Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen"

Transkriptio

1 Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon keventäminen: yhdet virkamiehet, yksi koululaitos jne. Koulut ja päivähoito - Kyläkoulut kiinni ja myyntiin - Pohjanlinnan koulua ei kannata korjata. Sen ongelmat eivät valitettavasti katoa nykyiselläkään remontilla. Taidekoulun (lopetuspäätöksen jälkeen) ja vanhan kauppiksen voisi ottaa peruskoulukäyttöön, ja purkaa Pohjanlinnan koulu. - Ottakaa kouluilla jo Wilma käyttöön, helpottaa ja tehostaa SUUNNATTOMASTI koulun ja kodin yhteydenpitoa ja samalla pääsette eröön kivikautisesta lippujen ja lappujen lähettämisestä kotiin. Wilma on nykyaikaa, liput ja laput jäänne entisiltä ajoilta (onko koulupuolella liian vanhanaikaista väkeä, kun eivät halua pysyä kehityksessä mukana?) - Kyläkoulut tulisi välittömästi lakkauttaa. Tämä olisi helpoin ja järkevin tapa supistaa koulupuolella. - Kouluverkko järkevälle tasolle eli sivukouluja kylmästi kiinni (vanhemmat vastustaa ei lapset joiden koulutus paranee kun pääsevät pienistä yksiköistä pois). - Koulujen salit ja tilat yhdistysten käytössä ilmaiseksi. Onko varaa? - Kyläkoulut säästöjen kohteena. Kyläkoulut ovat vuodesta toiseen olleet sivistystoimessa ensimmäiset säästökohteet. Nyt on varmaan käytettävissä laskelmat todellisista toteutuneista säästöistä. Vai ovatko ajatellut säästöt siirtyneet liikennöitsijöille lasten kustannuksella. Koulun lakkautuksen myötä lapsilta menee yleensä ainoa ja viimeinen harrastuspaikka: kaukalo, kenttä jne. Lasten koulupäivät pitenevät jne. Onko asiaa mietitty tältä osin lapsen kannalta. Kyläkouluilla ei ole kanslioita jne. Tultaisiinko isoissakin kouluissa toimeen pienemmällä kansliapalvelulla? Muitakin säästöjä voi löytyä, jos ajatellaan joskus muutakin kuin kyläkouluja. Pienistäkin säästöistä kertyy isoja summia. Kyläkoulun eteen lasten vanhemmat tekevät arvokasta työtä ja mm. talkootyöllä hankitaan koulun hyväksi enemmän kuin keskustassa. Sitä ei oteta huomioon missään. - Pehepäivähoidossa tyhjiä paikkoja, uusi päiväkoti kuitenkin tarvitaan. Miksi? - Otetaan käyttöön n kotihoidon kuntalisä, luulen, että se pienentäisi päivähoito kuluja ja lisäisi kaupungin vetovoimaa lapsiperheille. Itse olen muuttanut kesällä pitäjään perheeni kanssa ja viihtynyt erinomaisesti. - Päivähoitotoimistolla on kolme ohjaajaa ja heillä sihteeri(vastaavan kokoisissa kunnissa vain kaksi) Päivähoidon tarve lisääntyy, perhepäivähoitajia ei saada kotiin, joten on perustettava uusia yksiköitä, joissa on vastaavat hoitajat. Yksi ohjaaja voisi nyt siirtyä uuteen ryhmään Petäjäisessä, vastaava ohjaaja voisi siirtää "turhaa" paperityötään päiväkodin johtajille. SÄÄSTYISI YKSI HENKILÖTYÖVUOSI Esim. Raision kaupungissa voi hakea sähköisesti päiväkotiin, hoitopaikan vaihtamista ja esiopetuspaikkaa. Netissä olevalla laskurilla voi arvioida hoitomaksun suuruutta. Asiakasystävällinen palvelu, joka helpottanee päivähoidon henkilöstön työtäkin, kun tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen. Järjestelmä hakenee mm. verotiedot valmiiksi, kun ne laskurissakin on käytössä. Raisiossa hyvää myös lapsen ilmoittaminen kouluun Wilmalla. Netin mukaan siellä kaupungin esiopetuksessa oleville jaetaan päiväkodeista ilmoittautumisohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan. Muut kuin esiopetuksessa olevat toimittavat perinteiset lomakkeet. Wilmaan syötettyjä tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen, säästää työtä ja on jatkossa perheen kannalta tärkeä kanava koulun ja kodin välillä. - Jos keskuskoulu menee remonttiin, lapset siirretään kyläkouluihin, jolloin säästyy parakkivuokria, ja kuljetuksista verorahat tulevat takaisin kaupungille. - Koululaisia voitaisiin siirtää lähimpään kouluun yli kuntarajan, saataisiin kuntaamme valtiontukia pientä koulukuljetustaksaa vastaan ja sekin tulisi tod.näköisesti takaisin verorahoina. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. - Vuokrataan koulujen luokkia, tiloja ja urheilusaleja kesäisin ulkopuolisten käyttöön.

2 Veteraanit - Veteraaneille ruokaa samoilla ehdoilla kuin muillekin - Sotaveteraanit ei tarvi mitään kotiin kuljetettavia ruokia. - Ensimmäinen ehdotus on seuraava. Sotaveteraanien ruokinta voidaan järjestää samalla periaatteella, jolla ruokailu järjestellään tällä hetkellä Kankaanpään Kaupungilla kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Kouluruokailun yhteydessä. Niille joille tulee järjestää aterian kotiinkuljetus, suotavaa olisi että kustannuksiin ottaisi osaa veteraanijärjestöt ja esimerkiksi paikalliset Lions Clubit. Museo - Museo ja kirjasto samaan tilaan ja samat asiakaspalvelijat Museon siirtoajatukset Niinisalosta Keskustaan kannattaa laittaa jäihin. Valtion osallistuminen museoiden avustamiseen on muuttumassa ja voi koskea kuntienkin museoita. Asiakasmäärä ei lisäänny kovinkaan paljon, vaikka museo olisi keskustassa. Voisiko ajatella että museon viikonloppuaukiolosta huolehtisi joku yhdistys, esim. kyläyhdistys tai vastaava. Voitaisiina antaa esim. tarjousten perusteella. Saattaisi tulla nykyistä halvemmalla. - museon siirto keskustaan tai sulkeminen PoSa - Palvelusetelin laajentaminen, kuka tahansa tuottaa palvelut edullisemmin kuin Posa - Sote- palveluihin menee rahasta suuri osa: sieltä saa pienelläkin prosentuaalisella säästöllä ison määrän euroja sivuun. Joidenkin osioiden täyttä yksityistämistä kannattanee harkita ihan POSA:n herätyksenäkin. - Sotepalvelut (tärkein): Posa pitää purkaa ja keskittyä oman kunnan sote-palveluihin. Muut kunnat voisi sitten ostaa meiltä palveluita, eli isäntäkuntamalli. - PoSa vie suuren osan Kankaanpään varoista. Varmaan sen jokaisella alueella on kehitettävää kuten kaikkien organisaatioiden. Aikuisneuvolan ja seniorineuvolan toiminnassa on parantamisen varaa. Asiakkailla ei ole selvillä, miten seniorineuvola toimii. Netistäkään siitä ei saa tietoa. Seniorineuvolan toiminee vajaateholla, jos siellä asioivien kertomukset pitävät paikkansa. Toimistohenkilöitä siellä on kolme "lasikaapissa". Asiakkaita ei juurikaan näy odottamassa vuoroaan. Muutenkin PoSa voisi päivittää nettisivuja. Aikaisemmin terveyskeskuksen sivuilla oli hyvää "valistusmateriaalia" esim. diabeteksestä jne. Hyvällä tiedottamisella voisi "turhat käynnit" vähentyä. - Ammattitaitoisia työntekijöitä riittävästi hoitoalalle--> työssäjaksaminen, sairauslomat, potilaiden/ asiakkaiden hyvä hoito ja kuntoutus--> laitoshoidon tarve vähenee. - Mahdollistetaan kolmannen sektorin apu ( seurakunta, järjestöt, opiskelijat) hoitotyössä esim. vanhusten ulkoilutus, ystäväpalvelu, ruokailussa avustaminen, viriketoiminta-->toimintakyky säilyisi pidempään - Satsataan ennakoivaan perhetyöhön, vältytään lasten huostaanotoilta, päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamilta kalliilta ja pitkäaikaisilta hoidoilta. PoSa voisi säästää aikuis- ja seniorineuvolassa omaehtoisen seurannan osalta. Verenpainemittareiden lainaus ja sokeriarvojen omaseuranta vähentäisivät käyntejä hoitajien vastaanotolla. Osa käynneistä voitaisiin jättää pois. Omaseurannan tiedot otetaan mukaan vastaanotolle. Porista voisi ottaa mallia ja hankkia ulkona liikkuville ikäihmisille ja ehkä nuoremmillekin liukuesteet jalkineisiin. Luunmurtumien esim. lonkka kustannuksilla saa monet liukuesteet. Toiminta-avustukset - Yhdistysten toiminta-avustukset pois Kirjasto - Kirjaston ulkopuolisten lehtitilausten lopettaminen - Kirjastomaksujen korotus - Kirjastoon lainaus- ja palautusautomaatti. Säästyvillä rahoilla ostakoot mieluummin kirjoja kuin palkkaisivat eläköityvien tilalle uusia työntekijöitä.

3 Lautakunnat - Lautakunnan jäsenten puolittaminen/lautakuntien niputtaminen - Lautakunnat Tarpeettomat lautakunnat uuden valtuustokauden alussa pois. Maaseutulautakunta kokoontunut netissä olevien pöytäkirjojen mukaan viime vuonna vain kaksi kertaa. Toisessa kokouksessa hyväksytään talousarvio ja toisessa käyttösuunnitelma ja toimintakertomus. Pykäliäkin yhteensä vain 17. Kaupunginhallitus voi toimia ko. lautakuntana. Samoin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tarpeeton. Silläkin muutama kokous. Sivistyslautakunta voi hoitaa hoitaa tehtävät ja kokonaisuus on paremmin hallinnassa. Säästöä tulee kokouspalkkioissa ainakin. Valtuuston ja kunnanhallituksen yms. muiden tahojen virkistysreissut ja tutustumismatkat omakustanteisia. Kaveri kertoi, että kokouksissa tarjoillaan kahvia ja syötävää ja jotkut luottamushenkilöt jopa syövät kokouksen jälkeen kunnan piikkiin. Onko tarpeellista? Voidaan poistaa kaikki tarjoilut paitsi vierailujen yhteydessä tapahtuva isännöinti. En tiä paljonko säästää, mutta olis esimerkkinä. - kokoustarjottavat minimiin - Kehittämispäivät pidetään Kankaanpäässä, säästetään matka, ruoka sekä juoma ja yöpymisrahoissa. Luottamushenkilöt - Kuntatalouden koulutusta luottamushenkilöille: tentti uusittava niin kauan, että läpi menee - isoin säästö tulee kun irrotetaan politiikka ja kaupungin kehittäminen toisistaan. tämä jorma ja kauko episori repii kaupunkia hajalle, siihen piste. toinen eläkkeelle ja toinen enontekiöön virkaan. täällä kaupungissa tökkii aina se että kun neuvotellaan jostain,tulee eriävä mielipide. niin eikös nämä samat naamat jatka taas neuvottelua, ei tulosta. tämä on jatkunut täällä kylässä aina. on opittava se että jos naama ei miellytä niin uusia ihmisiä neuvotteluun, joskus jotkut kemia toimivat. kankaanpäässäkin on noin kymmenkunta sellaista henkilöä jotka eivät saa neuvoteltua edes kissa ulos, ovat nyt perineet virkansa,mennyt isältä pojalle tyyliin. - kaikki laivaseminaarit ym. turhakkeet pois heti - Kokouspalkkiot pois määräajaksi, ainakin puolitus - Paljonko kaupunki on joutunut maksamaan luottamuselinten ja viranhaltioiden "töppäilyjä"? Esim. Laurin koululaiskuljetukset? Jätteet - Jätteiden lajittelu - Kaupunki kilpailuttaa jätehuollon järjestämisen ja ostaa palvelu alihankintana paikallisilta toimijoilta, hoitaa laskutuksen ja näin kaupungin kassaan kilahtaa muutama satatuhatta euroa. - Jätehuollon kehittäminen mm. biojätteen käsittely. Esim. rasvakaivojen tyhjennys ja edelleen käsittelyyn kuljetus. Onko mahdollista yhteistyö kaukokolämmön kanssa. Naapurikunnissa ilmeisesti samoja ongelmia. Kankaanpää voisi olla veturina. Kiinteistöt ja tontit - Kiinteistöjen ja tonttimyynnin tehostaminen - Kiinteistöjen ym. huollon keskittäminen - Kaupungin kiinteistöt kuluttavat melkoisesti energiaa. Varuskunnassa on pitkäaikaisella työllä pystytty säästämään iso määrä euroja erilaisin energiansäästötoimenpitein. Sieltä voisi Rakennuslaitokselta kysyä neuvoa. Säästöpotentiaalia on paljon. - minun mielestäni myös aika lähellä oleva reiman tehdas olisi neuvottelun kohde ostaa pois, paikka ränsistyy ja on pian arvoton. siitä olisi hyvä kehittää pien teollisuus halli, tiloja nuorille taitajille. niin matonkudontaan kuin auton korjaukseen. - Kiinteistöjen lämmityskustannukset. On tarkistamisen paikka.

4 - Tuottaako tonttikauppa kulunsa? - Uimahallin vesi yhden asteen alemmaksi - Tilojen iltakäyttö: ovet kiinni, ei luudan vartta oven väliin, menee lämpö harakoille - Yleishyödyllisille paikallisille yhdistyksille tilan käyttömaksu (=vuokra). Kuluu kuitenkin paperia, valoja ja vettä ym ym. - Rakennuskanta kokonaisvaltaisesti tilapalvelun hallintaan ja tarkasteltava mitä mistä voidaan luopua. Kunnossapitosuunnitelmat kuntoon. - Palvelupiste kaupungintalon yhteyteen (tilaa kyllä on alakerrassa). - Puistojen ja alueiden hoidosta voidaan myös säästää, onko kaikki lumenajo kaatopaikalle tarpeellista. - Tontteja myyntiin kovasti. - Lasketaan kaikkien julkisten tilojen lämpötila 20 asteeseen. - Lämpötilan laskeminen luokissa asteeseen kouluissa. Jatkuvassa valaistuksessa led-automatiikkaa. Kaikki tietokoneet, jotka on mahdollista vaihdetaan Linuxiin. - Pysytään rakentamisessa perusasioissa eikä ökyillä. Esim. tori, urheilukenttä, uudet koulu/päiväkotitilat. Eli tehdään perusasiat kunnolla, eikä rakenneta monien miljoonien erikoisuuksia. - Otetaan vanhat hyväkuntoiset kaupungin kiinteistöt käyttöön eikä vuokrata uusia tiloja kaupungin käyttöön. Taide - syksyllä järjestettävät taide tapahtuma siis hörhiäiset lopetettaisiin rahan haaskuuta koko touhu - taidekoulu kiinni, taikurit ja niiden "taideteokset" pois kaupungista. kaupunginarkkitehti pihalle. siinä ainakin pari erittäin hyvää säästökohdetta ja kukaan ei niiden poistumista huomaa muuta kuin myönteisesti - Kaikki ylim. hömppä pois mm. taiteeseen ei rahaa kiinni - Myydään kaupungin taideteoksia hyvään hintaan. Tämä taide on niin upeaa, että se kelpaisi vaikka Helsinkiin. Tai ostajina voisivat olla yksityisetkin. - Taideviikon ohjelmiston supistus. Säästön lisäksi vähemmän ohjelmaa olisi tyylikkäämpää. - Hörhiäisviikko pois ja näin säästettäisiin. Toimistotarvikkeet ja paperit - Henkilöstön palkkanauhat voisi jakaa "sisäisessä postissa", mitkä ovat kustannukset vuositasolla? - Paperinkäytön järkeistäminen - kaikissa toimipisteissä lienee tulostimet uudehkoja, joiden asetuksista voisi muuttaa käyttämään "2-puoleista" tulostusta, vrt. - Toimistotarvikkeiden hankinnat, miten paljon pystyisimme hyödyntämään esim. kilpailuttamalla tavarantoimittajat. Esim Hamsteri jne. muistilaput ym. huomattavasti edullisemmat hinnat kuin esim. OfficeDay. Näin tukisimme paikallisia liikkeitä. - Viskurin paperiversion lopetus, ei tarvita - Kaikki kaupungin tulostettavat asiakirjat tulostetaan 2-puolisena. Näin säästetään paperia. - Kaupunki voisi säästää esim. postikuluissa. Jos kaupungilta tulee monia eri kirjeitä samaan osoitteeseen, niin ne voisi kyllä jossain tapauksessa yhdistääkin. Esim. vesilasku, päivähoidon lasku yms. Tässä säästettäisiin postituskuluissa. Tai jopa niin, että esim. vesilaskun ja päivähoidon laskun voisi lähettää myös sähköpostilla, jolloin ei tarvittaisi lainkaan postia, vaan kaikki kulkisi sähköisesti. Myös e-laskua kannattaisi harkita. Eli sähköisiä toimintoja vielä enemmän. Tätä sähköistä postitusta voisi käyttää myös muissa kaupungin postituksissa ja kirjeiden lähettämisessä.

5 Talous - Sähköinen taloushallinto - Vuoden 2008 talouden tasapainottamisen ohjelma antaa ainakin pohjaa mahdollisille keinoille tehdä muutoksia. Tietysti valtuustoryhmien pitää löytää jonkinnäköinen yhteinen ymmärrys keinoista joita pitää käyttää jotta saadaan taloudellinen tulos parempaan suuntaan. Mitä eri hallinnonalat löytävät omista toimista tai mitä kaupungin kiinteistömassan mahdollisesta myynnistä ollaan mieltä. Taloutta koskeva iltakoulu ja ryhmien väliset keskustelut? - Ehdottomasti peruutatte kaikki aiemmat päätökset, jolla syydetään rahaa jämille. Ei latin lanttia. - Velanotto lopetettava ja kaikilla sektoreilla otettava tiukka linja määrärahojen käytön tarkasteluun - On kuulemma jaettu tulospalkkioita. Onko perusteita? - Veroprosentin korotus, kaikkien tulisi tasapuolisesti osallistua säästötoimiin, ei vain kaupungin hlöstön. - Lakisääteisistä tehtävistä ei saa tinkiä, valtionavut ohjattava siihen mihin ne kuuluvat (vaikka ei olisi korvamerkittyjä). - Palvelukeskukset: keskusten välillä rahoituksen siirto täysin turhaa työtä esim. tukipalveluyksikkö purettava tarpeettomana. Palvelukeskukset ottavat tarvitsemansa työntekijät tarpeensa mukaisesti mm. toimistotyöntekijät. Taloushallinto ulkoistettava jos selkeästi säästöä syntyy. - Kaikki ei välttämättömät uudistukset/projektit jäihin muutamaksi vuodeksi. - Torille pienimuotoinen tapahtuma jossa Karttunen puhuu ihmisille säästötarpeista jne. Ei ilotulituksia tms. muutamaan vuoteen - Säästösuunnitelmia on tehty jo -90 luvun laman aikana ja sen jälkimainingeissa. Ehdotan koottavaksi -93 tai -94 alkaen näihin päiviin saakka tehdyt säästöehdotukset, joista vain muutama on toteutettu. Tosin osaan esityksiä ei voi kovin vakavasti säästömielessä suhtautua. Sitten kun aikaisemmin tehdyt säästösuunnitelmat on toteutettu, niin sen jälkeen voi ideoida uusia ratkaisuja. - Toinen ehdotus on kunnallisveroprosentin nosto projektiluotoisena ns. kuntalaistalkoina (2-3 vuodeksi), olen valmis maksamaan tietyn ajan vaikka 5 % korkeampaa kunnallisveroa, jotta kotikuntamme taloudellista tilannetta saataisiin parannettua. Tiet - Teknisen puolen palveluista: Muuttamalla kilpailutustapaa esimerkiksi aurauksissa on saatavissa säästöjä ilman palvelutason laskua. - itse asun reiman omakoti alueella, ostin talon -89 meille luvattiin oiko katu ,nyt on 2012 ei ole tietä vieläkään. - Tekniseltä puolelta niitä säästöjä ainakin saa helpolla muutaman kymmentuhatta euroa vuodessa. montakos monitoimikonetta kaupungille on hakkaamassa kun ympärivuoden kunta pystyy työllistämään kaksi kultakouraa joka ainut arkipäivä? Samaten oikeen huvittaa kattella kun kymmenen konetta kantaa lunta talvisin, ymmärrän kyllä että risteysalueet ja sellaiset siivotaan mutta kaikenlaisia välivalleja esim. jämintie ja vuohiniityntie kannetaan pois ihan niinkuin ne ei siihen ehtisi sulaa... Kaiken lisäksi siinä työssä ei ole minkäänlaista valvontaa, ihan naurettavan pientä työtä voidaan tehdä vaikka kaks päivää kun on varma maksaja työn teettäjänä. Samat työt pystytään yksityispuolella tekemään vähintään kolme kertaa nopeammin ja työn jälki on silti vähintäänkin yhtä hyvää usein jopa huomattavasti parempaakin. - yksityisteiden hoito onko järkevää kaupungin toimesta. - katuvalaistuksia ei laiteta kuin välttämättömiin paikkoihin. Ei kenenkään poliitikon kotiteille yms. - Valaistuksen puolitus, joka toinen lamppu pois Elinkeinopolitiikka - Kaupunkiin pitää saada uusia yrityksiä. Tähän voi vaikuttaa muuttamalla toimintamallia nykyistä avoimemmaksi, mahdolliset etukäteissopimiset huomataan ja ne eivät houkuttele yrityksiä saati asukkaita.

6 - Ehdotan, että kaupungin hallinto nimeäisi ei poliittisen, vaan yrityselämää hyvin tuntevan, muutaman henkilön ryhmän, joka etsii ideoita ja uusia yrityksiä Kankaanpäähän. Säästöehdotus; kaupungin organisaation keventäminen. - Lähdetään aktiivisesti etsimään uusia yrityksiä maakunnan ulkopuolelta, tuetaan yksityisyrittäjiä ja kasvun mahdollisuuksia. - Käännetään ajattelutapaa: ei mietiä, mistä säästetään rahaa, vaan mietitään miten lisätään tuloja esimerkiksi asukasluvun kääntäminen positiiviseksi ja yritystoiminnan lisääminen. - Tuetaan kylien omatoimisuutta ja kolmatta sektoria ja näin synnytetään uusia työpaikkoja. Esimerkiksi kyläyhdistysten toimintaa tuetaan työntekijöiden palkkauksessa. Henkilöstö ja edut ym. - Palkat jäädytetään kahdeksi vuodeksi vaihtoehtona irtisanomisille. - Lomarahat muutetaan vapaaksi kahdeksi vuodeksi vaihtoehtona lomautuksille. - Viranhaltijoita valittaessa katsotaan minkälaisia tuloksia henkilö on aiemmin saanut aikaan, eikä sitä, kenen kaveri valitaan tällä kertaa. Saamattomat / osaamattomat viranhaltijat ovat todellinen rasite kuntataloudelle. - Byrokratiaa kaupunginjohdon osalta voisi vähentää ja miettiä järkevämpään suuntaan. - lomarahojen vapaaehtoinen vaihtaminen vapaaksi käyttöön (ESIMIEHEN LUVALLA TIETENKIN) uimahalli kiinni toukok. alusta elokuun loppuun - Teknisen toimen tiukka tarkastelu ja sen puolen toimenpiteinä käytettävä irtisanomisia (kaikki ylim. hlöt pois), yksityistämisiä esim. rakennusten isännöintipalvelut/huollot ulkoa (huomattavasti tehokkaampaa kuin nykyisellä toiminnalla), - Sivistyspuoli: Kaikki ylim. hlöt pois mm. avustajien määrät ja rehtoreiden sihteerit pihalle. - Koko kaupungin henkilöstömäärä pitää karsia pienemmäksi jo pelkästään sen takia että edessä on kuntaliitoksia jotka sitoisivat henkilöstömäärät nykyiselleen. - Olisi hyvä selvittää montako esim. projektityöntekijää on kaupungille palkattu? - Mikä on esimiesten määrä suhteessa alaisiin? - Projektityöntekijöitä ei palkata - Hlöstöjuhlat/pikkujoulut pois - Vuoden työntekijän palkitseminen pois. Epäoikeudenmukainenkin (paljolti kiinni esimiehestä) - Puhelinedun puolitus - Toimintatapakulttuuri Teknisellä puolella on erilaisia toimintatapakulttuureita tehtävistä riippuen. Katu- ja viemäritöissä yksi "lapiomies" tekee montussa hiki hatussa ja muut katselevat. Kiinteistönhoito- ja vastaavissa tehtävissä "yhden miehen" töihin tarvitaan 3-4. Resurssin voisi jakaa tasaisemmin. - Työsopimuslain mukaan työntekijältä kilpaileva toiminta on kielletty. Silti useilla kaupungin palveluksessa olevilla on oma firma, jonka palveluita kaupunkikin voi käyttää. Miten erotetaan työaika ja oma aika? Miten säästö syntyy, jos se tehdään työntekijän firman kautta? - Luovuus ja uudet ideat pitäisi olla mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Usein se kaatuu muutoksen vastustamiseen. Työväki tarvitsee ylhäältä alas asti muutoksen hyväksymistä koskevaa koulutusta. Muutos voi olla mahdollisuus. Voimavarat voidaan käyttä väärin - uuden toteuttamisen sijaan se käytetään vastustamiseen. Kaupungin henkilöstö: Tehtävät tulee tarkastella kaikkien kohdalla, tällä tavalla keskijohtoa ei tarvita paperin pyörittäjänä (voidaan vähentää tai kohdentaa oikeisiin töihin). Esimiesten pitää tietää mitä tehtäviä keskuksissa tehdään, nyt esimiehet istuvat pääsääntöisesti tuoleillaan. Tarkasteltava mitä yhteistoimintaa naapurikuntien kanssa voidaan tehdä eri sektoreilla.

7 - Kun vuosittainen budjetti on päätetty > otetaan koko kaupungin henkilöstö kokoon jossa kaupunginjohtaja avaa tilaisuuden ja antaa kokonaiskuvan tulevan vuoden toiminnasta. Tämän jälkeen palvelukeskusten johtajat käyvät läpi oman keskuksensa toimintaa. Näin henkilöstö saadaan sitoutettua ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Tämä ei vie yhtään resursseja, tilaisuuksia järjestetään kaksi samansisätöistä jotta kaikki voivat osallistua. (Henkilöstön motivointi, tiedonkulun parantaminen!!!) - Kun seuraa keskusteluja kuntaliitoksista, usein esitetään vaatimus: kuntien turhat virat tulee lakkauttaa. Kuulostaa järkevältä. - Kankaanpään kaupungin kannattaa tarkistaa, minkä verran sillä on ei-niin-välttämättömiä vakansseja ja lopettaa ne. Siitä koituisi säästöä. - Työpaikoilla kehittämiskeskusteluja koko henkilöstöä kuullen, myös ruohonjuuritason työntekijät huomioidaan. - Kaupungin työntekijöille mahdollistetaan ja joissakin tapauksissa järjestetään työkiertoa--> ei leipiinnytä, uusia ideoita työyksikköön, ei tule "kaavoihin kangistumista", työilmapiiri tuulettuu - Sisäiseen yrittäjyyteen ja kehittämisideointiin kannustetaan sekä palkitaan. - Mietitään tarkkaan erilaisten työpaikkapalaverien tärkeyttä, voisiko keskustelut käydä sähköisesti ym. jos asioita ei paljoa ole. - Yhtiöittäminen ja ulkoistaminen Kiinteistöjen talonmiehet Kiinteistöpäivystys Talonmiehet tilaavat liian helposti töihin ulkopuolisen firman tekemään työn vaikka heidän pitäisi koostua "erikoismiehistä" (rakennus,sähkö,putki ym.). Talonmiehiä aika iso joukko, tehtävien hoidon järjestäminen yhtiöttämällä, ulkoistamalla tulisi edullisemmaksi ja tehokkaammaksi Kiinteistöpäivitys hoituu ulkopuolisen tekemänä edullisemmin, joustavammin, tehokkaammin - koulukuraattorien ja -toimistovirkailijoiden lomauttaminen kesäajaksi/kesäkuuksi. - onko kymmenien koulunkäynninohjaajien ja -avustajien määrä todella tarpeellinen? - koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto perusopetuksen puolelle, koul.käynnin avustajien hyödyntämisen tehostaminen. - erityisnuorisotyöntekijän töiden siirto nuorisosihteerille - onko kaikille talonmiehille riittävästi töitä. Heillä tuntuu kyllä olevan aikaa olla kahvilla+tupakalla+katsoa vierestä, kun kollega paiskii töitä. -Kaikki "suojatyöpaikat" syyniin. - voidaanko työtehtävämääriä jotenkin mitata? Jos voidaan, saataisiinko siten selville, kellä on vähän töitä, missä on löysää? On epäoikeudenmukaista, että toiset hukkuvat töihinsä ja toisilla on luppoaikaa. - esimiehet eivät uskalla ehdottaa alaistensa irtisanomista, vaikka olisivatkin sitä mieltä. Pitäisikö jonkun ulkopuolisen tulla arvioimaan, onko väkeä liikaa töissä eri toimipisteissä. Tietysti vaarana on, että jostain voi myös tulla tulos, että väkeä on liian vähän. - eri keskukset eivät ole tasavertaisia virkistäytymistapahtumien suhteen. Toisilla on virkistysreissuja, toisilla ei mitään. Onko näihin varattu budjeteissa rahaa? Yhteiset pelisäännöt käyttöön! - Kaupungin työntekijöille mahdolliseksi vaihtaa lomarahat lomaksi. - Yhdistetään päälliköiden virkoja, kuten Pomarkussa tehtiin. Eli yhdistettiin rehtorin ja koulutoimenjohtajan virat yhdelle työntekijälle. - Kuinka monta mestaria on esim. teknisellä puolella? Onko mahdollista yhdistää? Montako sutta suunnittelurakennusmestarin vielä pitää tehdä? Viimeksi kun tasapainotettiin mm. irtisanomisilla ja nimenomaan piti läpi käydä koko organisaatio, montako esimiesasemassa olevaa irtisanottiin? - Jos nyt käy niin, ettei kirjastoon saada uusia työntekijöitä eläköityvien tilalle niin aukioloaikoja on lyhennettävä nykyisestä 8 tunnista 5 tuntiin, koska väkeä ei riitä kahteen vuoroon. Kirjasto olisi talviarkipäivinä auki joko klo tai klo Hekilökunnan turhat kurssit pois esim. messut. Vain työlle välttämättömät kurssit ja korkeintaan 2 kurssia vuodessa / työntekijä.

8 - Kaupungin henkilöstön pikkujoulu pois - Kaupungin pikkujouluissa ei tarjota alkoholia, eikä muissakaan tilaisuuksissa. Tässä säästyy paljon rahaa. - ympäristölautakunnan + sen työntekijöiden jokakesäisen asuntomessumatkan lakkautus. Mikä on tämän matkan todellinen hyöty kaupungille? - Pikku johtajia liikaa kaupungin/posan palveluissa. Palkkamenoissa säästettäisiin paljon, sillä työt tulisi tehtyä ilman heitäkin. - Tavalliset työntekijät ovat jo joutuneet kiristämään vyötään ja nyt on johtajien vuoro tehdä tämä sama asia. Vaalit - Vaalien ennakkoäänestys: Kankaanpäässä on voinut äänestää ennakkoon ainakin kaksissa viimeisissä vaaleissa postissa ja kahdessa kaupassa. Kauppaliikkeissä (kaupungin palkkaamat) äänestys vaatii moninkertaisen henkilöstön postiin verrattuna. Postissa homman hoitaa 1-2 henkilöä kerrallaan. Kaupassa niitä oli parhaimmillaan viisi. Asiakkaasta ei tunnu mukavalta mennä "raadin" eteen äänestämään. Homma hoituisi pienemmällä miehityksellä/kuluilla? Tarvitaanko noin monta ennakkoäänestyspaikkaa? Hankinnat - Kunnat ovat kilpailuttaneet hankintojaan ja lisäksi on erilaisia hankintarenkaita. Onko tutkittu säästömahdollisuudet näissä ja osallistumista niihin. Tarvitaanko sen jälkeen keskusvarastoa? Onko omalta paikkakunnalta suoritettavat hankinnat kilpailutettu? - Paikkakunnan omia tuotteita suositaan ja tehdään tarjouspyynnöt sellaisiksi, jotta voidaan suosia niitä. Näin verorahat pysyvät paikkakunnalla. - maksullisia lehtiä tilataan paljon, onko kaikki todellakin tarpeellisia? - ATK. tuo pyhä lehmä. Koulujen varastoissa lojuu kymmenittäin koneita, ovatko välttämättömiä? Monestako käyttämättömästä koneesta maksetaan Nettikselle. Miksi ei siirrytä Linuxiin niiltä osin, kun se on mahdollista? Shoppailu: Kenelläkään ei ole enää tiedossa eikä hanskassa, mitä tavaroita kaupungille hankitaan. Toiset ostaa uutta uuden perään ja toiset rahtaa käypää tavaraa kaatopaikalle. Varasto: Tekee kyllä kaikkea muuta, mutta varsinainen varastontoimenkuva on hämärtynyt. Kai tästäkin selvitään, kun lopputilitetään joku siivooja ja konttorirotta. Organisaatio - Hallinto-organisaatioita jokaisella sektorilla tulisi tarkastella tarkkaan, esim. Posassa. - Hallintoa ja byrokratiaa voisi keventää. Kankaanpään kokoisessa kaupungissa ei tarvita kaupunginjohtajaa, kaupunginsihteeriä, kamreeria ja vieläpä kaupunginjohtajan henkilökohtaista sihteeriä. Palkanlaskijoita valtava määrä verrattuna esim. varuskuntaan. Eli tehottomia virkamiehiä irtisanottava. lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta toiminnasta on törkeää säästää. 1) Tulosalueen (13) hallintopalvelut: vuoden 2012 toimintakate on euroa ja pelkästään toimintakulut ovat kasvaneet vuosien aikana eurolla. Eli samaan aikaan kuin kaupungin henkilöstöstä poistui yli 100 henkilöä (mm. POSA, Kansalaisopisto) ja oli tasapainottamisohjelma päällä, henkilöstöhallinnosta vastaavan tulosalueen budjetti on kasvanut hurjasti. Ehdotus: kaupunginsihteerin virka lakkautetaan ja hallintopalvelut-tulosalueen tehtävät hajautetaan. Suurimman osa tehtävistä kuuluu kaupunginjohtajalle ja tämän kokoisessa kaupungissa henkilöstöhallinnon hoitaminen onnistuu yhden johtajan toimesta. 2) Tukipalvelujen perustamisen ja toimintojen keskittämisen alkuperäisen syys oli alunperin säästön tavoittelu. Sen sijaan tulosalueen (15) menot ovat kasvaneet vuosien aikana eurolla. Tukipalvelun esimiesten palkat maksavat yksiköt, jotka sieltä saavat mm. toimistosihteeriä, siivooja yms. Eli loppujen lopuksi veronmaksajat maksavat siitä, että ylläpidetään kalliin väliesimiestasoa, jotka eivät vaikuttaa toimintaan, eikä tuloihin, vaan ainoastaan tuhlaavat resursseja. Ehdotus: tukipalveluyksikköä hajautetaan ja työntekijät siirretään yksikköjen esimiesten alaisuuteen. 3) Ehdotus: Talouspalvelut ulkoistetaan, se on nykyaika. 4) Ehdotus: sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan itse. PARAS-hankkeen asukkaan yhteistoiminta-alue ei ole enää ajankohtaista), joten Posan olemassaolo ei ole enää perusteltu. Se on hallitsematon rahanreikä. Säästöä ei pitäisi kohdistaa lapsiin ja nuoriin eikä vanhuksiin.

9 - Kaupungin eri yksiköiden välinen yhteistyö, kehittämismyönteisyys, yhteen hiileen puhaltaminen ja kokonaiskäsityksen ymmärtäminen voisi luoda pohjan tehostaa ja kehittää palveluja. Asioita voisi tehdä toisinkin, asenteet vaan pitäisi ensin muuttaa. Imago ym. - Kehitetään kaupunkimme imagoa positiiviseen suuntaan, vaikka elämmekin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Hyödynnetään kaunista luontoa ja kaupunkiamme matkailun sekä uusien asukkaiden muuttamiseen riittävillä ja hyvillä palveluilla. "Kohtele asiakasta niinkuin toivoisit itseäsi kohdeltavan" ja hymy ei maksa mitään. - Järjestetään eri ikäisille kaupunkilaisille ohjelmaa, jonka ei tarvitse maksaa maltaita vaan järjestäjinä voi toimia esim. järjestöt, Posa, kaupungin työyksiköt, koulut, opiskelijat ym. Loisivat yteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisiasuhteita. Tällaisia voisi olla: Senijorimessut, Ruskaretken kaltaiset liikuntatapahtumat, perheiden ulkoilu ja puuhapäivät, toripäivätempaukset, joissa kaupungin työyksiköt voisi esittäytyä ( viime vuoden Kaupungin pikkujouluissa kirjastomme henkilökunta oli järjestänyt kivaa ohjelmaa :) tutustumiskäynnit museoon, maatiloille, varuskuntaan ym. nuorisoa unohtamatta. - Päättäjät näkyville vaikka näihin tapahtumiin, siitähän niille maksetaan;) - Huomioidaan vuoden ensimmäinen kankaanpääläinen vauva, kulun voi vähentää valtuuston kahvituksista. - Nuorten huomioiminen säästö tulevaan? Varsinkin keskustassa asuvilta nuorilta (kouluiästä alkaen) puuttuu mahdollisuus toteuttaa itseään ja purkaa jopa pahaa mieltä. Sopivassa tilassa he voisivat ns. hylkypuutavarasta sahata, naulata jne mitä mieleen tulee. Jopa naulojen poistaminen on monista mielenkiintoista. Sen ei tarvitse olla välttämättä mitään järkevää. Pääasia on että saa purkaa voimansa, luovuustarpeet jne johonkin, jossa näkevät kättensä jäljet. Voihan se olla oikeaa eli vaikka linnunpönttöjen tekoa. Pääasia että olisi paikka ja materiaalia. Jos nuoret saadaan tuonne, jää yhteiskunnan omistamien tilojen jne rikkominen vähemmälle. Koulujen käsityötunnit ovat nykyään vähäiset ja niiden tarkoitus on hieman eri kuin vapaa itsensä toteuttaminen. Yhteistyö alan yritysten kanssa on tässä kustannussäästöä. Yrityksiltä jää nykyään laudanpätkiä jne. Mikäli (ja tuskin) askartelijat haluavat aikaansaannoksiaan kotiin, voidaan ne toimittaa edelleen poltettavaksi. Ne vain tekisivät nuorten keskuudessa tärkeän kierroksen ennen polttamista. Mikäli puuhastelun ajaksi tarvitaan aikuinen ohjaamaan tai olemaan läsnä, voisi Kankaanpään Opistolla nuorisopuolta opiskelevia käyttää harjoittelemassa. Neuvottelemalla oppilaitoksen kanssa onnistunee ilman kustannuksia. - Jouluvaloja ei sytytetä - Tuetaan paluumuuttajia ja otetaan yhteyttä heihin ja houkutellaan takaisin. Esimerkiksi niin, että voi rakentaa talon minne haluaa ja millaisen haluaa, ilman tiukkoja säädöksiä, joita suurissa kaupungeissa on. Joustavuus on meidän voimavara. - Kaikkien kaupungin hiihtolatujen valot sammutetaan jo klo 21. eikä aamuisin tarvita valoja laduilla. - Ennaltaehkäisyä. - Ilmaiset viinat pois edustustilaisuuksista. - Enemmän satsausta nuorisotoimeen, nuoriin ja syrjäytymisen ehkäisyyn!! Hankkeissa yhteistyö paikallisen, alan koulutusta antavan opiston kanssa. Jos yksikin nuori saadaan näin "pelastettua" on säästö todella suuri.

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Iltapäivätoiminnan järjestäminen Raisiossa lukuvuoden alusta

Iltapäivätoiminnan järjestäminen Raisiossa lukuvuoden alusta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 758/12.01.03/2016 50 Iltapäivätoiminnan järjestäminen Raisiossa lukuvuoden 2017-2018 alusta Sivistysjohtaja Matti Sivonen 24.8.2016: Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista!

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! PED: kaksi esimerkkiä ja kolme ajatusta Demokratiapäivä 2015 Kuntatalo 13.10.2015 Ritva Pihlaja palvelut demokratia Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus.

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020

YHTEENVETO. Sote-integraatio workshop Peurunka Markku Puro Päivi Koikkalainen. Keski-Suomen Sote 2020 YHTEENVETO Sote-integraatio workshop Peurunka 6.10.2014 Markku Puro Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote 2020 Mistä olemassa olevasta voidaan luopua tai mitä voidaan vähentää? Mikä on vähemmän tärkeää

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) Keskusvaalilautakunta 7 8.12.2016 415 Asianro 8220/00.00.00.04/2016 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Rautalampi 18.2.2015

Rautalampi 18.2.2015 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.2.2015 klo 16.00-17.00 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/02.02.01/2013 224 Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Tiivistelmä Raision kaupunginvaltuusto päätti 15.4.2013 83, että kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 26.8.2010 1(7) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot