Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut."

Transkriptio

1 Ruoveden Kokoomus ry:n julkaisu lokakuu 2012 IK Itella Posti Oy Suomi-uudistus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi hyvinvointiyhteiskuntamme leikkaamisen ja supistamisen tielle vai uudistammeko Suomea. Kokoomuksen mielestä ainoa oikea tie on uudistamisen tie. Nyt jos koskaan tarvitaan Suomen uudistajia. Vain uudistamalla takaamme hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaat peruspalvelut niin hyvinvointi-suomen rakentaneelle sukupolvelle kuin tämän päivän lapsille ja nuorillekin. Ikääntyminen muovaa Suomea tulevina vuosina rajulla kädellä ja velvoittaa meitä uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaamme kestämään uuden tilanteen. Haasteet ovat kovia, mutta ratkaisujakin on. Suomessa on nyt noin 50 eläkeikäistä ja lasta sataa työikäistä kohti. Viidentoista vuoden päästä meillä on noin 75 eläkeläistä ja lasta työikäistä kohden. On hieno asia, että elämme terveenä entistä pidempään. On myös selvää, että työuransa jo tehneet ansaitsevat kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut. Samalla kuitenkin on tosiasia, että kun parinkymmenen vuoden päästä Suomessa on puoli miljoonaa ikä-ihmistä nykyistä enemmän kasvaa palveluiden ja hoivan tarve valtavasti. Perusterveydenhuollon palveluiden tarve puolitoistakertaistuu ja vanhuspalveluiden tarve jopa kaksinkertaistuu. Samaan aikaan verotulot vähenevät monissa kunnissa. Kun eläke on tyypillisesti noin 60 prosenttia palkasta, maksetaan siitä myös vähemmän veroja. Kasvavan palvelutarpeen ja hupenevien tulojen myötä monessa kunnassa palvelut eivät ole kestävällä pohjalla. Jos jatkamme entiseen tapaan, edessä on hyvinvointiyhteiskunnan vääjäämätön rapautuminen. Jos kunnan kassa tyhjentyy ja lainamäärä sekä veroäyri ovat maksimissa, jäljelle jäävät vain leikkaukset ja säästöt. Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä. Meillä on vielä aikaa uudistaa rakenteita ja toimintatapoja. Haaste on suuri, mutta sen edessä ei pidä lamaantua vaan sisuuntua. Tarvitsemme Suomi-uudistuksen, joka vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaamme kestämään tulevien vuosikymmenien koitokset. Uudistetaan kuntia niin, että ne ovat vahvempia, turvallisempia ja elinvoimaisempia. Kehitetään tapoja tuottaa palveluja niin, että saamme samalla rahalla nykyistä parempaa. Kannustetaan yrittäjyyttä, jota kautta saadaan luotua uusia työpaikkoja. Parannetaan työelämää niin, että jaksamme ja saamme tehdä töitä hiukan nykyistä pidempään. Suomi-uudistuksen aika on nyt. Meillä on oltava rohkeutta tehdä uudistukset nyt, kun päätökset ovat vielä omissa käsissämme. Tarvitsemme kunnanvaltuustoihin eteenpäin katsovia, tavallisia suomalaisia, jotka uskaltavat uudistaa Suomea. Tarvitsemme sairaanhoitajia, jotka osaavat uudistaa terveyspalveluita. Tarvitsemme yrittäjiä, jotka osaavat parantaa paikallisten yrittäjien toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tarvitsemme ikäihmisiä, jotka tietävät, minkälaisia palveluita senioriväestö tarvitsee. Tarvitsemme opiskelijoita, jotka voivat kertoa, miten osaamiseen voidaan parhaiten panostaa. Olennaisinta on positiivinen, ennakkoluuloton ja eteenpäin katsova asenne. Peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Jyrki Katainen Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri

2 2 Jännitys tiivistyy Elämme jännittäviä aikoja. Taas on käsillä se hetki, jolloin valitaan uudet kuntapäättäjät seuraavalle nelivuotiskaudelle. Päättymässä oleva valtuustokausi on ollut Ruoveden Kokoomukselle merkittävä, sillä puolue voitti vaalit, ja ryhmämme vahvistui entisestään kahden valtuutetun liityttyä siihen kesken kauden. Kahdeksan valtuutetun voimin on ollut mahdollista toteuttaa vastuullista ja realistista kokoomuspolitiikkaa kunnassamme. Näissäkin vaaleissa listamme on suurin, eli ehdokkaita on peräti 20. Listallamme on ehdokkaita eri ammattialoilta ja ikäryhmistä, sekä naisia että miehiä. Lähes kaikki kyläkunnatkin ovat edustettui- na. Tavoitteenamme on että listallamme on jokaiselle kuntalaiselle sopiva ehdokas. Käsittelimme paikallisyhdistyksen hallituksessa neljä vuotta sitten laadittua vaaliohjelmaa, ja totesimme useiden asioiden olevan edelleen ajankohtaisia. Monta asiaa on myös hoidettu. Oli mukava huomata ohjelman toimineen myös käytännössä. Kuntamme resurssit ovat kuitenkin rajalliset, ja liikkumavaramme on edelleen kaventunut viimeisen parin vuoden aikana. Tuleva valtuustokausi on huomattavasti vaativampi kuin aikaisemmat. Olen useaan otteeseen maininnut sen olevan ehkä haastavin koko kuntamme historiassa. Tällä kaudella tehdään päätökset Ruoveden ja ruovesiläisten tulevaisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden taso sekä mahdolliset kuntaliitokset herättävät väistämättä suuria tunteita, eikä järkiperusteille aina ole tilaa. Terveydenhuollon osalta meillä on kokemuksia yhteistyöstä Mänttä- Vilppulan kanssa, mikä ei sitten sujunutkaan moitteettomasti. Nyt olemme aloittamassa yhteistyötä Virtain kanssa, ja siltä odotetaankin paljon. Uskon, että virtolaisilla on todellinen halu hoitaa asiat hyvin terveydenhuollon saralla; onhan toimiva terveyskeskus ollut heidän ylpeydenaiheensa jo pitkään. Tosiasioiden tunnustaminen on kuitenkin suurta viisautta. Paljon keskusteltu huoltosuhde kääntyy koko ajan meille epäedullisempaan suuntaan. Jossain vaiheessa tulee raja, jonka jälkeen sitä ei enää saada kääntymään. Huoltosuhteella ilmiönä on itseään ruokkiva vaikutus. Kyse on kuin liian suuresta velasta, jonka hoitokulut nousevat niin suuriksi, että kaikista ponnisteluista huolimatta rahat eivät riitä. Tänä päivänä ollaan valmiita muuttamaan parempien palveluiden ja halvempien elinkustannusten perässä paikkakunnalta toiselle. Tehokkain ratkaisu kuntamme ongelmiin on uusien työpaikkojen luominen. Työn perässä kuntiin muuttaa lapsiperheitä, jotka kaipaavat eri palveluita ja siten luovat niille tarpeen. Monesti kuulee muisteltavan aikoja, jolloin Ruovedellä oli eri alojen liikkeitä. Joka kylässä oli sekä kauppa että koulu. Aivan varmasti näin olisi vieläkin, mikäli alueella olisi riittävästi asukkaita. Kukaan ei kuitenkaan muuta paikkakunnalle, jos työtä ei ole tarjolla. Kunnassamme harjoitettu teollisuushallipolitiikka on ollut hyväksi havaittu toimintamalli. Toki kunnan rakentamissa halleissa yrittäjät ovat vaihtuneet, mutta tyhjänä nämä tilat eivät juurikaan ole olleet. Kaupunkialueilla toimitilojen vuokrat ja omien tilojen rakentamiskustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin maaseutukylissä. Ammattitaitoista työvoimaa ei pienillä paikkakunnilla kuitenkaan ole rajattomasti tarjolla. Pienten ja keskisuurten yritysten saaminen Ruovedelle on ensiarvoisen tärkeää. Näistä yrityksistä kasvaa tulevaisuudessa ikkunatehtaan kaltaisia menestystarinoita. Tulevaisuus ei ehkä näytä kovin valoisalta, mutta meillä ei silti ole syytä vaipua epätoivoon. Pessimismi ja muutosvastaisuus ei kuulu vastuulliseen politiikkaan. Äänestämällä Kokoomusta olet luomassa edellytyksiä paremmalle huomiselle. Timo Lohipuro Ruoveden Kokoomus ry puheenjohtaja Ruoveden kokoomus ry Vaaliohjelma 2012 Ruoveden kokoomus kunnan johtava kehittämispuolue Sosiaaliturva, terveydenhoito ja vanhukset Vuoden vaihteen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää kunnassamme Virtain kaupunki. Näin turvaamme ja kehitämme palveluita ja tavoitteenamme on myös palvelusopimuksen toteutumisen seurannan tehostaminen. Tavoitteena on myös panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja kuntoutukseen. Pyrkimyksenä on, että meillä työskentelee jatkossakin työhönsä sitoutunut, ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, jonka työhyvinvoinnista tulee kunnan huolehtia. Kaikille ikäihmisille turvataan turvallinen ja arvokas vanhuus, ja kaikessa päätöksenteossa huomioidaan myös vanhusnäkökulma. Turvataan kotihoidon mahdollistaminen mahdollisimman pitkään niille, jotka sitä haluavat. Vanhusten yksinäisyyden torjuntaan lisää voimavaroja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sivistystoimi Sivistystoimi ylläpitää laadukasta perusopetusta ja kehittää yhteiskoulua. Yksi tärkeimpiä asioita on lukion säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja avoimen yliopiston kanssa. Kunnan tulee tukea monipuolista kulttuuritarjontaa ja kehittää sitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Myös elinikäisen oppimisen turvaaminen on arvokas asia väestön ikääntyessä. Elinkeinopolitiikka Kunnan tulee luoda edellytykset teollisuudelle sekä uudelle yritystoiminnalle. Peruselinkeinoja ja lähiruokatuotantoa tulee edistää, niin kuin myös luontoja vapaa-ajan matkailua. Kaavoitus Liikennejärjestelyjä pitää kehittää ja turvallisuutta edelleen parantaa kevyenliikenteen väyliä rakentamalla. Kirkonkylän keskustaa pitää kehittää ja maisemoida, sekä huolehtia kulttuurimaisemasta. Laivarannan alue tulee kehittää matkailijoiden käyntikortiksi. Kautun alueen kunnallistekniikka rakennetaan suunnitellusti tulevalla valtuustokaudella ja rantaosayleiskaava ja Vuolleniemen kaava Visuvedellä tulee loppuunsaattaa mahdollisimman pian, ja rantaosayleiskaavassa pitää huomioida myös ympärivuotinen asumismahdollisuus. Kunnan toimesta pitää pyrkiä liikuntaesteettömyyteen mm. hammashoitolan kohdalla. Hallinto Päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten vuorovaikutusta lisätään ja kuntalaisille järjestetään kyselyilta sekä keväällä että syksyllä esim. opiston toimesta Kestävä kehitys Vesihuolto turvataan mahdollisimman pitkälle koko kunnan alueella, myös pohjavesivaroja suojeleminen tulee ottaa huomioon päätöksenteossa ja jätehuoltoa kehittää. Valokuidun mahdollinen hankkiminen myös haja-asutusalueille tulee kysymykseen kunnallistekniikkaa rakentaessa. Kunnassa olevien luontoarvojen säilyttäminen turvataan ja huomioidaan erilaisissa suunnitelmissa. Perhe ja nuoriso Kunta ylläpitää joustavia ja monipuolisia päivähoitopalveluita. Ala-asteen lakisääteistä iltapäivätoimintaa tulee kehittää, varsinkin tilojen osalta. Lapsiperheiden tarpeita ja toiveita tulee aidosti kuunnella. Etsivä nuorisotyötoiminta pitää vakiinnuttaa, sekä nuorisovaltuuston roolia vahvistaa. Kaikenlaista harrastustoimintaa pitää ylläpitää ja edistää.

3 3 Arvoisa Ilvesviestin lukija! Olemme taas siinä vaiheessa vaalikautta, että Ruoveden Kokoomuksen vaalijulkaisu Ilvesviesti on tavoittanut jokaisen talouden Ruovedellä. Kunnallinen päätöksenteko on todella suuressa murroksessa ja valtion taholta tulevat ohjeet ja määräykset koskettavat kaikkia kaupunkeja ja kuntia eikä pelkästään meitä pieniä maalaiskuntia. Kulunut valtuustokausi on ollut Ruoveden kannalta todella vaikea. Tässä muutamia asioita, jotka ovat eniten ottaneet aikaa ja panoksia kunnan päätöksenteossa. Vuoden 2008 syksyllä tehtiin paras hankkeeseen liittyen yksimielisesti päätös perustaa YPEK, joka hoitaa sos. ja terveyspalvelut. Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri hoitaa lääkäripalvelut, mutta pettymys on ollut, kun eivät ole koko aikana pystyneet sitä kunnolla hoitamaan. Nyt Virtain kanssa tehdyllä sopimuksella, jossa isäntäkuntana on Virrat hoitaa Ruoveden kaikki sote palvelut uskomme, että asiat hoituvat. Neuvottelut ja valmistautuminen ovat sujuneet hyvin. Yhteiseksi käytännön päätöksentekijäksi luottamushenkilötasolla tulee 9 jäseninen lautakunta johon Ruovedeltä tulee 4 jäsentä. Näissä muutoksissa tulee aina kustannuksia, kun potilastietojärjestelmät muuttuvat ja ohjelmistoyhtiöt ottavat oman osuutensa. Ihmetellä täytyy, kun ei koko maahan ole luotu ohjelmistojärjestelmää, joka keskustelee keskenään menet lääkäriin tai sairaalaan Hangossa tai Utsjoella. Nyt vasta ministeriö on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota. Näitä ylimääräisiä kustannuksia on tullut monella muulla paikkakunnalla näissä palvelujen muutoksissa. Elinkeinopuolella valitettavaa oli että, Visuvesi Oy ajautui ensinnä yrityssaneeraukseen ja sittemmin konkurssiin. Lähes 200 työpaikkaa loppui ja historian lehti kääntyi, kun 7 vientisahan pitäjästä viimeinenkin saha pysähtyi. Yrityssaneeraus vaiheessa kunta oli vahvasti mukana suunnitelmissa ja päätöksissä, että koneiden uusimisen jälkeen toiminta Visuvedellä olisi jatkunut, mutta kunnallisen demokratian nimissä valituksen kautta se kortti jäi katsomatta. Sastamalassa faneria taas tehdään ja Lapuan sahalla puuta sahataan. Onneksi paikkakunnan yrittäjä on saanut uutta toimintaa hyvin alkuun Visuvedellä ja laboratoriokalusteita mene taas maailman markkinoille. Elinkeino puolella meidän täytyy olla paljon aktiivisimpia kuin Tampere ja sen ympäristökunnat, jotta saamme yrityksiä ja työpaikkoja tänne. Hyviä teollisuus tontteja meillä on ja on yksi halli jäämässä tyhjäksi, kun Virmet on muuttamassa kotipaikkakunnalleen Virroille. Toivottavasti saamme nopeasti halliin uuden toimijan. Kaikesta huolimatta Ruovesi on työpaikkaomavaraisuudessa ja työllisyystilastoissa Pirkanmaan parhaita. Pieniä 1 2 hengen yrityksiä perustetaan jatkuvasti ja se on hyvä asia samoin maatalouden sivuelinkeinoksi muodostuu erilaista yritystoimintaa. Kokoomuksen politiikkaan on kuulunut ja tulevaisuudessakin kuuluu myönteinen suhtautuminen yrittämiseen, sitä kautta saamme lisää työpaikkoja ja veronmaksajia kuntaan. Kaava-asiat ovat olleet vahvasti mukana päätöksenteossa. Kautun alueen tonttimarkkinointi on käynnissä ja muutamia on jo varattu ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa tänä syksynä. Meillä ei tarvitse arpomalla myydä tontteja vaan sen saa, joka haluaa ostaa ja vielä on valinnan varaa. Rantaosa yleiskaava saadaan toivottavasti ensitalven aikana valmiiksi ja rantarakentamisen lupakäytäntö saadaan normaaliin järjestykseen. Toivottavasti ELYkeskus kaavan hyväksyessään ymmärtää, että rannat ovat meille rikkaus ja voimavara, joka tuo monella tavalla työtä ja toimeentuloa tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto varmaankin on tästä asiasta samaa mieltä. Rantakaavan tekemisen on maksanut kunta, mutta kaavan valmistuttua on mahdollisuus periä puolet kaavoituskuluista maanomistajalta. Joka haluaa maalla asua niin Ruovesi on rauhallinen ja viihtyisä paikkakunta. Täällä on hyvät harrastusmahdollisuudet niin lapsille kuin ikäihmisille. Yhtenä tukipylväänä vanhustenhoidossa on Honkalakoti ry ja saumaton yhteistyö kunnan kanssa jo vuosikymmenien ajan. Ruovesi on ikärakenteeltaan vanhusvoittoinen kunta ja täällä on aktiivisesti toimivia eläkeläisjärjestöjä. Yksi tällainen on Ruoveden Kansalliset Seniorit. Siellä on kuukausittain järjestettävät kokoontumiset ja niihin liittyvät esitelmät ja yhdessä keskustelut. On viikottaiset kuntosali jumpat ja retkiä kotimaahan ja ulkomaille. Teattereita ja konsertteja. Käydään tapaamassa yksinäisiä vanhuksia. Tämä on sitä kolmatta sektoria mitä nykyään tarvitaan. Samanlaista toimintaa on varmaankin muillakin eläkeläisjärjestöillä. Ruovedellä on pitkään toiminut vanhusneuvosto johon kuuluvat eläkeläisjärjestöjen edustajat ja kunnan edustajat ja siellä tuodaan esille ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Kuntarakenneasiat tulevat varmasti esille seuraavalla valtuustokaudella haluamme tai emme. Virtain kanssa tehtävä yhteistyö sote puolella voi johtaa syvempääkin yhteistyöhön jopa kuntaliitokseen, mutta tämä ei tuo ikärakenteeseen muutosta, eikä täytä valtiovallan tämän hetken kriteereitä niin toinen suunta on Muroleen naapuri Tampere tai Pihlajalahden naapuri Ylöjärvi,mutta tämänkin liitoksen kautta ollaan ehkä Tampereessa. Viime keväänä Ruoveden kunta vastasi ministeriölle, että olemme itsenäinen kunta ainakin v Tulevien kuntapäättäjien tehtävä on ratkaista olemmeko osa jotain isompaa vai olemmeko itsenäinen kunta. Nykyisten tietojen mukaan ellei v.2014 loppuun mennessä tehdä mitään päätöksiä niin valtiovalta asettaa selvitysmiehen tekemään kuntajakoselvitystä. Joka tapauksessa lähipalvelujen turvaaminen on ehdottoman tärkeää, että asuminen täällä maaseudulla voi jatkua ja maaseutu pysyy asuttuna. Timo Ikkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Arkikeinojakin tarvitaan Tarvitaan joku, joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat, sanoo nuori haastattelussa (HS 28.9).(teksti Kokoomus rp kotisivuilta) Tasavallan presidentti Niinistön asettama asiantuntijaryhmä julkaisi pari viikkoa sitten ihan tavallisia asioita eli arkikeinoja, joiden avulla voidaan tehdä lasten ja nuorten arjesta turvallisempaa. Työryhmä mietti muun muassa mitä voimme tehdä yhdessä, mihin voimme tarttua ja miten itse kukin voi auttaa. Työryhmän näkökulma on nimenomaan meissä itse kussakin, ei viranomaisissa. Esitykset saivat paljon myönteistä palautetta mutta myös kritiikkiä. Kritiikkiä tuli muun muassa siitä, ettei ryhmä ole huomioinut viranomaistoimia ja esittänyt resurssilisäyksiä. Joidenkin mielestä esitykset puuttuvat perheiden yksityisyyteen ja toisten mielestä työryhmän ehdotukset ovat liian tavallisia. Itse pidän asiantuntijaryhmän valitsemaa näkökulmaa ja ehdotuksia hyvinä. Samoin pidän ryhmän kokoonpanoa hyvänä. Ryhmässähän ovat edustettuna juuri he, jotka kädet kainaloita myöten tekevät syrjäytymisen vastaista työtä. Ja ryhmässä on myös heitä kaikkein tärkeimpiä eli nuoria. Eri ministeriöissä on meneillään kymmeniä viranomaistoimia, hankkeita ja projekteja syrjäytymisen ehkäisyyn ja siinä auttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hallituksen syrjäytymisen vastaisia toimenpiteitä poikkihallinnollisella ohjelmalla. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima ohjelma sisältää runsaat 30 eri ministeriöiden kärkihanketta. Lisäksi viime vuosina on tehty eri ministeriöissä lukuisia selvityksiä, ohjeita ja säädöksiä viranomaistoimien parantamiseksi. Yksi merkittävimmistä koko hallituksen yhteisistä hankkeista on nuorten yhteiskuntatakuuohjelma, joka käynnistyy ensi vuoden alussa. Sen avulla taataan jokaiselle alle 25- vuotiaalle nuorelle ja alle 30 -vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Muita merkittäviä syrjäytymistä ehkäiseviä tai syrjäytyneitä auttamaan pyrkiviä hankkeita ovat lasten-, nuorten- ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisohjelma osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma. Miksi ihmeessä siis presidentin asettamaan työryhmän esitys olisi pitänyt olla viranomaisille suunnattu ohjelma, joita on jo vaikka millä mitalla? Ja miksi ihmeessä työryhmän olisi pitänyt esittää resurssilisäyksiä? Kyllä me tiedämme mihin resursseja kunnissa tarvittaisiin enemmän: lastensuojelutyöhön, perheiden kotipalveluihin ja oppilashuoltoon. Ja vielä lisäksi: tämä ongelma ei ratkea pelkällä viranomaistoimilla vaan syrjäytymisen estämisessä ja siinä auttamisessa tarvitaan myös muita kuin viranomaisia. Helsinki Mission toiminnanjohtaja Olli Valtonen onkin mielestäni osuvasti sanonut syrjäytymisen vastaisesta taistelusta seuraavaa: Tarvitaan myös kansanliike. Tarvitaan siis minua ja sinua. Ja mitä tulee nuoren omaan kannustamiseen tai perheen ja lähimmäisen vastuun tukemiseen arkikeinoin, en pidä sitäkään huonona. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee kannustusta ja onnistumisen kokemuksia. Meillä kaikilla on vastuu ja sen antama oikeus auttaa. Paula Risikko sosiaali- ja terveysministeri

4 Häkli Arja yrittäjä 58 v, yrittäjä. Perhe avomies ja neljä aikuista lasta. Harrastaa metsästystä ja kalastusta ja viihtyy muutenkin luonnossa. 5 Kallionen Antti, sit. nuorisokodin ohjaaja Peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Olen kauniin vaimon puoliso ja neljän lapsen nelikymppinen perheenisä Kalelan maisemista Sammaliston takaa. Kunnallisvaaliehdokkaana olen ensimmäistä kertaa. Olen toiminut monissa yhteystyöprojekteissa Ruovedellä ja tutuksi ovat tulleet erialojen toimijat. Lähtökohtana minulla yhteen hiileen puhaltaminen ja ratkaisukeskeinen toiminta. Vanhoista virheistä voi oppia, mutta niitä on turha vatvoa. Katse on suunnattava tulevaisuuteen, kohti ihan normaalia tasapainoista elämää Ruovedellä. Minulla on monia ideoita paikkakunnan kehittämiseen, joita voisi jatkossa tarkastella. Esimerkkeinä voisin mainita: Luontomatkailun kehittäminen, varsinkin kesäaikaan matkailua voisi koordinoida vaikkapa yrittäjävetoisesti kirkonkylältä, jotta noin sadantuhannesta vuosittaisesta vierailijasta saataisiin parempi hyöty paikkakunnalle. Uusille paikkakunnalle tuleville yrittäjille tulee taata kilpailukykyinen vaihtoehto. Samalla olemassa olevia yrityksiä tulee tukea. Työpaikkojen synty tuo myös uusia asukkaita ja mahdollistaa kunnan selviämisen velvoitteistaan. Omakotitalon rakentajalle voisi tarjota rakennusajaksi tai enimmillän vuodeksi kunnan tyhjillään olevia vuokra-asuntoja puoleen hintaan. Paikkakunnalla syntyvän lapsen perheelle onnentonni jaettuna neljälle vuodelle. Vaaleissa viis, uurnille siis. Kiviranta Piia koulunkäyntiavustaja 7 Vuosia olen Ruovedellä asunut, lapsiani täällä kasvattanut. Miettinyt olen asioita monia: mm. miksei meillä ole lääkäreitä omia? Kylän raitilla kuulin juttuja: ei kaikilla ole lapsilleen hoitajia tuttuja. Ruovedellä hyvä asua ois, mutta paremminkin asiat olla vois. Tahtoisin Ruovettä eteenpäin luotsata ja siihen tarvitsen ääniä sata. Vaalipäivänä siis piirrä numero 7 paperiin omaan ja pudota se uurnaan somaan. Kansalaisvelvollisuus näin täytä ja kavereille hyvää mallia näytä Härkönen Mervi sairaanhoitaja (AMK) Olen 57- vuotias sairaanhoitaja. Olen kolmen tyttären äiti ja moninkertainen mummo. Lääkäritilanne on ollut kunnassamme ala-arvoinen jo pidemmän aikaa. Siihen olisi pitänyt puuttua kovalla kädellä heti alkuvaiheessa. Perään virkamiesten vastuunkantoa asioiden hoidossa. Muuttotappiota on ollut kauan. Elinkeinotointa tulisi kehittää ja tehdä mahdollisesti yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Vaatii kovaa työtä saada yrityksiä ja erilaista kuntaamme elävöittävää toimintaa tänne. Täytyisi pohtia tulevaisuuden tuomia tarpeita ja sitä, millaiseksi haluamme kuntamme kehittyvän. Kuntamme ikärakenne tuo koko ajan haasteita. Omaishoitoasioiden soisin jatkuvan myönteisellä tavalla. Monasti jo itsekin iäkkäät ja sairauksiensa kanssa painivat omaishoitajat tekevät raskasta työtä jaksamisensa äärirajoilla. Siinä säästyy kunnalta rahaa ja laitospaikkojen tarve vähenee. Hyvänä puolena se, että iäkkäät saavat asua mahdollisimman pitkään rakkaaksi käymässään kodissa. Tueksi tulee myös kotipalvelu. Lukion tilanne huolestuttaa. Kaikkien kannattaisi pohtia niitä keinoja ja tuoda ideoita sen säilyttämiseksi. Näen lukion todella tärkeänä osana kuntaamme. Toivotan kaikille mukavaa syksyn aikaa. Käykää äänestämässä, sillä tavoin saatte äänenne kuulumaan! Kehittämisen ja uudistamisen puolesta! Kivi Marko paloesimies 6 Ikä: 39 v Perhe: Avovaimo ja 3 lasta (12-, 9- ja 5-v) Koulutus: Yo, pelastajakurssi, lähihoitaja (ensihoito), alipäällystötutkinto Muuta: Reservin yliluutnantti Harrastukset: Jääkiekko, jääkiekkoerotuomari, VPK, jalkapallo ja kuntosali Luottamustoimet: Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, koulutuslautakunnan varapj., PSHP:n valtuuston jäsen, Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuuston jäsen, Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen aluehallituksen jäsen, Hämeen alueen valmennusvaliokunnan pj. ja työvaliokunnan jäs., Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n hallintoneuvoston varapj., RuoSkA ry:n puheenjohtaja Yhteistyötä naapurikuntien kanssa täytyy lisätä, jotta Ruovesi säilyisi itsenäisenä. Jos kuntaliitos tulee väistämättömäksi, on selvitettävä myös Tampereen ja Ylöjärven mahdollisuus. Kaikille ikäihmisille tulee tarjota turvallinen ja arvokas vanhuus. Kotihoitoon tulee satsata. Elinkeinopolitiikkaa tulee vahvistaa ja kehittää, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin vireä kunta ja työpaikkoja. Lukion säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja mahdollisesti avoimen yliopiston kanssa korostuu tulevalla valtuustokaudella. Keskustan aluetta tulee kehittää ja viihtyvyyttä parantaa kunnan taloudellinen tila huomioon ottaen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee tehdä panostuksia. kuntavaaliehdokkaamme/kivi-marko-mikael/ Ikkala Timo Kokemusta ja näkemystä. Huolenpitoa vauvasta vaariin. Olen ollut kunnallisissa luottamustehtävissä jo 1970 luvulta. Ensinnä lautakuntatasolla ja nyt neljäs kausi valtuutettuna. Viime kauden olin valtuuston puheenjohtaja ja tämän kauden kunnanhallituksen puheenjohtaja. Olen Ylä-Pirkanmaan seutuvaltuustossa ja maakuntavaltuustossa ja YPEK:n hallituksessa. Kunnallinen päätöksenteko on tullut tutuksi niin omassa kunnassa kuin seutu- ja maakuntatasolla. Harrastuksiini kuuluu yhdistystoiminta. Omankylän nuorisoseurassa ja maamiesseurassa olen ollut puheenjohtajana vuosikymmeniä ja Ruoveden Kokoomuksen puheenjohtajana olin 20 vuotta ja nyt varapuheenjohtaja. Lions toiminta on lähellä sydäntäni. Olen omanpaikkakunnan lisäksi ollut mukana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä aktiviteeteissa. Nuoruuden kulkuneuvo moottoripyörä on nyt tullut harrastuksena mukaan kuvioihin ja pojan kanssa yhteinen Harrikka tuulettaa turhat paineet taivaan tuuliin. On hienoa, että on saanut tehdä vielä töitä niin paljon, kuin näiltä muilta menoilta ehtii. Perheyhteisööni kuluu vaimo, 2 poikaa ja 4 pojanpoikaa, unohtamatta mukavia miniöitä. Yritteliäs, yhteistyökykyinen, luonnonkaunis Ruovesi kehittyvää maaseutua. Tämän valtuustoseminaarissa laaditun ohjelman takana haluan olla tulevaisuudessakin. Tähän kun vielä lisätään perus- ja lähipalvelujen säilyttäminen yhdessä naapurien kanssa. Tarvitaanko siihen kuntaliitoksia - toivottavasti ei - sen tulevaisuus näyttää. Puh Sähköposti: Kontuniemi Jali linja-autonkuljettaja, maatalousyrittäjä 8 Olen 39-vuotias linja-autonkuljettaja ja maatalousyrittäjä. Muutin perheeni kanssa Ruovedelle vuonna Ruoveden lukion kävin ja valmistuin sieltä ylioppilaaksi -92. Mielestäni on tärkeää, että Ruovedellä on oma lukio. Armeijan kävin Säkylässä -93 kesästä alkaen. Sen jälkeen menin linja-autonkuljettajakoulutukseen Jalasjärven aikuiskoulutuskeskukseen ja töihin Espooseen vuonna -94. Suoritin Ikaalisten kauppaoppilaitoksessa yo-merkonomitutkinnon 95-97, jonka jälkeen tulin paluumuuttajana Ruovedelle nykyiseen työpaikkaani keväällä -97. Tytär syntyi kesällä -98. Maatalousyrittäjäjyys tuli kuvioihin mukaan sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna Sähköpostiosoite

5 5 Maaseudun elinvoima hyödynnettävä Suomalaisten suosima asuinpaikka on kaupungin läheinen maaseutu. Tämä näkyy erityisen selvästi Pirkanmaalla, jossa Tampereen läheinen maaseutu vetää uusia asukkaita. Viime aikoina Tampereen seudulla on pyritty rajoittamaan haja-asutusrakentamista. Tässä asiassa ei kannattaisi olla kovin paavillinen. Ihmisen oikeus valita oma asuinpaikkansa on aina kuulunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Laajempia asuinalueita muodostettaessa on toki järkevää kaavoittaa ne radan tai hyvien tieyhteyksien varteen. Sekin on ymmärrettävää, että omakotitaloalue ei voi aivan vapaasti nousta mihin tahansa. Liian pitkälle mennään kuitenkin silloin, jos ei anneta rakentaa edes yksittäisiä taloja tai lohkaista omalta maalta asuintonttia sukulaisille. Kun valtaosa uusista asunnoista kuitenkin nousee taajamiin, niin maalle rakentavia on turha syyllistää koulukuljetuksen kustannuksista tai ilmastonmuutoksesta. Mittasuhteet kannattaa pitää mielessä. Tärkeän osan maaseudun elinvoimasta muodostaa jatkossakin maatalous sivuelinkeinoineen. Tämän vuoden aikana on tullut huolestuttavia tietoja erityisesti lihan tuotannon heikosta kannattavuudesta. On täysin selvää, että tuottajan on saatava lopputuotteen hinnasta nykyistä suurempi osuus, jotta kotimaisen maatalouden toimintaedellytykset turvataan. Juuri siksi nyt ollaan muuttamassa kilpailulainsäädäntöä, joka asettaa suurimmat kauppaketjut määräävän markkina-aseman asemaan, jolloin kauppatapoja voidaan valvoa nykyistä tarkemmin. Kotimaisen maataloustuotannon kannattavuus on edellytys myös sille, että kotimainen elintarviketeollisuus menestyy. Koko ketjun tuottajateollisuus-kauppa on pärjättävä, jotta kuluttaja voi ostaa kotimaista jatkossakin. Tuotteiden alkuperämerkinnät ovat myös tärkeitä, jotta asiakas voi halutessaan tietoisesti valita kotimaisen tuotteen. Tämän syksyn ja tulevaan kevään aikana käydään maatalousneuvottelut Euroopan Unionin tasolla. Uusi maataloustukijärjestelmä astuu voimaa Tiukan talouden aikana neuvotteluista tulee vaikeat. Suomen on kuitenkin saavutettava sellainen neuvottelutulos, joka mahdollistaa kannattavan maataloustuotannon vuosiksi eteenpäin. Ruovesi on luonnonkaunis kunta, jolta löytyy vetovoimaisia asuinpaikkoja. Kotvionniemi on osoitus siitä, että oikealla kaavoituspolitiikalla kuntaan saadaan uusia asukkaita. Maaseudulta haetaan nimenomaan asumisen laatua. Maaseudun ja vesistöjen tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää jatkossakin. Kansanedustaja Arto Satonen 13 Korppoo Matti Olen 39 v syntyperäinen ruovesiläinen. Vartuin yrittäjäperheessä Jäminkipohjassa. Opiskelujen jälkeen olen jatkanut yrittäjänä perheyhtiömme toimintaa. Koulutukseni on: Ylioppilas 1991, Merkonomi laskentatoimenlinja 1994, Teknikko Sahatekniikka 1997, Yritysjohtamisen Erikoisammattitutkinto Perheeseeni kuuluu avovaimo Eija, sekä tomerat poikamme Kasper ja Rasmus. Pidän asumisesta ja elämisestä Ruovedellä. Nautin rauhasta ja kauniista maisemista joita täältä löytyy. Meillä on upeita luonnonnähtävyyksiä sekä vesistö, jotka ovat kaikkien saavutettavissa. Lisäksi olemme hyvien kulkuyhteyksien varrella, täältä pääsee helposti pois ja tänne on helppo tulla takaisin. Kuntapuolelle luodaan paineita useilta eri tahoilta. Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät Virtain kaupungin hoitoon Odotamme uudelta järjestelyltä korkeatasoista sekä pitkäjänteistä palvelua kustannustehokkaasti. Tulevaisuuden kuntaliitokset tulevat koskemaan luultavasti myös kuntaamme, kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja on tutkittava harkiten. Jos aiomme pitää kuntamme elinvoimaisena, väkimäärä on saatava kasvamaan. Se onnistuu vain työpaikkojen vetovoimalla, ja tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa vallitsevana aikana. Lahtinen Janne tekn. yo 11 Olen 41-vuotias ikiteekkari ja asun Visuvedellä. Toimin metsätalousyrittäjänä ja harrastuksiani ovat musiikki ja urheilu, mutta selkärankareuman takia olen nykyään vain aktiivinen penkkiurheilija. En ole ollut aikaisemmin mukana kunnallispolitiikassa, mutta uskon pystyväni tuomaan uusia ideoita ja näkökantoja tuleviin kuntahaasteisiin. Terve ja tasapainoinen talous on kunnan palvelujen paras turva. Tärkeää on huolehtia nykyisten työnantajien toimintamahdollisuuksista ja panostaa uuden yritystoiminnan sekä työpaikkojen saamiseksi Ruovedelle. Uusia asukkaita voimme houkutella myös luonnon ja kulttuurin avulla sekä laajalla tonttitarjonnalla. Etätyö mahdollistaa asumisen Ruovedellä vaikka työpaikka olisikin esimerkiksi Tampereella. Parasta tapaa järjestää toimivat kuntapalvelut tulee selvittää aktiivisesti ja avoimesti. Mitään vaihtoehtoa ei saa hylätä etukäteen vaan tärkeintä on palvelujen laatu tuotettuna sellaisilla kuluilla joihin meillä on varaa myös tulevaisuudessa. Toivottavasti voimme tuottaa suuren osan palveluista itsenäisesti tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yksityisiä palveluja ja kuntaliitoksia tulee kuitenkin voida harkita jos niillä saavutetaan selkeitä etuja. Rohkeasti ruovesiläisten tulevaisuuden puolesta Kärkelä Irja asiakasneuvoja 61-vuotias asiakasneuvoja Väärinmajasta Olethan kanssani samaa mieltä seuraavista asioista tulee pitää huolta: Seuraavan vaalikauden tärkeitä asioita: kunnan talouden tasapainoon saattaminen aktiivinen elinkeinopolitiikka lähipalveluiden säilyttäminen vauvasta vaariin, erityisesti lääkäripalvelut saatava kuntoon Ruoveden kannalta parhaan ratkaisun löytyminen kuntauudistuksessa vakituisen asumisen uudisrakentamisen salliminen koko kunnassa, myös haja-asutusalueella tulevaisuudessakin. Nykyiset luottamustoimeni, kunta: kunnanvaltuuston jäsen kunnanhallituksen jäsen teknisen lautakunnan jäsen maaseutu- ja elinkeinojaoston jäsen seurakunta: kirkkovaltuuston jäsen kirkkoneuvoston jäsen Muista KYMPPI, kun äänestät! Lammi Pirkko eläkeläinen 12 Olen 65-vuotias eläkkellä oleva maatalon emäntä/lastenhoitaja. Meillä on mieheni Erkin kanssa 3 tytärtä ja 2 lapsenlasta. Lautamiehena olen toiminut vuodesta 2001 ja olen myös vaalilautakunnassa. Harrastuksina minulla on käsityöt, lukeminen, matkustelu, marjastus/sienestys, kuntosali ja jooga. 15 Lohipuro Timo vaihtotyönjohtaja Ruoveden Kokoomus ry:n puheenjohtaja Kokoomuksen piirihallituksen varajäsen Ruoveden Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Reserviläisten piirihallituksen jäsen Vapaa-ajan lautakunnan jäsen sekä teknisen lautakunnan varajäsen Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Harrastan ammuntaa, moottoripyöräilyä, vanhoja autoja sekä historian tutkimista. Työskentelen vaihtotyönjohtajana Vilppulan rautatieasemalla. Asun vaimoni, nuorimman lapsen ja koiran kanssa kirkonkylällä. Mielestäni kuntapolitiikassa tarvitaan henkilöitä, joilla on selkeä päämäärä. Valtuutetun tehtävä on toimia kuntalaisten äänenä hallinnon elimissä. Päätöksenteossa tarvitaan sovittelevaista luonnetta ja kykyä asettua toisten ihmisten asemaan. Päätöksenteko on aina kaikkia osapuolia tyydyttävän kompromissin etsimistä. Minulla on nämä ominaisuudet. Katso lisää yhdistyksemme kotisivuilta: Manninen Piritta asiakasneuvoja Ikä: Perhe: Koulutus: Harrastukset: v Aviomies ja 3 lasta (12-, 8- ja 5-v) Merkonomi Lukeminen, hiihto, lenkkeily Luottamustoimet: Vapaa-aikalautakunnan jäsen, Alakoulun johtokunnan jäsen Lukion säilyttäminen takaa myös perusopetuksen hyvän tason. Elinkeinoelämän elävöittäminen elävöittää myös koko kuntaa. Lapsiperheiden hyvinvointi luo pohjan tulevaisuudelle. Ruovedelle vähintään yksi virkalääkäri Marttila Virve psykiatrinen sairaanhoitaja Jos olet kuluneina vuosina jurputtanut kunnan asioista tai niiden hoidosta, kannattaisiko antaa uudelle ehdokkaalle mahdollisuus? Nyt valtuustoon on tarjolla kunnallispolitiikassa uusi ehdokas, muutoin kyllä varsin reipas ja rohkea. En voi luvata, että kaikki asiat laitetaan kuntoon jos läpi pääsen, mutta sen voin luvata, että parhaani teen: otan selvää, kysyn jos en tiedä, enkä arvaile. Olen toiminut Ruoveden kunnassa terveydenhuollon palveluksessa kahdeksan vuotta. Olen nähnyt ja kokenut nykyisen kalliiksi käyneen tilaaja-tuottajamallin ongelmat. Virtain kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeintä onkin juuri saada kunnanvaltuustoon terveydenhuollon ammattilaisia, jotta kunnalla on mahdollisuus valvoa, että se saa sitä mitä se tilaa, ja tähän tarvitaan terveydenhuoltoalan asiantuntijuutta. Terveydenhuollon osuus on kunnan budjetista niin suuri, että kuntalaisten rahoille täytyy saada muutakin vastinetta kun kalliin hallitokoneiston pyöritystä. Kaikki tarvitsevat hoitoa ja hyvä hoito kuuluu kaikille.

6 6 Maunu Tuomas talonrakentaja 16 Yhteiskunnan Maunu Tuomas Santeri Heikinpoika Puhelin: Ikä 24 v Koulutus: Ylioppilas, Talonrakentaja koulutus Ammatti: Talonrakentaja Luottamustehtävät: Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuusto Moisio Antti 17 Olen Antti Moisio, kolmekymmentäviisivuotias Muroleesta. Perheeseeni kuuluu vaimo Riikka ja kolme lasta, Akseli 8, Emilia 6 ja Iiris 3. Harrastan kulttuuria, kuntoliikuntaa, kotitöitä ja vanhoja asioita. Näissä vaaleissa valitaan kunnanvaltuusto ehkä kunnan historian vaikeimmalle kaudelle. Edessä on vaikeita päätöksiä, paino sanalla päätöksiä. On pystyttävä tekemään ratkaisuja ja ymmärrettävä kokonaisuuksia. Ammatissani olen oppinut, että elämään on suhtauduttava realistisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kokonaisuuksien hallinta on osa maatalouden sekatyömiehen selviytymiskeinoja. Kokemukseni on kuntamme käytettävissä. Ruovesi tarvitsee nyt päätöksentekijöitä, ei valittajia eikä perässähiihtäjiä. 18 Sillanpää Juhani everstiluutnantti evp., liikuntaneuvos Everstiluutnantti evp, Liikuntaneuvos Ikä: 66 v 19 Uskon ja luotan Ruoveden tulevaisuuteen. Yhteistyö Virtain kanssa tuo säästöjä ja antaa mahdollisuuksia kehittää kunnan palveluja ja ehkä alentaa verotustakin. Ruovedellä olen asunut vuodesta 1999 alkaen. Täällä on ollut mukava asua, sillä käyn mielelläni poimimassa marjoja, keräämässä sieniä, kalastamassa ja näin syksyisin käyn hirvimetsällä mukavassa porukassa. Ruovesi on ihanteellinen paikka asua ja elää. Täällä ovat kaikki peruspalvelut kunnossa. Tänne muutettuamme pystyin tulemaan mukaan myös kunnalliseen toimintaan, sillä aiemmin upseerin virassa ollessani en voinut olla minkään puolueen jäsen. Perheeseen kuuluu vaimo Helena, insinööriksi opiskeleva Antti ja USA:ssa stipendiaattina oleva tytär Heidi. Taloa vahtii vielä belkkari paimenkoira. Linjauksia: Lukion säilyttäminen ja kehittäminen kaksoistutkinnon mahdollistavaksi Pidän tärkeänä sitä, että asioihin perehdytään perusteellisesti ja ratkaisut tehdään kunnan edun kannalta parhaiten. Yhteistyö eri ryhmien välillä antaa hyvän pohjan asioita ratkaistaessa. Tavoitteena on Ruoveden säilyttäminen itsenäisenä yhteistyöllä naapureiden kanssa Luottamustoimet kunta: - tarkastuslautakunnan puheenjohtaja - ympäristölautakunnan jäsen - kunnanvaltuuston jäsen Seurakunnan luottamustoimet: - kirkkovaltuuston jäsen ja sen varapuheenjohtaja Muut luottamustoimet: - valtakunnallisen Riistaneuvoston jäsen - ampumaurheiluliiton Liittovaltuuston jäsen - Ruoveden kansalliset seniorit, varapuheenjohtaja - Ruoveden Metsästysseuran puheenjohtaja - Ruoveden Riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja - Ruoveden Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Lisätietoa löytyy sivuilta Arvot, valinnat ja teot takaisin kunniaan taloudellista ahdinkoa seuraa nopeasti arvojen ja asenteiden nouseminen päätöksenteon ytimeen ja ristiriitojen korostuminen. Kumpi on tärkeämpää, terveydenhuolto vai koulutus? Tai onko tärkeämpää panostaa yrittäjyyteen vai pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen? Lopputuloksena on helposti se, että leikataan kaikista kuuluisalla juustohöylällä. Ei uskalleta tehdä aitoja arvovalintoja ja miettiä, mikä on todella tärkeätä Suomelle ja kotiseudulle. Tämä ristiriita näkyy voimakkaasti nykyisessä valtakunnanpolitiikassa. Hallituksessa puhutaan samanaikaisesti kasvupolitiikasta ja aitojen työpaikkojen luomisesta ollaan niin sanotusti työlinjalla. Lähes kaikki puolueet kertovat äänestäjilleen, että ainoastaan työn kautta pystytään turvaamaan hyvinvointiyhteiskunta. Teot ja puheet ovat kuitenkin olleet voimakkaasti ristiriidassa. Toki kasvutoimenpiteitä on pyritty myös luomaan. Yritysten tutkimus- ja kehitysvähennykset, kaksinkertainen poisto-oikeus ja pääomasijoittamisen verohelpotukset ovat olleet paljon esillä. Mutta kuten yksi merkittävä perheyrittäjä sanoi, pienet kasvutoimet peittyvät kiristysten alle moninkertaisesti. Vai mitä sanotte työn verotuksen, arvonlisäverotuksen ja perintöverotuksen korotuksista. Sama arvokeskustelu käydään kunnallisvaalien jälkeen myös paikallistasolla. Uskalletaanko kunnolla lähteä perkaamaan sitä, mitkä ovat kuntien tärkeitä tehtäviä ja mitkä voisimme jättää vähemmälle. Toki tätä perkausta täytyy edeltää se, että valtio vähentää radikaalista kuntien yksityiskohtaista ohjausta ja kansanedustajat eivät tehtaile kaikkea kivaa lakiuudistusta, jotka sitten kuntalaiset maksavat. Aina voi kuitenkin asioita tehdä paremmin ja löytää uusia ratkaisumalleja. Itse pyrkisin nyt karsimaan kunnallisen byrokratian todella minimiin ja keskittymään panostuksiin ja uusiin ideoihin sekä koulutuksessa että terveydenhuollossa. Kyllähän ihmisten perustarpeisiin liittyy mahdollisuus pysyä terveenä mahdollisimman pitkään ja halu oppia uutta ja sitä kautta myös menestyä elämässä. Kun perusasiat yhteiskunnassa ovat kunnossa, on paljon helpompi ponnistaa onnelliseen elämään, joka ei ainakaan vielä ole yhteiskunnan vaan yksilön vastuulla. Harri Jaskari kansanedustaja, kok Pirkanmaa Nieminen Usko yrittäjä Olen Usko Nieminen, syntynyt Ruovedellä ja olen toiminut kiinteistöhuollon yrittäjänä vuodesta 2003 alkaen. Olen toista kautta kunnanvaltuustossa. Toimin seuraavissa luottamustehtävissä: vapaa-ajan lautakunnan jäsen, maanmittaustoimituksissa uskottuna miehenä ja teknisen 20 lautakunnan varajäsen. Toimin myös Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuustossa toista kautta. Mottoni on, että säilytetään Ruovesi itsenäisenä! Valtonen-Heikkilä Päivi erityisluokanopettaja, KM 21 Ikä 44 v Stenbacka Jaana lastenhoitaja Olen 46-vuotias avoliitossa neljän tytön (-90, -91, -95 ja -97)äiti Pihlajalahdelta. Olen valmistunut 1988 kodinhoitajaksi. Ruovedelle ole muuttanut 1987 Vantaalta. Ruoveden kunnalle olen tullut töihin v perhepäivähoitajaksi, mutta nyt työpisteeni on Kirkonkylän päiväkodilla lastenhoitajana viihdyn työssäni. Lemmikkeinä on kaksi koiraa (joskus kolmantena myös yhden tyttöni koira) ja kolme kissaa. Olen ollut 4H-aikuisohjaajana aikanaan monia vuosia ja hallituksessa istuin myös. Merikanto-opisto Ruoveden musiikkioppilaiden tuki ry:ssä toimin puheenjohtajana. Kuulun myös Yhteiskoulun johtokuntaan sekä olen vapaa-ajanlautakunnan varajäsen. Nautin täällä maalla asumisesta! Lapsiperheitä pitäisi houkuttaa, hoksata visio, joka koukuttaa. Vanhuksista pidettäisiin hyvää huolta, palkattava lääkäri, joka tutkii: suuta ja suolta. Koulutus jeesaa nuorisosakkia, joka keväällä sovittaa päähänsä lakkia. Laivarannassa rento on meininki, kesäasukkaita uneen heijaa maininki. Kulttuuria ja musiikkia Ruovesi soi, Helvetissä luontokin karkeloi. Muuta Ruovedelle jo ensi kesänä, Iske firma pystyyn, vaikka etänä!

7 7 Ruoveden Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaat Häkli Arja yrittäjä Härkönen Mervi sairaanhoitaja (AMK) Ikkala Timo Kallionen Antti, sit. nuorisokodin ohjaaja Kivi Marko paloesimies Kiviranta Piia koulunkäyntiavustaja Kontuniemi Jali linja-autonkuljettaja, maatalousyrittäjä Korppoo Matti Kärkelä Irja asiakasneuvoja Lahtinen Janne tekn. yo Lammi Pirkko eläkeläinen Lohipuro Timo vaihtotyönjohtaja Manninen Piritta asiakasneuvoja Marttila Virve psykiatrinen sairaanhoitaja Maunu Tuomas talonrakentaja Moisio Antti Nieminen Usko yrittäjä Sillanpää Juhani everstiluutnantti evp., liikuntaneuvos Stenbacka Jaana lastenhoitaja Valtonen-Heikkilä Päivi opettaja, KM

8 8 Merkillisen reilu! AUTOTARVIKKEET, -VARAOSAT JA TYÖKALUT TRAKTORIN VARAOSAT TOIMITUSMYYNTINÄ I~nYZc evakzajc Ijijhij/ lll#wjhbvcc^#ä IVhd``VVi i^avjhwjhh^i &+"+% ]Zc\ZaaZ ^abvhid^ci^ lx k^yzd$yky$xy$ik `V]k^c`Z^i^c e ni~gn]b~i VbbVii^iV^id^hZi `ja_ziiv_vi Ej]# %( )-+ ),%%?dzchjjci^z *! GjdkZh^ bnnci^5wjhbvcc^#ä SORATOIMITUKSET MAANRAKENNUSTYÖT Usko Nieminen Sahakoneita ja -laitteita Renholmen Ab Suomen myynti Sähkömoottoreita ja vaihteistoja Joensuuntie RUOVESI ML LOIJA OY KULJETUSLIIKE AMMINEN OY Puh Poukantie 75, Ruovesi.GSM h!!m!ch!mmamfm P 2 Fabp(h!!m!ch!mmamFm P on täysin valtuuksin toimiva Toyota-merkkihuolto. Ammattitaitoinen Toyota-koulutettu henkilöstömme tarjoaa käyttöösi korkeatasoiset huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esimerkiksi t LBJLLJ LPSKBVTQBMWFMVU t NÊÊSÊBJLBJTIVPMMPU t UVVMJMBTJO LJWFOJTLFNÊLPSKBVLTFU t JMNBTUPJOUJMBJUUFFO IVPMUP t TJKBJTBVUPQBMWFMV t SFOHBTNZZOUJ t LBJLLJ SFOHBTUZÚU t BMLVQFSÊJTFU 5PZPUB WBSBPTBU Teollisuustie 1, RUOVESI Puh. (03) Palvelemme ma pe klo 8 17 HINAUSPALVELU cpmfdfamp P ASIANTUNTIJA EROTTUU AINA Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina. Asioidessasi DekkPartner-myymälässä sinua palvelee asiantuntija, joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet. Teemu Turkulainen p Päävastuualueena: matkapuhelimet, tietokoneet ja navigointilaitteet ASIANTUNTIJA EROTTUU AINA Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin aina. Asioidessasi DekkPartner-myymälässä sinua palvelee asiantuntija, joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten erityistoiveet. Teollisuustie 1, Ruovesi Rengaspalvelut Lamminen Oy , Arkisin 8-17 Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy SUORITAMME AMMATTITAIDOLLA: 2!!m!cFmm Ù 2 afcc!`: p!` b! h d! paha c F 2 F a Ùc dbf c F 2 aa pd! pb! d!!!!c a: bê Fa=Fm c dbf 2!cFmm Fm z c Ù cpmffdda F a 2 pc dbf c F KONETYÖT JA KULJETUKSET VUODESTA 1958 Puh Vähäkangasjärventie 3 VILPPULA 2!hhF FmF Va!z!9 c!mmp : ca :!mv! : hf Ê Ê^ FF 2! bp!hhf mh c! z!d Fd a! FcÊ paha!hhf FmF Va!^!cF!! ^ F ÊM!c FampmFm «T««TTs Fcc! FampmFm «Q««G s cpmfdfamp(z^zpam P Julkaisija: Ruoveden Kokoomus ry Painos: 2500 kpl Päätoimittaja: Timo Lohipuro Toimituskunta: Timo Lohipuro, Timo Ikkala, Juhani Sillanpää, Marko Kivi Kuvat: Kokoomuksen arkistot Taitto: M-Print Oy, Vilppula Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki, 2012 Tämän lehden kuvat ja kirjoitukset on maksanut Ruoveden Kokoomus ry

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS

HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS PIPSA SALKOSALO 20.8.2015 HYVINVOINTIVASTUU JA SOTE-UUDISTUS 2000-luvun hyvinvointibuumi, mutta terveyserot kasvaneet Sote-uudistuksen nostaminen valtakunnan 1. hankkeeksi Kunnat uudessa tilanteessa: Miten

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA October 27, 2014 KOOSTE SORA- TOIMINNASTA Erja Saurama/Jonna Vanhanen 1 2 Huomiopeilien heikot signaalit (Erja Saurama) Ylisukupolvinen asiakkuus ja näkymättömät lapset Traumatisoituneet vanhemmat: miten

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Länsi-Suomen aluetulokset

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Länsi-Suomen aluetulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Länsi-Suomen aluetulokset Tutkimuksen taustaa toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja ylimpien sote-virkamiesten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Länsi-Suomen aluetulokset

Länsi-Suomen aluetulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Länsi-Suomen aluetulokset Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja ylimpien sote-virkamiesten parissa

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

IKÄOSAAMINEN KÄYTTÖÖN. Arja Jämsén Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus arja.jamsen(at)isonet.fi Mikkeli 20.11.2014

IKÄOSAAMINEN KÄYTTÖÖN. Arja Jämsén Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus arja.jamsen(at)isonet.fi Mikkeli 20.11.2014 IKÄOSAAMINEN KÄYTTÖÖN Arja Jämsén Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus arja.jamsen(at)isonet.fi Mikkeli 20.11.2014 KOLME KYSYMYSTÄ Miksi ikäpuhetta? Mitä ikäosaamisella tarkoitamme? Ikäosaamisella tulevaisuuteen?

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot