Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan kaupungissa sijaitsevan Forssan Kirjapaino Oy:n kirjapainon toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. LUVAN HAKIJA Forssan Kirjapaino Oy Helsingintie FORSSA LAITOS JA SEN SIJAINTI Forssan Kirjapaino Oy Helsingintie 22-24, FORSSA Kiinteistötunnus: Toimialatunnus: ja ASIAN VIREILLETULO JA SIIRTO Hakemus on toimitettu Forssan kaupungille , josta se on siirretty Hämeen ympäristökeskukselle VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14 PL 115, Helsinki fax

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Laitokselta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutunut osuus, vähintään 10 tonnia vuodessa edellytetään ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 6 b) ja 6 c) mukaan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohtien 6 b) ja 6 c) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Forssan Kirjapaino Oy:n Helsingintien laitoksen toiminta on aloitettu vuonna Toiminnalle on Forssan kaupungin ympäristölautakunnan (antopäivä ) myöntämä ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukainen ympäristölupa. Forssan Kirjapaino Oy:llä on tehty jätevesien viemäröintisopimus Forssan kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa (Sopimus nro 127/1996). Sopimuksessa ei ole asetettu määräyksiä viemäriin johdettavan veden laadulle. Asemakaavassa tontti on merkitty liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY-12). Kaava on vahvistettu LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Forssan Kirjapaino Oy:n Helsingintien laitos sijaitsee Haudankorvan teollisuusalueella noin 2 kilometrin etäisyydellä Forssan keskustasta kaakkoon. Kirjapainon piha-alue on sekä aidattu että vartioitu tallentavalla kameravalvonnalla. Viereisillä kiinteistöillä sijaitsee muun muassa Forssan Seudun Puhelin Oy ja Forssan aikuiskoulutuskeskus. Lähin asuntoalue on tehtaasta noin 100 metriä luoteeseen päin oleva Viksbergin kerrostaloalue.

3 Seuraavassa kuvassa on karttapiirros laitosalueesta sekä sen lähialueesta 3 Torronsuon kansallispuisto on lähin Natura alue ja se sijaitsee kirjapainosta noin 4,6 km:n etäisyydellä lounaassa. Kirjapaino ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I luokan tärkeä pohjavesialue on Vieremä ( ), joka sijaitsee noin 2,4 km:n etäisyydellä koilliseen. Vesistöalueluokituksessa alue kuuluu Loimijoen valuma-alueeseen (35.931). Loimijoen tila on luokiteltu välttäväksi. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Forssan Kirjapaino Oy:llä on Forssan kaupungissa sijaitsevat tuotantolaitokset Helsingintiellä sekä Esko Aaltosen kadulla. Helsingintiellä kustannetaan ja julkaistaan "Forssan Lehti" -nimistä sanomalehteä sekä harjoitetaan tilauspainotoimintaa. Kirjapaino työllistää yhteensä noin 220 henkilöä. Yritys kustantaa ja julkaisee myös "Seutu-Sanomat" -nimistä ilmaisjakelulehteä. Tilauspainon toiminta keskittyy erilaisten aikakauslehtien sekä muiden säännöllisesti ilmestyvien julkaisujen valmistamiseen. Erilaisia aikakausi- ja ammattilehtinimikkeitä on yrityksen tuotannossa noin 220 kpl. Valtaosa asiakkaista sijoittuu Suur-Helsingin alueelle, jossa yrityksellä on erilliset toimitilat myynnille ja markkinoinnille. Helsingintien ja Esko Aaltosen kadun laitoksilla on tiivistä yhteistoimintaa ja osa tuotteista työstetään lopulliseen muotoonsa molemmilla laitoksilla ennen toimitusta tilaajille.

4 4 Sanomalehtituotanto Sanomalehtituotteet muodostavat noin kymmenesosan Forssan Kirjapainon painotoiminnasta. Sanomalehtirotaation vuotuinen toiminta-aika on noin h/a tuotantokapasiteetin ollessa noin 900 t/a. Sanomalehtirotaation normaali käyttöaste on 15 % maksimista. Forssan Kirjapainon julkaisema Forssan Lehti on seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä seutukunnallinen päämedia. Lehden pääasiallinen levikki on noin kpl, mutta ns. suurjakelupäivinä ja laajennettuina jakeluina levikki voi nousta kappaleeseen. Lehti on osittain 4-värinen ja mustavalkoinen ja kooltaan ns. broadsheet-kokoa. Sivumäärät tuotteessa ovat tavallisesti välillä kpl. Tuotannossa on myös muutamia Tabloid-kokoisia painotöitä. Lisäksi painetaan muutamia paikallisten urheiluseurojen säännöllisesti ilmestyviä kannatuslehtiä ja mainosmateriaalia. Aikakauslehtituotanto Forssan Kirjapainon tuotannosta suurimman ja tärkeimmän osa-alueen (noin 80 %) muodostaa aikakauslehtien painaminen. Liimasidotut aikakauslehdet muodostavat toiminnasta noin 40 % ja siftatut aikakauslehdet noin 60 %. Painosmäärät vaihtelevat asiakastarpeiden mukaan kpl. Heatset-laitoksen toiminta-aika on noin h/a kolmessa vuorossa ja tuotantokapasiteetin ollessa noin t/a. Laitoksen normaali käyttöaste on 80 % maksimista. Toiminnanharjoittajan mukaan sanomalehti- ja aikakausilehtipainon nykyinen käyttöaste tulee pysymään samalla tasolla myös seuraavina lähivuosina. Prosessit Forssan Kirjapaino Oy:n tuotantoprosessit voidaan jakaa seuraavalla tavalla: prepress painotoiminta viimeistely. Prepress eli painolevyjen valmistus Painopinnan valmistuksen työvaiheet ovat levyjen valotus, kehitys, huuhtelu ja kumitus. Valotusvaiheessa painoaihio kopioidaan levylle sähköisestä tietokannasta CTP-menetelmällä (Computer to Plate). Teksti ja kuvatiedostot tulostetaan laserin avulla suoraan ohuille alumiinisille painolevyille ilman välivaiheita. Levyjen pinnassa on karhennus kostutusveden pidättämiseksi ja painopintana toimii vettä hylkivä kalvomateriaali. Painolevyjen kalvopinta reagoi UV-valoon siten, että joko valotettu tai valottamaton alue muuttuu liukoiseen muotoon. Kehityksessä liukoinen kalvo-osa poistetaan huuhte-

5 lemalla. Levyn pintaan jäävä kalvokerros toimii lopullisena painopintana. Valmiit levyt suojataan kumiseoksella mekaaniselta vaurioilta ja valon vaikutukselta. Painotoiminta Heatset-painokoneilla painetaan aikakauslehtiä painomäärien ollessa > kpl. Heatset-laitoksen konekanta käsittää kaksi Rotoman Powerpack - paino-konelinjaa. Iso Esko -painokone otettiin käyttöön vuonna 1997 ja Neuvos-painokone vuonna Molemmat koneet on valmistanut saksalainen Man Roland Druckmachinen AG ja koneet ovat keskenään identtisiä. Iso Esko -painokoneessa käytetään kostutusveden lisäaineena isopropanolia, tavallisesti 4 8 p-%. Painon jälkeen paperirata ohjataan 160 C:n propaanilämmitteiseen kuivausuuniin (heater), missä painovärin sisältämät mineraaliöljyt haihdutetaan pois kuumailmapuhalluksella. Kuivaajan jälkeen paperirata jäähdytetään. Sanomalehtien tuotannollinen painotekniikka edustaa ns. colsdettekniikkaa. Sanomalehtikone on malliltaan Goss Community ja se on otettu käyttöön vuonna Coldset-tekniikassa painetaan paperiradalle ilman alkoholikostutusta. Menetelmässä ei käytetä kuivausyksiköitä, vaan painovärit kuivuvat hapettumalla ja haihtumalla ilmaan. Viimeistely Valmis tuote voidaan pinnoittaa silikonilla, joka suojaa tuotetta ja palauttaa painoalustaan kosteutta. Muita jälkikäsittelyvaiheita ovat sidonta, taitto ja puhtaaksileikkaus. Forssan Kirjapainolla käytetyt sidontamenetelmät ovat stiftaus eli hakasidonta sekä liimasidonta. Raaka-aineet ja kemikaalit Painopaperin lisäksi laitoksella käytetään useita eri kemikaaleja kuten painovärejä, -lakkoja, puhdistus- ja pesuaineita, lisäaineita, kiinniteaineita, ohenteita ja liimoja. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko1) on koottu vuoden 2008 raaka-aineiden ja kemikaalien kulutustiedot. Taulukko 1. Vuonna 2008 käytetyt raaka-aineet sekä varastointimäärät. Raaka-aine Kulutus [t/a] Suurin varasto [t] Paperi: Rullapaperi Sanomalehtipaperi Painovärit 198,0 15,0 Pesunesteet 0,9 0,4 Isopropanoli 9,9 0,8 Propaani 327,0 6,12 Kaikki käytetyt painovärit sisältävät liuotinta. Suurin osa (noin kg) painoväreistä käytetään heatset-painokoneissa. Sanomalehtikoneessa 5

6 painovärin kulutus oli vuonna 2008 noin kg. Suurin osa käytetyistä kemikaaleista luokitellaan erittäin syttyviksi, ärsyttäviksi ja syövyttäviksi. Osa käytetyistä kemikaaleista luokitellaan myös ympäristölle vaarallisiksi. Määrällisesti ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja käytettiin vuonna 2008 noin 12,3 t/a suurimman kertavarastointimäärän ollessa noin 1,6 t. Laitoksella ei käytetä vaaralausekkeilla R45, R46, R49, R60 tai R61 merkittyjä syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia aineita. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 2) on eritelty yli 1 t/a käytettäviä kemikaaleja käyttötarkoituksineen, varoitus- ja R-lausekkeineen sekä käyttö- ja varastointimäärineen. Taulukko 2. Toiminnassa eniten käytetyt kemikaalit vaaralausekkeineen ja käyttömäärineen. Kemikaali Varoitusmerkki R- lausekkeet Käyttö [t/a] 6 Varastointi [t/a] Levyn kehitysaine Xn R40, R43, 20,0 1,0 R68 Levyn kiinniteaine Xn, O R22, R36, 15,0 1,0 R8 Painolevyjen kehitysaine Xi R36/38, 20,0 1,0 R37 Painolevyjen Xi R22 15,0 1,0 kiinniteaine Painolakka Xi R22, R34, 3,0 0,4 R38 Kehiteaine levynvalm. Xn R40, R43, 20,0 1,0 R68 Kehiteaine levynvalm. O, Xn R22, R36, 15,0 1,0 R8 Kuitupeite ja neste Xi R38 5,0 0,5 puhdistukseen Silikoni Xi - 2,0 0,3 Kostutusveden Xi R10, R43 2,0 0,3 lisäaine Kostutusveden Xi R36, R43 2,0 0,3 lisäaine Liima painoarkeille Xi R20/21/22 1,0 0,2 Voiteluöljy Xi R43, 1,0 0,2 R52/53 Sanomalehtimustat Xi R20/21/22 18,0 0,8 painovärit Kasviöljypohjaiset Xi R20/21/22 20,0 2,0 arkkioffset- painovärit Heatset-painon Xi R20/21/22 200,0 10,0 värit ja lakat Ohennin, isopropanoli Xi, F R11, R36, R67 17,0 1,0

7 7 Sanomalehtivärit Xi R20/21/22 5,0 1,0 Makeup Xi, F R11, R36, 3,0 0,2 R66 Sidontaliima Xi, N R51/53 11,0 1,0 Makeup Xi, F R11, R36, R37 1,5 0,1 Forssan Kirjapaino Oy käyttää liuotinaineita vuodessa noin 62 tonnia. Liuottimia sisältäviä tuotteita ovat muun muassa painovärit, pesunesteet, isopropanoli sekä sitomossa käytettävä postitusmusteen ohennin. Taulukossa 3 on eritelty liuotinaineiden käytön jakaantuminen eri tuotantoprosesseissa. Taulukko 3. Liuotinaineiden käytön jakaantuminen eri tuotantoprosesseihin. Isopropanoli [t/a] Pesunesteet [t/a] Painovärien liuottimet [t/a] Postitusmusteen ohennin [t/a] Heatset-koneet 9,925 0,340 44,975 2 kpl Sanomalehtirotaatio 0,600 4,333 Sitomo 1,170 Heatset-painokoneissa käytetään noin 90 % laitoksen liuotinaineista. Sanomalehtirotaation normaali käyttöaste on sen verran pieni (15 % maksimista), että myös käytetyn liuottimen määrä on vähäistä. Varastointi Painorakennuksessa on paperi- ja värivarasto sekä palavien nesteiden varasto, joka on mitoitettu litralle kemikaaleja. Palavien nesteiden varastossa säilytetään myös syntyneitä kemikaalijätteitä. Erillistä ongelmajätevarastoa ei ole. Kemikaaleja tai jätteitä on satunnaisesti ja lyhytkestoisesti säilytetty myös käsittelytilassa palavien nesteiden varaston edessä. Kemikaaleja varastoidaan maksimissaan 200 litran vetoisissa tynnyreissä. Sekä varasto, että käsittelytila on varustettu valuma-altain. Varastossa altaiden vetoisuus on litraa ja käsittelytilassa 200 litraa. Varastossa ei ole viemäröintiä, mutta lattian alla on umpinainen bunkkeritila, johon valuma-altaista mahdollisesti ylivuotavat nesteet valuvat. Bunkkerissa on myös suljetun viemäröinnin 2 m 3 :n säiliö. Nesteet eivät pääse valumaan bunkkerista muualle. Käsittelytilan läheisyydessä ei ole viemärikaivoja. Tuotantotiloissa on noin litran suuruisia painovärisiiloja, jotka on yhdistetty maanpäällisten putkistojen kautta suoraan painokoneille. Tuotantotilojen painovärisiiloja ei ole sijoitettu suoja-altaisiin. Nestekaasu varastoidaan rakennuksen ulkopuolella olevassa maanalaisessa 15 m 3 :n säiliössä. Nykyinen nestekaasusäiliö on tarkoitus korvata uudella 68 m 3 :n säiliöllä Oy Shell Ab:n toimesta heti, kun Tukes on myön-

8 tänyt tarvittavan luvan. Vaihto tapahtuu todennäköisesti vuoden 2010 aikana. Erillisessä varastorakennuksessa sijaitsee kattilahuone ja kaksi muovista polttoöljysäiliötä, joiden yhteistilavuus on litraa. Keskellä varastotilan lattiaa on yksi viemäriaukko. Molemmat säiliöt sijaitsevat peltisissä suojaaltaissa, joiden koko on 100 % öljysäiliöiden tilavuudesta. Raakaveden otto ja käyttö Liikenne ja kuljetukset Laitoksen vuosittainen vedenkulutus on noin m 3 /a. Käytetystä vesimäärästä ilmankostutukseen kuluu m 3 ja koneiden jäähdytykseen m 3. Laitosalueelle kohdistuva liikennöinti muodostuu lähtevien ja saapuvien tuotteiden rekka- ja kuorma-autoliikenteestä. Lähtevää ja saapuvaa tavaraa kuljetetaan kahdesta vartioidusta portista. Laitokselle tuotavat kemikaalit kuormataan kuormaustelakan ja lastaussillan kautta. Lastaussilta on tasainen, joten aineet voidaan hakea trukilla suoraan kuorma-autosta ja ajaa edelleen palavien nesteiden varastoon. Kemikaalit toimitetaan tyypillisesti 200 litran tynnyreissä. Painovärit toimitetaan kuution konteissa. Energian käyttö, energiatehokkuus ja paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Forssan Kirjapaino Oy:n energiankulutus jakaantui vuonna 2008 seuraavasti: sähkö 5380 MWh kaukolämpö 3200 MWh propaanikaasu 326,7 t. Sähköä ja kaukolämpöä käytettiin tehdaskiinteistön lämmitykseen. Propaania käytettiin painokoneiden energianlähteenä sekä jälkipolttimien tukipolttoaineena. Laitoksen lisälämmitykseen käytetään öljypoltinta, jonka teho on 200 Mcal/h (n. 0,23 MW). Polttoaineena polttimessa käytetään kevyttä polttoöljyä (POK), jonka käyttö on vuosittain litraa. Polttimen poistohormin korkeus on 8 metriä. Forssan Kirjapaino Oy:n mukaan laitos edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Laitos on laatinut osana ympäristöhallintajärjestelmäänsä oman BATraporttinsa, jossa on vertailtu laitoksen toimintaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittävään BREF-asiakirjaan. Laitos on panostanut parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan uusimalla laitteistojaan säännöl- 8

9 lisin väliajoin sekä seuraamalla tarkoin vaihtoehtoisien tekniikoiden soveltamista käytäntöön. Laitoksella on muun muassa siirrytty prepresstoiminnoissa filmivapaaksi, jolloin tulostus tehdään suoraan painopelleille. Tämä on vähentänyt muun muassa jätemääriä ja energiankulutusta. Myös heatset-koneiden VOC-päästöjen puhdistuksessa käytettävät termiset jälkipolttimet edustavat toimialalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuten myös laitoksen päästötasotkin. Luvan hakijan mukaan tuotantolaitteistojen energiankäyttöön ei voida suurestikaan vaikuttaa enää käyttötilanteessa. Energiatehokkuus huomioidaan laitteistoja valittaessa. Jälkipolttolaitokselle on tehty lämmön talteenottoa koskeva selvitys vuonna Lämmön talteenotolla olisi mahdollista korvata kaukolämpöä. Talteenottolaitteistojen vaatimat investoinnit eivät ole hakijan mukaan osoittautuneet kannattaviksi. Jälkipolttotekniikan vaihtaminen regeneratiiviseen termiseen polttoon (RTO-tekniikka) toisi huomattavat säästöt kaasun kulutukseen. Hakija selvittää parhaillaan tämän tekniikan soveltuvuutta ja käyttöönottoa. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Forssan Kirjapaino Oy:llä on sertifioitu standardiin ISO 14001:2004 perustuva ympäristönhallintajärjestelmä. 9 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Jätevesipäästöjä viemäriverkostoon muodostuu noin m 3. Suurin osa jätevedestä on laadultaan asumisjätevettä. Jätevesiverkostoon lasketaan käsittelemättömänä myös painolevyjen huuhteluvesiä. Huuhteluvedet ovat peräisin valotusprosessista. Toiminnanharjoittaja ei ole osannut arvioida muodostuvien huuhteluvesien määrää eikä vesianalyysejä haitta-aineiden osalta ole tehty. Painokoneiden pesu- ja huuhteluvedet johdetaan putkistoja pitkin bunkkerissa olevaan vesisäiliöön, joka sijaitsee palavien nesteiden varaston lattian alapuolella. Nämä ja tuotantoprosesseissa muodostuvat liuotinvesiseokset, kehite- ja kiinnitejäteliuokset kerätään talteen ja toimitetaan Ekokem Oy Ab:lle jatkokäsittelyyn. Suljetun viemäröinnin jätevesitankki tyhjennetään laitoksen ulkoseinässä olevan imuyhteen kautta. Imuyhteen edessä on massiivinen koroke, johon on istutettu pensaita. Tämä estää käytännössä törmäykset imuyhteeseen ajoneuvolla. Piha-alue on asfaltoitu. Hulevedet ohjautuvat kaupungin sadevesiviemäriin. Painohallin ja varastorakennuksen välisellä piha-alueella on sadevesikaivoja arviolta 20 metrin välein. Lastauslaituria lähinnä oleva sadevesikaivo on noin 20 metrin päässä.

10 10 Päästöt ilmaan Laitoksella käytettävistä liuotinaineista aiheutuu ilmaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Liuottimia sisältävät painokoneiden painovärit, kostutusvesi, pesunesteet sekä postitusmuste. Laitoksen toimintaan sovelletaan ns. VOC-asetusta (435/2001) käytettyjen liuottimien kokonaismäärän ollessa yli 15 t/a. Forssan Kirjapaino Oy:n toiminta on em. asetuksen liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettua heatset-rainaoffsetpainatusta. Liuottimien kulutus laitoksella ylittää 25 t/a, joten poistokaasujen päästöraja-arvoksi saadaan 20 mg C/Nm 3. Asetuksen mukainen suurin sallittu hajapäästö on enintään 30 % käytetyistä liuottimista. Valmiiseen painotuotteeseen on sitoutunut arviolta 3 % musteen liuottimesta. Forssan Kirjapaino Oy:ssä heatset-painokoneisiin on integroitu jälkipolttimet. VOC-päästöjen käsittelemiseksi Poistokaasut ohjataan noin 17 metriä maanpinnasta olevan piipun kautta ulkoilmaan. Molemmat painokoneet on koteloitu ja suurin osa painovärien sisältämästä liuottimesta saadaan kerättyä talteen ja johdettua termiseen jälkipolttolaitteistoon (+752 C), jossa suurin osa näistä yhdisteistä hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Heatset-painokoneiden jälkipolttimien poistokaasujen VOC-mittauksia on tehty vuonna 2005 sekä Mittauskohteena olivat painokoneiden jälkipolton poistohormit. Päästövirtauksia analysoitiin jatkuvatoimisella kokonaishiilivetyanalysaattorilla, joka oli varustettu liekki-ionisaatioilmaisimella. Taulukkoon 4 on koottu päästömittaustiedot vuodelta 2009 sekä vertailu VOC-asetuksen määrittämiin poistokaasujen päästöraja-arvoihin. Taulukko 4. Heatset-laitoksen VOC-päästöt vuonna 2009 tehtyjen päästömittausten perusteella. TOC-pitoisuus TOCpäästö VOC-asetuksen poistokaasujen (C-ekv.) [mg/m 3 (n)] [kg/h] päästöraja- arvo [mg/m 3 (n)] Iso Esko - 318,5 1,9 20,0 painokone Neuvos-painokone 7,7 0,045 20,0 Mittaustuloksista havaitaan, että Iso Esko -painokoneen VOC-päästöt eivät ole olleet vuonna 2009 asetuksen mukaiset. Neuvos-painokoneen VOC - päästöt alittivat asetuksen määrittämät poistokaasujen raja-arvot. Iso Esko -painokoneen jälkipolttimen voidaan olettaa olevan epäkunnossa. Toiminnanharjoittaja arvioi jälkipolttimen olleen epäkunnossa vuoden ajan. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut korjauttavansa Iso Eskon jälkipolttimen toimintakuntoon vuoden 2009 loppuun mennessä. Insinööritoimisto Ecobio Oy on Forssan Kirjapaino Oy:n toimeksi annosta arvioinut heatset-laitoksen VOC-päästöjä molempien jälkipolttimien toimiessa normaalisti. Iso Eskon päästöjä arvioitaessa käytettiin vuoden 2005

11 Melu ja tärinä päästömittaustietoja. Taulukkoon 5 on koottu arviot laitoksen VOCpäästöistä. Taulukko 5. Arvio heatset-laitoksen VOC-päästöistä jälkipolttimien toimiessa normaalisti. Neuvos-painokone Iso Esko - painokone Käyntiaika [h/a] Jälkipolttimen poistokaasujen 7,7 15,0 TOC-pitoisuus [mg/m 3 (n)] (Päästömittaukset, Neuvos v ja Iso Esko v. 2005) Vastaava TOC-päästö 0,045 0,055 [kg/a] Vuotuinen päästö [kg] 318,0 385,0 Arvion perusteella molempien painokoneiden poistokaasujen päästörajaarvot tulevat alittamaan asetuksen vaatimukset edellyttäen, että jälkipolttimet ovat toimintakunnossa. Heatset-painokoneiden aiheuttamat VOCpäästöt ovat < 1 t/a. Coldset-painokoneiden VOC-päästöt johdetaan käsittelemättöminä ilmaan. Sanomalehtien painannassa käytetään huomattavasti vähemmän liuotinaineita kuin heatset-painokoneissa. Coldset-tekniikka ei myöskään kuulu VOC-asetuksen soveltamisalaan. Jälkipolttimien toimiessa normaalisti Forssan Kirjapaino Oy:n vuosittaiset VOC-päästöt ilmaan tulevat olemaan noin 6,8 tonnia vuodessa. Painolaitos on hakijan mukaan ulospäin käytännössä meluton. Meluselvityksiä tai -mittauksia ei ole tehty. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Laitoksella muodostuvat jätteet lajitellaan ja niistä ylläpidetään seurantataulukkoa. Jätteitä syntyy kaikissa tuotantoprosesseissa. Taulukkoon 6 on koottu laitoksella syntyvät jätelajit, tunnuskoodit, määrä sekä vastaanottaja. Ongelmajätteet on merkattu *:llä. Tiedot ovat vuodelta

12 12 Taulukko 6. Toiminnassa muodostuvat jätteet. Jätelaji Jätenimike Kokonaispaino Vastaanottaja [t/a] Paperijäte ,0 Envor Group Rullantupit, paperi ,2 Envor Group ja hylsykartonki Energiahyötyjäte ,2 Envor Group Pesuliuotin * 69,1 Ekokem Oy Ab Pahvijäte ,1 Envor Group Painolevy, alumiini ,0 Kuusakoski Oy Kehite ja kiinnite * 12,1 Kuusakoski Oy Sekajäte (painokumit, ,3 Envor Group suodatti- met, foliopaperit, PVC-muovi Väripurkit ja pesuliinat * 5,8 Ekokem Oy Ab Loisteputket, ponneputket, * 2,7 Ekokem Oy Ab akut ja muut * Metallijäte ,1 Envor Group Elektroniikka ,1 Kuusakoski Oy Jäteöljy * 1,0 Ekokem Oy Ab Paperi-, kartonki-, metalli- sekä painolevyjätteet hyödynnetään raakaaineena. Ongelmajätteet hyödynnetään energiana. Kuusakoski Oy ja Ekokem Oy Ab hakevat painolaitokselta nestemäisiä ongelmajätteitä joka toinen viikko. Kiinteitä ongelmajätteitä kuten pesuliinoja, väripurkkeja, loisteputkia, elektroniikkaa ja sekalaista painoväreihin tai öljyihin tahriintunutta materiaalia haetaan laitokselta noin neljä kertaa vuodessa. Maaperäpäästöt ja niiden estäminen Hakijan mukaan mahdolliset vuodot eivät valu nykyisellä kuormausmenettelyllä ulos piha-alueelle. Kuormaustelakka on umpinainen ja mahdolliset vuodot rajoittuvat joko kuorma-auton sisälle, kuormaussillalle tai muihin sisätiloihin matkalla kemikaalivarastoon. Imeytysaineita on varattu saataville vuotojen varalta. Mikäli kemikaaleja kuitenkin pääsisi valumaan pihaalueelle, piha on asfaltoitu ja paikalle on varattu viemärinsulkumattoja sadevesikaivojen peittämistä varten. Käyttökemikaaleja toimitetaan laitokselle keskimäärin kerran kuukaudessa. Kevyttä polttoöljyä toimitetaan laitokselle kolme kertaa vuodessa. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Tähän asti toiminnassa syntyneet päästöt on laskettu vuosittain toteutuneiden kemikaalien kulutustietojen mukaan. Vuosittain seurataan lisäksi sähkön, kaukolämmön, propaanin ja veden kulutusta sekä syntyvien jätteiden

13 määriä ja materiaalien kuten paperin ja painovärin käyttöä (tehtyjen ostojen mukaan). VOC-päästömittauksia jälkipolttimien poistokaasuista on suoritettu ajoittain. Luvan hakija ehdottaa päästöjen tarkkailuohjelmaksi vuosittaisia VOC-päästömittauksia jälkipolttimien poistokaasuista. 13 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Nestekaasulle ja isopropanolille on laadittu seurausvaikutusten arviointi, jonka raportti on toimitettu vuonna 2004 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy). Tarkastelussa keskityttiin etukäteen arvioiden painolaitoksen suurimpiin onnettomuusriskeihin nestekaasun (propaani) ja isopropanolin varastointiin sekä käyttöön. Nestekaasulaitteisto on toteutettu säädösten mukaisesti varolaitteineen. Seurausvaikutusten arviointiraportin perusteella lämmönjakohuoneseen asennettiin nestekaasuhälytin. Mahdollisia kemikaalien vuotoriskejä on lastattaessa ja purettaessa tynnyreitä. Lastauslaiturin läheisyydessä on sadevesikaivo. Mahdollisen vuodon sattuessa tynnyrin tai muun astian rikkoutuessa, kaivo peitetään sulkumatolla. Saatavilla on myös imeytysaineita. Sisällä tynnyrit on sijoitettu valuma-altaiden päälle. Suoja-altaissa on imeytysainetta. Lisäksi lähistöllä on saatavilla imeytyshiekkaa, imeytyspuomeja (ns. makkaroita), liinoja ja mattoja. Tuotantokatkoksia ja tuotannon tasaista läpimenoa varmistetaan ennakoivalla kunnossapidolla. Heaset-painokoneiden jälkipolttimen toiminta varmistetaan kerran vuodessa tehtävillä mittauksilla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty , , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Hämeen ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittanut kuulutuksesta Forssan Lehdessä Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Forssan kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Turuntie 18. Tarkastukset ja neuvottelut Hakemuksesta on neuvoteltu ja laitoksella on suoritettu tarkastus

14 14 Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Forssan kaupunginhallitukselta ja Forssan ympäristölautakunnalta sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Forssan ympäristölautakunnan saapuneessa lausunnossa todetaan: Forssan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt luvan kyseiselle toiminnalle. Luvan myöntämisen jälkeen toiminta on laajentunut ja siten on tullut tarve hakea uutta ympäristölupaa. Lautakunnalla ei ole tiedossa, että toiminta olisi aiheuttanut huomattavia haittoja ympäristölle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole esitetty toiminnan ympäristövaikutuksista valituksia. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän saapuneessa lausunnossa todetaan: Ympäristölupahakemus on puutteellinen. Hakemuksessa on esitetty liitteitä, joita ei ole hakemuksen mukana. Hakemuksen liitteenä tulisi olla kartta, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainti, kemikaalivarastot sekä prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet. Lisäksi hakemuksen liitteenä tulisi olla kartta, josta selviää alueen liikennejärjestelyt ja ympäristössä olevat kohteet. Laitoksessa tulisi tehdä laajempi ympäristömeluselvitys, joka toisi esiin sekä päivä- että yöaikaiset melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. VOC-päästöistä ja niiden merkityksestä tulisi tehdä laajempi selvitys, jossa huomioitaisiin etenkin lähellä olevat asukkaat ja koulut. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää vastineensa ympäristölupahakemuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista. Forssan Kirjapaino Oy ei ole jättänyt määräaikaan mennessä vastinetta.

15 15 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Forssan Kirjapaino Oy:n Forssan kaupungissa sijaitsevan kirjapainon toiminnalle. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti ja toiminnassa on kokonaisuudessaan aina huolehdittava siitä, että päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Polttoaineet 1. Öljypolttimessa polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Päästöt ilmaan 2. Heatset-painokoneiden kuivausuunien poistokaasut on käsiteltävä jälkipolttolaitoksella siten, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) poistokaasupäästöt saavat olla enintään 20 milligrammaa orgaanista kokonaishiiltä (mg C) normaalikuutiometrissä (m 3 (n)) ja hajapäästöt enintään 30 % käytetyistä liuottimista. Päästöraja-arvo katsotaan saavutetuiksi, jos yhden mittausjakson aikana saatujen vähintään kolmen mittauslukeman keskiarvo ei ylitä edellä asetettua päästöraja-arvoa eikä mikään mittausjakson tuntikeskiarvoista ylitä päästöraja-arvoa yli 1,5-kertaisesti. Hajapäästöjen raja-arvojen toteutuminen arvioidaan määräyksessä 19 velvoitetun hallintasuunnitelman avulla. 3. Hajapäästöinä yleisilmanvaihdon ja tehdastilojen ovien ja ikkunoiden kautta syntyvät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt on työterveys- ja turvallisuusvaatimukset huomioiden pidettävä mahdollisimman pieninä esimerkiksi pienentämällä yleisilmanvaihtoa työajan ulkopuolella, kiinnittämällä huomiota työtapoihin, jätteiden käsittelyyn, varastosäiliöiden täyttöön ja vahinkotilanteisiin. Päästöt vesiin ja viemäriin 4. Yleiseen viemäriin ei saa johtaa määrältään tai laadultaan sellaisia jätevesiä, joista voi aiheutua vaurioita viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai hyötykäytölle. 5. Luvan saajan tulee uusia Forssan vesihuoltoliikelaitoksen kanssa sopimus teollisuuden jätevesien laskemisesta yleiseen viemäriin. Sopimus ja sen

16 perusteella tehtävän tarkkailun tulokset tulee lähettää liitteineen tiedoksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Forssan kaupungin ympäristöviranomaiselle. 6. Viemäriverkostoon laskettavien painolevyjen huuhteluvesien viemäröintikelpoisuus tulee selvittää laboratoriomäärityksin mennessä. Laboratoriomääritykset on tehtävä ainakin liuotinaineiden, raskasmetallien sekä mahdollisten muiden ympäristönsuojeluasetuksen liitteen 1 mukaisten aineiden pitoisuuksista. Näytteet on otettava huuhteluvesistä, joihin ei ole sekoittunut saniteetti- tai muita laimentavia vesiä. Laboratoriotulokset on toimitettava tiedoksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka voi tarvittaessa antaa jätevesien laatua, käsittelyä tai tarkkailua koskevia lisämääräyksiä. 7. Tehdasalueella muodostuvat hulevedet on kerättävä hallitusti talteen ja johdettava sadevesiviemäreihin siten, että niistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaraa. Laitoksen piha-alueen sadevesiviemärit on kyettävä sulkemaan onnettomuustilanteissa. Kemikaalien käsittely 8. Raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tehdasalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaamista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pintatai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 9. Kemikaalien purku- ja lastauspaikkojen lähialueet tulee asfaltoida käytettävien kemikaalien vaikutuksia kestävällä erikoisasfaltilla. Purku- ja lastausalueiden läheisyydessä olevat sadevesiviemärit tulee varustaa öljynerottimin sekä sulkuventtiilein. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle tehdyistä toimista lupamääräyksen noudattamiseksi viimeistään mennessä. 10. Kemikaalit tulee varastoida siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan kerättyä hallitusti talteen. Nestemäiset kemikaalit tulee varastoida joko suoja-altaissa tai reunakorokkein varustetuissa tiloissa, joissa lattioiden ja seinien väliset saumat ovat tiiviitä. Suoja-altaiden tai tilan tulee itsessään pystyä pidättämään vähintään 100 % varastoitavasta kemikaalimäärästä. Varastojen lattiat ja suoja-altaat tulee pinnoittaa kemikaalien vaikutuksia kestävällä erikoispinnoitteella. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle tehdyistä toimista lupamääräyksen noudattamiseksi viimeistään mennessä. Melu 11. Kirjapainon toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimpien eniten melulle altistuvien kohteiden piha-alueilla ylittää päivällä kello 7 22 ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä kello 22 7 ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db. 16

17 17 Jätehuolto 12. Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Kaikki hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Ensisijaisesti jätteet on toimitettava kohteisiin, joissa hyödynnetään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita. Tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavista kaatopaikalle toimitettavista jätteistä on teetettävä jätteen kaatopaikkakelpoisuustestit. Säännöllisesti syntyvän samanlaatuisen jätteen kaatopaikkakelpoisuus on varmistettava laadunvalvontatestein kaatopaikan pitäjän edellyttämin väliajoin. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain alueellisen ympäristökeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. 13. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Ongelmajätteet on pakattava asianmukaisin, sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin, tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, mutta kuitenkin vähintään joka vuosi, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen käsittely. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Tuotannon VOC-poistokaasut saa ohjata jälkipolttolaitoksen ohi vain poikkeuksellisesti lyhytaikaisissa häiriö- ja huoltotilanteissa. Termisen polttolaitoksen vuosittainen ohitusaika saa olla enintään 5 % tuotannon käyntiajasta. Jälkipolttolaitoksen huollot on pyrittävä tekemään aikana, jolloin ei ole tuotantoa ja tärkeimpien varaosien saatavuus on varmistettava ohitustilanteiden minimoimiseksi. 15. Toiminnanharjoittajan tulee olla varautunut vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle. Vuotoina ympäristöön päässeiden kemikaalien ja ongelmajätteiden keräystä varten tulee olla saatavilla riittävä määrä imeytysaineita. Suurempia onnettomuus- ja ympäristövahinkotilanteita varten tulee toiminnanharjoittajalla olla riittävästi myös muuta ympäristövahinkojen torjuntalaitteistoa ja -tarvikkeita saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ja

18 kehittää torjuntavalmiutta, kouluttaa henkilöstöä ja järjestää torjuntaharjoituksia. 16. Kaikissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesihuoltolaitoksen viemäriin tai maaperään on viipymättä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin laitteistojen kuntoon saattamiseksi sekä tällaisten päästöjen estämiseksi päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtumien toistumisen ehkäisemiseksi. Tilanteista joista aiheutuu tai uhkaa aiheutua merkittävästi normaalista toiminnasta suurempia päästöjä tai ympäristövahingon vaaraa, tulee välittömästi ilmoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä viemäriin joutuvista päästöistä vesihuoltolaitokselle. Ilmoituksen tulee sisältää kuvaus häiriöstä, häiriön syy ja kesto, tapahtuma-aika, ympäristövaikutukset sekä suoritetut ennallistamis- ja ehkäisytoimenpiteet, joilla häiriötilannetta on hoidettu. Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja ylläpitää henkilökunnalle ohjeistoa minkälaisista päästöistä tulee tehdä ilmoitus. 17. Laitoksen on laadittava ympäristöriskianalyysi ja sen perusteella toimintasuunnitelmat poikkeuksellisia tilanteita varten mennessä. Riskianalyysin on sisällettävä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sekä häiriöpäästöihin ja onnettomuustilanteisiin, mukaan luettuna sammutusvesien aiheuttamat päästöt, kohdistuvat ympäristöriskit. Riskianalyysi on uusittava säännöllisin väliajoin tai muuten pidettävä ajan tasalla. Ympäristöriskianalyysi tulee toimittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuotta 2010 koskevan jäljempänä määräyksessä 22. velvoitetun vuosiraportoinnin yhteydessä. Tarkkailu Käyttö- ja päästötarkkailu 18. Koneita, laitteita kuten jälkipolttimia, öljynerottimia, varastoja, säiliöitä, putkistoja sekä valvonta- ja hälytyslaitteita, niiden kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti ja ryhtyä viipymättä tarvittaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Erityisesti painokoneisiin integroitujen jälkipolttimien tasainen toiminta on varmistettava käyttötarkkailulla 19. Jälkipolttolaitoksen poistokaasujen orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (mg C/m 3 (n)) ja puhdistustehokkuus (%) on määritettävä mittauttamalla ulkopuolisella asiantuntijalla joka toinen vuosi. Ensimmäiset mittaukset on tehtävä mennessä. Ensimmäisen mittauksen yhteydessä on myös määritettävä laitoksen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hajapäästöt (t/a, % liuottimien käytöstä). Mittaustilanteiden on vastattava mahdollisimman hyvin normaalia tuotantotilannetta mm. puhdistettavien prosessikaasujen ja jälkipolttolaitoksen toiminnan suhteen ja mittausten keston on oltava riittävä. Mittausten aikana 18

19 on pidettävä kirjaa tuotannossa käytetyistä liuottimista sekä tuotantoprosessien ja jälkipolttolaitoksen toiminnasta. Luvan saajan on toimitettava mittaussuunnitelma Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kuukautta ennen ensimmäisiä päästömittauksia. Suunnitelmasta on myös käytävä ilmi esitys hajapäästöjen määrittämiseksi. Mittausraportti on toimitettava tiedoksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. 20. Luvan saajan tulee laatia valtioneuvoston asetuksen orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001) liitteen 3 mukainen liuottimien hallintasuunnitelma tai muutoin vastaava suunnitelma siten, että päästöjen raja-arvojen noudattamien voidaan arvioida. Hallintasuunnitelmassa tulee esittää muun muassa laitoksen poistokaasupäästöt päästömittausten perusteella, talteen otetut sekä jätteenä erotetut liuottimet ja muodostuvat hajapäästöt. Hallintasuunnitelmassa on esitettävä selkeästi käytetyt laskentakaavat ja laskentaperusteet. Laitoksen toiminnasta aiheutuvat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) käytöstä aiheutuva vuosittainen kokonaishiilipäästö (t C/a) ilmaan on laskettava orgaanisten liottimien hallintasuunnitelman avulla siten, että kokonaispäästöt muodostuvat heatset-painokoneisiin integroitujen jälkipolttimien poistokaasupäästöistä (mg C/Nm 3, t C/a) ja hajapäästöistä (t C/a, % käytetystä kokonaisorgaanisesta hiilestä). Tässä ja edellä lupamääräyksessä 19 määrätyn mukainen päästöjen hallintasuunnitelma on liitettävä vuotta 2010 koskevaan vuosiraportointiin. Hallintasuunnitelma tulee ylläpitää ja päivittää vuosittain. 21. Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa toiminnanharjoittajan esityksestä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. Vaikutustarkkailu 22. Kirjapainon toiminnasta aiheutuvat ekvivalenttimelutasot (L Aeq ) lähimpien laitoksen länsipuolella olevien asuintalojen piha-alueilla on mitattava ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauksin kertaluonteisesti viimeistään mennessä. Mittaukset on suoritettava vähintään kahdessa kohteessa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen " mukaisesti. Mittauksia koskeva suunnitelma on esitettävä viimeistään kuukautta ennen suunniteltujen mittausten suorittamista Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. Melumittausraportti on toimitettava tie- 19

20 doksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Forssan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mittausten laadunvarmennus 23. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. Kirjanpito ja raportointi 24. Laitoksen käytöstä ja valvonnasta, häiriötilanteista, ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toteutetuista ympäristönsuojelutoimenpiteistä, päästöistä, jätteistä ja jätehuollosta on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpitoon on merkittävä vuosittaista raportointia varten tarvittavat tiedot. Seurantakirjanpidon perusteena olevat asiakirjat, kuten laitoksen käyttöä ja valvontaa koskevat tallenteet, häiriökirjanpito, huoltotodistukset, tutkimus-, mittaus- ja tarkkailutulokset, jätekirjanpito ja jätteiden siirtoasiakirjat, tulee säilyttää vähintään viiden vuoden ajan. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. 25. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: vuotuinen tuotantomäärä (t/a), tuotannon käyntiajat (h/a) sekä toiminnassa käytettävien raaka-aineiden ja kemikaalien laatutiedot ja kulutusmäärät (t/a) vuodessa käytettyjen liuottimien kokonaismäärä (t/a) sekä heatsetpainotoiminnassa käytettyjen liuottimien kulutus (t/a) lämmitykseen käytetyn kevyen polttoöljyn käyttö- (t/a) ja laatutiedot ilmaan aiheutuneet arvioidut ja/tai mitatut haituvien orgaanisten yhdisteiden päästöt (mg C/m 3 (n), t/a) ja niiden laskenta sekä päästöjen hallintasuunnitelma (määräys 20.) VOC-jälkipolttimien käyttöajat, ohitukset ja huollot veden- ja energiankulutus toiminnassa syntyneet jätteet (määrä, jätenimike, laji, toimituskohteet, jätteen kuljettajat sekä hyödyntämis- ja käsittelytavat R- ja D-koodein) viemäriin johdetun jäteveden määrä vuoden aikana sattuneet häiriötilanteet (ajankohta ja kesto, syy, päästö, muut seuraukset, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset) vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa. 20

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 ASIA Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta.

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta. U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 31.5.2004 Annettu julkipanon jälkeen No YS 599 Dnro UUS-2003-Y-3-111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 131/2014/1 (Dnro ESAVI/297/04.08/2012), annettu 30.6.2014 Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000,

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot