144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika kello Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta Hämeenlinnan pääterveysaseman A-rakennuksen peruskorjaus ja muutostöiden urakkatarjoukset Toiminnan ja talouden toteutuma 1-10 / Määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon Jatkosopimus Ydin-Hämeen lääkäripalvelujen tuottamisesta Luottotappiot vuosilta Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Avosairaanhoidon lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi Asunto Oy Lukiokatu 29 kahden kerrostalohuoneiston myynti Selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista 18

2 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS Esityslista - Pöytäkirja nro 10/2008 Aika klo Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet Kari Ventola, Katriina Laaksonen, Eeva Iso-Sipilä, Anna-Kaisa Häppölä, Jari Ranne, Sylvi Vuorinen (saapui klo 16.15), Matti Hämäläinen Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen ja johtava ylilääkäri Marina Erhola Poissa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Koskela Maija Oksanen Rauno Lehtonen 144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2008 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen.

3 3 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anna-Kaisa Häppölä ja Kari Ventola Asioiden käsittelyjärjestys Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti ottaa käsittelyyn seuraavat asiat: 155 Avosairaanhoidon lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi. 156 Asunto Oy Lukionkatu 29 kahden kerrostalohuoneiston myynti. 157 Selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta Kh Kaupunginlakimies ja rahoitusjohtaja : Kuntaliitoksesta päättäessään Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päätti samalla Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta. Päättäessään uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiorakenteesta kaupunginvaltuusto päätti, että käynnistetään valmistelu terveyskeskuksen liikelaitoksen perustamiseksi. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muista järjestelyistä. Muista järjestelyistä ei ole sovittu.

4 4 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ja Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymässä on tehty päätökset kuntayhtymän purkamiseen tarvittavien omaisuusselvitysten teettämisestä Oy Audiator Ab:llä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osalta omaisuusselvityksen jälkeen tehdään perussopimuksen mukainen jako. Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän osalta jakoa ei tarvitse tehdä, koska molemmat jäsenkunnat yhdistyvät alkaen Hämeenlinnan kaupunkiin. Oy Audiator Ab:n johtava konsultti Veijo Hurskainen on jättänyt päivätyn esityksen, jonka nimi on Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän purkamiseen liittyvä rakennusten arvon selvitys. Selvitys liitteenä 6/Kh Kuntayhtymän rakennusten arvopäivä on Rakennusten arvo on määritelty hankintakustannusten perusteella ottamalla huomioon kustannustason muutokset ja arvonvähennykset. Laskelma on tehty valtionosuus vähennettynä. Vuosittaisia pääoman muutoksia sekä valtionosuuksia on tarkistettu rakennuskustannusindeksin muutoskertoimilla ja niihin on tehty poistot. Poistoprosenttina rakennuksista ja kiinteästä rakenteesta on käytetty 2,5 %. Laskelman lopputuloksena Hämeenlinna ja Hattula saavat sen suhteellisen osuuden, minkä ovat itse aikoinaan rahoittaneet. Sopimuksen mukaan kuntayhtymän omaisuus luovutetaan Hämeenlinnalle lukuun ottamatta Hattulan alueella olevia terveyskeskuksen kiinteistöjä ja erikseen luetteloituja irtainta omaisuutta ja varastoja. Lisäksi Hämeenlinna maksaa laskelman perusteella Hattulalle euroa rakennusten pääomasijoituksista vuoden 2007 lopussa. Määrää tarkistetaan vuoden 2008 aikana tehtyjen pääomasijoitusten mukaisesti. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, josta yhtymävaltuusto päättää. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden kuntaosuuksien suhteessa. Milloin kustannusten ja velkojen suorittamiseen ja sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Loppuselvitystä varten laadittu sopimus käsitellään kunnissa ja sen jälkeen kuntayhtymässä.

5 5 Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että Hämeenlinnan kaupunki hyväksyy liitteenä 7/Kh olevan sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta. Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 7/Kh olevan sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja antaa rahoitusjohtaja Ismo Uusitalo, puh ja vs. hallintojohtaja Kari Suokas, puh Kv Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen Yhtymähallitus Liitteenä 1 on sopimus Hämeenlinnan kansantervetyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta ja purkamiseen liittyvä rakennusten arvon selvitys. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää saattaa yhtymävaltuuston tietoon saatetuksi liitteenä olevan sopimuksen Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta ja purkamiseen liittyvän rakennusten arvon selvityksen.

6 6 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi, että Hattulan kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa , Kalvolan kunnanvaltuusto , Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto ja Rengon sekä Hauhon kunnanvaltuusto käsittelevät asiaa vielä myöhemmin tänä vuonna. Sylvi Vuorinen saapui kokoukseen klo Hämeenlinnan pääterveysaseman A-rakennuksen peruskorjaus ja muutostöiden urakkatarjoukset Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) Hämeenlinnan pääterveysaseman kuuluvan A-rakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt on kuntayhtymän tilasuunnitelman mukaan esitetty aloitettavaksi vuoden 2008 puolella. A-rakennuksen tilat on tarkoitus peruskorjata Vanajan terveysaseman toimitiloiksi. Rakennus on kolmikerroksinen ja Vanajan terveysaseman tilat sijoittuvat kahteen ylimpään kerrokseen. Alakertaan tulee toimitilat erilaisille avustaville toiminnoille. Kuntayhtymän tilojen peruskorjaus suoritetaan ketjureaktiona eri toimintojen osalta. Vuoden 2008 puolella on peruskorjattu osa G- rakennuksen tiloista henkilökunnan ruokailutiloiksi, kirjaamoksi ja tavaran vastaanottotiloiksi. G-rakennuksen toisella käytävällä oleva erityistyöntekijät ovat olleet evakossa Kutalantien tiloissa. G-rakennuksen erityistyötekijöiden tiloissa on työskennellyt puolestaan keskustan terveysaseman henkilökunta, joka siirtyy takaisin omille peruskorjattuihin tiloihin alkaen. Nämä tilat siirtyvät takaisin erityistyöntekijöiden käyttöön. Lisäksi tilojen käyttäjiksi ovat ilmaisseet halukkuutensa myös terveysneuvonnan henkilökunta. Tiloihin pitäisi tilasuunnitelman mukaan ensin tehdä välttämättömät korjaukset. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa heti tilojen vapauduttua

7 7 Hämeenlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän A- rakennuksen peruskorjausta. Kaupunginhallitus on merkinnyt vuoden 2009 puolelle jatkuvan investoinnin tiedoksi ja se otetaan huomioon vuoden 2009 talousarvion investointiosiossa. Peruskorjaus ajoittuu kahdelle vuodelle 2008 ja 2009 ja suurimmaksi osaksi vuodelle Kuntayhtymän toiminta lakkaa Peruskorjauksen ja muutostöiden kustannukset ovat seuraavat: Urakat yhteensä Muutos- ja korjaustyöt Kalusteet, mukaan lukien hoidolliset laitteet Turvajärjestelmä ja atk-lisenssit Yhteensä Tilojen peruskorjauksesta on järjestetty urakkatarjouskilpailu. Urakka jakaantuu pääurakkaa sekä kolmeen sivu-urakkaan (putkityöt, ilmanvaihtotyöt ja sähkötyöt). Kysymyksessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka ja soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä. Urakoista on ilmoitettu HILMA-palvelussa osoitteessa Määräaikaan klo mennessä osallistumisilmoituksensa jättivät seuraavat: Rakennustekniset työt (pääurakka): 1. H&P Infra Oy 2. Hämeen Rakennus ja Korjaus Oy 3. Patria-Rakennus Oy 4. Turengin Arvotyö Oy 5. Keski-Hämeen Rakennus Oy 6. Rakennuspalvelu Teknorak Oy

8 8 Putkityöt (sivu-urakka): 1. Are Oy 2. Ilmatuote Oy 3. Kantaputki Oy 4. Putki-Valtti Oy 5. Sähköpeko Oy 6. Tekmanni Uusimaa Oy 7. YIT Kiinteistötekniikka Oy Ilmanvaihtotyöt (sivu-urakka): 1. Are Oy 2. JL-Ilma Oy 3. Ilmatuote Oy 4. Ilmastointi-Mikenti Oy 5. Lopen Ilma Oy Sähkötyöt (sivu-urakka): 1. Are Oy 2. Hämeen Sähköasennus Oy 3. MR Master Sähkö Oy 4. Sähköpeko Oy 5. Tekmanni Uusimaa Oy 6. YIT KiinteistötekniikkaOy Tarjouspyyntöasiakirjat päätettiin toimittaa kaikille edellä mainituille osallistumishakemuksensa jättäneille yrityksille. Urakkatarjoukset pyydettiin klo mennessä Urakkatarjoukset avattiin klo ja siitä laadittiin avauspöytäkirja. Tilaisuudessa olivat mukana hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, toimistopäällikkö Päivi Kuisma, käyttöpäällikkö Sakari Saarinen ja rakennuttajan konsultti Tapio Mustonen. Liitteenä 2 olevasta avauspöytäkirjasta käy ilmi määräaikaan mennessä saapuneet urakkatarjoukset: Tarjouksen valinta perusteena käytetään yksistään halvinta hintaa. Tarkemmat urakoita koskevat tiedot käyvät ilmi liitteenä 3 olevasta hankintailmoituksesta. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä rakennusteknisiin töihin (pääurakka), putkitöihin, ilmavaihtotöihin ja sähkötöihin (sivu-urakat) halvimman tarjouksen.

9 9 Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti valita halvimmat urakkatarjoukset seuraavasti: Rakennustekniset työt (pääurakka) Keski-Hämeen Rakennus Oy, euroa alv. 0 % Putkityöt (sivu-urakka) Kantaputki Oy, euroa alv. 0 % Ilmanvaihtotyöt (sivu-urakka) Tekmanni Uusimaa Oy (sivu-urakka) euroa alv. 0 % Sähkötyöt (sivu-urakka) YIT Kiinteistötekniikka Oy euroa alv. 0 % Toiminnan ja talouden toteutuma 1-10 / 2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Tammi-lokakuun 2008 toteutuma tulisi tasaisen kertymän perusteella olla 83,3 % koko vuoden budjetoiduista kuluista ja tuotoista. Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,4 % Alijäämä Kuntayhtymä on joutunut huonon rekrytointitilanteen vuoksi hankkimaan ostotyövoimaa. Tarvikkeiden osalta on jonkin verran ylitystä lähinnä diabeteksen hoitoon liittyvien hoitotarvikkeiden osalta. Investointeihin on tälle vuodelle varattuna rahaa yhteensä 3,8 miljoonaa euroa ja siitä on käytetty yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Liitteenä 4 on koko kuntayhtymän toteuma ja investointien toteutuminen. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi hallinto- ja talousjohtajan talouskatsauksen tammi-lokakuulta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tietoon saatetuksi liitteenä 4 oleva suoriteraportti.

10 Määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Kuntayhtymän talousarvion toteutuma lokakuun lopussa 2008 on toimintatuottojen osalta 83,4 % ja toimintakulujen osalta 84,4 %. Tuottojen osalta määrärahan ylitys on 0,1 % ( ) ja kulujen osalta 1,1 % ( ). Vuotta on vielä jäljellä kaksi kuukautta ja arvion mukaan määrärahat tulevat kulujen osalta vielä jonkin verran ylittymään. Syynä on, että kuntayhtymän toiminnassa on jouduttu turvautumaan sekä lääkäreiden että hoitajien osalta ostopalveluihin. Hoitotarvikkeiden käyttö on myös ollut huomattavasti suurempaa kuin on osattu arvioida talousarviota 2008 tehdessä. Oheisesta liitteestä 5 voidaan todeta, että eri palveluosastojen lisämäärärahan tarve on yhteensä euroa. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä 5 olevat määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää liitteessä 5 olevat määrärahamuutokset vuoden 2008 talousarvioon yhtymävaltuus ton hyväksyttäväksi Jatkosopimus Ydin-Hämeen lääkäripalvelujen tuottamisesta Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari, puh. (03) Lammi-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymällä on sopimus MedOne Oy:n kanssa lääkäripalvelujen tuottamisesta Lammin terveysasemalla saakka. Sopimukseen sisältyy optio, jonka mukaan sopimusta voidaan jatkaa ja laajentaa. Lammi- Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän toimintaa jatkaa Hämeenlinnan kaupunki, joten lääkäripalvelujen osalta uusi sopimusosapuoli tulee olemaan perustettava terveyspalveluliikelaitos. Sopimuksen mukaisesti MedOne Oy on järjestänyt kokopäiväisen lääkärin Lammin kahdelle väestövastuualueelle ja lisäksi lisätyötä on ollut mahdollista tehdä sopimuksen mukaista tuntikorvausta vastaan. Käytännössä Lammilla MedOne:n työpanos on vastannut 2,5 lääkärin kokopäiväistä työpanosta.

11 11 Hauhon terveysasemalla terveyskeskuslääkärin virassa ollut lääkäri irtisanoutui elokuussa. Elo-syyskuussa lääkäreitä on haettu virkailmoituksilla sekä Lammille että Hauholle, mutta virkoihin ei ole tullut yhtään hakemusta. Tässä tilanteessa käyttökelpoisimmaksi vaihtoehdoksi jää MedOne Oy:n sopimukseen sisältyvän jatko-option käyttö siten, että se kattaa myös Hauhon lääkäripalvelut. Hauholla toisessa terveyskeskuslääkärin virassa oleva lääkäri on jäämässä tammi-elokuuksi virkavapaalle, jonka tehtävän hoito voidaan myös järjestää osana sopimusta. MedOne Oy:n kanssa on neuvoteltu lääkäripalvelusopimuksen jatkamisesta. Lammin osalta sopimuksen kustannukset on otettu huomioon vuoden 2009 talousarviossa. Hauhon osalta pääosa kustannuksista saadaan katettua säästyvillä lääkäreiden palkkausmenoilla. MedOne Oy:n sopimusehdotus ajalle on liitteenä 6 Johtava ylilääkärin esitys: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen sopimuksen MedOne Oy:n kanssa Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 6 olevan sopimuksen MedOne Oy:n kanssa. Samalla yhtymähallitus toimittaa asian kaupunginhallituksen tietoon saatettavaksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi yhtymähallitus oikeuttaa johtavan ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan tekemään pieniä teknisiä korjauksia sopimukseen Luottotappiot vuosilta Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh. (03) Hämeenlinnan seudun kasanterveystyön kuntayhtymälle on syntynyt tulojäämiä, jotka ovat olleet perinnässä Intrum Justitia Oy:n kautta. Perintätoimista huolimatta on jäänyt seuraavilta vuosilta tulojäämiä saamatta: Hammashoitolaskut ,60 Terveyskeskuslaskut ,00 Laitoshoitolaskut ,62 Kotisairaanhoitolaskut 851,00 Elintarvikelaboratoriolaskut 990,64 Yhteensä ,86

12 12 Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää kirjata saamatta jääneet tulojäämät luottotappioksi vuosilta yhteensä ,86 euroa ja päättää poistaa ne samalla reskontrasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Etelä-Suomen lääninhallitus - Ilmoitus ESLH /So-35-ml: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus osoitteen ja toimitusjohtajan muutoksesta (STH 628 A, ESLH /So-35), Hoivax Oy - Yksityisen sairaankuljetusyrityksen myynti STK1646B, Päätös ESLH /So-62: Valtion korvaus terveydenhuollon yksikölle lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta sekä lääkärin erikoistusmiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin - Päätös ESLH /So-35ml: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (MediTan Oy) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Sairaanhoitopiirin tiedote 25/2008: Erikoisalattomien lähetteiden käsittely Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä Hämeenlinnan kaupunki - Hämeenlinnan kaupungin tarkastustoimen kannanotto liitoskuntien tarkastuslautakunnille, lakkaavien kuntayhtymien tarkastuslautakunnille ja Hämeenlinnan tarkastuslautakunnalle työn jatkumisesta Länsi-Suomen ympäristölupavirasto - Diaarinumero LSY-2008-Y-148: Hämeenlinnan matkustajasataman laivalaiturin rakentaminen uudelleen Vanajavedessä sekä töiden aloittaminen ennen päätösten lainvoimaiseksi tulemista

13 13 Kuntaliitto - Yleiskirje 36/80/2008: Työvoimakunnat muuttuvat työllisyyden edistämistoimikunniksi Kuntien eläkevakuutus - Ilmoitus eläkeratkaisusta : Osa tk-eläke ent. täysi kunt. tuki. Eläke myönnetty alkaen. BioMériux Suomi Oy - Hinnantarkistus 2009 Lääkelaitos - Kirje Dnro 6557/6.1.3./2008: Vaaratilanteista ilmoittaminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi, että Hämeenlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan valinnut terveyskeskus-liikelaitoksen avosairaanhoidon ylihoitajan virkaan Suna Elorannan Lempäälästä ja varalle Aija Tommilan Lohjalta Virkamiesten päätökset Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Johtavan ylilääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Hankintapäätökset 4-6 Hankintapäätös nro 4, A-talon purku- ja tuentayöt Kanta-Hämeen Rakennus Oy: ,46

14 14 Hankintapäätös nro 5, Valvontakameroiden hankinta Hämeen Lukko Oy: ,00 Hankintapäätös nro 6, Pianon hankinta Hannu Latvala, Renko: 4 000,00 Vuosilomapäätökset 2. Johtavan ylihammaslääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Palkkauksen määrittäminen Vuosilomapäätökset 3. Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 14 Terveyskeskuslääkärin virkavaali Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan LL Kirsi Niska Hämeenlinnasta Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 5. Johtavan ylihoitajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 24-24

15 15 7. Ylihoitajan (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Vuosilomapäätökset 9. Hallinto- ja talousjohtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Hankintapäätökset Hankintapäätös nro 37 Kameravalvontajärjestelmän hankinta Vanajaveden sairaalaan Hämeen Lukko Oy: 9 212,00 Hankintapäätös nro 38 Ultraäänitutkimuslaitteen hankinta Sonar Oy: ,00 Hankintapäätös nro 39 Sairaalakalusteiden hankinta Merivaara Oy: 3 212,00 Heikki Soras Oy: 1 313,10 Te-Pa Medical Oy: 714,00 Hankintapäätös nro 40, Tutkimusvalaisimet, lattiamalli Oriola Oy: 8 220,00 Muut päätökset Muut päätökset nro 29 Sängyt ja yöpöydät Vuosilomapäätökset

16 Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. Hallinto- ja talousjohtaja esitys:yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Avosairaanhoidon lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi Lääkintävahtimestarin toimi on tällä hetkellä täyttämättä eikä siihen ole myöskään rahoitusta vuoden 2009 talousarvioesityksessä. Nykyisellään avosairaanhoidossa on kaksi terveyskeskusavustajaa, jotka ovat osa-aikaeläkkeellä ja tekevät 50 % työaikaa. Tehtävät on hoidettu kokopäiväisellä sijaisella. Muuttamalla lääkintävahtimestarin toimi lähihoitajan toimeksi saadaan tehtävät hoidettua vakinaisen henkilön toimesta. Vakituinen toimeen saadaan toimenhaltija paremmin kuin sijaisuuksiin. Johtava ylilääkärin esitys: Yhtymähallitus päättää muuttaa lääkintävahtimestarin toimen terveyskeskusavustajan toimeksi ja myöntää samalla toimen täyttöluvan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Asunto Oy Lukiokatu 29 kahden kerrostalohuoneiston myynti Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Kuntayhtymällä on omistuksessaan seitsemän kerrostalohuoneistoa, joita vuokrataan henkilökunnan käyttöön. Asunto Oy Lukiokatu 29:ssä on tyhjänä kaksi kerrostalohuoneistoa. 1) Osoitteessa Lukiokatu 29 B 20 on 2 h + k, 56 m² (toinen kerros) osakkeet nro , kiinteistövälittäjä on arvioinut hinnaksi euroa + velkaosuus 2) Osoitteessa Lukiokatu 29 B 25 on 2 h + k, 56 m² (kolmas kerros), osakkeet , kiinteistövälittäjä on arvioinut hinnaksi euroa + velkaosuus Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti kuuluu yhtymähallituksen päätettäväksi. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää 1) laittaa myyntiin kaksi kerrostalohuoneistoa Asunto Oy Lukiokatu 29:ssä. 2) oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan hyväksymään ostotarjouksen, jos tarjottu hinta on euroa tai enemmän. 3) oikeuttaa hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtosen ja johtava ylilääkäri Marina Erholan allekirjoittamaan kauppakirjan kuntayhtymän nimissä. Päätös: Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esitys kuitenkin muutettuna siten, että poistetaan esityksen 2) -kohdan sivulause jos tarjottu hinta on euroa tai enemmän

18 18 Yhtymähallitus Markkinahintojen laskusta ja asuntokaupan yleisen verkkaisuuden johdosta joudutaan Lukiokatu 29 huoneistojen hintoja tarkistamaan seuraavasti: Huoneiston B 25 uudeksi myyntihinnaksi ehdotetaan kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa ja huoneiston B 20 uudeksi myyntihinnaksi seitsemänkymmentäkahdeksantuhatta (78.000) euroa. Lisäksi ostajan vastattavaksi jäävät osuudet taloyhtiön pitkäaikaisista lainoista ( euroa). Hinnan tarkistus on kummassakin asunnossa euroa. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää alentaa asuntojen myyntihintoja esitetyllä tavalla. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että hallinto- ja talousjohtajalle annetaan valtuudet neuvotella asuntojen myyntihinnasta käyttäen kohtuullista harkintaa. Tarvittaessa käydään asiasta puhelinneuvottelu yhtymähallituksen kanssa. 157 Selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksestä on teetetty selvitys Audiator Oy:ltä. Selvityksen toteutuksesta vastasi erityisasiantuntija HTM Sirkka Vainio. Työhön osallistuivat toiminnasta vastaavina asiantuntijoina ylilääkäri Ari Palomäki ja osastonhoitaja Elina Mikkola sekä taloushallinnon asiantuntijoina vs. taloussihteeri Hanna Narsakka ja talousjohtaja Seppo Karhu Kanta- Hämeen sai raanhoitopiirin kuntayhtymästä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymästä hankeen toteutukseen osallistui ylilääkäri Markku Nurmikari. Liitteenä 7 on selvitys päivystysklinikan hintaryhmien mukaisista käyntihinnoista. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja samalla toteaa, että toimitaan sopimuksen mukaisesti sekä että selvitys antaa hyvän pohjan vuoden 2009 talousarvion valmistelua varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19 Kunta-/hankintalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet, hakemusosoitus ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 145, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 157 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Pykälät ja valituskieltojen perusteet HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymähallitus PL 560 Viipurintie Hämeenlinna Pykälät 144, 148, 151, 152, 155, 156 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 20 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainedosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh- ja valitusaika muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

21 21 HAKEMUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Valituskielto Asian saattaminen markkinaoikeuteen Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (356/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Valituskielto perustuu julkisista hankinnoista annetun lain 82 :ään. Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, voi se, jota asia koskee, tai muu laissa mainittu taho saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestönjulkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Käsittely tapahtuu hakemuksen perusteella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoituksen). Hankintasopimuksen tekeminen ei estä asian käsittelyä. Asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua sen lähettämisestä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän hakemusajan kuluessa siitä, kun hakija on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta. Hakemuksen tulee olla perillä hakemusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Lisätietoja Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Käyntiosoite Erottajankatu 1-3, Helsinki Postiosoite PL 118, Helsinki Puh Fax Sähköposti

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot