Tärkeintä. elämässä. on nautinto, ylellisyys,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tärkeintä. elämässä. on nautinto, ylellisyys,"

Transkriptio

1 Vedensäästöopas

2 Tärkeintä elämässä on nautinto, ylellisyys,

3 kauniit esineet ja...

4 ...vesi.

5 Lukijasta saattaa tuntua aavistuksen lattealta todeta että meillä Oraksella vesi on kultaakin kalliimpaa. Latteata tai ei, kyse on aidosta rakkaudesta, suorastaan intohimosta, jonka tuloksena emme luo mitään teknologiaa ilman ekologista perustaa. Lempi leimahti jo vuonna 1976; silloin syntyi ensimmäinen vipuhanamme, jonka tehtävä oli säästää vettä ja energiaa. Samalla syntyi Oraksen ydin, ideologia, jonka ansiosta meillä on ollut tarjota käyttäjäystävällisimpiä ja tyylikkäimpiä hanoja läpi vuosikymmenten. Niitä kauniita esineitä, joilla sinä voit parhaiten nauttia ylellisyydestä nimeltä vesi. Se on maailman arvokkain hyödyke. Ymmärrettävästi olemme tähän päivään mennessä oppineet vedestä yhtä sun toista, ja etenkin sen, miten kalliiksi veden tuhlaaminen voi tulla. Siksi rohkenimme tehdä tämän oppaan. Jotta tietäisit sen, minkä mekin. Syitä ei tarvitse hakea kaukaa: jokainen tietää, miten tärkeätä, ellei elintärkeätä, pienen planeettamme jaksamiselle on veden ja energian säästäminen. Ja vaikkei niin tietäisikään, niin ketäpä meistä ei kiinnostaisi raha. Sitä kun voi säästää melkoisesti, vaikka samalla nauttisi elämästä enemmän. Suomen vesitilanne on kansainvälisten arvioiden mukaan maailman parhaimpia. Silti veden osuus asumiskustannuksissa on noussut voimakkaasti viime vuosien aikana. Nousun pääasiallisena syynä ovat olleet niin veden kuin myös jäteveden hinnan nousut sekä kohonneet energiakustannukset. Tämä kehitys on tehnyt veden säästämisestä yhä kannattavampaa. Säästämisen ei tarvitse eikä se saa olla henkilökohtaisesta hygieniasta tinkimistä, kun jo nykyaikaisiin vesikalusteisiin liittyvä tekniikka auttaa kulutuksen saamisessa järkeviin mittoihin. Suomalaiset kuluttavat keskimäärin vettä henkeä kohden noin 155 litraa vuorokaudessa, tuhlaavimmat jopa 260 litraa! Tästä noin puolet käytetään peseytymistiloissa, neljännes keittiössä ja neljännes WC:ssä. Realistisena tavoitetasona voidaan pitää n litran vuorokautista kulutusta. Vedenkulutuksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä löytyy useita. Vakiopaineventtiili leikkaa kunnallisen vesijohtoverkoston ylipaineen pois, pitäen hanoista tulevan veden virtaaman halutulla tasolla. Uusien käyttäjäystävällisten suihku- ja pesuallashanojen ekonappitoiminto vähentää virtaamaa normien rajoissa käyttömukavuudesta ei siten tarvitse tinkiä. Kosketusvapaat Oras Electra -hanat eliminoivat turhan vedenkulutuksen: vettä virtaa vain sen ajan, mitä pesutapahtuma vaatii. Aikaa ei kulu turhaan oikean virtaaman tai lämpötilan etsimiseen, eikä hana unohdu auki. Kaikki tämä vähentää vedenkulutusta. Kuten myös tuhlaavien käyttötottumusten muuttaminen. Totuttamalla itsensä vedenkäytössä tarkoituksenmukaisuuteen, voi laitevalintojen ohella myös järkevällä vedenkäytöllä säästää vuoden mittaan ison summan rahaa. Vedestä voi nauttia tuhlaamatta, kun hallitsee sen käytön.

6 Vedenkulutus saattaa arjen aherruksessa tuntua mitättömältä pikkuseikalta. Kunnes huomaa, mitä se maksaa.

7 Arvokkaat asiat uhkaavat joskus jäädä itsestäänselvyyksiksi. Veden hinta Veden hinta on 1990-luvulta asti noussut tasaisesti. Asia näkyy selvästi Tilastokeskuksen laatimasta kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä. Veden hinta on vuodesta 1980 lähtien kohonnut lähes nelinkertaiseksi, kun hinta kaukolämmön ja sähkön osalta on samaan aikaan kohonnut kaksinkertaiseksi. Olemme siis aidosti suuren haasteen edessä: kuinka pysäyttää tai edes lieventää veden hinnan vaikutusta asumiskustannuksiin. Vesimaksut Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2000=100 vuosimuutokset, % Lähde: Tilastokeskus, 2009 Vesikustannuksia katetaan taloyhtiöissä yleisesti vesimaksuilla tai lämminvesimaksuilla, jotka määräytyvät usein asunnon henkilöluvun mukaan. Vesimaksu kattaa yleensä vain osan todellisista vesikustannuksista, lopun sisältyessä yhtiövastikkeeseen. Tällä järjestelyllä hämärretään veden todellinen hinta ja se, että kaikki vesikustannukset tulevat aina lopulta asukkaitten maksettaviksi. Samoin saattaa peittyä tarve ryhtyä vedenkulutusta pienentäviin toimenpiteisiin, kun ei tiedosteta vesimaksun todellista suuruutta. Käytännön esimerkki Tässä esimerkissä todellisista vesikustannuksista ja niiden kattamisesta vesimaksuin ja yhtiövastikkein on käytetty seuraavia kustannuseriä: Veden hinta 3,04 euroa/m³ (sisältää vesi- ja jätevesimaksun) Energian hinta 55,76 euroa/mwh (kaukolämpö pienkerrostaloon) Lämpimän käyttöveden osuus 40 % Jos veden kulutus on 180 l/as/vrk, ovat veden hinnasta ja energiakustannuksista muodostuvat vesikustannukset yhteensä 24,50 euroa/as/kk. Kun asukkailta perittävä maksu on 12 euroa, jää vesikustannuksista perittäväksi yhtiövastikkeen mukana 12,50 euroa/as/kk. Jotta tämänhetkinen vesimaksu kattaisi kaikki vesikustannukset saisi kulutus olla 88 l/ as/kk. Nykyisin realistisena tavoitteena vedenkulutukselle voidaan pitää l/as/kk. Mikäli tässä esimerkkitapa- uksessa vedenkulutus saataisiin pudotettua 180 litrasta 120 l/as/vrk, tarkoittaisi se 21,9 m³ veden- ja 0,56 MWh:n energiansäästöä asukasta kohden vuositasolla. Tämä muutettuna euroiksi tarkoittaisi säästönä yhteensä 98,00 euroa/as/v. Miten vedenkulutusta voidaan helposti vähentää mukavuudesta tinkimättä? Oikotietä veden- ja energiankulutuksen pienentämiseen ei ole, vaan seuraavat tekniset asiat tulee laittaa kuntoon: - Perusvirtaaman alentaminen - Paineen vakioiminen - Ylisuuren virtaaman leikkaaminen - Veden hukkakäytön estäminen Lisäksi omien käyttötottumusten muuttaminen on tärkeää, niistä hieman tuonnempana lisää. Tekniset toimenpiteet tehdään useimmiten esitetyssä järjestyksessä, mutta mikään ei estä yhdistelemästä niitä tai jatkamasta siitä, mihin on jo ehditty. On kuitenkin muistettava, että vedensäästöä (virtaaman pienentämistä) ei pidä yrittää mielihyvän ja mukavuuden kustannuksella. Eikä tarvitse. Oraksen kotisivuilla olevan laskurin avulla voit laskea omat säästömahdollisuutesi, vedenhintaohjelma löytyy osoitteesta Todelliset vesikustannukset ja säästöt tavoitekulutuksella Vesi 16,67 euroa/asukas/kk 200,00 euroa/asukas/v 180 l/asukas/vrk Vesikustannukset yhteensä 24,50 euroa/asukas/kk 294,00 euroa/asukas/v Energia 7,83 euroa/asukas/kk 94,00 euroa/asukas/v Vesi 11,08 euroa/asukas/kk 133,00 euroa/asukas/v 120 l/asukas/vrk Vesikustannukset yhteensä 16,33 euroa/asukas/kk 196,00 euroa/asukas/v Energia 5,25 euroa/asukas/kk 63,00 euroa/asukas/v Vedensäästö 21,9 m³/v Säästö vesikustannuksissa 8,17 euroa/asukas/kk 98,00 euroa/asukas/v Energiansäästö 0,56 MWh/v

8 Hana voi olla rahaa säästävä instrumentti. Ja tuntuva parannus elämänlaatuun. Oras Optima termostaattinen amme- ja suihkuhana Oras-nro 7140 (ilman laippoja ja liittimiä)

9 Pienet valinnat voivat tuottaa isoja säästöjä. Käyttövesiverkoston painetason vakioimisella pyritään siihen, että kaikkein epäedullisimmassa, yleensä kauimpana sijaitsevassa asunnossa saadaan hanoista normivirtaaman mukaiset vesimäärät. Huono puoli on, että tällöin alimmissa kerroksissa hanoista tulee edelleenkin yli normivirtaama, koska niissä painetaso on korkeampi. Ylisuuri virtaama voidaan leikata oikeilla hanavalinnoilla. Valitaan hanat, joissa on ekonappi. Oras Optima Oras Optima -termostaattihanan käyttöventtiili on varustettu ekonapilla, joka rajoittaa vedentulon noin 60 prosenttiin maksimivirtaamasta. Ekonappi ei myöskään estä ottamasta hanasta tarvittaessa kaikkea irti eli maksimivirtaamaa. Oras Vega Myös Oras Vega -vipuhanoissa on ekonappi. Vegan ekonappi leikkaa maksimivirtaamaa siten, että hanasta tulee vettä käyttöpaikasta riippuen säästövirtaamalla % maksimivirtaamasta. Ekonappi ei estä ottamasta hanasta tarvittaessa maksimivirtaamaa. Sama ekonappi toimii pesualtaalla ja suihkussa myös lämpötilan rajoittimena. Tämä on tietenkin merkittävä turvallisuustekijä esimerkiksi lapsiperheissä. Keittiöhanoissa ekonappi rajoittaa ainoastaan vesimäärää. Taloudellisuus, turvallisuus ja käyttömukavuus Ekohanat Oras Vega ja Oras Optima täyttävät tutkimusten mukaan hanojen vedenkäytön kolme tärkeintä tekijää: Ne ovat taloudellisia, sillä ekonappi leikkaa ylisuuren virtaaman estämättä kuitenkaan tarvittaessa ottamasta hanasta maksimivirtaamaa. Pitkässä juoksussa niin vettä kuin energiaa säästyy merkittävästi. Ne ovat turvallisia, sillä lämpötilan rajoitin estää ottamasta vahingossa liian kuumaa vettä. Ne ovat mukavia käyttää. Hanojen helppokäyttöisyys ja ergonomisuus tekevät niiden käytön miellyttäväksi tapahtumaksi. Vettä ja energiaa säästävä ekonappi lisää pesuallas- ja suihkuhanojen turvallisuutta, koska se toimii samalla lämpötilan rajoittimena.

10 Vakiopaineventtiili rauhoittaa rasittuneen vesijärjestelmän.

11 Elämä on mukavampaa ilman turhia paineita. Vakiopaineventtiili parantaa kiinteistön vedenkäytön hallintaa niin taloudellisesti kuin teknisestikin parantaen samalla asumisviihtyvyyttä. Vakiopaineventtiili leikkaa kunnallisen vesijohtoverkoston ylipaineen pois pitäen hanalle tulevan paineen halutulla tasolla ja ehkäisee näin ylipaineesta johtuvan veden liiallisen virtaaman. Vakiopaineventtiili vähentää veden- ja energian kulutusta sekä virtaamasta johtuvia putkiston ääniongelmia. Se vähentää myös verkostoon asennettujen laitteiden aiheuttamia paineiskuja ja pienentää putkistojen korroosiovaurioita. Kohonnut vedenkulutus Koska vedenkulutus on suuresti riippuvainen verkoston painetasosta, tuo kohonnut painetaso mukanaan kohonneen vedenkulutuksen. Vuodessa saattaa viemäreihin valua ylisuuren vedenkulutuksen seurauksena pitkä jono euroja. Kohonnut energiankulutus Kiinteistön energiankulutus on riippuvainen myös lämpimän käyttöveden kulutuksesta. Kohonnut vedenkulutus rasittaa siis kukkaroa myös kasvaneena energialaskuna. Putkiston ääniongelmat Liian korkea putkiston painetaso aiheuttaa hyvin yleisesti kerrostaloissa ääniongelmia. Ne ilmenevät sekä oman että naapurihuoneiston vedenkäytön yhteydessä. Käyttöveden laatuongelmat Käyttöveden laatuongelmat aiheutuvat yleisimmin kiinteistön omista laitteista, putkistosta ja veden lämmityslaitteista. Ylisuuret virtaamat ja paineiskut aiheuttavat kiintoainesten irtoamista putkistojen seinämistä. Ylisuuret virtaamat asettavat myös säätölaitteet toimintakykynsä äärirajoille, jolloin veden lämpötiloissa esiintyy ongelmia. Putkistojen korroosiovauriot Putkistojen materiaalilla on ratkaiseva osuus järjestelmän käyttöikään, mutta materiaalista riippumatta suurista virtausnopeuksista aiheutuu hyvin yleisesti putkistojen ja lämmönsiirtimien korroosiovaurioita. Vakiopaineventtiili parantaa kiinteistön vedenhallintaa olennaisesti. Se vakioi kiinteistön putkiston painetason kaikissa huoneistoissa ja kaikissa olosuhteissa riittävälle tasolle. Samalla se poistaa tai minimoi edellä kerrotut ylikorkeasta painetasosta aiheutuvat haitat. Vakiopaineventtiili parantaa kiinteistön vedenkäytön hallintaa niin taloudellisesti kuin teknisestikin parantaen samalla asumisviihtyvyyttä. Vakiopaineventtiili alentaa vedenkulutusta kokemusten mukaan 5-25 %. Energian kulutus vähenee, kun lämpimän käyttöveden kulutus laskee. Putkistojen ääniongelmat vähenevät. Putkistojen korroosiovauriot vähenevät, jolloin niiden käyttöikä kasvaa ja taloudellisuus paranee. Vaikuttaa parantavasti veden laatuun. Vipuhana + vakiopaineventtiili Vipuhana 2-otehana 12 l/min (160 kpa) 17 l/min (310 kpa) 24 l/min (310 kpa) Vakiopaine 400 kpa 550 kpa 550 kpa 550 kpa

12 Luultavasti Kosketusvapaa Oras Electra. ylellisin tapa säästää vettä. Ja lisätä nautintoa. Oras Electra, Oras-nro 6150F Kosketusvapaa pesuallashana (6 V) parantaa käsihygieniaa ja säästää vettä. Vettä virtaa vain silloin, kun kädet ovat hanan alla.

13 Näin leikkaat vedenkulutustasi tekemättä mitään. Veden kulutuksesta huomattava osa on veden hukkajuoksutusta. Syynä voi olla, että hanan sulkeminen pesutoimituksen aikana koetaan hankalaksi tai epähygieeniseksi. Melko usein taustalla on toki silkka laiskuus. Julkisissa vedenkäyttötiloissa ei vedenkulutusta koeta omana kulueränä, jolloin hukkajuoksutus on yleistä. Oli miten oli, onneksi on olemassa hanatekniikkaa, joka minimoi hukkajuoksutuksen. Oras Electra Oras Electra on mielletty ensisijaisesti vaativimmatkin hygieniatarpeet tyydyttäväksi hanaksi. Mutta se on myös vettä ja energiaa säästävä hana. Oras Electra -pesuallashanasta virtaa vettä vain silloin, kun kädet ovat pesutilanteessa hanan juoksuputken alla ja virtaama lakkaa, kun kädet otetaan pois. Hanassa on huomioitu jopa vandalismin mahdollisuus. Jos hanan elektroninen silmä peitetään, se sulkeutuu automaattisesti. Vesi ei jää virtaamaan itsestään. Testattua vedensäästöä Vuosina tutkittiin neljässä eri kohteessa Oras Electrojen vaikutusta vedenkulutukseen. Paikoissa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Forssassa, vaihdettiin vipuhanat Oras Electroihin. Veden kulutusta mitattiin kuukauden ajan ennen ja jälkeen hananvaihdon. Veden ja energian säästön tulokset olivat pysäyttävää luokkaa: Vettä säästyi % ja veden lämmittämiseen käytettävää energiaa % per käyttökerta. Julkisten suihkutilojen hukkakäytön estävä hana Uima- ja urheiluhallien suihkutiloissa ja kerrostalojen saunojen pesutiloissa kulutetaan vettä runsaasti. Niissäkin käyttötottumukset aiheuttavat suihkuveden hukkajuoksutusta. Oras Electra ei tuhlaa vettä, sillä se sulkeutuu automaattisesti, kun poistutaan suihkusta. Kosketusvapaa suihkupaneeli avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Vedentulon voi myös välillä katkaista esim. saippuoinnin ajaksi. Poistuttaessa tunnistusalueelta vedentulo loppuu automaattisesti. Ajatusleikkinä voi kuvitella paljonko rahaa säästyy kylpylöissä, urheilukeskuksissa ja koulujen peseytymistiloissa. Oras Electra, Oras-nro 6195 Kosketusvapaa suihkuhana Oras Electra, Oras-nro 6567 Kosketusvapaa urinaalin huuhtelulaite (6 V) Oras Electra, Oras-nro 6662G Kosketusvapaa suihkupaneeli (6 V) estää tehokkaasti suihkuveden hukkakäytön mukavuudesta tai hygieniasta tinkimättä.

14 Vielä yksi keskeinen tekijä. Se löytyy peilistä.

15 Vanhat tavat muuttuvat hitaasti. Kunnes oivaltaa. Olet jo nähnyt kosolti sellaisia teknisiä, käyttölaitteisiin liittyviä parannuksia, joiden avulla talouksien vedenkäyttöä ja sen myötä myös energiankäyttöä voidaan huomattavasti vähentää. Vähintäänkin yhtä merkittävä vaikutus asuu korvien välissä: käyttötottumuksia muuttamalla voidaan vettä ja energiaa säästyy yllättävän paljon. Käytä vettä vain silloin, kun tarvitset sitä Jokainen voi vaikuttaa vedenkäyttöön muuttamalla omia tottumuksiaan, sellaisia, joita ei välttämättä ole tullut edes ajatelleeksi. Tinkimättä mukavuudesta tai nautinnosta. Esimerkiksi: Suihkussa. Nykyaikaiset hanat ovat helppokäyttöisiä. Ne on helppo sulkea silloin, kun vettä ei tarvita, esimerkiksi saippuoinnin tai hiusten pesun ajaksi. Kun on huuhtelun aika, hana on helppo avata ja ottaa juuri sen lämpöinen vesi kuin halutaan. Vettä säästyy tarpeettoman juoksutuksen välttämisellä merkittäviä määriä. Vain oivallus riittää. Partaa ajaessa ja hampaita harjatessa. Sama, yksinkertainen oivallus. Pesuallashanasta on tarpeetonta juoksuttaa vettä koko parranajon tai hampaiden pesun ajan. Hammasmukia käyttämällä säästyy useita litroja vettä pesukertaa kohti. Vipuhana on yksinkertaisen helppo avata ja sulkea. Kosketusvapaa Electra -hana taas sulkeutuu automaattisesti, kun kädet otetaan pois hanan alta. Keittiössä. Astioitten huuhtelu juoksevan veden alla kuluttaa paljon vettä. Silloin kun tällainen huuhtelu on välttämätöntä, voi hanan kuitenkin välillä sulkea ripustettaessa astioita kuivauskaappiin tai astianpesukonetta täytettäessä. Kaikkein pyhimmässä. Kuivien roskien huuhtelu WC-istuimesta alas kuluttaa tarpeettomasti vettä. Kun WC-tilaan sijoitetaan paperikori kuivia roskia varten, ei vettä tarvita lainkaan niiden poistamiseen. Ja aina kun asiaa tulee ajatelleeksi. Veden ja energian säästö on asenneja tottumuskysymys, ei hygieniasta tai mukavuudesta tinkimistä. Totuttamalla itsensä vedenkäytössä tarkoituksenmukaisuuteen, voi laitevalintojen ohella myös itse vedenkäytöllään säästää vuoden mittaan paljon silkkaa rahaa. Ja tätä pientä planeettaa. Oras Cubista, Oras nr 2814F Kosketusvapaan hanan käyttö on helppoa ja turvallista viet vain kätesi hanan eteen ja vesi alkaa juosta. Hanaan ei tarvitse koskea ei ennen eikä jälkeen käsienpesun. Vedentulo lakkaa, kun viet kädet pois tunnistusalueelta. Oras Natura, Oras nr 500 Paina ekonappia ja käytä 50 % vähemmän vettä ja energiaa! Tai käytä normaalivirtaamaa, jos niin haluat. Valinta on sinun. Oras Natura valittiin vuoden 2010 FinnBuild Highlights-tuotteeksi.

16 Veden käyttö- kulutus kohteittain. Kerrostaloasukkaan keskimääräinen talousveden kulutus on n. 155 litraa vuorokaudessa. Omakotitaloasukas selviää yleensä parikymmentä litraa vähäisemmällä määrällä. Vaihtelut kulutuksessa ovat kuitenkin suuria: Vaihtelu l/asukas/vrk Keskimäärin 155 l/asukas/vrk Tavoite 130 l/asukas/vrk Lähde: Motiva, 2006

17 155 l/henkilö/vuorokausi Peseytyminen 60 litraa WC 40 litraa Keittiö 35 litraa Pyykki 20 litraa

18 Viimeinen sana.

19 Mutta ei meiltä. Antaa tutkijoiden puhua. Teknillinen Korkeakoulu Teknillisen Korkeakoulun LVI-tekniikan laboratorio on tutkinut energiankäyttötaseita asuinrakennuksissa. Tulokset kertovat, että tyypillisen kerrostalon lämmitysenergiasta 37 % menee veden lämmitykseen. Johtopäätös on selvä: energiatehokkaat vesikalusteet ja vettä säästävät hanat vaikuttavat merkittävästi energiankulutuksen kokonaistehokkuuteen. Asia, joka vain korostuu mentäessä kohti uusia EU-päästösäädöksiä. Vesikalusteilla on merkitystä Tutkimusten mukaan vesikalusteilla on merkittävä rooli energiansäästössä. Koska esimerkiksi 40 % kotitalousvedestä kuluu peseytymiseen, modernit hanat puolustavat kiistatta paikkaansa. Vuotavat vesikalusteet puolestaan voivat tulla uskomattoman kalliiksi; parsinneulan kokoinen vuoto saa aikaan noin 300 kuution ylimääräisen kulutuksen vuodessa ja aiheuttaa 800 euron lisälaskun. Tästä päästäänkin kätevästi tämän oppaan alkuun. Miksi vettä kannattaa suorastaan rakastaa. Rakennuksen lämpöenergiatase Kiinteistön lämmitysenergian tarve vaihtelee vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan. Sähkönkäytöstä, valaisimista ja sähkölaitteista, vapautuu lämpöenergiaa. Ilmaisenergiaa saadaan mm. auringon säteilylämmöstä ja ihmisistä. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu keskimäärin 37 % kiinteistön kokonaislämmitysenergian tarpeesta, mistä 22 % valuu suoraan viemäriin. Vesikalusteilla on siis merkittävä rooli myös energiansäästössä. Ikkunat 15 % Ilmanvaihto 36 % Yläpohja 6 % Ulkoseinät 17 % Lämmitysenergia 60 % Sähkönkäytöstä vapautuva lämmitysenergia 20 % Ilmaisenergiat 20 % Alapohja 4 % Viemäriin 22 % Lähde: Teknillinen korkeakoulu

20 Oras kehittää, valmistaa ja markkinoi käyttäjäystävällisiä ja innovatiivisia talotekniikan vesijärjestelmiin kuuluvia tuotteita. Oras Oy on Pohjois-Euroopan suurin hanavalmistaja. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Puolassa ja Norjassa. Konsernin päätavoite on kehittyä yhdeksi maailman johtavaksi yritykseksi toimialallaan. Runsas ja monipuolinen mallisto, eri käyttötarkoituksiin toteutetut sovellukset ja vaihtoehdot tarjoavat käyttäjäystävällisen hanan kodin jokaiseen vesipisteeseen. Det Norske Veritas Certification OY/AB on myöntänyt Oras Oy Rauman tehtaalle ISO 9001:2000 standardin mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin, ISO 14001:2004 standardin mukaisen ympäristösertifikaatin sekä OHSAS mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen laatusertifikaatin. Sertifikaatit kattavat hanojen, varusteiden ja venttiilien tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, myynnin ja after sales -palvelut. TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbh on myöntänyt Oras Olesno Sp. z o.o. Puolan tehtaalle ISO 9001:2000 standardin mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin, ISO 14001:2004 standardin mukaisen ympäristösertifikaatin sekä OHSAS mukaisen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen sertifikaatin. Sertifikaatit kattavat hanojen, venttiileiden sekä varusteiden valmistuksen, varastoinnin, markkinoinnin, myynnin sekä after sales -palvelut. ORAS OY Isometsäntie 2, PL 40, RAUMA Puh. (02) 83161, Fax (02) Tutustu laajaan Oras-hanavalikoimaan kotisivuillamme. Osoite on FI FP 10/2010

Esa Varho. Veden- ja Energian säästö Puumarkkinapäivät 2011

Esa Varho. Veden- ja Energian säästö Puumarkkinapäivät 2011 Esa Varho Veden- ja Energian säästö Puumarkkinapäivät 2011 ORAS LYHYESTI Perustettu 1945 Oras Invest Oy:n omistama (perheyhtiö ja teollinen omistaja) Liikevaihto 2010: 132,5 milj. Henkilöstö keskimäärin

Lisätiedot

Käyttäjäystävällisyyttä

Käyttäjäystävällisyyttä Käyttäjäystävällisyyttä www.oras.com Sisältö Mikä tekee Oraksesta ainutlaatuisen? 4 15 Käyttäjäystävällisyys Älykäs vesi Ekologisuus Turvallisuus Hygieenisyys Ylellisyys Käyttäjäystävällisyys on hyvissä

Lisätiedot

Isännöintitoimi uusiin tiloihin

Isännöintitoimi uusiin tiloihin MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2013 Isännöintitoimi uusiin tiloihin 3 6 11 14 Menestystä ympäristökilpailussa Kumppani ja edelläkävijä Metro etenee vauhdilla Tiistilän hevoset

Lisätiedot

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Laura Korhonen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Tämä on vuokratalojen asukkaille

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014

Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014 Hinnasto ja tuoteluettelo 1.1.2014 1 2 Sisällysluettelo Oras-myyntihenkilöt...5 Tuotesarjojen esittely...6 Käyttäjäystävällisyys hyvissä käsissä...17 Elektronisten hanojen käyttökohdetaulukko...18 Toimitus-

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen

Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen 15.6.2009 Työryhmämuistio Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen 2 Esipuhe Rakennusten energiansäästöllä ja energiatehokkuuden parantamisella on suuri

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Hämeenlinna REIM Hämeenlinna Oy Hallituskatu 17 A 13100 Hämeenlinna p. 0207 441 720 www.reimgroup.com/hameenlinna ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 LAHDEN KESKUSTA MYLLERRYKSESSÄ. Kuva by Jenna Silvonen Lahti REIM Lahti Oy Aleksanterinkatu 7, 2. krs

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Venttiilit huolto TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Yleistä Hanat ja venttiilit, kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista jatkuvan rasituksen alaisista osista, jotka ovat alttiina kulumiselle ja vaativat

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry 23.marraskuuta 2011 1 Lokakuu 2012, 23.vuosikerta AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kiinteistön ylläpito edellyttää selkeitä suunnitelmia, osaavia kumppaneita

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2014 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Hiilijalanjälki. Taloyhtiöiden kuluihin. jälleen kasvua vuonna 2015. onko sen koolla merkitystä?

ISÄNNÖINTI 2014 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Hiilijalanjälki. Taloyhtiöiden kuluihin. jälleen kasvua vuonna 2015. onko sen koolla merkitystä? ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Hiilijalanjälki onko sen koolla merkitystä? Tässä lehdessä: Viestintä ei saa unohtua taloyhtiön remontissa

Lisätiedot

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas Ympäristö 2 Sisältö Kampanja 3 Luonnonvarojen tehokas käyttö 4 Mikä se on? 4 Miksi tarvitsemme sitä? 4 Jätteiden muuntaminen resursseiksi 4 Vesi: elintärkeä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Porvoo ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Porvoo ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Porvoo REIM Porvoo Oy Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo p. 0207 438 380 www.reimgroup.com/porvoo ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Hansgrohe ja vedestä tulee nautinto. Vuodesta 1901 lähtien. Hanat. Suihkut. Asennustekniikka. Tuotekatsaus

Hansgrohe ja vedestä tulee nautinto. Vuodesta 1901 lähtien. Hanat. Suihkut. Asennustekniikka. Tuotekatsaus Tuotekuvasto Hansgrohe ja vedestä tulee nautinto. Vuodesta 1901 lähtien tämän nautinnon lähde on ollut ylivoimainen laatumme ja luotettavuutemme. Hansgrohen suihkut ja hanat eivät kuitenkaan edusta ainoastaan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Suomen ym päristö 305. Lauri Etelämäki. Veden käyttö. Suomessa HELSINKI 1999 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( SUOMEN YMPÄRISTOKESKUS

Suomen ym päristö 305. Lauri Etelämäki. Veden käyttö. Suomessa HELSINKI 1999 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( SUOMEN YMPÄRISTOKESKUS 1 4........ 9... :0 :Q Ih : z uj z :e Cti (r E z Suomessa Suomen ym päristö 305 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( Veden käyttö Lauri Etelämäki HELSINKI 1999 SUOMEN YMPÄRISTOKESKUS Teemu Oinonen HeIsnki

Lisätiedot