144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika kello Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta Hämeenlinnan pääterveysaseman A-rakennuksen peruskorjaus ja muutostöiden urakkatarjoukset Toiminnan ja talouden toteutuma 1-10 / Määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon Jatkosopimus Ydin-Hämeen lääkäripalvelujen tuottamisesta Luottotappiot vuosilta Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Avosairaanhoidon lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi Asunto Oy Lukiokatu 29 kahden kerrostalohuoneiston myynti Selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista 18

2 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS Esityslista - Pöytäkirja nro 10/2008 Aika klo Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet Kari Ventola, Katriina Laaksonen, Eeva Iso-Sipilä, Anna-Kaisa Häppölä, Jari Ranne, Sylvi Vuorinen (saapui klo 16.15), Matti Hämäläinen Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen ja johtava ylilääkäri Marina Erhola Poissa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Koskela Maija Oksanen Rauno Lehtonen 144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2008 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen.

3 3 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anna-Kaisa Häppölä ja Kari Ventola Asioiden käsittelyjärjestys Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti ottaa käsittelyyn seuraavat asiat: 155 Avosairaanhoidon lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi. 156 Asunto Oy Lukionkatu 29 kahden kerrostalohuoneiston myynti. 157 Selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta Kh Kaupunginlakimies ja rahoitusjohtaja : Kuntaliitoksesta päättäessään Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päätti samalla Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta. Päättäessään uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiorakenteesta kaupunginvaltuusto päätti, että käynnistetään valmistelu terveyskeskuksen liikelaitoksen perustamiseksi. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muista järjestelyistä. Muista järjestelyistä ei ole sovittu.

4 4 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ja Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymässä on tehty päätökset kuntayhtymän purkamiseen tarvittavien omaisuusselvitysten teettämisestä Oy Audiator Ab:llä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osalta omaisuusselvityksen jälkeen tehdään perussopimuksen mukainen jako. Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän osalta jakoa ei tarvitse tehdä, koska molemmat jäsenkunnat yhdistyvät alkaen Hämeenlinnan kaupunkiin. Oy Audiator Ab:n johtava konsultti Veijo Hurskainen on jättänyt päivätyn esityksen, jonka nimi on Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän purkamiseen liittyvä rakennusten arvon selvitys. Selvitys liitteenä 6/Kh Kuntayhtymän rakennusten arvopäivä on Rakennusten arvo on määritelty hankintakustannusten perusteella ottamalla huomioon kustannustason muutokset ja arvonvähennykset. Laskelma on tehty valtionosuus vähennettynä. Vuosittaisia pääoman muutoksia sekä valtionosuuksia on tarkistettu rakennuskustannusindeksin muutoskertoimilla ja niihin on tehty poistot. Poistoprosenttina rakennuksista ja kiinteästä rakenteesta on käytetty 2,5 %. Laskelman lopputuloksena Hämeenlinna ja Hattula saavat sen suhteellisen osuuden, minkä ovat itse aikoinaan rahoittaneet. Sopimuksen mukaan kuntayhtymän omaisuus luovutetaan Hämeenlinnalle lukuun ottamatta Hattulan alueella olevia terveyskeskuksen kiinteistöjä ja erikseen luetteloituja irtainta omaisuutta ja varastoja. Lisäksi Hämeenlinna maksaa laskelman perusteella Hattulalle euroa rakennusten pääomasijoituksista vuoden 2007 lopussa. Määrää tarkistetaan vuoden 2008 aikana tehtyjen pääomasijoitusten mukaisesti. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, josta yhtymävaltuusto päättää. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden kuntaosuuksien suhteessa. Milloin kustannusten ja velkojen suorittamiseen ja sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Loppuselvitystä varten laadittu sopimus käsitellään kunnissa ja sen jälkeen kuntayhtymässä.

5 5 Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että Hämeenlinnan kaupunki hyväksyy liitteenä 7/Kh olevan sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta. Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 7/Kh olevan sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja antaa rahoitusjohtaja Ismo Uusitalo, puh ja vs. hallintojohtaja Kari Suokas, puh Kv Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen Yhtymähallitus Liitteenä 1 on sopimus Hämeenlinnan kansantervetyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta ja purkamiseen liittyvä rakennusten arvon selvitys. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää saattaa yhtymävaltuuston tietoon saatetuksi liitteenä olevan sopimuksen Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta ja purkamiseen liittyvän rakennusten arvon selvityksen.

6 6 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi, että Hattulan kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa , Kalvolan kunnanvaltuusto , Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto ja Rengon sekä Hauhon kunnanvaltuusto käsittelevät asiaa vielä myöhemmin tänä vuonna. Sylvi Vuorinen saapui kokoukseen klo Hämeenlinnan pääterveysaseman A-rakennuksen peruskorjaus ja muutostöiden urakkatarjoukset Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) Hämeenlinnan pääterveysaseman kuuluvan A-rakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt on kuntayhtymän tilasuunnitelman mukaan esitetty aloitettavaksi vuoden 2008 puolella. A-rakennuksen tilat on tarkoitus peruskorjata Vanajan terveysaseman toimitiloiksi. Rakennus on kolmikerroksinen ja Vanajan terveysaseman tilat sijoittuvat kahteen ylimpään kerrokseen. Alakertaan tulee toimitilat erilaisille avustaville toiminnoille. Kuntayhtymän tilojen peruskorjaus suoritetaan ketjureaktiona eri toimintojen osalta. Vuoden 2008 puolella on peruskorjattu osa G- rakennuksen tiloista henkilökunnan ruokailutiloiksi, kirjaamoksi ja tavaran vastaanottotiloiksi. G-rakennuksen toisella käytävällä oleva erityistyöntekijät ovat olleet evakossa Kutalantien tiloissa. G-rakennuksen erityistyötekijöiden tiloissa on työskennellyt puolestaan keskustan terveysaseman henkilökunta, joka siirtyy takaisin omille peruskorjattuihin tiloihin alkaen. Nämä tilat siirtyvät takaisin erityistyöntekijöiden käyttöön. Lisäksi tilojen käyttäjiksi ovat ilmaisseet halukkuutensa myös terveysneuvonnan henkilökunta. Tiloihin pitäisi tilasuunnitelman mukaan ensin tehdä välttämättömät korjaukset. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa heti tilojen vapauduttua

7 7 Hämeenlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän A- rakennuksen peruskorjausta. Kaupunginhallitus on merkinnyt vuoden 2009 puolelle jatkuvan investoinnin tiedoksi ja se otetaan huomioon vuoden 2009 talousarvion investointiosiossa. Peruskorjaus ajoittuu kahdelle vuodelle 2008 ja 2009 ja suurimmaksi osaksi vuodelle Kuntayhtymän toiminta lakkaa Peruskorjauksen ja muutostöiden kustannukset ovat seuraavat: Urakat yhteensä Muutos- ja korjaustyöt Kalusteet, mukaan lukien hoidolliset laitteet Turvajärjestelmä ja atk-lisenssit Yhteensä Tilojen peruskorjauksesta on järjestetty urakkatarjouskilpailu. Urakka jakaantuu pääurakkaa sekä kolmeen sivu-urakkaan (putkityöt, ilmanvaihtotyöt ja sähkötyöt). Kysymyksessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka ja soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä. Urakoista on ilmoitettu HILMA-palvelussa osoitteessa Määräaikaan klo mennessä osallistumisilmoituksensa jättivät seuraavat: Rakennustekniset työt (pääurakka): 1. H&P Infra Oy 2. Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy 3. Patria-Rakennus Oy 4. Turengin Arvotyö Oy 5. Keski-Hämeen Rakennus Oy 6. Rakennuspalvelu Teknorak Oy

8 8 Putkityöt (sivu-urakka): 1. Are Oy 2. Ilmatuote Oy 3. Kantaputki Oy 4. Putki-Valtti Oy 5. Sähköpeko Oy 6. Tekmanni Uusimaa Oy 7. YIT Kiinteistötekniikka Oy Ilmanvaihtotyöt (sivu-urakka): 1. Are Oy 2. JL-Ilma Oy 3. Ilmatuote Oy 4. Ilmastointi-Mikenti Oy 5. Lopen Ilma Oy Sähkötyöt (sivu-urakka): 1. Are Oy 2. Hämeen Sähköasennus Oy 3. MR Master Sähkö Oy 4. Sähköpeko Oy 5. Tekmanni Uusimaa Oy 6. YIT KiinteistötekniikkaOy Tarjouspyyntöasiakirjat päätettiin toimittaa kaikille edellä mainituille osallistumishakemuksensa jättäneille yrityksille. Urakkatarjoukset pyydettiin klo mennessä Urakkatarjoukset avattiin klo ja siitä laadittiin avauspöytäkirja. Tilaisuudessa olivat mukana hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, toimistopäällikkö Päivi Kuisma, käyttöpäällikkö Sakari Saarinen ja rakennuttajan konsultti Tapio Mustonen. Liitteenä 2 olevasta avauspöytäkirjasta käy ilmi määräaikaan mennessä saapuneet urakkatarjoukset: Tarjouksen valinta perusteena käytetään yksistään halvinta hintaa. Tarkemmat urakoita koskevat tiedot käyvät ilmi liitteenä 3 olevasta hankintailmoituksesta. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä rakennusteknisiin töihin (pääurakka), putkitöihin, ilmavaihtotöihin ja sähkötöihin (sivu-urakat) halvimman tarjouksen.

9 9 Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti valita halvimmat urakkatarjoukset seuraavasti: Rakennustekniset työt (pääurakka) Keski-Hämeen Rakennus Oy, euroa alv. 0 % Putkityöt (sivu-urakka) Kantaputki Oy, euroa alv. 0 % Ilmanvaihtotyöt (sivu-urakka) Tekmanni Uusimaa Oy (sivu-urakka) euroa alv. 0 % Sähkötyöt (sivu-urakka) YIT Kiinteistötekniikka Oy euroa alv. 0 % Toiminnan ja talouden toteutuma 1-10 / 2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Tammi-lokakuun 2008 toteutuma tulisi tasaisen kertymän perusteella olla 83,3 % koko vuoden budjetoiduista kuluista ja tuotoista. Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,4 % Alijäämä Kuntayhtymä on joutunut huonon rekrytointitilanteen vuoksi hankkimaan ostotyövoimaa. Tarvikkeiden osalta on jonkin verran ylitystä lähinnä diabeteksen hoitoon liittyvien hoitotarvikkeiden osalta. Investointeihin on tälle vuodelle varattuna rahaa yhteensä 3,8 miljoonaa euroa ja siitä on käytetty yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Liitteenä 4 on koko kuntayhtymän toteuma ja investointien toteutuminen. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi hallinto- ja talousjohtajan talouskatsauksen tammi-lokakuulta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tietoon saatetuksi liitteenä 4 oleva suoriteraportti.

10 Määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Kuntayhtymän talousarvion toteutuma lokakuun lopussa 2008 on toimintatuottojen osalta 83,4 % ja toimintakulujen osalta 84,4 %. Tuottojen osalta määrärahan ylitys on 0,1 % ( ) ja kulujen osalta 1,1 % ( ). Vuotta on vielä jäljellä kaksi kuukautta ja arvion mukaan määrärahat tulevat kulujen osalta vielä jonkin verran ylittymään. Syynä on, että kuntayhtymän toiminnassa on jouduttu turvautumaan sekä lääkäreiden että hoitajien osalta ostopalveluihin. Hoitotarvikkeiden käyttö on myös ollut huomattavasti suurempaa kuin on osattu arvioida talousarviota 2008 tehdessä. Oheisesta liitteestä 5 voidaan todeta, että eri palveluosastojen lisämäärärahan tarve on yhteensä euroa. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä 5 olevat määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää liitteessä 5 olevat määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon yhtymävaltuus ton hyväksyttäväksi Jatkosopimus Ydin-Hämeen lääkäripalvelujen tuottamisesta Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari, puh. (03) Lammi-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymällä on sopimus MedOne Oy:n kanssa lääkäripalvelujen tuottamisesta Lammin terveysasemalla saakka. Sopimukseen sisältyy optio, jonka mukaan sopimusta voidaan jatkaa ja laajentaa. Lammi- Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän toimintaa jatkaa Hämeenlinnan kaupunki, joten lääkäripalvelujen osalta uusi sopimusosapuoli tulee olemaan perustettava terveyspalveluliikelaitos. Sopimuksen mukaisesti MedOne Oy on järjestänyt kokopäiväisen lääkärin Lammin kahdelle väestövastuualueelle ja lisäksi lisätyötä on ollut mahdollista tehdä sopimuksen mukaista tuntikorvausta vastaan. Käytännössä Lammilla MedOne:n työpanos on vastannut 2,5 lääkärin kokopäiväistä työpanosta.

11 11 Hauhon terveysasemalla terveyskeskuslääkärin virassa ollut lääkäri irtisanoutui elokuussa. Elo-syyskuussa lääkäreitä on haettu virkailmoituksilla sekä Lammille että Hauholle, mutta virkoihin ei ole tullut yhtään hakemusta. Tässä tilanteessa käyttökelpoisimmaksi vaihtoehdoksi jää MedOne Oy:n sopimukseen sisältyvän jatko-option käyttö siten, että se kattaa myös Hauhon lääkäripalvelut. Hauholla toisessa terveyskeskuslääkärin virassa oleva lääkäri on jäämässä tammi-elokuuksi virkavapaalle, jonka tehtävän hoito voidaan myös järjestää osana sopimusta. MedOne Oy:n kanssa on neuvoteltu lääkäripalvelusopimuksen jatkamisesta. Lammin osalta sopimuksen kustannukset on otettu huomioon vuoden 2009 talousarviossa. Hauhon osalta pääosa kustannuksista saadaan katettua säästyvillä lääkäreiden palkkausmenoilla. MedOne Oy:n sopimusehdotus ajalle on liitteenä 6 Johtava ylilääkärin esitys: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen sopimuksen MedOne Oy:n kanssa Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 6 olevan sopimuksen MedOne Oy:n kanssa. Samalla yhtymähallitus toimittaa asian kaupunginhallituksen tietoon saatettavaksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi yhtymähallitus oikeuttaa johtavan ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan tekemään pieniä teknisiä korjauksia sopimukseen Luottotappiot vuosilta Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) Hämeenlinnan seudun kasanterveystyön kuntayhtymälle on syntynyt tulojäämiä, jotka ovat olleet perinnässä Intrum Justitia Oy:n kautta. Perintätoimista huolimatta on jäänyt seuraavilta vuosilta tulojäämiä saamatta: Hammashoitolaskut ,60 Terveyskeskuslaskut ,00 Laitoshoitolaskut ,62 Kotisairaanhoitolaskut 851,00 Elintarvikelaboratoriolaskut 990,64 Yhteensä ,86

12 12 Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää kirjata saamatta jääneet tulojäämät luottotappioksi vuosilta yhteensä ,86 euroa ja päättää poistaa ne samalla reskontrasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Etelä-Suomen lääninhallitus - Ilmoitus ESLH /So-35-ml: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus osoitteen ja toimitusjohtajan muutoksesta (STH 628 A, ESLH /So-35), Hoivax Oy - Yksityisen sairaankuljetusyrityksen myynti STK1646B, Päätös ESLH /So-62: Valtion korvaus terveydenhuollon yksikölle lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta sekä lääkärin erikoistusmiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin - Päätös ESLH /So-35ml: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (MediTan Oy) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Sairaanhoitopiirin tiedote 25/2008: Erikoisalattomien lähetteiden käsittely Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä Hämeenlinnan kaupunki - Hämeenlinnan kaupungin tarkastustoimen kannanotto liitoskuntien tarkastuslautakunnille, lakkaavien kuntayhtymien tarkastuslautakunnille ja Hämeenlinnan tarkastuslautakunnalle työn jatkumisesta Länsi-Suomen ympäristölupavirasto - Diaarinumero LSY-2008-Y-148: Hämeenlinnan matkustajasataman laivalaiturin rakentaminen uudelleen Vanajavedessä sekä töiden aloittaminen ennen päätösten lainvoimaiseksi tulemista

13 13 Kuntaliitto - Yleiskirje 36/80/2008: Työvoimakunnat muuttuvat työllisyyden edistämistoimikunniksi Kuntien eläkevakuutus - Ilmoitus eläkeratkaisusta : Osa tk-eläke ent. täysi kunt. tuki. Eläke myönnetty alkaen. BioMériux Suomi Oy - Hinnantarkistus 2009 Lääkelaitos - Kirje Dnro 6557/6.1.3./2008: Vaaratilanteista ilmoittaminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi, että Hämeenlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan valinnut terveyskeskus-liikelaitoksen avosairaanhoidon ylihoitajan virkaan Suna Elorannan Lempäälästä ja varalle Aija Tommilan Lohjalta Virkamiesten päätökset Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Johtavan ylilääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Hankintapäätökset 4-6 Hankintapäätös nro 4, A-talon purku- ja tuentayöt Kanta-Hämeen Rakennus Oy: ,46

14 14 Hankintapäätös nro 5, Valvontakameroiden hankinta Hämeen Lukko Oy: ,00 Hankintapäätös nro 6, Pianon hankinta Hannu Latvala, Renko: 4 000,00 Vuosilomapäätökset 2. Johtavan ylihammaslääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Palkkauksen määrittäminen Vuosilomapäätökset 3. Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 14 Terveyskeskuslääkärin virkavaali Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan LL Kirsi Niska Hämeenlinnasta Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 5. Johtavan ylihoitajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 24-24

15 15 7. Ylihoitajan (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Vuosilomapäätökset 9. Hallinto- ja talousjohtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Hankintapäätökset Hankintapäätös nro 37 Kameravalvontajärjestelmän hankinta Vanajaveden sairaalaan Hämeen Lukko Oy: 9 212,00 Hankintapäätös nro 38 Ultraäänitutkimuslaitteen hankinta Sonar Oy: ,00 Hankintapäätös nro 39 Sairaalakalusteiden hankinta Merivaara Oy: 3 212,00 Heikki Soras Oy: 1 313,10 Te-Pa Medical Oy: 714,00 Hankintapäätös nro 40, Tutkimusvalaisimet, lattiamalli Oriola Oy: 8 220,00 Muut päätökset Muut päätökset nro 29 Sängyt ja yöpöydät Vuosilomapäätökset

16 Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. Hallinto- ja talousjohtaja esitys:yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Avosairaanhoidon lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi Lääkintävahtimestarin toimi on tällä hetkellä täyttämättä eikä siihen ole myöskään rahoitusta vuoden 2009 talousarvioesityksessä. Nykyisellään avosairaanhoidossa on kaksi terveyskeskusavustajaa, jotka ovat osa-aikaeläkkeellä ja tekevät 50 % työaikaa. Tehtävät on hoidettu kokopäiväisellä sijaisella. Muuttamalla lääkintävahtimestarin toimi lähihoitajan toimeksi saadaan tehtävät hoidettua vakinaisen henkilön toimesta. Vakituinen toimeen saadaan toimenhaltija paremmin kuin sijaisuuksiin. Johtava ylilääkärin esitys: Yhtymähallitus päättää muuttaa lääkintävahtimestarin toimen terveyskeskusavustajan toimeksi ja myöntää samalla toimen täyttöluvan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Asunto Oy Lukiokatu 29 kahden kerrostalohuoneiston myynti Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Kuntayhtymällä on omistuksessaan seitsemän kerrostalohuoneistoa, joita vuokrataan henkilökunnan käyttöön. Asunto Oy Lukiokatu 29:ssä on tyhjänä kaksi kerrostalohuoneistoa. 1) Osoitteessa Lukiokatu 29 B 20 on 2 h + k, 56 m² (toinen kerros) osakkeet nro , kiinteistövälittäjä on arvioinut hinnaksi euroa + velkaosuus 2) Osoitteessa Lukiokatu 29 B 25 on 2 h + k, 56 m² (kolmas kerros), osakkeet , kiinteistövälittäjä on arvioinut hinnaksi euroa + velkaosuus Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti kuuluu yhtymähallituksen päätettäväksi. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää 1) laittaa myyntiin kaksi kerrostalohuoneistoa Asunto Oy Lukiokatu 29:ssä. 2) oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan hyväksymään ostotarjouksen, jos tarjottu hinta on euroa tai enemmän. 3) oikeuttaa hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtosen ja johtava ylilääkäri Marina Erholan allekirjoittamaan kauppakirjan kuntayhtymän nimissä. Päätös: Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esitys kuitenkin muutettuna siten, että poistetaan esityksen 2) -kohdan sivulause jos tarjottu hinta on euroa tai enemmän

18 18 Yhtymähallitus Markkinahintojen laskusta ja asuntokaupan yleisen verkkaisuuden johdosta joudutaan Lukiokatu 29 huoneistojen hintoja tarkistamaan seuraavasti: Huoneiston B 25 uudeksi myyntihinnaksi ehdotetaan kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa ja huoneiston B 20 uudeksi myyntihinnaksi seitsemänkymmentäkahdeksantuhatta (78.000) euroa. Lisäksi ostajan vastattavaksi jäävät osuudet taloyhtiön pitkäaikaisista lainoista ( euroa). Hinnan tarkistus on kummassakin asunnossa euroa. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää alentaa asuntojen myyntihintoja esitetyllä tavalla. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että hallinto- ja talousjohtajalle annetaan valtuudet neuvotella asuntojen myyntihinnasta käyttäen kohtuullista harkintaa. Tarvittaessa käydään asiasta puhelinneuvottelu yhtymähallituksen kanssa. 157 Selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksestä on teetetty selvitys Audiator Oy:ltä. Selvityksen toteutuksesta vastasi erityisasiantuntija HTM Sirkka Vainio. Työhön osallistuivat toiminnasta vastaavina asiantuntijoina ylilääkäri Ari Palomäki ja osastonhoitaja Elina Mikkola sekä taloushallinnon asiantuntijoina vs. taloussihteeri Hanna Narsakka ja talousjohtaja Seppo Karhu Kanta- Hämeen sai raanhoitopiirin kuntayhtymästä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymästä hankeen toteutukseen osallistui ylilääkäri Markku Nurmikari. Liitteenä 7 on selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja samalla toteaa, että toimitaan sopimuksen mukaisesti sekä että selvitys antaa hyvän pohjan vuoden 2009 talousarvion valmistelua varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19 Kunta-/hankintalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet, hakemusosoitus ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 145, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 157 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Pykälät ja valituskieltojen perusteet HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymähallitus PL 560 Viipurintie Hämeenlinna Pykälät 144, 148, 151, 152, 155, 156 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 20 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainedosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh- ja valitusaika muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

21 21 HAKEMUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Valituskielto Asian saattaminen markkinaoikeuteen Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (356/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Valituskielto perustuu julkisista hankinnoista annetun lain 82 :ään. Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, voi se, jota asia koskee, tai muu laissa mainittu taho saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestönjulkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Käsittely tapahtuu hakemuksen perusteella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoituksen). Hankintasopimuksen tekeminen ei estä asian käsittelyä. Asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua sen lähettämisestä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän hakemusajan kuluessa siitä, kun hakija on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta. Hakemuksen tulee olla perillä hakemusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Lisätietoja Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Käyntiosoite Erottajankatu 1-3, Helsinki Postiosoite PL 118, Helsinki Puh Fax Sähköposti

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Verkatehtaalla, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 3. 158. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Kokouspaikka Verkatehtaalla, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 3. 158. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 11/2008 Kokousaika 9.12.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Verkatehtaalla, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 3 Käsiteltävät

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot