Vuosikertomus Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry"

Transkriptio

1 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A Seinäjoki

2 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvot ja omaistyön teoreettinen malli 3 2. Toimintaympäristö vuonna Yhdistyksen toiminta prosessinäkökulma Viestintä Edunvalvonta ja vaikuttaminen Vertaistukiryhmä- ja vapaaehtoistoiminta Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille Jäsenistö, hallitus, henkilöstö, ja vapaaehtoiset Resurssit Talous Toimitilat ja kalusto Yhteistyö Toiminnan vaikutusten arviointi Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus Henkilöstötulokset Talouden toteutuma Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektin loppuraportti Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin vuosi Liitteet Liite 1: Mielenterveyskuntoutuja/-potilaan omaisen/läheisen varhaisen tuen prosessikuvaus Liite 2: Yhteistyötahomme Etelä-Pohjanmaalla Liite 3: TYHY-suunnitelma 2013 Liite 4: Työntekijöiden tilastot vuodelta 2013

3 3 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvot ja omaistyön teoreettinen malli Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry on vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaisjärjestö, jota koordinoivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja joka on Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva Mielenterveysomaisten keskusliitto- FinFami ry:n jäsenyhdistys. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää alueellista omaistoimintaa Etelä- Pohjanmaan 18 kunnassa. Toiminnassa toteutetaan ja koordinoidaan alueellista omaistyötä ja siten edistetään mielenterveysomaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten huomioiminen ja tukeminen sairastamisprosessin eri vaiheissa silloin, kun joku perheestä sairastaa psyykkisesti. Yhdistys toimii myös omaisten edunvalvojana jakamalla kohderyhmätietoa sekä vaikuttamalla yleiseen asennoitumiseen mielenterveysasioissa. Omaislähtöisyys ja yhteistyö ovat kaiken toiminnan perusta. Yhdistyksen toiminnassa omainen on keskiössä. Omaiset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Toiminnassa on mukana myös alan ammattilaisia, jotka työnsä tai oman kokemuksensa pohjalta haluavat olla edistämässä omaisten asemaa. Yhdistyksen jäseninä ovat yksittäiset henkilöt, perheet ja erilaiset yhteisöt. Yhdistyksen muita perusarvoja ovat inhimillisyys, avoimuus, luotettavuus ja tasapuolisuus.

4 4 2. Toimintaympäristö vuonna 2013 Yhdistyksen toiminta-alue noudattelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta, jossa on pinta-alaa neliökilometriä, kuntia 18 ja asukkaita noin Toiminnan kannalta tämä yhtenevyys mahdollistaa selkeän yhteystyöalueen tärkeimmän yhteistyötahomme Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja eri viranomaistahojen kanssa.

5 5 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry toimii viidellä eri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin seutukunnalla: Järviseutu asukasluku noin Alajärvi Evijärvi Lappajärvi Vimpeli Härmänmaa asukasluku noin Kauhava Lapua Seinänaapurit asukasluku noin Ilmajoki Jalasjärvi Kurikka Seinäjoki Suupohja asukasluku noin Isojoki Kauhajoki Karijoki Teuva Kuusiokunnat asukasluku noin Alavus Kuortane Soini Ähtäri Seinäjoen seudulla Seinänaapurikuntien alueella asuu lähes puolet Etelä- Pohjanmaan asukkaista eli noin asukasta. Yli asukkaan kaupunkeja tai kuntia on 7.

6 6 3. Yhdistyksen toiminta prosessinäkökulma Yhdistyksen perustoiminnot ovat vakiintuneet. Vuoden 2013 pääpainoja ovat olleet (1.) toiminnan pitäminen laadultaan hyvänä sekä (2.) tiedotuksen ja tunnettavuuden kehittäminen. Nämä ovat toteutuneet toteuttamalla hyviä omaiskäytäntöjä, laadunarvioinnilla ja tekemällä tunnetuksi omaiskamaria, yhdistystä infokiertueella sekä esitemateriaalin ja kotisivujen välityksellä. Yhdistyksen uusi yleisesite sekä projektien esitteet olivat laajasti jaossa ja oltiin muutenkin esillä monissa eri tilaisuuksissa. Kolmantena (3.) painopistealueena oli vapaaehtois- ja vertaistukitoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä omana toimintana että yhteistyössä. Tätä on toteutettu projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kautta. Neljäntenä (4.) painopistealueena vuonna 2013 on ollut omaisneuvonnan ja yhteistyön mm. ammattilaisten kouluttamisen omaisasioissa edelleen kehittäminen ja arviointi psykiatrisen hoidon yhteydessä Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin puitteissa. Yhteistyötä tehtiin myös alueen terveyden edistämisen tahojen kanssa ja toimittiin niissä mielenterveyden ja omaistyön asiantuntijoina. Vuoden 2013 teemana oli toiminnallisuus, jota toteutettiin läpäisyperiaatteella kaikessa. 3.1 Viestintä 2013 Yhdistyksen viestinnän painopistealueet v olivat viestintäsuunnitelman mukaan : 1. sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen 2. valtakunnalliseen viestintävalmiuksien kehittämiseen osallistuminen 3. tiedon tuottaminen ja levittäminen omaisiin liittyvissä asioissa Etelä- Pohjanmaan alueella 4. verkkoviestinnän kehittäminen 5. viestintäsuunnitelman täsmentäminen ja noudattaminen 6. ulkoisen viestinnän suunnitelmallisuuden kehittäminen 7. yhdistyksen tunnettuuden lisääminen Etelä-Pohjanmaalla, jota voidaan tehdä myös mahdollisen nimenmuutoksen lanseerauksen kautta Yleistä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja tiedonkulusta: Viestintä tukee yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista viestinnän keinoin. Viestintä vastaa sekä sisäisiin että ulkoisiin tiedotustarpeisiin. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n pääviestit olivat tavoitteiden mukaiset: Psykiatristen potilaiden omaiset tarvitsevat tukea. Omaisten tukeminen on osa Etelä-Pohjanmaan alueen mielenterveystyön kehittämistä. Yhdistyksen työ tähtää näihin tavoitteisiin monipuolisen toiminnan keinoin: koulutus, tiedotus ja julkaisutoiminta, omaisten edunvalvonta, ryhmätoiminta, sopeutumisvalmennuskurssit, virkistystoiminta, yhteistyö mielenterveystyötä tekevän virallisen tahon ja eri järjestöjen kanssa sekä kokeilutoiminta ja tutkimustyö. Yhdistyksen viestinnän pääpainopistealueet vuoden 2013 aikana olivat sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kehittäminen sekä keskusliiton

7 7 viestintäkoulutusten hyödyntäminen. Tavoitteena oli lisäksi viestittää uusia asioita kotisivujen kautta esim. edunvalvontatyöryhmän tuottamaa materiaalia sekä kehittää jäsentiedottamista aluetoiminnan suhteen. Viestinnän keinoja olivat jo olemassa olevat viestintäkanavat kuten sähköpostiringit, yhteistyöpalaverissa yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen, verkkosivut, facebook, jäsentiedote, Labyrintti, mediatiedottaminen, tuotettava materiaali (esim. vapaaehtoistoiminnan käsikirja), tapahtumat ja tilaisuuksien järjestäminen tai tapahtumissa mukana oleminen. Viestinnän tuloksien arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota pääviestien läpimenoon ja niiden sävyyn. Sisäisen viestinnän kehittämisen suuntaa seurattiin hallituksen kokouksissa, syys- ja kevätseminaareissa ja hk-palavereissa. Viestinnän onnistumista arvioitiin myös nettisivujen kävijämäärän sekä kohderyhmiltä saadun palautteen perusteella. Mediaseurannan avulla saadtiin tietoa omaisasian ja yhdistyksen tunnettuudesta ja esimerkiksi edunvalvontaa koskettavista teemoista. Tärkeimmät viestintään liittyvät tapahtumat/tapaamiset otettiin mukaan yhdistyksen vuosikelloon. Vierailut Viestinnän tehostamiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa Etelä-Pohjanmaan alueiden tilanteesta. Vuonna 2013 tehtiin viiden seutukunnan alueelle infokiertue, jonka aikana tavattiin alueiden yhteistyötahoja ja omaisia sekä tutustuttiin alueiden omaistyöstä vastaaviin työntekijöihin ja vapaaehtoisiin kartoittaen viestinnän tarpeita omaisasioissa. Yhteistyö Keskusliiton ja muiden omaisyhdistysten kanssa Tehtiin yhteistyötä Keskusliiton ja muiden alueyhdistysten kanssa ja tiedotettiin erityisesti sellaisista hyvistä käytännöistä, joita yhdistys on kehittänyt sekä itse että yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Viestinnän toimiminen lisää vaikuttavuutta omaisasioissa, hyvien käytäntöjen leviämisen mahdollisuutta sekä yhteistyötä niillä kohdin, missä se on luontevaa ja järkevää. Verkkosivut, jäsentiedote ja sosiaalinen media Yhdistyksen kotisivut pidettiin ajan tasalla ja lisättiin tarpeellista tietoa ajankohdan ja palautteen perusteella. Kävijämäärää seurattiin. Keskusliiton sähköistä Leija- lehteä luettiin, jota kautta saatiin tietoa keskusliiton ajankohtaisista asioista ja yhdistykselle tärkeitä tietoja esim. kokoontumisista ja koulutuksista, joihin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan. Samoin seurattiin myös muiden yhdistysten jäsenpostia, joka yhdistykseen tulee tiedoksi joka puolelta Suomea, jotta pysytään ajan tasalla Suomen omaiskentässä, voitiin suhteuttaa oman alueen tilannetta paremmin ja voitiin saada vinkkejä hyvistä käytännöistä. Labyrinttilehdessä julkaistiin aineistoa Etelä-Pohjanmaan alueelta. Labyrintti-lehti tilattiin jokaiselle jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle/yhteistyötaholle. Oma jäsentiedote ilmestyi kolme kertaa vuodessa ja sen sisältöä kehitettiin vielä aluelähtöisemmäksi. Yhdistys on facebookissa, jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Keskusliiton keskustelupalstalle on

8 8 linkki- alueen omaiset voivat osallistua keskusteluun siellä. Osallistuttiin keskusliiton viestintävalmiuksia vahvistavaan koulutukseen. Mediatiedottaminen Vuoden 2013 toimintakauden yhtenä tavoitteena oli myös omaistyön, omaisten arjen sekä palvelujärjestelmästä saatujen kokemusten esiin nostaminen Etelä-Pohjanmaan alueen mediassa. Mediatiedottamista tehtiin suunnitelmallisesti ja levitettiin mm. keskusliiton kannanottoja alueen medialle. Tarkoituksena oli vahvistaa Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n asemaa alueella tunnettuna asiantuntijatahona, jolla on oma selkeästi profiloitunut paikkansa kolmannen sektorin mielenterveystyön kentässä. Tapahtumat Järjestämällä koulutustapahtumia ja ja osallistumalla yhteistyössä järjestettäviin järjestö- hyvinvointi-, omaishoitaja-/omaistapahtumiin Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry teki tavoitteitaan ja toimintaansa tunnetuksi, nosti keskusteluun mielenterveysomaisia koskevia ajankohtaisia aiheita sekä loi yhteyksiä muihin yhteistyö- ja sidosryhmiin. Ilonan päivänä eli mielenterveysomaisten valtakunnallisena päivänä järjestetttin alueellinen tapahtuma Mato Valtosen voimauttava luento, jossa nostettiin esiin mielenterveyskuntoutujien omaisten asemaan liittyviä ajankohtaisia asioita, erityisesti omaisten voimavarojen tukemiseen tähtääviä kannanottoja. Vastuut ja resurssit Viestintä sisältyy kaikkien Etelä-Pohjanmaan alueen yhdistyksen omaistyöntekijöiden toimenkuvien sisälle seuraavasti (toimenkuviin sisältyy tietysti myös muuta) : toiminnanjohtaja -yleinen yhdistyksen alueellisen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi -yhteistyön suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen ( muut järjestöt, julkinen sektori ja muut yhteistyökumppanit ) -vastuu tiedottamisesta hallituksen myöntämin valtuuksin omaisneuvoja -omaistoiminnan alueellinen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen -tiedottaminen jäsenistölle ja yhteyshenkilöille -yhteistyön toteuttaminen yhteyshenkilöiden kanssa -edunvalvonta-asiat omaistyön koordinaattori - Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen ja toteutuksesta vastaaminen Etelä- Pohjanmaan alueella -yhteistyö alueen mielenterveysyksiköiden kanssa projektiin liittyvissä asioissa -projektin toiminnasta tiedottaminen Etelä-Pohjanmaan alueella - muut projektin johtoryhmän määrittelemät tehtävät omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä

9 9 - Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektin toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä toiminnanjohtajan, johtoryhmän ja ohjausryhmän kanssa sekä toteutuksesta vastaaminen -yhteistyö alueen mielenterveystoimijoiden kanssa projektiin liittyvissä asioissa -projektin toiminnasta tiedottaminen - muut projektin johtoryhmän määrittelemät tehtävät Viestintää toteutettiin vuodelle 2013 laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti. Jokainen vaikuttaa yhdistyksestä muodostuvaan järjestökuvaan ja sitä kautta sen maineeseen. Viestinnän tueksi on vuonna 2012 perustettu viestintätyöryhmä, johon kuuluvat toiminnanjohtaja, omaisneuvoja, hallituksen edustaja sekä viestinnän alan asiantuntijaedustaja/-edustajia Etelä-Pohjanmaan alueelta kutsuttuna tai kuultavaksi. Ryhmää koordinoi toiminnanjohtaja. Viestintätyöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna Edunvalvonta; vaikuttaminen ja tiedon jakaminen mielenterveyteen liittyvissä asioissa omaisille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille. Tavoite: 1.Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry on alueellisesti toimiva ja tunnettu mielenterveystyön omaisjärjestö mielenterveystyön kentällä Etelä-Pohjanmaan alueella. 2.Yhteistyössä E-P mielenterveystoimijoiden kanssa välitetään tietoa omaisten tilanteesta, levitetään omaistyön opasta sekä kehitetään hyviä, omaiset huomioon ottavia ja omaisten osallisuutta ja voimaantumista lisääviä käytäntöjä alueellisesti. Tavoitteena oli lisätä mielenterveyteen liittyvien asioiden avointa käsittelyä yhteiskunnassa sekä tuoda omaisten näkemyksiä ja kokemuksia esille eri toiminta-alueille. Kehitetään ja ylläpidetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan omaisten hyvinvointia, jaetaan tietoa, vaikutetaan asenteisiin ja toimitaan omaisten edunvalvojina Etelä-Pohjanmaalla. Keinot: Jatkettiin omaisten ohjausta ja neuvontaa viikoittaisen, säännöllisen puhelinpalvelun, kotikäyntien, omaisten tapaamisten ja yhteydenpidon muodossa. Omaisten tapaamisille alueilla järjestettiin mahdollisuuksia. Pyrittiin näillä keinoin auttamaan ja tukemaan omaisia sekä ohjaamaan tarvittaessa myös muiden tahojen avun piiriin. Järjestettiin vapaaehtoisille ja vertaisryhmien vertaisohjaajille vertaistapaamisia sekä tukihenkilökoulutusta. Tehostettiin tiedottamista kotisivujen, sähköpostin ja jäsentiedotteiden avulla. Jaettiin tietoa toiminnasta laajalle yhteistyösektorille

10 10 yhteistyöpalavereissa, sähköisesti, median välityksellä sekä esitteiden kautta. Yhdistyksen tunnetuksi tekemisestä tehtiin vuosisuunnitelma vuodelle Jatkettiin yhteistyötä psykiatristen yksikköjen ja poliklinikoiden sekä perusterveydenhuollon kanssa potilaiden omaisten ja läheisten tukemisessa. Koulutettuja ja koulutuksessa olevia kokemusasiantuntijoita hyödynnettiin viemällä omaisnäkökulmaa heidän kanssaan ja välityksellään eteenpäin. Tehtiin verkostoyhteistyötä Omaishoitajuus-verkoston, Terveyden Edistämisen- verkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa edelleen. Yhteisiä verkostotapaamisia pidettiin ja niissä suunniteltiin yhteisten ja toistemme asiakkaiden tukemisen muotoja kunkin yhteistyötahon toimenkuvaan kuuluvalla tavalla. Järjestettiin tiedottavia ja teemallisia omaisteniltoja ja tapahtumia yhteistyössä mielenterveyskeskusten ja psykiatrian poliklinikoiden kanssa ja esimerkiksi sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen yksiköiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimittiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa vuonna 2013, lähinnä opiskelijoiden eriasteisten opinnäytetöiden yhteydessä sekä opiskelijoiden käytännön harjoittelujen kenttänä. Esiteltiin yhdistyksen toimintaa eri opiskelijaryhmille. Arviointi: Määrällinen arviointi: Tilastot tapahtumista (jaettujen esitteiden, puhelujen, tapaamisten ja tapahtumien määrät ja osallistujat Laadullinen sisäinen ja ulkoinen arviointi: Muistiot ja raportit yhteistyöneuvotteluista Palautteet toiminnasta (kyselyt, arvioinnit) ja niiden käsittely

11 11 Toteutuma: Taulukko 1. Tuki ja kohderyhmätiedon jakaminen ajanjaksolla Toiminta määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat 1 Omaisneuvonta tapaamiset 2 Omaiscafe Puhelut Jäsentiedotteet Yhteistyö tapaamiset Yhdistyksen Esittelyt/koulutukset eri yhteyksissä 7 Yhdistyksen järjestämät koulutuspäivät 9 Jäsenmäärä Suoraan omaisiin kohdistuva ohjaus ja neuvonta: omaisia on tavattu 119 kertaa tässä mukana Vartu-projektin 74 tapaamista. Joissakin tapaamisissa on ollut mukana useampia omaisia. 2 Omaiscafessa kävi vuoden 2013 aikana noin 40 omaista. 3 Omaisneuvontapuheluja on kirjattu 40. Nämä ovat olleet pidempiä tukipuheluita, joiden lisäksi on lukuisia lyhyempiä omaiskontakteja puhelimitse. 4 Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kertaa yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi yhdistyksen esitteitä jaettiin vuoden 2012 aikana kaikissa esittelytilaisuuksissa ja luennoilla. 5 Yhteistyötahojen kanssa kokoontumisia kirjattiin 154 kertaa. Toimihenkilöt ovat olleet mukana alueen eri hankkeissa ja työryhmissä (Omaishoitajaverkosto, Terveyden edistäminen-työryhmät, Pohjanmaahankkeen suunnitteluryhmissä) Yhteistyökokoontumisia on ollut mm. päärahoittaja RAY:n, johtoryhmän, kirjanpitäjän, Mikevan, Pohjanmaahankkeen, psykiatrian poliklinikoiden, Huomio Lapset- työryhmän sekä Vaasan ja Tampereen omaisyhdistysten kanssa. 6. Yhdistyksen esittelyt, koulutukset omaisasioissa eri yhteyksissä: työntekijöiden tilastoinnin pohjalta osallistujamäärä noin Yhdistyksen järjestämiin koulutuspäiviin (omaisille, opiskelijoille, ammattilaisille) osallistui työntekijöiden tilastoinnin mukaan noin 1500 henkilöä 9. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 497, eronneita/poistuneita oli viisi henkilöä ja uusia henkilöjäseniä tuli yhdistykseen 19 henkilöä. Lisäystä yhteyshenkilörekisteriin tuli 21 kontaktin verran, joten jäsenlisäystä oli kaiken kaikkiaan 35. Henkilöjäseniä oli 406 ja yhteisöjä 126, yhteensä 532 jäsentä vuoden 2013 lopussa.

12 Vertaistukiryhmä- ja vapaaehtoistoiminta Tavoite: Toiminnalla tuetaan omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimitaan omaisten vertaisuuden, osallisuuden ja voimaantumisen mahdollistamiseksi Keinot: 1. Yhdistyksellä oli alueellisesti kattava omaistenryhmäverkosto. Jokaisella seutukunnalla toimi vähintään yksi omaisten vertaistukiryhmä. Huomioitiin eri ikäisten ja erilaiset omaisena olemisen tarpeet ja myös alueellisesti erilaiset yhteisöllisen toiminnan tarpeet. 2. Yhdistys toimi yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n Prospect-projektin kanssa. Omaisille suunnattu Prospectvertaistukiryhmämalli on EUFAMIN (Eurooppalaisten omaisjärjestöjen liitto) kehittämä ryhmämalli, jonka omaisille suunnattu ryhmämalli huomioi omaisten omat, erilliset tarpeet, parantaa heidän itsetuntoaan, edesauttaa jaksamista, tukee elämänhallinnan ottamista omiin käsiin ja parantaa omaisten elämänlaatua (Lähde: Omaisten Prospectkoulutusohjelma, Eufamin tuottama ohjaajan käsikirja 2003.) Omaisjärjestöjen tavoitteena on levittää Prospect-vertaistukiryhmämalli laajalti valtakunnallisesti käytetyksi mielenterveyspotilaiden omaisten tukemisen malliksi ja yhdistys vastaa tästä työstä Etelä-Pohjanmaan alueella. Vuoden 2013 aikana aloitimme uuden Prospect-ryhmän ja koulutimme kaksi uutta Prospect-ohjaajaa. Lisäksi olimme mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä kehittämässä uusia moduleita. Uusia moduleita testasi alueellamme ryhmä Prospect- koulutuksen käyneitä omaisia syksyllä Yhdessä Vaasan ja Jyväskylän yhdistysten kanssa koulutimme uusia Prospect-ohjaajia. 4. Toteutettiin vapaaehtois- ja vertaistukiryhmätoimintaa yhteistyössä alueen psykiatristen yksiköiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Esimerkkinä Käsillä tekemisen iloa - ryhmä toteutetaan yhteistyössä E-P:n käsi-ja taideteollisuus ry:n ja Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa sekä miesten ryhmä yhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry:n kanssa. 4. Yhdistyksessä oli mukana vapaaehtoisia omaisryhmien ohjaajina. Vapaaehtoisia saatiin lisää erilaisiin toimintoihin. Vapaaehtoistyön kesto, sisältö ja korvauskäytännöt sovittiin vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Arviointi: Määrällinen: Tilastot omaisryhmistä ja muista vapaaehtoistoiminnoista Laadullinen: Vapaaehtoistoiminnan käsikirja Ryhmiin osallistujien palautteet vuosittain. Kehitetään edelleen arviointilomaketta vaikutusten arvioinnin suuntaan.

13 13 Toteutuma: Taulukko 2. Ryhmätoiminnot Toiminto määr osall.hlöt määr osall.hlöt määr osall.hlöt Vertaistukiryhmät Omaisten illat Vertaistukiryhmiä kokoontui vuoden aikana 9 eri ryhmää (yhteensä noin 72 kertaa). Ryhmiin osallistui yhteensä keskimäärin seitsemän omaista/kerta, kaikenkaikkiaan 504 omaista. Ryhmät: Seinäjoen omaisryhmä, Prospect- ryhmä, Prospect-jatkomoduliryhmä sekä Järviseudun ryhmä, Lapuan ryhmä, Alavuden ryhmä ja Kauhajoen ryhmä. Lisäksi miesten toiminnallinen ryhmä sekä käsillä tekemisen ryhmä. Kokoontumiset pääsääntöisesti 1krt/kk, kesätauko kesä-heinä- ja elokuussa. Noin puolessa ryhmäkerroista ohjaajana toimi vertaisohjaaja yksinään. 5 Omaisten illat: osallistujia keskimäärin 15/tapaaminen yhdeksän kertaa 3.4 Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille Tavoite: Toiminnalla tuetaan perheiden arjessa selviytymistä ja virkistäytymistä sekä edistetään omaisten hyvinvointia ja voimaantumista. Toteutetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä vertaistuen avulla, joka suunnataan koko alueen omaisille. Toteutetaan osittain yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perheiden mahdollisuutta osallistua yhdessä tuetaan järjestämällä ohjelmaa koko perheelle. 1. Omaisten ja kuntoutujien virkistyspäivä keväällä Kevätretket alueiden omaisille ja omaisryhmille 3. Yhteistyössä alueen omaishoitaja- järjestöjen kanssa järjestetään virkistystoimintaa omaisille ja omaishoitajille mm. Omaisten virkistysviikonloppu Lappajärven Kivitipussa Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kautta 4. Omaisten virkistysmatka kevät- ja syyskaudella Erityislasten vanhempien virkistysviikonloppu syyskuussa 2013 yhteistyössä Järjestötalon ja alueen omaishoitajayhdistysten kanssa Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kautta 6. Vertti-leiri perheille, joissa vanhemmalla mielenterveydellisiä vaikeuksia (ei toteutunut)

14 14 7. Yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa järjestetään voimavarakurssi Härmän kuntokeskuksessa syksyllä 2013 viiden vuorokauden terveyslomana 8. Psykiatristen hoito-ja kuntoutustahojen kanssa yhteistyössä virkistystapahtuma omaisille ja kuntoutujille (ei toteutunut) 9. Vapaaehtoisten koulutus ja virkistystapahtumat 10. Joulujuhlat 11. Toiminnalliset tapahtumat yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa Arviointi: Tilastot tapahtumista Palautteet osallistujilta Toteutuma: Taulukko 3. Virkistys ja kuntoutustoiminta Toiminto 2011 määrät osallistujat 2012 määrät osallistujat 2013 määrät osallistujat Virkistystilaisuudet Retket Voimavarakurssit Liikunta 462 Virkistystilaisuudet/virkistysviikonloput Erityislasten vanhempien virkistysviikonloppu Kuortaneella, Omaishoitajien virkistyspäivä Seinäjoella, Kevätjytäys-tapahtuma Seinäjoella, Erityislasten vanhempien vapaapäivä-tapahtuma Kivitipussa, jouluhartaus-tapahtuma Törnävän sairaalan kappelissa sekä omaisten pikkujoulu Lapualla Retket Tahkon retki ja teatteriretki Tampereelle keväällä ja Ahvenanmaan sekä Oulun teatterireissu syyskaudella 2013 Voimavarakurssit ym kurssitoiminta Omaisten voimavarakurssi, Härmän kuntokeskuksessa Liikunta keilailut, kuntosaliharjoittelut ja uinnit

15 15 4. Jäsenistö, hallitus, henkilöstö ja vapaaehtoiset Jäsenistö Yhdistyksen toiminnassa omainen on ydinasiakas. Yhdistyksen hallituksessa tai muissa vapaaehtoistehtävissä toimivina sekä jäseninä omaiset ovat kiinteästi mukana toiminnassa, toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 532, joista henkilöjäseniä 406 ja yhteyshenkilö-/yhteisöjäseniä 126. Tämä yhteyshenkilöverkosto, jossa on mukana yhteyshenkilöitä maakunnan alueen yhteistyötahoilta, vahvistaa seutukunnallista toimintaa. Toiminnassa otetaan huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta kootaan palautetta osallistujilta kirjallisin tai suullisin kyselyin (voimavarakurssit, virkistysviikonloput, omaisryhmät ja koulutustilaisuudet). Jäsenistö on kokenut yhdistyksen järjestämien palvelujen olleen pääsääntöisesti tarpeellisia, omaisen jaksamista tukevaa ja riittävän monipuolista. Sekä toiveita että kiitosta ja kritiikkiä on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Hallitus 2013 Marja Nordling, puheenjohtaja Esko Luhtanen, varapuheenjohtaja, Seinänaapurit Tarja Autio Seinänaapurit Minna Hannula Suupohja Mirja Loukko Suupohja Susanna Ahola Järviseutu Veikko Tuomela Järviseutu Marja Jokiaho Härmänmaa Maija-Liisa Palomäki Härmänmaa Tanja Takala Kuusiokunnat Pekka Ranta-Kahila Kuusiokunnat Hallitus on työskennellyt vuoden 2013 aikana aktiivisesti ja määrätietoisesti. Seutukunnallinen edustus hallituksen jäsenyydessä on ollut toiminnan kannalta merkittävä asia. Hallitukselle valittiin vuodelle 2013 kolmehenkinen johtoryhmä, johon kuului hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksia on ollut vuoden 2013 aikana yhteensä seitsemän kertaa, lisäksi sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen kokouksissa sihteerinä. Pöytäkirjapykäliä kertyi v aikana yhteensä 90. Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, seminaarit (hallitus ja työntekijät) vuonna 2013: Hallituksen kokous Hallituksen kokous

16 Hallituksen kokous klo Yhdistyksen vuosikokous kevätseminaari ja hallituksen kokous hallituksen kokous syysseminaari ja hallituksen kokous yhdistyksen syyskokous hallituksen kokous Hallituksen varapuheenjohtaja Esko Luhtanen valittiin Keskusliiton syysedustajakokouksessa 2011 Keskusliiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2012 ja 2013 ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Maija-Liisa Palomäki yhdistyksemme hallituksesta. He ovat toimineet toiminut aktiivisesti tässä tehtävässä vuoden 2013 ajan. Arviointi: Kirjalliset palautteet ( seminaarit, kokousten ja hallitustyöskentelyn toimivuuskyselyt ) Kehityskeskustelut ( kirjalliset yhteenvedot ) Vuosittaiset henkilöstötilinpäätökset Vapaaehtoistyönsopimukset Henkilöstö ja vapaaehtoiset Tavoite: Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava henkilöstö, jolla on ammatilliset ja vapaaehtoistyön koulutuksenvalmiudet omaistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen toimenkuviensa mukaisesti. Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava vapaaehtoisten joukko, jolla on vapaaehtoistyön koulutuksen antamat valmiudet toteuttaa vapaaehtoistoimintaa omista voimavaroistaan ja mahdollisuuksistaan käsin. Yleistoiminnassa työskenteli kaksi työntekijää: toiminnanjohtaja ja omaisneuvoja. Toiminnanjohtaja oli huhti ja marraskuussa opintovapaalla opintojensa vuoksi. Toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen yleisistä rakenteista ja toiminnasta, toiminnan ja talouden vuosittaisesta sunnittelusta, henkilöstöhallinnosta sekä toimenkuvansa mukaisista muista tehtävistä. Omaisneuvoja vastasi omaistoiminnasta, sen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä jäsenrekisteristä sekä toimenkuvansa mukaisista muista tehtävistä. Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektissa työskenteli omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, joka vastasi toimenkuvansa ja projektisuunnitelman mukaisesti projektista. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä - projektissa työskenteli omaistyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan alueella

17 17 (Tampereen alueella kaksi työntekijää), rahoitus Tampereen omaisyhdistyksen kautta. Hän vastasi projektin toteuttamisesta Etelä- Pohjanmaalla toimenkuvansa ja projektisuunnitelman mukaisesti. Keinot: 1 Toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut henkilöstön kanssa tammihelmikuussa Hallituksen puheenjohtaja kävi kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa helmikuussa Näiden avulla suunniteltiin ja arvioitiin yhdessä jokaisen omaistyöntekijän osaamista, jaksamista ja työhön sitoutumista. 2 Työyhteisön toimivuutta, työryhmätyöskentelyä ja tiedonkulkua toteutettin viikkopalavereilla ja yhteisen verkkokalenterin avulla. Henkilökuntakokouksia, viikkopalavereita on ollut vuoden aikana 17 kertaa. Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat pitäneet säännöllisesti palaverit yhdistyksen toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä hallitusten kokousten valmistelemiseksi 7 kertaa ja johtoryhmä 5 kertaa vuoden 2013 aikana. 3 Työntekijät osallistuivat keväällä ja syksyllä hallituksen kanssa suunnitteluseminaariin. 4 Henkilöstölle mahdollistettiin tarpeenmukainen koulutus ja työnohjaus. Koulutus lisää työntekijöiden motivaatiota ja jaksamista. Työntekijät osallistuivat noin seitsemääntoista eri koulutustilaisuuteen. Myös työnohjaus tukee työssä jaksamista ja vahvistaa tiimityöskentelyä sekä jokaisen yksilöllisten työskentelytapojen kehittymistä ja yhteensovittamista. Työnohjauskertoja oli noin 35 kaikkien työntekijöiden osalta. 5 Henkilöstölle järjestettiin työkykyä ylläpitävää toimintaa. Myötätuntoym. uupumisen riski on ilmeinen tällaisessa järjestö-/auttamistyössä, minkä johdosta henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota ottamalla jaksamiseen liittyvät kysymykset esiin viikkopalavereissa, huolehtimalla työympäristön viihtyvyydestä ja huomioimalla työhyvinvointiseikat kaikessa toiminnassa. Tehtiin TYHY-suunnitelma vuodelle 2013 ja toimittiin sen mukaisesti (liitteenä). 6 Yhdistyksen toiminnassa oli mukana vapaaehtoistoimijoita lähinnä ryhmien ohjauksessa ja erilaisissa muissa tapahtumissa luennoitsijoina, tilaisuuksien käytännön järjestäjinä ja yhdistyksen toiminnasta tiedottajina. Verkostossa on toiminut noin sata henkilöä eri yhteisöistä. Heille järjestettiin tapaamisia, tukea ja koulutusta tehtäväänsä sekä työstettiin vapaaehtoistoiminnan käsikirja vuoden 2013 aikana raamittamaan vapaaehtoistoimintaa.

18 18 5. Resurssit 5.1 Talous Yhdistyksen yleistoimintaan 2013 saatiin RAY:lta avustusta sata kolmekymmentä tuhatta euroa ( 135 tuhatta ) sekä Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektiin kuusikymmentä kuusi tuhatta euroa (66 tuhatta ). Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin rahoituspohjana oli Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n nostamasta RAY-avustuksesta noin kolmasosa. Muuta rahoitusta olivat jäsenmaksutulot, erilaisista tilaisuuksista perityt omavastuuosuudet, Seinäjoen kaupungin erityisliikunnan avustus, koulutuspäivien tuotot sekä opiskelijoiden ohjauspalkkiot. Yhdistyksen kirjanpidon ja palkkahallinnon on hoitanut Nurmon Kirjanpito ky ja auktorisoituna tilintarkastajana toimi Hannu Paunikallio. 5.2 Toimitilat ja kalusto Yhdistyksen toimitilat vuonna 2013 olivat Kauppakatu 11 A 4:ssä Seinäjoki. Toimitilat ovat vuokratut ja sijaitsevat keskellä kaupunkia. Tilaa on 113m2 ja tiloissa on kolme työhuonetta, neuvottelutila, ryhmätila sekä keittiö- ja WC-tilat. Nykyiset tilat mahdollistavat monipuoliset omaistoiminnot omissa toimitiloissa sekä mahdollistavat viihtyisän työympäristön. Yhdistyksen toimitiloissa on pidetty hallituksen kokouksia, henkilökuntakokoukset, yhteistyökokoontumisia, omaiskahvihetkiä sekä Seinäjoella toimivia vertaistukiryhmiä. Vuoden 2013 aikana uusittiin kalustoa kahden tablettitietokoneen ja radion osalta. Kalusteet on luetteloitu. Peruskalusto on kunnossa. 5.3 Yhteistyö Yhdistyksen toiminnassa on noudatettu valtakunnallisia omaistyön linjauksia ja toimittu yhteistyössä keskusliiton ja muiden omaisyhdistysten kanssa. Työntekijät ja myös hallituksen jäsenet ovat osallistuneet keskusliiton järjestämiin yhteisiin kokouksiin, koulutustilaisuuksiin ja omaistyön kehittämispäiville. Yhteistyötä on toteutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintayksikön eri toimipisteiden kanssa. Samoin alueen kunnallisten mielenterveyskeskusten ( Seinäjoki, Alavus ja Jalasjärvi ) sekä perusterveydenhuollon joidenkin toimintojen esimerkiksi depressiohoitajien kanssa on tehty yhteistyötä. Alueen muut mielenterveysalan yhdistykset, seurakunnat, E-P:n alueen omaishoitaja-yhdistykset ja kunnat ovat olleet myös tärkeitä yhteistyötahoja käytännön omaistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön sekä

19 19 Seinäjoen palvelualan oppilaitoksen (Sedu) kanssa on tehty yhteistyötä esittelemällä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille sekä oppilaitoksissa että yhdistyksen toimitiloissa. Vuoden 2013 aikana yhdistyksessä oli yhdeksän viikon ajan hallinnon harjoittelijana opiskelija Seinäjoen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sosionomilinjalta sekä yksi geronomiopiskelija viiden viikon harjoittelussa. Kutsuttiin oppilaitoksen edustajat palavereihin, joissa vaikutettiin siihen, että sairastuneiden omaiset ja läheiset huomioidaan opetussuunnitelmissa. Vuoden 2013 aikana tehtiin edelleen yhteistyötä Pohjanmaahankkeen/Välittäjä-hankkeen kanssa projektin Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä yhteydessä sekä kokemusasiantuntija- koulutuksen tiimoilla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on toiminut Pohjanmaa/Välittäjä-hankkeen alueellisen ohjausryhmän jäsenenä. Yhteistyökumppanit liitteessä 2. Yhteistyötapaamisia oli paljon (ks. työntekijöiden tilastot). 6 Toiminnan vaikutusten arviointi Tavoite: Vuoden 2013 aikana jatketaan ja kehitetään eri toiminta-alueille luotujen tulostavoitteiden arviointia ja seurantaa omaislähtöisesti. Arvioidaan millaista vaikutusta/tuloksia yhdistyksen toiminnassa on saatu aikaan ja millä kustannuksilla. Keinot: 1. Arvioidaan, millaisia asiakastuloksia on saavutettu: määrälliset tilastot, asiakastyytyväisyys ja palvelujen laatu kyselyillä. 2. Arvioidaan ydinpalveluprosessien sujuvuutta, laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sisäisellä arvioinnilla mm. omaistoiminnan suunnittelulomakkeella, johon kirjataan myös toteutuneet osallistujamäärät, tapahtuman sisältö ja toteutuneet kulut. 3. Jatketaan henkilöstön aikaansaannoskyvyn arviointia: tehdään henkilöstötilinpäätös, arvioidaan pätevyys ja osaaminen, työkykyisyys, jaksaminen ja viihtyminen työssä ja työympäristössä. Menetelmänä käytetään kehityskeskusteluja ja niiden yhteydessä tehtyjä arviointeja. 4. Hallituksen työskentelyn arviointi (kirjalliset palautteet) 5. Jäsenrekisteritietojen analysointi osana arviointia (jäsenmäärän kasvu, osallistumisprosentti ja alueellinen jakautuvuus) 6. Yleinen vaikutusten seuranta: Vuosittain yhdistyksen hallitus ja työntekijät pitävät yhteisiä seminaareja kaksi kertaa, joissa arvioidaan perustehtävän toteutumista ja toiminnan kehittymistä suhteessa taloudellisiin ja aineellisiin resursseihin sekä yhdistyksen perustehtävään. Vuonna 2013 käytettiin edelleen keskusliiton luomia omaistyön laadun arviointimenetelmiä. Vuosikertomuksessa on arviointia ja RAY:lle raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

20 Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus Jäseneksi on liittynyt vuoden 2013 aikana 19 uutta henkilöä tai yhteisöjäsentä, vastaavasti jäsenyydestä eronneita on ollut viisi henkilöä. Lisäystä yhteyshenkilörekisteriin tuli 21 kontaktin verran, joten jäsenlisäystä oli kaiken kaikkiaan 35. Omaiset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita vuoden 2013 aikana oli useita ja joihin osallistui suuri määrä omaisia ja yhteistyökumppaneita: esim. yhdistyksen luentoihin ja esittelyihin sekä koulutuspäiville ja omaisten iltoihin (ks. tilastot). Asiakkailta on koottu palautetta säännöllisesti eri tapahtumien ja palvelujen yhteydessä sekä jäsenkyselyllä. Palautteet ovat olleet kirjallisia ja suullisia. Palautetta ja toiveita on hyödynnetty tulevan toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2013 aikana omaisten vertaistukiryhmätoimintaa kehitettiin edelleen omaisten toiveiden pohjalta sekä palautteiden avulla. Vertaisryhmän ohjaajina omaisneuvojan koordinoimissa omaisryhmissä sekä muina vapaaehtoisina toimi vuoden 2013 aikana yhteensä noin parikymmentä vapaaehtoista. Ryhmiin ja omaisten iltoihin osallistui sopiva määrä omaisia. Vapaaehtoistyön tekemisessä käytettiin sopimuslomaketta, jonka avulla määritellään vapaaehtoistyön luonne ja määrä ja sitoutetaan molemmat sopijapuolet yhteistyöhön. Omaisille tarjottiin edelleen mahdollisuutta matalan kynnyksen tapaamisiin ja yhteydenottoihin (ks.tilasto). Puhelinaikojen ja ajanvarausperiaatteella toimivan vastaanottotoiminnan sekä kotikäyntien kehittäminen ja toteuttaminen todettiin edelleen tarpeelliseksi- käytettiin mm. lomaketta itsearvioinnissa ja muistilistaksi käsiteltävistä aiheista omaisneuvonnassa. Omaisneuvontaa toteuttivat pääasiassa omaistyön koordinaattori ja myös omaisneuvoja ja toiminnanjohtaja vuonna Virkistys- ja kuntoutustapahtumiin osallistui sopivasti omaisia (ks.tilasto). Toimitilojen siivoojana on työskennellyt Eskoon kehitysvammalaitoksen toimintakeskuksen avotyötoiminnan kautta löydetty työntekijä yhtenä päivänä viikossa. Kotisivujen päivittämisessä on ollut apuna avotyössä työntekijä Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kautta. Vuoden 2013 aikana jatkettiin Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektia projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin tiivistelmä vuodelta 2013 sivuilla 22. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektia jatkettiin Etelä-

21 21 Pohjanmaan alueella projektisuunnitelman mukaisesti, josta raportti sivuilla Henkilöstötulokset Vuonna 2013 omaisyhdistyksessä työskenteli neljä työntekijää: toiminnanjohtaja Päivi Penttilä, omaisneuvoja Simo Lamminsivu, omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen (Tampereen yhdistyksen rahoittamana, lähiesimiestyö E-P:n omaisyhdistyksestä) sekä omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Sarika Kivimäki. Yhdistys on mahdollistanut kaikille toimihenkilöille täydennyskoulutusta kunkin työtehtävien mukaisesti. Koulutuksia, joihin omaistyöntekijä on osallistunut, on ollut 52 vuoden 2013 aikana. Henkilöstökokouksia on ollut 17 kertaa vuonna Sisällöllisesti ne ovat tukeneet työntekijöiden toimintaa yhdistyksen perustehtävän käytännön toteuttamiseen. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut suunnitelman mukaan. Kaikkien työntekijöiden yhteinen tyky- päiviä järjestettiin keväällä ja syksyllä. Laadittiin vuodelle 2013 tyhy-suunnitelma, jota noudatettiin (liitteenä). Henkilökohtaisia työnohjauskertoja ja koko työyhteisön ryhmätyönohjauksia on ollut 35 vuoden 2013 aikana. Koko henkilöstöllä oli sairaspoissaoloja vuoden 2013 aikana 49 päivää, 1-15 päivän mittaisia jaksoja. Koko henkilöstö on osallistunut hallituksen kanssa kevät- ja syysseminaareihin, joissa on voitu paneutua yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja laadunarviointiin. Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä johtoryhmä ovat tavanneet säännöllisesti ja tarvittaessa Talouden toteutuma Kaiken kaikkiaan vuosi 2013 toteutui taloudellisesti yleistoiminnan (Ak) osalta siten, että kirjanpidollinen tulos oli 7 255,34 euroa alijäämäinen, kun seuraavalle vuodelle siirtyvä RAY-Ak- avustus eur on vähennetty yleisavustuksista. Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen osalta kirjanpidollinen tulos oli 7 471,33 alijäämäinen, kun seuraavalle vuodelle siirtyvä RAY-Ck-avustus eur on vähennetty projektiavustuksesta. Henkilöstömenot olivat talousarvion suurin menoerä: yhteensä ,34 eur (Ak+Ck). Muita menoja ilman poistoja oli kaiken kaikkiaan ,98 eur (Ak+ Ck). Vuoden aikana välitilinpäätöstä arvioitiin ja esitettiin hallitukselle elokuussa ja marraskuussa.

22 22 7 OMAISTEN KOHDENNETUN TUEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN PROJEKTI ( ) TIIVISTELMÄ Projektin tavoitteet 1. Yhdistyksen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä mahdollistaa kohdennettu ja yksilöllinen vertaistuki yhä useammalle tuen tarpeessa olevalle omaiselle kouluttamalla ja perehdyttämällä yhdistyksen voimaantuneita omaisia VETURI- vertaistukirinkiin. 2. Kehittämällä yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tarjota omaisille tilaisuus tukea toisia omalla kokemuksellaan ja osaamisellaan tai muutoin toimia vapaaehtoisena yhdistyksessä ja saada sitä kautta onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. Toteutus Projektissa edettiin koko projektin ajan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Projektin kohderyhmä huomioitiin aktiivisesti projektin toteutuksessa. Omaisia kuultiin kaikissa projektin tilaisuuksissa ja projektin edetessä toimintamuotoja kehitettiin tarpeiden ja toiveiden pohjalta, jotta omaiset saisivat mahdollisimman laadukasta kohdennettua tukea. Projektissa toteutettiin monipuolista toimintaa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Sen lisäksi, että yhdistyksen jäsenistöä pyrittiin saada mukaan vapaaehtoistoimintaan, tärkeää oli yhdistyksen tunnettuuden lisääminen. Yhdistyksen markkinointia lisättiin merkittävästi projektin aikana. Sen kautta pyrittiin saamaan mukaan lisää myös vapaaehtoistoimijoita. Kohderyhmän toiveiden vuoksi keskityttiin paljon toiminnallisiin menetelmiin, kuten liikuntaan. Palautteiden mukaan vertaisryhmien lisäksi haluttiin voimaannuttavaa toimintaa arkeen mm. virkistyksellisien kurssien ja retkien kautta. Projektissa keskityttiin näihin toimenpiteisiin. Huomioitiin yksittäisten omaisten toiveita ja tarjottiin yksilökohtaista tukea/apua vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja opiskelijoiden työharjoittelujen kautta henkilökohtaisiin arjen haasteisiin. Alan opiskelijoista saatiin uusia innokkaita vapaaehtoisia yhdistykseen. Projektin aikana kehitettiin yhdistykseen vapaaehtoistoiminnan prosessi. Laadittiin vapaaehtoistoiminnan käsikirja (liite), jonka tarkoituksena on ohjata yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa jatkossa. VETURI- toimintaa toteutettiin omaisneuvontatilanteiden tarpeiden pohjalta. Yhdistyksen työntekijät arvioivat omaisneuvontatilanteissa VETURI- henkilötukimuodon soveltumista kulloiseenkin omaisneuvontatilanteeseen.

23 23 Tulokset/ vaikutukset Vapaaehtoisten mukaan saaminen oli haasteellista. Mukaan ilmoittautui (v. 2012) n. 100 henkilöä, mutta todellisuudessa aktiivisia vapaaehtoistoimijoita oli keskimäärin 30. Yhdistyksen tunnettuus lisääntyi projektin aikana merkittävästi mm. esitteet uusittiin ja oltiin mukana vapaaehtoisten kanssa monissa tilanteissa ja tapahtumissa. Projektin työntekijän tutuksi tuleminen oli tärkeää uusien vapaaehtoisten mukaan saamisessa. Projekti oli kohderyhmän, työntekijöiden ja yhteistyötahojen arviointien mukaan laadullisesti hyvin onnistunut Omaiset saivat projektin tavoitteiden ja omien tarpeidensa mukaisen hyödyn.

24 24 8 Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin ( ) vuosi 2013 Projektin tavoite: Kehittää omaisille varhaistuen malli osaksi hoitotyön käytäntöjä yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n ja Välittäjähankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen kanssa. Keinot ja käytännön toimet vuonna 2013: Etelä-Pohjanmaan omaistyön koordinaattori toimi yhteistyössä yhdistyksen muiden työntekijöiden sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian hoitotahojen kanssa. Projekti on aloitettu vuonna Vuoden 2013 projektisuunnitelman mukaisina painopistealueina olivat: Projektin neljäntenä vuonna 2013 hyvä käytäntö-mallin suunnittelu jatkui. Kehitettiin soveltuvaa tukimateriaalia omaisen polun eri vaiheisiin. Koottiin yhteen kehitettyjä toimintoja: kokemusasiantuntijuus, tukihenkilötoiminta, omaisneuvonta, työparitoiminta. Omaisen polkua alettiin kokeilla ja liitettiin toimintaan mukaan järjestöyhteistyö. Evaluaatio jatkui, samoin hyvien käytäntöjen kokoaminen. Projektin arviointi vuonna 2013: Projektin johtoryhmän ja Etelä-Pohjanmaan alueen ohjausryhmän muistiot Muut yhteistyöpalaverimuistiot Tilastot projektiin osallistuneista omaisista ja perheistä Arviointi arviointisuunnitelman mukaisesti Vuoden 2013 vuosikertomus RAY:lle (Tampereen projektivastaavan laatima, alla) Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä vuosikertomus 2013 Taustaa Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:ssä aloitettiin vuonna 2010 yhdessä Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projekti ( ). Etelä-Pohjanmaalla projektin toiminta-alueena oli Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, johon kuuluu 18 kuntaa ja asukkaita lähes Tampereella, jossa asukasmäärä oli noin , pääasiallisena toiminta-alueena oli avomielenterveyspalvelujen psykiatrian poliklinikat. Elokuun alussa 2013 Tampereen yhdeksän alueellista poliklinikkaa yhdistyivät kolmeksi psykiatrian yksiköksi. Työntekijätilanne projektissa pysyi vuonna 2013 ennallaan.

25 25 Tavoitteet Projektin päätavoitteena on kehittää ja implementoida hyviä omaistyön käytäntöjä sekä saada omaisneuvontatoiminta osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluita. Projektin tavoitteita ovat omaisten osallisuuden lisääntyminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, omaisten kuormittuneisuuden ja masennuksen ennaltaehkäisyyn tähtäävien toimintamuotojen kehittyminen ja omaistyön koulutuksen lisääntyminen. Lisäksi projektissa selvennetään omaisten palveluketjuja sekä omaistyön rooleja julkisen sektorin ja omaisjärjestöjen kesken. Vuonna 2014 tuotetaan Hyvä omaistyö julkisella sektorilla julkaisu. Omaistyön hyvät käytännöt Vuonna 2013 projektissa toteutui 233 omaisneuvontatapahtumaa. Keväällä 2010 aloitettua jalkautuvaa omaisneuvontaa jatkettiin suunnitellusti: Etelä-Pohjanmaalla erikoissairaanhoidossa ja Tampereella perusterveydenhuollossa kahdella terveysasemalla sekä kaupungin erikoissairaanhoidon avomielenterveyspalveluiden psykiatrian poliklinikoilla. Tampereelle tuli keväällä yksi uusi neuvontapaikka, kaupungin Selviämis- ja katkaisuhoitoasema. Elokuussa siirtyi Pyynikin terveysasemalla aloitettu perusterveydenhuollon pilottiomaisneuvontapiste uudelle Tipotien sosiaali- ja terveysasemalle (koko terveysaseman muuton vuoksi). Muissa Tampereen omaisneuvontapisteissä omaisneuvontatoimintaa tarjottiin ajanvarausperiaatteella, Tipotiellä toimintaa viikoittain päivystysluontoisesti. Päivystykseen tuli asiakkaita selvästi aiempaa enemmän. Syynä lienee toiminnan tunnettavuuden paraneminen projektin myötä, sekä paikan keskeinen sijainti monen muun palvelun yhteydessä. Omaisneuvontatoiminnan arviointia jatkettiin työntekijöiden itsearviointilomakkeen avulla vuoden loppuun asti. Sen lisäksi kehitettiin joulukuun alusta jaettava, kirjallinen palautelomake omaisneuvonnan asiakkaille itsearvioinnin tulosten luotettavuuden arviointiin.

26 26 Omaistyön hyvien käytäntöjen, kuten Huomioi omaiset mallin ja Omaisneuvonnan implementoinniksi koottiin sekä Tampereelle että Etelä-Pohjanmaalle omat laajennetut johtoryhmät ja ohjausryhmistä luovuttiin osallistumisen vähyyden vuoksi kokonaan. Johtoryhmissä oli koolla paikallisia vaikuttajia ja mietittiin, miten kukin asiaa voi omalta osaltaan viedä eteenpäin. Tampereella sovittiin ylilääkäri Päivi Kiviniemen aloitteesta omaisneuvonnan aloittamisesta maaliskuun alusta 2014 osana Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sovittiin omaisneuvonnan pilotoinnista työparityöskentelynä psykiatrian poliklinikalla maaliskuun alusta. Omaisten hyvinvointi kysely Varhaistuen mallin kehittämiseksi aloitettua omaiskyselyn keräämistä jatkettiin vuoden 2013 loppuun omaisneuvonnan uusilta asiakkailta. Tavoitteena oli saada uusinta tietoa siitä, miten omaisneuvontaan ohjautuvat asiakkaat kokivat oman tuen tarpeensa ja palvelujen saatavuuden omalla paikkakunnallaan. Kyselyitä palautui hyvin niukasti. Alustavien tuloksien mukaan kyselyyn vastanneet kokivat, etteivät saa riittävästi tietoa läheisensä tilanteesta sairauden toteamisen jälkeen (85 % vastanneista Tampereella ja 67 % vastanneista Etelä- Pohjanmaalla). Vastanneet olivat myös sitä mieltä, että heidän tarpeitaan ei omaisina huomioitu riittävästi läheisen sairastuttua (85 % vastanneista Tampereella ja 76 % vastanneista Etelä-Pohjanmaalla). Kyselyyn vastanneet kokivat myös, ettei omaisia kuunnella riittävästi sairastuneen hoidon suhteen (85 % vastanneista Tampereella ja 62 % vastanneista Etelä-Pohjanmaalla). Masentuneisuutta koki Tampereella 55 % omaisista ja Etelä-Pohjanmaalla 62 %. Fyysisiä oireita, kuten ruokahaluttomuutta, unettomuutta ja päänsärkyä koki Tampereella 67 % ja Etelä-Pohjanmaalla 43 % kyselyyn vastanneista omaisista. Psyykkistä rasittuneisuutta koki Tampereella 89 % ja Etelä-Pohjanmaalla 57 % omaisista. Nämä luvut sekä vuonna 2012 tehdyn väliarvioinnin tulos, että 97,5 % koki hyötyneensä omaisneuvonnasta, vahvistavat omaisneuvonnan merkitystä varhaisen tuen käytäntönä omaisen kuormittuneisuuden vähentämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Näkyvyys Tampereella terveysasemien (Tammelakeskus ja Tipotie) kuukausittaisissa avoimissa aulaesittelyissä oli tavoitteena tunnettavuuden lisääminen ja asiakkaiden kohtaaminen matalalla kynnyksellä. Aulaesittelyissä kohdattiin yli 4500 asiakasta ja ammattilaista vuoden aikana. Samalla tavoitteella Seinäjoelta jalkauduttiin kesäkiertueena seutukuntiin tapaamaan sosiaali- ja terveysalan viranhaltijoita, vapaaehtoistoimijoita sekä asiakkaita.

27 27 Tampereella Päiväsairaala 1 pyynnöstä jatkettiin säännöllisiä yhdistyksen ja omaisneuvontatoiminnan esittelyjä mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena oli lisätä kuntoutujien ymmärrystä ja tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta ja omaisneuvonnasta sekä niiden merkityksestä heidän omaistensa jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Näkyvyyttä tavoiteltiin myös tamperelaisille tarjotussa kaupungin liikkuvassa Terveysnysse hyvinvointi-palvelussa kahdesti vuoden aikana sekä Puistofiesta tapahtumassa, johon osallistuu vuosittain lähes tamperelaista. Julkaisut Toiminnasta tiedotettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti mm. Aamulehdessä sekä yhdistyksen www-sivuilla ja Facebook-ryhmässä. Tampereen Kirkkosanomissa 10/2013 julkaistiin artikkelisarja Jaksaisitko hoitaa vuorokauden ympäri?, jossa oli myös projektityöntekijöiden näkemyksiä omaisten tilanteesta ja tarpeista. Keskusliiton toimittama Labyrintti lehti numerossaan 3/2013 julkaisi artikkelin projektista otsikolla: Omaisneuvonta jalkautuu Tampereella. Projektityöntekijöitä haastateltiin myös kahdesti Yle-Tampere -radion suorissa lähetyksissä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisemassa psykoosien alueellisessa hoito-ohjelmassa on mainittu projektissa kehitetty Huomio omaiset malli. Lisäksi persoonallisuushäiriöiden alueellisessa hoito-ohjelmassa viitataan linkkeineen Huomioi omaiset malliin ja Omaisneuvontatoimintaan. Huomioi omaiset mallia jaettiin ammattilaisille suunnatuissa tapahtumissa viivoittimeen painettuna aiemmin lanseeratun kirjanmerkin ohella. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin kirjoittaman Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä -projektin ( ) väliarviointi Tampereella ja Etelä-Pohjanmaalla - artikkelin julkaiseminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttisarjassa siirtyi vuoden 2014 alkuun.

28 28 Ammattilaisyhteistyö ja koulutukset Tampereen avomielenterveyspalveluiden uudistaessa toimintaansa, osallistuivat projektityöntekijät kokemusasiantuntijan kanssa toiminnan muutossuunnittelutyöpajoihin yhdessä avomielenterveyspalveluiden henkilökunnan kanssa. Terveysasemien yhdistysyhteistyötä jatkettiin sekä suunnittelupalavereiden muodossa että erilaisiin omahoitotapahtumiin osallistumalla. Etelä-Pohjanmaalla nähtiin tärkeänä projektin osallistuminen psykiatrian kehittämispäiville, joissa neljästi oli mukana koulutusosuus omaistyöstä. Alueella jatkettiin edelleen tiivistä osastoyhteistyötä tiedottamalla omaisneuvontatoiminnasta sairaalan alueella henkilökunnan jatkuvan vaihtuvuuden ja organisaation muutoksien vuoksi. Ammattilaisten koulutuksia jatkettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa projektin alueilla. Tampereella järjestettiin erilaisia koulutuksia vuoden aikana yhteensä kahdeksan ja Etelä- Pohjanmaalla 11. Tavoitteena oli ammattilaisten omaistyön merkityksen vahvistaminen, mielenterveysomaisen näkökulman syventäminen sekä omaistyön kehittäminen eri toimipaikoissa. Painopistettä laajennettiin perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen osallistumisen kynnystä madallettiin järjestämällä samaa koulutusta useampaan kertaan eri terveysasemilla Tampereella. Ammattilaiset ovat antaneet erittäin hyvää palautetta koulutuksista. Koulutuksia pidettiin mielenkiintoisina, tarpeellisina ja niistä koettiin olevan hyötyä omaan työhön. Ammattilaisten antama palaute koulutuksista Etelä-Pohjanmaalla Pohjanmaa hankkeen kanssa neljästi toteutetussa itsetuhoisuutta käsittelevässä koulutuksessa käsiteltiin omaisen tuen tarvetta itsetuhoisen potilaan rinnalla. Koulutuksen myötä perustettiin työrukkanen, joka jatkaa toimintatapojen työstämistä edelleen. Perusterveydenhuoltoon suunnatun yhteistyön käynnistäminen Seinäjoen terveyskeskuksen kanssa ei puolestaan onnistunut vastapuolen ajan, tilan ja kiinnostuksen puutteen vuoksi. Projektista osallistuttiin tamperelaiseen Päihde- ja mielenterveysseminaariin. Kansallisilla mielenterveyspäivillä (Tampere), Valtakunnallisilla päihde- ja mielenterveyspäivillä (Helsinki) ja SOSTE-päivillä (Turku) projekti oli esillä posteri -esitysten kanssa.

29 29 Sekä seminaaripuheenvuorossa että postereissa nostettiin esille aiemmin mainitun omaiskyselyn sekä loppuvuodesta 2012 julkaistun projektin väliarvioinnin tuloksia, jotka ilmentävät hyvin selkeästi omaistyön kehittämisen tarvetta ja omaisten kokemaa hyötyä heihin kohdennetuista toimenpiteistä. Oppilaitosyhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija teki opinnäytetyön, jonka avulla kartoitettiin päihdepalveluiden ammattilaisten kokemuksia omasta omaistyön osaamisestaan. Kyselyn mukaan päihdetyön ammattilaiset olivat kiinnostuneita asiakkaidensa tärkeistä ihmissuhteista ja kokivat ottavansa omaiset hyvin huomioon. He kokivat oman omaistyönsä osaamisen hyvänä, mutta toivoivat kuitenkin lisäkoulutusta aiheesta. Saatuja tuloksia verrattiin myös aiemmassa opinnäytetyössä saatuihin tuloksiin avomielenterveyspalveluiden ammattihenkilöstön omaistyön kokemuksiin. Vuonna 2011 tehty kysely Tampereen avomielenterveyspalveluiden ammattilaisten omaistyön osaamisesta uusittiin vuoden lopussa ja toteutettiin ensimmäistä kertaa Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tampereella oppilaitosyhteistyötä säännönmukaistettiin niin, että jatkossakin 1. vuoden sairaanhoitajaopiskelijat vierailevat vuosittain yhdistyksessä ja 2. vuoden opiskelijoiden opintoihin lisätään kokemusasiantuntijan puheenvuoro omaisnäkökulmasta. Myös Etelä-Pohjanmaalla päädyttiin tiivistämään oppilaitosyhteistyötä omaisnäkökulman avaamiseksi opiskelijoille. Sosiaali- ja terveysalan oppilaita kävi tutustumassa yhdistykseen sekä projektin työntekijä kävi pitämässä oppitunteja omaisen kohtaamisesta. Ryhmätoiminta Yhteistyö Tampereen perheneuvolan kanssa jatkui Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmän muodossa sekä yhdistyksen sopeutumisvalmennustiimin kanssa. Tärkeimpänä antina ryhmissä oli yhteisen ajan merkitys lapsen kanssa sekä oivallus oman toiminnan merkityksestä myönteisen vuorovaikutuksen vahvistajana. Akuuttipsykiatrian poliklinikan kanssa toteutettiin yhteistyössä Yhteisellä matkalla ryhmä psykoosista toipuville ja heidän omaisilleen. Merkittävämpänä asiana ryhmäläiset kokivat mahdollisuuden vertaistukeen ja muiden samankaltaisten tarinoiden kuulemisen. Sen sijaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä suunniteltu keskusteluryhmä alle 13-vuotiaiden vanhemmille peruuntui osanottajien puuttuessa huolimatta useista ryhmää koskevista aloitusta edeltäneistä kyselyistä. Tampereella projektissa alkanut tukihenkilötoiminta jatkui yhdistyksen omana toimintana. Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin yhteistyössä Alajärven psykiatrian poliklinikan kanssa Nuorten aikuisten miesten vanhemmille tarkoitettu ensitietoryhmä. Ryhmäläisten kokivat vertaistapaamiset niin tärkeinä, että ryhmää päätettiin jatkaa tulevana vuonna. Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa järjestettiin omaisten tapahtumia ja iltoja, joista ohjautui uusia omaisia omaisneuvonnan piiriin. Myös neljän kerran ensitietoryhmätoimintaa potilaille jatkettiin yhteistyössä. Projektin osuudeksi jäi perhe- ja omaisnäkökulman avaaminen.

30 Kokemusasiantuntijat Kesäkuussa Seinäjoella päättyi sarjassaan kolmas vuoden kestävä kokemusasiantuntijakoulutus. Koulutus toteutui yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaa hankkeen yhteisen Vertaisuudesta voimaa -hankkeen kanssa. Tämän yhteistyön kautta koulutettiin erinomaisia kokemusasiantuntijoita. He ovat olleet sekä Tampereella että Etelä- Pohjanmaalla osallisina useissa erilaisissa tilaisuuksissa projektin ammattilaisverkoston yhteistyössä; tapahtumissa, työpajoissa, koulutuksissa, sekä vertaisena omaisneuvontakäynneillä. Kokemusasiantuntijat kokevat onnistuvansa tuomalla projektiin omaisen näkemystä, kokemusta ja tarpeita läheisen sairastuessa. Sekä kokemusasiantuntijat että projektityöntekijät kokevat kokemusasiantuntijoiden toiminnalla ja osallisuudella olleen merkittävää hyötyä ja vaikutusta omaisasian etenemiseen sekä varhaistuen mallien kehittämiseen. 30

31 vaitiolovelvollisuus 31 Mielenterveyskuntoutuja/-potilaan omaisen/läheisen varhaisen tuen prosessikuvaus (huoli puheeksi = omaisen/läheisen varhaisen tuen tarpeen havaitseminen ja puheeksi ottaminen) omainen/läheinen omainen tarvitsee tukea omainen pärjää ilman tukea Mielenterveyskuntoutuja/-potilas nimeää omaisensa/läheisensä Tuo esiin huolensa ja tarpeensa peruspalvelut /erikoissairaanhoidon palvelut kuntien Internet-sivut ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry muut palvelut: muut mielenterveysyhdistykset ja järjestöt, seurakunnat, Pohjanmaa-hanke, muut järjestöt ja tahot esim. Kela, päihdepalvelut huoli puheeksi huoli puheeksi huoli puheeksi huoli puheeksi Omaisen/läheisen tapaaminen, joka on mahdollisimman systemaattinen osa kunkin tahon hoitoa/palvelua (mahdollisesti useamman kerran): 1. omaisen tilanteen kartoitus sekä henkinen tuki 2. palveluohjaus: tietoa kunkin tahon omista tukimuodoista ja omaisyhdistyksen tarjoamasta tuesta (esitteet) omainen tekee päätöksen tuen tarpeestaan Potilaan ja omaisen yhteinen tukeminen esim. sopeutumisvalmennuskurssit Omainen saa tukea hoitotaholta esim. verkostotyö, perhetyön menetelmät, omaisten ryhmät, omaisten illat, depressiohoitajan tuki Ensitieto ryhmät Vertaisryhmät Omainen saa tukea muista palveluista Virkistys-, voimavara- yms. kurssit Kokemusasiantuntijana Omainen tukee muita omaisia vertaisohjaajana, puhelinringissä, tapaamisissa tai/ja vapaaehtoistehtävissä Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella: Arjen Avuksi.

32 32

33 33 TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA TYHY-TYÖRYHMÄ v. 2013: Päivi Penttilä Päivi Ojanen Simo Lamminsivu Sarika Kivimäki Tyhy- työryhmä kokoontui henkilökuntapalaverin yhteydessä ja teki yhteisen tyhy-suunnitelman vuodelle 2013 edellisen vuoden tyhy- suunnitelmarunkoon. Tyhy- työryhmää voidaan tarvittaessa vaihtaa vuosittain. 2 PALAVERIT JA TIEDON KULKU:

34 34 henkilökuntapalaverit pääasiassa maanantaisin yhteinen verkkokalenteri, johon jokainen merkitsee vastuualueensa tapahtumat, tapaamisensa yms kausisuunnittelupäivä kaksi viikkoa ennen jäsentiedotteen painamista kehityskeskustelut kerran vuodessa hallituksen ja henkilökunnan yhteinen suunnitteluseminaari keväällä ja syksyllä 2013 Johtoryhmän kokous ennen hallituksen kokouksia Palaverien lisäksi tiedon kulku mm. suullisesti, sähköpostilla, puhelimitse ja tekstiviestein! 3 TYHY-TOIMINNAN BUDJETTI: yleistoiminnan talousarviossa 1000eur. 4 Vuosisuunnitelmaan on kirjattu henkilöstön tyhy-asioiden osalta seuraavaa: Tavoite henkilöstön osalta: Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava henkilöstö, jolla on ammatilliset valmiudet omaistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen toimenkuviensa mukaisesti. Keinot: Toiminnanjohtaja käy kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain. Hallituksen puheenjohtaja käy kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa. Näiden avulla suunnitellaan ja arvioidaan henkilöstön osaaminen, jaksaminen ja työhön sitoutuminen. Työyhteisön toimivuutta, työryhmätyöskentelyä ja tiedonkulkua toteutetaan viikkopalavereilla ja yhteisen verkkokalenterin avulla. Työaikakirjanpito hoidetaan työaikavelhon avulla. Työntekijät osallistuvat 2 x vuodessa hallituksen kanssa suunnitteluseminaariin. Henkilöstölle mahdollistetaan tarpeenmukainen koulutus ja työnohjaus. Koulutus lisää työntekijöiden motivaatiota ja jaksamista. Myös työnohjaus tukee työssä jaksamista ja vahvistaa tiimityöskentelyä sekä jokaisen yksilöllisten työskentelytapojen kehittymistä ja yhteensovittamista. Henkilöstölle järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa yksi pv/v tai kaksi puolipv/v. Myötätunto- ym. uupumisen riski on ilmeinen tällaisessa järjestö-/auttamistyössä, minkä johdosta henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ottamalla jaksamiseen

35 35 liittyvät kysymykset esiin viikkopalavereissa, huolehtimalla työympäristön viihtyvyydestä ja huomioimaan työhyvinvointiseikat kaikessa toiminnassa. Tehdään TYKY-suunnitelma vuodelle 2013, jota noudatetaan. 5 Alla olevassa kuvassa havainnollisesti kuvattu sitä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat työkykyyn: Seuraavilla sivuilla varsinainen työhyvinvointisuunnitelma Excel-taulukkomuodossa.

36 36 Kehittämiskohde v Mitä tavoitellaan? Toimenpiteet, mitä tehdään? Toteuttajat, kenen vastuulla? Toteutusaikataulu Seuranta ja arviointi, koska ja miten arvioidaan 1. Työntekijän terveys ja hyvinvointi * Motivaatio * Tyhy-iltapäivät 2x/vuosi (keväällä laavuretki ja syksyllä yhteinen kulttuurillinen iltapäivä ruokailuineen) * Tyhy-ryhmänä koko työyhteisö jatkuva! * v alussa palautteet * Työilmapiiri Pidetään huolta itsestä ja työkavereista * Työssä jaksaminen * Uimaliput, kuntosali, samat edut kuin omaisilla * Työntekijät jatkuva! * Tyhy-ryhmä seuraa ja arvioi, keskustelut oma sitoutuminen jatkuva! yhteenveto * Psyykkinen ja fyysinen toimintakyky kehityskeskustelut ja seuranta toiminnanjohtaja vuosittain * Yhteenveto kehityskeskusteluista, sairauspoissaolot tilastoidaan Psyykkinen ja fyysinen toimintakyky * Mahdollisuus hierontaan/liikuntaan 1krt/vko 1h työajalla työviikkoina * Työterveyshuolto tarvittaessa vuoden mittaan * Keskustelut * Ihmisen kohtaaminen * Työhön opastus/ perehdytys, koulutukset * Kaikki työntekijät jatkuva! * Jatkuva seuranta

37 37 2. Ammatillinen osaaminen/työyhteisön toimivuus * Ryhmän ohjaamiset * Hyödynnetään työtovereiden osaamista puolin ja toisin kaikki työntekijät jatkuva! * Palaverit, keskustelut * Toiminnallisten menetelmien osaaminen * Tiimityöskentely työntekijät ja hallitus jatkuva! Kevät- ja syysseminaarit * Koulutukset toiminnanjohtaja ja hallitus jatkuva! tilastointi * Työpaikkakokoukset työntekijät,hallitus jatkuva! muistiot * Työnohjaus (yksilö- ja ryhmätyönohjaus) kaikki työntekijät tilastointi * Tiedottaminen kaikki työntekijät jatkuva! suullinen palaute 3. Työn organisointi * Töiden priorisointi/tärkeysjärjestys * henkilökuntapalaverit,2 vkoa ennen jäsentied. ilmestymistä "tiimipäivä" kaikki työntekijät 3krt/v vuosisuunnitelma pohjana > Johdonmukaisuus * Kausisuunnitelmat jatkuva! * Jatkuva seuranta, tilastointi * Työ vastaa taitoja * Tiedottaminen * Kaikki työntekijät jatkuva! * Suunnitelmat kausittain

38 38 Töiden jakaminen * Vastuun antaminen muistiot * Vastuun ottaminen hk-palaverit muistiot 4. Työympäristö * Työtilat ja välineet * Puutteet korjataan * Esimies jatkuva! * Jatkuva seuranta * Ergonomia * Hyvät työvälineet * Työntekijät * Työterveyshuollon käynnit tarvittaessa * Työturvallisuus * Ohjeistukset / Työ- * Työterveyshuolto turvallisuussuunnitelmat 5. Virkistys ja vapaaaika Hyvinvointi ja elämänlaatu 10 kpl liikunta-/kulttuuriseteliä/vuosi/työntekijä; Ahvenanmaan virkistysretki yhdessä omaisten kanssa elokuussa jokainen työntekijä jatkuva itsearviointi ja tyhysuunnitelman teon yhteydessä vuosittaina

39 39 TILASTOINTI :TAPAHTUMAT 2013, toiminnanjohtaja Päivi P pvm: Tapahtuma: Paikka: Osallistujamäärät: Ryhmä: Omaisneuvonta Omaiskamari Omaistuki -puhelu Omaiskamari Puhelinneuvonta Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Palaveri kokemusasiantuntijan Omaiskamari 12 kanssa Palaveri apulaiskaupunginjohtaja Kaupungintalo 12 Harri Jokirannan kanssa Omaiskamari avoinna Omaiskamari Palaveri kokemuskouluttajan kanssa Omaiskamari Omaistukipuhelu Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Palaveri Huomio lapset- poliklinikan Omaiskamari 12 kanssa Koulutus "asiakkaan osallisuus Areena 16 kuntatoimijan näkökulmasta" Puhelinpalaveri keskusliiton Omaiskamari 12 Prospect vastaavan kanssa Te ta Ähtärissä Ähtärin psyk. poliklinikka Yhteistyö palaveri diakonia Kirkonkranni 12 työntekijöiden kanssa Omaisneuvonta Omaiskamari TE-palaveri TE-toimistolla Omaistukipuhelu Omaiskamari Omaiskamari avoinna Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari tammi Uuden projektin työryhmä palaveri Omaiskamari Omaisneuvonta Omaisen kotona Henkilökuntapalaveri Omaiskamari 15

40 Uuden projektin neuvottelu Omaiskamari Omaisneuvonta Omaiskamari Seminaari "Kuka kuulisi omaisen Sairaalan auditorio toiveen" Omaiskamari avoinna Omaskamari Hallituksen kokous Omaiskamari Luento kokemuskouluttajan kanssa SEAMK/sosiaaliala SEAMKissa 10 vkoa Milla- opiskelija 10 viikkoa( vk 7-9, ja 16-20) Kehityskeskustelu Sarikan kanssa Omaiskamari Omaistapaaminen Omaiskamari Omaistukipuhelu Omaiskamari Omaisten kohdennettu Omaiskamari 4 1 vertaistapaaminen Ryhmätyönohjaus Törnävä/työnohjaajan 15 luona Omaisneuvonta Omaisen kotona Omaisneuvonta Omaisen kotona Yhteistyöpalaveri Sedun Omaiskamari 12 koulutuspäällikköjen kanssa Omaistapaaminen Omaiskamari Kehityskeskustelu Simon kanssa Omaiskamari Omaiskamari avoinna Omaiskamari Omaisneuvonta Omaisen kotona VARTU-palaveri Tampereen omaisyhdistys Kehityskeskustelu Päivi Ojasen Omaiskamari 15 kanssa Jäsentiedote postiin Omaiskamari Omaisneuvonta Omaisen kotona RAY koulutus Vantaalla Vantaa Omaisten kohdennettu vertaistapaaminen Omaiskamari 4 1

41 Kehityskeskustelu Päivi P. & Mari T Omaistapaaminen Omaiskamari Omaistukipuhelu Omaiskamari Palaveri mainostoimiston kanssa Omaiskamari Omaistukipuheluita helmikuussa Omaiskamari 2 2 edell.lisäksi Tukityöllistetty Virva töissä a 2-3 h Omaiskamari 15 tammi- helmikuussa 6 kertaa Tukityöllistetty Mikko töissä a 2-3 h Omaiskamari 15 tammi-kesäkuussakuussa 14 kertaa Tukityöllistetty Virva töissä 7 kertaa Omaiskamari 15 maalis-elokuussa EA1-koulutuksessa SPR johtoryhmä omaiskamari Hallituksen kokous omaiskamari omaistukikäynti omaisen kotona omaisen koti omaiskamari avoinna Omaiskamari omaistukipuhelu Omaiskamari palaveri harjoittelijan ohjaavan Omaiskamari 3 12 opettajan kanssa palaveri projektit Omaiskamari palaveri tukityöllistetyn ohjaajan Omaiskamari 3 12 kanssa henkilökuntapalaveri Omaiskamari omaiskamari avoinna Omaiskamari omaistapaaminen omaisen kotona Vartu-palaveri Tampereella Omtt Tre pj-tj-tapaaminen omtt Keskusliitto passio-tapahtuma Seinäjoen Seinäjoen kansalaistori kansalaistorilla Henkilökuntapalaveri Omaiskamari omaistapaaminen Omaiskamari hallituksen kokous Kauhajoki, Valkoinen Puu 17

42 vuosikokous Kauhajoki, Valkoinen Puu omaistapaaminen Omaiskamari kokemuskouluttajan Sedu, Seinäjoki harjoitusluentoa arvioimassa uudet projektit- palaveri Omaiskamari kevätseminaari Omaiskamari hallituksen kokous Omaiskamari palaveri Ystävän tuvan Ainon kanssa Omaiskamari palaveri mainostoimiston kanssa Omaiskamari omaistukipuhelu Omaiskamari EA2-koulutuksessa SPR henkilökuntapalaveri Omaiskamari työryhmä VIOLA-projekti Omaiskamari Prospect-koulutu Keskusliitto omaiskamari avoinna Omaiskamari SOSTE-koulutus Tampereella Tampereen yliopisto prospect-palaveri Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari palaveri Seinäjoen kotihoidon kaupungintalo 2 12 johtajan kanssa palaveri TE-toimijoiden ja Y-talo perusterveydenhuollon kanssa yhteistyöpalaveri sedun kanssa Sedu, Seinäjoki kokemusasiantuntija-loppuseminaari Kirkonkranni viestintätyöryhmä Omaiskamari yhteistyötapaaminen Seinäjoen srk diakonian kanssa kesäkiertue- Järviseudun omaistoimikunta kokoontuminen kesäkiertue- Suupohjan omaistoimikunta kokoontuminen kesäkiertue- Härmänmaan omaistoimikunta kokoontuminen diakoniatsto 3 12 Kivitippu 12 Asuuli, Kauhajoki 12 Härmän kuntokeskus 12

43 kesäkiertue- Kuusiokuntien Ouran loma 12 omaistoimikunta kokoontuminen kesäkiertue- Seinäjoen seudun Joupiskan rinneravintola 12 omaistoimikunta kokoontuminen Pohjanmaa-hanke ohjausryhmä Tikanpesä Vartu- johtoryhmä Tampereella ravintola Harald omaistukipuhelu omaiskamari yhteistyöpalaveri Ikäkeskuksessa- Ikäkeskus 3 12 sopimuksen allekirjoitus VIOLA Kokemusasiantuntijakoulutus- T9 neuvottelutila 12 ohjausryhmäpalaveri RAY- tapaaminen Helsingissä Keskusliiton tilat avotyöntekijä omaiskamari omaistukipuhelu omaiskamari palaveri pj:n kanssa T9- psyk.osaston tilat avotyöntekijä Omaiskamari avotyöntekijä Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari palaveri hallinnon harjoittelijan Omaiskamari 13 kanssa (Satu M-F) sosiaali-ja terveysturvan päivät Seinäjoen Areena Henkilökuntapalaveri Omaiskamari avotyöntekijä Omaiskamari Omaistapaaminen Omaiskamari Omaiskamari avoinna Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Hallituksen kokous Omaiskamari yhteistyöpalaveri Vaasan Vaasan yhdistyksen tilat 12 omaisyhdistyksessä avotyöntekijä Omaiskamari Sedu-opiskelijaryhmä Omaiskamari avotyöntekijä Omaiskamari

44 yhteistyöpalaveri Seinäjoen srk-keskus Satu m-f hallinnon harjoittelussa Omaiskamari Vartu-johtoryhmä Alma-hotelliravintola omaistukipuhelu Omaiskamari henkilökuntapalaveri Päivi O:n työhuone syysseminaari ja hallituksen kokous Omaiskamari prospect-palaveri Omaiskamari Pohjanmaa-hanke ohjausryhmä Tikanpesä henkilökuntapalaveri Omaiskamari Te ta Ähtärissä Pirkanlinna yhteistyöpalaveri Kirkonkranni koulutus- Kastehelmimarkkinat Tampere henkilökuntapalaveri- Omaiskamari 12 vapaaehtoistoiminnan käsikirja avotyöntekijä Omaiskamari avotyöntekijä Omaiskamari koulutus- vuorovaikutus Järjestötalo henkilökuntapalaver Omaiskamari koulutus Tony Dunderfelt koulutustilat koulutus- RAY-vaikuttavaa Tampere avotyöntekijä Omaiskamari henkilökuntapalaveri- pj mukana Omaiskamari omaistukipuhelu Omaiskamari Potku- tapahtuma Kauhajoella Kauhajoen Urheilutalo Ilonan päivän tapahtuma- Mato Frami 40 9 Valtonen sairaalan sielunhoito 50-vuotta- Sairaalan auditorio 16 seminaari avotyöntekijä Omaiskamari Seinäjoen omaisryhmä Omaiskamari 9 4

45 johtajafoorumi Helsinki, keskusliitto henkilökuntapalaveri Omaiskamari asiantuntijatyöryhmä Helsinki, keskusliitto teematuokio, hallituksen kokous ja Omaiskamari 17 vuosikokous avotyöntekijä Omaiskamari omaistapaaminen omaiskamari omaishoitajien virkistystapahtuma, Alavuden hoitokoti 30 9 luennoimassa Prospect-ohjaajakoulutus Jyväskylän omaiskamari 10 9 ja Vaasan yhdistysten kanssa yhteistyös omaistapaaminen omaisen koti seminaari Pohojalaasta omaistyötä Härmän kuntokeskus 9 Härmässä omaistapaaminen omaisen koti Voimaa arkeen- ohjausryhmä kokoustila Raatikko 12 palaveri avoimet ovet omaskamarilla Omaiskamari pikkujoulut Lapua Simpsiö mökki 6 5. ja avotyöntekijä Omaiskamari henkilökuntapalaveri Omaiskamari hallituksen kokous Omaiskamari omaiskamari avoinna Omaiskamari tyhy-ruokailu ja teatteri Seinäjoki kirkkohetki omaisille Törnävän kappeli Vartu-palaveri Päivi O:n työhuoneessa Törnävä 5 12

46 46 OSALLISTUJIA YHTEENSÄ: RYHMÄJAOTTELU( toiminnanjohtaja) 1. Omaisneuvonta Puhelinneuvonta Spontaanit omaistapaamiset ja omaisten kahvihetket Omaisryhmät Voimavarakurssit, Verttikurssit ym. kurssitoiminta 6. Virkistysviikonloput, -tilaisuudet 2 7. Retket 8. Liikuntatoiminta 9. Yhdistyksen järjestämät koulutustapahtumat/-päivät Yhdistyksen/projektin esittelyt Omaisten illat, te lat Yhteistyöryhmät,yhteistyötapaamiset Opiskelijayhteistyö Jäsentiedotteet ym. Viestintä Henkilöstöasiat: työnohjaus, kehittämiskeskustelut, tyhy + 14 muu henkilöstöön liittyvä 16. Koulutukset/ seminaarit, joihin omaistyöntekijä itse 14 osallistunut 17. Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, seminaarit hallitukselle ja työntekijöille yhdes 11

47 47 Tilasto 2013, omaisneuvoja Simo Lamminsivu 1. Omaisneuvonta Puhelinneuvonta 6 3. Spontaanit omaistapaamiset ja omaisten kahvihetket 1 4. Omaisryhmät Voimavarakurssit, Verttikurssit ym. kurssitoiminta 2 6. Virkistysviikonloput, -tilaisuudet 2 7. Retket 5 8. Liikuntatoiminta 8 9. Yhdistyksen järjestämät koulutustapahtumat/-päivät Yhdistyksen/projektin esittelyt Omaisten illat, te lat Yhteistyöryhmät,yhteistyötapaamiset Opiskelijayhteistyö Jäsentiedotteet ym. Viestintä Henkilöstöasiat: työnohjaus, kehittämiskeskustelut, tyhy + muu henkilöstöön liittyvä Koulutukset/ seminaarit, joihin omaistyöntekijä itse osallistunut Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräsiet kokoukset, seminaarit hallitukselle ja 2 työntekijöille yhdessä yht 199 Pva Tapahtuma /mitä tapahtui ja Paikka Osallistujamäärä ryhmä missä 4.1. Omaisneuvonta toimisto simo + pariskunta HK-palaveri toimisto kaikki tt:t tapaaminen kokemuskouluttajan toimisto Simo + Päivi P + Pirjo 12 (Pirjo) kanssa Palaveri omaihoitajien kanssa järjestötalo Simo + 3 lakeuden 12 miestenryhmästä Oh:sta HK-palaveri:n jatko toimisto kaikki tt:t palveri HL-polin kanssa toimisto kaikki tt:t + 2 tt hlpolilta omaisen soitto toimisto omaisen soitto toimisto 2

48 miesten ryhmä Lapuan keilahalli/keilaus Simo kuntosali kirkonkranni simo + 5 omaista omaishoitajat ynteistyöpalverissa toimisto simo + sarika työnohjaus Villa omena simo + vellu omaisen tapaaminen toimisto simo + omainen omaisen tapaaminen omaisen työpaikalla simo + omainen omaiskahvila toimisto simo + päivi p om kokkolan yhd. Työntek tapa/vertti Kokkolan toimisto simo 12 palaute kuntosali kirkonkranni simo + 4 omaista edunvalvontatyöryhmän kokous toimisto simo + satu v työterveyslääkäri/olkapää kirkonkranni simo 4.2. hk-palaveri toimisto tt:t + Mari työterveyshuollon fysioterapeutin virastotalo konsultaatio/olkapää 5.2. omaistapaaminen toimisto simo + omainen Kuka kuulisi omaisen toiveenseminaari Sairaalan auditorio 190? Tahkon retki Tahko/nilsiaä Simo + Sarika omaista 7.2. Omaisryhmä reissulla tahko-hotellin kokoustila Simo + Sarika omaista 9.2. Omaisryhmä reissulla Tahko- kylpylän tiloissa Simo + Sarika omaista Avohuolloun yhteistyöpäivä Kauhajoen Seamk Simo n Kauhajoella osallistujaa Jalasjärven 5-6 lk:t Koskuen koulu 28 oppilasta mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa opettajaa Jalasjärven 5-6 lk:t Keskikylän koulu 7 oppilasta mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa opettaja Jalasjärven 5-6 lk:t Hirvijärven koulu 19 oppilasta mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa opettajaa Kohdennetun vertaistuen toimisto Simo, 2 omaista tapaaminen lasta kuntosali kirkonkranni Simo + 5 omaista Vapaaeht.projektin ohjausryhmä toimisto Simo + Sarika + opis

49 Ryhmätyönohjaus Törnävä kaikki tt:t Ensitietoryhmän Törnävä / Raatikko Simo + Päivi O suunnittelupalaveri Palaveri sedun opettajien kanssa toimisto TT:t + opisk. Milla ja 12 2 opea Kehityskeskustelu toimisto Simo + Päivi O Miesten ryhmä/jousiammuntaa Lintuviidan koulu Simo + 6 miestä Jäsentiedote matkaan Vertaisryhistä luento Seamk/sosiaaliala 17 opisk + opettaja 13 kokemusasiantuntijan kanssa 6.3. työterveyslääkäri/olkapäähän kortisonipiikki 7.3. kuntosali kirkonkranni simo + 3 omaista Kohtaamispaikkapäivät Jyväskylä Simo, Sarika osal Jalasjärven 5-6 lk:t Metsolan koulu Simo+ Sarika mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa Jalasjärven 5-6 lk:t Luopajärven koulu Simo + sarika mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa kuntosali kirkonkranni Simo + 2 omaista Opiskelija haastettelemassa toimisto 13 sosoionomikoulutuksen sisällöstä Ensitietoryhmän kokous/laajempi Tikanpesä/törnävä simo + Päisi O Jalasjärven 5-6 lk:t Kirkonkylän koulu 4 luokkaa Simo + Sarika + n mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa opp Projektityöryhmä toimisto Simo hk-palveri toimisto kaikki tt:t + opisk. 15 Milla Omaiskamari toimisto Simo + P.P+ opisk omaista Depressio-osasto tutustumassa toimisto Simo + P.P + posk Työhyvinvointiluento Frami Miesten ryhmä, jumppa + sauna ja Seurala + uimahalli Simo +(Sarika) 4 4 uinti miestä Vertaisohjaajien tapaaminen toimisto Simo + Sarika Kuntosali kirkonkranni simo + 5 omaista EA1-koulutus SPR:n tilat nurmo Simo, Päivi O, 16

50 Hk-palaveri toimisto tt:t Kuntosali kirkonkranni Simo + 1 omainen Hoidon ja asiakkuuden uusi suunta Vaasa n psyk palv-koulutus 3.4. Saunakujan vastaavan tapaaminen toimisto SeAMK:n opettajien tapaaminen Seamk/sosiaaliala V-M Saarisen tapaaminen, Pohjanmaa-hankkeen tilat 3 12 ensitietoryhmien aikataulutusta 9.4. Asumispalvelujen kuntouttavuus Hoivakoti Hella/Kauhava 1 12 haastattelu (Härmä) Omaishoitajaverkoston kokous toimisto Omaistyön kehittämispäivä Helsinki Asumispalvelujen kuntouttavuus Välitupa/Kauhava/Härmä 5 12 haastattelu Omaiskamari Omaiskamari Omaisneuvonta Ryhmätoiminnot Törnävä Miesten ryhmän Biljardia Galaxi Center, Seinäjoki Miesten ryhmä Jousiammunnna Lintuviidan koulu 4 4 jatko-kilpailut Asumispalvelujen kuntouttavuus Mikeva/Mendis Seinäjoki 2 12 haastattelu Asumispalvelujen kuntouttavuus Saunakujan yksikkö Seinäjoki 1 12 haastattelu Kuntosali kirkonkranni Kevätseminaari Toimisto Asumispalvelujen kuntouttavuus Kauhajoen palv.talo/mikeva 3 12 haastattelu Asumispalvelujen kuntouttavuus Teuvan palv.talo 3 12 haastattelu Asumispalvelujen kuntouttavuus Ilmajoen palv.koti 3 12 haastattelu Ystävän tuvalta tutustuja toimisto Asumispalvelujen kuntouttavuus haastattelu Eritislasten. Vanh virk vklopun suunnitelupalav Saarika Louhen kunt.koti Seinäjoki 3 12 Kuortaneen urh.opisto 4 12

51 Asumispalvelujen kuntouttavuus Kellokorpi/Alavus 5 12 haastattelu Asumispalvelujen kuntouttavuus Luhurikka/Kuortane 4 12 haastattelu työnohjaus Villa omena Asumispalvelujen kuntouttavuus Komiankranni/ylistaro 5 12 haastattelu Tampereen teatterisreissu Tampereen komediateatteri+ 11 om 2 tt 7 hot. Pinja Lak.om.hoitajista Anne-Maria toimisto 2 12 käym/palav erit lasten virk.vklopusta Asumispalvelujen kuntouttavuus Fyrrylä/nurmo 3 12 haastattelu 2.5. Ensitietoryhmä Ryhmätoiminnot Törnävä EA2 SPR:n tilat nurmo Miesten ryhmä/kalareissu Virrat Omaisneuvonta Virrat Omaisneuvonta Virrat Omaisneuvonta Virrat Hk-palaveri toimisto Projektityöryhmä toimisto Kivitippu, palaveri Kokkolan tt:n kivitippu 2 12 kanssa Asumispalvelujen kuntouttavuus Windala/Vimpeli 2 12 haastattelu/ tilanne ei käynyt uusi aika Kolme suunnitelmaa-te ta Tikanpesä/törnävä Vapaaehtois proj. Ohjausryhmä + Rosso 8 12 ruokailu Jalasjärven 7-9 lk:t ja lukio Jalasjärvi n 300 opisk ja n 10 9 mt/hyvinvointiasiaa luennoimassa opettajaa Soste:n järjestötoiminnan Tampere kehittämispäivät Palaveri Huomioi lapset pkl:lla Huomio lapset pkl hk-palaveri toimisto Sedussa palaveri opetussuunnitelmista Sedu/terveysala 9 12

52 viestintätyöryhmä toimisto kokemusasintuntija kirkonkranni koul.loppuseminaari Kesäkiertue järviseutu kivitippu + evijärvi Kesäkiertue suupohja asuuli kesäkiertue härmänmaa härmän kk kesäkiertue kuusiokunnat ouran loma kesäkiertue seinäjoki joupiska puhelinneuvonta toimisto puhelinneuvonta työterveyslääkäri Kirkonkranni Jäsentiedote matkaan Päivänkakarat -tapaaminen Tampere Ensitietoryhmä keskussairaalalla Ryhmätoiminnot Törnävä omaisneuvonta inetissä Hk toimisto Satu V. toimistolla palaveri toimisto 3 12 opiskeluasioista Depressioikoulutus Tampereen yhdistyksen tilat Alavus/kuostaner/soini mt-väen aittoo saari/alavus leiripäivä Omaisneuvonta puhelimiste Kokemuskoulutus ohjausryhmän järjestötalo alustava kokous Depressioikoulutus Tampereen yhdistyksen tilat Ahvenanmaan retki Turku/Ahvenanmaa 3 tt 16 omaista Depressioikoulutus Tampereen yhdistyksen tilat Omaisneuvonta toimisto Tapaaminen vaasan yhd. Tt:n Vaasa 8 12 kanssa 5.9. Asumispalvelujen kuntouttavuus Windala/Vimpeli 3 12 haastattelu 9.9. Depressiokoulutus Tamperen yhd. Tilat Vartun ohjausryhmä Ryhmätoiminnot Törnävä Kokemuskoulutus ohjausryhmän kokous järjestötalo 8 12

53 Sos-hankkeen hyvä kiertämään rytmikorjaamo/seinäjoki seminaari Hk-palaveri Ryhmätoiminnot Törnävä Syyseminaari hall + tt:t Toimisto hk-palaveri Toimisto Peospect-palaveri Toimisto Omaisneuvonta Toimisto Opiskelijaryhmä Geronomi Toimisto tutustumassa omaiskamari Toimisto Omaihoitoverkoston kokous Toimisto Omaisneuvonta Toimisto Miesten ryhmä, frisbee-golf Törnävän kenttä 8 4 Törnävä Tutustumassa pikkuoulupaikkaan lapuan simpsiö Omaisneuvonta Toimisto Eritislasten. Vanh virk vkloppu Kuortaneen urh.opisto Hk-palaveri Toimisto palaveri mainostoimiston kanssa Toimisto kokemuksesta voimaa seminaari Sairaalan auditorio n Omaisneuvonta Toimisto Vapaaehtois proj. Ohjausryhmä Toimisto Omaisneuvonta omaisen kotona/lappajärvi vo-tapaaminen toimisto + marttilantalli ahvenanmaan retken muistelua toimisto palaveri mainostoimiston kanssa toimisto Omaisneuvonta toimisto hk-palaveri toimisto opiskelija tutustumassa toimisto Mato valtonen puhumassa Frami päihde ja mt-messut Helsinki kongressikeskus Johtajafoorumi Helsinki, Hotelli Helga Miesten ryhmä, keilaus lapua downtovn bowling lapua Teatterireissu Ouluun yhd. Kokkolan kanssa Oulu 10 7

54 Omaisneuvonta Toimisto Työterveyslääkäri (pohje revennyt) Omaisten Loma härmä härmän kk Itsemurhan ten. Omaisille opasta Mobile/järjestötalo 4 12 suunnittelu Iltamat Ryhmätoiminnot Törnävä omaisneuvonta toimisto omaisneuvonta puhelimiste palaveri mainostoimiston kanssa toimisto Omaishoitajaverkoston kokous kampustalolla työntekijäpäivat helsinki omaistenilta Luhurikka/Kuortane mobile käymässä toimisto vapaaehtoisprojektin ohjausryhmä toimisto Päivänkakarat -tapaaminen tampereen toimisto Kokemuskoulutus ohjausryhmä järjestötalo Yhteistyöpalaveri omaisten kivitippu 5 12 lomasta om.yhistysten kanssa omaisen huomiointi psyk Sairaalan auditorio n hoitotyössä seminaari omaisneuvonta toimisto omaisneuvonta toimisto Pohjalaista omaistyötä - seminaari härmän kk Jäsentiedote matkaan palaveri mainostoimiston kanssa toimisto miesten ryhmä Jääkiekkoa Vaasan jäähalli 4 4 vaasassa edunvalvontatyöryhmän kokous toimisto Opiskelijan (Satu Y-F) ohjausta toimisto 13 asumispalv.kyselyn laadintaa Geronomi-opiskelija palveluohjaus 13 harjoittelussa Ensitieto ryhmätoiminnoissa Ryhmätoiminnot Törnävä prospect-päätösseminaari Helsinki Palaveri kokemuskoulutusasioista Olkkari/Seinäjoki Omaishoitajaverkoston kokous terveydenhuolto-oppilaitos 10 12

55 Yhdistyksen pikkujoulut lapuan simpsiö Kaks kättä työpaja tutustumista toimistolle /Peruuntui Omaisneuvonta yhd Päivi O:n toimisto 2 1 kanssa hk-palaveri toimisto Omaishoitajien virkistyspäivä terveydenhuolto-oppilaitos Henkilökunnan pikkujoulut Seinäjoen teatteri + ravintola Puhelinpalaveri oiskelijan toimisto 13 opettajan kanssa Jouluruokailu ja teatteri-ilta yhd seinäjoki 7 15 vaasan ja kokkolan tt:n knssa omaisneuvonta toimisto jouluhartaus törnävän kappelissa törnävä joulupaketoimtis citymarketissa päivölän CM 12 TILASTOINTI 2013: Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti RYHMÄJAOTTELU: YHTEENSÄ: 1. Omaisneuvonta 1 2. Puhelinneuvonta 1 3. Spontaanit omaistapaamiset ja omaisten kahvihetket 9 4. Omaisryhmät Voimavarakurssit, Verttikurssit ym. kurssitoiminta 1 6. Virkistysviikonloput, -tilaisuudet 1 7. Retket 3 8. Liikuntatoiminta Yhdistyksen järjestämät koulutukset, tapahtumat, luennot Yhdistyksen/projektin esittelyt Omaisten illat, te lat 2

56 Yhteistyöryhmät,yhteistyötapaamiset Opiskelijayhteistyö Jäsentiedotteet ym. Viestintä Henkilöstöasiat: työnohjaus, kehittämiskeskustelut, tyhy + muu henkilöstöön liittyvä Koulutukset/ seminaarit, joihin omaistyöntekijä itse osallistunut Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräsiet kokoukset, seminaarit hallitukselle ja työntekijöille yhdessä Projektin ohjausryhmä 4 pvm: Tapahtuma: Paikka: Osallistujat: Ryhmä: Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Nuorten kulttuuritapahtuman suunnittelupalaveri Omaiskamari Alavuden omaisryhmässä vierailu Alavuden psyk.poli Työnohjaus työnohjaajan koti Psykiatrian poliklinikoiden yhteistyöpäivä (Järviseutu, Härmänmaa) Alajärvi Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Huomio Lapset-poliklinikan työntekijöiden tutustumiskäynti Omaiskamari Omaisten ilta Ähtärin psyk.poli Kuntosaliryhmän ohjaus Seinäjoki Yhteistyöpalaveri Järviseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa Omaiskamari Nuorten aikuisten omaisryhmä Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Nuorten kulttuuritapahtuman suunnittelupalaveri Seinäjoki, Frami Prospect- vertaisryhmämallin ohjaajakoulutus Tampere Henkilökuntapalaveri + jäsentiedoteasioita Omaiskamari Ikäihmisten projektin (uusi hanke) suunnittelupalaveri Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Nuorten kulttuuritapahtuman suunnittelupalaveri Omaiskamari Henkilökuntapalaveri (Hallituksen pj. Mukana) Omaiskamari Nuorisoprojektin (uusi hanke) suunnittelupalaveri Omaiskamari 6 12

57 Työnohjaus työnohjaajan koti "Kuka kuulisi omaisen toiveen"-seminaarin valmistelua Seinäjoen Sairaala "Kuka kuulisi omaisen toiveen"-seminaari Seinäjoen Sairaala Omaisten virkistysretki Tahkovuorelle Nilsiä Kehityskeskustelu esimiehen kanssa Omaiskamari "Hyvinvointi"-luennot (3 eri ryhmää) luokille Jalasjärvi Ystävänpäivän liikuntatempaus Seinäjoki Omaisryhmässä mukana Seinäjoki Nuorten kulttuuritapahtuman (KEVÄTJYTÄYS!) suunnittelupalaveri Omaiskamari Projektin ohjausryhmä Omaiskamari Ryhmätyönohjaus Törnävä Sedun sos.- ja terv.alan opettajien tapaaminen Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Sosionomiopiskelijan haastattelu (harjoittelu huhtikuussa) Omaiskamari Vapaaehtoisten koulutuksen (20.4.) suunnittelua Soini Lounaspalaveri Ikäkeskuksen palveluohjaajan kanssa Seinäjoki RAY:n Haku päällä- koulutus Vantaa n Kahden omaisen tapaaminen (omaisneuvonta) Omaiskamari Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Jyväskylä n "Hyvinvointi"-luennot (2 ryhmää) luokille Jalasjärvi Naisten "tyyliterapiailta" Omaiskamari Kevätjytäys- tapahtuman suunnittelupalaveri Omaiskamari Erityislasten äitien vapaapäivä- tapahtuma Lappajärvi 21 9 (Kivitippu) "Hyvinvointi"-luennot (4 ryhmää) luokille Jalasjärvi Uuden/uusien hankkeiden suunnittelua Omaiskamari Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Deprsessioyksikön vierailu Omaiskamari Miesten toiminnallisen ryhmän ohjaus Seinäjoki 6 8

58 Vertaisohjaajien tapaaminen Seinäjoki Ensiapu 1.-koulutus Seinäjoki Ensiapu 1.-koulutus Seinäjoki Projektihaastattelu (sosionomiopiskelijat) Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Lapuan omaisryhmässä vierailu Lapua Seamk:n sos.alan opettajien tapaaminen Seinäjoki Kevätjytäys- tapahtuman suunnittelupalaveri Seinäjoki 8 12 (Rytmikorjaamo) Prospect- ryhmän suunnittelupalaveri vapaaehtoisen kanssa Kurikka Lehtihaastattelu yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta Omaiskamari Pohjalaismaakuntien Järjestöpäivä Seinäjoki (Järjestötalo) Omaishoitajien tapaaminen Evijärvi Kevätjytäys- tapahtuman suunnittelupalaveri Seinäjoki 8 12 (mus.opisto) Hyvinvointia maaseudulla- messut (Sarika + 2 vapaaehtoista) Soini Uuden/uusien hankkeiden suunnittelutyöryhmä Omaiskamari Projekti-työryhmä Omaiskamari Prospect-vertaisryhmän ohjaus Omaiskamari Puhelinneuvonta (uusi omainen) Omaiskamari KEVÄTJYTäys- tapahtuma Seinäjoki (Rytmikorjaamo) Hallituksen kevätseminaari Omaiskamari Yhteistyötapaaminen SRK:n ystäväntuvan työntekijän kanssa Omaiskamari Palveluohjaus-koulutus Seinäjoki Kevätjytäys-tapahtuman palautepalaveri Omaiskamari Omaisten teatteri- ja virkistysretki Tampereelle Tampere Prospect-vertaisryhmän ohjaus Omaiskamari Yhteistyöpalaveri Järviseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa Omaiskamari Ensiapu 2.-kurssi Seinäjoki 14 16

59 Vapaaehtoistoiminnan foorumi Seinäjoki Henkilökuntapalaveri (hallituksen pj. mukana) Omaiskamari Projektityöryhmä Omaiskamari Omaiskahvila (mukana vapaaehtoinen) Omaiskamari Työnohjaus Seinäjoki Prospect-vertaisryhmän ohjaus Omaiskamari Projektin ohjausryhmä Omaiskamari "Hyvinvointi"-luennot (x4)/ yläaste + lukio (mukana kokemusasiantuntija) Jalasjärvi Järjestötoiminnan koulutuspäivät Tampere Tyhy-toimintailta Tampere Henkilökuntapalaveri + vapaaehtoinen vertaisohjaaja mukana Omaiskamari Prospect-vertaisryhmän ohjaus Omaiskamari Sedun sos.- ja terv.alan opettajien tapaaminen Seinäjoki Kokemusasiantuntija-seminaari Seinäjoki Yhdistyksen kesäkiertue 2013 Lappajärvi (Kivitippu) Yhdistyksen kesäkiertue 2013 Kauhava Yhdistyksen kesäkiertue 2013 Alavus Yhdistyksen kesäkiertue 2013 Seinäjoki Yhteistyöpalaveri Seinäjoen liikuntatoimen kanssa Seinäjoki kevät 2013 Kuntosaliharjoittelu Seinäjoki kevät 2013 Keilailut Alajärvi Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Omaisten kesäretki Turku-Ahvenanmaa Henkilökuntapalaveri (syyskauden suunnittelua) Omaiskamari Yhteistyöpalaveri Vaasan seudun yhdistyksen kanssa Vaasa Kuntosaliohjaus Seinäjoki lähihoitajaopiskelijoiden vierailu omaiskamarilla Omaiskamari Työnohjaus Seinäjoki 2 15

60 Jäsentiedotteen postitus Omaiskamari Kuntosaliryhmän ohjaus Seinäjoki Seinäjoen Omaisryhmä Omaiskamari Hk-palaveri Törnävä Sosiaalialan opiskelijaryhmä tutustumassa yhdistykseen Omaiskamari Prospect2.-ryhmän tapaaminen Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Omaishoitoverkoston palaveri Seinäjoki Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Vapaaehtoistoiminnan käsikirjan työstöä (mukana mainostoimiston edustaja) Omaiskamari Sosionomiopiskelijoiden tutustuminen yhdistykseen Omaiskamari Alavuden omaisryhmässä vierailu Alavuden psyk.poli Vapaaehtoistoiminnan käsikirjan työstöä Omaiskamari Projektin ohjausryhmä Omaiskamari Vertaisohjaajien tapaaminen Seinäjoki Kesän omaisten virkistysretken palautetilaisuus Omaiskamari Prospect-vertaisryhmämallin jatkomoduulien info-tilaisuus Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Yhteistyöpalaveri Seinäjoen liikuntatoimen kanssa Seinäjoen 6 12 liikuntatoimisto Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Työnohjaus Seinäjoki Mielenterveysomaisten päivän luentotilaisuus (Mato Valtonen) Seinäjoki, Frami Seinäjoen Omaisryhmä Omaiskamari "Hyvinvoinnin Tähären"-tapahtumassa yhdistyksen esittelyä Teuva Prospect-vertaisryhmämallin jatkoryhmä Omaiskamari Ryhmäilmiöt-seminaari E-P:n Opisto (Ilmajoki) Henkilökuntapalaveri Omaiskamari 4 15

61 Yhteistyötapaaminen tukihenkilövälityksen Anne Sirosen kanssa Järjestötalo 2 12 (Seinäjoki) Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Soini Omaisten virkistyskurssi Härmän Kuntokeskuksessa Kauhava Prospect- vertaisryhmämallin jatkoryhmä Omaiskamari Prospect-vertaisryhmämallin jatkoryhmä Omaiskamari Työnohjaus Seinäjoki Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari Turku-Ahvenanmaa Yhteistyöpalaveri Kriisikeskus Mobilen työntekijöiden kanssa Omaiskamari Projektin ohjausryhmä (arviointia) Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Kauhajoki-Kurikka alueen omaisryhmä Kurikka Seinäjoen Omaisryhmä Omaiskamari Geronomiopiskelijan kotiharjoittelun ohjaus Seinäjoki Järjestöextriimi- tapahtuma sos.-ja terv.alan opiskelijoille Seinäjoki n Yhteistyöpalaveri Alavuden omaishoitajien yhteyshenkilöiden kanssa Alavus Alavuden omaisryhmän ohjaaminen Alavus "Vapaaehtoistoiminnan käsikirjan" nouto painosta Seinäjoki Omaistyön seminaari/ projektin loppuseminaari Härmän 29 9 Kuntokeskus Jäsentiedotteen postitus Omaiskamari palaveri mainostoimiston kanssa (VE-toiminnan käsikirja nettiin) Omaiskamari Omaiskahvila Omaiskamari Prospect-vertaisryhmämallin seminaari Helsinki Vapaaehtoistoiminnan messut Seinäjoki Omaishoitajaverkoston kokous Seinäjoki Työnohjaus Seinäjoki Yhdistyksen pikkujoulut Lapua Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Omaishoitajien virkistyspäivä SEAMK: terveysalan 50 9

62 62 ol TYHY-toimintailta: ruokailu ja Teatteri (100 kesää 1000 yötä) Seinäjoki Henkilökuntapalaveri Omaiskamari Joulupaketointi Päivölän Citymarketissa Seinäjoki 163 syksy 2013 Keilailut Alajärvi syksy 2013 Kuntosaliharjoittelut yhteensä Seinäjoki v Uinnit (koko E-P:n alue) Etelä-Pohjanmaa v Käsillä tekemisen iloa-illat Seinäjoki Jouluhartaus Seinäjoki 20 9 Lisäksi on muutamia vapaaehtoistoimintaan liittyviä tapahtumia, joissa projektin työntekijä ei itse ole ollut läsnä ja ne on jäänyt tilastoimatta. Puhelinkontakteja on satoja. Ne ovat jääneet kokonaan tilastoimatta. RYHMÄJAOTTELU: Vartu-tilasto Päivi O YHTEENSÄ: 1. Omaisneuvonta Puhelinneuvonta Spontaanit omaistapaamiset ja omaisten kahvihetket 3 4. Omaisryhmät 4 5. Voimavarakurssit, Verttikurssit ym. kurssitoiminta 1 6. Virkistysviikonloput, -tilaisuudet 1 7. Retket 3 8. Liikuntatoiminta 9. Yhdistyksen järjestämät koulutustapahtumat/-päivät Yhdistyksen/projektin esittelyt Omaisten illat, te lat Yhteistyöryhmät,yhteistyötapaamiset Opiskelijayhteistyö Jäsentiedotteet ym. Viestintä 15. Henkilöstöasiat: työnohjaus, kehittämiskeskustelut, tyhy + muu henkilöstöön 7 liittyvä

63 Koulutukset/ seminaarit, joihin omaistyöntekijä itse osallistunut Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräsiet kokoukset, seminaarit hallitukselle ja työntekijöille yhdessä yht Pva Tapahtuma /mitä tapahtui ja missä Paikka Osallistujamäärä ryhmä 7.tammi omaisneuvonta Sjk tammi Alavus pol. omaistyö Alavus tammi kokemis as. koul. Sjk tammi yhteistyö palav.ryhmät sjk tammi omaisneuvonta sjk tammi omaisneuvonta sjk tammi Yhteist.pal. l.karhu sjk tammi Huomio lapset plk sjk tammi Asiakkaan osallisyys seminaari sjl tammi kokemis as. koul. sjk tammi opiskelija sjk tammi yhteistyö palaveri srk sjk tammi omaisneuvonta sjk tammi omaisneuvonta. puh sjk tammi omaisneuv.puh sjk tammi Vartu palaveri tampere tammi Yhteistyöpalaveri järjestötalo sjk tammi omaisneuv. puh sjk tammi kokemis as. koul. sjk tammi ähtäri pol omaistyö sjk tammi perusterveyden huolto M.Mäenpää/O. Härsilä sjk tammi opiskelija sjk tammi työnohjaus sjk tammi omaisneuvonta lapua tammi ilmajoki pol. omaistyö sjk helmi Kauhajoki pol os kauhajoki 10 1 sairausloma 18.helmi työnohjaus sjk 15

64 64 18.helmi sedu palaveri sjk helmi omaisneuvonta. puh sjk helmi omaisneuvonta sjk helmi kokemis as. koul. sjk helmi pohjamaa hanke yhteistyöpalav. sjk helmi omasneuv. sjk 1 21.helmi Johtoryhmä tampere helmi työnohjaus sjk helmi omaisneuvonta sjk 1 1 loma sjk 4.maalis omaisneuvonta sjk maalis kokemis as. koul. sjk maalis omaisneuv. puh sjk maalis vartu ohjausryhmä sjk maalis omaisneuvonta sjk maalis opiskelija sjk maalis kokemis as. koul. sjk maalis omaisneuvonta sjk maalis omaisneuvota sjk maalis omaisneuvonta sjk maalis Kauhajoki pol omaistyö sjk maalis ensitieto sjk maalis ABC koulutus sjk maalis omaisneuv. sjk maalis kokemis as. koul. sjk maalis omaisneuv sjk maalis seminaari työssäjaks- sjk maalis Vartu johtoryhmä tre maalis työnohjaus sjk maalis omaisneuv, sjk maalis omaisneuvont sjk maalis ea1 sjk? maalis ea1 sjk? maalis omaisneuvonta sjk 1 1

65 65 28.maalis opiskelija sjk maalis omaisneuvonta sjk maalis omaisneuv.puh sjk huhti palaveri Sirun kanssa/epshp sjk huhti kokemis as. koul. sjk huhti Ensito palaveri sjk huhti omaisneuvonta sjk huhti omaissneuv.puh sjk huhti palaveri opettajien sjk huhti kotonatyöskentelevien palav sjk huhti Äänellä on merk. seminaari sjk? huhti omaisneuv sjk huhti omaiasneuv sjk huhti omaisneuv sjk huhti Toim esittely Y-talo sjk huhti T8 kehittämispäivä omaistyö sjk huhti omaisneuv kauhajoki huhti kokemis as. koul. sjk huhti omaisneuv sjk huhti omaisneuv. puh sjk huhti vartu palaveri tampere huhti omaisneuv sjk huhti Kevät seminaari sjk? huhti omaisneuv ilmajoki 1 23.huhti omaisneuv sjk huhti T8aamupalaveri sjk huhti Omaisryhmä Alajärvi huhti Omaistenilta Sjk huhti työnohjaus sjk huhti omaisneuv. puh sjk huhti omaisneuv.puh sjk huhti kokemusasiantuntija koul sjk touko omaistenryhmä sjk touko omaiasneuv sjk 1 1

66 66 6.touko ea2 sjk? 15 7.touko ea2 sjk? 15 8.touko omaisneuv sjk touko omaisneuv, sjk touko omaisneuv.puh sjk touko työnohjaus sjk touko kokemusasiantuntija koul sjk touko omaisneuv. sjk touko ensitieto sjk touko omaistenryhmä Alajärvi touko omaisneuv.puh sjk touko omaisneuv.puh sjk 1 21.touko Seminaari tre touko seminaari tre tammi kokemusasiantuntija koul. seminaari tre touko Y- talo potku sjk touko Huomioi lapset plk sjk touko omaisneuv,puh sjk touko sedu palaveri sjk touko kokemusasiantuntija koul sjk touko omaisneuv sjk touko kesäkiertue lappajärvi touko kesäkiertue kauhajoki 7 3.kesä kesäkiertue härmä kesä omaisneuv sjk kesä kesäkiertue sjk 13? 7 6.kesä johtoryhmä tre? kesä Itsetuh. seminaari Alavus kesä omaisneuv. puh sjk kesä ohjausryhmä kokemusas. sjk kesä vartu palaveri sjk 2 13.kesä omaisneuvonta.puh sjk 2 13.kesä omaisneuvonta puh. sjk kesä omaisneuvonta Ryhmät- sjk 4 4

67 67 24.kesä TK esittely sjk 1 27.kesä Ensitieto sjk elo omaisneuv. soini elo palaveri T9 oh sjk elo omaisneuv soini elo omaisneuv.puh sjl elo ylpsy ja esittelyhuone/epshp sjk elo Yh Minna sjk elo Depressiokoulu tre 1 15.elo omaisneuvonta ilmajoki elo vartu palaveri tre elo omaisneuvonta nurmo elo omaisneuv.puh sjk elo omaisneuvonta.puh sjk elo Depressiokoulu tre 6 22.elo omaisretki Ahvenanmaa 7 23.elo omaisretki ahvenanmaa 7 24.elo omaisretki ahvenanmaa 7 25.elo omaisretki Ahvenanmaa 7 27.elo omaisneuv soini elo Depressiokoulu tre elo omaisneuv sjk syys T8 pot.tapaaminen sjk syys vartu palaveri sjk syys tapaaminen Vaasan yhd Vaasa syys ensitieto sjk syys omaisneuv sjk syys Depressiokoulu tre syys ohjausryhmä sjk syys T9 omaisten ilta sjk syys omaisneuvonta sjk syys akutti.psyk.pol/mt omaistyö sjk syys omaisneuv sjk syys syysseminaari sjk 8 15

68 68 16.syys hk/prospect sjk syys opiskelija sjk syys omaisneuvonta töysä syys Itsetuh. seminaari sjk syys omaisneuv. sjk syys omaistenilta ryhm. sjk syys työnohjaus sjk syys omaisneuv.puh sjk syys Marak koulutus sjk syys Omaisneuvonta sjk syys omaisneuvonta kurikka syys omaisneuvonta härmä loka omaisneuvonta sjk loka Itsetuh. seminaari kauhajoki syys omaisneuvonta skl 1 7.loka hk/prospect sjk loka omaisneuvonta sjk loka omaisneuvonta sjk loka omaisneuvont sjk loka omaisneuvonta sjk loka päihdeja mielenterv.pv hki loka päihdeja mielenterv.pv hki loka omaisneuv sjk loka työrukkanen itset. sjk loka iltaman suunit/ryhmät sjk loka hk sjk loka omaisneuv sjk loka omaisneuv sjk loka omaisneuv. sjk loka työnohjaus sjk loka omaisten ilta /mendi ilmajoki loka omaisneuv.puh sjk loka omaisneuvonta sjk loka omaisneuvonta sjk 2 1

69 69 31.loka mobile sjk loka omaistenilta sjk marras omaitapaaminen sjk marras.kehit. omaistyö ak-psyk sjk marras melenterv talo. palav. sjk marras hk päivä sjk 15 7.marras hkpäivä sjk marras mobile sjk marras omaisneuvonta sjk marras omaisneuvonta kurikka marras omaisneuv.puh sjk marras ryhmätoim. palaveri sjk marras omaisneuvonta sjk marras omaisneuv.puh sjk marras omaisneuv lapua marras potilaanja perheen ohj sjk marras työrukkanen itset. sjk marras olkkari toim esit. opisk sjk marras kehittpvomaistyö T2 sjk marras omaisneuv. puh sjk joulu omaisneuvonta sjk joulu omaisneuvonta puh. sjk joulu kokemusastunt.ohjausryhmä sjk joulu pikkujoulu omaisille sjk joulu omasineuvonta sjk joulu palaveri. yh kanssa sjk joulu osastot ja kirkko sjk 30 ja 12 Alajärvi omaisryhmä kokoontui neljäkertaa oalaute oli hyvää ja omaiset kokivat toistebn tapaamisen tärkeäksi Kaikilla sairasrunut poika. Omaisneuvonnat katso itseasviointi. yhdistyksen järjestämät koulutukset tarkoittavat osastoilla tapahtunutta omaistyön koulutusta sekä

70 70 suurempia seminaareja. Osastot olivat kinnostuneita asiasta ja keskustelua syntyi,osittain keskustelu oli varautunutta miten omaistyötä voisi osastoilla tehdä vaitiolovalvollisuudesta johtuen. Mikäli olen iyse ollut koulutuspäivänä olen järjestäjänä enkä osallistujana Hk ja mahdollisesti hallituksen kokouksia on jäänyt kirjaamatta. 18.joulu ylihoitajat ja ylilääk, tj sjk 5 12

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014

Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014 Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020 Sisältö: sivu Paikka auki- hanke nuorten palkkaamiseen 2016 16 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvot ja omaistyön teoreettinen malli 3 2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2012

Vuosikertomus vuodelta 2012 Vuosikertomus vuodelta 2012 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys.

Vuosikertomus 2014  FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys. Vuosikertomus 2014 Sisältö: sivu Sisältö sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot 3 2. Toimintaympäristö ja toiminnan painopistealueet vuonna 2014 5 2.1 Toimintaympäristö 5 2.2 Painopistealueet vuonna

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2013

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2013 KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2013 Sisältö: Omaiskamari avoinna 2 Omaisten lomat ja virkistys 2 Koulutukset, kurssit ja teemaillat 4 Vapaaehtoistoiminta 5 Omaisten vertaistukiryhmät 5 Liikunta 6 Labyrintti-lehdestä

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina OPASTAVA HANKE 2012-2016

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 13.11.2017 Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja Tähän otsikko. Tähän kuvateksti. Tunnista omainen! Ota omaisasia puheeksi: Jos lähipiirissäsi on henkilö, jonka päihteidenkäyttö

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Omaistyön perustehtävä

Omaistyön perustehtävä Omaistyön perustehtävä Valtakunnallinen omaistyö Hyvinvoiva omainen Alueellinen omaistyö Olen onnellinen, että tulin käyneeksi Prospect-kurssin! Se oli minulle erittäin voimauttava kokemus. Tänään olen

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2019 Diakonia-ammattikorkeakoulu 4.4.2017 Jurvansuu 2017 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit osahanke (2015-2017) Tutkija Sari

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä. 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto

Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä. 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen keskeinen sisältö - Etelä-Pohjanmaa maakuntana - Etelä-Pohjanmaan etäpalvelupilotti

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Järjestötapaaminen -toimintamalli

Järjestötapaaminen -toimintamalli 1 Järjestötapaaminen -toimintamalli Järjestötapaaminen kehitettiin Etsivä omaistyö -projektissa (2012-2015), joka toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella osana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2011

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2011 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2011 Syksyinen tervehdys! Yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi 2011 alkaa olla loppusuoralla. Vuosi on ollut tapahtumarikas ja se huipentuu yhdistyksen pikkujoulujuhlaan 1.12.2011

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 1 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2009 Elämme pimeintä aikaa vuodesta. Tänä syksynä useat ovat kärsineet laman seurauksista tai possu- ym. sairauksista, toiset hektisestä työ/opiskelupaineista tai esim. valon

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti 2005-2008 Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi Kokeilu- ja kehittämisprojekti Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2017 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma 2017 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma 2017 ja strategia vuoteen 2020 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvot ja omaistyön 5.2 Paikka auki- hanke 2017 19 teoreettinen malli 3 6. Resurssit 21 2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa 6.6.2017 Seinäjoki Tanja ja Susanna MISTÄ VAPAAEHTOISIA SAA? *ON HAASTE!* Vapaaehtoisia: Hallitus Ryhmänohjaajat Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Joulunalusterveiset Sinulle, yhdistyksemme jäsen tai yhteistyökumppanimme!

Joulunalusterveiset Sinulle, yhdistyksemme jäsen tai yhteistyökumppanimme! 1 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 6/2005 Joulunalusterveiset Sinulle, yhdistyksemme jäsen tai yhteistyökumppanimme! Loppuvuosi on meneillään ja ikimuistoinen Kuopion retki ja teemaillat Teuvalla, Kurikassa ja

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2014

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2014 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2014 OMAISTEN VIRKISTYS JA LOMAT 3 KOULUTUKSET 5 Prospect koulutus ja Prospect Plus 5 VAPAAEHTOISTOIMINTA 7 OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄT 8 LIIKUNTA 9 YHDISTYKSEN HALLINTO 11 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

www.omaiset-tampere.fi

www.omaiset-tampere.fi www.omaiset-tampere.fi Omaisyhdistysten viiden vuoden yhteistyöprojekti o o Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Yhteistyössä julkisen sektorin kanssa o o Varhaistuen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot