Lämpöpumppu ja Kombimoduuli A/W Asennusohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje"

Transkriptio

1 Lämpöpumppu ja Kombimoduuli A/W I Asennusohje Tuotenro Painos 2,0

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset Turvallisuusohjeet Symbolien selitykset 3 9 Asentaja- ja huoltovalikko () Valikkokatsaus 26 2 Toimituksen sisältö 4 3 Yleistä Kuljetus ja säilytys Sijoitus Suurin ja pienin käyttölämpötila Lämmityslaitteiston ohjaustavat Sulatuksen toiminta Tarkastuslista Piirikortin käsittely CAN-väylä Detaljikuvat 8 4 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät 9 5 Liittäminen lämmitysjärjestelmään Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Yhdistä lämpöpumppu ja lämmitysjärjestelmä Kytkentäperiaate Lämmitysjärjestelmän täyttö 13 6 Kytkeminen sähköjärjestelmään Kytkentäkotelo Lisävarusteet Valinnaisvarusteet Hätäkäyttö Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu Sähkökytkentäkaavio, kombimoduuli Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu - kombimoduuli Ulkoiset liitännät, lämpöpumppu Ulkoiset liitännät, kombimoduuli Käyttöönotto Lämpöpumpun käynnistäminen Käynnistys Valvontakytkimen käyttöönotto Muut asetukset Tarkastus käyttöönoton jälkeen Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Ajastimet Toiminta häiriöiden yhteydessä Hälytyshistoria Varoitusloki Esimerkki hälytyksestä Valikkonäyttö ei syty Hätäkäyttö Ylikuumenemissuoja Hiukkassuodatin Hälytykset ja varoitusikkunat Hälytysikkuna Varoitusikkuna Tekniset tiedot Tehdasasetukset Tekniset tiedot Äänitaso Anturitaulukko 46 7 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä Kombimoduuli erilliskäytössä Kombimoduulin aktivointi erilliskäytön jälkeen 21 8 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin osat Käyttöpaneelin toiminto Valikkotasot (2008/02)

3 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 1.1 Turvallisuusohjeet Yleistä B Lue käyttöohjekirja huolella ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Asennus ja käyttöönotto B Tuotteen asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain koulutettu asentaja. Huolto B Tuotteen saa korjata vain koulutettu ammattilainen. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle ja lisätä energiankulutusta B Käytä vain alkuperäisiä varaosia! B Valtuutetun huoltoliikkeen tulisi huoltaa tuote vuosittain. 1.2 Symbolien selitykset Tekstissä olevat varoitukset on aina merkitty varoituskolmiolla ja harmaalla pohjalla. Varoituksia on eri tasoisia riippuen vahinkoriskistä, joka uhkaa ellei varoitusta noudateta. Varo tarkoittaa, että voi syntyä pieniä aineellisia vahinkoja. Varoitus tarkoittaa, että voi syntyä pieniä henkilövahinkoja tai suuria aineellisia vahinkoja. Vaara tarkoittaa, että voi syntyä vakavia henkilövahinkoja. Tiedot tekstissä merkitään oheisella symbolilla. Se on rajattu tekstin ylä- ja alapuolella olevalla vaakaviivalla. Tiedot sisältävät tärkeitä ohjeita, joihin ei liity henkilö- tai materiaalivahingon vaaraa (2008/02) 3

4 OFF Toimituksen sisältö 2 Toimituksen sisältö ON I Bild 1 1 Kumijalat 2 Ulkolämpötilan anturi 3 Käyttöohje 4 Kytkentäkotelo (2008/02)

5 Yleistä 3 Yleistä Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asennuksessa pitää noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja toimittajan suosituksia. 3.1 Kuljetus ja säilytys Lämpöpumppua ja kombimoduulia on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Lämpöpumpun saa väliaikaisesti kallistaa, mutta sitä ei saa asettaa kyljelleen. Kombimoduulin etu- ja sivulevyjen suojaamiseksi ne pitää irrottaa ennen kuin se nostetaan talon sisään. Vedä ulos etulevyn alareuna ja nosta se sitten suoraan ylös. Irrota myös sivulevyt. Kombimoduulia ei saa varastoida eikä kuljettaa alle 0 C C lämpötilassa. Lämpöpumppua ei saa varastoida alle 0 CC lämpötilassa. 3.2 Sijoitus Lämpöpumppu asennetaan ulos tasaiselle ja tukevalle alustalle. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon lämpöpumpun aiheuttama melu ( kappale 15.3). Kombimoduuli sijoitetaan sisätiloihin. Lämpöpumpun, kombimoduulin ja lämmitysjärjestelmän väliset putket pitää vetää mahdollisimman lyhyinä ja ne pitää kiinnittää niin, etteivät lämmitysveden lämpötilanvaihtelut aiheuta melua/naksahduksia. Ulkona olevat putket pitää eristää. Lämpöpumpun sulamis- ja kondenssivedet pitää johtaa sisällä olevaan lattiakaivoon. Huomaa, että vedenpoistoputkessa pitää olla riittävä kaato ja sen suuaukon pitää olla lattiakaivon yläpuolella. Tällä tavoin vedenpoistoputki pysyy sulana, kun siihen imeytyy lämmintä ilmaa talon sisältä. Tyhjennysputki voidaan myös johtaa pintavesikaivoon ulkona, mutta putkeen pitää silloin asentaa lämmityskaapeli ( kappale 6.8). Lämpöpumpun pitää olla niin avoimella paikalla, että ilma voi esteettä virrata höyrystimen läpi. Lämpöpumppua ei saa sijoittaa niin, että ulkoilmaa kierrätetään. Lämpöpumppua ei saa myöskään sijoittaa paikkaan, jossa se on alttiina katolta putoavalle jäälle ja lumelle. Ellei tätä voida välttää, lämpöpumpun päälle pitää asentaa suojakatos. Sen pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella lämpöpumpusta jäähdytysilman kierrätyksen välttämiseksi. 3.3 Suurin ja pienin käyttölämpötila Suurin käyttölämpötila lämpöpumpun suurin sallittu paluulämpötila on n. 59 CC. Jos lämpötila nousee tämän yläpuolelle, lämpöpumppu pysähtyy turvallisuussyistä. Jos käyttöveden lämpötila nousee yli 60 C, järjestelmään on asennettava sekoitusventtiili. Pienin käyttölämpötila lämpöpumppu pysähtyy, kun ulkolämpötila laskee liian alhaiseksi. Kaikki lämmöntuotanto tapahtuu silloin kombimoduulilla. Lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun ulkolämpötila nousee. 3.4 Lämmityslaitteiston ohjaustavat Säätökeskus ohjaa lämmityslaitteistoa joko ulkolämpötilan anturilla tai ulkolämpötila-anturilla täydennettynä huoneanturilla. Lisää ohjaustavoista on lämpöpumpun käyttöohjekirjassa. 3.5 Sulatuksen toiminta Lämpöpumpun sulatus perustuu kuumakaasusulatukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sulatuksen aikana kylmäainepiirin suunta vaihdetaan sähköisesti ohjatulla 4- tieventtiilillä. Kompressorista tuleva puristettu kaasu johdetaan höyrystimen yläosaan ja se sulattaa jään. Sulatuksen aikana lämmitysvesi jäähtyy hieman. Sulatuksen kesto riippuu jäätymisasteesta ja sen hetkisestä ulkolämpötilasta. Anturit T11, T12 ja T2 valvovat prosessia. Puhaltimen sulatus tarkoittaa, että lämmintä ilmaa puhalletaan ylöspäin puhaltimen läpi. 3.6 Tarkastuslista 1. Aseta lämpöpumppu tukevalle alustalle. 2. Asenna lämpöpumpun tulo- ja menoputket. 3. Asenna lämpöpumpun tyhjennysletku. 4. Asenna hiukkassuodatin. 5. Asenna kombimoduulin tulo- ja menoputket. 6. Asenna kombimoduulin jätevesiletku. 7. Liitä yhteen lämpöpumppu ja kombimoduuli. 8. Kytke lämmityslaitteisto lämmitysjärjestelmään. 9. Asenna ulkolämpötilan anturi ja mahdollinen huoneanturi. 10. Kytke CAN-väyläjohtimet lämpöpumpun ja kombimoduulin välille. 11. Täytä ja ilmaa lämmitysjärjestelmä ennen käynnistystä (2008/02) 5

6 Yleistä 12. Kytke sähkökaappi, mahdollinen vikavirtasuoja ja valvontakytkin ( kuva 7) kytkentäkaavion mukaan ( kappale 6.7 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu kombimoduuli) 13. Kytke lämmityslaitteisto sähköjärjestelmään. 14. Käynnistä lämmityslaitteisto tekemällä tarvittavat säädöt käyttöpaneelilla. 15. Tarkasta lämmityslaitteisto käynnistyksen jälkeen. 3.7 Piirikortin käsittely Ohjauselektroniikan sisältävä piirikortti on herkkä staattisille purkauksille (ESD ElectroStatic Discharge). Komponenttien vaurioitumisen välttämiseksi niitä pitää käsitellä erityisellä tavalla. Se upp: Älä koskaan tartu piirikorttiin ilman maadoitusranneketta. Bild I I Bild 2 Maadoitusranneke Vauriot ovat usein piileviä ja piirikortti voi käyttöönoton yhteydessä toimia täydellisesti, mutta aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Elektroniikan lähellä olevat varautuvat kohteet voivat aiheuttaa ongelmia. Pysy vähintään metrin etäisyydellä frigoliitistä, suojamuoveista ja muista pakkausmateriaaleista, keinokuitupaidoista (esim. fleecepaita) ja vastaavista ennen töiden aloitusta. Elektroniikkaa käsiteltäessä tulisi aina käyttää maadoitusranneketta. Ranneke pitää pukea ennen kuin suojaava metallipussi/pakkaus avataan tai ennen kuin asennettu kortti paljastetaan. Ranneketta tulee pitää, kunnes piirikortti on laitettu takaisin suojapakkaukseen tai sähkökaappi on suljettu. Myös palautettavia piirikortteja pitää käsitellä samalla tavoin (2008/02)

7 Yleistä 3.8 CAN-väylä Lämpöpumpun ja kombimoduulin piirikortit yhdistetään tiedonsiirtojohtimella; CAN-väylällä. CAN on lyhenne sanoista Controller Area Network ja se on kaksijohtiminen järjestelmä mikroprosessoriperustaisten moduulien/piirikorttien väliseen tiedonsiirtoon. Lämpöpumpussa on yksi piirikortti (IOB-kortti), muut piirikortit ovat kombimoduulissa. Valinnaisvarusteena on saatavana valvontakytkinkortti, joka myös kytketään CAN-väylään. Se upp: Häiriö. B CAN-väyläjohtimen pitää olla suojattu ja se pitää vetää erillään sähkökaapelista. Ulkoiseen jatkamiseen sopiva kaapeli on LIYCY (TP) 2x2x0,5. Johtimen pitää olla kierretty parikaapeli ja sen pitää olla suojattu. Suojaus maadoitetaan vain toisesta päästä runkoon. Suurin kaapelin pituus on 20 m. CAN-väyläjohdinta ei saa vetää sähkökaapelin vieressä. Minimietäisyys on 100 mm. Sen saa vetää anturikaapelien vieressä. Lämpöpumpun ja kombimoduulin kytkentätiloissa ulkoinen CAN-väyläjohdin pitää vetää niin, että se ei kosketa vahvavirtaliitäntöihin (230/400 V). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa. Piirikortit yhdistetään neljällä johtimella, koska myös piirikorttien välinen 12 V syöttö yhdistetään. 12 V ja CANliitännät on merkitty kortteihin D Bild 4 Katkaisimella S1 merkitään CAN-väylän alku- ja loppupää. Tämä tarkoittaa, että kombimoduulin AHBkortti ja lämpöpumpun IOB-kortti pitää terminoida katkaisimella S1, jonka pitää olla asennossa Term. Valvontakytkintä käytettäessä tämä kortti pitää terminoida kombimoduulin AHB-kortin sijaan. Varmista, että oikea kortti on terminoitu ja että kaikki muut katkaisimet ovat vastakkaisissa asennoissa (2008/02) 7

8 Yleistä 3.9 Detaljikuvat A B I Bild 5 Kytkentätila Kombimoduuli A/W 1 Paisuntasäiliö 2 Jätevesiletku 3 Painemittari (0,5-1,5 bar) ja varoventtiili 4 Tyhjennyshana, työsäiliö 5A Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (200 A/W) 5B Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (300 A/W) 6 Vaihtoventtiili 7 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu 8 Lämpöjohtopumppu 9 Ilmanpoisto, työsäiliö I Bild 6 Kytkentätila, lämpöpumppu 1 Pienpainevahti 2 Huoltoliitäntä 3 Paisuntaventtiili 4 Vastaventtiili 5 Kompressori 6 Suurpainevahti 7 Huoltoliitäntä 8 Kuivaussuodatin 9 Lauhdutin 10 Ilmausnippa 11 Tarkastuslasi 12 4-tieventtiili C-SIDE I Bild 7 Valvontakytkinkortti (lisävaruste) (2008/02)

9 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät 4 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät Lämpöpumppu ja kombimoduuli D Bild 8 Lämpöpumppu 1 Kombimoduuliin (letku, 1" sisäkierre) 2 Kombimoduulista (letku, 1" sisäkierre) 3 Läpivienti 4 Vedenpoisto Lämpöpumpun tarvitsema asennustila Minimietäisyys seinästä on 300 mm. Minimietäisyys pumpun edessä on 1000 mm ja sivuilla 500 mm. Suojakatoksen pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella lämpöpumpusta jä(2008/02)ähdytysilman kiertokulun välttämiseksi. _> 600 _> 50 _> D Bild 9 Kombimoduuli Kombimoduulin tarvitsema asennustila Kombimoduulin edessä on oltava vapaata asennustilaa 600 mm. Kombimoduulin ja muiden kiinteiden asennusten (seinien, pesupöytien ym.) väliin on jätettävä vähintään 50 mm tilaa. Paras sijoituspaikka on ulkoseinän tai eristetyn sisäseinän vieressä (2008/02) 9

10 Mitat, etäisyydet ja LVI-liitännät Putkiliitännät Bild 10 Kattoliitännät, kombimoduuli A/W 1 Käyttövesi 2 Kylmävesi 3 Lämpöjohto, tulo 4 Lämpöjohto, meno 5 Paluu lämmitysjärjestelmästä 6 Meno lämmitysjärjestelmään 7 Sähköliitännät Kombimoduulissa tehdään seuraavat liitännät: I Bild Kattoliitäntöjen mitat, kombimoduuli 200 A/W I B Vedä vedenpoistoletku lattiakaivoon. B Liitä käyttövesi liitäntään, jossa on merkintä 1. B Liitä kylmävesi liitäntään, jossa on merkintä 2. B Liitä tuleva lämpöjohto liitäntään, jossa on merkintä 3. B Liitä menevä lämpöjohto liitäntään, jossa on merkintä 4. B Liitä lämmitysjärjestelmän paluujohto liitäntään, jossa on merkintä 5. B Liitä lämmitysjärjestelmän menojohto liitäntään, jossa on merkintä 6. Lämpöpumpussa tehdään seuraavat liitännät: B Vedä 32 mm muoviputki vedenpoistoletkusta lattiakaivoon I 81 Bild 12 Kattoliitäntöjen mitat, kombimoduuli 300 A/W Putkien mitat (mm) 200 A/W 300 A/W Lämmitysjärjestelmä Puserrusliitin Ø22 Ø28 KV ja LV Puserrusliitin Ø22 Ø28 Lämmitysvesi Hiukkassuodattimen asennus B Asenna hiukkassuodatin vaaka-asentoon lämpöpumpun paluuputkeen mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Puserrusliitin kombimoduulissa Puserrusliitin lämpöpumpussa Ø22 Ø28 Ø28 Ø28 Jätevesi/tyhjennys molemmissa Ø32 Ø32 Tab (2008/02)

11 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5.1 Lämmitysjärjestelmän huuhtelu Lämpöpumppu on osa lämmitysjärjestelmää. Lämpöpumpun viat saattavat joissakin tapauksissa johtua huonosta vedenlaadusta pattereissa/lattiasilmukoissa tai siitä, että järjestelmä hapettuu jatkuvasti. Happi aiheuttaa korroosiota, josta on seurauksena korroosiotuotteita magnetiitin ja kerrostumien muodossa. Magnetiitilla on hiova vaikutus pumpuissa, venttiileissä ja osissa, joissa esiintyy pyörteistä virtausta, esim. lauhduttimessa. Lämmitysjärjestelmä, joka vaatii säännöllistä täyttöä tai josta otettu patterivesinäyte ei ole kirkasta, edellyttää toimenpiteitä ennen lämpöpumpun asennusta, esim. suodattimen ja ilmanpoistimen lisäämistä. Älä käytä veden käsittelyyn muita lisäaineita kuin ph:ta kohottavia aineita. Lämmitysjärjestelmän vesi ei saa myöskään olla syövyttävää eikä se saa sisältä klorideja. ph-arvo ei saa olla poikkeuksellisen alhainen tai korkea. Lämpöpumpun suojaamiseksi on silloin käytettävä lämmönvaihdinta. Lämpöpumpun suojaamiseksi epäpuhtauksilta: B Huuhtele putkisto huolellisesti ennen kuin se liitetään lämpöpumppuun. 5.2 Yhdistä lämpöpumppu ja lämmitysjärjestelmä B Yhdistä lämmityslaitteiston osat. B Lämmitysjärjestelmän putket pitää kiinnittää niin, etteivät lämmitysveden lämpötilanvaihtelut aiheuta melua/naksahduksia lämmitysjärjestelmässä. Lämpöpumpun ja muun laitteiston välisten värinöiden välttämiseksi: B asenna joustavat letkut lämpöpumpun tuloihin ja lähtöihin. Pumppukaavio [kpa] [l/h] Bild 13 Lämmitysjärjestelmän pumppu 5.3 Kytkentäperiaate D Periaate perustuu vaihtelevaan lauhdutukseen ja energianlisäykseen kombimoduulista. Säätökeskus ohjaa lämpöpumppua ulkolämpötila anturin T2 ja menojohdon lämpötilan anturin T1 avulla asetetun lämmityskäyrän mukaisesti. Kun lämpöpumppu ei yksin pysty lämmittämään taloa, kombimoduuli kytkeytyy automaattisesti päälle ja nostaa yhdessä lämpöpumpun kanssa lämpötilan halutulle tasolle. Käyttöveden tuotanto priorisoidaan ja sen lämmitystä ohjaa lämminvesivaraajan anturi T3. Kun varaajaa lämmitetään, vaihtoventtiili kytkee lämpöpumpun tilapäisesti pois lämmityskäytöstä. Kun varaaja on lämmitetty, lämpöpumppu kytkeytyy taas lämmityskäyttöön. Käyttövesikäyttö, kun lämpöpumppu on pysähdyksissä: Kun ulkolämpötila on alle noin -20 CC, lämpöpumppu pysähtyy automaattisesti eikä tuota käyttövettä. Kombimoduuli vastaa silloin automaattisesti sekä lämmityksestä että käyttöveden tuotannosta. B Eristä ulkotiloissa olevat putket eristeellä, joka ei sido kosteutta, tyyppi armaflex. Putkessa pitää olla ilmanpoistomahdollisuus. Lyhyet ulkoputkistot vähentävät lämpöhävikkejä (2008/02) 11

12 Liittäminen lämmitysjärjestelmään Kombimodul I Bild 14 Lämpöpumppu ja kombimoduuli A/W C21 Paisuntasäiliö C22 Työsäiliö E10 Lämmitysjärjestelmä E21 Lämpöpumppu E22 Sähkövastus E23 Lauhdutin E24 Höyrystin E40 Käyttövesijärjestelmä E41 Kaksivaippainen käyttövedenlämmitin F21 Varoventtiili F41 Varoventtiili G1 Kiertovesipumppu G2 Lämpöjohtopumppu G3 Puhallin G4 Kompressori P21 Painemittari T1 Menolämpötila-anturi T2 Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi (lisävaruste) T6 Kuumakaasuanturi T8 Lämmitysveden menolämpötilan anturi T9 Lämmitysveden tulolämpötilan anturi T10 Lauhduttimen lämpötilan anturi T11 Höyrystimen kylmäaineen lämpötilan anturi T12 Höyrystimen ilman lämpötilan anturi V21 Hiukkassuodatin V40 Käyttövesi W40 Kylmävesi Q21 Vaihtoventtiili Q22 Paisuntaventtiili (2008/02)

13 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 5.4 Lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysjärjestelmän huuhtelun jälkeen lämminvesivaraaja täytetään vedellä. Sen jälkeen täytetään lämmitysjärjestelmä. Varning: Lämminvesivaraaja saattaa haljeta, jos täyttö tehdään väärässä järjestyksessä. B Täytä ja paineista lämminvesivaraaja ennen kuin lämmitysjärjestelmä täytetään. Lämmitysjärjestelmä täytetään vedellä seuraavasti: 1. Ilmaa lämmitysjärjestelmä avaamalla Ilmanpoistonippa, joka on lämminvesivaraajan yläpäässä. Ilmaa myös työsäiliö. 2. Poista ilma myös lämpöpumpun ilmausnipan kautta. 3. Täytä oikeaan paineeseen. Normaalipaine on 0,5-1,5 baaria. 4. Sulje hana Lämmitysveden täyttö, kun järjestelmässä on oikea paine. Lämmitysjärjestelmän täyttöventtiili (ei sisälly toimitukseen) tulee asentaa kombimoduulin ulkopuolelle (2008/02) 13

14 Liittäminen lämmitysjärjestelmään 17 Tyhjennyshana, työsäiliö 18 Jätevesiletku 19 Lämmitysjärjestelmän menolämpötila-anturi (T1) Bild 16 Lämpöpumppu I 1 Ilmausnippa 14A B I Bild 15 Kombimoduuli A/W 1 Hätäkäyttö 2 Merkkivalo, suoja-anodi 3 Sähkökaappi 4 Ylikuumenemissuoja, sähkövastus 5 Lämminvesivaraajan anturi (T3) 6 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu 7 Lämpöjohtopumppu 8 Lämminvesivaraaja 9 Sähkövastus 10 Paisuntasäiliö 11 Painemittari ja varoventtiili 12 Työsäiliö 13 Vaihtoventtiili 14A Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (200 A/W) 14B Tyhjennyshana, lämminvesivaraaja (300 A/W) 15 Ilmanpoisto, työsäiliö 16 Ilmanpoisto, lämminvesivaraaja (2008/02)

15 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6 Kytkeminen sähköjärjestelmään Fara: Ennen lämmityslaitteiston sisäosiin liittyviä töitä pitää katkaista pääsyöttöjännite. B Katkaise päävirta. Varning: Tyhjään laitteeseen ei missään tapauksessa saa kytkeä jännitettä. B Täytä ja paineista lämminvesivaraaja ennen kuin kytket laitteiston jännitteensyötön. Se upp: Piirikortit ovat herkkiä staattisille purkauksille, jotka voivat vaurioittaa piirikortin komponentteja. B Käsittele piirikorttia varoen. sähkölämmityksen tilapäisesti pois päältä, kun käytetään muita suuritehoisia sähkölaitteita. Valvontakytkin kytketään sen kytkentäohjeiden mukaan. 6.4 Hätäkäyttö Lämmityslaitteisto on varustettu hätäkäytöllä. Tämä tarkoittaa, että kombimoduuli huolehtii lämmöntuotannosta, jos säätökeskuksen tulee jokin vika. Lue lisää hätäkäytöstä käyttöohjeessa. AHB-kortilla on termostaatti menojohdon lämpötilalle hätäkäytön ajaksi. Se on tehtaalla valmiiksi asetettu 35 CC asteeseen, joka on normaali asetus lattialämmitysjärjestelmälle. Jos lämmitysjärjestelmässä on pelkästään lämpöpattereita, asetus pitää suurentaa 55 CC asteeseen. Tarkasta, että johtimet ja piirikortti ovat ehjiä. Vahva- ja heikkovirtajohdot on sijoitettava erilleen häiriöiden välttämiseksi. B Asenna ulkolämpötilan anturi T2 B Asenna kytkentäkotelo ( kappale 6.7) B Asenna turvakytkin. B Kytke lämpöjohtopumppu G2 B Asenna mahdolliset lisävarusteet Vikavirtasuoja Jos lämmityslaitteisto kytketään vikavirtasuojaan, suositellaan erillistä vikavirtasuojaa (300 ma) lämmityslaitteistolle. Noudata voimassa olevia määräyksiä. 6.1 Kytkentäkotelo Jos sekä kombimoduulin että lämpöpumpun syöttö toteutetaan yhteisellä ryhmäjohtimella talon sähkökeskuksesta, pitää asentaa erillinen kytkentäkotelo (sisältyy toimitukseen). Kytkentäkotelossa on varoke lämpöpumpulle ja turvakytkin koko laitteistolle. Kytkentä, katso (kappale 6.7). Kytkentäkoteloa ei tarvita, jos kombimoduulia käytetään sähkökattilana (ilman lämpöpumppua). 6.2 Lisävarusteet Huoneanturi T5 sijoitetaan keskeisesti taloon. Sen kytkeminen on selostettu kohdassa ( kappale 6.9) Lämmityskaapeli kytketään, jos vedenpoistoputki lämpöpumpun tippakaukalosta pitää suojata jäätymiseltä ( kappale 6.8) D 6.3 Valinnaisvarusteet Valvontakytkin voidaan kytkeä laitteistoon. Valvontakytkin estää talon päävarokkeen laukeamisen kytkemällä Bild 17 AHB-kortti (2008/02) 15

16 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.5 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu I Bild 18 B1 Vaihejärjestysvahti E3 Kampikammiolämmitys E4 Mahd. lämmityskaapeli F1 Ohjausvaroke G3 Puhallin K1 Kontaktori, kompressori M1 Kompressori MB1 Moottorinsuoja kompressori Q4 4-tieventtiili R1 Pehmeä käynnistys HP Suurpainepressostaatti LP Pienpainepressostaatti S1 Terminointikatkaisin T6 Kompressori, kuumakaasu T8 Lämmitysvesi, meno T9 Lämpöjohto, tulo T10 Lauhduttimen lämpötila T11 Höyrystimen lämpötila T12 Lämpötila ilmanotossa 1 Siltaus, kompressorin tyyppi 2 Kombimoduuliin 3 Puhallinliitäntä G3, ruskea 4 Puhallinliitäntä G3, musta 5 Puhallinliitäntä G3, sininen (2008/02)

17 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.6 Sähkökytkentäkaavio, kombimoduuli I Bild 19 E1 E2 E1 E2 F1 F21 F31 G1 G2 Q1 S1 S2 T T1 T2 Sähkövastus 4,5 kw (200 A/W) Sähkövastus 4,5 kw (200 A/W) Sähkövastus 6 kw (300 A/W) Sähkövastus 6 kw (300 A/W) Ohjausvaroke Ylikuumenemissuoja Sähköanodi lämminvesivaraajassa Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu Lämpöjohtopumppu Vaihtoventtiili Terminointikatkaisin Hätäkäyttökatkaisin Hätäkäyttötermostaatti Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi, lisävaruste T99 Hätäkäytttöanturi 1 Siltaus (kombimoduulissa, ei lämpöpumpussa) 2 Siltaus sähkökasettiratkaisulle 3 Valvontakytkinkortti, lisävaruste 4 Muuntajat asennetaan syöttökaapeliin 5 Sähkökeskus 6 Lämpöpumppuun 7 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), ruskea 8 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), musta 9 Liitäntä Q1 (vaihtoventtiili), sininen (2008/02) 17

18 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.7 Sähkökytkentäkaavio, lämpöpumppu - kombimoduuli I Bild 20 E4 Lämmityskaapeli, lisävaruste T2 Ulkolämpötilan anturi T5 Huonelämpötilan anturi, lisävaruste 1 Kombimoduuli 2 Valvontakytkin, lisävaruste 3 Lämpöpumppu 4 Mittausmuuntajat sähkökeskuksen syötössä 5 Kytkentäkotelo turvakytkimellä ja varokkeella lämpöpumpulle 10 A 6 16A kun 9 kw sähkövastus (200 A/W), 20A kun 12 kw sähkövastus (300 A/W) (2008/02)

19 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.8 Ulkoiset liitännät, lämpöpumppu D Bild 21 Virransyöttö Liitetään liittimiin L1, L2, L3, N ja PE ( kappale 6.5). On tärkeää, että vaihejärjestys on sama kuin kombimoduulissa. E4, Lämmityskaapeli Lisävaruste. Valumaletku lämpöpumpun jätevesikupista pitää tarvittaessa varustaa lämmityskaapelilla. Lämmityskaapeli kytketään liittimiin Do4, N. Pituudet (m) Teho (W) CAN-väylä Tiedonsiirtojohdin kombimoduulin ja lämpöpumpun välillä. Kytketään liittimiin GND, CANL, CANH ja 12V ( kappale 3.8). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa Tab (2008/02) 19

20 Kytkeminen sähköjärjestelmään 6.9 Ulkoiset liitännät, kombimoduuli D Bild 22 Virransyöttö Liitetään liittimiin L1, L2, L3, N ja PE ( kappale 6.6). On tärkeää, että vaihejärjestys on sama kuin lämpöpumpussa. T2, Ulkolämpötilan anturi Kytketään liittimiin Ai2 ja GND. T5, Huonelämpötilan anturi Lisävaruste. Kytketään, jos huoneanturin halutaan vaikuttavan lämpöpumppuun. Kytketään liittimiin Ai4 ja GND. CAN-väylä Tiedonsiirtojohdin kombimoduulin ja lämpöpumpun välillä. Kytketään liittimiin GND, CANL, CANH ja 12V ( kappale 3.8). Se upp: Älä sekoita 12 V- ja CAN-väyläliitäntöjä! Prosessorit rikkoutuvat, jos 12 V jännite kytketään CAN-väylään. B Varmista sen vuoksi, että neljä johdinta on kytketty samalla tavoin merkittyihin koskettimiin piirikorteissa (2008/02)

21 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä 7 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä 7.1 Kombimoduuli erilliskäytössä B Liitä (siltaa) lämpöjohtoputket 3 ja 4 kombimoduulin päällä ( kuva 10). Tiedot ovat kattopellin tarrassa. B Terminoi viimeinen kortti CAN-johtimessa ( kappale 3.8. CAN-väylä kuva 4). Lisätietoja käyttöönotosta ( kappale 11 Käyttöönotto). Säätökeskuksen käynnistyksen yhteydessä annetaan hälytys "Ilmalämpöpumppu ei kytketty". Jotta säätökeskus tietäisi, ettei kombimoduuliin ole kytketty ulko-osaa (lämpöpumppu), lämpöpumppu kuitataan pois säätökeskuksen ikkunassa. B Käynnistä lämpöpumppu, kuittaa pois lämpöpumppu ( kuva 23) asentajatason käynnistysvalikossa. B Valitse B Käynnistys B Ilmalämpöpumppu käynnissä. B Ei Bild I 7.2 Kombimoduulin aktivointi erilliskäytön jälkeen Jos lämpöpumppu asennetaan kombimoduulin erilliskäytön jälkeen, pitää toimia seuraavasti. B Erota lämpöjohtoputket kombimoduulin yläsivulla ja liitä ne lämpöpumppuun ( kuva 14 ). B Kytke CAN-silmukka I/O-kortista (ulko) I/O-korttiin (sisä). B Terminoin I/O-kortti (ulko), joka on nyt CAN-silmukan viimeinen kortti ( kappale 3.8 CAN-väylä ja kuva 4). B Poista terminointi I/O-kortista (sisä). B Käynnistä lämpöpumppu, kuittaa lämpöpumppu ( kuva 24) asentajatason käynnistysvalikossa. Bild I (2008/02) 21

22 Käyttöönotto, kombimoduuli itsenäisenä yksikkönä I Bild 25 Kombimoduuli A/W erillislaitteena E10 Patterijärjestelmä G1 Kiertovesipumppu C21 Paisuntasäiliö C22 Työsäiliö E22 Sähkövastus F21 Varoventtiili G2 Lämpöjohtopumppu P21 Painemittari Q21 Vaihtoventtiili E40 Käyttövesijärjestelmä E41 Lämminvesivaraaja F41 Varoventtiili V40 Käyttövesi W40 Kylmävesi T1 Menolämpötila-anturi T2 Ulkolämpötilan anturi T3 Käyttöveden lämpötila-anturi T5 Huonelämpötilan anturi (lisävaruste) (2008/02)

23 Käyttöpaneeli 8 Käyttöpaneeli Kaikki asetukset tehdään käyttöpaneelin avulla. Siinä näytetään myös mahdolliset hälytykset. Käyttöpaneelin avulla käyttäjä voi ohjata säätökeskusta toiveidensa mukaan. Valikkoikkuna Käyttöpaneeli ja säätökeskus ovat kombimoduulissa I 8.1 Käyttöpaneelin osat Bild Käyttöpaneelin toiminto Valitsinta käytetään valikoiden selaamiseen. B Kierrä valitsinta vastapäivään siirtyäksesi alaspäin valikoissa. B Kierrä valitsinta myötäpäivään siirtyäksesi ylöspäin valikoissa. B Vahvista valinta painamalla valitsinta, kun haluttu rivi on korostettuna. Jokaisen alavalikon ylä- ja alareunassa on takaisinnuolet, joilla palataan edelliseen valikkoon I B Paina valitsinta, kun takaisinnuoli on korostettuna. Bild 26 1 Merkkivalo 2 Katkaisin 3 Valikkoikkuna 4 Valitsin Merkkivalo Merkkivalo palaa vihreänä: Katkaisin asennossa ON. Merkkivalo vilkkuu vihreänä: Katkaisin asennossa OFF. Merkkivalo ei pala: Säätökeskus ei saa jännitteensyöttöä. Merkkivalo vilkkuu punaisena: hälytys on lauennut eikä sitä ole kuitattu ( kappale 14). Merkkivalo palaa punaisena: laitteistossa on havaittu vika. Ota yhteys asentajaan. Valitsin Valitsinta käytetään valikkoikkunoiden selaamiseen ja asetusarvojen muuttamiseen. Valitsinta käytetään myös valintojen vahvistamiseen. Katkaisin Katkaisimella voidaan käynnistää ja pysäyttää lämmityslaitteisto Symbolien selitykset Valikkoikkunan alareunassa näkyvät käytössä olevien toimintojen ja komponenttien symbolit. Bild Kompressori 2 Puhallin 3 Energianlisäys 4 Valvontakytkin 5 Käyttövesikäyttö 6 Käyttövesihuippu 7 Lisäkäyttövesi 8 Ajastus 9 Lämmityskäyttö 10 Hälytykset 11 Lomakäyttö D (2008/02) 23

24 Käyttöpaneeli 8.3 Valikkotasot Valikot on jaettu eri tasoihin eri tarkoituksiin. Valikko Asiakastaso: täältä löytyvät tavallisimmat toiminnot. Lisävalikko Asiakastaso: täältä löytyvät muut toiminnot. Asentaja/huolto Perusasetukset asentajalle tai huoltoliikkeelle. Lämmityslaitteiston käyttäjä näkee vain kahden asiakastason valikot. Ne on kuvattu käyttöohjeessa (2008/02)

25 Asentaja- ja huoltovalikko () 9 Asentaja- ja huoltovalikko () Asentajan pitää tarkastaa, että päiväys ja aika ovat oikein ennen kuin kirjautuu huoltotasolle. Se upp: Asentaja- ja huoltovalikko () on tarkoitettu vain asentajan käyttöön. B Käyttäjä ei saa koskaan mennä tälle tasolle I Bild 29 Asentaja-/huoltovalikoihin pääsyä varten tarvitaan 4- numeroinen koodi: 1. Paina valitsinta noin 5 sekunnin ajan, niin että näyttöön tulee Lisävalikko. 2. Valitse Käyttöoikeustaso. 3. Syötä nelinumeroinen koodi valitsimen avulla ja vahvista painamalla valitsinta. Avauskoodi on nykyinen päiväys, jossa kuukausi on annettu kahdella numerolla ja päivä kahdella numerolla (esim. 0920). Käyttöoikeus = huolto näkyy näytössä. 4. Paina valitsinta, niin että näyttöön tulee Valikko. Kohdassa Valikko on nyt sekä asiakastoimintoja että asentaja/huoltotoimintoja. Siirry Lisävalikkoon painamalla valitsinta viiden sekunnin ajan. 5. Palaa asiakastasolle valitsemalla Käyttöoikeustaso kohdassa Lisävalikko ja syöttämällä 0000 avauskoodiksi. Säätökeskus palaa automaattisesti asiakastasolle noin 120 minuutin kuluttua viimeisestä muutoksesta (2008/02) 25

26 Valikkokatsaus 10 Valikkokatsaus Tässä näkyvät ylimmät tasot kaikista toiminnoista, jotka ovat Valikossa ja Lisävalikossa. Kaikki säätötoiminnot on lisäksi koottu taulukkoon Tehdasasetukset ( kappale 15.1). Valikko Lämpöpumpun pikakäynnistys? Käynnistys Kellon asetus Kytketyt lisäanturit Kytkentäteho Käsinkäyttö Lisäenergiavalinta Kieli Korjaa anturi Puhaltimen sulatusväli Puhaltimen sulatusaika Pakkosulatus Estä kampikammiolämmitys korkean ulkolämpötilan yhteydessä Liikekäytön ajankohta Hälytyssummerin signaalin pituus T1 Ohjearvo, maksimi Näyttö Huonelämpötilan asetus (T5) Lämpö lisää/vähennä (ei T5) K K Lämpö lisää/vähennä asetukset (ei T5) Raja-arvo V:lle tai H:lle Paljon kylmempi /lämpimämpi, muutos Kylmempi /lämpimämpi, muutos Lämpötilat Tab. 3 K (2008/02)

IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys

IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys fi IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys Asennusohje Osanumero: 12344 Painos 1.0 Asentajan ohje IVT Optima 600-1700 Shuntattu lisäys IVT Industrier AB, 2007/09 Tuotenumero: 12344 Painos 1.0 Copyright 2007.

Lisätiedot

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0 fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä

Lisätiedot

Kombimoduuli A/W Käyttöohje

Kombimoduuli A/W Käyttöohje Kombimoduuli 200-300 A/W 12892-4.1I Käyttöohje Tuotenro 12891 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien selitykset

Lisätiedot

IVT Optima 600-1700. Osanumero: 12314 Painos 1.0

IVT Optima 600-1700. Osanumero: 12314 Painos 1.0 fi IVT Optima 600-1700 Käyttöohje Osanumero: 12314 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämpöpumpun. Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä useiksi vuosiksi.

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Kombimoduuli 200-300 A/W Käyttöohje

Kombimoduuli 200-300 A/W Käyttöohje Kombimoduuli 200-300 A/W 12892-4.1I Käyttöohje 6 720 644 551 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Air 50-150 400V 3N~ Käyttöohje

Air 50-150 400V 3N~ Käyttöohje Air 50-150 400V 3N~ 6 720 616 817-00.1I Käyttöohje 6 720 641 728 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Greenline HT Plus C ja E Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje HAKEMISTO Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT Industrier yhtiön lämpöpumpun Toivomme, että lämpöpumppumme

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 807 581 (2013/03) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Lisätarvikkeet IHB FI 1626-2 331787 Sisällys 1 Yleistä Sisällysluettelo (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Sisällysluettelo (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10:sta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Greenline. C, D ja E. Asennuskäyttöönotto- kunnossapitoohje. Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0

Greenline. C, D ja E. Asennuskäyttöönotto- kunnossapitoohje. Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0 Greenline C, D ja E Asennuskäyttöönotto- ja kunnossapitoohje Tuotenumero: 290407-2 Versio 5.0 Tärkeää tietoa Tämä ohjekirja on laadittu niin, että siinä kuvataan lämpöpumpun toiminta, kytkentä ja hoito

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Rego 5101 Asennusohje

Rego 5101 Asennusohje Rego 5101 ok 6 720 641 739-37.1I Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvaohjeet........................

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Compress EHP 5000 6-11 LWM 6-17 LW. Asennusohje. 6 720 807 596 (2013/03) fi

Compress EHP 5000 6-11 LWM 6-17 LW. Asennusohje. 6 720 807 596 (2013/03) fi 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Asennusohje fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 4 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Käyttöohje

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Käyttöohje PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 649 700 (2011/11) fi Tiedot Tiedot IVT PremiumLine EQ -tuotteiden sekä kylmä että lämmin puoli on varustettu uusimman sukupolven energiapiheillä

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Asennusohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Asennusohje Greenline HE C6-C E6-E7 6 72 64 855-.I Asennusohje Tuotenro: 672643389; Painos 2/3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 4. Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 807 587 (2013/03) fi 6 720 641 855-01.1I

Greenline HE C6-C11 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 807 587 (2013/03) fi 6 720 641 855-01.1I Greenline HE C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 807 587 (2013/03) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili Käyttöohjekirja Huolto Yleistä Lämminvesivaraajan astia on ruostumatonta terästä (SS 2) ja sen nimellispaine on 10 bar. Varopaine on 9 bar. Varoventtiili Tarkasta varoventtiili (F) säännöllisesti, noin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Atec. 086L0129 Rev. 1 FI Hoito-ohje Atec 086L0129 Rev. 1 FI Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 2010 Thermia Värme AB. Hoito-ohjeen alkuperäiskieli on ruotsi. Muunkieliset

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas.

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas. Ecodan NG C-Generation Käynnistys opas. Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM! Muista myös asentaa SD-muistikortti

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Optyma Plus New Generation Ver

Optyma Plus New Generation Ver Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

LK Sähkökattila - 4,5

LK Sähkökattila - 4,5 LK Sähkökattila -,5 Rakenne LK Sähkökattila,5 kw on seinään kiinnitettävä sähkökattila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti matalalämpöisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten esim. lattialämmityksiin. LK Sähkökattila,5

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot