Sosiaalialan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 140 ov, 3,5 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Lehtori Heli Paaso, puh. (05) Opinto-ohjaaja: Miia Heikkinen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 66 ov, josta suuntautumisopintoja 28 ov PERUSOPINNOT 24 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 30 ov Tutkinnon rakenne Kasvatus- ja perhetyön sekä Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdot Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteena on laaja-alainen sosiaalialan asiantuntija, joka kykenee toimimaan erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä. Koulutuksella halutaan luoda osaamista, joka vastaa asiakastyön, johtamisen ja työn kehittämisen tarpeisiin. Koulutuksella kehitetään oman työn tutkimisen ja reflektoivan työotteen edellyttämiä taitoja. Tavoitteena on asiakaslähtöisen työtavan omaksuminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden erityisosaaminen pohjautuu suuntautumisvaihtoehto-opintojen valinnoille. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 66 ov, josta suuntautumisopintoja 20 ov PERUSOPINNOT 24 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 30 ov Tutkinnon rakenne Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 344

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot ja niiden ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov PERUSOPINNOT 24 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikka 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 12 ov Yhteiskuntatieteiden perusteet sosiaalialalla 7 ov P Tieteellisen ajattelun perusteet 1 1 P Sosiologia 2 2 P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 3 P Taloustiede 1 1 Käyttäytymistieteiden perusteet sosiaalialalla 5 ov P Psykologia 2 2 P Kasvatustiede 2 2 P Sosiaalipsykologia 1 1 AMMATTIOPINNOT 66 OV Yhteiset ammattiopinnot 38 ov Sosiaalialan palvelut 8 ov A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 2 A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 3 3 A Projektityöskentely Sosiaalialan työn peruskysymyksiä 17 ov A Sosiaaliset ongelmat 2 2 A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen A Hoitotyön perusteet 1 1 A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella 2 2 A Mielenterveys 2 2 A Vammaisuus 2 2 A Rikollisuus 1 1 A Päihteet ja riippuvuus 1 1 A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot 1 1 Kasvatus- ja ohjaustyö 4 ov A Sosiaalipedagogiikka 1 1 A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella 3 3 Sosiaalityö 4 ov A Sosiaalityö 4 4 Sos.- ja terveys 345

3 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Johtaminen ja työn kehittäminen 5 ov A Työyhteisön johtaminen 2 2 A Työn kehittäminen 1 1 A Yrittäjyys 2 2 Suuntautumisopinnot 28 ov Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehto Lasten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 2 A Lasten mielenterveystyö 2 2 Nuorten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Nuorten mielenterveystyö 2 2 A Perhevalmennus ja perhekasvatus 2 2 Lastensuojelutyö 4 ov A Lastensuojelun avo- ja perhetyö 2 2 A Kuntouttava kasvatustyö 2 2 Varhaiskasvatustyö 4 ov A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 4 Nuorten kasvatustyö 4 ov A Koulu- ja nuorisoikäisen kasvatus 2 2 A Nuorisokulttuuri 2 2 Oppimisen ja arjen hallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 1 1 A Erityispedagogiikka 1 1 A Lastenkulttuuri ja ilmaisu 2 2 Elämäntavan erityiskysymykset 4 ov A Päihdetyö 2 2 A Kriminaalihuoltotyö 1 1 A Monikulttuurityö 1 1 Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehto Peruskysymyksiä 4 ov A Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn perusteet 1 1 A Perusturvatyö 3 3 Mielenterveystyö 4 ov A Mielenterveystyö 4 4 Vanhustyö 4 ov A Voimavaraistava vanhustyö 4 4 Elämänhallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 2 2 A Luova ilmaisu sosiaalialan työssä 2 2 Päihdetyö 4 ov A Työkyvyn ylläpitäminen 1 1 A Päihdetyö ja sen menetelmät 3 3 Aikuistyön erityiskysymyksiä 4 ov A Kriminaalihuoltotyö 2 2 A Monikulttuurityö 1 1 A Aikuiskasvatus

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 4 ov A Taloushallinto 1 1 A Palvelutyön koordinointi ja kehittäminen 3 3 HARJOITTELU 30 OV H Harjoittelu 6 6 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Sos.- ja terveys 347

5 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot ja niiden ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov PERUSOPINNOT 24 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikka 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 12 ov Yhteiskuntatieteiden perusteet sosiaalialalla 7 ov P Tieteellisen ajattelun perusteet 1 1 P Sosiologia 2 2 P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 3 P Taloustiede 1 1 Käyttäytymistieteiden perusteet sosiaalialalla 5 ov P Psykologia 2 2 P Kasvatustiede 2 2 P Sosiaalipsykologia 1 1 AMMATTIOPINNOT 66 OV Yhteiset ammattiopinnot 46 ov Sosiaalialan palvelut 6 ov A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 2 A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 1 1 A Projektityöskentely Sosiaalialan työn peruskysymyksiä 14 ov A Sosiaaliset ongelmat 2 2 A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen A Hoitotyön perusteet 1 1 A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella 2 2 A Mielenterveys 1 1 A Vammaisuus 1 1 A Päihteet ja riippuvuus 1 1 A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot 1 1 Viestinnän opinnot 7 ov A AV-välineet 2 2 P Välineet ja ohjelmat 3 3 A Yritysviestintä ja suhdetoiminta

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Liiketalouden opinnot 13 ov P31S011 Markkinoinnin perusteet 2 2 P Kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmät 2 2 P31S021 Talousmatematiikan perusteet 1 1 P31S031 Operatiivisen laskentatoimen perusteet 1 1 P31S041 Yritysverotuksen perusteet 1 1 P Taulukkolaskentaohjelman perusteet 1 1 P Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 2 P31S061 Henkilöstöhallinnon perusteet 1 1 P Sopimus- ja kauppaoikeus 2 2 Kasvatus- ja ohjaustyö 3 ov A Sosiaalipedagogiikka 1 1 A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella 2 2 Sosiaalityö 2 ov A Sosiaalityö 2 2 Johtaminen ja työn kehittäminen 1 ov A Työn kehittäminen 1 1 Valinnaiset ammattiopinnot 20 ov Kasvatus- ja perhetyö Valitaan 20 ov alla olevista opintokokonaisuuksista: Lasten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 2 A Lasten mielenterveystyö 2 2 Nuorten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Nuorten mielenterveystyö 2 2 A Perhevalmennus ja perhekasvatus 2 2 Lastensuojelutyö 4 ov A Lastensuojelun avo- ja perhetyö 2 2 A Kuntouttava kasvatustyö 2 2 Varhaiskasvatustyö 4 ov A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 4 Nuorten kasvatustyö 4 ov A Koulu- ja nuorisoikäisen kasvatus 2 2 A Nuorisokulttuuri 2 2 Oppimisen ja arjen hallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 1 1 A Erityispedagogiikka 1 1 A Lastenkulttuuri ja ilmaisu 2 2 Elämäntavan erityiskysymykset 4 ov A Päihdetyö 2 2 A Kriminaalihuoltotyö 1 1 A Monikulttuurityö 1 1 Sos.- ja terveys 349

7 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov tai Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ Valitaan 20 ov alla olevista opintokokonaisuuksista: Peruskysymyksiä 4 ov A Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn perusteet 1 1 A Perusturvatyö 3 3 Mielenterveystyö 4 ov A Mielenterveystyö 4 4 Vanhustyö 4 ov A Voimavaraistava vanhustyö 4 4 Elämänhallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 2 2 A Luova ilmaisu sosiaalialan työssä 2 2 Päihdetyö 4 ov A Työkyvyn ylläpitäminen 1 1 A Päihdetyö ja sen menetelmät 3 3 Aikuistyön erityiskysymyksiä 4 ov A Kriminaalihuoltotyö 2 2 A Monikulttuurityö 1 1 A Aikuiskasvatus 1 1 Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 4 ov A Taloushallinto 1 1 A Palvelutyön koordinointi ja kehittäminen 3 3 HARJOITTELU 30 OV H Harjoittelu 6 6 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA SOSIAALIALAN OPINNOT Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehto Ammattitaidon rakentuminen ja osaamisalueet Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija jatkaa ammattitaitonsa rakentamista kasvatus- ja perhetyön alueilla. Ammattitaito rakentuu huono-osaisuutta ennaltaehkäisevästä perhevalmennuksesta ja kasvatustyöstä varhaiskasvatuksen, koulu- ja nuorisoikäisten kasvatuksen alueilla sekä lastensuojelun kasvatus- ja perhetyöstä eri organisaatioissa ja yhteisöissä. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on ammattitaitoa toimia varhaiskasvatustyössä päivähoidossa ja muissa organisaatioissa. Varhaiskasvatustyö koostuu toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta. arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa sekä lasten perheitten kanssa tehtävästä yhteistyöstä vanhemmuuden tukemiseksi. Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdon suorittanut osaa toimia lastensuojelun eri yhteisöissä asiantuntevana kasvattajana yhteistyössä yhteisön jäsenten ja lasten perheitten kanssa. Hänellä on asiantuntijuus tehdä lastensuojelun ennaltaehkäisevää, tukevaa ja kuntouttavaa perhetyötä yhteistyössä eri organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehto Tavoitteet Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdon suorittanut opiskelija voi toimia erilaisissa asiakaspalvelu-, ohjaus-, suunnittelu-, projekti-, organisointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Opiskelu antaa valmiuksia hyvinvointipalvelutyöhön erilaisissa sosiaalialan organisaatioissa, moniammatillisissa verkostoissa ja peruspalveluissa. Opiskelija pystyy tukemaan asiakkaan, perheen, ryhmän ja yhteisön sosiaalista toimintakykyä vanhus-, vammais- ja aikuistyössä sekä mielenterveys-, päihde-, kriminaalihuolto- ja pakolaistyössä. Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Ammattitaidon rakentuminen ja osaamisalueet Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat rakentavat ammattitaitoaan sosiaalialan, liiketalouden ja viestinnän osastojen opetuksen varaan. Sosiaalialan osasto tarjoaa alan perusammattitaidon. Opiskelijat valitsevat joko kasvatus- ja perhetyön tai ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdon opinnot, jotka he suorittavat lähes kokonaisuudessaan. Näitä edeltävät tiiviissä muodossa suoritetut perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot. Sosiaalialan opetus nivoutuu liiketalouden ja viestinnän osastojen opetukseen. Näiden osastojen opetustarjonnalla luodaan taloushallinnon ja markkinoinnin sekä suunnittelun erityisosaamista. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneilla opiskelijoilla on kyky tuotteistaa sosiaalipalveluita sekä määritellä niille oikea hinta-laatu-suhde. He saavat valmiuksia suunnitella asiakaslähtöisesti toimivia, vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan optimaalisesti toimivia yksityisiä ja julkisia sosiaalipalveluita. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet opiskelijat saavat myös markkinointi-, viestintä- ja suhdetoimintataitoja modernia viestintäteknologiaa hyödyntäen. Koulutus tarjoaa myös tietoja ja taitoja, joita yritystoiminnan johtaminen edellyttää. Koulutus luo hyödyntäen eri osastojen synergiaa uutta osaamista, jolla vastataan sekä palveluiden yksityistämisen että asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimivien julkisten palveluiden kehittämishaasteisiin. Markkinointi-, viestintäja suhdetoimintataidot korostuvat tärkeänä osana palveluyksiköiden resurssien hankintaa. Nämä taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä monimuotoistuvassa palvelurakenteessa. Koulutusohjelman tenttipäivät Yleisinä tenttipäivinä tentittävät opintojaksot ilmoitetaan lukukauden alussa tai sovitaan opettajan kanssa erikseen. Rästitenttipäivinä opiskelijalla on mahdollisuus uusia puuttuvia opintojaksoja neuvoteltuaan asiasta opintojakson opettajan kanssa. Tenttipäivät on tarkoitettu myös kypsyysnäytteiden suorittamista varten. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Sos.- ja terveys 351

9 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu OPINTOJAKSOT PERUSOPINNOT 24 OV AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 12 OV KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 12 OV YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSTEET SOSIAALIALALLA 7 OV Basic Studies in Social Sciences P Tieteellisen ajattelun perusteet Principles of Scientific Thinking 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Saada näkemys tieteen tavoitteista, tieteellisen ajattelun yleisistä lainalaisuuksista sekä tieteellisen tiedon luonteesta. Kiinnostuminen arkipäivän ilmiöiden tieteellisestä tarkastelemisesta ja omien näkökulmien perustelemisesta. Itsestäänselvyyksien problematisointi ja kyseenalaistaminen. Epäselvien käsitteiden eksplikoitumisessa harjaantuminen. Omien näkemysten argumentoiminen. Suoritustapa: Prosessikeskusteluun osallistuminen. Kirjallinen tehtävä. Oheiskirjallisuus: Uusitalo H. 1991: Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Porvoo. Alasuutari P. 1994: Laadullinen tutkimus. Vastapaino. Tampere. Varto J. 1995: Filosofian taito 2-3. Kirjayhtymä. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Auli Jungner. P Sosiologia Sociology 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tarkasteleminen sosiologisen peruskäsitteistön avulla. Yhteiskunnan rakenteen, rakenteistumisen ja muutoksen tarkasteleminen. Sosiologisessa ajattelukyvyssä harjaantuminen. Tämän taidon soveltaminen ammattityön näkökulmasta. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Sulkunen Pekka 1996: Johdatus sosiologiaan WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Bauman Z Sosiologinen ajattelu. WSOY. Juva. Koskinen K Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 ov, I Social and Health Policy Tavoite ja sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikan tehtävä ja merkitys yhteiskuntapolitiikassa. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Sosiaalipolitiikan keskeiset käsitteet. Hyvinvoinnin ja suomalaisen yhteiskunnan kehittyminen. Sosiaalipolitiikan toteuttaminen eri toiminta-alueilla ja tähän liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Työpolitiikan perusteet, työlainsäädäntö ja edunvalvontajärjestelmä työelämän keskeisten toimija- ja sopijaosapuolten näkökulmasta. Hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan näkymät ja siihen liittyvät ajankohtaiset kysymykset Suomessa ja Euroopassa. Suoritustapa: Tehtävät, projektit, tentit ja itsearviointi. Terveyspolitiikan vaihtoehtoinen kirjatenttipaketti: Kauhanen, Myllykangas, Salonen, Nissinen Kansanterveystiede. WSOY. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma STM. Kananoja, Kokko, Lehto, Taipale & Viialainen Sosiaali- ja terveydenhuolto WSOY. Oppimateriaali: Karisto, Takala, Haapola Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY. Juva. Kauhanen, Myllykangas, Salonen, Nissinen Kansanterveystiede. WSOY. Sosiaalija terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma STM. Raunio K Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Gaudeamus. Koistinen P. 1999: Työpolitiikan perusteet. WSOY Juva. Kananoja, Kokko, Lehto, Taipale & Viialainen Sosiaali- ja terveydenhuolto WSOY. Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki sekä muu sovittava ajankohtainen materiaali. Lehto J., Kananoja A, Kokko S. & Taipale Sosiaali- ja terveydenhuolto- WSOY. Oheiskirjallisuus: Nurminen, E. (toim.) Sosiaalipolitiikan lukemisto. Palmenia. Tampere. Koskiaho, Nurminen, Virtanen Kansalaisen sosiaalipolitiikka. WSOY. Juva. Lisätietoja: Lehtorit Auli Jungner ja Tuomo Paakkonen, pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. P Taloustiede Economics 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Taloudellisen toiminnan tarveperusta. Keskeiset kansantaloudelliset käsitteet. Kansainvälistymisen merkitys suomalaiselle taloudelle. Julkinen talous ja talouspolitiikka sekä kansantalouden toiminnan vaihtelut. Palveluiden rahoitukseen perehtyminen. Talouden ja sosiaalipolitiikan välisen suhteen hahmottaminen. Suoritustapa: Tehtävät ja tentti. 352

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Oppimateriaali: Pekkanen-Sutela1998: Kansantaloustiede. WSOY. Oheiskirjallisuus: Tuomala M 1997: Julkistalous. Gaudeamus. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen. KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN PERUSTEET SOSIAALIALALLA 5 OV Basic Studies in Behavioural Sciences P Psykologia Psychology 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Ihmisen psyykkisen toiminnan määräytymisen ja persoonallisuuden tarkastelu eri teoreettisista näkökulmista. Vuorovaikutuksen ja fyysisen ympäristön merkitys ihmisen psyykkisen toiminnan määräytymisessä. Persoonallisuuden psykologia, kognitiivinen ja elämänkaaripsykologia sekä kehityspsykologian teoreettinen perusta. Tieteellisen ja kriittisen perustan antaminen psyykkisen kehityksen ja muutoksen tarkastelulle. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, kirjallinen työ, itsearviointi tai kirjatentti. Oppimateriaali: Dunderfelt, T. 1997: Elämänkaaripsykologia. WSOY. Porvoo. Eskola, A. 1987: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan. WSOY. Juva. Mischell W. 1993: Introduction to Personality. Halcourt Brace. Vuorinen, R. 1995: Persoonallisuus, minuus. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: kuikka P., Pulliainen V., Hänninen 1998: Neuropsykologian perusteet. WSOY, Porvoo. Mustonen A. 2001: Mediapsykologia. WSOY. Porvoo. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. P Kasvatustiede Pedagogics 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Perehtyminen kasvatusfilosofiaan ja historiaan sekä muihin kasvatustieteen osa-alueisiin. Kasvatuskäsitteen ja ilmiön tarkastelua näistä eri osa-alueista lähtien. Kasvatustietoisuuden merkityksen hahmottaminen. Erilaiset oppimiskäsitykset ja opiskelutaidoissa harjaantuminen. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, tentti. Oppimateriaali: Puolimatka T, Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Kirjayhtymä. Helsinki; Hirsjärvi & Huttunen, Johdatus kasvatustieteeseen. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Nurmi, K Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. Gummerrus kirjapaino Oy. Jyväskylä; Ojakangas, M Lapsuus ja auktoriteetti. Kotkan kirjapaino ab. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. P Sosiaalipsykologia Social Psychology 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Yksilön ja yhteisöllisen välisen suhteen tarkastelua. Ryhmädynamiikan käsitteet ja ilmiöt. Ryhmän muotoutumisen vaiheet. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pienryhmien toiminnan säännönmukaisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Lahikainen A.R & Pirttilä- Backman A-M (toim.) 1998: Sosiaalinen vuorovaikutus. Otava, Keuruu. Helkama K, Myllyniemi R, Liebkind K, 1998: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Helsinki. Lisätietoja: Pt.tuntiopettaja Tuija Suikkanen- Malin. AMMATTIOPINNOT 66 OV YHTEISET AMMATTIOPINNOT 38 OV / 46 OV SOSIAALIALAN PALVELUT 8 OV / 6 OV Social Services A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 ov, I Social Services and Professional Ethics Tavoite ja sisältö: Sosiaalipalveluiden toimintajärjestelmä. Sosiaalialaa ohjaavat säädökset. Keskeiset eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen sosiaalialan työssä. Sosiaalipalvelutyön keinot toimintakykyisyyden tukemisessa. Sosiaalipalvelut moniammatillisesti toimivana alueellisena palveluverkostona. Palvelujärjestelmään liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, opintopiiri ja itsearviointi. Kirjallisuus: Taipale, Lehto, Mäkelä, Kokko, Kling, Viialainen (toim) 1997: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. WSOY. Porvoo. Airaksinen T. : Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Hämäläinen J., Niemelä P. 1993: Sosiaalialan etiikka. Ranta (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuolto- lainsäädäntö Lakimiesliiton kustannus. Helsinki. Sipilä, Ketola, Kröger, Rauhala Sosiaalipalvelujen Suomi. Muu sovittava ajankohtaismateriaali. Sosiaali- ja terveysministeriö 1996: Sosiaaliturvan suunta. Helsinki. Viialainen, Lehto (toim.) 1996: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutos. Stakes, raportteja 192. Gummerus. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. Sos.- ja terveys 353

11 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A540021/ A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 3 ov, II Legislation and Administration System Tavoite ja sisältö: Valtionhallinnon päätöksentekojärjestelmä. Suomen oikeusjärjestelmä perusteet. Perusoikeudet ja perustuslaki. Lakien säätäminen ja lainsäädännön toteuttaminen. Sosiaalioikeuden perusteet. Valtion ja kunnan organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Euroopan unionin toiminta ja vaikutus. Kunnallishallinnon keskeiset kysymykset ja päätöksentekojärjestelmä. Kuntien yhteistoimintamuodot. Suoritustapa: Tehtävät ja tentti. Oppimateriaali: Kuntalaki. Hallintomenettelylaki. Oulasvirta (toim) 1996: Kuinka kunta toimii. Valtionhallinnon perusteet1995. Edita. Oheiskirjallisuus: Pietilä S(toim)1996: Euroopan unionin laki. Gummerus. Jyväskylä. Muu EU: ta koskeva ajankohtainen materiaali. Timonen P(toim.)1996: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1 ja 2. Gummerus Jyväskylä. Hallberg P Karapuu H ym. 1999: Perusoikeudet. WSOY. Juva. Tuori K 1995: Sosiaalioikeus. WSOY. Juva. Nieminen L 1998: Eurooppalainen sosiaalioikeus. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. A Projektityöskentely Project Work 3 ov, I-II Tavoite ja sisältö: Projektityöskentelyn tarpeellisuuden ja merkityksen ymmärtäminen sosiaalialan kehittämisessä. Tavoitteena on luoda looginen ja systemaattinen suunnittelumalli erilaisten sosiaalialan kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektin tavoitteiden ja idean selkiyttäminen. Projektin organisointi ja käynnistys. Projektisuunnitelman laatiminen. Projektin vaiheistus ja aikaohjaus. Projektin resurssien suunnittelu ja laskenta. Projektin valvonta ja seuranta. Riskienhallinta toteuttamisessa. Projektin päättäminen. Vuorovaikutuksellisuus projektityöskentelyssä. Yhteisen orientaation rakentaminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen projektityöskentelyssä. Suoritustapa: Projekti toteutetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteistyönä. Aktiivinen osallistuminen projektiryhmän työskentelyyn. Raportin laatiminen ja ryhmän itsearviointi. Oppimateriaali: Jalava, U. & Virtanen, P. Moniammatillinen projektitoiminta. Avain hyvinvointipalvelujen tulevaisuuteen. Kirjayhtymä Risto Pelin 1999: Projektihallinnan käsikirja. Gummerus. Jyväskylä. Silfverberg Paul 1996: Ideasta projektiksi. Edita. Helsinki. Virtanen P projektityö. WSOY. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen SOSIAALIALAN TYÖN PERUSKYSYMYKSIÄ 17 OV / 14 OV Basic Issues in Social Care A Sosiaaliset ongelmat 2 ov, I Social Problems Tavoite ja sisältö: Sosiaalisten ongelmien - köyhyys, työttömyys, päihde, rikollisuus, syrjäytyminen - määrittely ja luonne. Sosiaalisten ongelmien yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja yksilölliset syntymekanismit ja seuraukset. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Asiaan perehtyminen ajankohtaisen materiaalin kautta. Suoritustapa: hyväksytyt tehtävät. Lisätietoja: Pt.tuntiopettajat Harri Mäkinen ja Merja Hautalainen A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen 5 ov, I-II Maintaining Working Capacity Tavoite ja sisältö: Elämänkaaren aikana tapahtuvaan fyysiseen kasvuun ja kehitykseen tutustuminen. Ravitsemuksen merkityksen ymmärtäminen fyysisen kasvun tukijana, sairauksien aiheuttamissa muutoksissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Terveyttä edistävien ja sitä vaarantavien tekijöiden tunnistaminen. Sairauden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten ja ongelmien sekä näiden välisen yhteyden ymmärtäminen. Sairaan ihmisen tukeminen sosiaalialan työssä ennaltaehkäisevänä, hoitavana ja kuntouttavana toimintana. Sosiaalialan työssä vaadittavien hoitotilanteiden hallitseminen. Ensiapuvalmiuden hankkiminen. Ravitsemus, fyysinen kasvu ja kehitys, hoitotyö ja hoitotaito, ensiapu. Suoritustapa: Tehtävät, tentit, luennot, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (100%) ja ensiapuun (100%) sekä seminaareihin (80%), vertais- ja itsearviointi. Vaihtoehtoisesti tehtävän korvaavat KIRJATENTTIPAKETIT: FYYSI- SEN KASVU JA KEHITYS: Aaltonen ym Nuoren aika. Aaltonen ym Lapsen aika. Fenwick E. & Smith T Murrosiästä aikuisuuteen. Selviytymisopas nuorille ja heidän vanhemmilleen. Weilin + Göös. Porvoo. Peltonen L. (toim.) Kaks Plus Suuri vauvakirja. Elämän ensimmäiset vuodet. Odotus, synnytys, hoito, kehitys. WSOY. Porvoo. 354

12 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Hoppu K Suomalaisen lapsiperheen lääkärikirja. WSOY. Porvoo. Kitzinger S. & Bailey V Odotusajan 280 päivää. Gummerus. Hervonen A., Pohjolainen P. & Kuure K Vanhene viisaasti. WSOY. HOITOTYÖ: Mäkinen E. Niinistö L. Salminen P & Karjalainen P Kotihoito WSOY. Jaatinen T. & Raudasoja J Kansamme taudit. WSOY. SEMINAA- RILÄSNÄOLON ja vertaisarvioinnin voi korvata tenttimällä seminaarimateriaalin. HOITO- TAITOJEN osaaminen opiskelijan tulee osoittaa erikseen. Ensiavun voi korvata korkeintaan vuoden vanhalla SPR EA I kortilla. Oppimateriaali: Aalberg V. & Siimes M Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kustannusosakeyhtiö Nemo. Aaltonen, Siven, Vilhunen, Vilen 1998: Lapsen aika. WSOY. Mäkinen, Niinistö, Salminen & Karjalainen 1997: Kotihoito. WSOY. Ensiapu SPR. Helsinki. WSOY. Ivanoff P, Kitinoja H, Rahko, Risku A & Vuori A Lapsen ja nuoren hoitotyö. WSOY. Nurminen M-L Lääkehoito. 4. p. WSOY. Jaatinen, Raudasoja Kansamme taudit. 3.p. WSOY. Aaltonen ym. 1999: Nuoren aika. WSOY. Pietilä, Hakulinen, Hirvonen, Koponen, Salmi & Sirola Terveyden edistämisen työmenetelmiä. WSOY. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. A Hoitotyön perusteet Basics of Nursing 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Hoito- ja huolenpitotyön arvojen ja periaatteiden sekä asiakastyössä ilmenevien eettisten ongelmien pohtiminen. Vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen (75%), ryhmätyöskentely, tehtävät, harjoitukset ja itsearviointi TAI vaihtoehtoinen kirjatenttipaketti: Ryynänen & Myllykangas 2000: Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Sundman A.(toim.) Potilaan asema ja oikeudet. Hygieia. Oppimateriaali: Kalkas H & Sarvimäki A Hoitotyön etiikan perusteet. 6. p. WSOY. Ryynänen & Myllykangas 2000: Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Hoitotyön vuosikirja 1997: hoitotyö ja etiikka. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella Human Mental Development 2 ov, I 355 Tavoite ja sisältö: Ihmisen psyykkisen toiminnan ja persoonallisuuden osa-alueiden kehityksen tarkastelu elämänkulun aikana eri kehityspsykologian teorioista lähtien. Persoonallisuuden ja psyykkisen itsesäätelyn muutosten tarkastelua erityisesti perheessä ja ihmisten vuorovaikutusjärjestelmässä. Kehityspsykologian näkökulman ja tietoperustan saaminen vuorovaikutuksen, mielenterveyden ja sen häiriöiden ymmärtämiseen. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, harjoitukset, itsearviointi tai oppimateriaalin tentti. Edeltävät opinnot: Ihminen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppimateriaali: Dunderfelt, T. 1997: Elämänkaaripsykologia. WSOY. SHKS. Porvoo. Lyytinen, P., Korkiakangas, M., Lyytinen, H. 2000: Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo. Vuorinen, R. 1997: Minän synty ja kehitys. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Rödstam, M. 1993: Lapsen kehitys 0-3 vuotta. Otava. Rödstam, M. 1992: Lapsen kehitys 7-12 vuotta. Otava. Sinkkonen J., Kalland M. 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY. Porvoo. Stuart-Hamilton I. 1996: Vanhenemisen psykologia. Kustannusosakeyhtiö Puijo. Kuopio. Psykologia-lehdet, kaunokirjallisuus, kansansadut. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Mielenterveys A Mental Health 2 ov, II 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Mielenterveyden muodostumisen ja mielenterveyden häiriöiden synnyn tarkastelua eri näkökulmista. Keskeisiin mielenterveyden häiriöihin tutustuminen, niiden vaikutusten ymmärtäminen asiakkaan elämään sekä asiakkaan auttamistapoihin tutustuminen. Kriisit mielenterveyteen vaikuttavana elämänvaiheena. Mielenterveyttä tukevaan palvelujärjestelmään tutustuminen. Mielenterveyskuntoutujien taloudellisen ja sosiaalisen tuen mahdollisuudet. Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, itsearviointi. TAI kirjatenttipaketti: Saarelainen R. & Stengård E & Vuori-Kemilä A Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Punkanen T Mielenterveystyö ammattina. Tammi. MTKL:n mielenterveyskuntoutujan asemaa käsittelevä materiaali. Lisäksi yksi opettajan kanssa sovittava vapaavalintainen edellisiä kirjoja täydentävä kirja. Oppimateriaali: Välimäki M. & Holopainen A & Jokinen M Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa WSOY. Porvoo. Iija A. Almqvist S & Kiviharju-Rissanen U. 1996: Mielenterveystyön perusteet. Kirjayhtymä. Kähkönen-Karila- Holmberg (toim.) 2001: Kognitiivinen psykote- Sos.- ja terveys

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Henkilökohtainen kehittyminen ja ammatillinen kasvu Tunnus: AMM2SL001 Laajuus: 3 op Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: yhteiset ammattiopinnot

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Asiantuntijuuteen kehittyminen

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Fysioterapian koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulusta valmistunut

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot