Uutuusluettelo Nyförvärv 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015"

Transkriptio

1 4/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 4/ Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: EURO AGRICULTURE 31; 631; 639 Agriculture, forestry and fishery statistics : 2014 edition / European Commission, Eurostat Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN MAATALOUS; MAATALOUSPOLITIIKKA; MAATALOUSTUOTANTO; MAATILAT; KALATALOUS; KALASTUS; KALANVILJELY; METSÄTALOUS; METSÄTEOLLISUUS; TILASTOT; EUROOPAN UNIONI (pdf-julkaisu) 36; 65.01; KUBI Alajoutsijärvi, Johanna Julkisten sosiaalipalveluiden johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistuvissa organisaatioissa [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, [3], 105 s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö SOSIAALITYÖ; MUUTOS; TOIMINTAYMPÄRISTÖ; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; JOHTAMINEN; HYVINVOINTIPALVELUT; ASIANTUNTIJUUS; SOSIAALITYÖNTEKIJÄT; STRATEGINEN JOHTAMINEN; TIETÄMYKSENHALLINTA; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (pdf-julkaisu) 37 Lukusali AMMATTIKORKEAKOULULAKI 377; 378; KUBI Kosonen, Jonna Ammattikorkeakoululaki Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; AMMATTIKORKEAKOULUT; LAINSÄÄDÄNTÖ; UUDISTUKSET; OSAKEYHTIÖT; TOIMIELIMET; TOIMIVALTA; VAROJENJAKO; KIRJANPITO; TILINPITO; TILINPÄÄTÖS; TILINTARKASTUS; VEROTUS; TULOSOHJAUS; RAHOITUS; ORGANISOINTI; ESTEELLISYYS; ASIAKIRJAJULKISUUS; ARKISTOINTI; MUUTOKSENHAKU; VIRKAVASTUU; OPISKELIJAT; OIKEUDET; TUTKINNOT; OPISKELU; OPETUS; MAKSUTTOMUUS; OPPILASARVOSTELU; OPISKELIJAVALINNAT; SOVELTUVUUS; ESTEETTÖMYYS; OPETTAJAT; KELPOISUUS; KELPOISUUSEHDOT; TYÖSUHDE; PALVELUSSUHDE; TYÖSOPIMUKSET; MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET; IRTISANOMINEN; LOMAUTUS; VAHINGONKORVAUSVASTUU

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 2 352(-2); 336; 352; KUBI Antila, Anni Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi [Elektroninen aineisto] / Anni Antila, Jarmo Asikainen, Koski Arto Helsinki : Suomen kuntaliitto s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu KUNTALIITOKSET; KRIISIKUNNAT; KRITEERIT; ARVIOINTIMENETELMÄT; AVUSTUKSET; KUNNALLISTALOUS (pdf-julkaisu) 352(-2); 65.01; KUBI Anttila, Panu Harvojen osaaminen punnitsee massojen edun [Elektroninen aineisto] : kunnanvaltuutettujen näkemyksiä hypoteettisen kuntaliitoksen vaikutuksista johtamisen rooleihin Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kunta- ja aluejohtaminen KUNTALIITOKSET; JOHTAMINEN; KUNNANVALTUUTETUT; VALTUUTETUT; ROOLIT; HALLINTA; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; KUNNALLISHALLINTO; LUOTTAMUSHENKILÖT; VIRANHALTIJAT; TAPAUSTUTKIMUS; TEEMAHAASTATTELU; TAMPERE; PIRKKALA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97146/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 711; 336; 352; KUBI Aronen, Kauko Svensk stadspolitik [Elektroninen aineisto] : Granskning enligt innehållet i Sören Häggroths rapport Svensk Storstadspolitik Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu KAUPUNKIPOLITIIKKA; SUURKAUPUNGIT; KUNNALLISTALOUS; VEROTULOJEN TASAUS; LIIKENNEVÄYLÄT; JOUKKOLIIKENNE; ASUNTOPOLITIIKKA; INFRARAKENTAMINEN; RAHOITUS; SEGREGAATIO; SOSIAALINEN KESTÄVYYS; SUOMI; RUOTSI (pdf-julkaisu) 651.5; KUBI Asiakirjahallinnan kehittämisohjelma [Elektroninen aineisto] / [tiedustelut: Jussi Jääskeläinen] ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. (Arkistojulkaisuja / Helsingin kaupunki, Tietokeskus, ISSN ; 2015, 1) Sammandrag ARKISTOT; ASIAKIRJAHALLINTO; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; DIGITOINTI; ARKISTOTOIMI; KONSERVOINTI; HELSINKI (pdf-julkaisu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti-kesäkuussa 2015 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 27) VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu /.3; 34; KUBI Belinskij, Antti Vesihuoltolakiopas 2015 [Elektroninen aineisto] / Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, s. ISBN (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, ISSN X ; 2015, 5) Sammandrag VESIHUOLTO; VESIHUOLTOLAKI; OPPAAT; SOVELTAMINEN; VESIHUOLTOLAITOKSET; KUNNAT; TEHTÄVÄT; VELVOLLISUUDET; VESIJOHTOVERKOT; VIEMÄRÖINTI; HULEVESI; SOPIMUKSET; KULUTTAJANSUOJA; VIRHEET; VAHINGONKORVAUS; VESIMAKSUT; MAKSUT; TOIMINTAKERTOMUKSET; TIETOJÄRJESTELMÄT (pdf-julkaisu) 342.7; 341 Betten, Lammy The protection of fundamental social rights in the European Union / Lammy Betten, Delma Mac Devitt London : Kluwer Law International, xi, 292 s. ISBN SOSIAALISET OIKEUDET; PERUSOIKEUDET; EUROOPPAOIKEUS; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; EU-OIKEUS; EUROOPAN SOSIAALINEN PERUSKIRJA; IHMISOIKEUDET; EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS 614; KUBI Borg, Anne-Mari Early detecting of children s mental health problems [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tampere University Press, , [42] s. : kuv. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1570) Diss.: Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. - Tiivistelmä MIELENTERVEYSTYÖ; LAPSET; LAPSEN KEHITYS; MIELENTERVEYSHÄIRIÖT; TUNNISTAMINEN; VARHAINEN PUUTTUMINEN; PERUSTERVEYDENHUOLTO; DIAGNOSTIIKKA; PSYKOMETRIIKKA; ITSEARVIOINTI; LASTENPSYKIATRIA; KYSELYTUTKIMUS (pdf-julkaisu) 316 ; 365; KUBI Borg, Pekka Yksinasuvien helsinkiläisten kokema hyvinvointi [Elektroninen aineisto] / Pekka Borg ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 3) YKSINELÄJÄT; HYVINVOINTI; TOIMEENTULO; KOETTU TERVEYS; ASUMINEN; TURVALLISUUS; ONNELLISUUS; HENKINEN HYVINVOINTI; YKSINÄISYYS; TYYTYVÄISYYS; HELSINKI (pdf-julkaisu) 36; 314; KUBI Bridging the gap between academics and policy makers [Elektroninen aineisto] : thematic meeting report and policy guidance from a Council of Europe/European Academic Network on Romani Studies funded International Seminar : Gypsy, Traveller and Roma Health and Social Work Engagement : 4th December 2014 / principal authors: Margaret Greenfields, Sarah Cemlyn, Jenni Berlin Kuopio : University of Eastern Finland, s. : kuv. This document has been produced using funds of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe KULKURIT; ROMANIT; TERVEYDENTILA; TERVEYSTARKASTUKSET; TERVEYDENHUOLTO; SUOSITUKSET; SOSIAALITYÖ; SYRJÄYTYMINEN; EUROOPPA (pdf-julkaisu)

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 349.6; KUBI Britschgi, Noora Perustilaselvitys direktiivilaitosten ympäristölupaharkinnassa ja pilaantuneen ympäristön puhdistamista koskevassa sääntelyssä [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, XVI, 88 s. Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus YMPÄRISTÖN TILA; YMPÄRISTÖLUVAT; VAARALLISET AINEET; SAASTUMINEN; PUHDISTUS; PILAANTUMINEN; ENNALLISTAMINEN; LUVAT; HARKINTA; KIELLOT; EU-OIKEUS; KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ; KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖOIKEUS; ALANKOMAAT; ISO-BRITANNIA; SAKSA; RANSKA; RUOTSI; YMPÄRISTÖVAHINGOT; YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI; YMPÄRISTÖOIKEUS; PÄÄSTÖT; TEOLLISUUS; OIKEUSPERIAATTEET; MAAPERÄN SAASTUMINEN; VESIEN SAASTUMINEN; POHJAVESI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155537/perustil.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 373; 659; 004; KUBI Brännare, Perttu Sosiaalisen median hyödyntäminen peruskouluopetuksessa [Elektroninen aineisto] / Perttu Brännare, Arto Moilanen Oulu : Oulun yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Luokanopettajan koulutus SOSIAALINEN MEDIA; PERUSKOULU; PERUSOPETUS; TIETOKONEAVUSTEINEN OPETUS; TIETOTEKNIIKKA; VIESTINTÄTEKNIIKKA; TIETOVERKOT; OPETUS; WEB 2.0; OPETUSSUUNNITELMAT; KOULUT; RESURSSIT (pdf-julkaisu) EURO COMMITTEE OF THE REGIONS 06; 327 Milestones in the history of the Committee of the Regions / European Union. Committee of the Regions Brussels : European Union, Committee of the Regions (Alueiden komitea), s. : kuv. HISTORIIKIT; ALUEIDEN KOMITEA (pdf-julkaisu) 31 DANMARK 31; 352; 336 Danmark i forandring : udvikling i lokal balance : analyserapport [København] : Kommunernes landsforening, s. ISBN MUUTOS; KUNNAT; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖRAKENNE; ASUTUSRAKENNE; ASUMINEN; TUOTTAVUUS; TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖMARKKINAT; PENDELILIIKENNE; KOULUTUSRAKENNE; TYÖTTÖMYYS; ELINKEINORAKENNE; TERVEYS; ELINAJANODOTE; HYVINVOINTI; TERVEYDENHUOLTO; VANHUSTENHUOLTO; KOTIPALVELUT; LASTENSUOJELU; ASUNNOTTOMUUS; KUNNALLISTALOUS; PALVELUTASO; KUNNALLISVEROTUS; TULOT; TULONJAKO; KAUPUNGISTUMINEN; TILASTOT; TANSKA (pdf-julkaisu (Pixiudgave)) VP-ASIAKIRJAT EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES 061.2; 34 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014 / [Petri Jääskeläinen] Helsinki : Edita, s. : kuv. (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan, ISSN ) K 3/2015 vp EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHET; KERTOMUKSET; VUOSIKERTOMUKSET

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 5 36; 614; KUBI Eksoten asiakastyytyväisyystutkimus [Elektroninen aineisto] : asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa palveluun Lappeenranta : Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, 2015 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI; ASIAKASTYYTYVÄISYYS; ENSIHOITO; AIKUISSOSIAALITYÖ; ERIKOISSAIRAANHOITO; VUODEOSASTOT; KESKUSSAIRAALAT; PÄIVYSTYS; TERVEYSASEMAT; MIELENTERVEYSTYÖ; PÄIHDETYÖ; VAMMAISPALVELUT; POTILAAT; TYYTYVÄISYYS 1. [Uusi osakohde] Linkit: (Eksote > Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimuksia ja julkaisuja) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96576/ensihoito%20raportti%20lopullinen.pdf?sequence=1 (Eksoten ensihoidon asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48206/eksote%20aikuissosiaalityo%20sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48932/eksote%20erikois%20sh%20vuodeosastot%20raportti%20s ahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten erikoissairaanhoidon vuodeosastojen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52826/eksote%20paivystys%20lopullinen_sahkoinen.pdf?seque nce=1enta (Eksoten Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45512/eksote%20terveysasemaraportti_sahkoinen.pdf?sequenc e=1 (Eksoten terveysasemien asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/42956/eksote%20vuodeosastot%20sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten terveysasemien vuodeosastojen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/55189/mtp_sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten mielenterveysja päihdetyön asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68681/vammaispalvelut%20raportti%20sahkoinen.pdf?sequence= 1 (Eksoten vammaispalvelujen asiakastyytyväisyystutkimus) SAR EKSTRÖM, Bo-Erik Ekström, Bo-Erik Näin sote saadaan toimimaan [Pienpainate] : 16 perustelua uudelle piirikuntamallille / Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Mika Pohjonen Helsinki : Elinkeinoelämän valtuuskunta, s. (EVA-analyysi, ISSN ; 46) ; 31; KUBI Energian hankinta ja kulutus [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus (Suomen virallinen tilasto. Energian hankinta ja kulutus, ISSN X) ENERGIA; ENERGIALÄHTEET; ENERGIANKULUTUS; ENERGIANTUOTANTO; KAUKOLÄMMITYS; KIVIHIILI; MAAKAASU; POLTTOAINEET; PÄÄSTÖT; SÄHKÖ; SÄHKÖNTUOTANTO; TUONTI; TURVE; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; VESIVOIMA; VIENTI; YDINENERGIA; ÖLJY; TILASTOT (verkkojulkaisu) 373; 8; KUBI Engberg, Charlotta Samvaro, språkanvändning och attityder [Elektroninen aineisto] : svenskspråkiga elevers syn på att gå i en samlokaliserad skola / Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Språk och kulturvetenskapernas didaktik Turku : Åbo Akademi, , [3] s. KOULUT; KAKSIKIELISYYS; SUOMENKIELISET; RUOTSINKIELISET; YHTEISTILAT; RUOTSIN KIELI; SUOMEN KIELI; ASENTEET; OPPILAAT; KIELIKYLPY https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103476/engberg_charlotta.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Engsbo, Hannele Hankintamenettelyn keskeyttäminen [Elektroninen aineisto] Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta HANKINTA; KESKEYTTÄMINEN; JULKISET HANKINNAT; OIKEUSPERIAATTEET; VIRHEET; ENNALTAEHKÄISY; TARJOUSPYYNTÖ; KILPAILUTTAMINEN (verkkojulkaisu) 378 Erasmus+ [Elektroninen aineisto] : ohjelmaopas Bryssel : Euroopan komissio, s. : kuv. VersioVersioVersio 3 (2015) EU-OHJELMAT; KOULUTUS; KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; ERASMUS (pdf-julkaisu) 336; 352; 657; KUBI Eskelinen, Riina-Eveliina Tuloksellisuus ja tilivelvollisuus sopimusohjauksessa tilaaja-tuottaja-toimintatavassa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, julkinen talousjohtaminen SOPIMUSOHJAUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; TILIVELVOLLISUUS; TULOKSELLISUUS; TRANSAKTIOKUSTANNUKSET; TUOTTEISTUS; HANKINTA; KILPAILUTTAMINEN; SOPIMUKSET; VALVONTA; VASTUU; BUDJETOINTI; KUNNALLISET PALVELUT; SAIRAANHOITOPIIRIT; KUNTALAISET https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97101/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 314; 365; KUBI Eskelä, Elina Housing talent [Elektroninen aineisto] : Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area Helsinki : University of Helsinki, s. : kuv. ISBN (Department of Geosciences and Geography. A, ISSN ; 33) Dissertation: Helsingin yliopisto. - Tiivistelmä MAAHANMUUTTAJAT; AKATEEMINEN TYÖVOIMA; OPISKELIJAT; ASUINYMPÄRISTÖ; ASUMINEN; TYYTYVÄISYYS; SOSIAALISET SUHTEET; TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO; PÄÄKAUPUNKISEUTU; ETNISET VÄHEMMISTÖT; METROPOLIALUEET; HELSINGIN SEUTU https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154683/housing.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) European Civil Society Platform for Lifelong Learning EUCIS-LLL [Elektroninen aineisto] : guidebook to EU decision-making in education and training / [editor in chief: Audrey Frith] s. : kuv. ELINIKÄINEN OPPIMINEN; EU-POLITIIKKA; EU-OHJELMAT; KOULUTUSPOLITIIKKA; TOIMIELIMET; EUROOPAN UNIONI; OPPAAT (pdf-julkaisu) 62 FORSSANDER, Märit 628 Forssander, Märit Stolpe slut : planering och metoder för friskare stolpar [Stockholm] : Svenka Kommunförbundet, , [1] s. : kuv. ISBN ULKOVALAISTUS; PYLVÄÄT; KORROOSIO; VALAISIMET; RUOSTESUOJAUS; KUNNOSSAPITO

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Garza, Olga Yvette Public sector motivation and performance. Observations in the Finnish municipal sector [Elektroninen aineisto] : the City of Helsinki Vaasa : The University of Vaasa, s. Master's Thesis : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta JULKINEN SEKTORI; MOTIVAATIO; MOTIVOINTI; TULOKSELLISUUS; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; TYÖMOTIVAATIO; TEHOKKUUS; TARPEET; ARVOT; HELSINKI +Finnish+Municipal+Sector%3A+The+City+of+Helsinki (verkkojulkaisu) 004; 608; KUBI Goncalves, Jorge Situated crowdsourcing [Elektroninen aineisto] : feasibility, performance and behaviours Oulu : Oulun yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Ouluensis / University of Oulu, Faculty of Technology. C. Technica, ISSN ; 535) Dissertation: Oulun yliopisto. - Tiivistelmä JOUKKOÄLY; NÄYTTÖLAITTEET; PAIKALLISUUS; JOUKKOISTAMINEN; KÄYTETTÄVYYS; TEHOKKUUS; MOBIILILAITTEET; JULKISET TILAT (pdf-julkaisu) 35 Lukusali GOVERNMENT 35 Government agencies : practices and lessons from 30 countries / ed. by Koen Verhoest...[et al.] Hampshire : Palgrave Macmillan, xxii, 473 s. : kuv., taul. ISBN JULKINEN HALLINTO; VALTIONHALLINTO; VALTION VIRASTOT; KESKUSHALLINTO; VIRASTOT; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; HALLINNONUUDISTUS; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; AUSTRALIA; IRLANTI; UUSI-SEELANTI; ISO-BRITANNIA; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; YHDYSVALLAT; BELGIA; RANSKA; ITALIA; ESPANJA; PORTUGALI; ITÄVALTA; SAKSA; ALANKOMAAT; SVEITSI; TANSKA; SUOMI; NORJA; RUOTSI; POHJOISMAAT; KROATIA; VIRO; UNKARI; LIETTUA; ROMANIA; SLOVAKIA; HONG KONG; ISRAEL; TANSANIA; PAKISTAN; THAIMAA; EUROOPAN UNIONI 711.5; 91; KUBI Hakala, Karri Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupunkien kehittämistä [Elektroninen aineisto] : täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Oulu : Oulun yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Maantieteen laitos LÄHIÖT; TÄYDENNYSRAKENTAMINEN; YHDYSKUNTARAKENNE; LISÄRAKENTAMINEN; KAUPUNKIUUDISTUS; KAUPUNKIRAKENNE; EHEYTTÄMINEN; PYSÄKÖINTI; OULU; KAUKOVAINIO (pdf-julkaisu) 07; 352; KUBI Hakala, Marianne Kuntauudistuksen tuhokirveistä nikkarin vasaroihin [Elektroninen aineisto] : maakuntalehtien kannanotot kuntauudistukseen Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KUNTAUUDISTUS; ARGUMENTOINTI; SANOMALEHDET; MAAKUNTALEHDET; LEHDISTÖKIRJOITTELU; PÄÄKIRJOITUKSET; JOURNALISMI; POLITIIKANTUTKIMUS; POLITIIKKA; SISÄLLÖNANALYYSI; KUNTARAKENNE; MEDIA; RETORIIKKA; KUNTALIITOKSET kuntalehtien+kannanotot+kuntauudistukseen (verkkojulkaisu)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 8 659; 35; KUBI Hakala, Salli Vallan merkilliset tiedottajat : professionalisaatio ministeriöiden viestinnässä Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja / Helsingin yliopisto, ISSN ; 2015, 1) Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. - Abstract MINISTERIÖT; VIESTINTÄ; TIEDOTTAJAT; AMMATILLISTUMINEN; VALTIONHALLINTO; TIEDOTUS; MEDIA; PROFESSIOT; ARGUMENTOINTI; JULKISUUS; JULKINEN HALLINTO; OIKEUSVALTIO; JULKINEN KESKUSTELU; DEMOKRATIA; VALISTUS 342.9; KUBI Hallintolainkäyttö [Elektroninen aineisto] / Mirjami Paso... [et al.] Helsinki : Talentum, 2015 ISBN Käytettävissä IP-tunnistuksella Kuntatalon verkossa. - HALLINTOLAINKÄYTTÖ; HISTORIA; EU-OIKEUS; HALLINTOPÄÄTÖKSET; MUUTOKSENHAKU; HALLINTOVALITUKSET; HALLINTOTUOMIOISTUIMET; LAINKÄYTTÖ; RIITA-ASIAT; RIKOSASIAT; TUOMARIT; TODISTELU; VALITUKSET; OIKEUSTURVA; HALLINTOKANTELU; RIIDAT; KUNNALLISVALITUKSET; VALITUSLUPA; VALITUSOIKEUS; TÄYTÄNTÖÖNPANO; ASIOIDEN KÄSITTELY; SUULLINEN KÄSITTELY; KATSELMUS; TULKKAUS; KÄÄNTÄMINEN; PÄÄTÖKSENTEKO; TIEDOKSISAATTAMINEN; OIKEUDENKÄYNTI; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; OIKEUSVOIMA; TODISTUSTAAKKA; PURKAMINEN(OIKEUS); KANTELUT 347.9; 349.4; KUBI Halonen, Terhi Tuomioistuinsovittelu maaoikeusasioissa [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, X, 77 s. Pro gradu -tutkielma :Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta. Prosessioikeus KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; MUUTOKSENHAKU; SOVITTELU; TUOMIOISTUIMET; RIIDAT; KONFLIKTINRATKAISU; MAAOIKEUS; PROSESSIOIKEUS; SIVIILIOIKEUS; MAANKÄYTTÖ; NAAPURUUSSUHDELAINSÄÄDÄNTÖ; KANTELUT; VALITUKSET; KIINTEISTÖTOIMITUS; KIRJAAMINEN; KIINTEISTÖREKISTERIT (pdf-julkaisu) 352; 65.01; 342; KUBI Hankonen, Liisa Anneli Kunnan johtamisjärjestelmä [Elektroninen aineisto] : johtamismallina kunnanjohtaja, pormestari ja kunnallisneuvos Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; KUNNAT; KUNNANJOHTAJAT; KUNNALLISNEUVOKSET; PORMESTARIT; VALINTA; KELPOISUUSEHDOT; EROTTAMINEN; JOHTAJASOPIMUKSET; ITSEHALLINTO; VERTAILU; SUOMI; RUOTSI; VIRANHALTIJAT; LUOTTAMUSHENKILÖT; DEMOKRATIA nnanjohtaja%2c+pormestari+ja+kunnallisneuvos (verkkojulkaisu) 342; KUBI Harju, Sanni Kunnallisen toiminnan yksityistäminen ja julkisuusperiaate [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xx, 85 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus JULKISET PALVELUT; KUNNALLISET PALVELUT; YKSITYISTÄMINEN; YKSITYISKOULUT; SALASSAPITOVELVOLLISUUS; TIEDONSAANTIOIKEUS; ASIAKIRJAJULKISUUS; JULKINEN SEKTORI; JULKINEN VALTA; UUSI JULKISJOHTAMINEN; PERUSOIKEUDET; HYVÄ HALLINTO; LAILLISUUSVALVONTA; LIIKESALAISUUS; AMMATTISALAISUUS; KUNTALAKI https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97449/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 9 004; 342; 35; KUBI Hautala, Antti Sähköinen asiointi, hyvä hallinto ja perusoikeudet [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xi, 74 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus SÄHKÖINEN ASIOINTI; HYVÄ HALLINTO; PERUSOIKEUDET; YHDENVERTAISUUS; HALLINTOLAKI; OIKEUSPERIAATTEET; PALVELUPERIAATE; NEUVONTA; KIELENKÄYTTÖ; EU-OIKEUS; HALLINTO-OIKEUS; TIETOTURVA; SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS; SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN; SAAVUTETTAVUUS; ESTEETTÖMYYS; KIELELLISET OIKEUDET https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97582/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO HAVERI, Arto 352; 65.01; KUBI Haveri, Arto Uuden sukupolven kuntajohtajat : kuntajohtaminen, sen nykytila ja tulevaisuus nuorten kuntajohtajien näkökulmasta / Arto Haveri, Jenni Airaksinen, Henna Paananen Helsinki : Tampereen yliopisto ; Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN ; 261) Resumé. - Abstract KUNTAJOHTAJAT; KUNNAT; JOHTAMINEN; JOHTAJUUS; KOMPLEKSISUUS; PAIKALLISYHTEISÖT; HALLINTA; ESIMIESTYÖ; MUUTOSJOHTAMINEN; ORGANISAATIOKULTTUURI; JULKISUUS; VIESTINTÄ; SUKUPOLVET 07 Heinonen, Sirkka Kudos. Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia [Elektroninen aineisto] : MEDEIA-hankkeen loppuraportti / Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen Tampere : Tulevaisuuden tutkimuskeskus : Turun yliopisto, s. : kuv. ISBN (Tutu e-julkaisuja, ISSN ; 2015, 4) Abstract. - Résumé MEDIA; JOURNALISMI; TULEVAISUUDENTUTKIMUS; TULEVAISUUS; YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS; HEIKOT SIGNAALIT; HYPERMEDIA; VERKKOYHTEISÖT; TOIMITTAJAT; BRÄNDIT; IDENTITEETTI; KYBERNETIIKKA; SYSTEEMIT; SYSTEEMITEORIA; VERKOSTOT; EKOSYSTEEMIT (pdf-julkaisu) 331; 31; KUBI Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2014 lopussa [Elektroninen aineisto] : työttömyysaste Helsingissä peruspiireittäin / Helsingin kaupungin tietokeskus ; [tiedustelut: Minna Salorinne] Helsinki : [Helsingin kaupunki], s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 23) TYÖTTÖMYYS; ALUEELLISET EROT; NUORISOTYÖTTÖMYYS; IKÄRYHMÄT; NAISET; MIEHET; KOULUTUSTASOT; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT; TYÖTTÖMÄT; SUKUPUOLI; KAUPUNGINOSAT; HELSINKI (pdf-julkaisu) 059 HELSINGIN KAUPUNKI 059; 352; KUBI Kunnalliskalenteri 2015 = Kommunalkalender 2015 / Helsingin kaupunki Helsinki : [Helsingin kaupunki], s. + 1 irtol. (Kunnalliskalenteri / Helsingin kaupunki, ISSN ; 2015) Irtol. taskussa: Helsingin kaupungin hallinnollinen organisaatio KALENTERIT; KUNNAT; KAUPUNGIT; HELSINKI

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu HEMMINKI, Akseli 61; 614; KUBI Hemminki, Akseli Crossing the valley of death with advanced cancer therapy Turku : Nomerta Publishing, s. ISBN SYÖPÄTAUDIT; HOITOMENETELMÄT; GEENIT; KLIININEN TUTKIMUS; TIETOLIIKENNEVERKOT; TIEDEYHTEISÖT; GEENITERAPIA; IMMUUNIHOITO; KASVAINOPPI 374.3; KUBI Henriksson, Jonna "Ne ei oo vaan töissä, ne oikeesti välittää meistä" [Elektroninen aineisto] : etsivän nuorisotyön ja nuorten tarpeiden kohtaaminen syrjäytymisen kontekstissa Lempäälässä Tampere : Tampereen yliopisto, [4], 139 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö NUORET; ETSIVÄ NUORISOTYÖ; NUORISOTYÖ; SYRJÄYTYMINEN; INDIVIDUALISMI; UUSLIBERALISMI; NUORUUS; RISKITEKIJÄT; POLARISAATIO; MONIAMMATILLISUUS; KÖYHYYS; PÄIHTEET; TOISEUS; TERVEYS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96979/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 3 HENTTONEN, Pekka 303; Henttonen, Pekka Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen Helsinki : BTJ Finland, s. ISBN ASIAKIRJAHALLINTO; TUTKIMUSMENETELMÄT; ARKISTOTIEDE; ARVONMÄÄRITYS; ARKISTOT; ASIAKIRJAT; LUETTELOINTI; KULTTUURIPERINTÖ; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; KIRJAAMINEN; ELINKAARI; LUOKITUS; TIETOJÄRJESTELMÄT; METADATA; PROVENIENSSI; DOKUMENTOINTI; TIEDONHALLINTA 314; 343; KUBI Hietaharju, Anita Ihmiskaupparikoksen uhri auttamisjärjestelmässä [Elektroninen aineisto] : hyvä hallinto ja prosessien yhdenvertaisuus kunnan ja vastaanottokeskuksen toiminnassa Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta IHMISKAUPPA; RIKOKSET; UHRIT; AUTTAMINEN; VASTAANOTTOKESKUKSET; ULKOMAALAISET; HYVÄ HALLINTO; YHDENVERTAISUUS; OIKEUSTURVA; PERUSOIKEUDET; IHMISOIKEUDET; VALITUKSET; OLESKELULUVAT; HARKINTAVALTA; VIRANOMAISET C3%A4%3A+Hyv%C3%A4+hallinto+ja+prosessien+yhdenvertaisuus+kunnan+ja+vastaanottokeskuksen+toiminnassa (verkkojulkaisu) Hietala, Harri Esimiehen työoikeus [Elektroninen aineisto] / Hietala, Harri, Keijo Kaivanto, Elisa Valvisto Helsinki : Talentum, 2015 ISBN Esimiehen työoikeus on luettavissa Talentum Fokus -onlinepalvelussa asti. REKRYTOINTI; PALKKAUS; TYÖSOPIMUKSET; JOHTAJASOPIMUKSET; HENKILÖVALINTA; TESTAUS; TYÖNANTAJAT; TYÖNTEKIJÄT; OIKEUDET; VELVOLLISUUDET; YHDENVERTAISUUS; SYRJINTÄKIELLOT; POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; HENKILÖTIEDOT; YKSITYISYYS; HENKILÖTIETOLAKI; HENKILÖSTÖKOULUTUS; TYÖYHTEISÖT; HENKILÖSTÖ; KEHITTÄMINEN; ESIMIEHET; PALAUTE; KEHITYSKESKUSTELUT; PALKITSEMINEN; MOTIVAATIO; MOTIVOINTI; MENTOROINTI; VALMENNUS; ESIMIESTYÖ; IKÄJOHTAMINEN; TYÖAIKA; LISÄTYÖ; YLITYÖ; HÄTÄTYÖ; YÖTYÖ; VUOROTYÖ; LEPOAIKA; SUNNUNTAITYÖ; TYÖAIKALAKI; TYÖEHTOSOPIMUKSET; VUOSILOMA; LOMARAHA; PERHEVAPAAT; ÄITIYSVAPAA; VANHEMPAINVAPAA; ISYYSVAPAA; ADOPTIO; VANHEMPAINRAHA; REKISTERÖITY PARISUHDE; HOITOVAPAA; JAKSOTUS; TYÖSUHDETURVA; POISSAOLOT; OPINTOVAPAA; VUOROTTELUVAPAA; ELÄKKEET; TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ; YEL; TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; OSATYÖKYKYISET; OSA-AIKAELÄKE; PERHE-ELÄKKEET; LESKET; TYÖTTÖMYYSTURVA; PALKAT;

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 11 PALKANMAKSU; SAIRAUSPÄIVÄRAHAT; SAIRAUSPOISSAOLOT; LÄÄKÄRINTARKASTUKSET; SAIRAUSLOMA; LUONTOISEDUT; TYÖSUHDEASUNNOT; ENNAKKOPERINTÄ; ENNAKKOPIDÄTYS; SOSIAALITURVAMAKSUT; TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU; HENKILÖKUNTAEDUT; SAATAVAT; VANHENTUMINEN; KANNE; VAHINGONKORVAUS; PÄIVÄRAHAT; MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET; MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE; MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET; IRTISANOMINEN; VAROITUS; PURKAMINEN(OIKEUS); LOMAUTUS; IRTISANOMISSUOJA; MAANPUOLUSTUS; RAUHANTURVAAMINEN; TYÖTODISTUKSET; PALKKATURVA; LOMAKKEET (Talentum Fokus -onlinepalvelu) Hirvensalo, Antero Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa [Elektroninen aineisto] : fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua Helsinki : Aalto University, [5], ii, 160 s. : kuv., taul. ISBN (Aalto University publication series. Doctoral dissertations., ISSN ; 2015, 45) Väitös.: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Koneenrakennustekniikka, teollisuustalous. - Abstract EDUT; RISTIRIIDAT; LIIKETOIMINTA; YRITYKSET; TIETOTUOTANTO; FASILITOINTI; TYÖPAJAT; ORGANISAATIOT; YHTEISTYÖ; TIETO https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/ /15617/isbn pdf?sequenc=1 (pdf-julkaisu) 316 ; 711.5; KUBI Honkaniemi, Tuomas Asuinalueet luokkatietoisuuden heijastelijoina [Elektroninen aineisto] : esimerkkeinä Vaasan Ristinummi, Asevelikylä ja Västervik. Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; ASUINALUEET; LUOKKATIETOISUUS; MIELIKUVAT; VISUAALISUUS; YHTEISKUNTALUOKAT; SOSIAALINEN PÄÄOMA; SEGREGAATIO; SOSIAALINEN RAKENNE; KESKILUOKKAISTUMINEN; HYVINVOINTIVALTIO; MUUTOS; TILA; PAIKKA; VALOKUVAUS; KERROSTALOT; LÄHIÖT; OMAKOTITALOT; PIENTALOALUEET; VAASA A4+Vaasan+Ristinummi%2C+Asevelikyl%C3%A4+ja+V%C3%A4stervik. (verkkojulkaisu) 37 Hopma, Anja Planning education with and for youth [Elektroninen aineisto] / Anja Hopma, Lynne Sergeant Paris : IIEP Policy Forum, , [3] s, ISBN KOULUTUSSUUNNITTELU; NUORET; SITOUTUMINEN; KOULUTUSPOLITIIKKA; NUORISOPOLITIIKKA; SUOSITUKSET; OSALLISTUMINEN; STRATEGINEN SUUNNITTELU; OSALLISTUVA SUUNNITTELU; UNICEF (pdf-julkaisu) 03 Lukusali HOW 03; 327 How the EU institutions work and... how to work with the EU institutions / edited by Alan Hardacre and Erik Akse 2nd ed., London : John Harper Publishing, XIII, 370 s. : kuv., taul. ISBN EUROOPAN UNIONI; EUROOPAN KOMISSIO; EUROOPAN NEUVOSTO; EUROOPPA-NEUVOSTO; TOIMIELIMET; INSTITUUTIOT; EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN; EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA; ALUEIDEN KOMITEA; VIRASTOT; OPPAAT; PÄÄTÖKSENTEKO; LAINVALMISTELU; LAIN SÄÄTÄMINEN; ETIIKKA; LÄPINÄKYVYYS; LOBBAUS; TIEDONHANKINTA

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Huuskola, Elina Nuorisotyö vastaamassa nuorten tarpeisiin koulussa [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract NUORISOTYÖ; KOULU; PERUSKOULUN YLÄASTE; NUORET; SOSIAALIPEDAGOGIIKKA; KOKEMUKSET; TARPEET; NUORISOTYÖNTEKIJÄT; KOULUKIUSAAMINEN (pdf-julkaisu) 061; 908 Hyyrinen, Hannu Kaivon kannelta kabinettiin : Pieksämäen keskustelukerho / Pieksämäen keskustelukerho [Pieksämäki] : Pieksämäen keskustelukerho, s. : kuv. ISBN YHDISTYKSET; KERHOT; MIEHET; Pieksämäki; PAIKALLISHISTORIA 352(-28); 614; 004; KUBI Hämäläinen, Marika Kuntayhteistyö [Elektroninen aineisto] : kokemukset kuntayhteistyöstä siirryttäessä potilastiedon arkistoon Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNNAT; YHTEISTYÖ; TERVEYDENHUOLTO; TIETOJÄRJESTELMÄT; POTILASASIAKIRJAT; ARKISTOT; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; KANSALLINEN TERVEYDENHUOLLON ARKISTO; HYVINKÄÄ; JÄRVENPÄÄ; MÄNTSÄLÄ; MONIAMMATILLISUUS; SÄHKÖISET PALVELUT; SÄHKÖINEN ASIOINTI; VERKKOPALVELUT %C3%A4+siirrytt%C3%A4ess%C3%A4+potilastiedon+arkistoon (verkkojulkaisu) Isokangas, Paula "Niin on helppo surffailla eteenpäin" [Elektroninen aineisto] : kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Rovaniemi : Lapin yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Istu vähemmän - voi paremmin [Elektroninen aineisto] : Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen / UKK-instituutti ; Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki : [Sosiaali- ja terveysministeriö], s. : kuv. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä, ISSN ; 2015) Sammandrag. - Summary ISTUMINEN; VÄHENTÄMINEN; SUOSITUKSET; LIIKKUMINEN; TERVEYSHAITAT; TERVEYSVAIKUTUKSET; AKTIIVISUUS; TYÖPAIKKALIIKUNTA; TOIMINTAKYKY; LEIKKI (verkkojulkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 72; KUBI Joustavat asuinympäristöt [Elektroninen aineisto] : 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen / Markku Hedman, Sini Kotilainen, Jonna Heikkinen (toim.) Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu, ISSN ; 16) ASUINYMPÄRISTÖ; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; JOUSTAVUUS; ASUINRAKENTAMINEN; OVET; REITIT; ASUNNOT; ASUNTOSUUNNITTELU; RAKENNUSPIIRUSTUKSET; TILANKÄYTTÖ; MONINAISKÄYTTÖ; KERROSTALOT; MUUNNELTAVUUS; HUONEISTOT; YHTEISTILAT; ASUNTOTUOTANTO; ELINKAARI; ELÄMÄNKAARI; ASUINALUEET; ASUINRAKENNUKSET; PIENTALOT https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/ /22911/joustavat_asuinymparistot.pdf?sequence=1&isallowed=y (pdf-julkaisu) 61 JÄRVINEN, Seppo 614.8; KUBI Järvinen, Seppo Väestönsuojelu Helsingin suojana / Seppo Järvinen, Jari J. Markkanen Helsinki : Helsingin kaupungin pelastuslaitos, s. : kuv. ISBN Sammanfattning. - Summary VÄESTÖNSUOJELU; SOTA; TALVISOTA; JATKOSOTA; EVAKUOINTI; VARAUTUMINEN; KEMIALLISET ASEET; VÄESTÖNSUOJAT; PELASTUSTOIMI; JÄRJESTÖT; KOULUTUS; HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT; HÄLYTYKSET; HÄLYTTIMET; SUOJALAITTEET; SUOJAUS; SUOJAVAATETUS; HELSINKI 614; 641; KUBI Kaipainen, T. Prevalence of risk of malnutrition and associated factors in home care clients [Artikkeli] The Journal of Nursing Home Research; (1): KOTIHOITO; RAVITSEMUS; ALIRAVITSEMUS; VANHUKSET; IKÄÄNTYNEET (pdf-artikkeli) 620.9; 631; KUBI Kallio, Jaakko Lietelannan biokaasutus - kuljetusetäisyydet ja energiatase [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, 2015 Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos BIOKAASU; BIOENERGIA; LANTA; KULJETUS; ETÄISYYS; LOGISTIIKKA; MAATILAT; KARJATALOUS; ENERGIATALOUS; ENERGIATASE https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (tiivistelmä, ei vielä kokotekstiä) 332; 656; 625; KUBI Kalliomaa, Tuukka Julkisten liikenneinvestointien kapitalisoituminen maan arvoon kaupunkialueilla [Elektroninen aineisto] : kuinka arvioida liikenneinvestointien vaikutuksia? Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu MAANARVO; KAUPUNKIMAA; LIIKENNE; INVESTOINNIT; MAANVUOKRA; KAUPUNGIT; MAANKÄYTTÖ; MAAKAUPPA; MARKKINAT; METRO; LIIKENNEMELU; HELSINKI; TUNNELIT; RAITIOTIELIIKENNE; TAMPERE https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97840/gradu pdf?sequence=1 (verkkojulkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 342; KUBI Kamunen, Annika Kansalaistamisen edellytykset [Elektroninen aineisto] : oikeusvertaileva tutkimus Suomen ja Ranskan välillä Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KANSALAISUUS; MAAHANMUUTTO; ULKOMAALAISET; OIKEUSVERTAILU; SUOMI; RANSKA; KOTOUTUMINEN; EDELLYTYKSET; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; KAKSOISKANSALAISUUS +Suomen+ja+Ranskan+v%C3%A4lill%C3%A4 (verkkojulkaisu) 33; 31 Kansantalouden tilinpito [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, (Suomen virallinen tilasto / Tilastokeskus. Kansantalouden tilinpito, ISSN ) KANSANTALOUDEN TILINPITO; BRUTTOKANSANTUOTE; PÄÄOMA; KANSANTALOUS; ARVONLISÄYS; HUOLTOTASE; INVESTOINNIT; JULKISET MENOT; KANSANTULO; KANSANTUOTE; KULUTUS; KYSYNTÄ; PÄÄOMANMUODOSTUS; SÄÄSTÄMINEN; TARJONTA; TULOT; TUOTANTO; TYÖLLISYYS; ULKOMAANKAUPPA; VAIHTOTASE; VELAT; VELKAANTUMINEN; VEROASTE; TILASTOT (verkkojulkaisu) SAR KANTOLA, Liisa Kantola, Liisa Kävelykierros alueidenkäytön suunnittelumenetelmänä : kokeilu Oulunsalon kunnassa / Liisa Kantola, Liisa Koski-Ahonen Oulu : Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, , [28] s. : kuv., kartt. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste, ISSN ; 23) ALUEIDENKÄYTTÖ; SUUNNITTELUMENETELMÄT; KÄVELY; ASUKKAAT; ALUESUUNNITTELU; OSALLISTUVA SUUNNITTELU; OSALLISTAMINEN; OULUNSALO 316 ; 656; KUBI Kantola, Vappu Toiseuden kokemuksia julkisessa kaupunkitilassa [Elektroninen aineisto] : pyöräilijän autoetnografia Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö PYÖRÄILIJÄT; PYÖRÄILY; KOKEMUKSET; TOISEUS; KAUPUNKITILA; AUTOT; JULKISET TILAT; POLKUPYÖRÄT; KADUT; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; JALANKULKIJAT; JALANKULKU; LIIKENNEVÄYLÄT; TAMPERE (verkkojulkaisu) 304; KUBI Kaski, Bia Palveluiden toimivuus [Elektroninen aineisto] : lähipalvelut Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen esimiesten ja kuntalaisten kokemana Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. - Summary SOSIAALIPALVELUT; SOSIAALIPOLITIIKKA; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; PORI; LÄHIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; PERUSTURVA; PALVELUNTUOTTAJAT; SAATAVUUS; SAAVUTETTAVUUS; TOIMIVUUS; OSALLISUUS https://tampub.uta.fi/handle/10024/97151 (verkkojulkaisu)

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu Lukusali KASSO, Matti Kasso, Matti Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen 2. uud. p., Helsinki : Talentum, XIV, 516 s. ISBN ASUNTOKAUPPA; KIINTEISTÖNKAUPPA; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; KIINTEISTÖT; ASUNTO-OSAKKEET; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; OSAKKEET; OSAKEPÄÄOMA; OSAKELUETTELOT; OSAKKAAT; YHTIÖVASTIKE; LUNASTUS; KUNNOSSAPITO; YHTIÖJÄRJESTYS; ISÄNNÖITSIJÄ; HUONEENVUOKRA; HUONEENVUOKRALAINSÄÄDÄNTÖ; VUOKRASOPIMUKSET; ASUNNOT; LIIKEHUONEISTOT; HUONEISTOT; ALIVUOKRALAISET; VUOKRAUS; RAKENTAMINEN; RAKENNUSLUVAT; KAAVOITUS; IRTAIMEN KAUPPA; KUNTOTARKASTAJAT; KAUPPAKIRJAT; VIRHEET; ASUMISTUKI; ARAVAJÄRJESTELMÄ; ARAVA-ASUNNOT; ASUMISOIKEUSASUNNOT; HITAS; ASUNTOSÄÄSTÄMINEN; VALTIONTAKAUS; KORKOTUKI; VEROTUS; KIINTEISTÖVERO; VARAINSIIRTOVERO; PERINTÖVERO; LAHJAVERO; TULOVERO; LUOVUTUSVOITOT; ELINKEINOTULOT; ARVONLISÄVERO; YHTEISOMISTUS; AVIOPUOLISOT; KUOLINPESÄ; VAJAAVALTAISET; ULOSMITTAUS; VELKAJÄRJESTELY; YRITYSSANEERAUS; KONKURSSI; TAKAISINSAANTI; PANTTAUS; VALTUUTUS; PÄTEMÄTTÖMYYS; KOHTUULLISTAMINEN; OIKEUSTAPAUKSET 342; 352(-28); KUBI Kause, Eeva Kuntien välinen yhteistyö kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, XII, 81 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNNAT; YHTEISTYÖ; ITSEHALLINTO; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAN TOIMIALA; TEHTÄVÄT; JULKINEN VALTA; PERUSOIKEUDET; KUNTAYHTYMÄT; MAAKUNTALIITOT; SOPIMUKSET; DEMOKRATIA; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; SUORA DEMOKRATIA; PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; KUNTALAKI; TOIMIVALTA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97499/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 07; KUBI Kesti, Heli Ahvenanmaa [Elektroninen aineisto] : diskurssianalyyttinen tarkastelu Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, tiedotusoppi AHVENANMAA; LEHDISTÖKIRJOITTELU; SANOMALEHDET; SAARIJÄRVI; DISKURSSIANALYYSI; SUOMENRUOTSALAISET; TOISEUS; ERILAISUUS; MANNER-SUOMI; VÄHEMMISTÖT; RUOTSINKIELISET; MEDIATUTKIMUS; JOUKKOVIESTIMET; ITSEHALLINTO; UUTISOINTI https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97686/gradu b.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KIINTEISTÖALAN 34(094); 332; KUBI Kiinteistöalan lakikirja. 1 / Jaana Anttila-Kangas... [et al.] Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, s. ISBN (Kiinteistöalan lakikirja, ISSN ) LAKIKOKOELMAT; KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖNKAUPPA; KIINTEISTÖNVÄLITYS; KIINTEISTÖREKISTERIT; KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; VUOKRAUS; OSAKEYHTIÖT; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; ASUNTOKAUPPA; PERINTÄ; OIKEUDENKÄYNTI; VAHINGONKORVAUS; ARAVAJÄRJESTELMÄ; KORKOTUKI; VALTIONTAKAUS; ASUMISTUKI; AVUSTUKSET; LAIT

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 16 34(094) Lukusali KIINTEISTÖALAN 34(094); 332; KUBI Kiinteistöalan lakikirja. 2 / Jaana Anttila-Kangas...[et al.] Helsinki : Suomen kiinteistöliitto : Kiinteistöalan kustannus, s. ISBN (Kiinteistöalan lakikirja, ISSN ) KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖT; LAKIKOKOELMAT; KIRJANPITO; TULOVERO; VARALLISUUSVERO; ENNAKKOPERINTÄ; ARVONLISÄVERO; VEROTUSMENETTELY; VARAINSIIRTOVERO; KIINTEISTÖVERO; TYÖSOPIMUKSET; TYÖSUHDE; PALKAT; SOSIAALITURVA; ELÄKKEET; TYÖAIKA; VUOSILOMA; VUOROTTELUVAPAA; TYÖSUOJELU; TYÖTURVALLISUUS; KOULUTUS; NUORET TYÖNTEKIJÄT; HENKILÖTIEDOT; YKSITYISYYS; TYÖTTÖMYYSTURVA; TYÖRAUHA; YHTEISTOIMINTA; SÄHKÖTURVALLISUUS; PAINELAITTEET; KEMIKAALIT; NUOHOUS; ILMANVAIHTOLAITTEET; ENERGIA; YMPÄRISTÖ; TURVALLISUUS; PELASTUSTOIMINTA; LAIT 34 Lukusali KILPAILUOIKEUDELLINEN 347.7; KUBI Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2014 = Konkurrensrättslig årsbok 2014 = Competition Law yearbook 2014 / päätoimittaja Arttu Mentula Helsinki : Kilpailuyhdistys, s. : kuv. 13. vsk KILPAILUOIKEUS; VUOSIKIRJAT 1. Recent developments in UK competition law / Richard Eccles 2. Recent developments in German competition law / Jörg Wittig, Fabian von Busse 3. EU:n kilpailuoikeuden modernisaatio - mikä muuttui ja mihin suuntaan? / Petri Kuoppamäki 4. An insight into the communication from the European Commission on ten years of enforcement of EU antitrust enforcement under regulation 1/2003: achievements and future perspectives / Alexander Italianer 5. Ten years' experience with regulation 1/2003: ten comments / John Ratliff 6. The principle of national procedural autonony and the fines imposed by national competition authorities for infringements of EU competition law / Rafael Allendesalazar ; Paloma Martinez-Lage 7. EU:n kilpailunormien täytäntöönpanoasetuksen kymmenvuotistaival - mitä seuraavaksi? / Ilkka Aalto-Setälä 8. The judgment of the EU General Court in Intel and the so-called 'more economic approach' to abuse of dominance / Wouter P.J. Wils 9. Viimeaikaista määräävää markkina-asemaa koskevaa kotimaista oikeuskäytäntöä / Satu-Anneli Kauranen 10. Sääntelytaakan vähentäminen - kilpailun edistäminen / Kalle Määttä 11. Näkökulmia EU:n uusista hankintadirektiiveistä ja niiden vaikutuksista paikallishallinnon hankintaviranomaisiin / Katariina Huikko 12. Oikeustapauskatsaus kilpailu- ja markkinaoikeudellisissa asioissa - Suomi, Ruotsi ja EU / Pertti Virtanen 13. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä julkisissa hankinnoissa 2014 / Mika Pohjonen SÄÄTIÖ KINNULA, Petra 36; 614; KUBI Kinnula, Petra Miten sote-uudistus toteutetaan? / Petra Kinnula, Teemu Malmi, Erkki Vauramo Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, s. : kuv., taul. ISBN (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, ISSN ; 91) Myös verkkojulkaisuna SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; MAAKUNNAT; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; ELINAJANODOTE; KUOLEMANSYYT; SAIRASTAVUUS; PALVELUTARVE; SAIRAANHOITOPIIRIT; HENKILÖSTÖ; VANHUSPALVELUT; PITKÄAIKAISHOITO; TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT; DEMENTIA; ALUEELLISET EROT; LAITOSHOITO; SAATTOHOITO; KUNTOUTUS; VANHUKSET; LABORATORIOT; LABORATORIOTUTKIMUS; KUVANTAMINEN; LEIKKAUSHOITO; IKÄÄNTYMINEN; VÄESTÖENNUSTEET; ERIKOISSAIRAANHOITO; PALVELUJÄRJESTELMÄT; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; SÄÄSTÖ; TILASTOT (PDF-JULKAISU)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 17 SAR KISKONEN, Aleksandra Kiskonen, Aleksandra Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus Turku : Turun yliopisto, XXVII, 178 s. ISBN (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A, ISSN ; 135) Väitöskirja: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. - Abstract SOPIMUKSET; LIITTYMINEN; LOPETUS; RAKENNE; YHTEYDET; YHTEENKUULUVUUS; VUOKRASOPIMUKSET; ALIVUOKRALAISET; SÄHKÖMARKKINAT; VESIHUOLTO; ALIHANKINTA; TAKAUS; KULUTTAJANSUOJA; TYÖSUHDEASUNNOT; RAHOITUS; LEASING; TIETOJÄRJESTELMÄT 342; 349.4; 352(-28); KUBI Kivi, Nina Rakennusvalvontatehtävien ylikunnallistaminen [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, X, 73 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus RAKENNUSVALVONTA; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; ITSEHALLINTO; YHTEISTYÖ; TEHTÄVÄT; NORMIT; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; RAKENNUSTARKASTUS; HISTORIA; LUVAT; RAKENNUSLUVAT; RAKENNUSTARKASTAJAT; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; VELVOITTEET; ISÄNTÄKUNTAMALLI; OSTOPALVELUT; KUNTAYHTYMÄT; KUNNALLISET LIIKELAITOKSET; YKSITYISTÄMINEN https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97095/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 338(-77); 332; 656; KUBI Kivistö-Haverinen, Katri Lentoaseman merkitys aluekehittämisessä [Elektroninen aineisto] : tulevaisuus syntyy tekemällä Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kunta- ja aluejohtaminen ALUEKEHITYS; LENTOASEMAT; KILPAILUKYKY; SAAVUTETTAVUUS; YRITYKSET; SIJOITUS; LIIKENNEYHTEYDET; MATKUSTUS; LENTOKENTÄT; LENTOLIIKENNE; TAMPERE; TAMPEREEN SEUTU; PIRKKALA; LIIKENNEJÄRJESTELMÄT; SIJAINTI; ALUETALOUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97616/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 32; KUBI Koivukoski, Tomi Ympäristöteemat- ja puhe eduskuntapuolueiden poliittisissa ohjelmissa [Elektroninen aineisto] Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta PUOLUEET; PUOLUEOHJELMAT; OHJELMAT; YMPÄRISTÖPOLITIIKKA; PUHE; SISÄLLÖNANALYYSI; DISKURSSI; DISKURSSIANALYYSI; VIESTINTÄ; TEEMAT; KESTÄVÄ KEHITYS; YMPÄRISTÖONGELMAT; YMPÄRISTÖTIETOISUUS; YMPÄRISTÖOHJELMAT sissa+ohjelmissa (verkkojulkaisu) Koivunen, Tuija Sukupuolten tasa-arvo yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa [Elektroninen aineisto] = Jämställdhet vid rekrytering av personer till företagens högsta ledning Helsinki : [Sosiaali- ja terveysministeriö], s. : kuv. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 5) Sammandrag. - Summary YRITYSJOHTAJAT; REKRYTOINTI; TASA-ARVO; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; PÖRSSIYHTIÖT; VALTIONYHTIÖT; HALLITUKSET; JÄSENET (pdf-julkaisu)

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 352.9; KUBI Kojo, Laura Kylä ja kulttuuri [Elektroninen aineisto] : paikalliset tapahtumat osana kylätoimintaa Pudasjärven Livon kylässä Oulu : Oulun yliopisto, [4], 95, [9] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Maantieteen laitos KYLÄTOIMINTA; PAIKALLISUUS; KULTTUURITAPAHTUMAT; MAASEUTU; SOSIAALINEN PÄÄOMA; YHTEISÖLLISYYS; KYLÄT; TAPAHTUMAT; ELINVOIMAISUUS; KESÄASUKKAAT; PAIKALLISYHTEISÖT; KEHITTÄMINEN; KYLÄSUUNNITTELU; KYLÄSUUNNITELMAT; PUDASJÄRVI (pdf-julkaisu) 304; 36; KUBI Kokkola, Tiia Erityisesti lähiympäristönsä arvoiset [Elektroninen aineisto] : kehitysvammaisten toimijuuden rakentuminen laitoshoidon purkamisen prosessissa Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [2] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract KEHITYSVAMMAISET; KEHITYSVAMMAHUOLTO; VAMMAISUUS; VAMMAISPALVELUT; TOIMIJUUS; LAITOSHOITO; PURKAMINEN; VAMMAISPOLITIIKKA; LÄHIYMPÄRISTÖ; ITSEMÄÄRÄÄMINEN; ASIAKIRJAT; HERMENEUTIIKKA; PARADIGMAT; TUKIPALVELUT (pdf-julkaisu) Kolehmainen, Marjo Satiiriset Itse valtiaat [Elektroninen aineisto] : poliittinen huumori suomalaisessa julkisuudessa Tampere : Aalto University ; Tampereen yliopisto, s. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1574) Väitöskirja. - Abstract (pdf-julkaisu) 004; 36; 614; KUBI Kontio, Tuula Liikkuvien hyvinvointipalveluiden tiedontarpeet [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [5] s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. - Abstract LIIKKUVAT PALVELUT; HYVINVOINTIPALVELUT; LÄHIPALVELUT; TIEDONTARVE; TIEDONHALLINTA; MONIPALVELUAUTOT; SUUN TERVEYDENHUOLTO; SILMÄTAUDIT (pdf-julkaisu) 004; 336; 352; KUBI Korhola, Henri Prosessimallintaminen ja kuntapalvelujen kehittäminen [Elektroninen aineisto] Joensuu : Itä-Suomen yliopisto, v, 64, [5] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos. - Abstract KUNNALLISET PALVELUT; PROSESSIT; MALLINTAMINEN; PALVELUSETELIT; LASTEN PÄIVÄHOITO; SÄHKÖINEN ASIOINTI; PÄIVÄHOITO; AVOIN LÄHDEKOODI (pdf-julkaisu)

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Korhonen, Panu Osayleiskaavaprosessi - käytäntöjä ja kokemuksia [Elektroninen aineisto] : esimerkkinä Haapaveden Vatjusjärven osayleiskaava Oulu : Oulun yliopisto, , [126] s. : kuv., kartt. Diplomityö : Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio KAAVOITUS; PROSESSIT; ALUEIDENKÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; YLEISKAAVAT; YLEISKAAVOITUS; RANTARAKENTAMINEN; VYÖHYKKEET; RAKENTAMINEN; MITOITUS; MUINAISJÄÄNNÖKSET; ARKEOLOGIA; KULTTUURIYMPÄRISTÖ; RAKENNUSSUOJELU; LUONTOKOHTEET; OSAYLEISKAAVOITUS (pdf-julkaisu) 002; 004; KUBI Koski, Heli Avoimen tiedon vaikuttavuus - esitutkimus [Elektroninen aineisto] Helsinki : [Valtiovarainministeriö], [4], 31 s. : kuv. ISBN (Valtiovarainministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 15a) Sammandrag. - Abstract AVOIN TIETO; TIEDONKERUU; TIETOVARANNOT; VAIKUTTAVUUS; HYÖDYNTÄMINEN; JULKINEN HALLINTO (pdf-julkaisu) 008; 659; KUBI Koski, Krista Käyttäjäkeskeisyys strategiadokumenteissa [Elektroninen aineisto] : tarkastelussa kunnalliset kulttuuristrategiat Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KULTTUURI; STRATEGIAT; KÄYTETTÄVYYS; KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS; VIESTINTÄ; KULTTUURITOIMI; KUNNAT; MAAKUNTALIITOT; VISUAALINEN VIESTINTÄ +Tarkastelussa+kunnalliset+kulttuuristrategiat (verkkojulkaisu) SAR KOTOLA, Jyrki 556; 628.1/.3; KUBI Kotola, Jyrki Kaupunkialueiden hydrologia : valunnan ja ainehuuhtouman muodostuminen rakennetuilla alueilla. Osa 1. Kirjallisuustutkimus / Jyrki Kotola, Jyrki Nurminen Espoo : Helsinki University of Technology, s. : kuv., taul. ISBN (Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja, ISSN ; 7) Myös verkkojulkaisuna. - Abstract KAUPUNGISTUMINEN; HYDROLOGIA; KAUPUNGIT; HULEVESI; VALUMAVESI; VALUMA; VEDENLAATU; LUMI; VESI; POHJAVESI; RAKENNETTU ALUE; KIRJALLISUUSKATSAUS (pdf-julkaisu)

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Tulevaisuuden sivistyskunta

Tulevaisuuden sivistyskunta Tulevaisuuden sivistyskunta Maailmanpyörä: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapoje n muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Arvojen muutokset Monikulttuuristumi nen Asukkaat ja yhteisöt

Lisätiedot

Kuprusta sotkuun mistä uusi suunta kuntauudistukselle? Yrjö Hakanen Paikallispolitiikan seminaari 22.9.2013 Turussa

Kuprusta sotkuun mistä uusi suunta kuntauudistukselle? Yrjö Hakanen Paikallispolitiikan seminaari 22.9.2013 Turussa Kuprusta sotkuun mistä uusi suunta kuntauudistukselle? Yrjö Hakanen Paikallispolitiikan seminaari 22.9.2013 Turussa Kataisen hallituksen ohjelma Työssäkäyntialueiden perusteella suurkunnat, jotka kykenevät

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki Benjamin Strandberg, Asiantuntija Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollosta Euroopassa Pohjoismaiden ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous 30.-31.8.2016, Kokkola Maakuntauudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntauudistus ja hyvinvointi Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit

Lisätiedot

Pohjois Karjalan Sotetuotantoalue. Pekka Kuosmanen 1.9.2014

Pohjois Karjalan Sotetuotantoalue. Pekka Kuosmanen 1.9.2014 Pohjois Karjalan Sotetuotantoalue Pekka Kuosmanen 1.9.2014 MIKSI SOTE RAKENNEUUDISTUS? Talouden kestävyysvaje Peruspalvelut rapautuneet ESH/PTH/SOS rajapinnat ongelmana Tietotekniikan ongelmat 23.3.2014

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Pohjola numeroina 2004

Pohjola numeroina 2004 Pohjola numeroina 2004 Pohjola numeroina 2004 Pohjoismaiden ministerineuvosto Kansi: Kjeld Brandt Grafisk Tegnestue ApS, Kööpenhamina Paino: Scanprint, Århus Painos: 4 000 Pääasialliset tietolähteet: Kansalliset

Lisätiedot

Mikä on tämän päivän johtamisen todellisuus?

Mikä on tämän päivän johtamisen todellisuus? Johtamisen uudet kysymykset ja rakenteet kuntasektorilla 28.10.2014 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Mikä on tämän päivän johtamisen todellisuus? Näkemys 1: Monelta suunnalta on suitsia

Lisätiedot