Sosiaalialan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 140 ov, 3,5 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Lehtori Heli Paaso, puh. (05) Opinto-ohjaaja: Miia Heikkinen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 66 ov, josta suuntautumisopintoja 28 ov PERUSOPINNOT 24 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 30 ov Tutkinnon rakenne Kasvatus- ja perhetyön sekä Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdot Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteena on laaja-alainen sosiaalialan asiantuntija, joka kykenee toimimaan erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä. Koulutuksella halutaan luoda osaamista, joka vastaa asiakastyön, johtamisen ja työn kehittämisen tarpeisiin. Koulutuksella kehitetään oman työn tutkimisen ja reflektoivan työotteen edellyttämiä taitoja. Tavoitteena on asiakaslähtöisen työtavan omaksuminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden erityisosaaminen pohjautuu suuntautumisvaihtoehto-opintojen valinnoille. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 66 ov, josta suuntautumisopintoja 20 ov PERUSOPINNOT 24 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 30 ov Tutkinnon rakenne Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 344

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot ja niiden ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov PERUSOPINNOT 24 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikka 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 12 ov Yhteiskuntatieteiden perusteet sosiaalialalla 7 ov P Tieteellisen ajattelun perusteet 1 1 P Sosiologia 2 2 P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 3 P Taloustiede 1 1 Käyttäytymistieteiden perusteet sosiaalialalla 5 ov P Psykologia 2 2 P Kasvatustiede 2 2 P Sosiaalipsykologia 1 1 AMMATTIOPINNOT 66 OV Yhteiset ammattiopinnot 38 ov Sosiaalialan palvelut 8 ov A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 2 A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 3 3 A Projektityöskentely Sosiaalialan työn peruskysymyksiä 17 ov A Sosiaaliset ongelmat 2 2 A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen A Hoitotyön perusteet 1 1 A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella 2 2 A Mielenterveys 2 2 A Vammaisuus 2 2 A Rikollisuus 1 1 A Päihteet ja riippuvuus 1 1 A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot 1 1 Kasvatus- ja ohjaustyö 4 ov A Sosiaalipedagogiikka 1 1 A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella 3 3 Sosiaalityö 4 ov A Sosiaalityö 4 4 Sos.- ja terveys 345

3 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Johtaminen ja työn kehittäminen 5 ov A Työyhteisön johtaminen 2 2 A Työn kehittäminen 1 1 A Yrittäjyys 2 2 Suuntautumisopinnot 28 ov Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehto Lasten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 2 A Lasten mielenterveystyö 2 2 Nuorten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Nuorten mielenterveystyö 2 2 A Perhevalmennus ja perhekasvatus 2 2 Lastensuojelutyö 4 ov A Lastensuojelun avo- ja perhetyö 2 2 A Kuntouttava kasvatustyö 2 2 Varhaiskasvatustyö 4 ov A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 4 Nuorten kasvatustyö 4 ov A Koulu- ja nuorisoikäisen kasvatus 2 2 A Nuorisokulttuuri 2 2 Oppimisen ja arjen hallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 1 1 A Erityispedagogiikka 1 1 A Lastenkulttuuri ja ilmaisu 2 2 Elämäntavan erityiskysymykset 4 ov A Päihdetyö 2 2 A Kriminaalihuoltotyö 1 1 A Monikulttuurityö 1 1 Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehto Peruskysymyksiä 4 ov A Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn perusteet 1 1 A Perusturvatyö 3 3 Mielenterveystyö 4 ov A Mielenterveystyö 4 4 Vanhustyö 4 ov A Voimavaraistava vanhustyö 4 4 Elämänhallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 2 2 A Luova ilmaisu sosiaalialan työssä 2 2 Päihdetyö 4 ov A Työkyvyn ylläpitäminen 1 1 A Päihdetyö ja sen menetelmät 3 3 Aikuistyön erityiskysymyksiä 4 ov A Kriminaalihuoltotyö 2 2 A Monikulttuurityö 1 1 A Aikuiskasvatus

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 4 ov A Taloushallinto 1 1 A Palvelutyön koordinointi ja kehittäminen 3 3 HARJOITTELU 30 OV H Harjoittelu 6 6 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Sos.- ja terveys 347

5 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot ja niiden ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov PERUSOPINNOT 24 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikka 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 12 ov Yhteiskuntatieteiden perusteet sosiaalialalla 7 ov P Tieteellisen ajattelun perusteet 1 1 P Sosiologia 2 2 P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 3 P Taloustiede 1 1 Käyttäytymistieteiden perusteet sosiaalialalla 5 ov P Psykologia 2 2 P Kasvatustiede 2 2 P Sosiaalipsykologia 1 1 AMMATTIOPINNOT 66 OV Yhteiset ammattiopinnot 46 ov Sosiaalialan palvelut 6 ov A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 2 A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 1 1 A Projektityöskentely Sosiaalialan työn peruskysymyksiä 14 ov A Sosiaaliset ongelmat 2 2 A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen A Hoitotyön perusteet 1 1 A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella 2 2 A Mielenterveys 1 1 A Vammaisuus 1 1 A Päihteet ja riippuvuus 1 1 A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot 1 1 Viestinnän opinnot 7 ov A AV-välineet 2 2 P Välineet ja ohjelmat 3 3 A Yritysviestintä ja suhdetoiminta

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Liiketalouden opinnot 13 ov P31S011 Markkinoinnin perusteet 2 2 P Kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmät 2 2 P31S021 Talousmatematiikan perusteet 1 1 P31S031 Operatiivisen laskentatoimen perusteet 1 1 P31S041 Yritysverotuksen perusteet 1 1 P Taulukkolaskentaohjelman perusteet 1 1 P Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 2 P31S061 Henkilöstöhallinnon perusteet 1 1 P Sopimus- ja kauppaoikeus 2 2 Kasvatus- ja ohjaustyö 3 ov A Sosiaalipedagogiikka 1 1 A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella 2 2 Sosiaalityö 2 ov A Sosiaalityö 2 2 Johtaminen ja työn kehittäminen 1 ov A Työn kehittäminen 1 1 Valinnaiset ammattiopinnot 20 ov Kasvatus- ja perhetyö Valitaan 20 ov alla olevista opintokokonaisuuksista: Lasten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 2 A Lasten mielenterveystyö 2 2 Nuorten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Nuorten mielenterveystyö 2 2 A Perhevalmennus ja perhekasvatus 2 2 Lastensuojelutyö 4 ov A Lastensuojelun avo- ja perhetyö 2 2 A Kuntouttava kasvatustyö 2 2 Varhaiskasvatustyö 4 ov A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 4 Nuorten kasvatustyö 4 ov A Koulu- ja nuorisoikäisen kasvatus 2 2 A Nuorisokulttuuri 2 2 Oppimisen ja arjen hallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 1 1 A Erityispedagogiikka 1 1 A Lastenkulttuuri ja ilmaisu 2 2 Elämäntavan erityiskysymykset 4 ov A Päihdetyö 2 2 A Kriminaalihuoltotyö 1 1 A Monikulttuurityö 1 1 Sos.- ja terveys 349

7 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov tai Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ Valitaan 20 ov alla olevista opintokokonaisuuksista: Peruskysymyksiä 4 ov A Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn perusteet 1 1 A Perusturvatyö 3 3 Mielenterveystyö 4 ov A Mielenterveystyö 4 4 Vanhustyö 4 ov A Voimavaraistava vanhustyö 4 4 Elämänhallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 2 2 A Luova ilmaisu sosiaalialan työssä 2 2 Päihdetyö 4 ov A Työkyvyn ylläpitäminen 1 1 A Päihdetyö ja sen menetelmät 3 3 Aikuistyön erityiskysymyksiä 4 ov A Kriminaalihuoltotyö 2 2 A Monikulttuurityö 1 1 A Aikuiskasvatus 1 1 Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 4 ov A Taloushallinto 1 1 A Palvelutyön koordinointi ja kehittäminen 3 3 HARJOITTELU 30 OV H Harjoittelu 6 6 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA SOSIAALIALAN OPINNOT Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehto Ammattitaidon rakentuminen ja osaamisalueet Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija jatkaa ammattitaitonsa rakentamista kasvatus- ja perhetyön alueilla. Ammattitaito rakentuu huono-osaisuutta ennaltaehkäisevästä perhevalmennuksesta ja kasvatustyöstä varhaiskasvatuksen, koulu- ja nuorisoikäisten kasvatuksen alueilla sekä lastensuojelun kasvatus- ja perhetyöstä eri organisaatioissa ja yhteisöissä. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on ammattitaitoa toimia varhaiskasvatustyössä päivähoidossa ja muissa organisaatioissa. Varhaiskasvatustyö koostuu toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta. arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa sekä lasten perheitten kanssa tehtävästä yhteistyöstä vanhemmuuden tukemiseksi. Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdon suorittanut osaa toimia lastensuojelun eri yhteisöissä asiantuntevana kasvattajana yhteistyössä yhteisön jäsenten ja lasten perheitten kanssa. Hänellä on asiantuntijuus tehdä lastensuojelun ennaltaehkäisevää, tukevaa ja kuntouttavaa perhetyötä yhteistyössä eri organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehto Tavoitteet Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdon suorittanut opiskelija voi toimia erilaisissa asiakaspalvelu-, ohjaus-, suunnittelu-, projekti-, organisointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Opiskelu antaa valmiuksia hyvinvointipalvelutyöhön erilaisissa sosiaalialan organisaatioissa, moniammatillisissa verkostoissa ja peruspalveluissa. Opiskelija pystyy tukemaan asiakkaan, perheen, ryhmän ja yhteisön sosiaalista toimintakykyä vanhus-, vammais- ja aikuistyössä sekä mielenterveys-, päihde-, kriminaalihuolto- ja pakolaistyössä. Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Ammattitaidon rakentuminen ja osaamisalueet Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat rakentavat ammattitaitoaan sosiaalialan, liiketalouden ja viestinnän osastojen opetuksen varaan. Sosiaalialan osasto tarjoaa alan perusammattitaidon. Opiskelijat valitsevat joko kasvatus- ja perhetyön tai ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdon opinnot, jotka he suorittavat lähes kokonaisuudessaan. Näitä edeltävät tiiviissä muodossa suoritetut perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot. Sosiaalialan opetus nivoutuu liiketalouden ja viestinnän osastojen opetukseen. Näiden osastojen opetustarjonnalla luodaan taloushallinnon ja markkinoinnin sekä suunnittelun erityisosaamista. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneilla opiskelijoilla on kyky tuotteistaa sosiaalipalveluita sekä määritellä niille oikea hinta-laatu-suhde. He saavat valmiuksia suunnitella asiakaslähtöisesti toimivia, vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan optimaalisesti toimivia yksityisiä ja julkisia sosiaalipalveluita. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet opiskelijat saavat myös markkinointi-, viestintä- ja suhdetoimintataitoja modernia viestintäteknologiaa hyödyntäen. Koulutus tarjoaa myös tietoja ja taitoja, joita yritystoiminnan johtaminen edellyttää. Koulutus luo hyödyntäen eri osastojen synergiaa uutta osaamista, jolla vastataan sekä palveluiden yksityistämisen että asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimivien julkisten palveluiden kehittämishaasteisiin. Markkinointi-, viestintäja suhdetoimintataidot korostuvat tärkeänä osana palveluyksiköiden resurssien hankintaa. Nämä taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä monimuotoistuvassa palvelurakenteessa. Koulutusohjelman tenttipäivät Yleisinä tenttipäivinä tentittävät opintojaksot ilmoitetaan lukukauden alussa tai sovitaan opettajan kanssa erikseen. Rästitenttipäivinä opiskelijalla on mahdollisuus uusia puuttuvia opintojaksoja neuvoteltuaan asiasta opintojakson opettajan kanssa. Tenttipäivät on tarkoitettu myös kypsyysnäytteiden suorittamista varten. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Sos.- ja terveys 351

9 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu OPINTOJAKSOT PERUSOPINNOT 24 OV AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 12 OV KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 12 OV YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSTEET SOSIAALIALALLA 7 OV Basic Studies in Social Sciences P Tieteellisen ajattelun perusteet Principles of Scientific Thinking 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Saada näkemys tieteen tavoitteista, tieteellisen ajattelun yleisistä lainalaisuuksista sekä tieteellisen tiedon luonteesta. Kiinnostuminen arkipäivän ilmiöiden tieteellisestä tarkastelemisesta ja omien näkökulmien perustelemisesta. Itsestäänselvyyksien problematisointi ja kyseenalaistaminen. Epäselvien käsitteiden eksplikoitumisessa harjaantuminen. Omien näkemysten argumentoiminen. Suoritustapa: Prosessikeskusteluun osallistuminen. Kirjallinen tehtävä. Oheiskirjallisuus: Uusitalo H. 1991: Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Porvoo. Alasuutari P. 1994: Laadullinen tutkimus. Vastapaino. Tampere. Varto J. 1995: Filosofian taito 2-3. Kirjayhtymä. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Auli Jungner. P Sosiologia Sociology 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tarkasteleminen sosiologisen peruskäsitteistön avulla. Yhteiskunnan rakenteen, rakenteistumisen ja muutoksen tarkasteleminen. Sosiologisessa ajattelukyvyssä harjaantuminen. Tämän taidon soveltaminen ammattityön näkökulmasta. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Sulkunen Pekka 1996: Johdatus sosiologiaan WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Bauman Z Sosiologinen ajattelu. WSOY. Juva. Koskinen K Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 ov, I Social and Health Policy Tavoite ja sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikan tehtävä ja merkitys yhteiskuntapolitiikassa. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Sosiaalipolitiikan keskeiset käsitteet. Hyvinvoinnin ja suomalaisen yhteiskunnan kehittyminen. Sosiaalipolitiikan toteuttaminen eri toiminta-alueilla ja tähän liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Työpolitiikan perusteet, työlainsäädäntö ja edunvalvontajärjestelmä työelämän keskeisten toimija- ja sopijaosapuolten näkökulmasta. Hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan näkymät ja siihen liittyvät ajankohtaiset kysymykset Suomessa ja Euroopassa. Suoritustapa: Tehtävät, projektit, tentit ja itsearviointi. Terveyspolitiikan vaihtoehtoinen kirjatenttipaketti: Kauhanen, Myllykangas, Salonen, Nissinen Kansanterveystiede. WSOY. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma STM. Kananoja, Kokko, Lehto, Taipale & Viialainen Sosiaali- ja terveydenhuolto WSOY. Oppimateriaali: Karisto, Takala, Haapola Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY. Juva. Kauhanen, Myllykangas, Salonen, Nissinen Kansanterveystiede. WSOY. Sosiaalija terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma STM. Raunio K Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Gaudeamus. Koistinen P. 1999: Työpolitiikan perusteet. WSOY Juva. Kananoja, Kokko, Lehto, Taipale & Viialainen Sosiaali- ja terveydenhuolto WSOY. Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki sekä muu sovittava ajankohtainen materiaali. Lehto J., Kananoja A, Kokko S. & Taipale Sosiaali- ja terveydenhuolto- WSOY. Oheiskirjallisuus: Nurminen, E. (toim.) Sosiaalipolitiikan lukemisto. Palmenia. Tampere. Koskiaho, Nurminen, Virtanen Kansalaisen sosiaalipolitiikka. WSOY. Juva. Lisätietoja: Lehtorit Auli Jungner ja Tuomo Paakkonen, pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. P Taloustiede Economics 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Taloudellisen toiminnan tarveperusta. Keskeiset kansantaloudelliset käsitteet. Kansainvälistymisen merkitys suomalaiselle taloudelle. Julkinen talous ja talouspolitiikka sekä kansantalouden toiminnan vaihtelut. Palveluiden rahoitukseen perehtyminen. Talouden ja sosiaalipolitiikan välisen suhteen hahmottaminen. Suoritustapa: Tehtävät ja tentti. 352

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Oppimateriaali: Pekkanen-Sutela1998: Kansantaloustiede. WSOY. Oheiskirjallisuus: Tuomala M 1997: Julkistalous. Gaudeamus. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen. KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN PERUSTEET SOSIAALIALALLA 5 OV Basic Studies in Behavioural Sciences P Psykologia Psychology 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Ihmisen psyykkisen toiminnan määräytymisen ja persoonallisuuden tarkastelu eri teoreettisista näkökulmista. Vuorovaikutuksen ja fyysisen ympäristön merkitys ihmisen psyykkisen toiminnan määräytymisessä. Persoonallisuuden psykologia, kognitiivinen ja elämänkaaripsykologia sekä kehityspsykologian teoreettinen perusta. Tieteellisen ja kriittisen perustan antaminen psyykkisen kehityksen ja muutoksen tarkastelulle. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, kirjallinen työ, itsearviointi tai kirjatentti. Oppimateriaali: Dunderfelt, T. 1997: Elämänkaaripsykologia. WSOY. Porvoo. Eskola, A. 1987: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan. WSOY. Juva. Mischell W. 1993: Introduction to Personality. Halcourt Brace. Vuorinen, R. 1995: Persoonallisuus, minuus. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: kuikka P., Pulliainen V., Hänninen 1998: Neuropsykologian perusteet. WSOY, Porvoo. Mustonen A. 2001: Mediapsykologia. WSOY. Porvoo. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. P Kasvatustiede Pedagogics 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Perehtyminen kasvatusfilosofiaan ja historiaan sekä muihin kasvatustieteen osa-alueisiin. Kasvatuskäsitteen ja ilmiön tarkastelua näistä eri osa-alueista lähtien. Kasvatustietoisuuden merkityksen hahmottaminen. Erilaiset oppimiskäsitykset ja opiskelutaidoissa harjaantuminen. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, tentti. Oppimateriaali: Puolimatka T, Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Kirjayhtymä. Helsinki; Hirsjärvi & Huttunen, Johdatus kasvatustieteeseen. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Nurmi, K Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. Gummerrus kirjapaino Oy. Jyväskylä; Ojakangas, M Lapsuus ja auktoriteetti. Kotkan kirjapaino ab. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. P Sosiaalipsykologia Social Psychology 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Yksilön ja yhteisöllisen välisen suhteen tarkastelua. Ryhmädynamiikan käsitteet ja ilmiöt. Ryhmän muotoutumisen vaiheet. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pienryhmien toiminnan säännönmukaisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Lahikainen A.R & Pirttilä- Backman A-M (toim.) 1998: Sosiaalinen vuorovaikutus. Otava, Keuruu. Helkama K, Myllyniemi R, Liebkind K, 1998: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Helsinki. Lisätietoja: Pt.tuntiopettaja Tuija Suikkanen- Malin. AMMATTIOPINNOT 66 OV YHTEISET AMMATTIOPINNOT 38 OV / 46 OV SOSIAALIALAN PALVELUT 8 OV / 6 OV Social Services A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 ov, I Social Services and Professional Ethics Tavoite ja sisältö: Sosiaalipalveluiden toimintajärjestelmä. Sosiaalialaa ohjaavat säädökset. Keskeiset eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen sosiaalialan työssä. Sosiaalipalvelutyön keinot toimintakykyisyyden tukemisessa. Sosiaalipalvelut moniammatillisesti toimivana alueellisena palveluverkostona. Palvelujärjestelmään liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, opintopiiri ja itsearviointi. Kirjallisuus: Taipale, Lehto, Mäkelä, Kokko, Kling, Viialainen (toim) 1997: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. WSOY. Porvoo. Airaksinen T. : Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Hämäläinen J., Niemelä P. 1993: Sosiaalialan etiikka. Ranta (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuolto- lainsäädäntö Lakimiesliiton kustannus. Helsinki. Sipilä, Ketola, Kröger, Rauhala Sosiaalipalvelujen Suomi. Muu sovittava ajankohtaismateriaali. Sosiaali- ja terveysministeriö 1996: Sosiaaliturvan suunta. Helsinki. Viialainen, Lehto (toim.) 1996: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutos. Stakes, raportteja 192. Gummerus. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. Sos.- ja terveys 353

11 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A540021/ A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 3 ov, II Legislation and Administration System Tavoite ja sisältö: Valtionhallinnon päätöksentekojärjestelmä. Suomen oikeusjärjestelmä perusteet. Perusoikeudet ja perustuslaki. Lakien säätäminen ja lainsäädännön toteuttaminen. Sosiaalioikeuden perusteet. Valtion ja kunnan organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Euroopan unionin toiminta ja vaikutus. Kunnallishallinnon keskeiset kysymykset ja päätöksentekojärjestelmä. Kuntien yhteistoimintamuodot. Suoritustapa: Tehtävät ja tentti. Oppimateriaali: Kuntalaki. Hallintomenettelylaki. Oulasvirta (toim) 1996: Kuinka kunta toimii. Valtionhallinnon perusteet1995. Edita. Oheiskirjallisuus: Pietilä S(toim)1996: Euroopan unionin laki. Gummerus. Jyväskylä. Muu EU: ta koskeva ajankohtainen materiaali. Timonen P(toim.)1996: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1 ja 2. Gummerus Jyväskylä. Hallberg P Karapuu H ym. 1999: Perusoikeudet. WSOY. Juva. Tuori K 1995: Sosiaalioikeus. WSOY. Juva. Nieminen L 1998: Eurooppalainen sosiaalioikeus. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. A Projektityöskentely Project Work 3 ov, I-II Tavoite ja sisältö: Projektityöskentelyn tarpeellisuuden ja merkityksen ymmärtäminen sosiaalialan kehittämisessä. Tavoitteena on luoda looginen ja systemaattinen suunnittelumalli erilaisten sosiaalialan kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektin tavoitteiden ja idean selkiyttäminen. Projektin organisointi ja käynnistys. Projektisuunnitelman laatiminen. Projektin vaiheistus ja aikaohjaus. Projektin resurssien suunnittelu ja laskenta. Projektin valvonta ja seuranta. Riskienhallinta toteuttamisessa. Projektin päättäminen. Vuorovaikutuksellisuus projektityöskentelyssä. Yhteisen orientaation rakentaminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen projektityöskentelyssä. Suoritustapa: Projekti toteutetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteistyönä. Aktiivinen osallistuminen projektiryhmän työskentelyyn. Raportin laatiminen ja ryhmän itsearviointi. Oppimateriaali: Jalava, U. & Virtanen, P. Moniammatillinen projektitoiminta. Avain hyvinvointipalvelujen tulevaisuuteen. Kirjayhtymä Risto Pelin 1999: Projektihallinnan käsikirja. Gummerus. Jyväskylä. Silfverberg Paul 1996: Ideasta projektiksi. Edita. Helsinki. Virtanen P projektityö. WSOY. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen SOSIAALIALAN TYÖN PERUSKYSYMYKSIÄ 17 OV / 14 OV Basic Issues in Social Care A Sosiaaliset ongelmat 2 ov, I Social Problems Tavoite ja sisältö: Sosiaalisten ongelmien - köyhyys, työttömyys, päihde, rikollisuus, syrjäytyminen - määrittely ja luonne. Sosiaalisten ongelmien yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja yksilölliset syntymekanismit ja seuraukset. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Asiaan perehtyminen ajankohtaisen materiaalin kautta. Suoritustapa: hyväksytyt tehtävät. Lisätietoja: Pt.tuntiopettajat Harri Mäkinen ja Merja Hautalainen A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen 5 ov, I-II Maintaining Working Capacity Tavoite ja sisältö: Elämänkaaren aikana tapahtuvaan fyysiseen kasvuun ja kehitykseen tutustuminen. Ravitsemuksen merkityksen ymmärtäminen fyysisen kasvun tukijana, sairauksien aiheuttamissa muutoksissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Terveyttä edistävien ja sitä vaarantavien tekijöiden tunnistaminen. Sairauden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten ja ongelmien sekä näiden välisen yhteyden ymmärtäminen. Sairaan ihmisen tukeminen sosiaalialan työssä ennaltaehkäisevänä, hoitavana ja kuntouttavana toimintana. Sosiaalialan työssä vaadittavien hoitotilanteiden hallitseminen. Ensiapuvalmiuden hankkiminen. Ravitsemus, fyysinen kasvu ja kehitys, hoitotyö ja hoitotaito, ensiapu. Suoritustapa: Tehtävät, tentit, luennot, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (100%) ja ensiapuun (100%) sekä seminaareihin (80%), vertais- ja itsearviointi. Vaihtoehtoisesti tehtävän korvaavat KIRJATENTTIPAKETIT: FYYSI- SEN KASVU JA KEHITYS: Aaltonen ym Nuoren aika. Aaltonen ym Lapsen aika. Fenwick E. & Smith T Murrosiästä aikuisuuteen. Selviytymisopas nuorille ja heidän vanhemmilleen. Weilin + Göös. Porvoo. Peltonen L. (toim.) Kaks Plus Suuri vauvakirja. Elämän ensimmäiset vuodet. Odotus, synnytys, hoito, kehitys. WSOY. Porvoo. 354

12 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Hoppu K Suomalaisen lapsiperheen lääkärikirja. WSOY. Porvoo. Kitzinger S. & Bailey V Odotusajan 280 päivää. Gummerus. Hervonen A., Pohjolainen P. & Kuure K Vanhene viisaasti. WSOY. HOITOTYÖ: Mäkinen E. Niinistö L. Salminen P & Karjalainen P Kotihoito WSOY. Jaatinen T. & Raudasoja J Kansamme taudit. WSOY. SEMINAA- RILÄSNÄOLON ja vertaisarvioinnin voi korvata tenttimällä seminaarimateriaalin. HOITO- TAITOJEN osaaminen opiskelijan tulee osoittaa erikseen. Ensiavun voi korvata korkeintaan vuoden vanhalla SPR EA I kortilla. Oppimateriaali: Aalberg V. & Siimes M Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kustannusosakeyhtiö Nemo. Aaltonen, Siven, Vilhunen, Vilen 1998: Lapsen aika. WSOY. Mäkinen, Niinistö, Salminen & Karjalainen 1997: Kotihoito. WSOY. Ensiapu SPR. Helsinki. WSOY. Ivanoff P, Kitinoja H, Rahko, Risku A & Vuori A Lapsen ja nuoren hoitotyö. WSOY. Nurminen M-L Lääkehoito. 4. p. WSOY. Jaatinen, Raudasoja Kansamme taudit. 3.p. WSOY. Aaltonen ym. 1999: Nuoren aika. WSOY. Pietilä, Hakulinen, Hirvonen, Koponen, Salmi & Sirola Terveyden edistämisen työmenetelmiä. WSOY. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. A Hoitotyön perusteet Basics of Nursing 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Hoito- ja huolenpitotyön arvojen ja periaatteiden sekä asiakastyössä ilmenevien eettisten ongelmien pohtiminen. Vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen (75%), ryhmätyöskentely, tehtävät, harjoitukset ja itsearviointi TAI vaihtoehtoinen kirjatenttipaketti: Ryynänen & Myllykangas 2000: Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Sundman A.(toim.) Potilaan asema ja oikeudet. Hygieia. Oppimateriaali: Kalkas H & Sarvimäki A Hoitotyön etiikan perusteet. 6. p. WSOY. Ryynänen & Myllykangas 2000: Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Hoitotyön vuosikirja 1997: hoitotyö ja etiikka. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella Human Mental Development 2 ov, I 355 Tavoite ja sisältö: Ihmisen psyykkisen toiminnan ja persoonallisuuden osa-alueiden kehityksen tarkastelu elämänkulun aikana eri kehityspsykologian teorioista lähtien. Persoonallisuuden ja psyykkisen itsesäätelyn muutosten tarkastelua erityisesti perheessä ja ihmisten vuorovaikutusjärjestelmässä. Kehityspsykologian näkökulman ja tietoperustan saaminen vuorovaikutuksen, mielenterveyden ja sen häiriöiden ymmärtämiseen. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, harjoitukset, itsearviointi tai oppimateriaalin tentti. Edeltävät opinnot: Ihminen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppimateriaali: Dunderfelt, T. 1997: Elämänkaaripsykologia. WSOY. SHKS. Porvoo. Lyytinen, P., Korkiakangas, M., Lyytinen, H. 2000: Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo. Vuorinen, R. 1997: Minän synty ja kehitys. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Rödstam, M. 1993: Lapsen kehitys 0-3 vuotta. Otava. Rödstam, M. 1992: Lapsen kehitys 7-12 vuotta. Otava. Sinkkonen J., Kalland M. 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY. Porvoo. Stuart-Hamilton I. 1996: Vanhenemisen psykologia. Kustannusosakeyhtiö Puijo. Kuopio. Psykologia-lehdet, kaunokirjallisuus, kansansadut. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Mielenterveys A Mental Health 2 ov, II 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Mielenterveyden muodostumisen ja mielenterveyden häiriöiden synnyn tarkastelua eri näkökulmista. Keskeisiin mielenterveyden häiriöihin tutustuminen, niiden vaikutusten ymmärtäminen asiakkaan elämään sekä asiakkaan auttamistapoihin tutustuminen. Kriisit mielenterveyteen vaikuttavana elämänvaiheena. Mielenterveyttä tukevaan palvelujärjestelmään tutustuminen. Mielenterveyskuntoutujien taloudellisen ja sosiaalisen tuen mahdollisuudet. Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, itsearviointi. TAI kirjatenttipaketti: Saarelainen R. & Stengård E & Vuori-Kemilä A Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Punkanen T Mielenterveystyö ammattina. Tammi. MTKL:n mielenterveyskuntoutujan asemaa käsittelevä materiaali. Lisäksi yksi opettajan kanssa sovittava vapaavalintainen edellisiä kirjoja täydentävä kirja. Oppimateriaali: Välimäki M. & Holopainen A & Jokinen M Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa WSOY. Porvoo. Iija A. Almqvist S & Kiviharju-Rissanen U. 1996: Mielenterveystyön perusteet. Kirjayhtymä. Kähkönen-Karila- Holmberg (toim.) 2001: Kognitiivinen psykote- Sos.- ja terveys

13 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu rapia. Duodecim. Gummerus.Jyväskylä. Saarelainen R. & Stengård E & Vuori-Kemilä A Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) Psykiatria. Duodecim. Punkanen T Mielenterveystyö ammattina. Tammi. Heiskanen T. & Salonen K Miten hoidan mielenterveyttäni. Suomen mielenterveysseura. Jyväskylä. Aalto I. & Kiljala S Toisin tehden: uusia tuulia mielenterveystyöhön. MTKL. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala, pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen A Vammaisuus A Disability Care 2 ov, II 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Vammaisuuden ymmärtäminen sekä käsitteenä että ilmiönä. Vammaisuuden syntymekanismien tunteminen ja ymmärtäminen. Keskeisiin vammaisryhmiin perehtyminen. Vammaisuuden kohtaaminen vammaisen itsensä, perheen ja työntekijän näkökulmasta. Vammaisuuden aiheuttamien erilaisten seuraumusten ymmärtäminen. Vammaistyön periaatteisiin perehtyminen sosiaalihuollon ja erityispedagogiikan näkökulmasta. Vammaisten tukimuodot ja palvelut. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Kehitysvammaliitto 1995: Määrittely, luokitus, tukijärjestelmät. Kaski M, Manninen A,,Mölsä P, Pihko H 1997: Kehitysvammaisuus. ESOY Porvoo. Launonen K, Korpijaakko-Huuhka A-M 1996: Kommunikoinnin häiriöt. Helsingin yliopisto Lahden tutkimusja koulutuskeskus. Tampere Suikkanen et.al. 1995: Kuntoutuksen ulottuvuudet. WSOY: Porvoo. Pihlaja P,Svärd P-L. 1996: Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. WSOY. Porvoo.Hautamäki J. Lahtinen U. Moberg S Tuunanen K 1993: Erityispedagogiikka. 1. WSOY. Oheiskirjallisuus: Ladonlahti T, Naukkarinen A, Vehmas S 1998: Poikkeava vain erityinen. Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Atena kustannus. WSOY. Poikkeava vai erityinen. Lisätietoja: Pt.tuntiopettaja Virve Remes A Rikollisuus Crime 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Rikollisuuden ymmärtäminen kulttuurisena ja elämäntavallisena ilmiönä. Rikollisuuden sosiologinen jäsentäminen. Perehtyminen rikollisuuden syntyyn alakulttuurimuotona. Rikollisen elämänkaari ja ura. Rikollisuutta ylläpitävien yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden tarkasteleminen. Tuomioistuinjärjestelmä ja perustiedot seuraamuksista. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Laine M 1991: Johdatus kriminologiaan ja poikkeavuuden sosiologiaan. Tietosanoma. Kääriäinen J 1994:Seikkailijasta pummiksi. Tutkimus rikosurasta ja sosiaalisesta kontrollista. Painatuskeskus Oy. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. A Päihteet ja riippuvuus Intoxicants and Dependence 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Riippuvuusongelmien luonne, kehittyminen, ilmenemismuodot ja seuraukset terveyden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan näkökulmasta. Riippuvuusongelman hoidon perusteet. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Havio ML ym. 1995: Päihteenkäyttäjä hoitotyön haasteena. Gummerus. Taitto A. 1998: Kuka minä sitten olen riippuvuus ja siitä toipuminen. A-klinikkasäätiön julk. 24:1998. Huumeet ja yhteiskunta; Huumepolitiikka, hoito ja ennaltaehkäisy1998. A-klinikkasäätiön raportti nro 27. Oheiskirjallisuus: Hellsten T. 1992: Virtahepo olohuoneessa. Läheisriippuvuus ja sisäisen lapsen kohtaaminen. Gummerus. Jyväskylä. Koski-Jännes A Miten riippuvuus voitetaan. Otava. Keuruu. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot Social and Cultural Terms of Life 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Tietoyhteiskunnan ihmisten kasvulle ja kehittymiselle asettamien haasteiden ymmärtäminen. Elämänkaaren sisäistäminen jatkuvana muutos ja kehittymisprosessina. Ihmisen ja yhteiskunnan kehityksen vastavuoroisuuden ymmärtäminen. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja hyvän elämän yhteiskunnallisten edellytysten tarkasteleminen. Suoritustapa: Tentti ja itsearviointi. Oppimateriaali: Hautamäki, A, Lagerspetz, E, Sihvola J, Siltala, J, Tarkki, J 1996: Yksilö moderninmurroksessa. Gaudeamus. Tampere. Helkama K, Pirttila-Backman A-M 1996: Pyhtääläiset. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia. Tiedolla tietoyhteiskuntaan 1997: Tilastokeskus. Helsinki. Ahlqvist ja Ahola (toim) 1996: Elämän riskit ja valinnat. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Merja Hautalainen. 356

14 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA KASVATUS- JA OHJAUSTYÖ 4 OV / 3 OV Education A Sosiaalipedagogiikka Social Pedagogics 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Sosiaalipedagogiikan keskeisten käsitteiden ja toimintaperiaatteiden omaksuminen osaksi sosiaalialan työtä. Pedagoginen ja sosiaalinen (yhteiskunnallinen) työ eri ikävaiheessa olevien ihmisten ja ryhmien kanssa tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisen osallisuuden vahvistaminen sekä oman elämänhallinnan ja subjektiuden lisääminen. Sosiaalisen hädän ja ongelmien lievittäminen sosiaalipedagogisin keinoin. Suoritustapa: Ryhmätentti, jota työstetään opintojakson kuluessa verkko-opintoina. Oppimateriaali: Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997, Sosiaalipedagogiikka. WSOY. Porvoo. Mönkkönen ym Sosiaalipedagogiikan käytännön sovelluksia. Kuopion yliopiston painatuskeskus. Kuopio. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella A Education 3 ov, II 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Kasvatus- ja koulutusjärjestelmiin perehtyminen. Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja aikuiskasvatuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja menetelmät. Kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat periaatteet. Erilaisiin arviointimenetelmiin perehtyminen. Opintojakso antaa perustan varhaiskasvatuksen ja koulu- ja nuorisoikäisten kasvatuksen opintoihin sekä aikuiskasvatuksen tavoitteisiin ja sovellutuksiin. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, opetustai ohjaustuokiot, tehtävät. Oppimateriaali: Vuorinen, Tuhat tapaa opettaa, menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Resurssi. Naantali. Oheiskirjallisuus: Lehtisalo & Raivola, Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY. Uusikylä & Atjonen, Didaktiikan perusteet. WSOY. Helsinki. Elinikäinen oppiminen Suomessa Hakapaino Oy, Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. SOSIAALITYÖ 4 OV / 2 OV Social Work A Sosiaalityö A Social Work 4 ov, II 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Sosiaalityön tehtävä, teoreettiset perusteet ja käsitteet. Sosiaalityön eettiset periaatteet. Keskeiset työskentelymenetelmät yksilö-, perhe- ja yhteisötyössä. Tuki-, neuvonta-, ongelmanratkaisu- ja projektityö asiakaslähtöisen sosiaalityön välineinä. Moniammatillisessa tiimissä toimiminen. Suunnitelmallisuus sosiaalityössä. Suoritustapa: Tentti, harjoitukset, tehtävät. Oppimateriaali: Mutka U. 1998: Sosiaalityön neljäs käänne. Jyväskylä. Kananoja A. 1997: Murros on mahdollisuus. Sosiaalityön selvityshenkilön raportti. Stakes. Raportteja 211. Viialainen R., Maaniittu M. (toim) 1997: Tehdä itsensä tarpeettomaksi? Sosiaalityö 1990-luvulla. Stakes. Raportteja 213. Oheiskirjallisuus: Rostila I., Mäntysaari M. 1997: Tapauskohtainen evaluointi sosiaalityön välineenä. Stakes. Raportteja 212. Arnkil E., Eriksson E. 1995: Kenelle jää kontrollin Musta- Pekka-kortti. Sosiaalitoimisto verkostoissaan. Stakes. Tutkimuksia 63. Adams R., Dominelli L., Payne M. (toim)1998: Social Work, themes, issues and critical debates. Great Britain. Turner F. J. (toim)1996: Social Work Treatment. The Free Press. New York. Adams 1996: Social Work and Empowerment. Macmillan Press LTD Malaysia. Lorentz W. 1994: Social Work in a ChangingEurope. Routledge. London. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. JOHTAMINEN JA TYÖN KEHITTÄMINEN 5 OV Management A Työyhteisön johtaminen Personnel Management 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Esimiestehtäviin ja johtamiseen perehtyminen sosiaalialan työssä. Erilaiset johtamisstrategiat ja menetelmät sekä niiden soveltuminen sosiaalialan työhön. Palveluiden laadun ja tuloksellisuuden sisäistäminen työyhteisön tavoitteina. Esimiehen ja työyhteisön merkitys johtamisessa. Työyhteisöiden vuorovaikutusprosesseja ja ryhmädynamiikkaa huomioiva johtaminen. Tehtäviin ja prosesseihin liittyvät kysymykset ja niiden yhteensovittaminen johtamisessa. Johtamisen yksilöpsykologiset ja eettiset kysymykset. Suoritustapa: Tentti ja tehtävät. Sos.- ja terveys 357

15 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: Jalava U. Virtanen P Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Tammi. Helsinki. Lumijärvi I., Jylhäsaari J Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Gaudeamus. Helsinki. Strömmer, R Henkilöstöjohtaminen. Edita. Helsinki. Lönnqvist J painos. Johtajan ja johtamisen psykologiasta. Valtion painatuskeskus Oy Helsinki. Oheiskirjallisuus: Lampikoski K., Emden J. B Johda innovatiivisesti. WSOY. Helsinki. Virkkunen P, Voutilainen E, Laosmaa M, Salmimies P 1986: Tulosjohtaminen julkishallinnossa. Weiling + Göös, Espoo. Stenlund H 1996: projektijohtamisen perusteet. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. A Työn kehittäminen Work Community Development 1 ov, IV Tavoite ja sisältö: Työyhteisöiden kehittämisen suuntaukset, kehittämisen suunnittelu ja toteutus. Tutkivan otteen sisäistäminen ammattityössä. Työn kehitystyypit ja asiakaslähtöisen toiminnan asettamat vaatimukset työn kehittämiselle. Kehittävä työntutkimus. Työnohjaus, koulutus ja kehittämisprojektit työn kehittämisen keinoina. Suoritustapa: Tentti ja tehtävät. Oppimateriaali: Lindström K 1994: Terve työyhteisö. Työterveyslaitos. Helsinki. Engeström Y. 1995: Kehittävä työntutkimus. Painatuskeskus Oy. Helsinki. Paunonen-Ilmonen M työnohjaus: toiminnan laadunhallinnan varmistaja. Tammi. Helsinki. Oheiskirjallisuus: Leinonen J Kohti asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä: sisäinen yrittäjyys kunnallisen yksikön muutoksessa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A 5: Lisätietoja: lehtori Tuomo Paakkonen, pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. A Yrittäjyys Entrepreneurship 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Yrittäjyyden kehitys ja merkitys Suomessa. Yrittäjyys uutena hyvinvointipalveluiden tuotantomuotona. Yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin ja muotoihin perehtyminen. Sisäisen yrittäjyyden omaksuminen. Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät käytännön kysymykset. Yrityksen verkostoituminen palvelurakenteeseen. Asiakaslähtöisyys ja työn etiikka yrittämisessä. Sosiaalialan yrittäjyyden erityispiirteet ja erityiskysymykset. Yrittäjyyden edellyttämät taidot. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Koiranen M. & Pohjansaari T. 1994: Sisäinen yrittäjyys. Tammerpaino. Tampere. Kovalainen A, Simonen L. 1996: Sosiaalija terveysalan yrittäjyys. WSOY, Juva. Holopainen T, Levonen A-L uudistettu painos. Yrityksen perustajan opas. Edita. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Merja Nurmi, pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. SOSIAALIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN JA MARKKINOINNIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VIESTINNÄN OPINNOT 7 OV A AV-välineet Audiovisual Techniques 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Harjaantuminen viestinnän osaston ääni- ja kuvatekniikkaan. Opiskelija tutustuu esitys- ja tallennuslaitteisiimme ja saa aikaan yksinkertaisia kuva- ja ääniesityksiä. Toteutus: Laiteklinikoita ja laiteopastusta, hands-on harjoituksin. Suoritustapa: Ohjatut harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Oppimateriaali: Opettajien aineistot. P Välineet ja ohjelmat 3 ov, II Computing Skills in Graphics and Illustrations Katso Viestinnän koulutusohjelma. A Yritysviestintä ja suhdetoiminta Business Communication and Public Relations 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Hahmottaa yrityksen viestinnällinen toiminta ja tavoitteet, valikoidut julkistukset ja avoimuus, journalistinen ja tiedotuksellinen linjaus. Suhdetoimintaverkoston hyödyntäminen yrityksen toiminnan kehittämisessä ja tähän liittyvien neuvottelu- ja viestitätaitojen hiominen. Yritysten ja yhteisöjen etäviestintätarpeet ja vuorovaikutus. Erilaisten valintojen ja tyylien soveltuvuus sosiaalialalle. Kurssilla vertaillaan erilaisia ratkaisuja silmälläpitäen sosiaalialan yritysten toimintaympäristöä. Toteutus: Ongelmanratkaisu ja raportit. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, raportit ja tentti. Oppimateriaali: Ajankohtainen kirjallisuus, aineistot verkosta. 358

16 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN OPINNOT 13 OV P31S011 Markkinoinnin perusteet Basics of Marketing 2 ov, II Tavoitteet: Markkinoinnin merkitys kilpailuedun muodostajana. Asiakaspalvelun ja myyntipalvelun keskeisimpien toimintaperiaatteiden tunteminen. Asiakassuhdemarkkinointi, segmentointi, toimintaympäristö, ostokäyttäytyminen, markkinoinnin tavoitteet, peruskilpailukeinot ja myyntineuvottelu sekä asiakaspalaute. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, tehtävät ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Oppimateriaali: Anttila-Iltanen: Markkinointi WSOY Jobber, David: Principles and Practice of Marketing, Mc Graw-Hill 1995(osittain). P Kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmät 2 ov, III Financial Accounting Information Systems Katso Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. P31S021 Talousmatematiikan perusteet 1 ov, II Principles of Business Mathematics Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön aiemmin hankkimiaan matemaattisia perustietoja ja taitoja taloudellisissa laskelmissa. Opiskelija osaa arvioida erilaisten päätösten taloudellisia seuraamuksia. Prosentti- ja korkolaskun liiketaloudelliset sovellutukset, rahoitus- ja investointilaskelmien perusteet. Suoritustapa: hyväksytty tentti ja osallistuminen harjoituksiin. Oppimateriaali: Luentomonisteet. P31S031 Operatiivisen laskentatoimen perusteet 1 ov, II Management Acounting Tavoite ja sisältö: Opiskelija pystyy osallistumaan oman vastuualueensa suunnittelulaskelmien laadintaan. Hän osaa laatia ja tulkita kannattavuuden seurantaraportteja sekä hinnoitella tuotteet ja palvelut. Opiskelija pystyy osallistumaan budjetin laadintaan ja seurantaan. Kustannuskäsitteet, kustannukset kattava hinnoittelu, budjetin laadinta ja seuranta, kannattavuuslaskelmat. Suoritustapa: Välikokeet tai hyväksytty tentti sekä harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Opettaja: Pia Ansamäki. P31S041 Yritysverotuksen perusteet 1 ov, III Corporate Taxation Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee tärkeimmät yritystoimintaa koskevat verolait ja osaa laatia tavallisimpia verotuslaskelmia. Verotettavan tulon johtaminen kirjanpidosta, tuloverojen laskeminen eri yritysmuodoissa sekä arvonlisäverotuksen perusteet: kirjanpitokäsittely, kuukausilaskelma ja veron tilittäminen valtiolle. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomonisteet. P Taulukkolaskentaohjelman perusteet Introduction to Spreadsheets 1 ov, III Katso Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma. P Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 ov, II Introduction to Business Administration Katso Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. P31S061 Henkilöstöhallinnon perusteet 1 ov, III Basics Human Resources Management Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee henkilöstöhallinnon osa-alueet ja osaa toimia työyhteisössä. Henkilöstösuunnittelu, hankinta, perehdyttäminen, palkkaus ja palkitseminen, yhteistoiminta yrityksessä, esimiehen tehtävät. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietojen antaja: Kirsti Norkamo. P Sopimus- ja kauppaoikeus Contract Law Katso Liiketalouden koulutusohjelma. 2 ov, IV Sos.- ja terveys 359

17 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KASVATUS- JA PERHETYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO LASTEN HYVINVOINNIN TUKEMISTYÖ 4 OV Child Welfare A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 ov, III Mental Development of Children and the Young in the Family Tavoite ja sisältö: Lapsuuden ja nuoruuden kognitiivisten toimintojen ja minuuden kehityksen syventäminen sekä tarkastelu perheen ja kasvuympäristöjen vuorovaikutuksessa. Oppimisvalmiudet. Leikki ja harrastukset persoonallisuuden muokkaajina ja psyykkisen itsesäätelyn keinoina. Kehityksen näkökulma lasten ja nuorten mielenterveyden ja häiriöitten ymmärtämiselle sekä kasvatus- ja varhaiskasvatustyölle. Suoritustapa: Luennot, kirjalliset tehtävät, harjoitukset, itsearviointi tai kirjatentti. Oppimateriaali: Armstrong T, 1998: Barns olika intelligenser. Brain Books. Falun. Hwang P. (toim.) 1994: Spädbarnets psykologi. Natur och kultur. Graphic systems Ab. Göteborg. Lyytinen, P. Korkiakangas M. Lyytinen H. 1998: Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo. Sinkkonen J. & Kalland M. 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY: Porvoo. Vuorinen R. 1998: Minän synty ja kehitys. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Bettelheim B, 1992: Satujen lumous. WSOY. Porvoo. Jantunen T., Ylipiha, M., hokkanen, S Esiopetuksen perusteet. Gummerrus. Kirjapaino. Oy. Laurila A, 1996: Äiti ja tytär. Vallan ja rakkauden kehissä. WSOY. Helsinki. Laurila A, 1997: Isäni tytär. Isäkuva ja naisen identiteetti. Kirjapaja Oy. Helsinki. Lyytinen P. Lyytinen H. (toim.) 1996: Lapsi ja tutkimus. Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus. Atena. Kopijyvä Oy. Jyväskylä. Sinkkonen, J. 1995: lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä. WSOY. Porvoo. Stern D. 1997: maailma lapsen silmin. Wsoy. Juva. Psykologialehdet, kansansadut, kaunokirjallisuus. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Lasten mielenterveystyö Mental Health Care of Children 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Lapsen mielenterveyden perustan ja lapselle ominaisten häiriöiden tarkastelu suhteessa lapsen elinympäristöön, perheen vuorovaikutukseen ja lapsen kehitykseen. Varhainen kiintymyssuhde lapsen mielenterveyden perustana. Varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt. Mielenterveyden riskitekijät ja suojaavat tekijät. Lapsen tunne-elämän häiriöiden tarkastelu vuorovaikutuksen ja kehityksen häiriöinä. Lasten ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan mielenterveystyön menetelmien ja erilaisten luovien menetelmien ymmärtäminen ja soveltaminen arjen mielenterveystyössä perheissä, kasvatusyhteisöissä ja muissa toimintaympäristöissä. Kriisi- ja katastrofityö. Pikkulapsen hoitaminen vanhempia hoitamalla. Suoritustapa: Tentit, tehtävät, itsearviointi. Oppimateriaali: Ahonen H, 1997: Musiikki sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Finn Lectura. Helsinki. Dyregrov A, 1996: Lapsen suru. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Räsänen E, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F, (toim.) 1995: Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Gummerus Kirjapaino OY. Jyväskylä. Sharps & Cowle, 1998: Counselling and Supporting Children in Distress. Sage Publications. London. Sinkkonen J, Kalland M, (toim.) 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY. Porvoo. Sinnkonen J, -Kalland M, (toim.) 2001: Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY. Vantaa. Sinkkonen J, Pihlaja P, (toim.) 2001: Ulos umpikujasta. Miten autan tunnehäiriöistä lasta? WSOY. Porvoo. Taipale V. 1998: Lasten mielenterveystyö. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Arajärvi T, Varilo E, (toim.) 1992: Lastenpsykiatria tänään. Weilin & Göös. Tampere. Ayalon O, Flasher A, 1997: Ketjureaktio. Lapset ja avioero. Vastapaino. WSOY. Juva. Dyregrov A, Raundalen M, 1997: Sureva lapsi ja koulu. Vastapaino. Tampere. Pasanen T, 2001: Lastenkodin asiakaskunta. Psykiatrinen tutkimus lastenkotilasten kehityksellisistä riski- ja suojaavista tekijöistä, oirehdinnasta sekä hoidontarpeesta. Turku. Turun yliopisto. Pihlaja P, Svärd P-L, 2000: Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. WSOY. Porvoo. Saari S, 2000: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Otava. Helsinki. Terr L, 1997: Suden lapset. Lukitut muistot. WSOY. Porvoo. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. NUORTEN HYVINVOINNIN TUKEMISTYÖ 4 OV Youth Welfare A Nuorten mielenterveystyö Mental Health Care of the Young 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Nuoren mielenterveyden perusta. Perehtyminen nuorille ominaisiin mielenterveyden häiriöihin ja näiden tunnistaminen. Hoito- ja kuntoutusmuodot sekä tukihenkilötoiminta. Kriisi- ja katastrofityö. Nuorten psy- 360

18 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA koterapian erilaiset lähtökohdat ja arjen terapeuttinen kasvatus-ja hoitotyö. Perehtyminen kulloinkin ajankohtaisiin ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan mielenterveystyön menetelmiin kuten esim. menneisyysmatkailuun ja nuorten musiikkiterapiaan. Eri aikoina ja eri ympäristöissä ilmenvien häiriöiden tarkastelua suhteessa nuoren elinympäristöön, perheen vuorovaikutusjärjestelmään ja nuoruuden kehitystehtävien toteutumiseen. Suoritustapa: Tentit, tehtävät, harjoitukset, caset ja itsearviointi. Oppimateriaali: Ahonen H, 1997: Musiikki sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Finn Lectura. Helsinki. Bertolino B, 1999: Ratkaisukeskeinen nuorisoterapia. WSOY. Juva. Furman B, 1997: Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Hägglund T-B, Hyttinen R, 1997: Nuoruusikäisen psykoanalyysi. Kajo. Oulu. Kirjapaja. Helsinki. Kuusinen K-L, (toim.) 2000: Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylän yliopisto. Täydenneyskoulutuskeskuksen julkaisu 4. Kähkönen-Karila-Holmberg (toim.) 2001: Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim. Gummerus. Jyväskylä. Räsänen E, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F, (toim.) 2000: Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Oheiskirjallisuus: Blatner A, 1997: Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Laukkanen E, 1993: Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen häiriintyminen. Kuopio. Kuopion yliopiston painatuskeskus. Liebman M, 1992: Mielen kuvia. Taideterapia käytännön hoitotyössä. Kustannusosakeyhtiö Puijo. Terr L, 1997: Suden lapset. WSOY. Porvoo. Helsinki. Saari S, 2000: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Otava. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Perhevalmennus ja perhekasvatus Family Counselling 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Vanhemmuuteen kasvaminen sekä siihen liittyvä tuen ja tiedon tarve. Miehen ja naisen sekä sukupolvien eron merkitysten ymmärtäminen. Perheen kehitysvaiheiden ja erilaisten perhekulttuurien merkityksen ymmärtäminen. Perhedynamiikan merkitys perheenjäsenten kasvussa ja kehityksessä. Vanhemmuutta heikentävien tekijöiden ja niiden seuraamusten ymmärtäminen. Vanhemmuuden tukeminen elämänkaaren eri vaiheissa ja kehityskriiseissä. Erilaisten perheiden kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa harjaantuminen. Suoritustapa: Tentti, harjoitukset, tehtävät. Oppimateriaali: Rönkä A.&RönkäT. 1994: Isän viisaus. Tasapainoon ja eheyteen isänä, äitinä, puolisona ja kasvattajana. Oheiskirjallisuus: Dunderfelt T. 1996: Miten opin ymmärtämään toista sukupuolta. Pro Dialogia. Vantaa. Bardy M.1996: Lapsuus ja aikuisuus. Kohtauspaikkana Emile. Stakes. Tutkimuksia 70. Enäkoski R. 1996: Kohtaa ihminen. Kirjayhtymä oy. Helsinki. Hellsten T. 1996: Ihminen tavattavissa. Kohtaamisen taito. Kirjapaja. Helsinki. Järventie I, Sauli H, (toim.) 2001: Eriarvoinen lapsuus. WSOY. Porvoo. Tahkokallio K. 1995: Myönteinen ajattelu kasvatuksessa. WSOY. Porvoo. Laurila A. : Äiti ja tytär. Kirjapaja Oy. Helsinki. Laurila A. Isä ja tytär. Kirjapaja Oy. Helsinki. Blatner A. 1997: Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. LASTENSUOJELUTYÖ 4 OV Child Care A Lastensuojelun avo- ja perhetyö Family Work of Child Welfare 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Lastensuojelun tavoitteiden ja tehtävien sisäistäminen osana yhteiskuntakehitystä, sosiaalipalveluja sekä sosiaalityötä. Lastensuojelun eri toimintamuodot. Perhekeskeinen työote ja perhetyö avohuollossa. Sijaisvanhemmuus ja sijaisperheiden tukeminen. Lasten huoltoon ja lastensuojeluun liittyvän oikeudellisen säännöstön tunteminen. Lasten ja perheiden tukeminen erilaisissa lastensuojelun tarpeeseen johtavissa kriiseissä. Moniammatillisen tiimin toiminta lastensuojelutyössä. Suoritustapa: Tentti, harjoitukset, tehtävät. Oppimateriaali: Virtanen, P. (toim.) Verkostoituva asiakastyö. Kirjayhtymä. Hki. Heino, T Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa. Stakes tutkimuksia 77. Häggman-Laitila, ruskomaa, euramaa (toim.) varhaista tukea lapsiperheille. Kokemuksia lapsiperheprojektin lapsiperhetyöstä. MLL. Oheiskirjallisuus: Hellsten T. 1995: Elämän lapsi. Vastuulliseen aikuisuuteen. Kirjapaja. Helsinki. Paavilainen E Lasten kaltoinkohtelu perheessä. Acta Universitatis tamperensis 604. Heino, Berg, Hurtig Perhetyön ilo ja hämmennys. Lastensuojelun perhetyömuotojen esittelyä ja jäsennyksiä. Aiheita 14/2000. Stakes. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. Sos.- ja terveys 361

19 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Kuntouttava kasvatustyö Rehabilitative Education 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Kasvatusyhteisöissä tapahtuva lasten ja nuorten kuntouttava kasvatus. Yhteisöjen toimintaperiaatteita ja arki. Kasvatusyhteistyö lasten ja nuorten perheiden kanssa. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa. Toiminnalliset työmuodot. Perheiden ja koulujen sekä kuntien sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö. Suoritustapa: Harjoitukset, tentti tai tehtävät. Oppimateriaali: Kaipio K. 1999: Kasvattava yhteisö. Laurinen L. (toim.). 1998: Koti kasvattajana, elämä opettajana. Kasvatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskohteina. Atena. WSOY. Juva. Puolimatka T. 1999: Kasvatuksen rajat ja mahdollisuudet. Oheiskirjallisuus: Salmivalli C. 1998: Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Gaudeamus. Tampere. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso ja pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. VARHAISKASVATUSTYÖ 4 OV Child Education A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 ov, III Child Education Tavoite ja sisältö: Varhaiskasvatustyön ymmärtäminen perheiden kasvatustyötä tukevana työmuotona. Varhaiskasvatuksen merkityksen, tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien opiskelu tiedollisesti ja toiminnallisesti. Leikin monipuolisten sisältöjen ja merkitysten ymmärtäminen lapsen kehityksen ja mielenterveyden perustana. Varhaiskasvatustyön havainnointi- ja arviointimenetelmät. Päivähoito syrjäytymisen ehkäisijänä. Monikulttuurisuus päivähoidossa. Kasvuympäristön kehittäminen yhteistyössä perheiden kanssa. Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatusta toteuttavassa yhteisössä. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, tehtävät, toiminnalliset menetelmät. Oppimateriaali: Brotherus ym Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Kirjayhtymä. Rauma. Päivähoidosta varhaiskasvatukseen (toim.) Hujala, E. ym. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Kalliala, M Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. Pienet päivähoidossa WSOY, Juva. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia (toim.) PS-kustannus, Jyväskylä. Oheiskirjallisuus: Brotherus A. Hytönen J. 1999: Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. WSOY. Porvoo. Hahmann M., Barnet B., Weikart D.P. 1993: Leikin, tutkin, opin. Toiminnan iloa esiopetuksessa. Esiopetus. Kirjayhtymä. Helsinki. Helenieus A. 1993: Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Kirjayhtymä. Tampere. Mäkelä, T Pakolaisperheiden ja päivähoidon kohtaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. NUORTEN KASVATUSTYÖ 4 OV Youth Education A Koulu- ja nuorisoikäisten kasvatus Youth and Child Education 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Kasvatuksen ja ohjauksen keinot nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja yhteiskunnallisen osallisuuden ja tulevaisuuskuvan saavuttamisessa. Kasvatuksen toiminnalliset menetelmät: esim. vastuukasvatus, freinetpedagogiikka, työkasvatus, seikkailupedagogiikka, nuoren ohjaaminen itsearviointiin ja itseohjaavuuteen. Suoritustapa: Tentit, hyväksytyt harjoitukset, itsearviointi. Oppimateriaali: Hakala L, 1999: Liikunta ja oppiminen. Opetus Gummerus. Jyväskylä. Lehtonen T, 1998: Elämän seikkailu. Atena. Jyväskylä. Owens, Basrber. 1998: Draama toimii. JB-kustannus. Helsinki. Ziehe T, 1992: Uusi nuoriso, epätavanomaisen oppimisen puolustus. Vastapaino. Tampere. Salmivalli C, 1998: Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Gaudeamus. Tampere. Stark M, 1996: Kotkat eivät käytä portaita. Käytännön freinet-pedagogiikkaa. Arator Oy. Vammala. Oheiskirjallisuus: Laine K,1997: Ameba pulpetissa. Koulun arkikulttuurin jännitteitä. SoPhi. Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 13. Jyväskylän yliopisto. Taffel R. Blau M.1995: Kouluikä. Viisautta ja vinkkejä varttuvien lasten kasvattajille. Lyhytterapiainstituutti Oy. Keuruu. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso ja pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. A Nuorisokulttuuri Youth Culture 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Näkökulmia nuorisokulttuuriin. Nuorisokulttuurin eri lajit. Tyttö- ja poikakulttuuri. Nuorisokulttuurin ilmentymät normaalin sosiaalistumisen ja häiriösosialisaation näkökulmasta. Nuoruuden elämäntavalliset erityispiirteet. Nuorisokulttuurin muodot: musiikki, liikunta ja urheilu, elokuva, kirjallisuus, leh- 362

20 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA det, pukeutuminen, teatteri ja tanssi toiminnallisten menetelmien sisältöinä. Kulttuuritarjonta ja nuorison tuottama kulttuuri. Ulkomaalaiset nuoret Suomessa. Suoritustapa: Tehtävät, harjoitukset, nuorisokulttuuriin osallistuminen. Oppimateriaali: Heikkilä P. Mikkola J. 1992: Roc yleistyvänä kulttuurina. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos Julkaisuja A 77. Tampere. Kemppinen P Nuoruuden taikaa. Kustannusvalmennus Oy. Vantaa. Näre S. Lähteenmaa J. (toim.) 1992: Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. Suurpää L. Aaltojärvi P. (toim.)1996: Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. Oheiskirjallisuus: Hoikkala T. (toim.) 1996: Miehenkuvia. Gaudeamus. Tampere. Kanerva P. Viranko V. 1997: Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekasvatuksena että opetusmenetelmänä. Laatusana Oy. Painorauma Oy. Lähteenmaa, J Myöhäismoderni nuorisokulttuuri: tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisen ulottuvuuksista. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 14. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Merja Hautalainen. OPPIMISEN JA ARJEN HALLINNAN TUKEMINEN 4 OV Education and Everyday Life A Vammaistyö Disability Work 1 ov, III Tavoite ja sisältö: Vammaisuus lapsen ja hänen perheensä elämänkulun kriisinä. Vammaisen lapsen, nuoren ja hänen perheensä arkipäivässä selviytymisen arviointi, tukeminen ja aktivointi. Työskentely moniammatillisessa kuntoutuksessa ja ohjaaminen kuntoutuspalveluihin. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten perheiden ja lähiyhteisöjen tukeminen. Yhteistyöverkostot lapsen arkielämän tukena. Suoritustapa: Kirjalliset tehtävät. Oppimateriaali: Määttä, P Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Määttä, P. & Männistö, E Perheen merkitys vammaisten lasten varhaiskasvatuksessa. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Virve Remes. A Erityispedagogiikka Special Education 1 ov, III Tavoite ja sisältö: Erityisopetusjärjestelmään perehtyminen. Erityisopetuksen menetelmiin ja vaihtoehtoisiin kommunikaatiotapoihin perehtyminen. Puheen ja kielen häiriöiden ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Suoritustapa: Tentit, kirjalliset tehtävät, harjoitukset ja itsearviointi. Oppimateriaali: Ahonen T, 1992: Lasten motoriset koordinaatiohäiriöt. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Ahonen T, Aro T, 2001: Oppimisvaikeudet. Atena. PS-viestintä. Alahuhta E, 1990: Leikin ja puhun, liikun ja luen. Otava. Helsinki. Ikonen O, 2001: Oppimisvalmiudet ja opetus. PS-kustannus. Ladonlahti T, Naukkarinen A, Vehmas S, 2001: Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Atena. PS-viestintä. Oheiskirjallisuus: Ahvenainen O, Ikonen O, Koro J, 1994: Erityispedagogiikka 2. Erityiskasvatuksen käytäntö. WSOY. Porvoo. Yack E, Sutton S, Aquilla P, (toim.) 2001: Leikki linkkinä lapseen. Toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin. Opetus PS-kustannus. Jyväskylä. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Virve Remes. A Lastenkulttuuri ja ilmaisu Child Culture 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Taiteen perusopetuksen tavoitteet ja tehtävät. Lastenkulttuuri eettisten ja esteettisten arvojen välittäjänä. Kulttuuritarjonta ja sen määräytyminen sekä lasten tuottama kulttuuri. Median merkitys kulttuuritarjonnassa. Lastenkulttuurin eri muotojen tarkastelu. Lastenteatterin eri muotoja; pöytä-, nukkeja varjoteatteri. Lastenelokuvat, lastenkirjat ja niiden kuvitus. Musiikki ja musiikkileikit. Omakohtaisen taide-elämyksen kautta kauneuden, oikean ja väärän sekä elämänhallinnan kokemuksen välittyminen lapsille. Suoritustapa: Harjoitukset, lastenkulttuurin tuottaminen, erilaisiin lastenkulttuurin muotoihin osallistuminen, kirjalliset raportit ja itsearviointi. Oppimateriaali: Bardy M, (toim.) 1998: Taide tiedon lähteenä. Atena Kustannus OY. Jyväskylä. Hakkola K, Laitinen S, Ovaska-Airasmaa M, 1991: Lasten taidekasvatus. Kirjayhtymä OY. Hämeenlinna. Kalliala M, 1999: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikki-kulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. Rättyä K, Raussi R, (toim.) 2001: Tutkiva katse kuvakirjaan. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Sos.- ja terveys 363

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

päivitetty

päivitetty päivitetty 24.10.2011 SOK19 44A010 Organisaatioharjoittelu 26.9.-30.11.2011 13,5 Syksy x SOK19 44A0100 Ammattianalyysi 1,5 Syksy x SOK19 44A008 Työyhteisön rakenne ja toiminta 3,0 Syksy x TAKKULA TUIJA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tavastiassa

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

AK-SOK17 44S035E Opinnäytetyö 12,00 Kevät AK-SOK17 44A011 Organisaatioharjoittelu 15,00 Kevät

AK-SOK17 44S035E Opinnäytetyö 12,00 Kevät AK-SOK17 44A011 Organisaatioharjoittelu 15,00 Kevät SOK22 44S037 Lasten kulttuuri 3,00 VÄHÄNIKKILÄ RAIMO Kevät SOK22 44S038 Nuorten kulttuuri 3,00 MURANEN PÄIVI Kevät SOK22 44S040 Vammaistyön erityishaasteet 2,00 RÄTY RAUNI Kevät SOK22 44S022 Vammaistyön

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta

Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta Aikuissosiaalityön päivät 2017_Lahti Anne-Mari Jaakola yliopisto-opettaja VTM, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoissosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Savotta -pilotti Opetuksen toteutus NRO I - kevät syksy 2012 (Voitto Kuosmanen) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK)

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Pilottiala Lasten päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö. Heidi Backman VOSE 16.6.2011

Pilottiala Lasten päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö. Heidi Backman VOSE 16.6.2011 Pilottiala Lasten päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö Heidi Backman VOSE 16.6.2011 Alan rajaus Lastenneuvonta Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Lasten kotihoito Avoin päivähoito Lasten kerhot Varhaiserityiskasvatus

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC.

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-,yritys- ja työelämätietous 27,80 37-4612-4

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio Sosiaalipedagoginen orientaatio 14 tuntia lähiopetusta, oppimistehtävä, laajuus 94 tuntia Yhteensä 108 tuntia (4 op) tuntee sosiaalipedagogisen teorian perusteet löytää sosiaalipedagogisia elementtejä

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot