Lämpöpumppu ja Kombimoduuli A/W Asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje"

Transkriptio

1 Lämpöpumppu ja Kombimoduuli A/W I Asennusohje Tuotenro Painos 2,0

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset Turvallisuusohjeet Symbolien selitykset 3 9 Asentaja- ja huoltovalikko () Valikkokatsaus 26 2 Toimituksen sisältö 4 3 Yleistä Kuljetus ja säilytys Sijoitus Suurin ja pienin käyttölämpötila Lämmityslaitteiston ohjaustavat Sulatuksen toiminta Tarkastuslista Piirikortin käsittely CAN-väylä Detaljikuvat 8 4 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät 9 5 Liittäminen lämmitysjärjestelmään Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Yhdistä lämpöpumppu ja lämmitysjärjestelmä Kytkentäperiaate Lämmitysjärjestelmän täyttö 13 6 Kytkeminen sähköjärjestelmään Kytkentäkotelo Lisävarusteet Valinnaisvarusteet Hätäkäyttö Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu Sähkökytkentäkaavio, kombimoduuli Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu - kombimoduuli Ulkoiset liitännät, lämpöpumppu Ulkoiset liitännät, kombimoduuli Käyttöönotto Lämpöpumpun käynnistäminen Käynnistys Valvontakytkimen käyttöönotto Muut asetukset Tarkastus käyttöönoton jälkeen Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Ajastimet Toiminta häiriöiden yhteydessä Hälytyshistoria Varoitusloki Esimerkki hälytyksestä Valikkonäyttö ei syty Hätäkäyttö Ylikuumenemissuoja Hiukkassuodatin Hälytykset ja varoitusikkunat Hälytysikkuna Varoitusikkuna Tekniset tiedot Tehdasasetukset Tekniset tiedot Äänitaso Anturitaulukko 46 7 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä Kombimoduuli erilliskäytössä Kombimoduulin aktivointi erilliskäytön jälkeen 21 8 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin osat Käyttöpaneelin toiminto Valikkotasot (2008/02)

3 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 1.1 Turvallisuusohjeet Yleistä B Lue käyttöohjekirja huolella ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Asennus ja käyttöönotto B Tuotteen asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu asentaja. Huolto B Tuotteen saa korjata vain koulutettu ammattilainen. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle ja lisätä energiankulutusta B Käytä vain alkuperäisiä varaosia! B Valtuutetun huoltoliikkeen tulisi huoltaa tuote vuosittain. 1.2 Symbolien selitykset Tekstissä olevat varoitukset on aina merkitty varoituskolmiolla ja harmaalla pohjalla. Varoituksia on eri tasoisia riippuen vahinkoriskistä, joka uhkaa ellei varoitusta noudateta. Varo tarkoittaa, että voi syntyä pieniä aineellisia vahinkoja. Varoitus tarkoittaa, että voi syntyä pieniä henkilövahinkoja tai suuria aineellisia vahinkoja. Vaara tarkoittaa, että voi syntyä vakavia henkilövahinkoja. Tiedot tekstissä merkitään oheisella symbolilla. Se on rajattu tekstin ylä- ja alapuolella olevalla vaakaviivalla. Tiedot sisältävät tärkeitä ohjeita, joihin ei liity henkilö- tai materiaalivahingon vaaraa (2008/02) 3

4 OFF Toimituksen sisältö 2 Toimituksen sisältö ON I Bild 1 1 Kumijalat 2 Ulkolämpötilan anturi 3 Käyttöohje 4 Kytkentäkotelo (2008/02)

5 Yleistä 3 Yleistä Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asennuksessa pitää noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja toimittajan suosituksia. 3.1 Kuljetus ja säilytys Lämpöpumppua ja kombimoduulia on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Lämpöpumpun saa väliaikaisesti kallistaa, mutta sitä ei saa asettaa kyljelleen. Kombimoduulin etu- ja sivulevyjen suojaamiseksi ne pitää irrottaa ennen kuin se nostetaan talon sisään. Vedä ulos etulevyn alareuna ja nosta se sitten suoraan ylös. Irrota myös sivulevyt. Kombimoduulia ei saa varastoida eikä kuljettaa alle 0 C C lämpötilassa. Lämpöpumppua ei saa varastoida alle 0 CC lämpötilassa. 3.2 Sijoitus Lämpöpumppu asennetaan ulos tasaiselle ja tukevalle alustalle. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon lämpöpumpun aiheuttama melu ( kappale 15.3). Kombimoduuli sijoitetaan sisätiloihin. Lämpöpumpun, kombimoduulin ja lämmitysjärjestelmän väliset putket pitää vetää mahdollisimman lyhyinä ja ne pitää kiinnittää niin, etteivät lämmitysveden lämpötilanvaihtelut aiheuta melua/naksahduksia. Ulkona olevat putket pitää eristää. Lämpöpumpun sulamis- ja kondenssivedet pitää johtaa sisällä olevaan lattiakaivoon. Huomaa, että vedenpoistoputkessa pitää olla riittävä kaato ja sen suuaukon pitää olla lattiakaivon yläpuolella. Tällä tavoin vedenpoistoputki pysyy sulana, kun siihen imeytyy lämmintä ilmaa talon sisältä. Tyhjennysputki voidaan myös johtaa pintavesikaivoon ulkona, mutta putkeen pitää silloin asentaa lämmityskaapeli ( kappale 6.8). Lämpöpumpun pitää olla niin avoimella paikalla, että ilma voi esteettä virrata höyrystimen läpi. Lämpöpumppua ei saa sijoittaa niin, että ulkoilmaa kierrätetään. Lämpöpumppua ei saa myöskään sijoittaa paikkaan, jossa se on alttiina katolta putoavalle jäälle ja lumelle. Ellei tätä voida välttää, lämpöpumpun päälle pitää asentaa suojakatos. Sen pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella lämpöpumpusta jäähdytysilman kierrätyksen välttämiseksi. 3.3 Suurin ja pienin käyttölämpötila Suurin käyttölämpötila lämpöpumpun suurin sallittu paluulämpötila on n. 59 CC. Jos lämpötila nousee tämän yläpuolelle, lämpöpumppu pysähtyy turvallisuussyistä. Jos käyttöveden lämpötila nousee yli 60 C, järjestelmään on asennettava sekoitusventtiili. Pienin käyttölämpötila lämpöpumppu pysähtyy, kun ulkolämpötila laskee liian alhaiseksi. Kaikki lämmöntuotanto tapahtuu silloin kombimoduulilla. Lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun ulkolämpötila nousee. 3.4 Lämmityslaitteiston ohjaustavat Säätökeskus ohjaa lämmityslaitteistoa joko ulkolämpötilan anturilla tai ulkolämpötila-anturilla täydennettynä huoneanturilla. Lisää ohjaustavoista on lämpöpumpun käyttöohjekirjassa. 3.5 Sulatuksen toiminta Lämpöpumpun sulatus perustuu kuumakaasusulatukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sulatuksen aikana kylmäainepiirin suunta vaihdetaan sähköisesti ohjatulla 4- tieventtiilillä. Kompressorista tuleva puristettu kaasu johdetaan höyrystimen yläosaan ja se sulattaa jään. Sulatuksen aikana lämmitysvesi jäähtyy hieman. Sulatuksen kesto riippuu jäätymisasteesta ja sen hetkisestä ulkolämpötilasta. Anturit T11, T12 ja T2 valvovat prosessia. Puhaltimen sulatus tarkoittaa, että lämmintä ilmaa puhalletaan ylöspäin puhaltimen läpi. 3.6 Tarkastuslista 1. Aseta lämpöpumppu tukevalle alustalle. 2. Asenna lämpöpumpun tulo- ja menoputket. 3. Asenna lämpöpumpun tyhjennysletku. 4. Asenna hiukkassuodatin. 5. Asenna kombimoduulin tulo- ja menoputket. 6. Asenna kombimoduulin jätevesiletku. 7. Liitä yhteen lämpöpumppu ja kombimoduuli. 8. Kytke lämmityslaitteisto lämmitysjärjestelmään. 9. Asenna ulkolämpötilan anturi ja mahdollinen huoneanturi. 10. Kytke CAN-väyläjohtimet lämpöpumpun ja kombimoduulin välille. 11. Täytä ja ilmaa lämmitysjärjestelmä ennen käynnistystä (2008/02) 5

6 Yleistä 12. Kytke sähkökaappi, mahdollinen vikavirtasuoja ja valvontakytkin ( kuva 7) kytkentäkaavion mukaan ( kappale 6.7 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu kombimoduuli) 13. Kytke lämmityslaitteisto sähköjärjestelmään. 14. Käynnistä lämmityslaitteisto tekemällä tarvittavat säädöt käyttöpaneelilla. 15. Tarkasta lämmityslaitteisto käynnistyksen jälkeen. 3.7 Piirikortin käsittely Ohjauselektroniikan sisältävä piirikortti on herkkä staattisille purkauksille (ESD ElectroStatic Discharge). Komponenttien vaurioitumisen välttämiseksi niitä pitää käsitellä erityisellä tavalla. Se upp: Älä koskaan tartu piirikorttiin ilman maadoitusranneketta. Bild I I Bild 2 Maadoitusranneke Vauriot ovat usein piileviä ja piirikortti voi käyttöönoton yhteydessä toimia täydellisesti, mutta aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Elektroniikan lähellä olevat varautuvat kohteet voivat aiheuttaa ongelmia. Pysy vähintään metrin etäisyydellä frigoliitistä, suojamuoveista ja muista pakkausmateriaaleista, keinokuitupaidoista (esim. fleecepaita) ja vastaavista ennen töiden aloitusta. Elektroniikkaa käsiteltäessä tulisi aina käyttää maadoitusranneketta. Ranneke pitää pukea ennen kuin suojaava metallipussi/pakkaus avataan tai ennen kuin asennettu kortti paljastetaan. Ranneketta tulee pitää, kunnes piirikortti on laitettu takaisin suojapakkaukseen tai sähkökaappi on suljettu. Myös palautettavia piirikortteja pitää käsitellä samalla tavoin (2008/02)

7 Yleistä 3.8 CAN-väylä Lämpöpumpun ja kombimoduulin piirikortit yhdistetään tiedonsiirtojohtimella; CAN-väylällä. CAN on lyhenne sanoista Controller Area Network ja se on kaksijohtiminen järjestelmä mikroprosessoriperustaisten moduulien/piirikorttien väliseen tiedonsiirtoon. Lämpöpumpussa on yksi piirikortti (IOB-kortti), muut piirikortit ovat kombimoduulissa. Valinnaisvarusteena on saatavana valvontakytkinkortti, joka myös kytketään CAN-väylään. Se upp: Häiriö. B CAN-väyläjohtimen pitää olla suojattu ja se pitää vetää erillään sähkökaapelista. Ulkoiseen jatkamiseen sopiva kaapeli on LIYCY (TP) 2x2x0,5. Johtimen pitää olla kierretty parikaapeli ja sen pitää olla suojattu. Suojaus maadoitetaan vain toisesta päästä runkoon. Suurin kaapelin pituus on 20 m. CAN-väyläjohdinta ei saa vetää sähkökaapelin vieressä. Minimietäisyys on 100 mm. Sen saa vetää anturikaapelien vieressä. Lämpöpumpun ja kombimoduulin kytkentätiloissa ulkoinen CAN-väyläjohdin pitää vetää niin, että se ei kosketa vahvavirtaliitäntöihin (230/400 V). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa. Piirikortit yhdistetään neljällä johtimella, koska myös piirikorttien välinen 12 V syöttö yhdistetään. 12 V ja CANliitännät on merkitty kortteihin D Bild 4 Katkaisimella S1 merkitään CAN-väylän alku- ja loppupää. Tämä tarkoittaa, että kombimoduulin AHBkortti ja lämpöpumpun IOB-kortti pitää terminoida katkaisimella S1, jonka pitää olla asennossa Term. Valvontakytkintä käytettäessä tämä kortti pitää terminoida kombimoduulin AHB-kortin sijaan. Varmista, että oikea kortti on terminoitu ja että kaikki muut katkaisimet ovat vastakkaisissa asennoissa (2008/02) 7

8 Yleistä 3.9 Detaljikuvat A B I Bild 5 Kytkentätila Kombimoduuli A/W 1 Paisuntasäiliö 2 Jätevesiletku 3 Painemittari (0,5-1,5 bar) ja varoventtiili 4 Tyhjennyshana, työsäiliö 5A Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (200 A/W) 5B Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (300 A/W) 6 Vaihtoventtiili 7 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu 8 Lämpöjohtopumppu 9 Ilmanpoisto, työsäiliö I Bild 6 Kytkentätila, lämpöpumppu 1 Pienpainevahti 2 Huoltoliitäntä 3 Paisuntaventtiili 4 Vastaventtiili 5 Kompressori 6 Suurpainevahti 7 Huoltoliitäntä 8 Kuivaussuodatin 9 Lauhdutin 10 Ilmausnippa 11 Tarkastuslasi 12 4-tieventtiili C-SIDE I Bild 7 Valvontakytkinkortti (lisävaruste) (2008/02)

9 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät 4 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät Lämpöpumppu ja kombimoduuli D Bild 8 Lämpöpumppu 1 Kombimoduuliin (letku, 1" sisäkierre) 2 Kombimoduulista (letku, 1" sisäkierre) 3 Läpivienti 4 Vedenpoisto Lämpöpumpun tarvitsema asennustila Minimietäisyys seinästä on 300 mm. Minimietäisyys pumpun edessä on 1000 mm ja sivuilla 500 mm. Suojakatoksen pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella lämpöpumpusta jä(2008/02)ähdytysilman kiertokulun välttämiseksi. _> 600 _> 50 _> D Bild 9 Kombimoduuli Kombimoduulin tarvitsema asennustila Kombimoduulin edessä on oltava vapaata asennustilaa 600 mm. Kombimoduulin ja muiden kiinteiden asennusten (seinien, pesupöytien ym.) väliin on jätettävä vähintään 50 mm tilaa. Paras sijoituspaikka on ulkoseinän tai eristetyn sisäseinän vieressä (2008/02) 9

10 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät Putkiliitännät Bild 10 Kattoliitännät, kombimoduuli A/W 1 Käyttövesi 2 Kylmävesi 3 Lämpöjohto, tulo 4 Lämpöjohto, meno 5 Paluu lämmitysjärjestelmästä 6 Meno lämmitysjärjestelmään 7 Sähköliitännät Kombimoduulissa tehdään seuraavat liitännät: I Bild Kattoliitäntöjen mitat, kombimoduuli 200 A/W I B Vedä vedenpoistoletku lattiakaivoon. B Liitä käyttövesi liitäntään, jossa on merkintä 1. B Liitä kylmävesi liitäntään, jossa on merkintä 2. B Liitä tuleva lämpöjohto liitäntään, jossa on merkintä 3. B Liitä menevä lämpöjohto liitäntään, jossa on merkintä 4. B Liitä lämmitysjärjestelmän paluujohto liitäntään, jossa on merkintä 5. B Liitä lämmitysjärjestelmän menojohto liitäntään, jossa on merkintä 6. Lämpöpumpussa tehdään seuraavat liitännät: B Vedä 32 mm muoviputki vedenpoistoletkusta lattiakaivoon I 81 Bild 12 Kattoliitäntöjen mitat, kombimoduuli 300 A/W Putkien mitat (mm) 200 A/W 300 A/W Lämmitysjärjestelmä Puserrusliitin Ø22 Ø28 KV ja LV Puserrusliitin Ø22 Ø28 Lämmitysvesi Hiukkassuodattimen asennus B Asenna hiukkassuodatin vaaka-asentoon lämpöpumpun paluuputkeen mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Puserrusliitin kombimoduulissa Puserrusliitin lämpöpumpussa Ø22 Ø28 Ø28 Ø28 Jätevesi/tyhjennys molemmissa Ø32 Ø32 Tab (2008/02)

11 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5.1 Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Lämpöpumppu on osa lämmitysjärjestelmää. Lämpöpumpun viat saattavat joissakin tapauksissa johtua huonosta vedenlaadusta pattereissa/lattiasilmukoissa tai siitä, että järjestelmä hapettuu jatkuvasti. Happi aiheuttaa korroosiota, josta on seurauksena korroosiotuotteita magnetiitin ja kerrostumien muodossa. Magnetiitilla on hiova vaikutus pumpuissa, venttiileissä ja osissa, joissa esiintyy pyörteistä virtausta, esim. lauhduttimessa. Lämmitysjärjestelmä, joka vaatii säännöllistä täyttöä tai josta otettu patterivesinäyte ei ole kirkasta, edellyttää toimenpiteitä ennen lämpöpumpun asennusta, esim. suodattimen ja ilmanpoistimen lisäämistä. Älä käytä veden käsittelyyn muita lisäaineita kuin ph:ta kohottavia aineita. Lämmitysjärjestelmän vesi ei saa myöskään olla syövyttävää eikä se saa sisältä klorideja. ph-arvo ei saa olla poikkeuksellisen alhainen tai korkea. Lämpöpumpun suojaamiseksi on silloin käytettävä lämmönvaihdinta. Lämpöpumpun suojaamiseksi epäpuhtauksilta: B Huuhtele putkisto huolellisesti ennen kuin se liitetään lämpöpumppuun. 5.2 Yhdistä lämpöpumppu ja lämmitysjärjestelmä B Yhdistä lämmityslaitteiston osat. B Lämmitysjärjestelmän putket pitää kiinnittää niin, etteivät lämmitysveden lämpötilanvaihtelut aiheuta melua/naksahduksia lämmitysjärjestelmässä. Lämpöpumpun ja muun laitteiston välisten värinöiden välttämiseksi: B asenna joustavat letkut lämpöpumpun tuloihin ja lähtöihin. Pumppukaavio [kpa] [l/h] Bild 13 Lämmitysjärjestelmän pumppu 5.3 Kytkentäperiaate D Periaate perustuu vaihtelevaan lauhdutukseen ja energianlisäykseen kombimoduulista. Säätökeskus ohjaa lämpöpumppua ulkolämpötila anturin T2 ja menojohdon lämpötilan anturin T1 avulla asetetun lämmityskäyrän mukaisesti. Kun lämpöpumppu ei yksin pysty lämmittämään taloa, kombimoduuli kytkeytyy automaattisesti päälle ja nostaa yhdessä lämpöpumpun kanssa lämpötilan halutulle tasolle. Käyttöveden tuotanto priorisoidaan ja sen lämmitystä ohjaa lämminvesivaraajan anturi T3. Kun varaajaa lämmitetään, vaihtoventtiili kytkee lämpöpumpun tilapäisesti pois lämmityskäytöstä. Kun varaaja on lämmitetty, lämpöpumppu kytkeytyy taas lämmityskäyttöön. Käyttövesikäyttö, kun lämpöpumppu on pysähdyksissä: Kun ulkolämpötila on alle noin -20 CC, lämpöpumppu pysähtyy automaattisesti eikä tuota käyttövettä. Kombimoduuli vastaa silloin automaattisesti sekä lämmityksestä että käyttöveden tuotannosta. B Eristä ulkotiloissa olevat putket eristeellä, joka ei sido kosteutta, tyyppi armaflex. Putkessa pitää olla ilmanpoistomahdollisuus. Lyhyet ulkoputkistot vähentävät lämpöhävikkejä (2008/02) 11

12 Liittäminen lämmitysjärjestelmään Kombimodul I Bild 14 Lämpöpumppu ja kombimoduuli A/W C21 Paisuntasäiliö C22 Työsäiliö E10 Lämmitysjärjestelmä E21 Lämpöpumppu E22 Sähkövastus E23 Lauhdutin E24 Höyrystin E40 Käyttövesijärjestelmä E41 Kaksivaippainen käyttövedenlämmitin F21 Varoventtiili F41 Varoventtiili G1 Kiertovesipumppu G2 Lämpöjohtopumppu G3 Puhallin G4 Kompressori P21 Painemittari T1 Menolämpötila-anturi T2 Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi (lisävaruste) T6 Kuumakaasuanturi T8 Lämmitysveden menolämpötilan anturi T9 Lämmitysveden tulolämpötilan anturi T10 Lauhduttimen lämpötilan anturi T11 Höyrystimen kylmäaineen lämpötilan anturi T12 Höyrystimen ilman lämpötilan anturi V21 Hiukkassuodatin V40 Käyttövesi W40 Kylmävesi Q21 Vaihtoventtiili Q22 Paisuntaventtiili (2008/02)

13 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5.4 Lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysjärjestelmän huuhtelun jälkeen lämminvesivaraaja täytetään vedellä. Sen jälkeen täytetään lämmitysjärjestelmä. Varning: Lämminvesivaraaja saattaa haljeta, jos täyttö tehdään väärässä järjestyksessä. B Täytä ja paineista lämminvesivaraaja ennen kuin lämmitysjärjestelmä täytetään. Lämmitysjärjestelmä täytetään vedellä seuraavasti: 1. Ilmaa lämmitysjärjestelmä avaamalla Ilmanpoistonippa, joka on lämminvesivaraajan yläpäässä. Ilmaa myös työsäiliö. 2. Poista ilma myös lämpöpumpun ilmausnipan kautta. 3. Täytä oikeaan paineeseen. Normaalipaine on 0,5-1,5 baaria. 4. Sulje hana Lämmitysveden täyttö, kun järjestelmässä on oikea paine. Lämmitysjärjestelmän täyttöventtiili (ei sisälly toimitukseen) tulee asentaa kombimoduulin ulkopuolelle (2008/02) 13

14 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 17 Tyhjennyshana, työsäiliö 18 Jätevesiletku 19 Lämmitysjärjestelmän menolämpötila-anturi (T1) Bild 16 Lämpöpumppu I 1 Ilmausnippa 14A B I Bild 15 Kombimoduuli A/W 1 Hätäkäyttö 2 Merkkivalo, suoja-anodi 3 Sähkökaappi 4 Ylikuumenemissuoja, sähkövastus 5 Lämminvesivaraajan anturi (T3) 6 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu 7 Lämpöjohtopumppu 8 Lämminvesivaraaja 9 Sähkövastus 10 Paisuntasäiliö 11 Painemittari ja varoventtiili 12 Työsäiliö 13 Vaihtoventtiili 14A Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (200 A/W) 14B Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (300 A/W) 15 Ilmanpoisto, työsäiliö 16 Ilmanpoisto, lämminvesivaraaja (2008/02)

15 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6 Kytkeminen sähköjärjestelmään Fara: Ennen lämmityslaitteiston sisäosiin liittyviä töitä pitää katkaista pääsyöttöjännite. B Katkaise päävirta. Varning: Tyhjään laitteeseen ei missään tapauksessa saa kytkeä jännitettä. B Täytä ja paineista lämminvesivaraaja ennen kuin kytket laitteiston jännitteensyötön. Se upp: Piirikortit ovat herkkiä staattisille purkauksille, jotka voivat vaurioittaa piirikortin komponentteja. B Käsittele piirikorttia varoen. sähkölämmityksen tilapäisesti pois päältä, kun käytetään muita suuritehoisia sähkölaitteita. Valvontakytkin kytketään sen kytkentäohjeiden mukaan. 6.4 Hätäkäyttö Lämmityslaitteisto on varustettu hätäkäytöllä. Tämä tarkoittaa, että kombimoduuli huolehtii lämmöntuotannosta, jos säätökeskuksen tulee jokin vika. Lue lisää hätäkäytöstä käyttöohjeessa. AHB-kortilla on termostaatti menojohdon lämpötilalle hätäkäytön ajaksi. Se on tehtaalla valmiiksi asetettu 35 CC asteeseen, joka on normaali asetus lattialämmitysjärjestelmälle. Jos lämmitysjärjestelmässä on pelkästään lämpöpattereita, asetus pitää suurentaa 55 CC asteeseen. Tarkasta, että johtimet ja piirikortti ovat ehjiä. Vahva- ja heikkovirtajohdot on sijoitettava erilleen häiriöiden välttämiseksi. B Asenna ulkolämpötilan anturi T2 B Asenna kytkentäkotelo ( kappale 6.7) B Asenna turvakytkin. B Kytke lämpöjohtopumppu G2 B Asenna mahdolliset lisävarusteet Vikavirtasuoja Jos lämmityslaitteisto kytketään vikavirtasuojaan, suositellaan erillistä vikavirtasuojaa (300 ma) lämmityslaitteistolle. Noudata voimassa olevia määräyksiä. 6.1 Kytkentäkotelo Jos sekä kombimoduulin että lämpöpumpun syöttö toteutetaan yhteisellä ryhmäjohtimella talon sähkökeskuksesta, pitää asentaa erillinen kytkentäkotelo (sisältyy toimitukseen). Kytkentäkotelossa on varoke lämpöpumpulle ja turvakytkin koko laitteistolle. Kytkentä, katso (kappale 6.7). Kytkentäkoteloa ei tarvita, jos kombimoduulia käytetään sähkökattilana (ilman lämpöpumppua). 6.2 Lisävarusteet Huoneanturi T5 sijoitetaan keskeisesti taloon. Sen kytkeminen on selostettu kohdassa ( kappale 6.9) Lämmityskaapeli kytketään, jos vedenpoistoputki lämpöpumpun tippakaukalosta pitää suojata jäätymiseltä ( kappale 6.8) D 6.3 Valinnaisvarusteet Valvontakytkin voidaan kytkeä laitteistoon. Valvontakytkin estää talon päävarokkeen laukeamisen kytkemällä Bild 17 AHB-kortti (2008/02) 15

16 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.5 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu I Bild 18 B1 Vaihejärjestysvahti E3 Kampikammiolämmitys E4 Mahd. lämmityskaapeli F1 Ohjausvaroke G3 Puhallin K1 Kontaktori, kompressori M1 Kompressori MB1 Moottorinsuoja kompressori Q4 4-tieventtiili R1 Pehmeä käynnistys HP Suurpainepressostaatti LP Pienpainepressostaatti S1 Terminointikatkaisin T6 Kompressori, kuumakaasu T8 Lämmitysvesi, meno T9 Lämpöjohto, tulo T10 Lauhduttimen lämpötila T11 Höyrystimen lämpötila T12 Lämpötila ilmanotossa 1 Siltaus, kompressorin tyyppi 2 Kombimoduuliin 3 Puhallinliitäntä G3, ruskea 4 Puhallinliitäntä G3, musta 5 Puhallinliitäntä G3, sininen (2008/02)

17 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.6 Sähkökytkentäkaavio, kombimoduuli I Bild 19 E1 E2 E1 E2 F1 F21 F31 G1 G2 Q1 S1 S2 T T1 T2 Sähkövastus 4,5 kw (200 A/W) Sähkövastus 4,5 kw (200 A/W) Sähkövastus 6 kw (300 A/W) Sähkövastus 6 kw (300 A/W) Ohjausvaroke Ylikuumenemissuoja Sähköanodi lämminvesivaraajassa Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu Lämpöjohtopumppu Vaihtoventtiili Terminointikatkaisin Hätäkäyttökatkaisin Hätäkäyttötermostaatti Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi, lisävaruste T99 Hätäkäytttöanturi 1 Siltaus (kombimoduulissa, ei lämpöpumpussa) 2 Siltaus sähkökasettiratkaisulle 3 Valvontakytkinkortti, lisävaruste 4 Muuntajat asennetaan syöttökaapeliin 5 Sähkökeskus 6 Lämpöpumppuun 7 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), ruskea 8 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), musta 9 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), sininen (2008/02) 17

18 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.7 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu - kombimoduuli I Bild 20 E4 Lämmityskaapeli, lisävaruste T2 Ulkolämpötilan anturi T5 Huonelämpötilan anturi, lisävaruste 1 Kombimoduuli 2 Valvontakytkin, lisävaruste 3 Lämpöpumppu 4 Mittausmuuntajat sähkökeskuksen syötössä 5 Kytkentäkotelo turvakytkimellä ja varokkeella lämpöpumpulle 10 A 6 16A kun 9 kw sähkövastus (200 A/W), 20A kun 12 kw sähkövastus (300 A/W) (2008/02)

19 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.8 Ulkoiset liitännät, lämpöpumppu D Bild 21 Virransyöttö Liitetään liittimiin L1, L2, L3, N ja PE ( kappale 6.5). On tärkeää, että vaihejärjestys on sama kuin kombimoduulissa. E4, Lämmityskaapeli Lisävaruste. Valumaletku lämpöpumpun jätevesikupista pitää tarvittaessa varustaa lämmityskaapelilla. Lämmityskaapeli kytketään liittimiin Do4, N. Pituudet (m) Teho (W) CAN-väylä Tiedonsiirtojohdin kombimoduulin ja lämpöpumpun välillä. Kytketään liittimiin GND, CANL, CANH ja 12V ( kappale 3.8). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa Tab (2008/02) 19

20 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.9 Ulkoiset liitännät, kombimoduuli D Bild 22 Virransyöttö Liitetään liittimiin L1, L2, L3, N ja PE ( kappale 6.6). On tärkeää, että vaihejärjestys on sama kuin lämpöpumpussa. T2, Ulkolämpötilan anturi Kytketään liittimiin Ai2 ja GND. T5, Huonelämpötilan anturi Lisävaruste. Kytketään, jos huoneanturin halutaan vaikuttavan lämpöpumppuun. Kytketään liittimiin Ai4 ja GND. CAN-väylä Tiedonsiirtojohdin kombimoduulin ja lämpöpumpun välillä. Kytketään liittimiin GND, CANL, CANH ja 12V ( kappale 3.8). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa (2008/02)

21 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä 7 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä 7.1 Kombimoduuli erilliskäytössä B Liitä (siltaa) lämpöjohtoputket 3 ja 4 kombimoduulin päällä ( kuva 10). Tiedot ovat kattopellin tarrassa. B Terminoi viimeinen kortti CAN-johtimessa ( kappale 3.8. CAN-väylä kuva 4). Lisätietoja käyttöönotosta ( kappale 11 Käyttöönotto). Säätökeskuksen käynnistyksen yhteydessä annetaan hälytys "Ilmalämpöpumppu ei kytketty". Jotta säätökeskus tietäisi, ettei kombimoduuliin ole kytketty ulko-osaa (lämpöpumppu), lämpöpumppu kuitataan pois säätökeskuksen ikkunassa. B Käynnistä lämpöpumppu, kuittaa pois lämpöpumppu ( kuva 23) asentajatason käynnistysvalikossa. B Valitse B Käynnistys B Ilmalämpöpumppu käynnissä. B Ei Bild I 7.2 Kombimoduulin aktivointi erilliskäytön jälkeen Jos lämpöpumppu asennetaan kombimoduulin erilliskäytön jälkeen, pitää toimia seuraavasti. B Erota lämpöjohtoputket kombimoduulin yläsivulla ja liitä ne lämpöpumppuun ( kuva 14 ). B Kytke CAN-silmukka I/O-kortista (ulko) I/O-korttiin (sisä). B Terminoin I/O-kortti (ulko), joka on nyt CAN-silmukan viimeinen kortti ( kappale 3.8 CAN-väylä ja kuva 4). B Poista terminointi I/O-kortista (sisä). B Käynnistä lämpöpumppu, kuittaa lämpöpumppu ( kuva 24) asentajatason käynnistysvalikossa. Bild I (2008/02) 21

22 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä I Bild 25 Kombimoduuli A/W erillislaitteena E10 Patterijärjestelmä G1 Kiertovesipumppu C21 Paisuntasäiliö C22 Työsäiliö E22 Sähkövastus F21 Varoventtiili G2 Lämpöjohtopumppu P21 Painemittari Q21 Vaihtoventtiili E40 Käyttövesijärjestelmä E41 Lämminvesivaraaja F41 Varoventtiili V40 Käyttövesi W40 Kylmävesi T1 Menolämpötila-anturi T2 Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi (lisävaruste) (2008/02)

23 Käyttöpaneeli 8 Käyttöpaneeli Kaikki asetukset tehdään käyttöpaneelin avulla. Siinä näytetään myös mahdolliset hälytykset. Käyttöpaneelin avulla käyttäjä voi ohjata säätökeskusta toiveidensa mukaan. Valikkoikkuna Käyttöpaneeli ja säätökeskus ovat kombimoduulissa I 8.1 Käyttöpaneelin osat Bild Käyttöpaneelin toiminto Valitsinta käytetään valikoiden selaamiseen. B Kierrä valitsinta vastapäivään siirtyäksesi alaspäin valikoissa. B Kierrä valitsinta myötäpäivään siirtyäksesi ylöspäin valikoissa. B Vahvista valinta painamalla valitsinta, kun haluttu rivi on korostettuna. Jokaisen alavalikon ylä- ja alareunassa on takaisinnuolet, joilla palataan edelliseen valikkoon I B Paina valitsinta, kun takaisinnuoli on korostettuna. Bild 26 1 Merkkivalo 2 Katkaisin 3 Valikkoikkuna 4 Valitsin Merkkivalo Merkkivalo palaa vihreänä: Katkaisin asennossa ON. Merkkivalo vilkkuu vihreänä: Katkaisin asennossa OFF. Merkkivalo ei pala: Säätökeskus ei saa jännitteensyöttöä. Merkkivalo vilkkuu punaisena: hälytys on lauennut eikä sitä ole kuitattu ( kappale 14). Merkkivalo palaa punaisena: laitteistossa on havaittu vika. Ota yhteys asentajaan. Valitsin Valitsinta käytetään valikkoikkunoiden selaamiseen ja asetusarvojen muuttamiseen. Valitsinta käytetään myös valintojen vahvistamiseen. Katkaisin Katkaisimella voidaan käynnistää ja pysäyttää lämmityslaitteisto Symbolien selitykset Valikkoikkunan alareunassa näkyvät käytössä olevien toimintojen ja komponenttien symbolit. Bild Kompressori 2 Puhallin 3 Energianlisäys 4 Valvontakytkin 5 Käyttövesikäyttö 6 Käyttövesihuippu 7 Lisäkäyttövesi 8 Ajastus 9 Lämmityskäyttö 10 Hälytykset 11 Lomakäyttö D (2008/02) 23

24 Käyttöpaneeli 8.3 Valikkotasot Valikot on jaettu eri tasoihin eri tarkoituksiin. Valikko Asiakastaso: täältä löytyvät tavallisimmat toiminnot. Lisävalikko Asiakastaso: täältä löytyvät muut toiminnot. Asentaja/huolto Perusasetukset asentajalle tai huoltoliikkeelle. Lämmityslaitteiston käyttäjä näkee vain kahden asiakastason valikot. Ne on kuvattu käyttöohjeessa (2008/02)

25 Asentaja- ja huoltovalikko () 9 Asentaja- ja huoltovalikko () Asentajan pitää tarkastaa, että päiväys ja aika ovat oikein ennen kuin kirjautuu huoltotasolle. Se upp: Asentaja- ja huoltovalikko () on tarkoitettu vain asentajan käyttöön. B Käyttäjä ei saa koskaan mennä tälle tasolle I Bild 29 Asentaja-/huoltovalikoihin pääsyä varten tarvitaan 4- numeroinen koodi: 1. Paina valitsinta noin 5 sekunnin ajan, niin että näyttöön tulee Lisävalikko. 2. Valitse Käyttöoikeustaso. 3. Syötä nelinumeroinen koodi valitsimen avulla ja vahvista painamalla valitsinta. Avauskoodi on nykyinen päiväys, jossa kuukausi on annettu kahdella numerolla ja päivä kahdella numerolla (esim. 0920). Käyttöoikeus = huolto näkyy näytössä. 4. Paina valitsinta, niin että näyttöön tulee Valikko. Kohdassa Valikko on nyt sekä asiakastoimintoja että asentaja/huoltotoimintoja. Siirry Lisävalikkoon painamalla valitsinta viiden sekunnin ajan. 5. Palaa asiakastasolle valitsemalla Käyttöoikeustaso kohdassa Lisävalikko ja syöttämällä 0000 avauskoodiksi. Säätökeskus palaa automaattisesti asiakastasolle noin 120 minuutin kuluttua viimeisestä muutoksesta (2008/02) 25

26 Valikkokatsaus 10 Valikkokatsaus Tässä näkyvät ylimmät tasot kaikista toiminnoista, jotka ovat Valikossa ja Lisävalikossa. Kaikki säätötoiminnot on lisäksi koottu taulukkoon Tehdasasetukset ( kappale 15.1). Valikko Lämpöpumpun pikakäynnistys? Käynnistys Kellon asetus Kytketyt lisäanturit Kytkentäteho Käsinkäyttö Lisäenergiavalinta Kieli Korjaa anturi Puhaltimen sulatusväli Puhaltimen sulatusaika Pakkosulatus Estä kampikammiolämmitys korkean ulkolämpötilan yhteydessä Liikekäytön ajankohta Hälytyssummerin signaalin pituus T1 Ohjearvo, maksimi Näyttö Huonelämpötilan asetus (T5) Lämpö lisää/vähennä (ei T5) K K Lämpö lisää/vähennä asetukset (ei T5) Raja-arvo V:lle tai H:lle Paljon kylmempi /lämpimämpi, muutos Kylmempi /lämpimämpi, muutos Lämpötilat Tab. 3 K (2008/02)

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot