Q1: Mistä tietää varmasti että kappale on negatiivisesti varautunut?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Q1: Mistä tietää varmasti että kappale on negatiivisesti varautunut?"

Transkriptio

1 3 HKUKOKET Testataan hangattujen kappaleiden aikutusta toisiinsa. Kissannahka/muoi ilkki/lasi Edelliset keskenään attraktiiiset: Teflon Lasi Teflon Lisäksi nähdään että kissannahka hylkii lasia ja silkki muoia. Teflon Lasi Lasi Q: Mistä tietää armasti että kappale on negatiiisesti arautunut? ) e hylkii hangattua teflonia. 30 % ) e etää puoleensa hangattua lasia. 7 % C) Tiedetään ain kun sekä että on totta. 47 % D) en paino on muuttunut, tms. 4 % Paras indikaatio on repulsiiinen oima, siis. Vaihtoehto ei ole aukoton (etooima oi olla arauksen ja neutraalin älillä). C on hyä astaus, mutta ain sana on tarpeeton. Kappaleen paino tai muu ominaisuus ei muutu haaittaissa määrin Mistä tiedetään että arausta on kahta lajia? Johtopäätös: Eriste (?) arautuu (?) hankauksessa. 2 ÄHKÖVU Q Eristeessä araus jää siihen mihin se syntyy tai siirretään. 4 JOHTEET J ETEET Varatut (hangatut) kappaleet etäät myös neutraaleita puoleensa. Tribolektrinen sarja: Johteeseen tuotu araus oi siirtyä mihin tahansa johteessa. nahka turkis lasi nylon illa silkki paperi puuilla puu meripihka polyesteri pleksi stryroksi kumi elmukelmu teflon positiiinen ei arautuminen hangatessa negatiiinen

2 5 7 Q2: Miksi hankaus araa eristeet? ) Varaus aan siirtyy mielellään aineesta toiseen. 4 % ) Kappaleet lämpeneät eri lailla ja lämpö aiheuttaa arautumista. 8 % C) Materiaalit aihtaat ainetta hankauksessa ja aineen mukana kulkeutuu arausta. 50 % D) Hankaus poistaa rasan pinnasta ja araukset pääseät siirtymään. 0 % E) Jokin muu syy. 6 % Varautumisessa arausta siirtyy kappaleesta toiseen. Hankauksessa syntyy arauksellisia hiukkasia, mutta näiden siirtymiselle ei ole selää fysikaalista syytä: kohta tässä mielessä paras aihtoehto. Hankauksen merkitys on siinä että synnyttää uusia kontaktikohtia jossa araukset oiat siirtyä ja kun pinnat liukuat astakkain, siirtynyt araus jää eristeeseen. Lisää aiheesta: electrification Miksei johteet araudu astaaalla taalla? Mahdollinen selitys: Varaukset eiät jää kontaktikohtaan, koska metallissa on apaita arauksia POLOTUME Tutkitaan mitä tapahtuu arausmittarin näyttämälle ennen kuin arattu kappale koskettaa elektrodia. Q3: Missä seuraaista tapauksista arausmittariin jää araus? ) ormea pidetään elektrodilla, araus tuodaan lähelle ja iedään pois. 4 % ) Kuten edellä, mutta sormi irroitetaan kun araus on lähellä. 7 % C) Varatulla kappaleella kosketeaan elektrodia, mutta sormi irroitetaan juuri ennen kosketusta. 65 % D) Kuten edellä mutta sormi irti kun kappale koskettaa elektrodia. 6 % E) Kuten edellä, mutta sormi edetään pois asta kun kappale on irroitettu. 4 % Kohdat ja C oat oikein. kohdassa syys on polarisoituminen. sormi 6 VUKE UUUU 8 VUTUME POLOTUMLL Varausmittarin iisari kääntyy sitä mukaa kun siihen tuodaan lisää arausta. Elektrometri: Eristetty johdekappale oidaan arata koskettamalla eristelanka Mitä tapahtuu kun aletaan tuoda toisen- Johde etää nyt astakkaista arausta puoleensa. merkkistä arausta? Eristämätön johde oi arautua koskettamatta, jos maadoitus irrotetaan silloin kun johde on polarisoitunut. Maahan johdelanka

3 9 EUTL KPPLEEEE VKUTTV ÄHKÖE VOM. Varaus etää merkistä riippumatta puoleensa arauksetonta metallikappaletta. koko kappale polarisoituu paikallinen polarisoituminen (dipolit) johde eriste ama haaitaan myös eristeellä: Pienet muoi- tai paperipalat tarttuat araukseen. yynä on polarisaatio. Johteessa araukset liikkuat johteen eri puolille, eristeessä araukset erkautuat arauspareiksi, dipoleiksi. VUKET MKOTOLL Varauksen yksikkö on C, Coulombi. uuruus määräytyy irran yksikön mukaan. ine koostuu elektroneista e ja protoneista p, joilla on yhtä suuri mutta astakkaismerkkinen araus q p = q e = e =, C eutraalissa aineessa niitä on yhtä suuret (ja altaat) määrät. Varatussa kappaleessa on enemmistö jompaa kumpaa. Varatut hiukkaset muodostaat neutraaleja atomeja, jotka on yleensä sidottu tiettyyn paikkaan. Varauksen kuljetus edellyttää apaasti liikkuia arauksia. johdinelektronit. Kupariatomi: elektroni protoni ydin 29e elektroni erho 28e Kuparimetalli: atomien araus 29e 28e=e apaa elektroni /atomi Q4: Johteeseen tuodaan Coulombin araus. Kuinka paljon sen massa muuttuu? ) 2 g ) 2 µg C) 0 8 kg D) kg E) ei lainkaan Ei käsitelty. Oikea astaus D 5 0 m 0 0 m 0 LETULOT Tulostimissa ja alokopiokoneessa käytetään hyäksi arattuja hiukkasia. laser 3 2 seleeni muste 4 5 paperi ) Kuarumpu arataan 2) Laseralo muuttaa rummun (e) sähköjohtaaksi. Varaus neutraloituu paikallisesti 3) Väriaine (arattu) leitetään 4) Väriainetta tarttuu paperiin sitä enemmän, mitä heikompi on rummun araus. 5) iksaus kuumentamalla 2 VU JOHTEE Johteessa ylimääräiset araukset pyrkiät mahdollisimman kauas toisistaan. Varaus siirtyy johteen ulkopintaan. Varausta oidaan siirtää suuret määrät sisäpinnalle, koska se siirtyy heti pois Van de Graaf -generaattori. eristelanka metalli

4 3 5 Q4: Miksi positiiisesti arattu eristekappale etää puoleensa neutraalia eristepalaa? ) eutraaliin kappaleeseen indusoituu yhtä suuri mutta astakkainen araus kuin positiiiseen kappaleeseen. 38 % ) Oleellista on että neutraalissa kappaleessa olea positiiinen araus on atomin ytimissä ja ie siksi pienemmän tilauuden. 8 % C) Oleellista on että negatiiinen araus on keyempää. iihen aikuttaa siksi erisuuri oima kuin positiiiseen. 8 % D) Oleellista on että arauksen oima toiseen araukseen heikkenee etäisyyden kasaessa. 4 % Kohta D on asiallinen astaus. Eristeessäkin tapahtuu arauksen siirtymistä, tosin atomi/molekyylitasolla, ja lähempänä olea araus kokee suuremman oiman. VEKTOETY Voiman suunta (enemmän kuin pelkkä etumerkki!) sisältyy ektorimuotoiseen esitykseen. Kertaa mekaniikasta ektoriopin peruskäsitteet. Vektorin suuruus (eli pituus) ja suunta ilmeneät parhaiten yksikköektoriesityksessä = ˆr Dimensio (esim 5 ) sisältyy :ään ja yksikköektori ˆr on dimensioton. tai Vektorin komponentit (esim x, y ja z ). Merkintätapoja: = ( x, y, z ) = x î y ĵ zˆk Esimerkiksi oima = 5, joka aikuttaa y-akselin negatiiiseen suuntaan. Joko: = (0, 5,0) tai: = ( 5 ) ĵ Kokeellinen (?) laki. Vrt. graitaatiolakiin Coulomb: Kerroin = K q q 2 r 2 4 COULOM LK = K q q 2 r 2 ewton: Kerroin = G Mm r 2 K = 8, m 2 /C 2 G = 6,67 0 m 2 /kg 2 uunta riippuu merkistä Voimapari 2 = 2 saman merkkiset r eri merkkiset q 2 2 ina etooima. Voimapari kuu = maa M r m 6 COULOM LK VEKTOMUODO Merkitään K = /4πε 0 (perustelu myöhemmin) = q q 2 ˆr 4πε 0 r 2 ˆr on toisesta arauksesta poispäin osoittaa yksikköektori. Huomaa epätäsmällinen kirjoitustapa: suunta määräyyy sekä ˆr:stä sekä etumerkistä. Huomaa myös: Yksikköektori osoittaa oiman aiheuttajasta poispäin. Jokaista oimaa astaa oma yksikköektori, ne eiät ole samoja! r 2 q q 2 r 2 q 2

5 7 9 VEKTOE UMMU Vektorit lasketaan yhteen ektoreina. Komponenteittain: ininen: Varausten q ja 2q älinen oima. = x î y ĵ z ˆk = x î y ĵ z ˆk C = C x î C y ĵ C z ˆk. Vihreä: Varausten q ja 2q oima on tästä iidesosa (/läistäjä toiseen potenssiin) q C... = ( x x C x...)î( y y C y...)ĵ ( z z C z...)ˆk Geometrisesti: Kahden ektorin summa = suunnikkaan läistäjä. C = C = = cosϕ ϕ Poikkisuuntainen läistäjä on ektorien erotuksen pituus (rt. kosinilause) = cos ϕ Punainen: Varausten 2q ja 2q älinen oimapuolet ensimmäisestä (toinen araus kaksinkertainen, etäisyys kaksinkertainen). 2q 2q 8 20 Q5: Mikä seuraaista on totta? VOME UPEPOTO ) Kahden tai useamman arauksen systeemissä kaikkiin arauksiin aikuttaa yhtä suuri nettooima. Vain suunta aihtelee. 0 % ) Kolmen arauksen tapauksessa, jos kahteen araukseen aikuttaat nettooimat oat = 0 ja 2 = 6, kolmanteen aikuttaan oiman suuruus on laskettaissa tästä. 3 % C) Kolmen arauksen tapauksessa, jos kahteen araukseen aikuttaat nettooimat oat = (5 ) (3î 4ĵ) ja 2 = (5 ) (4î 3ĵ), kolmanteen aikuttaan oiman suuruus on laskettaissa tästä. 42 % D) Edellisessä taritsee tietää lisäksi kaikki araukset ja niiden paikat. 54 % iittää tietää kaksi kolmesta oimasta (kohta C) koska suljettuun systeemiin aikuttaa kokonaisoima on nolla (kaikilla oimilla on systeemin sisällä astaoima) Esimerkki: Merkitse kuaan kuhunkin araukseen kohdistuat oimat ja niiden summat. q a 2q 5 a 2a 2q ÄHKÖKETTÄ E = q q on testiaraus. Kentän oimakkuus ei riipu testiarauksesta. Kahden arauksen älinen oima: Toinen araus on toisen sähkökentässä q = 4πε 0 qq r 2 ˆr E = 4πε 0 q r 2 ˆr Yleistys usealle araukselle: q = j Taas testiaraus sieenee pois 4πε 0 q j q r 2 j q ˆr j E = j r 4πε 0 q j r 2 j ˆr j q E

6 2 23 Q6: Mikä kuan ektoreista osoittaa kentän suunnan oikein? ) 2 % ) % C) 57 % D 5 % E) ei mikään 22 % ÄHKÖKETTÄ Q7: Entä kun positiiinen araus muutetaan negatiiiseksi? ) 0 % ) 82 % C) 0 % D % E) ei mikään 5 % Vasemmalla: kentän suuruus muuttuu, mutta suunta säilyy. Oikealla: ekä suuruus että suunta muuttuat. E(x, y) = (5 /C 0.5 /Cm y) ĵ E(x, y) = (25 /C 0.5/Cm y) î (25 /C 0.5/Cm x) ĵ C oikein oikein D q D q C q C q 22 VEKTOKETTÄ Vektorikenttä on spatiaalisesti (paikan funktiona) muuttua ektorisuure. ähkökenttä on sellainen Vakiokenttä: E(x,y, z) = E x (x, y, z) î E y (x,y, z) ĵ E z (x, y,z) ˆk E = ( 20 /C) ĵ E = (20 /C) î (0 /C) ĵ 24 ÄHKÖDPOL ähködipoli on kahden arauksen pari dipolimomentti p = qd tai p = q d Koska araukset eiät ole samassa pisteessä, yhteenlaskettu sähkökenttä ei ole nolla. y yhtä suuret kentät mutta eri suuntiin astakkaissuuntaiset kentät mutta eri suuret kohtisuora akseli dipolille astakkaissuuntainen kenttä d x p dipoliakseli: dipolin suuntainen kenttä e on kuitenkin paljon heikompi kuin yhden arauksen kenttä E = 2p (dipoliakseli) 4πε 0 r 3 E = 4πε 0 p r 3 (kohtisuoraakseli)

7 25 27 Esimerkki. Lasketaan esimolekyylin dipolimomentti kun oletetaan että happiatomissa on araus 2e, protoneissa on araus e ja ne oat 05 asteen kulmassa etäisyydellä 95 pm happiatomista. Vety Happi 2 Vety o Ongelma: molekyylissä on kolme arausta, ei kaksi. Onko tälläkin dipolimomentti? Kokonaisaraus on kuitenkin nolla pm ÄHKÖDPOL KETTÄ MUULL KU KELELL Tarkka tulos (ideaaliselle dipolille): E p = q 4πε 0 r 2 ˆr q 4πε 0 r 2 ˆr symptoottinen muoto r d: E p = [3( p ˆr)ˆr p] 4πε 0 r3 Dipoliakseli: r p hakasulkulauseke = 2 p Kohtisuora akseli: r p hakasulkulauseke = p j r r θ q q d/2 d/2 r r r P i Yllä oleasta kaaasta näkee miksi kaksi tai useampi dipolimomentti oidaan summata yhteen. Tarkastellaan molekyyliä kahden dipolin summana. Koska dipolimomentti on ektori on loogista summata ne ektorina. Dipolimomenttien suuruudet oat p = p 2 = e 95 pm ummaektorin pituus on p = ijoitetaan p 2 = p p 2 p2 2 2p p 2 cos(05 ) p = ijoitetaan lukuarot: 26 Vety p 2 p Happi 2 kaksi dipolia p Vety o 05 2p 2 ( cos(05 )) = 2p 2 2 cos2 (05 /2) = 2p cos(05 /2) p = 2,6 0 9 C m cos(05 /2) = Cm. Kokeellinen esimolekyylin dipolimomentti on tästä n. kolmasosa. Olkoon l = (d/2)î. 28 ÄHKÖDPOL KETÄ JOHTO r = l r = l r r r = r l = r l Lasketaan pituudet r ja r pistutuloa käyttäen r = ( r l) ( r l) = r 2 2( r l) l 2 r = ( r l) ( r l) = r 2 2( r l) l 2 Kirjoitetaan tarkka lauseke muodossa Käytetään sarjakehitelmää: tekemään asymptoottinen ario kaukana iis ja samoin Ep = q ( ) r r 4πε0 r 3 r 3 ( x) n nx x r 3 ( = r 3 2( r l) l 2 r 2 r 3 r 3 ) 3/2 = (r 2 2( r l) l 2 ) 3/2 r 3 ( 3 2 r 3l2 3( r l) 3 2r5 r 5 r 3l2 3( r l) 3 2r5 r 5 ) 2( r l) l 2 /2 r 2

8 29 3 ijoitetaan nämä kaaaan aadaan r r r 3 r 3 = r l r 3 = r r ( l = r ) ( r 3 r 3 r l ) 3 r 3 r 3 ( ) ( ) 6( r l) 2 r l 5 r 3l2 3 2r 5 dv VUJKUMT Varaustiheys dq = ρdv ijoitetaan 2q l = p ja ˆr = r/r: Ep = q ( ) r r = ( 3(ˆr p)ˆr p 4πε0 r 3 r 3 4πε0 r 3 r 3 ) p l r 3 r 2 Koska l r, iimeinen termi on hyin pieni keskimmäiseen errattuna. Kun se jätetään pois saadaan haluttu yhtälö. 3(ˆr p)ˆr p Ep = 4πε0r 3 l d ρ = Q V = Pintaaraustiheys Q π 2 l dq = ηd 2π l dl η = Q = Viiaaraustiheys dq = λdl Q 2π l l Q = V ρ dv, tai Q = λ = Q l η d, tai Q = λ dl L 30 Q8: Olkoon kuatussa alueessa jokin kokoelma Q arauksia, joista q on yksi. Varausjakauman kokonaiskenttä eräässä pisteessä P on tällöin E. Jos araus q siirretään kuan osoittamalla taalla, mihin suuntaan olettaisit sähkökenttäektorin kärjen siirtyän q Q P E ) ylös 82 % ) oikealle 0 % C) alas % D) asemmalle 5 % E) tätä ei oi tietää 0 % oikein. E on kaikkien arausten kenttien superpostio, josta poistetaan (ähennetään) arauksen kenttä alkuperäisessä paikassa ja lisätään arauksen kenttä uudessa paikassa. Vektorin ähennys on sama kuin astaektorin lisäys, eli q negatiiisen arauksen lisäys. Tilanne on siis sama kuin lisäisimme araussysteemiin dipolin (negatiiinen q alkuperäiseen paikkaan ja q uuteen paikkaa. Dipolin kenttä on pisteessä P ylös. Q P E D C ina sama perusajatus: 32 MUUTM TEGOTHJOTU Valitaan koordinaatisto. Tämä kannattaa tehdä huomioiden arausjakauman symmetria ja haluttu tulos. Määritellään tilauus-, pinta-ala tai pituuselementtiä astaaa araus dq = ρdv, dq = ηd tai dq = λdl. Määritellään tämän elementin tuottama sähkökenttä siinä pisteessä, jossa kenttä pitää laskea. Merkitään tätä d E. Elementti on yleensä pistemäinen, jolloin d E on pistearauksen dq kenttä. Toisinaan elementti on jokin muu kuin piste, esim. iia tai rengas jolloin käytetään näille laskettuja tuloksia hyödyksi. itten integrointiaihe (eli kentän superpositio) E = de L,,V Huomaa että tämä on ektori-integraali. Periaatteessa joudumme siis laskemaan ektorin jokaisen komponentin erikseen.

9 33 35 Usein kaksi komponenteista on symmetriasyistä nolla. Koordinaatisto kannattaa alita symmetrian mukaan. Homogeenisen araustiheyden oi lopuksi kirjoittaa kokonaisarauksella Q = ρv, jne. Tasaisesti arattu suora ähkökenttä suoran keskikohdalla, etäisyydellä d. Koordinaatisto: y suoran suuntaan, x suorasta poispäin. Origo keskellä. dq = λdy. lkio pisteessä y tuottaa kentän d E, jonka x ja y komponentit oat de x = λ dy 4πε 0 d 2 y cos θ 2 de y = λ dy 4πε 0 d 2 y sinθ 2 ymmetriasyistä lopullisessa kentässä ei oleteta olean y-suuntaista komponenettia. Katsotaan integrointirajat ja kirjoitetaan integraali E x :lle: E x = de x = λ 4πε 0 L/2 L/2 cosθ dy d 2 y 2 Ääretön taso ähkökenttä etäisyydellä d. Valitaan koordinaatisto niin että origo on tasolla ja z on tasolta ulospäin. Käytetään jo laskettua tulosta suoralle, jolloin riittää integroida yhteen suuntaan tasolla. Valitaan siis pinta-ala elementti d=ldx, joka astaa ääretöntä suoraa. uoran etäisyys tarkastelupisteestä on nyt x:n funktio ja astaa d:tä edellä. de θ z dq= η L dx yt hankala aihe: Valitussa elementissä iiaaraustiheys on dq/l = ηdx. Tämä sijoitetaan λ:n paikalle. Lisäksi edellä laskettu E x on nyt ymmärrettää ektorin d E pituudeksi joka osoittaa kulmassa θ z-akseliin nähden. Tällä kertaa odotamme kentän olean symmetriasyistä z-suuntainen, joten laskemme ain tämän komponentin: de z = 2πε 0 L η dx d2 x 2 cos θ d r y x 34 Kaikki y:stä riippumaton on tuoto integraalista ulos. Kirjoitetaan ielä cos θ integrointimuuttujan aulla d cosθ = d2 y 2 Lopputulos on (kun Q = λl) E x = λd 4πε 0 L/2 L/2 dy (d 2 y 2 ) 3/2 } {{ } L/d2 d 2 (L/2) 2 = 4πε 0 Q/d d2 (L/2) 2 Jos suora on äärettömän pitkä, d 2 (L/2) 2 L/2, mutta suhde Q/L pysyy akiona: E x = λ 2πε 0 d Huomaa siis aihdos λ ηdx ja d d 2 x 2. yt integroimisrajat oat äärettömät. E z = de z = η 2πε 0 yt taas cos θ on integrointimuuttujan aulla Lopputulos on E z = ηd 2πε 0 36 cosθ = d d2 x 2 dx d 2 x 2 } {{ } π/d cosθ dx d2 x 2 = η 2ε 0

10 37 39 ÄHKÖKETTÄ VTU TO LÄHELLÄ Q9: Olkoon kuassa yhtä suurella arauksella aratut tasot (siusta). Mikä seuraaista äitteistä on totta? ) ähkökenttä pisteessä on huomattaasti pienempi kuin pisteessä 2 73 % ) ähkökenttä pisteessä 3 on pienempi kuin pisteessä 2 23 % C) ähkökenttä pisteessä 4 on pienempi kuin pisteessä 2 0 % Laakean tason kenttä kenttä on kohtalaisella tarkkuudella akio lähellä tasoa (etäisyys < kuin tason koko siusuunnassa). Molempien tasojen erikseen tuottama kenttä on yhtä suuri kaikissa pisteissä -4. Leyjen älillä nämä oat samansuuntaiset ja ulkopuolella astakkaiset. Välissä kenttä on siis kaksi kertaa yhden arauksen kenttä ja akio ja ulkopuolella nolla. Kohta on siis oikein. ÄHKÖKETÄ HVOT Mannaryynit näyttäät sähkökentän. Miksi? Entä jos tasojen sijasta onkin aratut langat? DPOL ÄHKÖKETÄÄ Tässä tapauksessa langan kenttä riippuu etäisyydestä (E /r). Pisteet ja 2 oat hyin lähellä plussamerkkistä lankaa ja erraten kaukana miinusmerkkisestä. Jälkimmäinen aikuttaa enää hyin ähän, joten kentät ja 2 oat lähes samat. Kenttä 4 = kenttä 2, mutta kenttä 3 on heikompi. yt siis aihtoehto on oikein lempi kua esittää graafisesti kummankin langan kentän oimakkuutta x-akselilla (positiiinen kenttä oikealle). Kokonaiskenttä on (itseisaroltaan) pienin puolessa älissä arauksia E (x) langat kokonais kenttä E(x) E (x) x x Dipoliin kohdistuu homogeenisessa kentässä ääntömomentti τ = ((d/2) sin θ) ((d/2) sin θ) Vektorina = qde sin θ = pe sin θ τ = p E Dipoli kääntyy kentän suuntaan E θ d/2 q qe p qe d/2 q θ

11 4 43 KETTÄVVT Pistearaus Kaksi samaa arausta: Dipoli ELEKTOTYKK Q: Elektronin rataa kuaa parhaiten? ) 6 % ) 83 % C) 3 % D) 6 % E) 0 % oikein Q kissannahka lkaat positiiisesta arauksesta ja päätyät negatiiiseen Viian tangentti on kentän suunta ko. pisteessä Viiojen tiheys kertoo kentän suuruuden. e C D E Q0: Varaus q lasketaan liikkeelle positiiisen ja negatiiisen arauksen sähkökentässä. Mikä seuraaista äittämistä on totta, jos äliaineen astusta ei huomioida? VUKE LKE ÄHKÖKETÄÄ ) Varaus on kiihtyässä liikkeessä katkoiialle asti, jonka jälkeen sen auhti hidastuu. 3 % ) Varaus lipuu katkoiialle ja jää ärähtelemään sen molemmin puolin 0 % C) Varaus liikkuu positiiisesta arauksesta poispäin katkoiialle asti ja sen jälkeen suoraan kohti negatiiista arausta. 7 % D) Varaus seuraa kenttäiiaa, kunnes törmää negatiiiseen araukseen. 89 % E) Ei mikään edellä. 0 % Vaihtoehto D on houkuttelea, mutta ei täsmällisesti oikea. Varaus liikkuu nopeusektorin osoittamaan suuntaan ja on kiihtyy oiman näyttämään suuntaan. Vapaassa liikkeessä nämä oat haroin samansuuntaiset. Vain silloin kun äliaineen astus on erittäin suuri, niin että araus ei pääse kiihtymään aan lähtee aine uudestaan paikaltaan, se kulkee suunnilleen kentän suuntaisesti VUKE LKE TE ÄHKÖKETÄÄ Esimerkki: Leyjen älissä on sähkökenttä 0 k/c. Jos elektroni tulee leyjen äliin 45 asteen kulmassa, millä alkunopeudella se törmää ylempään leyyn? ähkökentän oima: E = 0 k/c,6 0 9 C =,6 0 5 Kun taas painooima on g = 9,8 /kg 9, 0 3 kg = 8, Heittoliikkeen korkeus: Painooima on epäolennainen o 0 0y = a y t y 0 = 0y t 2 a yt 2 /2 = 2 joitetaan kiihtyys a y = E /m e, korkeus y = 2 cm ja 0y = 0 / 2: 0 = 2 y E /m e =,2 0 7 m/s 2 cm 0y 2 a y

12 45 47 Q2: Oheisessa kuassa on tasaisesti arattu sylinteri, jossa on kokonaisaraus Q. Mikä seuraaista kasattaa kenttää pisteessä P? Q P YMMETT ähkökentän symmetrian on astattaa arausjakauman symmetriaa Translaatiosymmetria: Ääretön taso, ääretön suora otaatiosymmetria: Kiekko, sylinteri, pallo Peilisymmetria Kaikki edellä. Esimerkki: Varattu lanka/sylinteri: Translaatio: Kenttä eri kohdissa lankaa sama (jos ääretön); otaatio: Kenttä eri suunnissa sama; Peili: Kenttä ei oi kiertää lankaa (kätisyys), eikä osoittaa langan suuntaan (jos ääretön, muutoin symmterinen keskikohdan suhteen). ) ylinteriä lyhennetään leikkaamalla, jolloin araus pienenee suhteessa pituuteen. 2 % ) ylinteriä lyhennetään niin että Q säilyy. 70 % C) ylinterin pituutta kasatetaan niin että Q säilyy. 0 % D) ylinterin halkaisijaa kasatetaan (Q säilyy) 23 % E) ylinterin halkaisijaa pienennetään (Q säilyy) 2 % peilisymmetria oikein VUO Kuinka monta sangollista että irtaa nkkajoen läpi päiässä? Φ = päiässä sekunteja irtausnopeus (m/s) (syyys leeys) Jokaiselle ektorikentälle oidaan laskea uo; Vuon yksikkö on ektorin yksikkö m 2 : tilauus/s t tilauus ρ massa/s Jos pinta on inossa, sen läpi menee pienempi määrä: irtaama = cos θ Φ = h h/ cos θ θ w h w Jos uo suljetun pinnan läpi ei ole nolla, pinnan sisäpuolella syntyy tai häiää kenttää.

13 49 5 ÄHKÖVUO Pinnan suunnan antaa yksikköektori Jos suora pinta ja akio sähkökenttä: ˆn = cos ϕ î sinϕ ĵ Jos kaarea pinta tai kentän suunta muuttuu Φ E = E d inkula integraalissa tarkoittaa suljettua pintaa: Φ E = E d Φ E = E cos θ uo alkion läpi E d pinnan ja kentän älinen kulma muuttuu d θ kohtisuorassa pintaa astaan E d θ E josta E ˆn = E cos ϕ Kokonaisuo on siis nolla: Φ E = = he π/2 π/2 / π/2 π/2 he cos ϕ dϕ sin ϕ = 2hE Φ E = 0 2hE 2hE = 0 Huomautus: ikaisemmin sähköuo määriteltiin toisella tapaa, kentän D uona. (lman polaroituaa äliainetta D = ε 0 E). Vakiokentän uo suljetun pinnan yli on aina nolla 50 Esimerkki ähkökenttä E on kaikkialla akio ja x akselin suuntainen. Kuinka suuri on sähköuo suljetun pinnan läpi, joka muodostuu z-akselin suuntaisesta halkaistusta sylinteristä ) Ylä- ja alapinta: E Φ E = 0 2) Etupinta (Huom. aina ulospäin!) = (2h)î astakkainen kentälle E = E î: Φ E = E = 2hE 3) Kaarea pinta jaetaan pinta-alkioihin: E d = dϕ dh 2 3 d E mutta korkeussuuntaan kenttä ei muutu, joten summataan korkeussuunnassa kaikkien dh osien yli d = hdϕ ϕ Q3: Jos nuolet osoittaat sähkökenttää, laatikossa on? ) egatiiinen araus? % ) egatiiinen nettoaraus 87 % C) Positiiinen araus? % D) Positiiinen nettoaraus? % E) Varauksia joiden summa on nolla? % 52

14 53 55 GU LK Φ E = E d = Q in ε 0 Q in = pinnan sisältämä nettoaraus E Gaussin pinta ähkökenttä syntyy kaikista arauksista TO J YLTE amaan tapaan olettamalla pelkästään että aratun tason kenttä on kohtisuorassa tasoa astaan ja sylinterin kenttä on kohtisuorassa sylinteria astaan. Taso: Vuo pintojen,,c,... läpi sama koska sisällä aina sama araus. Kentän oimakkuus akio. arattu taso C araus η ylinteri: Vuo sylinteripintojen läpi sama: E = 2π h E 2π h = Kentän oimakkuus kääntäen errannollinen etäisyyteen. E E arattu sylinteri araus λh GU LK PTEVUKELLE Olkoon Gaussin pinta pistearausta Q in = q ympäröiä pallo (säde r, pinta-ala r ) ymmetria: Kenttä eri suunnissa yhtä iso (rotaatio) ja kaikkialla säteen suuntainen (peilisymmetria). E = E(r)ˆr Kenttä on kaikkialla kohtisuorassa pintaa r astaan Φ E = E r = 4πr 2 E(r) = q ε 0 E(r) = 4πε 0 q r 2 Coulombin laki on johdettaissa Gaussin laista. Esimerkki: Äärettömän kokoisessa tasossa araus on jakautunut paksuussuunnassa tasaisesti. Voiko Gaussin lauseella laskea miten kenttä muuttuu tason sisällä? Jos araus ei muutu tason poikkisuunnassa, kenttä on taas kaikkialla kohtisuorassa tasoa astaan. Kenttä yläpuolella on ylös (positiiinen) ja alapuolella alas (negatiiinen) jos nettoaraus on positiiinen. Kun laatikko sulkee koko pinnan paksuuden, molemmat kentät osoittaat ulos ja nettouo astaa arausta koko paksuudella. Kun laatikon korkeutta pienennetään, sisällä olea araus pienenee tasaisesti, joten ylemmän pinnan läpi menee astaaasti pienempi kenttä. Yleisesti kentän oimakkuus on E(x) = E 0 C x 0 ρ(x) dx missä E 0 on kentän oimakkuus leyn yläpuolella ja akio C määräytyy ehdosta että E(x) = E 0 leyn yläpinnalla. Vastaaasti sähkökenttä saadaan araustiheyden deriaatasta Cρ(x) = de dx x Kenttä pienenee yhdessä laatikon koon kanssa x E(x)

15 57 59 PTEVU MELVLTE P ÄPUOLELL Jaetaan mielialtainen pinta osaan joilla on sama aaruuskulma. Kutakin osaa approksimoidaan pallopinnalla. ajalla saadaan alkuperäinen pinta. ymmetrian perusteella jokaisen läpi menee uo Φ i = q ε 0 koska kukin on :s osa pallopinnasta. ϕ i i Kokonaisuo pistearauksesta on siis aina sama kun araus on pinnan sisällä: Φ = q ε 0 = q ε 0 GU L OVELLUKET Q4: Missä seuraaista sähkökenttää ei saada Gaussin laista? ) Tasaisesti arattu pallo. 3 % ) Tasaisesti arattu pallokuori. 0 % C) Tasaisesti arattu sylinteri, korkeus h. 24 % D) Tasaisesti pinnaltaan arattu sylinteri, ääretön pituus. 6 % E) Ääretön arattu taso 3 % ) opii kaikkiin edellä. 48 % Kohta C on aikea laskea Gaussin laista, koska kentän suunta muuttuu korkeussuunnassa 58 PTEVU P ULKOPUOLELL amalla logiikalla pinnan ulkopuolella olean arauksen uo suljetun pinnan läpi on nolla. Φ = Φ 2 Etu- ja takapinnoista tulee aina astakkainen uo. Yleistys mielialtaiselle jakakaumalle (koostuu pistearauksista): Φ = Φ Φ 2... = E d (superpositioperiaate; numero tarkoittaa nyt eri arauksia.) 2 E 2 d TVLLMMT TPUKET Lähes aina kenttä on akio ja pintaa astaan kohtisuora: E d E(r)(r) ja Gaussin lakia soelletaan muodossa: E(r) = akiokenttä etäisyydellä r (r) = pinta-ala etäisyydellä r Q in (r) = pinnan sisältämä araus E(r)(r) = Q in(r) ε 0 E(r) = Q in(r) (r)ε 0 Esimerkki: Pallon säde on ja araus Q on siinä jakautunut funktion mukaisesti. Määritä sähkökenttä E(r). ρ(r) = C r

16 6 63 Varausjakauma on symmetrinen, koska ρ riippuu ain etäisyydestä. Kenttä on siis aina kohtisuorassa pallopintaa astaan, E = E(r) Pallon pinta-ala (r) = 4πr 2 Gaussin laista E(r) = Q in (r)/ε 0 (r). Taritsee ain tietää r-säteisen pallon sisältämä araus Q in (r). Ensin määritetään akio C: Q = Q in () = = 4π 0 0 4πr 2 ρ(r) dr Cr dr = 2π 2 C C = Q 2π 2 VUKET J ÄHKÖKETÄT JOHTEE ähköstaattisessa tasapainotilanteessa sähkökenttä on nolla johteen sisällä. Muutoin araukset liikkuisiat johteessa istiriidassa staattisen tasapainon kanssa. Johteen pinnassa sähkökenttä on kohtisuorassa pintaa astaan Muuten araukset liikkuisiat pitkin pintaa aakasuoran komponenetin ajamana Pallon sisältämä araus on Q in (r) = ähkökenttä pallon sisällä on siten E(r) = q(r) (r)ε 0 = Qr2 / 2 4πr 2 ε 0 = 4πε 0 Q 2 r 0 = 2πr 2 iis akio ja pinnalla yhtä suuri kuin pistearauksen Q. 4πs 2 ρ(s) ds = 2πr 2 C Q 2π = Qr2 2 2 ρ(r) pistearaus Q E(r) r sillä Gaussin laista saadaan heti E = η ε 0 ˆn Φ E = Q in ε 0 = η ε 0 = E KETTÄ JOHTEE PLL ulkonemissa suuri η ja suuri kenttä sähköuo pinnan E = 0 läpi: Φ = E

17 65 67 Esimerkki: Charge in the hole. Koska E = 0, uo Gaussin pinnan läpi on nolla Pinta ei oi sisältää nettoarausta. eiän sisäpinnalla on araus Q (miksi?) E=0 Q Varaus on jälleen pallon ulkopinnalla. Gaussin lain mukaan missään pallon sisällä ei oi olla nettoarausta. Koska kenttä johteen sisällä on nolla, sen täytyy olla nolla myös reiässä, sillä jos reiässä olisi kenttäiioja niiden pitäisi jatkua johteeseen. (Kenttäiiat oiat päättyä ain arauksiin, mitä reiässä ei ole) Q Q=0 Gaussin pinta Jos johde on neutraali, ulkopinnalla on astaaasti Q Gaussin pinta Ulkopuolisesta arattu pallo näyttää normaalilta: Pallon arauksesta ei näe että sisällä on reikä. Kun onton pallon sisällä on araus missä tahansa, pallo näyttää silti ulospäin symmetriseltä. käänkuin araus olisi pallon keskellä. (Q) Q 66 Q5: Q Johdepallon () sisällä on pallonmuotoinen kolo (ei keskellä). Onko kenttä kolossa ) kohti pallon ulkopintaa 24 % ) kohti pallon keskustaa 4 % C) nolla 72 % D) mahdoton sanoa.? % C on oikein Q E? Tärkeintä tietysti on että johde suojaa kaikelta ulkoiselta kentältä: 68 E = 0

18 69 7 VUKE POTETLEEG ÄHKÖKETÄÄ ähkökenttä tekee työtä siinä liikkuaan araukseen. Työ > 0 kun positiiinen araus liikkuu kentän suuntaan tai negatiiinen kenttää astaan. Tällöin arauksen (oikeastaan systeemin) potentiaalienergiaa pienenee ja liike-energia kasaa. U = r = qe r K = qe r Toiseen suuntaan kuljettaessa ulkoinen oima tekee työtä, joka arastoituu systeemin (sähkökentän) energiaksi. r r KHDE PTEVUKE POTETLEEG Tuodaan araus q 2 äärettömän kaukaa lähelle pistearausta q : (x) = q q 2 4πε 0 x 2 U = x (x)dx = / x q q 2 4πε 0 x = q q 2 4πε 0 x q dx (x) q 2 Energia aluksi merkitään nollaksi, joten systeemin energia lopussa on U E = q q 2 4πε 0 r x VOM TEKEMÄ TYÖ PTEVUKET Muistetaan mekaniikasta että oima tekee työtä ain kun kappale liikkuu oiman suuntaan. Vektoriesityksenä: Jos U = x r = x î y ĵ z ˆk = î U = r = x y x r Kahden samanmerkkisen pistearauksen potentiaalienergia on positiiinen ja kahden erimerkkisen negatiiinen. U>0 K K U<0 2 = U 2 Yleisesti: r = x x y y z z Kun araukset pääseät liikkumaan, kummassakin tapauksessa potentiaalienergia pienenee ja muutos astaa kineettisen energian kasua.

19 73 75 VUYTEEM EEG Esimerkki: Kuinka suuri energia taritaan irroittamaan a) yksi araus, b) kaikki neljä arausta. a q q Edellä energia riippui ain etäisydestä. Kahden arauksen energia riippui oimista arausten älillä. a Usean araksen tapauksessa soelletaan oimien superpositioperiaatetta Energia lasketaan yhteen (jokainen arauspari ain kerran). q q Lopuksi tuodaan negatiiinen araus alas: U 3 = ( q)(q) ( q)( q) ( q)(q) 4πε 0 a 4πε 0 a 4πε 0 a 2 = q 2 4πε 0 a 2 ysteemin energia on nyt U = q 2 2 4πε 0 a Purettaessa toisinpäin: Ensimmäisen arauksen poisto aatii työn W = U 3 = q 2 4πε 0 a 2 ja koko systeemin hajoitus työn W = U, joka on kaksi kertaa tämä. Yleisesti siis arausjakauman energia: U = q i q j 2 4πε 0 r j r i i j i Kasataan systeemi araus kerrallaan. Ensin tuodaan yläriin arauspari. U = (q)( q) 4πε 0 a ysteemillä on nyt negatiiinen energia: U = q 2 4πε 0 a euraaaksi tuodaan q araus alas: U 2 = (q)(q) 4πε 0 a = q 2 4πε 0 a 4πε 0 (q)( q) a 2 ( ) 2 Tämä on positiiinen, joten nyt systeemin energia kasaa 74 U = U U 2 = 4πε 0 q 2 a 2 76 Esimerkki: tomin ytimen alfahajoamista oidaan kuata yksinkertaisella mallilla, jossa arattu alfa-hiukkanen (2e) irtoaa ytimen pinnasta jonka araus on (Z 2)e. Esimerkiksi uraani Z = 92 hajoaa alfahajoamisessa thoriumiksi Z = 90. Kuinka suuri on haaittu alfahiukkasen nopeus, kun thoriumytimen säteeksi oletetaan 5 fm? Malli: Oletetaan sekä alfa-hiukkanen, että isompi ydin pallomaisiksi iiden sähkökenttä on pistearauksen kenttä, joten aiempi tulos pistearauksille pätee. Varaukset oat aluksi = 5 fm päässä toisistaan jonka jälkeen ne päästetään irti. Lopussa potentiaalienergia on muuttunut liike-energiaksi K = (2e)(90e) 4πε 0 Liike-energia jakautuu ydinten kesken käänteisesti massojen suhteesa (sama liikemäärä), joten käytännssä kaikki jää alfalle: K α = K K opeus saadaan kaaasta (m α = 4u) 2 (4u)2 = 80e 2 4πε 0 = 4πε 0 90 u e

20 77 79 POTETL J POTETLEEG Graitaatiokenttä on analoginen pistearauksen kentän kanssa. Lähellä maata kenttä on akio U(y) = mgy m g y r 2 Kauempana säteittäinen r U(r) = GMm r Liikkeen laskut energiaperiaatteella: Taritsee ain tietää potentiaalienergia alku- ja loppupisteissä. m Hyä muistaa: Potentiaali on kentän ominaisuus. Kun potentiaalienergia jaetaan arauksella, tulos ei riipu arauksesta. Painooimakentällekin oitaisiin määritellä potentiaali U/m (=gy) joka ei riipu siinä olean kappaleen massasta. Potentiaali pienenee aina sähkökentän suuntaan. Potentiaali on skalaari ja sähkökenttä on ektori. äitä ei saa sotkea. Potentiaalin arolla ei ole merkitystä aan potentiaalierolla (sama juttu kuin energioilla) Potentiaalin nollataso on yleensä kiinnitetty niin että V = 0 kaukana arauksista. ähköarausten oimat oat konseratiiisia, jolloin potentiaali on yksikäsitteinen paikan funktio V = V q E d r Jos potentiaali tiedetään pisteessä, tästä oidaan laskea potentiaali pisteessä iemällä araus q siihen mitä reittiä hyänsä. 78 ÄHKÖKETÄ POTETL Varausten tapauksessa potentiaalienergia oi olla samassa pisteessä positiiinen tai negatiiinen. Määritellään potentiaali pisteessä r: V ( r) = U q missä U on koko systeemin (araus Q ja pisteessä r olea testiaraus q) energia. Käytännössä U on energia joka taritaan tuomaan testiaraus pisteeseen r. iirroksen aikana aikuttaat oimat oat errannolliset q:hun joten potentiaali ei riipu q:sta. Q6: Varattujen kondensaattorileyjen älissä potentiaali on? ) Vakio, ei kuitenkaan älttämättä nolla. ) olla C) Kasaa tasaisesti negatiiiselta positiiiselle leylle D) Pienenee tasaisesti negatiiiselta positiiiselle leylle E) Kasaa neliöllisesti etäisyyden funktiona negaiiiselta leyltä. 80 Potentiaalin yksikkö on Voltti V = J/C C on oikein

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä fysiikassa. Sähkö- ja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka)

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Astronautti Kosmonautti Taikonautti = länsimainen avaruuslentäjä = venäläinen avaruuslentäjä = kiinalainen avaruuslentäjä Juhani Kaukoranta Raahen lukio

Lisätiedot

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki 2 Keskeisvoimakenttä 2.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton oletti, että kappale, jolla on massa m 1, vaikuttaa etäisyydellä r 12 olevaan toiseen kappaleeseen, jonka massa on m 2, gravitaatiovoimalla, joka

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia

Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia Fysiikan menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Lämpö ja energia ISBN: Veera Kallunki, Jari Lavonen, Kalle Juuti, Veijo Meisalo, Anniina Mikama, Mika Suhonen, Jukka Lepikkö, Jyri Jokinen Verkkoversio: http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot