Toimintakertomus kaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus kaudelta 1.7.2009-30.6.2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus kaudelta AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, HELSINKI p , f kotisivu:

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ Edistämisvarat Viestintä 3 2. TUKIRYHMÄ YKSI Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri Kulttuurivientituki Koulutustuki 5 3. TUKIRYHMÄ KAKSI Käsikirjoitustuki Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Skidisti-projekti Mediataidetuotannot Yhteenveto myönnetystä tuotantotuesta 9 4. TUKIRYHMÄ KOLME Festivaalituki AVEK-palkinto DIGIDEMO-MÄÄRÄRAHA AVEKIN MUU TOIMINTA Lönnrot HALLINTO YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ TUESTA 13 LIITTEET YLEISTÄ Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakaa tekijöiden yhteiseen käyttöön osoitettuja hyvitysmaksuvaroja ja muita tekijänoikeudellisia korvausvaroja sekä opetusja kulttuuriministeriön sille osoittamia Digi- Demo-määrärahoja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen. AVEK toimii tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n yhteydessä. Tämä toimintakertomus on AVEKin 23. ja kattaa välisen ajan. Toimikaudella 2009/10 ei tehty suuria muutoksia tukimuotojen keskinäisiin suhteisiin. Tuotantotuen asemaa kuitenkin arviointiin uudestaan, ja sen seurauksena tuen painoarvoa nostettiin jonkin verran. Suhteellisen pieni tuotantotuen korotus ei vaaranna edellisten toimikausien aikana saavutettua edistämistoiminnan tasapainoa tekijänoikeudellisten ja yleisempien kulttuuripoliittisten tekijöiden välillä. AVEKilla on tärkeä rooli lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä mediataidetuotantojen tukijana, ja tarkasti suunnatulla tuotantotuella on merkitystä sekä AVEKin yleisen näkyvyyden että tekijöiden työllistymisen ja audiovisuaalisen kulttuurin kehityksen kannalta. Ensimmäisen tukiryhmän (tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri, kulttuurivientituki sekä koulutustuet) osuus vuoden 2008 hyvitysmaksukertymästä osoitetuista edistämisvaroista oli 25% (tm 2008/09: 30%) ja kolmannen tukiryhmän kahdeksan prosenttia (tm 2008/09: 7%). Nämä tukimuodot ovat avoinna kaikille av-alan tekijäryhmille. Toisen tukiryhmän osuus oli yhteensä 67% (tm 2008/09: 63%), josta käsikirjoitustuen osuus seitsemän prosenttia kuten edellisellä kaudella. Varsinaisen tuotantotuen osuus oli 60% (56%). Valtion määrärahoilla hoidettava DigiDemomääräraha on ollut vuoden 2009 alusta osa AVEKin normaalia edistämistoimintaa. Määrärahan merkitys kasvoi huomattavasti toimikaudella Edistämisvarat Vuoden 2008 hyvitysmaksukertymä palasi normaalille tasolle edellisvuoden poikkeuksellisen suuren tuloutuksen jälkeen. Kertymä oli 11,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli ollut 15,2 miljoonaa euroa. Pudotusta oli runsas viidennes, mikä ei kuitenkaan näkynyt AVEKin käyttöön osoitetuissa varoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli puskuroinut vuoden 2007 kertymästä 2,4 miljoonaa euroa 2

3 jaettavaksi vuosina 2009 ja Toimikaudella 2009/10 AVEKin osuus tästä oli euroa. AVEKille osoitettu hyvitysmaksuosuus oli kokonaisuudessaan euroa. Ministeriö teki päätöksen marraskuun lopussa, jolloin AVEKin toimikautta oli jo kulunut lähes viisi kuukautta. Tilanteesta aiheutui ongelmia erityisesti tuotantopuolella, jossa muuten tuotantoon valmiit hankkeet joutuivat odottamaan AVEKin rahoituspäätöksen myötä tapahtuvaa muun rahoituksen varmistumista. Joulukuussa 2009 opetus- ja kulttuuriministeriö teki päätöksensä vuoden 2007 hyvitysmaksun jakamattomasta osuudesta. Tällä ns. rästipäätöksellä AVEKille osoitettiin vielä euroa. Lisäksi oli käytettävissä Kopioston hallituksen AVEKille osoittamia kansalli-siin tarkoituksiin käytettäviä edelleenlähetyskorvauksia euroa Viestintä Internetin kautta julkaistiin toimikauden aikana 12 tiedotetta, joista viisi koski DigiDemo-tukea ja yksi erillistä tv-draamalle myönnettävää käsikirjoitustukea. Tehdyt tukipäätökset on päivitetty AVEKin sivuille säännöllisesti. Lisäksi sivuilla julkaistiin koulutusapurahoja saaneiden tekijöiden koulutusraportteja. Syksyn AVEK-lehden numero ilmestyi lokakuussa ja käsitteli kulttuurista kierrätystä. Huhtikuussa ilmestyneen lehden teema liittyi matkaan ja muukalaisuuteen. Lehden painos on kappaletta. AVEKin kotisivut ovat osoitteessa Toimikauden 2009/10 edistämisvarat olivat yhteensä euroa, joka on noin prosentin suurempi kuin edellisen toimikauden varat. 2. TUKIRYHMÄ YKSI 2.1. Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri Tukimuoto on tarkoitettu kaikkien liikkuvaa kuvaa sisältävien teosten sisällölliseen tai ilmaisulliseen kehittämiseen. Sen tarkoituksena on parantaa elokuvatuotantojen ennakkosuunnittelua ja siten vahvistaa yleisiä tekemisen mahdollisuuksia. Tuki myönnetään apurahana, jonka saajana voivat olla myös tuottajat. Toimikaudelle 2009/10 tuen sisäänjättöaikoja lisättiin kahdesta neljään. Päättäjinä toimivat AVEKin tuotantoneuvojat yhdessä. Tuen määrä oli euroa, joka on viidenneksen pienempi kuin edellisellä kaudella (tm 2008/09: 250 te). Taulukko 1. VIETERITUKI TOIMIKAUSILLA 2008/2009 ja 2009/ / /2010 muutos-% - hakemuksia 24 kpl 87 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 14 kpl 34 kpl myönnetty tuki eur eur 58 (Tukipäätökset liitteessä 1.) 3

4 2.2. Kulttuurivientituki Kulttuurivientituki on luonteeltaan kahtalainen; sillä tuetaan suunnitteilla olevia kansainvälisiä yhteistuotantoja ja toisaalta tukea myönnetään valmiiden teosten viennin edistämiseen. Tuen ensimmäinen osa on suunnattu tuotantoyhtiöille. Jälkimmäisessä osassa ovat mukana sekä tuki elokuvien kansainvälisille versioille että myös yksittäisille tekijöille suunnatut matkaapurahat. Tuen määrä toimikaudella 2009/10 oli euroa, joka on kolme prosenttia pienempi kuin edellisellä kaudella (tm 2008/09: 290 te). Hakemuksia käsiteltiin ilman sisäänjättöaikoja. Tukipäätökset teki Kopioston toimitusjohtaja. AVEK osallistuu Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivientitoiminnan rahoittamiseen. Molempien osapuolten rahoitusosuudet sovitaan vuosittain erikseen. Vuoden 2009 osalta AVEKin rahoitusosuus oli euroa ja vuoden 2010 osuus euroa. Toimikaudella 2009/10 maksettiin vuoden 2009 rahoituksen jälkimmäinen osa, euroa sekä vuoden 2010 ensimmäinen osa, euroa eli yhteensä euroa. Vuonna 2009 lyhyt- ja dokumenttielokuvien Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin piirissä olevia lyhyt- ja dokumenttielokuvia esitettiin yhteensä 336 kertaa 172 festivaalilla tai tapahtumassa ympäri maailmaa. Erilaisia palkintoja elokuvat keräsivät 28 kappaletta. Toinen AVEKin pitkäaikaisempi sitoumus kohdistuu suomalaista meditaidetta levittävään AV-arkkiin. Toimikaudella 2009/10 AVEKin tuki kansainvälisen levitystoimintaan oli euroa. Taulukko 2. KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUSILLA 2008/2009 ja 2009/ / /2010 muutos-% - hakemuksia 141 kpl 126 kpl haettu tuki eur eur -8 - hyväksyttyjä hakemuksia 113 kpl 85 kpl myönnetty tuki eur eur -20 (Tukipäätökset liitteessä 2.) 4

5 2.3. Koulutustuki Koulutustuen kokonaismäärä toimikaudella 2009/10 oli euroa, jossa on noin viidennes laskua edelliseen kauteen verrattuna (tm 2008/09: 340 te). Apurahoina jaettavan tuen määrä oli euroa ja kurssituen euroa. Kohtaamisia-hankkeelle suunnattiin lisärahoitusta euroa. Vuoden 2009 alusta aloitettu Kohtaamisiahanke järjesti toimikauden 2009/10 aikana neljä audiovisuaalisen alan ammattilaisille tarkoitettua täydennyskoulutustilaisuutta. Syyskaudella järjestettiin kaksi lähinnä käsikirjoittajille ja ohjaajille sekä tuottajille suunnattua viikonlopputapahtumaa: Danskjävlar How did you do it? ( ) ja Analyze your characters ( ). Molemmat tilaisuudet oli rakennettu pohjoismaisten elokuvien ja niiden menestystekijöiden analysoinnin ympärille. Tilaisuudet moderoi ruotsalainen Per Nielsen. Vieraana edellisessä oli tanskalainen tuottaja Peter Aalbaek Jensen ja toisessa ruotsalainen ohjaaja Björn Runge sekä tanskalaiset ohjaajat Per Fly ja Anders Thomas Jensen. Kevätkaudella järjestettiin lisäksi yhdessä Helsingin Dokumenttielokuvafestivaalin kanssa DocPoint Encounters tapahtuma ( ), jossa joukko kansainvälisiä elokuvalevittäjiä ja commissioning editoreita (Claire Aguilarin/ITVS, Peter Jägerin/Autlook Filmsales, Esther van Messelin/First Hand Films, Greg Sandersonin/BBC sekä Anne-Laure Negrinin/ARTE) arvioivat suomalaisen dokumenttielokuvatuotannon kansainvälisiä levitysmahdollisuuksia. Kohtaamisia-hankkeen kulut toimikaudella 2009/10 olivat euroa. Pohjoismainen teema jatkui keväällä, jolloin Nielsenin vieraina olivat tanskalaiset ohjaajat Thomas Vinterberg ( ) ja Susanna Bier ( ). Kokonaisuus oli nimeltään I make film for an audience. Taulukko 3. KOULUTUSTUKI TOIMIKAUSILLA 2008/2009 ja 2009/2010 HENKILÖKOHTAISET KOULUTUSAPURAHAT 2008/ /10 muutos-% - hakemuksia 130 kpl 113 kpl haettu tuki eur eur -3 - hyväksyttyjä hakemuksia 68 kpl 55 kpl myönnetty tuki eur eur 5 KURSSITUKI - hakemuksia 18 kpl 22 kpl 22 - haettu tuki eur eur 4 - hyväksyttyjä hakemuksia 13 kpl 20 kpl 54 - myönnetty tuki eur eur 67 HAETTU TUKI YHTEENSÄ eur eur - 1 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ eur eur 22 (Tukipäätökset liitteessä 3.) 5

6 3. TUKIRYHMÄ KAKSI Toimikaudella 2009/10 kasvatettiin hiukan tuotantotuen suhteellista osuutta. Erityisesti lisättiin mediataiteen osuutta, millä haluttiin vahvistaa AVEKin merkitystä kokeellisen tuotannon tukijana. Toimikaudella jatkettiin edellisellä kaudella aloitettua käytäntöä, jossa käsikirjoitustuki on erotettu omaksi tukimuodokseen. Viime kauden tapaan osa tuesta myönnettiin alkuperäisteksteihin perustuvalle lyhytkestoiselle televisiodraamalla. Tukimuodoista poistettiin esitys- ja levitystuki, jota koskevat hakemukset käsiteltiin kulttuurivientituen yhteydessä Käsikirjoitustuki Käsikirjoitustuen määrä oli euroa, joka oli viisi prosenttia edellisen kauden määrää suurempi (tm 2008/09: 190 te). Televisiodraamalle oli varattu euroa kuten edelliselläkin kaudella. TV-draaman hakuaika oli Muu käsikirjoitustuki oli haettavissa ilman määräaikoja. Taulukko 4. KÄSIKIRJOITUSTUKI TOIMIKAUDELLA tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty tuki Lyhyt-ja dokumenttielokuva 112 kpl eur 33 kpl eur TV-draama 24 kpl - 8 kpl eur Mediataidetuotannot 11 kpl eur 6 kpl eur Yhteensä 147 kpl eur 47 kpl eur (Tukipäätökset liitteissä 4 ja 5.) 6

7 3.2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Varsinaista tuotantotukea myönnetään edelleen lyhyt-, animaatio- sekä dokumenttielokuville. Tuotantotuen sisäänjättöaikoja lisättiin kolmesta neljään. Ennakkovalmistelutuki oli haettavissa ilman määräaikoja. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki oli neljä prosenttia edellisen toimikauden varoja ( e) suurempi: euroa. Taulukko 5. LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI 2009/2010 tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty tuki Ennakkovalmistelutuki 42 kpl eur 27 kpl eur Tuotantotuki 83 kpl eur 38 kpl eur Jälkituotantotuki 10 kpl eur 4 kpl eur Yhteensä 135 kpl eur 69 kpl eur (Tukipäätökset liitteessä 4.) 3.3. Skidisti-projekti Skidisti-projekti oli AVEKin, Suomen elokuvasäätiön ja Suomen elokuvakontaktin käynnistämä hanke, jolla rahoitettiin kuusi 6-9 vuotiaille lapsille tarkoitettua lyhytelokuvaa. Hanke käynnistyi käsikirjoituskilpailun muodossa keväällä Käsikirjoitusehdotuksia saapui 53 kappaletta. Kymmenelle työryhmälle myönnettiin käsikirjoitustuki, joista kuusi ehdotusta valittiin tuotantoon. Elokuvat valmistuivat marras-joulukuussa AVEKin myöntämän tuotantotuen määrä oli euroa ja käsikirjoitustuen määrä euroa. Elokuvien ensi-ilta oli Tampereen elokuvafestivaaleilla maaliskuussa Elokuvien pääasiallinen levityskanava on Suomen elokuvakontakti, joka levittää elokuvia sekä tallenteina että verkkolevityksessä. Elokuvien tueksi on Mediakasvatuskeskus Metka ry valmistanut opettajille suunnatun opetusmateriaalipaketin, mihin on myönnetty erillinen euron apuraha. Lisäksi AVEK on tukenut Skidisti-elokuvien verkkolevitys- ja verkkomarkkinointi-hanketta eurolla. Hankkeen kokonaiskulut AVEKin osalta olivat euroa, josta toimikaudella 2009/10 myönnettiin euroa. Skidisti-projektin elokuvat: GORILLA (fiktio) Käsikirjoitus Kirsikka Saari ja Jenni Toivoniemi Ohjaus Hanna Bergholm Tuotanto Outi Rousu, Periferia Productions Oy TREENILAJI (fiktio) Käsikirjoitus Laura Joutsi ja Kiti Saarinen Ohjaus Laura Joutsi Tuotanto Liisa Penttilä, Edith Film Oy SUPERMÄN (fiktio) Ohjaus, käsikirjoitus ja tuotanto PV Lehtinen, Cineparadiso Oy URANUS EXPRESS (animaatio) Käsikirjoitus Mariko Härkönen Ohjaus Mariko Härkönen ja Ismo Virtanen Tuotanto Mariko Härkönen, Elokuvaosuuskunta Elokas PÄIVÄNSANKARI (dokumenttielokuva) Käsikirjoitus ja ohjaus Marika Väisänen Tuotanto Liisa Juntunen, Kinocompany VEETI JA PAVUNVARSI (animaatio/fiktio) Käsikirjoitus ja ohjaus Susanna Kotilainen Animaattori Teemu Åke Tuotanto Korpipaja osuuskunta 7

8 3.4. Mediataidetuotannot Mediataiteen tuotantotukea lisättiin jonkin verran edellisestä toimikaudesta. Tuen määrä oli euroa, jossa on kasvua 13% edelliseen kauteen verrattuna (tm 2008/09: 355 te). Tuki oli edelleen haettavissa ilman määräaikoja. Henkilökohtaisten kohdeapurahojen osuus myönnetystä tuesta oli edellisen kauden tapaan 84%. Taulukko 6. MEDIATAIDETUOTANTOJEN TUKI TOIMIKAUDELLA 2009/2010 tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty Ennakkovalmistelutuki 3 kpl eur 1 kpl eur Tuotantotuki 6 kpl eur 5 kpl eur Jälkituotantotuki 2 kpl eur 1 kpl 950 eur Kohdeapuraha 113 kpl eur 88 kpl eur Yhteensä 124 kpl eur 95 kpl eur (Tukipäätökset liitteessä 5.) 8

9 3.5. Yhteenveto myönnetystä tuotantotuesta Henkilökohtaisten apurahojen osuus tuotantotuesta on merkittävä. Toimikaudella 2009/10 niitä myönnettiin yhteensä 135 kpl, summaltaan euroa, mikä on neljännes myönnetystä tuotantotuesta ja lähes kaksi kolmasosaa hakemuksista. Taulukko 6. TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUSILLA 2008/2009 ja 2009/2010 KÄSIKIRJOITUS- JA ENNAKKOVALMISTELUTUKI 1) 2008/ /2010 muutos-% - hakemuksia 288 kpl 305 kpl 6 - haettu tuki eur eur 24 - hyväksyttyjä hakemuksia 149 kpl 163 kpl 9 - myönnetty tuki eur eur 22 TUOTANTOTUKI - hakemuksia 97 kpl 89 kpl -8 - haettu tuki eur eur -4 - hyväksyttyjä hakemuksia 48 kpl 43 kpl myönnetty tuki eur eur -20 JÄLKITUOTANTOTUKI - hakemuksia 15 kpl 12 kpl haettu tuki eur eur 8 - hyväksyttyjä hakemuksia 11 kpl 5 kpl myönnetty tuki eur eur -56 HAETTU TUKI YHTEENSÄ eur eur 5 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ eur eur -10 1) mukaanlukien mediataiteen kohdeapurahat, mutta ei Vieteritukea 9

10 4. TUKIRYHMÄ KOLME 4.1. Festivaalituki Festivaalituki on audiovisuaalisen kulttuurin yleinen tukimuoto, joka on pääasiassa tarkoitettu Suomessa järjestettävien merkittävien av-alan festivaalien ja muiden tapahtumien tukemiseen. Tukisummaa nostettiin viidenneksellä euroon (tm 2008/09: 180 te). Nostamisella on yritetty vastata kiinnostavien festivaalien määrän lisääntymiseen viime vuosina. Taulukko 7. FESTIVAALITUKI TOIMIKAUSILLA 2008/2009 ja 2009/ / /2010 muutos-% - hakemuksia 31 kpl 36 kpl 16 - haettu tuki eur eur 29 - hyväksyttyjä hakemuksia 15 kpl 18 kpl 20 - myönnetty tuki eur eur 20 (Tukipäätökset liitteessä 6.) 4.2. AVEK-palkinto Palkintosummaa nostettiin neljänneksellä euroon (tm 2008/09: 12 te), minkä tavoitteena oli lisätä palkinnon arvostusta ja näkyvyyttä. Kuudes mediataiteelle suunnattu palkinto luovutettiin toimikauden 2009/10 avajaistilaisuudessa mediataiteilija ja kuraattori Juha Huuskoselle. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Salfordin yliopiston AHRC Research Fellow Tapio Mäkelä ja jäseninä Espoon kulttuurijohtaja ja AVEKin johtokunnan puheenjohtaja Georg Dolivo sekä Turun museotoimen apulaisjohtaja Päivi Kiiski. 10

11 5. DIGIDEMO-MÄÄRÄRAHA Määräraha on tarkoitettu kulttuuristen digitaalisten tuotekehityshankkeiden kehittämiseen. Tuki myönnetään sisältöjen ja niihin liittyvien palveluiden demoversioiden tekemiseen sekä demoversiota edeltävään konseptisuunnitteluun. Konseptituen enimmäismäärä toimikaudella oli euroa. Tukipäätökset teki erillinen asiantuntijaryhmä. Tukea jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Digi- Demo-määrärahan kalenterivuosittain. Toimikauden 2009/10 syyskaudella oli jaossa vuoden 2009 määrärahan loppuosa, ja kevätkaudella vuodelle 2010 myönnetty määrärahan alkuosa. DigiDemo-määrärahan suuruus määritellään valtion budjetissa. Vuoden 2009 varsinainen määräraha oli euroa, jonka lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kesäkuussa 2009 AVEKille ylimääräisen euron valtionavustuksen. Lisämäärärahan taustalla oli av-alan yritysten huonontuneet taloudelliset näkymät. Osa lisämäärärahasta käytettiin D²-tapahtuman järjestämiseen helmikuussa 2010 Kulttuuritehdas Korjaamolla. Tapahtumassa jaettiin euron suuruisia kannustuspalkintoja tuoreille ideoille kulttuuristen sisältöjen kehittämiseksi. Kolme kolmen hengen tuomaristoa jakoi yhteensä 21 palkintoa. Pitchaukseen osallistui 70 henkilöä. Tapahtumassa oli lisäksi seminaariosuus, jossa esiteltiin DigiDemo-rahoitusta sekä puhuttiin mm. tekijänoikeuksista ja markkinatuntemuksesta. Tapahtuman kulut mukaan lukien palkinnot olivat noin euroa. Syksyn 2009 määrärahahakuun toimitettiin 127 hakemusta yhteissummaltaan noin 2,2 me. Tukea myönnettiin 29 hankkeelle euroa. Varsinaisia demo-hankkeita oli 16 kpl ja konsepti-hankkeita 13 kpl. Vuoden 2010 varsinainen DigiDemo-määräraha oli euroa, josta kevään haussa myönnettiin euroa 35 hankkeelle. Demo-hankkeita oli 18 kpl ja konseptihankkeita 17 kpl. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toukokuussa 2010 ylimääräisen euron määrärahan käytettäväksi nuorten av-alan ammattilaisten työllistämiseksi syksyllä Taulukko 8. DIGIDEMO-MÄÄRÄRAHA TOIMIKAUSILLA 2008/2009 1) ja 2009/2010 2) 2008/ /2010 muutos-% - hakemuksia 97 kpl 241 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 55 kpl 64 kpl 16 - myönnetty tuki eur eur 30 (Tukipäätökset liitteessä 7.) 1) vuoden 2008 toinen haku ja vuoden 2009 ensimmäinen haku 2) vuoden 2009 toinen haku ja vuoden 2010 ensimmäinen haku 6. AVEKIN MUU TOIMINTA 6.1. Lönnrot 2017-hanke Lönnrot-hanke on laaja tuotannollinen ja koulutuksellinen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa eri julkaisuympäristöihin sovitettavia lyhyitä tarinoita 2000-luvun alkupuolen suomalaisesta todellisuudesta. Hankeen keskusalueina ovat olleet Lappi, Kymeenlaakso ja Pohjois-Karjala. Hanke on käynnistetty kesällä AVEK on tukenut käynnistysvaihetta mukaan lukien nettialustan toteuttaminen ja pilottituotannot eurolla, josta toimikaudella 2009/10 maksettiin jälkimmäinen euron osa. Hanketta on koordinoinut Oktober Oy. 11

12 7. HALLINTO Kopiosto ry:n hallitus nimitti uuden johtokunnan ja koulutusjaoston toimikauden 2009/10 alussa. Molempien toimiaika on kaksi vuotta. Johtokunnasta jäivät pois dramaturgi ja käsikirjoittaja Outi Nyytäjä sekä tuottaja-ohjaaja Kai Nordberg. Heidän tilalleen valittiin ohjaaja-käsikirjoittaja Auli Mantila sekä ohjaaja Mika Taanila. Mantila toimii myös koulutusjaoston puheenjohtajana. Johtokunta piti toimikaudella neljä kokousta samoin kuin koulutusjaosto. Molempien sihteerinä oli AVEKin pääsihteeri Juha Samola. Tuotantoneuvojina jatkoivat Pia Andell (lyhytja dokumenttielokuvat) sekä Heidi Tikka (mediataide). Raili Salmi toimi Kohtaamisia-koulutushankkeen projektivastaavana. Kopioston toimitusjohtajan Pekka Rislakin johtamissa AVEK-kokouksissa päätettiin kulttuurivientitukihakemukset. Kokouksia oli toimikaudella yhdeksän. DigiDemo - määrärahan asiantuntijaryhmä professori projektipäällikkö toimitusjohtaja digimediamanageri Philip Dean Marit Hohtokari Markus Leikola Kati Uusi-Rauva AVEKin hallinnon nettokulut vuodelta 2009 olivat euroa, joka on noin viisi prosenttia edellisen toimikauden kuluja pienempi (tm 2008/09: euroa). Hallintokulut olivat noin 13% toimikauden edistämisvaroista. Hallintokulut kohdistetaan kullekin tukilajille suoraan näiden suhteellisten osuuksien mukaan. Toimikauden avajaistilaisuuden kulut olivat euroa. Kulut on vähennetty festivaalituesta. Kopioston hallitus nimitti vuoden 2010 alussa uuden DigiDemo-asinatuntijaryhmän. Neljänneksi asiantuntijaksi valittiin professori Philip Dean. Määrärahan esittelijänä jatkoi edelleen Milla Moilanen. Asiantuntijat pitivät kauden aikana kaksi päätöskokousta. AVEKin johtokunta kulttuurijohtaja Georg Dolivo (pj) ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen elokuvatuottaja Jukka Helle multimediaohjaaja Marita Liulia lavastaja Anu Maja (vpj) elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Auli Mantila (vpj) elokuvaohjaaja Mika Taanila toiminnanjohtaja Minna Tarkka puheenjohtaja Ahti Vänttinen toimittaja Markku Värtö AVEKin koulutusjaosto elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja tv-ohjaaja animaatio-ohjaaja dramaturgi tv-kuvaaja elokuvatuottaja lavastaja näyttelijä mediataiteilija Auli Mantila (pj) Pirkko Epstein Kari Juusonen Leena Kemppi (vpj.) Mika Paavilainen Liisa Penttilä Minna Santakari Markku Toikka Kati Åberg 12

13 8. YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ Keskeiset muutokset edelliseen toimikauteen ovat: hakemusten lukumäärä on edelleen kasvanut, mutta nyt vain kuusi prosenttia, kun kasvua edellisellä kaudella oli neljännes (tm 2008/09: 744 kpl) haettu tuki oli lähes viidenneksen edellistä kautta suurempi (tm 2008/09: te) hakemusten kautta myönnetty tuki on pienentynyt noin neljällä prosentilla (tm 2008/09: te) hakemusten hyväksymisprosentti on laskenut muutaman prosenttiyksikön, mutta on edelleen selvästi yli puolet (54%) (tm 2008/09: 58%) haetun tuen kohdalla pudotus oli suurempi; hyväksyttyjä hakemuksia oli vajaa neljäkymmentä prosenttia (39%), kun luku vielä vuosi sitten oli lähes puolet (tm 2008/09: 48%). - mediataidehakemusten lukumäärä kasvoi 12% (tm 2008/09: 111 kpl) ja hyväksyttyjen hakemusten määrä 10% ja tuen määrä 17% (tm 2008/09: 86 kpl, 291 te) Tukiryhmä 3: festivaalitukihakemukset kasvoivat 16% (tm 2008/09: 31 kpl) ja haettu summa 29% (tm 2008/09: 304 te); hankkeita on hyväksytty viidennes enemmän kuin edellisellä kaudella (tm 2008/09: 15 kpl, 139 te) Tukiryhmä 1: tukimuodoittain tarkasteltuna suurin muutos edelliseen kauteen on tutkimusja kehittelytuki Vieterin kohdalla; haetun tuen määrä on yli kolminkertaistunut (tm 2008/09: 24 kpl, 343 te), ja hyväksyttyjen hakemusten määrä yli kaksinkertaistunut (tm 2008/09: 14 kpl). Myönnetty summa oli kasvanut 60% (tm 2008/09: 141 te). kulttuurivientituen kohdalla hakemusten ja haetun tuen määrä on pienentynyt noin 10% (tm 2008/09: 141 kpl, 341 te), mutta hyväksyttyjen hakemusten osalta viidenneksen (tm 2008/09: 113 kpl, 193 te) koulutustukihakemusten määrä on pienentynyt yhdeksän prosenttia (tm 2008/09: 148 kpl), mutta myönnetty tuki on kasvanut viidenneksellä (tm 2008/09: 130 te) Tukiryhmä 2: tuotantotukea on haettu pari prosenttia edelliskautta enemmän (tm 2008/09: 400 kpl, te), mutta sitä on myönnetty kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella (tm 2008/09: 208 kpl, te). Hakemusten lukumäärässä ei juuri ole eroja. 13

14 Taulukko 9. AVEKIN JAKAMA TUKI TOIMIKAUDELLA ) Hakemuksia Haettu tuki Hyväksyttyjä Myönnetty tuki (kpl) (euroa) hakemuksia (euroa) TUTKIMUS- JA KEHITTELY- TUKI VIETERI (39%) (20%) KULTTUURIVIENTITUKI (67%) (49%) KOULUTUSTUKI (56%) (41%) - henk.kohtaiset apurahat (49%) (33%) - muu koulutustuki (91%) (70%) TUOTANTOTUKI (52%) (42%) - käsikirjotustuki (32%) (35%) - lyhyt- ja dokumenttielokuvat 2) (51%) (40%) - mediataidetuotannot (77%) (59%) FESTIVAALI JA MUU AV-KULTTUURIN TUKI (50%) (43%) YHTEENSÄ (54%) (39%) 1) Taulukossa on mukana vain hakemusten kautta käsitellyt tukipäätökset. Näiden lisäksi AVEK on myöntänyt projektiluonteista tukea, joka on raportoitu asianmukaisissa kohdissa. Taulukossa ei myöskään ole mukana valtion rahoitukseen perustuva DigiDemo-tuki (ks. kohta 5.) 14

15 TUKIPÄÄTÖKSET TOIMIKAUDELLA LIITTEET 1. Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri toimikaudella 2009/10 2. Kulttuurivientituki toimikaudella 2009/10 3. Koulutustuki toimikaudella 2009/10 - henkilökohtaiset apurahat - kurssituki 4. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki toimikaudella 2009/10 - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkituotantotuki - TV-draaman käsikirjoitustuki 5. Mediataiteen tuotantotuki toimikaudella 2009/10 - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkituotantotuki - kohdeapurahat 6. Festivaalituki toimikaudella 2009/10 7. DigiDemo - määräraha toimikaudella 2009/10 Liite 1 Tutkimus- ja kehittelytyki Vieteri Haettu Myönnetty B/0138/09 ASKEL TUOTANNOT OY JANI RUSCICA LOPUN ALKUJA Elokuvastudiotilan tutkiminen tulevaisuuden visioiden heijastuspintana B/0140/09 AVANTON PRODUCTIONS OY SONJA LINDÉN LES HALLES Tilan esittämisen tutkiminen 5-kanavaisessa installaatiossa Les Halles B/0144/09 HAANPERÄ JARI AUDIOVISUAALINEN PROJEKTORI Historiallisia esitystekniikoita hyödyntävän, ilman filmiä toimivan liikkuvaa kuvaa projisoivan laitteen tutkimus- ja kehitystyö B/0145/09 VIDEOKUU OY/ JUSSI OROZA TARINATELTTA Tarinateltta-hankkeen blue screen - tekniikan mahdollisuuksien kartoittaminen B/0146/09 MEET FACTORY OY MERJA PUUSTINEN SPEAK NO EVIL Turku kulttuuripääkaupunkihankeeseen liittyvän mysteerikulkueen elokuva ja mediateknologiaosuuden toteuttaminen workshopeissa B/0152/09 FIRST FLOOR PRODUCTIONS OY PAULI PENTTI TYHJÄ TAIVAS Lyhytelokuvan virtuaali- ja perinteisen lavastuksen mahdollisuuksien tutkiminen ja vertailu B/0155/09 ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO EILA HUTRI ÄÄRETÖN Uudenlaisten ilmaisumuotojen kehittely dokumenttia ja animaatiota yhdistäen B/0157/09 CINEPARADISO OY PV LEHTINEN THE BEACH Lyhytelokuvan visuaalisen ilmaisun kehittely B/0158/09 GRAPE PRODUCTIONS OY RAIMO UUNILA STEREOSPACE Kolmiulotteisen kuvaamisen ja kolmiulotteisen esittämisen tutkiminen elokuvassa ja installaatiossa B/0161/09 KARISMA FILMS AY MARKUS KOSONEN WARP 3-D-lyhytelokuvan käsikirjoituksen ja demon kehittely B/0165/09 SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT & TYÖRYHMÄ KUORINEN Naamioinnin ja naamioiden kuorimisen kerronnallisten mahdollisuuksien tutkiminen B/0167/09 UKRAJA OY / ANSSI MÄNTTÄRI HELLSINKI STREET Eri lajityyppejä yhdistelevä, musiikintäyteinen kuvaus kadusta, joka elää kaikkina vuorokaudenja vuodenaikoina B/0173/09 AHOKAS AINO JA TYÖRYHMÄ MUUTTUUKO IHMINEN Esinekollaasin mahdollisuuksien tutkiminen animaatioissa B/0176/09 HUH HUH -FILMI OY MAARIT LALLI IHAN KOHTA 18 Episodielokuvan casting, käsikirjoituksen muokkaaminen improvisaation ja harjoituksen pohjalta sekä demokohtauksen taltiointi B/0179/09 BLOM RISTO-PEKKA PASKA ISÄ Isäksi kasvamisen vaikeutta käsittelevän valokuvavideoteoksen kehittely B/0180/09 HDEZ IVÁN TORRES GUIDE FOR CONFUSION Kaupunkitilassa tapahtuva videoprojisointi, joka esitetään performanssinomaisesti ja dokumentoidaan B/0183/10 TURUN ANIKISTIT NINA SUOMINEN PIMEÄT OTUKSET Turun pääkirjaston sisäpihan ulkoseiniin heijastettavia animaatioita yön ja unien visioista 15

16 Liite 2 Kulttuurivientituki Haettu Myönnetty B/0186/10 KANTONEN PEKKA & KANTONEN LEA VIDEOKUVAN SUKUPOLVITTELU Liikkuvan kuvan kuvaamisen, katsomisen ja reflektoinnin metodin kehittely B/0189/10 ELOKUVATUOTANTOYHTIÖ MJÖLK OY YRJÖ NIEMINEN CARMEN ELOKUVAOOPPERA Elokuvaooppera, jossa yhdistetään monikanavaista elokuvaprojisointia ja live-oopperaa B/0190/10 NISKANEN PEKKA & TYÖRYHMÄ Nettisivusto, jonka kautta pakolaiskeskuksen nuoret voivat käydä keskustelua keskenään ja muiden kanssa B/0193/10 REDNOSECLUB TEATTERIYHDISTYS RY AIJA SALOVAARA REDNOSECLUB Näyttelijöiden ja yleisön vuorovaikutusta ja 3D-kuvan emotionaalista vaikuttavuutta tutkiva elokuvahanke B/0194/10 GATEWAY FILMS OY LASSE KESO INSIDE SOUND Tarkkaan lokalisaatioon perustuvan äänentoistojärjestelmän taiteellisten ilmaisumahdollisuuksien tutkimis- ja kehittämishanke B/0197/10 HAAPOJA TERIKE & TYÖRYHMÄ D-kuvan mahdollisuuksia ihmisen ja muiden lajien kohtaamisen visualisoijana tutkiva installaatio- ja lyhytelokuvahanke B/0200/10 TALVI INTERNATIONAL KLAUS HAYDEMANN OMEGA Lyhytelokuvan kerronnallisten ratkaisujen tutkiminen 3D elokuvassa B/0201/10 MOTION & TIME COMPANY OY TUUKKA KONTTINEN SLACK Vedenalaisen kuvauksen ja 3D-ilmaisun mahdollisuuksien tutkiminen lyhytelokuvassa B/0202/10 ESPOON TAIDE- JA TIETOTEKNIIKKA- KESKUS CARTES / PÄIVI MEROS UNVEILED PRESENCE Natalies Bewernitzin ja Marek Goldowskin ääniteos, jossa Helsingin äänimaisemaa dokumentoidaan lasermittarin avulla ja koostetaan installaatioksi B/0204/10 TAKALA PÄIVI & TYÖRYHMÄ BALETTITUNTI Camera obscura-tekniikan kokeileminen tanssielokuvassa B/0205/10 PAAKKUNAINEN NIKOPETRI & TYÖRYHMÄ SESSIOSEDÄT Internetissä toimivan äänenjälkityöstöhallintajärjestelmän arkkitehtuurin kehittäminen B/0208/10 VAPAA TAITEILIJA TMI RENVALL MARKUS KOKEELLINEN TV-OHJELMASARJA Kokeellinen tv-ohjelmatuotantomalli, jota päiväkodit voivat soveltaa lasten kanssa B/0209/10 VALOAURINKO TUOTANTO METSÄMARJA AITTOKOSKI JOTAIN RAJAA Monimediakonseptin käsikirjoitus, kuvausten ennakkovalmistelu ja kuvauksen suunnittelu B/0217/10 LAINE TIINA & TYÖRYHMÄ ESTE-VIDEO Este-saavutettavuuselokuvan kehittäminen B/0220/10 OSUUSKUNTA ANIMAATIOKOPLA MARIA BJÖRKLUND HELSINGIN KESÄ Kokeellinen, dokumentaarinen piirrosanimaatio kesäisestä Helsingistä B/0222/10 FISHER KING PRODUCTION OY MATTI HALONEN VIRTUAALISTUDIOTUTKIMUS Virtuaalistudiorakenteiden ja -tekniikoiden resurssien karoittaminen B/0224/10 GULLSTEN MARIA & TYÖRYHMÄ HETKINÄ JOINA MUISTAN Multimediateoksen sisällön kehittäminen kokeelliseksi lyhytelokuvaksi Vieterituki yhteensä Haettu Myönnetty A/1554/09 FINNANIMATION RY KAIPAINEN JYRKI Animaatiotuottajien osallistuminen MIFAanimaatiomarkettiin Annecyssä A/1555/09 WAHLFORSS JAANA The Winter Ghost-animaation kv.rahoitus Cartoon Forum -tapahtumassa Rogalandissa (Norja) A/1556/09 VISIBLE OY / KOLI PEKKA Animaatioelokuvasarjan kv. rahoitus Cartoon Forum-tapahtumassa Rogalandissa Norjassa A/1559/09 TYÖRYHMÄ KIDS FIRST HAKALAX JOHN Suomalaisia lastenelokuvia Yhdysvaltoihin vievän hankkeen valmistelumatka Los Angelesin kv. lastenelokuvafestivaalille A/1562/09 PINK TWINS VEHVILÄINEN VESA Traverse-näyttely Brisbanessa Australiassa A/1563/09 FIXC OSUUSKUNTA VAN INGEN JUHA Suomalaisen videotaiteen ja kokeellisen elokuvan Out of Context -tapahtuma Berliinissä A/1564/09 RENVALL SEPPO & TYÖRYHMÄ Suomalaisen mediataiteen esitykset Surpasfestivaalilla Portbounissa (Espanja) A/1565/09 SET RY / VESALA OLLI Suomalaisten elokuvantekijöiden festivaalija koulutusmatka Johannesburgiin ja Kapkaupunkiin A/1568/09 GARTZ JUHO Vuoden 2008 Kettupalkinnon palkintomatka A/1569/09 ILLUME OY VEIJALAINEN PERTTI Sähköinen sota-dokumenttielokuvan kv. rahoitus Baltic Sea -foorumissa (Riika, ) ja Nordisk Forumissa (Reykjavik ) A/1570/09 FIRST FLOOR PRODUCTIONS OY PAULI PENTTI Epäilyksen varjossa - dokumenttielokuvan kv. rahoitus Nordisk Forumissa (Reykjavik ) A/1571/09 SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY LOUHIVUORI JASMIN Nordisk Panoraman kilpailusarjoihin valittujen suomalaisten tekijöiden matkakulut Reykjavikiin A/1572/09 HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVA- FESTIVAALI/ NÄREKANGAS LEENA Nordisk Panorama ja Nordisk Forum Reykjavikissa A/1573/09 VIDEOKUU OY / OROZA JUSSI Nordisk Panoraman Open Source -työpaja A/1574/09 POHJOLA ELINA Avioliitossa-lyhytelokuva Nordisk Panoraman Transatlantic Talent Laboratory-tapahtumassa Reykjavikissä A/1575/09 POHJOLA MIKE Avioliitossa-lyhytelokuva Nordisk Panoraman Transatlantic Talent Laboratory-tapahtumassa Reykjavikissä A/1576/09 EPIDEM ZOT OY WAHLFORSS MIKAEL Eri hankkeiden kv.rahoitus ja levitys: Cartoon Forum, Rogaland, MIPCOM, MIPCOMJunior, Cannes, METV, AbuDhabi, Berlinare, Cartoon Movie, MIPTV A/1577/09 NICK DORRA PRODUCTION NICK DORRA Tristan Trilobiitti - animaatiosarja kv.rahoitus Stavangerin Cartoon Forumissa A/1580/09 LEHTO PEKKA & TYÖRYHMÄ Kapitalist-elokuvan venäjänkielinen käännöstyö A/1581/09 SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT Jalkeilla taas - lyhytelokuva 25Frames per second-festivaalilla (Kroatia ) ja Amsterdamin elokuva-festivaalilla A/1583/09 ROBERTS LIISA Mikä Aika on Viipurissa-teoksen esittelymateriaali Pariisin Suomi - instituutiin, Chigacon Art Instituutiin ja Storyteller-näyttelyyn USA:ssa A/1584/09 NIKKILÄ REIJO Elokuun vallankumous-dokumentti Sotsin Dagomy-journalistifestivaalilla

17 Haettu Myönnetty A/1585/09 ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO / KAIPAINEN JYRKI The Arctic Ring-animaatiosarja Cartoon Forumrahoitustapahtumassa Stavangerissa A/1586/09 FILMIMAA OY / TUURNA MARKKU Aranda-dokumenttielokuva Nordisk Forumrahoitus-tapahtumassa Reykjavikissa A/1587/09 RT-DOCUMENTARIES OY TURUNEN ULLA Putkimiehen päiväkirja-dokumenttielokuva Sheffieldin Doc/fest-tapahtumassa A/1588/09 VIDEOKUU OY / OROZA JUSSI Tarinateltta-konsepti Sheffield Doc/festtapahtuman Meet Market-tapaamisissa A/1589/09 FOR REAL PRODUCTIONS OY WERNING CILLA American Vagabond-dokumenttielokuvan kv.rahoitus Lepzigin International DOKtapahtumassa A/1591/09 BLUE MEDIA OY HAKALAX JOHN Matti Nykänen -dokumenttielokuvan kv.rahoitus Forum tapahtumassa Amsterdamissa A/1592/09 HAKALAX PRODUCTIONS OY HAKALAX JOHN Kinbaku -dokumentin kv. levitys Asian Film Market-tapahtumassa (Pusanin elokuvafestivaali, Etelä-Korea) A/1593/09 SOLAR FILMS OY VÄÄNÄNEN SARI Eri hankkeiden kv.rahoitus: European Producer s Clubin yhteistuotantofoorumi , Rooma, Baltic Event Co-production Market , Tallinna ja American Film Market , Santa Monica A/1594/09 KANTOMAA TAITO Elli-monitaideteos Sheffieldin Doc/festtapahtumassa A/1595/09 BAD TASTE OY RAX RINNEKANGAS Tadao Ando/Koshino Talo -dokumenttielokuvan espanjankielinen käännös A/1596/09 PENNANEN KARIN Brudhlaup-lyhyelokuva Pekingin elokuvaakatemian kv.opiskelijafestivaalilla A/1597/09 KRISTALLISILMÄ OY POHJOLA ILPPO Missä on missä?-elokuva New Yorkin Modernin taiteen museossa A/1598/09 RENVALL SEPPO Exotique-teos Carnegie Art Award näyttelyssä Kööpenhaminassa A/1603/09 YLI-ANNALA KARI X-OP-taideverkoston tapaaminen Istanbulin Biennaalin yhteydessä A/1604/09 VAN INGEN SAMI Just One Kiss - The Fall of Ned Kelly -teos Diversions-festivaalilla Edinburghissa A/1606/09 NAVY BLUE BIRD OY NISKA MARKKU Yli Lohikäärmeen portin - dokumenttielokuvan kv.rahoitus: East European Forum, Jihlava, ja Sheffield Doc/Fest A/1607/09 POHJOIS-KARJALAN ALUELLINEN ELOKUVA YHDISTYS / SILVENNOINEN PEKKA Suomalais-venäläisen elokuvafoorumin valmistelumatka Karjalan tasavaltaan A/1608/09 LUXIAN PRODUCTION OY KOSKINEN MIKA Punaisen metsän hotelli -dokumenttielokuvan kv.rahoitus IDFA Forum-rahoitustapahtumassa sekä Tukholmassa ja Kööpenhaminassa A/1611/09 FIXC OSUUSKUNTA DUNCKER MARIA FixC Open -verkkotyökalun markkinointi Tukholman Supermarket-taidemessuilla A/1612/09 AV-ARKKI RY / REINOLA KIRSI Suomalaisen mediataiteen kv.levitys 2009 A/1613/09 FRAMEWORKS PRODUCTIONS OY SALLINEN TUOMAS La Venitienne - elokuvan yhteistuotannon valmistelumatka Pariisiin A/1614/09 KINOTAR OY / SAARINEN LASSE Oscar- ja Golden Globe-kilpailujen matkakulut A/1615/09 KINOVID OY / HUMALOJA TIMO Kinnvika - dokumenttielokuva EAVE Plus Film Marketing Workshop - koulutustilaisuudessa A/1617/09 KLAFFI TUOTANNOT OY LAUNONEN TAPANI Tuotantopalvelujen markkinointi Leeuwardenissa, Hollanissa A/1618/09 KINOPRODUCTION OY OLSSON CLAES Täysikuu ja Dead Point kv.yhteistuotannot European Film Academyn jäsenseminaarissa (Bochum, Essen ) sekä Berliinin elokuvajuhlien Film Marketissa helmikuussa 2010 A/1620/09 BRANDER PIRJETTA Taiteilijan tuotannosta tehdyn DVD-julkaisun kulut A/1623/10 JÄNKÄLÄ TITA Toinen ovi - lyhytelokuva FIFA-festivaalilla Montrealissa A/1626/10 KRISTALLISILMÄ OY POHJOLA ILPPO Eija-Liisa Ahtilan näyttelykuluja DHC/Artmuseoon Montrealiin sekä Biennale Cuvée- näyttelyyn Linzissä A/1627/10 KUOSMANEN JUHO Kettupäivien 2008 palkintomatka A/1628/10 JOKINEN HEIKKI Suomalaisen animaatioelokuvan esityssarjan järjestäminen Aleksandriassa ja aiheeseen liittyvät luennot Kairossa ja Miniassa (maalis-huhtikuu 2010) A/1632/10 BAD TASTE OY RAX RINNEKANGAS Holokaustin värit - dokumenttielokuvan kv.levitys ja Scandinavian Housen ensi-illan matkakulut (New York) A/1633/10 NDFC HELSINKI OY HELLÉN KARE The Sampo - animaatioelokuvan kv. rahoitus Lyonin Cartoon Movie-tapahtumassa ( ) A/1634/10 FIRST FLOOR PRODUCTIONS OY PENTTI PAULI Epäilyksen varjo - dokumenttielokuvan kv.versio A/1635/10 ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/ KAIPAINEN JYRKI Kuori-animaatioelokuvan kv.rahoitus Cartoon Movie-tapahtumassa Lyonissa A/1636/10 FOR REAL PRODUCTIONS OY CILLA WERNING Malmi Murderaz-elokuvan kv.rahoitus Cinemartrahoitustapahtumassa Rotterdamissa A/1639/10 ELOKAS OSUUSKUNTA NICK DORRA Sirius Express - animaatiosarjan kv.rahoitus BUFF Financing Forum rahoitustapahtumassa Malmössä A/1640/10 VERTIGO PRODUCTIONS OY MINNA VIRTANEN Alamaailman Trilogia- ja Morsian-sarjojen kv. vienti ja markkinointi A/1641/10 RAMEZAN HAMY Viikko ennen vappua - lyhytelokuva Berliinin Talent Campus-tapahtumassa A/1642/10 KRONMAN LINDA Killer Fashion Revolution - mediataideinstallaatio International Human Rights Arts -festivaalilla Silver Springissä (USA) A/1643/10 HELMINEN ANJA & ORMIO KAARINA Rain of Down -videoscreening -tapahtumasarjan järjestäminen Tallinnan Taidehallin Linnagalleriassa sekä elokuussa ja marraskuussa A/1645/10 SUOMEN TAITEILIJASEURA MARKETTA TUOMAINEN Suomalaisten mediataiteilijoiden matkakulut Arctic Hysteria - näyttelyyn Salamancaan (Espanja) ja Permiin (Venäjä) A/1646/10 STANDUP ETCETERA OY ILPO MURTOVAARA Useiden hankkeiden kv. rahoitus Cannesin MIPTV-tapahtumassa A/1647/10 FINNANIMATION RY LIISA VÄHÄKYLÄ Ohjaajien matkakulut Annecyn kv.animaatiofestivaalille ( ) ja elokuvamarkettiin ( ) 17

18 A/1648/10 SNAPPER FILMS OY HYVÄRINEN ALEKSI Kansainväliset elokuvahankkeet Cannesin elokuva festivaalilla A/1650/10 HAKALAX PRODUCTIONS OY JOHN HAKALAX Kinbaku-dokumenttielokuvan kv. esityskopiot A/1651/10 HAURU HANNALEENA Catching- ja Älä kuiskaa ystävän suuhun -lyhytelokuvat Oberhausenin elokuvafestivaalin kilpailusarjoissa A/1653/10 PÖLKKI MIIKA ITO- Kilvoittelijan päiväkirja - dokumenttielokuva Toronton Hot Docs - dokumenttielokuvafestivaalilla A/1654/10 OBLOMOVIES OY / TIKKA PIA The Third Woman-elokuvapelin software arkkitehti Rasmus Vuoren osallistuminen Trans-Art - taidetapahtumaan Xianissa, Kiinassa A/1655/10 RENVALL SEPPO EES TAAS-installaation esityskulut Berliinin Brotfabrikin Memory Traces-näyttelyyn A/1660/10 OKTOBER OY / BERGHÄLL JOONAS Journals of Death-hanke Pitching du Rèel -rahoitustapahtumassa (Nyon, Sveitsi) A/1661/10 VERTIGO PRODUCTIONS OY VIRTANEN MINNA Hard Luck- ja The World is Yours-hankkeet EAVE:n Film Finance Forum -tapahtumassa ( , Luxemburg A/1662/10 KINOVID / HUMALOJA TIMO Kinnvika-dokumenttielokuvan kv.rahoitus Sunny Side of the Doc -tapahtumassa La Rochellessä A/1663/10 VIDEOKUU OY / OROZA JUHANI Tarinateltta-konsepti INPUT-tapahtumassa Budapestissa A/1664/10 NAVY BLUE BIRD OY NISKA MARKKU Yli Lohikäärmeen portin-dokumenttielokuvan kv.rahoitus Toronton Hot Docs -tapahtumassa A/1665/10 MAKING MOVIES OY O CONNOR CAMILLA Neljän hankkeen kv.rahoitus Cannesin Producers Network Forum - ja European Producers Club -tapahtumissa A/1666/10 BAD TASTE OY RINNEKANGAS REX Maailman viisi mestaritaloa -sarjan kahden viimeisen osan ( Le Cabanon ja Casa de Estudio ) kv. versiot A/1667/10 KIVINEN KATI AV-arkin levittämän suomalaisen mediataiteen esittelymatka Künstlerhaus Mousonturmiin (Frankfurt) A/1668/10 STOLT TEA & TYÖRYHMÄ Dial Alan - mediataideinstallaatio Palazzo Medici Riccardissa (Firenze) ja ACM Interactive Conference on Multimedia konferensissa, A/1669/10 PIKNIK FREQUENCY RY HUUSKONEN JUHA Suomalaisten taitelijoiden matkakulut Mal au pixel -tapahtumaan Pariisissa A/1675/10 LEHTO PEKKA & PUROLA MIKA An Ordinary Capitalist -dokumenttielokuvan kv.rahoitus Moskovan yhteistuotantoforumissa A/1676/10 BITAR FILMS OY / JEAN BITAR Katri ja Kaitsu - dokumenttielokuvan kv. levitys A/1677/10 KOKKO JAANA Lukupiiri-teos S.Low-festivaalilla Berliinissä A/1680/10 JOKINEN HEIKKI Cartoonin hallituksen kokous sekä MIFArahoitustapahtuma Annecyssä Tuki yhteensä Erilliset projektit: A/1622/09 AVEK / SES kulttuurivienti Vuoden erä A/1658/10 AVEK / SES Tampereen elokuvajuhlien kansainvälisten ja kotimaisten vieraiden tapaamistilaisuuden kuluja A/1682/10 AVEK/SES kulttuurivienti Vuoden erä Kulttuurivientituki yhteensä AVEK toimintakertomus Liite 3 Koulutustuki Haettu Myönnetty S/1825/09 KETTUNEN PETRI Adultan Monimediakoulutus S/1826/09 KARRENTO JOHAN & PUNKKI PAULIINA EDN:n Twelve for the Future -koulutus (Marielyst, Tanska) ja tammikuu-10 (Hki) S/1827/09 ACHTÉ INKA-MARIA Opiskeleminen National Film and Television Schoolissa (Beaconsfield, UK) Ma in Documentary directing-ohjelmassa S/1828/09 MÄKI-NEVALA SAIJA Opiskeleminen Tallinnan yliopistossa Master of Film Arts -koulutusohjelmassa S/1829/09 JÄÄSKELÄINEN KIRA Opiskeleminen Moskovan valtiollisessa elokuvakoulussa dokumenttiohjauksen maisterikoulutuksessa S/1831/09 MÄKIPÄÄ JARI Opiskeleminen TAMK:n ja Salfordin yliopiston MA in Screenwriting -koulutusohjelmassa S/1839/09 WEGELIUS MARIA Adultan kansainvälinen tv-dokumenttikoulutus S/1841/09 DUFVA SATU Maskeerauksen ammattilaistapahtuma The Make Up Show New Yorkissa S/1842/09 HELLÉN VEERA Amsterdamin kv.dokumenttielokuvafestivaali S/1847/09 LEHKAMO ARTO Meriterranean Film Instituten käsikirjoituskoulutus ja S/1850/09 NUORA KATI Adultan Sillanrakentajat-koulutus S/1852/09 REINOLA KIRSI FINTRAn Kulttuuriviennin ammattilainen -koulutus S/1855/09 TAMMENPÄÄ TUOMO Banffin New Media Instituten (Alberta, Kanada) Grounding Open Source Hardware - työpaja S/1856/09 VAARAKALLIO SAMPO Adultan kansainvälinen tv-dokumenttikoulutus S/1857/09 VALONEN MINNA & KILPIÄINEN JAAKKO EDN:n Twelve for the Future -koulutus (Marielyst, Tanska) ja tammikuu -10 (Hki) S/1858/09 AALTONEN JOUKO Seikkailu todellisuudessa. Dokumenttielokuvan tekijän opas - oppikirjan kirjoittaminen S/1859/09 HAKOLA MARIKKI Hypermontaasi - vuorovaikutteisen liikkuvan kuvan montaasi pragmatismin näkökulmasta - väitöskirjan valmiiksi kirjoittaminen Berliinissä S/1860/09 HÄKKINEN ANNA Adultan kansainvälinen tv-dokumenttikoulutus S/1864/09 ALA-KORPULA ELINA Adulta kv.tv-dokumenttikoulus (ml. av-viestinnän erikoisammattitutkinto) (Pasila) S/1865/09 KOSKINEN ARTO SOURCES2-koulutus (MEDIA-ohjelma) Prahassa (FAMU) S/1867/09 LÄNSMAN IRENE Saamelaisalueen koulutuskeskuksen medialinjan työssäoppimisjakso YLE/TV2:n Pikku kakkosella S/1869/09 BELOFF LAURA RE:LIVE Media Art History -konferenssi Melbournessa (Australia) S/1874/09 JANSA KIRSI Backpack Journalism -kurssi Silver Springissä (USA) S/1875/09 OLSSON IRIS CPH:DOX-dok.elokuvafestivaalin dokumenttielokuvatyöpaja (Kööpenhamina) S/1876/09 VESANTO JUSSI The Film Training Companyn Vittorio Storaro master class -tapahtuma Göteborgissa S/1877/09 PELO RIIKKA Tutkijavierailu Potsdamin Hochschule für Film und Fernsehen -korkeakouluun

19 S/1880/09 RYYNÄNEN JUHANA POWR Storymarket -tapahtuma Tallinnassa S/1885/09 HEIKKILÄ PIA Kuvauksen jatkokurssi sekä editoinnin peruskurssi (Frontline Club, Lontoo) syys- ja lokakuussa -09 S/1886/09 KUTVONEN TEEMU Gobelins, l école de l image -animaatiokoulun animaatiokoulutus S/1887/09 KOSKINEN MIKA POEM-säätiön ja Filmikaari-hankeen trailerileikkaustyöpaja Oulussa S/1888/09 LEHTINEN VIRKE La Femis:n Archidoc-työpaja: Prahan elokuvakoulu ( ), Pariisi ja Biaritz tammikuussa -10 S/1891/09 LINDSTRÖM CHRISTER Intensive insight on Australian stop-motion animation: production, realisation, professionals and experts-kurssi joulu-tammikuussa -10 (Melbourne, Australia) S/1898/09 TOIVIAINEN SIMO POEM-säätiön ja Filmikaari-hankeen trailerileikkaustyöpaja Oulussa S/1899/09 VIRTANEN RIIKKA Silicon Appliances-kurssi (Lontoo ) S/1902/09 KASSILA MATTI Itseäni suuremmat elokuvaohjaajat-kirjan kirjoittaminen S/1903/09 LILLQVIST KATARIINA Tsekkiläisen nukkeanimaation salaisuus - tutkielman kirjoittaminen S/1905/10 SILVASTI MAIJU Metropolia AMK:n Sosiaalisen median käyttö työvälineenä -kurssi 14.1., ja (Hki) S/1907/10 TUOMISTO VAPPU Nisi Masa Associationin European Short Pitch -käsikirjoitustyöpaja (Andé, Ranska) ja (Bucarest, Romania) S/1908/10 REINHARD AURORA School of Visual Artsin After Effects 1 - ja Photoshop Intermediate -kurssit (New York, ja ) S/1912/10 JAHNUKAINEN SAMI EURODOC koulutus Bohinj (Slovenia), Timisoara (Romania) ja Ranska S/1914/10 BASTAMOW TARJA FMX the 15th Conference on Animation, Effects, Games and Interactive Media -tapahtuma , Stuttgart S/1915/10 HAUKKAMAA ESSI EAVE - European Producers Workshop -koulutus Luxemburgissa , Tirolissa ja Belgradissa lokakuussa -10 S/1916/10 JUNTUNEN LIISA EURODOC koulutus Bohinj (Slovenia), Timisoara (Romania) ja Ranska S/1919/10 RICKMAN PIA Engage draamajalostamo Dublinissa huhtikuussa, Edinburghissa kesäkuussa ja Tallinnassa syyskuussa -10 S/1925/10 RYYNÄNEN JUHANA Sources 2 Script Development Workshop -koulutus (MEDIA-ohj.) (Rotterdam) & työpaja S/1928/10 FRIMAN TUULA Languages & The Media -konferenssi Berliinissä S/1929/10 LOUHIMIES AKU Judith Weston -elokuvanäyttelemisen työpaja sekä muut koulutustapahtumat (Los Angeles) S/1930/10 HAKALA JYRI An introduction to color correction in Final Cut Studio, Color 101 -kurssi Lontoossa syksyllä 2010 S/1932/10 KOSSI HEIKKI Sound One -studion foley-artistin työn ja -äänityksen sekä leikkauksen ja miksauksen koulutus (New York) S/1934/10 PELLINEN JANNE Perehtyminen Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska) sopimuskäytäntöihin ja ohjaajaliittojen sopimuksiin S/1935/10 SIMMA PAUL-ANDERS DSLR Filmmaking -työpaja Oslossa S/1936/10 PELTOMAA PETJA JA TALLI MARKO Parasta aikaa -tv-sarja Banff World Television - festivaalilla (Banff, Kanada) S/1940/10 KIVI ERKKI & TYÖRYHMÄ Kuinka kuvat puhuvat - elokuvaäänen pidempi oppimäärä -teoksen kirjoittaminen S/1942/10 TURUNEN KIMMO Ruutu valaisee huoneen - Lavastus ja visuaalinen ilmaisu televisiossa -kirjan kirjoittaminen S/1944/10 ULJAS DITTE Rogue Film School/Werner Herzog -koulutus New Jerseyssä (USA) Koulutustuki yhteensä Kurssituki Haettu Myönnetty E/0257/09 OSUUSKUNTA ANIMAATIOKOPLA JÄÄSKELÄINEN LEENA Animaation Käsikirjoitushautomo syyskuu 2009-maaliskuu 2010 E/0264/09 RISTO JARVA-SEURA RY KUORTTI MATTI Anssi Mänttäri -viikonloppu - ja Suomalaisen Televisio-teatterin kulta-aika -tapahtuma ja toukokuussa -10 (Andorra) E/0267/09 CINEMAISSI / SILFVAST SOFIA Fernando Pérezin mestarikurssi Cinemaissífestivaalin yhteydessä Helsingissä yhteistyössä TAIK/ELOn ja KAVAn kanssa E/0269/09 EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK SANDSMARK LINE Nuorien dokumentaristien Twelve for Future -koulutus syyskuussa 2009 Tanskassa (Marielyst) ja tammikuussa 2010 Helsingissä E/0270/09 DOKUMENTTIKILTA NEITTAAMÄKI REETTA Dokumentaristien koulutusmatka Jihlava International Documentary Film Festivalille (Tsekki) E/0271/09 SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO RY SIIVONEN EEVA Ohjaajaklubi (elok.teatteri Andorra) E/0272/09 SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO RY SIIVONEN EEVA Keskustelutilaisuus Orionissa E/0273/09 DOKUMENTTIELOKUVAN TUKI RY SALOVAARA AIJA Web as a first platform - Open source and webdocumentary -koulutustapahtuma E/0274/09 SUOMEN MASKEERAAJAT RY BURTSOW-HUELVAN ZOE Kurssin järjestäminen HD- ja RED-kameran maskeeraukselle asettamista vaatimuksista E/0275/09 MUU RY/ LEPPINIEMI RIITTA Interaktiivinen ääniteos -kurssi (osana Audio Autographs -projektia) marraskuu 09 - maaliskuu 10 E/0277/09 KAIPAINEN JYRKI JA TYÖRYHMÄ Animaatioalan ammattilaisten työpaja Kuubassa E/0278/09 HYY:N ELOKUVARYHMÄ RY PIRKKALAINEN MARIA Seksuaalisuus valkokankaalla - luentosarja Orionissa E/0279/10 SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO RY SIIVONEN EEVA Ohjaajadelegaation osallistuminen Sodankylän elokuvafestivaalille E/0280/10 DOKUMENTTIKILTA LIINAMAA SANNA Dokumentaristien ja dramaturgien kohtaaminen -seminaari syksyllä 2010 E/0281/10 ILMAISUVERSTAS RY VESAJOKI HELENA Elokuvanäyttelemisen kurssi yhteistyössä elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen kanssa (HKI) E/0282/10 H5 FILM SOUND / KOSSI HEIKKI Foley-äänitehostekurssi, opettajana Dominick Tavella (Kokkola) E/0283/10 KUVATAIDEAKATEMIA TOPPILA NIINA Elokuvaohjaaja Philip Hoffmanin vierailun järjestäminen

20 E/0284/10 SUOMEN ELOKUVAOHJAAJA- LIITTO RY/ SIIVONEN EEVA Käsikirjoituslukupiiri yhdessä Käsikirjoittajien Killan ja Suomen Näytelmäkirjailijoiden liiton kanssa E/0286/10 SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY VESAJOKI HELENA Kokeiluja, kokemuksia ja korjausliikkeitä -elokuva- ja tv-näyttelemisen intensiivikurssi Suvirannassa E/0288/10 LAVASTUS- JA PUKUSUUNNITTELIJAT RY KARTTUNEN ANNE SketchUp-3D -mallinnusohjelman johdantokurssi Kurssituki yhteensä Koulutustuki yhteensä AVEK toimintakertomus Liite 4 Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Käsikirjoitustuki Haettu Myönnetty T/6860/09 BERG DAVID & LUUKKONEN ELINA OVIA JA LUKKOJA Lyhytelokuva neljän nuoren kohtaamisista Helsingissä ja fyysisten ja henkisten ovien ja lukkojen avaamisesta T/6873/09 AURAMO SANNA VERA JA VALLANKUMOUSVUODET Dokumenttielokuva Vera Andrejevnasta ja hänen perheestään Suomen Vammelsuussa, Venäjän vallankumouksen melskeissä ja emigranttina Euroopassa T/6874/09 AALTONEN JOUKO & VIRRATVUORI JUSSI NAURU ELÄMÄLLE Nekrologin muotoon rakennettu dokumenttielokuva Kauko Röyhkästä T/6883/09 KUJALA KALLE RAUTAA RAJAN TAA - MALMILTA NEW YORKIIN Dokumenttielokuva heavy-musiikin suosiosta, viennistä ja vähäisestä valtion vientiponnistelutuesta T/6905/09 WEBSTER JOHN ILMASTONMUUTOKSEN ARVOT Dokumenttielokuva ympäristökysymyksestä sijoittamisen, arvojen ja liiketoiminnan kannalta T/6914/09 LINDGREN NIKLAS TÖMISTELIJÄ Lyhytelokuva kahdesta ystävästä, heitä kiusaavasta henkilöstä ja tytöstä T/6915/09 JÄNIS MATLEENA ELÄMÄÄ TEHTAAN VARJOSSA Valokuvaajasuvun laajoihin kuva- ja filmiarkistoihin perustuva dokumenttielokuva Varkaudesta, tehdaskaupungista menneinä hyvinä aikoina T/6919/09 LINNA OLAVI MAN FLYTTAR Humoristinen dokumenttielokuva miehestä, joka muuttaa Ruotsiin, ruotsalaisesta miehestä ja ruotsalaisesta elämästä T/6920/09 JÄÄSKELÄINEN LEENA SURU Animaatioelokuva kolmesta naisesta ja siitä, kuinka he käsittelivät suruaan T/6932/09 HASANZADEH CHILEH & DEMIRBAS BINNAZ ODOTUS Dokumenttielokuva elämästä Helsingissä Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa T/6941/09 HDEZ IVÁN TORRES RARE WITHIN ITSELF Kokeellinen elokuva suomalaisuuden ytimestä T/6951/09 VEHASKARI AIRA DEATH AND REVERLY IN THE CRESCENT CITY Dokumenttielokuva kolmesta henkilöstä suunnittelemassa New Orleansin Mardi grastapahtumaa ja kaupungin hitaasta toipumisesta T/6957/09 LEHTO PEKKA & AHLROTH JUSSI VARASTETTU ELÄMÄ Dokumenttielokuva virtuaalihahmon varkaudesta, virtuaalisista ja immateriaalisista oikeuksista meillä ja muualla T/6964/09 ALEKSI RAIJ FINNSURF Dokumenttielokuva viidestä erilaisesta surffaajasta, joiden pakkomielteenä on päästä surffaamaan syysmyrskyn aikaan Hangossa T/6976/10 VILHUNEN SELMA KAKSI LAULAJAA Seurantadokumentti kuvataiteilija Hanneriina Moisseisesta, joka alkaa opiskella vanhoja kalevalaisia lauluja runonlaulaja Jussi Huovisen kotona T/6981/10 PIELA MIKKO TUFTAAJA Lyhytdokumentti Sonja Salomäestä, joka rakentaa ryijytekniikalla kuvia itä-helsingistä T/6985/10 HEINILÄ ARI PELASTETAAN MERENLAHTI Dokumenttielokuva yksityisen ihmisen kamppailusta itselleen tärkeän luonnonmaiseman puolesta T/7000/10 MAGGI MATTEO HELSINKI - PEKING RAIL TRIP Dokumenttielokuva kuudesta nuoresta lautailijamiehestä junamatkalla tutustumaan siperialaisiin kaiteisiin ja tatuointeihin

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa!

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa! info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa! Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Joululahjoja 3 Ajankohtaista Eurimages tehostaa 4 Tuotanto Rajaton maailmankaikkeus 5 Tukipäätökset

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.2010. Pohjankonna Oy / Vartiainen Hannes 664 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.

Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.2010. Pohjankonna Oy / Vartiainen Hannes 664 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9. 1/5 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2010-2011 Syyskuu First Floor Productions Oy / Pentti Pauli 1 100 Mr. Big O -dokumenttielokuvan kv.rahoitus, Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Pohjankonna Oy

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 1 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Teemana animaatiot 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin

Lisätiedot

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 MEDIA 2007 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman

Lisätiedot

Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin

Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin 1 Median tukema Nordisk Forum of co-financing documentaries järjestettiin 24. 25.9.2007

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, 00180 Helsinki y-tunnus: 0976060-4 VUOSIKERTOMUS 2010

Lisätiedot

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 Sisältö Pääkirjoitus Veikko Kunnas: Suomen elokuvasäätiö 40 vuotta 3 Suomalainen elokuva 2019 4 Suomen elokuvasäätiön neljä vuosikymmentä 9 Kansakuntaelokuvista

Lisätiedot

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä 2 / 0 5 1 4. 1 0. 2 0 0 5 A U D I O V I S U A A L I S E N K U L T T U U R I N E D I S T Ä M I S K E S K U S 5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L

Lisätiedot

Pohjoiset tarinat elokuviksi

Pohjoiset tarinat elokuviksi Pohjoiset tarinat elokuviksi SISÄLLYS Lapin Lisä -lehti 2011 Julkaisija 3 Pääkirjoitus 4 Paljon tahtoa ja oikeat kortit Menestystarinoita: Jussi Hiltunen, Timo Haanpää ja Susanna Chazalmartin 12 Lapista

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti 2 700 rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin

Lisätiedot

Elokuvakontaktin tilintarkastajaksi valittiin HTM Pauli Aaltonen ja varatilintarkastajana toimi KTM Päivi Ollila.

Elokuvakontaktin tilintarkastajaksi valittiin HTM Pauli Aaltonen ja varatilintarkastajana toimi KTM Päivi Ollila. SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY Yhdistyksen säännönmukainen toimintakertomus vuodelta 2009 SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY on suomalaisten elokuvantekijöiden vuonna 1970 perustama kotimaisen elokuvan levitysjärjestö,

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Pohjoismaisen elokuvan festivaali. sekä mediataiteen tapahtuma Live Herring. 16.-19.11.2006 yhdessä Jyväskylässä

Pohjoismaisen elokuvan festivaali. sekä mediataiteen tapahtuma Live Herring. 16.-19.11.2006 yhdessä Jyväskylässä Pohjoismaisen elokuvan festivaali sekä mediataiteen tapahtuma Live Herring 16.-19.11.2006 yhdessä Jyväskylässä Opinkivi & Juomatehdas www.liveherring.org Kampus Kino www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/ngfest/

Lisätiedot

Kameraseura ry:n vuosikokouksessa 8.3.2011 jaettiin P.K. Jaskari-stipendejä neljälle eri taholle yhteensä 1000 euroa.

Kameraseura ry:n vuosikokouksessa 8.3.2011 jaettiin P.K. Jaskari-stipendejä neljälle eri taholle yhteensä 1000 euroa. KERTOMUS TOIMINNASTA 2011 Vuonna 2011 juhlittiin 90 vuotta täyttävää Kameraseura ry:tä. Juhlavuoden ensimmäinen tapahtuma oli valokuvanäyttely Neljä väriä ja jokeri, jonka avajaisia vietettiin Kamera-galleriassa

Lisätiedot

BLUE SEA FILM 2013FESTIVAL 23. 25.8.2013 BLUE FILM SEA FESTIVAL RAUMA FINLAND 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND FILM FESTIVAL. www.blueseafilmfestival.

BLUE SEA FILM 2013FESTIVAL 23. 25.8.2013 BLUE FILM SEA FESTIVAL RAUMA FINLAND 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND FILM FESTIVAL. www.blueseafilmfestival. BLUE SEA FILM FESTIVAL BLUE 2013 SEA BLUE FILM SEA FESTIVAL FILM 2013FESTIVAL 2013 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND 23. 25.8.2013 www.blueseafilmfestival.net 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND SISÄLLYS Festivaali-info

Lisätiedot

mediataide kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tapio mäkelä minna tarkka nro 8 /2002 OPETUSMINISTERIÖ

mediataide kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tapio mäkelä minna tarkka nro 8 /2002 OPETUSMINISTERIÖ mediataide kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tapio mäkelä minna tarkka OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikuntaja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja nro 8 /2002 Taiteen keskustoimikunta ja

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen.

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. VUOSIKERTOMUS 2012 Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. SISÄLTÖ YLEISTÄ 40-vuotisjuhla...3 Stipendit...3 Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu

Lisätiedot

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011 Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 Cuporen verkkojulkaisuja 9 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT Asiantuntijalausuntoja pyydettiin seuraavilta nukketeatterialan toimijoilta: Ari Ahlholm ja Marja Susi (Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus, Turku),

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY

SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY Yhdistyksen säännönmukainen toimintakertomus vuodelta 2012 SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY on suomalaisten elokuvantekijöiden vuonna 1970 perustama kotimaisen elokuvan levitysjärjestö,

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry Toimintakertomus 2014 2 Valokuvataiteilijoiden liitto ry Toimintakertomus 2014 3 Toiminta-ajatus

Lisätiedot