Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty / Soili Kajaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste"

Transkriptio

1 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty / Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollisus jatkaa kaksivuotisessa vaativan erityistason (VET) koulutuksessa, jolloin koulutuksen kokonaislaajuudeksi siis tulee 4+2 vuotta. Koulutukset järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat yliopistojen täydennyskoulutuslaitokset tai vastaavat sekä sairaanhoitopiirit. Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä viisi YET-koulutusta keskuspaikkoina Helsinki/Vantaa, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Imatra sekä yksi VET-koulutus keskuspaikkana Jyväskylä. Koulutukset on yleensä suunniteltu aikuisten kanssa psykoterapiatyötä tekeville. Helsinki/Vantaan ja Jyväskylän koulutuksessa on erillinen lasten ja nuorten psykoterapeuteiksi opiskelevien ryhmä, jolloin osa teoriaseminaareista ja kaikki työnohjaukset on eriytettyjä. Muissakin koulutuksissa lasten ja nuorten terapeuteilla on oma työnohjaus- ja tutorryhmänsä. Yhdistyksen koulutustoimintaa suunnittelee, kehittää ja koordinoi kouluttajafoorumi, joka myös seuraa koulutusten toteutumista. Kouluttajafoorumi järjestää lisäksi kouluttajien omaa kouluttautumista. Kouluttajafoorumiin kuuluvat yhdistyksen keskeiset kouluttajat, jotka kaikki ovat VET-tasoisia psykoterapeutteja, sekä yhdistyksen hallitus. Kouluttajafoorumi kokoontuu kahdesti vuodessa: kevätkokous kestää päivän, syyskokous alkaa jo edellisenä iltana ja jatkuu seuraavan päivän. Yhdistyksellä on kolmihenkinen eettinen toimikunta. Jokaisella koulutuksella on kaksi tai kolme johtajaa, jotka yhdessä koulutustoimikunnan kanssa vastaavat koulutuksen yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja ohjelmasta. Taloudellinen vastuu ja hallinnointi on koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaavilla yhteistyökumppaneilla. Yhdistyksen koulutukset noudattavat TEO:n psykoterapiakoulutuksille asettamia vaatimuksia (1997, 2005) ja Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistiossa (2003) esitettyjä koulutusvaatimuksia ja -periaatteita. 1

2 Hallitus tai sen nimeämä työryhmä arvioi ja kehittää koulutuksia säännöllisesti yhdessä kouluttajafoorumin kanssa. Kehitystyö perustuu edellisistä ja meneillään olevista koulutuksista saatuihin palautteisiin ja kokemuksiin, viranomaismääräyksiin ja sekä kotimaisen että kansainvälisen kehityksen seurantaan. Koulutuksiemme laadukkuuteen ja yleiseen vertailtavuuteen TEO:n ja eurooppalaisen kattojärjestön European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) linjausten mukaisesti kiinnitetään aktiivista huomiota. Yhdistyksemme antaa koulutuksilleen laatutakuun. Yhdistyksemme pitää myös vireillä jatkuvaa laatukriteeristön arviointia ja kehittämistä koulutustensa seurannan ja vertailtavuuden tukemiseksi. YET-koulutus Koulutuksen runko Koulutus kestää neljä vuotta ja se on systemaattinen ja prosessiluontoinen. Koulutus muodostuu seuraavista osista: - Teoreettinen koulutus 400 t. Teoreettinen koulutus jakautuu seminaariopetukseen ja pienryhmäohjaukseen. Osa seminaareista on kliinisiä seminaareja. Lisäksi teoreettiseen koulutukseen kuuluu kognitiivisen psykoterapian keskeiseen kirjallisuuteen perehtymistä t työnohjausta viiden hengen ryhmässä. Mikäli ryhmäkoko on pienempi, vaadittava tuntimäärä voi pienetä 10 tunnilla aina yhden hengen vähenemistä kohden. Työnohjauksessa käsiteltyjen koulutuspotilaiden määrä on 4-6, joista vähintään yksi on pitkä terapia. Työnohjaus on prosessi, jossa seurataan saman potilaan terapia alusta loppuun. Työnohjauksen tukena käytetään kirjallisia väliraportteja sekä ääni- ja kuvanauhoja. Koulutuspotilaista laaditaan kirjallinen loppuraportti. - Ryhmämuotoinen ja ja henkilökohtainen psykoterapia, yhteensä vähintään 80 t - Julkaisukelpoisen teoriaa ja omaa potilastyöskentelyä yhdistävän katsauksen tekeminen sovitulta kognitiivisen psykoterapian alueelta. Kaikki kouluttajat ovat kognitiivisia VET-psykoterapeutteja tai ulkomaisia eityisasiantuntijoita. Työnohjaajat ja koulutusterapeutit ovat kognitiivisia VET-psykoterapeutteja. VET-koulutus Koulutus kestää kuusi vuotta vuotta ja se on systemaattinen ja prosessiluontoinen. Siihen sisältyy nelivuotinen YET-koulutus ja kaksivuotinen VET-koulutus. VET-koulutukseen pääsy edellyttää, että yhdistyksen järjestämä YET-koulutus on suoritettu.. Kolmivuotisen ETkoulutuksen suorittaneet ovat voineet täydentää opintonsa vastaamaan YET:tä. 2

3 Koulutuksen rakenne: - Teoriaopetusta 300 tuntia: Seminaariopetusta 11 x 15 t, yht. 165 t Osallistuminen kansainväliseen kongressiin 20 t Omaan erityisalaan liittyvä vapaavalintainen seminaari 15 t Opinnäytetyönohjaus 20 t - Työnohjaus 80 t - Koulutuspsykoterapia 50 t - Omatoiminen opiskelu 450 t: opinnäytetyön tekeminen, kirjallisuuteen perehtyminen, psykoterapia- ja työnohjaustyöskentely sekä kouluttajana toimiminen. Teoriakouluttajat ja työnohjaajat ovat yleensä yhdistyksen kouluttajaterapeutteja, koulutusterapeutit joko kouluttajaterapeutteja tai VET-terapeutteja.. Kouluttajapsykoterapeutti-pätevyys Yhdistyksen hallituksen nimeämä kolmihenkinen toimikunta myöntää kouluttajaterapeuttipätevyyden VET-terapeuteille, jotka täyttävät kriteerit. Kriteereissä edellytetään VET-pätevyyden jälkeistä kognitiivisen psykoterapian kouluttautumista ja kouluttamista. Koulutusohjelmat Alla esimerkki YET-koulutuksen ohjelmasta ja käynnissä olevan VET-koulutuksen ohjelma KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN YLEMMÄN ERITYISTASON KOULUTUS Järjestäjinä: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry. ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia KOULUTUSOHJELMA VUOSILLE

4 ENSIMMÄINEN LUKUVUOSI Tavoitteet: Perehtyä kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteisiin ja perinteisiin työskentelymalleihin Tunnistaa kognitiivisen psykoterapian tunnusmerkkejä verrattuna muihin psykoterapiasuuntauksiin omaksua kognitiivis-behavioraaliset työtavat oppia masennuksen ja ahdistuksen hoitomallit tutustua kognitiiviseen kehitysnäkökulmaan orientoitua itsereflektiiviseen työskentelyyn liittyä oppimisryhmään ja kognitiivisten psykoterapeuttien yhteisöön TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS 1. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja suuntaukset Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Armi Hakanen ja Merja Kuusela S., S., Helsinki: Kognitiiviseen psykoterapiaan, koulutusohjelmaan ja ryhmään tutustuminen Ennakkotehtävä 1: Orientoituminen kognitiivisen psykoterapiaan Ennakkotehtävä 2: Kognitiivisen psykoterapian keskeiset taustakäsitteet Kuusinen K.-L. (2001) Yleiskatsaus kognitiivisiin terapioihin. eoksessa Kähkönen, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Toskala, A. (2001) Kognitiivisten psykoterapioiden historia. Teoksessa Kähkönen, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Karila, I., Holmberg, N. ja Laaksonen, R. (2001) Käsitteellistäminen. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim. 2. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Käsitteellistäminen kognitiivisessa psykoterapiassa Psykoterapia osana lääketiedettä ja psykiatriaa 4

5 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Armi Hakanen ja Merja Kuusela, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Teijo Laine Käsitteellistämisen omaksuminen ja käsityksen luominen siitä, mitä on kognitiivinen psykoterapia psykiatrian ja lääketieteen osana Ennakkotehtävä 3: Kognitiivis-behavioraalinen käsitteellistäminen Ennakkotehtävä 4: ABC-malli (RET) Kähkönen, S. (2001): Kognitiivisen psykoterapian teho ja lääkehoidon yhdistäminen. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Beck, J. (1996) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford. Luvut 1 5 ja SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Depressio ja kognitiiviset työtavat Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Perehtyä depression hoidon keskeisiin kognitiivisiin malleihin ja työtapoihin Beck, J. (1996) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford. Luvut 6 13 ja Karila, I. (2001) Masennushäiriöt. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. TUTORSEMINAARI 1 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen (2 ryhmää) Tutor: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen and Kirjallisuus: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö 5

6 Kirjallisuus: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Sivut. 1 41, ja lisäksi artikkelit: Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: the nuts and bolts. (2002). Friedberg, R.D. ja McClure, J.M. (Edits.) New York: Guilford. Sivut 2 9 ja Kendall, P. & Suveg, C. (2006) Treating anxiety disorders in youth. Teoksessa: Kendall, P. (Edit.) Child and adolescent therapy. New York: Guilford. 3. uudistettu painos. 4. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Ahdistus ja sen hoito Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Soili Kajaste sopivien Ahdistushäiriöiden eri muotojen tunnistamisen ja käsitteellistämisen sekä niihin hoitomenetelmien hallinnan kehittäminen Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa 5. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Suru ja traumat (Death, Loss and the Quest for Meaning: Grief Therapy as Meaning Reconstruction) Kouluttaja: Robert Neimeyer, PhD, Professor of Psychology Department of Psychology, The University of Memphis Ymmärtää suruprosessia ihmisen merkitysmaailman uudelleenluomisen näkökulmasta: 1) oppia tunnistamaan sen, milloin ja miten potilaan merkityssysteemi on trauman seurauksena rikkoontunut 2) osata valita sopivat narratiiviset menetelmät, joilla asiakasta voidaan auttaa surusta selviytymisessä 3) omaksua metaforisen kuuntelun periaatteet, joiden avulla voi saada ymmärryksen siitä, mitä henkilökohtaisia merkityksiä asiakkaan suremiseen liittyy 4) perehtyä merkityksiä muuttavaan haastattelumenetelmään Niemeyer, R.A. & Buchanan-Arvay, M. (2004) Performing the self therapeutic enactment and the narrative integration of traumatic loss. Teoksessa: Hermans, J.M. & Dimaggio, G. (edits.) The dialogical self in psychotherapy New York: Brunner-Routledge. Sivut

7 6. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Kehityspsykologia ja kognitiivinen psykoterapia Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Jorma Fredriksson Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen tarkastelu siltä osin kuin sillä on relevanssia kognitiivisen psykoterapian kannalta Ennakkotehtävä 5: Nimikkolapsitehtävä Harter, S. (1999) The construction of the self. New York: The Guilford Press. Sivut Lukuvuoden kirjallisuus: Kaikille yhteinen: Beck, J. (1995) Cognitive therapy. Basics and beyond. New York: Guilford. Harter, S. (1999) The construction of the self. New York: Guilford. Sivut Kognitiivinen psykoterapia (2001) Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.). Helsinki: Duodecim. Kuusela, Merja: RET vanha menetelmä arvoon arvaamattomaan. Ohjauskäytäntö 3/93, s Niemeyer, R.A. & Buchanan-Arvay, M. (2004) Performing the self: therapeutic enactment and the narrative integration of traumatic loss. Teoksessa: Hermans, J.M. & Dimaggio, G. (edits.) The dialogical self in psychotherapy, New York: Brunner-Routledge. Lisäksi monistettua tai verkossa olevaa materiaalia Aikuisten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Friedberg, R. D. ja McClure, J. M. (2002) (Edits.) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: the nuts and bolts. Sivut 2 9 ja ) Kendall, P & Suveg, C (2006) Treating anxiety disorders in youth. Teoksessa: Kendall, P (Edit.) Child and adolescent therapy. New York: Guilford. 3. uudistettu painos. Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley.Sivut. 1 41, ja

8 TYÖNOHJAUS Ajalla syksy 2006 kevät 2008 tavoitteena on yhteensä 90 tuntia ryhmätyönohjauksena. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tavoitteena on yhteensä 45 tuntia ryhmätyönohjauksena. Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Soili Kajaste ja Irma Karila ja kognitiivisen psykoterapian VETpsykoterapeutti Merja Kuusela Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Allan Sandroos ja Unto Tiitinen RYHMÄMUOTOINEN KOULUTUSPSYKOTERAPIA SYKSY 2006 KEVÄT 2007, YHTEENSÄ 40 TUNTIA: , ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 1 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kaarina Haarala , ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 2 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kaarina Haarala ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 3 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 4 Psykoterapeutti: Kognitiiviisen psykoterapian VETpsykoterapeutti Kristiina Poutala ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 5 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Jukka Vapaavuori 8

9 TOINEN LUKUVUOSI Tavoitteet: ymmärtää kognitiivisen psykoterapian kehityspsykologiset, kiintymyssuhdeteoreettiset ja vuorovaikutukselliset aspektit omaksua kognitiivisen psykoterapian emotionaalinen ja kokemuksellinen näkökulma perehtyä kognitiivisen psykoterapian kokemuksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin työskentelytapoihin oppia persoonallisuushäiriöiden ja päihdeongelmien hoitomallit kehittää omaa itsereflektiota ja sitä kautta omaa toimintaa psykoterapeuttina TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS 7. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia Kouluttaja: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Anne Kauppi Opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian teoreettisiin lähtökohtiin ja työskentelytapoihin. Ennakkotehtävä LN1: Työmenetelmäesittely Friedberg, R D & McClure J M. (edits.) (2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford, s SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 8. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Kiintymyssuhdeteoria ja sen merkitys psykoterapiassa Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kirsti-Liisa Kuusinen Kiintymyssuhdeteorian tunteminen ja potilaan ja psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ko. teorian viitekehyksessä Bowlby, J. (1988) A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Kirjassa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY. 9

10 Shorey, H. & Snyder, C.R. (2006) The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 1, TUTORSEMINAARI 2 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Kirjallisuus: Greenberg, L. & Paivio, S. (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö New Kirjallisuus: Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997) Working with emotions in psychotherapy. York: Guilford. 8. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 9. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Emootiot ja kokemukselliset työtavat Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Perehtyä siihen 1) mitä tunteet ovat ja miten niitä voi muuttaa terapian keinoin 2) mitä kokemukselliset työtavat ovat, milloin niitä on hyvä ottaa käyttöön 3) tutustua niiden käyttöön tekemällä harjoitteita pienryhmissä Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tuoli ja tunteet. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, Piiroinen, P., Tiula-Alho, S. & Virtanen, M. (2006) Clara Hillin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, (2), TUTORSEMINAARI 3 4 tuntia 10

11 Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Kirjallisuus: Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö York: Kirjallisuus: Safran, J.D. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New Guilford, s sekä seuraavat artikkelit Kauppi, A. (2007) Turvattomissa olosuhteissa eläneen lapsen kognitiivinen terapia.. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Näntö, L. (2007) Leikin mahdollisuudet lasten kognitiivisessa psykoterapiassa.. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Eeva-Liisa Järvinen (2007) Allianssi lasten psykoterapiassa Miks mun pittää täällä käydä? Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia työhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. 9. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/10. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Vuorovaikutus psykoterapiassa Seminaaripäiviin sisältyy sekä kaikille yhteisiä osia että eriytetyt osat aikuisryhmälle ja lasten ja nuorten ryhmille. Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Risto Moilanen ja Jukka Vapaavuori Tavoitteena on perehtyä siihen 1. miten psykoterapiasuhde toimii kognitiivisessa psykoterapiassa ja miten se käsitteellistetään 2. miten psykoterapiasuhde muodostuu lasten. nuorten ja aikuisten psykoterapiassa 3. miten psykoterapiasuhteen ja terapiavuorovaikutuksen jumeja ja häiriöitä voidaan hyödyntää suotuisan muutoksen kannalta. 11

12 Leahy, R. (2007) Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A socialcognitive model. Teoksessa: Gilbert, P. & Leahy, R. (toim.) The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York: Routledge. TUTORSEMINAARI 4 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Kirjallisuus: Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Kirjallisuus: Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A practioner s guide. New York: Guilford (osia) sekä artikkelit: Freeman, A. & Rigby, A. (2006) Personality disorders among children and adolescents: Is it an unlikely diagnosis? Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds): Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York: Guilford, s Spirito, A. & Esposito-Smythers, C. (2006) Addressing adolescent suicidal behaviour.cognitive-behavioral strategies. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, sivut Shirk, S. & Burwell, R. & Harter, S. (2006) Strategies to modify low self-esteem in adolescents. Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds) Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York. 10. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 11. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Persoonallisuushäiriöt 1: Skeematerapia Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Anna-Maija Kokko 12

13 Tutustua skeematerapiaan teoriaan ja käytäntöön. Ennakkotehtävä 6: Skeemat ja moodit asiakastyössä Ennakkotehtävä 7: YSQ-L3a -harjoitus 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Karila, I. (2008) Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. 11. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 12. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Päihderiippuvuudet Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Nils Holmberg Oppia addiktioihin liittyviä teoreettisia ja hoidollisia näkökohtia ja menetelmiä Perehtyä 1) muutoksen vaiheisiin, 2) motivoivaan työskentelyyn ja 3) addiktioiden hoidossa käytettäviin kognitiivis-behavioraalisiin ja retkahtamisen ehkäisyn menetelmiin. Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Ks. (koulutus/koulutusmateriaalia): Heath, M. The benefits of zen meditation in addiction and recovery. A handbook for those in recovery, and their families Holmberg, N. (2008) Addiktiot. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. McCain, S., Sayrs J. H. R., Dimeff, L. A.,, Linehan M.M. (2007) Dialectical behaviour therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence.teoksessa: Dimeff, L.A., Koerner, K. (toim.) Dialectical behavior therapy in clinical practice. Applications across disorders and settings. New York: Guilford, Marlatt, G.A., Witkiewitz, K., Dillworth, T.M. ym. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. Teoksessa: Hayes, S.C., Follette, V.M. & Linehan, M., (toim.) Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford, SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE tuntia Persoonallisuushäiriöt 2 Vihan ja aggression kognitiivinen hoito Dialektinen käyttäytymisterapia 13

14 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Nils Holmberg ja kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Jukka Kuisma Perehtyä kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltamiseen aggressio- ja vihaongelmaisten, erityisesti persoonallisuushäiriö- ja psykoosipotilaiden, hoidossa. Oppia dialektisen käyttäytymisterapian perusteet. Ennakkotehtävä: 1 opiskelija esittelee oman asiakastapauksensa Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2008) Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kuisma, J. (2001) Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen kirjallisuusreferaatti teoksesta: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, (Alkuteos: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press, 2001.) Kuisma, J. (2001) Psykoosipotilaan vihan hallintaan kohdennettu kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, Robins, C., Ivanoff, A. & Linehan, M. Dialektinen käyttäytymisterapia. Ks 13. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lasten ja nuorten käytöshäiriöt Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Jorma Fredriksson ja Risto Moilanen Oppia tuntemaan käytöshäiriön (ja uhmakkuushäiriön) peruspiirteet ja kehityksellinen tausta. Luoda käsitys siitä, mitä yhteyksiä on lasten käytöshäiriön ja traumaattisen elämänhistorianvälillä, ja ymmärtää tältä pohjalta terapiasuhteen erityisehtoja ja muotoja sekä terapiaprosessia. Perehtyä sosiaalisen informaation käsittelyn kognitiiviseen malliin ja hahmottaa sen yhteydet kognitiiviseen terapiaan. Omaksua ryhmämuotoisten kognitiivisten käytöshäiriöiden terapioiden perustuntemus. Tutustua kognitiivis-behavioraaliseen käytöshäiriöisten lasten vanhempainohjaukseen. Reflektoida omia kokemuksia käytöshäiriöisten lasten kanssa työskentelystä ja kehittää omia työtapoja. Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Brinkmeyer, M. & Eyberg, S. (2003) Parent-child interacting therapy for oppositional children. Teoksessa Kazdin, A. & Weisz, J. (eds) Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, Guilford, ss

15 Lochman, J-, Powell, N., Whidby, J. & Fitzgerald, D. (2006) Aggressive children: Cognitive-behavioral assessment and treatment. Teoksessa Kendall, P. (ed) Child andadolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, s Lochman, J., Powell, N., Boxmeyer, C., Deing, A. & Young, L. (2007) Cognitivebehavior group therapy for angry and aggressive youth. Teoksessa: Christner, R., Stewart, J. & Freeman, A. (eds) Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. New York: Routledge, s Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s lukuvuoden kirjallisuus: Kaikille yhteinen: Bowlby, J. (1988) A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Greenberg, L. & Paivio, S. (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York: The Guilford Press. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Kirjassa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY. Heath, M. (1997) The benefits of zen meditation in addiction and recovery. A handbook for those in recovery, and their families Holmberg, N. (2008) Addiktiot. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Karila, I. (2008) Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Marlatt, G.A., Witkiewitz, K., Dillworth, T.M. ym. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. Teoksessa: Hayes, S.C., Follette, V.M. & Linehan, M., (toim.) Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford, McCain, S., Sayrs J. H. R., Dimeff, L. A.,, Linehan M.M. (2007) Dialectical behaviour therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence. Teoksessa: Dimeff, L.A., Koerner, K. (toim.) Dialectical behavior therapy in clinical practice. Applications across disorders and settings. New York: Guilford, Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tuoli ja tunteet. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, Piiroinen, P., Tiula-Alho, S. & Virtanen, M. (2006) Clara Hillin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, (2), Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Shorey, H. & Snyder, C.R. (2006) The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 1, Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford Aikuisten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2008) Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia

16 uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kuisma, J. (2001) Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen kirjallisuusreferaatti teoksesta: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, (Alkuteos: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press, 2001.) Kuisma, J. (2001) Psykoosipotilaan vihan hallintaan kohdennettu kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, Leahy, R. (2007) Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A social-cognitive model. Teoksessa: Gilbert, P. & Leahy, R. (toim.) The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York: Routledge. Robins, C., Ivanoff, A. & Linehan, M. Dialektinen käyttäytymisterapia. Ks Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s Brinkmeyer, M. & Eyberg, S. (2003) Parent-child interacting therapy for oppositional children. Teoksessa Kazdin, A. & Weisz, J. (eds) Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, Guilford, ss Freeman, A. & Rigby, A. (2006) Personality disorders among children and adolescents: Is it an unlikely diagnosis? Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds): Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York: Guilford, s Friedberg, R.D. & McClure, J. M. (edits.) (2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescent. New York: Guilford, s Järvinen, E.-L. (2007) Allianssi lasten psykoterapiassa Miks mun pittää täällä käydä? Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Kauppi, A (2007) Turvattomissa olosuhteissa eläneen lapsen kognitiivinen terapia. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Lochman, J., Powell, N., Whidby, J. & Fitzgerald, D. (2006) Aggressive children: Cognitivebehavioral assessment and treatment. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, s Lochman, J., Powell, N., Boxmeyer, C., Deing, A. & Young, L. (2007) Cognitive-behavior group therapy for angry and aggressive youth. Teoksessa: Christner, R., Stewart, J. & Freeman, A. (eds) Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. New York: Routledge, s Näntö, L. (2007) Leikin mahdollisuudet lasten kognitiivisessa psykoterapiassa. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Safran, J.D. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Shirk, S. & Burwell, R. & Harter, S. (2006) Strategies to modify low self-esteem in adolescents. Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds) Cognitive 16

17 therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York. Spirito, A. & Esposito-Smythers, C. (2006) Addressing adolescent suicidal behaviour. Cognitive-behavioral strategies. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford (osia). Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s TYÖNOHJAUS Ajalla syksy 2008 kevät 2008 tavoitteena on yhteensä 90 tuntia ryhmätyönohjauksena. Toisen lukuvuoden aikana tavoitteena on yhteensä 45 tuntia ryhmätyönohjauksena. Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Soili Kajaste ja Irma Karila ja kognitiivisen psykoterapian VETpsykoterapeutit Armi Hakanen ( alkaen) ja Merja Kuusela ( asti). Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Allan Sandroos ja Unto Tiitinen OMAT KOULUTUSYKSILÖPSYKOTERAPIAT Suosituksena on se, että yksilökoulutuspsykoterapia aloitetaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaatimuksena on vähintään 40 tuntia. KOLMAS LUKUVUOSI TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS Tavoitteet: valita oman lopputyön aihe joltakin tietyltä kognitiivisen psykoterapian osa-alueelta ja aloittaa perehtyminen siihen liittyvään teoriaan omaksua konstruktivistisen suuntauksen teoriaa ja työtapoja perehtyä syömishäiriöiden ja psykoosien kognitiiviseen psykoterapiaan tutustua joihinkin aikuisten sekä lasten ja nuorten häiriöiden spesifeihin hoitomalleihin kehittyä oman itsen ymmärtämisessä ja sitä kautta kehittää omia taitoja psykoterapeuttina 17

18 13. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 14. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lopputyöseminaari 1 Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttaja: PsT, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Opiskelija orientoituu opinnäytetyön vaatimuksiin ja aiheen valintaan. Opiskelijalle jäsentyy käsitys siitä, mitä koulutuksen lopputyöllä ja esseellä tarkoitetaan. Opiskelija perehtyy opinnäytetyön sisällölliseen rakenteeseen ja osaa alustavasti hahmottaa kirjoittamisprosessia. Annetaan alustava nimi omalle työlle. Ennakkotehtävä: Luetaan kaksi aikaisempaa opinnäytetyötä Kouluttajan valitsemat esimerkit YET-lopputyöesseistä, jotka ovat opiskelijoiden saatavilla koulutuksen verkko-oppimisympäristössä. TUTORSEMINAARI 5 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Ryhmä klo 14:00-17:30 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Ryhmä klo 10:15-14:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Ryhmä klo 14:30-18:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Kirjallisuus: Guidano, V. (1991) The Self in process. New York: Guilford, sivut Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Liotti, G. (1999) Attachment and metacognition in borderline patients. XI Congress of the World Psychiatric Association, Hamburg, August 8 th. Mäntymaa, K. (2007) Tunteiden säätely obsessiivisessa ja syömishäiriöisessä merkitysorganisaatiossa. Kirjassa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Toskala, A. & Hartikainen, K. (2005) Minuuden rakentuminen. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus, sivut ja Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: 18

19 Ryhmä klo 9:00-13:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Ryhmä klo 14:00-17:30 klo Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Kirjallisuus: Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Ronen, T. (2003) Cognitive-constructivist psychotherapy with children and adolescents. New York: Kluwer/Plenum. 14. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 15. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Konstruktivistinen psykoterapia Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Perehtyä kognitiivis-konstruktivistiseen kehitykselliseen näkökulmaan ja persoonallisuusteoriaan. Omaksua käsitys siitä, miten konstruktivistisessa näkökulmassa psykiatrinen ja psykoterapeuttinen diagnostiikka erotetaan toisistaan. Oppia persoonallisuuden merkitysorganisaatioiden käsitteet. Ymmärtää, miten eri persoonallisuuden merkitysorganisaatiot käytännössä ilmenevät ja miten ne heijastuvat asiakkaan minäkäsitykseen ja hänen asennoitumisessaan toisiin ihmisiin. Kyetä havaitsemaan, miten asiakkaan ja terapeutin merkitysorganisaatiot värittävät terapiasuhteen luonnetta. Ennakkotehtävä 9: Kaikille opiskelijoille yhteinen tehtävä: Persoonallisuuden merkitysorganisaatiot 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa 15. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 16.SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Syömishäiriöt Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian YET-psykoterapeutti, Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier ja kognitiivisen psykoterapian VET- 19

20 psykoterapeutti Armi Hakanen Perehtyä syömishäiriöiden hoitoon Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Vaadittu ennakkolukemisto aikuisten kanssa työskenteleville: Charpentier, P. (2008) Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Charpentier, P. (2004) Ahdistuksen hallinta syömishäiriöiden hoidossa. Suomen Lääkärilehti, 36, Vaadittu ennakkolukemisto lasten ja nuorten kanssa työskenteleville: Charpentier, P. (2008) Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Lasten syömishäiriöiden hoitoa koskeva artikkeli (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.) TUTORSEMINAARI 6 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Ryhmä (alustava päivämääräehdotus) klo 14:00-17:30 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Ryhmä klo 10:15-14:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Ryhmä klo 14:30-18:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen 20

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa.

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa. Lastenpsykiatripäivät 20.-21.4.2009 RASTI RUUTUUN JA PILLERI POSKEEN? - Lastenpsykiatrinen lääkehoito ja tiedonkeruumenetelmät Lastenpsykiatri Minna Koskinen: Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2016 2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteiden laitos HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA 138 OP, 2016 2021 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET Alla ilmenee tiedot Helsingin yliopistossa toteutettavien psykoterapeuttikoulutusten sisältövaatimuksista sekä koulutusohjelmien rakenne.

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

TERAPIAT SUREVAN TUKENA

TERAPIAT SUREVAN TUKENA TERAPIAT SUREVAN TUKENA Esimerkkejä terapian mahdollisuuksista Asta Suomi: YTT, Psykoterapeutti (psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen orientaatio) SURU ON KOKEMUKSENA VAPAASTI ELÄVÄ OUTI JÄNTTI: FM, VAATIVAN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS

LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET)

MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET) MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET) Ewa Jokinen, oyl Hyvinkään sairaala Synnytys- ja naistentautiopin valtakunnallinen opetuskokous 24.5.2016

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT FINLANDS LÄKARE FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA R.Y. KEHITYSVAMMALÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA TUUTORI-OPAS

SUOMEN KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT FINLANDS LÄKARE FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA R.Y. KEHITYSVAMMALÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA TUUTORI-OPAS SUOMEN KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT FINLANDS LÄKARE FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA R.Y. KEHITYSVAMMALÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA TUUTORI-OPAS Hakeutuminen erityispätevyysohjelmaan Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlandsläkare

Lisätiedot

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma Kuulemistilaisuus ja seminaari lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä 30.1.2013, klo 10.00 16.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF ry:n kevätseminaari 13.4.2011 Kuopio Finohta / Jaana Isojärvi 1 Sisältö Mikä

Lisätiedot

KUTSU: DRPRESSIOKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN ja ALOITUSSEMINAARIIN

KUTSU: DRPRESSIOKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN ja ALOITUSSEMINAARIIN KUTSU: DRPRESSIOKOULUN OHJAAJAKOULUTUKSEEN ja ALOITUSSEMINAARIIN Aika : Avoin aloitusseminaari 1.8.2007 (ks. ohjelmaliite 1) Depressiokoulun ohjaajakoulutus, erillinen ohjelma (ks. liite 2) Paikka : Kohderyhmä

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKULOMAKE 1/6 Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo Hakemus ja sen liitteet jätetään 4 kappaleena sen yliopiston psykologian oppiaineeseen, johon hakija ensisijaisesti pyrkii. Kuoreen merkintä Haku erikoispsykologin

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kokemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen. Konstruktivismi. Humanismi. Kognitivismi. Behaviorismi

Kokemuksellinen ja yhteisöllinen oppiminen. Konstruktivismi. Humanismi. Kognitivismi. Behaviorismi Pedagoginen tahdikkuus: taitoa kuunnella, taitoa välittää aidosti opiskelijasta, taitoa auttaa ja ohjata. Tahdikas käyttäytyminen nousee aina kunkin hetken pedagogisesta tilanteesta ja taidosta toimia

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

Kokemuksia depressiokouluista. depressiokouluista

Kokemuksia depressiokouluista. depressiokouluista Kokemuksia depressiokouluista selvitys pääp ääkaupunkiseudun seurakunnissa toteutetuista depressiokouluista Eila Jantunen, TtL,, diakonissa, Diak Taustaa Depressiokoulu millainen koulu? Depressiokoulun

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

LHA-tehtävä osana 2. opetusapteekkiharjoittelua

LHA-tehtävä osana 2. opetusapteekkiharjoittelua LHA-tehtävä osana 2. opetusapteekkiharjoittelua Annika Kiiski Lääkehoidon arviointitehtävän ohjeistuksen ovat laatineet osastofarmasian erityispätevyyden suorittaneet proviisoriopiskelijat Kirsi Aronpuro,

Lisätiedot

Skeemakeskeinen terapia (schema-focused

Skeemakeskeinen terapia (schema-focused Katsaus SARI LINDEMAN Persoonallisuushäiriöitä voidaan hoitaa sisäiset skeemat ja niiden korjaaminen Nykyisen kognitiivisen psykoterapian ydin on mielensisäisten prosessien tarkastelu, niin sanottu metakognitiivinen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Depression paikallinen hoitomalli Turku

Depression paikallinen hoitomalli Turku Depression paikallinen hoitomalli 16.09.2009 Turku Sinikka Haakana Vastaava lääkäri LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Kognitiivisen psykoterapian koulutus 1 ARKI TYÖTERVEYSHUOLLON VASTAANOTOLLA Seulomaton

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

Erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakumenettely ja valintaperusteet vuonna 2014

Erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakumenettely ja valintaperusteet vuonna 2014 Erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakumenettely ja valintaperusteet vuonna 2014 A. HAKUMENETTELY Näille erikoisaloille otetaan Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoisala

Lisätiedot

Asia: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan paatos , Psykoterapian ostopalvelut

Asia: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan paatos , Psykoterapian ostopalvelut Turku 4.2.2016 OIKAISUV AA TIMUS Asia: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan paatos 19.1.2016, Psykoterapian ostopalvelut 1.3. 2016-31.12. 2018 Otsikossa mainittuun paatokseen viitaten haluan

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA LUONNOS 27.10.2015 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri XX.XX.2015 Milja Tiainen VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA 1 Nykytila Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector Suomen kansallinen verkosto ry

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector Suomen kansallinen verkosto ry The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector Suomen kansallinen verkosto ry Sosiaali- ja terveysministeriö 19.6.2010 Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio Kliininen lääketiede Neurologia Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA Koulutettavan nimi: Opinto oikeus (pvm): Koulutusohjelman vastuuhenkilö: Osoite: Professori Hilkka Soininen KYS ROKESKUS, Neurologia

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Kun lapsi ei tule kouluun, mistä kiikastaa

Kun lapsi ei tule kouluun, mistä kiikastaa Kun lapsi ei tule kouluun, mistä kiikastaa Hyvinkään sairaalan alueellinen lastenpsykiatrian koulututuspäivä 22.4.2016 Susanna Kallinen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Koulupudokkaiden joukko kasvaa

Lisätiedot