Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty / Soili Kajaste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste"

Transkriptio

1 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty / Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollisus jatkaa kaksivuotisessa vaativan erityistason (VET) koulutuksessa, jolloin koulutuksen kokonaislaajuudeksi siis tulee 4+2 vuotta. Koulutukset järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat yliopistojen täydennyskoulutuslaitokset tai vastaavat sekä sairaanhoitopiirit. Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä viisi YET-koulutusta keskuspaikkoina Helsinki/Vantaa, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Imatra sekä yksi VET-koulutus keskuspaikkana Jyväskylä. Koulutukset on yleensä suunniteltu aikuisten kanssa psykoterapiatyötä tekeville. Helsinki/Vantaan ja Jyväskylän koulutuksessa on erillinen lasten ja nuorten psykoterapeuteiksi opiskelevien ryhmä, jolloin osa teoriaseminaareista ja kaikki työnohjaukset on eriytettyjä. Muissakin koulutuksissa lasten ja nuorten terapeuteilla on oma työnohjaus- ja tutorryhmänsä. Yhdistyksen koulutustoimintaa suunnittelee, kehittää ja koordinoi kouluttajafoorumi, joka myös seuraa koulutusten toteutumista. Kouluttajafoorumi järjestää lisäksi kouluttajien omaa kouluttautumista. Kouluttajafoorumiin kuuluvat yhdistyksen keskeiset kouluttajat, jotka kaikki ovat VET-tasoisia psykoterapeutteja, sekä yhdistyksen hallitus. Kouluttajafoorumi kokoontuu kahdesti vuodessa: kevätkokous kestää päivän, syyskokous alkaa jo edellisenä iltana ja jatkuu seuraavan päivän. Yhdistyksellä on kolmihenkinen eettinen toimikunta. Jokaisella koulutuksella on kaksi tai kolme johtajaa, jotka yhdessä koulutustoimikunnan kanssa vastaavat koulutuksen yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja ohjelmasta. Taloudellinen vastuu ja hallinnointi on koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaavilla yhteistyökumppaneilla. Yhdistyksen koulutukset noudattavat TEO:n psykoterapiakoulutuksille asettamia vaatimuksia (1997, 2005) ja Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistiossa (2003) esitettyjä koulutusvaatimuksia ja -periaatteita. 1

2 Hallitus tai sen nimeämä työryhmä arvioi ja kehittää koulutuksia säännöllisesti yhdessä kouluttajafoorumin kanssa. Kehitystyö perustuu edellisistä ja meneillään olevista koulutuksista saatuihin palautteisiin ja kokemuksiin, viranomaismääräyksiin ja sekä kotimaisen että kansainvälisen kehityksen seurantaan. Koulutuksiemme laadukkuuteen ja yleiseen vertailtavuuteen TEO:n ja eurooppalaisen kattojärjestön European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) linjausten mukaisesti kiinnitetään aktiivista huomiota. Yhdistyksemme antaa koulutuksilleen laatutakuun. Yhdistyksemme pitää myös vireillä jatkuvaa laatukriteeristön arviointia ja kehittämistä koulutustensa seurannan ja vertailtavuuden tukemiseksi. YET-koulutus Koulutuksen runko Koulutus kestää neljä vuotta ja se on systemaattinen ja prosessiluontoinen. Koulutus muodostuu seuraavista osista: - Teoreettinen koulutus 400 t. Teoreettinen koulutus jakautuu seminaariopetukseen ja pienryhmäohjaukseen. Osa seminaareista on kliinisiä seminaareja. Lisäksi teoreettiseen koulutukseen kuuluu kognitiivisen psykoterapian keskeiseen kirjallisuuteen perehtymistä t työnohjausta viiden hengen ryhmässä. Mikäli ryhmäkoko on pienempi, vaadittava tuntimäärä voi pienetä 10 tunnilla aina yhden hengen vähenemistä kohden. Työnohjauksessa käsiteltyjen koulutuspotilaiden määrä on 4-6, joista vähintään yksi on pitkä terapia. Työnohjaus on prosessi, jossa seurataan saman potilaan terapia alusta loppuun. Työnohjauksen tukena käytetään kirjallisia väliraportteja sekä ääni- ja kuvanauhoja. Koulutuspotilaista laaditaan kirjallinen loppuraportti. - Ryhmämuotoinen ja ja henkilökohtainen psykoterapia, yhteensä vähintään 80 t - Julkaisukelpoisen teoriaa ja omaa potilastyöskentelyä yhdistävän katsauksen tekeminen sovitulta kognitiivisen psykoterapian alueelta. Kaikki kouluttajat ovat kognitiivisia VET-psykoterapeutteja tai ulkomaisia eityisasiantuntijoita. Työnohjaajat ja koulutusterapeutit ovat kognitiivisia VET-psykoterapeutteja. VET-koulutus Koulutus kestää kuusi vuotta vuotta ja se on systemaattinen ja prosessiluontoinen. Siihen sisältyy nelivuotinen YET-koulutus ja kaksivuotinen VET-koulutus. VET-koulutukseen pääsy edellyttää, että yhdistyksen järjestämä YET-koulutus on suoritettu.. Kolmivuotisen ETkoulutuksen suorittaneet ovat voineet täydentää opintonsa vastaamaan YET:tä. 2

3 Koulutuksen rakenne: - Teoriaopetusta 300 tuntia: Seminaariopetusta 11 x 15 t, yht. 165 t Osallistuminen kansainväliseen kongressiin 20 t Omaan erityisalaan liittyvä vapaavalintainen seminaari 15 t Opinnäytetyönohjaus 20 t - Työnohjaus 80 t - Koulutuspsykoterapia 50 t - Omatoiminen opiskelu 450 t: opinnäytetyön tekeminen, kirjallisuuteen perehtyminen, psykoterapia- ja työnohjaustyöskentely sekä kouluttajana toimiminen. Teoriakouluttajat ja työnohjaajat ovat yleensä yhdistyksen kouluttajaterapeutteja, koulutusterapeutit joko kouluttajaterapeutteja tai VET-terapeutteja.. Kouluttajapsykoterapeutti-pätevyys Yhdistyksen hallituksen nimeämä kolmihenkinen toimikunta myöntää kouluttajaterapeuttipätevyyden VET-terapeuteille, jotka täyttävät kriteerit. Kriteereissä edellytetään VET-pätevyyden jälkeistä kognitiivisen psykoterapian kouluttautumista ja kouluttamista. Koulutusohjelmat Alla esimerkki YET-koulutuksen ohjelmasta ja käynnissä olevan VET-koulutuksen ohjelma KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN YLEMMÄN ERITYISTASON KOULUTUS Järjestäjinä: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry. ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia KOULUTUSOHJELMA VUOSILLE

4 ENSIMMÄINEN LUKUVUOSI Tavoitteet: Perehtyä kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteisiin ja perinteisiin työskentelymalleihin Tunnistaa kognitiivisen psykoterapian tunnusmerkkejä verrattuna muihin psykoterapiasuuntauksiin omaksua kognitiivis-behavioraaliset työtavat oppia masennuksen ja ahdistuksen hoitomallit tutustua kognitiiviseen kehitysnäkökulmaan orientoitua itsereflektiiviseen työskentelyyn liittyä oppimisryhmään ja kognitiivisten psykoterapeuttien yhteisöön TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS 1. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja suuntaukset Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Armi Hakanen ja Merja Kuusela S., S., Helsinki: Kognitiiviseen psykoterapiaan, koulutusohjelmaan ja ryhmään tutustuminen Ennakkotehtävä 1: Orientoituminen kognitiivisen psykoterapiaan Ennakkotehtävä 2: Kognitiivisen psykoterapian keskeiset taustakäsitteet Kuusinen K.-L. (2001) Yleiskatsaus kognitiivisiin terapioihin. eoksessa Kähkönen, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Toskala, A. (2001) Kognitiivisten psykoterapioiden historia. Teoksessa Kähkönen, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Karila, I., Holmberg, N. ja Laaksonen, R. (2001) Käsitteellistäminen. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim. 2. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Käsitteellistäminen kognitiivisessa psykoterapiassa Psykoterapia osana lääketiedettä ja psykiatriaa 4

5 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Armi Hakanen ja Merja Kuusela, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Teijo Laine Käsitteellistämisen omaksuminen ja käsityksen luominen siitä, mitä on kognitiivinen psykoterapia psykiatrian ja lääketieteen osana Ennakkotehtävä 3: Kognitiivis-behavioraalinen käsitteellistäminen Ennakkotehtävä 4: ABC-malli (RET) Kähkönen, S. (2001): Kognitiivisen psykoterapian teho ja lääkehoidon yhdistäminen. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Beck, J. (1996) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford. Luvut 1 5 ja SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Depressio ja kognitiiviset työtavat Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Perehtyä depression hoidon keskeisiin kognitiivisiin malleihin ja työtapoihin Beck, J. (1996) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford. Luvut 6 13 ja Karila, I. (2001) Masennushäiriöt. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. TUTORSEMINAARI 1 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen (2 ryhmää) Tutor: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen and Kirjallisuus: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö 5

6 Kirjallisuus: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Sivut. 1 41, ja lisäksi artikkelit: Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: the nuts and bolts. (2002). Friedberg, R.D. ja McClure, J.M. (Edits.) New York: Guilford. Sivut 2 9 ja Kendall, P. & Suveg, C. (2006) Treating anxiety disorders in youth. Teoksessa: Kendall, P. (Edit.) Child and adolescent therapy. New York: Guilford. 3. uudistettu painos. 4. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Ahdistus ja sen hoito Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Soili Kajaste sopivien Ahdistushäiriöiden eri muotojen tunnistamisen ja käsitteellistämisen sekä niihin hoitomenetelmien hallinnan kehittäminen Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa 5. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Suru ja traumat (Death, Loss and the Quest for Meaning: Grief Therapy as Meaning Reconstruction) Kouluttaja: Robert Neimeyer, PhD, Professor of Psychology Department of Psychology, The University of Memphis Ymmärtää suruprosessia ihmisen merkitysmaailman uudelleenluomisen näkökulmasta: 1) oppia tunnistamaan sen, milloin ja miten potilaan merkityssysteemi on trauman seurauksena rikkoontunut 2) osata valita sopivat narratiiviset menetelmät, joilla asiakasta voidaan auttaa surusta selviytymisessä 3) omaksua metaforisen kuuntelun periaatteet, joiden avulla voi saada ymmärryksen siitä, mitä henkilökohtaisia merkityksiä asiakkaan suremiseen liittyy 4) perehtyä merkityksiä muuttavaan haastattelumenetelmään Niemeyer, R.A. & Buchanan-Arvay, M. (2004) Performing the self therapeutic enactment and the narrative integration of traumatic loss. Teoksessa: Hermans, J.M. & Dimaggio, G. (edits.) The dialogical self in psychotherapy New York: Brunner-Routledge. Sivut

7 6. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Kehityspsykologia ja kognitiivinen psykoterapia Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Jorma Fredriksson Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen tarkastelu siltä osin kuin sillä on relevanssia kognitiivisen psykoterapian kannalta Ennakkotehtävä 5: Nimikkolapsitehtävä Harter, S. (1999) The construction of the self. New York: The Guilford Press. Sivut Lukuvuoden kirjallisuus: Kaikille yhteinen: Beck, J. (1995) Cognitive therapy. Basics and beyond. New York: Guilford. Harter, S. (1999) The construction of the self. New York: Guilford. Sivut Kognitiivinen psykoterapia (2001) Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.). Helsinki: Duodecim. Kuusela, Merja: RET vanha menetelmä arvoon arvaamattomaan. Ohjauskäytäntö 3/93, s Niemeyer, R.A. & Buchanan-Arvay, M. (2004) Performing the self: therapeutic enactment and the narrative integration of traumatic loss. Teoksessa: Hermans, J.M. & Dimaggio, G. (edits.) The dialogical self in psychotherapy, New York: Brunner-Routledge. Lisäksi monistettua tai verkossa olevaa materiaalia Aikuisten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Friedberg, R. D. ja McClure, J. M. (2002) (Edits.) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: the nuts and bolts. Sivut 2 9 ja ) Kendall, P & Suveg, C (2006) Treating anxiety disorders in youth. Teoksessa: Kendall, P (Edit.) Child and adolescent therapy. New York: Guilford. 3. uudistettu painos. Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley.Sivut. 1 41, ja

8 TYÖNOHJAUS Ajalla syksy 2006 kevät 2008 tavoitteena on yhteensä 90 tuntia ryhmätyönohjauksena. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tavoitteena on yhteensä 45 tuntia ryhmätyönohjauksena. Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Soili Kajaste ja Irma Karila ja kognitiivisen psykoterapian VETpsykoterapeutti Merja Kuusela Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Allan Sandroos ja Unto Tiitinen RYHMÄMUOTOINEN KOULUTUSPSYKOTERAPIA SYKSY 2006 KEVÄT 2007, YHTEENSÄ 40 TUNTIA: , ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 1 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kaarina Haarala , ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 2 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kaarina Haarala ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 3 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 4 Psykoterapeutti: Kognitiiviisen psykoterapian VETpsykoterapeutti Kristiina Poutala ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 5 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Jukka Vapaavuori 8

9 TOINEN LUKUVUOSI Tavoitteet: ymmärtää kognitiivisen psykoterapian kehityspsykologiset, kiintymyssuhdeteoreettiset ja vuorovaikutukselliset aspektit omaksua kognitiivisen psykoterapian emotionaalinen ja kokemuksellinen näkökulma perehtyä kognitiivisen psykoterapian kokemuksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin työskentelytapoihin oppia persoonallisuushäiriöiden ja päihdeongelmien hoitomallit kehittää omaa itsereflektiota ja sitä kautta omaa toimintaa psykoterapeuttina TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS 7. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia Kouluttaja: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Anne Kauppi Opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian teoreettisiin lähtökohtiin ja työskentelytapoihin. Ennakkotehtävä LN1: Työmenetelmäesittely Friedberg, R D & McClure J M. (edits.) (2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford, s SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 8. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Kiintymyssuhdeteoria ja sen merkitys psykoterapiassa Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kirsti-Liisa Kuusinen Kiintymyssuhdeteorian tunteminen ja potilaan ja psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ko. teorian viitekehyksessä Bowlby, J. (1988) A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Kirjassa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY. 9

10 Shorey, H. & Snyder, C.R. (2006) The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 1, TUTORSEMINAARI 2 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Kirjallisuus: Greenberg, L. & Paivio, S. (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö New Kirjallisuus: Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997) Working with emotions in psychotherapy. York: Guilford. 8. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 9. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Emootiot ja kokemukselliset työtavat Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Perehtyä siihen 1) mitä tunteet ovat ja miten niitä voi muuttaa terapian keinoin 2) mitä kokemukselliset työtavat ovat, milloin niitä on hyvä ottaa käyttöön 3) tutustua niiden käyttöön tekemällä harjoitteita pienryhmissä Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tuoli ja tunteet. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, Piiroinen, P., Tiula-Alho, S. & Virtanen, M. (2006) Clara Hillin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, (2), TUTORSEMINAARI 3 4 tuntia 10

11 Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Kirjallisuus: Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö York: Kirjallisuus: Safran, J.D. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New Guilford, s sekä seuraavat artikkelit Kauppi, A. (2007) Turvattomissa olosuhteissa eläneen lapsen kognitiivinen terapia.. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Näntö, L. (2007) Leikin mahdollisuudet lasten kognitiivisessa psykoterapiassa.. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Eeva-Liisa Järvinen (2007) Allianssi lasten psykoterapiassa Miks mun pittää täällä käydä? Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia työhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. 9. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/10. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Vuorovaikutus psykoterapiassa Seminaaripäiviin sisältyy sekä kaikille yhteisiä osia että eriytetyt osat aikuisryhmälle ja lasten ja nuorten ryhmille. Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Risto Moilanen ja Jukka Vapaavuori Tavoitteena on perehtyä siihen 1. miten psykoterapiasuhde toimii kognitiivisessa psykoterapiassa ja miten se käsitteellistetään 2. miten psykoterapiasuhde muodostuu lasten. nuorten ja aikuisten psykoterapiassa 3. miten psykoterapiasuhteen ja terapiavuorovaikutuksen jumeja ja häiriöitä voidaan hyödyntää suotuisan muutoksen kannalta. 11

12 Leahy, R. (2007) Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A socialcognitive model. Teoksessa: Gilbert, P. & Leahy, R. (toim.) The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York: Routledge. TUTORSEMINAARI 4 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Kirjallisuus: Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Kirjallisuus: Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A practioner s guide. New York: Guilford (osia) sekä artikkelit: Freeman, A. & Rigby, A. (2006) Personality disorders among children and adolescents: Is it an unlikely diagnosis? Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds): Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York: Guilford, s Spirito, A. & Esposito-Smythers, C. (2006) Addressing adolescent suicidal behaviour.cognitive-behavioral strategies. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, sivut Shirk, S. & Burwell, R. & Harter, S. (2006) Strategies to modify low self-esteem in adolescents. Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds) Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York. 10. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 11. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Persoonallisuushäiriöt 1: Skeematerapia Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Anna-Maija Kokko 12

13 Tutustua skeematerapiaan teoriaan ja käytäntöön. Ennakkotehtävä 6: Skeemat ja moodit asiakastyössä Ennakkotehtävä 7: YSQ-L3a -harjoitus 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Karila, I. (2008) Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. 11. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 12. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Päihderiippuvuudet Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Nils Holmberg Oppia addiktioihin liittyviä teoreettisia ja hoidollisia näkökohtia ja menetelmiä Perehtyä 1) muutoksen vaiheisiin, 2) motivoivaan työskentelyyn ja 3) addiktioiden hoidossa käytettäviin kognitiivis-behavioraalisiin ja retkahtamisen ehkäisyn menetelmiin. Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Ks. (koulutus/koulutusmateriaalia): Heath, M. The benefits of zen meditation in addiction and recovery. A handbook for those in recovery, and their families Holmberg, N. (2008) Addiktiot. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. McCain, S., Sayrs J. H. R., Dimeff, L. A.,, Linehan M.M. (2007) Dialectical behaviour therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence.teoksessa: Dimeff, L.A., Koerner, K. (toim.) Dialectical behavior therapy in clinical practice. Applications across disorders and settings. New York: Guilford, Marlatt, G.A., Witkiewitz, K., Dillworth, T.M. ym. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. Teoksessa: Hayes, S.C., Follette, V.M. & Linehan, M., (toim.) Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford, SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE tuntia Persoonallisuushäiriöt 2 Vihan ja aggression kognitiivinen hoito Dialektinen käyttäytymisterapia 13

14 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Nils Holmberg ja kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Jukka Kuisma Perehtyä kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltamiseen aggressio- ja vihaongelmaisten, erityisesti persoonallisuushäiriö- ja psykoosipotilaiden, hoidossa. Oppia dialektisen käyttäytymisterapian perusteet. Ennakkotehtävä: 1 opiskelija esittelee oman asiakastapauksensa Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2008) Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kuisma, J. (2001) Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen kirjallisuusreferaatti teoksesta: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, (Alkuteos: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press, 2001.) Kuisma, J. (2001) Psykoosipotilaan vihan hallintaan kohdennettu kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, Robins, C., Ivanoff, A. & Linehan, M. Dialektinen käyttäytymisterapia. Ks 13. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lasten ja nuorten käytöshäiriöt Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Jorma Fredriksson ja Risto Moilanen Oppia tuntemaan käytöshäiriön (ja uhmakkuushäiriön) peruspiirteet ja kehityksellinen tausta. Luoda käsitys siitä, mitä yhteyksiä on lasten käytöshäiriön ja traumaattisen elämänhistorianvälillä, ja ymmärtää tältä pohjalta terapiasuhteen erityisehtoja ja muotoja sekä terapiaprosessia. Perehtyä sosiaalisen informaation käsittelyn kognitiiviseen malliin ja hahmottaa sen yhteydet kognitiiviseen terapiaan. Omaksua ryhmämuotoisten kognitiivisten käytöshäiriöiden terapioiden perustuntemus. Tutustua kognitiivis-behavioraaliseen käytöshäiriöisten lasten vanhempainohjaukseen. Reflektoida omia kokemuksia käytöshäiriöisten lasten kanssa työskentelystä ja kehittää omia työtapoja. Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Brinkmeyer, M. & Eyberg, S. (2003) Parent-child interacting therapy for oppositional children. Teoksessa Kazdin, A. & Weisz, J. (eds) Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, Guilford, ss

15 Lochman, J-, Powell, N., Whidby, J. & Fitzgerald, D. (2006) Aggressive children: Cognitive-behavioral assessment and treatment. Teoksessa Kendall, P. (ed) Child andadolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, s Lochman, J., Powell, N., Boxmeyer, C., Deing, A. & Young, L. (2007) Cognitivebehavior group therapy for angry and aggressive youth. Teoksessa: Christner, R., Stewart, J. & Freeman, A. (eds) Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. New York: Routledge, s Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s lukuvuoden kirjallisuus: Kaikille yhteinen: Bowlby, J. (1988) A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Greenberg, L. & Paivio, S. (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York: The Guilford Press. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Kirjassa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY. Heath, M. (1997) The benefits of zen meditation in addiction and recovery. A handbook for those in recovery, and their families Holmberg, N. (2008) Addiktiot. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Karila, I. (2008) Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Marlatt, G.A., Witkiewitz, K., Dillworth, T.M. ym. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. Teoksessa: Hayes, S.C., Follette, V.M. & Linehan, M., (toim.) Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford, McCain, S., Sayrs J. H. R., Dimeff, L. A.,, Linehan M.M. (2007) Dialectical behaviour therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence. Teoksessa: Dimeff, L.A., Koerner, K. (toim.) Dialectical behavior therapy in clinical practice. Applications across disorders and settings. New York: Guilford, Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tuoli ja tunteet. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, Piiroinen, P., Tiula-Alho, S. & Virtanen, M. (2006) Clara Hillin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, (2), Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Shorey, H. & Snyder, C.R. (2006) The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 1, Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford Aikuisten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2008) Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia

16 uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kuisma, J. (2001) Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen kirjallisuusreferaatti teoksesta: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, (Alkuteos: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press, 2001.) Kuisma, J. (2001) Psykoosipotilaan vihan hallintaan kohdennettu kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, Leahy, R. (2007) Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A social-cognitive model. Teoksessa: Gilbert, P. & Leahy, R. (toim.) The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York: Routledge. Robins, C., Ivanoff, A. & Linehan, M. Dialektinen käyttäytymisterapia. Ks Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s Brinkmeyer, M. & Eyberg, S. (2003) Parent-child interacting therapy for oppositional children. Teoksessa Kazdin, A. & Weisz, J. (eds) Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, Guilford, ss Freeman, A. & Rigby, A. (2006) Personality disorders among children and adolescents: Is it an unlikely diagnosis? Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds): Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York: Guilford, s Friedberg, R.D. & McClure, J. M. (edits.) (2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescent. New York: Guilford, s Järvinen, E.-L. (2007) Allianssi lasten psykoterapiassa Miks mun pittää täällä käydä? Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Kauppi, A (2007) Turvattomissa olosuhteissa eläneen lapsen kognitiivinen terapia. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Lochman, J., Powell, N., Whidby, J. & Fitzgerald, D. (2006) Aggressive children: Cognitivebehavioral assessment and treatment. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, s Lochman, J., Powell, N., Boxmeyer, C., Deing, A. & Young, L. (2007) Cognitive-behavior group therapy for angry and aggressive youth. Teoksessa: Christner, R., Stewart, J. & Freeman, A. (eds) Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. New York: Routledge, s Näntö, L. (2007) Leikin mahdollisuudet lasten kognitiivisessa psykoterapiassa. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Safran, J.D. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Shirk, S. & Burwell, R. & Harter, S. (2006) Strategies to modify low self-esteem in adolescents. Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds) Cognitive 16

17 therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York. Spirito, A. & Esposito-Smythers, C. (2006) Addressing adolescent suicidal behaviour. Cognitive-behavioral strategies. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford (osia). Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s TYÖNOHJAUS Ajalla syksy 2008 kevät 2008 tavoitteena on yhteensä 90 tuntia ryhmätyönohjauksena. Toisen lukuvuoden aikana tavoitteena on yhteensä 45 tuntia ryhmätyönohjauksena. Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Soili Kajaste ja Irma Karila ja kognitiivisen psykoterapian VETpsykoterapeutit Armi Hakanen ( alkaen) ja Merja Kuusela ( asti). Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Allan Sandroos ja Unto Tiitinen OMAT KOULUTUSYKSILÖPSYKOTERAPIAT Suosituksena on se, että yksilökoulutuspsykoterapia aloitetaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaatimuksena on vähintään 40 tuntia. KOLMAS LUKUVUOSI TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS Tavoitteet: valita oman lopputyön aihe joltakin tietyltä kognitiivisen psykoterapian osa-alueelta ja aloittaa perehtyminen siihen liittyvään teoriaan omaksua konstruktivistisen suuntauksen teoriaa ja työtapoja perehtyä syömishäiriöiden ja psykoosien kognitiiviseen psykoterapiaan tutustua joihinkin aikuisten sekä lasten ja nuorten häiriöiden spesifeihin hoitomalleihin kehittyä oman itsen ymmärtämisessä ja sitä kautta kehittää omia taitoja psykoterapeuttina 17

18 13. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 14. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lopputyöseminaari 1 Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttaja: PsT, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Opiskelija orientoituu opinnäytetyön vaatimuksiin ja aiheen valintaan. Opiskelijalle jäsentyy käsitys siitä, mitä koulutuksen lopputyöllä ja esseellä tarkoitetaan. Opiskelija perehtyy opinnäytetyön sisällölliseen rakenteeseen ja osaa alustavasti hahmottaa kirjoittamisprosessia. Annetaan alustava nimi omalle työlle. Ennakkotehtävä: Luetaan kaksi aikaisempaa opinnäytetyötä Kouluttajan valitsemat esimerkit YET-lopputyöesseistä, jotka ovat opiskelijoiden saatavilla koulutuksen verkko-oppimisympäristössä. TUTORSEMINAARI 5 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Ryhmä klo 14:00-17:30 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Ryhmä klo 10:15-14:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Ryhmä klo 14:30-18:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Kirjallisuus: Guidano, V. (1991) The Self in process. New York: Guilford, sivut Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Liotti, G. (1999) Attachment and metacognition in borderline patients. XI Congress of the World Psychiatric Association, Hamburg, August 8 th. Mäntymaa, K. (2007) Tunteiden säätely obsessiivisessa ja syömishäiriöisessä merkitysorganisaatiossa. Kirjassa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Toskala, A. & Hartikainen, K. (2005) Minuuden rakentuminen. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus, sivut ja Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: 18

19 Ryhmä klo 9:00-13:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Ryhmä klo 14:00-17:30 klo Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Kirjallisuus: Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Ronen, T. (2003) Cognitive-constructivist psychotherapy with children and adolescents. New York: Kluwer/Plenum. 14. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 15. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Konstruktivistinen psykoterapia Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Perehtyä kognitiivis-konstruktivistiseen kehitykselliseen näkökulmaan ja persoonallisuusteoriaan. Omaksua käsitys siitä, miten konstruktivistisessa näkökulmassa psykiatrinen ja psykoterapeuttinen diagnostiikka erotetaan toisistaan. Oppia persoonallisuuden merkitysorganisaatioiden käsitteet. Ymmärtää, miten eri persoonallisuuden merkitysorganisaatiot käytännössä ilmenevät ja miten ne heijastuvat asiakkaan minäkäsitykseen ja hänen asennoitumisessaan toisiin ihmisiin. Kyetä havaitsemaan, miten asiakkaan ja terapeutin merkitysorganisaatiot värittävät terapiasuhteen luonnetta. Ennakkotehtävä 9: Kaikille opiskelijoille yhteinen tehtävä: Persoonallisuuden merkitysorganisaatiot 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa 15. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 16.SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Syömishäiriöt Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian YET-psykoterapeutti, Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier ja kognitiivisen psykoterapian VET- 19

20 psykoterapeutti Armi Hakanen Perehtyä syömishäiriöiden hoitoon Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Vaadittu ennakkolukemisto aikuisten kanssa työskenteleville: Charpentier, P. (2008) Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Charpentier, P. (2004) Ahdistuksen hallinta syömishäiriöiden hoidossa. Suomen Lääkärilehti, 36, Vaadittu ennakkolukemisto lasten ja nuorten kanssa työskenteleville: Charpentier, P. (2008) Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Lasten syömishäiriöiden hoitoa koskeva artikkeli (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.) TUTORSEMINAARI 6 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Ryhmä (alustava päivämääräehdotus) klo 14:00-17:30 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Ryhmä klo 10:15-14:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Ryhmä klo 14:30-18:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen 20

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus...

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 30.3.2017

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne... 5

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Päihdetyön ammattitutkinto, painotuksena Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Koulutuksen tavoite: Osallistujat ymmärtävät kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteitä ja kokonaisuutta sekä

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN YHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012, hallituksen esitys vuosikokoukselle. 1. Yleistä

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN YHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012, hallituksen esitys vuosikokoukselle. 1. Yleistä KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN YHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012, hallituksen esitys vuosikokoukselle 1. Yleistä Toimintavuosi 2012 oli yhdistyksen 35. toimintakausi. Vuosikokous pidettiin 21.4.2012 Helsingissä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 82 OP, 2014-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa.

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa. Lastenpsykiatripäivät 20.-21.4.2009 RASTI RUUTUUN JA PILLERI POSKEEN? - Lastenpsykiatrinen lääkehoito ja tiedonkeruumenetelmät Lastenpsykiatri Minna Koskinen: Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän

Lisätiedot

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 ANSIOLUETTELO 16.8.2015 HENKILÖTIEDOT Nimi Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) KOULUTUS Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 Psykologian maisteri Jyväskylän yliopisto 28.1.1999 Sivuaineet:

Lisätiedot

KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 1 KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUKSEN YLEISESITTELY: Kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään vähintään Valtakunnallisen

Lisätiedot

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Karl-Erik Wahlberg Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa

Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa Lastenpsykiatripäivät 20.-21.4.2009 RASTI RUUTUUN JA PILLERI POSKEEN? - Lastenpsykiatrinen lääkehoito ja tiedonkeruumenetelmät Lastenpsykiatri Minna Koskinen: Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Marja Saarenheimo FT, psykologi, psykoterapeutti Vanhustyön keskusliitto/ Terapiahuone MielenTila Kognitiivinen psykoterapia (CBT) Aaron Beck

Lisätiedot

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus 1 HYVÄKSYTTY 29.1.2013 JA 18.2.2013 Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio Muistio Psykoterapeuttikouluttajakoulutus Tausta Valtioneuvosto antoi 16. joulukuuta 2010 asetuksen, jolla

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2016 2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE KOULUTTAJAT

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE KOULUTTAJAT HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 79 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat Psykoterapeuttikoulutusohjelmat Hakuajat koulutuksiin löytyvät koulutuskohtaisista esitteistä. Tutustu ja hae koulutuksiin: www.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus Koulutusvaihtoehdot: Integratiivinen kognitiivisten

Lisätiedot

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Teijo Laine Psykiatrian erikoislääkäri Psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL) Suomen Psykiatriyhdistys Psykiatripäivät 11.3.-13.3.2009 Ahdistus

Lisätiedot

Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia

Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2006, 3, (1), 46-50. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia Antero Toskala ja Katja Hartikainen: Minuuden rakentuminen.

Lisätiedot

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteiden laitos HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA 138 OP, 2016 2021 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE 1 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA -koulutus (ET3), v. 2011-2015 Koulutuksen järjestäjä: Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa.

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. ( Sovellusalueina mm. työnohjaus, kasvatus, koulutus, terapia, taide, seurakuntayö tai muu yhteisöllinen työ. ) TERVETULOA Tarinainstituuttiin! Tarinainstituutti

Lisätiedot

MERKITTÄVÄKSI KOETUT ASIAT TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTOLLA

MERKITTÄVÄKSI KOETUT ASIAT TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTOLLA Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys MERKITTÄVÄKSI KOETUT ASIAT TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTOLLA Satu Kaski 1. JOHDANTO Työskentelen psykoterapeutin

Lisätiedot

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ 2018-2019 60 OP TYÖNOHJAAJA-KOULUTUS (5.) 2018-2019 KOUVOLASSA Porstua järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP viitekehykseen painottuvan

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 73 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA RYHMÄPSYKOTERAPEUTIKSI 65 OP, 2018-2020 Psykologia Medicum

Lisätiedot

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta:

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: PSYKOTERAPIAT Kuntoutuksen tavoite Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: Hoidon tarpeen taustalla usein kehitysvuosien ylivoimaiset, traumaattiset kokemukset, ajankohtaiset menetykset tai muut ylivoimaiset

Lisätiedot

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN Uskallus kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä 25.3.2013 Päivi Kangas Ammattien filosofinen perusta ammatit ovat yhteiskunnan oikeuttamia ammatit ovat olemassa

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Jorma Piha EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä Helsinki 8.2.2013 Konsortion toiminta Yliopistokohtaiset ratkaisut Asetuksen taustamuistio

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum

Lisätiedot

Työnohjaajalista. Suomen Seksologisen Seuran

Työnohjaajalista. Suomen Seksologisen Seuran Suomen Seksologisen Seuran lista Päivitetty - 11. huhtikuuta 2013 Huttunen Mari (Kuopio) 040 181 5775 mari.huttunen@wippies.fi (STOry) Sairaanhoitaja AMK Pari- ja seksuaaliterapeutti Perheterapeuttiopiskelija

Lisätiedot

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET Alla ilmenee tiedot Helsingin yliopistossa toteutettavien psykoterapeuttikoulutusten sisältövaatimuksista sekä koulutusohjelmien rakenne.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Psykoterapia Nils Holmberg ja Seppo Kähkönen Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Aron T. Beck kehitti kognitiivisen psykoterapian alun perin depression hoitoon, mutta

Lisätiedot

Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa

Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa Sanna Aho Vaativan erityistason perheterapiakoulutus VEP IX Opinnäytetyö

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Paniikkihäiriöpotilaan psykoterapia

Paniikkihäiriöpotilaan psykoterapia Katsaus Sari Lindeman Paniikkihäiriöpotilaan psykoterapia»jos ahdistus tulee, niin sitten se tulee» Kognitiivis-konstruktiivisessa psykoterapiassa pyritään ymmärtämään psyykkisen häiriön syntyminen lähtien

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n lausunto luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n lausunto luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta Verohallinto PL 325, 00052 VERO 14.11. 2013 Verohallinnon yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö kati.tamminen@vero.fi Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n lausunto luonnoksesta ohjeeksi terveyden-

Lisätiedot

Suositus työnohjaajakoulutuksesta

Suositus työnohjaajakoulutuksesta Suositus työnohjaajakoulutuksesta 1. TYÖNOHJAAJAKOULUTUKSEN PROSESSINOMAISUUS JA KOKONAISKESTO 2 2. KOULUTUKSEN RAKENNE 3 LÄHIOPETUSPÄIVÄT 3 TYÖNOHJAUKSET 3 KIRJALLISUUS 3 LOPPUTYÖ 4 ARVIOINTI 4 TODISTUS

Lisätiedot

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman

Lisätiedot

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA 0 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI Kotiosoite Puhelinnumero Syntymäaika Ylioppilas LL-tutkinnon suoritusaika ja -paikka KOULUTUSPAIKAT Tampere Vastuuhenkilö Seinäjoki Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Tarinainstituutin. -koulutus

Tarinainstituutin. -koulutus Tarinainstituutin -koulutus Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, sovellusalueina työnohjaus, terapia, kasvatus, koulutus, taide, seurakuntatyö tai muu yhteisöllinen työ. TERVETULOA Tarinainstituuttiin!

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA LISÄÄNTYMISLÄÄKETIEDE TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNTAN ANTAMA LISÄKOULUTUS

Lisätiedot

Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Mielialahäiriöt nuoruusiässä Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö 21.8.2008 LKS auditorium

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Persoonallisuushäiriö ruma nimilappu pitkäkestoisille ongelmille 16.10.2013

Persoonallisuushäiriö ruma nimilappu pitkäkestoisille ongelmille 16.10.2013 Persoonallisuushäiriö ruma nimilappu pitkäkestoisille ongelmille 16.10.2013 Maaria Koivisto LL, psykiatrian erikoislääkäri Psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti Mitä persoonallisuudella tarkoitetaan?

Lisätiedot

HOIDON TARVE! 12.2..2. 011 Ha H aka k na & & L a L ine

HOIDON TARVE! 12.2..2. 011 Ha H aka k na & & L a L ine Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla 12.11.2008 Psykiatrian el, VET-terapeutti terapeutti, psykoterapiakouluttaja TEIJO LAINE Tth el, kognitiivisen psykoterapian koulutus SINIKKA HAAKANA HOIDON

Lisätiedot

Lataa Kognitiivinen psykoterapia. Lataa

Lataa Kognitiivinen psykoterapia. Lataa Lataa Kognitiivinen psykoterapia Lataa ISBN: 9789516562639 Sivumäärä: 548 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.67 Mb Kognitiivinen psykoterapia on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ja tuloksellisena hoitomenetelmänä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 70 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET VARSINAIS-SUOMEN LÄÄKÄRIPALVELU OY

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET VARSINAIS-SUOMEN LÄÄKÄRIPALVELU OY HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 85 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

Kahden mindfulness-mittarin itsetuntoon. suomennos ja Kahden validointi mindfulness-mittarin suomennos ja validointi

Kahden mindfulness-mittarin itsetuntoon. suomennos ja Kahden validointi mindfulness-mittarin suomennos ja validointi Mindfulness-taitojen Mindfulness-taitojen yhteys yhteys masennukseen, onnellisuuteen masennukseen, ja itsetuntoon. onnellisuuteen ja Kahden mindfulness-mittarin itsetuntoon. suomennos ja Kahden validointi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS

LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä

Lisätiedot

TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018

TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018 TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018 TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koulutus- ja psykoterapiapalvelut Aino Maija Rautkallio & Minna Koskinen järjestää yhteistyössä Psykoterapiakeskus Vian kanssa

Koulutus- ja psykoterapiapalvelut Aino Maija Rautkallio & Minna Koskinen järjestää yhteistyössä Psykoterapiakeskus Vian kanssa Koulutus- ja psykoterapiapalvelut Aino Maija Rautkallio & Minna Koskinen järjestää yhteistyössä Psykoterapiakeskus Vian kanssa KRIISI- JA TRAUMAKOULUTUKSEN PARI- JA PERHETERAPEUTEILLE SEKÄ PERHETYÖTÄ TEKEVILLE

Lisätiedot

Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla

Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla Masennuksen hoitokäytäntöjä Turun seudulla Psykiatrian el, VET-terapeutti, psykoterapiakouluttaja TEIJO LAINE Tth el, kognitiivisen psykoterapian koulutus SINIKKA HAAKANA ARKI TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

Lisätiedot

PSYKIATRIA. Vastuuhenkilöt: Psykiatrian erikoisalojen runkokoulutus Prof. Erkki Isometsä Puh. (09) ,

PSYKIATRIA. Vastuuhenkilöt: Psykiatrian erikoisalojen runkokoulutus Prof. Erkki Isometsä Puh. (09) , 2009-2011 PSYKIATRIA Vastuuhenkilöt: Psykiatrian erikoisalojen runkokoulutus Prof. Erkki Isometsä Puh. (09) 471 63728, erkki.isometsa@hus.fi Psykiatrian eriytyvä koulutus Prof. Hasse Karlsson Puh. (09)

Lisätiedot

TERAPIAT SUREVAN TUKENA

TERAPIAT SUREVAN TUKENA TERAPIAT SUREVAN TUKENA Esimerkkejä terapian mahdollisuuksista Asta Suomi: YTT, Psykoterapeutti (psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen orientaatio) SURU ON KOKEMUKSENA VAPAASTI ELÄVÄ OUTI JÄNTTI: FM, VAATIVAN

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Psykoterapiakoulutusyhteisöt yliopiston resurssina ja yhteistyö. EFPP 30.9.2011 Helsinki Jukka Aaltonen

Psykoterapiakoulutusyhteisöt yliopiston resurssina ja yhteistyö. EFPP 30.9.2011 Helsinki Jukka Aaltonen Psykoterapiakoulutusyhteisöt yliopiston resurssina ja yhteistyö EFPP 30.9.2011 Helsinki Jukka Aaltonen Yliopistolaki 2 Tehtävät Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja

Lisätiedot

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF ry:n kevätseminaari 13.4.2011 Kuopio Finohta / Jaana Isojärvi 1 Sisältö Mikä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET KOULUTTAJAT

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET KOULUTTAJAT HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 75 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

ja siitä saadut tulokset

ja siitä saadut tulokset Esa Chydenius Psykoterapeutti VET Johtava psykologi Rinnekoti-Säätiö esa.chydenius@rinnekoti.fi Kehitysvammaisten psykoterapia ja siitä saadut tulokset 22.11.2012 Helsinki 1 Sisältö Mitä psykoterapia on?

Lisätiedot

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma Kuulemistilaisuus ja seminaari lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä 30.1.2013, klo 10.00 16.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI MIELENTERVEYSTALO.FI Aikuisten mielenterveystalossa voit mm. AIKUISET lukea ajantasaista

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Psykologia sivuaineena

Psykologia sivuaineena Psykologia sivuaineena Psykologian opiskeluoikeus on rajoitettu. Tasokokeen kautta voi saada joko 65 tai 95 opintopisteen laajuisen sivuaineoikeuden. Suppeampaan sivuaineeseen kuuluvat perusopinnot (25

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA SUHTEESSA OY SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA SUHTEESSA OY SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN Tieto vakavasta, etenevästä tai parantumattomasta sairaudesta, mullistaa sairastuneen ja hänen läheisensä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Skeemakeskeinen terapia (schema-focused

Skeemakeskeinen terapia (schema-focused Katsaus SARI LINDEMAN Persoonallisuushäiriöitä voidaan hoitaa sisäiset skeemat ja niiden korjaaminen Nykyisen kognitiivisen psykoterapian ydin on mielensisäisten prosessien tarkastelu, niin sanottu metakognitiivinen

Lisätiedot