Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha"

Transkriptio

1 Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Työterveyslaitos Helsinki

2 2 LUKIJALLE Työterveyslaitos laatii vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta toimialojen työterveys ja turvallisuusriskiprofiileja rekisteritietojen perusteella. Vuonna 2010 yhdeksi kohteista valittiin eurooppalaisen kunnossapidon turvallisuuskampanjan ja vuonna 2010 valmistuneiden työpaikkatapaturmaselvitysten nojalla teollisuuden huolto- ja kunnossapito. Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastoa, kunnossapitoyhdistys Promaint ry:ä, Työturvallisuuskeskusta ja Suomen työsuojelualan yritysten liitto ry:ä (STYL), Tampereen teknillistä yliopistoa, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa ja Kelaa yhteistyöstä. Helsingissä 7. maaliskuuta 2011 Tekijät

3 3 Abstract A statistical view of the occupational health and safety of industry maintenance workers in Finland Pirjo Irmeli Korhonen*, Anja Saalo*, Tiina Pensola** and Eero Priha* Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland* Rehabilitation Foundation, Helsinki, Finland** Objective. This survey presents an up-to-date statistical view of the occupational health and safety of Finnish industry maintenance workers (IMW). Methods. We analysed the numbers of accidents at work, occupational diseases, depression, mental disorders, musculoskeletal disorders, sickness absences, reasons for disability pensions and the relationship between occupation and mortality, using data obtained from various Finnish institutions: the Finnish Institute of Occupational Health, the Federation of Accident Insurance Institutions, the Social Insurance Institution of Finland, and Statistics Finland. Results. The number of IMW accidents at work declined in the period About 50% of accidents at work caused sickness absences of 0 3 days, and less than 8% caused sickness absences of over 30 days, disability pension or death. In Finland, IMWs suffer approximately only 0 2 fatal accidents per year. In Finland, the most common carcinogens used in maintenance work are chromium (VI) compounds, nickel and its inorganic compounds, cadmium and its compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, benzene, asbestos, and ceramic fibres. The most common registered occupational diseases are noise-induced hearing loss, diseases caused by asbestos, skin diseases and repetitive strain injuries. During the study period, total mortality of IMWs did not differ from the mortality of other employees. However, violent and accidental deaths occurred slightly more often among IMWs, and the incidence of disability pensions was about 20% higher than average. Disability due to musculoskeletal disorders was the most common. Men had a higher incidence of injury- and poisoning-related disability pensions. Disability due to cardiovascular disease was also common among men. However, both depression-related pensions and sick leaves were fewer among IMWs. Conclusions. Occupational health and safety was generally of an acceptable standard. However, the incidence of disability pensions was about 20% higher among IMWs than among other employees, especially those due to musculoskeletal disorders and cardiovascular disease.the detailed health data given here should be used to guide preventive measures and health interventions among this group of workers.

4 4 Tiivistelmä Teollisuuden kunnossapidon työterveys- ja turvallisuusriskiprofiili Pirjo Irmeli Korhonen*, Anja Saalo*, Tiina Pensola** and Eero Priha* Työterveyslaitos, Helsinki, Finland* Kuntoutussäätiö, Helsinki, Finland** Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön työterveys- ja turvallisuusriskiprofiili perustuu suomalaisista työolorekistereistä analysoituun tietoon. Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni ajanjaksolla % työpaikkatapaturmista aiheutti alle kolmen päivän poissaolon ja alle 10 % yli 30 pv:n poissaolon, työkyvyttömyyseläköitymisen tai kuoleman. Suomessa teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia tapahtuu 0 2 kpl vuodessa. Yleisimmät työpaikkatapaturmissa vahingoittuneet kehon osat ovat sormet, silmä(t), kädet, jalat, polvet, selkä, selkäranka ja nikamat. Tyypillisimpiä teollisuuden kunnossapidon vammoja ovat haavat ja pinnalliset vammat (47 %), sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset (19 %), tärähdykset ja sisäiset vammat (16 %), luunmurtumat (6 %), palovammat, syöpymät ja paleltumat (5, 4 %). Vuonna 2007 ASA-rekisteriin ilmoitettiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistunutta teollisuuden kunnossapidon työntekijää. Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö altistuu kromi-, nikkeli- ja kadmiumyhdisteille esimerkiksi hitsauksessa ja asbestille vanhojen rakenteiden purkamistyössä. Meluvammat, asbestisairaudet, ihotaudit ja rasitussairaudet ovat tyypillisiä työperäisiä sairauksia. Kunnossapitotyötä tekevien kuolleisuus ei poikennut suuresti palkansaajien kuolleisuudesta ajanjaksolla (5 % > keskimäärin palkansaajamiehille). Kunnossapitotehtävissä toimivilla oli hieman enemmän väkivaltaisia ja tapaturmaisia kuolemia kuin palkansaajamiehillä keskimäärin. Yleisimpiä työkyvyttömyyseläköitymissyitä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (1. sija), verenkiertoelinten sairaudet (2. sija), vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden seuraukset (3. sija). Mielenterveyden häiriöhin perustuvat eläkkeet olivat kunnossapitotyössä keskimääräistä harvemmin työkyvyttömyyseläkkeen perusteena. Muihin teollisuustehtävissä toimiviin verrattuna sairauspoissaoloja ei ole kunnossapitoalalla toimiville kertynyt poikkeavasti. Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön työterveys- ja turvallisuusriskejä voidaan merkittävästi vähentää tekemällä työtehtävistä kokonaisvaltainen riskinarviointi ennen töiden aloittamista ja ja käyttämällä työssä tarkoituksenmukaisia riskinhallintakeinoja, kuten esimerkiksi henkilönsuojaimia, suojakäsineitä, silmä- ja putoamissuojaimia sekä hengityksensuojaimia.

5 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 6 2 YLEISTÄ Kunnossapidon vaarat ja riskit Kunnossapito, työterveys ja turvallisuus Turvallisuuden hallinta on järjestelmällistä vastuunkantamista 9 3 TAPATURMAT KUNNOSSAPITOTÖISSÄ Työpaikkatapaturmatilanne Työpaikkatapaturmakuvauksia Esineiden käsittelyssä ja käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä sattuu ja tapahtuu Aineen vuoto, irtoaminen, purkautuminen tai valuminen voi yllättää Huolimattomuus ja epäjärjestys aiheuttavat työtapaturmia Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien kuvauksia Työkokemus ei takaa työturvallisuutta Tapaturmavaarat on poistettava työpaikalta Työpaikkatapaturmissa kuolleet toimivat usein palvelun tuottajina Tyypilliset kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Rengas räjähti Kemiallinen aine voi huumata, syövyttää, tappaa, syttyä ja räjähtää Säiliöön hukkuminen Työntekijän oma virhe tai huolimattomuus Yleisimmät tapaturmatekijät kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa TOT-raporttien suosittelemat toimenpiteet onnettomuuksien torjumiseksi 29 4 ALTISTUMINEN TYÖYMPÄRISTÖN HAITTATEKIJÖILLE 31 5 AMMATTITAUDIT JA AMMATTITAUTIEPÄILYT 32 6 AMMATTI JA ELINIKÄ 36 7 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 38 8 SAIRAUSPOISSAOLOT 39 9 TYÖTERVEYSHUOLTO JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSIA Teollisuuden kunnossapidon työterveys ja turvallisuusriskiprofiili Suosituksia kunnossapidon työterveys ja turvallisuuden hallintaan Järjestelmällinen lähestymistapa Kokonaisvaltainen riskinarviointi Koulutus Laitteiden hankinta Alihankinta Kunnossapito on jatkuva prosessi Viitteet ja tietolähteet 45

6 6 1 JOHDANTO Selvitykseen on koottu ja analysoitu tietoa teollisuuden kunnossapitosektorin työterveys- ja turvallisuusriskeistä Suomessa. Selvitys antaa kokonaiskuvan teollisuuden kunnossapitosektorin työntekijöiden työterveys- ja turvallisuusriskeistä perustuen vuonna 2010 ilmestyneisiin selvityksiin, oppaisiin, eri tilastolähteisiin, työperäisten sairauksien rekisteriin ja ASA-rekisteriin sekä Maintenance and OSH A statistical picture - Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston julkaisuun (2010) ja EU-OSHA:n tiedotteisiin. Tilastokeskuksen Toimialaluokituksessa 2008 teollisuuden kunnossapito ei ole omana luokkana, minkä seurauksena käytetyt hakurajaukset vaikuttavat selvitykseen tuloksiin. Suomen teollisuuden kunnossapitohenkilöstön lukumääräksi on arvioitu henkilöä, mutta tarkkaa lukumäärää ja vuosittaista lukumäärän vaihtelua ei tunneta. Huolto- ja kunnossapitohenkilöstön työtapaturmatietoa on haettu tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämästä tapaturmapakista ja TOT- tietojärjestelmästä (kuolemaan johtaneet työtapaturmat) seuraavilla hakukriteereillä: - teollisuus, työpaikka, työtehtävä 52 (= kunnossapito/huolto/korjaus/säätö) vuosina Selvityksen muissa osioissa Altistuminen työympäristön haittatekijöille, Ammattitaudit, Ammatti ja elinikä, Sairauspoissaolot ja Työkyvyttömyyseläkkeet hakukriteerinä käytettiin Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 2001 ammattiluokkaa 723 teollisuusympäristössä. Tilastokeskuksen ammattiluokalla 723 tarkoitetaan koneasentajia ja korjaajia. Yleisellä tasolla ammattiluokan 723 kuvataan ylläpitävän moottoreiden, ajoneuvojen, koneiden ja mekaanisten laitteiden kuntoa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sovittaminen, asennus, huoltaminen ja korjaaminen. Työympäristön haittatekijöille altistuminen ja ammattitaudit osion tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen ylläpitämiin rekistereihin. Ammattia ja elinikää, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia tietoja on selvitetty yhteistyössä KELAn, Kevan, Valtionkonttorin ja eläkevakuutuslaitosten kanssa.

7 7 2 YLEISTÄ Kunnossapidolla* tarkoitetaan teknisiä, hallinnollisia ja työnjohdollisia toimia, joilla pyritään säilyttämään tai palauttamaan työympäristön (rakennusten ja laitosten), laitteiden tai kuljetusvälineiden toimintakyky (1) ja estämään niiden vikaantuminen tai toimintakyvyn heikkeneminen. * Association Française de Normalisation. Terminologie de la maintenance. Norme NF-EN X , AFNOR, Saint-Denis La Plaine, kesäkuu 2001 Kunnossapitoa ovat: tarkastus testaus mittaus vaihto säätö korjaus vian havaitseminen osien vaihto huolto Kunnossapito voi olla: - Ehkäisevää (ennakoivaa), jolloin sillä pyritään toimintakunnon ylläpitämiseen. Ehkäisevä kunnossapito on tavallisesti suunniteltua ja järjestelmällistä, ja se perustuu laitteen valmistajan ohjeisiin - Korjaavaa (ennallistavaa), jolloin sen tavoitteena on toimintakunnon palauttaminen; korjaava kunnossapito on ennakoimatonta ja satunnaista, ja sen vaarat ja riskit ovat yleensä suuremmat kuin ehkäisevän kunnossapidon. Kunnossapitotyöt vaihtelevat erittäin pienistä töistä, kuten hehkulampun tai tulostimen väriainekotelon vaihdosta, suuriin töihin, kuten voimalaitoksen määräaikaishuoltoon.

8 8 Kuva 1. Kunnossapidon osa-alueiden rooli Suomessa. Lähde: Kunnossapitoyhdistys Kunnossapidon vaarat ja riskit Kunnossapitotöitä tehdään kaikilla toimialoilla ja lähes joka ammatissa. Kunnossapitotyöt kuuluvat useimpien työntekijöiden eivät pelkästään teknikoiden ja insinöörien jokapäiväisiin työtehtäviin. Kunnossapitotöitä tekevät työntekijät saattavat altistua työtehtävissä kemiallisille, fysikaalisille, biologisille tai fyysisesti kuormittaville vaaratekijöille, esimerkiksi: - Tuki- ja liikuntaelinten sairauksille (TULES), kun he työskentelevät vaikeissa asennoissa ja joskus myös vaikeissa ympäristöoloissa - Asbestille vanhojen rakennusten, teollisuuslaitosten ja koneiden kunnossapidon yhteydessä - Hapenpuutteelle suljetuissa tiloissa - Melulle, tärinälle, säteilylle, kuumuudelle ja kylmyydelle - Kemikaaleille (esimerkiksi rasvat, liuottimet, syövyttimet) - Biologisille vaaroille (esimerkiksi hepatiitti A, legionellabakteeri) - Pölylle, kuten esimerkiksi syöpää aiheuttavalle puupölylle - Kaikenlaisille tapaturmariskeille (esimerkiksi putoamiset ja törmäykset koneen osiin)

9 9 2.2 Kunnossapito, työterveys ja turvallisuus Kunnossapitotyöllä voi olla vakavia seurauksia paitsi siihen suoraan osallistuvien työntekijöiden myös muun henkilöstön ja jopa ulkopuolisten turvallisuudelle ja terveydelle, ellei turvallisia työkäytäntöjä noudateta eikä työtä tehdä kunnolla. Kunnossapito voi aiheuttaa vahinkoa työntekijöille ja muille pääasiallisesti seuraavissa tilanteissa: Kunnossapidon aikana voi sattua työtapaturma tai vahinko. Esimerkiksi konetta korjaavat työntekijät voivat loukkaantua, jos kone käynnistetään vahingossa tai jos he altistuvat vaarallisille aineille tai työskentelevät vaikeassa asennossa. Huolimaton kunnossapito, esimerkiksi väärien osien käyttö korjauksissa tai osia vaihdettaessa, voi aiheuttaa vakavia työtapaturmia. Kunnossapidon laiminlyönti voi lyhentää laitteiden tai rakennusten käyttöikää ja aiheuttaa tapaturmia. Esimerkiksi varaston vaurioituneen lattian korjaamatta jättäminen voi aiheuttaa trukkionnettomuuden sekä vahingoittaa työntekijöitä ja lähellä olevia tavaroita. 2.3 Turvallisuuden hallinta on järjestelmällistä vastuunkantamista Koska kunnossapitoon liittyy monenlaisia vaaroja, ne on sisällytettävä yrityksen kokonaisvaltaiseen riskien hallintajärjestelmään. Se edellyttää perusteellista riskinarviointia, jossa otetaan huomioon ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat työterveys- ja turvallisuusvaaratekijät toimintaprosessien aikana.

10 10 3 TAPATURMAT KUNNOSSAPITOTÖISSÄ Suomessa huolto- ja kunnossapitotöiden työvoimapanos on vuosittain noin henkilötyövuotta. Suurin osuus huolto- ja kunnossapitotöistä tehdään julkisissa palveluissa, teollisuudessa sekä kauppa- ja ravintola-alalla. Teollisuuden kunnossapidossa työskentelee noin työntekijää. Kunnossapitoalan yrityksiä Suomessa toimii noin Tapaturmaselvitys perustuu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakkiin sekä TOTtietojärjestelmään (TOTTI). Tapaturmapakki on Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tietojärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan tietoja korvaukseen johtaneista työtapaturmista ja ammattitaudeista. TOT-tietojärjestelmällä ylläpidetään tietokantaa TOT-tutkintaan otetuista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Huolto- ja kunnossapitotöihin liittyy erityisiä riskejä, jotka lisäävät tapaturmien mahdollisuutta. Tehtävien työtapaturmariskialttiuteen vaikuttavat mm. työskenteleminen koneiden läheisyydessä, monimutkaiset laitteistot ja prosessit sekä töiden suorittaminen lyhyellä varoitusajalla ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Automaation myötä useat teollisuuden toiminnot voidaan suorittaa etäämpänä prosesseista, mutta huolto- ja kunnossapitotehtäviä tullaan jatkossakin suorittamaan yhä monimutkaisempien koneiden ja laitteiden parissa. Merkittäviä tapaturmatekijöitä teollisuuden huolto-ja kunnossapitotöissä: - Vaarallinen työmenetelmä - Toiminta koneen tai laitteen ollessa käynnissä - Puutteet työn opastuksessa ja riskien arvioinnissa - Koneiden suojauksissa tai turvalaitteissa Tapaturmapakissa selvityksen rajauksina käytettiin vuosiluokkia , työtehtävämuuttujaa 52 (kunnossapito, huolto, korjaus, säätö), vahinkoluokkaa P (Työpaikka) sekä Tilastokeskuksen Toimialaluokituksen 2008 toimialaluokkaa C (Teollisuus).

11 11 Lukumäärä Työpaikkatapaturmien lukumäärä/vuosi (TOL2008) Kunnossapito Teollisuuden työpaikkatapaturmat Kaikkien palkansaajien työpaikkatapaturmat Kuva 2. Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä teollisuuden kunnossapitotehtävissä, teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla vuosina Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni vuosina Työpaikkatapaturmia tapahtuu kunnossapidossa vähemmän kuin teollisuudessa keskimäärin.

12 12 Teollisuuden kunnossapidon työpaikkatapaturmien vakavuusaste % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 49,5 47,8 53,3 54,5 51, ,8 15,7 13,3 15,1 13,9 13,6 19,7 18,6 18,2 18,2 16,4 17,2 8,3 9,5 7,6 7,2 8,4 8,5 5,7 6,8 5,5 4 5,3 5,4 0,8 0,1 1,3 1,1 0,1 1,1 0,9 0,1 0 1,7 0,9 0,2 0,1 1,6 0,8 0,1 0 1,3 0,9 0, pv 4-6 pv 7-14 pv pv pv pv pv eläke kuollut Kuva 3. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneiden työpaikkatapaturmien vakavuusaste sairauspoissaolopäivien mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Vakavia yli 30 päivän sairauspoissaoloja, eläköitymisen tai kuoleman aiheuttaneita työpaikkatapaturmia on rekisteröity teollisuuden kunnossapidossa Suomessa alle 8 %. Työpaikkatapaturmia huolto- ja kunnossapitotöissä sattuu eniten koneenkorjaajille, koneistajille, koneenasentajille ja sähkö- ja puhelinasentajille. Erityisesti puun sahauksessa, höyläyksessä ja kyllästyksessä; paperin ja kartongin valmistuksessa, metallirakenteiden ja niiden osien valmistuksessa ja muiden metallituotteiden valmistuksessa sekä massan valmistuksessa sattuu työpaikkatapaturmia. Vakavista työpaikkatapaturmista voidaan erityisesti nostaa esiin putoamis-, kaatumis-, liukastumis-, puristumis- ja ruhjoutumistapaturmat, sillä niiden osuudet olivat selvästi suurempia seurauksiltaan vakavissa kuin lievissä työpaikkatapaturmissa. Vakavissa työpaikkatapaturmissa työntekijöiltä loukkaantuivat usein sormet, jalat, kädet sekä olkapää/olkanivel.

13 Työpaikkatapaturmatilanne Tapaturmatekijöiden tunnistaminen on edellytys tapaturmien torjuntatyölle. Tapaturman aiheuttaja kuvaa tekijää (kone, esine, aine tms.), jonka voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntymiseen. Aiheuttajalla pyritään löytämään työympäristöstä tai siinä käytettävästä teknologiasta ne vaaratekijät, jotka johtavat tapaturmiin joko suoranaisesti tai välillisesti, työntekijän oman käyttäytymisen kautta. Aiheuttaja muut alle 1 % kuljettimet, köysiradat pakkaus- ja täyttökoneet hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait moottorit, voimansiirtol. energian muuntol siirrettävät tikkaat melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. käsikäyttöiset työkalut kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym aiheuttajasta ei tietoja vaḥselvityksessä sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat irtojätteet putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym muut kiinteät koneet ja laitteet käsikäyttöiset konetyökalut muut luettelemattomat aiheuttajat kemialliset, radioakt., biologiset aineet kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym käsityökalut materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 1 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 1,8 1,9 2,2 2,9 3 4,2 4,4 4,4 9,4 12,6 11,8 29, % Kuva 4. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet työpaikkatapaturmat aiheuttajan mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008).

14 14 Työpaikkatapaturmat kohdistuivat ensisijaisesti sormiin (27,7 %), silmiin (17,1 %), käsiin (8,2 %) ja jalkoihin (7,8 %). Kehon osa muut alle 1 % 6,9 useat kehon alueet selkä, muut kuin edellä mainitut alueet rintakehä ja kylkil., nivelet ja lapal. ml jalkaterä kasvot ranne olkapää ja olkanivel pää, aivot, selkäydinhermot ja -verisuonet nilkka käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien 1,2 1,6 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5 4 selkä, ml. selän alueen selkär. ja nikamat 5,7 jalat, mukaan lukien polvet käsi 7,8 8,2 silmä(t) 17,1 sormi (sormet) 27, % Kuva 5. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet työpaikkatapaturmat kehon osan mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008).

15 15 Vamman laatu äänen ja värähtelyn vaikutukset useita samantasoisia vammoja äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaik. amputoimiset ja irti repeämiset ei tietoa myrkytykset ja tulehdukset muut yllä luokittelemattomat vammat palovammat, syöpymät ja paleltumat luunmurtumat tärähdykset ja sisäiset vammat sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset haavat ja pinnalliset vammat 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1,5 2,5 5,4 6, ,1 47, % Kuva 6. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneiden työpaikkatapaturmavammojen laatu vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Tavallisimpia vammoja Suomessa ovat haavat ja pinnalliset vammat (47,2 %), sijoiltaanmenot ja nyrjähdykset (19,1 %) sekä tärähdykset ja sisäiset vammat (16 %).

16 16 Alla olevassa kuvassa on esitetty Itävallan, Italian, Suomen ja Espanjan kunnossapidon tapaturmatyyppien prosentuaalinen jakautuminen vuosina Kuva 7. Itävallan, Italian, Suomen ja Espanjan kunnossapidon tapaturmatyypit vuosina Lähde: EUROSTAT Käännös kuvan tekstiin: Wounds and superficial injuries - Haavat ja pinnalliset vammat Dislocations, Sprains and Strains - Sijoiltaanmeno, Nyrjähdys, Venähdys Sprains ja Strains - Nyrjähdyksiä ja Venähdyksiä Superficial injuries - Pinnallisia vammoja Bone fractures - Luunmurtumat Other types of dislocations sprains and strains - Muun tyyppinen Sijoiltaanmeno, Nyrjähdys, Venähdys Other types of wopunds and superficial injuries - Muun tyyppiset haavat ja pinnalliset vammat Closed fracturures - Murtumat Dislocations - Sijoiltaanmeno Concussions and internal injuries - Aivotärähdyksiä ja sisäisiä vammoja

17 17 Työsuoritus kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam. paikallaan oleminen työpisteessä työsuorit. ei tietoa vahinkoselvityksessä 0,5 2 2 muut luettelemattomat työsuoritukset 3,7 koneen käyttäminen 7,2 taakan käsivoimin siirtäminen 9,7 henkilön liikkuminen 15,3 esineiden käsitteleminen käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen 29,7 29, % Kuva 8. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet tapapaikkaturmat työsuorituksen mukaan vuosina Työsuoritus: kuvaa henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista. Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Suurin osa työpaikkatapaturmista tapahtui tilanteessa, jossa käytettiin käsikäyttöistä työkalua (29,8 %), käsiteltiin esinettä (29,7 %), henkilön liikkuessa (15,3 %), taakkaa käsivoimin siirrettäessä (9,7 %) tai konetta käyttäessä (7,2 %).

18 18 Poikkeama väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo 0,1 sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo poikkeamasta ei tietoja vah.selvityksessä 1,5 1,8 muut luettelemattomat poikkeamat 5,9 aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 10,3 10,4 putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast. 13,1 aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym. 17,2 terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym lait., työk. tai eläimen hallinnan menett. 19,6 20, % Kuva 9. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden työpaikkatapaturmat poikkeaman mukaan vuosina Poikkeama: viimeinen tapahtumaa edeltänyt tapahtuma. Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Työpaikkatapaturmaa edeltää jokin tapahtuma, joita olivat esimerkiksi laitteen, työkalun tai eläimen hallinnan menettäminen (20,2 %), terävään esineeseen astuminen tai itsensä kolhiminen (19,6 %) ja aineen valuminen, purkautuminen tai vuotaminen työpaikalla (17,2 %).

19 19 Vahingoittumistapa vaaralliset aineet nielemällä eläimen tai ihmisen purema, potku jne. hapensaannin estyminen kylmyys vaaralliset aineet hengittämällä muu sähkön, lämpöt. tai aineen aiheut. vah valokaari, salama vah.tavasta ei tietoja vah.selvityksessä sähköisku 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 kuumuus muut luettelemattomat vahingoittumistavat vaaralliset aineet - iholle tai silmiin äkillinen fyys. tai psyyk. kuormittuminen puristuminen, ruhjoutuminen iskeytyminen kiinteää pintaa vasten liikk. aiheuttajan osuma tai törmääminen 3,2 4,1 7,6 12,2 12,5 16,5 17,9 leikkaavan, terävän ym esineen aiheut. vah 22, % Kuva 10. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden työpaikkatapaturmat vahingoittumistavan mukaan vuosina Vahingoittumistapa: Tapa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Teollisuuden kunnossapidon työpaikkatapaturmia aiheuttivat terävät esineet (22,9 %), työntekijän osuminen liikkuvaan esineeseen tai törmääminen ( 17,9 %), putoaminen (16,5 %), puristuminen ja ruhjoutuminen (12,5 %), äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (12,2 %) ja vaarallisten aineiden joutuminen silmiin tai iholle (7,6 %).

20 20 Kuva 11. Kunnossapidon työtapaturmat sukupuolen nojalla Itävallassa AT, Espanjassa ES, Suomessa FI ja Italiassa IT. (EUROSTAT). Suomessa naisten osuus kunnossapitotyössä on alle 20 %. Itävallassa naisten osuus on noin 58 % ja miesten osuus noin 42 %. Ikä ,9 11,5 11,3 12,5 12,7 13,2 13,7 10,4 % ,1 1,6 0 0, yli 64 Kuva 12. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden työpaikkatapaturmat ikäjakauman mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008).

21 Työpaikkatapaturmakuvauksia Esineiden käsittelyssä ja käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä sattuu ja tapahtuu Teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä työpaikkaonnettomuuksissa työntekijöitä loukkaantui selvästi eniten käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelyn ja esineiden käsittelyn yhteydessä. Kuten kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa, myös seurauksiltaan lievemmissä työtapaturmissa, tapaturmat usein aiheutuivat työkoneen hallinnan menetyksestä. Esimerkkejä: Asentaja katkaisi putkea kulmahiomakoneella. Katkaisun aikana kone haukkasi ja asentaja menetti koneen hallinnan. Kulmahiomakoneen laikka osui asentajaa sormeen. Työntekijä teki huoltokohteessa töitä, kunnes löi vahingossa itseään vasaralla sormeen. Työntekijä oli vaihtamassa leikkurinterää. Uutta terää asentaessa vahingoittuneen käsi osui vahingossa terään aiheuttaen etusormeen haavan. Huoltomies oli irrottamassa mutteria, kun työkalu lipsahti ja ranne venähti. Huoltoasentaja leikkasi mattopuukolla muovia. Mattopuukon terä viilsi huoltoasentajan sormeen haavan. Huoltomies oli vaihtamassa koneen moottoria. Koneen moottoria nostaessa moottori lipsahti, jolloin huoltomies yritti saada sitä käsin kiinni. Moottori aiheutti huoltomiehen käteen viiltohaavan. Kunnossapitotyötä tehnyt huoltomies nosti suojakantta, jolloin kannen reuna viilsi sormeen haavan. Kolhiintumistapaturma; huoltomies löi päänsä noustessaan, kätensä tai muun ruumiin osan työtehtävän suorituksen yhteydessä kyykkyasennossa. Laitoshuoltotyössä vahingoittunut sai leikkurin terien tasapainottamisen yhteydessä viiltohaavan sormeensa Aineen vuoto, irtoaminen, purkautuminen tai valuminen voi yllättää Harvinaisia eivät myöskään olleet tapaukset, joissa työtapaturma syntyi aineen valumisen, purkautumisen tai vuotamisen yhteydessä. Yleisimpiä näistä tapauksista olivat roskien, metallisirujen, kipinöiden sekä pölyn aiheuttamat silmävahingot. Valuva, purkautuva tai vuotava aine (kaasu, höyry, huuru, aerosoli, neste, pöly) voi olla lisäksi terveydelle vaarallinen (esim. tappava hengitettynä) tai aiheuttaa syttymis- ja räjähdysvaaran. Esimerkkejä roiskeiden aiheuttamista työtapaturmista: Työntekijä korjasi konetta, kun silmään lensi pölyä. Työntekijä oli puhdistamassa rasvakeittimien täyttöputkea, kun sai kuumat öljyt käsilleen. Työntekijä sai metallisirun silmään käyttäessään kulmahiomakonetta.

22 Huolimattomuus ja epäjärjestys aiheuttavat työtapaturmia Esiin voidaan nostaa vielä työpaikkatapaturmat, joissa työntekijä oli iskeytynyt kiinteää pintaa vasten. Tällaisia työtapaturmia syntyi usein liukastumisten, kaatumisten ja putoamisten seurauksena tilanteissa, joissa työntekijä on ollut esimerkiksi tikapuilla, portailla tai jossain vaikeassa huoltokohteessa. Monessa tapauksessa selittävänä tekijänä voitiin pitää virhearviota sekä huolimattomuutta. Esimerkkejä: Työntekijä nousi huoltotasolle pitäen kädellä kiinni kaiteesta. Käsi lipesi ja työntekijä putosi alas Huoltotyöntekijä oli kiipeämässä tikapuita alas. Työntekijän nilkka nyrjähti kun työntekijä poistui tikapuilta huolimattomasti Huoltomies oli kävelemässä portaita alas ja kompastui. Kuva 13. Työpaikkaonnettomuuksia aiheuttaneet tapaturmatekijät ja puutteet (n = 22) teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä. Lähde: Teollisuuden huolto ja kunnossapito -opas. Tekijät: Tampereen teknillinen yliopisto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TOL2002) ja STM 2010.

23 Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuosina Lukumäärä Teollisuuden kunnossapito Teollisuus (sis.kunnossapito) Kaikki Kuva 14. Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TOL2008) 3.4 Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien kuvauksia Tampereen teknillinen yliopisto selvitti teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöihin liittyviä kuolemaan johtaneita työtapaturmia Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämästä TOTtietojärjestelmästä vuosina perustuen toimialaluokitukseen 2002 (TOL2002). Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyötapaturmiksi luokiteltiin vain ne tapaukset, joissa työn suorittajana oli kunnossapidon tai huollon ammattilainen. TOT- tietojärjestelmään oli kirjattu vuosien välillä kaikkiaan 433 työpaikkaonnettomuutta. Näistä 23 kpl voitiin luokitella teollisuuden huolto-, kunnossapito-, säätö- tai korjaustyössä sattuneeksi työpaikkatapaturmaksi. Kyseisissä työpaikkatapaturmissa menehtyi kaikkiaan 25 työntekijää Työkokemus ei takaa työturvallisuutta Tyypillinen teollisuuden huolto- tai kunnossapitotyössä menehtynyt työntekijä omasi vähintään viiden vuoden työkokemuksen alalta. Työkokemus ei ole tae siitä, että työt suoritettaisiin turvallisesti. Työkokemuksen myötä työntekijä tottuu työpaikan vaaranaiheuttajiin eikä

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 214 Tilastovuodet 25-213 Käytetyt käsitteet Palkansaaja Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

Maatilarakentamisen turvallisuus

Maatilarakentamisen turvallisuus 39 Maatilarakentamisen turvallisuus Ne turvaliivit olisivat olleet asialliset kattotöissä Maarit Hellstedt, Tapani Kivinen, Kim Kaustell, Tiina Mattila 39 Maatilarakentamisen turvallisuus Ne turvaliivit

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA Tutkimusraportti 18.1.2007 Noora Hintikka TIIVISTELMÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) tutkii osana

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus

Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1886 Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus Timo Malm & Jorma Järvenpää VTT Valmistustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Marja Kallioniemi

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Marja Kallioniemi 2 Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin Marja Kallioniemi 2 Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin Marja Kallioniemi ISBN 978-952-487-243-0 (Painettu) ISBN

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TYÖTURVALLISUUDEN POIKKEAMARAPORTOINTI. Nykytilan kartoitus ja kehittäminen

PELASTUSTOIMEN TYÖTURVALLISUUDEN POIKKEAMARAPORTOINTI. Nykytilan kartoitus ja kehittäminen PELASTUSTOIMEN TYÖTURVALLISUUDEN POIKKEAMARAPORTOINTI Nykytilan kartoitus ja kehittäminen Juha Höök Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot