CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CALLIDUS. Luxtronik 2.0. Lämpöpumpun ohjain. Käyttöohje. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta"

Transkriptio

1 Käyttöohje FI CALLIDUS Luxtronik 2.0 Lämpöpumpun ohjain Käyttö Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

2 Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa ohjaimen käsittelystä. Se on erottamaton osa tuotetta, ja se tulee säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä ohjaimen välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä ohjaimen koko käyttöiän ajan. Se pitää luovuttaa ohjaimen myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet ohjaimen parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä maahantuojan asiakaspalveluun tai paikalliseen huoltokumppaniin. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään ohjaimen parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisena. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa näistä tiedoista ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Seuraavat symbolit ovat käytössä tässä käyttöohjeessa. Niillä on seuraavat merkitykset: Tietoa käyttäjille. Tietoa tai ohjeita asentajille. Vaara! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Noudata varovaisuutta! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. Noudata varovaisuutta. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Tärkeää tietoa. Yleisimmin käytettävä ohjelman osa Käyttäjät ja asentajat voivat asettaa tietoja. Valtuutettu asentaja voi asettaa tietoja; salasana vaaditaan Valtuutettu huoltohenkilöstö voi asettaa tietoja; salasana vaaditaan Tehdasasetus, tietojen muuttaminen ei ole mahdollista Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin Viittaus muihin valmistajan asiakirjoihin 2

3 Sisältö OHJELMAN OSA LÄMMIN KÄYTTÖVESI TIETOA KÄYTTÄJILLE, ASENTAJILLE JA VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE LUE ENNEN KÄYTTÖÄ...2 SymbolIT...2 LÄMPÖPUMPUN ohjaimen TOIMINTA...5 KÄYTTÖTARKOITUS...5 VASTUUNRAJOITUS...5 TURVALLISUUS...6 ohjaimen HOITO...6 ohjaimen HUOLTO...6 VALITSE OHJELMAN osa...18 Toimintatilan Käyttöveden lämmitys asettaminen...18 ASETA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA...19 Aikaohjaukset Käyttöveden lämmitys...19 DESINFIOINTIOHJELMAT...20 Desinfiointijakso OHJELMAN OSA VIILENNYS VALITSE OHJELMA...21 TOIMINTATILAN VIILENNYS ASETTAMINEN...21 VIILENNYSLÄMPÖTILAN ASETTAMINEN...22 ASETUSARVOT...22 PERUSTIETOA TOIMINNASTA OHJAUSYKSIKKÖ...7 Tilanäyttö...7 Näyttö...7 Kiertopainike...7 Häiriöviestit...8 Kieli...8 Valikkonäyttö...8 Käynnistysavustaja...8 PERUSNÄYTTÖ LÄMMITYS...8 PERUSNÄYTTÖ LÄMMIN KÄYTTÖVESI...9 NAVIGOINTINÄYTTÖ...9 Perusnäyttö...9 Lisäominaisuuksien näyttö...10 Erityisohjelmien näyttö...10 LIITE TIETOA VALTUUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE VIANETSINTÄ/HÄIRIÖVIESTIT...23 Häiriö kuittaus...25 TÄRKEITÄ LYHENTEITÄ...26 OHJELMAn osa LÄMMITYS VALITSE OHJELMAN OSA...11 TOIMINTATILAN LÄMMITYS ASETTAMINEN...11 LÄMPÖTILAN ASETUS...11 LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRÄN asettaminen...12 Lämmityspiirin lämmönsäätökäyrien asettaminen shunttauksen lämmönsäätökäyrien asettaminen...16 Vakiolämpötilan asettaminen...17 LÄMMITYKSEN AIKAOHJAUS

4 4

5 Lämpöpumpun ohjaimen toiminta Ohjain koostuu käyttöelementistä ja elektronisesta ohjauksesta. Se ohjaa koko lämpöpumppujärjestelmää, käyttöveden lämmitystä ja lämmitysjärjestelmää. Se tunnistaa liitetyn lämpöpumpun tyypin automaattisesti. Lämmitysjärjestelmän ulkolämpötilaohjattu lämmityskäyrä vastaavilla alennus- ja tehostusajoilla on asetettuna lämmityksen ja läm pöpumpun lämpöpumpun ohjaimeen. Käyttöveden lämmitys voidaan toteuttaa asiakkaan asettaman termostaatin tai lämpötila-anturin (toimitetaan käyttöveden lämminvesivaraajan mukana tai lisä- varusteena) avulla vaatimusten mukaisesti. Käyttöveden lämmitys lämpötila-anturin avulla mahdollistaa älykkään, mukautuvan käyttöveden lämmityksen. Käyttöveden lämmitys lämpötila-anturin avulla mahdollistaa älykkään, mukautuvan käyttöveden lämmityksen korkealla mukavuuden tasolla. Ohjaimen matalajännite- ja 230 V signaalit on eristetty tehokkaasti. Tämä varmistaa suurimman mahdollisen häiriönsiedon. Käyttötarkoitus Ohjainta voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen.toisin sanottuna: lämpöpumpun ja siihen kuuluvien järjestelmäkomponenttien ohjaamiseen. Ohjainta voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjainta voidaan käyttää yhdessä ainoastaan valmistajan hyväksymien lämpöpumppujen ja lisävarusteiden kanssa. Vastuunrajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ohjaimen valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos ohjaimen ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos ohjaimen ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos ohjaimen parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos ohjainta tai ohjaimen komponentteja muutetaan, lisätään tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. 5

6 Turvallisuus Ohjain on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Ohjain on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Kaikkien laitteella työskentelevien henkilöiden pitää olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös, vaikka kyseinen henkilö olisikin työskennellyt vastaavalla tai samankaltaisella laitteella, tai jos valmistaja on kouluttanut hänet. Kaikkien laitteella työskentelevien henkilöiden pitää noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain pätevät sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata asiaankuuluvia EN-, VDE- ja/tai sovellettavia paikallisia turvallisuussäännöksiä asennuksen ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata vastuussa olevan sähköyhtiön teknisten kytkentöjen ehtoja! Vaara! Ainoastaan ammattitaitoiset asentajat (koulutetut lämmitys-, jäähdytys-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä ohjaimen ja sen komponenttien parissa. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjaimen asetustyöt saa suorittaa ainoastaan maahantuojan valtuutettu huoltohenkilöstö ja maahantuojan valtuuttamat yritykset. Noudata varovaisuutta. Lämpöpumpun ohjaimen liitin X5 ja ruuviliittimet X4 ovat matalajännitteisiä. Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä antureita (suojausluokka II). Noudata varovaisuutta. Ainoastaan lämpöpumpun ohjain saa ohjata kiertopumppuja. Älä koskaan sammuta kiertopumppuja ulkoisesti. Noudata varovaisuutta. Älä koskaan sammuta lämpöpumpun lämmityspiiriä (jäätymissuojausta). Noudata varovaisuutta. Käytä ainoastaan valmistajan tarjoamia tai hyväksymiä lisävarusteita. Ohjaimen hoito Ohjaimen ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös ohjaimen teknisiä komponentteja. Ohjaimen huolto Lämpöpumpun ohjain ei vaadi säännöllistä huoltoa. Varoitus! Noudata ohjaimessa olevia turvatarroja. Noudata varovaisuutta. Turvallisuussyistä: Älä irrota ohjainta virtalähteestä, jollei sitä olla avaamassa. 6

7 Ohjausyksikkö Tu m m a t a u s t a (negatiivikuva) = Symboli tai valikkokenttä on aktivoitu. Navigointinuolen aktivointi ja valinta siirtää sinut yhdeltä valikkotasolta seuraavalle ylemmälle tai alemmalle tasolle. Joissakin valikoissa pitää tallentaa tehdyt asetukset. Voit tehdä näin aktivoimalla ja valitsemalla. Voit myös peruuttaa tekemäsi asetukset aktivoimalla ja valitsemalla. Tilanäyttö 1 USB-liitäntä (liitin sijaitsee kannen alla) 2 Näyttö 3 Tilanäyttö 4 Kiertopainike Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas vihreä = järjestelmä toimii oikein Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas vilkkuu vihreänä/punaisena = toimintahäiriö, joka kuittautuu automaattisesti Kiertopainikkeen ympärillä oleva rengas punainen = toimintahäiriö, joka täytyy kuitata manuaalisesti Jos valikossa on enemmän kohtia kuin mitä näyttö voi näyttää, vierityspalkki ilmestyy näytön vasemmalle puolelle. Tämä osoittaa sijaintisi valikossa. Jos symbolia tai valikkokenttää ei ole valittuna, voit vierittää näyttöä alaspäin kääntämällä kiertopainiketta oikealle. Näin näet lisää valikkokohtia. Voit vierittää näyttöä takaisin ylöspäin kääntämällä kiertopainiketta vasemmalle. Kiertopainike K ä ä n n ä = Aktivoi symboli vaaditulle ohjelmatasolle tai valikkokentälle tai vieritä näyttöä alas (tai ylös). P a i n a (lyhyesti) = Valitse aktivoitu symboli (= siirry vastaavalle ohjelmatasolle) tai ota käyttöön aktivoitu valikkokenttä syöttääksesi tietoa ja arvoja. K ä ä n n ä = Aseta tietoa ja arvoja käyttöönotetulle valikkokentälle. Näyttö Lämpöpumpun ohjaimen ja lämpöpumppu-järjestelmän toimintatiedot, toiminnot ja asetusvaihtoehdot, sekä häiriöviestit näytetään käyttöelementin näytöllä. Tämä näyttö ei normaalisti ole valaistuna. Jos kiertopainiketta käytetään, näyttöön syttyy valo. Se sammuu automaattisesti, jos kiertopainiketta ei paineta yli 10 minuuttiin. P a i n a (lyhyesti) = Lopeta tietojen ja arvojen syöttö valikkokentässä. Jos pidät kiertopainiketta painettuna yli 3 sekuntia, näyttö siirtyy automaattisesti takaisin navigointinäytölle. Jos tämän jälkeen ei tehdä mitään 7 sekuntiin, ohjelma palaa automaattisesti perusnäytölle. 7

8 HÄIRIÖVIESTIT Jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö, vastaava häiriöviesti ilmestyy näytölle. Noudata varovaisuutta. Ennen toimintahäiriön kuittaamista, muista lukea osat "Vianetsintä / häiriöviestit" ja "Häiriön kuittaus." KIELI Sivu 60, Vianetsintä / häiriöviestit, ja sivu 62, Häiriön kuittaus P a i n a (7 sekuntia) = Kuittaa häiriöviesti ja käynnistä lämpöpumppujärjestelmä uudelleen (= manuaalinen palautus). Voit määritellä kielen näytöllä olevien valikoiden ja tekstien näyttämiseen. Valikkonäyttö Sivu Huolto 44, Näytön - Kieli kielen valinta Valikon rakenne on sellainen, että järjestelmän tai konetyypin kannalta epäolennaiset valikon kohdat ovat piilotettuina. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaimen näyttö voi erota tässä käyttöohjeessa näytetyistä näytöistä. Perusnäyttö Lämmitys Perusnäytön (= perusvalikon) tarkoituksena on antaa pikaisesti tietoa valitusta lämmitystilasta. Voit myös tehdä lämmitystoimintojen perusasetukset täällä nopeasti ja kätevästi Symboli ohjelman osalle "Lämmitys" Lämmitykselle käytetty symboli ilmaisee, että viereiset näytöt ja asetusvaihtoehdot ovat olennaisia ainoastaan lämmityksen kannalta. Voit kuitenkin painaa symbolia vaihdellaksesi lämpöpumpun eri sovellusten välillä. Tämän avulla voit esimerkiksi saada näytölle symbolit, joita käytetään lämmitysverkoston veden lämmitykselle, viilennykselle tai uima-altaalle. Vaihtoehdot vaihtelevat järjestelmän kokoonpanon ja rakenteen mukaisesti. 2 Nykyinen lämmitystila Auto(maattinen), Loma, Lisälämpö, Pois päältä tai Juhla. 3 Digitaalinen lämpötilanäyttö Näyttää määrän, minkä verran lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää poiketa asetetusta lämmityskäyrästä. Mahdollisen poikkeaman enimmäisarvo: ± 5 C 4 Lämpötila-asteikko Näyttää graafisessa muodossa määrän, minkä verran lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää poiketa asetetusta lämmityskäyrästä. Mahdollisen poikkeaman enimmäisarvo: ± 5 C 5 Kompressori Kompressorisymboli pyörii niin kauan, kun kompressori on käynnissä. 6 Nykyinen toimintatila Lämmitys Lämmin käyttövesi Valun kuivaus Sulatus Sähkönsyöttö Pumpun pyörintä (ainoastaan liuos/vesi ja vesi/vesi) Häiriö Viilennys N 7 Nykyinen ympäristön lämpötila 8 Päivämäärä ja aika N Navigointinuoli tässä: Siirry navigointinäytölle 8

9 Perusnäyttö Lämmin käyttövesi Navigointinäyttö Navigointinäyttö tarjoaa yleiskatsauksen lämpöpumpun ohjaimen eri ohjelmaosista. 9 Perusnäyttö Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" Ilmaisee, että lämpimän käyttöveden toimintoja ohjataan perusnäytöllä. 10 Nykyinen lämpimän käyttöveden toimintatila Auto(maattinen), Loma, Lisälämpö, Pois päältä tai Juhla. 11 Aseta haluttu käyttöveden lämpötila 1 Lämpöpumpun nykyinen toimintatila ja sen kesto 2 Nykyisen toimintatilan tai häiriöviestin syy 3 Lämpöpumpun ohjaimen ohjelmaosien symbolit Koko ajan näytöllä olevat perussymbolit ovat: Symboli ohjelma-alueelle Tiedot ja pika-asetus Toimintatiedot ja käyttäjän suorittama järjestelmätoiminto Sallittu kaikille käyttäjille Symboli ohjelman osalle "Lämmitys" Ohjelman osa kaikkien lämmitys- ja sekoituspiirin parametrien asetukseen. Ainoastaan asentajille Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" Ohjelman osa kaikkien käyttöveden lämmitysparametrien asetukseen. Ainoastaan asentajille. Symboli ohjelman osalle "Huolto" Ohjelman osa järjestelmän perusparametrien asettamiseen. Ainoastaan valtuutetulle huoltohenkilöstölle Osittain salasanasuojattu osa Symboli ohjelman osalle "Monipumpputoiminta, Master". Korkeintaan 4 lämpöpumpun yhdistäminen toisiinsa. Ainoastaan asentajille. Symboli ohjelman osalle "Monipumpputoiminta, slave". Ainoastaan asentajille. 4 Tietoa aktivoidusta symbolista. 9

10 LISÄOMINAISUUKSIEN NÄYTTÖ Kytketyn lämpöpumpun tyypistä riippuen, navigointinäyttö voi näyttää seuraavat ohjelmaosien symbolit: Erityisohjelmien näyttö Jos erityisohjelmia on aktiivisina, niiden symbolit näytetään navigointinäytöllä. Ilmausohjelma Symboli ohjelma-alueelle Viilennys ehdoista, joista riippuu symbolin näyttö: sivu 21 27, Ohjelma-alue Viilennys Järjestelmästäsi ja lämpöpumpun ohjaimen kokoonpanosta riippuen näytöllä voidaan näyttää lisää ohjelma-aluesymboleita. Seuraavilla sivuilla kuvatut näytöt sallivat/vaativat että teet valinnan. Yleensä: voit valita ainoastaan yhden vaihtoehdon pyöreistä kentistä voit valita useita vaihtoehtoja. Huoltotila auki Valun kuivausohjelma Pikaohjelma Pakotettu lämmitys Pakotettu lämmin käyttövesi Pakotettu sulatus USB-muisti on kytkettynä Kylmäkäynnistys (keskeytys) Ilma-vesi-lämpöpumput on varustettu kylmäkäynnistystoiminnolla. Tämä toiminto aktivoidaan, kun ulkolämpötila on < 10 C, ja paluulämpötila putoaa alle 15 C. Tässä vaiheessa AHG pysyy aktivoituna, kunnes paluulämpötila ylittää 15 C. Vasta silloin lämpöpumppua voidaan käyttää jälleen. Kylmäkäynnistys lopetetaan paluulämpötilan ollessa 23 C. Kylmäkäynnistys on mahdollista keskeyttää painamalla symbolia. Kylmäkäynnistys pysyy tämän jälkeen pois päältä siihen asti, kunnes säädin käynnistetään seuraavan kerran. Jos valitset ja aktivoit erityisohjelman symbolin, sinut siirretään suoraan kyseiseen erityisohjelmaan. 10

11 Ohjelman osa "Lämmitys" Valitse ohjelman osa Toimintatilan Lämmitys ASETTAMINEN Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Toimintatila. Valitse navigointinäytöltä symboli. Näyttö siirtyy valikkoon Lämmitys, Toimintatila. Nykyinen toimintatila korostetaan symbolilla : Näyttö siirtyy valikkoon Lämmitys, Asetukset. Noudata käyttöohjeen osassa "Lämmitystilan asettaminen" (ohjelman osa "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. LÄMPÖTILAN ASETUS Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämpötila +. 1 symboli ohjelman osalle Lämmitys ja valikon nimike 2 Valikkokenttä Toimintatila siirtää sinut valikkoon Lämmitys, Toimintatila 3 Valikkokenttä Lämpötila + siirtää sinut valikkoon Lämpötila + 4 Valikkokenttä "Lämmönsäätökäyrä" siirtää sinut valikkoon "Säätökäyrä" 5 Valikkokenttä Aikaohjaus siirtää sinut valikkoon Lämmitys, Aikaohjaus 6 Valikkokenttä Lämmitysrajat siirtää sinut valikkoon Lämmitysrajat Näyttö siirtyy valikkoon Lämmityslämpötila +. 1 Valikkokenttä Lämpötilapoikkeama Syötöt näytetään 0,5 C askelin. Viitemuuttuja: asetettu lämmönsäätökäyrä 11

12 Tämän valikon avulla voit suorittaa lämmönsäätökäyrien hienosäädöt. Jos lämpötilamuutokset tallennetaan, tämä hyväksytään mukautuvasti lämmönsäätökäyriin. Toisin sanottuna: Valikkoon Lämpötila + - tehtyjen muutosten perustella lämpöpumpun ohjaimen ohjelma säätelee lämmityskäyrien alku- ja päätepistettä suhteessa ulkolämpötilaan ja poikkeuttaa sen. Lisää lämpötilaa: Aktivoi ja valitse valikkokenttä Lämpimämpi. Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila lisääntyy 0,5 C jokaisella käännöksellä. Laske lämpötilaa: Aktivoi ja valitse valikkokenttä Kylmempi. Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila laskee 0,5 C jokaisella käännöksellä. Muuta lämpötilaa aluksi ainoastaan 0,5 C. Odota 2 3 päivää ennen kuin muutat sitä jälleen, ja tarkasta kuinka huonelämpötila on muuttunut. LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRÄN ASETTAMINEN Lämmitysjärjestelmien lämmitysverkoston veden lämpötilat laskettuna suhteessa ulkolämpötilaan määritetään lämmönsäätökäyräksi. Määritettyjen raja-arvojen rajoissa lämmitysverkoston veden lämpötila nousee, jos ulkolämpötila putoaa. Lämmityspiirin asetukset säätelevät sitä miten lämpöpumppu kytketään päälle ja pois päältä lämpötilasta riippuen. Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämmönsäätökäyrät. Tallenna tai peruuta asetus. Kun asetus tallennetaan, lämmönsäätökäyrät muuttuvat automaattisesti syötettyjen lämpötila-arvojen mukaisesti. Valikkokentissä Lämpötila-asteikko ja Lämpötilapoikkeama olevat arvot asetetaan nollaan valikossa Lämpötila + - tehdyn tallennuksen jälkeen. Kun olet tallentanut asetuksesi, ohjelma antaa vastaavan palautteen näytöllä ja palaa sen jälkeen automaattisesti valikkoon Lämpötila +. Palaa valikkoon Lämmitys, Asetukset. 12

13 Lämmityspiirin LÄMMÖNSÄÄTÖKÄYRIEN asettaminen Järjestelmän asetuksesta riippuen (sekoituspiiri 1. Shunttaus = Purkaus ), näyttö vaihtuu joko valikkoon Lämmönsäätökäyrät.... tai suoraan valikkoon Lämmönsäätökäyrät, Paluuvesikierto : 4 Taulukon rivi Suuntaissiirto Symboli Suuntaissiirto 20 C Taulukon kenttä Suuntaissiirto Tässä oleva esimerkkiarvo: 20 C (neutraali) 20 C Taulukon kenttä Viitearvo ulkolämpötilalle 20 Näytetty esimerkki osoittaa, että lämmityskäyrän alkupisteen pitää olla 20 C ulkolämpötilan ollessa 20 C. Lämpötila-arvon lisäys taulukon kentässä Suuntaissiirto esimerkiksi 22 C:een aiheuttaa lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 2 C ylöspäin, kun taas laskeminen esimerkiksi 18 C:een aiheuttaa lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 2 C alaspäin. 5 Taulukon rivi Yöpudotus Yötilan symboli: Lämmitystä laskettu -5 C Taulukon kenttä Lämpötilaero Näytetty esimerkki ilmaisee, että lämmitystä lasketaan yötilassa 5 C verrattuna päivätilaan. Määrittele lämmönsäätökäyrän päätepiste. Valitse taulukko Lämmönsäätökäyrän päätepiste. Jos valikko Lämmönsäätökäyrät ilmestyy näyttöön, valitse valikkokenttä Paluuvesikierto. Lämmityspiirin lämmityskäyrät voidaan ohjelmoida, jos vakiolämpötilaa ei ole asetettu. Sivu 17 23, Vakiolämpötilan asettaminen 1 symboli ohjelman osalle Lämmitys ja valikon nimike 2 Taulukon sarakenimike Lämmityspiirin paluuveden lämpötila Viitearvo ulkolämpötilalle 3 Taulukon rivi Lämmönsäätökäyrän päätepiste Symboli Lämmönsäätökäyrän päätepiste 45 C Taulukon kenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste Tässä oleva esimerkkiarvo: 45 C -20 C Taulukon kenttä Viitearvo ulkolämpötilalle (= ohjelma-asetus, jota ei voi muuttaa) Näytetty esimerkki tarkoittaa, että lämmitysverkoston paluuveden lämpötilan pitää olla 45 C ulkolämpötilan ollessa -20 C. Lämmönsäätökäyrän päätepiste viittaa aina 20 C ulkolämpötilaan. Jos lämpöpumppua käytetään sellaisella ilmastoalueella, jossa 20 C ulkolämpötila-arvoa ei saavuteta, sinun pitää sovittaa lämmönsäätökäyrän päätepiste alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan. Aseta paluuveden lämpötilan arvo taulukon kenttään "Lämmönsäätökäyrän päätepiste". Lämpötila-arvot viittaavat paluuveden lämpötilaan. Menoveden lämpötila on aina korkeampi ja ero riippuu lämmönjakojärjestelmästä. 13

14 Esimerkkikaavio: Esimerkkikaavio: X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila 1 Lämmönsäätökäyrän päätepiste 2 Lämmönsäätökäyrän alkupiste F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 45 C paluuveden lämpötila (esimerkiksi lämpöpattereita käytettäessä) Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 30 C paluuveden lämpötila (esimerkiksi lattialämmitystä käytettäessä) kukin -20 C ulkolämpötilassa, ja lämmönsäätökäyrän alkupisteenä on 20 C paluuveden lämpötila +20 C ulkolämpötilassa. Täytä taulukkokenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste loppuun. Aseta lisäparametreja ( ) tai vieritä näytön alaosaan ja jatka kohdasta. Määrittele Suuntaissiirto. Aktivoi ja valitse taulukkokenttä Suuntaissiirto. X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä, jossa päätepisteenä on 30 C paluuveden ämpötila ja alkupisteenä 20 C paluulämpötila Lämmönsäätökäyrä sen jälkeen, kun suuntaissiirto on suoritettu 10 C ylöspäin. Täytä taulukkokenttä Suuntaissiirto loppuun. Aseta lisäparametreja taulukkoon ( alaosaan ja jatka kohdasta. ) tai vieritä näytön Määrittele Lämpötilaero, jonka verran lämmönsäätökäyrää pitää laskea yötilassa. Aktivoi ja valitse taulukkokenttä Lämpötilaero. Aseta paluuveden lämpötilan arvo. Käännös oikealle saa aikaan lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 0,5 C ylöspäin. Käännös vasemmalle saa aikaan lämmönsäätökäyrän suuntaissiirron 0,5 C alaspäin. Aseta paluuveden lämpötilan arvo. Suuntaissiirto vaikuttaa päivä- ja yötilaan. 14

15 Esimerkkikaavio: 1 Valikon rivi alueen laskennallinen normaalilämpötila 2 Valikon rivi Paluuveden lämpötila, lämmönsäätökäyrän päätepiste alueen laskennalliselle normaalilämpötilalle 15 C B A Valitse valikkokenttä Ulkolämpötila. Lämpötilanäyttöön tulee tumma tausta. Aseta alueen laskennallinen normaalilämpötila, esimerkiksi 12 C. X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Lämmönsäätökäyrä päivätilassa Lämmönsäätökäyrä suuntaissiirto -5 C yötilassa Tallenna asetukset. Kun koko vaihtelualuetta tarkastellaan, yötilan lämmityskäyrä on 5 C päivätilan lämmönsäätökäyrän alapuolella. Jos järjestelmäsi toimii toimintatilassa Auto(maattinen), se suorittaa automaattisesti vaihdon päivä- (nosto) ja yötilan (lasku) välillä. Täytä taulukkokenttä Lämpötilaero loppuun. Lämpöpumpun ohjaimen ohjelma laskee nyt todelliseksi paluuveden lämpötilaksi -12 C lämmityskäyrän päätepisteelle ja näyttää tämän valikkokentässä Käyrän mukaan. Esimerkissä +24,0 C: Tarpeen ainoastaan, jos lämmönsäätökäyrä on tarkoitus sovittaa alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan. Lämmönsäätökäyrän päätepisteen sovittaminen alueen laskennalliseen normaalilämpötilaan Aktivoi valikkokenttä Ulkolämpötila. Jos laskettu paluuveden lämpötila vastaa haluamaasi paluuveden lämpötilaa, voit poistua valikosta. Jos käyrän mukaan lämpötila ei ole haluttu, palaa muuttamaan Lämmönsäätökäyrää. Täytä taulukkokenttä Lämmönsäätökäyrän päätepiste loppuun. 15

16 Vieritä kokonaan alas asti valikossa Lämmönsäätökäyrät, Lämmitys ja tallenna asetukset. Tarkasta nyt valikkokentän Käyrän mukaan jälkeen näytetty lämpötila-arvo. Jos laskettu arvo vastaa nyt haluamaasi paluuveden lämpötilaa, voit poistua valikosta. Muussa tapauksessa, vieritä kokonaan alas asti valikossa Lämmönsäätökäyrät, Lämmitys ja toista vaiheita kunnes laskettu arvo osuu lähimmäs haluttua paluuveden lämpötilaa. 1. shunttauksen lämmönsäätökäyrien asettaminen 1. Shunttaus lämmönsäätökäyrien valikkoon pääsy on mahdollista ainoastaan silloin, jos moottorilla varustettu sekoitusventtiili on asennettu järjestelmään, ja 1. shunttaus on määritetty purkaustilaan järjestelmäasetuksissa. Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmönsäätökäyrät, valitse ja aktivoi valikkokenttä Sekoituspiiri "Shunttaus 1" 1. Lasketun arvon tarkka vastaavuus halutun paluuveden lämpötilan kanssa on tuskin mahdollinen, sillä voit ainoastaan asettaa paluuveden lämpötilan arvoa 0,5 C askelin Lämmönsäätökäyrän päätepiste valikkokentässä. Hyväksy paluulämpötila, joka on mahdollisimman lähellä haluamaasi. Lämmönsäätökäyrän säätäminen kohtuullisiin asetuksiin on ratkaisevan tärkeää sen kannalta, että lämpöpumppu voi toimia energiatehokkaimmalla tavalla. Lämmönsäätökäyrän asettaminen liian korkealle lisää järjestelmän kokonaisenergiankulutusta! Lämmityspiirin asetukset säätelevät sitä miten lämpöpumppu kytketään päälle ja pois päältä lämpötilasta riippuen. Näyttö siirtyy valikkoon Lämmönsäätökäyrät, 1. shunttaus. Lämmönsäätökäyrät voidaan ohjelmoida, jos vakiolämpötilaa ei ole määritetty... Aseta 1. shunttaus lämmönsäätökäyrät Noudata ohjeita kohdassa Lämmityspiirin lämmönsäätökäyrien asettaminen. Huomio. Varmista, että määrität aina menovedenlämpötilat asettaessasi 1. shunttaus lämmönsäätökäyriä. 16

17 Vakiolämpötilan ASETTAMINEN Voit määritellä vakiolämpötilan ainoastaan silloin, jos tämä vaihtoehto on valittu järjestelmäasetuksella. Huomio. Lämmitys vakiolämpötilaan suoritetaan ulkolämpötilasta riippumatta. Jos yöalennus on tarpeen Vakiolämpötila - tilassa, lämpötilaero pitää asettaa lämmönsäätökäyriin Paluuvesikierto tai 1. Shunttaus ennen kuin vaihtoehto Vakiolämpötila valitaan. Valitse valikkokenttä Paluu tai Menovesi. Valikkokenttään Lämpötilan syöttökenttä tulee tumma tausta... Aseta haluttu vakiolämpötila... Tallenna tai peruuta asetukset ja poistu valikosta Vakiolämpötila tai Vakio LT 1. Shuntti. Jos vaihtoehto Vakiolämpötila valitaan järjestelmäasetuksella, lämmönsäätökäyrä näyttää tyypillisesti seuraavanlaiselta: Jos yöalennus ei ole tarpeen, lämpötilaero pitää asettaa 0 C:een lämmönsäätökäyrissä Paluuvesikierto tai 1. Shunttaus ( = tehdasasetus). Toimi seuraavasti: Valikossa Lämmitys, Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämmönsäätökäyrät X Ulkolämpötila Y Paluuveden lämpötila F Jäätymisenesto Vakiolämpötila (tässä: + 35 C) Lämmityksen aikaohjaus Jos vaihtoehto Vakiolämpötila kytketään päälle järjestelmäasetuksella, näyttö siirtyy valikkoon Lämmönsäätökäyrät (jotka voivat siirtää sinut valikoihin LVakiolämpötila tai Sekoituspiirin vakioarvo ) tai suoraan valikkoon Paluuvesikierron vakioarvo : Noudata käyttöohjeen osassa "Lämmityspiirin aikaohjauksien asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. 17

18 Ohjelman osa Lämmin käyttövesi Valitse ohjelman osa Toimi seuraavasti: Toimintatilan Käyttöveden lämmitys ASETTAMINEN Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Toimintatila... Valitse navigointinäytöltä symboli Näyttö siirtyy valikkoon Toimintatila. Nykyinen toimintatila korostetaan merkillä : Näyttö siirtyy valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset... Noudata käyttöohjeen osassa "Lämpimän käyttöveden toimintatilan asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. 1 Symboli ohjelman osalle "Lämmin käyttövesi" ja valikon nimike 2 Valikkokenttä Toimintatila siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden toimintatila 3 Valikkokenttä Lämpötilat + siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden lämpötilan haluttu arvo (Jos lämmintä käyttövettä ohjataan termostaatin kautta, tämä valikkokenttä voidaan jättää väliin.) 4 Valikkokenttä Aikaohjaukset siirtää sinut valikkoon Lämpimän käyttöveden aikaohjaukset 5 Valikkokenttä Pikalataus siirtää sinut valikkoon "Lämpimän käyttöveden pikalataus 6 Valikkokenttä Desinfiointiohjelmat siirtää sinut valikkoon Desinfiointiohjelmat Palaa valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset. 18

19 Aseta lämpimän käyttöveden lämpötila Jos käyttöveden lämmitystä ohjataan termostaatin kautta, lämpötilan hienosäätö ei ole mahdollista. Valikkokenttä Lämpötila + - ei tällöin ilmesty näytölle Lämpimän käyttöveden asetukset. Toimi seuraavasti: Valikossa Asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Lämpötila + Jos sellainen lämpimän käyttöveden lämpötila on asetettu, jota ei voida saavuttaa, lämpöpumppu siirtyy aluksi tilaan Korkeapainehäiriö. Tätä seuraa automaattinen palautus häiriötilanteesta. (Vastaava pätee myös Lämmitys valinnassa). Kun 2 tuntia on kulunut, käyttöveden lämmitys alkaa uudelleen. Kuitenkin lämpöpumpun ohjaimen ohjelma alentaa automaattisesti tämän asetusarvoa aluksi 1 C. Jos myöskään tätä asetusarvolämpötilaa ei voida saavuttaa, prosessia toistetaan, kunnes lämpötila voidaan saavuttaa. Aikaohjaukset Käyttöveden lämmitys Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Aikaohjaukset... Näyttö siirtyy valikkoon Lämpötila Valikon rivi Haluttu lämpötila Valitse valikkokenttä Haluttu lämpötila. Valikkokenttään tulee tumma tausta... Aseta haluttu lämpötila.... Noudata käyttöohjeen osassa "Lämpimän käyttöveden sammutusaikojen asettaminen" (ohjelman osan "Tiedot ja pika-asetus" alla) annettuja ohjeita. Varmista ohjelmoidessasi, että osaan "aikaohjaukset" määrittelemäsi ajat ovat s a m - m u t u s a i k o j a. Käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä syötettyinä ajanjaksoina. Yhdessä valmistajan suosittelemien käyttövesivaraajien kanssa lämpöpumppusi voi tuottaa lämpimän käyttöveden lämpötiloja, jotka ovat noin 7 astetta matalampia kuin lämpöpumppusi enimmäisvirtauslämpötila. Katso käyttöohjeesta kierron aikaohjauksien asettaminen. Lopeta tietojen syöttö... Tallenna asetukset tai peruuta. Palaa valikkoon Lämpimän käyttöveden asetukset. 19

20 Desinfiointiohjelmat Toimi seuraavasti: Valikossa Lämpimän käyttöveden asetukset, valitse ja aktivoi valikkokenttä Desinfiointiohjelmat... Aktivoi ja valitse päivä(t), jolloin desinfiointijakso pitää suorittaa... Jatkuva toim. tarkoittaa, että desinfiointijakso suoritetaan jokaisen käyttöveden lämmityskerran jälkeen. Kuitenkin, lämpimän käyttöveden varaus alkaa aina lämpimän käyttöveden asetusarvon asetetussa hystereesissä. Näyttö siirtyy valikkoon Lämpimän käyttöveden desinfiointiohjelmat... DESINFIOINTIJAKSO Toimi seuraavasti: Valitse valikosta Lämpimän käyttöveden desinfiointiohjelmat valikkokenttä Desinfiointijakso Näyttö Desinfiointijakso ilmestyy ainoastaan siinä tapauksessa, jos lisälämpö lämpimän käyttöveden valmistamiseen on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa. Näyttö siirtyy valikkoon Desinfiointijakso 20

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)

SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E) Käyttöohje FI CALLIDUS SISÄYKSIKKÖ HMD 1(E) Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Käyttöohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput Ilma-vesilämpöpumput KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot