CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta"

Transkriptio

1 Käyttöohje FI CALLIDUS Luxtronik 2.0 Lämpöpumpun ohjain Käyttö Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa ohjaimen käsittelystä. Se on erottamaton osa tuotetta, ja se tulee säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä ohjaimen välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä ohjaimen koko käyttöiän ajan. Se pitää luovuttaa ohjaimen myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet ohjaimen parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä maahantuojan asiakaspalveluun tai paikalliseen huoltokumppaniin. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään ohjaimen parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisena. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa näistä tiedoista ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Noudata varovaisuutta! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Tärkeää tietoa. Yleisimmin käytettävä ohjelman osa Käyttäjät ja asentajat voivat asettaa tietoja. Valtuutettu asentaja voi asettaa tietoja; salasana vaaditaan Valtuutettu huoltohenkilöstö voi asettaa tietoja; salasana vaaditaan Tehdasasetus, tietojen muuttaminen ei ole mahdollista Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin Viittaus muihin valmistajan asiakirjoihin 2

3 Sisältö OHJELMAN OSA LÄMMIN KÄYTTÖVESI TIETOA KÄYTTÄJILLE, ASENTAJILLE JA VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ...2 SymbolIT...2 LÄMPÖPUMPUN ohjaimen TOIMINTA...5 KÄYTTÖTARKOITUS...5 VASTUUNRAJOITUS...5 TURVALLISUUS...6 ohjaimen HOITO...6 ohjaimen HUOLTO...6 VALITSE OHJELMAN osa...18 Toimintatilan Käyttöveden lämmitys asettaminen...18 ASETA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA...19 Aikaohjaukset Käyttöveden lämmitys...19 DESINFIOINTIOHJELMAT...20 Desinfiointijakso OHJELMAN OSA VIILENNYS VALITSE OHJELMA...21 TOIMINTATILAN VIILENNYS ASETTAMINEN...21 VIILENNYSLÄMPÖTILAN ASETTAMINEN...22 ASETUSARVOT...22 PERUSTIETOA TOIMINNASTA OHJAUSYKSIKKÖ...7 Tilanäyttö...7 Näyttö...7 Kiertopainike...7 Häiriöviestit...8 Kieli...8 Valikkonäyttö...8 Käynnistysavustaja...8 PERUSNÄYTTÖ LÄMMITYS...8 PERUSNÄYTTÖ LÄMMIN KÄYTTÖVESI...9 NAVIGOINTINÄYTTÖ...9 Perusnäyttö...9 Lisäominaisuuksien näyttö...10 Erityisohjelmien näyttö...10 LIITE TIETOA VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE VIANETSINTÄ/HÄIRIÖVIESTIT...23 Häiriö kuittaus...25 TÄRKEITÄ LYHENTEITÄ...26 OHJELMAn osa LÄMMITYS VALITSE OHJELMAN OSA...11 TOIMINTATILAN LÄMMITYS ASETTAMINEN...11 LÄMPÖTILAN ASETUS...11 LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRÄN asettaminen...12 Lämmityspiirin lämmönsäätökäyrien asettaminen shunttauksen lämmönsäätökäyrien asettaminen...16 Vakiolämpötilan asettaminen...17 LÄMMITYKSEN AIKAOHJAUS

4 4

5 Lämpöpumpun ohjaimen toiminta Ohjain koostuu käyttöelementistä ja elektronisesta ohjauksesta. Se ohjaa koko lämpöpumppujärjestelmää, käyttöveden lämmitystä ja lämmitysjärjestelmää. Se tunnistaa liitetyn lämpöpumpun tyypin automaattisesti. Lämmitysjärjestelmän ulkolämpötilaohjattu lämmityskäyrä vastaavilla alennus- ja tehostusajoilla on asetettuna lämmityksen ja läm pöpumpun lämpöpumpun ohjaimeen. Käyttöveden lämmitys voidaan toteuttaa asiakkaan asettaman termostaatin tai lämpötila-anturin (toimitetaan käyttöveden lämminvesivaraajan mukana tai lisä- varusteena) avulla vaatimusten mukaisesti. Käyttöveden lämmitys lämpötila-anturin avulla mahdollistaa älykkään, mukautuvan käyttöveden lämmityksen. Käyttöveden lämmitys lämpötila-anturin avulla mahdollistaa älykkään, mukautuvan käyttöveden lämmityksen korkealla mukavuuden tasolla. Ohjaimen matalajännite- ja 230 V signaalit on eristetty tehokkaasti. Tämä varmistaa suurimman mahdollisen häiriönsiedon. Käyttötarkoitus Ohjainta voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen.toisin sanottuna: lämpöpumpun ja siihen kuuluvien järjestelmäkomponenttien ohjaamiseen. Ohjainta voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjainta voidaan käyttää yhdessä ainoastaan valmistajan hyväksymien lämpöpumppujen ja lisävarusteiden kanssa. Vastuunrajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjaimen valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos ohjaimen ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos ohjaimen ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos ohjaimen parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos ohjainta tai ohjaimen komponentteja muutetaan, lisätään tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. 5

6 Turvallisuus Ohjain on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Ohjain on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Kaikkien laitteella työskentelevien henkilöiden pitää olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös, vaikka kyseinen henkilö olisikin työskennellyt vastaavalla tai samankaltaisella laitteella, tai jos valmistaja on kouluttanut hänet. Kaikkien laitteella työskentelevien henkilöiden pitää noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain pätevät sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata asiaankuuluvia EN-, VDE- ja/tai sovellettavia paikallisia turvallisuussäännöksiä asennuksen ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata vastuussa olevan sähköyhtiön teknisten kytkentöjen ehtoja! Vaara! Ainoastaan ammattitaitoiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä ohjaimen ja sen komponenttien parissa. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjaimen asetustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuutettu huoltohenkilöstö ja maahantuojan valtuuttamat yritykset. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjaimen liitin X5 ja ruuviliittimet X4 ovat matalajännitteisiä. Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä antureita (suojausluokka II). Noudata varovaisuutta. Ainoastaan lämpöpumpun ohjain saa ohjata kiertopumppuja. Älä koskaan sammuta kiertopumppuja ulkoisesti. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan sammuta lämpöpumpun lämmityspiiriä (jäätymissuojausta). Noudata varovaisuutta. Käytä ainoastaan valmistajan tarjoamia tai hyväksymiä lisävarusteita. Ohjaimen hoito Ohjaimen ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös ohjaimen teknisiä komponentteja. Ohjaimen huolto Lämpöpumpun ohjain ei vaadi säännöllistä huoltoa. Varoitus! Noudata ohjaimessa olevia turvatarroja. Noudata varovaisuutta. Turvallisuussyistä: Älä irrota ohjainta virtalähteestä, jollei sitä olla avaamassa. 6

7 Ohjausyksikkö Tu m m a t a u s t a (negatiivikuva) = Symboli tai valikkokenttä on aktivoitu. Navigointinuolen aktivointi ja valinta siirtää sinut yhdeltä valikkotasolta seuraavalle ylemmälle tai alemmalle tasolle. Joissakin valikoissa pitää tallentaa tehdyt asetukset. Voit tehdä näin aktivoimalla ja valitsemalla. Voit myös peruuttaa tekemäsi asetukset aktivoimalla ja valitsemalla. Tilanäyttö 1 USB-liitäntä (liitin sijaitsee kannen alla) 2 Näyttö 3 Tilanäyttö 4 Kiertopainike Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas vihreä = järjestelmä toimii oikein Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas vilkkuu vihreänä/punaisena = toimintahäiriö, joka kuittautuu automaattisesti Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas punainen = toimintahäiriö, joka täytyy kuitata manuaalisesti Jos valikossa on enemmän kohtia kuin mitä näyttö voi näyttää, vierityspalkki ilmestyy näytön vasemmalle puolelle. Tämä osoittaa sijaintisi valikossa. Jos symbolia tai valikkokenttää ei ole valittuna, voit vierittää näyttöä alaspäin kääntämällä kiertopainiketta oikealle. Näin näet lisää valikkokohtia. Voit vierittää näyttöä takaisin ylöspäin kääntämällä kiertopainiketta vasemmalle. Kiertopainike K ä ä n n ä = Aktivoi symboli vaaditulle ohjelmatasolle tai valikkokentälle tai vieritä näyttöä alas (tai ylös). P a i n a (lyhyesti) = Valitse aktivoitu symboli (= siirry vastaavalle ohjelmatasolle) tai ota käyttöön aktivoitu valikkokenttä syöttääksesi tietoa ja arvoja. K ä ä n n ä = Aseta tietoa ja arvoja käyttöönotetulle valikkokentälle. Näyttö Lämpöpumpun ohjaimen ja lämpöpumppu-järjestelmän toimintatiedot, toiminnot ja asetusvaihtoehdot, sekä häiriöviestit näytetään käyttöelementin näytöllä. Tämä näyttö ei normaalisti ole valaistuna. Jos kiertopainiketta käytetään, näyttöön syttyy valo. Se sammuu automaattisesti, jos kiertopainiketta ei paineta yli 10 minuuttiin. P a i n a (lyhyesti) = Lopeta tietojen ja arvojen syöttö valikkokentässä. Jos pidät kiertopainiketta painettuna yli 3 sekuntia, näyttö siirtyy automaattisesti takaisin navigointinäytölle. Jos tämän jälkeen ei tehdä mitään 7 sekuntiin, ohjelma palaa automaattisesti perusnäytölle. 7

8 HÄIRIÖVIESTIT Jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö, vastaava häiriöviesti ilmestyy näytölle. Noudata varovaisuutta. Ennen toimintahäiriön kuittaamista, muista lukea osat "Vianetsintä / häiriöviestit" ja "Häiriön kuittaus." KIELI Sivu 60, Vianetsintä / häiriöviestit, ja sivu 62, Häiriön kuittaus P a i n a (7 sekuntia) = Kuittaa häiriöviesti ja käynnistä lämpöpumppujärjestelmä uudelleen (= manuaalinen palautus). Voit määritellä kielen näytöllä olevien valikoiden ja tekstien näyttämiseen. Valikkonäyttö Sivu Huolto 44, Näytön - Kieli kielen valinta Valikon rakenne on sellainen, että järjestelmän tai konetyypin kannalta epäolennaiset valikon kohdat ovat piilotettuina. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaimen näyttö voi erota tässä käyttöohjeessa näytetyistä näytöistä. Perusnäyttö Lämmitys Perusnäytön (= perusvalikon) tarkoituksena on antaa pikaisesti tietoa valitusta lämmitystilasta. Voit myös tehdä lämmitystoimintojen perusasetukset täällä nopeasti ja kätevästi Symboli ohjelman osalle "Lämmitys" Lämmitykselle käytetty symboli ilmaisee, että viereiset näytöt ja asetusvaihtoehdot ovat olennaisia ainoastaan lämmityksen kannalta. Voit kuitenkin painaa symbolia vaihdellaksesi lämpöpumpun eri sovellusten välillä. Tämän avulla voit esimerkiksi saada näytölle symbolit, joita käytetään lämmitysverkoston veden lämmitykselle, viilennykselle tai uima-altaalle. Vaihtoehdot vaihtelevat järjestelmän kokoonpanon ja rakenteen mukaisesti. 2 Nykyinen lämmitystila Auto(maattinen), Loma, Lisälämpö, Pois päältä tai Juhla. 3 Digitaalinen lämpötilanäyttö Näyttää määrän, minkä verran lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää poiketa asetetusta lämmityskäyrästä. Mahdollisen poikkeaman enimmäisarvo: ± 5 C 4 Lämpötila-asteikko Näyttää graafisessa muodossa määrän, minkä verran lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää poiketa asetetusta lämmityskäyrästä. Mahdollisen poikkeaman enimmäisarvo: ± 5 C 5 Kompressori Kompressorisymboli pyörii niin kauan, kun kompressori on käynnissä. 6 Nykyinen toimintatila Lämmitys Lämmin käyttövesi Valun kuivaus Sulatus Sähkönsyöttö Pumpun pyörintä (ainoastaan liuos/vesi ja vesi/vesi) Häiriö Viilennys N 7 Nykyinen ympäristön lämpötila 8 Päivämäärä ja aika N Navigointinuoli tässä: Siirry navigointinäytölle 8

9 Perusnäyttö Lämmin käyttövesi Navigointinäyttö Navigointinäyttö tarjoaa yleiskatsauksen lämpöpumpun ohjaimen eri ohjelmaosista. 9 Perusnäyttö Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" Ilmaisee, että lämpimän käyttöveden toimintoja ohjataan perusnäytöllä. 10 Nykyinen lämpimän käyttöveden toimintatila Auto(maattinen), Loma, Lisälämpö, Pois päältä tai Juhla. 11 Aseta haluttu käyttöveden lämpötila 1 Lämpöpumpun nykyinen toimintatila ja sen kesto 2 Nykyisen toimintatilan tai häiriöviestin syy 3 Lämpöpumpun ohjaimen ohjelmaosien symbolit Koko ajan näytöllä olevat perussymbolit ovat: Symboli ohjelma-alueelle Tiedot ja pika-asetus Toimintatiedot ja käyttäjän suorittama järjestelmätoiminto Sallittu kaikille käyttäjille Symboli ohjelman osalle "Lämmitys" Ohjelman osa kaikkien lämmitys- ja sekoituspiirin parametrien asetukseen. Ainoastaan asentajille Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" Ohjelman osa kaikkien käyttöveden lämmitysparametrien asetukseen. Ainoastaan asentajille. Symboli ohjelman osalle "Huolto" Ohjelman osa järjestelmän perusparametrien asettamiseen. Ainoastaan valtuutetulle huoltohenkilöstölle Osittain salasanasuojattu osa Symboli ohjelman osalle "Monipumpputoiminta, Master". Korkeintaan 4 lämpöpumpun yhdistäminen toisiinsa. Ainoastaan asentajille. Symboli ohjelman osalle "Monipumpputoiminta, slave". Ainoastaan asentajille. 4 Tietoa aktivoidusta symbolista. 9

10 LISÄOMINAISUUKSIEN NÄYTTÖ Kytketyn lämpöpumpun tyypistä riippuen, navigointinäyttö voi näyttää seuraavat ohjelmaosien symbolit: Erityisohjelmien näyttö Jos erityisohjelmia on aktiivisina, niiden symbolit näytetään navigointinäytöllä. Ilmausohjelma Symboli ohjelma-alueelle Viilennys ehdoista, joista riippuu symbolin näyttö: sivu 21 27, Ohjelma-alue Viilennys Järjestelmästäsi ja lämpöpumpun ohjaimen kokoonpanosta riippuen näytöllä voidaan näyttää lisää ohjelma-aluesymboleita. Seuraavilla sivuilla kuvatut näytöt sallivat/vaativat että teet valinnan. Yleensä: voit valita ainoastaan yhden vaihtoehdon pyöreistä kentistä voit valita useita vaihtoehtoja. Huoltotila auki Valun kuivausohjelma Pikaohjelma Pakotettu lämmitys Pakotettu lämmin käyttövesi Pakotettu sulatus USB-muisti on kytkettynä Kylmäkäynnistys (keskeytys) Ilma-vesi-lämpöpumput on varustettu kylmäkäynnistystoiminnolla. Tämä toiminto aktivoidaan, kun ulkolämpötila on < 10 C, ja paluulämpötila putoaa alle 15 C. Tässä vaiheessa AHG pysyy aktivoituna, kunnes paluulämpötila ylittää 15 C. Vasta silloin lämpöpumppua voidaan käyttää jälleen. Kylmäkäynnistys lopetetaan paluulämpötilan ollessa 23 C. Kylmäkäynnistys on mahdollista keskeyttää painamalla symbolia. Kylmäkäynnistys pysyy tämän jälkeen pois päältä siihen asti, kunnes säädin käynnistetään seuraavan kerran. Jos valitset ja aktivoit erityisohjelman symbolin, sinut siirretään suoraan kyseiseen erityisohjelmaan. 10

11 Ohjelman osa "Lämmitys" Valitse ohjelman osa Toimintatilan Lämmitys ASETTAMINEN Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Toimintatila. Valitse navigointinäytöltä symboli. Näyttö siirtyy valikkoon Lämmitys, Toimintatila. Nykyinen toimintatila korostetaan symbolilla : Näyttö siirtyy valikkoon Lämmitys, Asetukset. Noudata käyttöohjeen osassa "Lämmitystilan asettaminen" (ohjelman osa "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. LÄMPÖTILAN ASETUS Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämpötila +. 1 symboli ohjelman osalle Lämmitys ja valikon nimike 2 Valikkokenttä Toimintatila siirtää sinut valikkoon Lämmitys, Toimintatila 3 Valikkokenttä Lämpötila + siirtää sinut valikkoon Lämpötila + 4 Valikkokenttä "Lämmönsäätökäyrä" siirtää sinut valikkoon "Säätökäyrä" 5 Valikkokenttä Aikaohjaus siirtää sinut valikkoon Lämmitys, Aikaohjaus 6 Valikkokenttä Lämmitysrajat siirtää sinut valikkoon Lämmitysrajat Näyttö siirtyy valikkoon Lämmityslämpötila +. 1 Valikkokenttä Lämpötilapoikkeama Syötöt näytetään 0,5 C askelin. Viitemuuttuja: asetettu lämmönsäätökäyrä 11

12 Tämän valikon avulla voit suorittaa lämmönsäätökäyrien hienosäädöt. Jos lämpötilamuutokset tallennetaan, tämä hyväksytään mukautuvasti lämmönsäätökäyriin. Toisin sanottuna: Valikkoon Lämpötila + - tehtyjen muutosten perustella lämpöpumpun ohjaimen ohjelma säätelee lämmityskäyrien alku- ja päätepistettä suhteessa ulkolämpötilaan ja poikkeuttaa sen. Lisää lämpötilaa: Aktivoi ja valitse valikkokenttä Lämpimämpi. Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila lisääntyy 0,5 C jokaisella käännöksellä. Laske lämpötilaa: Aktivoi ja valitse valikkokenttä Kylmempi. Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila laskee 0,5 C jokaisella käännöksellä. Muuta lämpötilaa aluksi ainoastaan 0,5 C. Odota 2 3 päivää ennen kuin muutat sitä jälleen, ja tarkasta kuinka huonelämpötila on muuttunut. LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRÄN ASETTAMINEN Lämmitysjärjestelmien lämmitysverkoston veden lämpötilat laskettuna suhteessa ulkolämpötilaan määritetään lämmönsäätökäyräksi. Määritettyjen raja-arvojen rajoissa lämmitysverkoston veden lämpötila nousee, jos ulkolämpötila putoaa. Lämmityspiirin asetukset säätelevät sitä miten lämpöpumppu kytketään päälle ja pois päältä lämpötilasta riippuen. Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämmönsäätökäyrät. Tallenna tai peruuta asetus. Kun asetus tallennetaan, lämmönsäätökäyrät muuttuvat automaattisesti syötettyjen lämpötila-arvojen mukaisesti. Valikkokentissä Lämpötila-asteikko ja Lämpötilapoikkeama olevat arvot asetetaan nollaan valikossa Lämpötila + - tehdyn tallennuksen jälkeen. Kun olet tallentanut asetuksesi, ohjelma antaa vastaavan palautteen näytöllä ja palaa sen jälkeen automaattisesti valikkoon Lämpötila +. Palaa valikkoon Lämmitys, Asetukset. 12

13 Lämmityspiirin LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRIEN asettaminen Järjestelmän asetuksesta riippuen (sekoituspiiri 1. Shunttaus = Purkaus ), näyttö vaihtuu joko valikkoon Lämmönsäätökäyrät.... tai suoraan valikkoon Lämmönsäätökäyrät, Paluuvesikierto : 4 Taulukon rivi Suuntaissiirto Symboli Suuntaissiirto 20 C Taulukon kenttä Suuntaissiirto Tässä oleva esimerkkiarvo: 20 C (neutraali) 20 C Taulukon kenttä Viitearvo ulkolämpötilalle 20 Näytetty esimerkki osoittaa, että lämmityskäyrän alkupisteen pitää olla 20 C ulkolämpötilan ollessa 20 C. Lämpötila-arvon lisäys taulukon kentässä Suuntaissiirto esimerkiksi 22 C:een aiheuttaa lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 2 C ylöspäin, kun taas laskeminen esimerkiksi 18 C:een aiheuttaa lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 2 C alaspäin. 5 Taulukon rivi Yöpudotus Yötilan symboli: Lämmitystä laskettu -5 C Taulukon kenttä Lämpötilaero Näytetty esimerkki ilmaisee, että lämmitystä lasketaan yötilassa 5 C verrattuna päivätilaan. Määrittele lämmönsäätökäyrän päätepiste. Valitse taulukko Lämmönsäätökäyrän päätepiste. Jos valikko Lämmönsäätökäyrät ilmestyy näyttöön, valitse valikkokenttä Paluuvesikierto. Lämmityspiirin lämmityskäyrät voidaan ohjelmoida, jos vakiolämpötilaa ei ole asetettu. Sivu 17 23, Vakiolämpötilan asettaminen 1 symboli ohjelman osalle Lämmitys ja valikon nimike 2 Taulukon sarakenimike Lämmityspiirin paluuveden lämpötila Viitearvo ulkolämpötilalle 3 Taulukon rivi Lämmönsäätökäyrän päätepiste Symboli Lämmönsäätökäyrän päätepiste 45 C Taulukon kenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste Tässä oleva esimerkkiarvo: 45 C -20 C Taulukon kenttä Viitearvo ulkolämpötilalle (= ohjelma-asetus, jota ei voi muuttaa) Näytetty esimerkki tarkoittaa, että lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää olla 45 C ulkolämpötilan ollessa -20 C. Lämmönsäätökäyrän päätepiste viittaa aina 20 C ulkolämpötilaan. Jos lämpöpumppua käytetään sellaisella ilmastoalueella, jossa 20 C ulkolämpötila-arvoa ei saavuteta, sinun pitää sovittaa lämmönsäätökäyrän päätepiste alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan. Aseta paluuveden lämpötilan arvo taulukon kenttään "Lämmönsäätökäyrän päätepiste". Lämpötila-arvot viittaavat paluuveden lämpötilaan. Menoveden lämpötila on aina korkeampi ja ero riippuu lämmönjakojärjestelmästä. 13

14 Esimerkkikaavio: Esimerkkikaavio: X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila 1 Lämmönsäätökäyrän päätepiste 2 Lämmönsäätökäyrän alkupiste F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 45 C paluuveden lämpötila (esimerkiksi lämpöpattereita käytettäessä) Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 30 C paluuveden lämpötila (esimerkiksi lattialämmitystä käytettäessä) kukin -20 C ulkolämpötilassa, ja lämmönsäätökäyrän alkupisteenä on 20 C paluuveden lämpötila +20 C ulkolämpötilassa. Täytä taulukkokenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste loppuun. Aseta lisäparametreja ( ) tai vieritä näytön alaosaan ja jatka kohdasta. Määrittele Suuntaissiirto. Aktivoi ja valitse taulukkokenttä Suuntaissiirto. X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 30 C paluuveden ämpötila ja alkupisteenä 20 C paluulämpötila Lämmönsäätökäyrä sen jälkeen, kun suuntaissiirto on suoritettu 10 C ylöspäin. Täytä taulukkokenttä Suuntaissiirto loppuun. Aseta lisäparametreja taulukkoon ( alaosaan ja jatka kohdasta. ) tai vieritä näytön Määrittele Lämpötilaero, jonka verran lämmönsäätökäyrää pitää laskea yötilassa. Aktivoi ja valitse taulukkokenttä Lämpötilaero. Aseta paluuveden lämpötilan arvo. Käännös oikealle saa aikaan lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 0,5 C ylöspäin. Käännös vasemmalle saa aikaan lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 0,5 C alaspäin. Aseta paluuveden lämpötilan arvo. Suuntaissiirto vaikuttaa päivä- ja yötilaan. 14

15 Esimerkkikaavio: 1 Valikon rivi alueen laskennallinen normaalilämpötila 2 Valikon rivi Paluuveden lämpötila, lämmönsäätökäyrän päätepiste alueen laskennalliselle normaalilämpötilalle 15 C B A Valitse valikkokenttä Ulkolämpötila. Lämpötilanäyttöön tulee tumma tausta. Aseta alueen laskennallinen normaalilämpötila, esimerkiksi 12 C. X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä päivätilassa Lämmönsäätökäyrä suuntaissiirto -5 C yötilassa Tallenna asetukset. Kun koko vaihtelualuetta tarkastellaan, yötilan lämmityskäyrä on 5 C päivätilan lämmönsäätökäyrän alapuolella. Jos järjestelmäsi toimii toimintatilassa Auto(maattinen), se suorittaa automaattisesti vaihdon päivä- (nosto) ja yötilan (lasku) välillä. Täytä taulukkokenttä Lämpötilaero loppuun. Lämpöpumpun ohjaimen ohjelma laskee nyt todelliseksi paluuveden lämpötilaksi -12 C lämmityskäyrän päätepisteelle ja näyttää tämän valikkokentässä Käyrän mukaan. Esimerkissä +24,0 C: Tarpeen ainoastaan, jos lämmönsäätökäyrä on tarkoitus sovittaa alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan. Lämmönsäätökäyrän päätepisteen sovittaminen alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan Aktivoi valikkokenttä Ulkolämpötila. Jos laskettu paluuveden lämpötila vastaa haluamaasi paluuveden lämpötilaa, voit poistua valikosta. Jos käyrän mukaan lämpötila ei ole haluttu, palaa muuttamaan Lämmönsäätökäyrää. Täytä taulukkokenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste loppuun. 15

16 Vieritä kokonaan alas asti valikossa Lämmönsäätökäyrät, Lämmitys ja tallenna asetukset. Tarkasta nyt valikkokentän Käyrän mukaan jälkeen näytetty lämpötila-arvo. Jos laskettu arvo vastaa nyt haluamaasi paluuveden lämpötilaa, voit poistua valikosta. Muussa tapauksessa, vieritä kokonaan alas asti valikossa Lämmönsäätökäyrät, Lämmitys ja toista vaiheita kunnes laskettu arvo osuu lähimmäs haluttua paluuveden lämpötilaa. 1. shunttauksen lämmönsäätökäyrien asettaminen 1. Shunttaus lämmönsäätökäyrien valikkoon pääsy on mahdollista ainoastaan silloin, jos moottorilla varustettu sekoitusventtiili on asennettu järjestelmään, ja 1. shunttaus on määritetty purkaustilaan järjestelmäasetuksissa. Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmönsäätökäyrät, valitse ja aktivoi valikkokenttä Sekoituspiiri "Shunttaus 1" 1. Lasketun arvon tarkka vastaavuus halutun paluuveden lämpötilan kanssa on tuskin mahdollinen, sillä voit ainoastaan asettaa paluuveden lämpötilan arvoa 0,5 C askelin Lämmönsäätökäyrän päätepiste valikkokentässä. Hyväksy paluulämpötila, joka on mahdollisimman lähellä haluamaasi. Lämmönsäätökäyrän säätäminen kohtuullisiin asetuksiin on ratkaisevan tärkeää sen kannalta, että lämpöpumppu voi toimia energiatehokkaimmalla tavalla. Lämmönsäätökäyrän asettaminen liian korkealle lisää järjestelmän kokonaisenergiankulutusta! Lämmityspiirin asetukset säätelevät sitä miten lämpöpumppu kytketään päälle ja pois päältä lämpötilasta riippuen. Näyttö siirtyy valikkoon Lämmönsäätökäyrät, 1. shunttaus. Lämmönsäätökäyrät voidaan ohjelmoida, jos vakiolämpötilaa ei ole määritetty... Aseta 1. shunttaus lämmönsäätökäyrät Noudata ohjeita kohdassa Lämmityspiirin lämmönsäätökäyrien asettaminen. Huomio. Varmista, että määrität aina menovedenlämpötilat asettaessasi 1. shunttaus lämmönsäätökäyriä. 16

17 Vakiolämpötilan ASETTAMINEN Voit määritellä vakiolämpötilan ainoastaan silloin, jos tämä vaihtoehto on valittu järjestelmäasetuksella. Huomio. Lämmitys vakiolämpötilaan suoritetaan ulkolämpötilasta riippumatta. Jos yöalennus on tarpeen Vakiolämpötila - tilassa, lämpötilaero pitää asettaa lämmönsäätökäyriin Paluuvesikierto tai 1. Shunttaus ennen kuin vaihtoehto Vakiolämpötila valitaan. Valitse valikkokenttä Paluu tai Menovesi. Valikkokenttään Lämpötilan syöttökenttä tulee tumma tausta... Aseta haluttu vakiolämpötila... Tallenna tai peruuta asetukset ja poistu valikosta Vakiolämpötila tai Vakio LT 1. Shuntti. Jos vaihtoehto Vakiolämpötila valitaan järjestelmäasetuksella, lämmönsäätökäyrä näyttää tyypillisesti seuraavanlaiselta: Jos yöalennus ei ole tarpeen, lämpötilaero pitää asettaa 0 C:een lämmönsäätökäyrissä Paluuvesikierto tai 1. Shunttaus ( = tehdasasetus). Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämmönsäätökäyrät X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Vakiolämpötila (tässä: + 35 C) Lämmityksen aikaohjaus Jos vaihtoehto Vakiolämpötila kytketään päälle järjestelmäasetuksella, näyttö siirtyy valikkoon Lämmönsäätökäyrät (jotka voivat siirtää sinut valikoihin LVakiolämpötila tai Sekoituspiirin vakioarvo ) tai suoraan valikkoon Paluuvesikierron vakioarvo : Noudata käyttöohjeen osassa "Lämmityspiirin aikaohjauksien asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. 17

18 Ohjelman osa Lämmin käyttövesi Valitse ohjelman osa Toimi seuraavasti: Toimintatilan Käyttöveden lämmitys ASETTAMINEN Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Toimintatila... Valitse navigointinäytöltä symboli Näyttö siirtyy valikkoon Toimintatila. Nykyinen toimintatila korostetaan merkillä : Näyttö siirtyy valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset... Noudata käyttöohjeen osassa "Lämpimän käyttöveden toimintatilan asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. 1 Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" ja valikon nimike 2 Valikkokenttä Toimintatila siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden toimintatila 3 Valikkokenttä Lämpötilat + siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden lämpötilan haluttu arvo (Jos lämmintä käyttövettä ohjataan termostaatin kautta, tämä valikkokenttä voidaan jättää väliin.) 4 Valikkokenttä Aikaohjaukset siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden aikaohjaukset 5 Valikkokenttä Pikalataus siirtää sinut valikkoon "Lämpimän käyttöveden pikalataus 6 Valikkokenttä Desinfiointiohjelmat siirtää sinut valikkoon Desinfiointiohjelmat Palaa valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset. 18

19 Aseta lämpimän käyttöveden lämpötila Jos käyttöveden lämmitystä ohjataan termostaatin kautta, lämpötilan hienosäätö ei ole mahdollista. Valikkokenttä Lämpötila + - ei tällöin ilmesty näytölle Lämpimän käyttöveden asetukset. Toimi seuraavasti: Valikossa Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämpötila + Jos sellainen lämpimän käyttöveden lämpötila on asetettu, jota ei voida saavuttaa, lämpöpumppu siirtyy aluksi tilaan Korkeapainehäiriö. Tätä seuraa automaattinen palautus häiriötilanteesta. (Vastaava pätee myös Lämmitys valinnassa). Kun 2 tuntia on kulunut, käyttöveden lämmitys alkaa uudelleen. Kuitenkin lämpöpumpun ohjaimen ohjelma alentaa automaattisesti tämän asetusarvoa aluksi 1 C. Jos myöskään tätä asetusarvolämpötilaa ei voida saavuttaa, prosessia toistetaan, kunnes lämpötila voidaan saavuttaa. Aikaohjaukset Käyttöveden lämmitys Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Aikaohjaukset... Näyttö siirtyy valikkoon Lämpötila Valikon rivi Haluttu lämpötila Valitse valikkokenttä Haluttu lämpötila. Valikkokenttään tulee tumma tausta... Aseta haluttu lämpötila.... Noudata käyttöohjeen osassa "Lämpimän käyttöveden sammutusaikojen asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. Varmista ohjelmoidessasi, että osaan "aikaohjaukset" määrittelemäsi ajat ovat s a m - m u t u s a i k o j a. Käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä syötettyinä ajanjaksoina. Yhdessä valmistajan suosittelemien käyttövesivaraajien kanssa lämpöpumppusi voi tuottaa lämpimän käyttöveden lämpötiloja, jotka ovat noin 7 astetta matalampia kuin lämpöpumppusi enimmäisvirtauslämpötila. Katso käyttöohjeesta kierron aikaohjauksien asettaminen. Lopeta tietojen syöttö... Tallenna asetukset tai peruuta. Palaa valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset. 19

20 Desinfiointiohjelmat Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Desinfiointiohjelmat... Aktivoi ja valitse päivä(t), jolloin desinfiointijakso pitää suorittaa... Jatkuva toim. tarkoittaa, että desinfiointijakso suoritetaan jokaisen käyttöveden lämmityskerran jälkeen. Kuitenkin, lämpimän käyttöveden varaus alkaa aina lämpimän käyttöveden asetusarvon asetetussa hystereesissä. Näyttö siirtyy valikkoon Lämpimän käyttöveden desinfiointiohjelmat... DESINFIOINTIJAKSO Toimi seuraavasti: Valitse valikosta Lämpimän käyttöveden desinfiointiohjelmat valikkokenttä Desinfiointijakso Näyttö Desinfiointijakso ilmestyy ainoastaan siinä tapauksessa, jos lisälämpö lämpimän käyttöveden valmistamiseen on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa. Näyttö siirtyy valikkoon Desinfiointijakso 20

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 on vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tarkoitettu lämmityksensäädin. Radiaattoripiiriä ohjataan ulkolämpötilakompensoidulla

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput:

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents 1 (13) SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus Contents 1. SiMAP SÄÄTÖ - sisäänkirjautuminen...2 2. T - Sensors, TC ja Trend...3 3. ASETUSARVON ASETTAMINEN - asuntojen lämpötila...6 4. MITTAUSNÄKYMÄ...7 4.1 Huoneistot...7

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen FED säädin Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen Products FED-IF:anturilla FED-FF:irtoanturilla FED säädintä käytetään järjestelmissä joissa jäähdytys- ja lämmityspiiriä halutaan säätää yhdellä säätimellä.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16*

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16* 1/9 Sovllttavat sisäyksiköt *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot