Kommenttipuheenvuorot Raili Hulkkonen, Helsingin sosiaalivirasto, Astu: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommenttipuheenvuorot Raili Hulkkonen, Helsingin sosiaalivirasto, Astu: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli"

Transkriptio

1 Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio Verkostoryhmä Kriisiasuminen Erityisteema / kohderyhmä Mielenterveyskuntoutujat Aika ja paikka Helsinki Koordinoija / puheenjohtaja Jorma Uhtakari Pääalustus Aila Törmänen: Vantaan kriisiasumisen kokonaisuus Jyri Saarinen, HUS: Tehostettu kotihoito (TeKo) Tuovi Nikkola, Koisorannan palvelukeskus: Koisorannan asumispäivystys Kommenttipuheenvuorot Raili Hulkkonen, Helsingin sosiaalivirasto, Astu: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Kaisa Nyberg, Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjaus Tampereella Muistio Verkostoseminaarissa käsiteltiin mielenterveyskuntoutujien kriisiasumista Vantaalla, Helsingissä ja Tampereella. Kriisin ja kriisiasumisen määrittelystä ks. Aila Törmäsen diaesitys. Kriisiasuminen Vantaalla Asumisesta, asunnoista ja asunnottomuudesta puhuttaessa saattaa unohtua, että kodin menettämisessä on kyse paljon enemmästä kui asunnon menetyksestä. Kodin käsite tuo mukaan kokemuksellisen, subjektiivisen ulottuvuuden. Kotiin liittyy ajatus pysyvyydestä ja turvasta. Jos mielenterveyskuntoutujan toimintakyky laskee, saattaa kodista eli yksityisyyden linnakkeesta tulla yksinäisyyden linnake. Keskeisiä avopalvelujen toimijoita asumisen kriisiytyessä ovat Vantaan kriisikeskus ja aikuissosiaalityö, jonne kriisikeskuksen kohtaamista ongelmista suuri osa siirrretään. Jos asumisneuvoja huomaa, että häätöuhan alla on niin sairas henkilö, ettei hän pysty hoitamaan itse asioitaan, otetaan yhteys aikuissosiaalityöhön. Niin sanotun huoliseulan avulla etuuskäsittelijät saavat ohjatuksi mielenterveysongelmaisia ihmisiä, joiden asuminen on kriisiytymässä, sosiaalityöntekijän asiakkuuteen. Yllättävän paljon mieleltään sairaita ihmisiä asuu vanhempiensa luona, jotka eivät ole minkäänlaisten palvelujen piirissä. Vantaalla kotiin annettava tuki ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. On vaikea tietää, mikä kuudesta ostopalvelun tuottajasta olisi kulloiseenkin tilanteeseen paras. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman myötä Vantaalle on tulossa 15-paikkainen päivystävä yksikkö. Hankkeen toteutuminen on kuitenkin vielä epävarmaa ja riippuu tulevasta hallitusohjelmasta. Viidakkokujan tukiasuntolassa on vuosi sitten otettu käyttöön kaksi kriisiasuntoa, joissa tehdään asumiskyvyn ariviointia mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat kotiutumassa sairaalasta. Mielenterveyskuntoutujille on tulossa 16 uutta asuntoa Veturipolun asumisyksikköön, joka valmistuu syksyllä Vielä 2000-luvulla sosiaalitoimella oli käytössä kriisiasuntoja, mutta niistä on luovuttu.

2 Vantaa on mukana mielenkiintoisissa kehittämishankkeissä, muun muassa HUS:n Valohanke, jonka on tarkoitus lähentää perus- ja erikoisterveydenhoitoa sekä aikuissosiaalityötä ja kokemusasiantuntijuutta. Aspan Tandem-hankkeessa puolestaan haetaan sellaisia paikkoja, joissa ihmiset muutenkin tapaavat toisiaan eikä korosteta sitä, että kyseessä ovat mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut palvelut. Päihde- ja mielenterveysongelmaiset asunnottomat tai asunnottomuusuhan alaiset sijoittuvat Vantaallakin asumaan erittäin huonosti. Heidän asumisensa kriisiytymiseen ei pystytä vastaamaan tarkoituksenmukaisesti. HUS:n kuntoutuspoliklinikan yhteydessä toimii tehostetun kotihoidon ryhmä (TeKo). Toiminta on käynnistynyt vuonna 2008 tavoitteena vähentää sairaalahoitoja. Toimialueet ovat Vantaa ja Kerava. Asiakkaiksi ohjautuu sairaalasta kotiutuvia ja henkilöitä, joiden elämäntilanteessa tai voinnissa on tapahtunut oleellinen muutos ja joiden tilanne vaatii tarkempaa selvittelyä. TeKon toiminta on aina painottunut kotikäynteihin ja sillä on 15 seurantapaikkaa Peijaksen sairaaalassa. Tehostettuun kotihoitoon tulee asiakkaita muista työryhmistä ja sairaalasta. Sairaalasta kotiutuville pyritään järjestämään hoitoneuvottelu, jossa kerrotaan toiminnasta. Jos potilas pääsee perjantaina kotiin, tullaan maanantaina häntä tapaamaan. Koko työryhmä vastaa potilaiden hoidosta, omahoitajakäytäntöä ei ole. Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Vaikka toiminnan pääpaino on kotikäynneissä, voidaan potilaita tavata myös polklinikoilla. Näin pyritään ennalta ehkäisemään psykoosipotilaiden eristäytymistä. Heti hoidon alussa otetaan verkosto mukaan. Asiakasta pystytään tapaamaan useita kertoja viikossa ja olemaan päivittäin yhteydessä. Hoitojakson jälkeen asiakkaat siirtyvät muille poliklinikoille. TeKon asiakkaina on vaikeahoitoisia, avohoidon haastavimpia potilaita, joilla on paljon psykoottisia pitkäaikaisoireita. Tehostetun kotihoidon avulla on vältetty sairaalahoitoja. Akuutin psykoosin uusiutumista on pystytty ehkäisemään, kun on päivittäin käyty potilaan kotona. Helposti tavoitettavuus ja nopea toiminta ovat TeKon vahvuuksia. Potilaiden asumista vaarantavat haasteet ovat yksinäisyys, vakavat psyykkiset oireet ja niitä seuraava toimintakyvyn lasku sekä yksinäisyyteen liittyen sosiaalisen verkoston puute. Lähimmäksi ihmiseksi moni mainitsee jonkun hoitajan. Lisäksi asumisen pysyvyyttä uhkaavat köyhyys ja päihteet. Jos asiakas ei selviydy ilman pitkäaikaista tukea tai tarvitsee palveluasumista, otetaan yhteys aikuissosiaalityöhön ja asumispalveluihin. Jonkin aikaa voidaan tehdä samanaikaisesti työtä: yksityinen palveluntuottaja ja TeKo. Sen jälkeen kun asiakas on selkeästi siirtynyt palveluntuottajan asiakkuuteen, TeKo:n toiminta päättyy. Huonosti kotona selviytyviä asiakkaita on saatu ohjatuksi esimerkiksi Viidakkokujan tuetun asumisen yksikköön. Sen sijaan päihteitä käyttäviä potilaita on vaikea saada sijoitetuksi palvelu- ja tukiasumiseen. Vantaan päihdepalvelujen alaisuudessa toimiva Koisorannan palvelukeskus on otettu käyttöön kesällä Asiakkaina on asunnottomia päihdeongelmaisia. 20 -paikkainen asumispäivystys tarjoaa turvallisen matalan kynnyksen yöpymispaikan. Kyseesä on yksilöllinen versio ensisuojasta, jossa tehdään tilannekartoituksia ja palveluohjausta. Ennakkoyhteydenotto on toivottava, mutta lähetettä ei tarvita. Uhkaavasti käyttäytyvä poistetaan välittömästi ja hänelle annetaan selvittelyaika. Päiväkeskus on kaikille palvelukeskuksen asiakkaille avoin tila. Koisokodit tarjoavat tuettua asumista ja Arvi moniammatillista arviointia. Asumispäivystykseen hakeutuvat ja ohjattavat mielenterveyskuntoutujat ovat kaksoisdiagnoosiasiakkaita, joista lähes kaikilla on aktiivista päihteiden käyttöä ja suurella

3 osalla hoitamaton mielenterveysongelma. Valtaosa sairastaa paranoidista skitsofreniaa. Asiakkaiden ongelmia ovat sitoutumattomuusn niin hoitoon kuin lääkkeiden käyttöön, aggressiivisuus ja kyvyttömyys huolehtia itsestä. Heidän hoitoon saamisensa on äärimmäisen vaikeaa johtuen sairaudentunnottomuudesta. He harhailevat sairaina ja hoitamattomina kaduilla. He ovat liian sairaita avopalveluihin mutta liian terveitä sairaalaan. Asumispäivystyksen perustehtävä on saada kaksoisdiagnoosiasiakkaita avun piiriin. Hoioitopolku ei joko pääse edes alkamaan tai katkeaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen näkökulmaeroihin. Kaksoisdiagnoosipotilaat kotiutuvat kadulle resepti kourassa, koska on arvioitu, etteivät he ole psykiatrisen hoidon tarpeessa. He jatkavat asunnotonta elämäänsä hoitamattomina kadulla. Jos nämä asiakkaat ovat sitoutuneet lääkitykseen, on päihteiden käyttö paremmin hallinnassa ja siitä seurauksena heidät saadaan helpommin asutettua tarpeenmukaisesti. Yhteistyötä Peijaksen sairaanhoidon ja HUS:n psykiatrian avopoliklinikoiden kanssa on pyritty vahvistamaan. Tästä huolimatta edelleen asumispäivystykseen hakeutuu kaksoisdiagnoosiasiakkaita, joita ei saada minnekään sijoitetuksi. Olisi tärkeää jäsentä yhteistyötä eri toimijoiden kesken: mitä tehdään ja miten ja mitä on jo ja miten sitä voidaan kehittää? Sairaalaan pääsy on todella vaikeaa kaksoisdiagnoosipotilaille: he palaavat 1-3 vuorokaudessa asunnottomiksi kadulle. Näiden asiakkaiden määrä on Vantaalla pieni, 5-10 vuodessa. Hietaniemen palvelukeskuksessa ja Vinkissä näitä ihmisiä on valtavan iso määrä. Sairaanhoitajat tapaavat heitä vastaanotollaan päivittäin. He elävät massiivisten ongelmiensa kanssa vuosia autokatoksissa ja ruusupensaisssa. Kaikkia ei yrityksistä huolimatta ole saatu sisätiloihin. Kriisiasuminen Helsingissä Helsingin sosiaaliviraston Asumisen tuen (Astu) toteuttama mielenterveyskuntoutjien asumispalveluihin ohjaava järjestelmä on kuvattu Raili Hulkkosen esitykessä (ks. diat). Diasarjasta on luettavissa myös Helsingin sosiaaliviraston visio koskien mielenterveyskuntoutujien asumista ja kuntoutumista. Suurin osa mielenterveyskuntoujien asumispalveluihin ohjautuvista asiakkaista tulee psykiatrisista sairaaloista. Kotona asuvien asiakkaiden tilanteen kriisiytyessä heille tehdään kotihoidon selvitys ja yritetään tukea selviytymistä kotihoidon tuella. Asumispalvelut on luokiteltu tuen intensiteetin mukaisesti: kotona asuminen, tuettu asuminen, kuntouttava asuminen, tuettu palveluasuminen, tehostettu tuettu palveluasuminen. Palveluasuminen on lähes hoivatasoista. SAS-sijoittajien tehtävänä on löytää yhteistyössä asiakkaan kanssa palveluvalikosta sopivin vaihtoehto. Sekä sosiaali- että terveyssektori järjestävät asumista. Sosiaalitoimen vastuulla on tukiasuminen ja palveluasumnen. Terveydenhuolto vastaa kuntouttavasta asumisesta, jota nykyisin kohdennetaan yhä enemmän nuorille. Niemikotisäätiö on tärkeä kuntouttavien asumispalvelujen tuottaja. Yksi Niemikotisäätiön asumisyksiköistä tarjoaa sekä psykiatrista että päihdehoidollista kuntoutusta kaksoisdiagnoosiasiakkaille. Kuntouttavan asumisen sisällä asukkaat etenevät porrasmallin mukaisesti kohti itsenäisempää asumista, useimmiten tukiasumiseen. Yleensä kuntouttavasta asumisesta siirrytään tuettuun asumiseen. Myös vaikeasti päihdeongelmaisella taustalla varustetut asukkaat ovat saattaneet onnistua sairaalahoidon jälkeen kuntouttavassa asumisessa. Vaikeimmista mielenterveysongelmista kärsivät, hoitoon sitoutumattomattomat, vaikeasti käytöshäiriöistet asunnnottomat ovat asiakkaina asunnottomien palveluissa (Astu), vaikeasti asutetttavana ryhmänä.

4 Tavoitteena on, että mielenterveyskuntoutujat asuisivat ensisijaisesti omassa asunnossa, johon he saisivat kotihoidon tukea. Riittävät tukipalvelut voisivat tarjota mahdollisuuden siityä kuntouttavasta asumisesta suoraan itsenäiseen asumiseen. Eritasoista tukea ja palveluita ei ole lainkaan rittävästi tarjolla. Esimerkiksi Auroran sairaaalassa odottaa 50 asiakasta palveluasumiseen. Mielenterveyden ongelmista kärsivillä asiakkailla on paljon turvattomuutta ja moni tarvitrsee tukea lääkityksestä huolehtimiseen. Mikäli olisi paremmat resurssit varhaiseen puuttumiseen, voitaisiin ennalta ehkäistä asumisen kriisiytyminen ja siitä seuraavat turhat häädöt. Palveluasumisen ja kotiasumisen välimuotona tarvitaan yhteisöasumista. Päihdekuntoujien asumispalveluissa tulisi vahvistaa taitoa kohdata mielenterveyden ongelmia ja päinvastoin. Lisäksi tarvitaan niin sanottuja väljempiä matalan kynnyksen palveluja, joihin päihteitä käyttävät mielenterveysongelmaiset ovat tervetulleita. Erittäin vaikeassa asemassa ovat nuoret väliinputoaja-asiakkaat, joilla on lastensuojelutausta,kehitysviivästymiä, vaikeita päihdeongelmia, neurologisia oireita... ja arjen taidot täysin puutteelliset. He eivät kuulu vammaispalvelujen piiriin mutta eivät myöskään skitsofrenian hoidon alaisuuteen. Heistä moet ovat sijoittuneet Niemikotisäätiön kuntoutuskoteihin, mutta ne eivät ole heidän tarpeilleen oikeita paikkoja. Paitsi ammatillisessa osaamisessa myös asenteissa on kuitenkin tapahtunut edistystä: vajaa 10 vuotta sitten ei asiakkaalla ollut toiveita päästä kuntouttavaan asumiseen, jos hänet oli joskus nähty olutpullo kädessä! Kriisiasuminen Tampereella Kriisiasumispalvelut ovat Tampereella yhteisiä kaikille asiakkaille. Sen verran löytyy paikkoja, ettei kenenkään tarvitse jäädä kadulle tai sitten asumispaikan järjestymistä odotetaan sairaalan osastolla. Mielenterveyskuntoutujien asumisessa suuntaus on kotona asumiseen, mitä myös useimmat asiakkaat, etenkin nuoremmat, toivovat. Kotona annettava tuki on hyvin haasteellista työtä ja vaatii työntekijöiltä jatkuvaa kouluttautumista. Kaisa Nybergin diasarjassa on kuvattu mielenterveystyön asiakasohjaus koskien sekä asumisettä mielenterveyspalveluja. Kuntoutumista arvioidaan koko asumisen ajan. Asiakkaat liikkuvat eri palveluasumisen muodosta toiseen psyykkisen kunnon vaihtelujen mukaan. Suuri osa asiakkaista kuntoutuu siten, että he pääsevät siirtymään tuettuun asumiseen. Tarvetta on asumispalveluille, jotka sallivat päihteiden käytön. Tällaisia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja asumisyksikköjä on vain yksi ja sinne on kovin pitkä jono. Vaikeassa asemassa ovat myös vuosikausia laitoksissa eläneet iäkkäät ihmiset, joiden asiakirjoihin on jäänyt päihdemerkintä. Heille ei tahdo järjestyä paikkaa ikäihmisille suunnatuissa yksiköissä. Tarvittaisiin erityisryhmille suunnattuja yksiköitä, joissa osataan vastata juuri näiden ihmisten tarpeisiin. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa pähteitä käyttävät persoonallisuushäiriöistä kärsivät rajattomat ihmiset sekä neuropsykologisista ja neuropsykiatrisista kärsivät ja syömishäiriöiset. Lopuksi Sininauhasäätiön ja Hdl:n edustajat kertoivat hyvistä kokemuksistaan asunto ensin - periaatteen mukaan toimivissa palveluissaan. Sininauhasäätiö on vuonna 2010 aloittanut projektin, jossa tehdään etsivää työtä kaduilla, leipäjonoissa, asunnottomien ruokapaikoissa ja Hietaniemen palvelukeskuksessa. Sininauhasäätiöllä on Mäkelänkadulla sijaitseva malliasunto, jonka tarkoitus on tarjota täysin palvelujen ulkopuolella oleville asumisen kokemus. Mallikodissa asuminen ei edellytä palveluihin sitoutumista eikä päihteettömyyttä. Hdl:n Auroratalosta ei päihteidenkäytön takia ketään uloskirjoiteta. Aurora-talossa asuu myös sellaisia ihmisiä, jotka sietävät huonosti yhteisöllisyyttä. Yksi kerros on varattu huonosti yhteisöllisyyttä sietäville, varsin haastaville asukkaille.

5 Muistion kirjasi Riitta Granfelt Lämmin kiitos esitelmien pitäjille ja osallistujille!

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO

TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO HELSINGIN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS KANNEN KUVA: LEIF MÄKELÄ PAINO: UNIGRAFIA OY YLIOPISTOPAINO

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot