Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA"

Transkriptio

1 Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA

2

3 Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi Koulukokeilut TehoTET Avoimet ovet Esittelytilaisuudet Oppilaitosvierailut Taitaja-9 Koulutuksiin haku Hakeminen ja valintaperusteet lukiokoulutukseen Hakeminen ja valintaperusteet ammatilliseen peruskoulutukseen Hakeminen kansanopistojen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin Hakeminen valmistaviin koulutuksiin Hakeminen ammatilliseen erityisopetukseen Harkintaan perustuva valinta Perusteet hakea harkintaan perustuvassa valinnassa Kieli- ja soveltuvuuskokeet Tiedonsiirto Kuvaus oppilaan tilanteesta Opintonsa keskeyttäneiden nuorten tiedonsiirto Ketkä ohjaavat nuorta? Varsinais-Suomen nivelvaiheen ohjaajat Kaarina Laitila Lieto Loimaan seutukunta Mynämäki, Masku ja Nousiainen Naantali Parainen Paimio Raisio ja Rusko Rasekon Ohjaamo Raksu Salo Somero Turku Uusikaupunki Vehmaa Keskeinen sanasto... 24

4 SIIRTYMINEN PERUSOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu tuotettiin Euroopan unionin osin rahoittamassa MAST-hankkeessa. Toimitus: MAST-hanke / Ensimmäinen nivelvaihe ja keskeyttämisen ehkäisy -tiimi (2010) ja Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala (2014) Taitto: Satu Hatakka, Turun ammatti-instituutti (2010) päivittänyt Mia Gästgivar, Turun kaupungin sivistystoimiala (2014) Painopaikka: Multiprint 2014 Julkaisija: Joustavasti jatkoon Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki -hanke Rahoittaja: Opetushallitus ISBN: (nid.) (pdf)

5 Johdanto Mitä erilaisia vaihtoehtoja nuorilla on perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen? Miten ohjata ja tukea nuorta valitsemaan hänelle sopivin koulutus? Tämän infopaketin tavoitteena on selventää huoltajille ja muille nuorta ohjaaville siirtymään liittyviä perustietoja yhteishausta ja siihen liittyvistä käytännöistä ja toimintatavoista. Lisäksi infopaketista löytyvät tiedot Varsinais-Suomen ohjaavista tahoista, jotka voivat olla nuoren ja hänen huoltajiensa apuna, jos sopivaa jatkokoulutuspaikkaa ei löydy tai jos nuori keskeyttää opintonsa toisella asteella. 5

6 Toinen aste tutuksi Koulukokeilut Nuorilla, joiden ammatinvalinta on vielä selkeytymätön, on mahdollisuus koulukokeilujen avulla tutustua eri toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin. Koulukokeilun tavoitteena on antaa nuorelle tietoa häntä kiinnostavasta oppilaitoksesta tai alasta sekä selkeyttää koulutus- tai alavalintaa ennen jatko-opintoihin hakeutumista. Koulukokeilun avulla oppilaalla on mahdollisuus tutustua käytännössä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja/tai lukiossa opiskeluun. Koulukokeilun pituus (1 5 päivää) vaihtelee oppilaitoksittain. Koulukokeilun toteuttamiseksi oppilaanohjaaja tai muu nuorta ohjaava taho ottaa yhteyttä sen oppilaitoksen opinto-ohjaajaan, jonka koulutustarjonnasta oppilas on kiinnostunut. TehoTET TehoTET tarkoittaa Tehokkaita Työelämään tutustumisjaksoja, joita toteutetaan perusopetuksessa ja lukioissa. Se on yksi tapa suorittaa opintoihin kuuluva tet-jakso. TehoTET:n tavoitteena on auttaa nuorta tekemään oikea koulutusvalinta tarjoamalla hänelle mahdollisuus tutustua joko opiskeluun ammatillisessa oppilaitoksessa tai työntekoon alalla/aloilla, joista hän on kiinnostunut. Avoimet ovet Avoimien ovien tarkoituksena on tehdä tutuksi oppilaitoksen toimintaa, arkipäivää sekä toimitiloja. Avoimet ovet on suunnattu oppilaitoksessa jo opiskelevien kotiväelle ja koulutuksesta kiinnostuneille nuorille ja heidän huoltajilleen sekä muille nuorta ohjaaville tahoille. Esittelytilaisuudet Oppilaitokset järjestävät myös erillisiä oppilaitosta ja sen koulutuksia käsitteleviä esittelytilaisuuksia. Näiden tilaisuuksien ohjelma on suunnattu tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi oppilaitoksesta kiinnostuneille nuorille ja heidän huoltajilleen. Oppilaitosvierailut Ammatillisiin oppilaitoksiin voi tulla tutustumaan myös oppilasryhmänä, jolloin tutustutaan toisen asteen oppilaitosten aloihin ja tiloihin yleisellä tasolla. Toisen asteen opinto-ohjaajat käyvät perusopetuksessa esittelemässä koulutusta vanhempainilloissa. Usein myös muu oppilaitoksen henkilökunta (esim. urasuunnittelijat, ohjaajat) yhdessä toisen asteen opiskelijoiden kanssa vierailevat perusopetuksen päättöluokilla kertomassa toisen asteen opinnoista. 6

7 Taitaja-9 Taitaja-9 on perusopetuksen ysiluokkalaisille suunnattu leikkimielinen kädentaitojen kisa. Nuorella on oiva mahdollisuus käydä tutustumassa ammatilliseen koulutukseen tapahtuman yhteydessä. Nuori voi olla kilpailijana kolmihenkisessä joukkueessa tai kannustajana oman koulun joukkueelle/joukkueille. Kisalla halutaan innostavalla tavalla tuoda ammatillista koulutusta tunnetuksi nuorten keskuudessa ja nostaa taitoaineiden arvostusta. 7

8 Koulutuksiin haku Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tehdään netissä osoitteessa josta löytyy lisätietoa koulutuksista ja hakuajoista. Peruskoululainen voi hakea opiskelupaikkaa ensimmäisen kerran yhdeksännen luokan keväällä. Yhteishaussa hakija voi hakea enintään viiteen eri koulutukseen. Ammatilliseen erityisopetukseen ja perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan myös -sivuston kautta. Hakuajat poikkeavat kuitenkin ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen hakuajoista. Lisätietoa koulutuksista ja hakuajoista saa Opintopolku-sivulta. Kansanopistojen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin haetaan erikseen suoraan oppilaitokseen. Hakeminen ja valintaperusteet lukiokoulutukseen Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Koulutukseen haetaan yhteishaun aikana osoitteessa josta löytyy lisätietoa koulutuksista ja oppilaitoksista. Yhteishaun sähköisen haun lisäksi hakijan on täytettävä ainevalintakortti ja toimitettava se siihen lukioon, johon hän ensisijaisesti pyrkii. Lukioiden opiskelijaksi ottamisen peruslähtökohtana on, että mikäli hakeutuvia on enemmän kuin opiskelupaikkoja, opiskelijat otetaan peruskoulun tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus toinen kotimainen kieli vieraat kielet uskonto tai elämänkatsomustieto historia yhteiskuntaoppi matematiikka fysiikka kemia biologia terveystieto maantieto Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen sisäänpääsyyn keskiarvon alarajan. Kaikki samalla keskiarvolla/pistemäärällä hakeutuvat eivät välttämättä tule valituksi. Saman pistearvon saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: hakutoivejärjestys seuraavien oppiaineiden keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa Ilman koulutuspaikkaa jääneet voivat hakea lukiokoulutuksen vapaiksi jääneille paikoille. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä suoraan oppilaitoksista tai -sivulta. 8

9 Hakeminen ja valintaperusteet ammatilliseen peruskoulutukseen Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan yhteishaussa. Koulutukseen haetaan yhteishaun aikana osoitteessa josta löytyy lisätietoa koulutuksista ja oppilaitoksista. Ammatillisissa oppilaitoksissa on tarjolla sekä peruskoulupohjaisia että lukiopohjaisia koulutuksia. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Otettaessa opiskelijoita peruskoulupohjaiseen ammatilliseen peruskoulutukseen hakijalle annetaan pisteitä: kun hakijalla ei ole ammatillista tutkintoa tai opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu hakeutumisvuonna lisäopetuksen oppimäärän ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä kansanopiston vähintään lukuvuoden mittaisen koulutuksen suorittamisesta yleisestä koulumenestyksestä painotettavista arvosanoista työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta työpajatoimintaan tai työmarkkinatuella tapahtuvaan harjoitteluun osallistumisesta ensimmäisestä hakutoiveesta sukupuolen perusteella mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta harrastuneisuudesta ja urheilullisista saavutuksista Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen edellä mainituista tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: hakutoivejärjestys mahdollisen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä yleinen koulumenestys painotettavat arvosanat Toisen asteen (lukio/ ylioppilastutkinto/ammatillinen perustutkinto) tutkinnon suorittaneet eivät voi hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella. Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa Ilman koulutuspaikkaa jääneet voivat hakea ammatillisen peruskoulutuksen vapaiksi jääneille paikoille. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä suoraan oppilaitoksista tai -sivulta. huom! Opintopolku (www.opintopolku.fi) on Opetushallituksen ylläpitämä portaali, josta löytyy eri koulutusten tietoja. Opintopolun tarkoituksena on tarjota helppokäyttöinen järjestelmä, josta yhdestä paikasta löytyy tietoa tutkinnoista, ammateista, opiskelusta eri oppilaitoksissa ja koulutukseen hakemisesta. 9

10 Hakeminen kansanopistojen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin Kansanopistoissa on tarjolla monenlaista koulutusta nuorille, joihin haetaan suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarjolla on esimerkiksi peruskoulu- ja lukio-opintoja sekä vapaan sivistystyön opintoja. Lisätietoja hakuajoista ja hakemiseen liittyvistä asioista saa oppilaitoksista tai niiden www-sivuilta. Hakeminen valmistaviin koulutuksiin Perusopetuksen jälkeistä valmistavaa koulutusta ovat kymppiluokka, vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (yhdistää aiemmat ammattistartit, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset, kotitalousopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen). Koulutuksien avulla pyritään antamaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille mahdollisuus tuetusti, itseään kehittäen ja opiskelutaitojaan vahvistaen suunnitella jatko-opintovaihtoehtoja. Kaikkien koulutuksien tavoitteena on edesauttaa nuorten siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Lisävuosi ennen varsinaisia toisen asteen opintoja ennaltaehkäisee myös vääristä valinnoista tai puutteellisista taidoista johtuvia toisen asteen koulutuksen keskeytymisiä. Valmistaviin koulutuksiin haetaan -sivun kautta erillisessä haussa. Hakuaika löytyy Opintopolku-sivulta. Hakeminen ammatilliseen erityisopetukseen Erityisammattioppilaitokset tarjoavat toisen asteen ammatillista koulutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Lisäksi oppilaitokset järjestävät ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Näihin koulutuksiin haetaan -sivun kautta erillisessä haussa. Hakuaika löytyy Opintopolku-sivulta. 10

11 Harkintaan perustuva valinta Harkintaan perustuvalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Harkintaan perustuva valinta on tarkoitettu niille hakijoille, joiden perusopetuksen päättötodistus ei anna oikeaa kuvaa hakijan opintomenestysmahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa. Hakija voi hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin hakutoiveisiin. Koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Opiskelijaksi ottamista koskevasta valintamenettelystä (pistejärjestyksestä) poikkeaminen perustuu hakijan antamiin tietoihin. Harkintaan perustuvassa valinnassa on aina oltava asialliset ja painavat perustelut. Jos hakija haluaa tulla valituksi harkintaan perustuvassa valinnassa, on hänen toimitettava sekä kopio yhteishaun hakemuksestaan että harkintaan perustuvan valinnan perusteena olevat liitteet (esim. lääkärintodistus) niihin oppilaitoksiin, joiden koulutuksiin hän hakee. Jos hakija vetoaa koulutodistusten vertailuvaikeuksiin, hänen tulee lisäksi lähettää oppilaitokselle jäljennös koulutodistuksesta. Perusteet hakea harkintaan perustuvassa valinnassa Sosiaaliset syyt, jotka ovat huomattavasti alentaneet koulumenestystä (esim. sairaudesta johtuneet poissaolot, kotiolot tai muut hakijasta johtumattomat syyt) Alisuoriutuminen koulussa, jos taustalla on todennettu oppimisvaikeus (esim. lukihäiriö) Koulutodistuksen vertailuvaikeudet (esim. ulkomainen peruskoulun todistus) Jos hakija hakee sosiaalisten syiden tai oppimisvaikeuksien takia harkintaan perustuvassa valinnassa, hän osallistuu automaattisesti myös varsinaiseen hakuun pisteiden perusteella. Opiskelupaikan voi siis saada valintapisteillä, vaikka harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelupaikkaa ei saisikaan. Lukioon voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen, vaikka peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta ei ole. Tällöin hakijan on haettava lukioon harkinnanvaraisen haun kautta ja lukio arvioi erikseen hakijan valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Lisätietoja hausta saa suoraan lukioista. 11

12 Kieli- ja soveltuvuuskokeet Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, koulutuksen järjestäjä varmistaa tarvittaessa hakijan opetuskielen riittävät valmiudet. Haettaessa ammatilliseen peruskoulutukseen, järjestetään valtakunnallinen yhtenäinen kielikoe. Kokeeseen ei tarvitse osallistua, jos hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppilaitoksen opetuskielellä hakijan perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä -arvosana on vähintään 7 hakija on suorittanut yleisen kielikokeen (taso 3) Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Joihinkin ammatillisiin perustutkintoihin ja erityistehtävän saaneisiin lukiokoulutuksiin järjestetään valintakoe. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja lukion ilmaisulinjan hakijoille järjestetään valintakoe. Valintakoekäytäntöjä kaikkiin valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua kokeet voivat olla maksullisia koetilaisuudessa hakijan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä 12

13 Tiedonsiirto Eri kouluasteiden ja oppilaitosten välisen tiedonsiirron tavoitteena on taata opiskelijalle hänen tarvitsemansa tuki heti uusien opintojen alusta asti. Opiskelijasta voidaan siirtää ainoastaan hänen opintojensa kannalta merkityksellistä ja tarpeellista tietoa. Lupa tiedon siirtämiseksi pyydetään aina opiskelijalta ja alaikäisen kohdalla myös hänen huoltajaltaan. Luvassa kerrotaan, mitä tietoa nuoresta siirretään ja kenelle. Kuvaus oppilaan tilanteesta Tiedon siirron tueksi voidaan käyttää esimerkiksi kuvaus oppilaan tilanteesta -lomaketta. Lomaketta käytetään perusopetuksen jälkeisen ohjauksen järjestämiseen. Kuvaus tehdään oppilaille, jotka ovat saaneet tehostettua tai erityistä tukea perusopetuksessa. Kuvaus voi olla tiivistelmä henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS). Lomaketta voidaan käyttää tarvittaessa kenen tahansa nuoren kohdalla. Lähettävän koulun oppilaanohjaaja, luokanvalvoja tai erityisopettaja täyttää ja siirtää lomakkeen vastaanottavan koulun opinto-ohjaajalle tai nuoren opinnoista/ohjauksesta vastaavalle henkilölle. Oppilas ja vanhemmat hyväksyvät sen antaen samalla luvan tiedonsiirtoon. Opintonsa keskeyttäneiden nuorten tiedonsiirto Nuorisolain mukaan etsivälle nuorisotyöntekijälle tulee automaattisesti tieto, jos nuori keskeyttää koulunsa tai on pitkään ollut ilman koulutusta tai työpaikkaa. Oppilaitos ilmoittaa keskeyttäneen nuoren yhteistiedot etsiville, jotka ottavat yhteyttä nuoreen. Nuori saa itse valita, haluaako hän apua sen hetkiseen tilanteeseen. Tavoitteena on ehkäistä nuoren jäämistä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle sekä tarjota mahdollisuus ohjaukseen ja tukeen opintojen päättyessä. 13

14 Ketkä ohjaavat nuorta? Nuorten ohjauksesta vastaavat useat eri tahot ja erilaisilla nimikkeillä olevat työntekijät niin kouluissa kuin muissakin organisaatioissa. Samaa työtä tekevillä saattaa olla erilaisia nimikkeitä riippuen kunnasta, organisaatiosta tai oppilaitoksesta. Oppilaitoksen ohjaushenkilöstöön kuuluvat muun muassa oppilaanohjaaja (perusopetus), opinto-ohjaaja (toinen aste), kuraattori ja psykologi. Lisäksi toisen asteen oppilaitoksen ohjaushenkilöstöön voivat kuulua esimerkiksi urasuunnittelija tai -ohjaaja. Hänen tehtävänään on yleensä opintonsa keskeyttävien tai koulutusalaa vaihtavien nuorten ohjaaminen. Osana kuntien nuorisotyötä kentällä toimii etsivän nuorisotyön työntekijöitä. Työntekijät tarjoavat nuoren jatkosuunnitelmien tekemiseen ja elämähallintaan monenlaista tukea ja ohjausta. Toiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat opintonsa keskeyttäneet sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Monissa kunnissa toimii myös uraohjaaja tai nivelvaiheenohjaaja, joka ohjaa perusopetuksen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneitä nuoria. Lisäksi työvoimahallinnossa toimii urasuunnittelijoita ja ammatinvalinnan psykologeja. Heidän tehtävänään on vastata asiakkaidensa urasuunnitelmien ja ammatinvalintaan liittyvien suunnitelmien teosta. 14

15 Varsinais-Suomen nivelvaiheen ohjaajat Kun nuori on ilman opiskelupaikkaa tai vaarassa keskeyttää opinnot, hänet ohjataan ensisijaisesti oman kunnan etsivän nuorisotyön tai muiden nivelvaihepalveluiden piiriin. Alla olevat ohjaajien yhteystiedot kuvaavat tilannetta marraskuussa Kaarina Piikkiö kuuluu Kaarinaan, lisäksi postinumero on osittain Kaarinaan kuuluva. ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: vuotiaat ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat apua opiskelu- tai työnhaussa tai elämänhallinnassa. Palvelu: Nuorten henkilökohtainen ohjaus eri palveluiden piiriin. Yhteystiedot: Minna Hemgård, puh , ja Kati Koskinen, puh , Osoite: Pyhän Katariinantie 7, Kaarina URAOHJAUS Kohderyhmä: Ammatinvalintaan lisätukea tarvitsevat 9.-luokkalaiset, ilman peruskoulun jälkeistä jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret, opiskelun toisella asteella keskeyttäneet sekä toisen asteen opiskelijat, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. Nuoret, joilla on tarve saada ohjausta ja neuvontaa toisen asteen jatko-opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Palvelu: Lisätukea ammatinvalintaan 9.-luokkalaisille, joille oppilaanohjaajan tuki ei ole riittävä. Ilman peruskoulun jälkeistä jatko-opiskelupaikkaa jääneiden jälkiohjaus. Tukea toisen asteen opiskelijoille, joita uhkaa opiskelun keskeyttäminen. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden uuden urapolun suunnittelu ja toteutus (esim. muu koulutus, työharjoittelu, työkokeilu, kurssi). Yhteystiedot: Katja Vossi, puh , Osoite: Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry, Hallimestarinkatu 28, Kaarina 15

16 Laitila ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORISOVERSTAS Kohderyhmä: Laitilassa, Kustavissa ja Taivassalossa asuvat vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu: Nuoren kokonaisvaltaisen tilanteen selvittäminen ja ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin. Yhteystiedot: Etsivä nuorisotyö: Mari Perälä, puh , ja Titta Brunou, puh , Nuorisoverstas: Merja Suominen, puh , Osoite: Laitilan Nuorisoverstas ry, Pilppulantie 10, Laitila Lieto Tarvasjoki kuuluu Lietoon ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA KISÄLLIKELLARI Kohderyhmä: vuotiaat nuoret Liedosta ja Tarvasjoelta. Palvelu: Liedon kunnan Kisällikellari on työllistämisyksikkö ja kierrätyskeskus. Kisällikellarissa nuoret saavat apua opiskelu- ja työpaikan sekä työharjoittelun, työkokeilun tai työelämävalmennuspaikan järjestämisessä. Näiden lisäksi Kisällistä ohjataan tarvittaessa myös muiden kunnan palvelujen piiriin ja pyritään kehittämään nuoren elämänhallinnallisia taitoja sekä työelämävalmiuksia. Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Jennika Aaltonen, puh , lieto.fi ja yksilövalmentaja Anu Rivala-Heikkilä, puh , Osoite: Teollisuuskuja 2, Lieto Loimaan seutukunta Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää, Marttila ja Koski TL ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA URAOHJAUS Kohderyhmä: vuotiaat palveluiden ulkopuolelle jääneet nuoret. Palvelu: Heikosti tai ei ollenkaan palveluihin kiinnittyneiden nuorten henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. 16

17 Yhteystiedot: Etsivä nuorisotyö: Mari-Anna Hovi, puh ja Elina Uusitalo, puh , Etsivä nuorisotyö: Elina Nuotio, puh , (Aura ja Pöytyä) Uraohjaus: Henna Rusi, puh , Mynämäki, Masku ja Nousiainen ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttäneet opintonsa ja haluavat saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu: Auttaa nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, esim. kun nuori on vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttänyt opintonsa ja haluaisi saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Familia Raittola, puh , Naantali ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttäneet opintonsa ja haluavat saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu: Auttaa nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, esim. kun nuori on vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttänyt opintonsa ja haluaisi saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa, puh , TYÖPAJATOIMINTA Kohderyhmä: Pääsääntöisesti alle 28-vuotiaat naantalilaiset nuoret. Palvelu: Työpaja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Puutyöpaja, tekstiilipaja, keramiikkapaja sekä arkiapu. Yhteystiedot: työpajaohjaaja Henry Palomäki, puh ja ohjaaja Vivi Vihmanen, puh Osoite: Karvetin monitoimintalo, Ripikatu 6, Naantali 17

18 Parainen Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö NUORTEN TYÖPAJA AKTIVA Kohderyhmä: vuotiaat, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, tai jotka ovat keskeyttämäisillään koulutuksensa tai jäämässä ilman työtä. Palvelu: Ohjaava paja: Ohjaustoimintaa, tulevaisuudensuunnitelmien tekoa, työ- ja opiskelupaikkoihin hakemista, harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen etsintää sekä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. (yksilöohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä) Luova starttipaja: Päivittäistä toimintaa, elämänhallintaa, kädentaitoja, projektiluontoisia töitä, sekä työtehtäviä kaupungin osastoilla. Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Jenni Lindroos, puh , Osoite: Rantatie 32, Parainen Paimio ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTENTUPA Kohderyhmä: vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Palvelu: Yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta, jossa yhdessä nuoren kanssa etsitään ratkaisuja ongelmiin ja tarjotaan hänelle tukea eri elämänvaiheissa. Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Kristina Mäntymaa, puh , ja pajaohjaaja Jenni Leponiemi, puh , Osoite: Tehdastie 2, Paimio Raisio ja Rusko ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttäneet opintonsa ja haluavat saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu: Auttaa nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, esim. kun nuori on vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttänyt opintonsa ja haluaisi saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Yhteystiedot: Elina Laine, puh , ja Jenni Hernelahti, puh , 18

19 NUORTEN TYÖPAJAT Tikken paja, jossa erilaisia projekteja ja starttivalmennusta sekä Puutyöpaja Kohderyhmä: Tarjoavat vuotiaille nuorille yksilöllisesti räätälöityä työtoimintaa ja arjenhallintaa nuoren omista lähtökohdista. Palvelu: Pajoilta saa kokemusta monipuolisista työtehtävistä, samalla kun kädentaidot ja sosiaaliset taidot vahvistuvat. Ryhmätoiminnan lisäksi nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Puutyöpajassa kunnostetaan pääasiassa huonekaluja ja tehdään pienimuotoisia töitä tilauksesta. Yhteystiedot: Tikken paja: työpajavalmentaja Karoliina Sulavuori, puh , raisio.fi ja starttivalmentaja Tiina Lähteenmäki, puh , Kapponkatu 20, Raisio Nuorten puutyöpaja: työpajavalmentaja Pasi Hanka, puh , Alhaistentie 7, Raisio Rasekon Ohjaamo Raksu Kohderyhmä: Rasekon alueen vuotiaat nuoret sekä kaikki Rasekon opiskelijat. Palvelu: Ohjausta ja neuvontaa opintoihin hakeutumiseen tai niiden jatkamiseen sekä elämäntilanteeseen tai työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteystiedot: Ohjaamotoiminnan koordinaattori Taru Laaksonen, puh , puh , 19

20 Salo SALON KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT Kohderyhmä: vuotiaat ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret. Palvelu: Etsivässä nuorisotyössä tuetaan jokaista omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden löytämisessä sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Yhteystiedot: Satu Aalto, puh , Anne Savelius, puh ja Hanna Mäkinen, puh Osoite: Steissi, Mariankatu 12, Salo Somero ETSIVÄ NUORISOTYÖ, SOMERON NUORISOTOIMI Kohderyhmä: vuotiaat vailla opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret. Palvelu: Yhteistyö nuoren kanssa, jonka tavoitteena on nuoren tarkoituksenmukainen palveluiden piiriin saattaminen yksilöllisesti ja kokonaistilanne huomioon ottaen. Palvelu on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Yhteystiedot: Elina Lisinen, , etsivä nuorisotyöntekijä Elina Lisinen (facebook) Osoite: Jukolantie 3, Somero Turku ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA OHJAAMO Kohderyhmä: vuotiaat palvelujen ulkopuolella olevat nuoret. Palvelu: Kokonaisvaltaista ohjausta elämän eri osa-alueiden suunnitteluun sekä apua oikeiden palveluiden löytämiseen ja niissä asioimiseen. Yhteystiedot: Osoite: Aurakatu 16, Turku 20

21 TURUN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJA FENDARI Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Palvelu: Fendari on nuorten työpaja, jossa yhdistyvät työn tekeminen yhdessä toimimiseen. Työtoiminnassa valittavana on erilaisia työtehtäviä oman kiinnostuksen mukaan. Fendarista löytyy puu-, kädentaito-, korjaus-, metalli-, maalaus- ja starttipaja (os. Pernontie 16) sekä Vimmasta Vimma Kafe. Erilaisten työtehtävien lisäksi nuoren on mahdollista saada tukea opiskelu- ja työpaikan löytämiseen sekä muuhun tarvittavaan elämänalueeseen. Yhteystiedot: urasuunnittelija, puh ja starttipajan nuorisotyöntekijä, puh Osoite: Amiraalistonkatu 6, Turku KOHO Kohderyhmä: Alle 25-vuotiaat turkulaiset nuoret, jotka tarvitsevat pitkäjänteistä ohjausta elämäntilanteessaan. Palvelu: Nuoren kokonaisvaltaisen tilanteen selvittäminen, urasuunnittelu ja tuki, ohjaaminen työn ja koulutuksen poluille, työelämäkuntoutus. Yhteystiedot: Riku Mattila, puh , Tommi Hannuksela, puh , Lotta Kiikeri, puh , Hanna Hyytiä, puh , Osoite: Linnankatu 55 J, 3. kerros, Turku TURUN OPETUSTOIMI, PERUSOPETUKSEN URAOHJAUS Kohderyhmä: Peruskoulun 9.- ja 10.-luokkalaiset, jotka tarvitsevat lisätukea ammatinvalintaan sekä peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa toisella asteella. Palvelu: Yksilöohjausta, kun oma ala on selkiytymätön ja on vaikea löytää sopivaa jatko- opiskelupaikkaa. Auttaa ja tukee oppilasta löytämään omat vahvuudet. Ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneiden jälkiohjaus kesällä yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Tuki nuoren siirtyessä toiselle asteelle. Yhteystiedot: uraohjaaja Sari Ahanen, puh , VARSINAIS-SUOMEN SININAUHA, POLKU-ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: vuotiaat päihde- ja kriminaalitaustaiset, syrjäytymisvaarassa olevat turkulaiset nuoret. Palvelu: Työnkuvaan kuuluu nuoren elämäntilanteen kartoitus. Tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja oikeiden palvelujen löytäminen. Etsivät jalkautuvat nuoren kanssa tarvittavien palveluiden piiriin. Varsinais-Suomen Sininauhalla on myös matalan kynnyksen pajatoimintaa sekä työllistämisprojekti. Yhteystiedot: Tommi Grönroos, puh , Viivi Välipirtti, puh , ja Teijo Salminen, puh , 21

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala Taitto:

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2010 2011

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2010 2011 Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2010 2011 Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2010 2011 Tärkeitä päivämääriä.. 3 Yhteishaun tulokset 3 Yhteishaun täydennyshaku.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2012-2013

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2012-2013 Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2012-2013 Sisältö Tärkeitä päivämääriä 2012 1 Syksyn yhteishaku 2012 2 Ohjausta ja tukea 3 Kymppiluokat 5 Ammattistartit 7 Muu koulutus 8 Työpaja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot