Liitto rake neru ngot Terdksestd ja betonista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitto rake neru ngot Terdksestd ja betonista"

Transkriptio

1 Liitto rake neru ngot Terdksestd ja betonista Rak Rakennuksen rungon suunnittelu Kevdt2007 Brockmann Minho, Heino Mari, Kumar Ranjit

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Liittorakenteiden toimintaperiaate Liittorakenteiden edut Runkojärjestelmät Kehärakenteet Jäykistysseinät kehän ytimenä Kerroskohtaiset jäykisteseinät Jäykistetornit Liittopalkit Periaatteet Erilaiset liittopalkit Deltapalkki HQ-palkki I-palkki MEK-liittopalkki SteelComp -liittopalkki HomeCon liittopalkki Liittolaatat Periaatteet Erilaiset liittolaatat SteelComp -liittolevy Express -liittolevy HomeCon -liittolevy Liittopilarit Periaatteet Erilaiset liittopilarit Betonitäytteiset teräsputkipilarit I-profiilit SteelComp -liittopilarit Liittorakennerungot asuinrakennuksessa Liittorakennerungot toimistorakennuksessa Yhteenveto Lähteet...16

3 1 Johdanto Liittorakenteella ymmärretään yleisesti mitä tahansa kahdesta tai useammasta materiaalista muodostuvaa rakennetta. Tavallisimmin liittorakenteina käytetään kuitenkin teräsrakenteiden tai ohutlevyrakenteiden ja betonin yhdistelmää. Liittorakennerungoissa voidaan yhdistää paikallavalutekniikan ja valmisosarakentamisen edut. Perinteisissä paikalla valetuissa rungoissa tarvittava muottityö on lisännyt huomattavasti runkovaiheen kustannuksia. Liittorakennerungoissa tavanomainen muottityö on korvattu paikalleen jäävällä teräsmuotilla ja kuorilaatalla. Teräksisiä liittorakennekomponentteja on helppo tuoda työmaalle suuria määriä yhdellä kerralla. Vaikka betoni ja teräs ovat hyvin erityyppisiä rakennusmateriaaleja, ne täydentävät hyvin toisiaan. Niillä on likimain samansuuruinen lämpölaajenemiskerroin. Rakenteet suunnitellaan siten, että betoniosille tulee puristusta ja teräsosille vetoa. Betoni suojaa lisäksi terästä syöpymiseltä ja mahdollisissa palotilanteissa korkeilta lämpötiloilta. Betonista teräsosat saavat yleensä myös tukea kiepahtamista ja lommahtamista vastaan. 2 Liittorakenteiden toimintaperiaate Teräsbetonirakenteen toiminta perustuu teräsosan ja betoniosan täydelliseen tai osittaiseen yhteistoimintaan. Teräsosa voi olla rakenneterästä tai ohutlevyterästä ja betoniosa tavallista betonia, korkealujuusbetonia tai kevytbetonia. Välipohjarakenteena käytettävän teräsbetoniliittorakenteen perustyyppinä voidaan pitää yksiaukkoista vapaasti tuettua liittopalkkia, johon tukeutuu liittolaatta. Tällöin liittopalkin teräsprofiili tarvitsee yleensä palosuojauksen. Liittolaatan palonkestovaatimukset edellyttävät tavallisesti joko alapintaan kiinnitettävää suojausta tai laattaan sijoitettavaa lisäraudoitusta. Teräsosan ja betoniosan yhteistoiminnan varmistamiseksi käytetään useimmiten teräsprofiilin ylälaippaan hitsattuja vaarnatappeja, jotka mitoitetaan joustavina liittiminä. Liittolaatan teräsohutlevy voi olla vapaasti tuettu tai jatkuva. Betoniosan yläpintaan on joka tapauksessa syytä sijoittaa tukiraudoitus, joka estää haitallista halkeilua ja toimii samalla momenttiraudoituksena. Kuva 1. Teräspalkin yhteistoiminnan asteet betonilaatan kanssa.

4 3 Liittorakenteiden edut Liittorakenteiden käytöllä on useita etuja. Paikalla valettujen teräsbetonirakenteiden ongelmana on usein työläs ja kallis muottityö. Liittorakennerungoissa muottityö voidaan jopa kokonaisuudessaan korvata paikalleen jäävillä liittomuoteilla, jotka ovat samalla mittatarkkoja. Näin rakentaminen nopeutuu ja riskit pienenevät. Liittorakenteiden suunnitteleminen on kuitenkin useissa tapauksissa työläämpää kuin perinteisten rakenteiden. Suunnittelutyötä helpottamaan liitorakenteiden valmistajat ovat laatineet suunnitteluohjelmia omille tuotteilleen, sillä eri valmistajien liittorakenteet poikkeavat sekä toimintaperiaatteeltaan että muodoltaan toisistaan. Asuinrakennuksissa liittorakenteilla voidaan toteuttaa myös monimuotoisia pohjaratkaisuja. Rakennuksen muoto ei ole sidottu käytettävän muotti- tai elementtijärjestelmän mittoihin. Pilarilinjoihin nähden ulokkeiden ja syvennysten toteuttaminen on helppoa. Toimisto- ja liikerakennuksissa liittorakenteet lisäävät tilojen muuntojoustavuutta. Liikerakennuksissa käyttäjät ja heidän tarpeensa muuttuvat. Muutoksiin varaudutaan parhaiten pyrkimällä mahdollisimman pieneen kantavien pystyrakenteidenmäärään ja välipohjien palkittomuuteen. Liittopalkkirakenteilla saavutetaan rakenteen pieni korkeus ja alapinnan tasaisuus. Liittorakenteiden vapaa mitta- ja muotojärjestelmä on lisännyt liittorakenteiden käyttöä saneerauskohteissa. Liittorakennekomponentit ovat lisäksi keveitä, jolloin työmaalla ei tarvita raskasta nostokalustoa. Runkorakenteiden raskain osa eli betoni saadaan paikalleen helposti letkulla pumppuautosta. Esivalmistettujen rakenneosien asennus on nopeaa ja niitä voidaan tarvittaessa työstää helposti työmaaolosuhteissa. Liittorakenteet parantavat saneerattavan rakennuksen käytettävyyttä sekä sen paloteknisiä ja akustisia ominaisuuksia. Liittorakenteiseen välipohjaan voidaan myös myöhemmin tehdä uusia aukkoja helpommin kuin esimerkiksi ontelolaattavälipohjaan. Liittolaattoja käytettäessä pyritään säästämään materiaali- ja työkustannuksissa verrattuna tavallisiin paikalla valettuihin betonilaattoihin. Liittolaattaa käytettäessä vältytään muottien purkamiselta ja puhdistukselta. Vetoa vastaanottavan poimulevyn sijaitessa aivan rakenteen alapinnassa, voidaan käyttää ohuempia laattoja. Työvaiheet myös vähenevät, kun liittorakenteiset välipohjat voidaan valaa suoraan valmiiseen pintaa, jolloin ei tarvita erillistä pintabetonia. Paikalleen jäävät liittomuotit voidaan toimittaa työmaalle valmiiksi pintakäsiteltyinä. 4 Runkojärjestelmät Viime vuosikymmeninä on kehitetty lukuisia runkojärjestelmiä, joissa terästä ja betonia on yhdistetty menestyksellä Kehärakenteet Kehät voivat olla jäykkiä tai joustavia, riippuen palkkien suhteellisesta jäykkyydestä pilareihin verrattuna. Jäykässä systeemissä pilarit ja palkit on liitetty toisiinsa jäykästi välittämään vaakakuormat perustuksille. Lisäksi laatat toimivat välipohjan tasossa levyjäykisteinä Jäykistysseinät kehän ytimenä Kehäjärjestelmään voi kuulua jäykistysseiniä, jotka toimivat levyinä poikittaisvoiman suunnassa. Jäykistysseinät ympäröivät tavallisesti hissikuiluja, porrassyöksyjä ja muita kuiluja ja palvelevat useampaa tarkoitusta. Jäykistysseinän ja kehän yhdistelmä toimii tarkoituksenmukaisesti sekä gravitaatio- että vaakavoimille. Tietyissä tapauksissa on tarpeen tutkia riittävän sitkeyden olemassaolo.

5 4.1.3 Kerroskohtaiset jäykisteseinät Eri kerroksissa jäykistysseinät voivat olla jaksollisesti eri paikoissa. Seinät kannattavat sekä ylä- että alapuolista välipohjaa ja jaksollisuuden ansiosta niiden avulla on helppo muodostaa liikerakennuksiin tarvittavia suuria avoimia aloja Jäykistetornit Edellisistä järjestelmistä muodostuu yhdistettynä jäykistetorneja, jotka toimivat jäykkinä mutta reiällisinä putkina ja välittävät jäykkyytensä avulla sekä gravitaatio- että vaakavoimat perustuksille. Rakennuksen korkeudesta riippuen jäykistysseinät (rungon ytimenä) voidaan yhdistää ulkoisen jäykistetornin kanssa. Tällainen tunnetaan "kehällä ympäröitynä tornina". 5 Liittopalkit 5.1 Periaatteet Liittopalkeissa yhdistyvät betonin hyvä puristuslujuus ja teräksen hyvä vetolujuus. Liittopalkit asennetaan tuille, jonka jälkeen ontelolaatat ja muut laatat asennetaan niiden varaan. Laattojen asennuksen jälkeen saumat ja palkki täytetään betonilla. Palkkien mitoituksessa on huomioitava valmiin liittorakenteen kuormituksen lisäksi asennusaikaiset kuormitukset. Palkin on kestettävä toispuoleinen kuormitus, jolloin laatat on asennettu ensin palkin toiselle puolelle. Palkin täytyy myös kestää saumavalun aikainen tilanne, jolloin saumabetoni ei vielä ole kovettunut. Kun suunnitellaan palkkia, joka toimii yhdessä ontelolaatan tai muun laatan kanssa, on laatan mitoituksessa huomioitava myös rakenteen yhteistoiminnasta aiheutuvat lisärasitukset. Palotilanteessa betonilaatta suojaa tehokkaasti laatan sisällä olevia teräsosia. Laatan alapuolinen palkin osuus voidaan suojata paloeristepinnoitteella, koteloinnilla, paloa kestävällä alas lasketulla kattorakenteella tai betonin sisään sijoitetaan palotilan kuormitusta vastaava harjateräsraudoitus. Liittorakenteiden sovellusohjeissa palkit jaetaan neljään perustyyppiin, joiden rakennemitoitus poikkeaa jonkin verran toisistaan. Markkinoilla on lisäksi paikallavalutekniikkaan kehitettyjä tyyppihyväksyttyjä ratkaisuja, jotka toimivat valmiin rakenteen pinnassa olevana raudoituksena ja paikalleen jäävänä valumuottina. Tässä tapauksessa teräksen ja betonin yhteistoiminta on yleensä täydellinen ja osa rakenteen kantokyvystä on perinteisen raudoituksen varassa. Tällöin myös palonkesto on hyvä. Perustyypeille 1, 2 ja 3 edellytetään, että teräs ja betoni toimivat rakenteellisista syistä yhdessä vähintään 50 prosenttisesti. Suomessa käytetään pääasiassa palkkityyppejä 1 ja 2. (1) Teräsprofiilin ja betonilaatan muodostama liittopalkki, jossa teräsprofiili on kokonaan betoniosan ulkopuolella. (2) Teräsprofiilin ja betonilaatan muodostama liittopalkki, jossa teräsprofiili on osittain betoniosan sisällä. (3) Teräsprofiilin ja betonilaatan muodostama liittopalkki, jossa teräsosa on kokonaan betoniosan sisällä. (4) Teräsprofiilin ja betonin muodostama liittopalkki, jossa palkin ja laatan välillä ei ole yhteistoimintaa Kuva 2.

6 5.2 Erilaiset liittopalkit Deltapalkki Teräksisen Deltapalkin varaan voidaan tukea kantavat rakenteet, kuten ontelolaatat, liitto- ja kuorilaatat sekä paikallavalulaatat. Palkki täytetään betonilla saumavalun tai muun betonivalun yhteydessä. Kun betoni on kovettunut, palkki toimii liittorakenteena. Deltapalkin käyttö ei edellytä alaslasketun katon käyttöä. Väliseinien paikat eivät ole riippuvaisia palkkien sijainnista, joten rakennuksen sisätiloja voidaan joustavasti muuttaa. Palkin rei'itetty rakenne mahdollistaa putkitukset ja läpiviennit pituus- ja poikkisuuntaan. Poikkisuunnassa maksimi putkikoko on d 120 mm. Betonipilareita käytettäessä Deltapalkin leveys on sama kuin pilarinleveys, jolloin laattoja ei tarvitse loveta. Palkin pintakäsittelyvaihtoehtoja ovat: kuumasinkitys, pohjamaalaus tai vaativa korroosion estomaalaus. Palonaikaisessa tilassa laataston kannatus tapahtuu teräspalkin vinoon uumaan tukeutuen. Palotilanteessa palkin sisään asennetut harjateräkset kantavat palkille tulevat kuormitukset. Umpivaletun rakenteen ääneneristävyys on vähintään sama kuin kerrostenvälillä muissa laataston osissa. Kuvassa 3 on Deltapalkin liitos laatastoon ja kuvassa 4 on detalji Deltapalkin ja laataston saumavalusta. Kuva 3. Deltapalkin liitos laatastoon. Kuva 4. Detalji Deltapalkin ja laataston saumavalusta.

7 5.2.2 HQ-palkki HQ-palkissa ontelolaatta tukeutuu palkin alalaipan varaan. Ennen sauma- ja pintabetonin valamista asennetaan ns. ripustusraudoitus, joka voidaan vetää palkin yli. Tällöin ei palkin uumaa tarvitse rei'ittää. Saumavalua varten tulisi jättää noin 35 mm palkin ja ontelolaatan pään väliin. HQ-palkin liitos tehdään usein piiloliitoksena. Kuvassa 5 on HQ-palkin ja ontelolaatan liitos. Kuva 5. HQ-palkin ja ontelolaatan liitos I-palkki I-palkit sijaitsevat laatan alapuolella, jolloin palosuojaus on yleensä välttämätön. Teräsosan ja betonin yhteistoiminnan varmistamiseksi käytetään teräsprofiilin ylälaippaan hitsattuja vaarnatappeja, jotka mitoitetaan saumakohdassa vaikuttavalle työntövoimalle. Kuvassa 6 on palosuojattu I-palkki. Kuva 6. Palosuojattu I-palkki.

8 5.2.4 MEK-liittopalkki MEK-palkki muodostuu kahdesta teräsprofiilista. Ylempi I-profiili on yhdistetty alla olevaan pohjalevyyn. Pohjalevy ja I-profiili yhdistetään vinositeillä. Pohjalevy toimii vetoraudoituksena ja elementtilaattojen asennuksen aikaisena tukena. Palotilanteessa pohjalevyn lujuutta ei huomioida ollenkaan. Betonitäytöllä suojatun I-profiilin alalaippa toimii palotilanteessa vetoraudoituksena ja pohjalevyn päälle voidaan tarvittaessa lisätä harjateräksiä palotilanteen vaatima määrä. Palotilanteessa laatat tukeutuvat holvivaikutuksen ja saumaraudoituksen avulla palkkiin. Sivuside ottaa vastaan asennusaikaiset vääntörasitukset ja välittää liittovaikutuksen aiheuttamat työntövoimat teräsosilta betoniosille. Kuvassa 7 on MEK -palkki ja MEK -reunapalkki valureunuksella. Kuva 7. MEK -palkki ja MEK -reunapalkki SteelComp -liittopalkki SteelComp -liittopalkki eli kaukalopalkki muodostuu rihlakuvioidusta C-profiilista, raudoituksesta ja betonista. Palkin tartunta betoniin syntyy kaukalon sisäpinnassa olevien teräsnystyröiden avulla. SteelComp -liittopalkin kanssa käytetään paikallavalettavaa liittolaattaa. Palkki valetaan laattavalun yhteydessä. Valmis laatta toimii palkkirakenteen ylälaippana. Palkkiprofiili on varustettu päätylevyillä, jotta betonimassa pysyy profiileissa valun aikana. Palkin sisään sijoitetaan palotilanteen vaatima harjateräsraudoitus.

9 Kuva 8. SteelComp-liittopalkit HomeCon liittopalkki HomeCon -liittopalkin teräsosan palkkipuolikas profiloidaan 2,0 mm paksusta sinkitystä teräsohutlevystä. Palkin puolikkaat hitsataan yhteen tai palkin leveyttä säädetään osien väliin hitsatulla välikkeellä. Lisäksi palkin molempiin päihin hitsataan U-muotoiset valutopparit. Teräsosa toimii rakenteessa sekä valumuottina että raudoituksena. Palkki toimii teräsbetoniliittorakenteena betonivalun kovettumisen jälkeen. Erillistä palosuojausta ei yleensä tarvita, koska palkin sisälle sijoitetut betoniterästangot ja hakaraudoitus toimivat "paloraudoituksena". Kuva 9. HomeCon-liittopalkki 6 Liittolaatat 6.1 Periaatteet Liittolaatta on betonin ja teräsohutlevyn, kuorilaatan tai puun muodostama yhdistetty rakenne. Tässä keskitytään betonin ja teräsohutlevyn muodostamiin rakenteisiin. Liittolaattoja voidaan käyttää esimerkiksi rakennusten välipohjina. Liittolaatoissa muotin tekeminen ja raudoitus yhdistyy yhdeksi helpoksi työvaiheeksi. Teräsohutlevy toimii laatan valunaikaisena muottina ja lopullisena yhteen suuntaan toimivana vetoraudoituksena. Lisäksi laatassa tarvitaan yleensä betoniraudoitusta, joka usein

10 toimii samalla palomitoituksen raudoituksena sellaisenaan tai ainakin osana tarvittavaa raudoitusta (kuva 10). Riittävä tartunta ohutlevyn ja betonin välille aikaansaadaan kitkan tai ohutlevyyn tehtyjen painanteiden tai tartuntaprofiloinnin avulla (kuva 11). Lisäksi on syytä estää liittolevyn irtoaminen betonista pystysuunnassa. Taipuessaan rakenteen sisälle syntyneet voimat saattavat muutoin irrottaa ohutlevyn betonista, jolloin laatta voi murtua hyvin äkillisesti. Yhteistoiminta voidaan varmistaa myös pelkästään tukiosien liittimien tai lysmäyksen avulla (kuva 12). Liittolaattojen mitoituksessa on otettava huomioon poimulevyn toimivuus sen ollessa muottina varsinaisen laatan tarkastelujen lisäksi. Ennen betonin kovettumista poimulevyä on tarkasteltava ohutlevyrakenteena ja silloin on lommahdusmahdollisuus muistettava. Itse laatan murtorajatilatarkasteluihin kuuluu taivutus-, leikkaus- ja ankkurointikestävyyden riittävyyden toteaminen. Liittolaattaa käytettäessä vältytään muottien purkamiselta ja puhdistukselta, mikä säästää työkustannuksia ja -vaiheita. Muotolevyn käsittely ja asentaminen on vaivatonta ja sen siihen on helppo asentaa esimerkiksi alakaton kannattimet tai valaisimia. Rakenteen huonoja puolia ovat on, että muotolevy ei kestä suuria pistekuormia, ja että se on huono työskentelytaso. Palonkesto on myös usein testattava kalliilla polttokokeilla. Kuva 10. Teräsohutlevy-betoniliittolaatta Kuva 11. Liittolaatan teräsohutlevyn ja betonin yhteistoiminta laatan taipuessaan synnyttämän kitkan tai ohutlevyyn tehtyjen painanteiden avulla.

11 Kuva 12. Liittolaatan teräsohutlevyn ja betonin yhteistoiminta laatan tuille sijoitettujen liittimien tai ohutlevyyn tehdyn lysmäyksen avulla. 6.2 Erilaiset liittolaatat SteelComp -liittolevy SteelComp -liittolevy (kuva 13) on betoni-teräs -liittolaatoissa käytettäväksi tarkoitettu profiloitu liittolevy. SteelComp -liittolevy toimii kentässä vetoraudoituksena korvaten laatan betoniraudoituksen osittain tai kokonaan. Levyn tehokas tartunta betonin kanssa perustuu lohenpyrstön muotoisen poimun yläpintaan sijoitettuun poikittaiskuviointiin. SteelComp -liittolevyn minimipaksuus on 100 mm, jolloin betonilaatan paksuus teräsohutlevyn päällä on vähintään 50 mm. Betonin kuutiolujuuden tulee olla vähintään 25 MN/m 2. On suositeltavaa käyttää betonia, jolla on mahdollisimman pieni vesisementtisuhde. Betoniterästen myötölujuuden tulee olla välillä N/mm 2. Levyn muotoilu antaa tasaisen laatan alapinnan, jolloin muovipinnoitettua liittolevyä voidaan käyttää valmiina kattopintana ilman alakattoja. Lisäksi sen lohenpyrstöuraan on helppo ripustaa esimerkiksi valaisimia ja ilmanvaihtokanavia erityisen SteelComp -kiinnikkeen avulla. Kuva 13. SteelComp-liittolaatta Express -liittolevy Express -liittolevy on trapetsipoimulevy, jonka alalaippaan on lisätty tartuntaharjat (kuva 14). Poimulevyn paksuus on joko 0,7mm tai 0,9 mm. Tartuntakohdat on lysmätty 80 millimetrin välein jokaiseen harjaan. Muotolevyn ja betonin välinen tartunta on täydellinen eikä liukumaa tarvitse ottaa

12 huomioon liittolaatan mitoituksessa. Laskelmissa voidaan käyttää liittolevyn koko teräspinta-alaa toimivana raudoituksena. Betonin lujuusluokaksi suositellaan vähintään K20. Express -liittolaatassa voidaan käyttää tavanomaista tai tiivistä kevytrunkoaineista betonia. Betonin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on laatan kokonaiskorkeuden oltava vähintään 100 mm. Express-liittolaatan palonkestoaikoja voidaan parantaa käyttämällä lisäraudoitusta, palonsuojamaalausta, alaslaskettua kattoa tai muuta suojaverhousta. Kokonaislaattapaksuudella 160 mm saavutetaan ilmaäänieristysluku 53 db. Tätä voidaan parantaa tekemällä paksumpi laatta tai asentamalla äänieristeet. Keveytensä ansiosta Express -liittolevyt ovat nopeita ja helppoja asentaa. Ne toimitetaan määrämittaisina. Levyt ladotaan paikoilleen, saumat kiinnitetään 500 mm:n välein esimerkiksi poraruuvein, levyjen päät suljetaan profiilitiivisteellä, peltilistalla tai vastaavalla, ja muotti sekä alapinnan raudoitus ovat valmiit. Levyjen alla on käytettävä väliaikaista tuentaa betonoinnin ja betonin kovettumisen aikana (kuva 15). Alaslaskettu katto, vesi- ja viemärijohdot, valaistuslaitteet ynnä muut voidaan yksinkertaisesti asentaa ja ripustaa Express -liittolevyyn. Ripustusosat voidaan kiinnittää tartuntaharjan muodostamaan rakoon kierretyillä peltiruuveilla. Kuva 14. Express-liittolevy valuvaiheessa. Kuva 15. Express liittolevy alhaalta ja ylhäältä katsottuna.

13 6.2.3 HomeCon -liittolevy HomeCon -liittolevy (kuva 16) valmistetaan sinkitystä teräsohutlevystä (Z32). Liittolaatoissa käytettävien levyjen nimellispaksuudet ovat joko 0,7 tai 0,9 mm. HomeCon -levyissä käytetään kahta korkeutta, 45 ja 93 mm, jolloin hyötyleveydet ovat 900 mm ja 700 mm. Teräsohutlevyn ja betonin välistä yhteistoimintaa varten teräslevystä on stanssattu betonivalun sisään jääviä "tartuntanauloja". Kuva 16. HomeCon -liittolevy 7 Liittopilarit 7.1 Periaatteet Liittopilarien lähtökohtana ovat olleet betonitäytteiset teräspilarit, joissa betonia on käytetty palosuojauksena. Nykyisten suunnitteluperiaatteiden mukaan poikkileikkauksen sisältämä betoni otetaan huomioon rakenteen lujuusmitoituksessa. Teräs-betoniliittopilarit jaetaan sovellusohjeen mukaan neljään perustyyppiin. Palotilan mitoituksessa teräsprofiili jätetään huomioimatta. Betoni ja betoniteräkset kestävät palotilanteen kuormat, jotka ovat normaalikuormia pienemmät. Liittopilarit voidaan jakaa kahteen perustyyppiin. I-profiilit ympäröidään kokonaan tai osittain betonilla. Putkipilareiden teräsosa täytetään betonilla. Molemmissa tapauksissa rakenteeseen lisätään

14 myös betoniteräksiä. Betonitäytteisissä putkipilareissa käytetty betoni on tavallisesti kuutiolujuudeltaan vähintään N/mm Erilaiset liittopilarit Betonitäytteiset teräsputkipilarit Putkipilarit voivat olla useita kerroksia korkeita. Paikalle asennettujen teräsprofiilien sisään laitetaan betoniteräkset palotilanteen kestävyyttä varten ja pilari täytetään betonilla. Liittopilarien täytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota betonointitapaan. Ylhäältäpäin betonoitaessa massan erottumisen vaara on suuri. Tiheästi raudoitetuissa pilareissa karkea kiviaines voi muodostaa pilarin alaosaan harvan alueen. Erottuminen voidaan välttää, kun liittopilarit täytetään pumppaamalla betoni pilarin sisään alhaalta ylöspäin. Kuvassa 17 on betonitäytteisiä putkipilareita. Kuva 17. Betonitäytteisiä putkipilareita I-profiilit I-profiileja käyttämällä saadaan aikaan suorakaideliittopilareita. Teräsprofiilin ympärille rakennetaan muotti, johon asennetaan betoniteräkset ja muotti täytetään betonilla. Suomessa I-profiilien käyttö liittopilareissa on vähäistä. Kuvassa 18 on osittain ja kokonaan betonilla ympäröidyt I-profiilit. Kuva 18. Osittain ja kokonaan betonilla ympäröidyt I-profiilit SteelComp -liittopilarit SteelComp-liittopilari (kuva 19) on liittopilareissa käytettäväksi tarkoitettu suorakaide-, neliö- tai ympyräputkiprofiilista valmistettu teräspilari. Liittopilari toimii valutilanteessa muottina, sekä kantaa murtotilassa merkittävän osan pilarin kuormista. Palotilanteessa kantavana rakenteena toimii vain raudoitettu betonipoikkileikkaus. Liittopilarin teräsprofiili ja raudoitettu teräsbetonipoikkileikkaus toimivat murtotilassa kumpikin kuormia kantavina rakenneosina. Kuormat siirtyvät teräsvaipalle pilarin päässä sijaitsevan laippalevyn puristuspinnan kautta. Pilarin alapään laippalevy siirtää vaipalta tulevat kuormat edelleen perustuksille tai muuhun alapuoliseen rakenteeseen. Näin ollen betonipoikkileikkauksen ja teräsvaipan välinen tartunta ei ole kovinkaan merkityksellinen.

15 SteelComp -liittopilarit ovat tavallisesti kerroksen korkuisia. Ne poikkeavat perinteisistä betonitäytteisistä teräsputkipilareista vain liitosdetaljeiltaan. SteelComp -pilarit liitetään välipohjapalkkeihin tai lävistysvahvikkeelliseen välipohjaan pulttiliitoksella. Putken päässä olevaa laippaa hyödynnetään myös putkien liittämisessä toisiinsa. Teräksen sijoittuminen aivan rakenteen ulkopintaan on nurjahduksen kannalta edullista. Kuva 19. Steelcomp -liittopilari. 8 Liittorakennerungot asuinrakennuksessa Liittorakennerunkoja käytetään vähän pientaloissa. Kerrostalokohteissa liittorakenteiden käyttö tulee kyseeseen mikäli jännevälit ovat suuria. 9 Liittorakennerungot toimistorakennuksessa Teräsbetonipilarit ja -palkit ovat normaalin liike- ja toimistotalon kantavan rungon peruskomponentit. Tosin jännitetyt palkit ovat pidempien jännevälien ansiosta osittain syrjäyttäneet teräsbetonipalkkeja. Teollisuusrakentamisessa palkit ovat usein jännitettyjä, mutta pilarit ovat normaaleja teräsbetonipilareita. Pilareista ja palkeista pyritään suunniteltaessa muodostamaan mahdollisimman selkeä runkojärjestelmä, joka toteuttaa tiloille asetetut vaatimukset ja ottaa huomioon tuotannon kannalta järkevän toistuvuuden. Jännebetonipalkkeja käytetään paljon talonrakentamisessa jänneväleillä m. Standardituotannossa on useita tyyppejä I- ja HI-palkkeja, lisäksi tehdään leuka- ja ristipalkkeja. Erityisesti matalien leukapalkkien (leuan korkeus 10 cm) käyttö on lisääntynyt, kun rakenteita pyritään madaltamaan ja helpottamaan esimerkiksi putkivetoja laatastojen alapinnassa. 10 Yhteenveto Liittorakenteilla voidaan saavuttaa monia etuja perinteiseen runkorakentamiseen verrattuna. Erityisesti rakentamisen nopeutuminen ja kevyet rakenteet ovat tehneet liittorakenteista houkuttavan vaihtoehdon. Toistaiseksi liittorakenteet ovat edullisimmillaan keskipitkiä ja pitkiä jännevälejä käytettäessä. Lyhyillä jänneväleillä ei vastaaviin etuihin päästä. Liittorakenteiden suunnittelu ja mitoitus on työläämpää kuin perinteisten rakenteiden, mutta on oletettavissa, että markkinoille saadaan yhä enemmän räätälöityjä mitoitusohjeita ja suunnitteluohjelmia, joilla suunnitteluvaihetta voidaan helpottaa.

16 11 Lähteet - Ruukki, SteelComp tuoteselosteet, Rakennus Express, - VTT, ESDEP Eurooppalaisen teräsrakenteiden suunnittelun koulutusohjelma, luento 10, Liittorakenteet

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

1 Runkoliitokset. 1.1 Betonipilarien liitokset perustuksiin. 1.2 Betonipilarin jatkos. 1.3 Tuulipilarin liitokset

1 Runkoliitokset. 1.1 Betonipilarien liitokset perustuksiin. 1.2 Betonipilarin jatkos. 1.3 Tuulipilarin liitokset 1 Runkoliitokset 1.1 Betonipilarien liitokset perustuksiin DP101: Pilarin holkkikiinnitys (elementtiholkki) DP111: Pilarin pulttikiinnitys perustuksiin (suorakaidepilari) DP111B: Pilarin pulttikiinnitys

Lisätiedot

Runkorakenteiden liitokset

Runkorakenteiden liitokset Runkorakenteiden liitokset 1.1 Betonipilarien liitokset perustuksiin DP101: DP111: DP112: Pilarin holkkikiinnitys (elementtiholkki) Pilarin pulttikiinnitys perustuksiin (suorakaidepilari) Pilarin pulttikiinnitys

Lisätiedot

1. YLEISTÄ...3 2. LIITOSDETALJIT...3

1. YLEISTÄ...3 2. LIITOSDETALJIT...3 LUJA-RUNKOLIITOKSET 1 (66) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...3 2. LIITOSDETALJIT...3 2.1 DETALJIEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ...3 2.2 DETALJIT...4 1. Pilariliitoksia perustukseen: pilarin liitos perustukseen Luja-holkkielementillä

Lisätiedot

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen PEC -pilarikenkiä valmistetaan vakiomalleina (30, 36, 39, 45 ja 52), jotka vastaavat korkealujuusteräksestä valmistettujen PPM -ankkurointipulttien

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT 19.12.2014 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään tyypillisiä hallirakennusten katto- ja seinäelementtien rakennetyyppejä. Katto- ja seinäelementit toimivat tavallisesti

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. PENTAFLEX JÄRJESTELMÄ...4 2.1. Pentaflex KB:... 5 2.2. Pentaflex KB 8... 7 2.3. Pentaflex ABS... 9 2.4. Pentaflex

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

Palonkestävä NR yläpohja

Palonkestävä NR yläpohja 1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat

Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat Helppoutta ala- ja välipohjaan 8/2010 Express-liittolevy Lysmäväli 80 mm Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00093-09 Hyväksyntä on mm:n liittolevylle. HYVÄN TALON POHJA

Lisätiedot

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman BETNIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman DI Martti Matsinen Toimitusjohtaja / PiiMat y Puheenjohtaja / Suomen Betonilattiayhdistys ry Saumoilla vai ilman? Maanvaraisessa betonilattiassa

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

CWQ-liittopalkkijärjestelmä

CWQ-liittopalkkijärjestelmä CWQ-liittopalkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 3 2. Valmistus 3 2.1. Materiaali 3 2.2. Pintakäsittely 3 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 4 4.1. Palkin rakenne 4

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto Sisältö Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30

Lisätiedot

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 8/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 14 Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus

PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus PROMATECT -00 Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-06 PROMATECT -00 PROMATECT -00 on palamaton levy teräsrakenteiden suojaukseen kuivassa tilassa. PROMATECT -00 on valmistettu kasiumsilikaatin ja kipsimassan

Lisätiedot

LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU

LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58 Matti V. LESKELÄ OULU KIRJAN TAUSTAT Liittorakenteet tulivat muotiin 1990-luvulla ja niitä pidettiin innovatiivisina Monia tuotteita kehiteltiin, jotkut osoittautuivat kilpailukykyisiksi

Lisätiedot

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset Korvaa esitteen 11/98 5/2000 Väli 8 Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset www.peikko.com SISÄLLYSLUETTELO: 1. BETONILATTIOIDEN LIIKUNTASAUMAT... 3 1.1 LS 1 Kevyille

Lisätiedot

HauCon perustusmuotti

HauCon perustusmuotti HauCon perustusmuotti Anturamuottijärjestelmä Recostal ES Mittatilauksena, paikalleen jäävä muottijärjestelmä joka on itsetukeva 1m asti. ES anturaleveys = > 1,20 m. Anturamuottijärjestelmä Recostal FS

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ... 3 2 MUOTTIHARKKOJEN OMINAISUUDET... 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ... 3 4 LASKENTAOTAKSUMAT... 4 5 KUORMAT... 5 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET... 5

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. LAATTAPALKKI Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. Laattapalkissa tukimomentin vaatima raudoitus

Lisätiedot

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt DI Juha Valjus Kuormituksista eurokoodeissa Eurokoodeissa vaatimukset yleensä kasvavat kun luokka suurenee, esimerkiksi CC1 seuraamusluokka on vaatimattomin

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

Revisio D 8.8.2010 A-palkkia voi käyttää sekä kansallisten RakMK-normien sekä Euronormien (SFS-EN) mukaisessa mitoituksessa.

Revisio D 8.8.2010 A-palkkia voi käyttää sekä kansallisten RakMK-normien sekä Euronormien (SFS-EN) mukaisessa mitoituksessa. Sisällysluettelo 1. A-PALKIN TOIMINTATAPA... 4 2. A-PALKIN MATERIAALIT JA RAKENNE... 4 2.1 A-palkin valmistusohjelma... 4 2.2 A-palkin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 A-Palkin käyttö... 5 2.4.1

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Rakentamisprosessi Ympäristöominaisuudet

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme * Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

MITAT JA MATERIAALIT...3

MITAT JA MATERIAALIT...3 LEPOTASOKANNAKKEET RVK, TSS ja LEPO KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE 20.09.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 RVK...3 2.1.1 Mitat...3

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet Vetotangolla vahvistettu palkki 16.08.2014 Sisällysluettelo 1 MEKAANISIN LIITTIMIN YHDISTETYT RAKENTEET... - 3-1.1 VETOTAGOLLA VAHVISTETTU PALKKI ELI JÄYKISTETTY

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Palkkivälipohjan äänitekniikka

Palkkivälipohjan äänitekniikka 1.0 KEVYEN VÄLIPOHJAN ÄÄNITEKNINEN TOIMINTA Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betonivälipohja) ääniteknisestä toiminnasta.

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot