Uutuusluettelo Nyförvärv 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015"

Transkriptio

1 4/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 4/ Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: EURO AGRICULTURE 31; 631; 639 Agriculture, forestry and fishery statistics : 2014 edition / European Commission, Eurostat Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN MAATALOUS; MAATALOUSPOLITIIKKA; MAATALOUSTUOTANTO; MAATILAT; KALATALOUS; KALASTUS; KALANVILJELY; METSÄTALOUS; METSÄTEOLLISUUS; TILASTOT; EUROOPAN UNIONI (pdf-julkaisu) 36; 65.01; KUBI Alajoutsijärvi, Johanna Julkisten sosiaalipalveluiden johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistuvissa organisaatioissa [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, [3], 105 s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö SOSIAALITYÖ; MUUTOS; TOIMINTAYMPÄRISTÖ; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; JOHTAMINEN; HYVINVOINTIPALVELUT; ASIANTUNTIJUUS; SOSIAALITYÖNTEKIJÄT; STRATEGINEN JOHTAMINEN; TIETÄMYKSENHALLINTA; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (pdf-julkaisu) 37 Lukusali AMMATTIKORKEAKOULULAKI 377; 378; KUBI Kosonen, Jonna Ammattikorkeakoululaki Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; AMMATTIKORKEAKOULUT; LAINSÄÄDÄNTÖ; UUDISTUKSET; OSAKEYHTIÖT; TOIMIELIMET; TOIMIVALTA; VAROJENJAKO; KIRJANPITO; TILINPITO; TILINPÄÄTÖS; TILINTARKASTUS; VEROTUS; TULOSOHJAUS; RAHOITUS; ORGANISOINTI; ESTEELLISYYS; ASIAKIRJAJULKISUUS; ARKISTOINTI; MUUTOKSENHAKU; VIRKAVASTUU; OPISKELIJAT; OIKEUDET; TUTKINNOT; OPISKELU; OPETUS; MAKSUTTOMUUS; OPPILASARVOSTELU; OPISKELIJAVALINNAT; SOVELTUVUUS; ESTEETTÖMYYS; OPETTAJAT; KELPOISUUS; KELPOISUUSEHDOT; TYÖSUHDE; PALVELUSSUHDE; TYÖSOPIMUKSET; MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET; IRTISANOMINEN; LOMAUTUS; VAHINGONKORVAUSVASTUU

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 2 352(-2); 336; 352; KUBI Antila, Anni Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi [Elektroninen aineisto] / Anni Antila, Jarmo Asikainen, Koski Arto Helsinki : Suomen kuntaliitto s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu KUNTALIITOKSET; KRIISIKUNNAT; KRITEERIT; ARVIOINTIMENETELMÄT; AVUSTUKSET; KUNNALLISTALOUS (pdf-julkaisu) 352(-2); 65.01; KUBI Anttila, Panu Harvojen osaaminen punnitsee massojen edun [Elektroninen aineisto] : kunnanvaltuutettujen näkemyksiä hypoteettisen kuntaliitoksen vaikutuksista johtamisen rooleihin Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kunta- ja aluejohtaminen KUNTALIITOKSET; JOHTAMINEN; KUNNANVALTUUTETUT; VALTUUTETUT; ROOLIT; HALLINTA; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; KUNNALLISHALLINTO; LUOTTAMUSHENKILÖT; VIRANHALTIJAT; TAPAUSTUTKIMUS; TEEMAHAASTATTELU; TAMPERE; PIRKKALA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97146/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 711; 336; 352; KUBI Aronen, Kauko Svensk stadspolitik [Elektroninen aineisto] : Granskning enligt innehållet i Sören Häggroths rapport Svensk Storstadspolitik Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu KAUPUNKIPOLITIIKKA; SUURKAUPUNGIT; KUNNALLISTALOUS; VEROTULOJEN TASAUS; LIIKENNEVÄYLÄT; JOUKKOLIIKENNE; ASUNTOPOLITIIKKA; INFRARAKENTAMINEN; RAHOITUS; SEGREGAATIO; SOSIAALINEN KESTÄVYYS; SUOMI; RUOTSI (pdf-julkaisu) 651.5; KUBI Asiakirjahallinnan kehittämisohjelma [Elektroninen aineisto] / [tiedustelut: Jussi Jääskeläinen] ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. (Arkistojulkaisuja / Helsingin kaupunki, Tietokeskus, ISSN ; 2015, 1) Sammandrag ARKISTOT; ASIAKIRJAHALLINTO; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; DIGITOINTI; ARKISTOTOIMI; KONSERVOINTI; HELSINKI (pdf-julkaisu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti-kesäkuussa 2015 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 27) VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu /.3; 34; KUBI Belinskij, Antti Vesihuoltolakiopas 2015 [Elektroninen aineisto] / Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, s. ISBN (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, ISSN X ; 2015, 5) Sammandrag VESIHUOLTO; VESIHUOLTOLAKI; OPPAAT; SOVELTAMINEN; VESIHUOLTOLAITOKSET; KUNNAT; TEHTÄVÄT; VELVOLLISUUDET; VESIJOHTOVERKOT; VIEMÄRÖINTI; HULEVESI; SOPIMUKSET; KULUTTAJANSUOJA; VIRHEET; VAHINGONKORVAUS; VESIMAKSUT; MAKSUT; TOIMINTAKERTOMUKSET; TIETOJÄRJESTELMÄT (pdf-julkaisu) 342.7; 341 Betten, Lammy The protection of fundamental social rights in the European Union / Lammy Betten, Delma Mac Devitt London : Kluwer Law International, xi, 292 s. ISBN SOSIAALISET OIKEUDET; PERUSOIKEUDET; EUROOPPAOIKEUS; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; EU-OIKEUS; EUROOPAN SOSIAALINEN PERUSKIRJA; IHMISOIKEUDET; EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS 614; KUBI Borg, Anne-Mari Early detecting of children s mental health problems [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tampere University Press, , [42] s. : kuv. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1570) Diss.: Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. - Tiivistelmä MIELENTERVEYSTYÖ; LAPSET; LAPSEN KEHITYS; MIELENTERVEYSHÄIRIÖT; TUNNISTAMINEN; VARHAINEN PUUTTUMINEN; PERUSTERVEYDENHUOLTO; DIAGNOSTIIKKA; PSYKOMETRIIKKA; ITSEARVIOINTI; LASTENPSYKIATRIA; KYSELYTUTKIMUS (pdf-julkaisu) 316 ; 365; KUBI Borg, Pekka Yksinasuvien helsinkiläisten kokema hyvinvointi [Elektroninen aineisto] / Pekka Borg ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 3) YKSINELÄJÄT; HYVINVOINTI; TOIMEENTULO; KOETTU TERVEYS; ASUMINEN; TURVALLISUUS; ONNELLISUUS; HENKINEN HYVINVOINTI; YKSINÄISYYS; TYYTYVÄISYYS; HELSINKI (pdf-julkaisu) 36; 314; KUBI Bridging the gap between academics and policy makers [Elektroninen aineisto] : thematic meeting report and policy guidance from a Council of Europe/European Academic Network on Romani Studies funded International Seminar : Gypsy, Traveller and Roma Health and Social Work Engagement : 4th December 2014 / principal authors: Margaret Greenfields, Sarah Cemlyn, Jenni Berlin Kuopio : University of Eastern Finland, s. : kuv. This document has been produced using funds of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe KULKURIT; ROMANIT; TERVEYDENTILA; TERVEYSTARKASTUKSET; TERVEYDENHUOLTO; SUOSITUKSET; SOSIAALITYÖ; SYRJÄYTYMINEN; EUROOPPA (pdf-julkaisu)

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 349.6; KUBI Britschgi, Noora Perustilaselvitys direktiivilaitosten ympäristölupaharkinnassa ja pilaantuneen ympäristön puhdistamista koskevassa sääntelyssä [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, XVI, 88 s. Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus YMPÄRISTÖN TILA; YMPÄRISTÖLUVAT; VAARALLISET AINEET; SAASTUMINEN; PUHDISTUS; PILAANTUMINEN; ENNALLISTAMINEN; LUVAT; HARKINTA; KIELLOT; EU-OIKEUS; KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ; KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖOIKEUS; ALANKOMAAT; ISO-BRITANNIA; SAKSA; RANSKA; RUOTSI; YMPÄRISTÖVAHINGOT; YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI; YMPÄRISTÖOIKEUS; PÄÄSTÖT; TEOLLISUUS; OIKEUSPERIAATTEET; MAAPERÄN SAASTUMINEN; VESIEN SAASTUMINEN; POHJAVESI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155537/perustil.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 373; 659; 004; KUBI Brännare, Perttu Sosiaalisen median hyödyntäminen peruskouluopetuksessa [Elektroninen aineisto] / Perttu Brännare, Arto Moilanen Oulu : Oulun yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Luokanopettajan koulutus SOSIAALINEN MEDIA; PERUSKOULU; PERUSOPETUS; TIETOKONEAVUSTEINEN OPETUS; TIETOTEKNIIKKA; VIESTINTÄTEKNIIKKA; TIETOVERKOT; OPETUS; WEB 2.0; OPETUSSUUNNITELMAT; KOULUT; RESURSSIT (pdf-julkaisu) EURO COMMITTEE OF THE REGIONS 06; 327 Milestones in the history of the Committee of the Regions / European Union. Committee of the Regions Brussels : European Union, Committee of the Regions (Alueiden komitea), s. : kuv. HISTORIIKIT; ALUEIDEN KOMITEA (pdf-julkaisu) 31 DANMARK 31; 352; 336 Danmark i forandring : udvikling i lokal balance : analyserapport [København] : Kommunernes landsforening, s. ISBN MUUTOS; KUNNAT; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖRAKENNE; ASUTUSRAKENNE; ASUMINEN; TUOTTAVUUS; TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖMARKKINAT; PENDELILIIKENNE; KOULUTUSRAKENNE; TYÖTTÖMYYS; ELINKEINORAKENNE; TERVEYS; ELINAJANODOTE; HYVINVOINTI; TERVEYDENHUOLTO; VANHUSTENHUOLTO; KOTIPALVELUT; LASTENSUOJELU; ASUNNOTTOMUUS; KUNNALLISTALOUS; PALVELUTASO; KUNNALLISVEROTUS; TULOT; TULONJAKO; KAUPUNGISTUMINEN; TILASTOT; TANSKA (pdf-julkaisu (Pixiudgave)) VP-ASIAKIRJAT EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES 061.2; 34 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014 / [Petri Jääskeläinen] Helsinki : Edita, s. : kuv. (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan, ISSN ) K 3/2015 vp EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHET; KERTOMUKSET; VUOSIKERTOMUKSET

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 5 36; 614; KUBI Eksoten asiakastyytyväisyystutkimus [Elektroninen aineisto] : asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa palveluun Lappeenranta : Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, 2015 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI; ASIAKASTYYTYVÄISYYS; ENSIHOITO; AIKUISSOSIAALITYÖ; ERIKOISSAIRAANHOITO; VUODEOSASTOT; KESKUSSAIRAALAT; PÄIVYSTYS; TERVEYSASEMAT; MIELENTERVEYSTYÖ; PÄIHDETYÖ; VAMMAISPALVELUT; POTILAAT; TYYTYVÄISYYS 1. [Uusi osakohde] Linkit: (Eksote > Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimuksia ja julkaisuja) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96576/ensihoito%20raportti%20lopullinen.pdf?sequence=1 (Eksoten ensihoidon asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48206/eksote%20aikuissosiaalityo%20sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48932/eksote%20erikois%20sh%20vuodeosastot%20raportti%20s ahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten erikoissairaanhoidon vuodeosastojen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52826/eksote%20paivystys%20lopullinen_sahkoinen.pdf?seque nce=1enta (Eksoten Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45512/eksote%20terveysasemaraportti_sahkoinen.pdf?sequenc e=1 (Eksoten terveysasemien asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/42956/eksote%20vuodeosastot%20sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten terveysasemien vuodeosastojen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/55189/mtp_sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten mielenterveysja päihdetyön asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68681/vammaispalvelut%20raportti%20sahkoinen.pdf?sequence= 1 (Eksoten vammaispalvelujen asiakastyytyväisyystutkimus) SAR EKSTRÖM, Bo-Erik Ekström, Bo-Erik Näin sote saadaan toimimaan [Pienpainate] : 16 perustelua uudelle piirikuntamallille / Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Mika Pohjonen Helsinki : Elinkeinoelämän valtuuskunta, s. (EVA-analyysi, ISSN ; 46) ; 31; KUBI Energian hankinta ja kulutus [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus (Suomen virallinen tilasto. Energian hankinta ja kulutus, ISSN X) ENERGIA; ENERGIALÄHTEET; ENERGIANKULUTUS; ENERGIANTUOTANTO; KAUKOLÄMMITYS; KIVIHIILI; MAAKAASU; POLTTOAINEET; PÄÄSTÖT; SÄHKÖ; SÄHKÖNTUOTANTO; TUONTI; TURVE; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; VESIVOIMA; VIENTI; YDINENERGIA; ÖLJY; TILASTOT (verkkojulkaisu) 373; 8; KUBI Engberg, Charlotta Samvaro, språkanvändning och attityder [Elektroninen aineisto] : svenskspråkiga elevers syn på att gå i en samlokaliserad skola / Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Språk och kulturvetenskapernas didaktik Turku : Åbo Akademi, , [3] s. KOULUT; KAKSIKIELISYYS; SUOMENKIELISET; RUOTSINKIELISET; YHTEISTILAT; RUOTSIN KIELI; SUOMEN KIELI; ASENTEET; OPPILAAT; KIELIKYLPY https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103476/engberg_charlotta.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Engsbo, Hannele Hankintamenettelyn keskeyttäminen [Elektroninen aineisto] Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta HANKINTA; KESKEYTTÄMINEN; JULKISET HANKINNAT; OIKEUSPERIAATTEET; VIRHEET; ENNALTAEHKÄISY; TARJOUSPYYNTÖ; KILPAILUTTAMINEN (verkkojulkaisu) 378 Erasmus+ [Elektroninen aineisto] : ohjelmaopas Bryssel : Euroopan komissio, s. : kuv. VersioVersioVersio 3 (2015) EU-OHJELMAT; KOULUTUS; KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; ERASMUS (pdf-julkaisu) 336; 352; 657; KUBI Eskelinen, Riina-Eveliina Tuloksellisuus ja tilivelvollisuus sopimusohjauksessa tilaaja-tuottaja-toimintatavassa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, julkinen talousjohtaminen SOPIMUSOHJAUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; TILIVELVOLLISUUS; TULOKSELLISUUS; TRANSAKTIOKUSTANNUKSET; TUOTTEISTUS; HANKINTA; KILPAILUTTAMINEN; SOPIMUKSET; VALVONTA; VASTUU; BUDJETOINTI; KUNNALLISET PALVELUT; SAIRAANHOITOPIIRIT; KUNTALAISET https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97101/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 314; 365; KUBI Eskelä, Elina Housing talent [Elektroninen aineisto] : Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area Helsinki : University of Helsinki, s. : kuv. ISBN (Department of Geosciences and Geography. A, ISSN ; 33) Dissertation: Helsingin yliopisto. - Tiivistelmä MAAHANMUUTTAJAT; AKATEEMINEN TYÖVOIMA; OPISKELIJAT; ASUINYMPÄRISTÖ; ASUMINEN; TYYTYVÄISYYS; SOSIAALISET SUHTEET; TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO; PÄÄKAUPUNKISEUTU; ETNISET VÄHEMMISTÖT; METROPOLIALUEET; HELSINGIN SEUTU https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154683/housing.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) European Civil Society Platform for Lifelong Learning EUCIS-LLL [Elektroninen aineisto] : guidebook to EU decision-making in education and training / [editor in chief: Audrey Frith] s. : kuv. ELINIKÄINEN OPPIMINEN; EU-POLITIIKKA; EU-OHJELMAT; KOULUTUSPOLITIIKKA; TOIMIELIMET; EUROOPAN UNIONI; OPPAAT (pdf-julkaisu) 62 FORSSANDER, Märit 628 Forssander, Märit Stolpe slut : planering och metoder för friskare stolpar [Stockholm] : Svenka Kommunförbundet, , [1] s. : kuv. ISBN ULKOVALAISTUS; PYLVÄÄT; KORROOSIO; VALAISIMET; RUOSTESUOJAUS; KUNNOSSAPITO

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Garza, Olga Yvette Public sector motivation and performance. Observations in the Finnish municipal sector [Elektroninen aineisto] : the City of Helsinki Vaasa : The University of Vaasa, s. Master's Thesis : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta JULKINEN SEKTORI; MOTIVAATIO; MOTIVOINTI; TULOKSELLISUUS; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; TYÖMOTIVAATIO; TEHOKKUUS; TARPEET; ARVOT; HELSINKI +Finnish+Municipal+Sector%3A+The+City+of+Helsinki (verkkojulkaisu) 004; 608; KUBI Goncalves, Jorge Situated crowdsourcing [Elektroninen aineisto] : feasibility, performance and behaviours Oulu : Oulun yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Ouluensis / University of Oulu, Faculty of Technology. C. Technica, ISSN ; 535) Dissertation: Oulun yliopisto. - Tiivistelmä JOUKKOÄLY; NÄYTTÖLAITTEET; PAIKALLISUUS; JOUKKOISTAMINEN; KÄYTETTÄVYYS; TEHOKKUUS; MOBIILILAITTEET; JULKISET TILAT (pdf-julkaisu) 35 Lukusali GOVERNMENT 35 Government agencies : practices and lessons from 30 countries / ed. by Koen Verhoest...[et al.] Hampshire : Palgrave Macmillan, xxii, 473 s. : kuv., taul. ISBN JULKINEN HALLINTO; VALTIONHALLINTO; VALTION VIRASTOT; KESKUSHALLINTO; VIRASTOT; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; HALLINNONUUDISTUS; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; AUSTRALIA; IRLANTI; UUSI-SEELANTI; ISO-BRITANNIA; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; YHDYSVALLAT; BELGIA; RANSKA; ITALIA; ESPANJA; PORTUGALI; ITÄVALTA; SAKSA; ALANKOMAAT; SVEITSI; TANSKA; SUOMI; NORJA; RUOTSI; POHJOISMAAT; KROATIA; VIRO; UNKARI; LIETTUA; ROMANIA; SLOVAKIA; HONG KONG; ISRAEL; TANSANIA; PAKISTAN; THAIMAA; EUROOPAN UNIONI 711.5; 91; KUBI Hakala, Karri Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupunkien kehittämistä [Elektroninen aineisto] : täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Oulu : Oulun yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Maantieteen laitos LÄHIÖT; TÄYDENNYSRAKENTAMINEN; YHDYSKUNTARAKENNE; LISÄRAKENTAMINEN; KAUPUNKIUUDISTUS; KAUPUNKIRAKENNE; EHEYTTÄMINEN; PYSÄKÖINTI; OULU; KAUKOVAINIO (pdf-julkaisu) 07; 352; KUBI Hakala, Marianne Kuntauudistuksen tuhokirveistä nikkarin vasaroihin [Elektroninen aineisto] : maakuntalehtien kannanotot kuntauudistukseen Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KUNTAUUDISTUS; ARGUMENTOINTI; SANOMALEHDET; MAAKUNTALEHDET; LEHDISTÖKIRJOITTELU; PÄÄKIRJOITUKSET; JOURNALISMI; POLITIIKANTUTKIMUS; POLITIIKKA; SISÄLLÖNANALYYSI; KUNTARAKENNE; MEDIA; RETORIIKKA; KUNTALIITOKSET kuntalehtien+kannanotot+kuntauudistukseen (verkkojulkaisu)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 8 659; 35; KUBI Hakala, Salli Vallan merkilliset tiedottajat : professionalisaatio ministeriöiden viestinnässä Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja / Helsingin yliopisto, ISSN ; 2015, 1) Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. - Abstract MINISTERIÖT; VIESTINTÄ; TIEDOTTAJAT; AMMATILLISTUMINEN; VALTIONHALLINTO; TIEDOTUS; MEDIA; PROFESSIOT; ARGUMENTOINTI; JULKISUUS; JULKINEN HALLINTO; OIKEUSVALTIO; JULKINEN KESKUSTELU; DEMOKRATIA; VALISTUS 342.9; KUBI Hallintolainkäyttö [Elektroninen aineisto] / Mirjami Paso... [et al.] Helsinki : Talentum, 2015 ISBN Käytettävissä IP-tunnistuksella Kuntatalon verkossa. - HALLINTOLAINKÄYTTÖ; HISTORIA; EU-OIKEUS; HALLINTOPÄÄTÖKSET; MUUTOKSENHAKU; HALLINTOVALITUKSET; HALLINTOTUOMIOISTUIMET; LAINKÄYTTÖ; RIITA-ASIAT; RIKOSASIAT; TUOMARIT; TODISTELU; VALITUKSET; OIKEUSTURVA; HALLINTOKANTELU; RIIDAT; KUNNALLISVALITUKSET; VALITUSLUPA; VALITUSOIKEUS; TÄYTÄNTÖÖNPANO; ASIOIDEN KÄSITTELY; SUULLINEN KÄSITTELY; KATSELMUS; TULKKAUS; KÄÄNTÄMINEN; PÄÄTÖKSENTEKO; TIEDOKSISAATTAMINEN; OIKEUDENKÄYNTI; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; OIKEUSVOIMA; TODISTUSTAAKKA; PURKAMINEN(OIKEUS); KANTELUT 347.9; 349.4; KUBI Halonen, Terhi Tuomioistuinsovittelu maaoikeusasioissa [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, X, 77 s. Pro gradu -tutkielma :Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta. Prosessioikeus KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; MUUTOKSENHAKU; SOVITTELU; TUOMIOISTUIMET; RIIDAT; KONFLIKTINRATKAISU; MAAOIKEUS; PROSESSIOIKEUS; SIVIILIOIKEUS; MAANKÄYTTÖ; NAAPURUUSSUHDELAINSÄÄDÄNTÖ; KANTELUT; VALITUKSET; KIINTEISTÖTOIMITUS; KIRJAAMINEN; KIINTEISTÖREKISTERIT (pdf-julkaisu) 352; 65.01; 342; KUBI Hankonen, Liisa Anneli Kunnan johtamisjärjestelmä [Elektroninen aineisto] : johtamismallina kunnanjohtaja, pormestari ja kunnallisneuvos Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; KUNNAT; KUNNANJOHTAJAT; KUNNALLISNEUVOKSET; PORMESTARIT; VALINTA; KELPOISUUSEHDOT; EROTTAMINEN; JOHTAJASOPIMUKSET; ITSEHALLINTO; VERTAILU; SUOMI; RUOTSI; VIRANHALTIJAT; LUOTTAMUSHENKILÖT; DEMOKRATIA nnanjohtaja%2c+pormestari+ja+kunnallisneuvos (verkkojulkaisu) 342; KUBI Harju, Sanni Kunnallisen toiminnan yksityistäminen ja julkisuusperiaate [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xx, 85 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus JULKISET PALVELUT; KUNNALLISET PALVELUT; YKSITYISTÄMINEN; YKSITYISKOULUT; SALASSAPITOVELVOLLISUUS; TIEDONSAANTIOIKEUS; ASIAKIRJAJULKISUUS; JULKINEN SEKTORI; JULKINEN VALTA; UUSI JULKISJOHTAMINEN; PERUSOIKEUDET; HYVÄ HALLINTO; LAILLISUUSVALVONTA; LIIKESALAISUUS; AMMATTISALAISUUS; KUNTALAKI https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97449/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 9 004; 342; 35; KUBI Hautala, Antti Sähköinen asiointi, hyvä hallinto ja perusoikeudet [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xi, 74 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus SÄHKÖINEN ASIOINTI; HYVÄ HALLINTO; PERUSOIKEUDET; YHDENVERTAISUUS; HALLINTOLAKI; OIKEUSPERIAATTEET; PALVELUPERIAATE; NEUVONTA; KIELENKÄYTTÖ; EU-OIKEUS; HALLINTO-OIKEUS; TIETOTURVA; SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS; SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN; SAAVUTETTAVUUS; ESTEETTÖMYYS; KIELELLISET OIKEUDET https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97582/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO HAVERI, Arto 352; 65.01; KUBI Haveri, Arto Uuden sukupolven kuntajohtajat : kuntajohtaminen, sen nykytila ja tulevaisuus nuorten kuntajohtajien näkökulmasta / Arto Haveri, Jenni Airaksinen, Henna Paananen Helsinki : Tampereen yliopisto ; Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN ; 261) Resumé. - Abstract KUNTAJOHTAJAT; KUNNAT; JOHTAMINEN; JOHTAJUUS; KOMPLEKSISUUS; PAIKALLISYHTEISÖT; HALLINTA; ESIMIESTYÖ; MUUTOSJOHTAMINEN; ORGANISAATIOKULTTUURI; JULKISUUS; VIESTINTÄ; SUKUPOLVET 07 Heinonen, Sirkka Kudos. Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia [Elektroninen aineisto] : MEDEIA-hankkeen loppuraportti / Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen Tampere : Tulevaisuuden tutkimuskeskus : Turun yliopisto, s. : kuv. ISBN (Tutu e-julkaisuja, ISSN ; 2015, 4) Abstract. - Résumé MEDIA; JOURNALISMI; TULEVAISUUDENTUTKIMUS; TULEVAISUUS; YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS; HEIKOT SIGNAALIT; HYPERMEDIA; VERKKOYHTEISÖT; TOIMITTAJAT; BRÄNDIT; IDENTITEETTI; KYBERNETIIKKA; SYSTEEMIT; SYSTEEMITEORIA; VERKOSTOT; EKOSYSTEEMIT (pdf-julkaisu) 331; 31; KUBI Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2014 lopussa [Elektroninen aineisto] : työttömyysaste Helsingissä peruspiireittäin / Helsingin kaupungin tietokeskus ; [tiedustelut: Minna Salorinne] Helsinki : [Helsingin kaupunki], s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 23) TYÖTTÖMYYS; ALUEELLISET EROT; NUORISOTYÖTTÖMYYS; IKÄRYHMÄT; NAISET; MIEHET; KOULUTUSTASOT; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT; TYÖTTÖMÄT; SUKUPUOLI; KAUPUNGINOSAT; HELSINKI (pdf-julkaisu) 059 HELSINGIN KAUPUNKI 059; 352; KUBI Kunnalliskalenteri 2015 = Kommunalkalender 2015 / Helsingin kaupunki Helsinki : [Helsingin kaupunki], s. + 1 irtol. (Kunnalliskalenteri / Helsingin kaupunki, ISSN ; 2015) Irtol. taskussa: Helsingin kaupungin hallinnollinen organisaatio KALENTERIT; KUNNAT; KAUPUNGIT; HELSINKI

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu HEMMINKI, Akseli 61; 614; KUBI Hemminki, Akseli Crossing the valley of death with advanced cancer therapy Turku : Nomerta Publishing, s. ISBN SYÖPÄTAUDIT; HOITOMENETELMÄT; GEENIT; KLIININEN TUTKIMUS; TIETOLIIKENNEVERKOT; TIEDEYHTEISÖT; GEENITERAPIA; IMMUUNIHOITO; KASVAINOPPI 374.3; KUBI Henriksson, Jonna "Ne ei oo vaan töissä, ne oikeesti välittää meistä" [Elektroninen aineisto] : etsivän nuorisotyön ja nuorten tarpeiden kohtaaminen syrjäytymisen kontekstissa Lempäälässä Tampere : Tampereen yliopisto, [4], 139 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö NUORET; ETSIVÄ NUORISOTYÖ; NUORISOTYÖ; SYRJÄYTYMINEN; INDIVIDUALISMI; UUSLIBERALISMI; NUORUUS; RISKITEKIJÄT; POLARISAATIO; MONIAMMATILLISUUS; KÖYHYYS; PÄIHTEET; TOISEUS; TERVEYS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96979/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 3 HENTTONEN, Pekka 303; Henttonen, Pekka Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen Helsinki : BTJ Finland, s. ISBN ASIAKIRJAHALLINTO; TUTKIMUSMENETELMÄT; ARKISTOTIEDE; ARVONMÄÄRITYS; ARKISTOT; ASIAKIRJAT; LUETTELOINTI; KULTTUURIPERINTÖ; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; KIRJAAMINEN; ELINKAARI; LUOKITUS; TIETOJÄRJESTELMÄT; METADATA; PROVENIENSSI; DOKUMENTOINTI; TIEDONHALLINTA 314; 343; KUBI Hietaharju, Anita Ihmiskaupparikoksen uhri auttamisjärjestelmässä [Elektroninen aineisto] : hyvä hallinto ja prosessien yhdenvertaisuus kunnan ja vastaanottokeskuksen toiminnassa Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta IHMISKAUPPA; RIKOKSET; UHRIT; AUTTAMINEN; VASTAANOTTOKESKUKSET; ULKOMAALAISET; HYVÄ HALLINTO; YHDENVERTAISUUS; OIKEUSTURVA; PERUSOIKEUDET; IHMISOIKEUDET; VALITUKSET; OLESKELULUVAT; HARKINTAVALTA; VIRANOMAISET C3%A4%3A+Hyv%C3%A4+hallinto+ja+prosessien+yhdenvertaisuus+kunnan+ja+vastaanottokeskuksen+toiminnassa (verkkojulkaisu) Hietala, Harri Esimiehen työoikeus [Elektroninen aineisto] / Hietala, Harri, Keijo Kaivanto, Elisa Valvisto Helsinki : Talentum, 2015 ISBN Esimiehen työoikeus on luettavissa Talentum Fokus -onlinepalvelussa asti. REKRYTOINTI; PALKKAUS; TYÖSOPIMUKSET; JOHTAJASOPIMUKSET; HENKILÖVALINTA; TESTAUS; TYÖNANTAJAT; TYÖNTEKIJÄT; OIKEUDET; VELVOLLISUUDET; YHDENVERTAISUUS; SYRJINTÄKIELLOT; POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; HENKILÖTIEDOT; YKSITYISYYS; HENKILÖTIETOLAKI; HENKILÖSTÖKOULUTUS; TYÖYHTEISÖT; HENKILÖSTÖ; KEHITTÄMINEN; ESIMIEHET; PALAUTE; KEHITYSKESKUSTELUT; PALKITSEMINEN; MOTIVAATIO; MOTIVOINTI; MENTOROINTI; VALMENNUS; ESIMIESTYÖ; IKÄJOHTAMINEN; TYÖAIKA; LISÄTYÖ; YLITYÖ; HÄTÄTYÖ; YÖTYÖ; VUOROTYÖ; LEPOAIKA; SUNNUNTAITYÖ; TYÖAIKALAKI; TYÖEHTOSOPIMUKSET; VUOSILOMA; LOMARAHA; PERHEVAPAAT; ÄITIYSVAPAA; VANHEMPAINVAPAA; ISYYSVAPAA; ADOPTIO; VANHEMPAINRAHA; REKISTERÖITY PARISUHDE; HOITOVAPAA; JAKSOTUS; TYÖSUHDETURVA; POISSAOLOT; OPINTOVAPAA; VUOROTTELUVAPAA; ELÄKKEET; TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ; YEL; TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; OSATYÖKYKYISET; OSA-AIKAELÄKE; PERHE-ELÄKKEET; LESKET; TYÖTTÖMYYSTURVA; PALKAT;

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 11 PALKANMAKSU; SAIRAUSPÄIVÄRAHAT; SAIRAUSPOISSAOLOT; LÄÄKÄRINTARKASTUKSET; SAIRAUSLOMA; LUONTOISEDUT; TYÖSUHDEASUNNOT; ENNAKKOPERINTÄ; ENNAKKOPIDÄTYS; SOSIAALITURVAMAKSUT; TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU; HENKILÖKUNTAEDUT; SAATAVAT; VANHENTUMINEN; KANNE; VAHINGONKORVAUS; PÄIVÄRAHAT; MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET; MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE; MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET; IRTISANOMINEN; VAROITUS; PURKAMINEN(OIKEUS); LOMAUTUS; IRTISANOMISSUOJA; MAANPUOLUSTUS; RAUHANTURVAAMINEN; TYÖTODISTUKSET; PALKKATURVA; LOMAKKEET (Talentum Fokus -onlinepalvelu) Hirvensalo, Antero Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa [Elektroninen aineisto] : fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua Helsinki : Aalto University, [5], ii, 160 s. : kuv., taul. ISBN (Aalto University publication series. Doctoral dissertations., ISSN ; 2015, 45) Väitös.: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Koneenrakennustekniikka, teollisuustalous. - Abstract EDUT; RISTIRIIDAT; LIIKETOIMINTA; YRITYKSET; TIETOTUOTANTO; FASILITOINTI; TYÖPAJAT; ORGANISAATIOT; YHTEISTYÖ; TIETO https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/ /15617/isbn pdf?sequenc=1 (pdf-julkaisu) 316 ; 711.5; KUBI Honkaniemi, Tuomas Asuinalueet luokkatietoisuuden heijastelijoina [Elektroninen aineisto] : esimerkkeinä Vaasan Ristinummi, Asevelikylä ja Västervik. Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; ASUINALUEET; LUOKKATIETOISUUS; MIELIKUVAT; VISUAALISUUS; YHTEISKUNTALUOKAT; SOSIAALINEN PÄÄOMA; SEGREGAATIO; SOSIAALINEN RAKENNE; KESKILUOKKAISTUMINEN; HYVINVOINTIVALTIO; MUUTOS; TILA; PAIKKA; VALOKUVAUS; KERROSTALOT; LÄHIÖT; OMAKOTITALOT; PIENTALOALUEET; VAASA A4+Vaasan+Ristinummi%2C+Asevelikyl%C3%A4+ja+V%C3%A4stervik. (verkkojulkaisu) 37 Hopma, Anja Planning education with and for youth [Elektroninen aineisto] / Anja Hopma, Lynne Sergeant Paris : IIEP Policy Forum, , [3] s, ISBN KOULUTUSSUUNNITTELU; NUORET; SITOUTUMINEN; KOULUTUSPOLITIIKKA; NUORISOPOLITIIKKA; SUOSITUKSET; OSALLISTUMINEN; STRATEGINEN SUUNNITTELU; OSALLISTUVA SUUNNITTELU; UNICEF (pdf-julkaisu) 03 Lukusali HOW 03; 327 How the EU institutions work and... how to work with the EU institutions / edited by Alan Hardacre and Erik Akse 2nd ed., London : John Harper Publishing, XIII, 370 s. : kuv., taul. ISBN EUROOPAN UNIONI; EUROOPAN KOMISSIO; EUROOPAN NEUVOSTO; EUROOPPA-NEUVOSTO; TOIMIELIMET; INSTITUUTIOT; EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN; EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA; ALUEIDEN KOMITEA; VIRASTOT; OPPAAT; PÄÄTÖKSENTEKO; LAINVALMISTELU; LAIN SÄÄTÄMINEN; ETIIKKA; LÄPINÄKYVYYS; LOBBAUS; TIEDONHANKINTA

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Huuskola, Elina Nuorisotyö vastaamassa nuorten tarpeisiin koulussa [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract NUORISOTYÖ; KOULU; PERUSKOULUN YLÄASTE; NUORET; SOSIAALIPEDAGOGIIKKA; KOKEMUKSET; TARPEET; NUORISOTYÖNTEKIJÄT; KOULUKIUSAAMINEN (pdf-julkaisu) 061; 908 Hyyrinen, Hannu Kaivon kannelta kabinettiin : Pieksämäen keskustelukerho / Pieksämäen keskustelukerho [Pieksämäki] : Pieksämäen keskustelukerho, s. : kuv. ISBN YHDISTYKSET; KERHOT; MIEHET; Pieksämäki; PAIKALLISHISTORIA 352(-28); 614; 004; KUBI Hämäläinen, Marika Kuntayhteistyö [Elektroninen aineisto] : kokemukset kuntayhteistyöstä siirryttäessä potilastiedon arkistoon Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNNAT; YHTEISTYÖ; TERVEYDENHUOLTO; TIETOJÄRJESTELMÄT; POTILASASIAKIRJAT; ARKISTOT; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; KANSALLINEN TERVEYDENHUOLLON ARKISTO; HYVINKÄÄ; JÄRVENPÄÄ; MÄNTSÄLÄ; MONIAMMATILLISUUS; SÄHKÖISET PALVELUT; SÄHKÖINEN ASIOINTI; VERKKOPALVELUT %C3%A4+siirrytt%C3%A4ess%C3%A4+potilastiedon+arkistoon (verkkojulkaisu) Isokangas, Paula "Niin on helppo surffailla eteenpäin" [Elektroninen aineisto] : kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Rovaniemi : Lapin yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Istu vähemmän - voi paremmin [Elektroninen aineisto] : Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen / UKK-instituutti ; Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki : [Sosiaali- ja terveysministeriö], s. : kuv. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä, ISSN ; 2015) Sammandrag. - Summary ISTUMINEN; VÄHENTÄMINEN; SUOSITUKSET; LIIKKUMINEN; TERVEYSHAITAT; TERVEYSVAIKUTUKSET; AKTIIVISUUS; TYÖPAIKKALIIKUNTA; TOIMINTAKYKY; LEIKKI (verkkojulkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 72; KUBI Joustavat asuinympäristöt [Elektroninen aineisto] : 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen / Markku Hedman, Sini Kotilainen, Jonna Heikkinen (toim.) Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu, ISSN ; 16) ASUINYMPÄRISTÖ; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; JOUSTAVUUS; ASUINRAKENTAMINEN; OVET; REITIT; ASUNNOT; ASUNTOSUUNNITTELU; RAKENNUSPIIRUSTUKSET; TILANKÄYTTÖ; MONINAISKÄYTTÖ; KERROSTALOT; MUUNNELTAVUUS; HUONEISTOT; YHTEISTILAT; ASUNTOTUOTANTO; ELINKAARI; ELÄMÄNKAARI; ASUINALUEET; ASUINRAKENNUKSET; PIENTALOT https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/ /22911/joustavat_asuinymparistot.pdf?sequence=1&isallowed=y (pdf-julkaisu) 61 JÄRVINEN, Seppo 614.8; KUBI Järvinen, Seppo Väestönsuojelu Helsingin suojana / Seppo Järvinen, Jari J. Markkanen Helsinki : Helsingin kaupungin pelastuslaitos, s. : kuv. ISBN Sammanfattning. - Summary VÄESTÖNSUOJELU; SOTA; TALVISOTA; JATKOSOTA; EVAKUOINTI; VARAUTUMINEN; KEMIALLISET ASEET; VÄESTÖNSUOJAT; PELASTUSTOIMI; JÄRJESTÖT; KOULUTUS; HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT; HÄLYTYKSET; HÄLYTTIMET; SUOJALAITTEET; SUOJAUS; SUOJAVAATETUS; HELSINKI 614; 641; KUBI Kaipainen, T. Prevalence of risk of malnutrition and associated factors in home care clients [Artikkeli] The Journal of Nursing Home Research; (1): KOTIHOITO; RAVITSEMUS; ALIRAVITSEMUS; VANHUKSET; IKÄÄNTYNEET (pdf-artikkeli) 620.9; 631; KUBI Kallio, Jaakko Lietelannan biokaasutus - kuljetusetäisyydet ja energiatase [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, 2015 Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos BIOKAASU; BIOENERGIA; LANTA; KULJETUS; ETÄISYYS; LOGISTIIKKA; MAATILAT; KARJATALOUS; ENERGIATALOUS; ENERGIATASE https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (tiivistelmä, ei vielä kokotekstiä) 332; 656; 625; KUBI Kalliomaa, Tuukka Julkisten liikenneinvestointien kapitalisoituminen maan arvoon kaupunkialueilla [Elektroninen aineisto] : kuinka arvioida liikenneinvestointien vaikutuksia? Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu MAANARVO; KAUPUNKIMAA; LIIKENNE; INVESTOINNIT; MAANVUOKRA; KAUPUNGIT; MAANKÄYTTÖ; MAAKAUPPA; MARKKINAT; METRO; LIIKENNEMELU; HELSINKI; TUNNELIT; RAITIOTIELIIKENNE; TAMPERE https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97840/gradu pdf?sequence=1 (verkkojulkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 342; KUBI Kamunen, Annika Kansalaistamisen edellytykset [Elektroninen aineisto] : oikeusvertaileva tutkimus Suomen ja Ranskan välillä Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KANSALAISUUS; MAAHANMUUTTO; ULKOMAALAISET; OIKEUSVERTAILU; SUOMI; RANSKA; KOTOUTUMINEN; EDELLYTYKSET; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; KAKSOISKANSALAISUUS +Suomen+ja+Ranskan+v%C3%A4lill%C3%A4 (verkkojulkaisu) 33; 31 Kansantalouden tilinpito [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, (Suomen virallinen tilasto / Tilastokeskus. Kansantalouden tilinpito, ISSN ) KANSANTALOUDEN TILINPITO; BRUTTOKANSANTUOTE; PÄÄOMA; KANSANTALOUS; ARVONLISÄYS; HUOLTOTASE; INVESTOINNIT; JULKISET MENOT; KANSANTULO; KANSANTUOTE; KULUTUS; KYSYNTÄ; PÄÄOMANMUODOSTUS; SÄÄSTÄMINEN; TARJONTA; TULOT; TUOTANTO; TYÖLLISYYS; ULKOMAANKAUPPA; VAIHTOTASE; VELAT; VELKAANTUMINEN; VEROASTE; TILASTOT (verkkojulkaisu) SAR KANTOLA, Liisa Kantola, Liisa Kävelykierros alueidenkäytön suunnittelumenetelmänä : kokeilu Oulunsalon kunnassa / Liisa Kantola, Liisa Koski-Ahonen Oulu : Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, , [28] s. : kuv., kartt. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste, ISSN ; 23) ALUEIDENKÄYTTÖ; SUUNNITTELUMENETELMÄT; KÄVELY; ASUKKAAT; ALUESUUNNITTELU; OSALLISTUVA SUUNNITTELU; OSALLISTAMINEN; OULUNSALO 316 ; 656; KUBI Kantola, Vappu Toiseuden kokemuksia julkisessa kaupunkitilassa [Elektroninen aineisto] : pyöräilijän autoetnografia Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö PYÖRÄILIJÄT; PYÖRÄILY; KOKEMUKSET; TOISEUS; KAUPUNKITILA; AUTOT; JULKISET TILAT; POLKUPYÖRÄT; KADUT; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; JALANKULKIJAT; JALANKULKU; LIIKENNEVÄYLÄT; TAMPERE (verkkojulkaisu) 304; KUBI Kaski, Bia Palveluiden toimivuus [Elektroninen aineisto] : lähipalvelut Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen esimiesten ja kuntalaisten kokemana Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. - Summary SOSIAALIPALVELUT; SOSIAALIPOLITIIKKA; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; PORI; LÄHIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; PERUSTURVA; PALVELUNTUOTTAJAT; SAATAVUUS; SAAVUTETTAVUUS; TOIMIVUUS; OSALLISUUS https://tampub.uta.fi/handle/10024/97151 (verkkojulkaisu)

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu Lukusali KASSO, Matti Kasso, Matti Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen 2. uud. p., Helsinki : Talentum, XIV, 516 s. ISBN ASUNTOKAUPPA; KIINTEISTÖNKAUPPA; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; KIINTEISTÖT; ASUNTO-OSAKKEET; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; OSAKKEET; OSAKEPÄÄOMA; OSAKELUETTELOT; OSAKKAAT; YHTIÖVASTIKE; LUNASTUS; KUNNOSSAPITO; YHTIÖJÄRJESTYS; ISÄNNÖITSIJÄ; HUONEENVUOKRA; HUONEENVUOKRALAINSÄÄDÄNTÖ; VUOKRASOPIMUKSET; ASUNNOT; LIIKEHUONEISTOT; HUONEISTOT; ALIVUOKRALAISET; VUOKRAUS; RAKENTAMINEN; RAKENNUSLUVAT; KAAVOITUS; IRTAIMEN KAUPPA; KUNTOTARKASTAJAT; KAUPPAKIRJAT; VIRHEET; ASUMISTUKI; ARAVAJÄRJESTELMÄ; ARAVA-ASUNNOT; ASUMISOIKEUSASUNNOT; HITAS; ASUNTOSÄÄSTÄMINEN; VALTIONTAKAUS; KORKOTUKI; VEROTUS; KIINTEISTÖVERO; VARAINSIIRTOVERO; PERINTÖVERO; LAHJAVERO; TULOVERO; LUOVUTUSVOITOT; ELINKEINOTULOT; ARVONLISÄVERO; YHTEISOMISTUS; AVIOPUOLISOT; KUOLINPESÄ; VAJAAVALTAISET; ULOSMITTAUS; VELKAJÄRJESTELY; YRITYSSANEERAUS; KONKURSSI; TAKAISINSAANTI; PANTTAUS; VALTUUTUS; PÄTEMÄTTÖMYYS; KOHTUULLISTAMINEN; OIKEUSTAPAUKSET 342; 352(-28); KUBI Kause, Eeva Kuntien välinen yhteistyö kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, XII, 81 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNNAT; YHTEISTYÖ; ITSEHALLINTO; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAN TOIMIALA; TEHTÄVÄT; JULKINEN VALTA; PERUSOIKEUDET; KUNTAYHTYMÄT; MAAKUNTALIITOT; SOPIMUKSET; DEMOKRATIA; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; SUORA DEMOKRATIA; PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; KUNTALAKI; TOIMIVALTA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97499/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 07; KUBI Kesti, Heli Ahvenanmaa [Elektroninen aineisto] : diskurssianalyyttinen tarkastelu Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, tiedotusoppi AHVENANMAA; LEHDISTÖKIRJOITTELU; SANOMALEHDET; SAARIJÄRVI; DISKURSSIANALYYSI; SUOMENRUOTSALAISET; TOISEUS; ERILAISUUS; MANNER-SUOMI; VÄHEMMISTÖT; RUOTSINKIELISET; MEDIATUTKIMUS; JOUKKOVIESTIMET; ITSEHALLINTO; UUTISOINTI https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97686/gradu b.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KIINTEISTÖALAN 34(094); 332; KUBI Kiinteistöalan lakikirja. 1 / Jaana Anttila-Kangas... [et al.] Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, s. ISBN (Kiinteistöalan lakikirja, ISSN ) LAKIKOKOELMAT; KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖNKAUPPA; KIINTEISTÖNVÄLITYS; KIINTEISTÖREKISTERIT; KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; VUOKRAUS; OSAKEYHTIÖT; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; ASUNTOKAUPPA; PERINTÄ; OIKEUDENKÄYNTI; VAHINGONKORVAUS; ARAVAJÄRJESTELMÄ; KORKOTUKI; VALTIONTAKAUS; ASUMISTUKI; AVUSTUKSET; LAIT

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 16 34(094) Lukusali KIINTEISTÖALAN 34(094); 332; KUBI Kiinteistöalan lakikirja. 2 / Jaana Anttila-Kangas...[et al.] Helsinki : Suomen kiinteistöliitto : Kiinteistöalan kustannus, s. ISBN (Kiinteistöalan lakikirja, ISSN ) KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖT; LAKIKOKOELMAT; KIRJANPITO; TULOVERO; VARALLISUUSVERO; ENNAKKOPERINTÄ; ARVONLISÄVERO; VEROTUSMENETTELY; VARAINSIIRTOVERO; KIINTEISTÖVERO; TYÖSOPIMUKSET; TYÖSUHDE; PALKAT; SOSIAALITURVA; ELÄKKEET; TYÖAIKA; VUOSILOMA; VUOROTTELUVAPAA; TYÖSUOJELU; TYÖTURVALLISUUS; KOULUTUS; NUORET TYÖNTEKIJÄT; HENKILÖTIEDOT; YKSITYISYYS; TYÖTTÖMYYSTURVA; TYÖRAUHA; YHTEISTOIMINTA; SÄHKÖTURVALLISUUS; PAINELAITTEET; KEMIKAALIT; NUOHOUS; ILMANVAIHTOLAITTEET; ENERGIA; YMPÄRISTÖ; TURVALLISUUS; PELASTUSTOIMINTA; LAIT 34 Lukusali KILPAILUOIKEUDELLINEN 347.7; KUBI Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2014 = Konkurrensrättslig årsbok 2014 = Competition Law yearbook 2014 / päätoimittaja Arttu Mentula Helsinki : Kilpailuyhdistys, s. : kuv. 13. vsk KILPAILUOIKEUS; VUOSIKIRJAT 1. Recent developments in UK competition law / Richard Eccles 2. Recent developments in German competition law / Jörg Wittig, Fabian von Busse 3. EU:n kilpailuoikeuden modernisaatio - mikä muuttui ja mihin suuntaan? / Petri Kuoppamäki 4. An insight into the communication from the European Commission on ten years of enforcement of EU antitrust enforcement under regulation 1/2003: achievements and future perspectives / Alexander Italianer 5. Ten years' experience with regulation 1/2003: ten comments / John Ratliff 6. The principle of national procedural autonony and the fines imposed by national competition authorities for infringements of EU competition law / Rafael Allendesalazar ; Paloma Martinez-Lage 7. EU:n kilpailunormien täytäntöönpanoasetuksen kymmenvuotistaival - mitä seuraavaksi? / Ilkka Aalto-Setälä 8. The judgment of the EU General Court in Intel and the so-called 'more economic approach' to abuse of dominance / Wouter P.J. Wils 9. Viimeaikaista määräävää markkina-asemaa koskevaa kotimaista oikeuskäytäntöä / Satu-Anneli Kauranen 10. Sääntelytaakan vähentäminen - kilpailun edistäminen / Kalle Määttä 11. Näkökulmia EU:n uusista hankintadirektiiveistä ja niiden vaikutuksista paikallishallinnon hankintaviranomaisiin / Katariina Huikko 12. Oikeustapauskatsaus kilpailu- ja markkinaoikeudellisissa asioissa - Suomi, Ruotsi ja EU / Pertti Virtanen 13. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä julkisissa hankinnoissa 2014 / Mika Pohjonen SÄÄTIÖ KINNULA, Petra 36; 614; KUBI Kinnula, Petra Miten sote-uudistus toteutetaan? / Petra Kinnula, Teemu Malmi, Erkki Vauramo Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, s. : kuv., taul. ISBN (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, ISSN ; 91) Myös verkkojulkaisuna SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; MAAKUNNAT; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; ELINAJANODOTE; KUOLEMANSYYT; SAIRASTAVUUS; PALVELUTARVE; SAIRAANHOITOPIIRIT; HENKILÖSTÖ; VANHUSPALVELUT; PITKÄAIKAISHOITO; TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT; DEMENTIA; ALUEELLISET EROT; LAITOSHOITO; SAATTOHOITO; KUNTOUTUS; VANHUKSET; LABORATORIOT; LABORATORIOTUTKIMUS; KUVANTAMINEN; LEIKKAUSHOITO; IKÄÄNTYMINEN; VÄESTÖENNUSTEET; ERIKOISSAIRAANHOITO; PALVELUJÄRJESTELMÄT; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; SÄÄSTÖ; TILASTOT (PDF-JULKAISU)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 17 SAR KISKONEN, Aleksandra Kiskonen, Aleksandra Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus Turku : Turun yliopisto, XXVII, 178 s. ISBN (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A, ISSN ; 135) Väitöskirja: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. - Abstract SOPIMUKSET; LIITTYMINEN; LOPETUS; RAKENNE; YHTEYDET; YHTEENKUULUVUUS; VUOKRASOPIMUKSET; ALIVUOKRALAISET; SÄHKÖMARKKINAT; VESIHUOLTO; ALIHANKINTA; TAKAUS; KULUTTAJANSUOJA; TYÖSUHDEASUNNOT; RAHOITUS; LEASING; TIETOJÄRJESTELMÄT 342; 349.4; 352(-28); KUBI Kivi, Nina Rakennusvalvontatehtävien ylikunnallistaminen [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, X, 73 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus RAKENNUSVALVONTA; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; ITSEHALLINTO; YHTEISTYÖ; TEHTÄVÄT; NORMIT; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; RAKENNUSTARKASTUS; HISTORIA; LUVAT; RAKENNUSLUVAT; RAKENNUSTARKASTAJAT; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; VELVOITTEET; ISÄNTÄKUNTAMALLI; OSTOPALVELUT; KUNTAYHTYMÄT; KUNNALLISET LIIKELAITOKSET; YKSITYISTÄMINEN https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97095/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 338(-77); 332; 656; KUBI Kivistö-Haverinen, Katri Lentoaseman merkitys aluekehittämisessä [Elektroninen aineisto] : tulevaisuus syntyy tekemällä Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kunta- ja aluejohtaminen ALUEKEHITYS; LENTOASEMAT; KILPAILUKYKY; SAAVUTETTAVUUS; YRITYKSET; SIJOITUS; LIIKENNEYHTEYDET; MATKUSTUS; LENTOKENTÄT; LENTOLIIKENNE; TAMPERE; TAMPEREEN SEUTU; PIRKKALA; LIIKENNEJÄRJESTELMÄT; SIJAINTI; ALUETALOUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97616/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 32; KUBI Koivukoski, Tomi Ympäristöteemat- ja puhe eduskuntapuolueiden poliittisissa ohjelmissa [Elektroninen aineisto] Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta PUOLUEET; PUOLUEOHJELMAT; OHJELMAT; YMPÄRISTÖPOLITIIKKA; PUHE; SISÄLLÖNANALYYSI; DISKURSSI; DISKURSSIANALYYSI; VIESTINTÄ; TEEMAT; KESTÄVÄ KEHITYS; YMPÄRISTÖONGELMAT; YMPÄRISTÖTIETOISUUS; YMPÄRISTÖOHJELMAT sissa+ohjelmissa (verkkojulkaisu) Koivunen, Tuija Sukupuolten tasa-arvo yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa [Elektroninen aineisto] = Jämställdhet vid rekrytering av personer till företagens högsta ledning Helsinki : [Sosiaali- ja terveysministeriö], s. : kuv. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 5) Sammandrag. - Summary YRITYSJOHTAJAT; REKRYTOINTI; TASA-ARVO; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; PÖRSSIYHTIÖT; VALTIONYHTIÖT; HALLITUKSET; JÄSENET (pdf-julkaisu)

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 352.9; KUBI Kojo, Laura Kylä ja kulttuuri [Elektroninen aineisto] : paikalliset tapahtumat osana kylätoimintaa Pudasjärven Livon kylässä Oulu : Oulun yliopisto, [4], 95, [9] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Maantieteen laitos KYLÄTOIMINTA; PAIKALLISUUS; KULTTUURITAPAHTUMAT; MAASEUTU; SOSIAALINEN PÄÄOMA; YHTEISÖLLISYYS; KYLÄT; TAPAHTUMAT; ELINVOIMAISUUS; KESÄASUKKAAT; PAIKALLISYHTEISÖT; KEHITTÄMINEN; KYLÄSUUNNITTELU; KYLÄSUUNNITELMAT; PUDASJÄRVI (pdf-julkaisu) 304; 36; KUBI Kokkola, Tiia Erityisesti lähiympäristönsä arvoiset [Elektroninen aineisto] : kehitysvammaisten toimijuuden rakentuminen laitoshoidon purkamisen prosessissa Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [2] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract KEHITYSVAMMAISET; KEHITYSVAMMAHUOLTO; VAMMAISUUS; VAMMAISPALVELUT; TOIMIJUUS; LAITOSHOITO; PURKAMINEN; VAMMAISPOLITIIKKA; LÄHIYMPÄRISTÖ; ITSEMÄÄRÄÄMINEN; ASIAKIRJAT; HERMENEUTIIKKA; PARADIGMAT; TUKIPALVELUT (pdf-julkaisu) Kolehmainen, Marjo Satiiriset Itse valtiaat [Elektroninen aineisto] : poliittinen huumori suomalaisessa julkisuudessa Tampere : Aalto University ; Tampereen yliopisto, s. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1574) Väitöskirja. - Abstract (pdf-julkaisu) 004; 36; 614; KUBI Kontio, Tuula Liikkuvien hyvinvointipalveluiden tiedontarpeet [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [5] s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. - Abstract LIIKKUVAT PALVELUT; HYVINVOINTIPALVELUT; LÄHIPALVELUT; TIEDONTARVE; TIEDONHALLINTA; MONIPALVELUAUTOT; SUUN TERVEYDENHUOLTO; SILMÄTAUDIT (pdf-julkaisu) 004; 336; 352; KUBI Korhola, Henri Prosessimallintaminen ja kuntapalvelujen kehittäminen [Elektroninen aineisto] Joensuu : Itä-Suomen yliopisto, v, 64, [5] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos. - Abstract KUNNALLISET PALVELUT; PROSESSIT; MALLINTAMINEN; PALVELUSETELIT; LASTEN PÄIVÄHOITO; SÄHKÖINEN ASIOINTI; PÄIVÄHOITO; AVOIN LÄHDEKOODI (pdf-julkaisu)

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Korhonen, Panu Osayleiskaavaprosessi - käytäntöjä ja kokemuksia [Elektroninen aineisto] : esimerkkinä Haapaveden Vatjusjärven osayleiskaava Oulu : Oulun yliopisto, , [126] s. : kuv., kartt. Diplomityö : Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio KAAVOITUS; PROSESSIT; ALUEIDENKÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; YLEISKAAVAT; YLEISKAAVOITUS; RANTARAKENTAMINEN; VYÖHYKKEET; RAKENTAMINEN; MITOITUS; MUINAISJÄÄNNÖKSET; ARKEOLOGIA; KULTTUURIYMPÄRISTÖ; RAKENNUSSUOJELU; LUONTOKOHTEET; OSAYLEISKAAVOITUS (pdf-julkaisu) 002; 004; KUBI Koski, Heli Avoimen tiedon vaikuttavuus - esitutkimus [Elektroninen aineisto] Helsinki : [Valtiovarainministeriö], [4], 31 s. : kuv. ISBN (Valtiovarainministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 15a) Sammandrag. - Abstract AVOIN TIETO; TIEDONKERUU; TIETOVARANNOT; VAIKUTTAVUUS; HYÖDYNTÄMINEN; JULKINEN HALLINTO (pdf-julkaisu) 008; 659; KUBI Koski, Krista Käyttäjäkeskeisyys strategiadokumenteissa [Elektroninen aineisto] : tarkastelussa kunnalliset kulttuuristrategiat Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KULTTUURI; STRATEGIAT; KÄYTETTÄVYYS; KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS; VIESTINTÄ; KULTTUURITOIMI; KUNNAT; MAAKUNTALIITOT; VISUAALINEN VIESTINTÄ +Tarkastelussa+kunnalliset+kulttuuristrategiat (verkkojulkaisu) SAR KOTOLA, Jyrki 556; 628.1/.3; KUBI Kotola, Jyrki Kaupunkialueiden hydrologia : valunnan ja ainehuuhtouman muodostuminen rakennetuilla alueilla. Osa 1. Kirjallisuustutkimus / Jyrki Kotola, Jyrki Nurminen Espoo : Helsinki University of Technology, s. : kuv., taul. ISBN (Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja, ISSN ; 7) Myös verkkojulkaisuna. - Abstract KAUPUNGISTUMINEN; HYDROLOGIA; KAUPUNGIT; HULEVESI; VALUMAVESI; VALUMA; VEDENLAATU; LUMI; VESI; POHJAVESI; RAKENNETTU ALUE; KIRJALLISUUSKATSAUS (pdf-julkaisu)

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 3/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 12.6.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Diak Itä Koulutuskeskus Agricola 1.8.2011 UUTUUSLUETTELO (kesäkuu heinäkuu) luettelossa on uutuushankinnat sekä lisätilaukset

Diak Itä Koulutuskeskus Agricola 1.8.2011 UUTUUSLUETTELO (kesäkuu heinäkuu) luettelossa on uutuushankinnat sekä lisätilaukset Kirjasto Diak Itä Koulutuskeskus Agricola 1.8.2011 UUTUUSLUETTELO (kesäkuu heinäkuu) luettelossa on uutuushankinnat sekä lisätilaukset Tekijä(t): Hamilo, Marko. Nimeke: Luonnollisesti hullu : evoluutio

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu

Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu Kunnan johtaminen - demokratia, työnjako ja vastuu Kirsi Hämäläinen Kari Prättälä Aimo Ryynänen Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportti 20/2009 Kunnat Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: 2.11.2004 Voimassaoloaika: 31.12.2009 Sisällys 1 Alkusanat...

Lisätiedot

IÄN ILOINEN KAINUU 2030

IÄN ILOINEN KAINUU 2030 IÄN ILOINEN KAINUU 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia Koti ja ympäristö Työ ja elinkeinoelämä Liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut Vihreästä luonnosta kasvaa kekseliäs ja sitkeä

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä? Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa Helmikuu 2012 YES Yhdenvertaisuus Etusijalle hanke Tämä raportti on tuotettu osana YES

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

Valtioneuvoston vammaispoliittisen

Valtioneuvoston vammaispoliittisen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:23 Valtioneuvoston vammaispoliittisen selonteon tausta-aineisto SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina.

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. 86 Lähteet Ahonen, J., Kuntajohtamisessako kohti markkinaehtoisuutta? Palvelutuotantojärjestelmän verkostoperusteinen kehittäminen Oulun seudun hyvinvointipalveluissa. Julkaisematon lisensiaattitutkielma.

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT. Helena Heikka D 968 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 968 ACTA Helena Heikka UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA KOMPETENSSIT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, TERVEYSHALLINTOTIEDE,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot