MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR) TL 2 Erityistavoite 3.2: Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: - Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tkitoimijoiden yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. Kehittämisympäristöstä tehdään valtakunnallisesti tunnettu energiatutkimuskeskus, jonka palveluja osataan hyödyntää osana yritysten tuotekehityspolkua ja osana koeajo-ohjelmaa. Koeympäristö mahdollistaa tuotteiden verifioinnin ja esittelyn loppuasiakkaalle, ilman että pk -yritys joutuu sitoutumaan tuotteen toimivuudesta ja sen kaupallisesta hyödyntämisestä. Koeajo toiminnalla tuotettua tietoa hyödynnetään entistä systemaattisemmin sekä yritysten että tutkimuksen tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk -yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä. Mukana ovat myös laitostoimijat ja laitostoimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvituliputkikattilassa. Kehittämishankkeeseen liittyy Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA-invest) -investoinnit EAKR - hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on vkoeympäristöaati täyttääkseen siihen kohdistetut odotukset, joitakin täydentäviä laitteita. Tässä esitettävällä hankkeella haetaan täydentävien laitteiden osarahoitusta. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee energiaan liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee energia- ja materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee yritysten vähähiilisiä uusia ratkaisuja. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hankinta tukee Pohjois-

2 Savon maakuntaohjelman mukaista kone- ja energia - innovaatiokärkeä. Hanke tukee Savoniaammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatutkimuskeskuksen kehittämistä Varkaudessa. 2 (EAKR) TL 2 Erityistavoite 4.1: Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke / Itä-Suomen yliopisto Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Selvityshankkeessa yhdistetään alueelliset materiaaliteknologian toimijat yhteen, kartoitetaan materiaalitutkimukseen käytettävissä olevat laitteistot ja henkiset resurssit sekä selvitetään alueellisten yritysten tarpeet materiaaliteknologian osaamisen edelleen kehittämiseksi alueella. Alueella on runsaasti ns. perusteollisuusyrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta. Alueella on tarve materiaaliteknologia osaajista. Materiaaliteknologiaan liittyvä koulutus- ja tutkimusosaaminen, luovat uusien teknologioiden kehittyessä ja niiden jalkautuessa myös yritysten tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin, mahdollisuuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön puute nähdään usein kehittymistä hidastavaksi tekijäksi, jolloin mm. Horizon rahoitus mahdollisuudet jäävät yrityksiltä hyödyntämättä. Hankkeen tavoitteena on muodostaa toteuttajaverkosto, jonka toiminta-alueella yritykset ja oppilaitokset voivat toteuttaa eritasoisia materiaaliteknologiaan liittyviä operaatioita mm. koulutus- ja analyysipalveluita, tuotteiden kehityspolkuja, uusien innovaatioiden tuotteistusta sekä tukea yritysten kansainvälistymistä. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -mukaisia arviointikriteereitä. Selvityshanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (ESR) TL 3 Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen TechnoKnowhow kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen / Navitas Kehitys Oy Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 85,3 %) ja kokonaiskustannukset

3 Kone- ja energiateknologian yritysten osaamista on parannettava, jotta Pohjois-Savon yritykset pysyisivät kilpailukykyisinä kansallisessa ja globaalissa kilpailussa. Pohjois-Savossa on useita alihankintayrityksiä, jotka toimittavat palveluita muutamalle päähankkijalle. Tämä erityispiirre on vallitseva erityisesti Keski- Savossa ja Ylä- Savossa. Alihankintaa tekevien PK-yritysten osaamisen ylläpito ja tason nosto on erityisen tärkeää, jotta globaalissa kilpailussa tärkeä osaaminen on riittävän korkealla tasolla sekä PK-yrityksissä että suuryrityksissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kone- ja energiateknologian yritykset ja niiden henkilökunta Pohjois- Savossa sekä Joroisissa ja Pieksämäellä, silloin kun se on perusteltua esim. alihankintaverkoston kannalta. Koulutukset ja valmennukset järjestetään koulutusaiheittain yritysryhmille. Vaativissa koulutuksissa yritysten henkilöstö on tyypillisesti alan insinöörejä suunnittelu-, projektinhoito-, valmistus- ja johtotehtävissä. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään TechnoGrowth 2020-hankkeessa toteutettavia kyvykkyysanalyysejä ja sen kenttätyön tuloksia koulutusten suuntaamiseksi ja sisältöjen räätälöimiseksi. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja kolme; työllisyys ja työvoimanliikkuvuus; tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen; Yritysten kasvua, uudistumista ja kilpailukykyä tuetaan henkilöstönosaamisen kehittämisen avulla. TechnoKnowhow -hankkeessa keskitytään ensisijaisesti kilpailukyvyn parantamiseen tukemalla osaamisen kehittämistä. Osaava henkilöstö antaa yritykselle hyvän pohjan selviytyä markkinakilpailussa ja siten työpaikkojen säilymisessä. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaista kone- ja energia innovaatiokärkeä; talouden uudistuminen; kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä ja tuottavuudella ja innovoinnilla. 3 (ESR) TL 3 Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Pohjois-Savon kasvuyritysselvitys / Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 77,9 %) ja kokonaiskustannukset Pohjois-Savo kasvuyritysselvitys -projekti on selvityshanke, joka tuottaa tarpeellisen/välttämättömän päivitetyn perustiedon, kasvuyritysten määrästä, maantieteellisestä sijoittumisesta, ko. yritysten tilanteesta sekä toiveista ja tarpeista, jotka auttavat ko. yrityksiä kasvuun ja kehitykseen. Hankkeessa siis selvitetään kuinka paljon ja mitkä yritykset ovat kasvu-uralla Pohjois-Savossa. Selvitys tuottaa tietoa yritysten nimitasolla. Pääosin yrityskäyntien avulla selvitetään missä tilassa ja tilanteessa kasvavat pk-yritykset ovat Pohjois-Savossa. Yrityskäyntien ja -kontaktien avulla selvitetään ja analysoidaan yritysten nykytilanne, kasvutavoitteet sekä kehittämistarpeet. Analyysin pohjalle tuotetaan ehdotuksia pohjoissavolaisten pk-kasvuyritysten kehittämisohjelmiksi. Hankkeen tulokset ja kehittämistoimien ehdotukset käydään läpi Pohjois-Savon alueen kehittämisyhtiöiden, ely:n ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Näiden pohjalta tarkastellaan mitä toimenpiteitä tai prosesseja tulisi vahvistaa ja kehittää. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista; vetovoimainen jakestävä aluerakenne. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma-asiakirjan mukainen; tuottavuuden parantaminen,vahvistetaan yrittäjien sopeutumis- ja kilpailukykyä muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä sekä kehitetään erilaisia palvelu- ja tukirakenteita.

4 4 (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Itä-Suomen lukioista maailmalle / Kuopion kaupunki Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke. Rahoitus jakautuu maakunnittain väestömäärän mukaisessa suhteessa seuraavasti: Etelä-Savo 27 %, Pohjois-Karjala 29 %, Pohjois-Savo 44 % eli Pohjois-Savon rahoitusosuus on Kuopion kaupunki yhdessä muiden itäsuomalaisten kuntien kanssa perustaa Itä-Suomen kattavan osaamiskeskuksen, joka tarjoaa mahdollisuuden lukioille ja nuorille luoda kansainvälisiä yhteyksiä. Luomalla yhteyksiä lukioiden, nuorten ja työelämän välille parannetaan lukiokoulutuksen työelämätietoisuutta ja vahvistetaan nuorten mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja luoda paikalliselle yrityselämälle mahdollisuuksia rekrytoida kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita työntekijöitä. Hankkeen taustaksi on tehty Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyssuunnitelma (BDO Audiator oy, Seppo Lyyra ). Suunnitelmassa nähtiin merkittävinä kielitarjonnan monipuolisuuden säilyttäminen ja hanketoiminnan edistäminen keskittämällä toiminta yhteiseen hankekeskukseen. Olennainen osa keskusta on Itä-Suomen oppilaitosten yhteinen Venäjä-osaamisen keskus. Hanke on ylimaakunnallinen ja se kohdistuu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin. Hankkeeseen ja sen rahoitukseen ovat sitoutuneet seuraavat tahot: Kuopio, Joensuu, Siilinjärvi, Itä- Suomen koulun säätiö, Juankoski, Juuka, Kitee, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Varkaus, Tohmajärvi, Suonenjoki, Iisalmi, Pielavesi, Polvijärvi ja Tuusniemi. Perustettava osaamiskeskus toimii verkostomaisesti koko Itä-Suomen alueella. Alustavasti on ajateltu niin, että hankeaikana osaamiskeskuksella on toimipisteet Kuopiossa ja Joensuussa. Joensuussa painotus olisi erityisesti Venäjä-osaamisessa, Kuopion painotus olisi Aasia. Tavoitteena on tasapuolinen toiminta kaikissa kolmessa maakunnassa. Hankkeessa perustettavan osaamiskeskuksen myötä lukioiden mahdollisuudet tehdä kansainvälistä yhteistyötä paranevat. Hanke tukee rakennerahasto-ohjelman erityistavoite 9.1:n tavoitteita, sillä se edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, kun alueen lukiolaisten mahdollisuudet osallistua kv-toimintaan parantuvat. Hanke edistää Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmien tavoitteita, sillä sen myötä kansainvälisyysosaaminen maakunnissa kasvaa. Hankkeessa painottuu erityisesti Venäjäosaamisen edistäminen.

5 5 (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun HENKEÄ POHJOISSAVOLAISTEN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEEN GLOBAL ACCESS / Itä- Suomen yliopisto Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Pienyritysten rooli on keskeinen tarkasteltaessa Pohjois-Savoa alueellisesta näkökulmasta. Keskisuurten ja suuryritysten kansainvälistymisen ja kasvun tueksi on luotu rakenteita, jotka tukevat yritysten kehittymistä. Tällä hetkellä näiden isompien yritysten kasvunäkymät ovat epävakaat ja mikroyritysten (alle kymmenen henkilöä) ja pienyrityksissä (alle 50 henkilöä) puolestaan vallitsee valtava potentiaali pohjoissavolaisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Yhä useamassa tapauksessa kasvua on haettava kansainvälisiltä markkinoilta, mutta näillä nuorilla yrityksillä ei ole siihen vielä tarvittavaa osaamista eikä resursseja. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti myynnin tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla yrityksille tarvelähtöistä asiantuntijuutta, uutta tietoa sekä maisteriohjelmien tuoretta osaamista sitä varten kehitettävällä asiantuntijuudenjakomallilla. Yritysten tarpeet huomioiden heille tarjotaan kansainvälisesti johtavaa myynnin asiantuntemusta, myynnin opiskelijoita harjoittelijoiksi, mahdollisuus tutustua, tehdä yhteistyötä ja rekrytoida kansainvälisiä ja suomalaisia myynnin vastavalmistuneista opiskelijoita paikallisiin yrityksiin tämän projektin aikana kehitettävällä rekrytointimallilla. Hankkeessa yritykset voivat hyödyntää ja rekrytoida maisteriohjelmista valmistuvia kansainvälisiä ja kotimaisia opiskelijoita. Näitä tarjotaan yrityksille mm. Kauppakamarin yritysverkoston kautta. Hankkeen päätavoitteena on avata alueen yrityksille ovia kansainvälitymiseen ja tätä kautta kasvuun. Hankkeessa autetaan kansainvälistyviä yrityksiä kehittämään myyntiään tarjoamalla kehittämisideoita ja asiantuntijuutta yrityksen tarpeisiin. Hanke edistää valmistuvien maistereiden työllistymistä alueen yrityksiin. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisesti elinkeinoelämän kansainvälistymistä. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman mukainen, sillä se edistää yliopiston ja työelämän systemaattista yhteistyötä. (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma / Lappeenrannan teknillinen yliopisto Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 41,3 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke kohdistuen Etelä- ja Pohjois-Savoon. Pohjois-Savon osuus tuen määrästä on 40 % eli Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkällä täydennyskoulutusohjelmalla haetaan ratkaisua teknologiayritysten energia- ja ympäristötekniikan osaamisvajeeseen ja koulutuksellisilla keinoilla pyritään kehittämään niiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Samalla parannetaan myös yritysten työntekijöidentyöhyvinvointia ja työssäjaksamista mielekkäissä työtehtävissä toimimisen kautta. Itä-Savu ohjelma on muutaman

6 vuoden työkokemuksen omaaville insinööreille tai AMK-insinööreille tarkoitettu Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma, jonka laajuus on noin 100 opintopistettä. Ohjelman kohdealue on Etelä-Savo ja Pohjois-Savon. Ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja sen kesto on n. 2,5 vuotta. Hanke noudattaa Kestävä kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa ja toimintalinjan 4 erityistavoitetta kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseksi. Hankkeen kautta pyritään lisäämään alueen yritysten henkilöstön osaamista energia- ja ympäristötekniikan aloilta ja tätä kautta edistämään yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hanke vastaa osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelman tavoitteisiin henkilöstön osaamisen lisäämiseksi maakunnan kannalta keskeisillä teollisuuden aloilla. Hanke tukee myös Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitteita osaamisen kehittämiseksi maakunnan kannalta keskeisellä energiatekniikan alalla. Hankkeen osallistujia on kartoitettua etukäteen alueen yrityksistä. Ilmoitus osallistumisesta on saatu 16 yritykseltä ja organisaatiolta, joista hankkeeseen osallistuisi henkilöä. Substanssialaltaan energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma on ensimmäinen kohdealueellaan. Hankkeessa on tarkoitus yhdistää kaksi koulutusta, jotta energiatekniikan yritysten henkilöstön osaaminen ympäristöasioiden huomioimisessa lisääntyisi. Hankkeessa kehitetään etäopetuksen menetelmiä, jotta koulutus on mahdollista suorittaa alueellisesti työn ohessa. jälkeen. Hanke liittyy tiiviisti LUT:n Pohjois-Savosta hakemaan HITSI Mechanical Engineering in the Future - hankkeeseen, jossa toteutetaan 2,5-vuotinen konetekniikan täydennyskoulutusohjelma. 6 (ESR) TL 4 Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen HITSI-2017 Mechanical Engineering in the Future / Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oy Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 55,8 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Savon teknologiateollisuuden toimintaedellytyksiä ja lisätä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen aikana toteutetaan 2,5-vuotinen konetekniikan täydennyskoulutusohjelma, jonka hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua opiskelijoiksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT). Yrityksissä voi käynnistyä kehittämishankkeita kahdella tasolla: hitsi-opiskelijan tekemät harjoitus- ja seminaari työt sekä yrityksen tarpeista lähtevät kehityshankkeet, johon asian tuntijatukea tuovat Savonian/LUTasiantuntijat. Tämä koulutuksen ja yrityskehityshankkeiden yhdistäminen näin laajasti on uusi toimintamalli vastaavan tyyppisten koulutushankkeiden toteutuksessa. Henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi yritykset saavat vahvaa asiantuntijatukea kehitystyöhönsä Savonia/LUT-asiantuntijoilta. Koulutuksella toteutuvan osaamisen kasvun lisäksi yritysten kilpailukykyä ja toimintaa pyritään kehittämään tarjoamalla heille asiantuntijatukea erilaisten yrityksen kehittämiseen liittyvien kehitystoimien ja - hankkeiden toteutuksessa. Myös näiden tuettujen kehitystoimien ja hankkeiden avulla tuetaan yritysten muutostilanteessa kasvua, tuottavuutta ja pitkänaikavälin kilpailukykyä. Hanke muodostaa hyvän hankekokonaisuuden TechnoKnowhow - kone- ja energiateknologian yritysten osaamisen kehittäminen sekä TechnoGroth hankkeiden kanssa. Hankkeissa ei ole päällekkäisyyttä mutta hankkeiden yhteistyö ja tiedon liikkuminen hankkeiden välillä tulee varmistaa.

7 Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma-asiakirjan mukainen; toimintalinja neljä; koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen; Työvoiman osaamista kehitetään yritysten kasvua tukevilla osaamisalueilla sekä syvennetään koulutuksen ja yritysten syvempää yhteistyötä. Hanke tukee Pohjois- Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaista kone- ja energia innovaatiokärkeä; talouden uudistuminen; kone- ja energiateollisuuteen kilpailukykyä ja tuottavuudella ja innovoinnilla. 7 (ESR) TL 5 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Kortteliliiga- ja isä/äiti valmentajaprojekti / Kuopion Palloseuran Junioreiden Kannatusyhdistys ry Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset JunioriKuPS haluaa kehittää toimintaansa yhteisöllisempään ja kansalaislähtöisempään suuntaan Kuopion kantakaupungissa. Päätarkoituksena on ehkäistä kuopiolaisten nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä ja osattomuutta ottaen huomioon myös perheet, mukaan lukien maahanmuuttajat. Tämä tapahtuu kahdella JunioriKuPS:n ydintoimintaan, jalkapalloon, liittyvällä hankkeella. Kortteliliigaprojekti Hanke on kohdistettu nuorille ja aikuisikäisille miehille sekä naisille: - Erityisryhmänä nuoret ja nuoret aikuiset, vuotiaat. Tavoitteet: Kortteliliiga tarjoaa sosiaalisen, liikunnallinen ja nuorten kasvua tukevan ympäristön säännöllisine kokoontumisineen. Se lisää eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuutta Kortteliliigajoukkueen luomassa vertaistukiryhmässä. Tarkoituksena on luoda pysyvä liikunnallinen tapa kuopiolaisille nuorille jalkapallon parissa. Isä-/äitivalmentaja-projekti: Hanke on kohdistettu nykyisten ja tulevien KuPS:n pelaajien vanhemmille, erityisryhmänä nuoret isät ja maahanmuuttajaisät. Tavoitteena on saada runsaasti lisää vapaaehtoisia isiä tai äitejä KuPSin toimintaan mukaan lasten ja nuorten valmentajiksi tai ohjaajiksi. Näin lisäämme vanhempien ja poikien sosiaalista osallisuutta tarjoamalla liikunnallisen yhteisöllisen toiminnan muodon. Haluamme myös auttaa maahanmuuttajia integroitumaan sekä kotikaupunkiinsa että lähialueelleen. Hanke kuuluu kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen kokonaisuuteen ja se tukee kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen Kuopion toimintasuunnitelmaa Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5 erityistavoitetta 10.1: työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamista. Hanke tukee kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen Kuopion toimintasuunnitelmaa yhdistämällä eri sukupolvet yhteiseen toimintaan. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman painopistettä tukemalla perheitä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja osallisuuden vahvistamisessa.

8 8 (ESR) TL 5 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Starttiverstas / Iisalmen Nuorison Tuki ry Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Starttiverstas-hankkeen tavoitteet ovat: Vakiinnuttaa ja edelleen kehittää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueelle varhaisen kartoituksen starttivalmennus malli sekä matalan kynnyksen palvelukokonaisuus ja kehittää nuorten palveluverkostoa Iisalmessa ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella sekä saada palvelun kohderyhmään kuuluvat nuoret tietoiseksi toiminnasta ja myös sitoutumaan siihen. Vaikuttaa työelämän ulkopuolella syrjäytymisvaarassa olevien vuotiaiden nuorten työ- ja toimintakyvyn paranemiseen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen. Edistää eri toimijoiden ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen monialaista yhteistyötä ja dialogia, mutta myös Iisalmen Nuorison Tuki ry:n työntekijöiden moniammatillisen yhteisön näkökulmien ja asiantuntemuksen sekä ammattitaidon tuomista entistä vahvemmin mukaan tehtävään yhteistyöhön. Hankkeen toimenpiteissä vakiinnutetaan starttiverstas toiminta sekä matalan kynnyksen palvelukokonaisuus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella. Starttiverstaan toiminnassa vahvistetaan nuoren arjenhallintataitoja, saatetaan arkirytmi oikeille raiteilleen, laaditaan nuorelle yksilöllinen viikkolukujärjestys ja suunnitelma, joihin nuori myös sitoutuu. Tavoitteet laaditaan sellaisiksi, että nuorella on myös kapasiteettia sitoutua niihin. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen palvelukokonaisuutta kaikkein haasteellisimmassa asemassa oleville nuorille, joiden tuen tarpeisiin olemassa oleva palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteutumista, sillä siinä pyritään auttamaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret työ- tai koulutuspolulle. Hanke sopii Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastoohjelman erityistavoite 10.1:stä rahoitettavaksi, sillä hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen palvelua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Kielteiset hanke-esitykset (ESR) TL 3 Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Innovoimat / ThinkSuomi ry Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 88 %) ja kokonaiskustannukset Innovoimat yhdistää uudella innovaatio-osaamisen välitysmenetelmällä sekä operatiivinen toimintamallilla innovaatiokyvykkäät yksityishenkilöt ja innovaatiohakuiset yksityis- ja julkissektorin toimijat. ThinkSuomi ry:n sääntömääräisen tarkoituksen toteuttamiseksi ja hankkeen päämääräksi asetetun työllisyyden lisäämisen ja lähes uuden ammattikunnan (ammattikeksijät ratkoo yritysten tuotekehitysongelmia) luomisen saavuttamiseksi luodaan oppiva toimintamalli, jonka tehtävänä on virtaviivaistaa ratkaisukykyä tarvitsevien ja hakevien yritysten ja ongelmaratkaisukykyä omaavien henkilöiden välinen toiminta yhdistämällä em. ta-

9 hojen innovoimat työllistämään, vastaamaan muutostilojen tuomiin haasteisiin ja luomaan aineetonta arvonlisää. Hankkeessa hyödynnetään varsinkin yhdistyksen jo olemassa olevaa verkostoa joka käsittää keksintö-, ip- ja ipr- sekä innovaatiotoimintaan perehtyneitä tahoja ja toimijoita, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta kansalliselta, eurooppalaiselta sekä kansainvälisiltä tasoilta. Projektin tuloksena on selvitys Innovoimat-toimintamallista eli tilauskeksintötoiminnan toteuttamismallista, joka on sekä uusi innovaatio-osaamisen ja (työ)voiman välitysmenetelmä, että oppiva toimintamalli. Projektin tuloksena kuvataan parhaaksi todettu toimintamalli tilauskeksintötoiminnalle ja niiden edistämistavasta. Toimintamallin tavoitteina on kiihdytetty aineeton arvonluonti ja yksityishenkilöiden osaamisen (arvon) osoittaminen kohdeyrityksille. Hakijan mukaan on tarkoitus kehittää tilauskeksintötoimintamalli, johon osapuolet sitoutuvat. Jo tällä hetkellä ko. toimintaa harjoittavia yrityksiä löytyy markkinoilta ja jotka tarjoavat palveluita mm. Prolomo, Norago, Finnomec, Elomatic. Hakijan mukaan hanke tukee valtakunnallisen Tuoteväylä-palvelusta toimintaa, mutta tuoteväyläasiantuntijoiden mukaan yhteistyötä ei ole. ELY-keskusten kautta tarjottavaa Tuoteväyläpalvelusta voi hakea valtakunnallisesti yrityksen kehittämisavustusta keksintöjen kehittämistä varten. Alihankintayrityksiä keksintötoimialalla toimii jo runsaasti, joten hankkeen tuottamaan lisäarvoa on vaikea tunnistaa. Yhdistys on toteuttanut jo aiemmin useita samansisältöisiä hankkeita, joten tunnusmerkit yhdistyksen toimintatuesta ovat ilmeiset. 9 (ESR) TL 3 Erityistavoite 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen Timantti Pohjois-Savon naisyrittäjät huipulle / Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Naisyrittäjät työskentelevät pääasiassa yksin tai pienissä työyhteisöissä, joissa yrittäjyyteen liittyvä osaaminen ei kumuloidu työyhteisön jäsenistä ja työssä jaksaminen voi vaarantua. Sillä on vaikutuksia yritystoiminnan kehittämiseen ja jopa yritystoiminnan olemassaoloon. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan yrittäjän jaksamista ja osaamisen kehittymistä, mikä tukee työpaikkojen säilymistä ja lisääntymistä yrityksissä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota koulutus- ja kehittämismenetelmiin sekä luodaan tarpeen mukaan uusia menetelmiä, joiden avulla syntyy ketteryyttä ja tuloksellisuutta hankkeen toteutukseen. Lähtökohtana hankkeessa on se, että hankkeeseen osallistuvat naisyrittäjät ja -johtajat osallistetaan hankkeen raamien puitteissa toteutuksen suunnitteluun. Lisäksi hankkeen laadullista arviointia suoritetaan toteuttajien ja osallistujien kesken koko hankkeen ajan, ja arvioinnin perusteella hanketoteutusta hiotaan sen edetessä. Valitut valmennusteemat ovat hyvin yleisiä eikä niillä ole uutuusarvoa. Hankkeen kustannukset ovat suuret tuloksiin nähden. Hankkeessa käytetty osaamiskartoitusmenetelmä on hakijaorganiasaation käyttämämä perusmenetelmä.

10 10 (ESR) TL 3 Erityistavoite 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen PINK Leadership kehittyvää naisjohtajuutta Pohjois-Savossa / Itä-Suomen yliopisto Osatoteuttaja: - Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeen taustalla on tutkimuksissa tunnistetut kehittämiskohteet, jotka liittyvät naisten johtamisurapoluilla etenemisen esteisiin. Suomessa naisten osuus työvoimasta on 49 %, mutta ylimmän johdon työntekijöistä ainoastaan 24 % on naisia. Lisäksi naiset toimivat johto- ja esimiestehtävissä naisvaltaisilla palvelualoilla ja miehet miesvaltaisilla aloilla teollisuudessa ja rakennusalalla. Yksityisellä sektorilla naisten osuus lähijohdossa painottuu erityisesti ns. tukitoiminnoihin (esim. henkilöstöjohtaminen), kun taas liiketoiminnan johtotehtävissä naisia on suhteellisesti vähemmän. Kuntasektorilla naiset ovat perinteisesti lähijohdossa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistystoimessa. Hankkeessa pilotoidaan uusia johtajuusvalmennuksen ja osaamisen kehittämisen menetelmiä ja sisältöjä sekä selvitetään naisjohtajuuden nykytilannetta ja keskeisiä kehittämistarpeita Pohjois-Savossa. Saatuja kokemuksia sekä selvitysten ja mittausten kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää alueella laajemminkin muussa kehittämistyössä. Toimintamallia/koulutussisältöä voidaan monistaa hankkeen jälkeen muille alueille, jolloin vaikutus moninkertaistuu. Hanke lähestyy aihetta hyvin tutkimuspainotteisesti ja kohderyhmän saavutettavuus on keskeinen kysymys. Hakija ei ole arvioinut, onko kohderyhmää realistaista tavoittaa pitkäkestoiseen 8 kuukauden mittaisen naisjohtajuusvalmennuksen kokonaisuuteen. Hanketta ei ole valmisteltu riittävällä kumppanuudella, joten kohderyhmän sitoutuminen kokonaisuuteen tulee olemaan keskeinen haaste. Hankkeen henkilöstökustannukset ovat suuret tuloksiin nähden ja ne koostuvat Aducaten henkilöstön ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen asiantuntijoista. Myös ostopalveluiden osuus on suuri. Nykytilaanalyysi on hankkeessa vahvassa roolissa, jota perustellaan kehittämistoimenpiteiden paremmalla kohdentamisella. Kehittämistoimenpiteiden tulisi olla kuitenkin jo pääosin määriteltyjä. Kohderyhmätavoittelussa on vahva painotus kunta- ja julkissektorille.. (ESR) TL 5 Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Design Kuopio! / Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset Muotoilu yhdistetään aiempaa selvemmin yritysten käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan ja yhteiskunnan kansalaislähtöiseen kehittämiseen. Hankkeella mahdollistetaan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kehittää omaa ympäristöään, muotoilla kaupunkia ja sen palveluita. Hankkeen tavoitteina on esitellä kaupunkimuotoilun mahdollisuuksia ja järjestää koulutusta ja työtapoja sen toimintatapoihin ja käyttömahdollisuuksiin. Tulokset esitellään keväällä 2015 järjestetävässä Kuopio Design Weektapahtumassa (KDW).

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot