Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut."

Transkriptio

1 Ruoveden Kokoomus ry:n julkaisu lokakuu 2012 IK Itella Posti Oy Suomi-uudistus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi hyvinvointiyhteiskuntamme leikkaamisen ja supistamisen tielle vai uudistammeko Suomea. Kokoomuksen mielestä ainoa oikea tie on uudistamisen tie. Nyt jos koskaan tarvitaan Suomen uudistajia. Vain uudistamalla takaamme hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaat peruspalvelut niin hyvinvointi-suomen rakentaneelle sukupolvelle kuin tämän päivän lapsille ja nuorillekin. Ikääntyminen muovaa Suomea tulevina vuosina rajulla kädellä ja velvoittaa meitä uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaamme kestämään uuden tilanteen. Haasteet ovat kovia, mutta ratkaisujakin on. Suomessa on nyt noin 50 eläkeikäistä ja lasta sataa työikäistä kohti. Viidentoista vuoden päästä meillä on noin 75 eläkeläistä ja lasta työikäistä kohden. On hieno asia, että elämme terveenä entistä pidempään. On myös selvää, että työuransa jo tehneet ansaitsevat kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut. Samalla kuitenkin on tosiasia, että kun parinkymmenen vuoden päästä Suomessa on puoli miljoonaa ikä-ihmistä nykyistä enemmän kasvaa palveluiden ja hoivan tarve valtavasti. Perusterveydenhuollon palveluiden tarve puolitoistakertaistuu ja vanhuspalveluiden tarve jopa kaksinkertaistuu. Samaan aikaan verotulot vähenevät monissa kunnissa. Kun eläke on tyypillisesti noin 60 prosenttia palkasta, maksetaan siitä myös vähemmän veroja. Kasvavan palvelutarpeen ja hupenevien tulojen myötä monessa kunnassa palvelut eivät ole kestävällä pohjalla. Jos jatkamme entiseen tapaan, edessä on hyvinvointiyhteiskunnan vääjäämätön rapautuminen. Jos kunnan kassa tyhjentyy ja lainamäärä sekä veroäyri ovat maksimissa, jäljelle jäävät vain leikkaukset ja säästöt. Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä. Meillä on vielä aikaa uudistaa rakenteita ja toimintatapoja. Haaste on suuri, mutta sen edessä ei pidä lamaantua vaan sisuuntua. Tarvitsemme Suomi-uudistuksen, joka vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaamme kestämään tulevien vuosikymmenien koitokset. Uudistetaan kuntia niin, että ne ovat vahvempia, turvallisempia ja elinvoimaisempia. Kehitetään tapoja tuottaa palveluja niin, että saamme samalla rahalla nykyistä parempaa. Kannustetaan yrittäjyyttä, jota kautta saadaan luotua uusia työpaikkoja. Parannetaan työelämää niin, että jaksamme ja saamme tehdä töitä hiukan nykyistä pidempään. Suomi-uudistuksen aika on nyt. Meillä on oltava rohkeutta tehdä uudistukset nyt, kun päätökset ovat vielä omissa käsissämme. Tarvitsemme kunnanvaltuustoihin eteenpäin katsovia, tavallisia suomalaisia, jotka uskaltavat uudistaa Suomea. Tarvitsemme sairaanhoitajia, jotka osaavat uudistaa terveyspalveluita. Tarvitsemme yrittäjiä, jotka osaavat parantaa paikallisten yrittäjien toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tarvitsemme ikäihmisiä, jotka tietävät, minkälaisia palveluita senioriväestö tarvitsee. Tarvitsemme opiskelijoita, jotka voivat kertoa, miten osaamiseen voidaan parhaiten panostaa. Olennaisinta on positiivinen, ennakkoluuloton ja eteenpäin katsova asenne. Peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Jyrki Katainen Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri

2 2 Jännitys tiivistyy Elämme jännittäviä aikoja. Taas on käsillä se hetki, jolloin valitaan uudet kuntapäättäjät seuraavalle nelivuotiskaudelle. Päättymässä oleva valtuustokausi on ollut Ruoveden Kokoomukselle merkittävä, sillä puolue voitti vaalit, ja ryhmämme vahvistui entisestään kahden valtuutetun liityttyä siihen kesken kauden. Kahdeksan valtuutetun voimin on ollut mahdollista toteuttaa vastuullista ja realistista kokoomuspolitiikkaa kunnassamme. Näissäkin vaaleissa listamme on suurin, eli ehdokkaita on peräti 20. Listallamme on ehdokkaita eri ammattialoilta ja ikäryhmistä, sekä naisia että miehiä. Lähes kaikki kyläkunnatkin ovat edustettui- na. Tavoitteenamme on että listallamme on jokaiselle kuntalaiselle sopiva ehdokas. Käsittelimme paikallisyhdistyksen hallituksessa neljä vuotta sitten laadittua vaaliohjelmaa, ja totesimme useiden asioiden olevan edelleen ajankohtaisia. Monta asiaa on myös hoidettu. Oli mukava huomata ohjelman toimineen myös käytännössä. Kuntamme resurssit ovat kuitenkin rajalliset, ja liikkumavaramme on edelleen kaventunut viimeisen parin vuoden aikana. Tuleva valtuustokausi on huomattavasti vaativampi kuin aikaisemmat. Olen useaan otteeseen maininnut sen olevan ehkä haastavin koko kuntamme historiassa. Tällä kaudella tehdään päätökset Ruoveden ja ruovesiläisten tulevaisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden taso sekä mahdolliset kuntaliitokset herättävät väistämättä suuria tunteita, eikä järkiperusteille aina ole tilaa. Terveydenhuollon osalta meillä on kokemuksia yhteistyöstä Mänttä- Vilppulan kanssa, mikä ei sitten sujunutkaan moitteettomasti. Nyt olemme aloittamassa yhteistyötä Virtain kanssa, ja siltä odotetaankin paljon. Uskon, että virtolaisilla on todellinen halu hoitaa asiat hyvin terveydenhuollon saralla; onhan toimiva terveyskeskus ollut heidän ylpeydenaiheensa jo pitkään. Tosiasioiden tunnustaminen on kuitenkin suurta viisautta. Paljon keskusteltu huoltosuhde kääntyy koko ajan meille epäedullisempaan suuntaan. Jossain vaiheessa tulee raja, jonka jälkeen sitä ei enää saada kääntymään. Huoltosuhteella ilmiönä on itseään ruokkiva vaikutus. Kyse on kuin liian suuresta velasta, jonka hoitokulut nousevat niin suuriksi, että kaikista ponnisteluista huolimatta rahat eivät riitä. Tänä päivänä ollaan valmiita muuttamaan parempien palveluiden ja halvempien elinkustannusten perässä paikkakunnalta toiselle. Tehokkain ratkaisu kuntamme ongelmiin on uusien työpaikkojen luominen. Työn perässä kuntiin muuttaa lapsiperheitä, jotka kaipaavat eri palveluita ja siten luovat niille tarpeen. Monesti kuulee muisteltavan aikoja, jolloin Ruovedellä oli eri alojen liikkeitä. Joka kylässä oli sekä kauppa että koulu. Aivan varmasti näin olisi vieläkin, mikäli alueella olisi riittävästi asukkaita. Kukaan ei kuitenkaan muuta paikkakunnalle, jos työtä ei ole tarjolla. Kunnassamme harjoitettu teollisuushallipolitiikka on ollut hyväksi havaittu toimintamalli. Toki kunnan rakentamissa halleissa yrittäjät ovat vaihtuneet, mutta tyhjänä nämä tilat eivät juurikaan ole olleet. Kaupunkialueilla toimitilojen vuokrat ja omien tilojen rakentamiskustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin maaseutukylissä. Ammattitaitoista työvoimaa ei pienillä paikkakunnilla kuitenkaan ole rajattomasti tarjolla. Pienten ja keskisuurten yritysten saaminen Ruovedelle on ensiarvoisen tärkeää. Näistä yrityksistä kasvaa tulevaisuudessa ikkunatehtaan kaltaisia menestystarinoita. Tulevaisuus ei ehkä näytä kovin valoisalta, mutta meillä ei silti ole syytä vaipua epätoivoon. Pessimismi ja muutosvastaisuus ei kuulu vastuulliseen politiikkaan. Äänestämällä Kokoomusta olet luomassa edellytyksiä paremmalle huomiselle. Timo Lohipuro Ruoveden Kokoomus ry puheenjohtaja Ruoveden kokoomus ry Vaaliohjelma 2012 Ruoveden kokoomus kunnan johtava kehittämispuolue Sosiaaliturva, terveydenhoito ja vanhukset Vuoden vaihteen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää kunnassamme Virtain kaupunki. Näin turvaamme ja kehitämme palveluita ja tavoitteenamme on myös palvelusopimuksen toteutumisen seurannan tehostaminen. Tavoitteena on myös panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja kuntoutukseen. Pyrkimyksenä on, että meillä työskentelee jatkossakin työhönsä sitoutunut, ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, jonka työhyvinvoinnista tulee kunnan huolehtia. Kaikille ikäihmisille turvataan turvallinen ja arvokas vanhuus, ja kaikessa päätöksenteossa huomioidaan myös vanhusnäkökulma. Turvataan kotihoidon mahdollistaminen mahdollisimman pitkään niille, jotka sitä haluavat. Vanhusten yksinäisyyden torjuntaan lisää voimavaroja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sivistystoimi Sivistystoimi ylläpitää laadukasta perusopetusta ja kehittää yhteiskoulua. Yksi tärkeimpiä asioita on lukion säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja avoimen yliopiston kanssa. Kunnan tulee tukea monipuolista kulttuuritarjontaa ja kehittää sitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Myös elinikäisen oppimisen turvaaminen on arvokas asia väestön ikääntyessä. Elinkeinopolitiikka Kunnan tulee luoda edellytykset teollisuudelle sekä uudelle yritystoiminnalle. Peruselinkeinoja ja lähiruokatuotantoa tulee edistää, niin kuin myös luontoja vapaa-ajan matkailua. Kaavoitus Liikennejärjestelyjä pitää kehittää ja turvallisuutta edelleen parantaa kevyenliikenteen väyliä rakentamalla. Kirkonkylän keskustaa pitää kehittää ja maisemoida, sekä huolehtia kulttuurimaisemasta. Laivarannan alue tulee kehittää matkailijoiden käyntikortiksi. Kautun alueen kunnallistekniikka rakennetaan suunnitellusti tulevalla valtuustokaudella ja rantaosayleiskaava ja Vuolleniemen kaava Visuvedellä tulee loppuunsaattaa mahdollisimman pian, ja rantaosayleiskaavassa pitää huomioida myös ympärivuotinen asumismahdollisuus. Kunnan toimesta pitää pyrkiä liikuntaesteettömyyteen mm. hammashoitolan kohdalla. Hallinto Päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten vuorovaikutusta lisätään ja kuntalaisille järjestetään kyselyilta sekä keväällä että syksyllä esim. opiston toimesta Kestävä kehitys Vesihuolto turvataan mahdollisimman pitkälle koko kunnan alueella, myös pohjavesivaroja suojeleminen tulee ottaa huomioon päätöksenteossa ja jätehuoltoa kehittää. Valokuidun mahdollinen hankkiminen myös haja-asutusalueille tulee kysymykseen kunnallistekniikkaa rakentaessa. Kunnassa olevien luontoarvojen säilyttäminen turvataan ja huomioidaan erilaisissa suunnitelmissa. Perhe ja nuoriso Kunta ylläpitää joustavia ja monipuolisia päivähoitopalveluita. Ala-asteen lakisääteistä iltapäivätoimintaa tulee kehittää, varsinkin tilojen osalta. Lapsiperheiden tarpeita ja toiveita tulee aidosti kuunnella. Etsivä nuorisotyötoiminta pitää vakiinnuttaa, sekä nuorisovaltuuston roolia vahvistaa. Kaikenlaista harrastustoimintaa pitää ylläpitää ja edistää.

3 3 Arvoisa Ilvesviestin lukija! Olemme taas siinä vaiheessa vaalikautta, että Ruoveden Kokoomuksen vaalijulkaisu Ilvesviesti on tavoittanut jokaisen talouden Ruovedellä. Kunnallinen päätöksenteko on todella suuressa murroksessa ja valtion taholta tulevat ohjeet ja määräykset koskettavat kaikkia kaupunkeja ja kuntia eikä pelkästään meitä pieniä maalaiskuntia. Kulunut valtuustokausi on ollut Ruoveden kannalta todella vaikea. Tässä muutamia asioita, jotka ovat eniten ottaneet aikaa ja panoksia kunnan päätöksenteossa. Vuoden 2008 syksyllä tehtiin paras hankkeeseen liittyen yksimielisesti päätös perustaa YPEK, joka hoitaa sos. ja terveyspalvelut. Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri hoitaa lääkäripalvelut, mutta pettymys on ollut, kun eivät ole koko aikana pystyneet sitä kunnolla hoitamaan. Nyt Virtain kanssa tehdyllä sopimuksella, jossa isäntäkuntana on Virrat hoitaa Ruoveden kaikki sote palvelut uskomme, että asiat hoituvat. Neuvottelut ja valmistautuminen ovat sujuneet hyvin. Yhteiseksi käytännön päätöksentekijäksi luottamushenkilötasolla tulee 9 jäseninen lautakunta johon Ruovedeltä tulee 4 jäsentä. Näissä muutoksissa tulee aina kustannuksia, kun potilastietojärjestelmät muuttuvat ja ohjelmistoyhtiöt ottavat oman osuutensa. Ihmetellä täytyy, kun ei koko maahan ole luotu ohjelmistojärjestelmää, joka keskustelee keskenään menet lääkäriin tai sairaalaan Hangossa tai Utsjoella. Nyt vasta ministeriö on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota. Näitä ylimääräisiä kustannuksia on tullut monella muulla paikkakunnalla näissä palvelujen muutoksissa. Elinkeinopuolella valitettavaa oli että, Visuvesi Oy ajautui ensinnä yrityssaneeraukseen ja sittemmin konkurssiin. Lähes 200 työpaikkaa loppui ja historian lehti kääntyi, kun 7 vientisahan pitäjästä viimeinenkin saha pysähtyi. Yrityssaneeraus vaiheessa kunta oli vahvasti mukana suunnitelmissa ja päätöksissä, että koneiden uusimisen jälkeen toiminta Visuvedellä olisi jatkunut, mutta kunnallisen demokratian nimissä valituksen kautta se kortti jäi katsomatta. Sastamalassa faneria taas tehdään ja Lapuan sahalla puuta sahataan. Onneksi paikkakunnan yrittäjä on saanut uutta toimintaa hyvin alkuun Visuvedellä ja laboratoriokalusteita mene taas maailman markkinoille. Elinkeino puolella meidän täytyy olla paljon aktiivisimpia kuin Tampere ja sen ympäristökunnat, jotta saamme yrityksiä ja työpaikkoja tänne. Hyviä teollisuus tontteja meillä on ja on yksi halli jäämässä tyhjäksi, kun Virmet on muuttamassa kotipaikkakunnalleen Virroille. Toivottavasti saamme nopeasti halliin uuden toimijan. Kaikesta huolimatta Ruovesi on työpaikkaomavaraisuudessa ja työllisyystilastoissa Pirkanmaan parhaita. Pieniä 1 2 hengen yrityksiä perustetaan jatkuvasti ja se on hyvä asia samoin maatalouden sivuelinkeinoksi muodostuu erilaista yritystoimintaa. Kokoomuksen politiikkaan on kuulunut ja tulevaisuudessakin kuuluu myönteinen suhtautuminen yrittämiseen, sitä kautta saamme lisää työpaikkoja ja veronmaksajia kuntaan. Kaava-asiat ovat olleet vahvasti mukana päätöksenteossa. Kautun alueen tonttimarkkinointi on käynnissä ja muutamia on jo varattu ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa tänä syksynä. Meillä ei tarvitse arpomalla myydä tontteja vaan sen saa, joka haluaa ostaa ja vielä on valinnan varaa. Rantaosa yleiskaava saadaan toivottavasti ensitalven aikana valmiiksi ja rantarakentamisen lupakäytäntö saadaan normaaliin järjestykseen. Toivottavasti ELYkeskus kaavan hyväksyessään ymmärtää, että rannat ovat meille rikkaus ja voimavara, joka tuo monella tavalla työtä ja toimeentuloa tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto varmaankin on tästä asiasta samaa mieltä. Rantakaavan tekemisen on maksanut kunta, mutta kaavan valmistuttua on mahdollisuus periä puolet kaavoituskuluista maanomistajalta. Joka haluaa maalla asua niin Ruovesi on rauhallinen ja viihtyisä paikkakunta. Täällä on hyvät harrastusmahdollisuudet niin lapsille kuin ikäihmisille. Yhtenä tukipylväänä vanhustenhoidossa on Honkalakoti ry ja saumaton yhteistyö kunnan kanssa jo vuosikymmenien ajan. Ruovesi on ikärakenteeltaan vanhusvoittoinen kunta ja täällä on aktiivisesti toimivia eläkeläisjärjestöjä. Yksi tällainen on Ruoveden Kansalliset Seniorit. Siellä on kuukausittain järjestettävät kokoontumiset ja niihin liittyvät esitelmät ja yhdessä keskustelut. On viikottaiset kuntosali jumpat ja retkiä kotimaahan ja ulkomaille. Teattereita ja konsertteja. Käydään tapaamassa yksinäisiä vanhuksia. Tämä on sitä kolmatta sektoria mitä nykyään tarvitaan. Samanlaista toimintaa on varmaankin muillakin eläkeläisjärjestöillä. Ruovedellä on pitkään toiminut vanhusneuvosto johon kuuluvat eläkeläisjärjestöjen edustajat ja kunnan edustajat ja siellä tuodaan esille ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Kuntarakenneasiat tulevat varmasti esille seuraavalla valtuustokaudella haluamme tai emme. Virtain kanssa tehtävä yhteistyö sote puolella voi johtaa syvempääkin yhteistyöhön jopa kuntaliitokseen, mutta tämä ei tuo ikärakenteeseen muutosta, eikä täytä valtiovallan tämän hetken kriteereitä niin toinen suunta on Muroleen naapuri Tampere tai Pihlajalahden naapuri Ylöjärvi,mutta tämänkin liitoksen kautta ollaan ehkä Tampereessa. Viime keväänä Ruoveden kunta vastasi ministeriölle, että olemme itsenäinen kunta ainakin v Tulevien kuntapäättäjien tehtävä on ratkaista olemmeko osa jotain isompaa vai olemmeko itsenäinen kunta. Nykyisten tietojen mukaan ellei v.2014 loppuun mennessä tehdä mitään päätöksiä niin valtiovalta asettaa selvitysmiehen tekemään kuntajakoselvitystä. Joka tapauksessa lähipalvelujen turvaaminen on ehdottoman tärkeää, että asuminen täällä maaseudulla voi jatkua ja maaseutu pysyy asuttuna. Timo Ikkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Arkikeinojakin tarvitaan Tarvitaan joku, joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat, sanoo nuori haastattelussa (HS 28.9).(teksti Kokoomus rp kotisivuilta) Tasavallan presidentti Niinistön asettama asiantuntijaryhmä julkaisi pari viikkoa sitten ihan tavallisia asioita eli arkikeinoja, joiden avulla voidaan tehdä lasten ja nuorten arjesta turvallisempaa. Työryhmä mietti muun muassa mitä voimme tehdä yhdessä, mihin voimme tarttua ja miten itse kukin voi auttaa. Työryhmän näkökulma on nimenomaan meissä itse kussakin, ei viranomaisissa. Esitykset saivat paljon myönteistä palautetta mutta myös kritiikkiä. Kritiikkiä tuli muun muassa siitä, ettei ryhmä ole huomioinut viranomaistoimia ja esittänyt resurssilisäyksiä. Joidenkin mielestä esitykset puuttuvat perheiden yksityisyyteen ja toisten mielestä työryhmän ehdotukset ovat liian tavallisia. Itse pidän asiantuntijaryhmän valitsemaa näkökulmaa ja ehdotuksia hyvinä. Samoin pidän ryhmän kokoonpanoa hyvänä. Ryhmässähän ovat edustettuna juuri he, jotka kädet kainaloita myöten tekevät syrjäytymisen vastaista työtä. Ja ryhmässä on myös heitä kaikkein tärkeimpiä eli nuoria. Eri ministeriöissä on meneillään kymmeniä viranomaistoimia, hankkeita ja projekteja syrjäytymisen ehkäisyyn ja siinä auttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hallituksen syrjäytymisen vastaisia toimenpiteitä poikkihallinnollisella ohjelmalla. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima ohjelma sisältää runsaat 30 eri ministeriöiden kärkihanketta. Lisäksi viime vuosina on tehty eri ministeriöissä lukuisia selvityksiä, ohjeita ja säädöksiä viranomaistoimien parantamiseksi. Yksi merkittävimmistä koko hallituksen yhteisistä hankkeista on nuorten yhteiskuntatakuuohjelma, joka käynnistyy ensi vuoden alussa. Sen avulla taataan jokaiselle alle 25- vuotiaalle nuorelle ja alle 30 -vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Muita merkittäviä syrjäytymistä ehkäiseviä tai syrjäytyneitä auttamaan pyrkiviä hankkeita ovat lasten-, nuorten- ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisohjelma osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma. Miksi ihmeessä siis presidentin asettamaan työryhmän esitys olisi pitänyt olla viranomaisille suunnattu ohjelma, joita on jo vaikka millä mitalla? Ja miksi ihmeessä työryhmän olisi pitänyt esittää resurssilisäyksiä? Kyllä me tiedämme mihin resursseja kunnissa tarvittaisiin enemmän: lastensuojelutyöhön, perheiden kotipalveluihin ja oppilashuoltoon. Ja vielä lisäksi: tämä ongelma ei ratkea pelkällä viranomaistoimilla vaan syrjäytymisen estämisessä ja siinä auttamisessa tarvitaan myös muita kuin viranomaisia. Helsinki Mission toiminnanjohtaja Olli Valtonen onkin mielestäni osuvasti sanonut syrjäytymisen vastaisesta taistelusta seuraavaa: Tarvitaan myös kansanliike. Tarvitaan siis minua ja sinua. Ja mitä tulee nuoren omaan kannustamiseen tai perheen ja lähimmäisen vastuun tukemiseen arkikeinoin, en pidä sitäkään huonona. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee kannustusta ja onnistumisen kokemuksia. Meillä kaikilla on vastuu ja sen antama oikeus auttaa. Paula Risikko sosiaali- ja terveysministeri

4 Häkli Arja yrittäjä 58 v, yrittäjä. Perhe avomies ja neljä aikuista lasta. Harrastaa metsästystä ja kalastusta ja viihtyy muutenkin luonnossa. 5 Kallionen Antti, sit. nuorisokodin ohjaaja Peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Olen kauniin vaimon puoliso ja neljän lapsen nelikymppinen perheenisä Kalelan maisemista Sammaliston takaa. Kunnallisvaaliehdokkaana olen ensimmäistä kertaa. Olen toiminut monissa yhteystyöprojekteissa Ruovedellä ja tutuksi ovat tulleet erialojen toimijat. Lähtökohtana minulla yhteen hiileen puhaltaminen ja ratkaisukeskeinen toiminta. Vanhoista virheistä voi oppia, mutta niitä on turha vatvoa. Katse on suunnattava tulevaisuuteen, kohti ihan normaalia tasapainoista elämää Ruovedellä. Minulla on monia ideoita paikkakunnan kehittämiseen, joita voisi jatkossa tarkastella. Esimerkkeinä voisin mainita: Luontomatkailun kehittäminen, varsinkin kesäaikaan matkailua voisi koordinoida vaikkapa yrittäjävetoisesti kirkonkylältä, jotta noin sadantuhannesta vuosittaisesta vierailijasta saataisiin parempi hyöty paikkakunnalle. Uusille paikkakunnalle tuleville yrittäjille tulee taata kilpailukykyinen vaihtoehto. Samalla olemassa olevia yrityksiä tulee tukea. Työpaikkojen synty tuo myös uusia asukkaita ja mahdollistaa kunnan selviämisen velvoitteistaan. Omakotitalon rakentajalle voisi tarjota rakennusajaksi tai enimmillän vuodeksi kunnan tyhjillään olevia vuokra-asuntoja puoleen hintaan. Paikkakunnalla syntyvän lapsen perheelle onnentonni jaettuna neljälle vuodelle. Vaaleissa viis, uurnille siis. Kiviranta Piia koulunkäyntiavustaja 7 Vuosia olen Ruovedellä asunut, lapsiani täällä kasvattanut. Miettinyt olen asioita monia: mm. miksei meillä ole lääkäreitä omia? Kylän raitilla kuulin juttuja: ei kaikilla ole lapsilleen hoitajia tuttuja. Ruovedellä hyvä asua ois, mutta paremminkin asiat olla vois. Tahtoisin Ruovettä eteenpäin luotsata ja siihen tarvitsen ääniä sata. Vaalipäivänä siis piirrä numero 7 paperiin omaan ja pudota se uurnaan somaan. Kansalaisvelvollisuus näin täytä ja kavereille hyvää mallia näytä Härkönen Mervi sairaanhoitaja (AMK) Olen 57- vuotias sairaanhoitaja. Olen kolmen tyttären äiti ja moninkertainen mummo. Lääkäritilanne on ollut kunnassamme ala-arvoinen jo pidemmän aikaa. Siihen olisi pitänyt puuttua kovalla kädellä heti alkuvaiheessa. Perään virkamiesten vastuunkantoa asioiden hoidossa. Muuttotappiota on ollut kauan. Elinkeinotointa tulisi kehittää ja tehdä mahdollisesti yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Vaatii kovaa työtä saada yrityksiä ja erilaista kuntaamme elävöittävää toimintaa tänne. Täytyisi pohtia tulevaisuuden tuomia tarpeita ja sitä, millaiseksi haluamme kuntamme kehittyvän. Kuntamme ikärakenne tuo koko ajan haasteita. Omaishoitoasioiden soisin jatkuvan myönteisellä tavalla. Monasti jo itsekin iäkkäät ja sairauksiensa kanssa painivat omaishoitajat tekevät raskasta työtä jaksamisensa äärirajoilla. Siinä säästyy kunnalta rahaa ja laitospaikkojen tarve vähenee. Hyvänä puolena se, että iäkkäät saavat asua mahdollisimman pitkään rakkaaksi käymässään kodissa. Tueksi tulee myös kotipalvelu. Lukion tilanne huolestuttaa. Kaikkien kannattaisi pohtia niitä keinoja ja tuoda ideoita sen säilyttämiseksi. Näen lukion todella tärkeänä osana kuntaamme. Toivotan kaikille mukavaa syksyn aikaa. Käykää äänestämässä, sillä tavoin saatte äänenne kuulumaan! Kehittämisen ja uudistamisen puolesta! Kivi Marko paloesimies 6 Ikä: 39 v Perhe: Avovaimo ja 3 lasta (12-, 9- ja 5-v) Koulutus: Yo, pelastajakurssi, lähihoitaja (ensihoito), alipäällystötutkinto Muuta: Reservin yliluutnantti Harrastukset: Jääkiekko, jääkiekkoerotuomari, VPK, jalkapallo ja kuntosali Luottamustoimet: Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, koulutuslautakunnan varapj., PSHP:n valtuuston jäsen, Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuuston jäsen, Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen aluehallituksen jäsen, Hämeen alueen valmennusvaliokunnan pj. ja työvaliokunnan jäs., Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n hallintoneuvoston varapj., RuoSkA ry:n puheenjohtaja Yhteistyötä naapurikuntien kanssa täytyy lisätä, jotta Ruovesi säilyisi itsenäisenä. Jos kuntaliitos tulee väistämättömäksi, on selvitettävä myös Tampereen ja Ylöjärven mahdollisuus. Kaikille ikäihmisille tulee tarjota turvallinen ja arvokas vanhuus. Kotihoitoon tulee satsata. Elinkeinopolitiikkaa tulee vahvistaa ja kehittää, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin vireä kunta ja työpaikkoja. Lukion säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja mahdollisesti avoimen yliopiston kanssa korostuu tulevalla valtuustokaudella. Keskustan aluetta tulee kehittää ja viihtyvyyttä parantaa kunnan taloudellinen tila huomioon ottaen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee tehdä panostuksia. kuntavaaliehdokkaamme/kivi-marko-mikael/ Ikkala Timo Kokemusta ja näkemystä. Huolenpitoa vauvasta vaariin. Olen ollut kunnallisissa luottamustehtävissä jo 1970 luvulta. Ensinnä lautakuntatasolla ja nyt neljäs kausi valtuutettuna. Viime kauden olin valtuuston puheenjohtaja ja tämän kauden kunnanhallituksen puheenjohtaja. Olen Ylä-Pirkanmaan seutuvaltuustossa ja maakuntavaltuustossa ja YPEK:n hallituksessa. Kunnallinen päätöksenteko on tullut tutuksi niin omassa kunnassa kuin seutu- ja maakuntatasolla. Harrastuksiini kuuluu yhdistystoiminta. Omankylän nuorisoseurassa ja maamiesseurassa olen ollut puheenjohtajana vuosikymmeniä ja Ruoveden Kokoomuksen puheenjohtajana olin 20 vuotta ja nyt varapuheenjohtaja. Lions toiminta on lähellä sydäntäni. Olen omanpaikkakunnan lisäksi ollut mukana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä aktiviteeteissa. Nuoruuden kulkuneuvo moottoripyörä on nyt tullut harrastuksena mukaan kuvioihin ja pojan kanssa yhteinen Harrikka tuulettaa turhat paineet taivaan tuuliin. On hienoa, että on saanut tehdä vielä töitä niin paljon, kuin näiltä muilta menoilta ehtii. Perheyhteisööni kuluu vaimo, 2 poikaa ja 4 pojanpoikaa, unohtamatta mukavia miniöitä. Yritteliäs, yhteistyökykyinen, luonnonkaunis Ruovesi kehittyvää maaseutua. Tämän valtuustoseminaarissa laaditun ohjelman takana haluan olla tulevaisuudessakin. Tähän kun vielä lisätään perus- ja lähipalvelujen säilyttäminen yhdessä naapurien kanssa. Tarvitaanko siihen kuntaliitoksia - toivottavasti ei - sen tulevaisuus näyttää. Puh Sähköposti: Kontuniemi Jali linja-autonkuljettaja, maatalousyrittäjä 8 Olen 39-vuotias linja-autonkuljettaja ja maatalousyrittäjä. Muutin perheeni kanssa Ruovedelle vuonna Ruoveden lukion kävin ja valmistuin sieltä ylioppilaaksi -92. Mielestäni on tärkeää, että Ruovedellä on oma lukio. Armeijan kävin Säkylässä -93 kesästä alkaen. Sen jälkeen menin linja-autonkuljettajakoulutukseen Jalasjärven aikuiskoulutuskeskukseen ja töihin Espooseen vuonna -94. Suoritin Ikaalisten kauppaoppilaitoksessa yo-merkonomitutkinnon 95-97, jonka jälkeen tulin paluumuuttajana Ruovedelle nykyiseen työpaikkaani keväällä -97. Tytär syntyi kesällä -98. Maatalousyrittäjäjyys tuli kuvioihin mukaan sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna Sähköpostiosoite

5 5 Maaseudun elinvoima hyödynnettävä Suomalaisten suosima asuinpaikka on kaupungin läheinen maaseutu. Tämä näkyy erityisen selvästi Pirkanmaalla, jossa Tampereen läheinen maaseutu vetää uusia asukkaita. Viime aikoina Tampereen seudulla on pyritty rajoittamaan haja-asutusrakentamista. Tässä asiassa ei kannattaisi olla kovin paavillinen. Ihmisen oikeus valita oma asuinpaikkansa on aina kuulunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Laajempia asuinalueita muodostettaessa on toki järkevää kaavoittaa ne radan tai hyvien tieyhteyksien varteen. Sekin on ymmärrettävää, että omakotitaloalue ei voi aivan vapaasti nousta mihin tahansa. Liian pitkälle mennään kuitenkin silloin, jos ei anneta rakentaa edes yksittäisiä taloja tai lohkaista omalta maalta asuintonttia sukulaisille. Kun valtaosa uusista asunnoista kuitenkin nousee taajamiin, niin maalle rakentavia on turha syyllistää koulukuljetuksen kustannuksista tai ilmastonmuutoksesta. Mittasuhteet kannattaa pitää mielessä. Tärkeän osan maaseudun elinvoimasta muodostaa jatkossakin maatalous sivuelinkeinoineen. Tämän vuoden aikana on tullut huolestuttavia tietoja erityisesti lihan tuotannon heikosta kannattavuudesta. On täysin selvää, että tuottajan on saatava lopputuotteen hinnasta nykyistä suurempi osuus, jotta kotimaisen maatalouden toimintaedellytykset turvataan. Juuri siksi nyt ollaan muuttamassa kilpailulainsäädäntöä, joka asettaa suurimmat kauppaketjut määräävän markkina-aseman asemaan, jolloin kauppatapoja voidaan valvoa nykyistä tarkemmin. Kotimaisen maataloustuotannon kannattavuus on edellytys myös sille, että kotimainen elintarviketeollisuus menestyy. Koko ketjun tuottajateollisuus-kauppa on pärjättävä, jotta kuluttaja voi ostaa kotimaista jatkossakin. Tuotteiden alkuperämerkinnät ovat myös tärkeitä, jotta asiakas voi halutessaan tietoisesti valita kotimaisen tuotteen. Tämän syksyn ja tulevaan kevään aikana käydään maatalousneuvottelut Euroopan Unionin tasolla. Uusi maataloustukijärjestelmä astuu voimaa Tiukan talouden aikana neuvotteluista tulee vaikeat. Suomen on kuitenkin saavutettava sellainen neuvottelutulos, joka mahdollistaa kannattavan maataloustuotannon vuosiksi eteenpäin. Ruovesi on luonnonkaunis kunta, jolta löytyy vetovoimaisia asuinpaikkoja. Kotvionniemi on osoitus siitä, että oikealla kaavoituspolitiikalla kuntaan saadaan uusia asukkaita. Maaseudulta haetaan nimenomaan asumisen laatua. Maaseudun ja vesistöjen tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää jatkossakin. Kansanedustaja Arto Satonen 13 Korppoo Matti Olen 39 v syntyperäinen ruovesiläinen. Vartuin yrittäjäperheessä Jäminkipohjassa. Opiskelujen jälkeen olen jatkanut yrittäjänä perheyhtiömme toimintaa. Koulutukseni on: Ylioppilas 1991, Merkonomi laskentatoimenlinja 1994, Teknikko Sahatekniikka 1997, Yritysjohtamisen Erikoisammattitutkinto Perheeseeni kuuluu avovaimo Eija, sekä tomerat poikamme Kasper ja Rasmus. Pidän asumisesta ja elämisestä Ruovedellä. Nautin rauhasta ja kauniista maisemista joita täältä löytyy. Meillä on upeita luonnonnähtävyyksiä sekä vesistö, jotka ovat kaikkien saavutettavissa. Lisäksi olemme hyvien kulkuyhteyksien varrella, täältä pääsee helposti pois ja tänne on helppo tulla takaisin. Kuntapuolelle luodaan paineita useilta eri tahoilta. Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät Virtain kaupungin hoitoon Odotamme uudelta järjestelyltä korkeatasoista sekä pitkäjänteistä palvelua kustannustehokkaasti. Tulevaisuuden kuntaliitokset tulevat koskemaan luultavasti myös kuntaamme, kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja on tutkittava harkiten. Jos aiomme pitää kuntamme elinvoimaisena, väkimäärä on saatava kasvamaan. Se onnistuu vain työpaikkojen vetovoimalla, ja tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa vallitsevana aikana. Lahtinen Janne tekn. yo 11 Olen 41-vuotias ikiteekkari ja asun Visuvedellä. Toimin metsätalousyrittäjänä ja harrastuksiani ovat musiikki ja urheilu, mutta selkärankareuman takia olen nykyään vain aktiivinen penkkiurheilija. En ole ollut aikaisemmin mukana kunnallispolitiikassa, mutta uskon pystyväni tuomaan uusia ideoita ja näkökantoja tuleviin kuntahaasteisiin. Terve ja tasapainoinen talous on kunnan palvelujen paras turva. Tärkeää on huolehtia nykyisten työnantajien toimintamahdollisuuksista ja panostaa uuden yritystoiminnan sekä työpaikkojen saamiseksi Ruovedelle. Uusia asukkaita voimme houkutella myös luonnon ja kulttuurin avulla sekä laajalla tonttitarjonnalla. Etätyö mahdollistaa asumisen Ruovedellä vaikka työpaikka olisikin esimerkiksi Tampereella. Parasta tapaa järjestää toimivat kuntapalvelut tulee selvittää aktiivisesti ja avoimesti. Mitään vaihtoehtoa ei saa hylätä etukäteen vaan tärkeintä on palvelujen laatu tuotettuna sellaisilla kuluilla joihin meillä on varaa myös tulevaisuudessa. Toivottavasti voimme tuottaa suuren osan palveluista itsenäisesti tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yksityisiä palveluja ja kuntaliitoksia tulee kuitenkin voida harkita jos niillä saavutetaan selkeitä etuja. Rohkeasti ruovesiläisten tulevaisuuden puolesta Kärkelä Irja asiakasneuvoja 61-vuotias asiakasneuvoja Väärinmajasta Olethan kanssani samaa mieltä seuraavista asioista tulee pitää huolta: Seuraavan vaalikauden tärkeitä asioita: kunnan talouden tasapainoon saattaminen aktiivinen elinkeinopolitiikka lähipalveluiden säilyttäminen vauvasta vaariin, erityisesti lääkäripalvelut saatava kuntoon Ruoveden kannalta parhaan ratkaisun löytyminen kuntauudistuksessa vakituisen asumisen uudisrakentamisen salliminen koko kunnassa, myös haja-asutusalueella tulevaisuudessakin. Nykyiset luottamustoimeni, kunta: kunnanvaltuuston jäsen kunnanhallituksen jäsen teknisen lautakunnan jäsen maaseutu- ja elinkeinojaoston jäsen seurakunta: kirkkovaltuuston jäsen kirkkoneuvoston jäsen Muista KYMPPI, kun äänestät! Lammi Pirkko eläkeläinen 12 Olen 65-vuotias eläkkellä oleva maatalon emäntä/lastenhoitaja. Meillä on mieheni Erkin kanssa 3 tytärtä ja 2 lapsenlasta. Lautamiehena olen toiminut vuodesta 2001 ja olen myös vaalilautakunnassa. Harrastuksina minulla on käsityöt, lukeminen, matkustelu, marjastus/sienestys, kuntosali ja jooga. 15 Lohipuro Timo vaihtotyönjohtaja Ruoveden Kokoomus ry:n puheenjohtaja Kokoomuksen piirihallituksen varajäsen Ruoveden Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Reserviläisten piirihallituksen jäsen Vapaa-ajan lautakunnan jäsen sekä teknisen lautakunnan varajäsen Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Harrastan ammuntaa, moottoripyöräilyä, vanhoja autoja sekä historian tutkimista. Työskentelen vaihtotyönjohtajana Vilppulan rautatieasemalla. Asun vaimoni, nuorimman lapsen ja koiran kanssa kirkonkylällä. Mielestäni kuntapolitiikassa tarvitaan henkilöitä, joilla on selkeä päämäärä. Valtuutetun tehtävä on toimia kuntalaisten äänenä hallinnon elimissä. Päätöksenteossa tarvitaan sovittelevaista luonnetta ja kykyä asettua toisten ihmisten asemaan. Päätöksenteko on aina kaikkia osapuolia tyydyttävän kompromissin etsimistä. Minulla on nämä ominaisuudet. Katso lisää yhdistyksemme kotisivuilta: Manninen Piritta asiakasneuvoja Ikä: Perhe: Koulutus: Harrastukset: v Aviomies ja 3 lasta (12-, 8- ja 5-v) Merkonomi Lukeminen, hiihto, lenkkeily Luottamustoimet: Vapaa-aikalautakunnan jäsen, Alakoulun johtokunnan jäsen Lukion säilyttäminen takaa myös perusopetuksen hyvän tason. Elinkeinoelämän elävöittäminen elävöittää myös koko kuntaa. Lapsiperheiden hyvinvointi luo pohjan tulevaisuudelle. Ruovedelle vähintään yksi virkalääkäri Marttila Virve psykiatrinen sairaanhoitaja Jos olet kuluneina vuosina jurputtanut kunnan asioista tai niiden hoidosta, kannattaisiko antaa uudelle ehdokkaalle mahdollisuus? Nyt valtuustoon on tarjolla kunnallispolitiikassa uusi ehdokas, muutoin kyllä varsin reipas ja rohkea. En voi luvata, että kaikki asiat laitetaan kuntoon jos läpi pääsen, mutta sen voin luvata, että parhaani teen: otan selvää, kysyn jos en tiedä, enkä arvaile. Olen toiminut Ruoveden kunnassa terveydenhuollon palveluksessa kahdeksan vuotta. Olen nähnyt ja kokenut nykyisen kalliiksi käyneen tilaaja-tuottajamallin ongelmat. Virtain kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeintä onkin juuri saada kunnanvaltuustoon terveydenhuollon ammattilaisia, jotta kunnalla on mahdollisuus valvoa, että se saa sitä mitä se tilaa, ja tähän tarvitaan terveydenhuoltoalan asiantuntijuutta. Terveydenhuollon osuus on kunnan budjetista niin suuri, että kuntalaisten rahoille täytyy saada muutakin vastinetta kun kalliin hallitokoneiston pyöritystä. Kaikki tarvitsevat hoitoa ja hyvä hoito kuuluu kaikille.

6 6 Maunu Tuomas talonrakentaja 16 Yhteiskunnan Maunu Tuomas Santeri Heikinpoika Puhelin: Ikä 24 v Koulutus: Ylioppilas, Talonrakentaja koulutus Ammatti: Talonrakentaja Luottamustehtävät: Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuusto Moisio Antti 17 Olen Antti Moisio, kolmekymmentäviisivuotias Muroleesta. Perheeseeni kuuluu vaimo Riikka ja kolme lasta, Akseli 8, Emilia 6 ja Iiris 3. Harrastan kulttuuria, kuntoliikuntaa, kotitöitä ja vanhoja asioita. Näissä vaaleissa valitaan kunnanvaltuusto ehkä kunnan historian vaikeimmalle kaudelle. Edessä on vaikeita päätöksiä, paino sanalla päätöksiä. On pystyttävä tekemään ratkaisuja ja ymmärrettävä kokonaisuuksia. Ammatissani olen oppinut, että elämään on suhtauduttava realistisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kokonaisuuksien hallinta on osa maatalouden sekatyömiehen selviytymiskeinoja. Kokemukseni on kuntamme käytettävissä. Ruovesi tarvitsee nyt päätöksentekijöitä, ei valittajia eikä perässähiihtäjiä. 18 Sillanpää Juhani everstiluutnantti evp., liikuntaneuvos Everstiluutnantti evp, Liikuntaneuvos Ikä: 66 v 19 Uskon ja luotan Ruoveden tulevaisuuteen. Yhteistyö Virtain kanssa tuo säästöjä ja antaa mahdollisuuksia kehittää kunnan palveluja ja ehkä alentaa verotustakin. Ruovedellä olen asunut vuodesta 1999 alkaen. Täällä on ollut mukava asua, sillä käyn mielelläni poimimassa marjoja, keräämässä sieniä, kalastamassa ja näin syksyisin käyn hirvimetsällä mukavassa porukassa. Ruovesi on ihanteellinen paikka asua ja elää. Täällä ovat kaikki peruspalvelut kunnossa. Tänne muutettuamme pystyin tulemaan mukaan myös kunnalliseen toimintaan, sillä aiemmin upseerin virassa ollessani en voinut olla minkään puolueen jäsen. Perheeseen kuuluu vaimo Helena, insinööriksi opiskeleva Antti ja USA:ssa stipendiaattina oleva tytär Heidi. Taloa vahtii vielä belkkari paimenkoira. Linjauksia: Lukion säilyttäminen ja kehittäminen kaksoistutkinnon mahdollistavaksi Pidän tärkeänä sitä, että asioihin perehdytään perusteellisesti ja ratkaisut tehdään kunnan edun kannalta parhaiten. Yhteistyö eri ryhmien välillä antaa hyvän pohjan asioita ratkaistaessa. Tavoitteena on Ruoveden säilyttäminen itsenäisenä yhteistyöllä naapureiden kanssa Luottamustoimet kunta: - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja - ympäristölautakunnan jäsen - kunnanvaltuuston jäsen Seurakunnan luottamustoimet: - kirkkovaltuuston jäsen ja sen varapuheenjohtaja Muut luottamustoimet: - valtakunnallisen Riistaneuvoston jäsen - ampumaurheiluliiton Liittovaltuuston jäsen - Ruoveden kansalliset seniorit, varapuheenjohtaja - Ruoveden Metsästysseuran puheenjohtaja - Ruoveden Riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja - Ruoveden Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Lisätietoa löytyy sivuilta Arvot, valinnat ja teot takaisin kunniaan taloudellista ahdinkoa seuraa nopeasti arvojen ja asenteiden nouseminen päätöksenteon ytimeen ja ristiriitojen korostuminen. Kumpi on tärkeämpää, terveydenhuolto vai koulutus? Tai onko tärkeämpää panostaa yrittäjyyteen vai pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen? Lopputuloksena on helposti se, että leikataan kaikista kuuluisalla juustohöylällä. Ei uskalleta tehdä aitoja arvovalintoja ja miettiä, mikä on todella tärkeätä Suomelle ja kotiseudulle. Tämä ristiriita näkyy voimakkaasti nykyisessä valtakunnanpolitiikassa. Hallituksessa puhutaan samanaikaisesti kasvupolitiikasta ja aitojen työpaikkojen luomisesta ollaan niin sanotusti työlinjalla. Lähes kaikki puolueet kertovat äänestäjilleen, että ainoastaan työn kautta pystytään turvaamaan hyvinvointiyhteiskunta. Teot ja puheet ovat kuitenkin olleet voimakkaasti ristiriidassa. Toki kasvutoimenpiteitä on pyritty myös luomaan. Yritysten tutkimus- ja kehitysvähennykset, kaksinkertainen poisto-oikeus ja pääomasijoittamisen verohelpotukset ovat olleet paljon esillä. Mutta kuten yksi merkittävä perheyrittäjä sanoi, pienet kasvutoimet peittyvät kiristysten alle moninkertaisesti. Vai mitä sanotte työn verotuksen, arvonlisäverotuksen ja perintöverotuksen korotuksista. Sama arvokeskustelu käydään kunnallisvaalien jälkeen myös paikallistasolla. Uskalletaanko kunnolla lähteä perkaamaan sitä, mitkä ovat kuntien tärkeitä tehtäviä ja mitkä voisimme jättää vähemmälle. Toki tätä perkausta täytyy edeltää se, että valtio vähentää radikaalista kuntien yksityiskohtaista ohjausta ja kansanedustajat eivät tehtaile kaikkea kivaa lakiuudistusta, jotka sitten kuntalaiset maksavat. Aina voi kuitenkin asioita tehdä paremmin ja löytää uusia ratkaisumalleja. Itse pyrkisin nyt karsimaan kunnallisen byrokratian todella minimiin ja keskittymään panostuksiin ja uusiin ideoihin sekä koulutuksessa että terveydenhuollossa. Kyllähän ihmisten perustarpeisiin liittyy mahdollisuus pysyä terveenä mahdollisimman pitkään ja halu oppia uutta ja sitä kautta myös menestyä elämässä. Kun perusasiat yhteiskunnassa ovat kunnossa, on paljon helpompi ponnistaa onnelliseen elämään, joka ei ainakaan vielä ole yhteiskunnan vaan yksilön vastuulla. Harri Jaskari kansanedustaja, kok Pirkanmaa Nieminen Usko yrittäjä Olen Usko Nieminen, syntynyt Ruovedellä ja olen toiminut kiinteistöhuollon yrittäjänä vuodesta 2003 alkaen. Olen toista kautta kunnanvaltuustossa. Toimin seuraavissa luottamustehtävissä: vapaa-ajan lautakunnan jäsen, maanmittaustoimituksissa uskottuna miehenä ja teknisen 20 lautakunnan varajäsen. Toimin myös Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuustossa toista kautta. Mottoni on, että säilytetään Ruovesi itsenäisenä! Valtonen-Heikkilä Päivi erityisluokanopettaja, KM 21 Ikä 44 v Stenbacka Jaana lastenhoitaja Olen 46-vuotias avoliitossa neljän tytön (-90, -91, -95 ja -97)äiti Pihlajalahdelta. Olen valmistunut 1988 kodinhoitajaksi. Ruovedelle ole muuttanut 1987 Vantaalta. Ruoveden kunnalle olen tullut töihin v perhepäivähoitajaksi, mutta nyt työpisteeni on Kirkonkylän päiväkodilla lastenhoitajana viihdyn työssäni. Lemmikkeinä on kaksi koiraa (joskus kolmantena myös yhden tyttöni koira) ja kolme kissaa. Olen ollut 4H-aikuisohjaajana aikanaan monia vuosia ja hallituksessa istuin myös. Merikanto-opisto Ruoveden musiikkioppilaiden tuki ry:ssä toimin puheenjohtajana. Kuulun myös Yhteiskoulun johtokuntaan sekä olen vapaa-ajanlautakunnan varajäsen. Nautin täällä maalla asumisesta! Lapsiperheitä pitäisi houkuttaa, hoksata visio, joka koukuttaa. Vanhuksista pidettäisiin hyvää huolta, palkattava lääkäri, joka tutkii: suuta ja suolta. Koulutus jeesaa nuorisosakkia, joka keväällä sovittaa päähänsä lakkia. Laivarannassa rento on meininki, kesäasukkaita uneen heijaa maininki. Kulttuuria ja musiikkia Ruovesi soi, Helvetissä luontokin karkeloi. Muuta Ruovedelle jo ensi kesänä, Iske firma pystyyn, vaikka etänä!

7 7 Ruoveden Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaat Häkli Arja yrittäjä Härkönen Mervi sairaanhoitaja (AMK) Ikkala Timo Kallionen Antti, sit. nuorisokodin ohjaaja Kivi Marko paloesimies Kiviranta Piia koulunkäyntiavustaja Kontuniemi Jali linja-autonkuljettaja, maatalousyrittäjä Korppoo Matti Kärkelä Irja asiakasneuvoja Lahtinen Janne tekn. yo Lammi Pirkko eläkeläinen Lohipuro Timo vaihtotyönjohtaja Manninen Piritta asiakasneuvoja Marttila Virve psykiatrinen sairaanhoitaja Maunu Tuomas talonrakentaja Moisio Antti Nieminen Usko yrittäjä Sillanpää Juhani everstiluutnantti evp., liikuntaneuvos Stenbacka Jaana lastenhoitaja Valtonen-Heikkilä Päivi opettaja, KM

8 8 Merkillisen reilu! AUTOTARVIKKEET, -VARAOSAT JA TYÖKALUT TRAKTORIN VARAOSAT TOIMITUSMYYNTINÄ I~nYZc evakzajc Ijijhij/ lll#wjhbvcc^#ä IVhd``VVi i^avjhwjhh^i &+"+% ]Zc\ZaaZ ^abvhid^ci^ lx k^yzd$yky$xy$ik `V]k^c`Z^i^c e ni~gn]b~i VbbVii^iV^id^hZi `ja_ziiv_vi Ej]# %( )-+ ),%%?dzchjjci^z *! GjdkZh^ bnnci^5wjhbvcc^#ä SORATOIMITUKSET MAANRAKENNUSTYÖT Usko Nieminen Sahakoneita ja -laitteita Renholmen Ab Suomen myynti Sähkömoottoreita ja vaihteistoja Joensuuntie RUOVESI ML LOIJA OY KULJETUSLIIKE AMMINEN OY Puh Poukantie 75, Ruovesi.GSM h!!m!ch!mmamfm P 2 Fabp(h!!m!ch!mmamFm P on täysin valtuuksin toimiva Toyota-merkkihuolto. Ammattitaitoinen Toyota-koulutettu henkilöstömme tarjoaa käyttöösi korkeatasoiset huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esimerkiksi t LBJLLJ LPSKBVTQBMWFMVU t NÊÊSÊBJLBJTIVPMMPU t UVVMJMBTJO LJWFOJTLFNÊLPSKBVLTFU t JMNBTUPJOUJMBJUUFFO IVPMUP t TJKBJTBVUPQBMWFMV t SFOHBTNZZOUJ t LBJLLJ SFOHBTUZÚU t BMLVQFSÊJTFU 5PZPUB WBSBPTBU Teollisuustie 1, RUOVESI Puh. (03) Palvelemme ma pe klo 8 17 HINAUSPALVELU cpmfdfamp P ASIANTUNTIJA EROTTUU AINA Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina. Asioidessasi DekkPartner-myymälässä sinua palvelee asiantuntija, joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet. Teemu Turkulainen p Päävastuualueena: matkapuhelimet, tietokoneet ja navigointilaitteet ASIANTUNTIJA EROTTUU AINA Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina. Asioidessasi DekkPartner-myymälässä sinua palvelee asiantuntija, joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet. Teollisuustie 1, Ruovesi Rengaspalvelut Lamminen Oy , Arkisin 8-17 Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy SUORITAMME AMMATTITAIDOLLA: 2!!m!cFmm Ù 2 afcc!`: p!` b! h d! paha c F 2 F a Ùc dbf c F 2 aa pd! pb! d!!!!c a: bê Fa=Fm c dbf 2!cFmm Fm z c Ù cpmffdda F a 2 pc dbf c F KONETYÖT JA KULJETUKSET VUODESTA 1958 Puh Vähäkangasjärventie 3 VILPPULA 2!hhF FmF Va!z!9 c!mmp : ca :!mv! : hf Ê Ê^ FF 2! bp!hhf mh c! z!d Fd a! FcÊ paha!hhf FmF Va!^!cF!! ^ F ÊM!c FampmFm «T««TTs Fcc! FampmFm «Q««G s cpmfdfamp(z^zpam P Julkaisija: Ruoveden Kokoomus ry Painos: 2500 kpl Päätoimittaja: Timo Lohipuro Toimituskunta: Timo Lohipuro, Timo Ikkala, Juhani Sillanpää, Marko Kivi Kuvat: Kokoomuksen arkistot Taitto: M-Print Oy, Vilppula Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki, 2012 Tämän lehden kuvat ja kirjoitukset on maksanut Ruoveden Kokoomus ry

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012 Kuntavaalit 2012 Välittämistä ei voi ulkoistaa Keskiviikkona 17.10 klo 9.30 torilla LIHAKEITTOTARJOILU 500:lle ensimmäiselle. Ehdokkaat esittelyssä. Korva-kahvila myös avoinna. Tervetuloa! Tässä lehdessä

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN Lokakuun kuntavaalit antavat suuntaa kuntiemme kehittämiselle. Kokoomuksella on kuntavaaleissa

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Matti Tulla. Turvallista elämää! Matin virallinen vaalilehti II. www.tulla.fi. Ympäristöyrittäjä Eduskuntavaaliehdokas

Matti Tulla. Turvallista elämää! Matin virallinen vaalilehti II. www.tulla.fi. Ympäristöyrittäjä Eduskuntavaaliehdokas Ympäristöyrittäjä Eduskuntavaaliehdokas Matti Tulla Matin virallinen vaalilehti II Turvallista elämää! 78 Eduskuntavaalit 17.4.2011 Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011 Katso Matin vaaliteemat lehden sivulta 8!

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5.

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5. 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Toukokuu 1/2014 Tässä lehdessä muun muassa: Sote-uudistus: asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon monipuolisuus turvattava sivu 8 Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi.

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2012 valintojen aika Vaarallinen risteys sivu 2 On nähtävä lähelle ja samalla katsottava kauas sivu 10 Terveysaseman uusi malli sivu 12 HARJU

Lisätiedot

Lakeuden tähden. Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä. on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9

Lakeuden tähden. Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä. on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9 Lakeuden tähden Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9 60 2 Lakeuden tähden Anne eduskuntaan Lukijalle Vaalityö on nyt juuri kuumimmillaan.

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2008 Kokoomuksen työmaakokous Tampereella sivu 3 Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 Ku n n a ll ll iisva a ll ii

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10.

Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10. Ennakkoäänestys 17. 23.10. Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

Lisätiedot

Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut

Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut VALMIINA PALVELUKSEEN. Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut Löy dä o m a e h d o k k a a s i ( 5 8-8 8 ) k e s k i a u k e a m a lta ä ä n e

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään

vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vapaan Merikosken kuohuja ihailemassa. Kuva: Arto Havana Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään pääsin. Virpi Puumalainen, kunnallisvaaliehdokas

Lisätiedot