MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR) TL 2 Erityistavoite 3.2: Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: - Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tkitoimijoiden yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. Kehittämisympäristöstä tehdään valtakunnallisesti tunnettu energiatutkimuskeskus, jonka palveluja osataan hyödyntää osana yritysten tuotekehityspolkua ja osana koeajo-ohjelmaa. Koeympäristö mahdollistaa tuotteiden verifioinnin ja esittelyn loppuasiakkaalle, ilman että pk -yritys joutuu sitoutumaan tuotteen toimivuudesta ja sen kaupallisesta hyödyntämisestä. Koeajo toiminnalla tuotettua tietoa hyödynnetään entistä systemaattisemmin sekä yritysten että tutkimuksen tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk -yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä. Mukana ovat myös laitostoimijat ja laitostoimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvituliputkikattilassa. Kehittämishankkeeseen liittyy Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA-invest) -investoinnit EAKR - hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on vkoeympäristöaati täyttääkseen siihen kohdistetut odotukset, joitakin täydentäviä laitteita. Tässä esitettävällä hankkeella haetaan täydentävien laitteiden osarahoitusta. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee energiaan liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee energia- ja materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee yritysten vähähiilisiä uusia ratkaisuja. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hankinta tukee Pohjois-

2 Savon maakuntaohjelman mukaista kone- ja energia - innovaatiokärkeä. Hanke tukee Savoniaammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatutkimuskeskuksen kehittämistä Varkaudessa. 2 (EAKR) TL 2 Erityistavoite 4.1: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke / Itä-Suomen yliopisto Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Selvityshankkeessa yhdistetään alueelliset materiaaliteknologian toimijat yhteen, kartoitetaan materiaalitutkimukseen käytettävissä olevat laitteistot ja henkiset resurssit sekä selvitetään alueellisten yritysten tarpeet materiaaliteknologian osaamisen edelleen kehittämiseksi alueella. Alueella on runsaasti ns. perusteollisuusyrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta. Alueella on tarve materiaaliteknologia osaajista. Materiaaliteknologiaan liittyvä koulutus- ja tutkimusosaaminen, luovat uusien teknologioiden kehittyessä ja niiden jalkautuessa myös yritysten tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin, mahdollisuuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön puute nähdään usein kehittymistä hidastavaksi tekijäksi, jolloin mm. Horizon rahoitus mahdollisuudet jäävät yrityksiltä hyödyntämättä. Hankkeen tavoitteena on muodostaa toteuttajaverkosto, jonka toiminta-alueella yritykset ja oppilaitokset voivat toteuttaa eritasoisia materiaaliteknologiaan liittyviä operaatioita mm. koulutus- ja analyysipalveluita, tuotteiden kehityspolkuja, uusien innovaatioiden tuotteistusta sekä tukea yritysten kansainvälistymistä. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -mukaisia arviointikriteereitä. Selvityshanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (ESR) TL 3 Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen TechnoKnowhow kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen / Navitas Kehitys Oy Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 85,3 %) ja kokonaiskustannukset

3 Kone- ja energiateknologian yritysten osaamista on parannettava, jotta Pohjois-Savon yritykset pysyisivät kilpailukykyisinä kansallisessa ja globaalissa kilpailussa. Pohjois-Savossa on useita alihankintayrityksiä, jotka toimittavat palveluita muutamalle päähankkijalle. Tämä erityispiirre on vallitseva erityisesti Keski- Savossa ja Ylä- Savossa. Alihankintaa tekevien PK-yritysten osaamisen ylläpito ja tason nosto on erityisen tärkeää, jotta globaalissa kilpailussa tärkeä osaaminen on riittävän korkealla tasolla sekä PK-yrityksissä että suuryrityksissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kone- ja energiateknologian yritykset ja niiden henkilökunta Pohjois- Savossa sekä Joroisissa ja Pieksämäellä, silloin kun se on perusteltua esim. alihankintaverkoston kannalta. Koulutukset ja valmennukset järjestetään koulutusaiheittain yritysryhmille. Vaativissa koulutuksissa yritysten henkilöstö on tyypillisesti alan insinöörejä suunnittelu-, projektinhoito-, valmistus- ja johtotehtävissä. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään TechnoGrowth 2020-hankkeessa toteutettavia kyvykkyysanalyysejä ja sen kenttätyön tuloksia koulutusten suuntaamiseksi ja sisältöjen räätälöimiseksi. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja kolme; työllisyys ja työvoimanliikkuvuus; tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen; Yritysten kasvua, uudistumista ja kilpailukykyä tuetaan henkilöstönosaamisen kehittämisen avulla. TechnoKnowhow -hankkeessa keskitytään ensisijaisesti kilpailukyvyn parantamiseen tukemalla osaamisen kehittämistä. Osaava henkilöstö antaa yritykselle hyvän pohjan selviytyä markkinakilpailussa ja siten työpaikkojen säilymisessä. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaista kone- ja energia innovaatiokärkeä; talouden uudistuminen; kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä ja tuottavuudella ja innovoinnilla. 3 (ESR) TL 3 Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Pohjois-Savon kasvuyritysselvitys / Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 77,9 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savo kasvuyritysselvitys -projekti on selvityshanke, joka tuottaa tarpeellisen/välttämättömän päivitetyn perustiedon, kasvuyritysten määrästä, maantieteellisestä sijoittumisesta, ko. yritysten tilanteesta sekä toiveista ja tarpeista, jotka auttavat ko. yrityksiä kasvuun ja kehitykseen. Hankkeessa siis selvitetään kuinka paljon ja mitkä yritykset ovat kasvu-uralla Pohjois-Savossa. Selvitys tuottaa tietoa yritysten nimitasolla. Pääosin yrityskäyntien avulla selvitetään missä tilassa ja tilanteessa kasvavat pk-yritykset ovat Pohjois-Savossa. Yrityskäyntien ja -kontaktien avulla selvitetään ja analysoidaan yritysten nykytilanne, kasvutavoitteet sekä kehittämistarpeet. Analyysin pohjalle tuotetaan ehdotuksia pohjoissavolaisten pk-kasvuyritysten kehittämisohjelmiksi. Hankkeen tulokset ja kehittämistoimien ehdotukset käydään läpi Pohjois-Savon alueen kehittämisyhtiöiden, ely:n ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Näiden pohjalta tarkastellaan mitä toimenpiteitä tai prosesseja tulisi vahvistaa ja kehittää. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista; vetovoimainen jakestävä aluerakenne. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma-asiakirjan mukainen; tuottavuuden parantaminen,vahvistetaan yrittäjien sopeutumis- ja kilpailukykyä muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä sekä kehitetään erilaisia palvelu- ja tukirakenteita.

4 4 (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Itä-Suomen lukioista maailmalle / Kuopion kaupunki Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke. Rahoitus jakautuu maakunnittain väestömäärän mukaisessa suhteessa seuraavasti: Etelä-Savo 27 %, Pohjois-Karjala 29 %, Pohjois-Savo 44 % eli Pohjois-Savon rahoitusosuus on Kuopion kaupunki yhdessä muiden itäsuomalaisten kuntien kanssa perustaa Itä-Suomen kattavan osaamiskeskuksen, joka tarjoaa mahdollisuuden lukioille ja nuorille luoda kansainvälisiä yhteyksiä. Luomalla yhteyksiä lukioiden, nuorten ja työelämän välille parannetaan lukiokoulutuksen työelämätietoisuutta ja vahvistetaan nuorten mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja luoda paikalliselle yrityselämälle mahdollisuuksia rekrytoida kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita työntekijöitä. Hankkeen taustaksi on tehty Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyssuunnitelma (BDO Audiator oy, Seppo Lyyra ). Suunnitelmassa nähtiin merkittävinä kielitarjonnan monipuolisuuden säilyttäminen ja hanketoiminnan edistäminen keskittämällä toiminta yhteiseen hankekeskukseen. Olennainen osa keskusta on Itä-Suomen oppilaitosten yhteinen Venäjä-osaamisen keskus. Hanke on ylimaakunnallinen ja se kohdistuu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin. Hankkeeseen ja sen rahoitukseen ovat sitoutuneet seuraavat tahot: Kuopio, Joensuu, Siilinjärvi, Itä- Suomen koulun säätiö, Juankoski, Juuka, Kitee, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Varkaus, Tohmajärvi, Suonenjoki, Iisalmi, Pielavesi, Polvijärvi ja Tuusniemi. Perustettava osaamiskeskus toimii verkostomaisesti koko Itä-Suomen alueella. Alustavasti on ajateltu niin, että hankeaikana osaamiskeskuksella on toimipisteet Kuopiossa ja Joensuussa. Joensuussa painotus olisi erityisesti Venäjä-osaamisessa, Kuopion painotus olisi Aasia. Tavoitteena on tasapuolinen toiminta kaikissa kolmessa maakunnassa. Hankkeessa perustettavan osaamiskeskuksen myötä lukioiden mahdollisuudet tehdä kansainvälistä yhteistyötä paranevat. Hanke tukee rakennerahasto-ohjelman erityistavoite 9.1:n tavoitteita, sillä se edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, kun alueen lukiolaisten mahdollisuudet osallistua kv-toimintaan parantuvat. Hanke edistää Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmien tavoitteita, sillä sen myötä kansainvälisyysosaaminen maakunnissa kasvaa. Hankkeessa painottuu erityisesti Venäjäosaamisen edistäminen.

5 5 (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun HENKEÄ POHJOISSAVOLAISTEN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEEN GLOBAL ACCESS / Itä- Suomen yliopisto Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Pienyritysten rooli on keskeinen tarkasteltaessa Pohjois-Savoa alueellisesta näkökulmasta. Keskisuurten ja suuryritysten kansainvälistymisen ja kasvun tueksi on luotu rakenteita, jotka tukevat yritysten kehittymistä. Tällä hetkellä näiden isompien yritysten kasvunäkymät ovat epävakaat ja mikroyritysten (alle kymmenen henkilöä) ja pienyrityksissä (alle 50 henkilöä) puolestaan vallitsee valtava potentiaali pohjoissavolaisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Yhä useamassa tapauksessa kasvua on haettava kansainvälisiltä markkinoilta, mutta näillä nuorilla yrityksillä ei ole siihen vielä tarvittavaa osaamista eikä resursseja. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti myynnin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla yrityksille tarvelähtöistä asiantuntijuutta, uutta tietoa sekä maisteriohjelmien tuoretta osaamista sitä varten kehitettävällä asiantuntijuudenjakomallilla. Yritysten tarpeet huomioiden heille tarjotaan kansainvälisesti johtavaa myynnin asiantuntemusta, myynnin opiskelijoita harjoittelijoiksi, mahdollisuus tutustua, tehdä yhteistyötä ja rekrytoida kansainvälisiä ja suomalaisia myynnin vastavalmistuneista opiskelijoita paikallisiin yrityksiin tämän projektin aikana kehitettävällä rekrytointimallilla. Hankkeessa yritykset voivat hyödyntää ja rekrytoida maisteriohjelmista valmistuvia kansainvälisiä ja kotimaisia opiskelijoita. Näitä tarjotaan yrityksille mm. Kauppakamarin yritysverkoston kautta. Hankkeen päätavoitteena on avata alueen yrityksille ovia kansainvälitymiseen ja tätä kautta kasvuun. Hankkeessa autetaan kansainvälistyviä yrityksiä kehittämään myyntiään tarjoamalla kehittämisideoita ja asiantuntijuutta yrityksen tarpeisiin. Hanke edistää valmistuvien maistereiden työllistymistä alueen yrityksiin. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisesti elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman mukainen, sillä se edistää yliopiston ja työelämän systemaattista yhteistyötä. (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma / Lappeenrannan teknillinen yliopisto Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 41,3 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke kohdistuen Etelä- ja Pohjois-Savoon. Pohjois-Savon osuus tuen määrästä on 40 % eli Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkällä täydennyskoulutusohjelmalla haetaan ratkaisua teknologiayritysten energia- ja ympäristötekniikan osaamisvajeeseen ja koulutuksellisilla keinoilla pyritään kehittämään niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Samalla parannetaan myös yritysten työntekijöidentyöhyvinvointia ja työssäjaksamista mielekkäissä työtehtävissä toimimisen kautta. Itä-Savu ohjelma on muutaman

6 vuoden työkokemuksen omaaville insinööreille tai AMK-insinööreille tarkoitettu Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma, jonka laajuus on noin 100 opintopistettä. Ohjelman kohdealue on Etelä-Savo ja Pohjois-Savon. Ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja sen kesto on n. 2,5 vuotta. Hanke noudattaa Kestävä kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa ja toimintalinjan 4 erityistavoitetta kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseksi. Hankkeen kautta pyritään lisäämään alueen yritysten henkilöstön osaamista energia- ja ympäristötekniikan aloilta ja tätä kautta edistämään yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hanke vastaa osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelman tavoitteisiin henkilöstön osaamisen lisäämiseksi maakunnan kannalta keskeisillä teollisuuden aloilla. Hanke tukee myös Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteita osaamisen kehittämiseksi maakunnan kannalta keskeisellä energiatekniikan alalla. Hankkeen osallistujia on kartoitettua etukäteen alueen yrityksistä. Ilmoitus osallistumisesta on saatu 16 yritykseltä ja organisaatiolta, joista hankkeeseen osallistuisi henkilöä. Substanssialaltaan energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma on ensimmäinen kohdealueellaan. Hankkeessa on tarkoitus yhdistää kaksi koulutusta, jotta energiatekniikan yritysten henkilöstön osaaminen ympäristöasioiden huomioimisessa lisääntyisi. Hankkeessa kehitetään etäopetuksen menetelmiä, jotta koulutus on mahdollista suorittaa alueellisesti työn ohessa. jälkeen. Hanke liittyy tiiviisti LUT:n Pohjois-Savosta hakemaan HITSI Mechanical Engineering in the Future - hankkeeseen, jossa toteutetaan 2,5-vuotinen konetekniikan täydennyskoulutusohjelma. 6 (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen HITSI-2017 Mechanical Engineering in the Future / Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oy Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 55,8 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Savon teknologiateollisuuden toimintaedellytyksiä ja lisätä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen aikana toteutetaan 2,5-vuotinen konetekniikan täydennyskoulutusohjelma, jonka hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua opiskelijoiksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT). Yrityksissä voi käynnistyä kehittämishankkeita kahdella tasolla: hitsi-opiskelijan tekemät harjoitus- ja seminaari työt sekä yrityksen tarpeista lähtevät kehityshankkeet, johon asian tuntijatukea tuovat Savonian/LUTasiantuntijat. Tämä koulutuksen ja yrityskehityshankkeiden yhdistäminen näin laajasti on uusi toimintamalli vastaavan tyyppisten koulutushankkeiden toteutuksessa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi yritykset saavat vahvaa asiantuntijatukea kehitystyöhönsä Savonia/LUT-asiantuntijoilta. Koulutuksella toteutuvan osaamisen kasvun lisäksi yritysten kilpailukykyä ja toimintaa pyritään kehittämään tarjoamalla heille asiantuntijatukea erilaisten yrityksen kehittämiseen liittyvien kehitystoimien ja - hankkeiden toteutuksessa. Myös näiden tuettujen kehitystoimien ja hankkeiden avulla tuetaan yritysten muutostilanteessa kasvua, tuottavuutta ja pitkänaikavälin kilpailukykyä. Hanke muodostaa hyvän hankekokonaisuuden TechnoKnowhow - kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen sekä TechnoGroth hankkeiden kanssa. Hankkeissa ei ole päällekkäisyyttä mutta hankkeiden yhteistyö ja tiedon liikkuminen hankkeiden välillä tulee varmistaa.

7 Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja neljä; koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen; Työvoiman osaamista kehitetään yritysten kasvua tukevilla osaamisalueilla sekä syvennetään koulutuksen ja yritysten syvempää yhteistyötä. Hanke tukee Pohjois- Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaista kone- ja energia innovaatiokärkeä; talouden uudistuminen; kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä ja tuottavuudella ja innovoinnilla. 7 (ESR) TL 5 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Kortteliliiga- ja isä/äiti valmentajaprojekti / Kuopion Palloseuran Junioreiden Kannatusyhdistys ry Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset JunioriKuPS haluaa kehittää toimintaansa yhteisöllisempään ja kansalaislähtöisempään suuntaan Kuopion kantakaupungissa. Päätarkoituksena on ehkäistä kuopiolaisten nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä ja osattomuutta ottaen huomioon myös perheet, mukaan lukien maahanmuuttajat. Tämä tapahtuu kahdella JunioriKuPS:n ydintoimintaan, jalkapalloon, liittyvällä hankkeella. Kortteliliigaprojekti Hanke on kohdistettu nuorille ja aikuisikäisille miehille sekä naisille: - Erityisryhmänä nuoret ja nuoret aikuiset, vuotiaat. Tavoitteet: Kortteliliiga tarjoaa sosiaalisen, liikunnallinen ja nuorten kasvua tukevan ympäristön säännöllisine kokoontumisineen. Se lisää eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuutta Kortteliliigajoukkueen luomassa vertaistukiryhmässä. Tarkoituksena on luoda pysyvä liikunnallinen tapa kuopiolaisille nuorille jalkapallon parissa. Isä-/äitivalmentaja-projekti: Hanke on kohdistettu nykyisten ja tulevien KuPS:n pelaajien vanhemmille, erityisryhmänä nuoret isät ja maahanmuuttajaisät. Tavoitteena on saada runsaasti lisää vapaaehtoisia isiä tai äitejä KuPSin toimintaan mukaan lasten ja nuorten valmentajiksi tai ohjaajiksi. Näin lisäämme vanhempien ja poikien sosiaalista osallisuutta tarjoamalla liikunnallisen yhteisöllisen toiminnan muodon. Haluamme myös auttaa maahanmuuttajia integroitumaan sekä kotikaupunkiinsa että lähialueelleen. Hanke kuuluu kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen kokonaisuuteen ja se tukee kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen Kuopion toimintasuunnitelmaa Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5 erityistavoitetta 10.1: työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamista. Hanke tukee kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen Kuopion toimintasuunnitelmaa yhdistämällä eri sukupolvet yhteiseen toimintaan. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä tukemalla perheitä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja osallisuuden vahvistamisessa.

8 8 (ESR) TL 5 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Starttiverstas / Iisalmen Nuorison Tuki ry Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Starttiverstas-hankkeen tavoitteet ovat: Vakiinnuttaa ja edelleen kehittää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueelle varhaisen kartoituksen starttivalmennus malli sekä matalan kynnyksen palvelukokonaisuus ja kehittää nuorten palveluverkostoa Iisalmessa ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella sekä saada palvelun kohderyhmään kuuluvat nuoret tietoiseksi toiminnasta ja myös sitoutumaan siihen. Vaikuttaa työelämän ulkopuolella syrjäytymisvaarassa olevien vuotiaiden nuorten työ- ja toimintakyvyn paranemiseen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen. Edistää eri toimijoiden ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen monialaista yhteistyötä ja dialogia, mutta myös Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työntekijöiden moniammatillisen yhteisön näkökulmien ja asiantuntemuksen sekä ammattitaidon tuomista entistä vahvemmin mukaan tehtävään yhteistyöhön. Hankkeen toimenpiteissä vakiinnutetaan starttiverstas toiminta sekä matalan kynnyksen palvelukokonaisuus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella. Starttiverstaan toiminnassa vahvistetaan nuoren arjenhallintataitoja, saatetaan arkirytmi oikeille raiteilleen, laaditaan nuorelle yksilöllinen viikkolukujärjestys ja suunnitelma, joihin nuori myös sitoutuu. Tavoitteet laaditaan sellaisiksi, että nuorella on myös kapasiteettia sitoutua niihin. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen palvelukokonaisuutta kaikkein haasteellisimmassa asemassa oleville nuorille, joiden tuen tarpeisiin olemassa oleva palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteutumista, sillä siinä pyritään auttamaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret työ- tai koulutuspolulle. Hanke sopii Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastoohjelman erityistavoite 10.1:stä rahoitettavaksi, sillä hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen palvelua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Kielteiset hanke-esitykset (ESR) TL 3 Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Innovoimat / ThinkSuomi ry Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 88 %) ja kokonaiskustannukset Innovoimat yhdistää uudella innovaatio-osaamisen välitysmenetelmällä sekä operatiivinen toimintamallilla innovaatiokyvykkäät yksityishenkilöt ja innovaatiohakuiset yksityis- ja julkissektorin toimijat. ThinkSuomi ry:n sääntömääräisen tarkoituksen toteuttamiseksi ja hankkeen päämääräksi asetetun työllisyyden lisäämisen ja lähes uuden ammattikunnan (ammattikeksijät ratkoo yritysten tuotekehitysongelmia) luomisen saavuttamiseksi luodaan oppiva toimintamalli, jonka tehtävänä on virtaviivaistaa ratkaisukykyä tarvitsevien ja hakevien yritysten ja ongelmaratkaisukykyä omaavien henkilöiden välinen toiminta yhdistämällä em. ta-

9 hojen innovoimat työllistämään, vastaamaan muutostilojen tuomiin haasteisiin ja luomaan aineetonta arvonlisää. Hankkeessa hyödynnetään varsinkin yhdistyksen jo olemassa olevaa verkostoa joka käsittää keksintö-, ip- ja ipr- sekä innovaatiotoimintaan perehtyneitä tahoja ja toimijoita, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta kansalliselta, eurooppalaiselta sekä kansainvälisiltä tasoilta. Projektin tuloksena on selvitys Innovoimat-toimintamallista eli tilauskeksintötoiminnan toteuttamismallista, joka on sekä uusi innovaatio-osaamisen ja (työ)voiman välitysmenetelmä, että oppiva toimintamalli. Projektin tuloksena kuvataan parhaaksi todettu toimintamalli tilauskeksintötoiminnalle ja niiden edistämistavasta. Toimintamallin tavoitteina on kiihdytetty aineeton arvonluonti ja yksityishenkilöiden osaamisen (arvon) osoittaminen kohdeyrityksille. Hakijan mukaan on tarkoitus kehittää tilauskeksintötoimintamalli, johon osapuolet sitoutuvat. Jo tällä hetkellä ko. toimintaa harjoittavia yrityksiä löytyy markkinoilta ja jotka tarjoavat palveluita mm. Prolomo, Norago, Finnomec, Elomatic. Hakijan mukaan hanke tukee valtakunnallisen Tuoteväylä-palvelusta toimintaa, mutta tuoteväyläasiantuntijoiden mukaan yhteistyötä ei ole. ELY-keskusten kautta tarjottavaa Tuoteväyläpalvelusta voi hakea valtakunnallisesti yrityksen kehittämisavustusta keksintöjen kehittämistä varten. Alihankintayrityksiä keksintötoimialalla toimii jo runsaasti, joten hankkeen tuottamaan lisäarvoa on vaikea tunnistaa. Yhdistys on toteuttanut jo aiemmin useita samansisältöisiä hankkeita, joten tunnusmerkit yhdistyksen toimintatuesta ovat ilmeiset. 9 (ESR) TL 3 Erityistavoite 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen Timantti Pohjois-Savon naisyrittäjät huipulle / Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Naisyrittäjät työskentelevät pääasiassa yksin tai pienissä työyhteisöissä, joissa yrittäjyyteen liittyvä osaaminen ei kumuloidu työyhteisön jäsenistä ja työssä jaksaminen voi vaarantua. Sillä on vaikutuksia yritystoiminnan kehittämiseen ja jopa yritystoiminnan olemassaoloon. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan yrittäjän jaksamista ja osaamisen kehittymistä, mikä tukee työpaikkojen säilymistä ja lisääntymistä yrityksissä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota koulutus- ja kehittämismenetelmiin sekä luodaan tarpeen mukaan uusia menetelmiä, joiden avulla syntyy ketteryyttä ja tuloksellisuutta hankkeen toteutukseen. Lähtökohtana hankkeessa on se, että hankkeeseen osallistuvat naisyrittäjät ja -johtajat osallistetaan hankkeen raamien puitteissa toteutuksen suunnitteluun. Lisäksi hankkeen laadullista arviointia suoritetaan toteuttajien ja osallistujien kesken koko hankkeen ajan, ja arvioinnin perusteella hanketoteutusta hiotaan sen edetessä. Valitut valmennusteemat ovat hyvin yleisiä eikä niillä ole uutuusarvoa. Hankkeen kustannukset ovat suuret tuloksiin nähden. Hankkeessa käytetty osaamiskartoitusmenetelmä on hakijaorganiasaation käyttämämä perusmenetelmä.

10 10 (ESR) TL 3 Erityistavoite 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen PINK Leadership kehittyvää naisjohtajuutta Pohjois-Savossa / Itä-Suomen yliopisto Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen taustalla on tutkimuksissa tunnistetut kehittämiskohteet, jotka liittyvät naisten johtamisurapoluilla etenemisen esteisiin. Suomessa naisten osuus työvoimasta on 49 %, mutta ylimmän johdon työntekijöistä ainoastaan 24 % on naisia. Lisäksi naiset toimivat johto- ja esimiestehtävissä naisvaltaisilla palvelualoilla ja miehet miesvaltaisilla aloilla teollisuudessa ja rakennusalalla. Yksityisellä sektorilla naisten osuus lähijohdossa painottuu erityisesti ns. tukitoiminnoihin (esim. henkilöstöjohtaminen), kun taas liiketoiminnan johtotehtävissä naisia on suhteellisesti vähemmän. Kuntasektorilla naiset ovat perinteisesti lähijohdossa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistystoimessa. Hankkeessa pilotoidaan uusia johtajuusvalmennuksen ja osaamisen kehittämisen menetelmiä ja sisältöjä sekä selvitetään naisjohtajuuden nykytilannetta ja keskeisiä kehittämistarpeita Pohjois-Savossa. Saatuja kokemuksia sekä selvitysten ja mittausten kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää alueella laajemminkin muussa kehittämistyössä. Toimintamallia/koulutussisältöä voidaan monistaa hankkeen jälkeen muille alueille, jolloin vaikutus moninkertaistuu. Hanke lähestyy aihetta hyvin tutkimuspainotteisesti ja kohderyhmän saavutettavuus on keskeinen kysymys. Hakija ei ole arvioinut, onko kohderyhmää realistaista tavoittaa pitkäkestoiseen 8 kuukauden mittaisen naisjohtajuusvalmennuksen kokonaisuuteen. Hanketta ei ole valmisteltu riittävällä kumppanuudella, joten kohderyhmän sitoutuminen kokonaisuuteen tulee olemaan keskeinen haaste. Hankkeen henkilöstökustannukset ovat suuret tuloksiin nähden ja ne koostuvat Aducaten henkilöstön ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen asiantuntijoista. Myös ostopalveluiden osuus on suuri. Nykytilaanalyysi on hankkeessa vahvassa roolissa, jota perustellaan kehittämistoimenpiteiden paremmalla kohdentamisella. Kehittämistoimenpiteiden tulisi olla kuitenkin jo pääosin määriteltyjä. Kohderyhmätavoittelussa on vahva painotus kunta- ja julkissektorille.. (ESR) TL 5 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Design Kuopio! / Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Muotoilu yhdistetään aiempaa selvemmin yritysten käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan ja yhteiskunnan kansalaislähtöiseen kehittämiseen. Hankkeella mahdollistetaan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kehittää omaa ympäristöään, muotoilla kaupunkia ja sen palveluita. Hankkeen tavoitteina on esitellä kaupunkimuotoilun mahdollisuuksia ja järjestää koulutusta ja työtapoja sen toimintatapoihin ja käyttömahdollisuuksiin. Tulokset esitellään keväällä 2015 järjestetävässä Kuopio Design Weektapahtumassa (KDW).

11 Erityistavoite, jossa tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä kohderyhmälle suunnatut toimet jäävät epäselviksi eivätkä ne tue toisiaan. Kaupunkilaisten osallistaminen tuodaan esille, mutta ei tuoda esille keinoja. Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan liity kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen toimintasuunnitelman painopisteisiin, eivätkä ne tue toimintalinjalle 5 asetettuja tavoitteita. Hankkeella on yhteneväisyyttä yhteisötaiteilijoiden toimintaan ja torin kehittämisen ideointitilaisuuksiin, joita on jo toteutettu Kuopion kaupungin toimesta. 11 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Tahko Event Park / Kuopion kaupunki Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 50 %) ja kokonaiskustannukset Kuopion Tahkon alue on Pohjois-Savon merkittävin matkailukeskus ja Suomen neljänneksi suurin hiihtokeskus. Hiihto- ja laskettelumahdollisuuksien lisäksi siellä on mm. kylpylä-liikuntakeskus, keilahalli, golfkenttiä ja ohjelmapalveluiden kautta tarjottavia aktiviteetteja eri muodoissaan. Tahkon alueella on noin 8500 vuodepaikkaa. Tavoitteena on kasvattaa vuodepaikkamäärä vuoteen 2030 mennessä noin :een, mikä on Tahko2030 kehittämisohjelmaakin asetettu tavoite. Tahkon monipuolisuudesta huolimatta alueelta puuttuu laaja, kaikkien yritysten hyödynnettävissä oleva, useiden erityyppisten tapahtumien järjestämiseen soveltuva alue, joka on myös riittävillä faciliteeteilla ja kunnallisteknisillä ratkaisuilla varustettu, so. muunneltavissa nopeasti eri käyttötarkoituksiin. Pysyvä tapahtuma-alue on kilpailuvaltti ja vetovoimatekijä haettaessa alueelle esimerkiksi uusia investoijia. Potentiaaliset investoijat edellyttävät usein, että kaupungit ja kunnat huolehtivat yleisten alueiden kehittämisestä siten, että ne omalta osaltaan lisäävät asiakkaiden viihtymistä ja viipymää matkailualueilla. Tuleviin tavoitteisiin ml. investoreiden houkutteluun, päästäänkin välillisesti mm. tapahtumien järjestämiseen soveltuvan perusrakenteen investoinnin kautta, joka parantaa yritysten toimintaympäristöä ja kehittää ja monipuolistaa Tahkon matkailualueen nykyistä infraa. Matkailuun vaikuttavalla julkisella investoinnilla luodaan edellytyksiä Kuopion-Tahkon matkailun ympärivuotisen käyttöasteen nostamiselle. Tapahtumien ympärille muodostuva infrastruktuuri luo alueelle vipuvoimaa osaltaan, mutta se ei yksistään ole tae matkailijamäärien kehittymiselle. Tapahtumat ovat vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat matkailijoiden ohella moniin muihinkin yrityksiin. Kehittynyt tapahtuma-alue antaa potkua markkinointiin, muuhun kehittämiseen. Perusrakenteena toteutetun hankkeen johdosta Tahkolle tavoitellaan merkittävää matkailullista vipuvaikutusta. Kuopion kaupunki on tehnyt laskelmia (hanketiivistelmä) siitä, miten tapahtumien määrä voi kasvaa, ja miten vaikutus tulee näkymään myös muissa liiketoiminnoissa.

12 12 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden edistäminen Tallinpitäjän verkkotietopaketti / Suomen Hevostietokeskus ry Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 82 %) ja kokonaiskustannukset Tallinpitäjän verkkotietopaketti -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa talliyritysten ammattitaitoa ja osaamista. Tavoitteena on myös tuottaa korkeatasoista verkko-opetus- ja neuvontamateriaalia hevosalan oppilaitosten sekä hevosjalostusliittojen käyttöön ensisijaisesti Itä-Suomen alueella kokeiluluonteisesti. Eräänä keskeisenä tavoitteena on verkkopalveluja hyödyntämällä saavuttaa niitä työelämässä toimivia alan ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta fyysisesti osallistua alan jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Verkkotietopaketti tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet etä- ja itseopiskeluun. Uusi tiedonvälitys ja opetusmateriaali pohjautuvat aiempaa enemmän asioiden syvälliseen osaamiseen ja asiakokonaisuuksien selkeään jäsentämiseen. Hankkeen toimenpitein parannetaan talliyrittäjien mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja tätä kautta tuottavuuden lisäämiseen yritystoiminnassa. Hanke on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen. Kuntarahoitukseen on sitoutunut YSAO. Yksityinen rahoitus Hevostietokeskus ja hevostojalostusliitot. Hanke rahoitetaan ohjelmakauden rahoituskehyksestä. Hanke sopii rahoitettavaksi ESR-ohjelman TL 1:stä.

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Seurantakomitean on yleisasetuksen (1313/2013) mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt toimien valinnassa käytetyt menetelmät

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

ESR- ja EAKR-rahoituksen mahdollisuuksia ohjelmakaudella

ESR- ja EAKR-rahoituksen mahdollisuuksia ohjelmakaudella ESR- ja EAKR-rahoituksen mahdollisuuksia ohjelmakaudella 2014-2020 Luovan talouden kehittämisohjelman julkaisutilaisuus Päivi Jaakola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 28.8.2014 Kestävää kasvua ja työtä Suomen

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä

Kestävää kasvua ja työtä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -tavoitteena työllisyyden ja osaamisen kehittäminen, heikommassa asemassa olevien ryhmien tukeminen sekä tasa-arvoisuuden edistäminen ja

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 ESR-hakuinfo 16.6.2015 Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku Länsi-Suomen alueen 3. alueellinen ESRhankehaku 12.6.-1.10.2015 Haku

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015 Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 T3K mean Tuotteita, Tehokkuutta, Tuottavuutta ja Kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari

Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari ESR, tuettava toiminta Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari 26.5.2014 Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020, kehys n. 31,4 M 6,2 M 20 % 14,8

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahastojen ajankohtaiset kuulumiset ja seuraava hankehaku

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahastojen ajankohtaiset kuulumiset ja seuraava hankehaku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahastojen ajankohtaiset kuulumiset ja seuraava hankehaku Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusasiantuntija Päivi Jaakola 17.1.2017

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen 19.1.2017 ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 773/31/16 Hakemuksen saapumispvm 29.2.2016 Hakijan virallinen nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi NewPro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kilpailukykyä ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Koheesiorahoitus EU:ssa 2014-2020 (v.2011 hinnoin) Milj. euroa (v.2011 hinnoin) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.2. 6.4.2016

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.2. 6.4.2016 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.2. 6.4.2016 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi

Rakennerahastojen ohjelmakausi Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013 123 Perusrahoitus

Lisätiedot