Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha"

Transkriptio

1 Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Työterveyslaitos Helsinki

2 2 LUKIJALLE Työterveyslaitos laatii vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta toimialojen työterveys ja turvallisuusriskiprofiileja rekisteritietojen perusteella. Vuonna 2010 yhdeksi kohteista valittiin eurooppalaisen kunnossapidon turvallisuuskampanjan ja vuonna 2010 valmistuneiden työpaikkatapaturmaselvitysten nojalla teollisuuden huolto- ja kunnossapito. Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastoa, kunnossapitoyhdistys Promaint ry:ä, Työturvallisuuskeskusta ja Suomen työsuojelualan yritysten liitto ry:ä (STYL), Tampereen teknillistä yliopistoa, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa ja Kelaa yhteistyöstä. Helsingissä 7. maaliskuuta 2011 Tekijät

3 3 Abstract A statistical view of the occupational health and safety of industry maintenance workers in Finland Pirjo Irmeli Korhonen*, Anja Saalo*, Tiina Pensola** and Eero Priha* Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland* Rehabilitation Foundation, Helsinki, Finland** Objective. This survey presents an up-to-date statistical view of the occupational health and safety of Finnish industry maintenance workers (IMW). Methods. We analysed the numbers of accidents at work, occupational diseases, depression, mental disorders, musculoskeletal disorders, sickness absences, reasons for disability pensions and the relationship between occupation and mortality, using data obtained from various Finnish institutions: the Finnish Institute of Occupational Health, the Federation of Accident Insurance Institutions, the Social Insurance Institution of Finland, and Statistics Finland. Results. The number of IMW accidents at work declined in the period About 50% of accidents at work caused sickness absences of 0 3 days, and less than 8% caused sickness absences of over 30 days, disability pension or death. In Finland, IMWs suffer approximately only 0 2 fatal accidents per year. In Finland, the most common carcinogens used in maintenance work are chromium (VI) compounds, nickel and its inorganic compounds, cadmium and its compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, benzene, asbestos, and ceramic fibres. The most common registered occupational diseases are noise-induced hearing loss, diseases caused by asbestos, skin diseases and repetitive strain injuries. During the study period, total mortality of IMWs did not differ from the mortality of other employees. However, violent and accidental deaths occurred slightly more often among IMWs, and the incidence of disability pensions was about 20% higher than average. Disability due to musculoskeletal disorders was the most common. Men had a higher incidence of injury- and poisoning-related disability pensions. Disability due to cardiovascular disease was also common among men. However, both depression-related pensions and sick leaves were fewer among IMWs. Conclusions. Occupational health and safety was generally of an acceptable standard. However, the incidence of disability pensions was about 20% higher among IMWs than among other employees, especially those due to musculoskeletal disorders and cardiovascular disease.the detailed health data given here should be used to guide preventive measures and health interventions among this group of workers.

4 4 Tiivistelmä Teollisuuden kunnossapidon työterveys- ja turvallisuusriskiprofiili Pirjo Irmeli Korhonen*, Anja Saalo*, Tiina Pensola** and Eero Priha* Työterveyslaitos, Helsinki, Finland* Kuntoutussäätiö, Helsinki, Finland** Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön työterveys- ja turvallisuusriskiprofiili perustuu suomalaisista työolorekistereistä analysoituun tietoon. Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni ajanjaksolla % työpaikkatapaturmista aiheutti alle kolmen päivän poissaolon ja alle 10 % yli 30 pv:n poissaolon, työkyvyttömyyseläköitymisen tai kuoleman. Suomessa teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia tapahtuu 0 2 kpl vuodessa. Yleisimmät työpaikkatapaturmissa vahingoittuneet kehon osat ovat sormet, silmä(t), kädet, jalat, polvet, selkä, selkäranka ja nikamat. Tyypillisimpiä teollisuuden kunnossapidon vammoja ovat haavat ja pinnalliset vammat (47 %), sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset (19 %), tärähdykset ja sisäiset vammat (16 %), luunmurtumat (6 %), palovammat, syöpymät ja paleltumat (5, 4 %). Vuonna 2007 ASA-rekisteriin ilmoitettiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistunutta teollisuuden kunnossapidon työntekijää. Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö altistuu kromi-, nikkeli- ja kadmiumyhdisteille esimerkiksi hitsauksessa ja asbestille vanhojen rakenteiden purkamistyössä. Meluvammat, asbestisairaudet, ihotaudit ja rasitussairaudet ovat tyypillisiä työperäisiä sairauksia. Kunnossapitotyötä tekevien kuolleisuus ei poikennut suuresti palkansaajien kuolleisuudesta ajanjaksolla (5 % > keskimäärin palkansaajamiehille). Kunnossapitotehtävissä toimivilla oli hieman enemmän väkivaltaisia ja tapaturmaisia kuolemia kuin palkansaajamiehillä keskimäärin. Yleisimpiä työkyvyttömyyseläköitymissyitä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (1. sija), verenkiertoelinten sairaudet (2. sija), vammat, myrkytykset ja ulkoisten syiden seuraukset (3. sija). Mielenterveyden häiriöhin perustuvat eläkkeet olivat kunnossapitotyössä keskimääräistä harvemmin työkyvyttömyyseläkkeen perusteena. Muihin teollisuustehtävissä toimiviin verrattuna sairauspoissaoloja ei ole kunnossapitoalalla toimiville kertynyt poikkeavasti. Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön työterveys- ja turvallisuusriskejä voidaan merkittävästi vähentää tekemällä työtehtävistä kokonaisvaltainen riskinarviointi ennen töiden aloittamista ja ja käyttämällä työssä tarkoituksenmukaisia riskinhallintakeinoja, kuten esimerkiksi henkilönsuojaimia, suojakäsineitä, silmä- ja putoamissuojaimia sekä hengityksensuojaimia.

5 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 6 2 YLEISTÄ Kunnossapidon vaarat ja riskit Kunnossapito, työterveys ja turvallisuus Turvallisuuden hallinta on järjestelmällistä vastuunkantamista 9 3 TAPATURMAT KUNNOSSAPITOTÖISSÄ Työpaikkatapaturmatilanne Työpaikkatapaturmakuvauksia Esineiden käsittelyssä ja käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä sattuu ja tapahtuu Aineen vuoto, irtoaminen, purkautuminen tai valuminen voi yllättää Huolimattomuus ja epäjärjestys aiheuttavat työtapaturmia Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien kuvauksia Työkokemus ei takaa työturvallisuutta Tapaturmavaarat on poistettava työpaikalta Työpaikkatapaturmissa kuolleet toimivat usein palvelun tuottajina Tyypilliset kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Rengas räjähti Kemiallinen aine voi huumata, syövyttää, tappaa, syttyä ja räjähtää Säiliöön hukkuminen Työntekijän oma virhe tai huolimattomuus Yleisimmät tapaturmatekijät kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa TOT-raporttien suosittelemat toimenpiteet onnettomuuksien torjumiseksi 29 4 ALTISTUMINEN TYÖYMPÄRISTÖN HAITTATEKIJÖILLE 31 5 AMMATTITAUDIT JA AMMATTITAUTIEPÄILYT 32 6 AMMATTI JA ELINIKÄ 36 7 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 38 8 SAIRAUSPOISSAOLOT 39 9 TYÖTERVEYSHUOLTO JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSIA Teollisuuden kunnossapidon työterveys ja turvallisuusriskiprofiili Suosituksia kunnossapidon työterveys ja turvallisuuden hallintaan Järjestelmällinen lähestymistapa Kokonaisvaltainen riskinarviointi Koulutus Laitteiden hankinta Alihankinta Kunnossapito on jatkuva prosessi Viitteet ja tietolähteet 45

6 6 1 JOHDANTO Selvitykseen on koottu ja analysoitu tietoa teollisuuden kunnossapitosektorin työterveys- ja turvallisuusriskeistä Suomessa. Selvitys antaa kokonaiskuvan teollisuuden kunnossapitosektorin työntekijöiden työterveys- ja turvallisuusriskeistä perustuen vuonna 2010 ilmestyneisiin selvityksiin, oppaisiin, eri tilastolähteisiin, työperäisten sairauksien rekisteriin ja ASA-rekisteriin sekä Maintenance and OSH A statistical picture - Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston julkaisuun (2010) ja EU-OSHA:n tiedotteisiin. Tilastokeskuksen Toimialaluokituksessa 2008 teollisuuden kunnossapito ei ole omana luokkana, minkä seurauksena käytetyt hakurajaukset vaikuttavat selvitykseen tuloksiin. Suomen teollisuuden kunnossapitohenkilöstön lukumääräksi on arvioitu henkilöä, mutta tarkkaa lukumäärää ja vuosittaista lukumäärän vaihtelua ei tunneta. Huolto- ja kunnossapitohenkilöstön työtapaturmatietoa on haettu tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämästä tapaturmapakista ja TOT- tietojärjestelmästä (kuolemaan johtaneet työtapaturmat) seuraavilla hakukriteereillä: - teollisuus, työpaikka, työtehtävä 52 (= kunnossapito/huolto/korjaus/säätö) vuosina Selvityksen muissa osioissa Altistuminen työympäristön haittatekijöille, Ammattitaudit, Ammatti ja elinikä, Sairauspoissaolot ja Työkyvyttömyyseläkkeet hakukriteerinä käytettiin Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 2001 ammattiluokkaa 723 teollisuusympäristössä. Tilastokeskuksen ammattiluokalla 723 tarkoitetaan koneasentajia ja korjaajia. Yleisellä tasolla ammattiluokan 723 kuvataan ylläpitävän moottoreiden, ajoneuvojen, koneiden ja mekaanisten laitteiden kuntoa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat sovittaminen, asennus, huoltaminen ja korjaaminen. Työympäristön haittatekijöille altistuminen ja ammattitaudit osion tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen ylläpitämiin rekistereihin. Ammattia ja elinikää, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia tietoja on selvitetty yhteistyössä KELAn, Kevan, Valtionkonttorin ja eläkevakuutuslaitosten kanssa.

7 7 2 YLEISTÄ Kunnossapidolla* tarkoitetaan teknisiä, hallinnollisia ja työnjohdollisia toimia, joilla pyritään säilyttämään tai palauttamaan työympäristön (rakennusten ja laitosten), laitteiden tai kuljetusvälineiden toimintakyky (1) ja estämään niiden vikaantuminen tai toimintakyvyn heikkeneminen. * Association Française de Normalisation. Terminologie de la maintenance. Norme NF-EN X , AFNOR, Saint-Denis La Plaine, kesäkuu 2001 Kunnossapitoa ovat: tarkastus testaus mittaus vaihto säätö korjaus vian havaitseminen osien vaihto huolto Kunnossapito voi olla: - Ehkäisevää (ennakoivaa), jolloin sillä pyritään toimintakunnon ylläpitämiseen. Ehkäisevä kunnossapito on tavallisesti suunniteltua ja järjestelmällistä, ja se perustuu laitteen valmistajan ohjeisiin - Korjaavaa (ennallistavaa), jolloin sen tavoitteena on toimintakunnon palauttaminen; korjaava kunnossapito on ennakoimatonta ja satunnaista, ja sen vaarat ja riskit ovat yleensä suuremmat kuin ehkäisevän kunnossapidon. Kunnossapitotyöt vaihtelevat erittäin pienistä töistä, kuten hehkulampun tai tulostimen väriainekotelon vaihdosta, suuriin töihin, kuten voimalaitoksen määräaikaishuoltoon.

8 8 Kuva 1. Kunnossapidon osa-alueiden rooli Suomessa. Lähde: Kunnossapitoyhdistys Kunnossapidon vaarat ja riskit Kunnossapitotöitä tehdään kaikilla toimialoilla ja lähes joka ammatissa. Kunnossapitotyöt kuuluvat useimpien työntekijöiden eivät pelkästään teknikoiden ja insinöörien jokapäiväisiin työtehtäviin. Kunnossapitotöitä tekevät työntekijät saattavat altistua työtehtävissä kemiallisille, fysikaalisille, biologisille tai fyysisesti kuormittaville vaaratekijöille, esimerkiksi: - Tuki- ja liikuntaelinten sairauksille (TULES), kun he työskentelevät vaikeissa asennoissa ja joskus myös vaikeissa ympäristöoloissa - Asbestille vanhojen rakennusten, teollisuuslaitosten ja koneiden kunnossapidon yhteydessä - Hapenpuutteelle suljetuissa tiloissa - Melulle, tärinälle, säteilylle, kuumuudelle ja kylmyydelle - Kemikaaleille (esimerkiksi rasvat, liuottimet, syövyttimet) - Biologisille vaaroille (esimerkiksi hepatiitti A, legionellabakteeri) - Pölylle, kuten esimerkiksi syöpää aiheuttavalle puupölylle - Kaikenlaisille tapaturmariskeille (esimerkiksi putoamiset ja törmäykset koneen osiin)

9 9 2.2 Kunnossapito, työterveys ja turvallisuus Kunnossapitotyöllä voi olla vakavia seurauksia paitsi siihen suoraan osallistuvien työntekijöiden myös muun henkilöstön ja jopa ulkopuolisten turvallisuudelle ja terveydelle, ellei turvallisia työkäytäntöjä noudateta eikä työtä tehdä kunnolla. Kunnossapito voi aiheuttaa vahinkoa työntekijöille ja muille pääasiallisesti seuraavissa tilanteissa: Kunnossapidon aikana voi sattua työtapaturma tai vahinko. Esimerkiksi konetta korjaavat työntekijät voivat loukkaantua, jos kone käynnistetään vahingossa tai jos he altistuvat vaarallisille aineille tai työskentelevät vaikeassa asennossa. Huolimaton kunnossapito, esimerkiksi väärien osien käyttö korjauksissa tai osia vaihdettaessa, voi aiheuttaa vakavia työtapaturmia. Kunnossapidon laiminlyönti voi lyhentää laitteiden tai rakennusten käyttöikää ja aiheuttaa tapaturmia. Esimerkiksi varaston vaurioituneen lattian korjaamatta jättäminen voi aiheuttaa trukkionnettomuuden sekä vahingoittaa työntekijöitä ja lähellä olevia tavaroita. 2.3 Turvallisuuden hallinta on järjestelmällistä vastuunkantamista Koska kunnossapitoon liittyy monenlaisia vaaroja, ne on sisällytettävä yrityksen kokonaisvaltaiseen riskien hallintajärjestelmään. Se edellyttää perusteellista riskinarviointia, jossa otetaan huomioon ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat työterveys- ja turvallisuusvaaratekijät toimintaprosessien aikana.

10 10 3 TAPATURMAT KUNNOSSAPITOTÖISSÄ Suomessa huolto- ja kunnossapitotöiden työvoimapanos on vuosittain noin henkilötyövuotta. Suurin osuus huolto- ja kunnossapitotöistä tehdään julkisissa palveluissa, teollisuudessa sekä kauppa- ja ravintola-alalla. Teollisuuden kunnossapidossa työskentelee noin työntekijää. Kunnossapitoalan yrityksiä Suomessa toimii noin Tapaturmaselvitys perustuu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakkiin sekä TOTtietojärjestelmään (TOTTI). Tapaturmapakki on Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tietojärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan tietoja korvaukseen johtaneista työtapaturmista ja ammattitaudeista. TOT-tietojärjestelmällä ylläpidetään tietokantaa TOT-tutkintaan otetuista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Huolto- ja kunnossapitotöihin liittyy erityisiä riskejä, jotka lisäävät tapaturmien mahdollisuutta. Tehtävien työtapaturmariskialttiuteen vaikuttavat mm. työskenteleminen koneiden läheisyydessä, monimutkaiset laitteistot ja prosessit sekä töiden suorittaminen lyhyellä varoitusajalla ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Automaation myötä useat teollisuuden toiminnot voidaan suorittaa etäämpänä prosesseista, mutta huolto- ja kunnossapitotehtäviä tullaan jatkossakin suorittamaan yhä monimutkaisempien koneiden ja laitteiden parissa. Merkittäviä tapaturmatekijöitä teollisuuden huolto-ja kunnossapitotöissä: - Vaarallinen työmenetelmä - Toiminta koneen tai laitteen ollessa käynnissä - Puutteet työn opastuksessa ja riskien arvioinnissa - Koneiden suojauksissa tai turvalaitteissa Tapaturmapakissa selvityksen rajauksina käytettiin vuosiluokkia , työtehtävämuuttujaa 52 (kunnossapito, huolto, korjaus, säätö), vahinkoluokkaa P (Työpaikka) sekä Tilastokeskuksen Toimialaluokituksen 2008 toimialaluokkaa C (Teollisuus).

11 11 Lukumäärä Työpaikkatapaturmien lukumäärä/vuosi (TOL2008) Kunnossapito Teollisuuden työpaikkatapaturmat Kaikkien palkansaajien työpaikkatapaturmat Kuva 2. Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä teollisuuden kunnossapitotehtävissä, teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla vuosina Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni vuosina Työpaikkatapaturmia tapahtuu kunnossapidossa vähemmän kuin teollisuudessa keskimäärin.

12 12 Teollisuuden kunnossapidon työpaikkatapaturmien vakavuusaste % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 49,5 47,8 53,3 54,5 51, ,8 15,7 13,3 15,1 13,9 13,6 19,7 18,6 18,2 18,2 16,4 17,2 8,3 9,5 7,6 7,2 8,4 8,5 5,7 6,8 5,5 4 5,3 5,4 0,8 0,1 1,3 1,1 0,1 1,1 0,9 0,1 0 1,7 0,9 0,2 0,1 1,6 0,8 0,1 0 1,3 0,9 0, pv 4-6 pv 7-14 pv pv pv pv pv eläke kuollut Kuva 3. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneiden työpaikkatapaturmien vakavuusaste sairauspoissaolopäivien mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Vakavia yli 30 päivän sairauspoissaoloja, eläköitymisen tai kuoleman aiheuttaneita työpaikkatapaturmia on rekisteröity teollisuuden kunnossapidossa Suomessa alle 8 %. Työpaikkatapaturmia huolto- ja kunnossapitotöissä sattuu eniten koneenkorjaajille, koneistajille, koneenasentajille ja sähkö- ja puhelinasentajille. Erityisesti puun sahauksessa, höyläyksessä ja kyllästyksessä; paperin ja kartongin valmistuksessa, metallirakenteiden ja niiden osien valmistuksessa ja muiden metallituotteiden valmistuksessa sekä massan valmistuksessa sattuu työpaikkatapaturmia. Vakavista työpaikkatapaturmista voidaan erityisesti nostaa esiin putoamis-, kaatumis-, liukastumis-, puristumis- ja ruhjoutumistapaturmat, sillä niiden osuudet olivat selvästi suurempia seurauksiltaan vakavissa kuin lievissä työpaikkatapaturmissa. Vakavissa työpaikkatapaturmissa työntekijöiltä loukkaantuivat usein sormet, jalat, kädet sekä olkapää/olkanivel.

13 Työpaikkatapaturmatilanne Tapaturmatekijöiden tunnistaminen on edellytys tapaturmien torjuntatyölle. Tapaturman aiheuttaja kuvaa tekijää (kone, esine, aine tms.), jonka voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntymiseen. Aiheuttajalla pyritään löytämään työympäristöstä tai siinä käytettävästä teknologiasta ne vaaratekijät, jotka johtavat tapaturmiin joko suoranaisesti tai välillisesti, työntekijän oman käyttäytymisen kautta. Aiheuttaja muut alle 1 % kuljettimet, köysiradat pakkaus- ja täyttökoneet hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait moottorit, voimansiirtol. energian muuntol siirrettävät tikkaat melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. käsikäyttöiset työkalut kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym aiheuttajasta ei tietoja vaḥselvityksessä sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat irtojätteet putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym muut kiinteät koneet ja laitteet käsikäyttöiset konetyökalut muut luettelemattomat aiheuttajat kemialliset, radioakt., biologiset aineet kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym käsityökalut materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 1 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 1,8 1,9 2,2 2,9 3 4,2 4,4 4,4 9,4 12,6 11,8 29, % Kuva 4. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet työpaikkatapaturmat aiheuttajan mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008).

14 14 Työpaikkatapaturmat kohdistuivat ensisijaisesti sormiin (27,7 %), silmiin (17,1 %), käsiin (8,2 %) ja jalkoihin (7,8 %). Kehon osa muut alle 1 % 6,9 useat kehon alueet selkä, muut kuin edellä mainitut alueet rintakehä ja kylkil., nivelet ja lapal. ml jalkaterä kasvot ranne olkapää ja olkanivel pää, aivot, selkäydinhermot ja -verisuonet nilkka käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien 1,2 1,6 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5 4 selkä, ml. selän alueen selkär. ja nikamat 5,7 jalat, mukaan lukien polvet käsi 7,8 8,2 silmä(t) 17,1 sormi (sormet) 27, % Kuva 5. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet työpaikkatapaturmat kehon osan mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008).

15 15 Vamman laatu äänen ja värähtelyn vaikutukset useita samantasoisia vammoja äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaik. amputoimiset ja irti repeämiset ei tietoa myrkytykset ja tulehdukset muut yllä luokittelemattomat vammat palovammat, syöpymät ja paleltumat luunmurtumat tärähdykset ja sisäiset vammat sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset haavat ja pinnalliset vammat 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1,5 2,5 5,4 6, ,1 47, % Kuva 6. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneiden työpaikkatapaturmavammojen laatu vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Tavallisimpia vammoja Suomessa ovat haavat ja pinnalliset vammat (47,2 %), sijoiltaanmenot ja nyrjähdykset (19,1 %) sekä tärähdykset ja sisäiset vammat (16 %).

16 16 Alla olevassa kuvassa on esitetty Itävallan, Italian, Suomen ja Espanjan kunnossapidon tapaturmatyyppien prosentuaalinen jakautuminen vuosina Kuva 7. Itävallan, Italian, Suomen ja Espanjan kunnossapidon tapaturmatyypit vuosina Lähde: EUROSTAT Käännös kuvan tekstiin: Wounds and superficial injuries - Haavat ja pinnalliset vammat Dislocations, Sprains and Strains - Sijoiltaanmeno, Nyrjähdys, Venähdys Sprains ja Strains - Nyrjähdyksiä ja Venähdyksiä Superficial injuries - Pinnallisia vammoja Bone fractures - Luunmurtumat Other types of dislocations sprains and strains - Muun tyyppinen Sijoiltaanmeno, Nyrjähdys, Venähdys Other types of wopunds and superficial injuries - Muun tyyppiset haavat ja pinnalliset vammat Closed fracturures - Murtumat Dislocations - Sijoiltaanmeno Concussions and internal injuries - Aivotärähdyksiä ja sisäisiä vammoja

17 17 Työsuoritus kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam. paikallaan oleminen työpisteessä työsuorit. ei tietoa vahinkoselvityksessä 0,5 2 2 muut luettelemattomat työsuoritukset 3,7 koneen käyttäminen 7,2 taakan käsivoimin siirtäminen 9,7 henkilön liikkuminen 15,3 esineiden käsitteleminen käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen 29,7 29, % Kuva 8. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet tapapaikkaturmat työsuorituksen mukaan vuosina Työsuoritus: kuvaa henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista. Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Suurin osa työpaikkatapaturmista tapahtui tilanteessa, jossa käytettiin käsikäyttöistä työkalua (29,8 %), käsiteltiin esinettä (29,7 %), henkilön liikkuessa (15,3 %), taakkaa käsivoimin siirrettäessä (9,7 %) tai konetta käyttäessä (7,2 %).

18 18 Poikkeama väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo 0,1 sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo poikkeamasta ei tietoja vah.selvityksessä 1,5 1,8 muut luettelemattomat poikkeamat 5,9 aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 10,3 10,4 putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast. 13,1 aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym. 17,2 terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym lait., työk. tai eläimen hallinnan menett. 19,6 20, % Kuva 9. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden työpaikkatapaturmat poikkeaman mukaan vuosina Poikkeama: viimeinen tapahtumaa edeltänyt tapahtuma. Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Työpaikkatapaturmaa edeltää jokin tapahtuma, joita olivat esimerkiksi laitteen, työkalun tai eläimen hallinnan menettäminen (20,2 %), terävään esineeseen astuminen tai itsensä kolhiminen (19,6 %) ja aineen valuminen, purkautuminen tai vuotaminen työpaikalla (17,2 %).

19 19 Vahingoittumistapa vaaralliset aineet nielemällä eläimen tai ihmisen purema, potku jne. hapensaannin estyminen kylmyys vaaralliset aineet hengittämällä muu sähkön, lämpöt. tai aineen aiheut. vah valokaari, salama vah.tavasta ei tietoja vah.selvityksessä sähköisku 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 kuumuus muut luettelemattomat vahingoittumistavat vaaralliset aineet - iholle tai silmiin äkillinen fyys. tai psyyk. kuormittuminen puristuminen, ruhjoutuminen iskeytyminen kiinteää pintaa vasten liikk. aiheuttajan osuma tai törmääminen 3,2 4,1 7,6 12,2 12,5 16,5 17,9 leikkaavan, terävän ym esineen aiheut. vah 22, % Kuva 10. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden työpaikkatapaturmat vahingoittumistavan mukaan vuosina Vahingoittumistapa: Tapa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008). Teollisuuden kunnossapidon työpaikkatapaturmia aiheuttivat terävät esineet (22,9 %), työntekijän osuminen liikkuvaan esineeseen tai törmääminen ( 17,9 %), putoaminen (16,5 %), puristuminen ja ruhjoutuminen (12,5 %), äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (12,2 %) ja vaarallisten aineiden joutuminen silmiin tai iholle (7,6 %).

20 20 Kuva 11. Kunnossapidon työtapaturmat sukupuolen nojalla Itävallassa AT, Espanjassa ES, Suomessa FI ja Italiassa IT. (EUROSTAT). Suomessa naisten osuus kunnossapitotyössä on alle 20 %. Itävallassa naisten osuus on noin 58 % ja miesten osuus noin 42 %. Ikä ,9 11,5 11,3 12,5 12,7 13,2 13,7 10,4 % ,1 1,6 0 0, yli 64 Kuva 12. Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden työpaikkatapaturmat ikäjakauman mukaan vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010 (TOL 2008).

21 Työpaikkatapaturmakuvauksia Esineiden käsittelyssä ja käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä sattuu ja tapahtuu Teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä työpaikkaonnettomuuksissa työntekijöitä loukkaantui selvästi eniten käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelyn ja esineiden käsittelyn yhteydessä. Kuten kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa, myös seurauksiltaan lievemmissä työtapaturmissa, tapaturmat usein aiheutuivat työkoneen hallinnan menetyksestä. Esimerkkejä: Asentaja katkaisi putkea kulmahiomakoneella. Katkaisun aikana kone haukkasi ja asentaja menetti koneen hallinnan. Kulmahiomakoneen laikka osui asentajaa sormeen. Työntekijä teki huoltokohteessa töitä, kunnes löi vahingossa itseään vasaralla sormeen. Työntekijä oli vaihtamassa leikkurinterää. Uutta terää asentaessa vahingoittuneen käsi osui vahingossa terään aiheuttaen etusormeen haavan. Huoltomies oli irrottamassa mutteria, kun työkalu lipsahti ja ranne venähti. Huoltoasentaja leikkasi mattopuukolla muovia. Mattopuukon terä viilsi huoltoasentajan sormeen haavan. Huoltomies oli vaihtamassa koneen moottoria. Koneen moottoria nostaessa moottori lipsahti, jolloin huoltomies yritti saada sitä käsin kiinni. Moottori aiheutti huoltomiehen käteen viiltohaavan. Kunnossapitotyötä tehnyt huoltomies nosti suojakantta, jolloin kannen reuna viilsi sormeen haavan. Kolhiintumistapaturma; huoltomies löi päänsä noustessaan, kätensä tai muun ruumiin osan työtehtävän suorituksen yhteydessä kyykkyasennossa. Laitoshuoltotyössä vahingoittunut sai leikkurin terien tasapainottamisen yhteydessä viiltohaavan sormeensa Aineen vuoto, irtoaminen, purkautuminen tai valuminen voi yllättää Harvinaisia eivät myöskään olleet tapaukset, joissa työtapaturma syntyi aineen valumisen, purkautumisen tai vuotamisen yhteydessä. Yleisimpiä näistä tapauksista olivat roskien, metallisirujen, kipinöiden sekä pölyn aiheuttamat silmävahingot. Valuva, purkautuva tai vuotava aine (kaasu, höyry, huuru, aerosoli, neste, pöly) voi olla lisäksi terveydelle vaarallinen (esim. tappava hengitettynä) tai aiheuttaa syttymis- ja räjähdysvaaran. Esimerkkejä roiskeiden aiheuttamista työtapaturmista: Työntekijä korjasi konetta, kun silmään lensi pölyä. Työntekijä oli puhdistamassa rasvakeittimien täyttöputkea, kun sai kuumat öljyt käsilleen. Työntekijä sai metallisirun silmään käyttäessään kulmahiomakonetta.

22 Huolimattomuus ja epäjärjestys aiheuttavat työtapaturmia Esiin voidaan nostaa vielä työpaikkatapaturmat, joissa työntekijä oli iskeytynyt kiinteää pintaa vasten. Tällaisia työtapaturmia syntyi usein liukastumisten, kaatumisten ja putoamisten seurauksena tilanteissa, joissa työntekijä on ollut esimerkiksi tikapuilla, portailla tai jossain vaikeassa huoltokohteessa. Monessa tapauksessa selittävänä tekijänä voitiin pitää virhearviota sekä huolimattomuutta. Esimerkkejä: Työntekijä nousi huoltotasolle pitäen kädellä kiinni kaiteesta. Käsi lipesi ja työntekijä putosi alas Huoltotyöntekijä oli kiipeämässä tikapuita alas. Työntekijän nilkka nyrjähti kun työntekijä poistui tikapuilta huolimattomasti Huoltomies oli kävelemässä portaita alas ja kompastui. Kuva 13. Työpaikkaonnettomuuksia aiheuttaneet tapaturmatekijät ja puutteet (n = 22) teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä. Lähde: Teollisuuden huolto ja kunnossapito -opas. Tekijät: Tampereen teknillinen yliopisto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TOL2002) ja STM 2010.

23 Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuosina Lukumäärä Teollisuuden kunnossapito Teollisuus (sis.kunnossapito) Kaikki Kuva 14. Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuosina Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TOL2008) 3.4 Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien kuvauksia Tampereen teknillinen yliopisto selvitti teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöihin liittyviä kuolemaan johtaneita työtapaturmia Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämästä TOTtietojärjestelmästä vuosina perustuen toimialaluokitukseen 2002 (TOL2002). Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyötapaturmiksi luokiteltiin vain ne tapaukset, joissa työn suorittajana oli kunnossapidon tai huollon ammattilainen. TOT- tietojärjestelmään oli kirjattu vuosien välillä kaikkiaan 433 työpaikkaonnettomuutta. Näistä 23 kpl voitiin luokitella teollisuuden huolto-, kunnossapito-, säätö- tai korjaustyössä sattuneeksi työpaikkatapaturmaksi. Kyseisissä työpaikkatapaturmissa menehtyi kaikkiaan 25 työntekijää Työkokemus ei takaa työturvallisuutta Tyypillinen teollisuuden huolto- tai kunnossapitotyössä menehtynyt työntekijä omasi vähintään viiden vuoden työkokemuksen alalta. Työkokemus ei ole tae siitä, että työt suoritettaisiin turvallisesti. Työkokemuksen myötä työntekijä tottuu työpaikan vaaranaiheuttajiin eikä

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry Turvallisesti töissä Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen 1. Mitä tilastot kertovat 2. Turvallisuusmittareista 3. Murskamittari tutuksi ja käyttöön 4. Kohti nollaa tapaturmaa Meilahden sairaalan

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm.

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm. TOT-RAPORTTI Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 7/07 Tapahtumakuvaus Jäteautonkuljettajat NN (61-v.) ja MM lastasivat jätepahvia auton automaattisesti toimivaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 11/2003. Elementtiasentaja jäi puristuksiin kaatuneen nosturiauton ohjaamon ja vieressä olleen toisen nosturiauton väliin

Talonrakennus TOT 11/2003. Elementtiasentaja jäi puristuksiin kaatuneen nosturiauton ohjaamon ja vieressä olleen toisen nosturiauton väliin TOT-RAPORTTI 11/03 Elementtiasentaja jäi puristuksiin kaatuneen nosturiauton ohjaamon ja vieressä olleen toisen nosturiauton väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 46-vuotias elementtiasentaja

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 6/10

TOT-TUTKINTA TOT 6/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 6/10 Rakennustyöntekijä putosi lepotasanteelta 3,5 matkan betonilattialle Koulurakennuksen väliseinätyö oli kolmannessa kerroksessa loppusuoralla.

Lisätiedot

Rengas tyhjeni räjähdysmäisesti lukkorenkaan murruttua renkaan vaihdon yhteydessä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rengas tyhjeni räjähdysmäisesti lukkorenkaan murruttua renkaan vaihdon yhteydessä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 20/06 Rengas tyhjeni räjähdysmäisesti lukkorenkaan murruttua renkaan vaihdon yhteydessä Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Maataloustyöntekijä puristui kalkinlevitinvaunun levitinaukkoon TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Maataloustyöntekijä puristui kalkinlevitinvaunun levitinaukkoon TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 16/07 Maataloustyöntekijä puristui kalkinlevitinvaunun levitinaukkoon TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Maatilan töihin palkattu maataloustyöntekijä NN (58 v.) levitti traktorilla ja

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Raudoittaja putosi työtelineeltä 1,85 m matkan betonilattialle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/06 Tapahtumakuvaus Raudoittaja NN väänsi runkovaiheessa olevan liikerakennuksen toisen kerroksen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Korjaamotoiminta 13/00. Asentajaharjoittelija jäi nostimelta pudonneen kuljetusalustan takaosan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Asentajaharjoittelija

Korjaamotoiminta 13/00. Asentajaharjoittelija jäi nostimelta pudonneen kuljetusalustan takaosan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Asentajaharjoittelija Korjaamotoiminta 13/00 TOT-RAPORTTI 13/00 Asentajaharjoittelija jäi nostimelta pudonneen kuljetusalustan takaosan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Metsäkoneiden kuljetusalustalle asennettiin

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Rakentaminen TOT 16/00. Kattopinnoitetyöntekijä putosi 22 m sisäänpäin avautuneesta savunpoistoluukusta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen TOT 16/00. Kattopinnoitetyöntekijä putosi 22 m sisäänpäin avautuneesta savunpoistoluukusta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 16/00 Kattopinnoitetyöntekijä putosi 22 m sisäänpäin avautuneesta savunpoistoluukusta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Pinnoitetyöntekijät käyttivät katolla ollutta savunpoistoluukun

Lisätiedot

Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin

Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 6/08 Kuorma-autonkuljettaja jäi yllättäen liikkeelle lähteneen vetoauton ja viereen pysäköidyn perävaunun väliin Kuorma-autonkuljettaja NN (39-v.)

Lisätiedot

Maalari kuoli hiekkapuhallustyössä

Maalari kuoli hiekkapuhallustyössä TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 10/10 Maalari kuoli hiekkapuhallustyössä Maalari NN (54-v.) hiekkapuhalsi teräksisen hissikuilun valumuottia sisäpuolelta. Todennäköisesti NN kaatui,

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( )

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( ) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi 2009 Yhteenveto seurantajaksolta 1. (1.1.-30.6.2009) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2 GNA - HSM indikaattorit (Terveys, Turvallisuus,

Lisätiedot

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja TOT-RAPORTTI Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin 3/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Tyhjennettäessä jätteitä tilavuudeltaan kuuden kuutiometrin jätekontista jäteajoneuvon

Lisätiedot

Kemiallisten tekijöiden riskinhallinta ja työterveysyhteistyö. 7.4.2016, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, EVO/Kari Mäkelä, www.teamliitto.

Kemiallisten tekijöiden riskinhallinta ja työterveysyhteistyö. 7.4.2016, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, EVO/Kari Mäkelä, www.teamliitto. Kemiallisten tekijöiden riskinhallinta ja työterveysyhteistyö 7.4.2016, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, EVO/Kari Mäkelä, www.teamliitto.fi 1 Talvivaara 15.3.2012 Taso 5: Yhteiskunta, lainsäädäntö,

Lisätiedot

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN TOT-RAPORTTI Metsuri jäi puun alle 10/03 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 56-vuotias metsuri NN oli kaatamassa suurta kuusta, joka oli kaatuessaan osunut lahoon koivuun. Koivu oli katkennut noin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Maatalous TOT 17/05. Maataloustyöntekijä jäi liikkeellä olleen traktorin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maataloustyöntekijä.

Maatalous TOT 17/05. Maataloustyöntekijä jäi liikkeellä olleen traktorin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maataloustyöntekijä. TOT-RAPORTTI 17/05 Maataloustyöntekijä jäi liikkeellä olleen traktorin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ammatti Toimiala Työmenetelmä tai tehtävä Ulkomaalainen työntekijä ajoi viljelykauden

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Metallin pintakäsittely. Metallityöntekijä putosi rakenteilla olevan teollisuusrakennuksen katolta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Metallin pintakäsittely. Metallityöntekijä putosi rakenteilla olevan teollisuusrakennuksen katolta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 15/02 Metallityöntekijä putosi rakenteilla olevan teollisuusrakennuksen katolta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 50-vuotias metallityöntekijä oli asentamassa kattopeltejä rakenteilla

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus TOT 23/03. Rengas räjähti koeponnistuksen yhteydessä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Ammattipinnoittaja

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus TOT 23/03. Rengas räjähti koeponnistuksen yhteydessä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Ammattipinnoittaja TOT-RAPORTTI 23/03 Rengas räjähti koeponnistuksen yhteydessä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ammatti Toimiala Työmenetelmä tai tehtävä Koneet ja laitteet Rengasliikkeen asennushallissa koeponnistettiin

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

Muiden mineraalien louhinta TOT 14/2003. Kaksi miestä kuoli pyöräkuormaajan renkaan paineen purkauduttua räjähdysmäisesti paineistuksen yhteydessä

Muiden mineraalien louhinta TOT 14/2003. Kaksi miestä kuoli pyöräkuormaajan renkaan paineen purkauduttua räjähdysmäisesti paineistuksen yhteydessä TOT-RAPORTTI 14/03 Kaksi miestä kuoli pyöräkuormaajan renkaan paineen purkauduttua räjähdysmäisesti paineistuksen yhteydessä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kaksi miestä (NN, 47 v. ja OO, 26 v.)

Lisätiedot

TOT 17/09. Telakan putkiasentaja

TOT 17/09. Telakan putkiasentaja TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 17/09 Telakan putkiasentaja menehtyi pudottuaan siirrettävältä työtelineeltä Telakan koneosaston putkiasentaja (61-v.) oli työparinsa kanssa asentamassa

Lisätiedot

Kiinteistönhoito ja isännöinti YTOT 3/06. Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin

Kiinteistönhoito ja isännöinti YTOT 3/06. Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin TOT-RAPORTTI YTOT 3/06 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Kiinteistöalan yrittäjä jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan ja törmäysraudan väliin TOT-RAPORTIN

Lisätiedot

PUTOAVA PAJAVASARA OSUI TYÖNJOHTAJAHARJOITTELIJAN KYPÄRÄÄN TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

PUTOAVA PAJAVASARA OSUI TYÖNJOHTAJAHARJOITTELIJAN KYPÄRÄÄN TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 4/07 PUTOAVA PAJAVASARA OSUI TYÖNJOHTAJAHARJOITTELIJAN KYPÄRÄÄN TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Insinööriopiskelija NN (32 v.) toimi työmaalla työnjohtoharjoittelijana. NN oli suunnittelemassa

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 8/01. Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maanrakennus. Puhelinpylvään poisto

Maanrakennus TOT 8/01. Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maanrakennus. Puhelinpylvään poisto TOT-RAPORTTI Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen 8/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Käytöstä poistetun puhelinlinjan pylväitä oli purkamassa maansiirtoyrityksen työpari.

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 1/08 Valomainos kaatui ja MAINOSVALOasentaja iskeytyi tikkailta maahan Suuri valomainos oli pystyssä kuorma-auton lavalla laidassa olevaan kiskoon

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Maatalous TOT 19/05. Maataloustyöntekijä puristui päältä ajettavan ruohonleikkurin ja omenapuun haaran väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Maatalous TOT 19/05. Maataloustyöntekijä puristui päältä ajettavan ruohonleikkurin ja omenapuun haaran väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 19/05 Maataloustyöntekijä puristui päältä ajettavan ruohonleikkurin ja omenapuun haaran väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Maataloustyöntekijä oli kerännyt puista pudonneita lehtiä

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOT 15/00. Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Varastomies

Rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOT 15/00. Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Varastomies TOT-RAPORTTI 15/00 Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ikkunoita valmistavassa tehtaassa koottiin ikkunoita nippuihin kuljetusta varten. Nippuun koottiin

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Kaivos, autokorjaamot YTOT 3/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Kaivos, autokorjaamot YTOT 3/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 3/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Yrittäjä kuoli liikkeelle lähteneen louheenkuljetusajoneuvon puristamana TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Metallituotteiden valmistus. Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 11/02 Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Satamassa purettiin 20 tonnin painoisia teräsaihioita laivasta. Teräsaihiot

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin 1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole

Lisätiedot

TOT 10/12. Hitsaaja puristui kuoliaaksi jäätyään hitsaamansa ja hänen päälleen

TOT 10/12. Hitsaaja puristui kuoliaaksi jäätyään hitsaamansa ja hänen päälleen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 10/12 Hitsaaja puristui kuoliaaksi jäätyään hitsaamansa ja hänen päälleen kaatuneen kotelon alle Lavastettu tilanne. Konepajalla valmistettiin alihankkijalle suurten

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 20/05. Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. pysäyttääkseen koneen. Maanrakennus Kaivinkoneenkuljettaja

Maanrakennus TOT 20/05. Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. pysäyttääkseen koneen. Maanrakennus Kaivinkoneenkuljettaja TOT-RAPORTTI 20/05 Kuljettaja jäi kaivinkoneen alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan kaivinkoneenkuljettaja jäi valtatien parannustyömaalla liikkeelle lähteneen kaivinkoneen alle

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TOT 2/09. hiilikuljettimen hihnan ja hihnatelan

TOT 2/09. hiilikuljettimen hihnan ja hihnatelan TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 2/09 Voimalaitostyöntekijä jäi puristuksiin hiilikuljettimen hihnan ja hihnatelan muodostamaan nieluun Polttoainelogistiikan hoitaja NN (50-v.) poisti

Lisätiedot

Sähkö- ja kaasuhuolto, lämmön tuotanto TOT 18/04. Vaneritehtaan ulko-osaston työntekijä putosi kattilalaitoksen kattilan tulipesän tuhkasuppiloon

Sähkö- ja kaasuhuolto, lämmön tuotanto TOT 18/04. Vaneritehtaan ulko-osaston työntekijä putosi kattilalaitoksen kattilan tulipesän tuhkasuppiloon TOT-RAPORTTI 18/04 Vaneritehtaan ulko-osaston työntekijä putosi kattilalaitoksen kattilan tulipesän tuhkasuppiloon TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Höyrykattilalaitoksella oltiin tekemässä kattilan

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 10/08

TOT-TUTKINTA TOT 10/08 TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 10/08 Kesätyöntekijä putosi pyöräkuormaajan kauhasta Kaksi kesätyöntekijää oli keräämässä kiviä pellolla pyöräkuormaajan kauhaan. NN (15-v.) istui

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 16/03

Maanrakennus TOT 16/03 TOT-RAPORTTI 16/03 Aliurakoitsijan työntekijä menehtyi ajettuaan puskutraktorin niin lähelle avolouhoksen rintausta, että puskutraktori putosi alas 15 metrin matkan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan

Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan Opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallintaan KoneAgria, Jyväskylä, 6.10. 2016. Leppälä Jarkko, Luke Nysand Matts, Luke Ronkainen Ari, Luke Kauppi Katja, Luke/HY Mäittälä Jukka, TTL Kotilainen

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Kemiallisten tuotteiden valmistus TOT 24/04. Muovityöntekijä putosi tikkailta muutaman metrin korkeudelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Kemiallisten tuotteiden valmistus TOT 24/04. Muovityöntekijä putosi tikkailta muutaman metrin korkeudelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 24/04 Muovityöntekijä putosi tikkailta muutaman metrin korkeudelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Muovityöntekijä oli nostanut trukilla muovijätettä jätekontin päälle. Hänen tarkoituksenaan

Lisätiedot