Marko Laine. SAS peruskurssi. versio 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marko Laine. SAS peruskurssi. versio 1.2"

Transkriptio

1 Marko Laine SAS peruskurssi versio 1.2

2 Copyright c Marko Laine ja Helsingin yliopiston atk-osasto. Oppaan luvaton kopiominen ja jakelu paperilla tai elektronisesti kielletty.

3 Sisältö 1 Johdanto Käytetyt merkintätavat SAS-ohjelmisto Havaintoaineisto Oppaan esimerkkiaineistot Koululaisaineisto Autoaineisto SAS-komentokieli DATA-askel ja PROC-askel Esimerkkiohjelma Kommentit SAS-koodissa Käyttäjän antamat nimet SAS-havaintotiedostoon viittaaminen Tilapäinen SAS-havaintoaineisto Libraries-ikkuna SAS Windows-ympäristössä SAS-ikkunat Program Editor-ikkuna LOG-ikkuna OUTPUT-ikkuna Asetuksia HELP-ikkuna KEYS-ikkuna SAS-järjestelmäoptiot Ohjelma- ja tulostiedostojen tallennus levylle Windows SAS:n oletushakemisto SAS-istunnon lopettaminen Automaattisesti suoritettavat SAS-lauseet Virheet SAS-ohjelmissa ja niistä toipuminen Kielioppi- eli syntaksivirheet DATA-askeleen virheet i

4 ii Sisältö 4 Havaintoaineiston luonti Aineiston saattaminen tietokoneella käsiteltävään muotoon Työvaiheet SAS-havaintotiedosto Havaintojen luku INPUT-lause Havaintojen luku sarakenumeroita käyttäen Vapaa formaatti Muuttujien sijainnin määrittely lukuformaattien avulla Lukuformaatin modifioijien käyttö Syöttörivin ohjausmerkkien käyttö Datan luvussa ja formaattien käytössä huomattavaa Muuttujien selitystekstit Ulkoisen tiedoston luonti FSEDIT-proseduuri Havaintotiedostojen siirto SAS-transport-tiedoston luominen Muut tilasto-ohjelmat ja SAS Excel-taulun siirto SAS:iin Aineiston alustava tarkastelu Proseduuriaskel VIEWTABLE-ikkuna Perustunnuslukuja Proseduuri MEANS Proseduuri UNIVARIATE Tehtävien suorittaminen osa-aineistoissa Taulukointi: proseduuri FREQ Taulukointi: proseduuri TABULATE Taulukon ulkoasun määrittely Muut proseduurit SAS grafiikka Pylväskuvioita: proseduuri GCHART Yhteisjakaumakuvat: proseduuri GPLOT SYMBOL-määrittely AXIS- ja LEGEND-lauseet Havaintotiedoston muunnokset

5 Sisältö iii 6.6 Kartat Kolmiulotteiset kuvaajat Grafiikan tulostus ja GOPTIONS-lause Graafinen katalogi Graafinen editori Havaintoaineiston muunnokset Muuttujien muunnokset Havaintojen valinta Funktiomuunnokset Puuttuvat tiedot muunnoksissa Muunnoslauseita Luokitus FORMAT-proseduurin käyttö luokituksessa Uudelleenkoodaus Havaintojen monistaminen Havaintojen supistaminen Havaintotiedostojen yhdistäminen SAS-makrot %LET-lause SAS/INSIGHT INSIGHTin käynnistys ja dataikkuna Histogrammit ja jakaumasovitukset Yhteisjakaumakuvat ja mallisovitukset Muita INSIGHT-analyysejä Kirjallisuutta 99 Hakemisto 101

6

7 1. Johdanto Tämä opas on tarkoitettu SAS 1 -tilasto-ohjelmiston oppaaksi. SAS (Statistical Analysis System) on yhdysvaltalaisen SAS Institute Inc. -yhtiön ylläpitämä ja markkinoima ohjelmisto. Tässä oppaassa keskitytään SAS-ohjelmiston peruskäyttöön dataanalyysin välineenä Microsoft Windows-ympäristössä. SAS-ohjelmiston muuhun kuin tilastolliseen tietojenkäsittelyyn liittyvään käyttöön voi tutustua esimerkiksi SAS-yhtiön kotisivujen avulla (www.sas.com). Opas perustuu alunperin Markku Korhosen kirjoittamiin SAS-oppaisiin sekä kirjoittajan pitämiin Helsingin yliopiston atk-keskuksen järjestämiin SAS-peruskursseihin. Osa SAS/GRAPH-osiota kuvaavasta tekstistä perustuu Antti Nevanlinnan julkaisemattomaan grafiikkaoppaaseen. Opas on tarkoitettu SAS-peruskurssin oheismateriaaliksi ja myös itseopiskelun tueksi. Opas ei korvaa varsinaisia SAS-manuaaleja. Varsinkin tilastollisia proseduureja käytettäessä on syytä olla selvillä tarvittavasta tilastotieteestä sekä tarkistettava SAS-manuaaleista tuloslistauksissa käytettävät merkinnät. Oppaan version 1.2 suurin muutos on se, että koko opas on paperiversion lisäksi luettavissa WWW-muodossa. Uusi versio on lisäksi muutettu vastaamaan SAS-ohjelman versiota Käyttöympäristönä on entisen Windows 3.1:n sijasta Windows 95/98. Otan mielelläni vastaan opasta koskevia kommentteja ja parannusehdotuksia. Tuusula, syyskuun 1. päivä 1999 Marko Laine 1 SAS ja muut oppaassa mainitut SAS-tuotteet, kuten SAS/STAT, SAS/GRAPH ja SAS/INSIGHT ovat SAS Institute Inc. Cary, NC, USA yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä. 1

8 2 1 Johdanto 1.1 Käytetyt merkintätavat Tässä oppaassa käytetään seuraavia merkkilajeja: Courier-merkkilajia käytetään SAS-ohjelmalistauksissa ja esimerkkitulostuksissa. Näin kirjoitetut kohdat käyttäjä korvaa omilla valinnoillaan. Vahvennettu Courier osoittaa Windows-alasvetovalikkojen valintoja. Merkintä [katso kohta 1.1] viittaa oppaan kappalenumeroon, jossa on kerrottu lisätietoa edellä kerrotulle asialle tai käsitteelle. 1.2 SAS-ohjelmisto SAS-ohjelmisto koostuu eri data-analyysin ja tilastollisen tietojenkäsittelyn aloihin erikoistuneista osista, joita kaikkia voidaan käyttää yhteisen SAS-käyttöliittymän avulla. SAS-ohjelmistoa voidaan hankkia ja asentaa mm. seuraavissa osissa: base SAS SAS/STAT SAS/GRAPH SAS/FSP SAS/AF SAS/IML SAS/ETS SAS/OR SAS/ASSIST SAS/ACCESS SAS/INSIGHT Kaikille välttämätön perusosa: datan käsittely ja raporttien laadinta. Tilastollinen analyysi. Graafiset sovellukset. Lomakepohjien laadinta ja aineiston tallennus. Käyttöliittymien laadinta SAS-ohjelmiin. Matriisikieli omien tilastomenetelmien ohjelmoimiseksi. Ekonometriset mallit ja aikasarja-analyysi. Lineaarinen ohjelmointi ja optimointi. Valikko-ohjattu käyttöliityntä eri SAS-proseduureihin. Tietokantayhteydet, esim. Oracle, dbase. Datan interaktiivinen graafinen tutkiminen. Tässä oppaassa keskitytään SAS-käytön perusteisiin: havaintoaineiston luontiin ja aineiston alustavaan tarkasteluun tilastollisten tunnuslukujen, taulukoiden ja graafisten kuvien avulla. Tilastollisia proseduureja tarkastellaan lähemmin Markku Korhosen SAS-jatkokurssi-oppaassa. Jatkokurssioppaan kotisivu on 1.3 Havaintoaineisto Tässä oppaassa SAS-käytön tarkoituksena on tilastollisen aineiston eli datan käsitteleminen ja analysointi. Lähtökohtana on havaintoaineisto jonka ominaisuuksista olemme kiinnostuneet. Ensimmäisenä esimerkkinä havaintoaineistosta käyköön maatalouteen liittyvästä kokeesta saatu data. Mielenkiinnon kohteena on vehnälajikkeen ja lannoitteen vaikutus satoon. Tutkija on tehnyt tilastollisen kokeen rajaamalla peltotilkun ruutuihin ja jakamalla ruudut kahden lannoitetyypin ja lajikkeen kesken. Tuloksena on saatu alla oleva aineisto

9 1.4 Oppaan esimerkkiaineistot 3 nro sarake vaihteluväli muuttujan nimi muuttujan kuvaus SCHOOL koulun tunnus STUDENT oppilaan tunnus SEX sukupuoli (1=poika, 2=tyttö) GRADE luokka-aste LIKESC suhtautuminen luonnontieteisiin 1=suosikkiaineita, 2=keskimäärin suosittu, 3=vähiten suosittu KNOWLDGE tietotestin pistemäärä COMPREHN ymmärtämistestin pistemäärä APPLICAT soveltamistaidon testin pistemäärä MENTALPR älykkyystestin pistemäärä Taulukko 1.1: IEA-aineiston muuttujaluettelo koeruutu lajike lannoite sato Esimerkkitapauksessa havaintoyksikkönä on koeruutu, johon liittyvät tiedot muodostavat yhden havainnon ja jota siis kuvaa taulukon yksi vaakarivi. Taulukon pystyrivit esittävät aineiston muuttujia nimeltään koeruutu, lajike, lannoite ja sato. Näiden 8 koeruudun havainnot muodostavat yhdessä havaintoaineiston. Ensimmäinen vaihe aineiston käsittelyssä on sen saattaminen tietokoneen ymmärtämään muotoon esimerkiksi syöttämällä se jonkun editorin avulla mikron näppäimistöltä ja tallettamalla levylle raaka-aineistona. Aineiston tallennusohjelmana voidaan käyttää myös SAS-ohjelmiston FSEDIT-proseduuria. [katso kohta 4.4] 1.4 Oppaan esimerkkiaineistot Koululaisaineisto Jatkossa SAS-proseduureja sovelletaan kahteen alla kuvattavaan aineistoon. Eräässä tutkimuksessa haluttiin selvittää koululaisten suhtautumista luonnontiedeaineisiin sekä erilaisten taidollisia ja henkisiä kykyjä mittaavien testien suhdetta. Aineiston muuttujat on kuvattu taulukossa 1.1. Varsinainen data on talletettu tietokoneen levylle raakadatatiedostoon iea.dat. Se sisältää rivin jokaista havaintoa kohti. Alkuosa tästä tiedostosta sisältää rivit:

10 4 1 Johdanto nimi NAME MPG CYLS DISPL HORSEP WEIGHT ACCELE YEAR ORIGIN selitys auton merkki ja malli kulutus mailia gallonalla sylintereiden lukumäärä moottorintilavuus kuutiotuumina keskihevosvoima paino paunoina kiihtyvyys nollasta 60 mailiin tunnissa vuosimalli auton alkuperä, amerikkalainen, eurooppalainen vai japanilainen Taulukko 1.2: Autoaineiston muuttujaluettelo Autoaineisto Kukin havainto on talletettu omalle rivilleen ja muuttujat ovat joka rivillä samoilla sarakkeilla taulukossa 1.1 kuvatulla tavalla. SAS pystyy helposti lukemaan myös muulla tavalla järjestettyä dataa, [katso kohta 4.3] olennaista on, että aineisto on havainnoista ja muuttujista muodostuvan havaintomatriisin muodossa. SAS-työskentelyn vaiheet ovat nyt: Havainnot sisältävän raakadatatiedoston lukeminen SAS-ohjelmaan. [katso kohta 4.3] Muuttujien nimeäminen ja niiden tyyppien määrittäminen. [katso kohta 4.3.1] Aineiston tallettaminen SAS-järjestelmätiedostomuotoon. [katso kohta 4.2] Aineiston tilastollinen tarkastelu. [katso kohta 5] Toinen esimerkkiaineisto on autoaineisto. Se sisältää 406 autoa ja on peräisin Statlib-arkistosta (http://lib.stat.cmu.edu/datasets/). Siihen on kerätty teknisiä tietoja eräässä Yhdysvalloissa 1970-luvun alussa järjestetyssä autonäyttelyssä olleista autoista. Tämänkin aineiston lähtökohtana on raaka-aineisto tiedostossa cars.dat ja ennen datan käsittelyä SAS-ohjelmalla on siitä muodostettava SAS-havaintoaineisto.

11 2. SAS-komentokieli SAS-ohjelmistoa käytetään SAS-komentokielen avulla. Komennot kirjoitetaan joko erilliseen tiedostoon tai Windows-käytössä Program Editor-ikkunaan. Vaikka SASohjelmaa käytetään Windows-ympäristössä, jossa monia ohjelmistoja on mahdollista operoida pelkästään hiiren avulla, on useimpien SAS-toimenpiteiden tekemiseksi kirjoitettava näppäimistöltä (usein muutaman rivin pituinen) SAS-ohjelma. SAS suorittaa sille lähetetyn ohjelman ja palauttaa sitten tulokset. Tässä luvussa kuvataan SAS-ohjelmointikielen rakennetta. Oppaan jaksosta 4 alkaen tarkastellaan erilaisten toimien, kuten datan luominen tai keskiarvojen laskeminen, tekemistä SAS-ohjelmien avulla. SAS-komentokieli muodostuu SAS-lauseista. SAS-lause puolestaan muodostuu käskystä eli avainsanasta, nimistä, operaattoreista ja erikoismerkeistä. Lause alkaa käskyllä ja päättyy puolipisteeseen ;. Isot ja pienet kirjaimet ovat SAS-kielessä samanarvoisia ja komentorivin voi katkaista halutusta paikasta. Tässä oppaassa on kaikki esimerkki-sas-ohjelmat kirjoitettu selvyyden vuoksi isoilla kirjaimilla. Seuraavaa SAS-ohjelmaa voitaisiin käyttää johdantoluvun kappaleen 1.3 satoaineiston muodostamiseen. Avainsanoja ovat alla DATA, INPUT, CARDS, RUN ja PROC. Lause PROC PRINT; aiheuttaa luodun aineiston tulostumisen OUTPUTikkunaan. DATA SATO; INPUT KOERUUTU LAJIKE LANNOITE SATO; CARDS; ; PROC PRINT; Kuvassa 2.1 on vastaava Windows-kuvaruutunäyttö. SAS-ohjelma kirjoitetaan Program Editor-ikkunaan. Se suoritetaan valitsemalla hiirellä SAS-pääikkunan Locals-alasvetovalikosta kohta Submit. Tämän jälkeen tiedot ohjelman ajon onnistumisesta menevät LOG-ikkunaan. Mahdolliset tuloslistaukset menevät OUT- PUT-ikkunaan. Tässä tapauksessa tulostuksen aiheuttaa lause PROC PRINT; ohjelman lopussa. Sen seurauksena koko luotu SAS-aineisto tulostuu OUTPUT-ikkunaan. Näin toteamme aineiston luonnin onnistuneen. 5

12 6 2 SAS-komentokieli Varsinaisen analyysin, esimerkiksi sen tutkimisen vaikuttaako lannoite satoon, voimme tehdä myöhemmin kirjoittamalla uuden SAS-ohjelman, joka käyttää nyt luotua aineistoa ja jotain SAS:n tilastollista proseduuria. Esimerkiksi tavallinen kaksisuuntainen varianssianalyysi laskettaisiin seuraavilla SAS-komennoilla. PROC ANOVA DATA=SATO; CLASS LAJIKE LANNOITE; MODEL SATO = LAJIKE LANNOITE; Kuva 2.1: SATO-aineiston luominen SAS:lla. Huomattavaa SAS-komentokielen huomionarvoisia seikkoja ovat: SAS-lause päättyy aina puolipisteeseen. SAS-ohjelmassa ovat pienet ja suuret kirjaimet samanarvoisia. Samalla rivillä voi olla useampia SAS-lauseita. SAS-lauseen voi katkaista haluamastaan paikasta jatkumaan seuraavalle riville kunhan sanaa ei katkaista. Kuten ohjelmointikielet yleensä on SAS tarkka oikeinkirjoituksesta ja välimerkkien, kuten puolipisteen käytöstä. SAS suorittaa ohjelman vasta Submit-komennon antamisen jälkeen.

13 2.1 DATA-askel ja PROC-askel DATA-askel ja PROC-askel Aineistolle suoritettavat toimenpiteet määritellään siis käyttäjän kirjoittamien SASohjelmien avulla. SAS-ohjelmat voidaan toimintansa puolesta jakaa kahteen osaan: DATA-askeleeseen ja PROC-askeleeseen. DATA-askel PROCaskel DATA-askeleen käskyillä luetaan raaka-aineisto SAS-havaintotiedostoksi. DATAaskelen käskyjen seurauksena syntyy aina SAS-havaintotiedosto, joko tilapäinen tai levylle tallettuva pysyvä tiedosto. Askel alkaa DATA-sanalla, jonka jälkeen määritellään syntyvän havaintotiedoston nimi. DATA-askeleessa voidaan myös tehdä aineistomuunnoksia, useampien aineistotiedostojen yhdistelyjä jne. [katso kohta 7] PROC-askeleessa eli proseduuriaskeleessa käsittelemme DATA-askeleen avulla luotua SAS-havaintoaineistoa. PROC-askeleessa kutsutaan haluttua SAS-ohjelmaa eli proseduuria. Esimerkiksi SAS:n tilasto-osa SAS/STAT sisältää noin 35 erilaista proseduuria tilastollisten analyysien suorittamiseksi. Graafisten kuvien piirtämiseen käytetään SAS/GRAPH-osion proseduureja jne. Näiden kaikkien proseduurien rakenne ja käyttötapa on jokseenkin samanlainen. Tavallisesti tulostaa SAS-proseduuri tuloksensa OUTPUT-ikkunaan, josta ne voi edelleen lähettää kirjoittimelle tai tallettaa tiedostoon myöhempää käyttöä varten. Windows-käytössä tekstin siirto ohjelmasta toiseen, esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan, on helppoa hiiren ja Windows-leikepöydän avulla. Sekä DATA- että PROC-askel päättyvät lauseeseen RUN, jonka luettuaan SAS alkaa suorittaa tätä edeltäviä lauseita. [katso kohta 2.1] Kuvassa 2.2 on eri työvaiheet esitetty kaaviona SAS-komentokielen kannalta. 2.2 Esimerkkiohjelma Seuraavassa SAS-ohjelmassa havaintoaineiston muodostava data luetaan ASCIIeli tekstitiedostosta nimeltä c:\data\tiedot.dat. Se sisältää kolme muuttujaa X, Y ja Z. Syntyvä SAS-havaintotiedosto AINEISTO talletetaan hakemistoon c:\data. MEANS-proseduurilla listataan aineiston keskiarvot ja muita perustunnuslukuja OUTPUT-ikkunaan. LIBNAME MYLIB c:\data ; DATA MYLIB.AINEISTO; INFILE c:\data\tiedot.dat ; INPUT X Y Z; PROC MEANS DATA=MYLIB.AINEISTO; TITLE Keskiarvoja ja muita tunnuslukuja ; 2.3 Kommentit SAS-koodissa Kun SAS-ohjelma on kirjoitettu ja saatu toimivaksi, kannattaa se tallettaa myöhempää uutta käyttöä varten. Jotta myöhemmin muistaisi, mitä ohjelmalla on tarkoitus

14 8 2 SAS-komentokieli RAAKADATA DATA-askel data mylib.data; infile data.dat ; input x y z; run; SAS-DATA TIEDOSTO TULOKSET sas system x y z PROC-askel proc means; var x y z; run; RAPORTIT Kuva 2.2: Datasta raporttiin: SAS-ohjelman eri vaiheet, DATA- ja PROC-askel. tehdä, voi SAS-koodin sekaan kirjoittaa kommentteja. Jotta kommentit eivät sekoittaisi SAS-ohjelman toimintaa, on ne syytä kirjoittaa käyttäen SAS:n kommenttimerkintätapaa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ohjelman osa, joka alkaa merkkiparilla /* ja loppuu merkkipariin */ tulkitaan kommenteiksi. Näitä kommentteja voi olla myös SAS-lauseiden sisällä, ei kuitenkaan niin, että syntyy sisäkkäisiä kommentteja. Toinen kommenttitapa on tehdä SAS-lause, joka alkaa tähtimerkillä * ja SAS-lauseen tapaan loppuu puolipisteeseen ;. /* Tässä on pitkä kommentti, joka jatkuu seuraavallekin riville */ PROC NPAR1WAY /* WILCOXON */ DATA=SASUSER.MYDATA; * proseduurin kutsussa on avainsana WILCOXON kommentoitu ulos ; CLASS GROUP; VAR Y; /* muista RUN loppuun */

15 2.4 Käyttäjän antamat nimet Käyttäjän antamat nimet SAS-ohjelmissa annetaan havaintoaineiston muuttujille nimet DATA-askeleen IN- PUT-lauseessa. Nimi täytyy keksiä myös itse havaintoaineistolle ja eräille muillekin SAS-objekteille, kuten käyttäjän määrittelemille tulostusformaateille. Näissä nimissä tulee noudattaa seuraavia sääntöjä. Nimi saa olla enintään 8 merkkiä pitkä. Se saa sisältää englantilaisen aakkosten kirjaimia (A Z), numeroita ja alaviivan (_). Ensimmäinen merkki ei saa olla numero. Pienten ja isojen kirjaimien välillä ei ole eroa ja SAS konvertoi nimet omassa esitysmuodossaan isoiksi kirjaimiksi. Kiellettyjä nimiä ovat kaikki erikoismerkkejä (Ä, Ö, Å, &, jne.) sisältävät sekä tietyt varatut (normaalisti alaviivalla alkavat ja siihen loppuvat) sanat, kuten _N_, _LAST_ ja _ALL_. Muuttujia nimettäessä voidaan käyttää lyhennettä Xm-Xn viittaamaan muuttujaluetteloon Xm Xm+1 Xm+2... Xn. Esimerkiksi lause INPUT TESTI1-TESTI100 DATA-askeleen yhteydessä lukee 100 muuttujaa ja antaa niille nimet TESTI1, TES- TI2,..., TESTI100. Jo olemassa oleviin muuttujiin voidaan lisäksi käyttää lyhennysmerkintää X: viittaamaan kaikkiin X:llä alkaviin nimiin, esimerkiksi KOE: voisi viitata muuttujiin KOEA, KOEB ja KOEC. Aineistossa peräkkäin oleviin muuttujiin voi viitata merkinnällä -. Jos muuttujat KOERUUTU, LAJIKE, LANNOITE ja SATO ovat aineiston peräkkäisinä muuttujina, ovat seuraavat kaksi merkintää identtisiä: VAR KOERUUTU LAJIKE LANNOITE SATO; VAR KOERUUTU -- SATO; Mikäli osa aineiston muuttujista on tekstimuuttujia, voidaan merkinnällä - NUMERIC- rajoittaa viittaus koskemaan ainoastaan numeerisia muuttujia, vastaavasti merkinnällä -CHARACTER- viitataan pelkästään tekstimuuttujiin, esimerkiksi VAR CITY-NUMERIC-DIST2; VAR CITY-CHARACTER-DIST2; Mikäli viittaus koskee kaikkia SAS-havaintotiedoston tietyn tyyppisiä muuttujia, voidaan niihin viitata SAS-tunnuksilla: _ALL NUMERIC CHARACTER_ kaikki muuttujat kaikki numeeriset muuttujat kaikki tekstimuuttujat

16 10 2 SAS-komentokieli 2.5 SAS-havaintotiedostoon viittaaminen SAS-ohjelmassa viitataan SAS-muodossa olevaan havaintoaineistoon [katso kohta 4.2] kaksiosaisella nimellä, jossa ensimmäinen osa kertoo sen hakemiston, jossa tiedosto sijaitsee ja toinen osa kertoo havaintotiedoston nimen. SAS-manuaalissa ja helpissä käytetään käsitteitä library ja data set. Esimerkiksi lauseissa DATA SASUSER.IEA; PROC MEANS DATA=MYLIB.AINEISTO; viitataan SAS-havaintotiedostoihin SASUSER.IEA ja MYLIB.AINEISTO. Tärkein valmiiksi määritelty hakemistoviittaus on SASUSER. Se viittaa käyttäjän kotihakemiston alihakemistoon nimeltään sasuser. Kotihakemisto on SASasennuksesta riippuen esimerkiksi mikroverkon kotihakemisto tai se hakemisto, josta SAS käynnistetään. Tämän oppaan esimerkeissä käytetään useimmiten SA- SUSER-hakemistoa SAS-havaintoaineistojen säilytyspaikkana. Jos alihakemistoa sasuser ei ole, se luodaan automaattisesti SAS:n käynnistyksen yhteydessä. Muita valmiita hakemistomäärittelyitä ovat SASHELP, joka sisältää SAS-ohjelmiston käyttämiä aputiedostoja ja MAPS, jossa on SAS:n mukana tulevat karttatiedostot. Jos SAS-havaintoaineisto halutaan tallettaa, tai sitä käyttää jonkin SAS-proseduurin kanssa, jossakin muussa hakemistossa kuin sellaisessa, johon on olemassa valmis hakemistomääritys, on luotava uusi määritys. Se tehdään LIBNAME-lauseella. Siinä asetetaan SAS-nimi viittaamaan olemassaolevan hakemistoon. LIBNAME-lauseen yleinen muoto on LIBNAME tunnus hakemisto ; missä tunnus on käyttäjän määrittelemä hakemistotunnus ja yksinkertaisissa lainausmerkeissä annetaan haluttu hakemisto siten kun siihen käyttöjärjestelmätasolla kuluu viitata. Esimerkkejä eri käyttöympäristöillä toimivista LIBNAME-lauseista: LIBNAME MYLIB F:\MJLAINE\SAS\ ; /* Windows */ LIBNAME MYLIB /sas/ ; /* Unix */ LIBNAME MYLIB HYLK_DISK:[MJLAINE.SAS] ; /* VAX */ SAS-istunnossa annetut LIBNAME-määritykset ovat voimassa vain saman SASistunnon ajan. Usein käytettävät LIBNAME-lauseet kannattaa sijoittaa AU- TOEXEC.SAS-tiedostoon, [katso kohta 3.12] jolloin ne ovat voimassa automaattisesti. Voimassaolevat LIBNAME-määritykset näkee Globals-valikon Access- Display libraries-kohdasta saatavasta Libraries-ikkunasta. 2.6 Tilapäinen SAS-havaintoaineisto Jos havaintoaineiston SAS-nimi on yksiosainen, esimerkiksi DATA MYDATA;

17 2.7 Libraries-ikkuna 11 on kyseessä tilapäinen SAS-aineisto, joka on olemassa vain ko. SAS-istunnon ajan. Tätä käytetään kun tehdään muunnoksia, joita ei haluta tallettaa tai välitiedostoina kun data luodaan usean askeleen kautta. Tilapäinen SAS-havaintoaineisto tallettuu LIBNAME-hakemistoon WORK. Seuraavassa esimerkissä luodaan pysyvä SAS-havaintotiedosto, jonka SAS-nimi on MYLIB.TULOS1 ja jonka Windows-tiedostonimeksi tulee C:\DATA\TULOS1.SD2. Aineisto luetaan tekstitiedostosta rawdata.dat. SORT-proseduurilla järjestetään syntynyt SAS-havaintotiedosto havainnoittain aakkosjärjestykseen muuttujan NA- ME suhteen. Järjestetty havaintotiedosto tallettuu tilapäisenä SAS-tiedostona nimellä TILAP. Tämä tilapäinen tiedosto tulostetaan OUTPUT-ikkunaan PRINT-proseduurin avulla. LIBNAME MYLIB C:\DATA ; DATA MYLIB.TULOS1; INFILE rawdata.dat ; INPUT NIMI$ TEST1 - TEST10; PROC SORT DATA=MYLIB.TULOS1 OUT=TILAP; BY NIMI; PROC PRINT DATA=TILAP; 2.7 Libraries-ikkuna SAS:n tapa käsitellä ja nimetä havaintoaineistoja tulee hyvin esille Windows SAS:n pääikkunan ikonipalkistosta löytyvän Libraries-ikonin [ikoni] avulla saatavasta Libraries-ikkunasta. Kuva 2.3. Siinä on Libraries-laatikossa kaikki SAS:n tuntemat hakemistoviittaukset, Folders Assigned-kohdassa valittua hakemistoviittausta vastaava Windows-hakemisto ja Library Contents-laatikossa kaikki hakemistossa sijaitsevat SAS-datat sekä muut SAS:n tuntemat tiedostotyypit. SAS-havaintoaineiston nimeä kaksoisklikkaamalla saa esiin VIEWTABLE-ikkunan, jossa aineistoa voi katsella taulukkomuodossa. [katso kohta 5.2]

18 12 2 SAS-komentokieli Kuva 2.3: Libraries-ikkuna

19 3. SAS Windows-ympäristössä Kuva 3.1: MS-Windows ja SAS 3.1 SAS-ikkunat SAS-ohjelman käynnistyttyä näkyy SAS-pääikkuna, jonka sisällä ovat varsinaiset SAS-ikkunat. SAS-ikkunoiden välillä liikutaan kuten muissakin Windows-ohjelmissa. Aktiivinen ikkuna valitaan hiirellä näpäyttämällä tai valitsemalla ikkunan nimi SAS-pääikkunan Windows- tai Globals-alasvetovalikosta. Ikkunoiden kokoa voi muuttaa vetämällä hiirellä ikkunan reunusta. Tärkeitä SAS-ikkunoita ovat: Program Editor Tähän ikkunaan kirjoitetaan SAS-komennot SAS-havaintotiedoston luomiseksi tai sen käsittelemiseksi. Komennot lähetetään suoritettavaksi komennolla SUBMIT (Locals Submit-hiirivalinta tai näppäin F8). 13

20 14 3 SAS Windows-ympäristössä LOG OUTPUT HELP KEYS FSEDIT SAS-ohjelmien loki- eli valvontatulostus, kuten virheilmoitukset, tulevat tähän ikkunaan. SAS-ohjelmien varsinainen tulostus eli analyysien tai listausten tulokset. Tämä, kuten muutkin ikkunat, voidaan tallettaa tiedostoon tai lähettää kirjoittimelle File-valikon avulla. Avustusruutu. Helppi on kontekstisensitiivinen, jos annat helpkomennon tai painat help näppäintä F1 esimerkiksi KEYS-ikkunassa saat KEYS-helpin. HELP ei korvaa manuaalia mutta sisältää silti runsaasti tietoa eri SAS-proseduureista. [katso kohta 3.6] Useimmat funktio- ja erikoisnäppäimet voidaan määritellä lähettämään joku SAS-ikkunointikomento. KEYS-ikkunan avulla voi näitä määrityksiä katsella ja muuttaa (Help Keys). [katso kohta 3.7] SAS-havaintoaineiston selaaminen ja muokkaaminen ruudulla omassa ikkunassaan. [katso kohta 4.4] 3.2 Program Editor-ikkuna Kuva 3.2: Program Editor-ikkuna Tässä ikkunassa tehdään varsinainen SAS-työskentely eli SAS-ohjelmien kirjoittaminen. Jo aikaisemmin kirjoitetun SAS-ohjelman voi myös lukea tiedostosta ikkunaan. Kun Program Editor-ikkuna on aktiivinen, voi SAS-pääikkunan alasvetovalikoista hiiren avulla valita esimerkiksi seuraavia komentoja: File Open Hae tiedosto editointi-ikkunaan. File Save as... Talleta editointi-ikkuna tiedostoon. SAS-komentotiedostot kannattaa tallettaa tarkentimella.sas. Edit Clear text Tyhjennä ikkuna.

21 3.3 LOG-ikkuna 15 Locals Submit Lähetä kirjoitetut komennot SAS:n suoritettavaksi. Locals Recall text Haetaan Submit-komennolla lähetetyt komennot uudestaan editointi-ikkunaan. Seuraava Recall-komento hakee sitä edeltäneet komennot jne. Ikkunassa toimivat normaalit Windows-editointinäppäimet: nuolinäppäimillä liikutaan ruudussa, Home vie rivin alkuun, Insert vaihtaa päällekirjoitustilan jne. Tekstilohkojen liimaamiseen ja leikkaamiseen käytetään Windows-leikepöytää: Edit-valikon Cut, Copy ja Paste. Tyypillinen SAS-työskentely muodostuu seuraavista osista: SAS-ohjelman kirjoittaminen Program Editor-ikkunaan tai aikaisemmin kirjoitetun ohjelman hakeminen File Open-komennon avulla. Ohjelman suorittaminen Locals Submit-komennon avulla. LOG-ikkunan tarkastaminen virheilmoitusten löytämiseksi. Ohjelman uudelleen hakeminen Locals Recall-komennolla Program Editor-ikkunaan ja virheiden korjaaminen. Uusi SAS-ajo. Tulosten tarkastelu OUTPUT-ikkunassa. Tulosten ja toimivan SAS-ohjelman talletus levylle. [katso kohta 3.9] Käyttäjän kirjoittaman SAS-ohjelman suorittamiseksi annettava Submit-komento tyhjentää Program Editor-ikkunan. Sen sisällön sai siis takaisin valinnalla Locals- Recall. Vaihtoehtoinen tapa on ennen komentojen lähettämistä maalata halutut SAS-lauseet hiirellä. Maalaaminen tapahtuu normaaliin Windows-tapaan viemällä kursori tekstilohkon alkuun, pitämällä vasenta hiiren näppäintä alhaalla ja viemällä kursori maalattavan lohkon loppuun. Maalattavan alueen värit muuttuvat tällöin normaaliväreille vastakkaisiksi. Jos jokin Program Editor-ikkunan osa on tällä tavoin merkitty lähettää Submit-komento vain merkityt SAS-lauseet hävittämättä ikkunan sisältöä. Näin voi SAS-ohjelmaa suorittaa vähitellen, vain muutaman lauseen kerrallaan ja samalla katsoa tekeekö ohjelma halutut toimenpiteet. Huomattavaa on kuitenkin se, että SAS aloittaa varsinaisen suorituksen vasta kun DATAtai proseduuriaskel päättyy, joko RUN-lauseeseen tai uuden askeleen alkamiseen. [katso kohta 3.13] 3.3 LOG-ikkuna Kun Program Editor-ikkunassa olevat komennot lähetetään Submit-komennolla suoritettavaksi tulostaa SAS nämä komennot rivi riviltä LOG-ikkunaan (kuva 3.3). Tänne tulostuvat tiedot ohjelman suorituksen onnistumisesta sekä mahdolliset virheilmoitukset. Lisäksi tulostuu luotujen SAS-havaintotiedostojen muuttujien ja havaintojen lukumäärät. LOG-ikkuna on syytä tarkastaa aina SAS-ajon jälkeen. Windows-käytössä onkin käytännöllistä järjestää ikkunat siten, että LOG-ikkuna on aina näkyvissä (jos vain ruudun koko sen sallii). LOG-ikkuna:

22 16 3 SAS Windows-ympäristössä Kuva 3.3: LOG-ikkuna 3.4 OUTPUT-ikkuna Sisältää valvontatulostuksen eli tiedot SAS-komentojen suorituksesta ja luoduista havaintotiedostoista. Sisältää virheilmoitukset silloin kun SAS-ajo ei onnistu. Virheilmoitukset voivat joskus olla vaikeasti tulkittavia. [katso kohta 3.13] Kuva 3.4: OUTPUT-ikkuna Jos suoritettava proseduuri sisältää aineiston analyysejä tai listauksia menevät tulokset OUTPUT-ikkunaan. Saman istunnon SAS-ajojen tulokset menevät OUTPUT-ikkunaan peräkkäin ja niitä voi selata PageUp- ja PageDown-näppäimillä. OUTPUT-ikkunan sisällön voi tyhjentää Edit-valikon Clear text-kohdasta ja sen voi tulostaa kirjoittimelle File-valikon Print-alakohdan avulla. Oletusarvoisesti SAS sivuttaa OUTPUT-ikkunan tulostuksen siten, että rivin ja sivun pituudet vastaavat OUTPUT-ikkunan kokoa heti SAS-ohjelman käynnistyksen

23 3.5 Asetuksia Asetuksia jälkeen. Tämän seurauksena SAS helposti jakaa esimerkiksi taulukot useammalle sivulle, mikä tekee niiden lukemisen hankalaksi. SAS-optioilla PAGESIZE ja LI- NESIZE [katso kohta 3.8] saadaan muutettua käytettävän tulostusalan kokoa. Esimerkiksi rivi OPTIONS LINESIZE=80 PAGESIZE=64; SAS-komentojen alussa muuttaa tulostusleveyden ja -pituuden A4-tulostukseen sopivaksi. OUTPUT-ikkuna: Sisältää analyysien tulokset. Voidaan tallettaa ja tulostaa File-valikosta. SAS:n alkuperäisenä ideana on ollut pitää kaikkien eri käyttöjärjestelmien (Unix, VAX, Windows jne.) ikkunointikomennot mahdollisimman samanlaisina jolloin siirtyminen eri laitteistojen välillä olisi käyttäjälle helppoa. SAS-järjestelmän komentoja voikin antaa hiirivalikoiden lisäksi myös kirjoittamalla komennot erilliselle COMMAND-riville, joka on oletusarvoisesti näkyvissä SAS-pääikkunan yläosassa. Tämän yhteensopivuuden takia ei ole täysin voitu käyttää hyväksi kaikkia kulloisenkin ikkunointijärjestelmän (tässä tapauksessa siis Windowsin) tarjoamia mahdollisuuksia. Uusimmissa ohjelmaversioissa on tästä periaatteesta kuitenkin tingitty ja erilaisia Windows-piirteitä on lisätty. SAS-pääikkunan Options-valikon Preferences-alakohdan valintaikkunassa (kuva 3.5) voidaan asettaa erilaisia ohjelman ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä. Yleensä oletusarvoiset määrittelyt ovat aloittelevalle käyttäjälle riittäviä. Kuva 3.5: Preferences-valintaikkuna Preferences-ikkunan Tools-valinnalla asetetaan käyttöön kuvan 3.6 mukaiset pikavalintanäppäimet, joiden avulla saadaan joitain usein toistuvia järjestelmä-

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana Tilastolliset ohjelmistot 805340A Pinja Pikkuhookana Sisältö 1 SPSS 1.1 Yleistä 1.2 Aineiston syöttäminen 1.3 Aineistoon tutustuminen 1.4 Kuvien piirtäminen 1.5 Kuvien muokkaaminen 1.6 Aineistojen muokkaaminen

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.3.2010 1 / 44 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Dynaamista ja joustavaa ohjelmointia - maukasta makrokielellä www.turkuamk.fi

Dynaamista ja joustavaa ohjelmointia - maukasta makrokielellä www.turkuamk.fi Markku Suni Turun ammattikorkeakoulu Dynaamista ja joustavaa ohjelmointia - maukasta makrokielellä SAS Makrokieli SAS Makrokieli on kieli SAS-kielen laajennus datavaihetta muistuttavia lauseita ja funktioita

Lisätiedot

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab.

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab. Luku 1 Ohjeita ohjelmiston Scilab käyttöön 1.1 Ohjelmiston lataaminen Ohjeet ohjelmiston lataamiseen Windows-koneelle. Mene verkko-osoitteeseen www.scilab.org. Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 20. syyskuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 3 20. syyskuuta 2010

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 20.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 20.1.2010 1 / 40 Arvon pyytäminen käyttäjältä Käyttäjän antaman arvon voi lukea raw_input-käskyllä. Käskyn sulkujen

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

SEM1, työpaja 2 (12.10.2011)

SEM1, työpaja 2 (12.10.2011) SEM1, työpaja 2 (12.10.2011) Rakenneyhtälömallitus Mplus-ohjelmalla POLKUMALLIT Tarvittavat tiedostot voit ladata osoitteesta: http://users.utu.fi/eerlaa/mplus Esimerkki: Planned behavior Ajzen, I. (1985):

Lisätiedot

SAS-ohjelmiston perusteet 2010

SAS-ohjelmiston perusteet 2010 SAS-ohjelmiston perusteet 2010 Luentorunko/päiväkirja Ari Virtanen 11.1.10 päivitetään luentojen edetessä Ilmoitusasioita Opintojakso suoritustapana on aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Ruokahalu kasvaa syödessä lisää makrokielen herkkuja

Ruokahalu kasvaa syödessä lisää makrokielen herkkuja Turun ammattikorkeakoulu Ruokahalu kasvaa syödessä lisää makrokielen herkkuja SAS Makrokieli - kertaus Makrokielen asiat tapahtuvat ohjelmaa käännettäessä makroprosessorin työn tulos näkyy kääntäjälle

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 21.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 21.1.2009 1 / 32 Tyypeistä Monissa muissa ohjelmointikielissä (esim. Java ja C) muuttujat on määriteltävä ennen

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 14.9.2016 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 14.9.2016 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

RADAR - RANDOM DATA GENERATOR

RADAR - RANDOM DATA GENERATOR YLEISKUVAUS Radar on sovellus, jolla voi luoda näennäisen oikeaa satunnaisdataa testaus-, demo - ja muihin tarkoituksiin. TIEDUSTELUT Juha Levonen 050 372 5797 juha.levonen@kantapeikko.fi Osa datasta generoidaan

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin yritykset

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa

Julkaiseminen verkossa Julkaiseminen verkossa H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www-palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden ottaminen unix-koneeseen (pääteyhteys) komentopohjainen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 13.9.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 13.9.2017 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

HARJOITUSKERTA 1: SPSS-OHJELMAN PERUSKÄYTTÖ JA MUUTTUJAMUUNNOKSET

HARJOITUSKERTA 1: SPSS-OHJELMAN PERUSKÄYTTÖ JA MUUTTUJAMUUNNOKSET HARJOITUSKERTA 1: SPSS-OHJELMAN PERUSKÄYTTÖ JA MUUTTUJAMUUNNOKSET OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN Käynnistääksesi ohjelman valitse All Programs > > IBM SPSS Statistics 2x, tai käynnistä ohjelma työpöydän kuvakkeesta.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä:

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Ubuntu - peruskäyttö Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Perustoiminnot Sisäänkirjautuminen Työpöytä Uloskirjautuminen Lähteinä on käytettu Ubuntu tutuksi Wikikirjaa http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille:

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille: Merkkijonot C-kielessä merkkijono on taulukko, jonka alkiot ovat char -tyyppiä. Taulukon viimeiseksi merkiksi tulee merkki '\0', joka ilmaisee merkkijonon loppumisen. Merkkijono määritellään kuten muutkin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä

Versionhallintaa. Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Versionhallintaa Versionhallinnan käyttöönotto SAS ympäristössä Sisältö Mitä on versionhallinta Rakenteet ja niiden oikeudet Repository Browserin käyttäminen Hakemistorakenteen luominen Metadatan tallettaminen

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

VIIKON VINKKI: Kannattaa tutustua ensin koko tehtävänantoon ja tehdä tehtävä vasta sitten.

VIIKON VINKKI: Kannattaa tutustua ensin koko tehtävänantoon ja tehdä tehtävä vasta sitten. Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS Harjoitus 1 VIIKON VINKKI: Kannattaa tutustua ensin koko tehtävänantoon ja tehdä tehtävä vasta sitten. 1. Avaa SPSS-ohjelma. Tarkoitus olisi muodostaa tämän sivun

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Matlab- ja Maple- ohjelmointi

Matlab- ja Maple- ohjelmointi Perusasioita 2. helmikuuta 2005 Matlab- ja Maple- ohjelmointi Yleistä losoaa ja erityisesti Numsym05-kurssin tarpeita palvellee parhaiten, jos esitän asian rinnakkain Maple:n ja Matlab:n kannalta. Ohjelmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Matemaattinen optimointi I, demo

Matemaattinen optimointi I, demo Matemaattinen optimointi I, demo 3 29.1.2015 Demo 3 järjestetään Quantumin mikroluokassa normaaleina demoaikoina. Tavoitteena on harjoitella kurssilla tarvittavien optimointiohjelmistojen käyttöä. Demopisteet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2011 1 / 34 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä Hyvä Salis Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä salasana. Jokainen salasanaan lisäämäsi kirjain

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos. Harjoitustyö 4: Cache, osa 2

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos. Harjoitustyö 4: Cache, osa 2 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka I Harjoitustyö 4: Cache, osa 2.. 2010 Ryhmä Nimi Op.num. 1 Valmistautuminen Cache-työn toisessa osassa

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Aloitus Asiakastietoja voidaan tuoda ulkoisesta lähteestä CSV-tiedostona (Excel)

Lisätiedot

(Jos et ollut mukana viime viikolla, niin kopioi myös SPSS-havaintoaineistotiedostot Yritys2 ja neljän kunnan tiedot.)

(Jos et ollut mukana viime viikolla, niin kopioi myös SPSS-havaintoaineistotiedostot Yritys2 ja neljän kunnan tiedot.) Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS Harjoitus 2 Kopioi (ÄLÄ SIIS AVAA TIEDOSTOJA VIELÄ!) U-palvelimen hakemiston STAT2100 SPSS kansiosta Aineistoja harjoituksiin 2 tiedosto loputkunnat (SPSS-havaintoaineisto)

Lisätiedot

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö Kon-15.4199 Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö 22.1.2016 Harjoituksessa 1. Varmistetaan että kaikilla on pari! Ilmoittautukaa oodissa etukäteen! 2. Tutustutaan ensimmäiseen tehtävään

Lisätiedot

Ubuntu - tiedostohallinta

Ubuntu - tiedostohallinta Ubuntu - tiedostohallinta Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Tiedostohallinta ja hakemistorakenne Tiedostoselain Hakemistorakenne Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 19.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 19.1.2011 1 / 39 Haluatko antaa palautetta luennoista? Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot