Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 1 (22) Aika Tiistai kello Paikka Läsnä Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen - Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen x Rasilainen Pekka varajäsen Ojala Virpi jäsen - Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen x Soukka Risto varajäsen Reide Pirjo valt. puh.joht. - Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. x Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 7/9 Anne Takala x Lea Myllymäki x Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Tekniikka ja palvelualat Arja Junnila Pöytäkirja yleisesti Tekniikka ja palvelualat nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Juha Lehtinen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 2 (22) sisällysluettelo Käsiteltävät asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 49 Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen vuodelle Henkilöstökertomus vuodesta Yhteistyötoimikunnan täydentäminen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan edustajalla 52 Työsuojelutoimikunnan täydentäminen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan edustajalla 53 Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat toimielimet ja ammatilliset neuvottelukunnat/uudenkaupungin ammattija aikuisopisto Novida 54 Ammatilliset neuvottelukunnat/liedon ammatti- ja aikuisopisto 55 Myllykyläntien toimisto- ym. tilojen peruskorjausurakat 56 Viranhaltijapäätökset 57 Tiedoksiantoasiat 58 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä torstaina kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 3 (22) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 47 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 48 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Arja Junnila ja Jukka Korvenpää. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Arja Junnila ja Juha Lehtinen.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 4 (22) Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen vuodelle 2011 YH 49 Hallintosäännön 5 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat sekä tuloerät jaetaan tulosyksiköille (käyttötalousosa) ja investointien määrärahat sekä tuloarviot jaetaan kohteille. on hyväksynyt vuotta 2011 koskevan käyttösuunnitelman eurojen osalta vastuuyksikkö 1-tasolla hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman Hyväksymättä ovat vastuuyksiköiden toiminnalliset tavoitteet ja tulostavoitteet. Tulosalueiden rehtorit ja vastuuyksiköiden viranhaltijat ovat laatineet vuotta 2011 koskevan käyttösuunnitelman, joka sisältää kuntayhtymähallintoa ja opetusta koskevat toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen korjaukset. Yksikköhintainen valtionosuus on korjattu vastaamaan opetusministeriön päätöksiä kuluvasta vuodesta. Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmassa yhteensä ja toimintakulut Toimintakatteeksi muodostuu ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuosikatteeksi Poistot ovat arvioitu :ksi, jonka jälkeen tulos on ylijäämäinen , jos käyttösuunnitelman mukainen arvio toteutuu. Taloussuunnitelmaan sisältyvää investointisuunnitelmaa on tarkistettu yhtymähallituksen käsittelyn pohjalta. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy selvitykset taloudellisiin tavoitteisiin. Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät käyttötalouden muutokset talousarvioon liitteen mukaisena ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy talousarvioon nähden seuraavat muutokset: - opetuksen tuloihin lisäyksen - yhtymähallituksen hyväksymät muutokset sekä - investointeihin lisämuutoksena määrärahan lisäämisen Myllykyläntien ilmastointi- ja putkiremonttiin, jolloin summaksi muodostuu ja Myllykyläntien kulunvalvonta ym.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 5 (22) järjestelmien muutokseen varatun :n määrärahan siirtäminen vuodelle Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 6 (22) Henkilöstökertomus vuodesta 2010 YH 50 Tilinpäätösasiakirjan sisältämien henkilöstöä koskevien tietojen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2010, johon on pyritty keräämään lisätietoa henkilöstöasioista. Tietomäärä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä. Henkilöstökertomus sisältää tiedot mm. henkilöstön määrästä, rakenteesta ja vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, poissaoloista, eläkkeelle siirtymisestä, henkilöstön koulutustasosta, työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työsuojelusta. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy ja merkitsee tietoonsa saatetuksi henkilöstökertomuksen vuodesta Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 7 (22) Yhteistyötoimikunnan täydentäminen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan edustajalla YH 51 Yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajat on valittu yhtymähallituksessa Työnantajaedustajiksi valittiin Risto Sinervo, Leena Suonkanta, Leena Virtanen (varajäseneksi Jukka Korvenpää) ja Veikko Ruohonen (varajäseneksi Osmo Toivonen). Ammattiyhdistykset ovat valinneet jäsenikseen seuraavat henkilöt: Kari Puukka (OAJ/JUKO) Leena Laine (JYTY) Markku Lehtinen (JHL) Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää täydentää yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajien lukumäärää valitsemalla yhteistyötoimikuntaan lisäksi rehtori Merja Kosken Novidasta. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 8 (22) Työsuojelutoimikunnan täydentäminen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan edustajalla YH 52 Yhtymähallitus on valinnut työsuojelutoimikunnan työnantajajäseniksi vuosille Erkki Kempin ja Leena Suonkannan ja nimennyt Erkki Kempin työsuojelupäälliköksi samalle ajalle. Työsuojeluhenkilöstöksi on Loimaan ammatti- ja aikuisopistoon (sisältää myös Liedon) nimetty seuraavat henkilöt: työsuojeluvaltuutetuksi Urho Haapala ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Leena Laine toiseksi varavaltuutetuksi Tarja Moisio-Rannikko ja työsuojelutoimikuntaan: toimihenkilöiden edustajaksi Markku Kaurila työntekijöiden edustajiksi: Urho Haapala (varalle Markku Laiho) Päivi Laaksonen (varalle Päivi Kurkinen) Leena Laine (varalle Katriina Leppäjoki) Tarja Moisio-Rannikko (varajäsen Erkki Tuominen) Elisa Saarikallio (varajäsen Marja Larkovuo) Seppo Kuusisto Työsuojeluorganisaatiota on ehdotettu täydennettäväksi siten, että koko kuntayhtymän työsuojelutoimikuntaan valitaan varatyösuojelupäälliköksi Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan edustaja ja Novidan muu työsuojeluorganisaatio; vaaleilla valittavat työsuojeluvaltuutettu, varatyösuojeluvaltuutettu, opettajien edustaja, muun henkilökunnan edustaja ja toimihenkilöiden edustaja. Työsuojelutoimikunta jakaantuu Loimaan ja Uudenkaupungin jaostoihin. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää valita kuntayhtymän työsuojelutoimikuntaan varatyösuojelupäälliköksi Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidasta Juha Jokisen. Yhtymähallitus pyytää varatyösuojelupäällikköä organisoimaan Novidan jaoston henkilöstövalinnat.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 9 (22) Loimaan ja Uudenkaupungin jaostot muodostavat yhdessä koko kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 10 (22) Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat toimielimet ja ammatilliset neuvottelukunnat/uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida YH 53 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidalla on joka koulutusalalla ollut oma ammatillinen neuvottelukuntansa, jotka ovat myös toimineet ammattiosaamisen näyttöjen neuvottelukuntina. Ammatti- ja aikuisopisto Novida on esittänyt, että neuvottelukuntien nykyiset jäsenet saavat jatkaa edelleen valtuustokauden loppuun. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan ammatillisten neuvottelukuntien, jotka samalla toimivat myös ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä, kokoonpanon ja jäsenet entisenään: Kone- ja metallialan ammatillinen neuvottelukunta Jari Mäkinen Pasi Nieminen Paavo Pitkänen Eino Kähkölä Tommi Männistö Sampo Lipponen Heikki Suoniemi Lauri Äikää Opiskelijajäsen Opiskelijajäsen Yara Suomi Oy Naval Oy, Laitila Vahterus Oy, Uusikaupunki Seger automation Oy, Uusikaupunki Uudenkaupungin työvene Oy, Uusikaupunki Rautarakenne S. Lipponen Ky Logistiikan ammatillinen neuvottelukunta Juha Siusluoto Jarno Helistölä Jarkko Lehtonen Olli Laivo Opiskelijajäsen T:mi J. Siusluoto, Kustavi Jätehuolto M. Helistölä Oy Kuljetusliike Lehtonen A ja J Oy

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 11 (22) Autoalan ammatillinen neuvottelukunta Kyösti Kuronen Marko Elo Timo Koski Jukka Salminen Opiskelijajäsen KK- Auto Team Oy A- Katsastus Oy Autokorjaamo Koski Timo Tmi Sähköalan ammatillinen neuvottelukunta Matti Mykrä Kari Vainio Hannu Lehtonen Henry Pietilä Mikko Siivonen Kari Laulajainen Sauli Virtanen Taru Lundman Aimo Peuraniemi Joni Ihamäki Kalle Virtanen Elektro- Valo Oy Valmet Automotive Oy Yara Suomi Oy Vakka- Suomen Puhelin Oy Vakka- Suomen Voima Oy Telesilta Oy Telesilta Oy, opiskelija, opiskelija Kemianalan ammatillinen neuvottelukunta Jari Laihi Erik Tammi Riku Arama Jari Mäkelä Opiskelijajäsen Yara Suomi Oy Neste Oil Neste Oil MARATA- alan ammatillinen neuvottelukunta Leena Heikkilä Uudenkaupungin kaupunki, Pohitullin koulun keittiö Anne Ketoniemi Lounas- Kahvila Wilhelmiina & Waltteri Erja Lajunen Wanhan Rauman Kellari Aija Tuuna Laitilan Terveyskoti, keittiö, Laitila Markku Mäki-Juoppila Laitilan Kievari Ky Hannu Salo

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 12 (22) Arja Siivonen Marika Skog, opiskelija Sami-Petteri Asikainen, opiskelija Kaupan ja hallinnon alan ammatillinen neuvottelukunta Johanna Kutila Timo Hakala Outi Nurmi Katriina Nordberg Eveliina Hyytiä Pekka Rantanen Opiskelijajäsen Opiskelijajäsen Väriuki Oy Vakka-Suomen Tilikeskus Oy Kenkäkauppa Alina Nordea Suomi Oyj Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen neuvottelukunta Päivi Parkkila Kirsi Häkkinen Lea Myllymäki Janne Sjölund Tarja Huovinen Mikko Haapala Jenna Sourulahti Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudenkaupungin kaupunki, opiskelija Rakennusalan ammatillinen neuvottelukunta Jaakko Siuttila Jussi Nurmi Marko Saarinen Harry Autio Jari Palkki Opiskelijajäsen Taloässät Oy, Uusikaupunki Nurkora Oy, Uusikaupunki T:mi Saarinen Marko, Uusikaupunki Rakennusliike Autio Harry Ky Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 13 (22) Ammatilliset neuvottelukunnat/liedon ammatti- ja aikuisopisto YH 54 Apulaisrehtori Tarja Asulalta on tullut esitys Liedon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisista neuvottelukunnista ja niiden jäsenistä: Liiketalous ja kauppa Kari Öyry ryhmäpäällikkö Turun osuuskauppa Kimmo Lähtinen kauppias K-Supermarket Hanna-Lena Määttä päällikkö Tarjoustalo Lieto Jouni Heliander tukkumyyjä Metaplan Kaisa Kastio-Moisio lehtori Liedon ammatti- ja aikuisopisto Kati Jalo päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Kari Kulmala päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Barham Ahmadi opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Jussi Peltomaa opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Tietojenkäsittely Marko Kairinen yrittäjä Suomen IT palvelut Jaakko Lahti- Mononen atk päällikkö Liedon kunta Marko Kiviniemi mikrotuki Liedon ammatti- ja aikuisopisto Mikko Opas data-asentaja/palvelukeskus Gigantti megastore Raisio Pekka Heikkonen päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Eija Parikka päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Matti Lumme opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Vili Kanerva opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Ville Vuorinen opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Arkkitehtuuri ja rakentaminen Tommi Alipirjelä yrittäjä JATRAX Ari Kauppi yrittäjä Hakula Puu Vesa Santanen yrittäjä VS Kivikartano Pertti Hirvonen lehtori Liedon ammatti- ja aikuisopisto Markku Kyrölä päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Jere Salo opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Lassi Alikirri opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Joni Aaltonen opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Juuso Ovaskainen opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 14 (22) Sähkö- ja automaatiotekniikka Pasi Leino yksikön päällikkö YIT Kiinteistötekniikka Oy Risto Virtanen yrittäjä ART-sähkö Oy Timo Siikarla yrittäjä Kyrön Sähkö Oy Jarmo Mäkelä edellisen varajäsen Kyrön Sähkö Oy Kyösti Saarinen lehtori Liedon ammatti- ja aikuisopisto Seppo Kuusisto päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Jarno Hellsten päätoiminen tuntiopettaja Liedon ammatti- ja aikuisopisto Julia Kajander opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Samuli Salonen opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Einari Rajala opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Jesse Laine opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Teemu Kantola opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Juha-Pekka Ahlroos opiskelija Liedon ammatti- ja aikuisopisto Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityksen mukaiset neuvottelukunnat Liedon ammatti- ja aikuisopistoon sekä neuvottelukunnan jäsenet. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 15 (22) Myllykyläntien toimisto- ym. tilojen peruskorjausurakat YH 55 Talousarvioon on varattu :n määräraha Myllykyläntien päärakennuksen toimisto- ym. muiden tilojen saneeraukseen. Kysymyksessä on päärakennuksen toimisto- ja luokkasiiven ilmastointikoneiden uusimisesta ja varustamisesta jäähdytysjärjestelmällä, kanavamuutoksista sekä viemäriverkoston uusimisesta aiheutuvat aputyöt. Työhön sisältyy IVkonehuoneen laajentaminen, kulkusiltojen ja portaikoiden rakentaminen IVkonehuoneelle ym. kokouksessa tarkemmin selostettavia töitä. LVI-urakoiden osalta oli ilmoitus julkisella ilmoituskanavalla eli Hilmassa. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjouksia saatiin neljä, joista kaksi oli putkiurakkaa koskevia ja kaksi ilmastointiurakkaa. Liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja. Sähkö- ja rakennusurakkatarjousten jättöaika päättyi Sähköurakoista saatiin neljä tarjousta ja rakennustöistä myös neljä tarjousta. Sähköurakka on talousjohtajan hankintarajoissa, mutta rakennusurakka tulee yhtymähallituksen päätettäväksi kuten LVI-urakkakin. Rakennustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan ennen yhtymähallituksen kokousta. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää LVI-urakan osalta, että ilmanvaihtotyöt tilataan edullisimman tarjouksen antaneelta Vesi-Lammela Oy:ltä ja putkityöt edullisimman tarjouksen antaneelta HT-Asennus Oy:ltä. Rakennusurakan osalta päätösesitys annetaan kokouksessa Kuntayhtymäjohtaja esitti kokouksessa, että ilmanvaihtotyöt tilataan edullisimman tarjouksen antaneelta Vesi-Lammela Oy:ltä hintaan ja putkityöt edullisimman tarjouksen antaneelta HT-Asennus Oy:ltä hintaan ,98 ja, että rakennusurakka tilataan Rakennusliike A & J Laaksoselta hintaan , mikäli kellarikerroksen rakennustöiden osalta saadaan erillishinta. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 16 (22) Viranhaltijapäätökset YH 56 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon viranhaltijapäätöksiä 14/2011/yh Päätös Mobiilipaja-projektin ohjausryhmän nimeämisestä Talousjohtaja Leena Suonkannan viranhaltijapäätöksiä 13/2011/yh Pakettiauton hankinta luonnovara-ala/logistiikka-alalle (hankittu Iveco Finland Oy:ltä hintaan ,36, alv 0 %) Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 97/2011/yh Muutos urakointipalkkauspäätös (ent päätös 103/10) 103/2011/yh Myllykyläntien hankintaehdotuksen hyväksyminen hyllyköt ja tuolit Isku Oy:ltä hintaan 1 799,30 alv 0 % Rehtori Merja Kosken viranhaltijapäätöksiä 1/2011/yh Ratkaisuvallan siirto; Apulaisrehtori Juha Jokiselle, koulutusalavastaava Suvi Laurikkalalle, talouspäällikkö Olli Laaksoselle 2/2011/yh Mustavalko/ monitoimilaitteiden hankinta (2 kpl) Novidan monistamoon ja kaupan ja hallinnon alalle 3/2011/yh Mustavalko/ monitoimilaitteiden hankinta (6 kpl) Novidan koulutusaloille ja aikuiskoulutukseen (auto-, catering-, kone- ja metalli-, rakennus- ja sähköalalle sekä aikuiskoulutus) 4/2011/yh Mustavalko/ värimonitoimilaitteen hankinta Novidan hallintoon (1 kpl) 5/2011/yh Irtisanominen 6/2011/yh Kahviautomaatin hankinta kaupan ja hallinnon alalle Venrorilta 11/2011/yh Energiajätepuristimen hankinta vuokraamalla. Puristimen kuukausivuokra alkaen 220 /kk

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 17 (22) 12/2011/yh /2011/yh /2011/yh Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan aloituspaikat yhteisvalinnassa 2011 Verkkolaitteiden hankinta uusilla kytkimillä ja mediamuuntimilla rakennus-, kemia-, auto- ja metallialalle Turun tietokeskus Oy:ltä yhteensä 10 kpl yhteishintaan alv 0 % Käytettyjen työasemien hankinta MAL Oy:ltä yhteensä 10 kpl (työasemat ja näytöt) yhteishintaan alv 0 % 15/2011yh Pakokaasulinjan asennus testiradan yläpuolelle autoalalla Premetas Ky:ltä yhteishintaan alv 0 % Aikuiskoulutus 1/2011/yh Kuljetuspallo Oy ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida sopimus ajalla Apulaisrehtori Tarja Asulan viranhaltijapäätöksiä 04/2011/yh /2011/yh /2011/yh Hankintaehdotuksen hyväksyminen dokumenttikamerat luokkiin 4 kpl Pinus Oy Turku hintaan 2260,00 alv 0 % Kirjallinen varoitus Hankintaehdotuksen hyväksyminen 2 kpl asiakirjatuhoojia Liedon ammatti- ja aikuisopistoon Lindell Oy:ltä hintaan 1 447,55 alv 0 % Apulaisrehtori Petri Lähteen viranhaltijapäätöksiä 31/11/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 35/11/yh Hankintapäätös/logistiikka: Kurottajan henkilönostokorin hankinta Satateräs OY:ltä hintaan euroa (alv 0 %) Koulutustarkastaja Auli Guevaran viranhaltijapäätöksiä 17/2011/yh /2011/yh Solmitut oppisopimukset yht. 14 kpl Hankintasopimukset ajalla ; Tampereen ammattiopisto 4 851, Turun aikuiskoulutuskeskus 9 022

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 18 (22) 26/2011/yh /2011/yh Hankintasopimukset ajalla Amiedu ,00 ja TEK Teknologiakeskus Oy Solmitut oppisopimukset ajalla yht. 10 kpl Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi päätökset tiedokseen.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 19 (22) Tiedoksiantoasiat YH 57 Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - toteutuma kuntayhtymäjohtajan päätös: Lukuvuoden opiskelijatyöpäivät ja loma-ajat - ratkaisuvallan siirto - Uudenkaupungin kaupungin pöytäkirjanote; edustajat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukseen - näyttötutkintojen järjestämissopimusten tilanne - tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta tilintarkastuskertomus vuodesta tarjous Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostosta - Uusikaupunki on maksanut osuuksien hinnan; ,92 vähennettynä kaluston, koneiden ja kuljetusvälineiden poistamattomalla hankintamenolla ,19, joten rahana kassaan ,73 - tarkastuslautakunnan pöytäkirja opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ammatillisen koulutuksen rakenteellisesta kehittämisestä Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 20 (22) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 58 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen o i k a i s u v a a t i m u s

21 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 21 (22) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin :t 51, 52, 53, 54, 55 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät 47-50, Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, osoite Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

22 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 22 (22) OIKAISUVAATIMUSOHJEEN LIITE Hallinto-oikeuksien osoitteet: HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9, Helsinki PL 120, Helsinki Puhelin Telekopio KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Salpausselänkatu 22, Kouvola PL 401, Kouvola Puhelin , Telekopio TURUN HALLINTO-OIKEUS Sairashuoneenkatu 2 4, Turku PL 32, Turku Puhelin Telekopio HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna PL 640, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio VAASAN HALLINTO-OIKEUS Kalarannanpuisto, Rantakatu, Vaasa PL 204, Vaasa Puhelin , Telekopio KUOPION HALLINTO-OIKEUS Maaherrankatu 21, Kuopio PL 1744, Kuopio Puhelin , Telekopio OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, Oulu PL 189, Oulu Puhelin , Telekopio ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Valtakatu 17, Rovaniemi PL 8112, Rovaniemi Puhelin , Telekopio

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot