KOULUTUSTAKUU OPEDA-hanke Vaasan seudun loppuseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTAKUU OPEDA-hanke 1.3.2011 31.12.2012. Vaasan seudun loppuseminaari 4.12.2012"

Transkriptio

1 KOULUTUSTAKUU OPEDA-hanke Vaasan seudun loppuseminaari

2 OPEDA (OPH:n rahoittama EU-hanke) Opiskelijoiden erityisyyden huomiointi ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen Peruskoulun lopettaneiden tukeminen jatkoopintoihin Vaasan seudulla hankkeella haetaan ratkaisua koulutustakuuseen, joka on osa nuorten yhteiskuntatakuuta ( ) Suunnitteluhanke ja yhteistyöhanke Turun ammattiinstituutin kanssa, joka hallinnoi hanketta Vaasan verkosto: Vakk, VAO, YA ja perusaste

3 Koulutustakuu nuorisotakuu Koulutustakuu varmistaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta

4 OPEDA-TIIMI Marika Syväluoma Maija- Kaisa Saaristo Perusaste VAKK VAO YA David Skagersten Maria Österholm/ Harriet Norrback

5 OPEDA-SIDOSRYHMIÄ Vaasan sosiaali- ja terveystoimi Te-keskus Perusasteen ja 2. asteen kuraattorit Perusasteen ja 2. asteen erityisopet Perusasteen ja 2. asteen opot Suomen pakolaisapu Vaasan seudun yhdistykset Arbis Vaasa-opisto Perusasteen ja 2. asteen johto Ely-keskus Vaasan nuorisotoimi Jupiter-säätiö Föregångarna Resurssirengas Avi

6 OPEDA-SIDOSHANKKEITA Startti-hankkeet/ Vao ja Ya polku.vao/mmt Osiris-hanke/Vao ja Jupiter Nuoret töihin Pohjanmaalla Flyt-hanke läpäisy/ keskeytys Starttihanke/ Jupiter Steg för Steg/YA GA-banken Nuorisoluokka/Vaasa -opisto/te-tsto Perusasteen oppilaanohjaus Kelpohanke/ erityisopiskelijat Hanke/YA Perusasteen oppilaanohjauksen verkosto Osallisena Suomessa/mmt

7 Koulutusjärjestelmät/-mallit Suomen koulutusjärjestelmä Esikoulusta yliopistoon Maahanmuuttajan koulutus Vaasan koulutusmalli

8 Koulutuspolkujatkumo Lukio Ammattiopisto Perusopetus Kaikille jatkopaikka Kansanopistot Kotitalousopetus, valmentava ja valmistava koulutus Ammattistartti Vauhti, valmentava ja kuntouttava Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Nuorisoluokka (maahanmuuttajataustaisille yli 17 v) 10- luokka Oppisopimus Toinen aste Työelämä tai jatko-opinnot Tulevaa

9 Peruskoulusta ammatilliseen Nivelvaiheen toimintamalli Tavoite: Eri toimijat osaavat ohjata nuoria entistä paremmin nivelvaiheessa löytämään jokaiselle soveltuva toisen asteen koulutuspaikka ei pudokkaita Lisätä yhteistyötä ja tietoutta koulutusasteiden välillä (yhteistyölista) Nivelvaiheen verkostotyö eri toimijoiden välillä kehittyy (mm. (Etsivät, Reimari, Te-toimisto, Jupiter, Föregångarna) Menetelmät: Tapahtumia sekä kirjallista ja suullista informaatiota nuorille, huoltajille ja eri alan ammattilaisille (mm. opet, opot, kuraattorit, erityisopettajat, terveydenhoitajat, etsivä nuorisotyöntekijät, mm-koordinaattori) Tiedonsiirtoa (mm. tiedonsiirtolomakkeet, saattaen vaihto - tilaisuudet) Verkostoyhteistyötä (mm. kouluvierailut/täsmäpäivät, vanhempainillat, opo-päivät)

10 Tiedon siirto peruskoulusta ammatilliseen Tiedonsiirtolomake Oppilaanohjaajalta Kuraattorille Viimeistään 5 pv:n kuluttua tulosten julkistamisen jälkeen Siirto-Hojks Erityisopettajalta Erityisopettajalle Kesällä suljetussa kirjekuoressa Mmt-oppilaan henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat Vaasan ammattiopiston maahanmuuttajakoordinaattorille

11 Kaikille perusopetuksen päättäville tarjotaan aloituspaikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta, perusopetuksen lisäopetuksesta tai nuorten työpajoilta YHTEISHAKU Tiedonsiirtolomake YHTEISHAUN TULOKSET Kesäpäivystys Palaveri Peruskoulun opp.ohjaajat, II-asteen opp.ohjaajat, Etsivä nuorisotyö, MMT-koordinaattori, Vaasan kaupungin koulutustakuu Kesä? hlöä ilman paikkaa Kesävalmennus, leiri (4pv) /Etsivät Jälkiohjaus Nuorten työpajat Ammattistartti, 10 lk ja valmistavat Saattaen vaihto palaveri TÄYDENNYS- ja LISÄHAKU Starttivalmennus/Jupiter (15-24 v) Nuorten tiedotus- ja neuvonta: Reimari Nuorten ohjaus ja neuvonta: Etsivä nuorisotyö TE-toimisto: Koulutus- ja ammatti-tietopalvelu

12 Till alla som fullgör sin läroplikt erbjuds en nybörjarplats inom gymnasie- eller yrkesutbildning, yrkesförberedande utbildning, grundskolans påbyggnadsunderisning eller praktikplats. Gemensamma elevansökan Elevblankett + speciallärarträff Antagningsbeslut från den gemensamma elevansökan Elevhandledare bekantar sig med antagningsresultaten, kontaktar vid behov övriga professionella Vasa stads utbildningsgaranti Sommar Unga utan plats Efterhandledning Ungdomsverkstad 10:e klass, yrkesförberedande Infoträff kring stadieövergång Kompletteringsansökan Information och rådgivning för unga: Reimari Handledning och rådgivning för unga: Uppsökandeverksamhet Föregångarna TE-centralen: Informtionstjänst gällande yrken och utbildning

13 Yhteishaku 2012 Vaasa Perusopetus Vaasa (9. ja 10. lk, 633 henkilöä) Ei hakenut Hyväksytty, ei vastaanottanut Ei hyväksytty Hyväksytty ja vastaanottanut

14 Yhteishaku 2012 Vaasa Suomenkielinen perusopetus (440 henkilöä) Ei hakenut Hyväksytty, ei vastaanottanut Ei hyväksytty Hyväksytty ja vastaanottanut

15 Yhteishaku 2012 Vaasa Ruotsinkielinen perusopetus (193 henkilöä) Ei hakenut Hyväksytty, ei vastaanottanut Ei hyväksytty Hyväksytty ja vastaanottanut

16 Saattaen vaihto palaveri Lähettävä koulu pysyy paikalla Vastaanottava koulu kiertää Jokaisesta Koulusta Opo Kuraattori Erityisope Livi Hopa2 Vähäkyrö Isokyrö Jokaisesta Koulusta Opo Kuraattori Erityisope Variska Vöyrinkaup. Oppilaslistat luokittain Hopa4 Tekniikka Laihia Mustasaari Oppilaslistat, mihin koulun oppilas on hakenut Hietalahti Merenkurkku Lukio Etsivä nuorisotyöntekijät ja Maahanmuuttaja-koordinaattori

17 Informationsträff gällande stadieövergången , Solf Sändande skolor cirkulerar, Mottagande skolor väntar Från varje skola Elevhandledare, Speciallärare Klassvisa elevlistor Gymnasier Vasa Gymnasium Vasa Övningsskola Petalax Gymnasium Korsholms Gymnasium Vörå idrottsgymnasium Yrkesskolor Yrkesakademin Vasa yrkesinstitut Optima Vasa Korsholm Vörå-Maxmo Petalax Elevhandledare från varje skola Elevlistor med elevernas ansökan och intagning Folkhögskolor Evangeliska folkhögskolan Fria kristliga folkhögskolan Vasa Övningsskola

18 Koulutustakuun toteutuminen 2012 KEVÄT YHTEISHAKU SYKSY Peruskoulun päättäneet Lukio 218 Ammatillinen Ilman paikkaa (omasta tahdosta ohjattu eteenpäin) 7 Muu (Vakk,oppisopimus, yksityinen, ulkomailla) 2 jatkaa peruskoulussa 17 Ilman paikkaa 3 10 Ammattistartti 5 Nuorisoluokka 3 Maahanmuuttajien valmistava 2 Vauhti, valmentava ja kuntouttava

19 Koulutustakuun toteutuminen 2012 (ruotsinkielinen Borgaregatans skola) KEVÄT YHTEISHAKU Lukio Peruskoulun päättäneet 40 Ammatillinen 1 10 lk 1 Kansanopisto 0 Ilman paikkaa

20 Koulutustakuun toteutuminen 2012 (ruotsinkielinen Vasa övningsskola) KEVÄT YHTEISHAKU Peruskoulun päättäneet 76% 22% Lukio Ammatillinen 2% 10 lk 1 Kansanopisto 0 Ilman paikkaa

21 OPISKELIJAPROSESSI 2. ASTEELLA Koulut Koti - Hakijamäärät - Opiskelijapaikat täynnä - Koulutustakuu toteutuu TULO Koulutustarjonta Opiskelijavalinta Lähtötason kartoitus Tuen suunnittelu Ryhmäytyminen Koulun ja kodin yhteistyö Saattaen vaihto - Alhainen keskeytys% - Opiskelijatyytyväisyys + - Opiskelijahyvinvointi Sisäinen yhteistyö OLO Opetusjärjestelyt Lukujärjestykset Oppimisympäristöt Opetusmenetelmät OPS-työ Valinnaisuudet ja opintopolut Asuntola (YA:ssa) - Läpäisy% ja aika - Työllistymis% - Jatko-opiskelu% LÄHTÖ Työnhakuprosessissa tukeminen Jatko-opinto-ohjaus Tuettu työllistyminen Jatkokartoitukset Ammattiosaamisen näytöt Todistukset H O P S - O H J A U S Osaamisen tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Työelämä Jatkoopinnot SITOUTUMINEN OPPIMINEN OSAAMINEN

22 Opiskelijaohjauksen verkosto RYHMÄNOHJAAJA OPETTAJAT ERITYISOPETTAJAT OPISKELIJA OPISKELIJAHUOLTO Kuraattori Opinto-ohjaaja Terveydenhoitaja JOHTO Yksikönjohtaja Koulutuspäällikkö TUKIHENKILÖSTÖ Opintosihteeri

23 Ryhmänohjaajan tehtävät OHJAA JA TUKEE OPISKELIJOIDEN OPINTOJEN ETENEMISTÄ HAVAINNOI JA TUKEE RYHMÄNSÄ TYÖSKENTELYÄ Luo ja ylläpitää yhteyksiä Kartoittaa opiskelijoiden tavoitteita ja seuraa opintojen sujumista Pyrkii tunnistamaan opiskelijoiden tukitoimien tarpeen ja seuraa opintojen sujumista Tukee ryhmähengen muodostumista Tukee opiskelijoiden ryhmän vastuullisuuden kehittymistä ja motivoi työskentelyyn Ryhmänohjaaja on aikuinen, joka on oikeasti kiinnostunut Pyrkii havaitsemaan ryhmän pulmia ja tarvittaessa tarttumaan niihin

24 Koulutuksia Takuulla koulutukseen -seminaari Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen - seminaari Tuen portaat peruskoulussa jatkumona toiselle asteelle Vanhempainvarttikoulutukset Ryhmäytymiskoulutus Moniammatillinen yhteistyö ja nivelvaiheohjaus Somekoulutukset

25 Kodin ja koulun yhteistyöprosessi Tutustuminen Osallisuus Kuulluksi tuleminen Verkostoituminen Keskustelu Tavoitteellisuus Kumppanuus Sitoutuminen Vastuu Vanhempainillat/-vartit Vanhempainillat/-vartit ja Wilma/Helmi -viestintäjärjestelmät Vanhempainillat/-vartit ja Vanhempainneuvottelukunta

26 Kodin ja koulun yhteinen työ kasvattajina

27 Lapsen/nuoren kysymys Olenko? Toivottu Koti Rakastettu Koulu Hyväksytty Kaverit

28 Kasvun suunnat

29 Oppimisen tavoitteita Mitä mahdollisia tulevaisuuksia sinulla on? Mitä esteitä tielläsi on? Voitko voittaa ne? Miten? Mitä sinun pitää oikeasti tehdä, jotta pääset lähemmäksi tavoitettasi? Otatko vastuuta koulunkäynnistä? Mitä taitoja tarvitset, jotta pääsisi tavoitteisiin?

30 Jääkiekkovalmentajan ohje hyvään suoritukseen Kannusta Kehu Kiitä

31 Materiaalit verkoissa Opeda-hankkeen materiaalit Vaasan seudun ohjaus verkossa - materiaalit

32 Kiitos

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid

Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid www.vao.fi www.vyi.fi OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Ryhmä: Muistiinpanoja: Jaksot 1. jakso 11.8.2014-17.10.2014

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2012-2013

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2012-2013 Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2012-2013 Sisältö Tärkeitä päivämääriä 2012 1 Syksyn yhteishaku 2012 2 Ohjausta ja tukea 3 Kymppiluokat 5 Ammattistartit 7 Muu koulutus 8 Työpaja

Lisätiedot

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala Taitto:

Lisätiedot