Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11"

Transkriptio

1 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 lokakuu oktober

2 Sisältö Sairaalaviesti 3/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Sami Uotinen Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Marju Keltanen Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Pääkirjoitus: Suuri kuntauudistus ja sairaanhoitopiirit 3 Ledare: Den stora kommunreformen och sjukvårdsdistrikten 4 Terveydenhuoltomme edelleen edullista OECD:n vertailussa 5 Sairaaloiden tammi huhtikuu Ovatko sairaanhoitopiirit historiaa suuren kuntauudistuksen jälkeen? 9 Osakeyhtiöitä sairaanhoitopiireihin 12 Kuntalaisen valinnan vapaus uutta suuntaa terveydenhuollon kehittämiseen 14 Hinnat osa avoimuutta 16 Sairaaloita myytävänä 21 Eläkkeensaajien lukumäärät ja eläkkeiden suuruudet vuonna Iäkkäiden neuvontapalvelut ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit -verkkosivusto valmistunut 24 Tietohallinto kehittämisen kumppanina sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttuvassa toimintaympäristössä 25 Potilasasiakirjojen jatkosijoitus yksityisen organisaation tai yrityksen konkurssin tai lopettamisen jälkeen 27 Sähköisen reseptin käyttöönotto jatkuu 28 Hoidossa aiheutuvien haittojen ja vahinkojen määrä tavoitteena puolittaa 29 Synnytysten keskittämiselle nykyistä harvempiin sairaaloihin ei terveydellisiä perusteita 30 LL Nina Vuorelan väitöskirja Ylipaino, lihavuus ja painoindeksi suomalaisilla lapsilla 31 Painosmäärä 4000 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kansikuva Tarja Engblom, Kanta-Hämeen keskussairaala Osoitteenmuutokset soster Seuraava numero ilmestyy joulukuussa ISSN

3 Suuri kuntauudistus ja sairaanhoitopiirit Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Uudistuksessa syntyvillä vahvoilla ja itsenäisillä peruskunnilla on valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Tämän myötä kuntien väliset yhteistoimintarakenteet vähenevät, mikä selkeyttää ja yksinkertaistaa hallintoa ja vahvistaa paikallista demokratiaa. Näin pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma määrittää erään keskeisen tavoitteensa. Keskuskaupungit ja kehyskunnat ovat merkittävin osa uudistuksesta, sillä niissä asuu kolme neljäsosaa väestöstä. Maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut sekä elinkeinot ja osaaminen ovat kaupunkiseutujen yhteistyön sisältöä jo nyt. Monet keskisuuret ja pienet kunnat suhtautuvat hyvin kriittisesti suuren kuntauudistuksen tavoitteeseen ja valmisteluun. Hyvin toimivat lähipalvelut ja lähidemokratia halutaan säilyttää ja siksi niitä puolustetaan. Sairaanhoitopiiri mainitaan hallitusohjelmassa kerran. Tämä on herättänyt kysymyksiä, liitetäänkö sairaanhoitopiirit vahvoihin peruskuntiin ja tuleeko vahvoista peruskunnista peräti nykyisten sairaanhoitopiirien kokoisia. Miljoonapohjaisen väestön vaatimia sosiaalipalveluja on tuskin lainkaan. Jos mittana olisi vaativa erikoissairaanhoito eli yliopistosairaaloihin keskitettävät suppeiden potilasryhmien vaativat hoidot, peruskunnan pohjana olisivat nykyiset sairaanhoitopiirit tai pikemminkin asukkaan väestöpohjat. Yliopistollisissa keskussairaaloissa hoidettavista potilaista valtaosa on peruserikoissairaanhoitoa eli niitä tavanomaisia ja yleisiä sairauksia potevia, joita ilman yliopistolliset keskussairaalat eivät pysty toimimaan ja hoitamaan myös vaativan erikoissairaanhoidon potilaita. Kunnalliset sairaalat ovat verkostoituneet ja verkostoituvat. Uusia organisaatiokonsepteja, mukaan lukien osakeyhtiöt, otetaan käyttöön. Vaihtoehtoisia palvelujen tuottajia on tullut ja tulee. Asiakkaiden valintaoikeus tullee muuttamaan palvelujen käyttöä. Kunnan tarkoitus ja merkitys on laaja ja moniulotteinen. Siksi kuntauudistusta ei tehdä vain sosiaali- ja terveyspalvelujen organisointia varten. Yhteensä 20 vahvaan kuntaan erikoissairaanhoidon takia ei ole mitään järkeä pyrkiä. Sairaanhoitopiirin kokoinen kunta ei olisi paikallishallintoa ja lähidemokratiaa, joka on kuntien itsehallinnon ydin. Ääriradikaalia kuntauudistusta erikoissairaanhoidon vuoksi ei ryhdytä tekemään. Sijaintikunnat eivät halua keskussairaaloita organisaatioonsa. Esimerkiksi nykyisen Jyväskylän osuus on alle puolet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin väestöstä. Jyväskylä ei ota vastuulleen ja lunasta itselleen keskussairaalaa, jossa on tulossa suuret rakennushankkeet. Sama pätee myös esimerkiksi nykyiseen Lahteen, Turkuun, Tampereeseen, Ouluun, Poriin, Mikkeliin, Vaasaan ja Helsinkiin. Jos esimerkiksi Lappeenranta olisi vastedes kuntana nykyinen Etelä-Karjala mikä nykynäkymin vaikuttaa epätodennäköiseltä silloin keskussairaala olisi luonnollisesti osa kunnan organisaatiota. On selvää, että kuntaliitoksia tulee. On mahdollista, että vastedes esimerkiksi Kymenlaaksossa on vain kaksi kuntaa ja Itä-Savossa yksi. Kunnallinen erikoissairaanhoito ja kunnalliset sairaalat eivät häviä kuntauudistuksessa. Lähes puolet sairaanhoitopiireistä on jo monitoimikuntayhtymiä. Osa on ja osasta tulee sosiaali- ja terveyspiirejä. Sairaanhoitopiirit toimivat valtaosin myös vastedes kuntayhtymänä, jonka tehtävät saattavat olla moninaisemmat Kainuun malliin osassa myös päätöksenteko ja hallinto monitoimikuntayhtymänä. Erikoislääkäri- ja hoitohenkilövaje sekä rahan niukkuus ovat kunnallisen erikoissairaanhoidon ongelmia, ei demokratiavaje. Kuntauudistuksella ei puristeta miljardisäästöjä maamme terveydenhuollosta, joka kustannuksiltaan on kehittyneiden EU-maiden edullisimpia. Heikki Punnonen Sairaalaviesti 3/2011 3

4 Den stora kommunreformen och sjukvårdsdistrikten Regeringen kommer att genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner. En stark primärkommun är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen, med undantag för den krävande specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. De starka självständiga primärkommuner som uppstår genom reformen har makt och ansvar över tillhandahållandet och finansieringen av servicen. I och med detta minskar samarbetsstrukturerna mellan kommunerna, vilket förtydligar och förenklar förvaltningen och stärker den lokala demokratin. Så definieras ett av de viktigaste målen i statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram. Centralorterna och kranskommunerna är den viktigaste delen av reformen, eftersom tre fjärdedelar av befolkningen bor i dem. Markanvändningen, boendet, trafiken, servicen samt näringarna och kompetensen ingår redan nu i samarbetet mellan stadsregionerna. Många medelstora och små kommuner förhåller sig mycket kritiskt till målen för och beredningen av den stora kommunreformen. Man vill bevara en välfungerande närservice och närdemokrati och därför försvarar man dem. Sjukvårdsdistriktet nämns en gång i regeringsprogrammet. Detta har väckt frågor om huruvida sjukvårdsdistrikten ska anslutas till starka primärkommuner och om de starka primärkommunerna rentav blir lika stora som de nuvarande sjukvårdsdistrikten. Den socialser vice som en miljonbefolkning kräver finns knappt. Om man utgår från krävande specialiserad sjukvård, dvs. krävande vård för snäva patientkategorier som koncentreras till universitetssjukhusen, skulle primärkommunen vara lika stor som de nuvarande sjukvårdsdistrikten eller snarare ha ett befolkningsunderlag på invånare. De flesta av de patienter som vårdas på universitetscentralsjukhusen får specialiserad sjukvård på basnivå, dvs. de är patienter som behandlas för vanliga och allmänna sjukdomar som kräver en vård utan vilken universitetscentralsjukhusen inte skulle kunna fungera och sköta även patienter som behöver krävande specialiserad sjukvård. De kommunala sjukhusen har bildat nätverk och fortsätter med det. Nya organisationskoncept inklusive aktiebolag införs. Det finns alternativa serviceproducenter och det kommer flera. Kundernas rätt att välja kommer att förändra användningen av tjänsterna. Kommunens betydelse är omfattande och flerdimensionell. Därför genomförs kommunreformen inte endast med tanke på organiseringen av social- och hälsovården. Det är ingen idé att på grund av den specialiserade sjukvården eftersträva totalt 20 starka kommuner. Kommuner av samma storlek som ett sjukvårdsdistrikt skulle inte ha lokalförvaltning och närdemokrati vilket utgör den kommunala självstyrelsens kärna. Någon extremradikal kommunreform för den specialiserade sjukvårdens skull ska vi inte gå in för. De kommuner där centralsjukhusen är belägna vill inte ha sjukhusen i sina organisationer. Exempelvis utgör befolkningen i nuvarande Jyväskylä mindre än hälften av befolkningen i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Jyväskylä tar inte på sitt ansvar att skaffa sig ett centralsjukhus med stora förestående byggprojekt. Det samma gäller också nuvarande Lahtis, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Björneborg, S:t Michel, Vasa och Helsingfors. Om till exempel Villmanstrands kommun framledes blev Södra Karelen - vilket i dagens läge inte verkar sannolikt - så skulle centralsjukhuset naturligtvis vara en del av kommunens organisation. Det är klart att kommunsammanslagningar kommer att genomföras. Det är möjligt att det i framtiden till exempel i Kymmenedalen endast finns två kommuner och i Östra Savolax en. Den kommunala specialiserade sjukvården och de kommunala sjukhusen försvinner inte i kommunreformen. Närmare hälften av sjukvårdsdistrikten är redan samkommuner med många verksamhetsområden. En del är redan och en del kommer att bli social- och hälsovårdsdistrikt. För det mesta fungerar sjukvårdsdistrikten också framöver som samkommuner, eventuellt med mångsidiga uppgifter som i Kajanalandsmodellen, i en del ingår också beslutsfattande och förvaltning som i en samkommun med flera verksamhetsområden. Bristen på specialistläkare och specialiserad vårdpersonal och knappa penningresurser är problem inom den specialiserade sjukvården inte bristande demokrati. Genom kommunreformen ska vi inte pressa den finländska hälso- och sjukvården, som hör till den fördelaktigaste i de utvecklade EU-länderna, till miljardbesparingar. Heikki Punnonen 4 Sairaalaviesti 3 /2011

5 Terveydenhuoltomme edelleen edullista OECD:n vertailussa Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Maamme terveydenhuollon menojen suhde bkt:een kasvoi 9,2 prosenttiin vuonna 2009 edellisen vuoden 8,4 prosentista. Suuren muutoksen selittää lähes yksinomaan maamme bruttokansantuotteen poikkeuksellinen 8,2 prosentin pudotus vuonna OECD-maista vain muutama maa käytti tuolloin terveydenhuollon kokonaismenoihin kansantuotteestaan vähemmän kuin Suomi. Tiedot paljastavat jälleen, että terveydenhuoltomme ei ole kustannuksiltaan ollut eikä ole muihin maihin verrattuna moitittu pohjaton kaivo. Muut pohjoismaat käyttävät kansantuotteestaan terveydenhuoltoonsa selvästi enemmän. OECD Health Data 2011, Version 30 June 2011 raportoi terveydenhuollon päivitetyt tiedot. Suomen tiedot perustuvat terveydenhuollon uudistettuun kansalliseen ja kansainväliseen tilastointiin, joka noudattaa OECD:n terveystilinpitojärjestelmän mukaisia käsitteitä, luokituksia ja laskentaperiaatteita. THL raportoi tiedot OECD:lle. Kustannustekijät (erityisesti palkat yleisesti ja myös terveydenhuollossa) ovat eri maissa erisuuruisia. Samaten palvelu- ja rahoitusrakenteet ovat eri maissa erilaisia. Kaikki määrityksetkään eivät vielä ole täysin yhteneviä ja bruttokansantuote (bkt) on vain yksi elintasoa kuvaava mittari. Näistä seikoista huolimatta OECD Health Datan tiedot ovat kuitenkin parhaat käytettävissä olevat. Ne asemoivat suhteellisesti eri maiden terveydenhuollon talouden muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana, jolloin OECD-maissa inflaatio on ollut suhteellisen hidasta ja maakohtaiset inflaatioerot ovat olleet pieniä. Meillä on pääosin veropohjaiseen rahoitukseen pohjautuva terveydenhuolto eli suurelta osin terveydenhuoltomme on julkista. Terveydenhuoltomme julkisen rahoituksen osuus kansantuotteesta on parissakymmenessä vuodessa supistunut. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuollon kokonaismenoista oli 80,9 prosenttia vuonna 1990 ja 74,7 prosenttia vuonna Kotitalouksien, työnantajien ja muiden tahojen rahoituksen osuus terveydenhuoltomme menoista on kasvanut kahden vuosikymmenen aikana ja on selvästi suurempi kuin muissa pohjoismaissa. Julkisen rahoituksen osuus oli vuonna 2009 Ruotsissa 81,5 prosenttia, Norjassa 84,1 prosenttia ja Tanskassa 85,0 prosenttia. USA:ssa julkisen rahoituksen osuus on myös kasvanut ja oli tuolloin 47,7 prosenttia. Terveydenhuollon ostovoimapariteetilla korjatut julkiset menot/asukas olivat Norjassa 87 prosenttia, USA:ssa 57 prosenttia, Tanskassa 53 prosenttia, Ruotsissa 26 prosenttia ja Islannissa 20 prosenttia suuremmat kuin Suomessa vuonna Eli myös ostovoimapariteetilla korjatut terveydenhuoltomme kokonaismenot asukasta kohti olivat pienemmät kuin muissa pohjoismaissa. Terveydenhuoltomme menot edelleen kohtuulliset THL:n julkaisemien tilastotietojen mukaan terveydenhuollon kokonaismenot olivat 15,7 miljardia euroa vuonna Maamme bruttokansantuote väheni poikkeuksellisen paljon vuonna Valtaosin sen seurauksena terveydenhuoltomme menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 9,2 prosenttiin vuonna 2009, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 prosenttia. Terveydenhuoltomme menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 1,3 prosenttia vuosina OECD-maista Australia, Chile, Israel, Japani, Korea, Luxemburg, Meksiko, Puola, Slovakian tasavalta, Slovenia, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro käyttivät vuonna 2009 terveydenhuollon kokonaismenoihin kansantuotteestaan vähemmän kuin Suomi. Tiedot paljastavat jälleen, että terveydenhuoltomme ei muihin maihin verrattuna ole ollut viime vuosikymmenen eikä edes vuoden 2009 aikana se usein moitittu tuhlari. Suomalainen terveydenhuolto ei kansainvälisesti vertaillen ole koskaan ollut eikä ole se monasti manattu menojen musta aukko. Jos maamme terveydenhuolto olisi käyttänyt vuonna 2009 suhteellisesti yhtä paljon kansantuotteestamme kuin muut pohjoismaat omistaan, sen menot olisivat olleet verrattuna Tanskaan 4,0, Ruotsiin 1,4, Islantiin 0,9 ja rikkaaseen Norjaan 0,7 miljardia euroa toteutunutta suuremmat. Kun toisessa vaakakupissa on kansalaisten kannalta kansainvälisesti vertaillen korkea kokonaisveroaste ja toisessa on pikemminkin niukka terveydenhuollon osuus kansantuotteesta, herättää tämä tietenkin kysymyksiä, miten ja miksi näin on. Vaalikeskusteluissa sairaanhoito ja terveydenhuolto ovat olleet ja ovat keskeisiä aiheita. Kansalaisten arvostuksissa ja mielipiteissä sairaanhoito on selvä ykkönen, kun tutkimuksissa on kysytty, mihin yhteiskunnan rahoja tulisi heidän mielestään käyttää. Taustalla ovat samalla hyvin monien kokemat sairaanhoidon palvelujen saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvät pulmat, jotka ovat jatkuneet vuosia ja joita hoitotakuun avulla on viime vuosina korjattu ja korjataan. Sairaalaviesti 3/2011 5

6 Maamme sairaanhoidon rakenteita on saneerattu ja uudistettu voimakkaasti kahden vuosikymmenen aikana, mikä tietysti näkyy tähänastisissa menoissa. Kunta- ja palvelurakenneuudistukset kohdistavat tulevat muutokset erityisesti perusterveydenhuollon ja vanhusten hoidon palveluihin sekä palvelujen yhteistoimintaan. Terveyskeskusten vuodeosastojen palveluista merkittävä osa siirtyy tulevaisuudessa asumisen ja kotihoidon palveluihin. Palvelu- ja tuotantorakenteita, prosesseja, verkostoja, palvelukonsepteja sekä tutkimus- ja hoitokäytäntöjä on pystyttävä uudistamaan. Vastuu oman terveyden kohentamisesta ja ylläpidosta on yhä selkeämmin ihmisillä itsellään ja perheillä. Näin terveydenhuoltomme menojen kansantuoteosuus on vastedeskin pienempi kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Osaltaan näiden turvin pystymme vastaamaan myös palvelujen kysynnän kasvuun sekä palvelujen uudistuksiin. Pelkät kuntaliitokset eivät riitä eivätkä saa tarvittavia muutoksia aikaan. Bkt:mme poikkeuksellisen suuri pudotus vuonna 2009 ja bkt kasvuun vuonna 2010 Maamme bruttokansantuote vuonna 2009 väheni 8,2 prosenttia. OECD:n katsauksen (Economic Outlook, Volume 2010/1) mukaan bruttokansantuote supistui koko OECD:ssä 3,3 prosenttia ja euromaissa 4,1 prosenttia. Suomen pudotus oli kaikkein suurin. Maamme bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos oli 0,9 prosenttia vuonna 2008, 5,3 prosenttia vuonna 2007 ja 4,4 prosenttia vuonna Bruttokansantuotteemme poikkeuksellisen suuri supistuminen kasvatti luonnollisesti terveydenhuollon menojen suhdetta bruttokansantuotteeseen vuonna Tilastokeskuksen tietojen mukaan maamme bruttokansantuote kasvoi 3,6 prosenttia vuonna Ennakkoarvion mukaan terveydenhuollon menojen bkt-suhde väheni 8,9 prosenttiin vuonna Terveydenhuollon kokonaismenojen suhde BKT:een OECD-maissa ja BKT-suhteen muutokset %-yksikköinä ja prosentteina. Vuosi 2009: laskeva järjestys. Total expenditure on health. % GDP. muutos %-yks. % USA 12,4 13,7 13,7 15,7 17,4 3,7 27,0 Alankomaat *) 8,0 8,3 8,0 9,8 12,0 3,7 44,6 Ranska 8,4 10,4 10,1 11,1 11,8 1,4 13,5 Saksa 8,3 10,1 10,3 10,7 11,6 1,5 14,9 Tanska 8,3 8,1 8,7 9,8 11,5 3,4 42,0 Kanada 8,9 9,0 8,8 9,8 11,4 2,4 26,7 Sveitsi 8,2 9,6 10,2 11,2 11,4 1,8 18,8 Itävalta 8,3 9,5 9,9 10,4 11,0 1,5 15,8 Belgia 7,2 7,6 8,1 10,1 10,9 3,3 43,4 Uusi-Seelanti 6,8 7,1 7,6 8,7 10,3 3,2 45,1 Portugali *) 5,7 7,5 9,3 10,4 10,1 2,6 34,7 Ruotsi 8,2 8,0 8,2 9,1 10,0 2,0 25,0 Britannia, UK 5,9 6,8 7,0 8,2 9,8 3,0 44,1 Islanti 7,8 8,2 9,5 9,4 9,7 1,5 18,3 Kreikka ***) 6,6 8,6 7,9 9,6 9,6 1,0 11,6 Norja **) 7,6 7,9 8,4 9,1 9,6 1,7 21,5 Espanja 6,5 7,4 7,2 8,3 9,5 2,1 28,4 Irlanti 6,1 6,6 6,1 7,6 9,5 2,9 43,9 Italia 7,7 7,3 8,1 8,9 9,5 2,2 30,1 Slovenia.. 7,5 8,3 8,4 9,3 1,8 24,0 Suomi 7,7 7,9 7,2 8,4 9,2 1,3 16,5 Slovakian tasav ,5 7,0 9,1.... Australia *) 6,7 7,2 8,0 8,4 8,7 1,5 20,8 Japani *) 5,9 6,9 7,7 8,2 8,5 1,6 23,2 Chile **).. 5,3 6,6 6,9 8,4 3,1 58,5 Tsekin tasav. 4,7 7,0 6,5 7,2 8,2 1,2 17,1 Israel 7,1 7,6 7,5 7,8 7,9 0,3 3,9 Luxemburg 5,4 5,6 7,5 7,9 7,8 2,2 39,3 Puola 4,8 5,5 5,5 6,2 7,4 1,9 34,5 Unkari.. 7,3 7,0 8,3 7,4 0,1 1,4 Viro.... 5,3 5,0 7,0.... Korea 4,0 3,8 4,5 5,7 6,9 3,1 81,6 Meksiko 4,4 5,1 5,1 5,9 6,4 1,3 25,5 Turkki *) 2,7 2,5 4,9 5,4 6,1 3,6 144,0 Suomen BKT mrd. euroa 89,3 96,1 132,2 157,4 171,2 (184,6 vuonna 2008) Lähde: OECD HEALTH DATA 2011, Version 30 June 2011 ja Suomen bkt Tilastokeskus *) 2009 = 2008 tieto, **) 2009 tieto on estimoitu, ***) 2009 = 2007 tieto Bkt-suhteen laskentaperusteet eivät ole kaikissa maissa aivan yhteneviä. Osassa maista tilastointimetodeihin on vuosien mittaan tehty muutoksia (break in series). 6 Sairaalaviesti 3 /2011

7 Julkinen talous on heikentynyt ja kiristyy vielä. Terveydenhuollon kustannusten kasvun tulee olla maltillista lähivuodet. Talous ja rahoitus pakottavat hakemaan ja viemään läpi terveydenhuollon toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia suunniteltua nopeammin ja suurempina. Terveydenhuoltomme menot tulevat kasvamaan suhteellisesti nopeammin kuin kansantuote. Toivottavasti kansantaloutemme kasvu jatkuu muita maita ripeämmin, mikä ei kuitenkaan poista uudistusten tarvetta. Väestön ikääntyminen kasvattaa vastedes myös terveydenhuollon palvelujen kysyntää, mitä vanhoin käytännöin ja rakentein ei pystytä tyydyttämään. THL:n verkkosivujen seuraavat poiminnat avaavat tietojen sisältöä: THL kerää vuosittain tiedot julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuoltomenoista. Terveydenhuollon menot- ja rahoitustilastoa varten tiedot kootaan tilastoista, tilinpäätöksistä ja muista vastaavista lähteistä. THL:lla laadittava terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilasto noudattaa Kelassa 1980-luvun lopussa laadittua tilastointikehikkoa, jota on päivitetty vastaamaan terveydenhuollossa tapahtuneita muutoksia sekä OECD:n mukaista SHA-terveystilipitojärjestelmää. Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustiedot raportoidaan koko maan tasolla. Tiedot päivitetään maalishuhtikuussa. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2009 on OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health Accounts) mukainen kansallinen tilasto. Vuonna 2009 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 15,7 miljardia euroa. Reaalisesti terveydenhuollon kokonaismenot kasvoivat 1,2 prosenttia. Asukasta kohden menot olivat euroa. Reaalisesti eniten kasvoivat vanhusten laitoshoidon, sairausvakuutuksen korvaamien matkojen, terveydenhuollon bruttoinvestointien sekä hoitolaitteiden ja muiden lääkinnällisten kestokulutustavaroiden menot. Rahamääräisesti suurimmat menoerät koostuivat erikoissairaanhoidon (5,2 mrd. ) ja perusterveydenhuollon (2,8 mrd. ) palveluista sekä avohoidon lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden (2,2 mrd. ) käytöstä. Nämä muodostivat kaksi kolmasosaa vuoden 2009 terveydenhuoltomenoista. Lähde: Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2009, Tilastoraportti 14/2011, Suomen virallinen tilasto, Terveys THL. Kunnat.netissä on em. OECD Health Datan taloustiedoista työstettyjä helppokäyttöisiä excel-taulukoita suomeksi ja englanniksi Suomen näkökulmasta: oecd-health-data/sivut/default.aspx Sairaaloiden tammi huhtikuu 2011 Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Palvelujen kokonaiskysyntä ja -tuotanto kasvoivat. Palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän. Avohoito lisääntyi. Vuodeosastohoito supistui. Synnytyksiä oli vähemmän. Leikkauksia tehtiin enemmän. Tekonivelleikkauksia tehtiin enemmän. Sepelvaltimoiden angiografioita ja toimenpiteitä tehtiin enemmän. Leikkausjonot hieman kasvoivat. Toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat selvästi nopeammin kuin vuosi sitten. Kunnallisten sairaaloiden kokonaiskysyntä kasvoi tammi huhtikuussa 2011, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan kysyntä supistui. Vuosien ja 2010 kysynnän kasvu sai jatkoa. Yli puolet keskussairaaloista ja aluesairaaloista sai lähetteitä enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä sairaalat saivat 2,3 prosenttia enemmän lähetteitä. Terveyskeskuksista tulleiden lähetteiden määrä kasvoi 3,1 prosenttia ja yksityissektorilta tulleiden lähetteiden määrä 3,5 prosenttia. Yhteispäivystysten perusterveydenhuollon käyntien määrät ovat lisääntyneet merkittävästi. Päivystyskäyntejä tehtiin lähes 3 prosenttia enemmän. Päivystyssisäänottojen määrät kasvoivat. Päivystysten yöaikaisten ( ) käyntien osuus oli vajaa kuudennes ja yöaikaisten päivystyssisäänottojen osuus vaihteli välillä 9 36 prosenttia. Sairaaloiden palveluja käyttäneiden eri henkilöiden kokonaismäärä kasvoi. Sairaaloiden ensikäyntien määrä ja käyntien määrä yhteensä kasvoivat noin 5 prosenttia. Hoitojaksoja oli enemmän, mutta hoitopäivien kokonaismäärä väheni edelleen. Synnytysten määrä väheni 2,5 prosenttia. Sairaaloiden synnytyksestä HYKSin osuus oli jo yli neljännes. Tiedot raportoineissa sairaaloissa tehtiin leikkauksia yhteensä 1,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaihileikkauksia tehtiin 3,8 prosenttia enemmän ja tekonivelleikkauksia 2,5 prosenttia enemmän. Sepelvaltimoiden angiografioissa oli kasvua 7 prosenttia ja pallolaajennuksissa 12 prosenttia. Ohitusleikkauksia tehtiin 4 prosenttia enemmän. Päiväkirurgisten leikkausten osuus oli sairaaloissa yhteensä 50,2 prosenttia. Operatiivisiin toimenpiteisiin odottavien määrä oli kääntynyt kasvuun. Yksittäisissä sairaaloissa eräisiin toimenpiteisiin yli 6 kuukautta odottaneita oli edel- Sairaalaviesti 3/2011 7

8 Kokonaismuutos (%) verrattuna edelliseen vuoteen. ( ) Suluissa ko. tiedon raportoineiden sairaaloiden lukumäärä. ks = keskussairaalat, as = aluesairaalat ja vastaavassa asemassa toimivat sairaalat 1 4/11 1 4/10 1 4/09 1 4/08 1 4/07 1 4/06 Lähetteet ks + 2,4 (18) - 1,2 (20) - 1,3 (19) + 2,7 (18) + 3,6 (17) + 6,2 (20) as + 1,6 (17) - 1,3 (20) + 3,2 (20) + 1,0 (18) - 0,8 (17) + 4,1 (18) Päivystyskäynnit ks + 2,8 (19) - 3,9 (19) - 3,4 (19) - 1,0 (19) + 3,1 (20) + 1,2 (20) as + 2,5 (17) - 9,8 (20) - 1,9 (18) + 2,8 (19) - 1,3 (19) + 1,5 (18) Päivystyssisäänotot ks + 4,1 (18) - 1,0 (18) - 6,3 (17) - 1,3 (19) + 0,9 (20) + 0,5 (19) as + 3,1 (16) - 0,8 (20) - 5,7 (18) 0,0 (19) - 0,2 (20) + 2,5 (20) Ensikäynnit ks + 6,1 (19) - 2,3 (20) - 0,5 (20) + 3,9 (19) + 3,5 (20) - 0,4 (20) as - 1,4 (17) + 2,3 (20) - 0,0 (18) + 1,2 (20) + 2,1 (21) + 3,3 (19) Pkl-käynnit yht ks + 5,5 (19) - 2,3 (20) + 1,1 (20) + 3,3 (19) + 3,8 (20) + 1,6 (20) as + 5,1 (17) - 0,3 (18) + 0,6 (18) + 3,4 (20) + 0,8 (21) + 3,6 (18) Hoitojaksot ks + 1,3 (19) - 2,9 (18) - 1,8 (19) - 2,0 (19) 0,0 (20) - 2,8 (20) as + 1,2 (16) - 4,8 (20) - 6,0 (18) - 2,5 (20) - 1,4 (21) + 1,5 (19) Hoitopäivät ks - 1,4 (19) - 4,6 (20) - 4,8 (20) - 3,8 (19) - 1,1 (20) - 1,5 (20) as - 2,3 (17) - 8,0 (20) - 5,7 (18) - 6,3 (20) - 0,1 (20) + 0,1 (18) Synnytykset ks - 1,4 (20) + 1,0 (20) + 0,8 (20) + 3,2 (20) - 0,9 (20) + 3,7 (20) as - 11,5 (9) + 1,1 (9) - 0,5 (9) - 3,7 (10) - 1,6 (10) + 3,0 (10) Leikkaustmp:t ks + 1,1 (18) - 0,9 (20) - 3,7 (19) + 3,1 (20) - 1,8 (20) - 4,1 (20) as + 3,9 (16) - 5,9 (18) - 3,8 (18) - 0,9 (20) - 3,1 (19) - 5,9 (18) Kaihileikkaukset + 3,8 (22) - 5,7 (24) - 2,3 (23) + 12,6 (24) - 4,0 (25) - 9,9 (24) Sepelvaltimoiden angiografiat + 7,0 (18) - 5,4 (19) + 2,3 (20) + 4,4 (20) 0,0 (19) + 11,0 (19) Sepelvaltimoiden pallolaajennukset + 12,1 (18) - 2,8 (19) + 3,8 (20) - 1,3 (20) + 1,4 (18) + 25,3 (18) Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset + 4,1 (5) - 10,0 (6) - 12,2 (6) + 2,5 (6) - 9,9 (6) - 2,8 (6) Tieto- ja seurantajärjestelmien uudistusten ja vaihtojen takia kaikki eivät ole pystyneet raportoimaan kaikkia tietoja joka vuosi. Aluesairaaloiden muutokset näkyvät jäämisenä raportoinnista pois. leen. Hoitotakuu ei toteudu vielä kaikille. Sairaanhoitopiirien toimintatulot yhteensä olivat 6,6 prosenttia edellisvuotta suuremmat, vuosi sitten 3,5 prosenttia. Myyntitulot jäsenkunnilta kasvoivat yhteensä 6,3 prosenttia, vuosi sitten 3,4 prosenttia. Toimintamenot olivat 5,2 prosenttia suuremmat, vuosi sitten 2,7 prosenttia. Henkilöstömenojen kasvu oli 3,0 prosenttia ja palvelujen ostojen kasvu 10,1 prosenttia. Kysynnän kasvu näkyy myös siinä, että toimintatulot, palvelujen ostot ja materiaaliostot toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina. Toimintamenot yhteensä toteutuivat pitkälle talousarvioiden mukaisesti. Ihmiset sairastuvat ja sairastavat. Kunnallisen erikoissairaanhoidon tutkimusten ja hoitojen kysyntä ei ole vähenemässä. Sairaanhoitopiirien on turvattava henkilöstön riittävyys ja tuleva saatavuus. Vuoden 2012 talousarvioita ja suunnitelmia valmistellaan hidastuvan talouskasvun sekä kunnallis- ja julkistalouden vaatimusten ja kestävyysvajeuhan alla. Näistä huolimatta sairaanhoitopiirien talousarvioiden valmistelussa on noudatettava täydellisyysperiaatetta. Sen mukaan talousarvioon on otettava kaikki seuraavan vuoden tulot ja menot. Paineet toteuttaa toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia vahvistuvat. 8 Sairaalaviesti 3 /2011

9 Ovatko sairaanhoitopiirit historiaa suuren kuntauudistuksen jälkeen? Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Häviävätkö sairaanhoitopiirit kuntauudistuksen pyörteisiin? Liitetäänkö sairaanhoitopiirit vahvoihin peruskuntiin? Hävittääkö suuri kuntauudistus sairaanhoitopiirit? Toimittajat ovat hakeneet vastauksia noihin kysymyksiin. Taustalla on tarkalla silmällä luettu hallitusohjelma, jossa ei ole liiemmälti mainintoja sairaanhoitopiireistä. Hallitusohjelma ei pakolla Hallituksen tavoitteena on toteuttaa koko maata ja kaikkia kuntia koskeva kuntauudistus. Sen tuloksena syntyy vahvoja, elinvoimaisia ja väestöltään suuria kuntia, jotka pystyvät itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista, pois lukien vaativa erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalihuollon palvelut. Vahvat peruskunnat vastaavat myös rahoituksesta. Uudistuksen seurauksena tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenee, joskaan ne eivät täysin poistu. Hallitusohjelman mukaan kunta voi tuottaa palvelut itse, yhdessä toisten kuntien kanssa tai ostaa ne toiselta kunnalta tai yksityisiltä palvelutuottajilta (yritykset, järjestöt, säätiöt). Riittävän suuret sotealueet ovat eräs vaihtoehto. Hallitusohjelman kyseisten kohtien kirjoittajat määrittelivät kuntauudistuksen keskeisen sisällön. Kaikki puoluejohtajat vakuuttivat kansalle tv-vaalitenteissä, että kuntauudistusta ei toteuteta pakkoliitoksin. Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (Erva). Sairaanhoitopiirien tippuminen pois hallitusohjelman virkkeestä lienee pikemminkin lapsus kuin poliittinen tavoite. Erva-alueet pohjautuvat ennen kaikkea yliopistollisiin sairaaloihin keskitettävään erikoissairaanhoitoon, lääkärikoulutuksen turvaamiseen ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön. Kunnat järjestävä erikoissairaanhoidon tutkimukset ja hoidot valtaosin nyt ja vastedes sairaanhoitopiirien avulla, joista pienimmät ovat sote-piirejä. Kuntia ja sote-piirejä on myös tulevaisuudessa enemmän kuin 20. Edellisellä vaalikaudella oli eräänä vaihtoehtona esillä asukkaan väestöpohja sosiaali- ja terveyspalveluille. Nykyaikaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseen se on liian pieni. Päivystys (24/7) on oleellinen osa erikoissairaanhoitoa. Akuutin erikoissairaalan toiminta suunnitellaan pitkälle päivystyksen ehdoilla. Toimiakseen päivystys vaatii riittävästi elektiivistä kysyntää ja tuotantoa sekä riittävän suuren väestöpohjan. Pitkien etäisyyksien maassa on ja tarvitaan erikokoisia ja erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Kainuu, Lappi, Itä- Suomi, Uusimaa ja Helsinki eivät rakennu samaan muottiin. Koko maahan tuo asukkaan malli olisi paluuta vanhaan hajautettuun erikoissairaanhoitoon, joka oli tarpeen huonojen liikenneyhteyksien ja hitaiden tietoyhteyksien aikaan. Erikoislääkäreitä ei riitä nykyistä hajautetumpaan sairaalatasoiseen erikoissairaanhoitoon. Kolmen erikoisalan aluesairaala päivystyksineen ei tule takaisin. Peruserikoissairaanhoito on käsitteenä epämääräinen, sillä valtaosa yliopistollisten keskussairaaloiden tutkimuksista ja hoidoista on peruserikoissairaanhoitoa. Yliopistolliseen keskussairaalaan tai osaan niistä tai vain yhteen niistä on keskitetty osa erikoissairaanhoidosta, jota kutsutaan erityistason sairaanhoidoksi tai vaativaksi erikoissairaanhoidoksi. Näitä tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja tarvitsevia potilaita on yliopistollisen sairaalan koko asiakaskunnasta suhteellisen vähän, joten heidän hoitonsa keskittäminen on myös suppean erityisosaamisen, laitteistojen ja päivystysvalmiuksien kannalta välttämätöntä. Tärkeää on ymmärtää, että ilman runsaan potilasjoukon tarvitsemaa tavanomaista erikoissairaanhoitoa yliopistosairaalat eivät pysty toimimaan. Termi vaativa erikoissairaanhoito on sinällään harhaanjohtava, sillä jokainen erikoissairaanhoidon tutkimus, diagnoosi, toimenpide ja hoito on tekijälleen vaativa ja sen onnistuminen potilaalle erittäin tärkeä. Esimerkiksi yleisin leikkaus, kaihileikkaus, on vaativa toimenpide riippumatta siitä, missä se tehdään. Epäonnistuminen johtaa pahimmillaan sokeutumiseen. Vaativaa on oikea diagnoosi, oikeaan aikaan aloitettu hoito ja oikein tehdyt hoitotoimenpiteet. Aivan samalla tavalla kuin lentokoneen laskeutuminen on lentäjälle vaativa tehtävä kaikille lentokentille ja kotimaan liikenteessä monta kertaa saman työvuoron aikana. Peruserikoissairaanhoito on parhaimmillaan sitä, että erikoislääkärit esimerkiksi sisätautilääkärit, geriatrit, fysiatrit, neurologit, gynekologit ja osin myös ortopedit konsultoivat ja tukevat perusterveydenhuollon lääkäreitä kansantauteja sairastavien potilaiden hoidossa. Erikoislääkäreiden jalkautuminen, vaikka etänä, hyödyttää myös sairaalaa. Perusterveydenhuollon osaaminen tämän myötä myös vahvistuu, minkä seurauksena potilaita ei samassa määrin lähetetä erikoissairaanhoitoon. Verkostoitunut ja verkostoituva sairaanhoito ja sairaalamaailma toimivat uusin ja uusiutuvin konseptein. Vaihtoehtoisia palvelujen tuottajia on tullut ja tulee. Asiakkaiden valintaoikeus tullee aikaa myöten myös muuttamaan palvelujen käyttöä. Nämä tekijät eivät puolla ehdottomia hallinnollisia rajoja. Sairaalaviesti 3/2011 9

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus: Nopeasti hoitoa, nopeammin hoitoon vaikka talous kiristyy 3 Ledare:

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 1/2002 maaliskuu Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 HELSINKI puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja Chefredaktör

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Sairaalaesittely. Lääkärini määräsi minulle kuukautiskipuun Ketesseä. Toimintakyvyn säilyessä voin jatkaa työpäiviäni.

Terveyspalvelut. Sairaalaesittely. Lääkärini määräsi minulle kuukautiskipuun Ketesseä. Toimintakyvyn säilyessä voin jatkaa työpäiviäni. Terveyspalvelut Terveyspalvelut nro 2 NO 1 maaliskuu 2011 Jussi Merikallio: Terveydenhuoltolaista aineksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation syventämiseen s. 7 Sairaalaesittely

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

suomen sote uudistuu

suomen sote uudistuu suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata 1/kesäkuu 2015 Rintasyöpäpotilaille laadukasta hoitoa Varsinais-Suomessa s. 4 Tyksin palvelut koko maakuntaan s. 6 uudesta toiminnasta hyviä kokemuksia Loimaalla s. 12 En dag i veckan viker Marko Vesanen

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö

Lisätiedot