VANTAA. Sairaalapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA. Sairaalapalvelut"

Transkriptio

1 VANTAA Sairaalapalvelut

2 sairaala Tervetuloa sairaalaan Sairaalapalvelut vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Vantaan kaupungin Sairaalapalveluihin kuuluvat Seutulassa sijaitseva Katriinan sairaala ja HUS:n Peijaksen sairaalan yhteydessä toimiva geriatrinen akuuttiyksikkö. Sairaalapalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosaluetta. Sairaalassa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan vantaalaisia. Katriinan sairaalassa on 8 erilaisten sairauksien hoitoon perehtynyttä osastoa, päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto sekä jatkohoidon järjestelyn konsultaatiotiimi Konsti. Geriatrisessa akuuttiyksikössä toimii kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa, kotisairaala ja kotihoidon yöhoito. Sairaalaan tullaan hoitoon lääkärin lähettämänä joko toisesta sairaalasta tai suoraan kotoa, muusta asuinpaikasta tai päivystyksestä. Tavoitteena on mahdollisimman lyhyt sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen takaisin aiempaan asuinpaikkaan. Sairaalan palvelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyöhön. Hoidosta vastaavalla henkilökunnalla on useiden erikoisalojen tietoa ja taitoja. Henkilökunta haluaa edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä. Yksilöllinen hoito on sairaalassa tärkeä tavoite. 1

3 Osastojen toiminta Sairaalan toiminta Sairaalassa jokaiselle potilaalle nimetään omahoitaja. Hän vastaa potilaan hoitotyöstä sairaalassaolon aikana. Osastoilla hoitohenkilökunnan lisäksi potilaan toimintakykyä tukevat useat muutkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Sairaalassa noudatetaan toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää työtapaa, joka näkyy monissa arjen käytännöissä. Potilaat ruokailevat useimmiten yhdessä, seurustelevat päiväsalissa ja osallistuvat kuntoutumista ja kotiutumista edistävään toimintaan vointinsa mukaan. Yhdessä potilaan kanssa pyritään löytämään ja vahvistamaan hänen omia voimavarojaan, jotka mahdollistavat itsenäisen selviytymisen päivittäisissä toimissa. Kuntouttavaan työskentelytavan periaatteiden mukaan työntekijät välttävät tekemästä sellaista, mihin potilas kykenee itse. Potilaan oma aktiivinen rooli on tärkeä. KATRIINAN SAIRAALA Osasto 1 Osasto on erikoistunut hoitamaan sekavuustiloja sairastavia potilaita. Potilaiden sairaudet ilmenevät usein erilaisina käytösoireina, minkä vuoksi potilaat voivat olla levottomia. Osastolla on 16 potilaspaikkaa. Osasto 2A Osastolla hoidetaan erityisesti infektio- eli tulehduspotilaita. Lisäksi osastolla voidaan hoitaa potilaita, joilla on todettu esimerkiksi yleistilan lasku tai hoitoa vaativa muistihäiriö. Infektioiden vuoksi osaston toiminnassa korostuu erityisesti hyvä hygienia. Osastolla on 20 potilaspaikkaa. 2

4 Sairaalan toiminta Osasto 2B Osasto on erikoistunut hoitamaan ja kuntouttamaan erilaisia murtumapotilaita. Potilailla voi olla esimerkiksi lonkkamurtuma ja hoidon tarve on syntynyt tapaturman tai yleistilan laskun vuoksi. Murtumapotilaiden hoitoon osallistuu usein myös ortopedi. Paikkoja on 28 potilaalle. Osasto 3 Osasto on 17-paikkainen geriatrinen tutkimus- ja kuntoutusosasto. Hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lihasvoimaharjoitteluun, tasapainon parantamiseen ja hyvään ravitsemukseen. Osasto 4A Osasto on erikoistunut hoitamaan aivoverenkierron häiriöitä. Hoitotyössä korostuu kuntoutus, jossa potilaalla itsellään on aktiivinen rooli. Sairauden luonteelle on ominaista, että kuntoutukseen osallistuvat muun muassa toiminta- ja puheterapeutit. Osastolla on 27 potilaspaikkaa. Osasto 4B Osasto on erikoistunut haavapotilaiden hoitoon. Osastolla hoidetaan jonkin verran myös muista syistä sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Haavapotilaiden hoidossa osastolla käytetään myös esimerkiksi plastiikkakirurgin asiantuntemusta. Osastolla on 24 potilaspaikkaa. Osasto 5 Osasto on erikoistunut hoitamaan parantumattomasti sairaita potilaita. Henkilökunta on sitoutunut palliatiivisen hoidon ideologiaan ja heitä tuetaan omassa työssään muun muassa työnohjauksella. Sairaalapastori, vapaaehtoistyöntekijät ja omaiset ovat erityisesti tämän osaston potilaille tärkeä tuki. Osastolla voidaan hoitaa myös muista syistä kuntoutusta ja jatkohoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla on 17 potilaspaikkaa. Osasto 6 Osastolla hoidetaan ensisijaisesti pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Osastolla on 20 potilaspaikkaa. Päiväsairaala Päiväsairaala tarjoaa tutkimusta ja kuntoutusta useimmiten kotona asuville potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Hoidossa korostuvat erilaiset lääkärin tai sairaanhoitajan tekemät selvittelyt sekä terapiat, kuten fysio- ja puheterapia. Päiväsairaala antaa jatkohoitoa myös vuodeosastoilta kotiutuneille potilaille. Se on avoinna arkisin päiväaikaan. Geriatrinen vastaanotto Geriatrisella vastaanotolla selvitetään muun muassa yli 75-vuotiaiden ja osittain myös nuorempien vantaalaisten muistihäiriöitä. Vastaanoton lääkäreillä on geriatrian eli ikäihmisten lääketieteen koulutus. Vastaanottokäynnille 3

5 Sairaalan toiminta toivotaan mukaan aina omainen tai muu potilaan asiat hyvin tunteva henkilö. GERIATRINEN AKUUTTIYKSIKKÖ Geriatriset arviointi-ja akuuttiosastot AKOS1 ja AKOS2 20-paikkaisella AKOS1- ja 17-paikkaisella AKOS2 -osastolla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä arviointia tai lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Potilailla voi olla esimerkiksi muistisairauteen liittyvä akuutti sekavuustila tai iäkkäälle ihmiselle tyypillinen tulehdussairaus, tai heidän yleiskuntonsa on muusta syystä heikentynyt. Kotisairaala 10-paikkaisessa kotisairaalassa hoidetaan sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita, jotka kuitenkin selviytyvät päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai omaisen avustamana hoitohenkilökunnan käyntien väliset ajat. Kotisairaalan hoito järjestetään joko potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten palvelutalossa tai vanhainkodissa. Kotihoidon yöhoito Kotihoidon yöhoitoa annetaan niille potilaille, jotka tarvitsevat öisin kotihoitoa (kotisairaanhoitoa tai kotiapua). Yöhoito on määräaikaista palvelua. Sen saamiseksi on määritelty perusteet. Osastojen moniammatillinen tuki Kullakin osastolla on vähintään yksi fysioterapeutti, joka vastaa osaston potilaiden fysioterapiasta. Sairaalan sosiaalihoitajat ohjaavat ja neuvovat potilaita ja omaisia sosiaaliturvaan, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jatkohoitoon ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalihoitajalta saa apua myös etuuksien vireillepanossa. Sairaalapappi toimii potilaiden, omaisten ja läheisten sielunhoitajana. Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi sairaalapappi hoitaa kirkollisia toimituksia ja järjestää hengellisiä tilaisuuksia sairaalassa. Katriinan sairaalassa on myös hiljainen huone hiljentymistä ja siunaamista varten. Muut palvelut Sairaalapalveluissa Sairaalassa on röntgen- ja laboratoriopalveluita varten HUS-Röntgenin ja HUS-Labin toimipisteet. Katriinan sairaalarakennuksessa oleva terveysasema tarjoaa terveyskeskuspalvelut alueella asuville vantaalaisille. Katriinassa toimii lisäksi hammashoitola, joka tarjoaa päivystyspalvelua myös sairaalan potilaille. Katriinan sairaalan aulassa sijaitsevassa kirjastossa on potilaskäyttöön tarkoitettu tietokone. Kirjasto kiertää osastoilla. Aulassa kahvio ja kampaamo palvelevat sekä potilaita että ulkopuolisia asiakkaita. 4

6 Potilaana sairaalassa Uudelle potilaalle tehdään hoidon alussa suunnitelma, jossa asetetaan tavoite kuntoutumiselle. Jokaiselle sairaalan osastolle tulevalle potilaalle nimetään myös omahoitaja. Päivittäisestä hoidosta vastaa aina työvuorossa oleva henkilökunta, jolta voi kysyä apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Hoitohenkilökunnan avulla saa yhteyden myös muihin ammattilaisiin, kuten lääkäriin, sosiaalityöntekijään tai sairaalapappiin. Kuntoutumisen edistymisestä keskustellaan aina potilaan ja tarvittaessa myös omaisten kanssa. Potilaan tietoja annetaan ulkopuolisille vain potilaan luvalla. Omahoitaja vastaa yhteydenpidosta omaisiin. Jos potilaan kanssa ei voida keskustella tietojen antamisesta omaisille, henkilökunta kertoo potilaan voinnista vain lähiomaisille. Myös läheisten puhelut yhdistetään potilaan voinnin niin salliessa suoraan potilaalle. Potilaana sairaalassa Omaisilla on tärkeä rooli sairaalan toiminnassa. Henkilökunta opastaa omaisia kaikissa niissä toimissa, jotka edistävät potilaan toimintakykyä. Ulkoileminen, ruokailussa avustaminen ja lukeminen edistävät yleensä potilaiden vointia. Jos tarvitsisin sairaalahoitoa uudelleen, tulisin tänne takaisin. Täällä on ystävällinen ja avulias ilmapiiri. En tiennyt, että sellaista on vielä olemassa. Kotoinen tunnelma: viherkasveja ikkunoilla, ryijyjä seinillä, käsitöitä siellä täällä. Viihdykkeeksi mukavaa ohjelmaa. Katriinassa asiat hoituvat hyvin ja rauhallisesti. Sitaatit ovat Katriinan sairaalassa tehdystä potilastyytyväisyyskyselystä. 5

7 Osastojen toiminta Työntekijänä ja opiskelijana sairaalassa Sairaalapalveluissa työskentelee yhteensä noin 270 työntekijää. Valtaosa työntekijöistä on hoitotyössä toimivia perus- tai lähihoitajia, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja. Myös laitoshuoltajat ovat iso ammattiryhmä. Sairaalassa työskentelee myös eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä käytännön opintojaksoja. Pääosa harjoittelijoista opiskelee pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa. Opiskelijoita voidaan ottaa myös muualta Suomesta ja ulkomailta. Sairaala toimii opetussairaalana. Lääkäreillä työskentely sairaalassa on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen sairaalapalveluksi yleislääketieteen ja geriatrian erikoisaloille. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus. Vakinaisen hoitohenkilöstön ja pitkäaikaisten sijaisten työhönotosta vastaavat osastonhoitajat ja ylihoitaja. Johtava ylilääkäri vastaa lääkäreiden työhönotosta. Laitoshuoltajat palkkaa Vantaan kaupungin Tilakeskuksen siivouspalvelujen palveluesimies. Vapaista työpaikoista ilmoitetaan muun muassa Vantaan kaupungin internet-sivuilla ja työvoimahallinnon järjestelmässä. Sijaisina voivat toimia paitsi tutkinnon suorittaneet ammattilaiset myös alan opiskelijat. Opiskelijoilta vaadittavat opinnot on ohjeistettu erikseen. Lyhytaikaisia sijaisuuksia voi kysyä suoraan osastonhoitajilta tai puh

8 Työntekijänä ja opiskelijana sairaalassa Vantaan kaupunki arvostaa sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa ja on sitoutunut kehittämään työntekijöidensä osaamista. Kaupungilla on paljon sisäistä koulutustarjontaa ja mahdollisuus ulkoiseen kouluttautumiseen. Sairaalaan töihin tulevaa autetaan tarvittaessa asunnon järjestämisessä. Alueella sijaitsee myös kaupungin päiväkoti ja koulu. Työntekijät voivat halutessaan käyttää työsuhdematkalippua. Fysioterapeutille Katriinan sairaala on monipuolinen työpaikka. Täällä arvostetaan fysioterapeutin näkemystä. Moniammatillinen yhteistyö toimii osastoilla hyvin mutta työni on silti itsenäistä. Olemme vuosien mittaan voineet kouluttautua erikoisaloille ja siten vastata potilaiden tarpeisiin. Hyvällä työyhteisöllä on suuri merkitys. Se tukee omaa työtä ja lisää viihtyvyyttä. Tarvittaessa saan muilta jumppareilta tukea ammatillisissa ongelmissa. Voin vaikuttaa työyhteisööni olemalla luotettava ja ottamalla muut työntekijät huomioon. Arvot ja tavoitteet yhdistävät meitä. Arja Ahtola-Partanen, fysioterapeutti Mukavinta sairaalassa ovat potilaiden hoito ja hyvä työyhteisö. Esimiehen näkökulmasta työyksiköt ovat sopivan kokoisia. Henkilökunnan oppii tuntemaan. Olen ylpeä omista työntekijöistäni, jotka ovat osaavia ja käytökseltään hyviä kohtaavat hienosti potilaat ja omaiset. Myös huumoria riittää, se auttaa jaksamisessa. Hyvin toimivassa työyhteisössä voi vaikuttaa mielipiteillään rakentavasti. Meillä on osastokokousten lisäksi koko sairaalassa käytössä myös kyselytunti. Se on mahdollisuus vuoropuheluun sairaalan johdon kanssa. Riitta Sirola, osastonhoitaja 7

9 Katriinan sairaalan vuosikymmenet Katriinan sairaalan vuosikymmenet Katriinan sairaala on tärkeä osa Vantaan Seutulan maisemaa. Sairaala on rakennettu keskelle Seutulan kylää Katrinebergin kartanon maille vuonna Sairaala aloitti toimintansa Siltamäen kunnalliskodin sairasosastona Katriinakodin nimellä. Kymmenen vuotta myöhemmin laitos muutettiin Katriinan sairaalaksi. Kansanterveyslain myötä vuonna 1972 sairaalasta tuli Vantaan kaupungin terveyskeskussairaala. Sairaalarakennus on valmistunut kahdessa osassa. Ensimmäinen osa otettiin käyttöön vuonna Rakennus on alunperin suunniteltu pitkäaikaissairaiden hoitopaikaksi. Toiminta laajennusosassa eli ns. A-talossa käynnistyi vuonna Tuolloin sairaalahoidon painopiste siirtyi kohti lyhytaikaisempaa hoitoa. Laajennuksessa valmistui tilat myös terveysasemalle. Jo sairaalan perustamisvaiheessa otettiin huomioon henkilökunnan asunto- ja palvelutarve. Eri kokoisia asuntoja rakennettiin sairaalan naapuriin aina 1980-luvulle asti. Alueella toimii edelleen myös päiväkoti. 8

10 Vapaaehtoistoiminta Varsinaisten työntekijöiden ja heidän sijaistensa lisäksi sairaalassa työskentelee avustajia ja vapaaehtoisia. Avustajat tulevat pääosin työvoimahallinnon tai sosiaalityön yksiköiden kautta. Avustajat ja vapaaehtoistyöntekijät täydentävät ja tukevat ammattilaisten hoitotyötä. Vapaaehtoistyöntekijöitä voidaan pyytää potilaiden avuksi esimerkiksi hoito- ja tutkimuskäynneille sairaalan ulkopuolelle. Vapaaehtoiset osallistuvat myös potilaiden virkistystoiminnan järjestämiseen. Kaupunki järjestää vapaaehtoistyöntekijöille koulutusta. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä numeroon

11 SAIRAALAPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT Katriinan sairaala Katriinankuja 4, Vantaa Sairaalan keskus arkisin klo 7 20, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 11 20, p Geriatrinen akuuttiyksikkö/akos1 ja kotisairaala Sairaalakatu 1 L, HUS p Geriatrinen akuuttiyksikkö/akos2 ja kotihoidon yöhoito Sairaalakatu 1 E 3.krs, HUS p Tietoja hoitohenkilökunnan työpaikoista, p Laitoshuoltajien työhönotto, p Bussiyhteydet ks. Julkaisija Sosiaali- ja terveystoimi Teksti Sairaalapalvelujen tiedotustyöryhmä Ulkoasu ja taitto Kirsi Unhola Kuvat Sakari Manninen Paino 3/2011

sairaala Tervetuloa sairaalaan

sairaala Tervetuloa sairaalaan Sairaalapalvelut sairaala Tervetuloa sairaalaan Vantaan kaupungin sairaalapalvelut vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Sairaalapalveluihin kuuluvat Seutulassa sijaitseva

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Eeva Hillukkala Suunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 22.8.2013

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030

Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030 Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030 Sairaala-alueiden kehittämisryhmän raportti 30.9.2009 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen 1/2015 Lääkäritalo Kuntoutus Vanhuspalvelut Vammaispalvelut UUSI Lääkäritalo avattu s. 4 Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 Kuntoutusta nuoria kuunnellen s. 14 Kipparissa kelpaa asua ja elää s. 12 Ystävyydellä

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-talo toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen terveyskeskus 6 14 16 4 Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-laboratoriossa 700 asiakasta päivässä Värillä on väliä Yhteistyön talo palvelee

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot