1/7. sen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puh eenjohtaja avasi kokouksen kello 11.20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/7. sen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puh eenjohtaja avasi kokouksen kello 11.20"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - HALLITUS AAL TO-UNIVERSITETETS STUDENTKAR - STYRELSE N AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION - BOARD L~ 1/7.eiJo 9.00 ampamiehenkuja 2, " Otteluhuone" Otakaari 11, iso neuvotteluhuone L.asna: Lauli Lehtoruusu sen puheenjohtaja -- Poissa: Janne Kosken niemi paasihteeri 1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puh eenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen lai llisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 3. Kokoustoimihenkiloiden valinta Puheenjohtaja kutsui kokouksen poytakirjantarkastajiksi Hutrin ja Keskisen. 4. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Kokouksen tyojarjestykseksi hyvaksyttiin esitysl ista (liite 4). 5. llmoitusasiat 5.1 Voimassa olevat hallituksen toistaispaatokset Hallitus on tehnyt seuraavat toistaiseksi voimassa olevat paatokset: Hallituksen kokous 44/2012: 9. Toistaispaatos: Yhdistysten liittyminen AYY:n yhdistysluetteloon ja starttirahan myontaminen (Hussi): Hallitus paatti myontaa vastedes kaikille AYY:n yhdistysluetteloon liittyville uusille yhdistyksille starttirahaa toimintansa kaynnistamiseen. Starttiraha sisaltaa PRH:n rekisterointimaksun seka 100 yhdistyksen toiminnan kaynnistamiseen (yhteensa 175 v.2012). Tama paatos on voimassa kunnes hallitus toisin paattaa. Hallitus paatti kokouksessaan 51/2012 esittaa, etta edustajisto kavisi lahetekeskustelun hassun nimisten edustajien maaran lisaamisesta tulevien edustajistovaalien yhteydessa ja ryhmia muodostettaessa. Lisaksi hallitus paatti esittaa edustajistolle ohjenuoraksi tulevalle vuodelle asioiden tekemista vain hyvin, ja hallituksen velvoittamista pitamaan itsestaan huolta. Ylioppilaskunnalla on yhdistystiloja, joita se vuokraa piirissaan toimivien yhdistysten kayttoon. Hallitus paatti hyvaksya kokouksessa 36/2013 sopimuspohjan yhdistystilojen vuokraamiselle. Uusi sopimuspohja mahdollistaa budjetoinnin osana talousarvion tekemista ja tekee sopimuksista jatkuvia. Tama paatos on voimassa toistaiseksi ja se liitetaan ylioppilaskunnan toistaispaatoskokoelmaan. _)~

2 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA- HALLITUS AAL TO UNIVERSITY STU DENT UNION -BOARD 2 / 7 Hallitus p~uitti, ettei yl ioppilaskunta osta nakyvyytta ylioppilaskunnan laheisyydessa toimivien yhdistysten tuottamista julka isuista (l ehdet, kirjat, oppaat) tai muista materiaaleista (esim. opiskelijahaalarit). Pyydettaessa ylioppilaskunta voi antaa logonsa maksutta yhdistysten kayttoon ylioppilaskunnan kevaalla 2013 valmisteltavan viestintastrategian puitteissa. Tama paatos on voimassa toistaiseksi ja se liitetaan yl ioppilaskunnan toistaispaatoskokoelmaan. 5.2 Hallitus 2014 on aloittanut tyonsa. 5.3 Puheenjohtaja on yhdessa teekkarijaoston puheenjohtajan kanssa myontanyt lakinayttoluvan tammifuksien vastaanottoon. 6. Kutsuja 6.1 Kutsu Potentiaalin Tasaus 93 :een Hallitus paatti lahettaa juhlaan Hutrin ja Kantolan. 7. Edustajistolle esitettavat asiat Ei edustajistolle esitettavia asioita. 8. Hallituksen jarjestaytyminen (Lehtoruusu) Hal lituksen tybjarjestyksen 4 :n mukaisesti toimikautensa ensimmaisessa kokouksessa hallitus: 1. valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan; 2. paattaa hallituksen sisaisesta tyon}aosta; 3. paattaa edustajiston talousarvioperusteiden mukaisesti hallituksen jasenten luottamustehtavan hoitoon liittyvien pa/kkioiden maksamisperusteista; 8.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Paatbs Hallitus paatti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi n. - Paatbs 8.2 Hallituksen sisainen tyonjako Hallitus paatti hallituksen jasenten vastaavan seuraavalla tavalla oman toiminnan osa-alueiden hoitamisesta: Lauri Lehtoruusu puheenjohtaja varapuheenjohtaja koulutuspolitiikka, Aalto-yliopisto kulttuuri ja vapaaehtoiset asuminen kou lutuspolitiikka, opintoasiat viestinta ja jarjestbasiat kansainvaliset asiat yrityssuhteet sosiaalipolitiikka Lisaksi hallitus paatti hallituksen jasenten vastaavan seuraavalla tavalla oman toiminnan osa-alueiden lisaksi hoidettavista osa-alueista: Uudet opiskelijat Neuvosto ja erityisasemayhdistykset Kuntavaikuttaminen Edunvalvontasektorin koordinointi Kieliasiat Alumnitoiminta Talous Liikunta Kestava kehitys Kampusasiat Tyoelamaasiat Taide ja kulttuurielama J~ ~ ~

3 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA- HALLITUS AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION- BOARD 3/7 Museoyhdyshenkilb Til at ja palvelut 8.3 Hallituksen sisainen tyonjako erityistilanteissa (Lehtoruusu) Hallitukselle osuu toisinaan etuoikeus emannoida erilaisia vierailuja ja muita tilaisuuksia. Vieraiden ja itsensa kestitsemisen menestyksen takaamiseksi on hallituksen hyva nimeta keskuudestaan ravintopoliittinen ohjausryhma. Hallitus nauttinee lisaksi virkistaytyessaan seka tilaisuuksia emannoidessaan erilaatuisia juomia. Jotta nautiskelun tulos olisi ihanteellinen, tarvitaan saatelytoimintaa hoitamaan aikaansaava ja luotettava ihmistuntija huolehtimaan viehkeasti alkoholipoliittisesta ohjauksesta. Toisinaan ylioppilaskuntaa edustaessaan hallitukselta odotetaan erilaisia saveltaiteellisia suorituksia. Silloin tallbin ne oval paikallaan mybs odottamattomina. Naiden suoritusten spontaanista esille tulosta vastaamaan on syyta valita oikeamielinen harhaanjohtaja. Jotta mainittujen tehtavien hoito onnistuisi hyvin ja tehokkaasti, tarvitaan kaikkien hallituksen jasenten panosta hyvaksi katsotulla tavalla, jolloin hallituksen on keskuudestaan syyta nimittaa erinaisia muitakin virkoja. Hallitus paatti sisaisesta tyonjaostaan erityistilanteissa seuraavasti: - Saveltaiteellinen harhaanjohtaja Ravintopoliittinen ohjausryhma Alkoholipoliittisen johtoryhman baarimestari Tanssishamaani Piruntorjunta Heratysliikkeen karismaattinen johtaja Golf- ja maila-asiainkantaja Salainen poliisi Virallinen puolestaloukkaantuja Voinninvaalija Sikariasiat Rakkauspoliittinen diplomaatti Strateginen jaloviinasektori Hovivelho, ja Lauri Lehtoruusu, Tina Kantola ja Sanna Unkuri Tina Kantola 8.4 Hallituksen kokouspalkkiot Hallitus paatti, etta ylioppilaskunnan talousarvioperusteiden pohjalta vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jasenille euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 12 kuukaudelta ja kokouspalkkiota saavalle hallituksen jasenelle ei makseta muita erillisia palkkioita muista ylioppilaskunnan hallintoelimista. Lisaksi hallituksen jasenilla on oikeus lunastaa lounas- ja virikeseteleita. 8.5 Hallituksen sanktiokaytannot Hallitus on perinteisesti sopinut myohastymisista johtuvista sanktioista. Sanktioiden tarkoitus on lempealla mutta vahvalla otteella kitkea myohastymiskulttuuria ylioppilaskunnan ja varsinkin hallituksen keskuudesta. Hallitus paatti sanktiokaytannoista vuodelle 2014 seuraavasti: alkavalta vii delta minuutilta myohastyva hallituksen jasen maksaa kaksi euroa hallituksen virkistysrahastoon, kuitenkin mybhastymissanktio voi olla kertaa kohden enintaan kymmenen euroa. Yli puolen tunnin myohastymisesta ja ilmoittamattomasta poissaolosta tulee toimittaa hallitukselle pullo kuohuviinia muun edella mainitun sanktion lisaksi. 9. Hallituksen kokoukset (Lehtoruusu) Hallituksen tybjarjestyksen 5 :n mukaan: )f L~

4 - sm=~s::n ~ ~ - pyyraa. 2 allitus paatti pitaa kokouksensa kevaalla 2014 aina asti pe~antais i n kello Hallituksen puheenjohtajan tulee ilmoittaa saannollisesti j a ~ es tettavan kokouksen peruuntumisesta vahintaan edellisena paivana. Erillisia kokouskutsuja lahetetaan vain sellaisessa tapauksessa, jossa kokousaika poikkeaa ennalta sovitusta. Kokoukset pidetaan paasaantoisesti ylioppilaskunnan keskustoimiston neuvotteluhuoneessa. Kokouksen esityslistalle aiotut asia! on toimitettava puheenjohtajalle ja paasihteerille heidan antamiensa ohjeiden mukaisesti. 10. Jaostojen perustaminen ja nimittaminen Kunkin jaoston vastaava hallituksen jasen ja tybntekija haastattelivat hakijat puheenjohtajiksi ja valitsivat haastatteluiden pohjalta kullekin jaostolle puheenjohtajan. Puheenjohtaja ja tarvittaessa jaostosta vastaava tyontekija haastattelivat hakijat jaoston jaseniksi Aalto-yhteisojaosto Aava (Haavisto) Aava on kulttuurisektorin jaosto, joka koostuu joukosta erilaisia ihmisia, joiden tehtavana on ideoida ja jarjestaa ylioppilaskunnan jasenistba yhdistavaa, monipuolista toimintaa seka luoda itselleen loistava ja hauska toimintakulttuuri. Hallitus paatti perustaa Aavan ja nimittaa jaoston jaseniksi seuraavat henkilot: Elina Honkanen (PJ) Sanna Laininen Heini Elomaa Ossi lnkilainen Roope Vesterinen Konsta Kantola Mikko Unkuri Saila Rappumaki Janne Siren Antonio Nikolov 10.2 Teekkarijaosto (Haavisto) Teekkarijaosto (T J) on kulttuurisektorin jaosto. T J pitaa ylla teekkariperinteita A YY:ssa ja jarjestaa rei pasta teekkaritoimintaa seka kokoaa kiltojen toimijoita alaisiinsa toimikuntiin. TJ :ssa kasitellaan sen osa-alueiden toimintaa, ja kuullaan ti lannetiedotuksia siita, mila kunkin toimijan vastuualueella tapahtuu. Hallitus paatti perustaa Teekkarijaoston ja nimittaa jaoston jaseniksi seuraavat henkilbt: Riina Karna (PJ) Mikko Leino Matleena Kukkonen Olli Halminen Jutta Kalli Tuuli Sarantola Jyri Yl i-villamo Noora Vanttinen Anton Hull Henry Sanmark ja jatkava Fuksimajuri lsm9 Heikkinen 10.4 Koulutuspoliittinen johtoryhma -niminen jaosto (Keskinen) Aalto-yliopistossa on kuusi itsenaista, jokseenkin samankokoista korkeakoulua. Naille on annettu huomattavasti valtaa paattaa omista asioistaan, jolloin AYY:n keskustoimiston nakokulmasta kaikkien korkeakoulujen edunvalvonnallisiin asioihin perehtyminen on ilman apua hankalaa. Taman takia on myos jt ~~

5 AALTO-YLIOf-'l::i I UN YLIUt"'t-'ILJ-\;)r\UI~ It\ - nt"\ V'-' AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION- BOARD 5 17 tana vuonna parin edellisvuoden tapaan tarkeaa nimeta kontaktihenkilot naihin kuuteen korkeakouluun - korkeakoulukohtaiset hallinnon opiskelijaedustajista vastaavat (Halloped-vastaavat). Vastaavasti Aalto-yliopiston tasolla toimii joukko hallinnon opiskel ijaedustajia. Jotta myos naiden keskinainen yhteydenpito seka yhteydet hallituksen koulutuspoliittisiin vastaaviin helpottuisi, on tarkeaa tana vuonna nimittaa myos naille hallinnon opiskelijaedustajille vastuuhenkilo. Hallitus paatti perustaa Kou lutuspoliittisen johtoryhman ja nimittaa jaoston jaseniksi seuraavat henkilot:, puheenjohtaja Elsa Mannila (SCI) Laura Euro (ARTS) Paula Raisanen (ELEC) Teemu Riipi (BIZ) Matias Korpela (ENG) Sakari Poikkimaki (CHEM) 10.5 Yrityssuhdejaosto Aura (Kantola) Yritysyhteistyoryhma Aura toimii yrityssuhdesektorilla ja avustaa muita sektoreita yritysyhteistyon tekemisessa. Hall itus paatti perustaa Au ran ja nimittaa jaoston jaseniksi seuraavat henkilot: Liina Hukkinen (PJ) Akseli Ol in Petri Uotila Markku Leppala Lauri Jaaskelainen 10.6 Kansainvalisyysjaosto Mosaic (Unkuri) Kansainvalisyysjaosto eli Mosaic jarjestaa tapahtumia kansainvalisyydesta kiinnostuneille aaltolaisille; ulkomaalaisille ja suomalaisille. Tarkoituksena on saada kulttuurit kohtaamaan ja opettaa suomalaista opiskelijakulttuuria ulkomaalaisille. Hallitus paatti perustaa Mosaic-nimisen jaoston ja nimittaa jaseniksi seuraavat henkilot: - Lauri Peltola (PJ) Niklas llkka Rosa Vaisanen Benjamin Finley Katarina Sandberg Sun Zhe 11. Museojaoston puheenjohtajan ja Polyteekkarimuseon intendentin valinnan vahvistaminen (Lehtoruusu) Polyteekkarimuseo esittelee kattavasti ylioppilaskunnan teekkaritoimintaa alkaen TKY:n alkuvaiheista luvun lopulta. Museojaosto hoitaa museota Polyteekkarimuseon intendentin johdolla. Museon johtokunta valitsee jasenet jaostoon erovuoroisten tilalle ja jaoston puheenjohtajan valinnan vahvistaa hallitus. Museonjohtaja on yhteistyossa museon johtokunnan kanssa haastatellut hakijoita. Museon johtokunta on joulukuussa 2013 valinnut vuodelle 2014 kaksi puheenjohtajaa jaostolle. Hallitus paatti vahvistaa museon johtokunnan paatoksen nimittaa Hamilkar Bergrothin ja Jari lsakssonin Polyteekkarimuseon intendenteiksi ja museojaoston puheenjohtajiksi. Jaosto nimitetaan myohemmin. 12. Lakinkayttoasiat (Lehtoruusu) Niin ylioppilaslakki kuin teekkarilakkikin ovat perinteisesti kesalakkeja, joita kaytetaan ainoastaan ajalla Kuitenkin perinteisesti erilaisissa tilaisuuksissa on tarvetta kayttaa lakkeja myos talvisaikaan symboloimaan kuulumista yliopiston opiskelijajoukkoon tai mahdollisissa seremoniallisissa tehtavissa kuten lippu- tai kunniavartiossa tai vain osoittamassa opiskelijoiden lasnaoloa tilaisuudessa. Ylioppilaskunnissa (esim. HYY) lakinkaytosta muuna kuin kesaaikana on perinteisesti paattanyt ylioppilaskunnan hallitus. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissa toimivat teekkarit kayttavat kuitenkin lakkiaan perinteisesti lukuisissa edustustilaisuuksissa mybs talvisaikaan, ja taman johdosta )~ v

6 6 - Hallitus paatti siirtaa lakinkayttolupien myontamisvallan Teekkarijaostolle teekkarilakkien osalta toimikautensa ajaksi. Kiireellisissa tapauksissa voi hallituksen puheenjohtaja neuvoteltuaan teekkarijaoston puheenjohtajan tai sihteerin kanssa paattaa lakin kaytosta. 13. Vuotuispaatos jarjestojen vuosijuhliin osallistumisperiaatteista (Koskenniemi) Ylioppilaskunnat, osakunnat ja muut jarjestot pita vat tapanaan kutsua toisiaan vuosi- ja muihin merkittaviin juhliinsa. Yleisesti ylioppilaskunnissa on ollut tapana lahettaa edustajia tilaisuuksiin, lahettaa tilaisuuteen tervehdys tai merkita kutsu tiedoksi. Osallistuminen juhlaan tuo ylioppilaskunnalle kustannuksia matkoista ja osallistumismaksusta/illalliskortista toisaalta lasnaolo muiden yhteisojen tilaisuuksissa tuo ylioppilaskunnalle useimmiten positiivista julkisuutta ja mahdollistaa uusien kontaktien luomisen ja auttaa ymmartamaan jarjestoperinteen koko kirjoa. Perinteisesti myos ylioppilaskunnan tyontekijat ovat voineet edustaa ylioppilaskuntaa vuosijuhlissa. Vuonna 2013 hallitus paatti asiasta seuraavaa: "Hallitus paatti maksaa enintaan kaksi edustajaa muiden ylioppilaskuntien ja erityisaseman yhdistysten vuosijuhliin. Muihin juhliin lahetetaan tervehdys tai edustaja taman omalla kustannuksella." Hallitus paatti maksaa enintaan kaksi edustajaa muiden ylioppilaskuntien ja erityisaseman yhdistysten vuosijuhliin. Muihin juhliin lahetetaan tervehdys tai edustaja taman omalla kustannuksella. 14. Talokokouksien koollekutsuminen (Haahtela) Asuntoloiden hallinto-ohjesaannon 2 mukaan asuinkohteiden hallinnosta vastaavat kohteesta rii ppuen asuntotoimikunta, talokokoukset, kylasenaatti, asukasneuvostot tai sen sijaan valittava asukasvastaava, linnanisanta, ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja hallitus. Talokokouksen tehtavat maaritellaan 12 seuraavasti: Varsinainen talokokous 1. valitsee Teekkariky/assa asuinkiinteiston asukkaiden joukosta linnanisannan, muissa kuin Teekka rikylan asuinkiinteistoissa talokokous valitsee linnanisannan niin ha/utessaan seka 2. tekee esityksia asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Muissa kuin Teekkarikylan asuntokohteissa talokokous valitsee kolmesta (3) kahdeksaan (8) -jasenisen asukasneuvoston. Talokokous voi kasitefla myos muita asukkaiden toiveisiin liittyvia asioita. Talokokouksen kokoontumisesta maarataan 1 0 pykalassa seuraavasti: Kussakin asuinkiinteistossa on oma talokokouksensa. Ta/okokouksen kooflekutsumisesta huo/ehtii asuinkiinteiston linnanisanta, asukasneuvosto tai asukasvastaava. Linnanisannan, asukasneuvoston tai asukasvastaavan puuttuessa tai ol/essa estynyt kokouksen kutsuu koofle y/ioppilaskunnan hallituksen nimeama henki/6. Hallitus paatti palauttaa asian valmisteluun. 15. Teekkarikylan kappelirahaston johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen (Koskenniemi) TKY:n edustajiston vahvistamien Teekkarikylan Kappelirahaston saantojen mukaan Teekkarirahaston hallitus vahvistaa Kappelirahaston johtokunnan. Yl iopistolain (558/2009) nojalla ja yleisseuraannon mukaisesti Teekkarirahaston hallituksena toimii A YY:n hallitus. Kappelirahaston johtokunnan koko on kahdeksan henkea. Ristin kilta nimeaa johtokuntaan nelja edustajaa, joista yksi toimii johtokunnan puheenjohtajana; minka lisaksi Aalto-yliopisto (TKK), Espoon seurakunnat ja AYY nimeavat kukin johtokuntaan yhden edustajan. Mainitut edustajat valitaan kahden vuoden toimikausille. Lisaksi johtokuntaan kuuluu Ristin killan puheenjohtaja. Kappelirahaston saantojen mukaisesti johtokunta val itsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin. Hallitus paatti vahvistaa Teekkarikylan kappelirahaston johtokunnan kokoonpanoksi vuodelle 2013 seuraavan: Ristin killan valitsemat jasenet (varajasenet): + ~~

7 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA- HALLITUS AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION- BOARD 717 professori Lauri Savioja, puheenjohtaja (tekn. yo. Johannes Haataja) Dl Toni Toyryla (tekn. yo. Antti Makila) tekn. yo, teol. kand. Jaripekka Juhala (tekn. yo. Seppo Tiilikainen) Dl Tommi Vainikainen (tekn. yo. Samu Salerto) Ristin killan puheenjohtaja tekn. yo. Maaria Salmi (Ristin killan varapj. tekn. yo. Samppa Jenu) Aalto-yliopiston valitsema jasen (varajasen): professori Ouri Krause (professori Lauri Malmi) Espoon seurakuntayhtyman yhteisen kirkkoneuvoston nimeama jasen (varajasen): Dl Pirkko Taipale (DI Magnus Engblom) AYY:n hallituksen valitsema jasen (varajasen): () 2014 # Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 17. Kokouksen paattaminen Kokouksen puheenjohtaja paatti kokouksen kello ~(~ Lauri Lehtoruusu puheenjohtaja ;~ Annamaija' Hutri poytakirjantarkastaja O>~Y( Janrl'el Koskenniemi paasihteeri f~~ poytakirjantarkastaja Liitteet Liite 4 Esityslista )f

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot