joille tulee järjestää aterian kotiinkuljetus, suotavaa olisi että kustannuksiin ottaisi osaa veteraanijärjestöt ja esimerkiksi paikalliset Lions Clubit. Museo - Museo ja kirjasto samaan tilaan ja samat asiakaspalvelijat Museon siirtoajatukset Niinisalosta Keskustaan kannattaa laittaa jäihin. Valtion osallistuminen museoiden avustamiseen on muuttumassa ja voi koskea kuntienkin museoita. Asiakasmäärä ei lisäänny kovinkaan paljon, vaikka museo olisi keskustassa. Voisiko ajatella että museon viikonloppuaukiolosta huolehtisi joku yhdistys, esim. kyläyhdistys tai vastaava. Voitaisiina antaa esim. tarjousten perusteella. Saattaisi tulla nykyistä halvemmalla. - museon siirto keskustaan tai sulkeminen PoSa - Palvelusetelin laajentaminen, kuka tahansa tuottaa palvelut edullisemmin kuin Posa - Sote- palveluihin menee rahasta suuri osa: sieltä saa pienelläkin prosentuaalisella säästöllä ison määrän euroja sivuun. Joidenkin osioiden täyttä yksityistämistä kannattanee harkita ihan POSA:n herätyksenäkin. - Sotepalvelut (tärkein): Posa pitää purkaa ja keskittyä oman kunnan sote-palveluihin. Muut kunnat voisi sitten ostaa meiltä palveluita, eli isäntäkuntamalli. - PoSa vie suuren osan Kankaanpään varoista. Varmaan sen jokaisella alueella on kehitettävää kuten kaikkien organisaatioiden. Aikuisneuvolan ja seniorineuvolan toiminnassa on parantamisen varaa. Asiakkailla ei ole selvillä, miten seniorineuvola toimii. Netistäkään siitä ei saa tietoa. Seniorineuvolan toiminee vajaateholla, jos siellä asioivien kertomukset pitävät paikkansa. Toimistohenkilöitä siellä on kolme "lasikaapissa". Asiakkaita ei juurikaan näy odottamassa vuoroaan. Muutenkin PoSa voisi päivittää nettisivuja. Aikaisemmin terveyskeskuksen sivuilla oli hyvää "valistusmateriaalia" esim. diabeteksestä jne. Hyvällä tiedottamisella voisi "turhat käynnit" vähentyä. - Ammattitaitoisia työntekijöitä riittävästi hoitoalalle--> työssäjaksaminen, sairauslomat, potilaiden/ asiakkaiden hyvä hoito ja kuntoutus--> laitoshoidon tarve vähenee. - Mahdollistetaan kolmannen sektorin apu ( seurakunta, järjestöt, opiskelijat) hoitotyössä esim. vanhusten ulkoilutus, ystäväpalvelu, ruokailussa avustaminen, viriketoiminta-->toimintakyky säilyisi pidempään - Satsataan ennakoivaan perhetyöhön, vältytään lasten huostaanotoilta, päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamilta kalliilta ja pitkäaikaisilta hoidoilta. PoSa voisi säästää aikuis- ja seniorineuvolassa omaehtoisen seurannan osalta. Verenpainemittareiden lainaus ja sokeriarvojen omaseuranta vähentäisivät käyntejä hoitajien vastaanotolla. Osa käynneistä voitaisiin jättää pois. Omaseurannan tiedot otetaan mukaan vastaanotolle. Porista voisi ottaa mallia ja hankkia ulkona liikkuville ikäihmisille ja ehkä nuoremmillekin liukuesteet jalkineisiin. Luunmurtumien esim. lonkka kustannuksilla saa monet liukuesteet. Toiminta-avustukset - Yhdistysten toiminta-avustukset pois Kirjasto - Kirjaston ulkopuolisten lehtitilausten lopettaminen - Kirjastomaksujen korotus - Kirjastoon lainaus- ja palautusautomaatti. Säästyvillä rahoilla ostakoot mieluummin kirjoja kuin palkkaisivat eläköityvien tilalle uusia työntekijöitä.

3 Lautakunnat - Lautakunnan jäsenten puolittaminen/lautakuntien niputtaminen - Lautakunnat Tarpeettomat lautakunnat uuden valtuustokauden alussa pois. Maaseutulautakunta kokoontunut netissä olevien pöytäkirjojen mukaan viime vuonna vain kaksi kertaa. Toisessa kokouksessa hyväksytään talousarvio ja toisessa käyttösuunnitelma ja toimintakertomus. Pykäliäkin yhteensä vain 17. Kaupunginhallitus voi toimia ko. lautakuntana. Samoin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tarpeeton. Silläkin muutama kokous. Sivistyslautakunta voi hoitaa hoitaa tehtävät ja kokonaisuus on paremmin hallinnassa. Säästöä tulee kokouspalkkioissa ainakin. Valtuuston ja kunnanhallituksen yms. muiden tahojen virkistysreissut ja tutustumismatkat omakustanteisia. Kaveri kertoi, että kokouksissa tarjoillaan kahvia ja syötävää ja jotkut luottamushenkilöt jopa syövät kokouksen jälkeen kunnan piikkiin. Onko tarpeellista? Voidaan poistaa kaikki tarjoilut paitsi vierailujen yhteydessä tapahtuva isännöinti. En tiä paljonko säästää, mutta olis esimerkkinä. - kokoustarjottavat minimiin - Kehittämispäivät pidetään Kankaanpäässä, säästetään matka, ruoka sekä juoma ja yöpymisrahoissa. Luottamushenkilöt - Kuntatalouden koulutusta luottamushenkilöille: tentti uusittava niin kauan, että läpi menee - isoin säästö tulee kun irrotetaan politiikka ja kaupungin kehittäminen toisistaan. tämä jorma ja kauko episori repii kaupunkia hajalle, siihen piste. toinen eläkkeelle ja toinen enontekiöön virkaan. täällä kaupungissa tökkii aina se että kun neuvotellaan jostain,tulee eriävä mielipide. niin eikös nämä samat naamat jatka taas neuvottelua, ei tulosta. tämä on jatkunut täällä kylässä aina. on opittava se että jos naama ei miellytä niin uusia ihmisiä neuvotteluun, joskus jotkut kemia toimivat. kankaanpäässäkin on noin kymmenkunta sellaista henkilöä jotka eivät saa neuvoteltua edes kissa ulos, ovat nyt perineet virkansa,mennyt isältä pojalle tyyliin. - kaikki laivaseminaarit ym. turhakkeet pois heti - Kokouspalkkiot pois määräajaksi, ainakin puolitus - Paljonko kaupunki on joutunut maksamaan luottamuselinten ja viranhaltioiden "töppäilyjä"? Esim. Laurin koululaiskuljetukset? Jätteet - Jätteiden lajittelu - Kaupunki kilpailuttaa jätehuollon järjestämisen ja ostaa palvelu alihankintana paikallisilta toimijoilta, hoitaa laskutuksen ja näin kaupungin kassaan kilahtaa muutama satatuhatta euroa. - Jätehuollon kehittäminen mm. biojätteen käsittely. Esim. rasvakaivojen tyhjennys ja edelleen käsittelyyn kuljetus. Onko mahdollista yhteistyö kaukokolämmön kanssa. Naapurikunnissa ilmeisesti samoja ongelmia. Kankaanpää voisi olla veturina. Kiinteistöt ja tontit - Kiinteistöjen ja tonttimyynnin tehostaminen - Kiinteistöjen ym. huollon keskittäminen - Kaupungin kiinteistöt kuluttavat melkoisesti energiaa. Varuskunnassa on pitkäaikaisella työllä pystytty säästämään iso määrä euroja erilaisin energiansäästötoimenpitein. Sieltä voisi Rakennuslaitokselta kysyä neuvoa. Säästöpotentiaalia on paljon. - minun mielestäni myös aika lähellä oleva reiman tehdas olisi neuvottelun kohde ostaa pois, paikka ränsistyy ja on pian arvoton. siitä olisi hyvä kehittää pien teollisuus halli, tiloja nuorille taitajille. niin matonkudontaan kuin auton korjaukseen. - Kiinteistöjen lämmityskustannukset. On tarkistamisen paikka.

4 - Tuottaako tonttikauppa kulunsa? - Uimahallin vesi yhden asteen alemmaksi - Tilojen iltakäyttö: ovet kiinni, ei luudan vartta oven väliin, menee lämpö harakoille - Yleishyödyllisille paikallisille yhdistyksille tilan käyttömaksu (=vuokra). Kuluu kuitenkin paperia, valoja ja vettä ym ym. - Rakennuskanta kokonaisvaltaisesti tilapalvelun hallintaan ja tarkasteltava mitä mistä voidaan luopua. Kunnossapitosuunnitelmat kuntoon. - Palvelupiste kaupungintalon yhteyteen (tilaa kyllä on alakerrassa). - Puistojen ja alueiden hoidosta voidaan myös säästää, onko kaikki lumenajo kaatopaikalle tarpeellista. - Tontteja myyntiin kovasti. - Lasketaan kaikkien julkisten tilojen lämpötila 20 asteeseen. - Lämpötilan laskeminen luokissa asteeseen kouluissa. Jatkuvassa valaistuksessa led-automatiikkaa. Kaikki tietokoneet, jotka on mahdollista vaihdetaan Linuxiin. - Pysytään rakentamisessa perusasioissa eikä ökyillä. Esim. tori, urheilukenttä, uudet koulu/päiväkotitilat. Eli tehdään perusasiat kunnolla, eikä rakenneta monien miljoonien erikoisuuksia. - Otetaan vanhat hyväkuntoiset kaupungin kiinteistöt käyttöön eikä vuokrata uusia tiloja kaupungin käyttöön. Taide - syksyllä järjestettävät taide tapahtuma siis hörhiäiset lopetettaisiin rahan haaskuuta koko touhu - taidekoulu kiinni, taikurit ja niiden "taideteokset" pois kaupungista. kaupunginarkkitehti pihalle. siinä ainakin pari erittäin hyvää säästökohdetta ja kukaan ei niiden poistumista huomaa muuta kuin myönteisesti - Kaikki ylim. hömppä pois mm. taiteeseen ei rahaa kiinni - Myydään kaupungin taideteoksia hyvään hintaan. Tämä taide on niin upeaa, että se kelpaisi vaikka Helsinkiin. Tai ostajina voisivat olla yksityisetkin. - Taideviikon ohjelmiston supistus. Säästön lisäksi vähemmän ohjelmaa olisi tyylikkäämpää. - Hörhiäisviikko pois ja näin säästettäisiin. Toimistotarvikkeet ja paperit - Henkilöstön palkkanauhat voisi jakaa "sisäisessä postissa", mitkä ovat kustannukset vuositasolla? - Paperinkäytön järkeistäminen - kaikissa toimipisteissä lienee tulostimet uudehkoja, joiden asetuksista voisi muuttaa käyttämään "2-puoleista" tulostusta, vrt. - Toimistotarvikkeiden hankinnat, miten paljon pystyisimme hyödyntämään esim. kilpailuttamalla tavarantoimittajat. Esim Hamsteri jne. muistilaput ym. huomattavasti edullisemmat hinnat kuin esim. OfficeDay. Näin tukisimme paikallisia liikkeitä. - Viskurin paperiversion lopetus, ei tarvita - Kaikki kaupungin tulostettavat asiakirjat tulostetaan 2-puolisena. Näin säästetään paperia. - Kaupunki voisi säästää esim. postikuluissa. Jos kaupungilta tulee monia eri kirjeitä samaan osoitteeseen, niin ne voisi kyllä jossain tapauksessa yhdistääkin. Esim. vesilasku, päivähoidon lasku yms. Tässä säästettäisiin postituskuluissa. Tai jopa niin, että esim. vesilaskun ja päivähoidon laskun voisi lähettää myös sähköpostilla, jolloin ei tarvittaisi lainkaan postia, vaan kaikki kulkisi sähköisesti. Myös e-laskua kannattaisi harkita. Eli sähköisiä toimintoja vielä enemmän. Tätä sähköistä postitusta voisi käyttää myös muissa kaupungin postituksissa ja kirjeiden lähettämisessä.

5 Talous - Sähköinen taloushallinto - Vuoden 2008 talouden tasapainottamisen ohjelma antaa ainakin pohjaa mahdollisille keinoille tehdä muutoksia. Tietysti valtuustoryhmien pitää löytää jonkinnäköinen yhteinen ymmärrys keinoista joita pitää käyttää jotta saadaan taloudellinen tulos parempaan suuntaan. Mitä eri hallinnonalat löytävät omista toimista tai mitä kaupungin kiinteistömassan mahdollisesta myynnistä ollaan mieltä. Taloutta koskeva iltakoulu ja ryhmien väliset keskustelut? - Ehdottomasti peruutatte kaikki aiemmat päätökset, jolla syydetään rahaa jämille. Ei latin lanttia. - Velanotto lopetettava ja kaikilla sektoreilla otettava tiukka linja määrärahojen käytön tarkasteluun - On kuulemma jaettu tulospalkkioita. Onko perusteita? - Veroprosentin korotus, kaikkien tulisi tasapuolisesti osallistua säästötoimiin, ei vain kaupungin hlöstön. - Lakisääteisistä tehtävistä ei saa tinkiä, valtionavut ohjattava siihen mihin ne kuuluvat (vaikka ei olisi korvamerkittyjä). - Palvelukeskukset: keskusten välillä rahoituksen siirto täysin turhaa työtä esim. tukipalveluyksikkö purettava tarpeettomana. Palvelukeskukset ottavat tarvitsemansa työntekijät tarpeensa mukaisesti mm. toimistotyöntekijät. Taloushallinto ulkoistettava jos selkeästi säästöä syntyy. - Kaikki ei välttämättömät uudistukset/projektit jäihin muutamaksi vuodeksi. - Torille pienimuotoinen tapahtuma jossa Karttunen puhuu ihmisille säästötarpeista jne. Ei ilotulituksia tms. muutamaan vuoteen - Säästösuunnitelmia on tehty jo -90 luvun laman aikana ja sen jälkimainingeissa. Ehdotan koottavaksi -93 tai -94 alkaen näihin päiviin saakka tehdyt säästöehdotukset, joista vain muutama on toteutettu. Tosin osaan esityksiä ei voi kovin vakavasti säästömielessä suhtautua. Sitten kun aikaisemmin tehdyt säästösuunnitelmat on toteutettu, niin sen jälkeen voi ideoida uusia ratkaisuja. - Toinen ehdotus on kunnallisveroprosentin nosto projektiluotoisena ns. kuntalaistalkoina (2-3 vuodeksi), olen valmis maksamaan tietyn ajan vaikka 5 % korkeampaa kunnallisveroa, jotta kotikuntamme taloudellista tilannetta saataisiin parannettua. Tiet - Teknisen puolen palveluista: Muuttamalla kilpailutustapaa esimerkiksi aurauksissa on saatavissa säästöjä ilman palvelutason laskua. - itse asun reiman omakoti alueella, ostin talon -89 meille luvattiin oiko katu ,nyt on 2012 ei ole tietä vieläkään. - Tekniseltä puolelta niitä säästöjä ainakin saa helpolla muutaman kymmentuhatta euroa vuodessa. montakos monitoimikonetta kaupungille on hakkaamassa kun ympärivuoden kunta pystyy työllistämään kaksi kultakouraa joka ainut arkipäivä? Samaten oikeen huvittaa kattella kun kymmenen konetta kantaa lunta talvisin, ymmärrän kyllä että risteysalueet ja sellaiset siivotaan mutta kaikenlaisia välivalleja esim. jämintie ja vuohiniityntie kannetaan pois ihan niinkuin ne ei siihen ehtisi sulaa... Kaiken lisäksi siinä työssä ei ole minkäänlaista valvontaa, ihan naurettavan pientä työtä voidaan tehdä vaikka kaks päivää kun on varma maksaja työn teettäjänä. Samat työt pystytään yksityispuolella tekemään vähintään kolme kertaa nopeammin ja työn jälki on silti vähintäänkin yhtä hyvää usein jopa huomattavasti parempaakin. - yksityisteiden hoito onko järkevää kaupungin toimesta. - katuvalaistuksia ei laiteta kuin välttämättömiin paikkoihin. Ei kenenkään poliitikon kotiteille yms. - Valaistuksen puolitus, joka toinen lamppu pois Elinkeinopolitiikka - Kaupunkiin pitää saada uusia yrityksiä. Tähän voi vaikuttaa muuttamalla toimintamallia nykyistä avoimemmaksi, mahdolliset etukäteissopimiset huomataan ja ne eivät houkuttele yrityksiä saati asukkaita.

6 - Ehdotan, että kaupungin hallinto nimeäisi ei poliittisen, vaan yrityselämää hyvin tuntevan, muutaman henkilön ryhmän, joka etsii ideoita ja uusia yrityksiä Kankaanpäähän. Säästöehdotus; kaupungin organisaation keventäminen. - Lähdetään aktiivisesti etsimään uusia yrityksiä maakunnan ulkopuolelta, tuetaan yksityisyrittäjiä ja kasvun mahdollisuuksia. - Käännetään ajattelutapaa: ei mietiä, mistä säästetään rahaa, vaan mietitään miten lisätään tuloja esimerkiksi asukasluvun kääntäminen positiiviseksi ja yritystoiminnan lisääminen. - Tuetaan kylien omatoimisuutta ja kolmatta sektoria ja näin synnytetään uusia työpaikkoja. Esimerkiksi kyläyhdistysten toimintaa tuetaan työntekijöiden palkkauksessa. Henkilöstö ja edut ym. - Palkat jäädytetään kahdeksi vuodeksi vaihtoehtona irtisanomisille. - Lomarahat muutetaan vapaaksi kahdeksi vuodeksi vaihtoehtona lomautuksille. - Viranhaltijoita valittaessa katsotaan minkälaisia tuloksia henkilö on aiemmin saanut aikaan, eikä sitä, kenen kaveri valitaan tällä kertaa. Saamattomat / osaamattomat viranhaltijat ovat todellinen rasite kuntataloudelle. - Byrokratiaa kaupunginjohdon osalta voisi vähentää ja miettiä järkevämpään suuntaan. - lomarahojen vapaaehtoinen vaihtaminen vapaaksi käyttöön (ESIMIEHEN LUVALLA TIETENKIN) uimahalli kiinni toukok. alusta elokuun loppuun - Teknisen toimen tiukka tarkastelu ja sen puolen toimenpiteinä käytettävä irtisanomisia (kaikki ylim. hlöt pois), yksityistämisiä esim. rakennusten isännöintipalvelut/huollot ulkoa (huomattavasti tehokkaampaa kuin nykyisellä toiminnalla), - Sivistyspuoli: Kaikki ylim. hlöt pois mm. avustajien määrät ja rehtoreiden sihteerit pihalle. - Koko kaupungin henkilöstömäärä pitää karsia pienemmäksi jo pelkästään sen takia että edessä on kuntaliitoksia jotka sitoisivat henkilöstömäärät nykyiselleen. - Olisi hyvä selvittää montako esim. projektityöntekijää on kaupungille palkattu? - Mikä on esimiesten määrä suhteessa alaisiin? - Projektityöntekijöitä ei palkata - Hlöstöjuhlat/pikkujoulut pois - Vuoden työntekijän palkitseminen pois. Epäoikeudenmukainenkin (paljolti kiinni esimiehestä) - Puhelinedun puolitus - Toimintatapakulttuuri Teknisellä puolella on erilaisia toimintatapakulttuureita tehtävistä riippuen. Katu- ja viemäritöissä yksi "lapiomies" tekee montussa hiki hatussa ja muut katselevat. Kiinteistönhoito- ja vastaavissa tehtävissä "yhden miehen" töihin tarvitaan 3-4. Resurssin voisi jakaa tasaisemmin. - Työsopimuslain mukaan työntekijältä kilpaileva toiminta on kielletty. Silti useilla kaupungin palveluksessa olevilla on oma firma, jonka palveluita kaupunkikin voi käyttää. Miten erotetaan työaika ja oma aika? Miten säästö syntyy, jos se tehdään työntekijän firman kautta? - Luovuus ja uudet ideat pitäisi olla mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Usein se kaatuu muutoksen vastustamiseen. Työväki tarvitsee ylhäältä alas asti muutoksen hyväksymistä koskevaa koulutusta. Muutos voi olla mahdollisuus. Voimavarat voidaan käyttä väärin - uuden toteuttamisen sijaan se käytetään vastustamiseen. Kaupungin henkilöstö: Tehtävät tulee tarkastella kaikkien kohdalla, tällä tavalla keskijohtoa ei tarvita paperin pyörittäjänä (voidaan vähentää tai kohdentaa oikeisiin töihin). Esimiesten pitää tietää mitä tehtäviä keskuksissa tehdään, nyt esimiehet istuvat pääsääntöisesti tuoleillaan. Tarkasteltava mitä yhteistoimintaa naapurikuntien kanssa voidaan tehdä eri sektoreilla.

7 - Kun vuosittainen budjetti on päätetty > otetaan koko kaupungin henkilöstö kokoon jossa kaupunginjohtaja avaa tilaisuuden ja antaa kokonaiskuvan tulevan vuoden toiminnasta. Tämän jälkeen palvelukeskusten johtajat käyvät läpi oman keskuksensa toimintaa. Näin henkilöstö saadaan sitoutettua ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Tämä ei vie yhtään resursseja, tilaisuuksia järjestetään kaksi samansisätöistä jotta kaikki voivat osallistua. (Henkilöstön motivointi, tiedonkulun parantaminen!!!) - Kun seuraa keskusteluja kuntaliitoksista, usein esitetään vaatimus: kuntien turhat virat tulee lakkauttaa. Kuulostaa järkevältä. - Kankaanpään kaupungin kannattaa tarkistaa, minkä verran sillä on ei-niin-välttämättömiä vakansseja ja lopettaa ne. Siitä koituisi säästöä. - Työpaikoilla kehittämiskeskusteluja koko henkilöstöä kuullen, myös ruohonjuuritason työntekijät huomioidaan. - Kaupungin työntekijöille mahdollistetaan ja joissakin tapauksissa järjestetään työkiertoa--> ei leipiinnytä, uusia ideoita työyksikköön, ei tule "kaavoihin kangistumista", työilmapiiri tuulettuu - Sisäiseen yrittäjyyteen ja kehittämisideointiin kannustetaan sekä palkitaan. - Mietitään tarkkaan erilaisten työpaikkapalaverien tärkeyttä, voisiko keskustelut käydä sähköisesti ym. jos asioita ei paljoa ole. - Yhtiöittäminen ja ulkoistaminen Kiinteistöjen talonmiehet Kiinteistöpäivystys Talonmiehet tilaavat liian helposti töihin ulkopuolisen firman tekemään työn vaikka heidän pitäisi koostua "erikoismiehistä" (rakennus,sähkö,putki ym.). Talonmiehiä aika iso joukko, tehtävien hoidon järjestäminen yhtiöttämällä, ulkoistamalla tulisi edullisemmaksi ja tehokkaammaksi Kiinteistöpäivitys hoituu ulkopuolisen tekemänä edullisemmin, joustavammin, tehokkaammin - koulukuraattorien ja -toimistovirkailijoiden lomauttaminen kesäajaksi/kesäkuuksi. - onko kymmenien koulunkäynninohjaajien ja -avustajien määrä todella tarpeellinen? - koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto perusopetuksen puolelle, koul.käynnin avustajien hyödyntämisen tehostaminen. - erityisnuorisotyöntekijän töiden siirto nuorisosihteerille - onko kaikille talonmiehille riittävästi töitä. Heillä tuntuu kyllä olevan aikaa olla kahvilla+tupakalla+katsoa vierestä, kun kollega paiskii töitä. -Kaikki "suojatyöpaikat" syyniin. - voidaanko työtehtävämääriä jotenkin mitata? Jos voidaan, saataisiinko siten selville, kellä on vähän töitä, missä on löysää? On epäoikeudenmukaista, että toiset hukkuvat töihinsä ja toisilla on luppoaikaa. - esimiehet eivät uskalla ehdottaa alaistensa irtisanomista, vaikka olisivatkin sitä mieltä. Pitäisikö jonkun ulkopuolisen tulla arvioimaan, onko väkeä liikaa töissä eri toimipisteissä. Tietysti vaarana on, että jostain voi myös tulla tulos, että väkeä on liian vähän. - eri keskukset eivät ole tasavertaisia virkistäytymistapahtumien suhteen. Toisilla on virkistysreissuja, toisilla ei mitään. Onko näihin varattu budjeteissa rahaa? Yhteiset pelisäännöt käyttöön! - Kaupungin työntekijöille mahdolliseksi vaihtaa lomarahat lomaksi. - Yhdistetään päälliköiden virkoja, kuten Pomarkussa tehtiin. Eli yhdistettiin rehtorin ja koulutoimenjohtajan virat yhdelle työntekijälle. - Kuinka monta mestaria on esim. teknisellä puolella? Onko mahdollista yhdistää? Montako sutta suunnittelurakennusmestarin vielä pitää tehdä? Viimeksi kun tasapainotettiin mm. irtisanomisilla ja nimenomaan piti läpi käydä koko organisaatio, montako esimiesasemassa olevaa irtisanottiin? - Jos nyt käy niin, ettei kirjastoon saada uusia työntekijöitä eläköityvien tilalle niin aukioloaikoja on lyhennettävä nykyisestä 8 tunnista 5 tuntiin, koska väkeä ei riitä kahteen vuoroon. Kirjasto olisi talviarkipäivinä auki joko klo tai klo Hekilökunnan turhat kurssit pois esim. messut. Vain työlle välttämättömät kurssit ja korkeintaan 2 kurssia vuodessa / työntekijä.

8 - Kaupungin henkilöstön pikkujoulu pois - Kaupungin pikkujouluissa ei tarjota alkoholia, eikä muissakaan tilaisuuksissa. Tässä säästyy paljon rahaa. - ympäristölautakunnan + sen työntekijöiden jokakesäisen asuntomessumatkan lakkautus. Mikä on tämän matkan todellinen hyöty kaupungille? - Pikku johtajia liikaa kaupungin/posan palveluissa. Palkkamenoissa säästettäisiin paljon, sillä työt tulisi tehtyä ilman heitäkin. - Tavalliset työntekijät ovat jo joutuneet kiristämään vyötään ja nyt on johtajien vuoro tehdä tämä sama asia. Vaalit - Vaalien ennakkoäänestys: Kankaanpäässä on voinut äänestää ennakkoon ainakin kaksissa viimeisissä vaaleissa postissa ja kahdessa kaupassa. Kauppaliikkeissä (kaupungin palkkaamat) äänestys vaatii moninkertaisen henkilöstön postiin verrattuna. Postissa homman hoitaa 1-2 henkilöä kerrallaan. Kaupassa niitä oli parhaimmillaan viisi. Asiakkaasta ei tunnu mukavalta mennä "raadin" eteen äänestämään. Homma hoituisi pienemmällä miehityksellä/kuluilla? Tarvitaanko noin monta ennakkoäänestyspaikkaa? Hankinnat - Kunnat ovat kilpailuttaneet hankintojaan ja lisäksi on erilaisia hankintarenkaita. Onko tutkittu säästömahdollisuudet näissä ja osallistumista niihin. Tarvitaanko sen jälkeen keskusvarastoa? Onko omalta paikkakunnalta suoritettavat hankinnat kilpailutettu? - Paikkakunnan omia tuotteita suositaan ja tehdään tarjouspyynnöt sellaisiksi, jotta voidaan suosia niitä. Näin verorahat pysyvät paikkakunnalla. - maksullisia lehtiä tilataan paljon, onko kaikki todellakin tarpeellisia? - ATK. tuo pyhä lehmä. Koulujen varastoissa lojuu kymmenittäin koneita, ovatko välttämättömiä? Monestako käyttämättömästä koneesta maksetaan Nettikselle. Miksi ei siirrytä Linuxiin niiltä osin, kun se on mahdollista? Shoppailu: Kenelläkään ei ole enää tiedossa eikä hanskassa, mitä tavaroita kaupungille hankitaan. Toiset ostaa uutta uuden perään ja toiset rahtaa käypää tavaraa kaatopaikalle. Varasto: Tekee kyllä kaikkea muuta, mutta varsinainen varastontoimenkuva on hämärtynyt. Kai tästäkin selvitään, kun lopputilitetään joku siivooja ja konttorirotta. Organisaatio - Hallinto-organisaatioita jokaisella sektorilla tulisi tarkastella tarkkaan, esim. Posassa. - Hallintoa ja byrokratiaa voisi keventää. Kankaanpään kokoisessa kaupungissa ei tarvita kaupunginjohtajaa, kaupunginsihteeriä, kamreeria ja vieläpä kaupunginjohtajan henkilökohtaista sihteeriä. Palkanlaskijoita valtava määrä verrattuna esim. varuskuntaan. Eli tehottomia virkamiehiä irtisanottava. lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta toiminnasta on törkeää säästää. 1) Tulosalueen (13) hallintopalvelut: vuoden 2012 toimintakate on euroa ja pelkästään toimintakulut ovat kasvaneet vuosien aikana eurolla. Eli samaan aikaan kuin kaupungin henkilöstöstä poistui yli 100 henkilöä (mm. POSA, Kansalaisopisto) ja oli tasapainottamisohjelma päällä, henkilöstöhallinnosta vastaavan tulosalueen budjetti on kasvanut hurjasti. Ehdotus: kaupunginsihteerin virka lakkautetaan ja hallintopalvelut-tulosalueen tehtävät hajautetaan. Suurimman osa tehtävistä kuuluu kaupunginjohtajalle ja tämän kokoisessa kaupungissa henkilöstöhallinnon hoitaminen onnistuu yhden johtajan toimesta. 2) Tukipalvelujen perustamisen ja toimintojen keskittämisen alkuperäisen syys oli alunperin säästön tavoittelu. Sen sijaan tulosalueen (15) menot ovat kasvaneet vuosien aikana eurolla. Tukipalvelun esimiesten palkat maksavat yksiköt, jotka sieltä saavat mm. toimistosihteeriä, siivooja yms. Eli loppujen lopuksi veronmaksajat maksavat siitä, että ylläpidetään kalliin väliesimiestasoa, jotka eivät vaikuttaa toimintaan, eikä tuloihin, vaan ainoastaan tuhlaavat resursseja. Ehdotus: tukipalveluyksikköä hajautetaan ja työntekijät siirretään yksikköjen esimiesten alaisuuteen. 3) Ehdotus: Talouspalvelut ulkoistetaan, se on nykyaika. 4) Ehdotus: sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan itse. PARAS-hankkeen asukkaan yhteistoiminta-alue ei ole enää ajankohtaista), joten Posan olemassaolo ei ole enää perusteltu. Se on hallitsematon rahanreikä. Säästöä ei pitäisi kohdistaa lapsiin ja nuoriin eikä vanhuksiin.

9 - Kaupungin eri yksiköiden välinen yhteistyö, kehittämismyönteisyys, yhteen hiileen puhaltaminen ja kokonaiskäsityksen ymmärtäminen voisi luoda pohjan tehostaa ja kehittää palveluja. Asioita voisi tehdä toisinkin, asenteet vaan pitäisi ensin muuttaa. Imago ym. - Kehitetään kaupunkimme imagoa positiiviseen suuntaan, vaikka elämmekin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Hyödynnetään kaunista luontoa ja kaupunkiamme matkailun sekä uusien asukkaiden muuttamiseen riittävillä ja hyvillä palveluilla. "Kohtele asiakasta niinkuin toivoisit itseäsi kohdeltavan" ja hymy ei maksa mitään. - Järjestetään eri ikäisille kaupunkilaisille ohjelmaa, jonka ei tarvitse maksaa maltaita vaan järjestäjinä voi toimia esim. järjestöt, Posa, kaupungin työyksiköt, koulut, opiskelijat ym. Loisivat yteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisiasuhteita. Tällaisia voisi olla: Senijorimessut, Ruskaretken kaltaiset liikuntatapahtumat, perheiden ulkoilu ja puuhapäivät, toripäivätempaukset, joissa kaupungin työyksiköt voisi esittäytyä ( viime vuoden Kaupungin pikkujouluissa kirjastomme henkilökunta oli järjestänyt kivaa ohjelmaa :) tutustumiskäynnit museoon, maatiloille, varuskuntaan ym. nuorisoa unohtamatta. - Päättäjät näkyville vaikka näihin tapahtumiin, siitähän niille maksetaan;) - Huomioidaan vuoden ensimmäinen kankaanpääläinen vauva, kulun voi vähentää valtuuston kahvituksista. - Nuorten huomioiminen säästö tulevaan? Varsinkin keskustassa asuvilta nuorilta (kouluiästä alkaen) puuttuu mahdollisuus toteuttaa itseään ja purkaa jopa pahaa mieltä. Sopivassa tilassa he voisivat ns. hylkypuutavarasta sahata, naulata jne mitä mieleen tulee. Jopa naulojen poistaminen on monista mielenkiintoista. Sen ei tarvitse olla välttämättä mitään järkevää. Pääasia on että saa purkaa voimansa, luovuustarpeet jne johonkin, jossa näkevät kättensä jäljet. Voihan se olla oikeaa eli vaikka linnunpönttöjen tekoa. Pääasia että olisi paikka ja materiaalia. Jos nuoret saadaan tuonne, jää yhteiskunnan omistamien tilojen jne rikkominen vähemmälle. Koulujen käsityötunnit ovat nykyään vähäiset ja niiden tarkoitus on hieman eri kuin vapaa itsensä toteuttaminen. Yhteistyö alan yritysten kanssa on tässä kustannussäästöä. Yrityksiltä jää nykyään laudanpätkiä jne. Mikäli (ja tuskin) askartelijat haluavat aikaansaannoksiaan kotiin, voidaan ne toimittaa edelleen poltettavaksi. Ne vain tekisivät nuorten keskuudessa tärkeän kierroksen ennen polttamista. Mikäli puuhastelun ajaksi tarvitaan aikuinen ohjaamaan tai olemaan läsnä, voisi Kankaanpään Opistolla nuorisopuolta opiskelevia käyttää harjoittelemassa. Neuvottelemalla oppilaitoksen kanssa onnistunee ilman kustannuksia. - Jouluvaloja ei sytytetä - Tuetaan paluumuuttajia ja otetaan yhteyttä heihin ja houkutellaan takaisin. Esimerkiksi niin, että voi rakentaa talon minne haluaa ja millaisen haluaa, ilman tiukkoja säädöksiä, joita suurissa kaupungeissa on. Joustavuus on meidän voimavara. - Kaikkien kaupungin hiihtolatujen valot sammutetaan jo klo 21. eikä aamuisin tarvita valoja laduilla. - Ennaltaehkäisyä. - Ilmaiset viinat pois edustustilaisuuksista. - Enemmän satsausta nuorisotoimeen, nuoriin ja syrjäytymisen ehkäisyyn!! Hankkeissa yhteistyö paikallisen, alan koulutusta antavan opiston kanssa. Jos yksikin nuori saadaan näin "pelastettua" on säästö todella suuri.

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vastaan kyselyyn Jonain muuna, minä? Opisk/maatalousyrit/asukas

Lisätiedot

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO 1 PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO kysely tehtiin 5. 30.9.2013, kyselylomake s. 58 kyselyyn vastasi 707 kajaanilaista (2 % yli 14-vuotiaista kajaanilaisista), 609 hlöä avoimen linkin kautta ja 97

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

ja alijäämäisiä moititaan! Tämä järjestelmä nostaa myös Helsingin palveluiden yksikkökohtaisia kustannuksia muihin kuntiin vertailtaessa.

ja alijäämäisiä moititaan! Tämä järjestelmä nostaa myös Helsingin palveluiden yksikkökohtaisia kustannuksia muihin kuntiin vertailtaessa. Mitä! Että sinäkin... Mitä sitä yksi ihminen voi, kun hyvinvointivaltiolta halutaan riisua se hyvinvointi, niin että jäljelle jää pelkkä valtio! Voi paljonkin, jos vain sinä pidät pintasi. Niin, ja me

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI 2013 POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitto 1.9.2013 2 SISÄLTÖ 1. Taustaa osaamistarpeiden ennakointiprosessille 3 2. Osaamistarpeiden ennakointiprosessin kulku

Lisätiedot

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2006 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Ratkaiseeko asenne nuorten tulevaisuudessa? 4 Keskiaika ei ole pimeää! 6 Työ kiertää 7 Lukijakysymys 7 Kortti vai kahvit

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista

Luettelo vuonna 2014 ja aikaisemmin tehdyistä keskeneräisinä olevista valtuustoaloitteista Valtuustoaloite / Karkkilan kulttuuri- ja liikuntatoimen organisaatiomuutosten selvittäminen Kaupunginvaltuusto 21.03.2011 23 Anu Helena Frosterus jätti Karkkilan vihreät ry:n nimissä seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot