Lämpöpumppu ja Kombimoduuli A/W Asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje"

Transkriptio

1 Lämpöpumppu ja Kombimoduuli A/W I Asennusohje Tuotenro Painos 2,0

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset Turvallisuusohjeet Symbolien selitykset 3 9 Asentaja- ja huoltovalikko () Valikkokatsaus 26 2 Toimituksen sisältö 4 3 Yleistä Kuljetus ja säilytys Sijoitus Suurin ja pienin käyttölämpötila Lämmityslaitteiston ohjaustavat Sulatuksen toiminta Tarkastuslista Piirikortin käsittely CAN-väylä Detaljikuvat 8 4 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät 9 5 Liittäminen lämmitysjärjestelmään Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Yhdistä lämpöpumppu ja lämmitysjärjestelmä Kytkentäperiaate Lämmitysjärjestelmän täyttö 13 6 Kytkeminen sähköjärjestelmään Kytkentäkotelo Lisävarusteet Valinnaisvarusteet Hätäkäyttö Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu Sähkökytkentäkaavio, kombimoduuli Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu - kombimoduuli Ulkoiset liitännät, lämpöpumppu Ulkoiset liitännät, kombimoduuli Käyttöönotto Lämpöpumpun käynnistäminen Käynnistys Valvontakytkimen käyttöönotto Muut asetukset Tarkastus käyttöönoton jälkeen Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Ajastimet Toiminta häiriöiden yhteydessä Hälytyshistoria Varoitusloki Esimerkki hälytyksestä Valikkonäyttö ei syty Hätäkäyttö Ylikuumenemissuoja Hiukkassuodatin Hälytykset ja varoitusikkunat Hälytysikkuna Varoitusikkuna Tekniset tiedot Tehdasasetukset Tekniset tiedot Äänitaso Anturitaulukko 46 7 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä Kombimoduuli erilliskäytössä Kombimoduulin aktivointi erilliskäytön jälkeen 21 8 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin osat Käyttöpaneelin toiminto Valikkotasot (2008/02)

3 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 1.1 Turvallisuusohjeet Yleistä B Lue käyttöohjekirja huolella ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Asennus ja käyttöönotto B Tuotteen asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu asentaja. Huolto B Tuotteen saa korjata vain koulutettu ammattilainen. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle ja lisätä energiankulutusta B Käytä vain alkuperäisiä varaosia! B Valtuutetun huoltoliikkeen tulisi huoltaa tuote vuosittain. 1.2 Symbolien selitykset Tekstissä olevat varoitukset on aina merkitty varoituskolmiolla ja harmaalla pohjalla. Varoituksia on eri tasoisia riippuen vahinkoriskistä, joka uhkaa ellei varoitusta noudateta. Varo tarkoittaa, että voi syntyä pieniä aineellisia vahinkoja. Varoitus tarkoittaa, että voi syntyä pieniä henkilövahinkoja tai suuria aineellisia vahinkoja. Vaara tarkoittaa, että voi syntyä vakavia henkilövahinkoja. Tiedot tekstissä merkitään oheisella symbolilla. Se on rajattu tekstin ylä- ja alapuolella olevalla vaakaviivalla. Tiedot sisältävät tärkeitä ohjeita, joihin ei liity henkilö- tai materiaalivahingon vaaraa (2008/02) 3

4 OFF Toimituksen sisältö 2 Toimituksen sisältö ON I Bild 1 1 Kumijalat 2 Ulkolämpötilan anturi 3 Käyttöohje 4 Kytkentäkotelo (2008/02)

5 Yleistä 3 Yleistä Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asennuksessa pitää noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja toimittajan suosituksia. 3.1 Kuljetus ja säilytys Lämpöpumppua ja kombimoduulia on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Lämpöpumpun saa väliaikaisesti kallistaa, mutta sitä ei saa asettaa kyljelleen. Kombimoduulin etu- ja sivulevyjen suojaamiseksi ne pitää irrottaa ennen kuin se nostetaan talon sisään. Vedä ulos etulevyn alareuna ja nosta se sitten suoraan ylös. Irrota myös sivulevyt. Kombimoduulia ei saa varastoida eikä kuljettaa alle 0 C C lämpötilassa. Lämpöpumppua ei saa varastoida alle 0 CC lämpötilassa. 3.2 Sijoitus Lämpöpumppu asennetaan ulos tasaiselle ja tukevalle alustalle. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon lämpöpumpun aiheuttama melu ( kappale 15.3). Kombimoduuli sijoitetaan sisätiloihin. Lämpöpumpun, kombimoduulin ja lämmitysjärjestelmän väliset putket pitää vetää mahdollisimman lyhyinä ja ne pitää kiinnittää niin, etteivät lämmitysveden lämpötilanvaihtelut aiheuta melua/naksahduksia. Ulkona olevat putket pitää eristää. Lämpöpumpun sulamis- ja kondenssivedet pitää johtaa sisällä olevaan lattiakaivoon. Huomaa, että vedenpoistoputkessa pitää olla riittävä kaato ja sen suuaukon pitää olla lattiakaivon yläpuolella. Tällä tavoin vedenpoistoputki pysyy sulana, kun siihen imeytyy lämmintä ilmaa talon sisältä. Tyhjennysputki voidaan myös johtaa pintavesikaivoon ulkona, mutta putkeen pitää silloin asentaa lämmityskaapeli ( kappale 6.8). Lämpöpumpun pitää olla niin avoimella paikalla, että ilma voi esteettä virrata höyrystimen läpi. Lämpöpumppua ei saa sijoittaa niin, että ulkoilmaa kierrätetään. Lämpöpumppua ei saa myöskään sijoittaa paikkaan, jossa se on alttiina katolta putoavalle jäälle ja lumelle. Ellei tätä voida välttää, lämpöpumpun päälle pitää asentaa suojakatos. Sen pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella lämpöpumpusta jäähdytysilman kierrätyksen välttämiseksi. 3.3 Suurin ja pienin käyttölämpötila Suurin käyttölämpötila lämpöpumpun suurin sallittu paluulämpötila on n. 59 CC. Jos lämpötila nousee tämän yläpuolelle, lämpöpumppu pysähtyy turvallisuussyistä. Jos käyttöveden lämpötila nousee yli 60 C, järjestelmään on asennettava sekoitusventtiili. Pienin käyttölämpötila lämpöpumppu pysähtyy, kun ulkolämpötila laskee liian alhaiseksi. Kaikki lämmöntuotanto tapahtuu silloin kombimoduulilla. Lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun ulkolämpötila nousee. 3.4 Lämmityslaitteiston ohjaustavat Säätökeskus ohjaa lämmityslaitteistoa joko ulkolämpötilan anturilla tai ulkolämpötila-anturilla täydennettynä huoneanturilla. Lisää ohjaustavoista on lämpöpumpun käyttöohjekirjassa. 3.5 Sulatuksen toiminta Lämpöpumpun sulatus perustuu kuumakaasusulatukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sulatuksen aikana kylmäainepiirin suunta vaihdetaan sähköisesti ohjatulla 4- tieventtiilillä. Kompressorista tuleva puristettu kaasu johdetaan höyrystimen yläosaan ja se sulattaa jään. Sulatuksen aikana lämmitysvesi jäähtyy hieman. Sulatuksen kesto riippuu jäätymisasteesta ja sen hetkisestä ulkolämpötilasta. Anturit T11, T12 ja T2 valvovat prosessia. Puhaltimen sulatus tarkoittaa, että lämmintä ilmaa puhalletaan ylöspäin puhaltimen läpi. 3.6 Tarkastuslista 1. Aseta lämpöpumppu tukevalle alustalle. 2. Asenna lämpöpumpun tulo- ja menoputket. 3. Asenna lämpöpumpun tyhjennysletku. 4. Asenna hiukkassuodatin. 5. Asenna kombimoduulin tulo- ja menoputket. 6. Asenna kombimoduulin jätevesiletku. 7. Liitä yhteen lämpöpumppu ja kombimoduuli. 8. Kytke lämmityslaitteisto lämmitysjärjestelmään. 9. Asenna ulkolämpötilan anturi ja mahdollinen huoneanturi. 10. Kytke CAN-väyläjohtimet lämpöpumpun ja kombimoduulin välille. 11. Täytä ja ilmaa lämmitysjärjestelmä ennen käynnistystä (2008/02) 5

6 Yleistä 12. Kytke sähkökaappi, mahdollinen vikavirtasuoja ja valvontakytkin ( kuva 7) kytkentäkaavion mukaan ( kappale 6.7 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu kombimoduuli) 13. Kytke lämmityslaitteisto sähköjärjestelmään. 14. Käynnistä lämmityslaitteisto tekemällä tarvittavat säädöt käyttöpaneelilla. 15. Tarkasta lämmityslaitteisto käynnistyksen jälkeen. 3.7 Piirikortin käsittely Ohjauselektroniikan sisältävä piirikortti on herkkä staattisille purkauksille (ESD ElectroStatic Discharge). Komponenttien vaurioitumisen välttämiseksi niitä pitää käsitellä erityisellä tavalla. Se upp: Älä koskaan tartu piirikorttiin ilman maadoitusranneketta. Bild I I Bild 2 Maadoitusranneke Vauriot ovat usein piileviä ja piirikortti voi käyttöönoton yhteydessä toimia täydellisesti, mutta aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Elektroniikan lähellä olevat varautuvat kohteet voivat aiheuttaa ongelmia. Pysy vähintään metrin etäisyydellä frigoliitistä, suojamuoveista ja muista pakkausmateriaaleista, keinokuitupaidoista (esim. fleecepaita) ja vastaavista ennen töiden aloitusta. Elektroniikkaa käsiteltäessä tulisi aina käyttää maadoitusranneketta. Ranneke pitää pukea ennen kuin suojaava metallipussi/pakkaus avataan tai ennen kuin asennettu kortti paljastetaan. Ranneketta tulee pitää, kunnes piirikortti on laitettu takaisin suojapakkaukseen tai sähkökaappi on suljettu. Myös palautettavia piirikortteja pitää käsitellä samalla tavoin (2008/02)

7 Yleistä 3.8 CAN-väylä Lämpöpumpun ja kombimoduulin piirikortit yhdistetään tiedonsiirtojohtimella; CAN-väylällä. CAN on lyhenne sanoista Controller Area Network ja se on kaksijohtiminen järjestelmä mikroprosessoriperustaisten moduulien/piirikorttien väliseen tiedonsiirtoon. Lämpöpumpussa on yksi piirikortti (IOB-kortti), muut piirikortit ovat kombimoduulissa. Valinnaisvarusteena on saatavana valvontakytkinkortti, joka myös kytketään CAN-väylään. Se upp: Häiriö. B CAN-väyläjohtimen pitää olla suojattu ja se pitää vetää erillään sähkökaapelista. Ulkoiseen jatkamiseen sopiva kaapeli on LIYCY (TP) 2x2x0,5. Johtimen pitää olla kierretty parikaapeli ja sen pitää olla suojattu. Suojaus maadoitetaan vain toisesta päästä runkoon. Suurin kaapelin pituus on 20 m. CAN-väyläjohdinta ei saa vetää sähkökaapelin vieressä. Minimietäisyys on 100 mm. Sen saa vetää anturikaapelien vieressä. Lämpöpumpun ja kombimoduulin kytkentätiloissa ulkoinen CAN-väyläjohdin pitää vetää niin, että se ei kosketa vahvavirtaliitäntöihin (230/400 V). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa. Piirikortit yhdistetään neljällä johtimella, koska myös piirikorttien välinen 12 V syöttö yhdistetään. 12 V ja CANliitännät on merkitty kortteihin D Bild 4 Katkaisimella S1 merkitään CAN-väylän alku- ja loppupää. Tämä tarkoittaa, että kombimoduulin AHBkortti ja lämpöpumpun IOB-kortti pitää terminoida katkaisimella S1, jonka pitää olla asennossa Term. Valvontakytkintä käytettäessä tämä kortti pitää terminoida kombimoduulin AHB-kortin sijaan. Varmista, että oikea kortti on terminoitu ja että kaikki muut katkaisimet ovat vastakkaisissa asennoissa (2008/02) 7

8 Yleistä 3.9 Detaljikuvat A B I Bild 5 Kytkentätila Kombimoduuli A/W 1 Paisuntasäiliö 2 Jätevesiletku 3 Painemittari (0,5-1,5 bar) ja varoventtiili 4 Tyhjennyshana, työsäiliö 5A Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (200 A/W) 5B Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (300 A/W) 6 Vaihtoventtiili 7 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu 8 Lämpöjohtopumppu 9 Ilmanpoisto, työsäiliö I Bild 6 Kytkentätila, lämpöpumppu 1 Pienpainevahti 2 Huoltoliitäntä 3 Paisuntaventtiili 4 Vastaventtiili 5 Kompressori 6 Suurpainevahti 7 Huoltoliitäntä 8 Kuivaussuodatin 9 Lauhdutin 10 Ilmausnippa 11 Tarkastuslasi 12 4-tieventtiili C-SIDE I Bild 7 Valvontakytkinkortti (lisävaruste) (2008/02)

9 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät 4 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät Lämpöpumppu ja kombimoduuli D Bild 8 Lämpöpumppu 1 Kombimoduuliin (letku, 1" sisäkierre) 2 Kombimoduulista (letku, 1" sisäkierre) 3 Läpivienti 4 Vedenpoisto Lämpöpumpun tarvitsema asennustila Minimietäisyys seinästä on 300 mm. Minimietäisyys pumpun edessä on 1000 mm ja sivuilla 500 mm. Suojakatoksen pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella lämpöpumpusta jä(2008/02)ähdytysilman kiertokulun välttämiseksi. _> 600 _> 50 _> D Bild 9 Kombimoduuli Kombimoduulin tarvitsema asennustila Kombimoduulin edessä on oltava vapaata asennustilaa 600 mm. Kombimoduulin ja muiden kiinteiden asennusten (seinien, pesupöytien ym.) väliin on jätettävä vähintään 50 mm tilaa. Paras sijoituspaikka on ulkoseinän tai eristetyn sisäseinän vieressä (2008/02) 9

10 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät Putkiliitännät Bild 10 Kattoliitännät, kombimoduuli A/W 1 Käyttövesi 2 Kylmävesi 3 Lämpöjohto, tulo 4 Lämpöjohto, meno 5 Paluu lämmitysjärjestelmästä 6 Meno lämmitysjärjestelmään 7 Sähköliitännät Kombimoduulissa tehdään seuraavat liitännät: I Bild Kattoliitäntöjen mitat, kombimoduuli 200 A/W I B Vedä vedenpoistoletku lattiakaivoon. B Liitä käyttövesi liitäntään, jossa on merkintä 1. B Liitä kylmävesi liitäntään, jossa on merkintä 2. B Liitä tuleva lämpöjohto liitäntään, jossa on merkintä 3. B Liitä menevä lämpöjohto liitäntään, jossa on merkintä 4. B Liitä lämmitysjärjestelmän paluujohto liitäntään, jossa on merkintä 5. B Liitä lämmitysjärjestelmän menojohto liitäntään, jossa on merkintä 6. Lämpöpumpussa tehdään seuraavat liitännät: B Vedä 32 mm muoviputki vedenpoistoletkusta lattiakaivoon I 81 Bild 12 Kattoliitäntöjen mitat, kombimoduuli 300 A/W Putkien mitat (mm) 200 A/W 300 A/W Lämmitysjärjestelmä Puserrusliitin Ø22 Ø28 KV ja LV Puserrusliitin Ø22 Ø28 Lämmitysvesi Hiukkassuodattimen asennus B Asenna hiukkassuodatin vaaka-asentoon lämpöpumpun paluuputkeen mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Puserrusliitin kombimoduulissa Puserrusliitin lämpöpumpussa Ø22 Ø28 Ø28 Ø28 Jätevesi/tyhjennys molemmissa Ø32 Ø32 Tab (2008/02)

11 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5.1 Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Lämpöpumppu on osa lämmitysjärjestelmää. Lämpöpumpun viat saattavat joissakin tapauksissa johtua huonosta vedenlaadusta pattereissa/lattiasilmukoissa tai siitä, että järjestelmä hapettuu jatkuvasti. Happi aiheuttaa korroosiota, josta on seurauksena korroosiotuotteita magnetiitin ja kerrostumien muodossa. Magnetiitilla on hiova vaikutus pumpuissa, venttiileissä ja osissa, joissa esiintyy pyörteistä virtausta, esim. lauhduttimessa. Lämmitysjärjestelmä, joka vaatii säännöllistä täyttöä tai josta otettu patterivesinäyte ei ole kirkasta, edellyttää toimenpiteitä ennen lämpöpumpun asennusta, esim. suodattimen ja ilmanpoistimen lisäämistä. Älä käytä veden käsittelyyn muita lisäaineita kuin ph:ta kohottavia aineita. Lämmitysjärjestelmän vesi ei saa myöskään olla syövyttävää eikä se saa sisältä klorideja. ph-arvo ei saa olla poikkeuksellisen alhainen tai korkea. Lämpöpumpun suojaamiseksi on silloin käytettävä lämmönvaihdinta. Lämpöpumpun suojaamiseksi epäpuhtauksilta: B Huuhtele putkisto huolellisesti ennen kuin se liitetään lämpöpumppuun. 5.2 Yhdistä lämpöpumppu ja lämmitysjärjestelmä B Yhdistä lämmityslaitteiston osat. B Lämmitysjärjestelmän putket pitää kiinnittää niin, etteivät lämmitysveden lämpötilanvaihtelut aiheuta melua/naksahduksia lämmitysjärjestelmässä. Lämpöpumpun ja muun laitteiston välisten värinöiden välttämiseksi: B asenna joustavat letkut lämpöpumpun tuloihin ja lähtöihin. Pumppukaavio [kpa] [l/h] Bild 13 Lämmitysjärjestelmän pumppu 5.3 Kytkentäperiaate D Periaate perustuu vaihtelevaan lauhdutukseen ja energianlisäykseen kombimoduulista. Säätökeskus ohjaa lämpöpumppua ulkolämpötila anturin T2 ja menojohdon lämpötilan anturin T1 avulla asetetun lämmityskäyrän mukaisesti. Kun lämpöpumppu ei yksin pysty lämmittämään taloa, kombimoduuli kytkeytyy automaattisesti päälle ja nostaa yhdessä lämpöpumpun kanssa lämpötilan halutulle tasolle. Käyttöveden tuotanto priorisoidaan ja sen lämmitystä ohjaa lämminvesivaraajan anturi T3. Kun varaajaa lämmitetään, vaihtoventtiili kytkee lämpöpumpun tilapäisesti pois lämmityskäytöstä. Kun varaaja on lämmitetty, lämpöpumppu kytkeytyy taas lämmityskäyttöön. Käyttövesikäyttö, kun lämpöpumppu on pysähdyksissä: Kun ulkolämpötila on alle noin -20 CC, lämpöpumppu pysähtyy automaattisesti eikä tuota käyttövettä. Kombimoduuli vastaa silloin automaattisesti sekä lämmityksestä että käyttöveden tuotannosta. B Eristä ulkotiloissa olevat putket eristeellä, joka ei sido kosteutta, tyyppi armaflex. Putkessa pitää olla ilmanpoistomahdollisuus. Lyhyet ulkoputkistot vähentävät lämpöhävikkejä (2008/02) 11

12 Liittäminen lämmitysjärjestelmään Kombimodul I Bild 14 Lämpöpumppu ja kombimoduuli A/W C21 Paisuntasäiliö C22 Työsäiliö E10 Lämmitysjärjestelmä E21 Lämpöpumppu E22 Sähkövastus E23 Lauhdutin E24 Höyrystin E40 Käyttövesijärjestelmä E41 Kaksivaippainen käyttövedenlämmitin F21 Varoventtiili F41 Varoventtiili G1 Kiertovesipumppu G2 Lämpöjohtopumppu G3 Puhallin G4 Kompressori P21 Painemittari T1 Menolämpötila-anturi T2 Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi (lisävaruste) T6 Kuumakaasuanturi T8 Lämmitysveden menolämpötilan anturi T9 Lämmitysveden tulolämpötilan anturi T10 Lauhduttimen lämpötilan anturi T11 Höyrystimen kylmäaineen lämpötilan anturi T12 Höyrystimen ilman lämpötilan anturi V21 Hiukkassuodatin V40 Käyttövesi W40 Kylmävesi Q21 Vaihtoventtiili Q22 Paisuntaventtiili (2008/02)

13 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5.4 Lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysjärjestelmän huuhtelun jälkeen lämminvesivaraaja täytetään vedellä. Sen jälkeen täytetään lämmitysjärjestelmä. Varning: Lämminvesivaraaja saattaa haljeta, jos täyttö tehdään väärässä järjestyksessä. B Täytä ja paineista lämminvesivaraaja ennen kuin lämmitysjärjestelmä täytetään. Lämmitysjärjestelmä täytetään vedellä seuraavasti: 1. Ilmaa lämmitysjärjestelmä avaamalla Ilmanpoistonippa, joka on lämminvesivaraajan yläpäässä. Ilmaa myös työsäiliö. 2. Poista ilma myös lämpöpumpun ilmausnipan kautta. 3. Täytä oikeaan paineeseen. Normaalipaine on 0,5-1,5 baaria. 4. Sulje hana Lämmitysveden täyttö, kun järjestelmässä on oikea paine. Lämmitysjärjestelmän täyttöventtiili (ei sisälly toimitukseen) tulee asentaa kombimoduulin ulkopuolelle (2008/02) 13

14 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 17 Tyhjennyshana, työsäiliö 18 Jätevesiletku 19 Lämmitysjärjestelmän menolämpötila-anturi (T1) Bild 16 Lämpöpumppu I 1 Ilmausnippa 14A B I Bild 15 Kombimoduuli A/W 1 Hätäkäyttö 2 Merkkivalo, suoja-anodi 3 Sähkökaappi 4 Ylikuumenemissuoja, sähkövastus 5 Lämminvesivaraajan anturi (T3) 6 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu 7 Lämpöjohtopumppu 8 Lämminvesivaraaja 9 Sähkövastus 10 Paisuntasäiliö 11 Painemittari ja varoventtiili 12 Työsäiliö 13 Vaihtoventtiili 14A Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (200 A/W) 14B Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (300 A/W) 15 Ilmanpoisto, työsäiliö 16 Ilmanpoisto, lämminvesivaraaja (2008/02)

15 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6 Kytkeminen sähköjärjestelmään Fara: Ennen lämmityslaitteiston sisäosiin liittyviä töitä pitää katkaista pääsyöttöjännite. B Katkaise päävirta. Varning: Tyhjään laitteeseen ei missään tapauksessa saa kytkeä jännitettä. B Täytä ja paineista lämminvesivaraaja ennen kuin kytket laitteiston jännitteensyötön. Se upp: Piirikortit ovat herkkiä staattisille purkauksille, jotka voivat vaurioittaa piirikortin komponentteja. B Käsittele piirikorttia varoen. sähkölämmityksen tilapäisesti pois päältä, kun käytetään muita suuritehoisia sähkölaitteita. Valvontakytkin kytketään sen kytkentäohjeiden mukaan. 6.4 Hätäkäyttö Lämmityslaitteisto on varustettu hätäkäytöllä. Tämä tarkoittaa, että kombimoduuli huolehtii lämmöntuotannosta, jos säätökeskuksen tulee jokin vika. Lue lisää hätäkäytöstä käyttöohjeessa. AHB-kortilla on termostaatti menojohdon lämpötilalle hätäkäytön ajaksi. Se on tehtaalla valmiiksi asetettu 35 CC asteeseen, joka on normaali asetus lattialämmitysjärjestelmälle. Jos lämmitysjärjestelmässä on pelkästään lämpöpattereita, asetus pitää suurentaa 55 CC asteeseen. Tarkasta, että johtimet ja piirikortti ovat ehjiä. Vahva- ja heikkovirtajohdot on sijoitettava erilleen häiriöiden välttämiseksi. B Asenna ulkolämpötilan anturi T2 B Asenna kytkentäkotelo ( kappale 6.7) B Asenna turvakytkin. B Kytke lämpöjohtopumppu G2 B Asenna mahdolliset lisävarusteet Vikavirtasuoja Jos lämmityslaitteisto kytketään vikavirtasuojaan, suositellaan erillistä vikavirtasuojaa (300 ma) lämmityslaitteistolle. Noudata voimassa olevia määräyksiä. 6.1 Kytkentäkotelo Jos sekä kombimoduulin että lämpöpumpun syöttö toteutetaan yhteisellä ryhmäjohtimella talon sähkökeskuksesta, pitää asentaa erillinen kytkentäkotelo (sisältyy toimitukseen). Kytkentäkotelossa on varoke lämpöpumpulle ja turvakytkin koko laitteistolle. Kytkentä, katso (kappale 6.7). Kytkentäkoteloa ei tarvita, jos kombimoduulia käytetään sähkökattilana (ilman lämpöpumppua). 6.2 Lisävarusteet Huoneanturi T5 sijoitetaan keskeisesti taloon. Sen kytkeminen on selostettu kohdassa ( kappale 6.9) Lämmityskaapeli kytketään, jos vedenpoistoputki lämpöpumpun tippakaukalosta pitää suojata jäätymiseltä ( kappale 6.8) D 6.3 Valinnaisvarusteet Valvontakytkin voidaan kytkeä laitteistoon. Valvontakytkin estää talon päävarokkeen laukeamisen kytkemällä Bild 17 AHB-kortti (2008/02) 15

16 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.5 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu I Bild 18 B1 Vaihejärjestysvahti E3 Kampikammiolämmitys E4 Mahd. lämmityskaapeli F1 Ohjausvaroke G3 Puhallin K1 Kontaktori, kompressori M1 Kompressori MB1 Moottorinsuoja kompressori Q4 4-tieventtiili R1 Pehmeä käynnistys HP Suurpainepressostaatti LP Pienpainepressostaatti S1 Terminointikatkaisin T6 Kompressori, kuumakaasu T8 Lämmitysvesi, meno T9 Lämpöjohto, tulo T10 Lauhduttimen lämpötila T11 Höyrystimen lämpötila T12 Lämpötila ilmanotossa 1 Siltaus, kompressorin tyyppi 2 Kombimoduuliin 3 Puhallinliitäntä G3, ruskea 4 Puhallinliitäntä G3, musta 5 Puhallinliitäntä G3, sininen (2008/02)

17 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.6 Sähkökytkentäkaavio, kombimoduuli I Bild 19 E1 E2 E1 E2 F1 F21 F31 G1 G2 Q1 S1 S2 T T1 T2 Sähkövastus 4,5 kw (200 A/W) Sähkövastus 4,5 kw (200 A/W) Sähkövastus 6 kw (300 A/W) Sähkövastus 6 kw (300 A/W) Ohjausvaroke Ylikuumenemissuoja Sähköanodi lämminvesivaraajassa Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu Lämpöjohtopumppu Vaihtoventtiili Terminointikatkaisin Hätäkäyttökatkaisin Hätäkäyttötermostaatti Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi, lisävaruste T99 Hätäkäytttöanturi 1 Siltaus (kombimoduulissa, ei lämpöpumpussa) 2 Siltaus sähkökasettiratkaisulle 3 Valvontakytkinkortti, lisävaruste 4 Muuntajat asennetaan syöttökaapeliin 5 Sähkökeskus 6 Lämpöpumppuun 7 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), ruskea 8 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), musta 9 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), sininen (2008/02) 17

18 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.7 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu - kombimoduuli I Bild 20 E4 Lämmityskaapeli, lisävaruste T2 Ulkolämpötilan anturi T5 Huonelämpötilan anturi, lisävaruste 1 Kombimoduuli 2 Valvontakytkin, lisävaruste 3 Lämpöpumppu 4 Mittausmuuntajat sähkökeskuksen syötössä 5 Kytkentäkotelo turvakytkimellä ja varokkeella lämpöpumpulle 10 A 6 16A kun 9 kw sähkövastus (200 A/W), 20A kun 12 kw sähkövastus (300 A/W) (2008/02)

19 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.8 Ulkoiset liitännät, lämpöpumppu D Bild 21 Virransyöttö Liitetään liittimiin L1, L2, L3, N ja PE ( kappale 6.5). On tärkeää, että vaihejärjestys on sama kuin kombimoduulissa. E4, Lämmityskaapeli Lisävaruste. Valumaletku lämpöpumpun jätevesikupista pitää tarvittaessa varustaa lämmityskaapelilla. Lämmityskaapeli kytketään liittimiin Do4, N. Pituudet (m) Teho (W) CAN-väylä Tiedonsiirtojohdin kombimoduulin ja lämpöpumpun välillä. Kytketään liittimiin GND, CANL, CANH ja 12V ( kappale 3.8). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa Tab (2008/02) 19

20 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.9 Ulkoiset liitännät, kombimoduuli D Bild 22 Virransyöttö Liitetään liittimiin L1, L2, L3, N ja PE ( kappale 6.6). On tärkeää, että vaihejärjestys on sama kuin lämpöpumpussa. T2, Ulkolämpötilan anturi Kytketään liittimiin Ai2 ja GND. T5, Huonelämpötilan anturi Lisävaruste. Kytketään, jos huoneanturin halutaan vaikuttavan lämpöpumppuun. Kytketään liittimiin Ai4 ja GND. CAN-väylä Tiedonsiirtojohdin kombimoduulin ja lämpöpumpun välillä. Kytketään liittimiin GND, CANL, CANH ja 12V ( kappale 3.8). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa (2008/02)

21 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä 7 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä 7.1 Kombimoduuli erilliskäytössä B Liitä (siltaa) lämpöjohtoputket 3 ja 4 kombimoduulin päällä ( kuva 10). Tiedot ovat kattopellin tarrassa. B Terminoi viimeinen kortti CAN-johtimessa ( kappale 3.8. CAN-väylä kuva 4). Lisätietoja käyttöönotosta ( kappale 11 Käyttöönotto). Säätökeskuksen käynnistyksen yhteydessä annetaan hälytys "Ilmalämpöpumppu ei kytketty". Jotta säätökeskus tietäisi, ettei kombimoduuliin ole kytketty ulko-osaa (lämpöpumppu), lämpöpumppu kuitataan pois säätökeskuksen ikkunassa. B Käynnistä lämpöpumppu, kuittaa pois lämpöpumppu ( kuva 23) asentajatason käynnistysvalikossa. B Valitse B Käynnistys B Ilmalämpöpumppu käynnissä. B Ei Bild I 7.2 Kombimoduulin aktivointi erilliskäytön jälkeen Jos lämpöpumppu asennetaan kombimoduulin erilliskäytön jälkeen, pitää toimia seuraavasti. B Erota lämpöjohtoputket kombimoduulin yläsivulla ja liitä ne lämpöpumppuun ( kuva 14 ). B Kytke CAN-silmukka I/O-kortista (ulko) I/O-korttiin (sisä). B Terminoin I/O-kortti (ulko), joka on nyt CAN-silmukan viimeinen kortti ( kappale 3.8 CAN-väylä ja kuva 4). B Poista terminointi I/O-kortista (sisä). B Käynnistä lämpöpumppu, kuittaa lämpöpumppu ( kuva 24) asentajatason käynnistysvalikossa. Bild I (2008/02) 21

22 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä I Bild 25 Kombimoduuli A/W erillislaitteena E10 Patterijärjestelmä G1 Kiertovesipumppu C21 Paisuntasäiliö C22 Työsäiliö E22 Sähkövastus F21 Varoventtiili G2 Lämpöjohtopumppu P21 Painemittari Q21 Vaihtoventtiili E40 Käyttövesijärjestelmä E41 Lämminvesivaraaja F41 Varoventtiili V40 Käyttövesi W40 Kylmävesi T1 Menolämpötila-anturi T2 Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi (lisävaruste) (2008/02)

23 Käyttöpaneeli 8 Käyttöpaneeli Kaikki asetukset tehdään käyttöpaneelin avulla. Siinä näytetään myös mahdolliset hälytykset. Käyttöpaneelin avulla käyttäjä voi ohjata säätökeskusta toiveidensa mukaan. Valikkoikkuna Käyttöpaneeli ja säätökeskus ovat kombimoduulissa I 8.1 Käyttöpaneelin osat Bild Käyttöpaneelin toiminto Valitsinta käytetään valikoiden selaamiseen. B Kierrä valitsinta vastapäivään siirtyäksesi alaspäin valikoissa. B Kierrä valitsinta myötäpäivään siirtyäksesi ylöspäin valikoissa. B Vahvista valinta painamalla valitsinta, kun haluttu rivi on korostettuna. Jokaisen alavalikon ylä- ja alareunassa on takaisinnuolet, joilla palataan edelliseen valikkoon I B Paina valitsinta, kun takaisinnuoli on korostettuna. Bild 26 1 Merkkivalo 2 Katkaisin 3 Valikkoikkuna 4 Valitsin Merkkivalo Merkkivalo palaa vihreänä: Katkaisin asennossa ON. Merkkivalo vilkkuu vihreänä: Katkaisin asennossa OFF. Merkkivalo ei pala: Säätökeskus ei saa jännitteensyöttöä. Merkkivalo vilkkuu punaisena: hälytys on lauennut eikä sitä ole kuitattu ( kappale 14). Merkkivalo palaa punaisena: laitteistossa on havaittu vika. Ota yhteys asentajaan. Valitsin Valitsinta käytetään valikkoikkunoiden selaamiseen ja asetusarvojen muuttamiseen. Valitsinta käytetään myös valintojen vahvistamiseen. Katkaisin Katkaisimella voidaan käynnistää ja pysäyttää lämmityslaitteisto Symbolien selitykset Valikkoikkunan alareunassa näkyvät käytössä olevien toimintojen ja komponenttien symbolit. Bild Kompressori 2 Puhallin 3 Energianlisäys 4 Valvontakytkin 5 Käyttövesikäyttö 6 Käyttövesihuippu 7 Lisäkäyttövesi 8 Ajastus 9 Lämmityskäyttö 10 Hälytykset 11 Lomakäyttö D (2008/02) 23

24 Käyttöpaneeli 8.3 Valikkotasot Valikot on jaettu eri tasoihin eri tarkoituksiin. Valikko Asiakastaso: täältä löytyvät tavallisimmat toiminnot. Lisävalikko Asiakastaso: täältä löytyvät muut toiminnot. Asentaja/huolto Perusasetukset asentajalle tai huoltoliikkeelle. Lämmityslaitteiston käyttäjä näkee vain kahden asiakastason valikot. Ne on kuvattu käyttöohjeessa (2008/02)

25 Asentaja- ja huoltovalikko () 9 Asentaja- ja huoltovalikko () Asentajan pitää tarkastaa, että päiväys ja aika ovat oikein ennen kuin kirjautuu huoltotasolle. Se upp: Asentaja- ja huoltovalikko () on tarkoitettu vain asentajan käyttöön. B Käyttäjä ei saa koskaan mennä tälle tasolle I Bild 29 Asentaja-/huoltovalikoihin pääsyä varten tarvitaan 4- numeroinen koodi: 1. Paina valitsinta noin 5 sekunnin ajan, niin että näyttöön tulee Lisävalikko. 2. Valitse Käyttöoikeustaso. 3. Syötä nelinumeroinen koodi valitsimen avulla ja vahvista painamalla valitsinta. Avauskoodi on nykyinen päiväys, jossa kuukausi on annettu kahdella numerolla ja päivä kahdella numerolla (esim. 0920). Käyttöoikeus = huolto näkyy näytössä. 4. Paina valitsinta, niin että näyttöön tulee Valikko. Kohdassa Valikko on nyt sekä asiakastoimintoja että asentaja/huoltotoimintoja. Siirry Lisävalikkoon painamalla valitsinta viiden sekunnin ajan. 5. Palaa asiakastasolle valitsemalla Käyttöoikeustaso kohdassa Lisävalikko ja syöttämällä 0000 avauskoodiksi. Säätökeskus palaa automaattisesti asiakastasolle noin 120 minuutin kuluttua viimeisestä muutoksesta (2008/02) 25

26 Valikkokatsaus 10 Valikkokatsaus Tässä näkyvät ylimmät tasot kaikista toiminnoista, jotka ovat Valikossa ja Lisävalikossa. Kaikki säätötoiminnot on lisäksi koottu taulukkoon Tehdasasetukset ( kappale 15.1). Valikko Lämpöpumpun pikakäynnistys? Käynnistys Kellon asetus Kytketyt lisäanturit Kytkentäteho Käsinkäyttö Lisäenergiavalinta Kieli Korjaa anturi Puhaltimen sulatusväli Puhaltimen sulatusaika Pakkosulatus Estä kampikammiolämmitys korkean ulkolämpötilan yhteydessä Liikekäytön ajankohta Hälytyssummerin signaalin pituus T1 Ohjearvo, maksimi Näyttö Huonelämpötilan asetus (T5) Lämpö lisää/vähennä (ei T5) K K Lämpö lisää/vähennä asetukset (ei T5) Raja-arvo V:lle tai H:lle Paljon kylmempi /lämpimämpi, muutos Kylmempi /lämpimämpi, muutos Lämpötilat Tab. 3 K (2008/02)

IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys

IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys fi IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys Asennusohje Osanumero: 12344 Painos 1.0 Asentajan ohje IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys IVT Industrier AB, 2007/09 Tuotenumero: 12344 Painos 1.0 Copyright 2007.

Lisätiedot

Kombimoduuli A/W Käyttöohje

Kombimoduuli A/W Käyttöohje Kombimoduuli 200-300 A/W 12892-4.1I Käyttöohje Tuotenro 12891 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien selitykset

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

IVT 490. Asennusohje. Tuotenro: 11166 Painos 1.0

IVT 490. Asennusohje. Tuotenro: 11166 Painos 1.0 fi IVT 490 Asennusohje Tuotenro: 11166 Painos 1.0 IVT 490 lämpöpumpun asennusohje IVT Industrier AB, 01.03.2006 Tuotenumero: 11166 Painos 1.0 Copyright 2006. IVT Industrier AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

LK Sekoitusryhmä UHP-6,3

LK Sekoitusryhmä UHP-6,3 LK Sekoitusryhmä UHP-6, Rakenne LK Sekoitusryhmä UHP-6, on suunniteltu järjestelmiin, joissa ei ole pääpumppua, ja siinä on valmiina termostaattiohjattu toisiolämpötilan maksimiarvon rajoitusventtiili

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-DW10

Käyttöohjekirja AG-DW10 Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1637-2 M11962 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Turvaohjeet Kierrätys Sarjanumero - hyvä valinta 2 Rakenne Näyttö 3 Asetukset PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot