Palkat ja työajat nousseet keskusteluun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkat ja työajat nousseet keskusteluun"

Transkriptio

1 HELP-POSTI 2/2004 4/2007 HELP-POSTI 1/2004

2 4/2007 HELP-POSTI Pääkirjoitus Palkat ja työajat nousseet keskusteluun Viime aikoina on Suomen työmarkkinoilla ollut kiehuntaa. Tehyn aikomasta lakostaoli muodostumassa koko yhteiskuntaamme koskettava kriisi. Monilla muillakin aloilla on neuvoteltu työehtosopimuksista. Työntekijöiden mielestä sopimukset eivät tuo riittävää palkkaa ja työnantajien mielestä sopimukset ovat kestokyvyn ylärajoilla. Tämä ongelma lienee pysyvä. Myös helluntaiseurakuntien työntekijöiden palkoista ja työajoista on puhuttu ja kirjoitettu. RV-lehden etusivun otsikko nuorten työntekijöiden paremmista palkoista vanhempiin verrattuna kohahdutti kenttää. Oma pro gradututkimukseni päätoimista seurakuntatyötä tekevien helluntaipastoreiden työajoista on tuonut runsaasti palautetta. Tästä tutkimuksesta lisää tässä lehdessä. Helluntaiherätyksen työntekijöillä ei ole omaa edunvalvontajärjestöä. HELP on työntekijöiden jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea hengellisen työn tekijöitä heidän kutsumustyössään. Jäsenten ammattitaidon parantaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat myös sääntöihin kirjattuina. Keskinäinen yhteenkuuluvuus, yhteistoiminta ja sielunhoito ovat toimintamme kulmakiviä sääntöjemme mukaan. Jotain olemme Jumalan armosta saaneet aikaankin. Työkyvyn ylläpitoon on yhteiskunnassa kiinnitetty runsaasti huomiota. Omaa tutkimustani varten kahlasin läpi kymmeniä teoksia, joissa asiasta puhutaan. Se on ollut ja on jatkuvasti intensiivisen tutkimuksen kohteena. Väestön ikääntyminen ja työvoiman riittämättömyys ovat tärkeitä taustavaikuttajia. KELA myöntää TYK-kuntoutusta (Työkykyä ylläpitävää) lakisääteisesti oman harkintansa mukaan n vuotiaille vakinaisessa työsuhteessa oleville. HELP pääsi aikoinaan KELAn hyväksymälle listalle lähinnä yhdistyksemme aktiivisen terveydenhuoltoryhmän ansioista. Ylilääkäri Jukka-Pekka Kuokkanen on ollut keskeisin vaikuttaja asiassa. Hän 2

3 HELP-POSTI 4/2007 on täysin pyyteettömästi ja korvauksetta halunnut edistää työntekijäkuntamme asiaa. Olemme kiitolliset Jumalalle Jukka- Pekasta ja nöyrimmästi kiitollisia myös hänelle itselleen. Kokemukset ensimmäisestä kuntoutusryhmästä olivat erittäin rohkaisevat. Siihen pääsi mukaan kahdeksan työntekijää. Toinen ryhmä aloitti marraskuussa Tämän 7-henkisen ryhmän kuntoutusjakso kestää kevääseen Työaikakysymys nousi esille viime vuonna Turun työsuojelupiirin tehdessä tarkastusta Turun Helluntaiseurakunnassa. Ne uskonnollisten yhdyskuntien hengellistä työtä tekevät, joiden työ osuu viikonloppuihin, eivät ole varsinaisen työaikalain alaisia. Yhdistysmuotoiset helluntaiseurakunnat luetaan kuitenkin samaan kategoriaan, koska niiden työntekijöiden työ on samanlaista kuin varsinaisten uskonnollisten yhdyskuntienkin toimijoiden työ. Lain mukaan näillä tulisi olla 4 viikon jaksossa vapaapäivää. Mikä on tilanne helluntaiseurakunnissa? Mitä lain soveltaminen tulee aiheuttamaan käytännön tasolla? Miten toimitaan rikkomatta lakia? Mitä merkitsee kutsumustyö työntekijälle ja työnantajalle? Näiden kysymysten lisäksi tullaan kentällä törmäämään lukuisiin muihin kysymyksiin. Kaikkien kysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan hyvää tahtoa ja aimo annos talonpoikaisjärkeä. RV-lehden pääuutinen (RV 48/ 2007) nuorempien pastoreiden vanhempia paremmista palkoista on nostattanut kulmakarvoja. Asialla on monta puolta. On totta, että nykyinen nuori työntekijäpolvi on saanut aloittaa työnsä palkkauksen korkeammalta lähtötasolta kuin vanhempi polvi, joista monet lähtivät kentälle ilman kiinteää palkkaa. Useimpien kohdalla tilanne on pysynyt sitten vakiona : olematon lähtöpalkka on nousuista huolimatta ollut vuosien jälkeenkin lähes olematon. Tämä on fakta. Henkilökohtainen kutsu ja sydämen palo on kuitenkin ajanut liikkeelle. 3

4 4/2007 HELP-POSTI Kutsuja on ollut uskollinen. Työhistoria näkyy sitten eläkkeessä, jonka pienuus kertoo omaa kieltään. Nuorempi polvi on ollut onnekkaampi. On kuitenkin totuuden nimessä sanottava, että nuorille työntekijöille maksettu palkka ei useinkaan riitä perheen elättämiseen. Tämäkin on fakta. Tuskin kukaan nuorempikaan työntekijä on lähtenyt evankeliumin työhön palkan tähden. Hyvin koulutetut nuoret saisivat työmarkkinoilla varmasti paremman toimeentulon. Kutsumus on heillä yhtä vahva kuin vanhemmallakin polvella. Yhteiskunnan muuttuminen on tosiasia., joka on otettava huomioon. Luontoistalouskausi on auttamatta takanapäin. Paavalin ohje siitä, että evankeliumin työntekijän on saatava evankeliumista elatuksensa, on otettu kirjaimellisesti. Mutta perhe on unohdettu! Työntekijäkato näyttäisi uhkaavan helluntaiseurakuntia. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat työntekijät eläköityvät muutaman vuoden sisällä. Laskujeni mukaan viimeisen viiden vuoden aikana Talvipäivillä on siunattu noin 200 uutta työntekijää veljesyhteyteen. Missä he ovat nyt? Tulevaisuus ei ole nuorilla eikä se ole vanhemmilla. Se on Jumalan käsissä! Nämä kädet ohjatkoon herätysliikettämme ja sen seurakuntia. Tapio Sopanen 4

5 HELP-POSTI 4/2007 Nuoren julistajan identiteetti Nuori ihminen etsii itseään. Hän voi ihannoida menestyviä julistajia ja luoda heidän toimintansa mukaisia malleja omalle elämälleen. Ellei julistaja löydä omaa identiteettiään, hänestä tulee näyttelijä. Äänenpai- Kutsumuskestävyyden kipupisteitä 1 Piet. 2: 20-21: Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut Voimia kuluttava kärsimys voi tulla omasta syystä tai syyttä. Kipupisteet tulee tunnistaa voidaksemme varustautua molempien varalle. not, sanonnat ja eleet ovat jonkun toisen, ei omiamme. Jokaisen meistä on toimittava oman persoonallisuutensa puitteissa, muutoin emme jaksa. Tällaiset ulkonaiset seikat ovat kiusallisia, mutta todella vaikeaksi tilanne muodostuu silloin, kun pastorin itsetunto horjuu. Epäterve suhtautuminen itseensä heijastuu koko ihmis-suhdekenttään. Pastori joutuu asemansa puolesta olemaan esimiesasemassa, jolloin hänen puutteensa vaikuttavat koko seurakunnan toimin-taan. Itsetuntovaikeuksissa kamppaileva pastori saattaa sortua ns. kiipijän rooliin, kunnes hän saavuttaa urakehityksessään pätemättömyyden tason, jolloin hänestä tulee 5

6 4/2007 HELP-POSTI taakka itselleen ja sille organisaatiolle, jota hän palvelee. Kiipeilyyn sorrutaan, kun tehtävästä toiseen siirryttäessä katsotaan tapahtuneen ylenemistä tai taantumaa. Jumalan palvelijalle tällainen näkökulma on kuitenkin näennäinen ja vailla todellista merkitystä. Johtajuus on tuulinen paikka Hengellisen organisaation johtaminen on yleisten inhimillisten ihmissuhdelakien alainen. Organisaation jäsenet eivät näe aina johtajaansa todenmukaisesti. Usein häntä ihannoidaan aivan samoin kuin lapsi näkee vanhempansa eräässä kehitys-vaiheessa kaikkivoipana ja kyvyiltään rajattomana... Elämän arjessa illuusio johtajan kaikkivoipaisuudesta pyrkii murenemaan. Idealisoinnin päättyminen johtaa helposti johtajan perusteettomaan aliarviointiin. ( Matti Isohanni Suomen Lääkärilehdessä 3/ 81). Joskus meitä kehutaan ja joskus haukutaan. Parasta on suhtautua tyynin mielin niin toiseen kuin toiseenkin. Jos itsetuntomme on niin heikko, että olemme kehumisen kipeitä, saattaa sielumme murtua, kun lehti kääntyy ja kansansuosio lakkaa. Suhde vanhimpiin Jos julistajalla on liian idealistinen kuva työstään ja joukosta, jota hän palvelee ja jos ajatukset seurakunnasta tämän lisäksi heilahtelevat äärimmäisyydestä toiseen omien kokemusten, näkyjen ja tunnetilojen perusteella, on edessä todellisuuskriisi. Julistajan on löydettävä oikea suhtautumistapa seurakuntaan. Hänen on opittava elämään sen seurakunnan ehdoilla, jossa hän kulloinkin toimii. Kutsumuskestävyyden lujittamiseksi sananpalvelijan tulee omata positiivinen ja realistinen näky seurakunnasta. Tämä suhtautumistapa kumpuaa suoraan Raamatusta. Pyhä Sana ei peittele kristittyjen virheitä, mutta samalla siinä osoitetaan 6

7 HELP-POSTI 4/2007 seurakunnan pysyvä arvo ja Jumalan muuttavan voiman rajattomat mahdollisuudet. Meille on parasta, että katselemme seurakuntaa jumalallisesta näkökulmasta. Inhimillisessä joukossa vaikuttavat häiriötilat on nähtävä vain välivaiheena kuljettaessa kohti täydellisyyttä. Juhani Karvinen Juhani Karvinen on veteraanisarjan sananjulistaja. Hän on koko uransa ajan nähnyt tärkeäksi ohjata myös nuorempaa julistajapolvea kehittymään työssään. Vuonna 1987 Juhani julkaisi kirjan Nuori julistaja. Käytännön ohjeita seurakuntapalveluksessa esiintyviin kysymyksiin. Vuonna 2005 ilmestyi kirja Seurakuntaelämää nykyajassa, johon edellä mainittu kirja myös sisältyy. Juhanin opetuksista ovat tuhannet ihmiset saaneet virvoitusta ja rohkaisua. Hänen poikansa Matti työskentelee isänsä tavoin sananjulistajana. 7

8 4/2007 HELP-POSTI HELP RY KOKOSI TYÖNOHJAAJIA ISOON KIRJAAN Ryhmä helluntaiseurakuntiin kuuluvia työnohjaajia kokoontui Iso Kirjassa la suunnittelemaan Help ry:n valtakunnallisen työnohjaajarenkaan toimintamallia. Päivän ohjelmasta vastasivat Help ry:n terveydenhuoltoryhmän työnohjausvastaavat Jukka ja Mirjam Valopaasi Uudestakaupungista. Tällä kerralla palaverissa mukana olivat Sisko Oittinen Porista, Vuokko Pitkänen Kuopiosta, Sirpa Heiskanen-Hänninen Palokasta, Mikko Mäntynen Toijalasta, Sirpa Karjalainen Paltamosta ja Aila Lankinen Lahdesta. Palaverissa vieraili Help ry:n hallituksen puolesta sairaalapastori Tapio Kyyhkynen. Työnohjausrenkaaseen on ilmoittautunut mukaan vielä samanmoinen määrä kollegoja, joille tämä palaveriaika ei nyt sopinut. Työnohjaajien tausta on seurakuntatyön-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, monet toimivat työssään johtotehtävissä ja muutamalla on oma toiminimi. Seurakuntiimme kuuluvilla Kuvassa vasemmalta lukien Mikko Metsänen, Mirjam Valopaasi, Vuokko Pitkänen, Jukka Valopaasi, Sirpa Heiskanen-Hänninen, Aila Lankinen, Sirpa Karjalainen, Sisko Oittinen ja Help:n hallituksen edustajana Tapio Kyyhkynen. 8

9 HELP-POSTI 4/2007 työnohjaajilla on ollut jo pitkään halu ja näky palvella pastoreita ammattitaidollaan, mutta vasta kuluvan vuoden aikana olemme saaneet koottua heidät Help ry:n suosittelemaksi tiimiksi. halu ja näky palvella pastoreita ammattitaidollaan, mutta vasta kuluvan vuoden aikana olemme saaneet koottua heidät Help ry:n suosittelemaksi tiimiksi. Työnohjausta ei edelleenkään tunneta riittävästi seurakunnissa, vaikka ev.lut. kirkossa se on kuulunut hengellisten työntekijöiden toimenkuvaan jo vuosikymmeniä. Työnohjaajarenkaan tarkoituksena on välittää tietoa työnohjauksesta ja sen vaikutuksesta pastorien ammattitaidon ylläpitämisessä. Tavoitteena on myös purkaa virheellisiä käsityksiä, että työnohjaus auttaisi vasta uupuneita työntekijöitä. Työnohjauksesta kiinnostuneet saavat jo nyt Help ry:n kotisivuilta (www.helpry.com) yleistä tietoa asiasta ja jatkossa myös yhteystiedot häntä lähinnä olevista työnohjaajista. Pastorien ja seurakuntien vastuuhenkilöiden työhyvinvoinnista alettiin enenevästi puhua kymmenkunta vuotta sitten. Ison Kirjan toimesta perustettiin silloin ns. stressityöryhmä, joka oli ensimmäinen askel myös työnohjauksen saamiseksi pastorien ulottuville. Mirjam Valopaasi oli tällöin jo mukana suunnittelemassa aiheeseen liittyvää tiedottamista. Samaiset tehtävät lankesivat vuonna 2001 perustetulle Help ry:lle ja sen terveydenhuoltoryhmälle. Help ry:n tarkoituksena on tukea jäseniänsä heidän kutsumustyössään, parantaa ammattitaitoa ja auttaa seurakuntien palkattuja työntekijöitä työkykynsä ylläpitämisessä. Helluntaiherätyksen virallisiin yhdistyksiin kuuluvan Help:n terveydenhuoltoryhmään kuuluvat tällä hetkellä kokoonkutsujana johtava pastori Taisto Toivola, johtavat työterveyslääkärit Jukka-Pekka Kuokkanen ja Minna Talvio, työterveyshoitaja Leena Gustafsson, koulu- 9

10 4/2007 HELP-POSTI työntekijä Salme Pakkala sekä työnohjaajat Mirjam ja Jukka Valopaasi. Terveydenhuoltoryhmän toiminnassa tartuttiin aluksi pastorien työterveyshuolto- ja kuntoutusasioihin. Ensimmäinen Kelan kustantama helluntaipastoreiden Tyk-kuntoutuskurssi oli vuosina ja viime marraskuussa on käynnistynyt toinen. Myös seurakuntien työsuojeluohjeistuksen päivittäminen on ryhmän kuluvan vuoden teema. Yksittäiset pastorit ja seurakuntien työntekijäryhmät ovat saaneet työnohjausta muutamissa suurimmissa seurakunnissa ja niistä on kuulunut hyvää palautetta. Jatkossa tiedottamista tullaan tehostamaan, ja esim. Ristin Voitosta saam- me lukea tulevana vuonna entistä enemmän tämän aihealueen artikkeleja. Ideana nousi esille myös konferenssin yhteyteen pystytettävä infopiste, jossa työnohjaajia olisi paikalla tutustumista ja yhteydenottoja varten. Alla olevassa luettelossa on Help ry:n suosittelemia työnohjaajia, joihin voi ottaa yhteyttä. Renkaaseen voi edelleen ilmoittautua mukaan yhdyshenkilöiden kautta. Varsinkin Pohjanmaa, Lappi ja Itä-Suomi ovat tässä luettelossa vielä vailla työnohjaajia. Mirjam Valopaasi Anne Aaltio Sirpa Heiskanen-Hänninen Sirpa Karjalainen Mikko Metsänen Anna-Liisa Mikkonen Aila Lankinen Irma Mäkinen Riitta Mäntylä Sisko Oittinen Vuokko Pitkänen Petri Ruotsalainen Teuvo Toivanen Jukka Valopaasi Mirjam Valopaasi Jouko Vuorenniemi (Vantaa) (Jyväskylä) (Kajaani) (Toijala) (Espoo) (Lahti) (Pori) (Kuopio) (Pori) (Kuopio) (Jyväskylä) (Tampere) (Uusikaupunki) (Uusikaupunki) (Heinola) 10

11 EPÄUSKON VUORI HELP-POSTI 4/2007 Pyydän teiltä anteeksi sitä, että en ole kertonut tuttavastani Urposta sanaakaan. Syynä on varmaankin ollut se, ettei hänessä yksinkertaisesti ole ollut mitään kerrottavaa. Nyt oli kuitenkin aivan pakko tarttua kynään, sillä tapasin hänet pitkästä aikaa aivan sattumalta kaupungin katuvilinässä ja kuulin kummia. Hän kertoi aloittaneensa kiipeilyharrastuksen Kuninkaallisessa alpinistiseurassa. Urpo ja extreme, aivan uskomaton yhdistelmä. En ollut tuntea miestä ollenkaan, sillä hänestä huokui aivan uutta, nöyrää itsevarmuutta. Kädenpuristuskin oli miehekkään luja. Onnekseni hänellä ei ollut mitään kiireitä, joten sain tarpeeksi aikaa tyydyttää suunnattoman uteliaisuuteni. Kahvikupin hinta siitä oli aivan mitätön maksu. Kerroin tietenkin innoissani kalliokiipeilyharrastukseni jatkuvan entiseen malliin. Kavereiden kanssa oli kiva reissata ja löytää uusia haasteita. Mukavaa kun Urpokin oli nyt ikäänkuin kollega näissä kiipeilytouhuissa. Kysyessäni hänen viimeisimmistä valloituksistaan sain vastauksen, joka sai kahvini läikkymään. Hän kertoi valloittaneensa Epäuskon vuoren. Haukoin henkeäni pitkän aikaa, sillä siihen ei aivan moni pystykään. Moni tosin haaveilee siitä tai lukee vuoren valloituksesta kertovia kirjoja ja oppaita. Tunnustan oitis olevani yksi heistä. Pienten nyppylöiden valloitus tuottaa jo tyydytystä, mutta sen Mt. Everestiäkin korkeamman vuoren valloittaminen, miltähän se mahtaisi tuntua. Urpo, kuten muutkin tuon vuoren valloittaneet, joutui ensin tunnustamaan sen tosiasian, ettei sitä voi yksikään ihminen omin voimin valloittaa. Ihan kylmiltään tuota vuorta ei lähdetä valloittamaan, vaan ensin saadaan opastusta. Usko on tärkein tuosta opastuksesta saatava ominaisuus, sillä:... ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. 11

12 4/2007 HELP-POSTI (Hbr.11:6) Ainoastaan Kuninkaallisen alpinistiseuran jäsenetovat onnistuneet valloittamaan tuon vuoren. Tämä menestys johtuu siitä, että seuralla on aivan ilmiömäisen taitava opas. Hän toimii tässä tehtävässä Kuninkaan antamin täysin valtuuksin: Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. (Jh. 16:13-15) Legendaarisenkaan oppaan johdolla nousu ei silti ole kaikilta osin helppoa, vaan sinnikästä puurtamista: Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen mikä luvattu on. (Hbr.10:36) Yhden harjanteen valloituksen jälkeen on jo toinen edessä. Koulutuksesta oli apua näihinkin tilanteisiin. Urpon mielessä olivat nämä sanat: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentauminen sen mukaan, mikä ei näy. (Hbr.11:1) Huipulle päästyään Urpo kertoi muistaneensa Abesta, jo edesmenneestä legendaarisesta alpinistiseuran jäsenestä kertovat sanat: mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. (Rm 4:20,21) Tuon vuoren valloitus on jättänyt Urpoon jälkensä. Sen huomasi siitä, vaikka olenkin häntä päätä pitempi, että hän tuntui näkevän paljon pidemmälle kuin minä. Olen aivan innoissani ja kerroin heti kavereille. Jos kerran Urpo niminen mies valloittaa Epäuskon vuoren, niin kyllä kai se käy meiltäkin. Ja samaan tahdon innostaa teitäkin. Exremeterveisin J. P. 12

13 HELP-POSTI 4/2007 Valossa vaeltaminen Ef. 5:6-14 Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. ( 5:6,7) 13 Niin Paavalin aikana kuin tänäänkin on niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että Raamatun moraali on liian ahdas ja vaativa. Ihmiselle pitää antaa vapaus elää niin kuin kukin itse haluaa. Hänen pitää saada toteuttaa itseään ja kaikkia halujaan vapaasti. syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme (1.Kor.15:32). Väärennetyn vapauden nimissä he yrittävät saattaa vasta synnistä vapautuneet uudelleen synnin orjuuteen turhanpäiväisten väitteiden (4:17) kautta. Uskovien ei pidä antautua narrattaviksi hyödyttömien puheiden tähden, jotka ovat lähtöisin itse valheen ja petoksien isästä (2:2). Paavali sanoo, että edellä niin mainittujen tyhjien puheiden kuin rivouksien ja typerän ilveilynkin tähden Jumalan viha kohtaa näitä tottelemattomuuden lapsia. Kristuksen omien ei pidä olla millään tavalla osallisia näihin pettäviin puheisiin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. ( 5:8-10) Paavali varoittaa toistamiseen, että uskovien ei tule millään tavalla antautua osalliseksi jumalattomien turhiin puheisiin, sillä he ovat saaneet kokea Jumalan armosta suu-

14 4/2007 HELP-POSTI ren muutoksen. Ennen he eivät vain vaeltaneet pimeydessä, vaan he olivat pimeys, mutta Kristuksessa he kohtasivat maailman valon. Vastaanotettuaan Jeesuksen (Joh.8:12) he nyt ovat valo Herrassa. Jeesus itse antoi opetuslapsilleen tehtävän olla maailman valo (Matt. 5:14-16). Vain Kristuksessa voi uskova olla valona maailmassa ja Hänen yhteydessään uskova saa myös voiman vaeltaa valon lapsena. Valon lapsena vaeltaminen tulee ilmi siten, että Kristus-valo tuottaa hedelmää siinä vaeltavan elämässä, se on kaikenlaista hyvyyttä, vanhurskautta ja totuutta. Paavalin tässä mainitsema vanhurskaus tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii elämään ja käyttäytymään kaikessa Jumalan tahdon mukaisesti. Se on ns.elämän vanhurskautta. Tässä Paavali puhuu Valon tuottamista hedelmistä pimeyden tuottamien häpeällisten ja kirouksia ja tuskaa tuovien hedelmien vastakohtana. Galatalaiskirjeessä (5:22) hän puhuu Jumalan Hengen hedelmistä ihmisen turmeltuneen lihan hedelmien vastakohtana. Jumalasta syntynyt ihminen rakastaa sydämestään Jumalaa ja haluaa elää Hänen tahtonsa mukaisesti. Tietääkseen mikä Jumalan tahto on, hänen tulee tutkia Jumalan Sanaa. Jos uskova laiminlyö Sanan lukemisen, ei Jumalan tahto pysy kirkkaana ja elävänä hänen mielessään. Silloin hän voi helpommin eksyä Jumalan tahdon tieltä. Siksi Paavali kehottaa uskovia jatkuvasti tutkimaan mikä on Jumalalle mieleistä. Jumalan Sana voi näin varjella uskovaa lankeamasta. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi on valoa. Sen vuoksi sanotaan: Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! (5:11-14) Paavali varoittaa uskovia osallistumasta mihinkään pimeyden tekoi- 14

15 HELP-POSTI 4/2007 hin, jotka tuovat kirousta ja murhetta. Ne ovat kaikkea hyvyyttä vailla, eivätkä koskaan tuota kunniaa Jumalan nimelle eikä Hänen valtavalle rakkaudelleen. Ne hyvän hedelmän sijasta tuottavat vain häpeää tekijälleen ja myös Jumalalle. Jeesus sanoi: Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. (Lk.16:13) Paavali varoittaa vakavasti uskovia pimeyden tekoihin osallistumisesta, mikä uskovalle on itsensä pettämistä. Se on sielunvihollisen valhe, että ihminen voisi päivällä seurata Jeesusta ja illan pimeydessä tai muuten salassa osallistuisi pimeyden tekoihin. Jos vihollinen on saanut sinut petetyksi pimeyden tekoihin, nöyrry nyt heti Jeesuksen jalkojen juureen tunnustamaan kaikki pimeyden teot. Vielä nyt, kun luet tätä Efesolaiskirjeen opetusta, Jumala armossaan vetää sinua Vapahtajasi luokse. Juuri nyt Jeesuksen veri voi puhdistaa sinut ja uudistaa sinun uskosi niin, että voit Jeesuksen avulla vaeltaa todellisena valkeuden lapsena. Paavali kehottaa uskovia nuhtelemaan ihmisiä pimeyden teoista. Tätä ei voi tehdä koskaan korskealla mielellä luullen itseänsä paremmaksi kuin tuo nuhtelun tarpeessa oleva lähimmäisemme. Meidän tulee aina muistaa se, että ilman Jumalan anteeksiantamusta ja valtavaa armoa, me itsekin olisimme vielä täysin pimeyden vallassa. Vain Jumalan armosta me olemme tänään valkeuden lapsia ja Jeesus, maailman Valo voi pahimmankin vielä tänään pimeydessä vaeltavan ihmisen muuttaa ja tuoda valoon. Vain Jumalan valtavan armon tajuaminen voi tuoda meidän sydämiimme sitä rakkautta, joka kautta nuhdetta kuuleva voi tuntea Jumalan rakkauden ja muuttua. Ilman Jumalallista rakkautta (Rm. 5:5) meidän nuh 15

16 4/2007 HELP-POSTI teemme eivät voi tuottaa hyvää hedelmää. Ne vain kovettavat nuhdeltavan sydäntä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Paavali vielä kerran tuo ilmi sen, että pimeyden lasten teot eivät ole sopivia keskustelun aiheita uskoville. Aikanaan kaikki häpeälliset pimeyden teotkin tulevat ilmi, kun valkeus ne paljastaa. Kuitenkin kun syntinen tulee valkeuteen, Jeesuksen luokse, hänellä on mahdollisuus päästä pimeyden tekojen tuomasta kirouksesta. Kun annamme Kristus-valon paljastaa syntimme (1.Joh.1:9) silloin, Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämän ihanan mahdollisuuden päästä kaikista pimeyden teoista, synnin saastasta ja sen tuomasta tuomiosta Jumala on meille valmistanut. Hän antaa synnit anteeksi ilman meidän ansioitamme aivan lahjana jokaiselle, joka Jeesuksen luokse tulee ja turvautuu Häneen. Siihen Paavali kehottaa kaikkia ihmisiä viittaamalla Jesajan sanoihin, Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Apostoli Johannes vahvistaa, aivan kuin sinetöi, Paavalin opetuksen 1. kirjeensä 1:ssä luvussa. Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys Hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1. Joh.1:5-7) Antautukaamme siis Kristuksen valaistaviksi päivittäin ja hetkittäin. Silloin meidän ei tarvitse kantaa mitään synnin taakkoja vaan saamme vaeltaa suloisessa yhteydessä Jeesuksen kanssa, ja meillä on hyvä yhteys myös veljien ja sisarten kanssa seurakunnassa. Aarno Salmenkivi 16

17 HELP-POSTI 4/2007 TYÖTERVEYSHUOLTO (LOPULTAKIN!) KUNTOON On edelleenkin käynyt ilmi, että kaikissa seurakunnissa työterveysasiat eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Lain mukaan työantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto, vaikka työntekijöitä olisi vain yksikin. Myös osaaikaiselle on velvoite hankkia työterveyshuollon palvelut. Lain mukaan työnantaja voi hankkia työntekijälleen työterveyshuollon joko a) kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta b) yksityiseltä lääkäriasemalta c) työnantajien yhteiseltä työterveysasemalta tai d) perustaa oman työterveysaseman Laajuudeltaan työterveyshuolto voi olla 1) lakisääteistä eli sisältää vain pakollisen, ennaltaehkäisevän palvelun tai 2) kokonaisvaltaista, jolloin sii hen kuuluu myös sairaanhoi to ennalta sovitussa laajuu dessa. HELP:n terveystyöryhmän pari vuotta sitten tekemän kartoituksen ja myös jäsenten havaintojen mukaan seurakunnissa järjestämistapa ja laajuus vaihtelee huomattavasti. Pienillä paikkakunnilla yleisin palvelun hankintapaikka on terveyskeskus. Suuremmissa kaupungeissa on tehty sopimuksia myös paikallisten lääkäriasemien tai asemaketjujen kanssa. Työterveyshuollon laajuus vaihtelee kovasti, mutta sairaanhoitoa sopimuksiin ei kovin laajasti sisälly. Nykytilanne on monella tapaa epätyydyttävä. Pelkkä lakisääteinen osa ei vielä tuo paljonkaan hyötyä erityisesti pastorin työhön. Terveyskeskusten kyky ja mielenkiinto palvelujen järjestämiseen on vaihteleva, joillakin paikkakun 17

18 4/2007 HELP-POSTI nilla suorastaan heikko. Lisäksi juuri pienimmillä paikkakunnilla seurakunnan pastori saattaa olla tunnettu hahmo, joka voi kokea asioinnin oman paikkakunnan terveysasemalla joskus hyvinkin henkilökohtaisissa terveysasioissa jopa kiusalliseksi. Isommilla paikkakunnilla taas seurakunnat ovat suhteellisen pieniä työnantajia, jotka joutuvat laadukkaampia yleensä yksityisesti tuotettuja palveluita hankkiessaan tyytymään perushinnoitteluun eli maksamaan kaikesta täyden listahinnan. Ehdotus HELP:n terveystyöryhmän puheenjohtaja ehdottaa, että HELP ry:n toimesta järjestetään valtakunnallinen puitekilpailutus työterveyshuollon toimijoille. Ideana on pyytää tarjousta kohtalaisen kattavasta ja hinnaltaan kilpailukykyisestä työterveyshuollosta kaikilta halukkailta yksityisiltä toimijoilta. Kilpailutuksen tuloksena syntyvä palvelusopimus on luonteeltaan puitesopimus: siihen olisi mahdollista (mutta ei pakollista) liittyä sovituilla ehdoilla. Se ei siis vielä velvoita seurakuntia mihinkään, ja yksittäistä seurakuntaa koskeva sopimus astuu voimaan vasta paikallisesti niin sovittaessa. Ehdotuksen hyödyt: - Taloudelliset perusteet saadaan ns. suurostajan edut: kokonaishenkilömäärä, jolle tarjousta pyydetään lienee yli 300 henkilöä - Laadulliset perusteet kilpailutuksen yhteydessä tu lee yksityiskohtaisesti määri tellyksi hyvä työ terveyshuol totaso: joka seurakunnan ei tarvitse miettiä asiaa tuttujen ja kylänmiesten kautta myös muilta palveluntuottajil ta mahdollisesti paikallisesti pyydettävissä tarjouksissa voi daan käyttää tätä vertailupoh jana HELPin missioon liittyvät perusteet työhyvinvoinnin tärkeys nousee luontevasti esille seurakuntien päättävissä elimissä käytävissä keskusteluissa Ehdotuksen on tehnyt HELP ry:n terveystyöryhmän puheenjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri, ylilääkäri Jukka-Pekka Kuokkanen. Hän on valmis antamaan myös käytännön apua asiassa. Ehdotus on mielestäni tarkan harkinnan arvoinen. Tapio Sopanen 18

19 HELP-POSTI 4/2007 HELLUNTAI- PASTORIN AJANKÄYTTÖ Tein Walesin yliopiston Master of Theology tutkintoon liittyvän pro gradu-tutkielman päätoimisten seurakuntapastorien ajankäytöstä. Tutkimukseen osallistui 18 miespuolista ja 3 naispuolista seurakuntatyöntekijää, joista useimmat ovat HELP ry:n jäseniä. Tutkimusajankohta oli Tutkittavat pitivät päiväkirjaa tekemistään 15 minuutin tarkkuudella. Tulokset osoittavat, että pastoreiden työaika on selvästi keskimääräistä suomalaista viikkotyöaikaa pitempi. Tuloksia tarkastellaan lähinnä oman jaksamisen kannalta. Mihin aika kuluu? Tutkimuksen mukaan pastorien ajankäyttö jakautuu 7 kategoriaan, joista tärkein on varsinainen seurakuntatyö. Se taas jakautuu 13 alakategoriaan: 1) jumalanpalvelus- ja kokoustoiminta valmisteluineen 2) sielunhoito 3) toimistotehtävät 4) puhelinkontaktit 5) hallinnolliset tehtävät 6) johtaminen 19 7) tervehdyskäynnit 8) palaverit eri työmuotojen edustajien kanssa 9) sähköposti 10) henkilökohtaiset kontaktit 11) suunnittelutyö 12) veljespiirin yhteisiä asioita 13) seurakunnan ulkopuoli nen julistustyö. Muut kategoriat ovat: - perheen hyväksi käytetty aika - vapaa-aika, harrastukset ja omat asiat - lepo, yöuni ja vapaapäivät - itsensä kehittäminen - oma hartauselämä - sosiaaliset kontaktit työn ulko puolella Tutkitut helluntaipastorit tekevät yleensä pitkiä työpäiviä. Pisin oli 13 tuntia 15 minuuttia. Pisin työviikko oli 62 h 30 min. Tutkimusryhmällä oli 7-päiväisiä työviikkoja kaikkiaan 26. Korkea kutsumustietoisuus Selkeät ongelma-alueet tutkimuksen mukaan näyttäisivät olevan työ- ja vapaa-ajan välisen rajan vetä-

20 4/2007 HELP-POSTI minen sekä sosiaalisten kontaktien ohuus työn ulkopuolella. Työlle ja perheelle annettu aika näyttäisivät myös kilpailevan keskenään. Työn kuormittavuus lähinnä ihmissuhteiden kautta näkyy myös tuloksissa. Vahva työmotivaatio ja syvä kutsumustietoisuus auttavat jaksamaan. Pastorit mieltävät varsinaiseksi työnantajakseen Jumalan ja vasta toissijaisesti seurakunnan. Kutsumustietoisuuteen liittyy voimakas sitoutuminen työhön ja sen päämääriin. Kutsumus antaa myös energiaa työhön. Tutkittujen pastoreiden kutsumustietoisuus on erittäin korkeaa luokkaa. Se näyttää olevan tärkein työssä kiinni pitävä tekijä. Kutsumus nousee työn rasittavuutta tärkeämmäksi tekijäksi. Työn rasittavuus ei johdu vain pitkistä työpäivistä, vaan erityisesti ihmissuhdekysymykset näyttävät rasittavan usean pastorin elämää. Yhteistoimintaongelmat, erilaiset näkemykset työtavoista ja painopistealueista tulivat esiin tutkimuksessa. Suurimmaksi syyksi osoittautuu ihmisten erilaisuus. Ristiriitaiset näkemykset ja makukysymykset kuormittavat pastoria. On mahdotonta olla kaikille mieliksi. Kaikki nämä koettelevat kutsumuksen perusteita. Vahva kutsumuspohja on kuitenkin kestänyt ja antanut voimia jatkaa jopa uupumisen partaalla hoiputtaessa. Korkea työmotivaatio näkyy tuloksissa, samoin työmoraali. Syyn tähän katson olevan juuri kutsumuksen. Työ tuntuu mielekkäältä ja samalla haastavalta. Työ sinänsä ei ole uuvuttava tekijä. Todellinen jaksamiskeino on oman hartauselämän vaaliminen. Tämän ovat useimmat pastorit oivaltaneet. Johtopäätöksiä Pastorin työ on mielenkiintoista ja haastavaa, mutta samalla henkisesti rasittavaa. Työ- ja yksityisajan erottaminen tuntuu olevan yleinen ongelma. Tämä erottaminen on kuitenkin välttämätöntä. Yksityisaikaa on yksinkertaisesti pystyttävä ottamaan. Tämä taas vaatii ajankäytön suunnittelua. Pastorin on luvallista oppia sanomaan tarvittaessa myös ei. Per- 20

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä esityksessä

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää.

Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää. Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää. Matkan perustana on aito ja alkuperäinen kristinusko. Kuva: futureimagebank.com

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata?

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata? Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata? Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 3 Oletko löytänyt lahjasi?

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 3 Oletko löytänyt lahjasi? Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 3 Oletko löytänyt lahjasi? Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi:

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi: ARMON OSALLISUUS Olemme kuulleet edellä opetusta armon olemuksesta, siitä millaista armo on olemukseltaan. En mene tässä opetuksessa siihen, mitä tämä armo on, koska se tuli esille edellisessä r-tunnissa.

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot