VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013"

Transkriptio

1 121 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 123 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävänäolo ja siitä ilmoittaminen Seurakuntaneuvoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Käytetyn vuorojärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina ovat Riitta Pääjärvi- Myllyaho ja Mauri Öljymäki. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Pääjärvi-Myllyaho ja Mauri Öljymäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Horttanainen ja Mauri Öljymäki. 124 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Lisäasioina käsiteltäviksi hyväksyttiin pykälissä olevat asiat.

2 125 Henkilöstöasia

3 126 Vaasan suomalaisen seurakunnan talousarvioehdotus 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan suunnittelukauden tavoitteet, eri tehtäväalueiden toimintamäärärahakehykset vuodelle 2014 sekä antoi alueneuvostoille ja johtokunnille tehtäväksi laatia mennessä omat talousarvioehdotuksensa perusteluineen ja tarkemmat tavoitteensa suunnittelukaudelle. Vuoden 2014 toimintamääräkehyksiä määrätessään yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2014 toimintamäärärahojen kehyksiä pienennetään viidellä prosentilla verrattuna vuoden 2013 toimintamäärärahojen kehyksiin. Vaasan suomalaisen seurakunnan toimintamäärärahakehys on siten euroa ( euroa). Kehys sisältää kaikki muut määrärahat paitsi vakinaisen henkilökunnan palkkausmäärärahat ja koulutusmäärärahat. Eläkemaksut lasketaan 28 prosentin ja sosiaalimaksut 7 prosentin mukaan. Annettujen ohjeiden mukaan määrärahat tulee perustella lyhyesti ja pääpainon tulee olla tavoitteiden asettamisessa eikä yksityiskohtaisessa määrärahojen perustelemisessa tai toiminnan esittelyssä. Paikallisille kirkollisille toimijoille annettaviin avustuksiin on varattu euroa. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto päätti, että vuodeksi 2014 avustusta anoneille paikallisille toimijoille myönnetään avustus, joka on viisi prosenttia pienempi kuin vuodelle 2013 myönnetty avustus. Seurakuntaneuvosto totesi, että poikkeuksena on Isonkyrön rovastikuntarahastolle annettava avustus, koska seurakuntien rahastoon maksama maksu perustuu seurakunnan läsnäolevaan väkilukuun. Seurakuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaan avustusanomukset tulee jättää vuosittain mennessä. Vuoden 2014 toimintamäärärahakehysten määräämisen jälkeen kasvatustyön johtokunta päätti anoa kokouksessaan oman talousarvioehdotuksensa perusteluissa ns. korvamerkittyä kertaluonteista euron määrärahaa ilonpäivien järjestelyjä varten. Ilonpäivät pidetään vuoden 2014 loppiaisena Vaasassa. Ilonpäivät on perhetapahtuma, johon odotetaan noin osallistujaa, ja tapahtumapaikkana on Variskan koulu. Yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti laaditut talousarvioehdotukset on toimitettava taloustoimistoon mennessä. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kasvatustyön johtokunnan anomuksen ja ottaa johtokunnan anoman euron määrärahan seurakuntaneuvoston käyttövaroista. Seurakuntaneuvosto hyväksyy muilta osin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja lähettää ne yhteiselle kirkkoneuvostolle.

4 127 Vuoden 2014 rippikoulutyön suunnitelma Vaasan suomalaisen seurakunnan rippikoulun ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman. Rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät ovat valmistelleet vuoden 2014 rippikoulusuunnitelman (liite 1). Suunnitelman mukaan Vaasan suomalaisessa seurakunnassa järjestetään vuonna 2014 yhteensä 19 rippikoulua, joista 12 pidetään rippikoululeireinä omissa leirikeskuksissa. Suunnitelmaan sisältyvät lisäksi Lapissa pidettävä laskettelurippikoululeiri ja vaellusrippikoululeiri, kaksi Pärnussa pidettävää rippikoululeiriä ja Kuortaneen urheiluopistossa pidettävä liikuntarippikoululeiri. Talvikaudella iltaisiin järjestetään pienryhmärippikoulu ja kesäaikana päivärippikoulu. Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2014 rippikoulutyön suunnitelman.

5 128 Asia, joka sisältää arkaluonteista tietoa

6 129 Elisa Heinosen irtisanoutuminen 2. diakonian virasta Diakonian viranhaltija Elisa Heinonen ilmoittaa päivätyssä kirjeessään irtisanoutuvansa diakonian virasta virkavapaansa päättyessä lokakuun lopussa Elisa Heinonen on ollut seurakuntaneuvoston myöntämällä virkavapaalla alkaen, ja virkavapaus jatkuu asti. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Elisa Heinosen virkasuhde päättyy alkaen irtisanoutumisilmoituksen perusteella.

7 diakonian viran haettavaksi laittaminen Elisa Heinonen, joka on Vaasan suomalaisen seurakunnan 2. diakonian virassa, irtisanoutuu virastaan alkaen, joten virka tulee avoimeksi. Diakonian viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen mukaisesti diakonissan tai diakonin tutkinto. Diakonian virkaan antaa kelpoisuuden myös 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja voimaan tulleen uuden virkasuhdelainsäädännön mukaan vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen on kelpoinen virkasuhteeseen. Kirkkojärjestyksen 6. luvun 3. pykälän 1. momentin mukaan virkaa täytettäessä on varmistauduttava siitä, että palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Ko. pykälän 2. momentissa todetaan, että ilmoituksessa, joka koskee viran haettavana olemista, on mainittava mahdollisesta kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Tähän virkaan vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan, ja peruspalkka on 2 265,57 euroa. Virkasuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Diakonian viranhaltijoiden työnjaosta päättää diakoniatyön johtokunnan esityksestä seurakuntaneuvosto. Tällä hetkellä 2. diakonian viran hoitajan tehtäviin kuuluvat mm. diakoniatyö Palosaaren alueella ja erityistehtävät työnjaon mukaan. Työtehtäviin voi tulla muutoksia. Vaasan suomalaisen seurakunnan diakonian viranhaltijan johtosäännön mukaan diakonian viranhaltijat ottaa virkaan ja siitä vapauttaa seurakuntaneuvosto johtokuntaa kuultuaan voimaan tulleen uuden virkasuhdelainsäädännön mukaan viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. Seurakuntaneuvosto päättää laittaa 2. diakonian viran haettavaksi klo 16 mennessä julkaista hakuilmoituksen Vaasan suomalaisen seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kirkon rekrytointipalvelussa sekä Lapuan hiippakunnan, TE-toimiston ja seurakunnan internetsivuilla ja lyhennetyn hakuilmoituksen ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä asettaa diakonian viranhaltijan valintaa valmistelemaan työryhmän, johon se valitsee työntekijöistä diakoniajohtaja Sirpa Tirrin ja diakoniatyöstä vastaavan papin Anne Bexarin sekä luottamushenkilöistä diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Erkki Tepon sekä 2 3 muuta luottamushenkilöä.

8 Diakonian viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään seurakuntaneuvosto päätti valita työntekijöistä diakoniajohtaja Sirpa Tirrin ja diakoniatyöstä vastaavan papin Anne Bexarin sekä luottamushenkilöistä diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Erkki Tepon sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Raija Kujanpään ja Tiina Mäen. Kokoonkutsujaksi seurakuntaneuvosto nimesi diakoniajohtaja Sirpa Tirrin.

9 131 Lisäykset vuoden 2013 kehittämissuunnitelmaan Toimistonhoitaja Kaisa Martinsson sekä toimistosihteerit Paula Korkeamäki ja Sinikka Minni anovat lupaa osallistua kirkkohallituksen järjestämään Kirjurikoulutukseen. Koska kirkkoherranviraston viranhaltijat eivät voi kaikki olla poissa työstä samana päivänä, Paula Korkeamäki ja Sinikka Minni osallistuisivat Seinäjoella pidettävään koulutukseen ja Kaisa Martinsson Tampereella pidettävään koulutukseen. Paula Korkeamäen koulutuksen kokonaiskustannukset ovat 85 euroa, Kaisa Martinssonin 114 euroa ja Sinikka Minnin 69 euroa. Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että jokainen Kirjuri-käyttäjä osallistuu Kirjuri-koulutukseen. Kirjuri on kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä, johon kirkonkirjojen pitämisessä siirryttiin vuoden 2012 aikana. Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan vuosien henkilöstön kehittämissuunnitelman, jossa vuodeksi 2013 talousarvioon varattu koulutusmääräraha käytettiin kokonaisuudessaan kehittämissuunnitelmaa hyväksyttäessä. Kehittämissuunnitelmassa Paula Korkeamäelle, Kaisa Martinssonille ja Sinikka Minnille hyväksyttiin välttämättömäksi henkilöstökoulutukseksi Vaasassa pidettävät toimistohenkilöiden teemapäivät, jota varten hyväksyttiin kullekin 200 euron määräraha. Kehittämissuunnitelmaan heille hyväksyttiin myös työnohjaus. Joitakin kehittämissuunnitelmaan hyväksytyistä koulutuksista on peruuntunut kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen henkilöstökoulutusta koskevissa määräyksissä lähdetään siitä, että työnantaja järjestää ja hankkii harkintansa mukaan henkilöstölleen koulutusta, jonka tavoitteena on pitää yllä ja parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään. Työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumisoikeus tai -velvollisuus, koulutusajan palkallisuus ja muut mahdollisesti maksettavat korvaukset määräytyvät työnantajan tekemän koulutustarpeita koskevan arvioinnin perusteella. Koulutustarpeita arvioitaessa lähtökohtana pidetään työntekijöiden virka- ja työtehtäviä ja seurakunnan toiminnan strategisia tavoitteita. Koulutustarpeiden arviointi ja sen mukaiset taloudellisia etuuksia koskevat päätökset on tehtävä ennen työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista. Jos työnantaja pitää työntekijän osallistumista koulutukseen hänen tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan koulutukseen. Lähtökohtana on silloin, ettei työntekijä selviä tehtävistään asianmukaisesti ilman koulutusta. Tällaisen koulutuksen ajalta työntekijä saa varsinaisen palkkansa ja hänelle korvataan matkakustannukset Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä muut koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Seurakuntaneuvosto pitää toimistonhoitaja Kaisa Martinssonin osallistumista Tampereella pidettävään Kirjuri-koulutukseen sekä Paula Korkeamäen ja Sinikka Minnin osallistumista Seinäjoella pidettävään Kirjurikoulutukseen heidän tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömänä ja määrää heidät osallistumaan ko. koulutukseen.

10 132 Changemaker-nuorisoverkoston anomus Changemaker-koordinaattori Pertti Keinänen anoo päivätyssä kirjeessään Vaasan suomalaiselta seurakunnalta euron avustusta Changemakerverkoston toiminnan kehittämiseen Lapuan hiippakunnan alueella vuonna Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen vuonna 2004 perustettu nuorten vapaaehtoisverkosto. Se tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuden nuorille ja nuorille aikuisille. Strategiansa mukaisesti Changemakerin tavoitteena on, että yhteiskunta ja kirkko kantaisivat vastuunsa ja toimisivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Changemakerin vapaaehtoiset ovat valinneet verkoston arvoiksi oikeudenmukaisuuden, vastuullisuuden ja lähimmäisenrakkauden. Anomuksen mukaan Changemaker vastaa nuorille aikuisille suunnatun toiminnan kysyntään sekä haasteeseen saada rippikoulun jälkeen kirkon toimintaan nuoria, jotka eivät enää ole isostoiminnassa mukana tai jotka eivät ole kokeneet isostoimintaa omakseen. Kirkon strategiassa Meidän kirkko osallisuuden yhteisö painotetaan nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyttä sekä vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Anomuksessa todetaan, että Changemaker-verkoston tukeminen on näistä lähtökohdista erittäin perusteltua. Anomuksessaan Pertti Keinänen ilmoittaa, että Changemaker-verkostossa on yhteensä jäsentä ja 22 paikallisryhmää, joista kaksi toimii Lapuan hiippakunnassa (Jyväskylä, Vaasa ja Laihia). Verkoston vapaaehtoiset nuoret suunnittelevat ja toteuttavat niin paikallista kuin valtakunnallistakin toimintaa aina paikallisryhmien Changemaker-illoista valtakunnallisiin kampanjoihin. Anomuksen mukaan tavoitteena on laajentaa toimintaa yhä uusille paikkakunnille ja vahvistaa toimintaa nykyisissä paikallisryhmissä. Avustuksella mahdollistetaan paikallisryhmien tukeminen ja tapahtumien organisoiminen Lapuan hiippakunnan alueella. Seurakuntaneuvosto myöntää vuoden 2013 käyttövaroistaan euron avustuksen Changemaker-nuorisoverkoston toiminnan kehittämiseen Lapuan hiippakunnan alueella.

11 133 Ruokapankin toiminta Diakoniatyön johtokunta keskusteli ruokapankin toiminnasta ja sen kehittämisestä kokouksessaan Johtokunta piti ruokapankin toimintaa tarpeellisena edelleenkin ja päätti yksimielisesti puoltaa ruokapankin työntekijän palkkaamista jatkossakin. Esityksen ruokapankin työntekijän palkkaamisesta johtokunta päätti lähettää seurakuntaneuvoston kautta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Vaasan seudun ruokapankki perustettiin välittämään maksutonta ruoka-apua tilapäisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville kotitalouksille. Ruokapankin sääntöihin kuului, että avustuksen myönsi aina diakoniatyöntekijä. Ruokapankki aloitti toimintansa Vaasassa Alkuvuosina toiminta oli voimakkaasti verkostoitunutta ja mukana oli monia toimijoita: Hantaaki (työttömien yhdistys), Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Setlementtiyhdistys, Suomen Punainen Risti, Finlands Röda Kors, Mustasaaren sosiaalivirasto, Mustasaaren suomalainen seurakunta, Kvevlax församling, Vaasan työvoimatoimisto, Vaasan sosiaalivirasto sekä Vaasan suomalainen ja ruotsalainen seurakunta. Ruokapankkiin palkattiin projektisihteeri, jonka tehtäviin kuuluivat mm. toiminnan organisointi, tiedottaminen, yhteydet liikelaitoksiin, elintarvikkeiden hankinta sekä varastoinnista ja jakelusta vastaaminen. Työntekijän työaika oli 30 tuntia viikossa. Varastotyöntekijä palkattiin työllistämistuen avulla, ja elintarvikkeiden kuljettamisesta vastasi rahallisesti Vaasan kaupungin sosiaalivirasto. Vapaaehtoisia työntekijöitä toimi ruokapankissa eri tehtävissä. Työttömien yhdistys Hantaaki toimi ruokapussien jakopaikkana, ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Setlementtiyhdistys, Suomen Punainen Risti ja Finlands Röda Kors antoivat saamansa EU-ruoan ruokapankkiin. Ruokapankin projektisihteerin työ muuttui kokopäivätoimiseksi vuonna 2002, jolloin toimenkuvaan tuli muutoksia. Projektisihteeri toimi yhdyshenkilönä Vaasan kaupungin päihdetyön ja ruokapankin yhteishankkeessa. Ruokapankin toiminta on perustunut Euroopan Unionin luovuttamaan interventiovarastoiden maataloustuotteisiin. Ruoka-apuohjelmaa Suomessa hallinnoi Maaseutuviraston interventioyksikkö ja seurakuntien jakamaa EU-ruokaa Kirkkopalvelut. Suomen osuus Euroopassa jaettavasta elintarviketuesta on 1,11 %. Suomessa EU-kasseja jaetaan noin 450 eri pisteessä vajaat kaksi miljoonaa kiloa seurakuntien ja eri järjestöjen toimesta. Vaasan ruokapankin saama EU-ruoan määrä on vaihdellut vuosittain paljon. Eniten ruokaa saatiin vuosina , ja sen jälkeen ruoan määrä on vuosittain pienentynyt. Jaettujen kassien määrä on kuitenkin pysynyt tasaisena. Vuodelle 2014 EU:n ruoka-apuohjelmaa ei ole vielä vahvistettu. Vaasan kaupungin sosiaalivirasto vastaa edelleenkin ruokapussien kuljetuksista. Aiemmin mukana olleet järjestöt eivät enää ano EU-ruokaa. Vaasan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan lisäksi Vaasan seudun ruokapankin käyttäjinä ovat Vähänkyrön seurakunta, Mustasaaren suomalainen seurakunta ja Kvevlax församling. Ruokapankin projektisihteerin työtehtäviin kuuluvat elintarvikkeiden varastointi, kirjanpito, laskutus ja EU-ruokien tarkka tilastointi. Hän vastaa myös omalta osaltaan asiakastilastoinnista EU-määräysten mukaan. Ruokapankin projektisihteeri vastaa kassien sisällön suunnittelusta, ruokien tilaamisesta, vastaanottamisesta, kassien pakkaamisesta ja niiden toimittamisesta diakoniatyön vastaanottopisteisiin. Hän on yhteydessä eri yrityksiin ja hallinnoi ruokalahjoituksia ja niiden varastointia. Työntekijä on tarvittaessa yhteydessä eri yhteistyötahoihin.

12 Ruokapankki on osa seurakuntien diakoniatyön avustustoimintaa. Ruokapankin ruokakassit toimivat edelleenkin apuna ihmisten taloudelliseen hätään. Diakoniatyöntekijät haluavat säilyttää ruokapussien antamisen yhtenä diakoniatyön avustusmuotona ja kehittää ruokapankkitoimintaa. Ruokapussien sisältöä tulee muuttaa niin, että se palvelee enemmän perheellisiä avuntarvitsijoita ja yksinasuvien mahdollisuuksia saada valmista ruokaa. Tällä hetkellä Vaasan suomalainen ja ruotsalainen seurakunta järjestävät kaksi diakoniaruokailua viikossa, tiistaisin Ristinummen seurakuntakeskuksessa ja torstaisin Palosaaren seurakuntatalossa. Ristinummen ruokailussa kävijöiden määrä on lisääntynyt ja ruokailu palvelee alueen asukkaita. Vuoden 2014 alusta suunnitellaan kolmannen ruokailupäivän avaamista. Diakoniaruokailun periaatteena on, että diakoniatyöntekijät antavat ateriakortin, joka oikeuttaa 16 ruokailuun. Avuntarvitsija saa uuden kortin keskusteltuaan diakoniatyöntekijän kanssa, mikäli tarvetta ruoka-apuun edelleen ilmenee. Diakoniaruokailujen ruoka valmistetaan seurakuntayhtymän keittiössä, mistä se kuljetetaan ruokailupisteisiin. Ruoan jakelusta huolehtivat vapaaehtoistyöntekijät. Diakoniaruokailuun osallistuu kaksi diakoniatyöntekijää, jotka leimaavat ateriakortit ja pitävät ruokailun alkuhartauden. Vapaaehtoisia on pyritty saamaan ruoan tarjoamisen lisäksi myös "vahtimestareiksi". Ruokapankin projektisihteerin tehtäviä tulee muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi. Avustustoimintaa kehitetään lisäämällä diakoniaruokapalvelua ja kohdentamalla ruokakasseja perheellisille. Perusteluina ruokapankin työntekijän palkkaamiseen ja ruokapankin toiminnan jatkamiseen ovat avuntarvitsijoiden suuri määrä ruokapankin toiminnan jatkuminen ruokapankin työntekijän tehtäväkuvan muutos: ruokakassien suuntaaminen perheellisille ja ruokakassien jakoon osallistuminen diakoniatyön avustustoiminnan kehittäminen: diakoniaruokailujen määrän lisääminen yhdellä ruokailulla ja työntekijän osallistuminen ruokailujen järjestämiseen sekä ruokailujen vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen. Seurakuntaneuvosto yhtyy diakoniatyön johtokunnan näkemykseen ruokapankkitoiminnan kehittämisestä ja lähettää johtokunnan esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

13 134 Diakoniatyön tilatarpeet Diakoniatyön johtokunta käsitteli diakoniatyön tilatarpeita kokouksessaan ja päätti lähettää esityksen Ristinummen ja Palosaaren seurakuntakeskuksien remontista ja tilojen käytöstä seurakuntaneuvoston kautta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Vaasan suomalaisen seurakunnan kuudella diakoniatyöntekijällä on vastuullaan oma seurakunta-alue, jossa sijaitsee myös heidän toimipisteensä ja virkapaikkansa. Palosaaren alueella Gerbyn työntekijän virkapaikka on Gerbyn seurakuntakoti sakastin tiloissa ja Palosaaren työntekijän Palosaaren seurakuntakeskus diakonian vastaanottotiloissa, joka jaetaan ruotsalaisen työntekijän kanssa. Huutoniemen alueella diakoniatyön toimipisteet ovat Huutoniemen kirkolla diakoniatyön vastaanottotiloissa ja Ristinummen seurakuntakeskuksessa sakastin tiloissa. Keskikaupungin alueen diakoniatyön toimipisteet ovat Vaasanpuistikko 3:ssa, jossa on työhuone diakoniajohtajalla, kahdella erityisviranhaltijalla ja yhdellä keskikaupungin työntekijällä, ruokapankin työntekijällä ja kahdella ruotsalaisen seurakunnan työntekijällä. Vuorikodin tiloissa on yhden keskikaupungin työntekijän työhuone samoin kuin Uumajankadun kiinteistössä sakastin tiloissa. Ruotsalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden työpisteet sijaitsevat Vaasanpuistikko 3:n lisäksi Vetokannaksen kirkolla, Huutoniemen kirkolla, Palosaaren seurakuntakeskuksessa ja Sundomin pappilassa. Vaasan suomalaisen seurakunnan diakoniatyön vastaanottotoimintaa on viime vuosina keskitetty Vaasanpuistikko 3:n diakoniatoimiston tiloihin kolmena päivänä viikossa. Toisena vastaanottopaikkana on toiminut Ristinummen seurakuntakeskus, jossa on ollut kahden työntekijän vastaanotto kahtena päivänä viikossa. Vastaanottojen keskittämistä on perusteltu mm. turvallisuustekijöillä ja sijaisuuksien helpommalla järjestelyllä. Vaasanpuistikon ja Ristinummen tiloja ei ole suunniteltu diakoniatyön osalta toiminnan keskittämiseen, mikä on aiheuttanut tilanahtautta. Vuosina 2011 ja 2012 suunnitteilla olleen diakoniakeskuksen oli tarkoitus vastata tilatarpeeseen. Diakoniatyöntekijät ovat miettineet ratkaisua työn ja työtilojen kehittämiseen sekä työturvallisuuden säilyttämiseen. On mietitty diakoniatyön palvelujen viemistä takaisin seurakunta-alueille, lähemmäksi avuntarvitsijoita. Väestön ikääntyminen sekä vapaaehtoistyön ja avustustoiminnan kehittäminen vaativat toiminnan laajentamista eri alueille. Huutoniemen seurakunta-alueella Ristinummi on alue, jossa diakoniatyön tarve on ilmeinen, sillä diakoniatyön vastaanotoilla ja diakoniaruokailussa käy paljon ihmisiä. Ristinummen seurakuntakeskuksen tiloja tulisi kehittää niin, että sinne rakennetaan vastaanottotilat kahdelle diakoniatyöntekijälle. Samalla keittiötiloja voisi ajanmukaistaa vastaamaan diakoniaruokailun tarpeita. Palosaaren seurakunta-alueella Palosaaren seurakuntakeskuksen tiloihin tulisi saada kolmelle diakoniatyöntekijälle työtilat (kahdelle suomalaisen seurakunnan ja yhdelle ruotsalaisen seurakunnan työntekijälle). Ruokapankin varaston ja työntekijän työhuoneen mahdollista siirtämistä Palosaaren seurakuntakeskuksen tiloihin tulisi tutkia. Isolahden varastosta voisi silloin luopua ja ruokapankin työntekijä ja varasto olisivat lähempänä toimintaa. Keskikaupungin seurakunta-alueella työtilat tulee säilyttää Koulukatu 26/Vaasanpuistikko 3:n tiloissa. Ko. kiinteistöön on tulossa suuri tilojen saneeraus, jolloin tilatarpeet määritellään. Keskikaupungin alueella voisi olla myös paikka diakoniaruokailutyyppiselle toiminnalle.

14 Näillä toimenpiteillä jokaisella seurakunta-alueella olisi oma toimintakeskus diakoniatyössä. Työturvallisuus on otettu huomioon, kun työtilat ovat lähekkäin ja kiinteistössä on kokoavaa toimintaa avointen vastaanottojen aikana. Seurakuntaneuvosto yhtyy diakoniatyön johtokunnan näkemykseen diakoniatyön tilatarpeista ja lähettää johtokunnan esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

15 135 Asia, joka sisältää arkaluonteista tietoa

16 136 Pastori Jenny Kärjen viranhoitomääräys Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan määrätä Jenny Kärjen hoitamaan Vaasan suomalaisen seurakunnan määräaikaista seurakuntapastorin virkaa ajaksi Määräaikaisuuden peruste on SLS:n lähetysjuhlien johdosta toteutettu papiston työjärjestely. Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen.

17 137 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A13 14/2013. Vuoden 2013 talousarvion toteutumavertailu Diakoniatyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Julistustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Palosaaren alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Huutoniemen alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Kirkkoherran päätösluettelot ja Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 138 Muut asiat Seurakuntaneuvosto totesi, että mahdollisesti Isonkyrön seurakunnan luottamushenkilöiden kanssa pidettävään neuvotteluun osallistuvat entisen ohjausryhmän Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajat. 139 Muutoksenhakuohjeet Seurakuntaneuvosto antoi muutoksenhakuosoituksen (liite 2). 140 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin Juha Niemisen pitämään rukoukseen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 2 (11) 137 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 2 (11) 137 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 2 (11) 137 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 138 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (10) 122 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (10) 122 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 2 (10) 122 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (8)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (8) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (8) 178 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 179 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 2 (7) 141 Puheenjohtaja käytti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 2 (7) 141 Puheenjohtaja käytti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 2 (7) 141 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen. 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 2 (16)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 2 (16) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 2 (16) 56 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 2 (11)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 2 (11) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 2 (11) 107 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 2 (12) 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13) 41 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 2 (14)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 2 (14) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 2 (14) 150 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 151 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 2 (17) 108 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 109 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 2 (14)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 2 (14) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 2 (14) 128 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 129 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.11.2015 klo 18-20.10 Kokouspaikka Hauhon Pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen, poissa Tapio Innamaa Jouni Lehtonen,

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1 25.10.2010 Kokous 6/2010 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, Sali 4, 25.10.2010 klo 17 Jäsenet Poissa Posti Timo Haukijärvi Eino Harinen Ari Hirvensalo Raija Hirvonen Eero Leinonen Anja Lemberg Raija

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 47 Aika: 26.5.2016 klo 18.15-20.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 1 62 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 2 (10) 167 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 168 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 2 (19) 152 Puheenjohtaja käytti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 2 (19) 152 Puheenjohtaja käytti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 2 (19) 152 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen. 153 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Allekirjoitukset Harri Romar Ari Lehto

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Allekirjoitukset Harri Romar Ari Lehto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 26.4.2016 Sivu 41 Kokousaika Tiistai 26.4.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen Margit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (20) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 2 (20) 66 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 6/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(6)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 6/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(6) Seurakuntatyön johtokunta 1(6) Aika: Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00-17.46 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja Jouko Koivukoski varapuheenjohtaja Antero

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 2 (16)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 2 (16) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 2 (16) 37 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 AIKA 8.6.2017 klo 16.30 17.30 PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (18)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (18) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (18) 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti uuden seurakuntaneuvoston jäsenet ja erityisesti ensimmäistä toimikauttaan aloittavat jäsenet tervetulleiksi.

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/ 3/2017-4.4.2017 Aika: ti 4.4.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina,

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot