Aurinkoenergiajärjestelmien integrointi rakennuksiin ja kiinteistöautomaatioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkoenergiajärjestelmien integrointi rakennuksiin ja kiinteistöautomaatioon"

Transkriptio

1 Aurinkoenergiajärjestelmien integrointi rakennuksiin ja kiinteistöautomaatioon Petri Lähde, Suvi Karirinne, Saku Rantamäki ja Antti Teräsvirta Satakunnan ammattikorkeakoulu

2 2 SISÄLLYS: 1. Esipuhe Aurinkoenergia, tekniikat ja rakennusintegraatio Rakennusintegraation mahdollisuudet Energiantuotto Keräinten sijoituskohteita Keräinten suuntaaminen Kallistus Suuntaus Asennuksessa huomioitavaa Aurinkolämpö Tasokeräin Tyhjiöputkikeräin Yksinkertaiset tyhjiöputket Kaksinkertaiset tyhjiöputket Aurinkoilmakeräimet Aurinkosähkö Kiteiset piikennot Yksikiteinen piikenno (c-si) Monikiteinen piikenno (p-si) Ohutkalvokennot Amorfinen pii (a-si) CIS/CIGS kupari-indium-gallium-seleeni (CuInGaSe2) Kadmium-telluuri(CdTe) Tandempiikenno a-si/µc-si Varjostus Ulkonäkö Kiinteistöautomaation perusteet Kiinteistöautomaation rakentamisen ongelmat Hajauttaminen vai keskittäminen Automaation rakennuspalikat Hajautettu toiminnallisuus globaali tietoisuus Rakennusautomaation standardit ja protokollat Toimilaiteverkot ja IEEE JDDAC Lähteet:...33

3 3 1. Esipuhe Aurinkoenergiajärjestelmien markkinat ovat voimakkaassa kasvussa maailmalla Saksan toimessa veturina. Suomalaisetkin markkinat ovat heräämässä ja rakennusmääräysten kiristyessä ja 0-energiatalokonseptien tulon myötä. Kiinteistöjen aurinkojärjestelmät ovat ohjauksen kannalta hieman haasteellisia sillä aurinkoenergia on jaksottaista. Se johtaa siihen, että aurinkojärjestelmät ovat osajärjestelmiä ja että energiaa on osattava käyttää ja varastoida järkevästi. Kaiken tämän pitäisi tapahtua käyttäjälle sähkölämmityksestä opitulla vaivattomuudella ja kohtuullisella investointikustannuksella. Lisäksi kuluttajan tulisi saada reaaliaikaista tietoa säästyneestä energiasta/tuotetusta aurinkoenergiasta. Talopakettitoimittajien, rakennusliikkeiden ja satakuntalaisten aurinkoenergiayritysten välillä on käynnistymässä hankekokonaisuus, jossa tähdätään siihen että aurinkojärjestelmät olisivat osa talotoimitusten optiojärjestelmää. Satakuntalaisella SolarForum -aurinkoenergiayritysryhmällä on pitkäaikainen kokemus teollisuusautomaatiosta ja osa yrityksistä on pyrkimässä aurinkojärjestelmätoimittajiksi. Tavoitteenamme on valmistella laajempaa yritysvetoista kehityshanketta, jossa kehitetään tuotteita talo- ja rakennusteollisuuteen suunnattuihin aurinkoenergiajärjestelmiin. Tuotetaan sopivaa tietoa yrityksille, jotta nämä voisivat hyödyntää teollisuusautomaatio-osaamistaan tuotteistaessaan aurinkojärjestelmiin liittyvää kiinteistöautomaatiota, sekä synnyttää alan osaamista ja tietämystä Satakunnan Ammattikorkeakouluun.

4 4 2. Aurinkoenergia, tekniikat ja rakennusintegraatio Integraation lähtökohtana on, että keräinmoduuli täyttää energiankeruun ohella myös toisen tehtävän. Sitä voidaan käyttää korvaamaan katemateriaali, seinä tai ikkuna, sitä voidaan käyttää ääniesteenä tai koristeelementtinä. Jos keräin poistetaan rakenne jää vajaaksi tai sen toiminnallisuus on puutteellinen. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan yleisesti rakennuksen toimintaa ohjaavia järjestelmiä, ottamatta niinkään kantaa järjestelmien tekniseen toteutukseen. Se lasketaan erääksi automaation osa-alueeksi, vaikka erityispiirteidensä vuoksi rakennusautomaation toteutukset ovat monesti hyvinkin poikkitieteellisiä Rakennusintegraation mahdollisuudet - Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Rakennuksen käyttämän sähkö ja lämpöenergian tuottaminen. Lämpökuorman pienentäminen varjostamalla ja keräämällä lämpö hyötykäyttöön. - Toiminnallisuuden parantaminen. Vähennetään ulkoisen energian tarvetta ja lisätään omavaraisuutta. Säästöjä sähkö ja lämmitysmaksuissa. Säästöjä rakennuskustannuksissa verrattuna perinteisiin jälkiasennettuihin aurinkoenergiankeruujärjestelmiin. Saadaan aikaiseksi esteettisesti miellyttäviä keräin ratkaisuja. - Uusien visuaalisten ilmeiden luonti. Näyttäviä ulkoverhous ratkaisuja, yksityiskohtia ja tunnuksenomaisia piirteitä. Vaihtoehtoja perinteisten ratkaisujen tilalle kuten aurinkolipat ja ikkunoiden varjostus. Julkisivujen koristelu. - Positiivisen julkisuuskuvan luonti. Panostukset energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen Energiantuotto Aurinkosähköpaneeleilla saatava energia optimaalisella asennuskulmalla (Suomessa 45 ) vaihtelee paneelityypistä riippuen kwh neliömetriltä. Aurinkolämpökeräimellä saatava energia on noin kwh/m² vuodessa. Euroopan komission Joint Reasearch Centre on julkaissut karttoja joissa on alueittaisia maksimituotanto-mahdollisuuksia. Karttojen tietojen perusteella voi laskea suuntaa antavan vuosituoton käyttämällä keräimen hyötysuhdetta apuna. Kuva 1 esittää yleisessä käytössä olevaa karttaa Euroopan alueen tuottomahdollisuuksista.

5 Kuva 1. Auringon säteilymäärät alueittain. /1/ 5

6 Keräinten sijoituskohteita Periteisiä keräinten sijoituskohteita ovat katot ja seinät. Kattoikkunoihin upotetut keräimet, varjostavat rakenteet kuten säleiköt ja lipat kuvissa 2 ja 3 sekä ulkoväylien katteet ja terassikatteet kuvissa 4 ja 5. Kuva 2. Espoon Otaniemessä sijaitseva Valotalo jossa säleikköön asennettuja aurinkopaneeleja. /2/ Kuva 3. Markiisit korvattuna aurinkopaneeleilla. /3/

7 7 Kuva 4. Aurinkopaneeleista tehty katos. /4/ Kuva 5. Pergolan katoksi asennettuja aurinkopaneeleja Ekoviikissä. /5/

8 Keräinten suuntaaminen Kallistus Parhaan tuoton keräimistä saa suuntaamalla ne Etelään tai kaakko-lounas välille. Optimi asennuskulma on pohjoisella pallonpuoliskolla leveysaste miinus 9 astetta. Esim. Porissa 61-9 =52. Tätä suuremmalla kulmalla painotetaan järjestelmän syksy ja kevättuottoa, vastaavasti pienemmällä kulmalla saadaan keskikesällä suurempi tuotto. Optimaalinen tuotto saadaan paikasta riippuen asteen välissä. Kallistus ilmoitetaan useimmiten vaakasuorasta pinnasta kuten kuvassa 6, mutta joskus puhutaan myös pystysuorasta pinnasta mitatulla kulmalla. Väärinymmärrysten välttämiseksi tulee sopia, kumminpäin kulmasta puhutaan. Kuva 6. Paneelin kallistus. /6/ Suuntaus Keräimet sopivat kaikille pinnoille ja rakenteisiin joihin aurinko pääsee paistamaan. Yleisesti etelän suuntaa olevat ja hieman kallistetut pinnat ovat parhaita. Kallistuskulma vaihtelee maantieteellisen sijainnin mukaan. Suuntakulmasta käytetään nimitystä atsimuuttikulma, jonka nollakulma on suoraan etelässä. Itään eli vastapäivään mentäessä kulma on negatiivinen ja länteen eli myötäpäivään mentäessä kulma on positiivinen. Keräimen atsimuuttikulman pitäisi osua välille astetta, jotta säteilyä olisi riittävästi saatavilla. Kuvassa 7 esitetään saatavaa energiamäärää suhteessa optimaaliseen kulmaan, josta saadaan 100%:n energiamäärä. Kuva 7. Suuntauksen vaikutus tuottoon. /7/

9 Asennuksessa huomioitavaa Aurinkosähkökeräimien asennuksessa tulee huomioida riittävä ilmanvaihto keräimen takana. Paneelin tumma pinta voi lämmetä suorassa auringonpaisteessa jopa yli 60 asteiseksi jos ilmankierto ei ole riittävä. Paneelin lämpötilan noustessa sen hyötysuhde huononee eli energiantuotto pienenee. Perinteisessä yksikiteisessä piikennossa hyötysuhde huononee 0,4-0,5 % astetta kohden. Amorfisesta piistä tehdyillä ohutkalvokennoilla hyötysuhteen lasku on 0,1 0,2 % astetta kohden ja CIS ja CdTe tekniikoilla 0,2 0,5 % astetta kohden. Riittävä ilmankierto voidaan varmistaa asentamalla paneelit kiskoilla irti pinnasta kuten kuvat 8 ja 9 esittävät. Kuva 8. Havainnekuva ilmankierron järjestämisestä. /8/

10 10 Kuva 9. Käytännön toteutus, jossa ilman vaihtuminen on huomioitu hyvin. /9/ 3. Aurinkolämpö Auringon lämpösäteily voidaan hyödyntää käyttöveden- tai rakennuksen lämmitykseen ja näin vähentää ostettavan energian määrää. Lämpöä voidaan kerätä talteen varta vasten tehdyillä keräimillä kuten taso- ja tyhjiöputkikeräimillä tai seinämateriaaliin integroiduilla keräinputkistoilla ja kanavilla Tasokeräin Keräimessä on useimmiten kupariputkia joihin on kiinnitetty ohut absorptiopinnoitteella päällystetty kuparilevy kuten kuvassa 10. Osat on koteloitu lämpöeristettyyn lasikannelliseen koteloon, jonka kulmissa on yhteet putkistolle. Tasokeräimiä tehdään myös mittatilaustyönä suurille pinnoille, jolloin pinnasta saadaan yhtenäinen vedenpitävä ja tyylikkään näköinen. Kuvassa 11 on rakenteilla tasokeräimen integrointia tiilikatteeseen. Keräimiä saatavissa eri sävyisinä, yleisimmin sininen harmaa ja musta. Pinta lasi voi myös olla kirkas, sumea tai viistosta katsottuna läpinäkymätön.

11 11 Kuva 10. Läpileikkaus tasokeräimestä. /10/ Kuva 11. Tx keräimen upotettu asennus. /11/ Tasokeräimiä on jo kymmeniä vuosia käytetty pientalojen lisälämmönlähteenä. Keräinpaneelit on perinteisesti asennettu jälkiasennuksena katolle päälliskatteen päälle. Uusien materiaalien ja kehittyneiden valmistustekniikoiden ansiosta keräimistä saadaan nykyään ohuempia ja tämä helpottaa niiden upottamista kattorakenteeseen.

12 12 Keräimet voivat olla myös osa rakennetta kuten alla olevassa kuvassa 12. Yläterassin kaide on tehty keräimistä ja näin keräimet on saatu parhaiten tuottavaan asennuskulmaan. Paneelit on myös erittäin helppo puhdistaa lumesta, jolloin saadaan hyödynnettyä jo kevään ensimmäiset aurinkoiset päivät. Kuva 12. Keräinten asennus kaiteeseen. /12/

13 Tyhjiöputkikeräin Tyhjiöputkikeräin koostuu rivistä lasisia putkia joissa lämpöeristeenä toimii tyhjiö. Auringon lämpösäteily läpäisee tyhjiön ja lämmittää putken sisällä olevan keräinelementin kuvassa 13. Keräinelementistä lämpö siirtyy putken toisessa päässä oleva tukkiin josta se otetaan talteen. Kuva 13. Tyhjiöputken rakenne. /13/ Yksinkertaiset tyhjiöputket Yksinkertaisissa tyhjiöputkissa koko putken sisusta on tyhjiötä, jossa lämpöä kerätään absorptiolevyllä. Levyyn on kiinnitetty suora Heat-pipe tekniikalla toimiva lämmönsiirtoputki tai U-muotoinen putki jossa lämmönsiirtoneste virtaa Kaksinkertaiset tyhjiöputket Kaksinkertaisissa tyhjiöputkissa on termopullomainen rakenne, eli tyhjiö on kahden lasiputken välissä. Sisemmän lasiputken pinnassa on absorptiopinnoite, joka siirtää lämmön sisällä olevaan putkeen kuvassa 14 näkyvää alumiinista valmistettua putken pidikettä myöden. Kuva 14. Kaksinkertaisia tyhjiöputkia. /14/ Tyhjiöputkilla ei varsinaisesti pysty korvaamaan mitään seinä tai ikkunaelementtiä, joten niitä voidaan käyttää koriste-elementtinä tai ne voidaan yrittää piilottaa suorilta katseilta. Kuvissa 15 ja 16 on Mälmössa sijaitsevan Salt & Brygga ravintolan seinällä oleva keräinkenttä joka on samalla koriste-elementti.

14 14 Kuva 15. Salt & Brygga building, jossa tyhjiöputkikeräimiä koriste-elementtinä. /15/ Kuva 16. Salt & Brygga building, Putket asennettu vaakaan. /16/

15 15 Tyhjiöputkikeräin ei ole yhtä herkkä suuntaukselle kuin tasokeräin, koske pyöreät putket keräävät valoa hyvin myös sivusuunnalta. Keräimistä on tarjolla niin pysty kuin vaakamallisena joten rakennukseen sijoittelu ei tuota ongelmia Aurinkoilmakeräimet Tummien seinä- ja kattopintojen keräämää lämpöä voidaan hyödyntää imemällä ilmaa niiden alapuolelta kuten kuvassa 17. Ilmanvaihdon esilämmitys voidaan näin n hoitaa todella edullisesti. Kesäaikaan kuumasta ilmasta voidaan tehdä lämmintä käyttövettä ilma-vesi-lämpöpumpulla, jolloin päästään korkeisiin COP arvoihin. Kuva 17. Solar Wall toimintaperiaate pätee lähes kaikkiin ilmalämpökeräimiin. /17/ Euroopan suurin aurinkoilmakeräin valmistui vuonna 2007 Puolaan. Kuvassa 18 Krause-Werk:in tuotantohallin seinään on asennettu 2000 m 2 mustaa keräinseinää, jossa lämmennyt ilma puhalletaan halliin. Seinällä säästetään 300MWh energiaa vuodessa ja sen takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta

16 16 Kuva 18. Aurinkoseinä. Krause-Werk GmbH Co. /18/ Aurinkoilmakeräin käy myös pienempiin kohteisiin kuten kuvassa 19 olevaan Kentucky Fried Chicken ravintolaan Northampton, Massachusetts, USA:ssa. Tumma seinä tuottaa a vuodessa noin 29MWh lämpöenergiaa. Kuva 19. Solar Wall aurinkoseinä KFC ravintolassa Northamptonissa. /19/

17 17 4. Aurinkosähkö Sähkökennojen käyttöikä yltää usein pitkälle yli 20 vuotta. Käyttöiäksi ilmoitetaan usein vertailuaika vuotta, jonka aikana tuotto saa tippua 80% alkuperäisestä. Ensimmäinen Eurooppalainen verkkoon kytketty keräinlaitos asennettiin vuonna 1982 ja se on menettänyt vain 15% alkuperäisestä tehostaan. Paneeleiden tuottama sähkö on helppo johtaa rakennuksen sähköjärjestelmään invertterin kautta. Suuremmissa kiinteistöissä, joissa on jatkuvaa kulutusta, ei akustoja välttämättä tarvitse käyttää. Asennuksessa tulee huomioida riittävä ilmankierto myös paneelin taustapuolella. Paneelien lämmetessä niiden hyötysuhde heikkenee hivenen ja korkeissa lämpötiloissa (yli 50 C) myös paneeleiden käyttöikä lyhenee. Aurinkopaneelien paino vaihtelee perinteisillä piikristallikennoilla 9-18 kg/m², ja ohutkalvokennoilla 3-13 kg/m². Paneelien suhteellisen kevyt paino ei juuri rajoita sijoittelua, rajoittavaksi tekijäksi lähinnä kattoasennuksissa tulee tuulikuormien huomiointi Kiteiset piikennot Suurin osa aurinkopaneeleista valmistetaan kiteisestä piistä luvulla alkanut elektroniikkateollisuuden nopea kehittyminen edellytti suuria satsauksia piin sähköisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkimiseen. Kun piin ominaisuudet tunnettiin hyvin ja sitä oli hyvin saatavilla tuli siitä ensimmäinen ja yleisin aurinkokennon raaka-aine. Kiteisillä kennoilla on edelleen kennoteknologioista suurin noin 75%:in markkinaosuus. Tähän pääasiallisena syynä on muita kennotyyppejä korkeampi hyötysuhde ja hintojen nopea lasku viimevuosina tehostuneiden valmistustekniikoiden ja kasvaneen kysynnän vuoksi. Piikennojen raaka-ainetta on lähes loputtomasti saatavilla ja edullista elektroniikkateollisuuden jätepiitä on voitu hyödyntää kennojen tekemisessä. Kiteisten kennojen kohtaloksi voi muodostua niiden suuri materiaalikulutus raakapiin hinnan noustessa kasvavan kysynnän myötä, sekä useita työvaiheita sisältävä runsaasti automaatiota vaativa tuotanto Yksikiteinen piikenno (c-si) Yksikiteiset piikennot leikataan suuresta sylinterimäisestä piikiteestä. Jotta kennot saadaan ladottua paneelin mahdollisimman monta ja suuren alan peittävästi, leikataan niistä suorakulmiota muistuttavia. Näin paneeleista saadaan kustannustehokkaita ja esteettisesti paremman näköisiä. Kuvassa 20 on erivärisiä piikennoja leikattuna. Paneeleiden teho on Wp/m² ja hyötysuhteet liikkuva 15% ja 22% välillä.

18 18 Kuva 20. Yksikiteisiä piikennoja eri väreissä. /20/ Monikiteinen piikenno (p-si) Monikiteisiä piikennoja valmistetaan leikkaamalla suorakulmaisesta kappaleesta, johon on puristettu yhteen useita piikiteitä. Kiderakenne näkyy selvästi kennon pinnalla. Suorakulmaisen muotonsa vuoksi kennot saadaan asennettua paneeliin tiiviimmin ja näin neliömetriltä saatava tuotto on lähes sama kuin yksikiteisestä piistä valmistetuilla paneeleilla, vaikka hyötysuhde onkin pienempi. Kuvassa 21 on eri väreissä saatavia monikiteisiä piikennoja. Teho on Wp/m² ja hyötysuhteet liikkuva 10% ja 15% välillä.

19 19 Kuva 21. Monikiteisiä piikennoja eri väreissä. /21/ 4.2. Ohutkalvokennot Ohutkalvokennoja on useita eri materiaaleista valmistettuja vaihtoehtoja: Amorphous Silicon, amorfinen pii (a-si) CIS/CIGS Cadmium Telluride (CdTe) Gallium Arsenide (GaAs) Toiminta perustuu aineen mikroskooppisen pieniin kiderakenteen ominaisuuksiin, joka mahdollistaa hyvin ohuen kennomateriaalin valmistuksen. Vain muutaman mikrometrin paksuinen puolijohdekomponentti vähentää materiaalikustannuksia ja kennon hintaa. Kennoissa käytetään monia eri aineyhdisteitä ja kennojen hyötysuhteet vaihtelevat 5-20% välillä, suurimmalla osalla myynnissä olevista kennoista hyötysuhde jää kuitenkin alle 10%. Teho liikkuu välillä 40-65Wp/m². Perinteisiä aurinkokennoja yksinkertaisempi valmistusprosessi on mahdollista automatisoida hyvin pitkälle. Ohutkalvotekniikassa yleensä ohuen ja taipuisan kalvon päälle kerrostetaan puolijohdemateriaalia atomikasvatusperiaatteella. Ohutkalvoaurinkokennoa voidaan tehdä rullalta-rullalle menetelmällä edullisesti suuria määriä. [3]

20 20 Ohutkalvokennojen käyttö rakennusintegraatiossa on lisääntymässä suurin harppauksin. Käyttöä edesauttaa kiteisiä kennoja edullisempi hinta ja laajemmat käyttömahdollisuudet taipuisan kalvon vuoksi. Uutuutena on tarjolla integrointi erilaisiin markiiseihin ja varjostuskankaisiin (kuva22). Kuva 22. Markiisiin integroitu ohutkalvokeräin. /22/ Amorfinen pii (a-si) Ohutkalvokennoista suurin osa perustuu amorfiseen piihin. Se on ensimmäinen ohutkalvoteknologia ja eniten tutkittu sekä kehitetty. Amorfinen pii kattaakin ohutkalvomarkkinoista 60% ja koko aurinkokennomarkkinoistakin 7%. Amorfisella piillä on sovelluskohteita aurinkokennoteollisuuden ulkopuolellakin, mistä johtuen sen ominaisuudet tunnetaan hyvin. Amorfisesta piistä valmistetut kennot ovat hyvin kevyitä, joustavia, säteilyä kestäviä sekä myös ympäristöystävällisiä. Kennojen suurin etu muihin tekniikoihin verrattuna on, että niiden hyötysuhde ei laske kennon kuumentuessa. Nykyisin kennon hyötysuhde on noin 6-8% CIS/CIGS kupari-indium-gallium-seleeni (CuInGaSe2) Hyvän rakenteensa ja melko yksinkertaisten aineosiensa takia CIGSa pidetään ehkä lupaavimpana kennomateriaalina. CIGS-kennoja voidaan painaa metallia sisältävän pohjan päälle, jolloin alusta toimii toisena elektrodina. Niiden alustamateriaalina voidaan käyttää myös lasia kun käytetään pohjalla johtavaa lisäkerrosta. Sinkkioksidi toimii toisena elektrodina. Kuvissa 23, 24 ja 25 esimerkit CIS ja CIGS kennoista sekä kuvassa 26 CIGS kennon rakenne. Yksi CIGS-kennojen kilpailuetu muihin aurinkokennoihin verrattuna on niiden edulliset valmistuskustannukset. [3]

21 21 Kuva 23. Odersun CIS keräimiä joita saa myös läpikuultavina. /23/ Kuva 24. CIGS taipuva keräin. /24/

22 22 Kuva 25. Unisolar CIGS kalvon asennus katolle. /25/ Kuva 26. CIGS kennon rakenne. /26/

23 Kadmium-telluuri(CdTe) Kadmium-telluuri (CdTe) kennot ovat nousseet haastamaan amorfiseen piihin perustuvat kennot. CdTe kennojen valmistus ei vaadi niin suuria alkuinvestointeja kuin piikennojen tuotanto. Kuva 27 esittää CdTekennon rakennetta. Kenno toimii kohtalaisen tehokkaasti myös pilvisellä säällä, eikä ole herkkä lämpötilanmuutoksille joten sitä käytetään usein keskittävissä PV-sovelluksissa. Moduulit ovat usein 1m 2 kokoisia hyötysuhteen ollessa hieman yli 10% ja huipputeho n 90W. Kuva 27. CdTe kennon rakenne /27/ Tandempiikenno a-si/µc-si Yhdistelmäkenno, jossa on amorfista ja kiteistä piitä. Amorfinen pii absorboi auringon säteilyä 40 kertaa tehokkaammin kuin kiteinen pii. Yhdistelmällä pystytään hyödyntämään molempien parhaita puolia ja laajennettua spektriä jolta kerätään energiaa. Hyötysuhde 8-12%. Valmistajia mm. NorSun ja SunFilm. Kuva 28. Tandempiikenno /28/ 4.3. Varjostus Aurinkosähköpaneelien sijoitus pitää suunnitella siten ettei paneeleihin tule varjostuksia. Paneelien kennot ovat kuin sarjaan kytkettyjä paristoja, jolloin yksi rikkinäinen paristo eli tässä tapauksessa varjostettu kenno- pudottaa tehoa radikaalisti. Kuva 29 esittää mahdollisia varjostuksen aiheuttajia.

24 24 Kuva 29. Esimerkkejä osittaisesta varjostuksesta /29/ 4.4. Ulkonäkö Aurinkosähkökennoissa on satoja erinäköisiä vaihtoehtoja toteuttaa keräinjärjestelmä. Paneeleissa voidaan muuttaa kennojen, taustan ja kehysten väriä sekä pinnan heijastavuutta. On mahdollista saada osittain läpinäkyviä paneeleita, sekä lähes huomaamattomia ohutkalvopaneeleita esimerkiksi ikkunoiksi. Myös erilaisia kuviointeja ja muotoon taipuvia paneeleita on markkinoilla. Useimmiten värjätyillä kennoilla tai läpinäkyvyydellä on negatiivinen vaikutus paneelin tuottoon, mutta huomaamattomia paneeleita voidaan usein myös asentaa rakennukseen enemmän. Taulukko 1. Saatava tuotto erivärisillä kennoilla verrattuna tavanomaiseen siniseen kennoon [4]. Väri Monikiteinen piikenno Yksikiteinen piikenno Sininen 100% 100% Harmaa 73-80% 84% Punainen 77-80% - Ruskea 81-90% 87% Keltainen 83-93% 81% Vihreä 89-98% - Magenta - 78% Ohutkalvokennoille ei ole vastaavaa taulukkoa, koska valmistajat tarjoavat vain yhtä väriä. Eri valmistajilla on eri värit ja kennojen valmistustapa vaihtelee, joten niitä ei voi vertailla. Paneelien ulkonäköön saadaan vaihtelua myös kennojen muodolla ja asettelulla. Erinäköisiä kennoja ja niiden mahdollisia asetteluita esitellään taulukossa 2.

25 25 Taulukko 2. Erinäköisiä kennoja ja niiden mahdollisia asetteluita [5]. Lasiin upotetuilla kennoilla voidaan vähentää liika säteilyä sisätiloihin ja samalla saada sähköä esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän käyttöön. Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä asentamalla kennot harvempaan tai käyttämällä ohutkalvokennoja (Kuva 30). Kuva 30. Esimerkkejä muutamista osittain läpinäkyvistä asennuksista. /30/ 5. Kiinteistöautomaation perusteet

26 26 Siinä, missä rakennus- tai kiinteistöautomaatio liitetään usein kaupallisten rakennusten sisäiseen toimintaan, keskittyvät sen alahaarat, koti- ja huoneautomaatio enemmän käyttömukavuuden parantamiseen. Mitkä ovat rakennusautomaation tärkeimmät tehtävät on hyvinkin subjektiivinen kysymys, jonka vastaukseen vaikuttaa suuresti kohde, jossa sitä käytetään. Tästä johtuen lienee hyvä käydä läpi hieman perusasioita rakennusautomaation eri osa-alueista. Vaikka virallisia viitteitä ei löydykään, on LVI-tekniikan nopea kehitys viimeisinä vuosikymmeninä ja energian jatkuvasti kallistuva hinta olleet varmasti suurimpia ajureita rakennusautomaation kehittymiselle. LVI-tekniikan automatisoinnilla saavutetaan parantuneen käyttömukavuuden lisäksi myös merkittäviä taloudellisia säästöjä. Säästöt voivat olla joko suoria, tai epäsuoria. Suoraa säästöä saavutetaan esimerkiksi ilmanvaihdon lämmön talteenoton optimoinnilla ja epäsuorasta säästöstä esimerkiksi otettakoon hyvän työilman vaikutus työntekijöiden tulokseen. LVI-järjestelmien automatisointi tuo anturointien kautta mahdollisuuden mitata ja käyttää järjestelmän ohjauksessa apuna parametreja, joiden käyttö ei ole ollut järkevällä tavalla mahdollista aikaisemmin. Tällaisia asioita ovat mm. ilman happi-, hiilidioksidi-, hiilimonoksidipitoisuuksien ja kosteuden reaaliaikainen valvonta ja järjestelmän toiminnan ohjaus mitattujen parametrien avulla. Rakennusautomaatiolla pystytään luomaan myös turvallisuutta. Kulunvalvontajärjestelmien, sähkölukkojen ja hälytysjärjestelmien avulla pyritään pitämään ei-toivotut henkilöt pois paikoista joihin heillä ei ole asiaa. Näin voidaan suojata tietoja, materiaa ja henkilöitä niin itseltään (esim. vaaralliset laboratoriotilat) kuin ulkopuolisiltakin. Kulunvalvontajärjestelmään voidaan helposti liittää paitsi työajanseuranta, mutta myös muita rakennusautomaation järjestelmiä. Tilatietoinen kulunvalvonta auttaa pelastushenkilökuntaa suuren kiinteistön tulipalossa. Toisaalta sähkölukoilla varustettu omakotitalo voi siirtyä automaattisesti poissaolotilaan katkaisemalla sähköt tarpeettomilta laitteilta ja pudottaen huoneiston lämpötilaa kun perhe lähtee kahdeksi viikoksi tuntureille laskettelemaan. Samalla järjestelmä tietysti kytkee murtohälytyksen päälle ja lähettää tekstiviestillä naapurille satunnaisen tunnusluvun, jolla tämä pääsee kastelemaan kukat tämä siis, jos automaatiojärjestelmä ei itse osaa kukkia kastella. Koti- ja huoneautomaatio ovat rakennusautomaation alahaaroja. Kotiautomaation ja suurempien kiinteistöjen automaation ideologia on samankaltainen, mutta niiden tavoitteet ja toteutustavat poikkeavat toisistaan. Suuremmissa kiinteistöissä toimintavarmuus on yksi tärkeä suunnittelukriteeri ja kotiautomaatiossa painotetaan enemmän käytettävyyteen ja laajennettavuuteen. Laajennettavuuden ja hinnan vuoksi tietokoneet ovat muodostuneet kotiautomaation tärkeimmäksi rakennuspalikaksi. Toimielinlaitteet (mm. anturit) valitaan kodeissa yleensä hinnan ja käytettävän liitännän mukaan. Suuremmissa kiinteistöissä luotetaan enemmän prosessiautomaatioissa ja tehtaissa käytettyihin laitteisiin. Huoneautomaation tarkoitus on miltei aina tuoda käytettävyyttä ja kohottaa omistavan yrityksen imagoa. Huoneautomaatiota käytetään niin AV-, kokous-, kuin luentotilojenkin laitteistojen ohjaukseen, tuomaan tilaan interaktiivisuutta. Näin esimerkiksi valaistus saadaan säätymään automaattisesti diaesitykseen sopivaksi ilman, että esittäjän täytyy koittaa yksitellen läpi kaikki kokoustilan kahdeksan valokatkaisijaa. Yhteenvetona voitaneen todeta, että rakennusautomaatiolla käsitetään monta asiaa ja jos jokin valmistaja myy rakennusautomaatiojärjestelmää, on kyseessä paketti joka sisältää vain tietyt toiminnallisuudet, rajapinnat muihin saman valmistajan laitteisiin ja mahdollisesti, mutta liian harvoin rajapinnan ulkopuolisiin järjestelmiin. Rakennusautomaatiojärjestelmien kehittämistä ohjaa etenkin kaupallisella puolella tarve tai mahdollisuus taloudelliseen säästöön. Säästöä tavoitellaan esimerkiksi energian säästöllä, työilman parantamisella tai työturvallisuuden parantamisella.

27 Kiinteistöautomaation rakentamisen ongelmat Jos unohdetaan kotinikkareiden internetiin kytkemät kahvinkeittimet ja keskitytään kaupallisten järjestelmien rakentamiseen ja käyttöönottoon. Ei siksi, että kotinikkareiden tuotokset olisivat toteutukseltaan huonompia vaan päinvastoin niiden huonontaminen kaupallisiksi tuotteiksi vaatii vielä paljon työtä ja resursseja. Rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu alkaa tarvekartoituksella, jonka jälkeen valitaan järjestelmän toteutustapa. Jos jollakin valmistajalla on myydä juuri oikeanlainen, todennettu tuote tai konsepti, se pystyy todennäköisesti tekemään tarjouskilpailussa parhaimman tarjouksen. Lisäksi kyseinen valmistaja pystyy tarjoamaan edullisesti myös muita omia tuotteitaan yhteensopivina tarjotun järjestelmän kanssa. Miten käy, jos järjestelmää halutaan myöhemmin laajentaa toisen valmistajan tuotteilla? Esimerkiksi, miten käy jos rakennuksen lämmityksestä vastaava hakepoltin saa kaverikseen aurinkoenergiajärjestelmän? Parhaimmassa tapauksessa alkuperäinen järjestelmätoimittaja haluaa laajentaa tuoteperhettään ja lisää tuen aurinkokeräimille. Pahimmassa tapauksessa koko vanha järjestelmä joudutaan viemään kierrätyskeskukseen kierrätysmaksua vastaan. Todennäköisimmässä tapauksessa valmistaja suostuu perehtymään tilanteeseen, mutta samassa toteaa että järjestelmän räätälöinnistä veloitetaan viiden tuotekehitystiimiläisen palkka ennalta määräämättömältä ajalta, koska sen tyyppinen tuotekehitys ei kuulu heidän yrityksensä strategiaan. Tällainen tilanne syntyy helposti, jos järjestelmän laajennettavuutta ei oteta huomioon suunnitteluvaiheessa. Monet tiettyä tarkoitusta varten rakennetut järjestelmät käyttävät myös kyseistä tarkoitusta varten suunniteltua elektroniikkaa geneerisen logiikan tai yleiskäyttöisen tietokoneen sijasta. Jos kyseessä on erikoisempi automaatiosovellus, pitää se todennäköisesti räätälöidä jonkin asiantuntijatiimin ja toteuttavan osapuolen kanssa yhteistyössä. Tällöin järjestelmän suunnittelemiseen, toimintaperiaatteen idean siirtämiseen asiantuntijoilta tekijöille, järjestelmän rakentamiseen ilman rutiinia ja hioutuneita toimintatapoja sekä mahdolliseen hienosäätöön menee paljon työtunteja ja sitä kautta pääomaa. Tällaisissa ratkaisuissa itse toteutus on usein skaalautuvampi, koska käytännössä räätälöity ratkaisu kannattaa yleensä toteuttaa toimivaksi todetulla geneerisellä logiikalla. Tietysti järjestelmän laajentaminen tai muuttaminen vaatii olemassa olevan järjestelmän tuntemusta ja kuten ohjelmistotekniikan parissakin monesti käy, jossain välissä tulee vastaan piste, jolloin vanhan järjestelmän muokkaaminen tulee työläämmäksi mitä uuden rakentaminen. Eräs tapa saada tällaisen järjestelmän kustannuksia pienemmäksi olisi uudelleenkäytettävyyden parantaminen niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että ongelmat jotka tulevat vastaan näissä molemmissa on jo ennalta ratkaistu tai on tiedossa, että samojen ongelmien kanssa joudutaan tekemisiin myöhemminkin. Koska intellektuellilla omaisuudella on oma markkina-arvonsa, tieto ja valmiit ratkaisut maksavat ja mikäli niistä ei halua maksaa, voi pyörän keksiä aina uudelleen ja uudelleen. Helposti skaalautuvat rakennusautomaatiojärjestelmät vaativat uudenlaista kehitysmallia. Nykyiset mallit ovat keskittyneet tyydyttämään tietyn hetkellisen tarpeen. Ne kyllä toimivat hyvin tarkoituksessa, johon ne on suunniteltu. Rakennusautomaation suurimpana haasteena onkin erilaisten järjestelmien yhdistäminen ja kokonaisuuden optimointi, jossa toimivien rajapintojen merkitys korostuu. Pelkkien rajapintojen olemassaolo ei kuitenkaan merkitse mitään ilman niitä käyttäviä sovelluksia.

28 Hajauttaminen vai keskittäminen Rakennusautomaatiojärjestelmiä rakennetaan hajautettuina tai keskitettyinä. Hajautetussa mallissa suuri järjestelmä koostuu pienistä osajärjestelmistä, joiden vastuulla on tietyn toiminnallisuuden tarjoaminen. Kulunvalvonta, hälytysjärjestelmä sekä ilmanvaihdon, lämmityksen ja valaistuksen ohjaus voidaan kaikki toteuttaa omina erillisinä järjestelminään, jotka vaihtavat keskenään tietoa määrätyillä protokollilla. Edellä mainituista mm. hälytysjärjestelmän ja kulunvalvonnan keskinäinen tiedonvaihto tuo mielekkyyttä valvotussa tilassa liikkumiseen. Hajautetun järjestelmän haasteet piileskelevätkin juuri osajärjestelmien yhdistämisessä ja ongelmat kasvavat järjestelmän koon myötä. Toinen tapa yksinkertaisen rakennusautomaation toteuttamiseen on käyttää vain yhtä järjestelmää. Geneeristen logiikoiden suorituskyky mahdollistaa nykyään monimutkaistenkin kokonaisuuksien toteuttamisen yhdellä ohjaimella, mikä helpottaa kokonaisuuden hallintaa ja rajapintojen rakentamiselta vältytään kokonaan. Tällöin kuitenkin menetetään hajautetun järjestelmän vikasietoisuus ja huollettavuus vaikeutuu. Kuvassa 31 on yksinkertainen keskitetyllä ohjauksella toimiva aurinkoenergiajärjestelmä, jossa lisäenergiaa antaa generaattori. Kuva 31. Yksinkertainen aurinkoenergiajärjestelmä. /31/ Varsinkin kotiautomaatiossa käytetään järjestelmän ohjaimena usein tavallista PC-rautaa. Sen hankintahinta on edullinen, laajennettavuus ja päivitettävyys hyvät ja valmiita ohjelmia kotiautomaation rakentamiseen on paljon. Väyläratkaisut kotiautomaatiossa ovat hieman erilaisia mitä ohjelmoitavan logiikan maailmassa. Usein käytetään Ethernet-, UDP/IP- tai TCP/IP-protokollia niiden joustavuuden vuoksi tai edullisia kaupallisia väyläratkaisuita kuten Maximin 1-Wire väylää. Kotiautomaation ratkaisut ovat usein joustavia korkeamman tason ohjelmointitekniikoiden (esim. olio-ohjelmointi) vuoksi, mutta järjestelmien vakaus ei riitä samaan mitä prosessiautomaatioon suunnitellulla logiikalla saavutetaan. Ohjelmoitavilla logiikoilla (PLC) on selvästi paremmat ominaisuudet, mitä yleiskäyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla. Vastaavasti ohjelmoitavien logiikoiden laajennettavuus on mitätön verrattuna tietokoneisiin.

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys 22.3.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Sundial Finland Oy Perustettu 2009 Kotimainen yritys, Tampere Aurinkolämpöjärjestelmät

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Aurinkoenergia mahdollisuutena

Aurinkoenergia mahdollisuutena Aurinkoenergia mahdollisuutena Järkivihreä uusiutuva energia Forssa, 31.10.2013 Markku Tahkokorpi Aurinkoteknillinen yhdistys ry Utuapu Oy Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Energiapotentiaali

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Aurinkoenergiaa tutkitusti

Aurinkoenergiaa tutkitusti Aurinkoenergiaa tutkitusti Meri Olenius, RETEE-tutkimusryhmän vetäjä Uusiutuvat energiateknologiat ja ekologinen ympäristö tutkimusryhmä 13.4.2016, Pienin askelin kohti energiaomavaraisuutta seminaari

Lisätiedot

Aurinkoenergia kaavoituksessa. Ana Rodriguez-Gabriel, arkkitehti (ATY) Aurinkoenergia Suomessa seminaari

Aurinkoenergia kaavoituksessa. Ana Rodriguez-Gabriel, arkkitehti (ATY) Aurinkoenergia Suomessa seminaari Aurinkoenergia kaavoituksessa Ana Rodriguez-Gabriel, arkkitehti (ATY) Aurinkoenergia Suomessa seminaari Helsingin Messukeskus, 12.10.2016 Kaavoituksen keinoin varmistetaan, että aurinkoenergiaa voidaan

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Aurinko energialähteenä

Aurinko energialähteenä Sakari Aalto, Ulvila Aurinkoteknillinen yhdistys ry Aurinko energialähteenä Aurinko- ja pellettienergiailta 8.2.2011 6.2.2011 Sakari Aalto, ATY 1 Aurinkoteknillinen yhdistys ry valvoo jäsentensä yleisiä

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen,

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating TM - HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating MIKSI TANSUN KVARTSILÄMMITIN? Lyhytaaltoista Lämmitysteknologiaa Tansun kvartsilämmittimet tuottavat aitoa lyhytaaltoista infrapunalämpöä. Tämä auringon

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Kokemuksia matkan varrelta

Kokemuksia matkan varrelta Kokemuksia matkan varrelta 15 v. oman, laajennetun järjestelmän ja 12 v. asiakkaiden järjestelmien seurantaa Päätuotteemme on kotimainen integroitu suurkeräin -juuret Turun yliopiston aurinkoenergian tutkimusryhmässä

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset Spandeck telinejärjestelmä Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset UpRight INSTANT Zip-Up SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä,

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen

Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen 6.2 MONILIITOSAURINKOKENNO Aurinkokennojen hyötysuhteen kasvattaminen on teknisesti haastava tehtävä. Oman lisähaasteensa tuovat taloudelliset reunaehdot, sillä tekninen kehitys ei saisi merkittävästi

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA Spandeckkävelysillat ja -työtasojärjestelmät LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä, kaikki samassa tuotteessa.

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot