Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty / Soili Kajaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste"

Transkriptio

1 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty / Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollisus jatkaa kaksivuotisessa vaativan erityistason (VET) koulutuksessa, jolloin koulutuksen kokonaislaajuudeksi siis tulee 4+2 vuotta. Koulutukset järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat yliopistojen täydennyskoulutuslaitokset tai vastaavat sekä sairaanhoitopiirit. Yhdistyksellä on tällä hetkellä käynnissä viisi YET-koulutusta keskuspaikkoina Helsinki/Vantaa, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Imatra sekä yksi VET-koulutus keskuspaikkana Jyväskylä. Koulutukset on yleensä suunniteltu aikuisten kanssa psykoterapiatyötä tekeville. Helsinki/Vantaan ja Jyväskylän koulutuksessa on erillinen lasten ja nuorten psykoterapeuteiksi opiskelevien ryhmä, jolloin osa teoriaseminaareista ja kaikki työnohjaukset on eriytettyjä. Muissakin koulutuksissa lasten ja nuorten terapeuteilla on oma työnohjaus- ja tutorryhmänsä. Yhdistyksen koulutustoimintaa suunnittelee, kehittää ja koordinoi kouluttajafoorumi, joka myös seuraa koulutusten toteutumista. Kouluttajafoorumi järjestää lisäksi kouluttajien omaa kouluttautumista. Kouluttajafoorumiin kuuluvat yhdistyksen keskeiset kouluttajat, jotka kaikki ovat VET-tasoisia psykoterapeutteja, sekä yhdistyksen hallitus. Kouluttajafoorumi kokoontuu kahdesti vuodessa: kevätkokous kestää päivän, syyskokous alkaa jo edellisenä iltana ja jatkuu seuraavan päivän. Yhdistyksellä on kolmihenkinen eettinen toimikunta. Jokaisella koulutuksella on kaksi tai kolme johtajaa, jotka yhdessä koulutustoimikunnan kanssa vastaavat koulutuksen yksityiskohtaisesta suunnittelusta ja ohjelmasta. Taloudellinen vastuu ja hallinnointi on koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaavilla yhteistyökumppaneilla. Yhdistyksen koulutukset noudattavat TEO:n psykoterapiakoulutuksille asettamia vaatimuksia (1997, 2005) ja Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistiossa (2003) esitettyjä koulutusvaatimuksia ja -periaatteita. 1

2 Hallitus tai sen nimeämä työryhmä arvioi ja kehittää koulutuksia säännöllisesti yhdessä kouluttajafoorumin kanssa. Kehitystyö perustuu edellisistä ja meneillään olevista koulutuksista saatuihin palautteisiin ja kokemuksiin, viranomaismääräyksiin ja sekä kotimaisen että kansainvälisen kehityksen seurantaan. Koulutuksiemme laadukkuuteen ja yleiseen vertailtavuuteen TEO:n ja eurooppalaisen kattojärjestön European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) linjausten mukaisesti kiinnitetään aktiivista huomiota. Yhdistyksemme antaa koulutuksilleen laatutakuun. Yhdistyksemme pitää myös vireillä jatkuvaa laatukriteeristön arviointia ja kehittämistä koulutustensa seurannan ja vertailtavuuden tukemiseksi. YET-koulutus Koulutuksen runko Koulutus kestää neljä vuotta ja se on systemaattinen ja prosessiluontoinen. Koulutus muodostuu seuraavista osista: - Teoreettinen koulutus 400 t. Teoreettinen koulutus jakautuu seminaariopetukseen ja pienryhmäohjaukseen. Osa seminaareista on kliinisiä seminaareja. Lisäksi teoreettiseen koulutukseen kuuluu kognitiivisen psykoterapian keskeiseen kirjallisuuteen perehtymistä t työnohjausta viiden hengen ryhmässä. Mikäli ryhmäkoko on pienempi, vaadittava tuntimäärä voi pienetä 10 tunnilla aina yhden hengen vähenemistä kohden. Työnohjauksessa käsiteltyjen koulutuspotilaiden määrä on 4-6, joista vähintään yksi on pitkä terapia. Työnohjaus on prosessi, jossa seurataan saman potilaan terapia alusta loppuun. Työnohjauksen tukena käytetään kirjallisia väliraportteja sekä ääni- ja kuvanauhoja. Koulutuspotilaista laaditaan kirjallinen loppuraportti. - Ryhmämuotoinen ja ja henkilökohtainen psykoterapia, yhteensä vähintään 80 t - Julkaisukelpoisen teoriaa ja omaa potilastyöskentelyä yhdistävän katsauksen tekeminen sovitulta kognitiivisen psykoterapian alueelta. Kaikki kouluttajat ovat kognitiivisia VET-psykoterapeutteja tai ulkomaisia eityisasiantuntijoita. Työnohjaajat ja koulutusterapeutit ovat kognitiivisia VET-psykoterapeutteja. VET-koulutus Koulutus kestää kuusi vuotta vuotta ja se on systemaattinen ja prosessiluontoinen. Siihen sisältyy nelivuotinen YET-koulutus ja kaksivuotinen VET-koulutus. VET-koulutukseen pääsy edellyttää, että yhdistyksen järjestämä YET-koulutus on suoritettu.. Kolmivuotisen ETkoulutuksen suorittaneet ovat voineet täydentää opintonsa vastaamaan YET:tä. 2

3 Koulutuksen rakenne: - Teoriaopetusta 300 tuntia: Seminaariopetusta 11 x 15 t, yht. 165 t Osallistuminen kansainväliseen kongressiin 20 t Omaan erityisalaan liittyvä vapaavalintainen seminaari 15 t Opinnäytetyönohjaus 20 t - Työnohjaus 80 t - Koulutuspsykoterapia 50 t - Omatoiminen opiskelu 450 t: opinnäytetyön tekeminen, kirjallisuuteen perehtyminen, psykoterapia- ja työnohjaustyöskentely sekä kouluttajana toimiminen. Teoriakouluttajat ja työnohjaajat ovat yleensä yhdistyksen kouluttajaterapeutteja, koulutusterapeutit joko kouluttajaterapeutteja tai VET-terapeutteja.. Kouluttajapsykoterapeutti-pätevyys Yhdistyksen hallituksen nimeämä kolmihenkinen toimikunta myöntää kouluttajaterapeuttipätevyyden VET-terapeuteille, jotka täyttävät kriteerit. Kriteereissä edellytetään VET-pätevyyden jälkeistä kognitiivisen psykoterapian kouluttautumista ja kouluttamista. Koulutusohjelmat Alla esimerkki YET-koulutuksen ohjelmasta ja käynnissä olevan VET-koulutuksen ohjelma KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN YLEMMÄN ERITYISTASON KOULUTUS Järjestäjinä: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry. ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia KOULUTUSOHJELMA VUOSILLE

4 ENSIMMÄINEN LUKUVUOSI Tavoitteet: Perehtyä kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteisiin ja perinteisiin työskentelymalleihin Tunnistaa kognitiivisen psykoterapian tunnusmerkkejä verrattuna muihin psykoterapiasuuntauksiin omaksua kognitiivis-behavioraaliset työtavat oppia masennuksen ja ahdistuksen hoitomallit tutustua kognitiiviseen kehitysnäkökulmaan orientoitua itsereflektiiviseen työskentelyyn liittyä oppimisryhmään ja kognitiivisten psykoterapeuttien yhteisöön TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS 1. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja suuntaukset Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Armi Hakanen ja Merja Kuusela S., S., Helsinki: Kognitiiviseen psykoterapiaan, koulutusohjelmaan ja ryhmään tutustuminen Ennakkotehtävä 1: Orientoituminen kognitiivisen psykoterapiaan Ennakkotehtävä 2: Kognitiivisen psykoterapian keskeiset taustakäsitteet Kuusinen K.-L. (2001) Yleiskatsaus kognitiivisiin terapioihin. eoksessa Kähkönen, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Toskala, A. (2001) Kognitiivisten psykoterapioiden historia. Teoksessa Kähkönen, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Karila, I., Holmberg, N. ja Laaksonen, R. (2001) Käsitteellistäminen. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim. 2. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Käsitteellistäminen kognitiivisessa psykoterapiassa Psykoterapia osana lääketiedettä ja psykiatriaa 4

5 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Armi Hakanen ja Merja Kuusela, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Teijo Laine Käsitteellistämisen omaksuminen ja käsityksen luominen siitä, mitä on kognitiivinen psykoterapia psykiatrian ja lääketieteen osana Ennakkotehtävä 3: Kognitiivis-behavioraalinen käsitteellistäminen Ennakkotehtävä 4: ABC-malli (RET) Kähkönen, S. (2001): Kognitiivisen psykoterapian teho ja lääkehoidon yhdistäminen. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Beck, J. (1996) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford. Luvut 1 5 ja SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Depressio ja kognitiiviset työtavat Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Perehtyä depression hoidon keskeisiin kognitiivisiin malleihin ja työtapoihin Beck, J. (1996) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford. Luvut 6 13 ja Karila, I. (2001) Masennushäiriöt. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. TUTORSEMINAARI 1 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen (2 ryhmää) Tutor: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen and Kirjallisuus: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö 5

6 Kirjallisuus: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Sivut. 1 41, ja lisäksi artikkelit: Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: the nuts and bolts. (2002). Friedberg, R.D. ja McClure, J.M. (Edits.) New York: Guilford. Sivut 2 9 ja Kendall, P. & Suveg, C. (2006) Treating anxiety disorders in youth. Teoksessa: Kendall, P. (Edit.) Child and adolescent therapy. New York: Guilford. 3. uudistettu painos. 4. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Ahdistus ja sen hoito Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Soili Kajaste sopivien Ahdistushäiriöiden eri muotojen tunnistamisen ja käsitteellistämisen sekä niihin hoitomenetelmien hallinnan kehittäminen Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa 5. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Suru ja traumat (Death, Loss and the Quest for Meaning: Grief Therapy as Meaning Reconstruction) Kouluttaja: Robert Neimeyer, PhD, Professor of Psychology Department of Psychology, The University of Memphis Ymmärtää suruprosessia ihmisen merkitysmaailman uudelleenluomisen näkökulmasta: 1) oppia tunnistamaan sen, milloin ja miten potilaan merkityssysteemi on trauman seurauksena rikkoontunut 2) osata valita sopivat narratiiviset menetelmät, joilla asiakasta voidaan auttaa surusta selviytymisessä 3) omaksua metaforisen kuuntelun periaatteet, joiden avulla voi saada ymmärryksen siitä, mitä henkilökohtaisia merkityksiä asiakkaan suremiseen liittyy 4) perehtyä merkityksiä muuttavaan haastattelumenetelmään Niemeyer, R.A. & Buchanan-Arvay, M. (2004) Performing the self therapeutic enactment and the narrative integration of traumatic loss. Teoksessa: Hermans, J.M. & Dimaggio, G. (edits.) The dialogical self in psychotherapy New York: Brunner-Routledge. Sivut

7 6. SEMINAARI MOLEMMILLE RYHMILLE tuntia Kehityspsykologia ja kognitiivinen psykoterapia Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Jorma Fredriksson Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen tarkastelu siltä osin kuin sillä on relevanssia kognitiivisen psykoterapian kannalta Ennakkotehtävä 5: Nimikkolapsitehtävä Harter, S. (1999) The construction of the self. New York: The Guilford Press. Sivut Lukuvuoden kirjallisuus: Kaikille yhteinen: Beck, J. (1995) Cognitive therapy. Basics and beyond. New York: Guilford. Harter, S. (1999) The construction of the self. New York: Guilford. Sivut Kognitiivinen psykoterapia (2001) Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.). Helsinki: Duodecim. Kuusela, Merja: RET vanha menetelmä arvoon arvaamattomaan. Ohjauskäytäntö 3/93, s Niemeyer, R.A. & Buchanan-Arvay, M. (2004) Performing the self: therapeutic enactment and the narrative integration of traumatic loss. Teoksessa: Hermans, J.M. & Dimaggio, G. (edits.) The dialogical self in psychotherapy, New York: Brunner-Routledge. Lisäksi monistettua tai verkossa olevaa materiaalia Aikuisten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Friedberg, R. D. ja McClure, J. M. (2002) (Edits.) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: the nuts and bolts. Sivut 2 9 ja ) Kendall, P & Suveg, C (2006) Treating anxiety disorders in youth. Teoksessa: Kendall, P (Edit.) Child and adolescent therapy. New York: Guilford. 3. uudistettu painos. Wells, A. (1997) Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Chichester: Wiley.Sivut. 1 41, ja

8 TYÖNOHJAUS Ajalla syksy 2006 kevät 2008 tavoitteena on yhteensä 90 tuntia ryhmätyönohjauksena. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tavoitteena on yhteensä 45 tuntia ryhmätyönohjauksena. Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Soili Kajaste ja Irma Karila ja kognitiivisen psykoterapian VETpsykoterapeutti Merja Kuusela Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Allan Sandroos ja Unto Tiitinen RYHMÄMUOTOINEN KOULUTUSPSYKOTERAPIA SYKSY 2006 KEVÄT 2007, YHTEENSÄ 40 TUNTIA: , ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 1 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kaarina Haarala , ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 2 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kaarina Haarala ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 3 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 4 Psykoterapeutti: Kognitiiviisen psykoterapian VETpsykoterapeutti Kristiina Poutala ja Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, ryhmä 5 Psykoterapeutti: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Jukka Vapaavuori 8

9 TOINEN LUKUVUOSI Tavoitteet: ymmärtää kognitiivisen psykoterapian kehityspsykologiset, kiintymyssuhdeteoreettiset ja vuorovaikutukselliset aspektit omaksua kognitiivisen psykoterapian emotionaalinen ja kokemuksellinen näkökulma perehtyä kognitiivisen psykoterapian kokemuksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin työskentelytapoihin oppia persoonallisuushäiriöiden ja päihdeongelmien hoitomallit kehittää omaa itsereflektiota ja sitä kautta omaa toimintaa psykoterapeuttina TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS 7. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia Kouluttaja: Kognitiiviisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Anne Kauppi Opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian teoreettisiin lähtökohtiin ja työskentelytapoihin. Ennakkotehtävä LN1: Työmenetelmäesittely Friedberg, R D & McClure J M. (edits.) (2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford, s SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 8. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Kiintymyssuhdeteoria ja sen merkitys psykoterapiassa Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Kirsti-Liisa Kuusinen Kiintymyssuhdeteorian tunteminen ja potilaan ja psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ko. teorian viitekehyksessä Bowlby, J. (1988) A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Kirjassa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY. 9

10 Shorey, H. & Snyder, C.R. (2006) The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 1, TUTORSEMINAARI 2 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Kirjallisuus: Greenberg, L. & Paivio, S. (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö New Kirjallisuus: Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997) Working with emotions in psychotherapy. York: Guilford. 8. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 9. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Emootiot ja kokemukselliset työtavat Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Perehtyä siihen 1) mitä tunteet ovat ja miten niitä voi muuttaa terapian keinoin 2) mitä kokemukselliset työtavat ovat, milloin niitä on hyvä ottaa käyttöön 3) tutustua niiden käyttöön tekemällä harjoitteita pienryhmissä Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tuoli ja tunteet. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, Piiroinen, P., Tiula-Alho, S. & Virtanen, M. (2006) Clara Hillin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, (2), TUTORSEMINAARI 3 4 tuntia 10

11 Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Kirjallisuus: Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford. Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö York: Kirjallisuus: Safran, J.D. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New Guilford, s sekä seuraavat artikkelit Kauppi, A. (2007) Turvattomissa olosuhteissa eläneen lapsen kognitiivinen terapia.. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Näntö, L. (2007) Leikin mahdollisuudet lasten kognitiivisessa psykoterapiassa.. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Eeva-Liisa Järvinen (2007) Allianssi lasten psykoterapiassa Miks mun pittää täällä käydä? Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia työhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. 9. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/10. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Vuorovaikutus psykoterapiassa Seminaaripäiviin sisältyy sekä kaikille yhteisiä osia että eriytetyt osat aikuisryhmälle ja lasten ja nuorten ryhmille. Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Risto Moilanen ja Jukka Vapaavuori Tavoitteena on perehtyä siihen 1. miten psykoterapiasuhde toimii kognitiivisessa psykoterapiassa ja miten se käsitteellistetään 2. miten psykoterapiasuhde muodostuu lasten. nuorten ja aikuisten psykoterapiassa 3. miten psykoterapiasuhteen ja terapiavuorovaikutuksen jumeja ja häiriöitä voidaan hyödyntää suotuisan muutoksen kannalta. 11

12 Leahy, R. (2007) Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A socialcognitive model. Teoksessa: Gilbert, P. & Leahy, R. (toim.) The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York: Routledge. TUTORSEMINAARI 4 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Kirjallisuus: Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: (2 ryhmää) Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Kirjallisuus: Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A practioner s guide. New York: Guilford (osia) sekä artikkelit: Freeman, A. & Rigby, A. (2006) Personality disorders among children and adolescents: Is it an unlikely diagnosis? Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds): Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York: Guilford, s Spirito, A. & Esposito-Smythers, C. (2006) Addressing adolescent suicidal behaviour.cognitive-behavioral strategies. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, sivut Shirk, S. & Burwell, R. & Harter, S. (2006) Strategies to modify low self-esteem in adolescents. Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds) Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York. 10. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 11. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Persoonallisuushäiriöt 1: Skeematerapia Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Anna-Maija Kokko 12

13 Tutustua skeematerapiaan teoriaan ja käytäntöön. Ennakkotehtävä 6: Skeemat ja moodit asiakastyössä Ennakkotehtävä 7: YSQ-L3a -harjoitus 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Karila, I. (2008) Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. 11. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 12. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Päihderiippuvuudet Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Nils Holmberg Oppia addiktioihin liittyviä teoreettisia ja hoidollisia näkökohtia ja menetelmiä Perehtyä 1) muutoksen vaiheisiin, 2) motivoivaan työskentelyyn ja 3) addiktioiden hoidossa käytettäviin kognitiivis-behavioraalisiin ja retkahtamisen ehkäisyn menetelmiin. Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Ks. (koulutus/koulutusmateriaalia): Heath, M. The benefits of zen meditation in addiction and recovery. A handbook for those in recovery, and their families Holmberg, N. (2008) Addiktiot. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. McCain, S., Sayrs J. H. R., Dimeff, L. A.,, Linehan M.M. (2007) Dialectical behaviour therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence.teoksessa: Dimeff, L.A., Koerner, K. (toim.) Dialectical behavior therapy in clinical practice. Applications across disorders and settings. New York: Guilford, Marlatt, G.A., Witkiewitz, K., Dillworth, T.M. ym. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. Teoksessa: Hayes, S.C., Follette, V.M. & Linehan, M., (toim.) Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford, SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE tuntia Persoonallisuushäiriöt 2 Vihan ja aggression kognitiivinen hoito Dialektinen käyttäytymisterapia 13

14 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Nils Holmberg ja kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Jukka Kuisma Perehtyä kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltamiseen aggressio- ja vihaongelmaisten, erityisesti persoonallisuushäiriö- ja psykoosipotilaiden, hoidossa. Oppia dialektisen käyttäytymisterapian perusteet. Ennakkotehtävä: 1 opiskelija esittelee oman asiakastapauksensa Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2008) Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kuisma, J. (2001) Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen kirjallisuusreferaatti teoksesta: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, (Alkuteos: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press, 2001.) Kuisma, J. (2001) Psykoosipotilaan vihan hallintaan kohdennettu kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, Robins, C., Ivanoff, A. & Linehan, M. Dialektinen käyttäytymisterapia. Ks 13. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lasten ja nuorten käytöshäiriöt Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Jorma Fredriksson ja Risto Moilanen Oppia tuntemaan käytöshäiriön (ja uhmakkuushäiriön) peruspiirteet ja kehityksellinen tausta. Luoda käsitys siitä, mitä yhteyksiä on lasten käytöshäiriön ja traumaattisen elämänhistorianvälillä, ja ymmärtää tältä pohjalta terapiasuhteen erityisehtoja ja muotoja sekä terapiaprosessia. Perehtyä sosiaalisen informaation käsittelyn kognitiiviseen malliin ja hahmottaa sen yhteydet kognitiiviseen terapiaan. Omaksua ryhmämuotoisten kognitiivisten käytöshäiriöiden terapioiden perustuntemus. Tutustua kognitiivis-behavioraaliseen käytöshäiriöisten lasten vanhempainohjaukseen. Reflektoida omia kokemuksia käytöshäiriöisten lasten kanssa työskentelystä ja kehittää omia työtapoja. Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Brinkmeyer, M. & Eyberg, S. (2003) Parent-child interacting therapy for oppositional children. Teoksessa Kazdin, A. & Weisz, J. (eds) Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, Guilford, ss

15 Lochman, J-, Powell, N., Whidby, J. & Fitzgerald, D. (2006) Aggressive children: Cognitive-behavioral assessment and treatment. Teoksessa Kendall, P. (ed) Child andadolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, s Lochman, J., Powell, N., Boxmeyer, C., Deing, A. & Young, L. (2007) Cognitivebehavior group therapy for angry and aggressive youth. Teoksessa: Christner, R., Stewart, J. & Freeman, A. (eds) Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. New York: Routledge, s Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s lukuvuoden kirjallisuus: Kaikille yhteinen: Bowlby, J. (1988) A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Greenberg, L. & Paivio, S. (1997) Working with emotions in psychotherapy. New York: The Guilford Press. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Kirjassa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY. Heath, M. (1997) The benefits of zen meditation in addiction and recovery. A handbook for those in recovery, and their families Holmberg, N. (2008) Addiktiot. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Karila, I. (2008) Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Marlatt, G.A., Witkiewitz, K., Dillworth, T.M. ym. (2004) Vipassana meditation as a treatment for alcohol and drug use disorders. Teoksessa: Hayes, S.C., Follette, V.M. & Linehan, M., (toim.) Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford, McCain, S., Sayrs J. H. R., Dimeff, L. A.,, Linehan M.M. (2007) Dialectical behaviour therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence. Teoksessa: Dimeff, L.A., Koerner, K. (toim.) Dialectical behavior therapy in clinical practice. Applications across disorders and settings. New York: Guilford, Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tuoli ja tunteet. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, Piiroinen, P., Tiula-Alho, S. & Virtanen, M. (2006) Clara Hillin mukainen unityöskentely kognitiivisen psykoterapian osana. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3, (2), Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Shorey, H. & Snyder, C.R. (2006) The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 1, Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford Aikuisten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Holmberg, N. & Kähkönen, S. (2008) Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. Kognitiivinen psykoterapia

16 uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kuisma, J. (2001) Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen kirjallisuusreferaatti teoksesta: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, (Alkuteos: Leahy, R. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press, 2001.) Kuisma, J. (2001) Psykoosipotilaan vihan hallintaan kohdennettu kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason koulutuksen opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, Leahy, R. (2007) Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A social-cognitive model. Teoksessa: Gilbert, P. & Leahy, R. (toim.) The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York: Routledge. Robins, C., Ivanoff, A. & Linehan, M. Dialektinen käyttäytymisterapia. Ks Safran, J.D.. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville ryhmille lisäksi: Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s Brinkmeyer, M. & Eyberg, S. (2003) Parent-child interacting therapy for oppositional children. Teoksessa Kazdin, A. & Weisz, J. (eds) Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, Guilford, ss Freeman, A. & Rigby, A. (2006) Personality disorders among children and adolescents: Is it an unlikely diagnosis? Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds): Cognitive therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York: Guilford, s Friedberg, R.D. & McClure, J. M. (edits.) (2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescent. New York: Guilford, s Järvinen, E.-L. (2007) Allianssi lasten psykoterapiassa Miks mun pittää täällä käydä? Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Kauppi, A (2007) Turvattomissa olosuhteissa eläneen lapsen kognitiivinen terapia. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Lochman, J., Powell, N., Whidby, J. & Fitzgerald, D. (2006) Aggressive children: Cognitivebehavioral assessment and treatment. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, s Lochman, J., Powell, N., Boxmeyer, C., Deing, A. & Young, L. (2007) Cognitive-behavior group therapy for angry and aggressive youth. Teoksessa: Christner, R., Stewart, J. & Freeman, A. (eds) Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents. New York: Routledge, s Näntö, L. (2007) Leikin mahdollisuudet lasten kognitiivisessa psykoterapiassa. Teoksessa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Safran, J.D. & Muran, J.D. (2000) Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guilford, s Shirk, S. & Burwell, R. & Harter, S. (2006) Strategies to modify low self-esteem in adolescents. Teoksessa: Reinecke, A., Dattilio, F. & Freeman, A. (eds) Cognitive 16

17 therapy with children and adolescents. A case book for clinical practice. 2 nd ed. New York. Spirito, A. & Esposito-Smythers, C. (2006) Addressing adolescent suicidal behaviour. Cognitive-behavioral strategies. Teoksessa: Kendall, P. (ed) Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures. 3 rd revised ed. New York: Guilford, Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2003) Schema Therapy: A practioner s guide. New York: Guilford (osia). Bailey, V. (2005) Conduct disorders in young children. Teoksessa: Graham, P. (ed) Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2 nd revised edition, s TYÖNOHJAUS Ajalla syksy 2008 kevät 2008 tavoitteena on yhteensä 90 tuntia ryhmätyönohjauksena. Toisen lukuvuoden aikana tavoitteena on yhteensä 45 tuntia ryhmätyönohjauksena. Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit Soili Kajaste ja Irma Karila ja kognitiivisen psykoterapian VETpsykoterapeutit Armi Hakanen ( alkaen) ja Merja Kuusela ( asti). Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyvien työnohjaajat: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutit Allan Sandroos ja Unto Tiitinen OMAT KOULUTUSYKSILÖPSYKOTERAPIAT Suosituksena on se, että yksilökoulutuspsykoterapia aloitetaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaatimuksena on vähintään 40 tuntia. KOLMAS LUKUVUOSI TEOREETTINEN JA MENETELMÄOPETUS Tavoitteet: valita oman lopputyön aihe joltakin tietyltä kognitiivisen psykoterapian osa-alueelta ja aloittaa perehtyminen siihen liittyvään teoriaan omaksua konstruktivistisen suuntauksen teoriaa ja työtapoja perehtyä syömishäiriöiden ja psykoosien kognitiiviseen psykoterapiaan tutustua joihinkin aikuisten sekä lasten ja nuorten häiriöiden spesifeihin hoitomalleihin kehittyä oman itsen ymmärtämisessä ja sitä kautta kehittää omia taitoja psykoterapeuttina 17

18 13. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 14. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Lopputyöseminaari 1 Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttaja: PsT, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila Opiskelija orientoituu opinnäytetyön vaatimuksiin ja aiheen valintaan. Opiskelijalle jäsentyy käsitys siitä, mitä koulutuksen lopputyöllä ja esseellä tarkoitetaan. Opiskelija perehtyy opinnäytetyön sisällölliseen rakenteeseen ja osaa alustavasti hahmottaa kirjoittamisprosessia. Annetaan alustava nimi omalle työlle. Ennakkotehtävä: Luetaan kaksi aikaisempaa opinnäytetyötä Kouluttajan valitsemat esimerkit YET-lopputyöesseistä, jotka ovat opiskelijoiden saatavilla koulutuksen verkko-oppimisympäristössä. TUTORSEMINAARI 5 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Ryhmä klo 14:00-17:30 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Ryhmä klo 10:15-14:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Ryhmä klo 14:30-18:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Kirjallisuus: Guidano, V. (1991) The Self in process. New York: Guilford, sivut Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Liotti, G. (1999) Attachment and metacognition in borderline patients. XI Congress of the World Psychiatric Association, Hamburg, August 8 th. Mäntymaa, K. (2007) Tunteiden säätely obsessiivisessa ja syömishäiriöisessä merkitysorganisaatiossa. Kirjassa: Hakanen, A. & Kokko, A.-M. (toim.) Näkökulmia psykoterapiatyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus. Toskala, A. & Hartikainen, K. (2005) Minuuden rakentuminen. Jyväskylä: Jyväskylän Koulutuskeskus, sivut ja Lasten ja nuorten psykoterapiaan perehtyville tutorryhmille: 18

19 Ryhmä klo 9:00-13:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Ryhmä klo 14:00-17:30 klo Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Leena Näntö Kirjallisuus: Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Ronen, T. (2003) Cognitive-constructivist psychotherapy with children and adolescents. New York: Kluwer/Plenum. 14. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 15. SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Konstruktivistinen psykoterapia Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttaja: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Perehtyä kognitiivis-konstruktivistiseen kehitykselliseen näkökulmaan ja persoonallisuusteoriaan. Omaksua käsitys siitä, miten konstruktivistisessa näkökulmassa psykiatrinen ja psykoterapeuttinen diagnostiikka erotetaan toisistaan. Oppia persoonallisuuden merkitysorganisaatioiden käsitteet. Ymmärtää, miten eri persoonallisuuden merkitysorganisaatiot käytännössä ilmenevät ja miten ne heijastuvat asiakkaan minäkäsitykseen ja hänen asennoitumisessaan toisiin ihmisiin. Kyetä havaitsemaan, miten asiakkaan ja terapeutin merkitysorganisaatiot värittävät terapiasuhteen luonnetta. Ennakkotehtävä 9: Kaikille opiskelijoille yhteinen tehtävä: Persoonallisuuden merkitysorganisaatiot 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa 15. SEMINAARI AIKUISRYHMÄLLE/ 16.SEMINAARI LASTEN JA NUORTEN RYHMÄLLE tuntia Syömishäiriöt Aikataulu: klo 10:15-18: klo 8:30-15:15 Kouluttajat: Kognitiivisen psykoterapian YET-psykoterapeutti, Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier ja kognitiivisen psykoterapian VET- 19

20 psykoterapeutti Armi Hakanen Perehtyä syömishäiriöiden hoitoon Ennakkotehtävä: 2 opiskelijaa esittelee oman asiakastapauksensa Vaadittu ennakkolukemisto aikuisten kanssa työskenteleville: Charpentier, P. (2008) Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Charpentier, P. (2004) Ahdistuksen hallinta syömishäiriöiden hoidossa. Suomen Lääkärilehti, 36, Vaadittu ennakkolukemisto lasten ja nuorten kanssa työskenteleville: Charpentier, P. (2008) Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. 3. uudistettu painos. Lasten syömishäiriöiden hoitoa koskeva artikkeli (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.) TUTORSEMINAARI 6 4 tuntia Aikuisten psykoterapiaan perehtyvien tutorryhmille: Ryhmä (alustava päivämääräehdotus) klo 14:00-17:30 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti Ritva Laaksonen Ryhmä klo 10:15-14:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen Ryhmä klo 14:30-18:00 Tutor: Kognitiivisen psykoterapian VET-psykoterapeutti Armi Hakanen 20

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE 1 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA -koulutus (ET3), v. 2011-2015 Koulutuksen järjestäjä: Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Integroituminen Integroitumisen tarkoitus ja merkitys tässä yhteydessä on tulla toimeen ja toimia menestyksellisesti erilaisten ihmisten

Integroituminen Integroitumisen tarkoitus ja merkitys tässä yhteydessä on tulla toimeen ja toimia menestyksellisesti erilaisten ihmisten Kannen kuva: Mostarin vanha silta (2004). Kuvaaja: Janne Laitinen Kuvan silta, Stari Most, on rakennettu 1500-luvulla Ottomaanien toimesta. Silta yhdisti Ottomaanien muslimivaltion ja kristityn Euroopan.

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Kognitiivinen Psykoterapia 10 (1) Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Seppo Anttonen Kognitiivisen psykoterapian psykoosikäsityksessä ovat keskeisinä elementteinä ihmisen

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kirjoittajat ja Stakes. Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673

Kirjoittajat ja Stakes. Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673 Kirjoittajat ja Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673 Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2008 Saatesanat Lukuisilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikunnilla

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Miten työstressiä voi hallita?

Miten työstressiä voi hallita? Työterveys Kirsi Räisänen ja Irma Karila Miten työstressiä voi hallita? Perustietämys haitallisen työstressin tunnistamisesta ja hoitokeinoista on tärkeää kaikille työssä käyvää väestöämme hoitaville,

Lisätiedot

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 5 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Kokemus kehossa toimittaneet Marja-Leena Lähteenmäki Raija Jaakkola Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot