CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta"

Transkriptio

1 Käyttöohje FI CALLIDUS Luxtronik 2.0 Lämpöpumpun ohjain Käyttö Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa ohjaimen käsittelystä. Se on erottamaton osa tuotetta, ja se tulee säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä ohjaimen välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä ohjaimen koko käyttöiän ajan. Se pitää luovuttaa ohjaimen myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet ohjaimen parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä maahantuojan asiakaspalveluun tai paikalliseen huoltokumppaniin. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään ohjaimen parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisena. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa näistä tiedoista ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Noudata varovaisuutta! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Tärkeää tietoa. Yleisimmin käytettävä ohjelman osa Käyttäjät ja asentajat voivat asettaa tietoja. Valtuutettu asentaja voi asettaa tietoja; salasana vaaditaan Valtuutettu huoltohenkilöstö voi asettaa tietoja; salasana vaaditaan Tehdasasetus, tietojen muuttaminen ei ole mahdollista Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin Viittaus muihin valmistajan asiakirjoihin 2

3 Sisältö OHJELMAN OSA LÄMMIN KÄYTTÖVESI TIETOA KÄYTTÄJILLE, ASENTAJILLE JA VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ...2 SymbolIT...2 LÄMPÖPUMPUN ohjaimen TOIMINTA...5 KÄYTTÖTARKOITUS...5 VASTUUNRAJOITUS...5 TURVALLISUUS...6 ohjaimen HOITO...6 ohjaimen HUOLTO...6 VALITSE OHJELMAN osa...18 Toimintatilan Käyttöveden lämmitys asettaminen...18 ASETA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA...19 Aikaohjaukset Käyttöveden lämmitys...19 DESINFIOINTIOHJELMAT...20 Desinfiointijakso OHJELMAN OSA VIILENNYS VALITSE OHJELMA...21 TOIMINTATILAN VIILENNYS ASETTAMINEN...21 VIILENNYSLÄMPÖTILAN ASETTAMINEN...22 ASETUSARVOT...22 PERUSTIETOA TOIMINNASTA OHJAUSYKSIKKÖ...7 Tilanäyttö...7 Näyttö...7 Kiertopainike...7 Häiriöviestit...8 Kieli...8 Valikkonäyttö...8 Käynnistysavustaja...8 PERUSNÄYTTÖ LÄMMITYS...8 PERUSNÄYTTÖ LÄMMIN KÄYTTÖVESI...9 NAVIGOINTINÄYTTÖ...9 Perusnäyttö...9 Lisäominaisuuksien näyttö...10 Erityisohjelmien näyttö...10 LIITE TIETOA VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE VIANETSINTÄ/HÄIRIÖVIESTIT...23 Häiriö kuittaus...25 TÄRKEITÄ LYHENTEITÄ...26 OHJELMAn osa LÄMMITYS VALITSE OHJELMAN OSA...11 TOIMINTATILAN LÄMMITYS ASETTAMINEN...11 LÄMPÖTILAN ASETUS...11 LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRÄN asettaminen...12 Lämmityspiirin lämmönsäätökäyrien asettaminen shunttauksen lämmönsäätökäyrien asettaminen...16 Vakiolämpötilan asettaminen...17 LÄMMITYKSEN AIKAOHJAUS

4 4

5 Lämpöpumpun ohjaimen toiminta Ohjain koostuu käyttöelementistä ja elektronisesta ohjauksesta. Se ohjaa koko lämpöpumppujärjestelmää, käyttöveden lämmitystä ja lämmitysjärjestelmää. Se tunnistaa liitetyn lämpöpumpun tyypin automaattisesti. Lämmitysjärjestelmän ulkolämpötilaohjattu lämmityskäyrä vastaavilla alennus- ja tehostusajoilla on asetettuna lämmityksen ja läm pöpumpun lämpöpumpun ohjaimeen. Käyttöveden lämmitys voidaan toteuttaa asiakkaan asettaman termostaatin tai lämpötila-anturin (toimitetaan käyttöveden lämminvesivaraajan mukana tai lisä- varusteena) avulla vaatimusten mukaisesti. Käyttöveden lämmitys lämpötila-anturin avulla mahdollistaa älykkään, mukautuvan käyttöveden lämmityksen. Käyttöveden lämmitys lämpötila-anturin avulla mahdollistaa älykkään, mukautuvan käyttöveden lämmityksen korkealla mukavuuden tasolla. Ohjaimen matalajännite- ja 230 V signaalit on eristetty tehokkaasti. Tämä varmistaa suurimman mahdollisen häiriönsiedon. Käyttötarkoitus Ohjainta voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen.toisin sanottuna: lämpöpumpun ja siihen kuuluvien järjestelmäkomponenttien ohjaamiseen. Ohjainta voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjainta voidaan käyttää yhdessä ainoastaan valmistajan hyväksymien lämpöpumppujen ja lisävarusteiden kanssa. Vastuunrajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjaimen valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos ohjaimen ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos ohjaimen ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos ohjaimen parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos ohjainta tai ohjaimen komponentteja muutetaan, lisätään tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. 5

6 Turvallisuus Ohjain on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Ohjain on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Kaikkien laitteella työskentelevien henkilöiden pitää olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös, vaikka kyseinen henkilö olisikin työskennellyt vastaavalla tai samankaltaisella laitteella, tai jos valmistaja on kouluttanut hänet. Kaikkien laitteella työskentelevien henkilöiden pitää noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain pätevät sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata asiaankuuluvia EN-, VDE- ja/tai sovellettavia paikallisia turvallisuussäännöksiä asennuksen ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata vastuussa olevan sähköyhtiön teknisten kytkentöjen ehtoja! Vaara! Ainoastaan ammattitaitoiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä ohjaimen ja sen komponenttien parissa. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjaimen asetustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuutettu huoltohenkilöstö ja maahantuojan valtuuttamat yritykset. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjaimen liitin X5 ja ruuviliittimet X4 ovat matalajännitteisiä. Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä antureita (suojausluokka II). Noudata varovaisuutta. Ainoastaan lämpöpumpun ohjain saa ohjata kiertopumppuja. Älä koskaan sammuta kiertopumppuja ulkoisesti. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan sammuta lämpöpumpun lämmityspiiriä (jäätymissuojausta). Noudata varovaisuutta. Käytä ainoastaan valmistajan tarjoamia tai hyväksymiä lisävarusteita. Ohjaimen hoito Ohjaimen ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös ohjaimen teknisiä komponentteja. Ohjaimen huolto Lämpöpumpun ohjain ei vaadi säännöllistä huoltoa. Varoitus! Noudata ohjaimessa olevia turvatarroja. Noudata varovaisuutta. Turvallisuussyistä: Älä irrota ohjainta virtalähteestä, jollei sitä olla avaamassa. 6

7 Ohjausyksikkö Tu m m a t a u s t a (negatiivikuva) = Symboli tai valikkokenttä on aktivoitu. Navigointinuolen aktivointi ja valinta siirtää sinut yhdeltä valikkotasolta seuraavalle ylemmälle tai alemmalle tasolle. Joissakin valikoissa pitää tallentaa tehdyt asetukset. Voit tehdä näin aktivoimalla ja valitsemalla. Voit myös peruuttaa tekemäsi asetukset aktivoimalla ja valitsemalla. Tilanäyttö 1 USB-liitäntä (liitin sijaitsee kannen alla) 2 Näyttö 3 Tilanäyttö 4 Kiertopainike Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas vihreä = järjestelmä toimii oikein Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas vilkkuu vihreänä/punaisena = toimintahäiriö, joka kuittautuu automaattisesti Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas punainen = toimintahäiriö, joka täytyy kuitata manuaalisesti Jos valikossa on enemmän kohtia kuin mitä näyttö voi näyttää, vierityspalkki ilmestyy näytön vasemmalle puolelle. Tämä osoittaa sijaintisi valikossa. Jos symbolia tai valikkokenttää ei ole valittuna, voit vierittää näyttöä alaspäin kääntämällä kiertopainiketta oikealle. Näin näet lisää valikkokohtia. Voit vierittää näyttöä takaisin ylöspäin kääntämällä kiertopainiketta vasemmalle. Kiertopainike K ä ä n n ä = Aktivoi symboli vaaditulle ohjelmatasolle tai valikkokentälle tai vieritä näyttöä alas (tai ylös). P a i n a (lyhyesti) = Valitse aktivoitu symboli (= siirry vastaavalle ohjelmatasolle) tai ota käyttöön aktivoitu valikkokenttä syöttääksesi tietoa ja arvoja. K ä ä n n ä = Aseta tietoa ja arvoja käyttöönotetulle valikkokentälle. Näyttö Lämpöpumpun ohjaimen ja lämpöpumppu-järjestelmän toimintatiedot, toiminnot ja asetusvaihtoehdot, sekä häiriöviestit näytetään käyttöelementin näytöllä. Tämä näyttö ei normaalisti ole valaistuna. Jos kiertopainiketta käytetään, näyttöön syttyy valo. Se sammuu automaattisesti, jos kiertopainiketta ei paineta yli 10 minuuttiin. P a i n a (lyhyesti) = Lopeta tietojen ja arvojen syöttö valikkokentässä. Jos pidät kiertopainiketta painettuna yli 3 sekuntia, näyttö siirtyy automaattisesti takaisin navigointinäytölle. Jos tämän jälkeen ei tehdä mitään 7 sekuntiin, ohjelma palaa automaattisesti perusnäytölle. 7

8 HÄIRIÖVIESTIT Jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö, vastaava häiriöviesti ilmestyy näytölle. Noudata varovaisuutta. Ennen toimintahäiriön kuittaamista, muista lukea osat "Vianetsintä / häiriöviestit" ja "Häiriön kuittaus." KIELI Sivu 60, Vianetsintä / häiriöviestit, ja sivu 62, Häiriön kuittaus P a i n a (7 sekuntia) = Kuittaa häiriöviesti ja käynnistä lämpöpumppujärjestelmä uudelleen (= manuaalinen palautus). Voit määritellä kielen näytöllä olevien valikoiden ja tekstien näyttämiseen. Valikkonäyttö Sivu Huolto 44, Näytön - Kieli kielen valinta Valikon rakenne on sellainen, että järjestelmän tai konetyypin kannalta epäolennaiset valikon kohdat ovat piilotettuina. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaimen näyttö voi erota tässä käyttöohjeessa näytetyistä näytöistä. Perusnäyttö Lämmitys Perusnäytön (= perusvalikon) tarkoituksena on antaa pikaisesti tietoa valitusta lämmitystilasta. Voit myös tehdä lämmitystoimintojen perusasetukset täällä nopeasti ja kätevästi Symboli ohjelman osalle "Lämmitys" Lämmitykselle käytetty symboli ilmaisee, että viereiset näytöt ja asetusvaihtoehdot ovat olennaisia ainoastaan lämmityksen kannalta. Voit kuitenkin painaa symbolia vaihdellaksesi lämpöpumpun eri sovellusten välillä. Tämän avulla voit esimerkiksi saada näytölle symbolit, joita käytetään lämmitysverkoston veden lämmitykselle, viilennykselle tai uima-altaalle. Vaihtoehdot vaihtelevat järjestelmän kokoonpanon ja rakenteen mukaisesti. 2 Nykyinen lämmitystila Auto(maattinen), Loma, Lisälämpö, Pois päältä tai Juhla. 3 Digitaalinen lämpötilanäyttö Näyttää määrän, minkä verran lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää poiketa asetetusta lämmityskäyrästä. Mahdollisen poikkeaman enimmäisarvo: ± 5 C 4 Lämpötila-asteikko Näyttää graafisessa muodossa määrän, minkä verran lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää poiketa asetetusta lämmityskäyrästä. Mahdollisen poikkeaman enimmäisarvo: ± 5 C 5 Kompressori Kompressorisymboli pyörii niin kauan, kun kompressori on käynnissä. 6 Nykyinen toimintatila Lämmitys Lämmin käyttövesi Valun kuivaus Sulatus Sähkönsyöttö Pumpun pyörintä (ainoastaan liuos/vesi ja vesi/vesi) Häiriö Viilennys N 7 Nykyinen ympäristön lämpötila 8 Päivämäärä ja aika N Navigointinuoli tässä: Siirry navigointinäytölle 8

9 Perusnäyttö Lämmin käyttövesi Navigointinäyttö Navigointinäyttö tarjoaa yleiskatsauksen lämpöpumpun ohjaimen eri ohjelmaosista. 9 Perusnäyttö Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" Ilmaisee, että lämpimän käyttöveden toimintoja ohjataan perusnäytöllä. 10 Nykyinen lämpimän käyttöveden toimintatila Auto(maattinen), Loma, Lisälämpö, Pois päältä tai Juhla. 11 Aseta haluttu käyttöveden lämpötila 1 Lämpöpumpun nykyinen toimintatila ja sen kesto 2 Nykyisen toimintatilan tai häiriöviestin syy 3 Lämpöpumpun ohjaimen ohjelmaosien symbolit Koko ajan näytöllä olevat perussymbolit ovat: Symboli ohjelma-alueelle Tiedot ja pika-asetus Toimintatiedot ja käyttäjän suorittama järjestelmätoiminto Sallittu kaikille käyttäjille Symboli ohjelman osalle "Lämmitys" Ohjelman osa kaikkien lämmitys- ja sekoituspiirin parametrien asetukseen. Ainoastaan asentajille Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" Ohjelman osa kaikkien käyttöveden lämmitysparametrien asetukseen. Ainoastaan asentajille. Symboli ohjelman osalle "Huolto" Ohjelman osa järjestelmän perusparametrien asettamiseen. Ainoastaan valtuutetulle huoltohenkilöstölle Osittain salasanasuojattu osa Symboli ohjelman osalle "Monipumpputoiminta, Master". Korkeintaan 4 lämpöpumpun yhdistäminen toisiinsa. Ainoastaan asentajille. Symboli ohjelman osalle "Monipumpputoiminta, slave". Ainoastaan asentajille. 4 Tietoa aktivoidusta symbolista. 9

10 LISÄOMINAISUUKSIEN NÄYTTÖ Kytketyn lämpöpumpun tyypistä riippuen, navigointinäyttö voi näyttää seuraavat ohjelmaosien symbolit: Erityisohjelmien näyttö Jos erityisohjelmia on aktiivisina, niiden symbolit näytetään navigointinäytöllä. Ilmausohjelma Symboli ohjelma-alueelle Viilennys ehdoista, joista riippuu symbolin näyttö: sivu 21 27, Ohjelma-alue Viilennys Järjestelmästäsi ja lämpöpumpun ohjaimen kokoonpanosta riippuen näytöllä voidaan näyttää lisää ohjelma-aluesymboleita. Seuraavilla sivuilla kuvatut näytöt sallivat/vaativat että teet valinnan. Yleensä: voit valita ainoastaan yhden vaihtoehdon pyöreistä kentistä voit valita useita vaihtoehtoja. Huoltotila auki Valun kuivausohjelma Pikaohjelma Pakotettu lämmitys Pakotettu lämmin käyttövesi Pakotettu sulatus USB-muisti on kytkettynä Kylmäkäynnistys (keskeytys) Ilma-vesi-lämpöpumput on varustettu kylmäkäynnistystoiminnolla. Tämä toiminto aktivoidaan, kun ulkolämpötila on < 10 C, ja paluulämpötila putoaa alle 15 C. Tässä vaiheessa AHG pysyy aktivoituna, kunnes paluulämpötila ylittää 15 C. Vasta silloin lämpöpumppua voidaan käyttää jälleen. Kylmäkäynnistys lopetetaan paluulämpötilan ollessa 23 C. Kylmäkäynnistys on mahdollista keskeyttää painamalla symbolia. Kylmäkäynnistys pysyy tämän jälkeen pois päältä siihen asti, kunnes säädin käynnistetään seuraavan kerran. Jos valitset ja aktivoit erityisohjelman symbolin, sinut siirretään suoraan kyseiseen erityisohjelmaan. 10

11 Ohjelman osa "Lämmitys" Valitse ohjelman osa Toimintatilan Lämmitys ASETTAMINEN Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Toimintatila. Valitse navigointinäytöltä symboli. Näyttö siirtyy valikkoon Lämmitys, Toimintatila. Nykyinen toimintatila korostetaan symbolilla : Näyttö siirtyy valikkoon Lämmitys, Asetukset. Noudata käyttöohjeen osassa "Lämmitystilan asettaminen" (ohjelman osa "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. LÄMPÖTILAN ASETUS Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämpötila +. 1 symboli ohjelman osalle Lämmitys ja valikon nimike 2 Valikkokenttä Toimintatila siirtää sinut valikkoon Lämmitys, Toimintatila 3 Valikkokenttä Lämpötila + siirtää sinut valikkoon Lämpötila + 4 Valikkokenttä "Lämmönsäätökäyrä" siirtää sinut valikkoon "Säätökäyrä" 5 Valikkokenttä Aikaohjaus siirtää sinut valikkoon Lämmitys, Aikaohjaus 6 Valikkokenttä Lämmitysrajat siirtää sinut valikkoon Lämmitysrajat Näyttö siirtyy valikkoon Lämmityslämpötila +. 1 Valikkokenttä Lämpötilapoikkeama Syötöt näytetään 0,5 C askelin. Viitemuuttuja: asetettu lämmönsäätökäyrä 11

12 Tämän valikon avulla voit suorittaa lämmönsäätökäyrien hienosäädöt. Jos lämpötilamuutokset tallennetaan, tämä hyväksytään mukautuvasti lämmönsäätökäyriin. Toisin sanottuna: Valikkoon Lämpötila + - tehtyjen muutosten perustella lämpöpumpun ohjaimen ohjelma säätelee lämmityskäyrien alku- ja päätepistettä suhteessa ulkolämpötilaan ja poikkeuttaa sen. Lisää lämpötilaa: Aktivoi ja valitse valikkokenttä Lämpimämpi. Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila lisääntyy 0,5 C jokaisella käännöksellä. Laske lämpötilaa: Aktivoi ja valitse valikkokenttä Kylmempi. Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila laskee 0,5 C jokaisella käännöksellä. Muuta lämpötilaa aluksi ainoastaan 0,5 C. Odota 2 3 päivää ennen kuin muutat sitä jälleen, ja tarkasta kuinka huonelämpötila on muuttunut. LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRÄN ASETTAMINEN Lämmitysjärjestelmien lämmitysverkoston veden lämpötilat laskettuna suhteessa ulkolämpötilaan määritetään lämmönsäätökäyräksi. Määritettyjen raja-arvojen rajoissa lämmitysverkoston veden lämpötila nousee, jos ulkolämpötila putoaa. Lämmityspiirin asetukset säätelevät sitä miten lämpöpumppu kytketään päälle ja pois päältä lämpötilasta riippuen. Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämmönsäätökäyrät. Tallenna tai peruuta asetus. Kun asetus tallennetaan, lämmönsäätökäyrät muuttuvat automaattisesti syötettyjen lämpötila-arvojen mukaisesti. Valikkokentissä Lämpötila-asteikko ja Lämpötilapoikkeama olevat arvot asetetaan nollaan valikossa Lämpötila + - tehdyn tallennuksen jälkeen. Kun olet tallentanut asetuksesi, ohjelma antaa vastaavan palautteen näytöllä ja palaa sen jälkeen automaattisesti valikkoon Lämpötila +. Palaa valikkoon Lämmitys, Asetukset. 12

13 Lämmityspiirin LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRIEN asettaminen Järjestelmän asetuksesta riippuen (sekoituspiiri 1. Shunttaus = Purkaus ), näyttö vaihtuu joko valikkoon Lämmönsäätökäyrät.... tai suoraan valikkoon Lämmönsäätökäyrät, Paluuvesikierto : 4 Taulukon rivi Suuntaissiirto Symboli Suuntaissiirto 20 C Taulukon kenttä Suuntaissiirto Tässä oleva esimerkkiarvo: 20 C (neutraali) 20 C Taulukon kenttä Viitearvo ulkolämpötilalle 20 Näytetty esimerkki osoittaa, että lämmityskäyrän alkupisteen pitää olla 20 C ulkolämpötilan ollessa 20 C. Lämpötila-arvon lisäys taulukon kentässä Suuntaissiirto esimerkiksi 22 C:een aiheuttaa lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 2 C ylöspäin, kun taas laskeminen esimerkiksi 18 C:een aiheuttaa lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 2 C alaspäin. 5 Taulukon rivi Yöpudotus Yötilan symboli: Lämmitystä laskettu -5 C Taulukon kenttä Lämpötilaero Näytetty esimerkki ilmaisee, että lämmitystä lasketaan yötilassa 5 C verrattuna päivätilaan. Määrittele lämmönsäätökäyrän päätepiste. Valitse taulukko Lämmönsäätökäyrän päätepiste. Jos valikko Lämmönsäätökäyrät ilmestyy näyttöön, valitse valikkokenttä Paluuvesikierto. Lämmityspiirin lämmityskäyrät voidaan ohjelmoida, jos vakiolämpötilaa ei ole asetettu. Sivu 17 23, Vakiolämpötilan asettaminen 1 symboli ohjelman osalle Lämmitys ja valikon nimike 2 Taulukon sarakenimike Lämmityspiirin paluuveden lämpötila Viitearvo ulkolämpötilalle 3 Taulukon rivi Lämmönsäätökäyrän päätepiste Symboli Lämmönsäätökäyrän päätepiste 45 C Taulukon kenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste Tässä oleva esimerkkiarvo: 45 C -20 C Taulukon kenttä Viitearvo ulkolämpötilalle (= ohjelma-asetus, jota ei voi muuttaa) Näytetty esimerkki tarkoittaa, että lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää olla 45 C ulkolämpötilan ollessa -20 C. Lämmönsäätökäyrän päätepiste viittaa aina 20 C ulkolämpötilaan. Jos lämpöpumppua käytetään sellaisella ilmastoalueella, jossa 20 C ulkolämpötila-arvoa ei saavuteta, sinun pitää sovittaa lämmönsäätökäyrän päätepiste alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan. Aseta paluuveden lämpötilan arvo taulukon kenttään "Lämmönsäätökäyrän päätepiste". Lämpötila-arvot viittaavat paluuveden lämpötilaan. Menoveden lämpötila on aina korkeampi ja ero riippuu lämmönjakojärjestelmästä. 13

14 Esimerkkikaavio: Esimerkkikaavio: X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila 1 Lämmönsäätökäyrän päätepiste 2 Lämmönsäätökäyrän alkupiste F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 45 C paluuveden lämpötila (esimerkiksi lämpöpattereita käytettäessä) Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 30 C paluuveden lämpötila (esimerkiksi lattialämmitystä käytettäessä) kukin -20 C ulkolämpötilassa, ja lämmönsäätökäyrän alkupisteenä on 20 C paluuveden lämpötila +20 C ulkolämpötilassa. Täytä taulukkokenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste loppuun. Aseta lisäparametreja ( ) tai vieritä näytön alaosaan ja jatka kohdasta. Määrittele Suuntaissiirto. Aktivoi ja valitse taulukkokenttä Suuntaissiirto. X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 30 C paluuveden ämpötila ja alkupisteenä 20 C paluulämpötila Lämmönsäätökäyrä sen jälkeen, kun suuntaissiirto on suoritettu 10 C ylöspäin. Täytä taulukkokenttä Suuntaissiirto loppuun. Aseta lisäparametreja taulukkoon ( alaosaan ja jatka kohdasta. ) tai vieritä näytön Määrittele Lämpötilaero, jonka verran lämmönsäätökäyrää pitää laskea yötilassa. Aktivoi ja valitse taulukkokenttä Lämpötilaero. Aseta paluuveden lämpötilan arvo. Käännös oikealle saa aikaan lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 0,5 C ylöspäin. Käännös vasemmalle saa aikaan lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 0,5 C alaspäin. Aseta paluuveden lämpötilan arvo. Suuntaissiirto vaikuttaa päivä- ja yötilaan. 14

15 Esimerkkikaavio: 1 Valikon rivi alueen laskennallinen normaalilämpötila 2 Valikon rivi Paluuveden lämpötila, lämmönsäätökäyrän päätepiste alueen laskennalliselle normaalilämpötilalle 15 C B A Valitse valikkokenttä Ulkolämpötila. Lämpötilanäyttöön tulee tumma tausta. Aseta alueen laskennallinen normaalilämpötila, esimerkiksi 12 C. X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä päivätilassa Lämmönsäätökäyrä suuntaissiirto -5 C yötilassa Tallenna asetukset. Kun koko vaihtelualuetta tarkastellaan, yötilan lämmityskäyrä on 5 C päivätilan lämmönsäätökäyrän alapuolella. Jos järjestelmäsi toimii toimintatilassa Auto(maattinen), se suorittaa automaattisesti vaihdon päivä- (nosto) ja yötilan (lasku) välillä. Täytä taulukkokenttä Lämpötilaero loppuun. Lämpöpumpun ohjaimen ohjelma laskee nyt todelliseksi paluuveden lämpötilaksi -12 C lämmityskäyrän päätepisteelle ja näyttää tämän valikkokentässä Käyrän mukaan. Esimerkissä +24,0 C: Tarpeen ainoastaan, jos lämmönsäätökäyrä on tarkoitus sovittaa alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan. Lämmönsäätökäyrän päätepisteen sovittaminen alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan Aktivoi valikkokenttä Ulkolämpötila. Jos laskettu paluuveden lämpötila vastaa haluamaasi paluuveden lämpötilaa, voit poistua valikosta. Jos käyrän mukaan lämpötila ei ole haluttu, palaa muuttamaan Lämmönsäätökäyrää. Täytä taulukkokenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste loppuun. 15

16 Vieritä kokonaan alas asti valikossa Lämmönsäätökäyrät, Lämmitys ja tallenna asetukset. Tarkasta nyt valikkokentän Käyrän mukaan jälkeen näytetty lämpötila-arvo. Jos laskettu arvo vastaa nyt haluamaasi paluuveden lämpötilaa, voit poistua valikosta. Muussa tapauksessa, vieritä kokonaan alas asti valikossa Lämmönsäätökäyrät, Lämmitys ja toista vaiheita kunnes laskettu arvo osuu lähimmäs haluttua paluuveden lämpötilaa. 1. shunttauksen lämmönsäätökäyrien asettaminen 1. Shunttaus lämmönsäätökäyrien valikkoon pääsy on mahdollista ainoastaan silloin, jos moottorilla varustettu sekoitusventtiili on asennettu järjestelmään, ja 1. shunttaus on määritetty purkaustilaan järjestelmäasetuksissa. Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmönsäätökäyrät, valitse ja aktivoi valikkokenttä Sekoituspiiri "Shunttaus 1" 1. Lasketun arvon tarkka vastaavuus halutun paluuveden lämpötilan kanssa on tuskin mahdollinen, sillä voit ainoastaan asettaa paluuveden lämpötilan arvoa 0,5 C askelin Lämmönsäätökäyrän päätepiste valikkokentässä. Hyväksy paluulämpötila, joka on mahdollisimman lähellä haluamaasi. Lämmönsäätökäyrän säätäminen kohtuullisiin asetuksiin on ratkaisevan tärkeää sen kannalta, että lämpöpumppu voi toimia energiatehokkaimmalla tavalla. Lämmönsäätökäyrän asettaminen liian korkealle lisää järjestelmän kokonaisenergiankulutusta! Lämmityspiirin asetukset säätelevät sitä miten lämpöpumppu kytketään päälle ja pois päältä lämpötilasta riippuen. Näyttö siirtyy valikkoon Lämmönsäätökäyrät, 1. shunttaus. Lämmönsäätökäyrät voidaan ohjelmoida, jos vakiolämpötilaa ei ole määritetty... Aseta 1. shunttaus lämmönsäätökäyrät Noudata ohjeita kohdassa Lämmityspiirin lämmönsäätökäyrien asettaminen. Huomio. Varmista, että määrität aina menovedenlämpötilat asettaessasi 1. shunttaus lämmönsäätökäyriä. 16

17 Vakiolämpötilan ASETTAMINEN Voit määritellä vakiolämpötilan ainoastaan silloin, jos tämä vaihtoehto on valittu järjestelmäasetuksella. Huomio. Lämmitys vakiolämpötilaan suoritetaan ulkolämpötilasta riippumatta. Jos yöalennus on tarpeen Vakiolämpötila - tilassa, lämpötilaero pitää asettaa lämmönsäätökäyriin Paluuvesikierto tai 1. Shunttaus ennen kuin vaihtoehto Vakiolämpötila valitaan. Valitse valikkokenttä Paluu tai Menovesi. Valikkokenttään Lämpötilan syöttökenttä tulee tumma tausta... Aseta haluttu vakiolämpötila... Tallenna tai peruuta asetukset ja poistu valikosta Vakiolämpötila tai Vakio LT 1. Shuntti. Jos vaihtoehto Vakiolämpötila valitaan järjestelmäasetuksella, lämmönsäätökäyrä näyttää tyypillisesti seuraavanlaiselta: Jos yöalennus ei ole tarpeen, lämpötilaero pitää asettaa 0 C:een lämmönsäätökäyrissä Paluuvesikierto tai 1. Shunttaus ( = tehdasasetus). Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämmönsäätökäyrät X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Vakiolämpötila (tässä: + 35 C) Lämmityksen aikaohjaus Jos vaihtoehto Vakiolämpötila kytketään päälle järjestelmäasetuksella, näyttö siirtyy valikkoon Lämmönsäätökäyrät (jotka voivat siirtää sinut valikoihin LVakiolämpötila tai Sekoituspiirin vakioarvo ) tai suoraan valikkoon Paluuvesikierron vakioarvo : Noudata käyttöohjeen osassa "Lämmityspiirin aikaohjauksien asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. 17

18 Ohjelman osa Lämmin käyttövesi Valitse ohjelman osa Toimi seuraavasti: Toimintatilan Käyttöveden lämmitys ASETTAMINEN Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Toimintatila... Valitse navigointinäytöltä symboli Näyttö siirtyy valikkoon Toimintatila. Nykyinen toimintatila korostetaan merkillä : Näyttö siirtyy valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset... Noudata käyttöohjeen osassa "Lämpimän käyttöveden toimintatilan asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. 1 Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" ja valikon nimike 2 Valikkokenttä Toimintatila siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden toimintatila 3 Valikkokenttä Lämpötilat + siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden lämpötilan haluttu arvo (Jos lämmintä käyttövettä ohjataan termostaatin kautta, tämä valikkokenttä voidaan jättää väliin.) 4 Valikkokenttä Aikaohjaukset siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden aikaohjaukset 5 Valikkokenttä Pikalataus siirtää sinut valikkoon "Lämpimän käyttöveden pikalataus 6 Valikkokenttä Desinfiointiohjelmat siirtää sinut valikkoon Desinfiointiohjelmat Palaa valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset. 18

19 Aseta lämpimän käyttöveden lämpötila Jos käyttöveden lämmitystä ohjataan termostaatin kautta, lämpötilan hienosäätö ei ole mahdollista. Valikkokenttä Lämpötila + - ei tällöin ilmesty näytölle Lämpimän käyttöveden asetukset. Toimi seuraavasti: Valikossa Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämpötila + Jos sellainen lämpimän käyttöveden lämpötila on asetettu, jota ei voida saavuttaa, lämpöpumppu siirtyy aluksi tilaan Korkeapainehäiriö. Tätä seuraa automaattinen palautus häiriötilanteesta. (Vastaava pätee myös Lämmitys valinnassa). Kun 2 tuntia on kulunut, käyttöveden lämmitys alkaa uudelleen. Kuitenkin lämpöpumpun ohjaimen ohjelma alentaa automaattisesti tämän asetusarvoa aluksi 1 C. Jos myöskään tätä asetusarvolämpötilaa ei voida saavuttaa, prosessia toistetaan, kunnes lämpötila voidaan saavuttaa. Aikaohjaukset Käyttöveden lämmitys Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Aikaohjaukset... Näyttö siirtyy valikkoon Lämpötila Valikon rivi Haluttu lämpötila Valitse valikkokenttä Haluttu lämpötila. Valikkokenttään tulee tumma tausta... Aseta haluttu lämpötila.... Noudata käyttöohjeen osassa "Lämpimän käyttöveden sammutusaikojen asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. Varmista ohjelmoidessasi, että osaan "aikaohjaukset" määrittelemäsi ajat ovat s a m - m u t u s a i k o j a. Käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä syötettyinä ajanjaksoina. Yhdessä valmistajan suosittelemien käyttövesivaraajien kanssa lämpöpumppusi voi tuottaa lämpimän käyttöveden lämpötiloja, jotka ovat noin 7 astetta matalampia kuin lämpöpumppusi enimmäisvirtauslämpötila. Katso käyttöohjeesta kierron aikaohjauksien asettaminen. Lopeta tietojen syöttö... Tallenna asetukset tai peruuta. Palaa valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset. 19

20 Desinfiointiohjelmat Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Desinfiointiohjelmat... Aktivoi ja valitse päivä(t), jolloin desinfiointijakso pitää suorittaa... Jatkuva toim. tarkoittaa, että desinfiointijakso suoritetaan jokaisen käyttöveden lämmityskerran jälkeen. Kuitenkin, lämpimän käyttöveden varaus alkaa aina lämpimän käyttöveden asetusarvon asetetussa hystereesissä. Näyttö siirtyy valikkoon Lämpimän käyttöveden desinfiointiohjelmat... DESINFIOINTIJAKSO Toimi seuraavasti: Valitse valikosta Lämpimän käyttöveden desinfiointiohjelmat valikkokenttä Desinfiointijakso Näyttö Desinfiointijakso ilmestyy ainoastaan siinä tapauksessa, jos lisälämpö lämpimän käyttöveden valmistamiseen on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa. Näyttö siirtyy valikkoon Desinfiointijakso 20

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi EGSQH0S8AA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... Käyttö. Yleiskuvaus: Käyttö.... Käyttöliittymä lyhyesti.....

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot