Uutuusluettelo Nyförvärv 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015"

Transkriptio

1 4/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 4/ Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: EURO AGRICULTURE 31; 631; 639 Agriculture, forestry and fishery statistics : 2014 edition / European Commission, Eurostat Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN MAATALOUS; MAATALOUSPOLITIIKKA; MAATALOUSTUOTANTO; MAATILAT; KALATALOUS; KALASTUS; KALANVILJELY; METSÄTALOUS; METSÄTEOLLISUUS; TILASTOT; EUROOPAN UNIONI (pdf-julkaisu) 36; 65.01; KUBI Alajoutsijärvi, Johanna Julkisten sosiaalipalveluiden johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistuvissa organisaatioissa [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, [3], 105 s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö SOSIAALITYÖ; MUUTOS; TOIMINTAYMPÄRISTÖ; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; JOHTAMINEN; HYVINVOINTIPALVELUT; ASIANTUNTIJUUS; SOSIAALITYÖNTEKIJÄT; STRATEGINEN JOHTAMINEN; TIETÄMYKSENHALLINTA; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (pdf-julkaisu) 37 Lukusali AMMATTIKORKEAKOULULAKI 377; 378; KUBI Kosonen, Jonna Ammattikorkeakoululaki Helsinki : Kauppakamari, s. ISBN KOULUTUSJÄRJESTELMÄT; AMMATTIKORKEAKOULUT; LAINSÄÄDÄNTÖ; UUDISTUKSET; OSAKEYHTIÖT; TOIMIELIMET; TOIMIVALTA; VAROJENJAKO; KIRJANPITO; TILINPITO; TILINPÄÄTÖS; TILINTARKASTUS; VEROTUS; TULOSOHJAUS; RAHOITUS; ORGANISOINTI; ESTEELLISYYS; ASIAKIRJAJULKISUUS; ARKISTOINTI; MUUTOKSENHAKU; VIRKAVASTUU; OPISKELIJAT; OIKEUDET; TUTKINNOT; OPISKELU; OPETUS; MAKSUTTOMUUS; OPPILASARVOSTELU; OPISKELIJAVALINNAT; SOVELTUVUUS; ESTEETTÖMYYS; OPETTAJAT; KELPOISUUS; KELPOISUUSEHDOT; TYÖSUHDE; PALVELUSSUHDE; TYÖSOPIMUKSET; MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET; IRTISANOMINEN; LOMAUTUS; VAHINGONKORVAUSVASTUU

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 2 352(-2); 336; 352; KUBI Antila, Anni Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi [Elektroninen aineisto] / Anni Antila, Jarmo Asikainen, Koski Arto Helsinki : Suomen kuntaliitto s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu KUNTALIITOKSET; KRIISIKUNNAT; KRITEERIT; ARVIOINTIMENETELMÄT; AVUSTUKSET; KUNNALLISTALOUS (pdf-julkaisu) 352(-2); 65.01; KUBI Anttila, Panu Harvojen osaaminen punnitsee massojen edun [Elektroninen aineisto] : kunnanvaltuutettujen näkemyksiä hypoteettisen kuntaliitoksen vaikutuksista johtamisen rooleihin Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kunta- ja aluejohtaminen KUNTALIITOKSET; JOHTAMINEN; KUNNANVALTUUTETUT; VALTUUTETUT; ROOLIT; HALLINTA; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; KUNNALLISHALLINTO; LUOTTAMUSHENKILÖT; VIRANHALTIJAT; TAPAUSTUTKIMUS; TEEMAHAASTATTELU; TAMPERE; PIRKKALA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97146/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 711; 336; 352; KUBI Aronen, Kauko Svensk stadspolitik [Elektroninen aineisto] : Granskning enligt innehållet i Sören Häggroths rapport Svensk Storstadspolitik Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN Kuntaliiton verkkojulkaisu KAUPUNKIPOLITIIKKA; SUURKAUPUNGIT; KUNNALLISTALOUS; VEROTULOJEN TASAUS; LIIKENNEVÄYLÄT; JOUKKOLIIKENNE; ASUNTOPOLITIIKKA; INFRARAKENTAMINEN; RAHOITUS; SEGREGAATIO; SOSIAALINEN KESTÄVYYS; SUOMI; RUOTSI (pdf-julkaisu) 651.5; KUBI Asiakirjahallinnan kehittämisohjelma [Elektroninen aineisto] / [tiedustelut: Jussi Jääskeläinen] ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. (Arkistojulkaisuja / Helsingin kaupunki, Tietokeskus, ISSN ; 2015, 1) Sammandrag ARKISTOT; ASIAKIRJAHALLINTO; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; DIGITOINTI; ARKISTOTOIMI; KONSERVOINTI; HELSINKI (pdf-julkaisu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti-kesäkuussa 2015 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 27) VUOKRAT; VUOKRA-ASUNNOT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu)

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu /.3; 34; KUBI Belinskij, Antti Vesihuoltolakiopas 2015 [Elektroninen aineisto] / Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, s. ISBN (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, ISSN X ; 2015, 5) Sammandrag VESIHUOLTO; VESIHUOLTOLAKI; OPPAAT; SOVELTAMINEN; VESIHUOLTOLAITOKSET; KUNNAT; TEHTÄVÄT; VELVOLLISUUDET; VESIJOHTOVERKOT; VIEMÄRÖINTI; HULEVESI; SOPIMUKSET; KULUTTAJANSUOJA; VIRHEET; VAHINGONKORVAUS; VESIMAKSUT; MAKSUT; TOIMINTAKERTOMUKSET; TIETOJÄRJESTELMÄT (pdf-julkaisu) 342.7; 341 Betten, Lammy The protection of fundamental social rights in the European Union / Lammy Betten, Delma Mac Devitt London : Kluwer Law International, xi, 292 s. ISBN SOSIAALISET OIKEUDET; PERUSOIKEUDET; EUROOPPAOIKEUS; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; EU-OIKEUS; EUROOPAN SOSIAALINEN PERUSKIRJA; IHMISOIKEUDET; EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS 614; KUBI Borg, Anne-Mari Early detecting of children s mental health problems [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tampere University Press, , [42] s. : kuv. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1570) Diss.: Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. - Tiivistelmä MIELENTERVEYSTYÖ; LAPSET; LAPSEN KEHITYS; MIELENTERVEYSHÄIRIÖT; TUNNISTAMINEN; VARHAINEN PUUTTUMINEN; PERUSTERVEYDENHUOLTO; DIAGNOSTIIKKA; PSYKOMETRIIKKA; ITSEARVIOINTI; LASTENPSYKIATRIA; KYSELYTUTKIMUS (pdf-julkaisu) 316 ; 365; KUBI Borg, Pekka Yksinasuvien helsinkiläisten kokema hyvinvointi [Elektroninen aineisto] / Pekka Borg ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 3) YKSINELÄJÄT; HYVINVOINTI; TOIMEENTULO; KOETTU TERVEYS; ASUMINEN; TURVALLISUUS; ONNELLISUUS; HENKINEN HYVINVOINTI; YKSINÄISYYS; TYYTYVÄISYYS; HELSINKI (pdf-julkaisu) 36; 314; KUBI Bridging the gap between academics and policy makers [Elektroninen aineisto] : thematic meeting report and policy guidance from a Council of Europe/European Academic Network on Romani Studies funded International Seminar : Gypsy, Traveller and Roma Health and Social Work Engagement : 4th December 2014 / principal authors: Margaret Greenfields, Sarah Cemlyn, Jenni Berlin Kuopio : University of Eastern Finland, s. : kuv. This document has been produced using funds of a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe KULKURIT; ROMANIT; TERVEYDENTILA; TERVEYSTARKASTUKSET; TERVEYDENHUOLTO; SUOSITUKSET; SOSIAALITYÖ; SYRJÄYTYMINEN; EUROOPPA (pdf-julkaisu)

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 349.6; KUBI Britschgi, Noora Perustilaselvitys direktiivilaitosten ympäristölupaharkinnassa ja pilaantuneen ympäristön puhdistamista koskevassa sääntelyssä [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, XVI, 88 s. Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus YMPÄRISTÖN TILA; YMPÄRISTÖLUVAT; VAARALLISET AINEET; SAASTUMINEN; PUHDISTUS; PILAANTUMINEN; ENNALLISTAMINEN; LUVAT; HARKINTA; KIELLOT; EU-OIKEUS; KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ; KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖOIKEUS; ALANKOMAAT; ISO-BRITANNIA; SAKSA; RANSKA; RUOTSI; YMPÄRISTÖVAHINGOT; YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI; YMPÄRISTÖOIKEUS; PÄÄSTÖT; TEOLLISUUS; OIKEUSPERIAATTEET; MAAPERÄN SAASTUMINEN; VESIEN SAASTUMINEN; POHJAVESI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155537/perustil.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 373; 659; 004; KUBI Brännare, Perttu Sosiaalisen median hyödyntäminen peruskouluopetuksessa [Elektroninen aineisto] / Perttu Brännare, Arto Moilanen Oulu : Oulun yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Luokanopettajan koulutus SOSIAALINEN MEDIA; PERUSKOULU; PERUSOPETUS; TIETOKONEAVUSTEINEN OPETUS; TIETOTEKNIIKKA; VIESTINTÄTEKNIIKKA; TIETOVERKOT; OPETUS; WEB 2.0; OPETUSSUUNNITELMAT; KOULUT; RESURSSIT (pdf-julkaisu) EURO COMMITTEE OF THE REGIONS 06; 327 Milestones in the history of the Committee of the Regions / European Union. Committee of the Regions Brussels : European Union, Committee of the Regions (Alueiden komitea), s. : kuv. HISTORIIKIT; ALUEIDEN KOMITEA (pdf-julkaisu) 31 DANMARK 31; 352; 336 Danmark i forandring : udvikling i lokal balance : analyserapport [København] : Kommunernes landsforening, s. ISBN MUUTOS; KUNNAT; VÄESTÖNKEHITYS; VÄESTÖRAKENNE; ASUTUSRAKENNE; ASUMINEN; TUOTTAVUUS; TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖMARKKINAT; PENDELILIIKENNE; KOULUTUSRAKENNE; TYÖTTÖMYYS; ELINKEINORAKENNE; TERVEYS; ELINAJANODOTE; HYVINVOINTI; TERVEYDENHUOLTO; VANHUSTENHUOLTO; KOTIPALVELUT; LASTENSUOJELU; ASUNNOTTOMUUS; KUNNALLISTALOUS; PALVELUTASO; KUNNALLISVEROTUS; TULOT; TULONJAKO; KAUPUNGISTUMINEN; TILASTOT; TANSKA (pdf-julkaisu (Pixiudgave)) VP-ASIAKIRJAT EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES 061.2; 34 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014 / [Petri Jääskeläinen] Helsinki : Edita, s. : kuv. (Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan, ISSN ) K 3/2015 vp EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHET; KERTOMUKSET; VUOSIKERTOMUKSET

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 5 36; 614; KUBI Eksoten asiakastyytyväisyystutkimus [Elektroninen aineisto] : asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa palveluun Lappeenranta : Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, 2015 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI; ASIAKASTYYTYVÄISYYS; ENSIHOITO; AIKUISSOSIAALITYÖ; ERIKOISSAIRAANHOITO; VUODEOSASTOT; KESKUSSAIRAALAT; PÄIVYSTYS; TERVEYSASEMAT; MIELENTERVEYSTYÖ; PÄIHDETYÖ; VAMMAISPALVELUT; POTILAAT; TYYTYVÄISYYS 1. [Uusi osakohde] Linkit: (Eksote > Tutkimus ja kehittäminen > Tutkimuksia ja julkaisuja) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96576/ensihoito%20raportti%20lopullinen.pdf?sequence=1 (Eksoten ensihoidon asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48206/eksote%20aikuissosiaalityo%20sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48932/eksote%20erikois%20sh%20vuodeosastot%20raportti%20s ahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten erikoissairaanhoidon vuodeosastojen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52826/eksote%20paivystys%20lopullinen_sahkoinen.pdf?seque nce=1enta (Eksoten Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/45512/eksote%20terveysasemaraportti_sahkoinen.pdf?sequenc e=1 (Eksoten terveysasemien asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/42956/eksote%20vuodeosastot%20sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten terveysasemien vuodeosastojen asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/55189/mtp_sahkoinen.pdf?sequence=1 (Eksoten mielenterveysja päihdetyön asiakastyytyväisyystutkimus) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68681/vammaispalvelut%20raportti%20sahkoinen.pdf?sequence= 1 (Eksoten vammaispalvelujen asiakastyytyväisyystutkimus) SAR EKSTRÖM, Bo-Erik Ekström, Bo-Erik Näin sote saadaan toimimaan [Pienpainate] : 16 perustelua uudelle piirikuntamallille / Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Mika Pohjonen Helsinki : Elinkeinoelämän valtuuskunta, s. (EVA-analyysi, ISSN ; 46) ; 31; KUBI Energian hankinta ja kulutus [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus (Suomen virallinen tilasto. Energian hankinta ja kulutus, ISSN X) ENERGIA; ENERGIALÄHTEET; ENERGIANKULUTUS; ENERGIANTUOTANTO; KAUKOLÄMMITYS; KIVIHIILI; MAAKAASU; POLTTOAINEET; PÄÄSTÖT; SÄHKÖ; SÄHKÖNTUOTANTO; TUONTI; TURVE; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; VESIVOIMA; VIENTI; YDINENERGIA; ÖLJY; TILASTOT (verkkojulkaisu) 373; 8; KUBI Engberg, Charlotta Samvaro, språkanvändning och attityder [Elektroninen aineisto] : svenskspråkiga elevers syn på att gå i en samlokaliserad skola / Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Språk och kulturvetenskapernas didaktik Turku : Åbo Akademi, , [3] s. KOULUT; KAKSIKIELISYYS; SUOMENKIELISET; RUOTSINKIELISET; YHTEISTILAT; RUOTSIN KIELI; SUOMEN KIELI; ASENTEET; OPPILAAT; KIELIKYLPY https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103476/engberg_charlotta.pdf?sequence=2 (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Engsbo, Hannele Hankintamenettelyn keskeyttäminen [Elektroninen aineisto] Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta HANKINTA; KESKEYTTÄMINEN; JULKISET HANKINNAT; OIKEUSPERIAATTEET; VIRHEET; ENNALTAEHKÄISY; TARJOUSPYYNTÖ; KILPAILUTTAMINEN (verkkojulkaisu) 378 Erasmus+ [Elektroninen aineisto] : ohjelmaopas Bryssel : Euroopan komissio, s. : kuv. VersioVersioVersio 3 (2015) EU-OHJELMAT; KOULUTUS; KORKEA-ASTEEN KOULUTUS; ERASMUS (pdf-julkaisu) 336; 352; 657; KUBI Eskelinen, Riina-Eveliina Tuloksellisuus ja tilivelvollisuus sopimusohjauksessa tilaaja-tuottaja-toimintatavassa [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, julkinen talousjohtaminen SOPIMUSOHJAUS; TILAAJA-TUOTTAJAMALLIT; TILIVELVOLLISUUS; TULOKSELLISUUS; TRANSAKTIOKUSTANNUKSET; TUOTTEISTUS; HANKINTA; KILPAILUTTAMINEN; SOPIMUKSET; VALVONTA; VASTUU; BUDJETOINTI; KUNNALLISET PALVELUT; SAIRAANHOITOPIIRIT; KUNTALAISET https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97101/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 314; 365; KUBI Eskelä, Elina Housing talent [Elektroninen aineisto] : Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area Helsinki : University of Helsinki, s. : kuv. ISBN (Department of Geosciences and Geography. A, ISSN ; 33) Dissertation: Helsingin yliopisto. - Tiivistelmä MAAHANMUUTTAJAT; AKATEEMINEN TYÖVOIMA; OPISKELIJAT; ASUINYMPÄRISTÖ; ASUMINEN; TYYTYVÄISYYS; SOSIAALISET SUHTEET; TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO; PÄÄKAUPUNKISEUTU; ETNISET VÄHEMMISTÖT; METROPOLIALUEET; HELSINGIN SEUTU https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154683/housing.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) European Civil Society Platform for Lifelong Learning EUCIS-LLL [Elektroninen aineisto] : guidebook to EU decision-making in education and training / [editor in chief: Audrey Frith] s. : kuv. ELINIKÄINEN OPPIMINEN; EU-POLITIIKKA; EU-OHJELMAT; KOULUTUSPOLITIIKKA; TOIMIELIMET; EUROOPAN UNIONI; OPPAAT (pdf-julkaisu) 62 FORSSANDER, Märit 628 Forssander, Märit Stolpe slut : planering och metoder för friskare stolpar [Stockholm] : Svenka Kommunförbundet, , [1] s. : kuv. ISBN ULKOVALAISTUS; PYLVÄÄT; KORROOSIO; VALAISIMET; RUOSTESUOJAUS; KUNNOSSAPITO

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Garza, Olga Yvette Public sector motivation and performance. Observations in the Finnish municipal sector [Elektroninen aineisto] : the City of Helsinki Vaasa : The University of Vaasa, s. Master's Thesis : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta JULKINEN SEKTORI; MOTIVAATIO; MOTIVOINTI; TULOKSELLISUUS; HENKILÖSTÖJOHTAMINEN; TYÖMOTIVAATIO; TEHOKKUUS; TARPEET; ARVOT; HELSINKI +Finnish+Municipal+Sector%3A+The+City+of+Helsinki (verkkojulkaisu) 004; 608; KUBI Goncalves, Jorge Situated crowdsourcing [Elektroninen aineisto] : feasibility, performance and behaviours Oulu : Oulun yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Acta Universitatis Ouluensis / University of Oulu, Faculty of Technology. C. Technica, ISSN ; 535) Dissertation: Oulun yliopisto. - Tiivistelmä JOUKKOÄLY; NÄYTTÖLAITTEET; PAIKALLISUUS; JOUKKOISTAMINEN; KÄYTETTÄVYYS; TEHOKKUUS; MOBIILILAITTEET; JULKISET TILAT (pdf-julkaisu) 35 Lukusali GOVERNMENT 35 Government agencies : practices and lessons from 30 countries / ed. by Koen Verhoest...[et al.] Hampshire : Palgrave Macmillan, xxii, 473 s. : kuv., taul. ISBN JULKINEN HALLINTO; VALTIONHALLINTO; VALTION VIRASTOT; KESKUSHALLINTO; VIRASTOT; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; HALLINNONUUDISTUS; POLIITTISET JÄRJESTELMÄT; AUSTRALIA; IRLANTI; UUSI-SEELANTI; ISO-BRITANNIA; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; YHDYSVALLAT; BELGIA; RANSKA; ITALIA; ESPANJA; PORTUGALI; ITÄVALTA; SAKSA; ALANKOMAAT; SVEITSI; TANSKA; SUOMI; NORJA; RUOTSI; POHJOISMAAT; KROATIA; VIRO; UNKARI; LIETTUA; ROMANIA; SLOVAKIA; HONG KONG; ISRAEL; TANSANIA; PAKISTAN; THAIMAA; EUROOPAN UNIONI 711.5; 91; KUBI Hakala, Karri Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupunkien kehittämistä [Elektroninen aineisto] : täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Oulu : Oulun yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Maantieteen laitos LÄHIÖT; TÄYDENNYSRAKENTAMINEN; YHDYSKUNTARAKENNE; LISÄRAKENTAMINEN; KAUPUNKIUUDISTUS; KAUPUNKIRAKENNE; EHEYTTÄMINEN; PYSÄKÖINTI; OULU; KAUKOVAINIO (pdf-julkaisu) 07; 352; KUBI Hakala, Marianne Kuntauudistuksen tuhokirveistä nikkarin vasaroihin [Elektroninen aineisto] : maakuntalehtien kannanotot kuntauudistukseen Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KUNTAUUDISTUS; ARGUMENTOINTI; SANOMALEHDET; MAAKUNTALEHDET; LEHDISTÖKIRJOITTELU; PÄÄKIRJOITUKSET; JOURNALISMI; POLITIIKANTUTKIMUS; POLITIIKKA; SISÄLLÖNANALYYSI; KUNTARAKENNE; MEDIA; RETORIIKKA; KUNTALIITOKSET kuntalehtien+kannanotot+kuntauudistukseen (verkkojulkaisu)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 8 659; 35; KUBI Hakala, Salli Vallan merkilliset tiedottajat : professionalisaatio ministeriöiden viestinnässä Helsinki : Helsingin yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja / Helsingin yliopisto, ISSN ; 2015, 1) Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. - Abstract MINISTERIÖT; VIESTINTÄ; TIEDOTTAJAT; AMMATILLISTUMINEN; VALTIONHALLINTO; TIEDOTUS; MEDIA; PROFESSIOT; ARGUMENTOINTI; JULKISUUS; JULKINEN HALLINTO; OIKEUSVALTIO; JULKINEN KESKUSTELU; DEMOKRATIA; VALISTUS 342.9; KUBI Hallintolainkäyttö [Elektroninen aineisto] / Mirjami Paso... [et al.] Helsinki : Talentum, 2015 ISBN Käytettävissä IP-tunnistuksella Kuntatalon verkossa. - HALLINTOLAINKÄYTTÖ; HISTORIA; EU-OIKEUS; HALLINTOPÄÄTÖKSET; MUUTOKSENHAKU; HALLINTOVALITUKSET; HALLINTOTUOMIOISTUIMET; LAINKÄYTTÖ; RIITA-ASIAT; RIKOSASIAT; TUOMARIT; TODISTELU; VALITUKSET; OIKEUSTURVA; HALLINTOKANTELU; RIIDAT; KUNNALLISVALITUKSET; VALITUSLUPA; VALITUSOIKEUS; TÄYTÄNTÖÖNPANO; ASIOIDEN KÄSITTELY; SUULLINEN KÄSITTELY; KATSELMUS; TULKKAUS; KÄÄNTÄMINEN; PÄÄTÖKSENTEKO; TIEDOKSISAATTAMINEN; OIKEUDENKÄYNTI; OIKEUDENKÄYNTIKULUT; OIKEUSVOIMA; TODISTUSTAAKKA; PURKAMINEN(OIKEUS); KANTELUT 347.9; 349.4; KUBI Halonen, Terhi Tuomioistuinsovittelu maaoikeusasioissa [Elektroninen aineisto] Rovaniemi : Lapin yliopisto, X, 77 s. Pro gradu -tutkielma :Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta. Prosessioikeus KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; MUUTOKSENHAKU; SOVITTELU; TUOMIOISTUIMET; RIIDAT; KONFLIKTINRATKAISU; MAAOIKEUS; PROSESSIOIKEUS; SIVIILIOIKEUS; MAANKÄYTTÖ; NAAPURUUSSUHDELAINSÄÄDÄNTÖ; KANTELUT; VALITUKSET; KIINTEISTÖTOIMITUS; KIRJAAMINEN; KIINTEISTÖREKISTERIT (pdf-julkaisu) 352; 65.01; 342; KUBI Hankonen, Liisa Anneli Kunnan johtamisjärjestelmä [Elektroninen aineisto] : johtamismallina kunnanjohtaja, pormestari ja kunnallisneuvos Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta JOHTAMISJÄRJESTELMÄT; KUNNAT; KUNNANJOHTAJAT; KUNNALLISNEUVOKSET; PORMESTARIT; VALINTA; KELPOISUUSEHDOT; EROTTAMINEN; JOHTAJASOPIMUKSET; ITSEHALLINTO; VERTAILU; SUOMI; RUOTSI; VIRANHALTIJAT; LUOTTAMUSHENKILÖT; DEMOKRATIA nnanjohtaja%2c+pormestari+ja+kunnallisneuvos (verkkojulkaisu) 342; KUBI Harju, Sanni Kunnallisen toiminnan yksityistäminen ja julkisuusperiaate [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xx, 85 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus JULKISET PALVELUT; KUNNALLISET PALVELUT; YKSITYISTÄMINEN; YKSITYISKOULUT; SALASSAPITOVELVOLLISUUS; TIEDONSAANTIOIKEUS; ASIAKIRJAJULKISUUS; JULKINEN SEKTORI; JULKINEN VALTA; UUSI JULKISJOHTAMINEN; PERUSOIKEUDET; HYVÄ HALLINTO; LAILLISUUSVALVONTA; LIIKESALAISUUS; AMMATTISALAISUUS; KUNTALAKI https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97449/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu)

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 9 004; 342; 35; KUBI Hautala, Antti Sähköinen asiointi, hyvä hallinto ja perusoikeudet [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, xi, 74 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus SÄHKÖINEN ASIOINTI; HYVÄ HALLINTO; PERUSOIKEUDET; YHDENVERTAISUUS; HALLINTOLAKI; OIKEUSPERIAATTEET; PALVELUPERIAATE; NEUVONTA; KIELENKÄYTTÖ; EU-OIKEUS; HALLINTO-OIKEUS; TIETOTURVA; SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS; SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN; SAAVUTETTAVUUS; ESTEETTÖMYYS; KIELELLISET OIKEUDET https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97582/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO HAVERI, Arto 352; 65.01; KUBI Haveri, Arto Uuden sukupolven kuntajohtajat : kuntajohtaminen, sen nykytila ja tulevaisuus nuorten kuntajohtajien näkökulmasta / Arto Haveri, Jenni Airaksinen, Henna Paananen Helsinki : Tampereen yliopisto ; Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN ; 261) Resumé. - Abstract KUNTAJOHTAJAT; KUNNAT; JOHTAMINEN; JOHTAJUUS; KOMPLEKSISUUS; PAIKALLISYHTEISÖT; HALLINTA; ESIMIESTYÖ; MUUTOSJOHTAMINEN; ORGANISAATIOKULTTUURI; JULKISUUS; VIESTINTÄ; SUKUPOLVET 07 Heinonen, Sirkka Kudos. Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia [Elektroninen aineisto] : MEDEIA-hankkeen loppuraportti / Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen Tampere : Tulevaisuuden tutkimuskeskus : Turun yliopisto, s. : kuv. ISBN (Tutu e-julkaisuja, ISSN ; 2015, 4) Abstract. - Résumé MEDIA; JOURNALISMI; TULEVAISUUDENTUTKIMUS; TULEVAISUUS; YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS; HEIKOT SIGNAALIT; HYPERMEDIA; VERKKOYHTEISÖT; TOIMITTAJAT; BRÄNDIT; IDENTITEETTI; KYBERNETIIKKA; SYSTEEMIT; SYSTEEMITEORIA; VERKOSTOT; EKOSYSTEEMIT (pdf-julkaisu) 331; 31; KUBI Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2014 lopussa [Elektroninen aineisto] : työttömyysaste Helsingissä peruspiireittäin / Helsingin kaupungin tietokeskus ; [tiedustelut: Minna Salorinne] Helsinki : [Helsingin kaupunki], s. : kuv., taul. (Tilastoja / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2015, 23) TYÖTTÖMYYS; ALUEELLISET EROT; NUORISOTYÖTTÖMYYS; IKÄRYHMÄT; NAISET; MIEHET; KOULUTUSTASOT; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT; TYÖTTÖMÄT; SUKUPUOLI; KAUPUNGINOSAT; HELSINKI (pdf-julkaisu) 059 HELSINGIN KAUPUNKI 059; 352; KUBI Kunnalliskalenteri 2015 = Kommunalkalender 2015 / Helsingin kaupunki Helsinki : [Helsingin kaupunki], s. + 1 irtol. (Kunnalliskalenteri / Helsingin kaupunki, ISSN ; 2015) Irtol. taskussa: Helsingin kaupungin hallinnollinen organisaatio KALENTERIT; KUNNAT; KAUPUNGIT; HELSINKI

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu HEMMINKI, Akseli 61; 614; KUBI Hemminki, Akseli Crossing the valley of death with advanced cancer therapy Turku : Nomerta Publishing, s. ISBN SYÖPÄTAUDIT; HOITOMENETELMÄT; GEENIT; KLIININEN TUTKIMUS; TIETOLIIKENNEVERKOT; TIEDEYHTEISÖT; GEENITERAPIA; IMMUUNIHOITO; KASVAINOPPI 374.3; KUBI Henriksson, Jonna "Ne ei oo vaan töissä, ne oikeesti välittää meistä" [Elektroninen aineisto] : etsivän nuorisotyön ja nuorten tarpeiden kohtaaminen syrjäytymisen kontekstissa Lempäälässä Tampere : Tampereen yliopisto, [4], 139 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö NUORET; ETSIVÄ NUORISOTYÖ; NUORISOTYÖ; SYRJÄYTYMINEN; INDIVIDUALISMI; UUSLIBERALISMI; NUORUUS; RISKITEKIJÄT; POLARISAATIO; MONIAMMATILLISUUS; KÖYHYYS; PÄIHTEET; TOISEUS; TERVEYS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96979/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 3 HENTTONEN, Pekka 303; Henttonen, Pekka Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen Helsinki : BTJ Finland, s. ISBN ASIAKIRJAHALLINTO; TUTKIMUSMENETELMÄT; ARKISTOTIEDE; ARVONMÄÄRITYS; ARKISTOT; ASIAKIRJAT; LUETTELOINTI; KULTTUURIPERINTÖ; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; KIRJAAMINEN; ELINKAARI; LUOKITUS; TIETOJÄRJESTELMÄT; METADATA; PROVENIENSSI; DOKUMENTOINTI; TIEDONHALLINTA 314; 343; KUBI Hietaharju, Anita Ihmiskaupparikoksen uhri auttamisjärjestelmässä [Elektroninen aineisto] : hyvä hallinto ja prosessien yhdenvertaisuus kunnan ja vastaanottokeskuksen toiminnassa Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta IHMISKAUPPA; RIKOKSET; UHRIT; AUTTAMINEN; VASTAANOTTOKESKUKSET; ULKOMAALAISET; HYVÄ HALLINTO; YHDENVERTAISUUS; OIKEUSTURVA; PERUSOIKEUDET; IHMISOIKEUDET; VALITUKSET; OLESKELULUVAT; HARKINTAVALTA; VIRANOMAISET C3%A4%3A+Hyv%C3%A4+hallinto+ja+prosessien+yhdenvertaisuus+kunnan+ja+vastaanottokeskuksen+toiminnassa (verkkojulkaisu) Hietala, Harri Esimiehen työoikeus [Elektroninen aineisto] / Hietala, Harri, Keijo Kaivanto, Elisa Valvisto Helsinki : Talentum, 2015 ISBN Esimiehen työoikeus on luettavissa Talentum Fokus -onlinepalvelussa asti. REKRYTOINTI; PALKKAUS; TYÖSOPIMUKSET; JOHTAJASOPIMUKSET; HENKILÖVALINTA; TESTAUS; TYÖNANTAJAT; TYÖNTEKIJÄT; OIKEUDET; VELVOLLISUUDET; YHDENVERTAISUUS; SYRJINTÄKIELLOT; POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; HENKILÖTIEDOT; YKSITYISYYS; HENKILÖTIETOLAKI; HENKILÖSTÖKOULUTUS; TYÖYHTEISÖT; HENKILÖSTÖ; KEHITTÄMINEN; ESIMIEHET; PALAUTE; KEHITYSKESKUSTELUT; PALKITSEMINEN; MOTIVAATIO; MOTIVOINTI; MENTOROINTI; VALMENNUS; ESIMIESTYÖ; IKÄJOHTAMINEN; TYÖAIKA; LISÄTYÖ; YLITYÖ; HÄTÄTYÖ; YÖTYÖ; VUOROTYÖ; LEPOAIKA; SUNNUNTAITYÖ; TYÖAIKALAKI; TYÖEHTOSOPIMUKSET; VUOSILOMA; LOMARAHA; PERHEVAPAAT; ÄITIYSVAPAA; VANHEMPAINVAPAA; ISYYSVAPAA; ADOPTIO; VANHEMPAINRAHA; REKISTERÖITY PARISUHDE; HOITOVAPAA; JAKSOTUS; TYÖSUHDETURVA; POISSAOLOT; OPINTOVAPAA; VUOROTTELUVAPAA; ELÄKKEET; TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ; YEL; TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; OSATYÖKYKYISET; OSA-AIKAELÄKE; PERHE-ELÄKKEET; LESKET; TYÖTTÖMYYSTURVA; PALKAT;

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 11 PALKANMAKSU; SAIRAUSPÄIVÄRAHAT; SAIRAUSPOISSAOLOT; LÄÄKÄRINTARKASTUKSET; SAIRAUSLOMA; LUONTOISEDUT; TYÖSUHDEASUNNOT; ENNAKKOPERINTÄ; ENNAKKOPIDÄTYS; SOSIAALITURVAMAKSUT; TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU; HENKILÖKUNTAEDUT; SAATAVAT; VANHENTUMINEN; KANNE; VAHINGONKORVAUS; PÄIVÄRAHAT; MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET; MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE; MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET; IRTISANOMINEN; VAROITUS; PURKAMINEN(OIKEUS); LOMAUTUS; IRTISANOMISSUOJA; MAANPUOLUSTUS; RAUHANTURVAAMINEN; TYÖTODISTUKSET; PALKKATURVA; LOMAKKEET (Talentum Fokus -onlinepalvelu) Hirvensalo, Antero Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa [Elektroninen aineisto] : fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua Helsinki : Aalto University, [5], ii, 160 s. : kuv., taul. ISBN (Aalto University publication series. Doctoral dissertations., ISSN ; 2015, 45) Väitös.: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Koneenrakennustekniikka, teollisuustalous. - Abstract EDUT; RISTIRIIDAT; LIIKETOIMINTA; YRITYKSET; TIETOTUOTANTO; FASILITOINTI; TYÖPAJAT; ORGANISAATIOT; YHTEISTYÖ; TIETO https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/ /15617/isbn pdf?sequenc=1 (pdf-julkaisu) 316 ; 711.5; KUBI Honkaniemi, Tuomas Asuinalueet luokkatietoisuuden heijastelijoina [Elektroninen aineisto] : esimerkkeinä Vaasan Ristinummi, Asevelikylä ja Västervik. Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; ASUINALUEET; LUOKKATIETOISUUS; MIELIKUVAT; VISUAALISUUS; YHTEISKUNTALUOKAT; SOSIAALINEN PÄÄOMA; SEGREGAATIO; SOSIAALINEN RAKENNE; KESKILUOKKAISTUMINEN; HYVINVOINTIVALTIO; MUUTOS; TILA; PAIKKA; VALOKUVAUS; KERROSTALOT; LÄHIÖT; OMAKOTITALOT; PIENTALOALUEET; VAASA A4+Vaasan+Ristinummi%2C+Asevelikyl%C3%A4+ja+V%C3%A4stervik. (verkkojulkaisu) 37 Hopma, Anja Planning education with and for youth [Elektroninen aineisto] / Anja Hopma, Lynne Sergeant Paris : IIEP Policy Forum, , [3] s, ISBN KOULUTUSSUUNNITTELU; NUORET; SITOUTUMINEN; KOULUTUSPOLITIIKKA; NUORISOPOLITIIKKA; SUOSITUKSET; OSALLISTUMINEN; STRATEGINEN SUUNNITTELU; OSALLISTUVA SUUNNITTELU; UNICEF (pdf-julkaisu) 03 Lukusali HOW 03; 327 How the EU institutions work and... how to work with the EU institutions / edited by Alan Hardacre and Erik Akse 2nd ed., London : John Harper Publishing, XIII, 370 s. : kuv., taul. ISBN EUROOPAN UNIONI; EUROOPAN KOMISSIO; EUROOPAN NEUVOSTO; EUROOPPA-NEUVOSTO; TOIMIELIMET; INSTITUUTIOT; EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN; EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA; ALUEIDEN KOMITEA; VIRASTOT; OPPAAT; PÄÄTÖKSENTEKO; LAINVALMISTELU; LAIN SÄÄTÄMINEN; ETIIKKA; LÄPINÄKYVYYS; LOBBAUS; TIEDONHANKINTA

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Huuskola, Elina Nuorisotyö vastaamassa nuorten tarpeisiin koulussa [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract NUORISOTYÖ; KOULU; PERUSKOULUN YLÄASTE; NUORET; SOSIAALIPEDAGOGIIKKA; KOKEMUKSET; TARPEET; NUORISOTYÖNTEKIJÄT; KOULUKIUSAAMINEN (pdf-julkaisu) 061; 908 Hyyrinen, Hannu Kaivon kannelta kabinettiin : Pieksämäen keskustelukerho / Pieksämäen keskustelukerho [Pieksämäki] : Pieksämäen keskustelukerho, s. : kuv. ISBN YHDISTYKSET; KERHOT; MIEHET; Pieksämäki; PAIKALLISHISTORIA 352(-28); 614; 004; KUBI Hämäläinen, Marika Kuntayhteistyö [Elektroninen aineisto] : kokemukset kuntayhteistyöstä siirryttäessä potilastiedon arkistoon Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNNAT; YHTEISTYÖ; TERVEYDENHUOLTO; TIETOJÄRJESTELMÄT; POTILASASIAKIRJAT; ARKISTOT; SÄHKÖINEN ARKISTOINTI; KANSALLINEN TERVEYDENHUOLLON ARKISTO; HYVINKÄÄ; JÄRVENPÄÄ; MÄNTSÄLÄ; MONIAMMATILLISUUS; SÄHKÖISET PALVELUT; SÄHKÖINEN ASIOINTI; VERKKOPALVELUT %C3%A4+siirrytt%C3%A4ess%C3%A4+potilastiedon+arkistoon (verkkojulkaisu) Isokangas, Paula "Niin on helppo surffailla eteenpäin" [Elektroninen aineisto] : kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Rovaniemi : Lapin yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Istu vähemmän - voi paremmin [Elektroninen aineisto] : Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen / UKK-instituutti ; Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki : [Sosiaali- ja terveysministeriö], s. : kuv. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä, ISSN ; 2015) Sammandrag. - Summary ISTUMINEN; VÄHENTÄMINEN; SUOSITUKSET; LIIKKUMINEN; TERVEYSHAITAT; TERVEYSVAIKUTUKSET; AKTIIVISUUS; TYÖPAIKKALIIKUNTA; TOIMINTAKYKY; LEIKKI (verkkojulkaisu)

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 72; KUBI Joustavat asuinympäristöt [Elektroninen aineisto] : 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen / Markku Hedman, Sini Kotilainen, Jonna Heikkinen (toim.) Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu, ISSN ; 16) ASUINYMPÄRISTÖ; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; JOUSTAVUUS; ASUINRAKENTAMINEN; OVET; REITIT; ASUNNOT; ASUNTOSUUNNITTELU; RAKENNUSPIIRUSTUKSET; TILANKÄYTTÖ; MONINAISKÄYTTÖ; KERROSTALOT; MUUNNELTAVUUS; HUONEISTOT; YHTEISTILAT; ASUNTOTUOTANTO; ELINKAARI; ELÄMÄNKAARI; ASUINALUEET; ASUINRAKENNUKSET; PIENTALOT https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/ /22911/joustavat_asuinymparistot.pdf?sequence=1&isallowed=y (pdf-julkaisu) 61 JÄRVINEN, Seppo 614.8; KUBI Järvinen, Seppo Väestönsuojelu Helsingin suojana / Seppo Järvinen, Jari J. Markkanen Helsinki : Helsingin kaupungin pelastuslaitos, s. : kuv. ISBN Sammanfattning. - Summary VÄESTÖNSUOJELU; SOTA; TALVISOTA; JATKOSOTA; EVAKUOINTI; VARAUTUMINEN; KEMIALLISET ASEET; VÄESTÖNSUOJAT; PELASTUSTOIMI; JÄRJESTÖT; KOULUTUS; HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT; HÄLYTYKSET; HÄLYTTIMET; SUOJALAITTEET; SUOJAUS; SUOJAVAATETUS; HELSINKI 614; 641; KUBI Kaipainen, T. Prevalence of risk of malnutrition and associated factors in home care clients [Artikkeli] The Journal of Nursing Home Research; (1): KOTIHOITO; RAVITSEMUS; ALIRAVITSEMUS; VANHUKSET; IKÄÄNTYNEET (pdf-artikkeli) 620.9; 631; KUBI Kallio, Jaakko Lietelannan biokaasutus - kuljetusetäisyydet ja energiatase [Elektroninen aineisto] Helsinki : Helsingin yliopisto, 2015 Pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos BIOKAASU; BIOENERGIA; LANTA; KULJETUS; ETÄISYYS; LOGISTIIKKA; MAATILAT; KARJATALOUS; ENERGIATALOUS; ENERGIATASE https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (tiivistelmä, ei vielä kokotekstiä) 332; 656; 625; KUBI Kalliomaa, Tuukka Julkisten liikenneinvestointien kapitalisoituminen maan arvoon kaupunkialueilla [Elektroninen aineisto] : kuinka arvioida liikenneinvestointien vaikutuksia? Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu MAANARVO; KAUPUNKIMAA; LIIKENNE; INVESTOINNIT; MAANVUOKRA; KAUPUNGIT; MAANKÄYTTÖ; MAAKAUPPA; MARKKINAT; METRO; LIIKENNEMELU; HELSINKI; TUNNELIT; RAITIOTIELIIKENNE; TAMPERE https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97840/gradu pdf?sequence=1 (verkkojulkaisu)

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 342; KUBI Kamunen, Annika Kansalaistamisen edellytykset [Elektroninen aineisto] : oikeusvertaileva tutkimus Suomen ja Ranskan välillä Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KANSALAISUUS; MAAHANMUUTTO; ULKOMAALAISET; OIKEUSVERTAILU; SUOMI; RANSKA; KOTOUTUMINEN; EDELLYTYKSET; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; KAKSOISKANSALAISUUS +Suomen+ja+Ranskan+v%C3%A4lill%C3%A4 (verkkojulkaisu) 33; 31 Kansantalouden tilinpito [Elektroninen aineisto] Helsinki : Tilastokeskus, (Suomen virallinen tilasto / Tilastokeskus. Kansantalouden tilinpito, ISSN ) KANSANTALOUDEN TILINPITO; BRUTTOKANSANTUOTE; PÄÄOMA; KANSANTALOUS; ARVONLISÄYS; HUOLTOTASE; INVESTOINNIT; JULKISET MENOT; KANSANTULO; KANSANTUOTE; KULUTUS; KYSYNTÄ; PÄÄOMANMUODOSTUS; SÄÄSTÄMINEN; TARJONTA; TULOT; TUOTANTO; TYÖLLISYYS; ULKOMAANKAUPPA; VAIHTOTASE; VELAT; VELKAANTUMINEN; VEROASTE; TILASTOT (verkkojulkaisu) SAR KANTOLA, Liisa Kantola, Liisa Kävelykierros alueidenkäytön suunnittelumenetelmänä : kokeilu Oulunsalon kunnassa / Liisa Kantola, Liisa Koski-Ahonen Oulu : Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, , [28] s. : kuv., kartt. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste, ISSN ; 23) ALUEIDENKÄYTTÖ; SUUNNITTELUMENETELMÄT; KÄVELY; ASUKKAAT; ALUESUUNNITTELU; OSALLISTUVA SUUNNITTELU; OSALLISTAMINEN; OULUNSALO 316 ; 656; KUBI Kantola, Vappu Toiseuden kokemuksia julkisessa kaupunkitilassa [Elektroninen aineisto] : pyöräilijän autoetnografia Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö PYÖRÄILIJÄT; PYÖRÄILY; KOKEMUKSET; TOISEUS; KAUPUNKITILA; AUTOT; JULKISET TILAT; POLKUPYÖRÄT; KADUT; KAUPUNKIYMPÄRISTÖ; JALANKULKIJAT; JALANKULKU; LIIKENNEVÄYLÄT; TAMPERE (verkkojulkaisu) 304; KUBI Kaski, Bia Palveluiden toimivuus [Elektroninen aineisto] : lähipalvelut Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen esimiesten ja kuntalaisten kokemana Tampere : Tampereen yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. - Summary SOSIAALIPALVELUT; SOSIAALIPOLITIIKKA; YHTEISTOIMINTA-ALUEET; PORI; LÄHIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; PERUSTURVA; PALVELUNTUOTTAJAT; SAATAVUUS; SAAVUTETTAVUUS; TOIMIVUUS; OSALLISUUS https://tampub.uta.fi/handle/10024/97151 (verkkojulkaisu)

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu Lukusali KASSO, Matti Kasso, Matti Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen 2. uud. p., Helsinki : Talentum, XIV, 516 s. ISBN ASUNTOKAUPPA; KIINTEISTÖNKAUPPA; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; KIINTEISTÖT; ASUNTO-OSAKKEET; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; OSAKKEET; OSAKEPÄÄOMA; OSAKELUETTELOT; OSAKKAAT; YHTIÖVASTIKE; LUNASTUS; KUNNOSSAPITO; YHTIÖJÄRJESTYS; ISÄNNÖITSIJÄ; HUONEENVUOKRA; HUONEENVUOKRALAINSÄÄDÄNTÖ; VUOKRASOPIMUKSET; ASUNNOT; LIIKEHUONEISTOT; HUONEISTOT; ALIVUOKRALAISET; VUOKRAUS; RAKENTAMINEN; RAKENNUSLUVAT; KAAVOITUS; IRTAIMEN KAUPPA; KUNTOTARKASTAJAT; KAUPPAKIRJAT; VIRHEET; ASUMISTUKI; ARAVAJÄRJESTELMÄ; ARAVA-ASUNNOT; ASUMISOIKEUSASUNNOT; HITAS; ASUNTOSÄÄSTÄMINEN; VALTIONTAKAUS; KORKOTUKI; VEROTUS; KIINTEISTÖVERO; VARAINSIIRTOVERO; PERINTÖVERO; LAHJAVERO; TULOVERO; LUOVUTUSVOITOT; ELINKEINOTULOT; ARVONLISÄVERO; YHTEISOMISTUS; AVIOPUOLISOT; KUOLINPESÄ; VAJAAVALTAISET; ULOSMITTAUS; VELKAJÄRJESTELY; YRITYSSANEERAUS; KONKURSSI; TAKAISINSAANTI; PANTTAUS; VALTUUTUS; PÄTEMÄTTÖMYYS; KOHTUULLISTAMINEN; OIKEUSTAPAUKSET 342; 352(-28); KUBI Kause, Eeva Kuntien välinen yhteistyö kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, XII, 81 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; KUNNAT; YHTEISTYÖ; ITSEHALLINTO; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAN TOIMIALA; TEHTÄVÄT; JULKINEN VALTA; PERUSOIKEUDET; KUNTAYHTYMÄT; MAAKUNTALIITOT; SOPIMUKSET; DEMOKRATIA; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; SUORA DEMOKRATIA; PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA; SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; KUNTALAKI; TOIMIVALTA https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97499/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 07; KUBI Kesti, Heli Ahvenanmaa [Elektroninen aineisto] : diskurssianalyyttinen tarkastelu Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, tiedotusoppi AHVENANMAA; LEHDISTÖKIRJOITTELU; SANOMALEHDET; SAARIJÄRVI; DISKURSSIANALYYSI; SUOMENRUOTSALAISET; TOISEUS; ERILAISUUS; MANNER-SUOMI; VÄHEMMISTÖT; RUOTSINKIELISET; MEDIATUTKIMUS; JOUKKOVIESTIMET; ITSEHALLINTO; UUTISOINTI https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97686/gradu b.pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 34(094) Lukusali KIINTEISTÖALAN 34(094); 332; KUBI Kiinteistöalan lakikirja. 1 / Jaana Anttila-Kangas... [et al.] Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, s. ISBN (Kiinteistöalan lakikirja, ISSN ) LAKIKOKOELMAT; KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖT; KIINTEISTÖNKAUPPA; KIINTEISTÖNVÄLITYS; KIINTEISTÖREKISTERIT; KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN; VUOKRAUS; OSAKEYHTIÖT; ASUNTO-OSAKEYHTIÖT; KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT; ASUNTOKAUPPA; PERINTÄ; OIKEUDENKÄYNTI; VAHINGONKORVAUS; ARAVAJÄRJESTELMÄ; KORKOTUKI; VALTIONTAKAUS; ASUMISTUKI; AVUSTUKSET; LAIT

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 16 34(094) Lukusali KIINTEISTÖALAN 34(094); 332; KUBI Kiinteistöalan lakikirja. 2 / Jaana Anttila-Kangas...[et al.] Helsinki : Suomen kiinteistöliitto : Kiinteistöalan kustannus, s. ISBN (Kiinteistöalan lakikirja, ISSN ) KIINTEISTÖALA; KIINTEISTÖT; LAKIKOKOELMAT; KIRJANPITO; TULOVERO; VARALLISUUSVERO; ENNAKKOPERINTÄ; ARVONLISÄVERO; VEROTUSMENETTELY; VARAINSIIRTOVERO; KIINTEISTÖVERO; TYÖSOPIMUKSET; TYÖSUHDE; PALKAT; SOSIAALITURVA; ELÄKKEET; TYÖAIKA; VUOSILOMA; VUOROTTELUVAPAA; TYÖSUOJELU; TYÖTURVALLISUUS; KOULUTUS; NUORET TYÖNTEKIJÄT; HENKILÖTIEDOT; YKSITYISYYS; TYÖTTÖMYYSTURVA; TYÖRAUHA; YHTEISTOIMINTA; SÄHKÖTURVALLISUUS; PAINELAITTEET; KEMIKAALIT; NUOHOUS; ILMANVAIHTOLAITTEET; ENERGIA; YMPÄRISTÖ; TURVALLISUUS; PELASTUSTOIMINTA; LAIT 34 Lukusali KILPAILUOIKEUDELLINEN 347.7; KUBI Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2014 = Konkurrensrättslig årsbok 2014 = Competition Law yearbook 2014 / päätoimittaja Arttu Mentula Helsinki : Kilpailuyhdistys, s. : kuv. 13. vsk KILPAILUOIKEUS; VUOSIKIRJAT 1. Recent developments in UK competition law / Richard Eccles 2. Recent developments in German competition law / Jörg Wittig, Fabian von Busse 3. EU:n kilpailuoikeuden modernisaatio - mikä muuttui ja mihin suuntaan? / Petri Kuoppamäki 4. An insight into the communication from the European Commission on ten years of enforcement of EU antitrust enforcement under regulation 1/2003: achievements and future perspectives / Alexander Italianer 5. Ten years' experience with regulation 1/2003: ten comments / John Ratliff 6. The principle of national procedural autonony and the fines imposed by national competition authorities for infringements of EU competition law / Rafael Allendesalazar ; Paloma Martinez-Lage 7. EU:n kilpailunormien täytäntöönpanoasetuksen kymmenvuotistaival - mitä seuraavaksi? / Ilkka Aalto-Setälä 8. The judgment of the EU General Court in Intel and the so-called 'more economic approach' to abuse of dominance / Wouter P.J. Wils 9. Viimeaikaista määräävää markkina-asemaa koskevaa kotimaista oikeuskäytäntöä / Satu-Anneli Kauranen 10. Sääntelytaakan vähentäminen - kilpailun edistäminen / Kalle Määttä 11. Näkökulmia EU:n uusista hankintadirektiiveistä ja niiden vaikutuksista paikallishallinnon hankintaviranomaisiin / Katariina Huikko 12. Oikeustapauskatsaus kilpailu- ja markkinaoikeudellisissa asioissa - Suomi, Ruotsi ja EU / Pertti Virtanen 13. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä julkisissa hankinnoissa 2014 / Mika Pohjonen SÄÄTIÖ KINNULA, Petra 36; 614; KUBI Kinnula, Petra Miten sote-uudistus toteutetaan? / Petra Kinnula, Teemu Malmi, Erkki Vauramo Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, s. : kuv., taul. ISBN (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, ISSN ; 91) Myös verkkojulkaisuna SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; UUDISTUKSET; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; SOSIAALI- JA TERVEYSALUEET; MAAKUNNAT; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; ELINAJANODOTE; KUOLEMANSYYT; SAIRASTAVUUS; PALVELUTARVE; SAIRAANHOITOPIIRIT; HENKILÖSTÖ; VANHUSPALVELUT; PITKÄAIKAISHOITO; TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT; DEMENTIA; ALUEELLISET EROT; LAITOSHOITO; SAATTOHOITO; KUNTOUTUS; VANHUKSET; LABORATORIOT; LABORATORIOTUTKIMUS; KUVANTAMINEN; LEIKKAUSHOITO; IKÄÄNTYMINEN; VÄESTÖENNUSTEET; ERIKOISSAIRAANHOITO; PALVELUJÄRJESTELMÄT; OHJAUSJÄRJESTELMÄT; SÄÄSTÖ; TILASTOT (PDF-JULKAISU)

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu 17 SAR KISKONEN, Aleksandra Kiskonen, Aleksandra Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus Turku : Turun yliopisto, XXVII, 178 s. ISBN (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A, ISSN ; 135) Väitöskirja: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. - Abstract SOPIMUKSET; LIITTYMINEN; LOPETUS; RAKENNE; YHTEYDET; YHTEENKUULUVUUS; VUOKRASOPIMUKSET; ALIVUOKRALAISET; SÄHKÖMARKKINAT; VESIHUOLTO; ALIHANKINTA; TAKAUS; KULUTTAJANSUOJA; TYÖSUHDEASUNNOT; RAHOITUS; LEASING; TIETOJÄRJESTELMÄT 342; 349.4; 352(-28); KUBI Kivi, Nina Rakennusvalvontatehtävien ylikunnallistaminen [Elektroninen aineisto] Tampere : Tampereen yliopisto, X, 73 s. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, julkisoikeus RAKENNUSVALVONTA; KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; ITSEHALLINTO; YHTEISTYÖ; TEHTÄVÄT; NORMIT; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; RAKENNUSTARKASTUS; HISTORIA; LUVAT; RAKENNUSLUVAT; RAKENNUSTARKASTAJAT; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; VELVOITTEET; ISÄNTÄKUNTAMALLI; OSTOPALVELUT; KUNTAYHTYMÄT; KUNNALLISET LIIKELAITOKSET; YKSITYISTÄMINEN https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97095/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 338(-77); 332; 656; KUBI Kivistö-Haverinen, Katri Lentoaseman merkitys aluekehittämisessä [Elektroninen aineisto] : tulevaisuus syntyy tekemällä Tampere : Tampereen yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Kunta- ja aluejohtaminen ALUEKEHITYS; LENTOASEMAT; KILPAILUKYKY; SAAVUTETTAVUUS; YRITYKSET; SIJOITUS; LIIKENNEYHTEYDET; MATKUSTUS; LENTOKENTÄT; LENTOLIIKENNE; TAMPERE; TAMPEREEN SEUTU; PIRKKALA; LIIKENNEJÄRJESTELMÄT; SIJAINTI; ALUETALOUS https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97616/gradu pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) 32; KUBI Koivukoski, Tomi Ympäristöteemat- ja puhe eduskuntapuolueiden poliittisissa ohjelmissa [Elektroninen aineisto] Vaasa : Vaasan yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta PUOLUEET; PUOLUEOHJELMAT; OHJELMAT; YMPÄRISTÖPOLITIIKKA; PUHE; SISÄLLÖNANALYYSI; DISKURSSI; DISKURSSIANALYYSI; VIESTINTÄ; TEEMAT; KESTÄVÄ KEHITYS; YMPÄRISTÖONGELMAT; YMPÄRISTÖTIETOISUUS; YMPÄRISTÖOHJELMAT sissa+ohjelmissa (verkkojulkaisu) Koivunen, Tuija Sukupuolten tasa-arvo yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa [Elektroninen aineisto] = Jämställdhet vid rekrytering av personer till företagens högsta ledning Helsinki : [Sosiaali- ja terveysministeriö], s. : kuv. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 5) Sammandrag. - Summary YRITYSJOHTAJAT; REKRYTOINTI; TASA-ARVO; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; PÖRSSIYHTIÖT; VALTIONYHTIÖT; HALLITUKSET; JÄSENET (pdf-julkaisu)

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; 352.9; KUBI Kojo, Laura Kylä ja kulttuuri [Elektroninen aineisto] : paikalliset tapahtumat osana kylätoimintaa Pudasjärven Livon kylässä Oulu : Oulun yliopisto, [4], 95, [9] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Oulun yliopisto, Maantieteen laitos KYLÄTOIMINTA; PAIKALLISUUS; KULTTUURITAPAHTUMAT; MAASEUTU; SOSIAALINEN PÄÄOMA; YHTEISÖLLISYYS; KYLÄT; TAPAHTUMAT; ELINVOIMAISUUS; KESÄASUKKAAT; PAIKALLISYHTEISÖT; KEHITTÄMINEN; KYLÄSUUNNITTELU; KYLÄSUUNNITELMAT; PUDASJÄRVI (pdf-julkaisu) 304; 36; KUBI Kokkola, Tiia Erityisesti lähiympäristönsä arvoiset [Elektroninen aineisto] : kehitysvammaisten toimijuuden rakentuminen laitoshoidon purkamisen prosessissa Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [2] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. - Abstract KEHITYSVAMMAISET; KEHITYSVAMMAHUOLTO; VAMMAISUUS; VAMMAISPALVELUT; TOIMIJUUS; LAITOSHOITO; PURKAMINEN; VAMMAISPOLITIIKKA; LÄHIYMPÄRISTÖ; ITSEMÄÄRÄÄMINEN; ASIAKIRJAT; HERMENEUTIIKKA; PARADIGMAT; TUKIPALVELUT (pdf-julkaisu) Kolehmainen, Marjo Satiiriset Itse valtiaat [Elektroninen aineisto] : poliittinen huumori suomalaisessa julkisuudessa Tampere : Aalto University ; Tampereen yliopisto, s. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 1574) Väitöskirja. - Abstract (pdf-julkaisu) 004; 36; 614; KUBI Kontio, Tuula Liikkuvien hyvinvointipalveluiden tiedontarpeet [Elektroninen aineisto] Kuopio : Itä-Suomen yliopisto, , [5] s. : kuv., taul. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. - Abstract LIIKKUVAT PALVELUT; HYVINVOINTIPALVELUT; LÄHIPALVELUT; TIEDONTARVE; TIEDONHALLINTA; MONIPALVELUAUTOT; SUUN TERVEYDENHUOLTO; SILMÄTAUDIT (pdf-julkaisu) 004; 336; 352; KUBI Korhola, Henri Prosessimallintaminen ja kuntapalvelujen kehittäminen [Elektroninen aineisto] Joensuu : Itä-Suomen yliopisto, v, 64, [5] s. : kuv. Pro gradu -tutkielma : Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos. - Abstract KUNNALLISET PALVELUT; PROSESSIT; MALLINTAMINEN; PALVELUSETELIT; LASTEN PÄIVÄHOITO; SÄHKÖINEN ASIOINTI; PÄIVÄHOITO; AVOIN LÄHDEKOODI (pdf-julkaisu)

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/ Sivu ; KUBI Korhonen, Panu Osayleiskaavaprosessi - käytäntöjä ja kokemuksia [Elektroninen aineisto] : esimerkkinä Haapaveden Vatjusjärven osayleiskaava Oulu : Oulun yliopisto, , [126] s. : kuv., kartt. Diplomityö : Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio KAAVOITUS; PROSESSIT; ALUEIDENKÄYTTÖ; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; YLEISKAAVAT; YLEISKAAVOITUS; RANTARAKENTAMINEN; VYÖHYKKEET; RAKENTAMINEN; MITOITUS; MUINAISJÄÄNNÖKSET; ARKEOLOGIA; KULTTUURIYMPÄRISTÖ; RAKENNUSSUOJELU; LUONTOKOHTEET; OSAYLEISKAAVOITUS (pdf-julkaisu) 002; 004; KUBI Koski, Heli Avoimen tiedon vaikuttavuus - esitutkimus [Elektroninen aineisto] Helsinki : [Valtiovarainministeriö], [4], 31 s. : kuv. ISBN (Valtiovarainministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 15a) Sammandrag. - Abstract AVOIN TIETO; TIEDONKERUU; TIETOVARANNOT; VAIKUTTAVUUS; HYÖDYNTÄMINEN; JULKINEN HALLINTO (pdf-julkaisu) 008; 659; KUBI Koski, Krista Käyttäjäkeskeisyys strategiadokumenteissa [Elektroninen aineisto] : tarkastelussa kunnalliset kulttuuristrategiat Vaasa : Vaasan yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma : Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta KULTTUURI; STRATEGIAT; KÄYTETTÄVYYS; KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS; VIESTINTÄ; KULTTUURITOIMI; KUNNAT; MAAKUNTALIITOT; VISUAALINEN VIESTINTÄ +Tarkastelussa+kunnalliset+kulttuuristrategiat (verkkojulkaisu) SAR KOTOLA, Jyrki 556; 628.1/.3; KUBI Kotola, Jyrki Kaupunkialueiden hydrologia : valunnan ja ainehuuhtouman muodostuminen rakennetuilla alueilla. Osa 1. Kirjallisuustutkimus / Jyrki Kotola, Jyrki Nurminen Espoo : Helsinki University of Technology, s. : kuv., taul. ISBN (Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja, ISSN ; 7) Myös verkkojulkaisuna. - Abstract KAUPUNGISTUMINEN; HYDROLOGIA; KAUPUNGIT; HULEVESI; VALUMAVESI; VALUMA; VEDENLAATU; LUMI; VESI; POHJAVESI; RAKENNETTU ALUE; KIRJALLISUUSKATSAUS (pdf-julkaisu)

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

Kokeilut uudistusten vauhdittajana

Kokeilut uudistusten vauhdittajana Kokeilut uudistusten vauhdittajana Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto Kuntakokeilujen loppuseminaari 22.3.2017 Miksi kokeiluja tarvitaan? Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu johtamisen

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Kuntaliiton terveiset. Valtakunnallinen pienkouluseminaari IV Tampere Johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Kuntaliiton terveiset. Valtakunnallinen pienkouluseminaari IV Tampere Johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kuntaliiton terveiset Valtakunnallinen pienkouluseminaari IV Tampere Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Tulevaisuuden kunta ja maakunta Kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat 3 3 4 Kuntien tehtäviä uudistuksen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS 5.3.2014 Tervetuloa 5.3.2014 1 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS Elli Aaltonen Ylijohtaja 5.3.2014 2 Ministeriöiden

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa läpäisevänä tehtävänä Jukka Noponen ja Juho Saari 22.4.2014 Asiantuntijapaneeli kokoontunut

Lisätiedot

Kuntamarkkinat

Kuntamarkkinat Kuntamarkkinat 14.9.2017 Kuntien ja maakuntien tehtävät Kirsi Mononen, johtava lakimies Sote- ja maakuntauudistus Maakuntauudistus I paketti» Sote» Pelastus» Rahoitus» Voimaanpano Maakuntauudistus II-paketti»

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Sivistyspalvelut ja maaseudun tulevaisuuden ratkaisut

Sivistyspalvelut ja maaseudun tulevaisuuden ratkaisut Sivistyspalvelut ja maaseudun tulevaisuuden ratkaisut Pienkuntaseminaari 2017 Rovaniemi 3.4.2017 Johtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto E-mail: terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Twitter: @TerhiPaivarinta

Lisätiedot

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Tulevaisuuden sivistyskunta

Tulevaisuuden sivistyskunta Tulevaisuuden sivistyskunta Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja kulttuuri -yksikkö Opetus ja kulttuuri -yksikkö

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta elinvoiman edistäjänä

Tulevaisuuden kunta elinvoiman edistäjänä Tulevaisuuden kunta elinvoiman edistäjänä 5.9.2017 Joensuu Jenni Airaksinen Kysymys yleisölle: Mitä on kunnan elinvoimapolitiikka? Kirjoita viestin eteen Txt VÄLI v VÄLI vaihtoehdon numero. Esimerkiksi

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Luvun / sektion otsikko Ketterät kunnat selviävät tulevaisuuden haasteista

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Millaisia tilastoja kunnat haluavat?

Millaisia tilastoja kunnat haluavat? Millaisia tilastoja kunnat haluavat? millaisia tilastoja ja tietoja kunnat tarvitsevat? kuka tarvitsee mitä ja mistä? Anja Siilanto-Parviainen, erikoissuunnittelija KUNTA? Missä roolissa ollaan: kuntalaiset

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Kunta- ja aluehallintojärjestelmät muutoksessa Suomessa

Kunta- ja aluehallintojärjestelmät muutoksessa Suomessa Kunta- ja aluehallintojärjestelmät muutoksessa Suomessa Jari Koskinen, toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi 22.-24.5.5.2017 Turussa Sisältö Kuntaliitto kaikkien

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusnäkymät. 27.09.2012 Markku Pekurinen 1

Terveydenhuollon rahoitusnäkymät. 27.09.2012 Markku Pekurinen 1 Terveydenhuollon rahoitusnäkymät 27.09.2012 Markku Pekurinen 1 Terveydenhuollon rahoitukseen kosmeettisia muutoksia lyhyellä aikavälillä Järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy kunnilla Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013

Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Korvaako teknologia palveluosaamisen 7.5.2013 Jouko Isolauri 7.5.2013 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖKUNTA 1000 ASUKASTA KOHTI Norja 105,3 Australia 57,5 Slovakia 28,5 Tanska 93,9 Saksa 55,8 Espanja

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki

Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Mitä työkyvytön aika maksaa case Kuopion kaupunki Hannu Alanko 7.2.2013 Hoffmanco International 1 Hoffmanco International Oy Health Due Diligence nykytila-analyysi Sirius ohjausjärjestelmä Sirius sairauskassa

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

RUOTSIN MALLI - Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa Eduskunnan pikkuparlamentti 17.09.2014. Marjo Hannu-Jama Pohjoismainen erityistehtävä

RUOTSIN MALLI - Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa Eduskunnan pikkuparlamentti 17.09.2014. Marjo Hannu-Jama Pohjoismainen erityistehtävä RUOTSIN MALLI - SOSIAALIALA VAHVASSA ASEMASSA? Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa Eduskunnan pikkuparlamentti 17.09.2014 Marjo Hannu-Jama Pohjoismainen erityistehtävä Ruotsin viesti sosiaalialalle: selkeä

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot