TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 70 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIO VUODELLE ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN TÄHYSTYSTEN KILPAILUTUS KUNTALISÄN MAKSAMINEN TYÖLLISTÄMISJAKSOLTA 74 KUNNAN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN TUKEA JA TEHOA JÄRJESTÖJEN TYÖLLISTÄMISEEN - HANKE 76 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT ASIAKASMAKSUT KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Kokkonen Elina J Lakso Sanna J Leiviskä Kirsti VJ Jetsonen Allan VJ Näppä Esa VJ Tervo Marja-Leena VJ POISSA Junes Jukka J Kurunsaari Jarmo J Laikari Seppo J Väyrynen Jukka J Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Mällinen Seija Kunnanhallituksen varaedustaja Tornberg Eliisa Esittelijä Kinnunen Tarja Palvelupäällikkö Matinolli Vesa-Matti Johtava lääkäri Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Heleena Nuolioja-Saksio Kaarina Huurre Puheenjohtaja Puheenjohtaja 73 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tarja Hietikko Kirsti Leiviskä PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 68 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Kirsti Leiviskä.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 69 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: - talouden toteuma 1-8/ strategia - sote-lausunto - toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta - kilpailutus Merkittiin tiedoksi. Lautakunnan varajäsen Allan Jetsonen ja kunnanhallituksen edustaja Seija Mällinen ilmoittivat jääviytensä ja poistuivat kokouksesta kilpailutus-kohdan käsittelyn ajaksi. Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola ja johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIO VUODELLE /200/2014 SOSTERV 70 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Vuoden 2015 talousarvion valmistelu on käynnissä. Hallintokuntien talous- ja toimintasuunnitelmat sisältävät vuosittain numeerisen osion lisäksi osaston toiminta-ajatuksen, tulosalueen kuvauksen, päämäärän sekä talousarviovuoden toimenpiteet. Sosiaali- ja terveysosaston tulosyksiköt ovat tehneet alustavat esityksensä niin talousarvion numeerisesta osasta kuin tekstiosastakin. Niiden kokoamista ja työstämistä jatketaan kuitenkin vielä lokakuun aikana. Talousarvioehdotus tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi marraskuun kokoukseen. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetkisen talousarvion 2015 valmistelutilanteen. Merkittiin tiedoksi.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN 351/014/2014 SOSTERV 71 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 23 : n mukaan erityishuollon yksilöllistä järjestämistä varten kunnassa tulisi olla nimettynä erityishuollon johtoryhmä. Erityishuollon johtoryhmässä tulee olla jäseninä vähintään kolme kunnan johtavaa viranhaltijaa siten, että ryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 : n mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi erityishuollon johtoryhmän tai sen määräämissä rajoissa toimintayksikön esimiehen tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten. Ohjelma, joka on tarpeen mukaan tarkistettava, on mahdollisuuksien mukaan, laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajan sekä sosiaalilautakunnan kanssa. Johtoryhmä voi niin tarvittaessaan kutsua kokoukseen eri alojen asiantuntijoita. Johtoryhmän tehtävät perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Lisäksi johtoryhmä toimii osaltaan oman alansa asiantuntijaryhmänä hyvinvointityössä. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää kuntaan erityishuollon johtoryhmän. Johtoryhmään nimetään palvelupäällikkö Tarja Kinnunen ja sosiaaliohjaaja Riikka Piippo sosiaalipalveluista sekä johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli terveyspalveluista. Päätös annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle johtoryhmän jäsenen nimeämistä varten. Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysjohtaja voi tehdä tarvittavat henkilöpäivitykset.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TÄHYSTYSTEN KILPAILUTUS 210/232/2014 SOSTERV 45 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän ja Yli-Iin kuntien terveyskeskukset ovat kilpailuttaneet v yhteishankintana mahalaukun ja suoliston tähystystutkimukset vuosille ja optiovuosiksi 2013 ja Kilpailutuksessa oli mukana myös Oulun kaupunki siltä osin, kun sen oma tuotanto ei riitä palvelun tuotantoon. Tarjouskilpailun voitti ODL eli nykyinen Suomen Terveystalo Oy. Tyrnävän kunta on käyttänyt sopimukseen sisältyneet optiovuodet sosiaali- ja terveyslautakunnan aiempien päätösten mukaisesti. Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut on käynyt neuvottelut Oulun ympäristön ja Oulunkaaren kuntien kanssa liittyen tähystystutkimusten yhteiskilpailutukselle alkavalle hankintajaksolle. Yhteinen kilpailutusprosessi nähdään edelleen kuntien omia, erillisiä kilpailutuksia tarkoituksenmukaisemmiksi, jotta mm. palveluiden laatu ja seuranta sekä ehjä palvelukokonaisuus kyetään takaamaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Oulun kaupunki on pyytänyt kustakin kunnasta / organisaatiosta alustavan päätöksen kilpailutukseen osallistumisesta ja toimivaltaisen viranomaisen päätös tulisi toimittaa toukokuun 2014 loppuun mennessä. Nyt kilpailutetaan tähystystutkimukset ja niiden yhteydessä tehtävät toimenpiteet ajalle ja optiot ajalle sekä Optioiden käytöstä päätetään erikseen. Oulun kaupunki hoitaa käytännön kilpailutuksen ja tekee hankintapäätöksen, mutta kukin osallistuva kunta tekee hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi oman sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Kukin kunta vastaa omien kuntalaistensa ja itse tilaamiensa tutkimuksien kustannuksista. Kilpailutuksen toteutuksesta ei aiheudu Tyrnävän kunnalle kuluja. Johtava lääkäri: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Oulun

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta seudun kuntien tähystystutkimuksien yhteiskilpailutukseen. Kilpailutuksen toteutuksesta vastaan Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Hyväksyttiin. SOSTERV 72 Valmistelu: Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumisesta Oulun seudun kuntien tähystystutkimuksien yhteiskilpailutukseen. Oulun kaupunki on kilpailuttanut mahalaukun ja suoliston tähystystutkimukset. Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on kokouksessaan valinnut kilpailutuksen perusteella mahalaukun ja suoliston tähystystutkimusten ja niihin läheisesti liittyvien palvelujen palveluntuottajaksi sopimuskaudelle sekä 1 vuoden ( ) + 1 vuoden ( ) optiokausille Suomen Terveystalo Oy:n. Optioiden käytöstä päätetään erikseen Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita mahalaukun ja suoliston tähystystutkimusten palveluntuottajaksi Suomen Terveystalo Oy:n mainitulle sopimuskaudelle ja 1+1 vuoden optiokausille. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Hyväksyttiin.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTALISÄN MAKSAMINEN TYÖLLISTÄMISJAKSOLTA 122/180/2014 SOSTERV 73 Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Tyrnävän kunta (sosiaali- ja terveyslautakunta ) mak saa palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yh dis tyksil le kuntalisää, jonka tarkoituksena on pidentää työl lis tet tävien palkkatukijaksojen kestoa ja parantaa yhdistysten mahdol li suuk sia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoi tetaan työntekijän palkkauskuluihin. Kuntalisää maksettiin Tyr nä väl lä n vuonna Kuntalisän maksamisen ehtoja tarkistettiin so si aali- ja terveyslautakunnassa. Tällöin päätettiin maksaa kuntalisää myös palkkatuella työllistäville yrityksille. Kokouksessa tarkistettiin yhdistysten kuntalisän määrät. Kuntalisää maksetaan palkkatuella työllistäville yhdistyksille seu raa vas ti: - yli vuoden tai yli 500 päivää työttömänä olleen palk ka tu kityöl lis tä mi seen maksetaan kuntalisää 200 /kk vuoden ajalta - henkilön, jonka vamma, sairaus tai muu syy vaikeuttaa työl lis ty mis tä, palkkatukityöllistämiseen maksetaan kun ta lisää 200 /kk kahden vuoden ajalta - alle 30-vuotiaan työllistämiseen maksetaan kuntalisää 300 /kk 10 kuukauden ajalta -oppisopimuskoulutuksen kuntalisää maksetaan 350 /kk ko ko oppisopimuskoulutuksen ajalta Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työ kokei lua ja palkkatukea koskevia säännöksiä muutettiin lukien vastaamaan aiempaa paremmin työ so pimus lain säännöksiä työntarjoamisvelvollisuudesta. Työn tarjoa mis vel vol li suu del la tarkoitetaan sitä, että työnantaja on vel vol li nen tarjoamaan kokoaikatyötä palveluksessaan olevil le osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sekä lomautetuille tai irtisanotuille työntekijöille, joiden irtisanomisaika on meneil lään. Kokoaikatyötä on tarjottava ennen palk ka tu ki ha kemuk sen lähettämistä tai työkokeilusopimuksen tekemistä. Jos työtä on tarjottu, mutta työntekijä on kieltäytynyt ot tamas ta työtä vastaan, voidaan palkkatuki myöntää tai työ kokei lu so pi mus tehdä. Työsopimuslaissa säädetty takaisinottovelvollisuus ja työntar joa mis vel vol li suus koskevat myös yhdistyksiä, säätiöitä ja kun taa, jotka työllistävät palkkatuella työttömiä työnhakijoita.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tällä hetkellä tyrnäväläiset yleishyödylliset yhdistykset työllis tä vät palkkatuen avulla osa-aikatyöhön pitkään työt tö mänä olleita erilaisiin työtehtäviin. Yhdistysten mahdollisuudet työl lis tää vaikeutuvat oleellisesti työntarjoamisvelvoitteen myö tä, sillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ei ole taloudellisia re surs se ja palkata kokoaikatyöntekijöitä. Työ- ja elinkeinoministeriön kannanoton myötä kuntalisän mää rää tulee korottaa 330 /kk, jotta se edistäisi paremmin yh dis tys ten mahdollisuuksia työllistää pitkään työttömänä ol lei ta palkkatuen avulla. Muut kuntalisän maksamisen ehdot pysyvät samana. Työ- ja elinkeinosuunnittelija: Esitän, että kuntalisää maksettaisiin jatkossa seuraavasti: - yli vuoden tai yli 500 päivää työttömänä olleen palk ka tu kityöl lis tä mi seen maksetaan kuntalisää enintään 530 /kk vuoden ajalta - henkilön, jonka vamma, sairaus tai muu syy vaikeuttaa työl lis ty mis tä, palkkatukityöllistämiseen maksetaan kun ta lisää enintään 530 /kk kahden vuoden ajalta - alle 30-vuotiaan työllistämiseen maksetaan kuntalisää enin tään 630 /kk 10 kuukauden ajalta -oppisopimuskoulutuksen kuntalisää maksetaan enintään 680 /kk koko oppisopimuskoulutuksen ajalta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työ- ja elinkeinosuunnittelijan esityksen. Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa lisäselvityksiä varten. Tämän asian kohdalla puheenjohtaja Vesa Ylitalo ilmoitti jääviytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Heleena Nuolioja-Saksio.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNNAN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 353/181/2014 SOSTERV 74 Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Tyrnävän kunta työllistää palkkatuen avulla pitkään työt tömä nä olleita kunnan eri yksiköihin. Palkkatukityösuhteisten työ ai ka on 85% kokonaistyöajasta, koska palkkatuen myöntä mi sen ehdoissa työajan pituudeksi edellytetään vähintään 85% työaikaa. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työ kokei lua ja palkkatukea koskevia säännöksiä muutettiin lukien vastaamaan aiempaa paremmin työ so pimus lain säännöksiä työntarjoamisvelvollisuudesta. Työn tarjoamis vel vot teel la tarkoitetaan työnantajan velvollisuutta tarjo ta kokoaikatyötä palveluksessaan oleville osa-aikatyötä teke vil le työntekijöille sekä lomautetuille ja irtisanotuille työnte ki jöil le, joilla on irtisanomisaika meneillään. Kokoaikatyötä on tarjottava ennen palkkatukihakemuksen lähettämistä tai työ ko kei lu so pi muk sen tekemistä. Jos kokoaikatyötä on tarjot tu, mutta työntekijä on kieltäytynyt ottamasta vastaan koko ai ka työ tä, voidaan palkkatuki myöntää tai työ ko kei lu so pimus tehdä. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut kannanoton työ ko kei lua ja palkkatukea koskeviin muutoksiin. Kan nanoton mukaan työsopimuslaissa ei ole säädetty poikkeuksia palk ka tue tun työn osalta, joten työsopimuslain säännökset kos ke vat myös palkkatuettua työtä. Näin ollen työ so pi muslais sa säädettyä takaisinottovelvollisuutta ja työn tar joa misvel vol li suut ta ei voida soveltaa lievemmin, vaikka kyseessä oli si yhdistys, säätiö tai kunta, joka työllistää palkkatuella työt tö miä työnhakijoita. Tyrnävän kunnassa on tällä hetkellä 19 palkkatuella työl listet tyä osa-aikaista työntekijää eri työtehtävissä. Heidän palkan + sivukulujen ja palkkatuen välisestä erotuksesta vastaa se hallintokunta, jossa tuella palkattu työntekijä työs kente lee. Julkisen työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muu toksis ta johtuen kunnan palkkatuella työllistettyjen työn te ki jöiden työaika tulee muuttaa kokoaikaiseksi alkaen. Li säk si uudet palkkatukityöntekijät otetaan vastaisuudessa ko ko ai ka työ hön. Tämä tulee nostamaan palk kaus kus tan-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta nuk sia n. 320 /kk/hlö. Työ ja elinkeinosuunnittelija: Esitän, että nykyisille palkkatuella työllistetyille osa-ai kaisille työntekijöille tarjotaan kokoaikaista työsuhdetta työllistämisajalle alkaen. Li säk si esitän, että alkaen uusille palkkatuella työllistettäville tarjotaan kokoaikaista työsuhdetta. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työ- ja elinkeinosuunnittelijan esityksen. Hyväksyttiin. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TUKEA JA TEHOA JÄRJESTÖJEN TYÖLLISTÄMISEEN - HANKE 352/014/2014 SOSTERV 75 Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Valtio on viime vuosina yhä enenemässä määrin lisännyt kuntien vastuuta työllisyyden hoidossa. Kuntien kumppaneina tässä työssä ovat yhdistykset, jotka työllistävät erilaisiin tehtäviin pitkään työttömänä olleita palkkatuen avulla. Yksi aktiivisimmistä työllistäjistä jo usean vuoden ajan on ollut Tyrnävän 4H-yhdistys. Tyrnävän 4H-yhdistys on työllistänyt palkkatuella tyrnäväläisiä työttömiä muun muassa 4H-kirppikselle sekä toimisto- ja kerhonvalvonta tehtäviin. Suomen 4H-liitto on hakemassa Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ESR-rahoitteista hanketta, jonka erityistavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeen nimi: Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen Hankkeen toiminta-alue: 4H Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi Hankkeen toteutusaika: Hankkeen kohderyhmä: Yhdistysten palkkalistoilla olevat työntekijät (tukityöllistetyt ja vakinaisessa työsuhteessa olevat), yhdistysten luottamushenkilöjohto sekä väliaikaisesti paikkakunnilla toimivat viranomaiset ja työntekijöitä työllistävät yritykset ja muut työnantajat Hankkeen tavoitteena on: - Parantaa kolmannen sektorin toimijoiden osaamista vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistäjänä - Parantaa yhdistysten työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista - Rohkaista työllistettyjä pohtimaan yrittäjyyttä osana tulevaisuutta - Ohjata työntekijöitä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen - Lisätä kolmannen sektorin toimijoiden, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä - Löytää kullekin paikkakunnalle sopivat toimintamallit työntekijöiden edelleen sijoittamiseksi paikallisiin yrityksiin ja muille työnantajille kolmannen sektorin työjakson jälkeen yhteistyössä kuntien ja työvoimaviranomaisten kanssa - Edistää nuorten ja muiden heikossa

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia kolmannen sektorin työsuhteen jälkeen - Parantaa järjestöjen työllistämistoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen lähtee mukaan yhdistystä 15 paikkakunnalta. Myös Tyrnävän 4h-yhdistys on lähdössä omalla toiminta-alueellaan mukaan hankkeeseen. Hankkeen kustannukset: Palkkakustannukset projektipäällikkö hankkeen johto Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Matkakustannukset hankehenkilöstö kohderyhmä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Hankkeen tulot: Haettava ESR- ja valtion rahoitus % Kuntien rahoitus % Yksityinen rahoitus % Tulot yhteensä % Tyrnävän kunnan omarahoitusosuus Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeessa olisi 600 / vuosi ja 1200 / koko hankkeen toiminta-ajalta. Työ- ja elinkeinosuunnittelija: Tyrnävän 4H-yhdistys on jo vuosia tehnyt arvokasta työtä Tyrnävän kunnan työllisyydenhoidon tukena. Yksistään vuoden 2013 aikana 4H-yhdistys on työllistänyt palkkatuen avulla 9 henkilöä erilaisiin tehtäviin. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy hanke-esityksen ehdollisena ja päättää osallistua hankkeeseen, mikäli 4H-liiton esittämä hankesuunnitelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hyväksyttiin.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 76 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Henkilötöhallinto: / Irtisanoutuminen liikuntapaikkojen hoitajien määräaikaisista työsuhteista Johtava lääkäri Hankinnat: ja 11 sekä / Hinnan tarkistus vuodelle 2015 / Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen / Palvelintietokoneen hankinta / Defibrillaattorin hankinta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 77 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Valvira / Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Terapiapaja Oy - Valvira / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan postiosoitteen muutoksesta /Oy terapia. Ylivieska - Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnistä / Lakeuden Palveluyhdistys ry - Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Valvontapäätös / Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta Merkittiin tiedoksi.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIAKASMAKSUT KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA 972/004/2013 SOSTERV 78 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt asiakasmaksuista vammaispalveluissa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 4 Maksuttomat sosiaali-palvelut 2. kohta: kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus; kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta; Maksu voidaan kuitenkin periä ympärivuorokautisessa hoidossa olevan kehitysvammaisen osalta, mikäli hän ei itse vastaa ylläpidon kustannuksista. Palvelupäällikön esitys: Kunta perii alkaen pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta alle 16-vuotiaalta kehitysvammaiselta ylläpitomaksun 11,30 /vrk käyttöpäivien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön päätösesityksen. Hyväksyttiin.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 71, 73, 74, 78 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoit teeseen Pykälät: 71, 73, 74, 78 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot