Palkat ja työajat nousseet keskusteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkat ja työajat nousseet keskusteluun"

Transkriptio

1 HELP-POSTI 2/2004 4/2007 HELP-POSTI 1/2004

2 4/2007 HELP-POSTI Pääkirjoitus Palkat ja työajat nousseet keskusteluun Viime aikoina on Suomen työmarkkinoilla ollut kiehuntaa. Tehyn aikomasta lakostaoli muodostumassa koko yhteiskuntaamme koskettava kriisi. Monilla muillakin aloilla on neuvoteltu työehtosopimuksista. Työntekijöiden mielestä sopimukset eivät tuo riittävää palkkaa ja työnantajien mielestä sopimukset ovat kestokyvyn ylärajoilla. Tämä ongelma lienee pysyvä. Myös helluntaiseurakuntien työntekijöiden palkoista ja työajoista on puhuttu ja kirjoitettu. RV-lehden etusivun otsikko nuorten työntekijöiden paremmista palkoista vanhempiin verrattuna kohahdutti kenttää. Oma pro gradututkimukseni päätoimista seurakuntatyötä tekevien helluntaipastoreiden työajoista on tuonut runsaasti palautetta. Tästä tutkimuksesta lisää tässä lehdessä. Helluntaiherätyksen työntekijöillä ei ole omaa edunvalvontajärjestöä. HELP on työntekijöiden jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea hengellisen työn tekijöitä heidän kutsumustyössään. Jäsenten ammattitaidon parantaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat myös sääntöihin kirjattuina. Keskinäinen yhteenkuuluvuus, yhteistoiminta ja sielunhoito ovat toimintamme kulmakiviä sääntöjemme mukaan. Jotain olemme Jumalan armosta saaneet aikaankin. Työkyvyn ylläpitoon on yhteiskunnassa kiinnitetty runsaasti huomiota. Omaa tutkimustani varten kahlasin läpi kymmeniä teoksia, joissa asiasta puhutaan. Se on ollut ja on jatkuvasti intensiivisen tutkimuksen kohteena. Väestön ikääntyminen ja työvoiman riittämättömyys ovat tärkeitä taustavaikuttajia. KELA myöntää TYK-kuntoutusta (Työkykyä ylläpitävää) lakisääteisesti oman harkintansa mukaan n vuotiaille vakinaisessa työsuhteessa oleville. HELP pääsi aikoinaan KELAn hyväksymälle listalle lähinnä yhdistyksemme aktiivisen terveydenhuoltoryhmän ansioista. Ylilääkäri Jukka-Pekka Kuokkanen on ollut keskeisin vaikuttaja asiassa. Hän 2

3 HELP-POSTI 4/2007 on täysin pyyteettömästi ja korvauksetta halunnut edistää työntekijäkuntamme asiaa. Olemme kiitolliset Jumalalle Jukka- Pekasta ja nöyrimmästi kiitollisia myös hänelle itselleen. Kokemukset ensimmäisestä kuntoutusryhmästä olivat erittäin rohkaisevat. Siihen pääsi mukaan kahdeksan työntekijää. Toinen ryhmä aloitti marraskuussa Tämän 7-henkisen ryhmän kuntoutusjakso kestää kevääseen Työaikakysymys nousi esille viime vuonna Turun työsuojelupiirin tehdessä tarkastusta Turun Helluntaiseurakunnassa. Ne uskonnollisten yhdyskuntien hengellistä työtä tekevät, joiden työ osuu viikonloppuihin, eivät ole varsinaisen työaikalain alaisia. Yhdistysmuotoiset helluntaiseurakunnat luetaan kuitenkin samaan kategoriaan, koska niiden työntekijöiden työ on samanlaista kuin varsinaisten uskonnollisten yhdyskuntienkin toimijoiden työ. Lain mukaan näillä tulisi olla 4 viikon jaksossa vapaapäivää. Mikä on tilanne helluntaiseurakunnissa? Mitä lain soveltaminen tulee aiheuttamaan käytännön tasolla? Miten toimitaan rikkomatta lakia? Mitä merkitsee kutsumustyö työntekijälle ja työnantajalle? Näiden kysymysten lisäksi tullaan kentällä törmäämään lukuisiin muihin kysymyksiin. Kaikkien kysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan hyvää tahtoa ja aimo annos talonpoikaisjärkeä. RV-lehden pääuutinen (RV 48/ 2007) nuorempien pastoreiden vanhempia paremmista palkoista on nostattanut kulmakarvoja. Asialla on monta puolta. On totta, että nykyinen nuori työntekijäpolvi on saanut aloittaa työnsä palkkauksen korkeammalta lähtötasolta kuin vanhempi polvi, joista monet lähtivät kentälle ilman kiinteää palkkaa. Useimpien kohdalla tilanne on pysynyt sitten vakiona : olematon lähtöpalkka on nousuista huolimatta ollut vuosien jälkeenkin lähes olematon. Tämä on fakta. Henkilökohtainen kutsu ja sydämen palo on kuitenkin ajanut liikkeelle. 3

4 4/2007 HELP-POSTI Kutsuja on ollut uskollinen. Työhistoria näkyy sitten eläkkeessä, jonka pienuus kertoo omaa kieltään. Nuorempi polvi on ollut onnekkaampi. On kuitenkin totuuden nimessä sanottava, että nuorille työntekijöille maksettu palkka ei useinkaan riitä perheen elättämiseen. Tämäkin on fakta. Tuskin kukaan nuorempikaan työntekijä on lähtenyt evankeliumin työhön palkan tähden. Hyvin koulutetut nuoret saisivat työmarkkinoilla varmasti paremman toimeentulon. Kutsumus on heillä yhtä vahva kuin vanhemmallakin polvella. Yhteiskunnan muuttuminen on tosiasia., joka on otettava huomioon. Luontoistalouskausi on auttamatta takanapäin. Paavalin ohje siitä, että evankeliumin työntekijän on saatava evankeliumista elatuksensa, on otettu kirjaimellisesti. Mutta perhe on unohdettu! Työntekijäkato näyttäisi uhkaavan helluntaiseurakuntia. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat työntekijät eläköityvät muutaman vuoden sisällä. Laskujeni mukaan viimeisen viiden vuoden aikana Talvipäivillä on siunattu noin 200 uutta työntekijää veljesyhteyteen. Missä he ovat nyt? Tulevaisuus ei ole nuorilla eikä se ole vanhemmilla. Se on Jumalan käsissä! Nämä kädet ohjatkoon herätysliikettämme ja sen seurakuntia. Tapio Sopanen 4

5 HELP-POSTI 4/2007 Nuoren julistajan identiteetti Nuori ihminen etsii itseään. Hän voi ihannoida menestyviä julistajia ja luoda heidän toimintansa mukaisia malleja omalle elämälleen. Ellei julistaja löydä omaa identiteettiään, hänestä tulee näyttelijä. Äänenpai- Kutsumuskestävyyden kipupisteitä 1 Piet. 2: 20-21: Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut Voimia kuluttava kärsimys voi tulla omasta syystä tai syyttä. Kipupisteet tulee tunnistaa voidaksemme varustautua molempien varalle. not, sanonnat ja eleet ovat jonkun toisen, ei omiamme. Jokaisen meistä on toimittava oman persoonallisuutensa puitteissa, muutoin emme jaksa. Tällaiset ulkonaiset seikat ovat kiusallisia, mutta todella vaikeaksi tilanne muodostuu silloin, kun pastorin itsetunto horjuu. Epäterve suhtautuminen itseensä heijastuu koko ihmis-suhdekenttään. Pastori joutuu asemansa puolesta olemaan esimiesasemassa, jolloin hänen puutteensa vaikuttavat koko seurakunnan toimin-taan. Itsetuntovaikeuksissa kamppaileva pastori saattaa sortua ns. kiipijän rooliin, kunnes hän saavuttaa urakehityksessään pätemättömyyden tason, jolloin hänestä tulee 5

6 4/2007 HELP-POSTI taakka itselleen ja sille organisaatiolle, jota hän palvelee. Kiipeilyyn sorrutaan, kun tehtävästä toiseen siirryttäessä katsotaan tapahtuneen ylenemistä tai taantumaa. Jumalan palvelijalle tällainen näkökulma on kuitenkin näennäinen ja vailla todellista merkitystä. Johtajuus on tuulinen paikka Hengellisen organisaation johtaminen on yleisten inhimillisten ihmissuhdelakien alainen. Organisaation jäsenet eivät näe aina johtajaansa todenmukaisesti. Usein häntä ihannoidaan aivan samoin kuin lapsi näkee vanhempansa eräässä kehitys-vaiheessa kaikkivoipana ja kyvyiltään rajattomana... Elämän arjessa illuusio johtajan kaikkivoipaisuudesta pyrkii murenemaan. Idealisoinnin päättyminen johtaa helposti johtajan perusteettomaan aliarviointiin. ( Matti Isohanni Suomen Lääkärilehdessä 3/ 81). Joskus meitä kehutaan ja joskus haukutaan. Parasta on suhtautua tyynin mielin niin toiseen kuin toiseenkin. Jos itsetuntomme on niin heikko, että olemme kehumisen kipeitä, saattaa sielumme murtua, kun lehti kääntyy ja kansansuosio lakkaa. Suhde vanhimpiin Jos julistajalla on liian idealistinen kuva työstään ja joukosta, jota hän palvelee ja jos ajatukset seurakunnasta tämän lisäksi heilahtelevat äärimmäisyydestä toiseen omien kokemusten, näkyjen ja tunnetilojen perusteella, on edessä todellisuuskriisi. Julistajan on löydettävä oikea suhtautumistapa seurakuntaan. Hänen on opittava elämään sen seurakunnan ehdoilla, jossa hän kulloinkin toimii. Kutsumuskestävyyden lujittamiseksi sananpalvelijan tulee omata positiivinen ja realistinen näky seurakunnasta. Tämä suhtautumistapa kumpuaa suoraan Raamatusta. Pyhä Sana ei peittele kristittyjen virheitä, mutta samalla siinä osoitetaan 6

7 HELP-POSTI 4/2007 seurakunnan pysyvä arvo ja Jumalan muuttavan voiman rajattomat mahdollisuudet. Meille on parasta, että katselemme seurakuntaa jumalallisesta näkökulmasta. Inhimillisessä joukossa vaikuttavat häiriötilat on nähtävä vain välivaiheena kuljettaessa kohti täydellisyyttä. Juhani Karvinen Juhani Karvinen on veteraanisarjan sananjulistaja. Hän on koko uransa ajan nähnyt tärkeäksi ohjata myös nuorempaa julistajapolvea kehittymään työssään. Vuonna 1987 Juhani julkaisi kirjan Nuori julistaja. Käytännön ohjeita seurakuntapalveluksessa esiintyviin kysymyksiin. Vuonna 2005 ilmestyi kirja Seurakuntaelämää nykyajassa, johon edellä mainittu kirja myös sisältyy. Juhanin opetuksista ovat tuhannet ihmiset saaneet virvoitusta ja rohkaisua. Hänen poikansa Matti työskentelee isänsä tavoin sananjulistajana. 7

8 4/2007 HELP-POSTI HELP RY KOKOSI TYÖNOHJAAJIA ISOON KIRJAAN Ryhmä helluntaiseurakuntiin kuuluvia työnohjaajia kokoontui Iso Kirjassa la suunnittelemaan Help ry:n valtakunnallisen työnohjaajarenkaan toimintamallia. Päivän ohjelmasta vastasivat Help ry:n terveydenhuoltoryhmän työnohjausvastaavat Jukka ja Mirjam Valopaasi Uudestakaupungista. Tällä kerralla palaverissa mukana olivat Sisko Oittinen Porista, Vuokko Pitkänen Kuopiosta, Sirpa Heiskanen-Hänninen Palokasta, Mikko Mäntynen Toijalasta, Sirpa Karjalainen Paltamosta ja Aila Lankinen Lahdesta. Palaverissa vieraili Help ry:n hallituksen puolesta sairaalapastori Tapio Kyyhkynen. Työnohjausrenkaaseen on ilmoittautunut mukaan vielä samanmoinen määrä kollegoja, joille tämä palaveriaika ei nyt sopinut. Työnohjaajien tausta on seurakuntatyön-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, monet toimivat työssään johtotehtävissä ja muutamalla on oma toiminimi. Seurakuntiimme kuuluvilla Kuvassa vasemmalta lukien Mikko Metsänen, Mirjam Valopaasi, Vuokko Pitkänen, Jukka Valopaasi, Sirpa Heiskanen-Hänninen, Aila Lankinen, Sirpa Karjalainen, Sisko Oittinen ja Help:n hallituksen edustajana Tapio Kyyhkynen. 8

9 HELP-POSTI 4/2007 työnohjaajilla on ollut jo pitkään halu ja näky palvella pastoreita ammattitaidollaan, mutta vasta kuluvan vuoden aikana olemme saaneet koottua heidät Help ry:n suosittelemaksi tiimiksi. halu ja näky palvella pastoreita ammattitaidollaan, mutta vasta kuluvan vuoden aikana olemme saaneet koottua heidät Help ry:n suosittelemaksi tiimiksi. Työnohjausta ei edelleenkään tunneta riittävästi seurakunnissa, vaikka ev.lut. kirkossa se on kuulunut hengellisten työntekijöiden toimenkuvaan jo vuosikymmeniä. Työnohjaajarenkaan tarkoituksena on välittää tietoa työnohjauksesta ja sen vaikutuksesta pastorien ammattitaidon ylläpitämisessä. Tavoitteena on myös purkaa virheellisiä käsityksiä, että työnohjaus auttaisi vasta uupuneita työntekijöitä. Työnohjauksesta kiinnostuneet saavat jo nyt Help ry:n kotisivuilta (www.helpry.com) yleistä tietoa asiasta ja jatkossa myös yhteystiedot häntä lähinnä olevista työnohjaajista. Pastorien ja seurakuntien vastuuhenkilöiden työhyvinvoinnista alettiin enenevästi puhua kymmenkunta vuotta sitten. Ison Kirjan toimesta perustettiin silloin ns. stressityöryhmä, joka oli ensimmäinen askel myös työnohjauksen saamiseksi pastorien ulottuville. Mirjam Valopaasi oli tällöin jo mukana suunnittelemassa aiheeseen liittyvää tiedottamista. Samaiset tehtävät lankesivat vuonna 2001 perustetulle Help ry:lle ja sen terveydenhuoltoryhmälle. Help ry:n tarkoituksena on tukea jäseniänsä heidän kutsumustyössään, parantaa ammattitaitoa ja auttaa seurakuntien palkattuja työntekijöitä työkykynsä ylläpitämisessä. Helluntaiherätyksen virallisiin yhdistyksiin kuuluvan Help:n terveydenhuoltoryhmään kuuluvat tällä hetkellä kokoonkutsujana johtava pastori Taisto Toivola, johtavat työterveyslääkärit Jukka-Pekka Kuokkanen ja Minna Talvio, työterveyshoitaja Leena Gustafsson, koulu- 9

10 4/2007 HELP-POSTI työntekijä Salme Pakkala sekä työnohjaajat Mirjam ja Jukka Valopaasi. Terveydenhuoltoryhmän toiminnassa tartuttiin aluksi pastorien työterveyshuolto- ja kuntoutusasioihin. Ensimmäinen Kelan kustantama helluntaipastoreiden Tyk-kuntoutuskurssi oli vuosina ja viime marraskuussa on käynnistynyt toinen. Myös seurakuntien työsuojeluohjeistuksen päivittäminen on ryhmän kuluvan vuoden teema. Yksittäiset pastorit ja seurakuntien työntekijäryhmät ovat saaneet työnohjausta muutamissa suurimmissa seurakunnissa ja niistä on kuulunut hyvää palautetta. Jatkossa tiedottamista tullaan tehostamaan, ja esim. Ristin Voitosta saam- me lukea tulevana vuonna entistä enemmän tämän aihealueen artikkeleja. Ideana nousi esille myös konferenssin yhteyteen pystytettävä infopiste, jossa työnohjaajia olisi paikalla tutustumista ja yhteydenottoja varten. Alla olevassa luettelossa on Help ry:n suosittelemia työnohjaajia, joihin voi ottaa yhteyttä. Renkaaseen voi edelleen ilmoittautua mukaan yhdyshenkilöiden kautta. Varsinkin Pohjanmaa, Lappi ja Itä-Suomi ovat tässä luettelossa vielä vailla työnohjaajia. Mirjam Valopaasi Anne Aaltio Sirpa Heiskanen-Hänninen Sirpa Karjalainen Mikko Metsänen Anna-Liisa Mikkonen Aila Lankinen Irma Mäkinen Riitta Mäntylä Sisko Oittinen Vuokko Pitkänen Petri Ruotsalainen Teuvo Toivanen Jukka Valopaasi Mirjam Valopaasi Jouko Vuorenniemi (Vantaa) (Jyväskylä) (Kajaani) (Toijala) (Espoo) (Lahti) (Pori) (Kuopio) (Pori) (Kuopio) (Jyväskylä) (Tampere) (Uusikaupunki) (Uusikaupunki) (Heinola) 10

11 EPÄUSKON VUORI HELP-POSTI 4/2007 Pyydän teiltä anteeksi sitä, että en ole kertonut tuttavastani Urposta sanaakaan. Syynä on varmaankin ollut se, ettei hänessä yksinkertaisesti ole ollut mitään kerrottavaa. Nyt oli kuitenkin aivan pakko tarttua kynään, sillä tapasin hänet pitkästä aikaa aivan sattumalta kaupungin katuvilinässä ja kuulin kummia. Hän kertoi aloittaneensa kiipeilyharrastuksen Kuninkaallisessa alpinistiseurassa. Urpo ja extreme, aivan uskomaton yhdistelmä. En ollut tuntea miestä ollenkaan, sillä hänestä huokui aivan uutta, nöyrää itsevarmuutta. Kädenpuristuskin oli miehekkään luja. Onnekseni hänellä ei ollut mitään kiireitä, joten sain tarpeeksi aikaa tyydyttää suunnattoman uteliaisuuteni. Kahvikupin hinta siitä oli aivan mitätön maksu. Kerroin tietenkin innoissani kalliokiipeilyharrastukseni jatkuvan entiseen malliin. Kavereiden kanssa oli kiva reissata ja löytää uusia haasteita. Mukavaa kun Urpokin oli nyt ikäänkuin kollega näissä kiipeilytouhuissa. Kysyessäni hänen viimeisimmistä valloituksistaan sain vastauksen, joka sai kahvini läikkymään. Hän kertoi valloittaneensa Epäuskon vuoren. Haukoin henkeäni pitkän aikaa, sillä siihen ei aivan moni pystykään. Moni tosin haaveilee siitä tai lukee vuoren valloituksesta kertovia kirjoja ja oppaita. Tunnustan oitis olevani yksi heistä. Pienten nyppylöiden valloitus tuottaa jo tyydytystä, mutta sen Mt. Everestiäkin korkeamman vuoren valloittaminen, miltähän se mahtaisi tuntua. Urpo, kuten muutkin tuon vuoren valloittaneet, joutui ensin tunnustamaan sen tosiasian, ettei sitä voi yksikään ihminen omin voimin valloittaa. Ihan kylmiltään tuota vuorta ei lähdetä valloittamaan, vaan ensin saadaan opastusta. Usko on tärkein tuosta opastuksesta saatava ominaisuus, sillä:... ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. 11

12 4/2007 HELP-POSTI (Hbr.11:6) Ainoastaan Kuninkaallisen alpinistiseuran jäsenetovat onnistuneet valloittamaan tuon vuoren. Tämä menestys johtuu siitä, että seuralla on aivan ilmiömäisen taitava opas. Hän toimii tässä tehtävässä Kuninkaan antamin täysin valtuuksin: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. (Jh. 16:13-15) Legendaarisenkaan oppaan johdolla nousu ei silti ole kaikilta osin helppoa, vaan sinnikästä puurtamista: Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen mikä luvattu on. (Hbr.10:36) Yhden harjanteen valloituksen jälkeen on jo toinen edessä. Koulutuksesta oli apua näihinkin tilanteisiin. Urpon mielessä olivat nämä sanat: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentauminen sen mukaan, mikä ei näy. (Hbr.11:1) Huipulle päästyään Urpo kertoi muistaneensa Abesta, jo edesmenneestä legendaarisesta alpinistiseuran jäsenestä kertovat sanat: mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. (Rm 4:20,21) Tuon vuoren valloitus on jättänyt Urpoon jälkensä. Sen huomasi siitä, vaikka olenkin häntä päätä pitempi, että hän tuntui näkevän paljon pidemmälle kuin minä. Olen aivan innoissani ja kerroin heti kavereille. Jos kerran Urpo niminen mies valloittaa Epäuskon vuoren, niin kyllä kai se käy meiltäkin. Ja samaan tahdon innostaa teitäkin. Exremeterveisin J. P. 12

13 HELP-POSTI 4/2007 Valossa vaeltaminen Ef. 5:6-14 Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. ( 5:6,7) 13 Niin Paavalin aikana kuin tänäänkin on niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että Raamatun moraali on liian ahdas ja vaativa. Ihmiselle pitää antaa vapaus elää niin kuin kukin itse haluaa. Hänen pitää saada toteuttaa itseään ja kaikkia halujaan vapaasti. syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme (1.Kor.15:32). Väärennetyn vapauden nimissä he yrittävät saattaa vasta synnistä vapautuneet uudelleen synnin orjuuteen turhanpäiväisten väitteiden (4:17) kautta. Uskovien ei pidä antautua narrattaviksi hyödyttömien puheiden tähden, jotka ovat lähtöisin itse valheen ja petoksien isästä (2:2). Paavali sanoo, että edellä niin mainittujen tyhjien puheiden kuin rivouksien ja typerän ilveilynkin tähden Jumalan viha kohtaa näitä tottelemattomuuden lapsia. Kristuksen omien ei pidä olla millään tavalla osallisia näihin pettäviin puheisiin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. ( 5:8-10) Paavali varoittaa toistamiseen, että uskovien ei tule millään tavalla antautua osalliseksi jumalattomien turhiin puheisiin, sillä he ovat saaneet kokea Jumalan armosta suu-

14 4/2007 HELP-POSTI ren muutoksen. Ennen he eivät vain vaeltaneet pimeydessä, vaan he olivat pimeys, mutta Kristuksessa he kohtasivat maailman valon. Vastaanotettuaan Jeesuksen (Joh.8:12) he nyt ovat valo Herrassa. Jeesus itse antoi opetuslapsilleen tehtävän olla maailman valo (Matt. 5:14-16). Vain Kristuksessa voi uskova olla valona maailmassa ja Hänen yhteydessään uskova saa myös voiman vaeltaa valon lapsena. Valon lapsena vaeltaminen tulee ilmi siten, että Kristus-valo tuottaa hedelmää siinä vaeltavan elämässä, se on kaikenlaista hyvyyttä, vanhurskautta ja totuutta. Paavalin tässä mainitsema vanhurskaus tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii elämään ja käyttäytymään kaikessa Jumalan tahdon mukaisesti. Se on ns.elämän vanhurskautta. Tässä Paavali puhuu Valon tuottamista hedelmistä pimeyden tuottamien häpeällisten ja kirouksia ja tuskaa tuovien hedelmien vastakohtana. Galatalaiskirjeessä (5:22) hän puhuu Jumalan Hengen hedelmistä ihmisen turmeltuneen lihan hedelmien vastakohtana. Jumalasta syntynyt ihminen rakastaa sydämestään Jumalaa ja haluaa elää Hänen tahtonsa mukaisesti. Tietääkseen mikä Jumalan tahto on, hänen tulee tutkia Jumalan Sanaa. Jos uskova laiminlyö Sanan lukemisen, ei Jumalan tahto pysy kirkkaana ja elävänä hänen mielessään. Silloin hän voi helpommin eksyä Jumalan tahdon tieltä. Siksi Paavali kehottaa uskovia jatkuvasti tutkimaan mikä on Jumalalle mieleistä. Jumalan Sana voi näin varjella uskovaa lankeamasta. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi on valoa. Sen vuoksi sanotaan: Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! (5:11-14) Paavali varoittaa uskovia osallistumasta mihinkään pimeyden tekoi- 14

15 HELP-POSTI 4/2007 hin, jotka tuovat kirousta ja murhetta. Ne ovat kaikkea hyvyyttä vailla, eivätkä koskaan tuota kunniaa Jumalan nimelle eikä Hänen valtavalle rakkaudelleen. Ne hyvän hedelmän sijasta tuottavat vain häpeää tekijälleen ja myös Jumalalle. Jeesus sanoi: Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. (Lk.16:13) Paavali varoittaa vakavasti uskovia pimeyden tekoihin osallistumisesta, mikä uskovalle on itsensä pettämistä. Se on sielunvihollisen valhe, että ihminen voisi päivällä seurata Jeesusta ja illan pimeydessä tai muuten salassa osallistuisi pimeyden tekoihin. Jos vihollinen on saanut sinut petetyksi pimeyden tekoihin, nöyrry nyt heti Jeesuksen jalkojen juureen tunnustamaan kaikki pimeyden teot. Vielä nyt, kun luet tätä Efesolaiskirjeen opetusta, Jumala armossaan vetää sinua Vapahtajasi luokse. Juuri nyt Jeesuksen veri voi puhdistaa sinut ja uudistaa sinun uskosi niin, että voit Jeesuksen avulla vaeltaa todellisena valkeuden lapsena. Paavali kehottaa uskovia nuhtelemaan ihmisiä pimeyden teoista. Tätä ei voi tehdä koskaan korskealla mielellä luullen itseänsä paremmaksi kuin tuo nuhtelun tarpeessa oleva lähimmäisemme. Meidän tulee aina muistaa se, että ilman Jumalan anteeksiantamusta ja valtavaa armoa, me itsekin olisimme vielä täysin pimeyden vallassa. Vain Jumalan armosta me olemme tänään valkeuden lapsia ja Jeesus, maailman Valo voi pahimmankin vielä tänään pimeydessä vaeltavan ihmisen muuttaa ja tuoda valoon. Vain Jumalan valtavan armon tajuaminen voi tuoda meidän sydämiimme sitä rakkautta, joka kautta nuhdetta kuuleva voi tuntea Jumalan rakkauden ja muuttua. Ilman Jumalallista rakkautta (Rm. 5:5) meidän nuh 15

16 4/2007 HELP-POSTI teemme eivät voi tuottaa hyvää hedelmää. Ne vain kovettavat nuhdeltavan sydäntä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Paavali vielä kerran tuo ilmi sen, että pimeyden lasten teot eivät ole sopivia keskustelun aiheita uskoville. Aikanaan kaikki häpeälliset pimeyden teotkin tulevat ilmi, kun valkeus ne paljastaa. Kuitenkin kun syntinen tulee valkeuteen, Jeesuksen luokse, hänellä on mahdollisuus päästä pimeyden tekojen tuomasta kirouksesta. Kun annamme Kristus-valon paljastaa syntimme (1.Joh.1:9) silloin, Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämän ihanan mahdollisuuden päästä kaikista pimeyden teoista, synnin saastasta ja sen tuomasta tuomiosta Jumala on meille valmistanut. Hän antaa synnit anteeksi ilman meidän ansioitamme aivan lahjana jokaiselle, joka Jeesuksen luokse tulee ja turvautuu Häneen. Siihen Paavali kehottaa kaikkia ihmisiä viittaamalla Jesajan sanoihin, Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Apostoli Johannes vahvistaa, aivan kuin sinetöi, Paavalin opetuksen 1. kirjeensä 1:ssä luvussa. Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys Hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1. Joh.1:5-7) Antautukaamme siis Kristuksen valaistaviksi päivittäin ja hetkittäin. Silloin meidän ei tarvitse kantaa mitään synnin taakkoja vaan saamme vaeltaa suloisessa yhteydessä Jeesuksen kanssa, ja meillä on hyvä yhteys myös veljien ja sisarten kanssa seurakunnassa. Aarno Salmenkivi 16

17 HELP-POSTI 4/2007 TYÖTERVEYSHUOLTO (LOPULTAKIN!) KUNTOON On edelleenkin käynyt ilmi, että kaikissa seurakunnissa työterveysasiat eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Lain mukaan työantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto, vaikka työntekijöitä olisi vain yksikin. Myös osaaikaiselle on velvoite hankkia työterveyshuollon palvelut. Lain mukaan työnantaja voi hankkia työntekijälleen työterveyshuollon joko a) kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta b) yksityiseltä lääkäriasemalta c) työnantajien yhteiseltä työterveysasemalta tai d) perustaa oman työterveysaseman Laajuudeltaan työterveyshuolto voi olla 1) lakisääteistä eli sisältää vain pakollisen, ennaltaehkäisevän palvelun tai 2) kokonaisvaltaista, jolloin sii hen kuuluu myös sairaanhoi to ennalta sovitussa laajuu dessa. HELP:n terveystyöryhmän pari vuotta sitten tekemän kartoituksen ja myös jäsenten havaintojen mukaan seurakunnissa järjestämistapa ja laajuus vaihtelee huomattavasti. Pienillä paikkakunnilla yleisin palvelun hankintapaikka on terveyskeskus. Suuremmissa kaupungeissa on tehty sopimuksia myös paikallisten lääkäriasemien tai asemaketjujen kanssa. Työterveyshuollon laajuus vaihtelee kovasti, mutta sairaanhoitoa sopimuksiin ei kovin laajasti sisälly. Nykytilanne on monella tapaa epätyydyttävä. Pelkkä lakisääteinen osa ei vielä tuo paljonkaan hyötyä erityisesti pastorin työhön. Terveyskeskusten kyky ja mielenkiinto palvelujen järjestämiseen on vaihteleva, joillakin paikkakun 17

18 4/2007 HELP-POSTI nilla suorastaan heikko. Lisäksi juuri pienimmillä paikkakunnilla seurakunnan pastori saattaa olla tunnettu hahmo, joka voi kokea asioinnin oman paikkakunnan terveysasemalla joskus hyvinkin henkilökohtaisissa terveysasioissa jopa kiusalliseksi. Isommilla paikkakunnilla taas seurakunnat ovat suhteellisen pieniä työnantajia, jotka joutuvat laadukkaampia yleensä yksityisesti tuotettuja palveluita hankkiessaan tyytymään perushinnoitteluun eli maksamaan kaikesta täyden listahinnan. Ehdotus HELP:n terveystyöryhmän puheenjohtaja ehdottaa, että HELP ry:n toimesta järjestetään valtakunnallinen puitekilpailutus työterveyshuollon toimijoille. Ideana on pyytää tarjousta kohtalaisen kattavasta ja hinnaltaan kilpailukykyisestä työterveyshuollosta kaikilta halukkailta yksityisiltä toimijoilta. Kilpailutuksen tuloksena syntyvä palvelusopimus on luonteeltaan puitesopimus: siihen olisi mahdollista (mutta ei pakollista) liittyä sovituilla ehdoilla. Se ei siis vielä velvoita seurakuntia mihinkään, ja yksittäistä seurakuntaa koskeva sopimus astuu voimaan vasta paikallisesti niin sovittaessa. Ehdotuksen hyödyt: - Taloudelliset perusteet saadaan ns. suurostajan edut: kokonaishenkilömäärä, jolle tarjousta pyydetään lienee yli 300 henkilöä - Laadulliset perusteet kilpailutuksen yhteydessä tu lee yksityiskohtaisesti määri tellyksi hyvä työ terveyshuol totaso: joka seurakunnan ei tarvitse miettiä asiaa tuttujen ja kylänmiesten kautta myös muilta palveluntuottajil ta mahdollisesti paikallisesti pyydettävissä tarjouksissa voi daan käyttää tätä vertailupoh jana HELPin missioon liittyvät perusteet työhyvinvoinnin tärkeys nousee luontevasti esille seurakuntien päättävissä elimissä käytävissä keskusteluissa Ehdotuksen on tehnyt HELP ry:n terveystyöryhmän puheenjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri, ylilääkäri Jukka-Pekka Kuokkanen. Hän on valmis antamaan myös käytännön apua asiassa. Ehdotus on mielestäni tarkan harkinnan arvoinen. Tapio Sopanen 18

19 HELP-POSTI 4/2007 HELLUNTAI- PASTORIN AJANKÄYTTÖ Tein Walesin yliopiston Master of Theology tutkintoon liittyvän pro gradu-tutkielman päätoimisten seurakuntapastorien ajankäytöstä. Tutkimukseen osallistui 18 miespuolista ja 3 naispuolista seurakuntatyöntekijää, joista useimmat ovat HELP ry:n jäseniä. Tutkimusajankohta oli Tutkittavat pitivät päiväkirjaa tekemistään 15 minuutin tarkkuudella. Tulokset osoittavat, että pastoreiden työaika on selvästi keskimääräistä suomalaista viikkotyöaikaa pitempi. Tuloksia tarkastellaan lähinnä oman jaksamisen kannalta. Mihin aika kuluu? Tutkimuksen mukaan pastorien ajankäyttö jakautuu 7 kategoriaan, joista tärkein on varsinainen seurakuntatyö. Se taas jakautuu 13 alakategoriaan: 1) jumalanpalvelus- ja kokoustoiminta valmisteluineen 2) sielunhoito 3) toimistotehtävät 4) puhelinkontaktit 5) hallinnolliset tehtävät 6) johtaminen 19 7) tervehdyskäynnit 8) palaverit eri työmuotojen edustajien kanssa 9) sähköposti 10) henkilökohtaiset kontaktit 11) suunnittelutyö 12) veljespiirin yhteisiä asioita 13) seurakunnan ulkopuoli nen julistustyö. Muut kategoriat ovat: - perheen hyväksi käytetty aika - vapaa-aika, harrastukset ja omat asiat - lepo, yöuni ja vapaapäivät - itsensä kehittäminen - oma hartauselämä - sosiaaliset kontaktit työn ulko puolella Tutkitut helluntaipastorit tekevät yleensä pitkiä työpäiviä. Pisin oli 13 tuntia 15 minuuttia. Pisin työviikko oli 62 h 30 min. Tutkimusryhmällä oli 7-päiväisiä työviikkoja kaikkiaan 26. Korkea kutsumustietoisuus Selkeät ongelma-alueet tutkimuksen mukaan näyttäisivät olevan työ- ja vapaa-ajan välisen rajan vetä-

20 4/2007 HELP-POSTI minen sekä sosiaalisten kontaktien ohuus työn ulkopuolella. Työlle ja perheelle annettu aika näyttäisivät myös kilpailevan keskenään. Työn kuormittavuus lähinnä ihmissuhteiden kautta näkyy myös tuloksissa. Vahva työmotivaatio ja syvä kutsumustietoisuus auttavat jaksamaan. Pastorit mieltävät varsinaiseksi työnantajakseen Jumalan ja vasta toissijaisesti seurakunnan. Kutsumustietoisuuteen liittyy voimakas sitoutuminen työhön ja sen päämääriin. Kutsumus antaa myös energiaa työhön. Tutkittujen pastoreiden kutsumustietoisuus on erittäin korkeaa luokkaa. Se näyttää olevan tärkein työssä kiinni pitävä tekijä. Kutsumus nousee työn rasittavuutta tärkeämmäksi tekijäksi. Työn rasittavuus ei johdu vain pitkistä työpäivistä, vaan erityisesti ihmissuhdekysymykset näyttävät rasittavan usean pastorin elämää. Yhteistoimintaongelmat, erilaiset näkemykset työtavoista ja painopistealueista tulivat esiin tutkimuksessa. Suurimmaksi syyksi osoittautuu ihmisten erilaisuus. Ristiriitaiset näkemykset ja makukysymykset kuormittavat pastoria. On mahdotonta olla kaikille mieliksi. Kaikki nämä koettelevat kutsumuksen perusteita. Vahva kutsumuspohja on kuitenkin kestänyt ja antanut voimia jatkaa jopa uupumisen partaalla hoiputtaessa. Korkea työmotivaatio näkyy tuloksissa, samoin työmoraali. Syyn tähän katson olevan juuri kutsumuksen. Työ tuntuu mielekkäältä ja samalla haastavalta. Työ sinänsä ei ole uuvuttava tekijä. Todellinen jaksamiskeino on oman hartauselämän vaaliminen. Tämän ovat useimmat pastorit oivaltaneet. Johtopäätöksiä Pastorin työ on mielenkiintoista ja haastavaa, mutta samalla henkisesti rasittavaa. Työ- ja yksityisajan erottaminen tuntuu olevan yleinen ongelma. Tämä erottaminen on kuitenkin välttämätöntä. Yksityisaikaa on yksinkertaisesti pystyttävä ottamaan. Tämä taas vaatii ajankäytön suunnittelua. Pastorin on luvallista oppia sanomaan tarvittaessa myös ei. Per- 20

Uuden vuoden haasteita

Uuden vuoden haasteita HELP-POSTI 2/2004 4/2009 1/2009 HELP-POSTI 1/2004 4/2009 HELP-POSTI Pääkirjoitus Uuden vuoden haasteita Vuosilukumme kirjoitetaan nyt 2010. Tulevaisuudentutkijat, profeetat, raamatuntutkijat ja monenlaiset

Lisätiedot

HELP ry:lle edunvalvontavastuu

HELP ry:lle edunvalvontavastuu HELP-POSTI 2/2004 3/2010 1/2009 HELP-POSTI 1/2004 3/2010 HELP-POSTI Pääkirjoitus HELP ry:lle edunvalvontavastuu Runsas vuosi sitten saimme tiedoksemme Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009 Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta Numero 3 6. vsk 22.6.2009 Opettele luottamaan Jumalan armolupauksiin Kun Raamattu puhuu syntien anteeksi saamisesta, se kuvaa sitä mm. vaihtokauppana meidän

Lisätiedot

Sirpa Anita Saarinen: Jumalan ihmeitä Tampereella S 12

Sirpa Anita Saarinen: Jumalan ihmeitä Tampereella S 12 Marja-Riitta Ylikangas-Annola: Laittaisitko lapsesi kristilliseen kouluun Sivu 3 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 4/2008

Lisätiedot

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 KUVA: Veli-Matti Mustonen Oma koti kullan kallis S eurakuntamme ovia ovat kolkuttaneet viime kuukausina henkilöt, joita en ole milloinkaan tavannut.

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen:

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen: Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 4/2013 Outi Papunen: Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6 Sofie ja Don Waldo: Takaisin uskon alkulähteille

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 7-8/2011 Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3 Arken seurakunta juhli 25-vuotista taivaltaan

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta 8 ELOKUU 2009 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta s. 10 Brahim ja Sara Slawi ovat Ranskassa SANSAn arabian- kielisessä työssä s. 11 Radiolähetystyön

Lisätiedot

Päättäväisyys on tuonut elämään hyviä asioita NÄYTTELIJÄ ROSA HAUTALA. Miten voi selvitä vastoinkäymisten keskellä? Tukea elämänhallinnan koetuksiin

Päättäväisyys on tuonut elämään hyviä asioita NÄYTTELIJÄ ROSA HAUTALA. Miten voi selvitä vastoinkäymisten keskellä? Tukea elämänhallinnan koetuksiin Kevät-kesä 2015 SAVO-KARJALAN HYVÄ SANOMA NÄYTTELIJÄ ROSA HAUTALA Päättäväisyys on tuonut elämään hyviä asioita PSYKOLOGI, PSYKOTERAPEUTTI MARITA HIETALA Miten voi selvitä vastoinkäymisten keskellä? TARU

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

Olenko minä veljeni vartija?

Olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007 Helsinki Muistio Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007

Lisätiedot

Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010

Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010 Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys OTO-saarnaajien ja -työntekijöiden lehti Pääkirjoitus - Rakkaat kristityt Evankeliumi Tässä lehdessä olemme keskittyneet evankeliumin

Lisätiedot

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 3/2009 A PÄ Ä K I R J O I T U S Apostolisen kirkon jatkumossa Juhana Pohjola Luther-säätiö on nuori

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta Suomennos Jorma Pihkala JOHDANTO Japanin protestanttinen lähetyshistoria on varsin lyhyt. Kun amerikkalaiset sotalaivat pakottivat 250 vuotta muusta maailmasta

Lisätiedot