TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 70 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIO VUODELLE ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN TÄHYSTYSTEN KILPAILUTUS KUNTALISÄN MAKSAMINEN TYÖLLISTÄMISJAKSOLTA 74 KUNNAN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN TUKEA JA TEHOA JÄRJESTÖJEN TYÖLLISTÄMISEEN - HANKE 76 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT ASIAKASMAKSUT KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Kokkonen Elina J Lakso Sanna J Leiviskä Kirsti VJ Jetsonen Allan VJ Näppä Esa VJ Tervo Marja-Leena VJ POISSA Junes Jukka J Kurunsaari Jarmo J Laikari Seppo J Väyrynen Jukka J Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Mällinen Seija Kunnanhallituksen varaedustaja Tornberg Eliisa Esittelijä Kinnunen Tarja Palvelupäällikkö Matinolli Vesa-Matti Johtava lääkäri Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Heleena Nuolioja-Saksio Kaarina Huurre Puheenjohtaja Puheenjohtaja 73 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tarja Hietikko Kirsti Leiviskä PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 68 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Kirsti Leiviskä.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 69 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: - talouden toteuma 1-8/ strategia - sote-lausunto - toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta - kilpailutus Merkittiin tiedoksi. Lautakunnan varajäsen Allan Jetsonen ja kunnanhallituksen edustaja Seija Mällinen ilmoittivat jääviytensä ja poistuivat kokouksesta kilpailutus-kohdan käsittelyn ajaksi. Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola ja johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIO VUODELLE /200/2014 SOSTERV 70 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Vuoden 2015 talousarvion valmistelu on käynnissä. Hallintokuntien talous- ja toimintasuunnitelmat sisältävät vuosittain numeerisen osion lisäksi osaston toiminta-ajatuksen, tulosalueen kuvauksen, päämäärän sekä talousarviovuoden toimenpiteet. Sosiaali- ja terveysosaston tulosyksiköt ovat tehneet alustavat esityksensä niin talousarvion numeerisesta osasta kuin tekstiosastakin. Niiden kokoamista ja työstämistä jatketaan kuitenkin vielä lokakuun aikana. Talousarvioehdotus tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi marraskuun kokoukseen. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetkisen talousarvion 2015 valmistelutilanteen. Merkittiin tiedoksi.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN 351/014/2014 SOSTERV 71 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 23 : n mukaan erityishuollon yksilöllistä järjestämistä varten kunnassa tulisi olla nimettynä erityishuollon johtoryhmä. Erityishuollon johtoryhmässä tulee olla jäseninä vähintään kolme kunnan johtavaa viranhaltijaa siten, että ryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 : n mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi erityishuollon johtoryhmän tai sen määräämissä rajoissa toimintayksikön esimiehen tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten. Ohjelma, joka on tarpeen mukaan tarkistettava, on mahdollisuuksien mukaan, laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajan sekä sosiaalilautakunnan kanssa. Johtoryhmä voi niin tarvittaessaan kutsua kokoukseen eri alojen asiantuntijoita. Johtoryhmän tehtävät perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Lisäksi johtoryhmä toimii osaltaan oman alansa asiantuntijaryhmänä hyvinvointityössä. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää kuntaan erityishuollon johtoryhmän. Johtoryhmään nimetään palvelupäällikkö Tarja Kinnunen ja sosiaaliohjaaja Riikka Piippo sosiaalipalveluista sekä johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli terveyspalveluista. Päätös annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle johtoryhmän jäsenen nimeämistä varten. Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysjohtaja voi tehdä tarvittavat henkilöpäivitykset.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TÄHYSTYSTEN KILPAILUTUS 210/232/2014 SOSTERV 45 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän ja Yli-Iin kuntien terveyskeskukset ovat kilpailuttaneet v yhteishankintana mahalaukun ja suoliston tähystystutkimukset vuosille ja optiovuosiksi 2013 ja Kilpailutuksessa oli mukana myös Oulun kaupunki siltä osin, kun sen oma tuotanto ei riitä palvelun tuotantoon. Tarjouskilpailun voitti ODL eli nykyinen Suomen Terveystalo Oy. Tyrnävän kunta on käyttänyt sopimukseen sisältyneet optiovuodet sosiaali- ja terveyslautakunnan aiempien päätösten mukaisesti. Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut on käynyt neuvottelut Oulun ympäristön ja Oulunkaaren kuntien kanssa liittyen tähystystutkimusten yhteiskilpailutukselle alkavalle hankintajaksolle. Yhteinen kilpailutusprosessi nähdään edelleen kuntien omia, erillisiä kilpailutuksia tarkoituksenmukaisemmiksi, jotta mm. palveluiden laatu ja seuranta sekä ehjä palvelukokonaisuus kyetään takaamaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Oulun kaupunki on pyytänyt kustakin kunnasta / organisaatiosta alustavan päätöksen kilpailutukseen osallistumisesta ja toimivaltaisen viranomaisen päätös tulisi toimittaa toukokuun 2014 loppuun mennessä. Nyt kilpailutetaan tähystystutkimukset ja niiden yhteydessä tehtävät toimenpiteet ajalle ja optiot ajalle sekä Optioiden käytöstä päätetään erikseen. Oulun kaupunki hoitaa käytännön kilpailutuksen ja tekee hankintapäätöksen, mutta kukin osallistuva kunta tekee hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi oman sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Kukin kunta vastaa omien kuntalaistensa ja itse tilaamiensa tutkimuksien kustannuksista. Kilpailutuksen toteutuksesta ei aiheudu Tyrnävän kunnalle kuluja. Johtava lääkäri: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Oulun

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta seudun kuntien tähystystutkimuksien yhteiskilpailutukseen. Kilpailutuksen toteutuksesta vastaan Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Hyväksyttiin. SOSTERV 72 Valmistelu: Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumisesta Oulun seudun kuntien tähystystutkimuksien yhteiskilpailutukseen. Oulun kaupunki on kilpailuttanut mahalaukun ja suoliston tähystystutkimukset. Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on kokouksessaan valinnut kilpailutuksen perusteella mahalaukun ja suoliston tähystystutkimusten ja niihin läheisesti liittyvien palvelujen palveluntuottajaksi sopimuskaudelle sekä 1 vuoden ( ) + 1 vuoden ( ) optiokausille Suomen Terveystalo Oy:n. Optioiden käytöstä päätetään erikseen Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita mahalaukun ja suoliston tähystystutkimusten palveluntuottajaksi Suomen Terveystalo Oy:n mainitulle sopimuskaudelle ja 1+1 vuoden optiokausille. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Hyväksyttiin.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTALISÄN MAKSAMINEN TYÖLLISTÄMISJAKSOLTA 122/180/2014 SOSTERV 73 Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Tyrnävän kunta (sosiaali- ja terveyslautakunta ) mak saa palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yh dis tyksil le kuntalisää, jonka tarkoituksena on pidentää työl lis tet tävien palkkatukijaksojen kestoa ja parantaa yhdistysten mahdol li suuk sia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoi tetaan työntekijän palkkauskuluihin. Kuntalisää maksettiin Tyr nä väl lä n vuonna Kuntalisän maksamisen ehtoja tarkistettiin so si aali- ja terveyslautakunnassa. Tällöin päätettiin maksaa kuntalisää myös palkkatuella työllistäville yrityksille. Kokouksessa tarkistettiin yhdistysten kuntalisän määrät. Kuntalisää maksetaan palkkatuella työllistäville yhdistyksille seu raa vas ti: - yli vuoden tai yli 500 päivää työttömänä olleen palk ka tu kityöl lis tä mi seen maksetaan kuntalisää 200 /kk vuoden ajalta - henkilön, jonka vamma, sairaus tai muu syy vaikeuttaa työl lis ty mis tä, palkkatukityöllistämiseen maksetaan kun ta lisää 200 /kk kahden vuoden ajalta - alle 30-vuotiaan työllistämiseen maksetaan kuntalisää 300 /kk 10 kuukauden ajalta -oppisopimuskoulutuksen kuntalisää maksetaan 350 /kk ko ko oppisopimuskoulutuksen ajalta Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työ kokei lua ja palkkatukea koskevia säännöksiä muutettiin lukien vastaamaan aiempaa paremmin työ so pimus lain säännöksiä työntarjoamisvelvollisuudesta. Työn tarjoa mis vel vol li suu del la tarkoitetaan sitä, että työnantaja on vel vol li nen tarjoamaan kokoaikatyötä palveluksessaan olevil le osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sekä lomautetuille tai irtisanotuille työntekijöille, joiden irtisanomisaika on meneil lään. Kokoaikatyötä on tarjottava ennen palk ka tu ki ha kemuk sen lähettämistä tai työkokeilusopimuksen tekemistä. Jos työtä on tarjottu, mutta työntekijä on kieltäytynyt ot tamas ta työtä vastaan, voidaan palkkatuki myöntää tai työ kokei lu so pi mus tehdä. Työsopimuslaissa säädetty takaisinottovelvollisuus ja työntar joa mis vel vol li suus koskevat myös yhdistyksiä, säätiöitä ja kun taa, jotka työllistävät palkkatuella työttömiä työnhakijoita.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tällä hetkellä tyrnäväläiset yleishyödylliset yhdistykset työllis tä vät palkkatuen avulla osa-aikatyöhön pitkään työt tö mänä olleita erilaisiin työtehtäviin. Yhdistysten mahdollisuudet työl lis tää vaikeutuvat oleellisesti työntarjoamisvelvoitteen myö tä, sillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ei ole taloudellisia re surs se ja palkata kokoaikatyöntekijöitä. Työ- ja elinkeinoministeriön kannanoton myötä kuntalisän mää rää tulee korottaa 330 /kk, jotta se edistäisi paremmin yh dis tys ten mahdollisuuksia työllistää pitkään työttömänä ol lei ta palkkatuen avulla. Muut kuntalisän maksamisen ehdot pysyvät samana. Työ- ja elinkeinosuunnittelija: Esitän, että kuntalisää maksettaisiin jatkossa seuraavasti: - yli vuoden tai yli 500 päivää työttömänä olleen palk ka tu kityöl lis tä mi seen maksetaan kuntalisää enintään 530 /kk vuoden ajalta - henkilön, jonka vamma, sairaus tai muu syy vaikeuttaa työl lis ty mis tä, palkkatukityöllistämiseen maksetaan kun ta lisää enintään 530 /kk kahden vuoden ajalta - alle 30-vuotiaan työllistämiseen maksetaan kuntalisää enin tään 630 /kk 10 kuukauden ajalta -oppisopimuskoulutuksen kuntalisää maksetaan enintään 680 /kk koko oppisopimuskoulutuksen ajalta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työ- ja elinkeinosuunnittelijan esityksen. Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa lisäselvityksiä varten. Tämän asian kohdalla puheenjohtaja Vesa Ylitalo ilmoitti jääviytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Heleena Nuolioja-Saksio.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNNAN PALKKATUKITYÖLLISTÄMINEN 353/181/2014 SOSTERV 74 Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Tyrnävän kunta työllistää palkkatuen avulla pitkään työt tömä nä olleita kunnan eri yksiköihin. Palkkatukityösuhteisten työ ai ka on 85% kokonaistyöajasta, koska palkkatuen myöntä mi sen ehdoissa työajan pituudeksi edellytetään vähintään 85% työaikaa. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työ kokei lua ja palkkatukea koskevia säännöksiä muutettiin lukien vastaamaan aiempaa paremmin työ so pimus lain säännöksiä työntarjoamisvelvollisuudesta. Työn tarjoamis vel vot teel la tarkoitetaan työnantajan velvollisuutta tarjo ta kokoaikatyötä palveluksessaan oleville osa-aikatyötä teke vil le työntekijöille sekä lomautetuille ja irtisanotuille työnte ki jöil le, joilla on irtisanomisaika meneillään. Kokoaikatyötä on tarjottava ennen palkkatukihakemuksen lähettämistä tai työ ko kei lu so pi muk sen tekemistä. Jos kokoaikatyötä on tarjot tu, mutta työntekijä on kieltäytynyt ottamasta vastaan koko ai ka työ tä, voidaan palkkatuki myöntää tai työ ko kei lu so pimus tehdä. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut kannanoton työ ko kei lua ja palkkatukea koskeviin muutoksiin. Kan nanoton mukaan työsopimuslaissa ei ole säädetty poikkeuksia palk ka tue tun työn osalta, joten työsopimuslain säännökset kos ke vat myös palkkatuettua työtä. Näin ollen työ so pi muslais sa säädettyä takaisinottovelvollisuutta ja työn tar joa misvel vol li suut ta ei voida soveltaa lievemmin, vaikka kyseessä oli si yhdistys, säätiö tai kunta, joka työllistää palkkatuella työt tö miä työnhakijoita. Tyrnävän kunnassa on tällä hetkellä 19 palkkatuella työl listet tyä osa-aikaista työntekijää eri työtehtävissä. Heidän palkan + sivukulujen ja palkkatuen välisestä erotuksesta vastaa se hallintokunta, jossa tuella palkattu työntekijä työs kente lee. Julkisen työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muu toksis ta johtuen kunnan palkkatuella työllistettyjen työn te ki jöiden työaika tulee muuttaa kokoaikaiseksi alkaen. Li säk si uudet palkkatukityöntekijät otetaan vastaisuudessa ko ko ai ka työ hön. Tämä tulee nostamaan palk kaus kus tan-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta nuk sia n. 320 /kk/hlö. Työ ja elinkeinosuunnittelija: Esitän, että nykyisille palkkatuella työllistetyille osa-ai kaisille työntekijöille tarjotaan kokoaikaista työsuhdetta työllistämisajalle alkaen. Li säk si esitän, että alkaen uusille palkkatuella työllistettäville tarjotaan kokoaikaista työsuhdetta. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työ- ja elinkeinosuunnittelijan esityksen. Hyväksyttiin. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TUKEA JA TEHOA JÄRJESTÖJEN TYÖLLISTÄMISEEN - HANKE 352/014/2014 SOSTERV 75 Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Valtio on viime vuosina yhä enenemässä määrin lisännyt kuntien vastuuta työllisyyden hoidossa. Kuntien kumppaneina tässä työssä ovat yhdistykset, jotka työllistävät erilaisiin tehtäviin pitkään työttömänä olleita palkkatuen avulla. Yksi aktiivisimmistä työllistäjistä jo usean vuoden ajan on ollut Tyrnävän 4H-yhdistys. Tyrnävän 4H-yhdistys on työllistänyt palkkatuella tyrnäväläisiä työttömiä muun muassa 4H-kirppikselle sekä toimisto- ja kerhonvalvonta tehtäviin. Suomen 4H-liitto on hakemassa Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ESR-rahoitteista hanketta, jonka erityistavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeen nimi: Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen Hankkeen toiminta-alue: 4H Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi Hankkeen toteutusaika: Hankkeen kohderyhmä: Yhdistysten palkkalistoilla olevat työntekijät (tukityöllistetyt ja vakinaisessa työsuhteessa olevat), yhdistysten luottamushenkilöjohto sekä väliaikaisesti paikkakunnilla toimivat viranomaiset ja työntekijöitä työllistävät yritykset ja muut työnantajat Hankkeen tavoitteena on: - Parantaa kolmannen sektorin toimijoiden osaamista vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistäjänä - Parantaa yhdistysten työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista - Rohkaista työllistettyjä pohtimaan yrittäjyyttä osana tulevaisuutta - Ohjata työntekijöitä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen - Lisätä kolmannen sektorin toimijoiden, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä - Löytää kullekin paikkakunnalle sopivat toimintamallit työntekijöiden edelleen sijoittamiseksi paikallisiin yrityksiin ja muille työnantajille kolmannen sektorin työjakson jälkeen yhteistyössä kuntien ja työvoimaviranomaisten kanssa - Edistää nuorten ja muiden heikossa

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia kolmannen sektorin työsuhteen jälkeen - Parantaa järjestöjen työllistämistoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen lähtee mukaan yhdistystä 15 paikkakunnalta. Myös Tyrnävän 4h-yhdistys on lähdössä omalla toiminta-alueellaan mukaan hankkeeseen. Hankkeen kustannukset: Palkkakustannukset projektipäällikkö hankkeen johto Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Matkakustannukset hankehenkilöstö kohderyhmä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Hankkeen tulot: Haettava ESR- ja valtion rahoitus % Kuntien rahoitus % Yksityinen rahoitus % Tulot yhteensä % Tyrnävän kunnan omarahoitusosuus Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeessa olisi 600 / vuosi ja 1200 / koko hankkeen toiminta-ajalta. Työ- ja elinkeinosuunnittelija: Tyrnävän 4H-yhdistys on jo vuosia tehnyt arvokasta työtä Tyrnävän kunnan työllisyydenhoidon tukena. Yksistään vuoden 2013 aikana 4H-yhdistys on työllistänyt palkkatuen avulla 9 henkilöä erilaisiin tehtäviin. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy hanke-esityksen ehdollisena ja päättää osallistua hankkeeseen, mikäli 4H-liiton esittämä hankesuunnitelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hyväksyttiin.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 76 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Henkilötöhallinto: / Irtisanoutuminen liikuntapaikkojen hoitajien määräaikaisista työsuhteista Johtava lääkäri Hankinnat: ja 11 sekä / Hinnan tarkistus vuodelle 2015 / Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen / Palvelintietokoneen hankinta / Defibrillaattorin hankinta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 77 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Valvira / Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Terapiapaja Oy - Valvira / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan postiosoitteen muutoksesta /Oy terapia. Ylivieska - Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnistä / Lakeuden Palveluyhdistys ry - Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Valvontapäätös / Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta Merkittiin tiedoksi.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIAKASMAKSUT KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA 972/004/2013 SOSTERV 78 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt asiakasmaksuista vammaispalveluissa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 4 Maksuttomat sosiaali-palvelut 2. kohta: kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus; kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta; Maksu voidaan kuitenkin periä ympärivuorokautisessa hoidossa olevan kehitysvammaisen osalta, mikäli hän ei itse vastaa ylläpidon kustannuksista. Palvelupäällikön esitys: Kunta perii alkaen pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta alle 16-vuotiaalta kehitysvammaiselta ylläpitomaksun 11,30 /vrk käyttöpäivien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön päätösesityksen. Hyväksyttiin.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 71, 73, 74, 78 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoit teeseen Pykälät: 71, 73, 74, 78 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 92 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 17:00-18:20 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 46 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80. Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 82 46 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 80 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 AIKA 16.06.2015 17:00-18:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 AIKA 24.11.2015 17:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 112 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.09.2015 AIKA 29.09.2015 17:00-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 128 71 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 128 71 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 126 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.10.2015 AIKA 27.10.2015 17:00-18:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 213

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 213 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 213 Sivistyslautakunta 30.10.2014 AIKA 30.10.2014 18:00-19:46 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 215

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 17:00-19:00 PAIKKA Kunnantalo, kunanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 131 Tekninen lautakunta 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 18:00-20:20 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 133 72 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/2015 1. Asia Otsikko Sivu

TYRNÄVÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/2015 1. Asia Otsikko Sivu TYRNÄVÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/2015 1 AIKA 24.11.2015 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 2 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 44 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 17:00-20:00 PAIKKA Attendo Metsokangas, Herralantie 5, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 135

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 135 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 135 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 09:00-11:20 PAIKKA Kunnanvaltuuston huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 138 64

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 24.04.2017 klo 08:00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 49 Peruspalvelulautakunta 16.05.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 34 Kuntalaisaloite/Alapitkän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 165

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 165 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 165 Tekninen lautakunta 27.10.2015 AIKA 27.10.2015 17:00-19:51 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 167 98 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 27 Tarkastuslautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 18:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 21.4.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 21.4.2017 Aika Perjantai 21.4.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2011 kello 12.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.04.2014 AIKA 01.04.2014 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Maanantai 2.10.2006 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot