Sosiaalialan koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 140 ov, 3,5 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Lehtori Heli Paaso, puh. (05) Opinto-ohjaaja: Miia Heikkinen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 66 ov, josta suuntautumisopintoja 28 ov PERUSOPINNOT 24 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 30 ov Tutkinnon rakenne Kasvatus- ja perhetyön sekä Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdot Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteena on laaja-alainen sosiaalialan asiantuntija, joka kykenee toimimaan erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä. Koulutuksella halutaan luoda osaamista, joka vastaa asiakastyön, johtamisen ja työn kehittämisen tarpeisiin. Koulutuksella kehitetään oman työn tutkimisen ja reflektoivan työotteen edellyttämiä taitoja. Tavoitteena on asiakaslähtöisen työtavan omaksuminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelijoiden erityisosaaminen pohjautuu suuntautumisvaihtoehto-opintojen valinnoille. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 66 ov, josta suuntautumisopintoja 20 ov PERUSOPINNOT 24 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 30 ov Tutkinnon rakenne Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 344

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot ja niiden ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov PERUSOPINNOT 24 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikka 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 12 ov Yhteiskuntatieteiden perusteet sosiaalialalla 7 ov P Tieteellisen ajattelun perusteet 1 1 P Sosiologia 2 2 P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 3 P Taloustiede 1 1 Käyttäytymistieteiden perusteet sosiaalialalla 5 ov P Psykologia 2 2 P Kasvatustiede 2 2 P Sosiaalipsykologia 1 1 AMMATTIOPINNOT 66 OV Yhteiset ammattiopinnot 38 ov Sosiaalialan palvelut 8 ov A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 2 A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 3 3 A Projektityöskentely Sosiaalialan työn peruskysymyksiä 17 ov A Sosiaaliset ongelmat 2 2 A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen A Hoitotyön perusteet 1 1 A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella 2 2 A Mielenterveys 2 2 A Vammaisuus 2 2 A Rikollisuus 1 1 A Päihteet ja riippuvuus 1 1 A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot 1 1 Kasvatus- ja ohjaustyö 4 ov A Sosiaalipedagogiikka 1 1 A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella 3 3 Sosiaalityö 4 ov A Sosiaalityö 4 4 Sos.- ja terveys 345

3 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Johtaminen ja työn kehittäminen 5 ov A Työyhteisön johtaminen 2 2 A Työn kehittäminen 1 1 A Yrittäjyys 2 2 Suuntautumisopinnot 28 ov Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehto Lasten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 2 A Lasten mielenterveystyö 2 2 Nuorten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Nuorten mielenterveystyö 2 2 A Perhevalmennus ja perhekasvatus 2 2 Lastensuojelutyö 4 ov A Lastensuojelun avo- ja perhetyö 2 2 A Kuntouttava kasvatustyö 2 2 Varhaiskasvatustyö 4 ov A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 4 Nuorten kasvatustyö 4 ov A Koulu- ja nuorisoikäisen kasvatus 2 2 A Nuorisokulttuuri 2 2 Oppimisen ja arjen hallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 1 1 A Erityispedagogiikka 1 1 A Lastenkulttuuri ja ilmaisu 2 2 Elämäntavan erityiskysymykset 4 ov A Päihdetyö 2 2 A Kriminaalihuoltotyö 1 1 A Monikulttuurityö 1 1 Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehto Peruskysymyksiä 4 ov A Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn perusteet 1 1 A Perusturvatyö 3 3 Mielenterveystyö 4 ov A Mielenterveystyö 4 4 Vanhustyö 4 ov A Voimavaraistava vanhustyö 4 4 Elämänhallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 2 2 A Luova ilmaisu sosiaalialan työssä 2 2 Päihdetyö 4 ov A Työkyvyn ylläpitäminen 1 1 A Päihdetyö ja sen menetelmät 3 3 Aikuistyön erityiskysymyksiä 4 ov A Kriminaalihuoltotyö 2 2 A Monikulttuurityö 1 1 A Aikuiskasvatus

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 4 ov A Taloushallinto 1 1 A Palvelutyön koordinointi ja kehittäminen 3 3 HARJOITTELU 30 OV H Harjoittelu 6 6 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Sos.- ja terveys 347

5 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot ja niiden ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov PERUSOPINNOT 24 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikka 2 2 Koulutusohjelman perusopinnot 12 ov Yhteiskuntatieteiden perusteet sosiaalialalla 7 ov P Tieteellisen ajattelun perusteet 1 1 P Sosiologia 2 2 P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 3 P Taloustiede 1 1 Käyttäytymistieteiden perusteet sosiaalialalla 5 ov P Psykologia 2 2 P Kasvatustiede 2 2 P Sosiaalipsykologia 1 1 AMMATTIOPINNOT 66 OV Yhteiset ammattiopinnot 46 ov Sosiaalialan palvelut 6 ov A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 2 A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 1 1 A Projektityöskentely Sosiaalialan työn peruskysymyksiä 14 ov A Sosiaaliset ongelmat 2 2 A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen A Hoitotyön perusteet 1 1 A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella 2 2 A Mielenterveys 1 1 A Vammaisuus 1 1 A Päihteet ja riippuvuus 1 1 A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot 1 1 Viestinnän opinnot 7 ov A AV-välineet 2 2 P Välineet ja ohjelmat 3 3 A Yritysviestintä ja suhdetoiminta

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov Liiketalouden opinnot 13 ov P31S011 Markkinoinnin perusteet 2 2 P Kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmät 2 2 P31S021 Talousmatematiikan perusteet 1 1 P31S031 Operatiivisen laskentatoimen perusteet 1 1 P31S041 Yritysverotuksen perusteet 1 1 P Taulukkolaskentaohjelman perusteet 1 1 P Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 2 P31S061 Henkilöstöhallinnon perusteet 1 1 P Sopimus- ja kauppaoikeus 2 2 Kasvatus- ja ohjaustyö 3 ov A Sosiaalipedagogiikka 1 1 A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella 2 2 Sosiaalityö 2 ov A Sosiaalityö 2 2 Johtaminen ja työn kehittäminen 1 ov A Työn kehittäminen 1 1 Valinnaiset ammattiopinnot 20 ov Kasvatus- ja perhetyö Valitaan 20 ov alla olevista opintokokonaisuuksista: Lasten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 2 A Lasten mielenterveystyö 2 2 Nuorten hyvinvoinnin tukemistyö 4 ov A Nuorten mielenterveystyö 2 2 A Perhevalmennus ja perhekasvatus 2 2 Lastensuojelutyö 4 ov A Lastensuojelun avo- ja perhetyö 2 2 A Kuntouttava kasvatustyö 2 2 Varhaiskasvatustyö 4 ov A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 4 Nuorten kasvatustyö 4 ov A Koulu- ja nuorisoikäisen kasvatus 2 2 A Nuorisokulttuuri 2 2 Oppimisen ja arjen hallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 1 1 A Erityispedagogiikka 1 1 A Lastenkulttuuri ja ilmaisu 2 2 Elämäntavan erityiskysymykset 4 ov A Päihdetyö 2 2 A Kriminaalihuoltotyö 1 1 A Monikulttuurityö 1 1 Sos.- ja terveys 349

7 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvvuosi ov tai Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ Valitaan 20 ov alla olevista opintokokonaisuuksista: Peruskysymyksiä 4 ov A Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn perusteet 1 1 A Perusturvatyö 3 3 Mielenterveystyö 4 ov A Mielenterveystyö 4 4 Vanhustyö 4 ov A Voimavaraistava vanhustyö 4 4 Elämänhallinnan tukeminen 4 ov A Vammaistyö 2 2 A Luova ilmaisu sosiaalialan työssä 2 2 Päihdetyö 4 ov A Työkyvyn ylläpitäminen 1 1 A Päihdetyö ja sen menetelmät 3 3 Aikuistyön erityiskysymyksiä 4 ov A Kriminaalihuoltotyö 2 2 A Monikulttuurityö 1 1 A Aikuiskasvatus 1 1 Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 4 ov A Taloushallinto 1 1 A Palvelutyön koordinointi ja kehittäminen 3 3 HARJOITTELU 30 OV H Harjoittelu 6 6 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu 7 7 H Harjoittelu VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA SOSIAALIALAN OPINNOT Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehto Ammattitaidon rakentuminen ja osaamisalueet Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija jatkaa ammattitaitonsa rakentamista kasvatus- ja perhetyön alueilla. Ammattitaito rakentuu huono-osaisuutta ennaltaehkäisevästä perhevalmennuksesta ja kasvatustyöstä varhaiskasvatuksen, koulu- ja nuorisoikäisten kasvatuksen alueilla sekä lastensuojelun kasvatus- ja perhetyöstä eri organisaatioissa ja yhteisöissä. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on ammattitaitoa toimia varhaiskasvatustyössä päivähoidossa ja muissa organisaatioissa. Varhaiskasvatustyö koostuu toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta. arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa sekä lasten perheitten kanssa tehtävästä yhteistyöstä vanhemmuuden tukemiseksi. Kasvatus- ja perhetyön suuntautumisvaihtoehdon suorittanut osaa toimia lastensuojelun eri yhteisöissä asiantuntevana kasvattajana yhteistyössä yhteisön jäsenten ja lasten perheitten kanssa. Hänellä on asiantuntijuus tehdä lastensuojelun ennaltaehkäisevää, tukevaa ja kuntouttavaa perhetyötä yhteistyössä eri organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehto Tavoitteet Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdon suorittanut opiskelija voi toimia erilaisissa asiakaspalvelu-, ohjaus-, suunnittelu-, projekti-, organisointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Opiskelu antaa valmiuksia hyvinvointipalvelutyöhön erilaisissa sosiaalialan organisaatioissa, moniammatillisissa verkostoissa ja peruspalveluissa. Opiskelija pystyy tukemaan asiakkaan, perheen, ryhmän ja yhteisön sosiaalista toimintakykyä vanhus-, vammais- ja aikuistyössä sekä mielenterveys-, päihde-, kriminaalihuolto- ja pakolaistyössä. Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Ammattitaidon rakentuminen ja osaamisalueet Sosiaalipalveluiden suunnittelun ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat rakentavat ammattitaitoaan sosiaalialan, liiketalouden ja viestinnän osastojen opetuksen varaan. Sosiaalialan osasto tarjoaa alan perusammattitaidon. Opiskelijat valitsevat joko kasvatus- ja perhetyön tai ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn suuntautumisvaihtoehdon opinnot, jotka he suorittavat lähes kokonaisuudessaan. Näitä edeltävät tiiviissä muodossa suoritetut perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot. Sosiaalialan opetus nivoutuu liiketalouden ja viestinnän osastojen opetukseen. Näiden osastojen opetustarjonnalla luodaan taloushallinnon ja markkinoinnin sekä suunnittelun erityisosaamista. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneilla opiskelijoilla on kyky tuotteistaa sosiaalipalveluita sekä määritellä niille oikea hinta-laatu-suhde. He saavat valmiuksia suunnitella asiakaslähtöisesti toimivia, vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan optimaalisesti toimivia yksityisiä ja julkisia sosiaalipalveluita. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet opiskelijat saavat myös markkinointi-, viestintä- ja suhdetoimintataitoja modernia viestintäteknologiaa hyödyntäen. Koulutus tarjoaa myös tietoja ja taitoja, joita yritystoiminnan johtaminen edellyttää. Koulutus luo hyödyntäen eri osastojen synergiaa uutta osaamista, jolla vastataan sekä palveluiden yksityistämisen että asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimivien julkisten palveluiden kehittämishaasteisiin. Markkinointi-, viestintäja suhdetoimintataidot korostuvat tärkeänä osana palveluyksiköiden resurssien hankintaa. Nämä taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä monimuotoistuvassa palvelurakenteessa. Koulutusohjelman tenttipäivät Yleisinä tenttipäivinä tentittävät opintojaksot ilmoitetaan lukukauden alussa tai sovitaan opettajan kanssa erikseen. Rästitenttipäivinä opiskelijalla on mahdollisuus uusia puuttuvia opintojaksoja neuvoteltuaan asiasta opintojakson opettajan kanssa. Tenttipäivät on tarkoitettu myös kypsyysnäytteiden suorittamista varten. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Sos.- ja terveys 351

9 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu OPINTOJAKSOT PERUSOPINNOT 24 OV AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 12 OV KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 12 OV YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSTEET SOSIAALIALALLA 7 OV Basic Studies in Social Sciences P Tieteellisen ajattelun perusteet Principles of Scientific Thinking 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Saada näkemys tieteen tavoitteista, tieteellisen ajattelun yleisistä lainalaisuuksista sekä tieteellisen tiedon luonteesta. Kiinnostuminen arkipäivän ilmiöiden tieteellisestä tarkastelemisesta ja omien näkökulmien perustelemisesta. Itsestäänselvyyksien problematisointi ja kyseenalaistaminen. Epäselvien käsitteiden eksplikoitumisessa harjaantuminen. Omien näkemysten argumentoiminen. Suoritustapa: Prosessikeskusteluun osallistuminen. Kirjallinen tehtävä. Oheiskirjallisuus: Uusitalo H. 1991: Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Porvoo. Alasuutari P. 1994: Laadullinen tutkimus. Vastapaino. Tampere. Varto J. 1995: Filosofian taito 2-3. Kirjayhtymä. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Auli Jungner. P Sosiologia Sociology 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tarkasteleminen sosiologisen peruskäsitteistön avulla. Yhteiskunnan rakenteen, rakenteistumisen ja muutoksen tarkasteleminen. Sosiologisessa ajattelukyvyssä harjaantuminen. Tämän taidon soveltaminen ammattityön näkökulmasta. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Sulkunen Pekka 1996: Johdatus sosiologiaan WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Bauman Z Sosiologinen ajattelu. WSOY. Juva. Koskinen K Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. P Sosiaali- ja terveyspolitiikka 3 ov, I Social and Health Policy Tavoite ja sisältö: Sosiaali- ja terveyspolitiikan tehtävä ja merkitys yhteiskuntapolitiikassa. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Sosiaalipolitiikan keskeiset käsitteet. Hyvinvoinnin ja suomalaisen yhteiskunnan kehittyminen. Sosiaalipolitiikan toteuttaminen eri toiminta-alueilla ja tähän liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Työpolitiikan perusteet, työlainsäädäntö ja edunvalvontajärjestelmä työelämän keskeisten toimija- ja sopijaosapuolten näkökulmasta. Hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan näkymät ja siihen liittyvät ajankohtaiset kysymykset Suomessa ja Euroopassa. Suoritustapa: Tehtävät, projektit, tentit ja itsearviointi. Terveyspolitiikan vaihtoehtoinen kirjatenttipaketti: Kauhanen, Myllykangas, Salonen, Nissinen Kansanterveystiede. WSOY. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma STM. Kananoja, Kokko, Lehto, Taipale & Viialainen Sosiaali- ja terveydenhuolto WSOY. Oppimateriaali: Karisto, Takala, Haapola Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY. Juva. Kauhanen, Myllykangas, Salonen, Nissinen Kansanterveystiede. WSOY. Sosiaalija terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma STM. Raunio K Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Gaudeamus. Koistinen P. 1999: Työpolitiikan perusteet. WSOY Juva. Kananoja, Kokko, Lehto, Taipale & Viialainen Sosiaali- ja terveydenhuolto WSOY. Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki sekä muu sovittava ajankohtainen materiaali. Lehto J., Kananoja A, Kokko S. & Taipale Sosiaali- ja terveydenhuolto- WSOY. Oheiskirjallisuus: Nurminen, E. (toim.) Sosiaalipolitiikan lukemisto. Palmenia. Tampere. Koskiaho, Nurminen, Virtanen Kansalaisen sosiaalipolitiikka. WSOY. Juva. Lisätietoja: Lehtorit Auli Jungner ja Tuomo Paakkonen, pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. P Taloustiede Economics 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Taloudellisen toiminnan tarveperusta. Keskeiset kansantaloudelliset käsitteet. Kansainvälistymisen merkitys suomalaiselle taloudelle. Julkinen talous ja talouspolitiikka sekä kansantalouden toiminnan vaihtelut. Palveluiden rahoitukseen perehtyminen. Talouden ja sosiaalipolitiikan välisen suhteen hahmottaminen. Suoritustapa: Tehtävät ja tentti. 352

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Oppimateriaali: Pekkanen-Sutela1998: Kansantaloustiede. WSOY. Oheiskirjallisuus: Tuomala M 1997: Julkistalous. Gaudeamus. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen. KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN PERUSTEET SOSIAALIALALLA 5 OV Basic Studies in Behavioural Sciences P Psykologia Psychology 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Ihmisen psyykkisen toiminnan määräytymisen ja persoonallisuuden tarkastelu eri teoreettisista näkökulmista. Vuorovaikutuksen ja fyysisen ympäristön merkitys ihmisen psyykkisen toiminnan määräytymisessä. Persoonallisuuden psykologia, kognitiivinen ja elämänkaaripsykologia sekä kehityspsykologian teoreettinen perusta. Tieteellisen ja kriittisen perustan antaminen psyykkisen kehityksen ja muutoksen tarkastelulle. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, kirjallinen työ, itsearviointi tai kirjatentti. Oppimateriaali: Dunderfelt, T. 1997: Elämänkaaripsykologia. WSOY. Porvoo. Eskola, A. 1987: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan. WSOY. Juva. Mischell W. 1993: Introduction to Personality. Halcourt Brace. Vuorinen, R. 1995: Persoonallisuus, minuus. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: kuikka P., Pulliainen V., Hänninen 1998: Neuropsykologian perusteet. WSOY, Porvoo. Mustonen A. 2001: Mediapsykologia. WSOY. Porvoo. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. P Kasvatustiede Pedagogics 2 ov, I Tavoite ja sisältö: Perehtyminen kasvatusfilosofiaan ja historiaan sekä muihin kasvatustieteen osa-alueisiin. Kasvatuskäsitteen ja ilmiön tarkastelua näistä eri osa-alueista lähtien. Kasvatustietoisuuden merkityksen hahmottaminen. Erilaiset oppimiskäsitykset ja opiskelutaidoissa harjaantuminen. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, tentti. Oppimateriaali: Puolimatka T, Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Kirjayhtymä. Helsinki; Hirsjärvi & Huttunen, Johdatus kasvatustieteeseen. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Nurmi, K Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. Gummerrus kirjapaino Oy. Jyväskylä; Ojakangas, M Lapsuus ja auktoriteetti. Kotkan kirjapaino ab. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. P Sosiaalipsykologia Social Psychology 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Yksilön ja yhteisöllisen välisen suhteen tarkastelua. Ryhmädynamiikan käsitteet ja ilmiöt. Ryhmän muotoutumisen vaiheet. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pienryhmien toiminnan säännönmukaisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Lahikainen A.R & Pirttilä- Backman A-M (toim.) 1998: Sosiaalinen vuorovaikutus. Otava, Keuruu. Helkama K, Myllyniemi R, Liebkind K, 1998: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Helsinki. Lisätietoja: Pt.tuntiopettaja Tuija Suikkanen- Malin. AMMATTIOPINNOT 66 OV YHTEISET AMMATTIOPINNOT 38 OV / 46 OV SOSIAALIALAN PALVELUT 8 OV / 6 OV Social Services A Palvelujärjestelmä ja ammattietiikka 2 ov, I Social Services and Professional Ethics Tavoite ja sisältö: Sosiaalipalveluiden toimintajärjestelmä. Sosiaalialaa ohjaavat säädökset. Keskeiset eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen sosiaalialan työssä. Sosiaalipalvelutyön keinot toimintakykyisyyden tukemisessa. Sosiaalipalvelut moniammatillisesti toimivana alueellisena palveluverkostona. Palvelujärjestelmään liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, opintopiiri ja itsearviointi. Kirjallisuus: Taipale, Lehto, Mäkelä, Kokko, Kling, Viialainen (toim) 1997: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. WSOY. Porvoo. Airaksinen T. : Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Hämäläinen J., Niemelä P. 1993: Sosiaalialan etiikka. Ranta (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuolto- lainsäädäntö Lakimiesliiton kustannus. Helsinki. Sipilä, Ketola, Kröger, Rauhala Sosiaalipalvelujen Suomi. Muu sovittava ajankohtaismateriaali. Sosiaali- ja terveysministeriö 1996: Sosiaaliturvan suunta. Helsinki. Viialainen, Lehto (toim.) 1996: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutos. Stakes, raportteja 192. Gummerus. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. Sos.- ja terveys 353

11 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A540021/ A Lainsäädäntö ja hallintojärjestelmä 3 ov, II Legislation and Administration System Tavoite ja sisältö: Valtionhallinnon päätöksentekojärjestelmä. Suomen oikeusjärjestelmä perusteet. Perusoikeudet ja perustuslaki. Lakien säätäminen ja lainsäädännön toteuttaminen. Sosiaalioikeuden perusteet. Valtion ja kunnan organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Euroopan unionin toiminta ja vaikutus. Kunnallishallinnon keskeiset kysymykset ja päätöksentekojärjestelmä. Kuntien yhteistoimintamuodot. Suoritustapa: Tehtävät ja tentti. Oppimateriaali: Kuntalaki. Hallintomenettelylaki. Oulasvirta (toim) 1996: Kuinka kunta toimii. Valtionhallinnon perusteet1995. Edita. Oheiskirjallisuus: Pietilä S(toim)1996: Euroopan unionin laki. Gummerus. Jyväskylä. Muu EU: ta koskeva ajankohtainen materiaali. Timonen P(toim.)1996: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1 ja 2. Gummerus Jyväskylä. Hallberg P Karapuu H ym. 1999: Perusoikeudet. WSOY. Juva. Tuori K 1995: Sosiaalioikeus. WSOY. Juva. Nieminen L 1998: Eurooppalainen sosiaalioikeus. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. A Projektityöskentely Project Work 3 ov, I-II Tavoite ja sisältö: Projektityöskentelyn tarpeellisuuden ja merkityksen ymmärtäminen sosiaalialan kehittämisessä. Tavoitteena on luoda looginen ja systemaattinen suunnittelumalli erilaisten sosiaalialan kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektin tavoitteiden ja idean selkiyttäminen. Projektin organisointi ja käynnistys. Projektisuunnitelman laatiminen. Projektin vaiheistus ja aikaohjaus. Projektin resurssien suunnittelu ja laskenta. Projektin valvonta ja seuranta. Riskienhallinta toteuttamisessa. Projektin päättäminen. Vuorovaikutuksellisuus projektityöskentelyssä. Yhteisen orientaation rakentaminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen projektityöskentelyssä. Suoritustapa: Projekti toteutetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteistyönä. Aktiivinen osallistuminen projektiryhmän työskentelyyn. Raportin laatiminen ja ryhmän itsearviointi. Oppimateriaali: Jalava, U. & Virtanen, P. Moniammatillinen projektitoiminta. Avain hyvinvointipalvelujen tulevaisuuteen. Kirjayhtymä Risto Pelin 1999: Projektihallinnan käsikirja. Gummerus. Jyväskylä. Silfverberg Paul 1996: Ideasta projektiksi. Edita. Helsinki. Virtanen P projektityö. WSOY. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen SOSIAALIALAN TYÖN PERUSKYSYMYKSIÄ 17 OV / 14 OV Basic Issues in Social Care A Sosiaaliset ongelmat 2 ov, I Social Problems Tavoite ja sisältö: Sosiaalisten ongelmien - köyhyys, työttömyys, päihde, rikollisuus, syrjäytyminen - määrittely ja luonne. Sosiaalisten ongelmien yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja yksilölliset syntymekanismit ja seuraukset. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Asiaan perehtyminen ajankohtaisen materiaalin kautta. Suoritustapa: hyväksytyt tehtävät. Lisätietoja: Pt.tuntiopettajat Harri Mäkinen ja Merja Hautalainen A Fyysinen toimintakykyisyys ja sen tukeminen 5 ov, I-II Maintaining Working Capacity Tavoite ja sisältö: Elämänkaaren aikana tapahtuvaan fyysiseen kasvuun ja kehitykseen tutustuminen. Ravitsemuksen merkityksen ymmärtäminen fyysisen kasvun tukijana, sairauksien aiheuttamissa muutoksissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Terveyttä edistävien ja sitä vaarantavien tekijöiden tunnistaminen. Sairauden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten ja ongelmien sekä näiden välisen yhteyden ymmärtäminen. Sairaan ihmisen tukeminen sosiaalialan työssä ennaltaehkäisevänä, hoitavana ja kuntouttavana toimintana. Sosiaalialan työssä vaadittavien hoitotilanteiden hallitseminen. Ensiapuvalmiuden hankkiminen. Ravitsemus, fyysinen kasvu ja kehitys, hoitotyö ja hoitotaito, ensiapu. Suoritustapa: Tehtävät, tentit, luennot, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (100%) ja ensiapuun (100%) sekä seminaareihin (80%), vertais- ja itsearviointi. Vaihtoehtoisesti tehtävän korvaavat KIRJATENTTIPAKETIT: FYYSI- SEN KASVU JA KEHITYS: Aaltonen ym Nuoren aika. Aaltonen ym Lapsen aika. Fenwick E. & Smith T Murrosiästä aikuisuuteen. Selviytymisopas nuorille ja heidän vanhemmilleen. Weilin + Göös. Porvoo. Peltonen L. (toim.) Kaks Plus Suuri vauvakirja. Elämän ensimmäiset vuodet. Odotus, synnytys, hoito, kehitys. WSOY. Porvoo. 354

12 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Hoppu K Suomalaisen lapsiperheen lääkärikirja. WSOY. Porvoo. Kitzinger S. & Bailey V Odotusajan 280 päivää. Gummerus. Hervonen A., Pohjolainen P. & Kuure K Vanhene viisaasti. WSOY. HOITOTYÖ: Mäkinen E. Niinistö L. Salminen P & Karjalainen P Kotihoito WSOY. Jaatinen T. & Raudasoja J Kansamme taudit. WSOY. SEMINAA- RILÄSNÄOLON ja vertaisarvioinnin voi korvata tenttimällä seminaarimateriaalin. HOITO- TAITOJEN osaaminen opiskelijan tulee osoittaa erikseen. Ensiavun voi korvata korkeintaan vuoden vanhalla SPR EA I kortilla. Oppimateriaali: Aalberg V. & Siimes M Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kustannusosakeyhtiö Nemo. Aaltonen, Siven, Vilhunen, Vilen 1998: Lapsen aika. WSOY. Mäkinen, Niinistö, Salminen & Karjalainen 1997: Kotihoito. WSOY. Ensiapu SPR. Helsinki. WSOY. Ivanoff P, Kitinoja H, Rahko, Risku A & Vuori A Lapsen ja nuoren hoitotyö. WSOY. Nurminen M-L Lääkehoito. 4. p. WSOY. Jaatinen, Raudasoja Kansamme taudit. 3.p. WSOY. Aaltonen ym. 1999: Nuoren aika. WSOY. Pietilä, Hakulinen, Hirvonen, Koponen, Salmi & Sirola Terveyden edistämisen työmenetelmiä. WSOY. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. A Hoitotyön perusteet Basics of Nursing 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Hoito- ja huolenpitotyön arvojen ja periaatteiden sekä asiakastyössä ilmenevien eettisten ongelmien pohtiminen. Vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen (75%), ryhmätyöskentely, tehtävät, harjoitukset ja itsearviointi TAI vaihtoehtoinen kirjatenttipaketti: Ryynänen & Myllykangas 2000: Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Sundman A.(toim.) Potilaan asema ja oikeudet. Hygieia. Oppimateriaali: Kalkas H & Sarvimäki A Hoitotyön etiikan perusteet. 6. p. WSOY. Ryynänen & Myllykangas 2000: Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Hoitotyön vuosikirja 1997: hoitotyö ja etiikka. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala. A Ihmisen psyykkinen kehitys elämänkaarella Human Mental Development 2 ov, I 355 Tavoite ja sisältö: Ihmisen psyykkisen toiminnan ja persoonallisuuden osa-alueiden kehityksen tarkastelu elämänkulun aikana eri kehityspsykologian teorioista lähtien. Persoonallisuuden ja psyykkisen itsesäätelyn muutosten tarkastelua erityisesti perheessä ja ihmisten vuorovaikutusjärjestelmässä. Kehityspsykologian näkökulman ja tietoperustan saaminen vuorovaikutuksen, mielenterveyden ja sen häiriöiden ymmärtämiseen. Suoritustapa: Luennot, tehtävät, harjoitukset, itsearviointi tai oppimateriaalin tentti. Edeltävät opinnot: Ihminen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppimateriaali: Dunderfelt, T. 1997: Elämänkaaripsykologia. WSOY. SHKS. Porvoo. Lyytinen, P., Korkiakangas, M., Lyytinen, H. 2000: Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo. Vuorinen, R. 1997: Minän synty ja kehitys. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Rödstam, M. 1993: Lapsen kehitys 0-3 vuotta. Otava. Rödstam, M. 1992: Lapsen kehitys 7-12 vuotta. Otava. Sinkkonen J., Kalland M. 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY. Porvoo. Stuart-Hamilton I. 1996: Vanhenemisen psykologia. Kustannusosakeyhtiö Puijo. Kuopio. Psykologia-lehdet, kaunokirjallisuus, kansansadut. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Mielenterveys A Mental Health 2 ov, II 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Mielenterveyden muodostumisen ja mielenterveyden häiriöiden synnyn tarkastelua eri näkökulmista. Keskeisiin mielenterveyden häiriöihin tutustuminen, niiden vaikutusten ymmärtäminen asiakkaan elämään sekä asiakkaan auttamistapoihin tutustuminen. Kriisit mielenterveyteen vaikuttavana elämänvaiheena. Mielenterveyttä tukevaan palvelujärjestelmään tutustuminen. Mielenterveyskuntoutujien taloudellisen ja sosiaalisen tuen mahdollisuudet. Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, itsearviointi. TAI kirjatenttipaketti: Saarelainen R. & Stengård E & Vuori-Kemilä A Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Punkanen T Mielenterveystyö ammattina. Tammi. MTKL:n mielenterveyskuntoutujan asemaa käsittelevä materiaali. Lisäksi yksi opettajan kanssa sovittava vapaavalintainen edellisiä kirjoja täydentävä kirja. Oppimateriaali: Välimäki M. & Holopainen A & Jokinen M Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa WSOY. Porvoo. Iija A. Almqvist S & Kiviharju-Rissanen U. 1996: Mielenterveystyön perusteet. Kirjayhtymä. Kähkönen-Karila- Holmberg (toim.) 2001: Kognitiivinen psykote- Sos.- ja terveys

13 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu rapia. Duodecim. Gummerus.Jyväskylä. Saarelainen R. & Stengård E & Vuori-Kemilä A Mielenterveys ja päihdetyö: yhteistyötä ja kumppanuutta. WSOY. Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) Psykiatria. Duodecim. Punkanen T Mielenterveystyö ammattina. Tammi. Heiskanen T. & Salonen K Miten hoidan mielenterveyttäni. Suomen mielenterveysseura. Jyväskylä. Aalto I. & Kiljala S Toisin tehden: uusia tuulia mielenterveystyöhön. MTKL. Muu sovittava materiaali. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Pirjo Ojala, pt. tuntiopettaja Harri Mäkinen A Vammaisuus A Disability Care 2 ov, II 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Vammaisuuden ymmärtäminen sekä käsitteenä että ilmiönä. Vammaisuuden syntymekanismien tunteminen ja ymmärtäminen. Keskeisiin vammaisryhmiin perehtyminen. Vammaisuuden kohtaaminen vammaisen itsensä, perheen ja työntekijän näkökulmasta. Vammaisuuden aiheuttamien erilaisten seuraumusten ymmärtäminen. Vammaistyön periaatteisiin perehtyminen sosiaalihuollon ja erityispedagogiikan näkökulmasta. Vammaisten tukimuodot ja palvelut. Suoritustapa: Tentti ja hyväksytyt tehtävät. Oppimateriaali: Kehitysvammaliitto 1995: Määrittely, luokitus, tukijärjestelmät. Kaski M, Manninen A,,Mölsä P, Pihko H 1997: Kehitysvammaisuus. ESOY Porvoo. Launonen K, Korpijaakko-Huuhka A-M 1996: Kommunikoinnin häiriöt. Helsingin yliopisto Lahden tutkimusja koulutuskeskus. Tampere Suikkanen et.al. 1995: Kuntoutuksen ulottuvuudet. WSOY: Porvoo. Pihlaja P,Svärd P-L. 1996: Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. WSOY. Porvoo.Hautamäki J. Lahtinen U. Moberg S Tuunanen K 1993: Erityispedagogiikka. 1. WSOY. Oheiskirjallisuus: Ladonlahti T, Naukkarinen A, Vehmas S 1998: Poikkeava vain erityinen. Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Atena kustannus. WSOY. Poikkeava vai erityinen. Lisätietoja: Pt.tuntiopettaja Virve Remes A Rikollisuus Crime 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Rikollisuuden ymmärtäminen kulttuurisena ja elämäntavallisena ilmiönä. Rikollisuuden sosiologinen jäsentäminen. Perehtyminen rikollisuuden syntyyn alakulttuurimuotona. Rikollisen elämänkaari ja ura. Rikollisuutta ylläpitävien yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden tarkasteleminen. Tuomioistuinjärjestelmä ja perustiedot seuraamuksista. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Laine M 1991: Johdatus kriminologiaan ja poikkeavuuden sosiologiaan. Tietosanoma. Kääriäinen J 1994:Seikkailijasta pummiksi. Tutkimus rikosurasta ja sosiaalisesta kontrollista. Painatuskeskus Oy. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. A Päihteet ja riippuvuus Intoxicants and Dependence 1 ov, II Tavoite ja sisältö: Riippuvuusongelmien luonne, kehittyminen, ilmenemismuodot ja seuraukset terveyden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan näkökulmasta. Riippuvuusongelman hoidon perusteet. Suoritustapa: Tentti. Oppimateriaali: Havio ML ym. 1995: Päihteenkäyttäjä hoitotyön haasteena. Gummerus. Taitto A. 1998: Kuka minä sitten olen riippuvuus ja siitä toipuminen. A-klinikkasäätiön julk. 24:1998. Huumeet ja yhteiskunta; Huumepolitiikka, hoito ja ennaltaehkäisy1998. A-klinikkasäätiön raportti nro 27. Oheiskirjallisuus: Hellsten T. 1992: Virtahepo olohuoneessa. Läheisriippuvuus ja sisäisen lapsen kohtaaminen. Gummerus. Jyväskylä. Koski-Jännes A Miten riippuvuus voitetaan. Otava. Keuruu. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. A Elämän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot Social and Cultural Terms of Life 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Tietoyhteiskunnan ihmisten kasvulle ja kehittymiselle asettamien haasteiden ymmärtäminen. Elämänkaaren sisäistäminen jatkuvana muutos ja kehittymisprosessina. Ihmisen ja yhteiskunnan kehityksen vastavuoroisuuden ymmärtäminen. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja hyvän elämän yhteiskunnallisten edellytysten tarkasteleminen. Suoritustapa: Tentti ja itsearviointi. Oppimateriaali: Hautamäki, A, Lagerspetz, E, Sihvola J, Siltala, J, Tarkki, J 1996: Yksilö moderninmurroksessa. Gaudeamus. Tampere. Helkama K, Pirttila-Backman A-M 1996: Pyhtääläiset. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia. Tiedolla tietoyhteiskuntaan 1997: Tilastokeskus. Helsinki. Ahlqvist ja Ahola (toim) 1996: Elämän riskit ja valinnat. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Merja Hautalainen. 356

14 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA KASVATUS- JA OHJAUSTYÖ 4 OV / 3 OV Education A Sosiaalipedagogiikka Social Pedagogics 1 ov, I Tavoite ja sisältö: Sosiaalipedagogiikan keskeisten käsitteiden ja toimintaperiaatteiden omaksuminen osaksi sosiaalialan työtä. Pedagoginen ja sosiaalinen (yhteiskunnallinen) työ eri ikävaiheessa olevien ihmisten ja ryhmien kanssa tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisen osallisuuden vahvistaminen sekä oman elämänhallinnan ja subjektiuden lisääminen. Sosiaalisen hädän ja ongelmien lievittäminen sosiaalipedagogisin keinoin. Suoritustapa: Ryhmätentti, jota työstetään opintojakson kuluessa verkko-opintoina. Oppimateriaali: Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997, Sosiaalipedagogiikka. WSOY. Porvoo. Mönkkönen ym Sosiaalipedagogiikan käytännön sovelluksia. Kuopion yliopiston painatuskeskus. Kuopio. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen A Kasvatus, opetus ja ohjaus elämänkaarella A Education 3 ov, II 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Kasvatus- ja koulutusjärjestelmiin perehtyminen. Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja aikuiskasvatuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja menetelmät. Kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat periaatteet. Erilaisiin arviointimenetelmiin perehtyminen. Opintojakso antaa perustan varhaiskasvatuksen ja koulu- ja nuorisoikäisten kasvatuksen opintoihin sekä aikuiskasvatuksen tavoitteisiin ja sovellutuksiin. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, opetustai ohjaustuokiot, tehtävät. Oppimateriaali: Vuorinen, Tuhat tapaa opettaa, menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Resurssi. Naantali. Oheiskirjallisuus: Lehtisalo & Raivola, Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY. Uusikylä & Atjonen, Didaktiikan perusteet. WSOY. Helsinki. Elinikäinen oppiminen Suomessa Hakapaino Oy, Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. SOSIAALITYÖ 4 OV / 2 OV Social Work A Sosiaalityö A Social Work 4 ov, II 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Sosiaalityön tehtävä, teoreettiset perusteet ja käsitteet. Sosiaalityön eettiset periaatteet. Keskeiset työskentelymenetelmät yksilö-, perhe- ja yhteisötyössä. Tuki-, neuvonta-, ongelmanratkaisu- ja projektityö asiakaslähtöisen sosiaalityön välineinä. Moniammatillisessa tiimissä toimiminen. Suunnitelmallisuus sosiaalityössä. Suoritustapa: Tentti, harjoitukset, tehtävät. Oppimateriaali: Mutka U. 1998: Sosiaalityön neljäs käänne. Jyväskylä. Kananoja A. 1997: Murros on mahdollisuus. Sosiaalityön selvityshenkilön raportti. Stakes. Raportteja 211. Viialainen R., Maaniittu M. (toim) 1997: Tehdä itsensä tarpeettomaksi? Sosiaalityö 1990-luvulla. Stakes. Raportteja 213. Oheiskirjallisuus: Rostila I., Mäntysaari M. 1997: Tapauskohtainen evaluointi sosiaalityön välineenä. Stakes. Raportteja 212. Arnkil E., Eriksson E. 1995: Kenelle jää kontrollin Musta- Pekka-kortti. Sosiaalitoimisto verkostoissaan. Stakes. Tutkimuksia 63. Adams R., Dominelli L., Payne M. (toim)1998: Social Work, themes, issues and critical debates. Great Britain. Turner F. J. (toim)1996: Social Work Treatment. The Free Press. New York. Adams 1996: Social Work and Empowerment. Macmillan Press LTD Malaysia. Lorentz W. 1994: Social Work in a ChangingEurope. Routledge. London. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. JOHTAMINEN JA TYÖN KEHITTÄMINEN 5 OV Management A Työyhteisön johtaminen Personnel Management 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Esimiestehtäviin ja johtamiseen perehtyminen sosiaalialan työssä. Erilaiset johtamisstrategiat ja menetelmät sekä niiden soveltuminen sosiaalialan työhön. Palveluiden laadun ja tuloksellisuuden sisäistäminen työyhteisön tavoitteina. Esimiehen ja työyhteisön merkitys johtamisessa. Työyhteisöiden vuorovaikutusprosesseja ja ryhmädynamiikkaa huomioiva johtaminen. Tehtäviin ja prosesseihin liittyvät kysymykset ja niiden yhteensovittaminen johtamisessa. Johtamisen yksilöpsykologiset ja eettiset kysymykset. Suoritustapa: Tentti ja tehtävät. Sos.- ja terveys 357

15 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: Jalava U. Virtanen P Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Tammi. Helsinki. Lumijärvi I., Jylhäsaari J Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Gaudeamus. Helsinki. Strömmer, R Henkilöstöjohtaminen. Edita. Helsinki. Lönnqvist J painos. Johtajan ja johtamisen psykologiasta. Valtion painatuskeskus Oy Helsinki. Oheiskirjallisuus: Lampikoski K., Emden J. B Johda innovatiivisesti. WSOY. Helsinki. Virkkunen P, Voutilainen E, Laosmaa M, Salmimies P 1986: Tulosjohtaminen julkishallinnossa. Weiling + Göös, Espoo. Stenlund H 1996: projektijohtamisen perusteet. Lisätietoja: Lehtori Tuomo Paakkonen. A Työn kehittäminen Work Community Development 1 ov, IV Tavoite ja sisältö: Työyhteisöiden kehittämisen suuntaukset, kehittämisen suunnittelu ja toteutus. Tutkivan otteen sisäistäminen ammattityössä. Työn kehitystyypit ja asiakaslähtöisen toiminnan asettamat vaatimukset työn kehittämiselle. Kehittävä työntutkimus. Työnohjaus, koulutus ja kehittämisprojektit työn kehittämisen keinoina. Suoritustapa: Tentti ja tehtävät. Oppimateriaali: Lindström K 1994: Terve työyhteisö. Työterveyslaitos. Helsinki. Engeström Y. 1995: Kehittävä työntutkimus. Painatuskeskus Oy. Helsinki. Paunonen-Ilmonen M työnohjaus: toiminnan laadunhallinnan varmistaja. Tammi. Helsinki. Oheiskirjallisuus: Leinonen J Kohti asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä: sisäinen yrittäjyys kunnallisen yksikön muutoksessa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A 5: Lisätietoja: lehtori Tuomo Paakkonen, pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. A Yrittäjyys Entrepreneurship 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Yrittäjyyden kehitys ja merkitys Suomessa. Yrittäjyys uutena hyvinvointipalveluiden tuotantomuotona. Yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin ja muotoihin perehtyminen. Sisäisen yrittäjyyden omaksuminen. Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät käytännön kysymykset. Yrityksen verkostoituminen palvelurakenteeseen. Asiakaslähtöisyys ja työn etiikka yrittämisessä. Sosiaalialan yrittäjyyden erityispiirteet ja erityiskysymykset. Yrittäjyyden edellyttämät taidot. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Koiranen M. & Pohjansaari T. 1994: Sisäinen yrittäjyys. Tammerpaino. Tampere. Kovalainen A, Simonen L. 1996: Sosiaalija terveysalan yrittäjyys. WSOY, Juva. Holopainen T, Levonen A-L uudistettu painos. Yrityksen perustajan opas. Edita. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Merja Nurmi, pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. SOSIAALIPALVELUIDEN SUUNNITTELUN JA MARKKINOINNIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VIESTINNÄN OPINNOT 7 OV A AV-välineet Audiovisual Techniques 2 ov, II Tavoite ja sisältö: Harjaantuminen viestinnän osaston ääni- ja kuvatekniikkaan. Opiskelija tutustuu esitys- ja tallennuslaitteisiimme ja saa aikaan yksinkertaisia kuva- ja ääniesityksiä. Toteutus: Laiteklinikoita ja laiteopastusta, hands-on harjoituksin. Suoritustapa: Ohjatut harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Oppimateriaali: Opettajien aineistot. P Välineet ja ohjelmat 3 ov, II Computing Skills in Graphics and Illustrations Katso Viestinnän koulutusohjelma. A Yritysviestintä ja suhdetoiminta Business Communication and Public Relations 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Hahmottaa yrityksen viestinnällinen toiminta ja tavoitteet, valikoidut julkistukset ja avoimuus, journalistinen ja tiedotuksellinen linjaus. Suhdetoimintaverkoston hyödyntäminen yrityksen toiminnan kehittämisessä ja tähän liittyvien neuvottelu- ja viestitätaitojen hiominen. Yritysten ja yhteisöjen etäviestintätarpeet ja vuorovaikutus. Erilaisten valintojen ja tyylien soveltuvuus sosiaalialalle. Kurssilla vertaillaan erilaisia ratkaisuja silmälläpitäen sosiaalialan yritysten toimintaympäristöä. Toteutus: Ongelmanratkaisu ja raportit. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, raportit ja tentti. Oppimateriaali: Ajankohtainen kirjallisuus, aineistot verkosta. 358

16 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN OPINNOT 13 OV P31S011 Markkinoinnin perusteet Basics of Marketing 2 ov, II Tavoitteet: Markkinoinnin merkitys kilpailuedun muodostajana. Asiakaspalvelun ja myyntipalvelun keskeisimpien toimintaperiaatteiden tunteminen. Asiakassuhdemarkkinointi, segmentointi, toimintaympäristö, ostokäyttäytyminen, markkinoinnin tavoitteet, peruskilpailukeinot ja myyntineuvottelu sekä asiakaspalaute. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, tehtävät ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Oppimateriaali: Anttila-Iltanen: Markkinointi WSOY Jobber, David: Principles and Practice of Marketing, Mc Graw-Hill 1995(osittain). P Kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmät 2 ov, III Financial Accounting Information Systems Katso Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. P31S021 Talousmatematiikan perusteet 1 ov, II Principles of Business Mathematics Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön aiemmin hankkimiaan matemaattisia perustietoja ja taitoja taloudellisissa laskelmissa. Opiskelija osaa arvioida erilaisten päätösten taloudellisia seuraamuksia. Prosentti- ja korkolaskun liiketaloudelliset sovellutukset, rahoitus- ja investointilaskelmien perusteet. Suoritustapa: hyväksytty tentti ja osallistuminen harjoituksiin. Oppimateriaali: Luentomonisteet. P31S031 Operatiivisen laskentatoimen perusteet 1 ov, II Management Acounting Tavoite ja sisältö: Opiskelija pystyy osallistumaan oman vastuualueensa suunnittelulaskelmien laadintaan. Hän osaa laatia ja tulkita kannattavuuden seurantaraportteja sekä hinnoitella tuotteet ja palvelut. Opiskelija pystyy osallistumaan budjetin laadintaan ja seurantaan. Kustannuskäsitteet, kustannukset kattava hinnoittelu, budjetin laadinta ja seuranta, kannattavuuslaskelmat. Suoritustapa: Välikokeet tai hyväksytty tentti sekä harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Opettaja: Pia Ansamäki. P31S041 Yritysverotuksen perusteet 1 ov, III Corporate Taxation Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee tärkeimmät yritystoimintaa koskevat verolait ja osaa laatia tavallisimpia verotuslaskelmia. Verotettavan tulon johtaminen kirjanpidosta, tuloverojen laskeminen eri yritysmuodoissa sekä arvonlisäverotuksen perusteet: kirjanpitokäsittely, kuukausilaskelma ja veron tilittäminen valtiolle. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomonisteet. P Taulukkolaskentaohjelman perusteet Introduction to Spreadsheets 1 ov, III Katso Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma. P Yrittäjyys ja yritystoiminta 2 ov, II Introduction to Business Administration Katso Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. P31S061 Henkilöstöhallinnon perusteet 1 ov, III Basics Human Resources Management Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee henkilöstöhallinnon osa-alueet ja osaa toimia työyhteisössä. Henkilöstösuunnittelu, hankinta, perehdyttäminen, palkkaus ja palkitseminen, yhteistoiminta yrityksessä, esimiehen tehtävät. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietojen antaja: Kirsti Norkamo. P Sopimus- ja kauppaoikeus Contract Law Katso Liiketalouden koulutusohjelma. 2 ov, IV Sos.- ja terveys 359

17 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KASVATUS- JA PERHETYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO LASTEN HYVINVOINNIN TUKEMISTYÖ 4 OV Child Welfare A Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys perheessä 2 ov, III Mental Development of Children and the Young in the Family Tavoite ja sisältö: Lapsuuden ja nuoruuden kognitiivisten toimintojen ja minuuden kehityksen syventäminen sekä tarkastelu perheen ja kasvuympäristöjen vuorovaikutuksessa. Oppimisvalmiudet. Leikki ja harrastukset persoonallisuuden muokkaajina ja psyykkisen itsesäätelyn keinoina. Kehityksen näkökulma lasten ja nuorten mielenterveyden ja häiriöitten ymmärtämiselle sekä kasvatus- ja varhaiskasvatustyölle. Suoritustapa: Luennot, kirjalliset tehtävät, harjoitukset, itsearviointi tai kirjatentti. Oppimateriaali: Armstrong T, 1998: Barns olika intelligenser. Brain Books. Falun. Hwang P. (toim.) 1994: Spädbarnets psykologi. Natur och kultur. Graphic systems Ab. Göteborg. Lyytinen, P. Korkiakangas M. Lyytinen H. 1998: Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY. Porvoo. Sinkkonen J. & Kalland M. 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY: Porvoo. Vuorinen R. 1998: Minän synty ja kehitys. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Bettelheim B, 1992: Satujen lumous. WSOY. Porvoo. Jantunen T., Ylipiha, M., hokkanen, S Esiopetuksen perusteet. Gummerrus. Kirjapaino. Oy. Laurila A, 1996: Äiti ja tytär. Vallan ja rakkauden kehissä. WSOY. Helsinki. Laurila A, 1997: Isäni tytär. Isäkuva ja naisen identiteetti. Kirjapaja Oy. Helsinki. Lyytinen P. Lyytinen H. (toim.) 1996: Lapsi ja tutkimus. Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus. Atena. Kopijyvä Oy. Jyväskylä. Sinkkonen, J. 1995: lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä. WSOY. Porvoo. Stern D. 1997: maailma lapsen silmin. Wsoy. Juva. Psykologialehdet, kansansadut, kaunokirjallisuus. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Lasten mielenterveystyö Mental Health Care of Children 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Lapsen mielenterveyden perustan ja lapselle ominaisten häiriöiden tarkastelu suhteessa lapsen elinympäristöön, perheen vuorovaikutukseen ja lapsen kehitykseen. Varhainen kiintymyssuhde lapsen mielenterveyden perustana. Varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt. Mielenterveyden riskitekijät ja suojaavat tekijät. Lapsen tunne-elämän häiriöiden tarkastelu vuorovaikutuksen ja kehityksen häiriöinä. Lasten ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan mielenterveystyön menetelmien ja erilaisten luovien menetelmien ymmärtäminen ja soveltaminen arjen mielenterveystyössä perheissä, kasvatusyhteisöissä ja muissa toimintaympäristöissä. Kriisi- ja katastrofityö. Pikkulapsen hoitaminen vanhempia hoitamalla. Suoritustapa: Tentit, tehtävät, itsearviointi. Oppimateriaali: Ahonen H, 1997: Musiikki sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Finn Lectura. Helsinki. Dyregrov A, 1996: Lapsen suru. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Räsänen E, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F, (toim.) 1995: Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Gummerus Kirjapaino OY. Jyväskylä. Sharps & Cowle, 1998: Counselling and Supporting Children in Distress. Sage Publications. London. Sinkkonen J, Kalland M, (toim.) 2001: Vauvan ensimmäiset ihmissuhteet. WSOY. Porvoo. Sinnkonen J, -Kalland M, (toim.) 2001: Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY. Vantaa. Sinkkonen J, Pihlaja P, (toim.) 2001: Ulos umpikujasta. Miten autan tunnehäiriöistä lasta? WSOY. Porvoo. Taipale V. 1998: Lasten mielenterveystyö. WSOY. Porvoo. Oheiskirjallisuus: Arajärvi T, Varilo E, (toim.) 1992: Lastenpsykiatria tänään. Weilin & Göös. Tampere. Ayalon O, Flasher A, 1997: Ketjureaktio. Lapset ja avioero. Vastapaino. WSOY. Juva. Dyregrov A, Raundalen M, 1997: Sureva lapsi ja koulu. Vastapaino. Tampere. Pasanen T, 2001: Lastenkodin asiakaskunta. Psykiatrinen tutkimus lastenkotilasten kehityksellisistä riski- ja suojaavista tekijöistä, oirehdinnasta sekä hoidontarpeesta. Turku. Turun yliopisto. Pihlaja P, Svärd P-L, 2000: Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. WSOY. Porvoo. Saari S, 2000: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Otava. Helsinki. Terr L, 1997: Suden lapset. Lukitut muistot. WSOY. Porvoo. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. NUORTEN HYVINVOINNIN TUKEMISTYÖ 4 OV Youth Welfare A Nuorten mielenterveystyö Mental Health Care of the Young 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Nuoren mielenterveyden perusta. Perehtyminen nuorille ominaisiin mielenterveyden häiriöihin ja näiden tunnistaminen. Hoito- ja kuntoutusmuodot sekä tukihenkilötoiminta. Kriisi- ja katastrofityö. Nuorten psy- 360

18 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA koterapian erilaiset lähtökohdat ja arjen terapeuttinen kasvatus-ja hoitotyö. Perehtyminen kulloinkin ajankohtaisiin ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan mielenterveystyön menetelmiin kuten esim. menneisyysmatkailuun ja nuorten musiikkiterapiaan. Eri aikoina ja eri ympäristöissä ilmenvien häiriöiden tarkastelua suhteessa nuoren elinympäristöön, perheen vuorovaikutusjärjestelmään ja nuoruuden kehitystehtävien toteutumiseen. Suoritustapa: Tentit, tehtävät, harjoitukset, caset ja itsearviointi. Oppimateriaali: Ahonen H, 1997: Musiikki sanaton kieli. Musiikkiterapian perusteet. Finn Lectura. Helsinki. Bertolino B, 1999: Ratkaisukeskeinen nuorisoterapia. WSOY. Juva. Furman B, 1997: Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Hägglund T-B, Hyttinen R, 1997: Nuoruusikäisen psykoanalyysi. Kajo. Oulu. Kirjapaja. Helsinki. Kuusinen K-L, (toim.) 2000: Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylän yliopisto. Täydenneyskoulutuskeskuksen julkaisu 4. Kähkönen-Karila-Holmberg (toim.) 2001: Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim. Gummerus. Jyväskylä. Räsänen E, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F, (toim.) 2000: Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Oheiskirjallisuus: Blatner A, 1997: Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Laukkanen E, 1993: Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen häiriintyminen. Kuopio. Kuopion yliopiston painatuskeskus. Liebman M, 1992: Mielen kuvia. Taideterapia käytännön hoitotyössä. Kustannusosakeyhtiö Puijo. Terr L, 1997: Suden lapset. WSOY. Porvoo. Helsinki. Saari S, 2000: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Otava. Helsinki. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso. A Perhevalmennus ja perhekasvatus Family Counselling 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Vanhemmuuteen kasvaminen sekä siihen liittyvä tuen ja tiedon tarve. Miehen ja naisen sekä sukupolvien eron merkitysten ymmärtäminen. Perheen kehitysvaiheiden ja erilaisten perhekulttuurien merkityksen ymmärtäminen. Perhedynamiikan merkitys perheenjäsenten kasvussa ja kehityksessä. Vanhemmuutta heikentävien tekijöiden ja niiden seuraamusten ymmärtäminen. Vanhemmuuden tukeminen elämänkaaren eri vaiheissa ja kehityskriiseissä. Erilaisten perheiden kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa harjaantuminen. Suoritustapa: Tentti, harjoitukset, tehtävät. Oppimateriaali: Rönkä A.&RönkäT. 1994: Isän viisaus. Tasapainoon ja eheyteen isänä, äitinä, puolisona ja kasvattajana. Oheiskirjallisuus: Dunderfelt T. 1996: Miten opin ymmärtämään toista sukupuolta. Pro Dialogia. Vantaa. Bardy M.1996: Lapsuus ja aikuisuus. Kohtauspaikkana Emile. Stakes. Tutkimuksia 70. Enäkoski R. 1996: Kohtaa ihminen. Kirjayhtymä oy. Helsinki. Hellsten T. 1996: Ihminen tavattavissa. Kohtaamisen taito. Kirjapaja. Helsinki. Järventie I, Sauli H, (toim.) 2001: Eriarvoinen lapsuus. WSOY. Porvoo. Tahkokallio K. 1995: Myönteinen ajattelu kasvatuksessa. WSOY. Porvoo. Laurila A. : Äiti ja tytär. Kirjapaja Oy. Helsinki. Laurila A. Isä ja tytär. Kirjapaja Oy. Helsinki. Blatner A. 1997: Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. LASTENSUOJELUTYÖ 4 OV Child Care A Lastensuojelun avo- ja perhetyö Family Work of Child Welfare 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Lastensuojelun tavoitteiden ja tehtävien sisäistäminen osana yhteiskuntakehitystä, sosiaalipalveluja sekä sosiaalityötä. Lastensuojelun eri toimintamuodot. Perhekeskeinen työote ja perhetyö avohuollossa. Sijaisvanhemmuus ja sijaisperheiden tukeminen. Lasten huoltoon ja lastensuojeluun liittyvän oikeudellisen säännöstön tunteminen. Lasten ja perheiden tukeminen erilaisissa lastensuojelun tarpeeseen johtavissa kriiseissä. Moniammatillisen tiimin toiminta lastensuojelutyössä. Suoritustapa: Tentti, harjoitukset, tehtävät. Oppimateriaali: Virtanen, P. (toim.) Verkostoituva asiakastyö. Kirjayhtymä. Hki. Heino, T Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa. Stakes tutkimuksia 77. Häggman-Laitila, ruskomaa, euramaa (toim.) varhaista tukea lapsiperheille. Kokemuksia lapsiperheprojektin lapsiperhetyöstä. MLL. Oheiskirjallisuus: Hellsten T. 1995: Elämän lapsi. Vastuulliseen aikuisuuteen. Kirjapaja. Helsinki. Paavilainen E Lasten kaltoinkohtelu perheessä. Acta Universitatis tamperensis 604. Heino, Berg, Hurtig Perhetyön ilo ja hämmennys. Lastensuojelun perhetyömuotojen esittelyä ja jäsennyksiä. Aiheita 14/2000. Stakes. Lisätietoja: Lehtori Ari Vesanen. Sos.- ja terveys 361

19 SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Kuntouttava kasvatustyö Rehabilitative Education 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Kasvatusyhteisöissä tapahtuva lasten ja nuorten kuntouttava kasvatus. Yhteisöjen toimintaperiaatteita ja arki. Kasvatusyhteistyö lasten ja nuorten perheiden kanssa. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa. Toiminnalliset työmuodot. Perheiden ja koulujen sekä kuntien sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö. Suoritustapa: Harjoitukset, tentti tai tehtävät. Oppimateriaali: Kaipio K. 1999: Kasvattava yhteisö. Laurinen L. (toim.). 1998: Koti kasvattajana, elämä opettajana. Kasvatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskohteina. Atena. WSOY. Juva. Puolimatka T. 1999: Kasvatuksen rajat ja mahdollisuudet. Oheiskirjallisuus: Salmivalli C. 1998: Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Gaudeamus. Tampere. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso ja pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. VARHAISKASVATUSTYÖ 4 OV Child Education A Varhaiskasvatus ja päivähoidon perhetyö 4 ov, III Child Education Tavoite ja sisältö: Varhaiskasvatustyön ymmärtäminen perheiden kasvatustyötä tukevana työmuotona. Varhaiskasvatuksen merkityksen, tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien opiskelu tiedollisesti ja toiminnallisesti. Leikin monipuolisten sisältöjen ja merkitysten ymmärtäminen lapsen kehityksen ja mielenterveyden perustana. Varhaiskasvatustyön havainnointi- ja arviointimenetelmät. Päivähoito syrjäytymisen ehkäisijänä. Monikulttuurisuus päivähoidossa. Kasvuympäristön kehittäminen yhteistyössä perheiden kanssa. Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatusta toteuttavassa yhteisössä. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, tehtävät, toiminnalliset menetelmät. Oppimateriaali: Brotherus ym Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Kirjayhtymä. Rauma. Päivähoidosta varhaiskasvatukseen (toim.) Hujala, E. ym. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Kalliala, M Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. Pienet päivähoidossa WSOY, Juva. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia (toim.) PS-kustannus, Jyväskylä. Oheiskirjallisuus: Brotherus A. Hytönen J. 1999: Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. WSOY. Porvoo. Hahmann M., Barnet B., Weikart D.P. 1993: Leikin, tutkin, opin. Toiminnan iloa esiopetuksessa. Esiopetus. Kirjayhtymä. Helsinki. Helenieus A. 1993: Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Kirjayhtymä. Tampere. Mäkelä, T Pakolaisperheiden ja päivähoidon kohtaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Miia Heikkinen. NUORTEN KASVATUSTYÖ 4 OV Youth Education A Koulu- ja nuorisoikäisten kasvatus Youth and Child Education 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Kasvatuksen ja ohjauksen keinot nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja yhteiskunnallisen osallisuuden ja tulevaisuuskuvan saavuttamisessa. Kasvatuksen toiminnalliset menetelmät: esim. vastuukasvatus, freinetpedagogiikka, työkasvatus, seikkailupedagogiikka, nuoren ohjaaminen itsearviointiin ja itseohjaavuuteen. Suoritustapa: Tentit, hyväksytyt harjoitukset, itsearviointi. Oppimateriaali: Hakala L, 1999: Liikunta ja oppiminen. Opetus Gummerus. Jyväskylä. Lehtonen T, 1998: Elämän seikkailu. Atena. Jyväskylä. Owens, Basrber. 1998: Draama toimii. JB-kustannus. Helsinki. Ziehe T, 1992: Uusi nuoriso, epätavanomaisen oppimisen puolustus. Vastapaino. Tampere. Salmivalli C, 1998: Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Gaudeamus. Tampere. Stark M, 1996: Kotkat eivät käytä portaita. Käytännön freinet-pedagogiikkaa. Arator Oy. Vammala. Oheiskirjallisuus: Laine K,1997: Ameba pulpetissa. Koulun arkikulttuurin jännitteitä. SoPhi. Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 13. Jyväskylän yliopisto. Taffel R. Blau M.1995: Kouluikä. Viisautta ja vinkkejä varttuvien lasten kasvattajille. Lyhytterapiainstituutti Oy. Keuruu. Lisätietoja: Lehtori Heli Paaso ja pt. tuntiopettaja Tuija Suikkanen-Malin. A Nuorisokulttuuri Youth Culture 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Näkökulmia nuorisokulttuuriin. Nuorisokulttuurin eri lajit. Tyttö- ja poikakulttuuri. Nuorisokulttuurin ilmentymät normaalin sosiaalistumisen ja häiriösosialisaation näkökulmasta. Nuoruuden elämäntavalliset erityispiirteet. Nuorisokulttuurin muodot: musiikki, liikunta ja urheilu, elokuva, kirjallisuus, leh- 362

20 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA det, pukeutuminen, teatteri ja tanssi toiminnallisten menetelmien sisältöinä. Kulttuuritarjonta ja nuorison tuottama kulttuuri. Ulkomaalaiset nuoret Suomessa. Suoritustapa: Tehtävät, harjoitukset, nuorisokulttuuriin osallistuminen. Oppimateriaali: Heikkilä P. Mikkola J. 1992: Roc yleistyvänä kulttuurina. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos Julkaisuja A 77. Tampere. Kemppinen P Nuoruuden taikaa. Kustannusvalmennus Oy. Vantaa. Näre S. Lähteenmaa J. (toim.) 1992: Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. Suurpää L. Aaltojärvi P. (toim.)1996: Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. Oheiskirjallisuus: Hoikkala T. (toim.) 1996: Miehenkuvia. Gaudeamus. Tampere. Kanerva P. Viranko V. 1997: Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekasvatuksena että opetusmenetelmänä. Laatusana Oy. Painorauma Oy. Lähteenmaa, J Myöhäismoderni nuorisokulttuuri: tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisen ulottuvuuksista. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 14. Helsinki. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Merja Hautalainen. OPPIMISEN JA ARJEN HALLINNAN TUKEMINEN 4 OV Education and Everyday Life A Vammaistyö Disability Work 1 ov, III Tavoite ja sisältö: Vammaisuus lapsen ja hänen perheensä elämänkulun kriisinä. Vammaisen lapsen, nuoren ja hänen perheensä arkipäivässä selviytymisen arviointi, tukeminen ja aktivointi. Työskentely moniammatillisessa kuntoutuksessa ja ohjaaminen kuntoutuspalveluihin. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten perheiden ja lähiyhteisöjen tukeminen. Yhteistyöverkostot lapsen arkielämän tukena. Suoritustapa: Kirjalliset tehtävät. Oppimateriaali: Määttä, P Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Määttä, P. & Männistö, E Perheen merkitys vammaisten lasten varhaiskasvatuksessa. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Virve Remes. A Erityispedagogiikka Special Education 1 ov, III Tavoite ja sisältö: Erityisopetusjärjestelmään perehtyminen. Erityisopetuksen menetelmiin ja vaihtoehtoisiin kommunikaatiotapoihin perehtyminen. Puheen ja kielen häiriöiden ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Suoritustapa: Tentit, kirjalliset tehtävät, harjoitukset ja itsearviointi. Oppimateriaali: Ahonen T, 1992: Lasten motoriset koordinaatiohäiriöt. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Ahonen T, Aro T, 2001: Oppimisvaikeudet. Atena. PS-viestintä. Alahuhta E, 1990: Leikin ja puhun, liikun ja luen. Otava. Helsinki. Ikonen O, 2001: Oppimisvalmiudet ja opetus. PS-kustannus. Ladonlahti T, Naukkarinen A, Vehmas S, 2001: Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Atena. PS-viestintä. Oheiskirjallisuus: Ahvenainen O, Ikonen O, Koro J, 1994: Erityispedagogiikka 2. Erityiskasvatuksen käytäntö. WSOY. Porvoo. Yack E, Sutton S, Aquilla P, (toim.) 2001: Leikki linkkinä lapseen. Toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin. Opetus PS-kustannus. Jyväskylä. Lisätietoja: Pt. tuntiopettaja Virve Remes. A Lastenkulttuuri ja ilmaisu Child Culture 2 ov, III Tavoite ja sisältö: Taiteen perusopetuksen tavoitteet ja tehtävät. Lastenkulttuuri eettisten ja esteettisten arvojen välittäjänä. Kulttuuritarjonta ja sen määräytyminen sekä lasten tuottama kulttuuri. Median merkitys kulttuuritarjonnassa. Lastenkulttuurin eri muotojen tarkastelu. Lastenteatterin eri muotoja; pöytä-, nukkeja varjoteatteri. Lastenelokuvat, lastenkirjat ja niiden kuvitus. Musiikki ja musiikkileikit. Omakohtaisen taide-elämyksen kautta kauneuden, oikean ja väärän sekä elämänhallinnan kokemuksen välittyminen lapsille. Suoritustapa: Harjoitukset, lastenkulttuurin tuottaminen, erilaisiin lastenkulttuurin muotoihin osallistuminen, kirjalliset raportit ja itsearviointi. Oppimateriaali: Bardy M, (toim.) 1998: Taide tiedon lähteenä. Atena Kustannus OY. Jyväskylä. Hakkola K, Laitinen S, Ovaska-Airasmaa M, 1991: Lasten taidekasvatus. Kirjayhtymä OY. Hämeenlinna. Kalliala M, 1999: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikki-kulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. Rättyä K, Raussi R, (toim.) 2001: Tutkiva katse kuvakirjaan. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Sos.- ja terveys 363

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

SOK21 44A010 Organisaatioharjoittelu ,50 Syksy

SOK21 44A010 Organisaatioharjoittelu ,50 Syksy SOK21 44A010 Organisaatioharjoittelu 24.9.-25.11.2012 13,50 Syksy SOK21 44A0110 Ammattianalyysiseminaari 1,50 Syksy SOK21 44A034 Työyhteisön rakenne ja toiminta 3,00 Syksy SOK21 44A020 Esimiestyö ja organisaation

Lisätiedot

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA?

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA? SUORITUSKAAVIOT VANHOILLE OPISKELIJOILLE päivitetty 28.8.13 (ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet) MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN PERUSOPINNOT VANHAT VAATIMUKSET 2010 12 STYPP1A

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä tuntee

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Pedagoginen johtaminen Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Kipinöitä organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, suureen ja hierarkkiseen globaali näkökulma: kilpailutekijänä osaaminen ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

päivitetty

päivitetty päivitetty 24.10.2011 SOK19 44A010 Organisaatioharjoittelu 26.9.-30.11.2011 13,5 Syksy x SOK19 44A0100 Ammattianalyysi 1,5 Syksy x SOK19 44A008 Työyhteisön rakenne ja toiminta 3,0 Syksy x TAKKULA TUIJA

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Eija Stengård, johtava psykologi Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tampereen kaupunki Omaisten

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 PSYKOLOGIA 1, 1 OV Tavoitteet havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT 1 PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT Diakonian / kirkon nuorisotyönohjaajaan / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin kelpoisuuden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Sosiaali- ja terveysala Nimi hinta 1.1.2016 Huom! 37-4414-0 Aikuinen ja lapsi -

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Sosiaali- ja terveysala Nimi hinta 1.1.2016 Huom! 37-4414-0 Aikuinen ja lapsi - Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Sosiaali- ja terveysala Nimi hinta 1.1.2016 Huom! 37-4414-0 Aikuinen ja lapsi - kasvatuksesta voi selvitä hengissä 34,8 37-6187-5 Ammattilaisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kysely ammattikorkeakouluille/20.1.2015/jm Yhteenveto Ammattikorkeakouluilta (yht. 21) tiedusteltiin e-lomakekyselyllä (vastausaika 12. - 19.1.2015)

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Mielenterveys voimavarana Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset, SMS Mielen terveys

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

AK-SOK17 44S035E Opinnäytetyö 12,00 Kevät AK-SOK17 44A011 Organisaatioharjoittelu 15,00 Kevät

AK-SOK17 44S035E Opinnäytetyö 12,00 Kevät AK-SOK17 44A011 Organisaatioharjoittelu 15,00 Kevät SOK22 44S037 Lasten kulttuuri 3,00 VÄHÄNIKKILÄ RAIMO Kevät SOK22 44S038 Nuorten kulttuuri 3,00 MURANEN PÄIVI Kevät SOK22 44S040 Vammaistyön erityishaasteet 2,00 RÄTY RAUNI Kevät SOK22 44S022 Vammaistyön

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot