toiminnasta ja kansainvälisistä verkostoista. Matkakertomus: Energiaekskursio Saksaan Tiistai

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toiminnasta ja kansainvälisistä verkostoista. Matkakertomus: Energiaekskursio Saksaan 23.4. - 26.4.2013 Tiistai 23.4.2013"

Transkriptio

1 Matkakertomus: Energiaekskursio Saksaan Tiistai RESCA ja DESY- hankkeiden puitteissa järjestetylle energiaekskursiolle starttasi energia-alan asiantuntijaa ympäri Suomea. Matkanjärjestäjänä toimi Saksalais- Suomalaisen kauppakamarin Martin Brandt. Lensimme Helsingistä Frankfurtiin, josta jatkoimme bussilla kohti Stuttgartia. Bussimatka sujui leppoisissa merkeissä ja EWU BUS touristik takasi laadukkaan palvelun. Illalla majoittauduimme Relexa Waldhote Schatteniin, joka sijaitsi luonnonkauniilla ja rauhallisella paikalla. Valkovuokot, narsissit ja tulppaanit kukkivat jo, ja saimme iloita varaslähdöstä kesään. Yhteisellä illallisella tutustuttiin ja vaihdettiin alan kuulumisia. Keskiviikko toiminnasta ja kansainvälisistä verkostoista. Steffen Braun esitteli tämän jälkeen MorgenStadt konseptin Morgenstadt on yksi keskeisimmistä hankkeista Saksan hallituksen High tech-2020 strategian puitteissa. Tulevaisuudessa asuminen keskittyy yhä voimakkaammin kaupunkeihin. Morgenstadt konseptin puitteissa tutkitaan, kuinka asuminen tulevaisuuden innovatiivisissa kaupungeissa voi rakentua kestävälle pohjalle. Morgenstadt pureutuu seitsemään eri tutkimusteemaan, joiden pohjalta luodaan tulevaisuusvisiota kestävästä kaupunkirakenteesta. Tutkimusteemoina ovat energia, liikkuminen, rakennukset, tuotanto ja logistiikka, ICT, kokonaisvaltainen suunnittelu (urban processes organisation), turvallisuus ja kaupunkikokonaisuuden hallinta (convergence of the city systems; municipal integration and technology management). Keskiviikkona pääsimme varsinaiseen asiaan. Aloitimme päivän Morgenstadt - seminaarilla (Fraunhofer-Campus Stuttgart- Vaihingen). Delegaatiollemme järjestetty aamupäiväseminaari pidettiin campuksen uusimmassa ja moderneimmassa rakennuksessa, ns. Living Lab. Rakennuksen suunnitellussa energia-asiat oli huomioitu alusta saakka. Rakennus hyödynsi mm. maalämpöä, ja viilennyksen tarve oli minimoitu julkisivuratkaisuin. Seminaarin avasi Steffen Braun (Head of Competence Team Urban Systems Engineering ). Braunin puheenvuoron jälkeen Suomen delegaation puolesta Kari Sipilä (VTT) kertoi DESY-hankkeesta, Paula Hakola (Hermia) kertoi RESCAhankkeesta ja Petteri Mäkeläinen (Hermia) kertoi yleisesti Hermian Kuva 1. The Fraunhofer vision for the future cities. Morgenstadt konseptin ensimmäisissä hankkeissa on mukana 15 Fraunhoferin yksikköä. 1

2 City Insight Research -projektin verkostossa on 6 kaupunkia eripuolilta maailmaa (Freiburg, Kööpenhamina, New York, Berliini, Singapore ja Tokio. Näissä kaupungeissa tehdään kenttätutkimuksia, joiden tulokset jaetaan kaupunkiverkoston kesken (yllä mainitut tutkimusteemat). Selvityksillä haetaan kestävän kaupunkirakenteen indikaattoreita, joiden pohjalta haetaan periaatteita tulevaisuuden kestävälle kaupunkirakenteelle (generic city model, transfer m:ci II). Tällä hetkellä hanke on noin puolessa välissä. Tarkasteluvuorossa oli parhaillaan Berliini, ja jo nyt noin 100 parhaan käytännön esimerkkiä on noussut esille. Myös mahdollisia puutteita on tarkasteltu. Keskustelua syntyi muun muassa siitä mikä on päättäjien rooli energiasektorilla. Saksassa hallituksen energiastrategiat laaditaan yhdessä alan asiantuntijoiden ja eri sidosryhmien kanssa ( external expert union eli ulkoinen asiantuntijoiden yhteenliittymä konsultoi hallitusta). Tyypillistä on että valitaan viisi missiota, joiden teemoista rahoitetaan tulevaisuusorientoituneita hankkeita. Suomessa puolestaan strategiat laaditaan pääosin virkamiestyönä ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kuulemiset toteutetaan vasta kun strategia on laadittu. Jan Tomaschek/IER (Stuttgart university) Advanced green city planning (iterative approach) Kohdealueina Eteläinen Afrikka ja Gauteng. Energiantuotanto perustuu hiilivoimaan, useita energiastrategioita on laadittu ja erilaisia energiapoliittisia linjauksia tehty, mutta käytännössä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. EnergyKey: Etelä-Afrikan konsepti jolla pyritään luomaan tehokkaampia, ilmastomyötäisiä energiantuotannonrakenteita. Tomaschek kertoi muun muassa tulevaisuusorientoituneesta työstä skenaarioiden laatimiseksi 1. Skenaariotyöskentelyssä on huomioitu eri energiamuodot, niiden mahdollinen hintakehitys tulevaisuudessa, vallitseva energiapolitiikka, nykyiset resurssit jne. Kulutussektorilta on tehty oletuksia esimerkiksi tulevasta energiantarpeesta, asukkaiden tulotasosta ja energiankulutuksen rakenteesta. Skenaarioprojekti on ollut haastava mm. siksi, että Gautengista ei ollut saatavissa tilastotietoa, vaan tiedot piti kerätä ja kartoittaa projektin puitteissa (kirjallisuus, työpajat, haastattelut). Skenaarioita on tehty kolme ( ), muuttujina väestö, kotitaloudet, GDP, työllisyys, Ginikerroin 2 (gini coefficient). Skenaarioiden pohjalta on käyty keskustelua eri sidosryhmien kanssa, mikä olisi se kehityksen suunta jota alueella halutaan tavoitella. Hans Erhorn/Stuttgartin energiakonsepti rtise/heat-technology.html Hans Ernorn kertoi meille District Energy Concept Advicer työkalusta 3 Työkalu on suunnattu päätöksenteon tueksi. Työkalu pitää sisällään case-tarkasteluja energiatehokkaista alueista. Esimerkiksi tyypillinen saksalainen koulu on noin 3500m2, ja työkalun avulla voidaan määritellä eri arvoja eri muuttujille ja arvioida optimaalisia ratkaisuja kulloiseenkin kohteeseen. Suomen tiedot sovellukseen on toimitettu VTT:n toimesta. 1 Integrated energy planning system EnerKey (TIMES-GEECO e.g. electricity generation, fuel supply, primary energy supply and RE potential 2 Gini-kerroin on tulonjakautumisen tasaarvoisuuden mittari 3 Software tool from IEA ECBS Annex 51 to support urban decision makers 2

3 Hans Erhon (Dr. Jurgen Görres puolesta) Erhorn kertoi Stuttgartin energiatavoitteista. Esimerkiksi rakennusten energiatehokkuustavoitteet ovat kunnianhimoisia: tavoitteena on mm. kohottaa rakennusten korjausrakentamisastetta. Energiasäästötoimenpiteitä on tehty mm. vanhainkodeissa, ja lämmöntarve kokonaisuudessaan on laskenut huomattavasti. Sähkönkulutusta on huomattavasti vaikeampi taittaa. Kuulimme myös Neckar Parkin energiakonseptista, jossa tavoitteena on hyödyntää jätevesiverkostoa lämmöntuotantoon. Lämmöntarve on saatu alas minimoimalla verkoston hukkalämpö ja optimoimalla rakennusten energiatehokkuus. Kuulimme jälleen, kuinka Saksan valtio tukee voimakkaasti energiatehokkuustoimenpiteitä kaupungeissa. Fischer, Pesch/ Stuttgart university of Institute of Applied sciences afh/index.html/en Alexandra Fischer kertoi meille muun muassa (Wustenrotin) Ludwigsburgin energiaratkaisusta, jossa on kehitetty paikallista lämpöverkkoratkaisua optimaalisemmaksi. Alueella on marketti, jonka viilennys on hyödynnetty alueen rakennusten lämmitykseen. Kantavana ideana on ollut hyödyntää hukkalämpö mahdollisimman tehokkaasti. Kuulimme myös alueen agrothermalsovelluksista (vrt. maalämpö mutta peltopinta-ala myös viljelykäytössä). Seminaarin anti oli varsin runsas. Matkakertomuksen lisäksi kaikki esitykset tulevat RESCAn wwwsivuille Energiatehokas Ludwigsburg ja Grünbühl/Sonnenberg- hanke Lounaan jälkeen suuntasimme kohti Ludwigsburgia. Kaupunginosa omasi pahamaineisen menneisyyden, mutta oli nyt saanut uudet kasvot. Alueesta oli muotoutumassa varsin viehättävä ja viihtyisä. Vierailimme asuinalueen lämpökeskuksessa (75% maalämpö, 20% maakaasu). Lämpökeskus oli osakeyhtiömuotoinen, ja sen pääomistajana oli kunta. Kuulimme myös Sonnenbergin energiaomavaraisuustavoitteista. Kaupunginosan kokonaisvaltainen suunnittelu oli vielä kesken, mutta tavoitteena on uudistaa energiajärjestelmän lisäksi rakennuskantaa ja yleisesti kohentaa alueen ilmettä. Tällä hetkellä lämmitysjärjestelmä perustui maakaasuun (talokohtaiset ratkaisut yleisiä). Kuulimme myös alueen koulurakennuksen energiatehokkuussuunnitelmista. Tässä yhteydessä myös todettiin, että monien laskelmien mukaan on usein kalliimpaa korjata kuin rakentaa uutta. Tämän jälkeen lähdimme tutustumaan kansainvälisestikin palkittuun plusenergia-taloon Plusenergiehaus home+ Kuva 2. Plusenergiehaus home+. Kaunis valolla leikittelevä PV-kenno -julkisivu. 3

4 Illaksi ajoimme Ulmin kaupunkiin ja majoittauduimme Golden Tulip Parkhotel Neu-Ulm:iin Torstai Donauhochschule Ulm (University of applied sciences) Kuulimme Ulmin korkeakoulun energiaja Smart grid -hankkeista. Ulmin kaupungilla on voimakas tahtotila kehittyä energiaomavaraiseksi. Tällä hetkellä kaupungissa on mm. kuusi yksityistä biokaasulaitosta, kaksi biomassalaitosta, 4000 PV järjestelmää (80MW), yhteensä noin 80GW. Älykkään sähköverkon suhteen Ulmissa on seuraavana vuorossa potentiaalianalyysi (roof potential analyses), kuorman, kustannusten ja mittaroinnin (smart metering) tarkastelut ja edelleen suunnittelu. Haasteena on ollut esimerkiksi PVjärjestelmien nopea lisääntyminen ja verkon hallinta sekä vanhemmat järjestelmät. Csilla Ccapo kertoi meille Tonavan kaupunkien yhteishankkeesta. Esitys ENERGON-Passiivitoimistorakennus ENERGON-passiivitoimistorakennus on maailman suurin lajissaan. Ilmastointijärjestelmässä on mukana lämmöntalteenotto. Ikkunat ovat kolminkertaiset, eristyskerros 30 cm, ja kattopaneeleissa aurinkosähköjärjestelmä (PV-thin film system). Kustannuksista puhuttaessa kävi ilmi, että rakennus on edullisempi rakentaa ja ylläpitää kuin vastaava perinteinen toimistorakennus (rakennus- ja energiakustannukset alemmat, viilennyksen tarve vähäisempi jne.) Puukaasulämpölaitos Senden Puukaasulämpölaitos Sendenissä oli käyttöönottovaiheessa. Eurooppalaisittain kyseessä oli ainutlaatuinen ja moderni kohde. Laitoksen kapasiteetti on n. 13MW (5MW lämpö ja 6,5 MW sähkö), laskennallinen kokonaishyötysuhde oli noin 80 %. Laitoksessa oli käytössä ORC- (Organic Ranking Cycle) systeemi (höyryturbiini 0,8MW ja kaksi kaasumoottoria 2x2,1MW). Laitoksen polttoaineena käyttämä biomassa saatiin noin km säteeltä. Laitoksen hinnaksi kerrottiin noin 33 M, johon tukea oli saatu noin 6 M. Polttoaine kuivattiin laitoksen yhteydessä (1MW), tarvittava lämpö saatiin prosessista. Hotelli München GHotel Perinteinen saksalainen illallinen Augustiner am Platzl:lla. Perjantai Münchenin kaupungintalo, Terveys- ja ympäristöosasto Kuulimme mielenkiintoista kertomaa Münchenin kunnianhimoisista ilmastoja energiatavoitteista. Kaupungin tavoitteena oli mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä (1990 vertailuvuosi). Edelleen tavoitteena on saavuttaa täysi hiilineutraalius vuoteen 2058 mennessä. Wuppertal Institutin raportin mukaan yksi tehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä on hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (joka ei tietenkään ole itsessään ratkaisu, mutta voi olla ratkaiseva välivaihe). Kuulimme myös hankkeista joissa asukkaita tuetaan energiatehokkuustoimenpiteissä (n.40 M varattu energiaremontteihin, ehtona better than federal standards ). Kaupunki on budjetoinut mm valaistuksen energiatehokkuuteen. 4

5 Münchenin kaupungilla on noin 5000 julkista rakennusta joiden energiatehokkuustoimenpiteisiin ja korjausrakentamiseen on varattu noin 47 M. Aamupäivän aikana todettiin myös että kaupunkialueilla rakennukset ovat yksi tärkeimpiä sektoreita CO2- päästöjä vähennettäessä. Tällä hetkellä Münchenin CO2-päästöt ovat noin 7,5t/capita(kun ne esim. Tampereella ovat 7,9 tn CO 2?). Keskusteltiin myös Saksan sähköautoilun tilanteesta. Saksalaiset autovalmistajat BMW ja Audi ovat sitoutuneet sähköautomallien kehittämiseen. BMW:llä on myös hanke yhteiskäyttöautoiluun liittyen, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia. Münchenissä haasteena on, että asukkailla ei välttämättä ole p- tilaa tai mahdollisuutta ladata sähköautoja asunnon yhteydessä. Hiilidioksidin talteenotosta ja siihen liittyvistä Saksan hankkeista kysyttäessä kävi ilmi, että pilottiprojekteja on ollut käynnissä, mutta hankkeet on keskeytetty. Varastointikohteisiin on myös muuta intressiä kuten vedynvarastointi. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin suhteen tulevaisuus näytti tällä hetkellä epävarmalta ja todettiin että kulloinenkin hallitus linjaa myös tämän alan kehitystä. Green City Project Bussin vesikierto hajoaa, ja palvelukseen saapuu uusi Bayer München Bus. Martinin ansioista kaikki sujuu jouhevasti Solar district heating kohde (Solare Nahwärme Am Ackermannbogen) Aurinkoenergiaan perustuva kaukolämpökohde oli todella kiinnostava. Vastaavia kohteita on muutamia Saksassa, mutta tämä kyseinen oli vielä toistaiseksi modernein kokonaisuus. Kuulimme myös että Münchenin kaupunki kasvaa voimakkaasti ja asuntojen hinnat ovat nousussa. Solar District heatingkokonaisuudessa oli yhteensä 320 asuntoa (3 kerrostaloa), joissa asukkaita noin 800. Kyseessä oli uusiasuinalue, ja aurinkolämpöjärjestelmä oli suunnitelmissa mukana alusta saakka. Kokonaisuuteen kuuluvien kerrostalojen katoille oli sijoitettu maksimimäärä aurinkolämpökerääjiä. Lämmönvaraajana toimi noin 6000m 3 (25x16m) vesivaraaja (0,5m eristys). Vesivaraaja oli sijoitettu osittain maan alle ja maisemoitu osaksi asuinaluetta. Talot oli suunniteltu matalaenergiatasoisiksi (esim. paksut seinät). Aurinkolämpöjärjestelmä toimii sekä lämmön että lämpimän veden lähteenä (asuntojen kulutus noin 60kWh/m 2 (lämmitys+lämminvesi). Aurinkolämpöjärjestelmän lisäksi alue on kytketty kaukolämpöverkkoon. Nykyisellään aurinkolämpöjärjestelmä vastasi noin 47 % vuosittaisesta lämmöntarpeesta, kaukolämmön osuus n.53 %. Aurinkojärjestelmä on toiminut hyvin, yleensä tammikuulle saakka vallitsevana energiamuotona ja jopa varajärjestelmänä, jos kaukolämpöjärjestelmässä on tullut vikatilanteita. Aurinkolämpöjärjestelmän (rakennuksineen?) kustannus oli noin 5 M, josta valtion osuus oli 1,8 M, kaupungin 2,1 M, rakennusyhtiöiden (5 yritystä), (supplier). Aurinkolämpökeräinten hyötysuhde ei ollut paras mahdollinen, sillä keräimet eivät itse asiassa olleet ne mitkä kohteeseen oli alun perin suunniteltu (internal absorbent eri kuin tilattiin). Alkuun haasteena oli myös järjestelmän hallinta (software), joka tilattiin pienehköltä ICTfirmalta, eikä toiminut alkuun kunnolla. Nyt järjestelmä kuitenkin toimi hyvin, eivätkä asukkaat 5

6 havaitse mitään eroa perinteiseen lämmitysjärjestelmään verrattuna. Vesivaraajan kanssa on ollut haasteita, ja parantamisen varaa on muun muassa eri lämpötilakerrosten tehokkaammassa hyödyntämisessä (flow causes turbulent). Järjestelmässä oli lisäksi 300 kw lämpöpumppu, käyttötarve kuitenkin suhteellisen pieni (veden T nosto). Aurinkolämpöverkostoon suunniteltu uusi asuinalue vaikutti viihtyisältä, ja tilaratkaisuja oli pohdittu asukaslähtöisesti. Alueella asui kaiken tuloluokan asukkaita, talot olivat keskimääräistä lähempänä toisiaan, mutta vastaavasti alueelle jäi enemmän tilaa yhteiselle virkistysalueelle. Energiajärjestelmästä kysyttäessä 1/3 asukkaista oli ylpeitä siitä, 1/3 ei niin merkitystä, 1/3 ei huomannut eroa tavalliseen energiajärjestelmään verrattuna. Huhtikuinen energiaekskursio eteläisen Saksan alueelle oli erittäin onnistunut ja innostava. Verkostoitumisen lisäksi kaikille jäi varmasti paljon pohdittavaa ja uusia ideoita omassa työssään eteenpäin vietäväksi. 6

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Yhteenveto: Ä lykkä ä t rätkäisut älueräkentämisessä

Yhteenveto: Ä lykkä ä t rätkäisut älueräkentämisessä Yhteenveto: Ä lykkä ä t rätkäisut älueräkentämisessä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta KESTI-hankkeessa Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Kevennetty kaukolämpötekniikka

Kevennetty kaukolämpötekniikka Kevennetty kaukolämpötekniikka Kustannustehokkaan jakelu- ja asiakasteknologian kehittäminen matalan kulutustason olosuhteisiin Loppuraportti 30.9.2009 Markku Hagström, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Energia- ja ilmastoasiat yhä tärkeämpiä... 3 Haluaisitko palasen aurinkovoimalasta?... 8 Mistä energiaa vuonna

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Sisällysluettelo Koskemattomuus

Lisätiedot

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.PILOTTIKARTOITUSPROSESSIT... 3 2.1. Potentiaalisten pilottien kartoitus Satakunnassa...

Lisätiedot