Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA"

Transkriptio

1 Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA

2

3 Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi Koulukokeilut TehoTET Avoimet ovet Esittelytilaisuudet Oppilaitosvierailut Taitaja-9 Koulutuksiin haku Hakeminen ja valintaperusteet lukiokoulutukseen Hakeminen ja valintaperusteet ammatilliseen peruskoulutukseen Hakeminen kansanopistojen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin Hakeminen valmistaviin koulutuksiin Hakeminen ammatilliseen erityisopetukseen Harkintaan perustuva valinta Perusteet hakea harkintaan perustuvassa valinnassa Kieli- ja soveltuvuuskokeet Tiedonsiirto Kuvaus oppilaan tilanteesta Opintonsa keskeyttäneiden nuorten tiedonsiirto Ketkä ohjaavat nuorta? Varsinais-Suomen nivelvaiheen ohjaajat Kaarina Laitila Lieto Loimaan seutukunta Mynämäki, Masku ja Nousiainen Naantali Parainen Paimio Raisio ja Rusko Rasekon Ohjaamo Raksu Salo Somero Turku Uusikaupunki Vehmaa Keskeinen sanasto... 24

4 SIIRTYMINEN PERUSOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu tuotettiin Euroopan unionin osin rahoittamassa MAST-hankkeessa. Toimitus: MAST-hanke / Ensimmäinen nivelvaihe ja keskeyttämisen ehkäisy -tiimi (2010) ja Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala (2014) Taitto: Satu Hatakka, Turun ammatti-instituutti (2010) päivittänyt Mia Gästgivar, Turun kaupungin sivistystoimiala (2014) Painopaikka: Multiprint 2014 Julkaisija: Joustavasti jatkoon Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki -hanke Rahoittaja: Opetushallitus ISBN: (nid.) (pdf)

5 Johdanto Mitä erilaisia vaihtoehtoja nuorilla on perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen? Miten ohjata ja tukea nuorta valitsemaan hänelle sopivin koulutus? Tämän infopaketin tavoitteena on selventää huoltajille ja muille nuorta ohjaaville siirtymään liittyviä perustietoja yhteishausta ja siihen liittyvistä käytännöistä ja toimintatavoista. Lisäksi infopaketista löytyvät tiedot Varsinais-Suomen ohjaavista tahoista, jotka voivat olla nuoren ja hänen huoltajiensa apuna, jos sopivaa jatkokoulutuspaikkaa ei löydy tai jos nuori keskeyttää opintonsa toisella asteella. 5

6 Toinen aste tutuksi Koulukokeilut Nuorilla, joiden ammatinvalinta on vielä selkeytymätön, on mahdollisuus koulukokeilujen avulla tutustua eri toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin. Koulukokeilun tavoitteena on antaa nuorelle tietoa häntä kiinnostavasta oppilaitoksesta tai alasta sekä selkeyttää koulutus- tai alavalintaa ennen jatko-opintoihin hakeutumista. Koulukokeilun avulla oppilaalla on mahdollisuus tutustua käytännössä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja/tai lukiossa opiskeluun. Koulukokeilun pituus (1 5 päivää) vaihtelee oppilaitoksittain. Koulukokeilun toteuttamiseksi oppilaanohjaaja tai muu nuorta ohjaava taho ottaa yhteyttä sen oppilaitoksen opinto-ohjaajaan, jonka koulutustarjonnasta oppilas on kiinnostunut. TehoTET TehoTET tarkoittaa Tehokkaita Työelämään tutustumisjaksoja, joita toteutetaan perusopetuksessa ja lukioissa. Se on yksi tapa suorittaa opintoihin kuuluva tet-jakso. TehoTET:n tavoitteena on auttaa nuorta tekemään oikea koulutusvalinta tarjoamalla hänelle mahdollisuus tutustua joko opiskeluun ammatillisessa oppilaitoksessa tai työntekoon alalla/aloilla, joista hän on kiinnostunut. Avoimet ovet Avoimien ovien tarkoituksena on tehdä tutuksi oppilaitoksen toimintaa, arkipäivää sekä toimitiloja. Avoimet ovet on suunnattu oppilaitoksessa jo opiskelevien kotiväelle ja koulutuksesta kiinnostuneille nuorille ja heidän huoltajilleen sekä muille nuorta ohjaaville tahoille. Esittelytilaisuudet Oppilaitokset järjestävät myös erillisiä oppilaitosta ja sen koulutuksia käsitteleviä esittelytilaisuuksia. Näiden tilaisuuksien ohjelma on suunnattu tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi oppilaitoksesta kiinnostuneille nuorille ja heidän huoltajilleen. Oppilaitosvierailut Ammatillisiin oppilaitoksiin voi tulla tutustumaan myös oppilasryhmänä, jolloin tutustutaan toisen asteen oppilaitosten aloihin ja tiloihin yleisellä tasolla. Toisen asteen opinto-ohjaajat käyvät perusopetuksessa esittelemässä koulutusta vanhempainilloissa. Usein myös muu oppilaitoksen henkilökunta (esim. urasuunnittelijat, ohjaajat) yhdessä toisen asteen opiskelijoiden kanssa vierailevat perusopetuksen päättöluokilla kertomassa toisen asteen opinnoista. 6

7 Taitaja-9 Taitaja-9 on perusopetuksen ysiluokkalaisille suunnattu leikkimielinen kädentaitojen kisa. Nuorella on oiva mahdollisuus käydä tutustumassa ammatilliseen koulutukseen tapahtuman yhteydessä. Nuori voi olla kilpailijana kolmihenkisessä joukkueessa tai kannustajana oman koulun joukkueelle/joukkueille. Kisalla halutaan innostavalla tavalla tuoda ammatillista koulutusta tunnetuksi nuorten keskuudessa ja nostaa taitoaineiden arvostusta. 7

8 Koulutuksiin haku Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Haku tehdään netissä osoitteessa josta löytyy lisätietoa koulutuksista ja hakuajoista. Peruskoululainen voi hakea opiskelupaikkaa ensimmäisen kerran yhdeksännen luokan keväällä. Yhteishaussa hakija voi hakea enintään viiteen eri koulutukseen. Ammatilliseen erityisopetukseen ja perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan myös -sivuston kautta. Hakuajat poikkeavat kuitenkin ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen hakuajoista. Lisätietoa koulutuksista ja hakuajoista saa Opintopolku-sivulta. Kansanopistojen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin haetaan erikseen suoraan oppilaitokseen. Hakeminen ja valintaperusteet lukiokoulutukseen Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Koulutukseen haetaan yhteishaun aikana osoitteessa josta löytyy lisätietoa koulutuksista ja oppilaitoksista. Yhteishaun sähköisen haun lisäksi hakijan on täytettävä ainevalintakortti ja toimitettava se siihen lukioon, johon hän ensisijaisesti pyrkii. Lukioiden opiskelijaksi ottamisen peruslähtökohtana on, että mikäli hakeutuvia on enemmän kuin opiskelupaikkoja, opiskelijat otetaan peruskoulun tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus toinen kotimainen kieli vieraat kielet uskonto tai elämänkatsomustieto historia yhteiskuntaoppi matematiikka fysiikka kemia biologia terveystieto maantieto Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen sisäänpääsyyn keskiarvon alarajan. Kaikki samalla keskiarvolla/pistemäärällä hakeutuvat eivät välttämättä tule valituksi. Saman pistearvon saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: hakutoivejärjestys seuraavien oppiaineiden keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa Ilman koulutuspaikkaa jääneet voivat hakea lukiokoulutuksen vapaiksi jääneille paikoille. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä suoraan oppilaitoksista tai -sivulta. 8

9 Hakeminen ja valintaperusteet ammatilliseen peruskoulutukseen Ammatillisiin perustutkintoihin haetaan yhteishaussa. Koulutukseen haetaan yhteishaun aikana osoitteessa josta löytyy lisätietoa koulutuksista ja oppilaitoksista. Ammatillisissa oppilaitoksissa on tarjolla sekä peruskoulupohjaisia että lukiopohjaisia koulutuksia. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Otettaessa opiskelijoita peruskoulupohjaiseen ammatilliseen peruskoulutukseen hakijalle annetaan pisteitä: kun hakijalla ei ole ammatillista tutkintoa tai opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu hakeutumisvuonna lisäopetuksen oppimäärän ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä kansanopiston vähintään lukuvuoden mittaisen koulutuksen suorittamisesta yleisestä koulumenestyksestä painotettavista arvosanoista työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta työpajatoimintaan tai työmarkkinatuella tapahtuvaan harjoitteluun osallistumisesta ensimmäisestä hakutoiveesta sukupuolen perusteella mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta harrastuneisuudesta ja urheilullisista saavutuksista Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen edellä mainituista tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: hakutoivejärjestys mahdollisen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä yleinen koulumenestys painotettavat arvosanat Toisen asteen (lukio/ ylioppilastutkinto/ammatillinen perustutkinto) tutkinnon suorittaneet eivät voi hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella. Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa Ilman koulutuspaikkaa jääneet voivat hakea ammatillisen peruskoulutuksen vapaiksi jääneille paikoille. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä suoraan oppilaitoksista tai -sivulta. huom! Opintopolku (www.opintopolku.fi) on Opetushallituksen ylläpitämä portaali, josta löytyy eri koulutusten tietoja. Opintopolun tarkoituksena on tarjota helppokäyttöinen järjestelmä, josta yhdestä paikasta löytyy tietoa tutkinnoista, ammateista, opiskelusta eri oppilaitoksissa ja koulutukseen hakemisesta. 9

10 Hakeminen kansanopistojen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin Kansanopistoissa on tarjolla monenlaista koulutusta nuorille, joihin haetaan suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarjolla on esimerkiksi peruskoulu- ja lukio-opintoja sekä vapaan sivistystyön opintoja. Lisätietoja hakuajoista ja hakemiseen liittyvistä asioista saa oppilaitoksista tai niiden www-sivuilta. Hakeminen valmistaviin koulutuksiin Perusopetuksen jälkeistä valmistavaa koulutusta ovat kymppiluokka, vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (yhdistää aiemmat ammattistartit, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset, kotitalousopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen). Koulutuksien avulla pyritään antamaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille mahdollisuus tuetusti, itseään kehittäen ja opiskelutaitojaan vahvistaen suunnitella jatko-opintovaihtoehtoja. Kaikkien koulutuksien tavoitteena on edesauttaa nuorten siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Lisävuosi ennen varsinaisia toisen asteen opintoja ennaltaehkäisee myös vääristä valinnoista tai puutteellisista taidoista johtuvia toisen asteen koulutuksen keskeytymisiä. Valmistaviin koulutuksiin haetaan -sivun kautta erillisessä haussa. Hakuaika löytyy Opintopolku-sivulta. Hakeminen ammatilliseen erityisopetukseen Erityisammattioppilaitokset tarjoavat toisen asteen ammatillista koulutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Lisäksi oppilaitokset järjestävät ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Näihin koulutuksiin haetaan -sivun kautta erillisessä haussa. Hakuaika löytyy Opintopolku-sivulta. 10

11 Harkintaan perustuva valinta Harkintaan perustuvalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Harkintaan perustuva valinta on tarkoitettu niille hakijoille, joiden perusopetuksen päättötodistus ei anna oikeaa kuvaa hakijan opintomenestysmahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa. Hakija voi hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin hakutoiveisiin. Koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Opiskelijaksi ottamista koskevasta valintamenettelystä (pistejärjestyksestä) poikkeaminen perustuu hakijan antamiin tietoihin. Harkintaan perustuvassa valinnassa on aina oltava asialliset ja painavat perustelut. Jos hakija haluaa tulla valituksi harkintaan perustuvassa valinnassa, on hänen toimitettava sekä kopio yhteishaun hakemuksestaan että harkintaan perustuvan valinnan perusteena olevat liitteet (esim. lääkärintodistus) niihin oppilaitoksiin, joiden koulutuksiin hän hakee. Jos hakija vetoaa koulutodistusten vertailuvaikeuksiin, hänen tulee lisäksi lähettää oppilaitokselle jäljennös koulutodistuksesta. Perusteet hakea harkintaan perustuvassa valinnassa Sosiaaliset syyt, jotka ovat huomattavasti alentaneet koulumenestystä (esim. sairaudesta johtuneet poissaolot, kotiolot tai muut hakijasta johtumattomat syyt) Alisuoriutuminen koulussa, jos taustalla on todennettu oppimisvaikeus (esim. lukihäiriö) Koulutodistuksen vertailuvaikeudet (esim. ulkomainen peruskoulun todistus) Jos hakija hakee sosiaalisten syiden tai oppimisvaikeuksien takia harkintaan perustuvassa valinnassa, hän osallistuu automaattisesti myös varsinaiseen hakuun pisteiden perusteella. Opiskelupaikan voi siis saada valintapisteillä, vaikka harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelupaikkaa ei saisikaan. Lukioon voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen, vaikka peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta ei ole. Tällöin hakijan on haettava lukioon harkinnanvaraisen haun kautta ja lukio arvioi erikseen hakijan valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Lisätietoja hausta saa suoraan lukioista. 11

12 Kieli- ja soveltuvuuskokeet Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, koulutuksen järjestäjä varmistaa tarvittaessa hakijan opetuskielen riittävät valmiudet. Haettaessa ammatilliseen peruskoulutukseen, järjestetään valtakunnallinen yhtenäinen kielikoe. Kokeeseen ei tarvitse osallistua, jos hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppilaitoksen opetuskielellä hakijan perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä -arvosana on vähintään 7 hakija on suorittanut yleisen kielikokeen (taso 3) Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Joihinkin ammatillisiin perustutkintoihin ja erityistehtävän saaneisiin lukiokoulutuksiin järjestetään valintakoe. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja lukion ilmaisulinjan hakijoille järjestetään valintakoe. Valintakoekäytäntöjä kaikkiin valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua kokeet voivat olla maksullisia koetilaisuudessa hakijan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä 12

13 Tiedonsiirto Eri kouluasteiden ja oppilaitosten välisen tiedonsiirron tavoitteena on taata opiskelijalle hänen tarvitsemansa tuki heti uusien opintojen alusta asti. Opiskelijasta voidaan siirtää ainoastaan hänen opintojensa kannalta merkityksellistä ja tarpeellista tietoa. Lupa tiedon siirtämiseksi pyydetään aina opiskelijalta ja alaikäisen kohdalla myös hänen huoltajaltaan. Luvassa kerrotaan, mitä tietoa nuoresta siirretään ja kenelle. Kuvaus oppilaan tilanteesta Tiedon siirron tueksi voidaan käyttää esimerkiksi kuvaus oppilaan tilanteesta -lomaketta. Lomaketta käytetään perusopetuksen jälkeisen ohjauksen järjestämiseen. Kuvaus tehdään oppilaille, jotka ovat saaneet tehostettua tai erityistä tukea perusopetuksessa. Kuvaus voi olla tiivistelmä henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS). Lomaketta voidaan käyttää tarvittaessa kenen tahansa nuoren kohdalla. Lähettävän koulun oppilaanohjaaja, luokanvalvoja tai erityisopettaja täyttää ja siirtää lomakkeen vastaanottavan koulun opinto-ohjaajalle tai nuoren opinnoista/ohjauksesta vastaavalle henkilölle. Oppilas ja vanhemmat hyväksyvät sen antaen samalla luvan tiedonsiirtoon. Opintonsa keskeyttäneiden nuorten tiedonsiirto Nuorisolain mukaan etsivälle nuorisotyöntekijälle tulee automaattisesti tieto, jos nuori keskeyttää koulunsa tai on pitkään ollut ilman koulutusta tai työpaikkaa. Oppilaitos ilmoittaa keskeyttäneen nuoren yhteistiedot etsiville, jotka ottavat yhteyttä nuoreen. Nuori saa itse valita, haluaako hän apua sen hetkiseen tilanteeseen. Tavoitteena on ehkäistä nuoren jäämistä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle sekä tarjota mahdollisuus ohjaukseen ja tukeen opintojen päättyessä. 13

14 Ketkä ohjaavat nuorta? Nuorten ohjauksesta vastaavat useat eri tahot ja erilaisilla nimikkeillä olevat työntekijät niin kouluissa kuin muissakin organisaatioissa. Samaa työtä tekevillä saattaa olla erilaisia nimikkeitä riippuen kunnasta, organisaatiosta tai oppilaitoksesta. Oppilaitoksen ohjaushenkilöstöön kuuluvat muun muassa oppilaanohjaaja (perusopetus), opinto-ohjaaja (toinen aste), kuraattori ja psykologi. Lisäksi toisen asteen oppilaitoksen ohjaushenkilöstöön voivat kuulua esimerkiksi urasuunnittelija tai -ohjaaja. Hänen tehtävänään on yleensä opintonsa keskeyttävien tai koulutusalaa vaihtavien nuorten ohjaaminen. Osana kuntien nuorisotyötä kentällä toimii etsivän nuorisotyön työntekijöitä. Työntekijät tarjoavat nuoren jatkosuunnitelmien tekemiseen ja elämähallintaan monenlaista tukea ja ohjausta. Toiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat opintonsa keskeyttäneet sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Monissa kunnissa toimii myös uraohjaaja tai nivelvaiheenohjaaja, joka ohjaa perusopetuksen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneitä nuoria. Lisäksi työvoimahallinnossa toimii urasuunnittelijoita ja ammatinvalinnan psykologeja. Heidän tehtävänään on vastata asiakkaidensa urasuunnitelmien ja ammatinvalintaan liittyvien suunnitelmien teosta. 14

15 Varsinais-Suomen nivelvaiheen ohjaajat Kun nuori on ilman opiskelupaikkaa tai vaarassa keskeyttää opinnot, hänet ohjataan ensisijaisesti oman kunnan etsivän nuorisotyön tai muiden nivelvaihepalveluiden piiriin. Alla olevat ohjaajien yhteystiedot kuvaavat tilannetta marraskuussa Kaarina Piikkiö kuuluu Kaarinaan, lisäksi postinumero on osittain Kaarinaan kuuluva. ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: vuotiaat ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat apua opiskelu- tai työnhaussa tai elämänhallinnassa. Palvelu: Nuorten henkilökohtainen ohjaus eri palveluiden piiriin. Yhteystiedot: Minna Hemgård, puh , ja Kati Koskinen, puh , Osoite: Pyhän Katariinantie 7, Kaarina URAOHJAUS Kohderyhmä: Ammatinvalintaan lisätukea tarvitsevat 9.-luokkalaiset, ilman peruskoulun jälkeistä jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret, opiskelun toisella asteella keskeyttäneet sekä toisen asteen opiskelijat, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. Nuoret, joilla on tarve saada ohjausta ja neuvontaa toisen asteen jatko-opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Palvelu: Lisätukea ammatinvalintaan 9.-luokkalaisille, joille oppilaanohjaajan tuki ei ole riittävä. Ilman peruskoulun jälkeistä jatko-opiskelupaikkaa jääneiden jälkiohjaus. Tukea toisen asteen opiskelijoille, joita uhkaa opiskelun keskeyttäminen. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden uuden urapolun suunnittelu ja toteutus (esim. muu koulutus, työharjoittelu, työkokeilu, kurssi). Yhteystiedot: Katja Vossi, puh , Osoite: Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry, Hallimestarinkatu 28, Kaarina 15

16 Laitila ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORISOVERSTAS Kohderyhmä: Laitilassa, Kustavissa ja Taivassalossa asuvat vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu: Nuoren kokonaisvaltaisen tilanteen selvittäminen ja ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin. Yhteystiedot: Etsivä nuorisotyö: Mari Perälä, puh , ja Titta Brunou, puh , Nuorisoverstas: Merja Suominen, puh , Osoite: Laitilan Nuorisoverstas ry, Pilppulantie 10, Laitila Lieto Tarvasjoki kuuluu Lietoon ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA KISÄLLIKELLARI Kohderyhmä: vuotiaat nuoret Liedosta ja Tarvasjoelta. Palvelu: Liedon kunnan Kisällikellari on työllistämisyksikkö ja kierrätyskeskus. Kisällikellarissa nuoret saavat apua opiskelu- ja työpaikan sekä työharjoittelun, työkokeilun tai työelämävalmennuspaikan järjestämisessä. Näiden lisäksi Kisällistä ohjataan tarvittaessa myös muiden kunnan palvelujen piiriin ja pyritään kehittämään nuoren elämänhallinnallisia taitoja sekä työelämävalmiuksia. Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Jennika Aaltonen, puh , lieto.fi ja yksilövalmentaja Anu Rivala-Heikkilä, puh , Osoite: Teollisuuskuja 2, Lieto Loimaan seutukunta Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää, Marttila ja Koski TL ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA URAOHJAUS Kohderyhmä: vuotiaat palveluiden ulkopuolelle jääneet nuoret. Palvelu: Heikosti tai ei ollenkaan palveluihin kiinnittyneiden nuorten henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. 16

17 Yhteystiedot: Etsivä nuorisotyö: Mari-Anna Hovi, puh ja Elina Uusitalo, puh , Etsivä nuorisotyö: Elina Nuotio, puh , (Aura ja Pöytyä) Uraohjaus: Henna Rusi, puh , Mynämäki, Masku ja Nousiainen ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttäneet opintonsa ja haluavat saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu: Auttaa nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, esim. kun nuori on vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttänyt opintonsa ja haluaisi saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Familia Raittola, puh , Naantali ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttäneet opintonsa ja haluavat saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu: Auttaa nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, esim. kun nuori on vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttänyt opintonsa ja haluaisi saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa, puh , TYÖPAJATOIMINTA Kohderyhmä: Pääsääntöisesti alle 28-vuotiaat naantalilaiset nuoret. Palvelu: Työpaja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Puutyöpaja, tekstiilipaja, keramiikkapaja sekä arkiapu. Yhteystiedot: työpajaohjaaja Henry Palomäki, puh ja ohjaaja Vivi Vihmanen, puh Osoite: Karvetin monitoimintalo, Ripikatu 6, Naantali 17

18 Parainen Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö NUORTEN TYÖPAJA AKTIVA Kohderyhmä: vuotiaat, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, tai jotka ovat keskeyttämäisillään koulutuksensa tai jäämässä ilman työtä. Palvelu: Ohjaava paja: Ohjaustoimintaa, tulevaisuudensuunnitelmien tekoa, työ- ja opiskelupaikkoihin hakemista, harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen etsintää sekä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. (yksilöohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä) Luova starttipaja: Päivittäistä toimintaa, elämänhallintaa, kädentaitoja, projektiluontoisia töitä, sekä työtehtäviä kaupungin osastoilla. Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Jenni Lindroos, puh , Osoite: Rantatie 32, Parainen Paimio ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTENTUPA Kohderyhmä: vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Palvelu: Yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta, jossa yhdessä nuoren kanssa etsitään ratkaisuja ongelmiin ja tarjotaan hänelle tukea eri elämänvaiheissa. Yhteystiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Kristina Mäntymaa, puh , ja pajaohjaaja Jenni Leponiemi, puh , Osoite: Tehdastie 2, Paimio Raisio ja Rusko ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttäneet opintonsa ja haluavat saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu: Auttaa nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, esim. kun nuori on vailla opiskelu- tai työpaikkaa, keskeyttänyt opintonsa ja haluaisi saada tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Yhteystiedot: Elina Laine, puh , ja Jenni Hernelahti, puh , 18

19 NUORTEN TYÖPAJAT Tikken paja, jossa erilaisia projekteja ja starttivalmennusta sekä Puutyöpaja Kohderyhmä: Tarjoavat vuotiaille nuorille yksilöllisesti räätälöityä työtoimintaa ja arjenhallintaa nuoren omista lähtökohdista. Palvelu: Pajoilta saa kokemusta monipuolisista työtehtävistä, samalla kun kädentaidot ja sosiaaliset taidot vahvistuvat. Ryhmätoiminnan lisäksi nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Puutyöpajassa kunnostetaan pääasiassa huonekaluja ja tehdään pienimuotoisia töitä tilauksesta. Yhteystiedot: Tikken paja: työpajavalmentaja Karoliina Sulavuori, puh , raisio.fi ja starttivalmentaja Tiina Lähteenmäki, puh , Kapponkatu 20, Raisio Nuorten puutyöpaja: työpajavalmentaja Pasi Hanka, puh , Alhaistentie 7, Raisio Rasekon Ohjaamo Raksu Kohderyhmä: Rasekon alueen vuotiaat nuoret sekä kaikki Rasekon opiskelijat. Palvelu: Ohjausta ja neuvontaa opintoihin hakeutumiseen tai niiden jatkamiseen sekä elämäntilanteeseen tai työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteystiedot: Ohjaamotoiminnan koordinaattori Taru Laaksonen, puh , puh , 19

20 Salo SALON KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT Kohderyhmä: vuotiaat ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret. Palvelu: Etsivässä nuorisotyössä tuetaan jokaista omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden löytämisessä sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Yhteystiedot: Satu Aalto, puh , Anne Savelius, puh ja Hanna Mäkinen, puh Osoite: Steissi, Mariankatu 12, Salo Somero ETSIVÄ NUORISOTYÖ, SOMERON NUORISOTOIMI Kohderyhmä: vuotiaat vailla opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret. Palvelu: Yhteistyö nuoren kanssa, jonka tavoitteena on nuoren tarkoituksenmukainen palveluiden piiriin saattaminen yksilöllisesti ja kokonaistilanne huomioon ottaen. Palvelu on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Yhteystiedot: Elina Lisinen, , etsivä nuorisotyöntekijä Elina Lisinen (facebook) Osoite: Jukolantie 3, Somero Turku ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA OHJAAMO Kohderyhmä: vuotiaat palvelujen ulkopuolella olevat nuoret. Palvelu: Kokonaisvaltaista ohjausta elämän eri osa-alueiden suunnitteluun sekä apua oikeiden palveluiden löytämiseen ja niissä asioimiseen. Yhteystiedot: Osoite: Aurakatu 16, Turku 20

21 TURUN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJA FENDARI Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Palvelu: Fendari on nuorten työpaja, jossa yhdistyvät työn tekeminen yhdessä toimimiseen. Työtoiminnassa valittavana on erilaisia työtehtäviä oman kiinnostuksen mukaan. Fendarista löytyy puu-, kädentaito-, korjaus-, metalli-, maalaus- ja starttipaja (os. Pernontie 16) sekä Vimmasta Vimma Kafe. Erilaisten työtehtävien lisäksi nuoren on mahdollista saada tukea opiskelu- ja työpaikan löytämiseen sekä muuhun tarvittavaan elämänalueeseen. Yhteystiedot: urasuunnittelija, puh ja starttipajan nuorisotyöntekijä, puh Osoite: Amiraalistonkatu 6, Turku KOHO Kohderyhmä: Alle 25-vuotiaat turkulaiset nuoret, jotka tarvitsevat pitkäjänteistä ohjausta elämäntilanteessaan. Palvelu: Nuoren kokonaisvaltaisen tilanteen selvittäminen, urasuunnittelu ja tuki, ohjaaminen työn ja koulutuksen poluille, työelämäkuntoutus. Yhteystiedot: Riku Mattila, puh , Tommi Hannuksela, puh , Lotta Kiikeri, puh , Hanna Hyytiä, puh , Osoite: Linnankatu 55 J, 3. kerros, Turku TURUN OPETUSTOIMI, PERUSOPETUKSEN URAOHJAUS Kohderyhmä: Peruskoulun 9.- ja 10.-luokkalaiset, jotka tarvitsevat lisätukea ammatinvalintaan sekä peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa toisella asteella. Palvelu: Yksilöohjausta, kun oma ala on selkiytymätön ja on vaikea löytää sopivaa jatko- opiskelupaikkaa. Auttaa ja tukee oppilasta löytämään omat vahvuudet. Ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneiden jälkiohjaus kesällä yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Tuki nuoren siirtyessä toiselle asteelle. Yhteystiedot: uraohjaaja Sari Ahanen, puh , VARSINAIS-SUOMEN SININAUHA, POLKU-ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kohderyhmä: vuotiaat päihde- ja kriminaalitaustaiset, syrjäytymisvaarassa olevat turkulaiset nuoret. Palvelu: Työnkuvaan kuuluu nuoren elämäntilanteen kartoitus. Tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja oikeiden palvelujen löytäminen. Etsivät jalkautuvat nuoren kanssa tarvittavien palveluiden piiriin. Varsinais-Suomen Sininauhalla on myös matalan kynnyksen pajatoimintaa sekä työllistämisprojekti. Yhteystiedot: Tommi Grönroos, puh , Viivi Välipirtti, puh , ja Teijo Salminen, puh , 21

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET -Valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 76 600, 3200 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Uusi hakutoiveiden muuttamismahdollisuus sähköpostiosoitteessa

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 18.1.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 18.1.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 18.1.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2017 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu

VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA. Launeen koulu VANHEMPAINILTA YHTEISHAUSTA Launeen koulu 23.11.2016 URAVALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: YHTEISKUNTA KOTI - koulutusjärjestelmä - tavoitteiden asettelu - työllisyystilanne - asenteet koulutukseen - hakumenettely

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Katariina Männikkö 22.4.2016 Esityksen sisältö Katsaus vuoden 2015 hakuihin Vuoden 2016 haut Ammatillisen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu YHTEISHAKU 2017 AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu 23.11.2016 YLEISIÄ PERUSTEITA Yhteishaussa haetaan toisen asteen opintoihin (lukio ja ammattikoulut)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014 Juhannuskylän koulun 9.luokkalaisten vanhempainilta 07.11.2013 Yhteishaku 2014 Opinto ohjaaja Tiina Myllymäki, Juhannuskylän koulu Ammatilliset opinnot Opinto ohjaaja Merja Helin, Tredu Yhdistelmäopinnot

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2016 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan

TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan TERVETULOA! 8.luokkien vanhempainiltaan Ohjelmassa: *Työelämään tutustuminen TET *Suomen koulutusjärjestelmä *Ammattikoulut ja lukiot *Päättöarviointi AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO LUKIO II-TUTKINTO

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille

Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille Opintopolku-info vastuukäyttäjille ja opintoohjaajille Sisältö Valmistautuminen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun Opiskelijaksi ottamisen perusteiden muutokset ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2017 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja JATK-PINTILTA 1.2.2016 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja SYKSYN VANHEMPAINILTA (2.11.2015) pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva valinta terveydelliset tekijät kaksoistutkinto

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot