Jaana Franck,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaana Franck, 25.1.2013"

Transkriptio

1 Jaana Franck, Perusta yleislääkärin uralleni on terveyskeskustyössä, jota tein heti valmistumisen jälkeen yli kymmenen vuotta. Toimin suurimmalta osin pienessä saaristolaiskunnassa, jossa työ oli sitä antoisinta mahdollista, eli potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa vauvasta vaariin. Työnkuvaan kuului niin ennaltaehkäisy kuin saattohoitokin, ja kun esimerkiksi saman lapsen sydänääniä sai ensin kuunnella äitiysneuvolassa ja sitten neuvola- ja koulutarkastuksissa, oli siinä juuri sitä jatkuvuutta jota työltä tarvitsen. Työskennellessäni terveyskeskuksessa en aktiivisesti suunnitellut erikoistumista enkä ajatellut sen varsinaisesti tuovan mitään lisää työn arkeen. Koska tein paljon perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolatyötä, oli hetken aikaa suunnitelmissa naistentautien tietojen syventäminen erikoistumalla siihen alaan. Jos olisin valinnut sen urapolun, olisin kuitenkin jatkanut työskentelyä avoterveydenhuollossa ja jotenkin nimenomaan ennaltaehkäisyyn suuntautuen, koska se on mielestäni yksi keskeisimmistä lääkärintyön osaalueista. Terveyskeskuksessa työskentelyni päättyi, kun päätin perhesyistä jäädä pois säännöllisestä työstä joksikin aikaa. Tässä vaiheessa yleislääketieteeseen erikoistuminen alkoi myös enemmän kiinnostaa ja päädyinkin melko pian oikeastaan sattumalta apulaisopettajaksi yleislääketieteen oppiaineeseen Turun yliopistoon. Vierailun opetustyössä oli tarkoitus olla sen mittainen, että pystyisin hyödyntämään opetustyön erikoistumispalveluihini ja saisin samalla käsityksen siitä, mitä yleislääketiede on tieteenalana. Nyt tätä opetustyössä vierailua on kestänyt yli kymmenen vuotta ja erikoistuminenkin tapahtui pikkuhiljaa opetustyön ohessa. Erikoislääkärin tittelin saavuttaminen ei ollut itseisarvo, mutta palveluja suorittaessa ja tenttiin valmistautuessa tuli pohdittua syvemmin yleislääkärin työn keskeisiä osa-alueita ja esimerkiksi mietittyä, mihin jo silloin terveyskeskusaikana käytännössä toteutetut ja hyväksi havaitut työskentelymallit perustuvat. Erikoislääkärinä en koe olevani sen parempi lääkäri kuin ennenkään, mutta kuitenkin ehkä hiukan analyyttisemmin työhöni suhtautuva ja sitä kautta vahvemmalla perustalla seisova, kun tiedossa on monenlaisia terveydenhuollon kentän myllerryksiä niin lääketieteen kehityksen, tietojärjestelmien sähköistymisen kuin yleisen yhteiskunnan muutoksenkin myötä.

2 Tuomas Koskela, Lähdin valmistumisen jälkeen terveyskeskuslääkäriksi Pohjois-Karjalaan. Minua viehätti yleislääkärin työssä se, että pääsin hoitamaan potilaita vauvasta vaariin ja johtajasta syrjäytyneeseen alkoholistiin. Olin paraatipaikalla seuraamassa erilaisia ihmiskohtaloita ja ihmisten erilaista terveyskäyttäytymistä. Saman vaivan vuoksi joku kävi vastaanotolla lähes päivittäin, toinen ei tullut lainkaan. Erikoistumisaikana sain mahdollisuuden työskennellä eri puolella maata Kolarista Kirkkonummelle. Näin erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Sairaalapalvelut ensiapupäivystyksestä psykiatriaan lisäsivät ymmärrystäni siitä miten yleislääkärin työ eroaa sairaalalääkärin työstä. Vähitellen minulle hahmottui se mikä yleislääkärin työssä on mielestäni kaikkein tärkeintä: hoitaa pitkään samoja potilaita, oppia tuntemaan heidät ja luoda luottamuksellinen potilas-lääkärisuhde. Erikoistumisvaiheen aikana aloin tehdä väitöskirjaa terveyspalveluiden suurkäyttäjistä. Idean väitöskirjani aiheeksi sain omalta vastaanotoltani. Väitöskirja johti opetus- ja tutkimustyöhön yliopistossa ja kansainvälisiin tehtäviin. Oman potilaskunnan hoitaminen näiden rinnalla on säilynyt kuitenkin ensisijaisena inspiraationi lähteenä. Tuomas Koskela Yleislääketieteen erikoislääkäri vuodesta 2006

3 Marjo Parkkila-Harju, Ajatus yleis- ja terveyskeskuslääkärin urasta oli mielessäni vahvasti jo ennen opiskelupaikan vahvistumista Kuopion lääketieteellisestä tiedekunnasta. Minulle on ollut alusta asti tärkeää, että saan tehdä lääkärin työtä niin lasten kuin vanhustenkin parissa. En ole kokenut yleislääkärin työtä koskaan yksinäiseksi, vaan enemmän itsenäiseksi. Opiskellessa terveyskeskustyötä tuotiin positiivisesti esille jo ensimmäisestä vuodesta alkaen ja terveyskeskus työympäristönä oli tuttu lukioajan kesätöiden tiimoilta. Kurssien aikana tuli pohdittua myös vaihtoehtoja, mutta valmistumisen jälkeen palasin samaan terveyskeskukseen töihin, jossa olin jo kandiaikana työskennellyt. Espoossa Leppävaaran terveysasemalla oli aloitettu tutor-lääkäri toiminta, joka oli omiaan vahvistamaan sitä, että terveyskeskuksessa pärjää, kun alkuun saa riittävän ohjauksen ja tuen. Eurolääkärivaiheen sairaalapalvelut tein Lahden Kaupunginsairaalassa, missä työskentelin akuutti- ja pitkäaikaisosastoilla sekä asumisyksiköissä. Osaaminen syveni sisätaudeista ja geriatriasta. Terveyskeskustyön kannalta hyödyllisintä olisi, että ymmärtää iäkkäiden kuntoutumista ja mitkä asiat ovat tärkeitä kotona pärjäämiseen sekä tutustuttaa yhteistyöhön mm. kotihoidon ja palveluasumisjärjestelyiden kanssa. Täyslaillistumisen jälkeen sain viran Helsingin terveyskeskuksesta. Työskenneltyäni muutaman vuoden oman väestön parissa lähdin sairaalapalveluihin, kuusi kuukautta kerrallaan kolmella eri erikoisalalla. Ensin Lastenklinikalla erikoistujille räätälöidyssä pestissä, jossa sai hyvän opastuksen lastentauteihin, kirurgiaan ja neurologiaan. Psykiatrialla Mielialahäiriökeskuksen päiväsairaalassa sai tuntumaa masentuneiden, ahdistuneiden ja persoonallisuushäiriöisten hoitoon moniammatillisessa tiimissä. Viimeinen kuusi kuukautta vierähti Laakson sairaalassa niin murtumakuntoutuksen kuin sisätautisten ongelmien parissa. Koin kaikki sairaalajaksot hyödyllisiksi, toki lääketieteen kannalta, mutta myös tutustuen eri organisaatioiden toimintaan ja erityisesti oman kaupungin eri toimialojen toimintaan. Yhteistyö on tuntunut tämän jälkeen helpommalta, kun monet kollegat ovat tuttuja. Sairaalakiertue oli antoisa, mutta myös rankka. Kuuden kuukauden aikana ehti työ uudessa paikassa jo tuntua tutulta, oli tutustunut työtovereihin ja organisaatioon, kun oli taas aika vaihtaa ja aloittaa sama alusta. Omaan työhön paluuta alkoi jo loppuvaiheessa odottaa ja helpotuksen tunne oli suuri, kun palatessaan terveyskeskukseen tunsi tulleensa kotiin ja töitä tehdessä huomasi erikoistumisen aikana oppineensakin jotain monella eri tapaa! Tentin tein sairaalajakson aikana ja harmittelin, ettei ollut tullut luettua tenttikirjoja jo aiemmin, koska niitä lukiessa yleislääketieteen erityispiirteitä alkoi itsekin arvostaa vielä enemmän. Euroopan Woncakongresseihin olen osallistunut vuodesta 2009 alkaen ja ne ovat olleet todella ajatusmaailmaa avartavia. Euroopassa ja muualla maailmassa yleislääkärit painivat hyvin samojen ongelmien kanssa kuin me, vaikka toisaalta Suomessa terveyskeskuslääkärin työnkuva on paljon laajempi kuin monissa muissa maissa. Jotkin asiat meillä ovat hyvin, mutta monissa asioissa, esimerkiksi yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksessa on paljon opiksi otettavaa muualta. Yleislääketieteen tutkimuskin on näiden kokemusten myötä alkanut kiinnostaa enemmän, mutta sen aika ei ole omalla kohdallani ainakaan ihan vielä.

4 Paula Reponen: Matkalla yleislääketieteen erikoislääkäriksi, Kajaani Erikoislääkärin tutkintoni on vielä kesken, paljon ei kuitenkaan puutu. Olen valmistunut Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2005 ja sen jälkeen olen työskennellyt Kainuun maakunta kuntayhtymän palveluksessa terveyskeskuksessa ja keskussairaalassa useilla erikoisaloilla. Valmistumisestani on siis jo 7 vuotta aikaa, mutta kuutta vuotta palveluita ei ole vielä kertynyt, koska olen tänä aikana saanut myös kaksi lasta. Erikoislääkärikuulustelun suoritin keväällä 2012 parin kuukauden lukuurakan ja kahden viikon lukuloman jälkeen. Yleislääketieteen valintaa erikoisalakseni en ole koskaan joutunut erityisesti miettimään, se tuntui jo opiskeluaikana itsestään selvältä valinnalta, joka on vain vahvistunut sairaalaklinikoilla työskennellessäni. Aloitin työurani väestövastuisena terveyskeskuslääkärinä ja työ tuntui ensimmäisen vuoden raskaalta ja myönnän joskus miettineeni, että pitäisikö sittenkin muuttaa suunnitelmaa. Halusin kuitenkin päästä tekemään oikeaa, laaja-alaista lääkärin työtä pitkine potilassuhteineen. Yleislääkärin identiteettiäni edelleen vahvisti Oulun yliopiston järjestämä kaksivuotinen GP-koulutus, josta sain eväitä mm. vuorovaikutukseen, potilas- ja perhekeskeiseen vastaanottoon ja motivoivaan haastatteluun. Kokemuksen kertyminen ja GP-koulutus ovat tuoneet varmuutta omaan työskentelyyn ja työ ei tunnu enää raskaalta vaan työ on antoisaa ja voin ajoittain kokea jopa työn imua. Erikoistuminen tuntuu tärkeältä, koska erikoistumisen aikana voi laajentaa ja syventää osaamistaan ja toisaalta terveyskeskusten arvostustakin nostaa, kun siellä työskentelee työhönsä sitoutuneita yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Jotta tulevien erikoistujien polku ei olisi alussa niin raskas, pyrin jatkossa tukemaan heitä ohjaajana ja toisaalta toimimalla aktiivisesti yleislääkäriyhdistyksessä ja lääkäriliitossa.

5 Jorma Savolainen, Lapinlahdella Lukioaikana syntyi haave lääkärin ammatista, mutta valitettavasti lukioon mennessä tekemäni ainevalinnat eivät tukeneet haavettani (en ollut valinnut lukioon fysiikkaa, joka oli yhtenä aineena lääketieteellisen pääsykokeissa). Lukion jälkeen hain Kuopion Yliopistoon, mutta aloitin fysiikan opinnot liian myöhään enkä läpäissyt pääsykoetta. Samana syksynä hain sairaanhoitooppilaitokseen, jonne pääsin. Aloitin opinnot siellä ja tavoitteenani oli hakea lääketieteelliseen tiedekuntaan vuoden päästä, mutta opiskelutahti oli sen verran tiivis, etten saanut luettua opiskelun lisäksi myös pääsykokeisiin, ja niinpä päädyin käymään sairaanhoitajakoulun loppuun. Sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen suoritin asepalveluksen, minkä aikana valmistauduin ja pääsin Kuopion lääketieteelliseen tiedekuntaan vuonna -88. Opiskelun loppuvaiheessa tein keikkatöitä ja niinpä valmistuminenkin lykkääntyi. Valmistuin keskelle 90-luvun lamaa, jolloin oli lääkärityöttömyyttä. Tein sijaisuuksia, mutta syksyllä -95 ei niitäkään ollut saatavilla joten toimin hetken luokanopettajana, tehden samalla päivystyksiä Lapinlahden terveyskeskuksessa. Loppuvuodesta sain sijaisuuden Lapinlahden terveyskeskukseen, josta siirryin vuodeksi kuntoutuslääkäriksi Iisalmen Veljeskotiin. Suoritin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen sairaalapalvelut Iisalmen aluesairaalassa ja kolme kuukautta laillistumiseni jälkeen pääsin virkaan Lapinlahden terveyskeskukseen. Opiskeluaikanani yhtenä haaveena oli kirurgin ura, mutta ajauduin perusterveydenhuoltoon. Huomasin pian, että pidin monipuolisesta ja haastavasta terveyskeskuslääkärin työstä. Terveyskeskuksessani oli ja on edelleen hyvä työilmapiiri, sekä nuorten lääkärien kouluttamiseen panostetaan. Virkaan jääminen oli minulle luonteva ratkaisu. Lapinlahdella käytössä on ns. sektorimalli ja pääsin tutustumaan laajasti perusterveydenhuollon lääkärin työkenttään jo ennen erikoistumiskoulutusta. Koen tänä aikana saaneeni kuvan yleislääkärin toimenkuvan laajuudesta sekä vahvaa kokemusta. Toimittuani kolme vuotta virassani hakeuduin Kuopion yleislääketieteen erikoistumiskoulutukseen, josta valmistuin yleislääketieteen erikoislääkäriksi vuonna Suorittamissani sairaalapalveluissa, sisätaudeilla, kirurgialla, lastentaudeilla ja psykiatriassa viihdyin erinomaisesti, mikä vahvisti ajatustani, että perusterveydenhuolto on oikea valinta sen monipuolisuuden vuoksi. Palvelut suoritin pääosin aluesairaalassa, koska en halunnut päätyä suppeille erikoisaloille, vaan saada em. erikoisaloista laaja näkemys ja päästä myös itse tekemään paljon. Erikoistumisopinnoissa sain toimia useiden kokeneiden erikoislääkäreiden ohjauksessa ja kas kummaa, nyt huomaan, että oma erikoislääkäri-identiteettini ja nykyinen tapani toimia lääkärinä muovautuivat juuri tuona aikana: potilaista tuli ihmisiä, lakkasin antamasta ylhäältä tulevia määräyksiä ja aloin oikeasti hoitaa potilaitani yhteistyössä heidän kanssaan. Olen asunut jo pitkään Lapinlahden kunnassa, jossa myös työskentelen. En ole kokenut rasitteeksi asua pienehköllä paikkakunnalla, jossa toimin myös lääkärinä (olen aina tehnyt selvän eron siihen, milloin olen töissä ja milloin vapaalla), päinvastoin tämä on avannut silmiäni näkemään ympäristön ja yhteisön vaikutuksia asiakkainani käymiin ihmisiin. Erikoistumisen jälkeen kiinnostuin myös tutkimustyöstä, ja olen tekemässä väitöskirjatyötä Lapinlahti 2010 projektin pohjalta, joka käsittelee kansansairauksien riskitekijöitä, elämän tapoihin ja elämänlaatuun liittyviä tekijöitä. Tammikuusta 2013 alkaen olen nyt toiminut Itäsuomen Yliopiston yleislääketieteen kliinisenä opettajana, teen kuitenkin edelleen vastaanottotyötä myös terveyskeskuksessa.

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen

Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve Toive Osaraportti 11 Ulla Pohjannoro Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä Ulla Pohjannoro Näkökulmia

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen valitse monitieteinen valitse hammaslääketieteellinen Alana hammaslääketiede ottaa paljon mutta antaa myös paljon. Miika Hyvönen, hammaslääketiede 2 Arvostettuja akateemisia ammattilaisia Oulun yliopiston

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Kysyimme kevään 2013 kurssilaisilta (Supermaster ja Winner) mielipiteitä heidän opiskelupaikkakunnastaan ja koulustaan. Saimme palautetta runsaasti. Yllätyimme

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen

Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Marja Aira LT Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta ja KYS, perusterveydenhuollon yksikkö marja.aira@uef.fi Päivi Meriranta LT, ma. professori Itä-Suomen yliopisto,

Lisätiedot

RiSLO 1/2014 LAPSUS CALAMI. aesculapius.fi

RiSLO 1/2014 LAPSUS CALAMI. aesculapius.fi LAPSUS CALAMI aesculapius.fi RiSLO 1/2014 Pääkirjoitus Taas on pyörähtänyt puoli vuotta ajan rattaassa eteen päin ja on aika julkaista Lapsus Calamin huikea toinen numero! Edesmenneisiin noin kuuteen kuukauteen

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Miten EMMI OKSANEN KUVAT PETRI JUNTUNEN

Miten EMMI OKSANEN KUVAT PETRI JUNTUNEN EMMI OKSANEN KUVAT PETRI JUNTUNEN Miten ne kehtaa? Työhön astuva uusi sukupolvi saattaa olla pullamössöä, mutta nöyrää se ei ole. Nuorilla on unelmia, joiden toteuttamiseen työpaikka on vain väline. Työnantajilla

Lisätiedot