2013 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 2

3 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS TILASTOTIETOA Öljypoltinten myynti Öljylämmityskattiloiden myynti Öljylämmitteiset kiinteistöt Polttoöljyn myynti Nestekaasun ja maakaasun myynti LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS Hallitus Koulutus- ja projektitoiminta Arviointilaitos Toiminnantarkastajat Julkaisut Uudelleen rekisteröityminen Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniajäsenet TASE JA TULOS JÄSENET A-jäsenet A1-jäsenet

4 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 4 VUOSIKERTOMUS 2013

5 2013 Yhdistyksen toiminnan muutos ja henkilöstö vaihdokset jatkuivat vuoden 2013 aikana. Toimitusjohtaja Juha Huuskon siirtyi yhdistyksen palveluksesta muihin tehtäviin ja uuden toiminnanjohtajan Arto Hannulan aloittaminen lokakuussa 2013 aiheuttivat yhdistyksen toiminnassa jonkinlaisen katvevaiheen. Uutena toiminnanjohtajana ensimmäiset kuukaudet menivät toimintamalliin perehtymiseen. Yhdistyksen hallitus, yhdessä aiemman johdon kanssa, ovat tehneet tulevaisuutta ajatellen selkeät linjaukset siitä, mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulevaisuudessa halutaan viedä, joten siltä pohjalta on hyvät lähtökohdat toiminnan kehittämiselle. Tulevaisuudessa vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tullaan lisäämään erilaisia lämmönlähteitä eli rakennetaan hybridijärjestelmiä. Hybridijärjestelmät vaativat myös alan osaajilta perehtymistä erilaisten laitteistojen asentamiseen ja säätämiseen. Koska markkinoilla on lukuisia erilaisia tuotemallistoja ja automaatiojärjestelmiä vaatii se lähes poikkeuksetta lisäkouluttautumista ja kokonaisuuksien parempaa ymmärtämistä. Tähän koulutukseen ja jäsenistömme osaamisen kohentamiseen tulemme tulevaisuudessa voimakkaasti panostamaan. Yhdistyksen taloudellinen tilanne koheni hieman aiemmista viimevuosista, mutta jäi edelleen hieman tappiolliseksi, joten taloudellisen tilanteen kohentaminen on yksi vuoden 2014 tärkeimpiä tehtäviä ja siinä tietysti myös jäsenistöllä on suurimerkitys. Osallistumalla järjestettäviin koulutuksiin ja Lämmitystekniikkapäiviin jäsenet omalta osaltaan voivat tukea yhdistyksen toimintaa samalla kun päivittävät omaa osaamistaan. 5

6 2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: enint. 60 kw yli 60 kw yhteensä Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmäkattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: VUOSIKERTOMUS 2013

7 Öljylämmitteiset kiinteistöt Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä varustettuja rakennuksia oli maassamme vuonna 2013 kaikkiaan noin kpl, joista asuin pientaloja n kpl. 2.4 Polttoöljyn myynti Suomessa on eri vuosina myyty polttoöljymäärä ollut seuraava (1000 tonnia): kevyt raskas yhteensä Nestekaasun ja maakaasun myynti Suomessa on myyty nestekaasua ja maakaasua seuraavasti: Nestekaasua (tonnia) Maakaasua (milj. m3)

8 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna Reijo Ström pj Oiva Hammar Jari Holopainen Petri Virta Tero Salovaara Timo Knaapi Petteri Korpioja Pauli Lindén Eero Otronen Ville Saarinen Asko Sikiö Timo Seppälä Tapani Valanto Jaana Ståhlberg Marko Lehtonen Hannu Helminen Oy Motoral Ab LVI-Palvelu Hammar Oy LVI Holopainen Oy Oilon Home Oy Neste Oil Oyj Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Ariterm Oy Kaukora Oy Öljyalan Palvelukeskus Oy Putki-Saarinen Ky Oy Teboil Ab Oy Callidus Ab Turvallisuus ja kemikaalivirasto Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Putki ja poltin oy Lämpösäätö Oy Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Henkilömuutoksista johtuen koulutus- ja projektitoiminta oli suppeaa. Öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Samoin osallistuttiin Höylä III projektin tiedonkeruuseen koskien jäsenistön tekemiä huoltotoimenpiteitä vuoden 2013 aikana. 8 VUOSIKERTOMUS 2013

9 2013 Jokin kuvateksti. Ilma-vesilämpöpumput sopivat hyvin öljylämmityksen rinnalle myös rivitaloyhtiöissä. 9

10 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla, järjestäen vastuuhenkilöiden kokeet kaksi kertaa vuoden aikana sekä arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Juha Huusko ja Hannu Rauhala ja loppuvuodesta Huuskon tilalla Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Veijo Sääksjärvi, pj Kari Orpana, öljyala Timo Iholin, Tukes Petri Nikkanen, Hannu Helminen Veli Viitala, TEM Juha Huusko/Arto Hannula, sihteeri Tutkintolautakunta järjesti kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljy-,kaasu-ja säiliöntarkastus toimintaan, tentteihin ilmoittautuneita oli 90 henkilöä ja Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyys myönnettiin 75 henkilölle. Säiliöntarkastuksen vastuuhenkilön pätevyys myönnettiin 7 henkilölle Rajoitetun sähköturvallisuuskokeen (S3/R) 2 henkilölle Kaasualan vastuuhenkilön pätevyys myönnettiin 28 henkilölle. Lämmitysenergia Yhdistys on myös edustettuna Lämmityslaiteasennuksen tutkintotoimikunnassa, joka on Opetushallituksen yhteydessä toimiva toimikunta ja vastaa ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisten näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta. Tutkintotoimikunta seuraa näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tarvittaessa tekee järjestelmän kehittämistä koskevia aloitteita. Tutkintotoimikunta tekee myös sopimuksia näyttötutkintojen järjestämisestä sekä antavat tutkintotodistukset. LEY:n edustajana toimikunnassa on ollut alkuvuodesta 2013 Juha Huusko ja lokakuusta lähtien Arto Hannula. 3.4 Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajana toimi Rauli Anttila ja varatilintarkastajana Jorma Åhman. 10 VUOSIKERTOMUS 2013

11 Julkaisut Vuonna 2013 julkaistiin yksi uusi Teknillinen Suositus ja toisen valmistaminen aloitettiin ja joka valmistuu vuoden 2014 alussa TS-10 Puupellettiä käyttävien lämmityslaitteistojen asentaminen ja paloturvallisuus (valmis) TS-9 Pientalojen lämmitysverkoston kuntoarviointi (valmistuu 2014) 3.6 Uudelleen rekisteröityminen Vuoden 2013 loppuun mennessä tuli kaikkien liikkeiden, joilla oli kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoluvat sekä öljysäiliöiden tarkastusluvat, tehdä toiminnan jatkoilmoitus TUKES:iin ja vain jatkoilmoituksen tehneillä liikkeillä säilyi oikeus toiminnan jatkamiseen. Toiminta-ala Jatkoilmoituksia Vanha rekisteri Kaasuasennus Öljyasennus Öljysäiliötarkastus Yhteensä Kuten taulukosta huomataan, on erityisesti öljyasennuksista rekisteristä poistunut noin puolet luvan omaavista liikkeistä. Suomessa on kuitenkin vielä merkittävä määrä öljylämmitteisiä kiinteistöjä, joten jatkossa töitä asennus- ja huoltoliikkeillä todennäköisesti riittää. 3.7 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Hans Blomsted Kunniajäsenet Raimo Aaltonen Kari T. Punakivi Pekka Kivekäs Heikki Rihti Veikko Koskinen Jorma Åhman Ossi Leiwo Eero Kourula Erkki Mäkelä Kalervo Lipsanen Martti Mäkinen Aulis Helminen 2014 kutsutaan Tapani Valanto kunniajäseniksi Rauli Anttila 11

12 3.7 Kunniajäsenet 2014 Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle, että kunniajäseniksi kutsutaan seuraavat yhdistyksen toimintaan merkittävästi vaikuttaneet ansioituneet jäsenet: Rauli Anttila Rauli on toiminut työuransa vahvat vuodet Neste Oil Oyj:n palveluksessa öljytuotteiden myyntijohtajana. Suurasiakkaina ovat olleet useat öljy-yhtiöt. Raulilla on työnsä kautta ollut laaja näkymä maamme öljytuotemarkkinaan sen vahvuuksissa ja heikkouksissa. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotemenekin esteitä ja ongelmia. Raulin näkemyksen mukaan lämmitysöljyjen osalta yksi tärkeimmistä menekin avainasioista on kuluttajille tarjottujen palvelujen laadukkuus. Tämä näkemys koitui vuosien ajan öljylämmitysalan eduksi. Raulin työn tuloksena on ammattilaisten kenttäkoulutukseen saatu vuosien ajan öljyalan taloudellista panostusta. Tämä puolestaan on edesauttanut yksittäisten koulutustapahtumien toteuttamista ja keventänyt muiden toimijoiden kuormaa. Suuri on se Lämmitysenergia Yhdistyksen jäsenyritysten henkilöiden joukko, jotka ovat kenttäkoulutuksissa saaneet tärkeää, ajankohtaista ja yrityksensä toimintaa palvelevaa tietoa. Toisaalta juuri tällä tavalla on voitu vahvistaa tavoitteena ollutta palveluketjun laadukkuutta. Rauli on ollut pitkään Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja merkillepantavan aktiivisesti paikalla kokouksissa. Arvatenkin tämä perustuu hallitustyön arvostamiseen, tuskin omien töiden vähyyteen. Hallitustyön ohella Rauli on toiminut useassa yhdistyksen toimikunnassa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon öljylämmityksen kehittämistoimikunnan puheenjohtajuus, Tähtitiimi-toiminta. Raulin hallituksen kokouksissa pitämät öljyalan markkinakatsaukset ovat antaneet laajempaa näkemystä olematta silti kuivakkaa tilastotietoa. Joviaalilla asenteella on yleensäkin ollut tärkeä osa yhteistyössä. Rauli toimii edelleen toimialamme hyödyksi, tällä erää yhdistyksen toiminnan tarkastajana (tilintarkastaja). Tämä ei tiettävästi suinkaan ole hänen ainoa luottamustehtävänsä. Sopiikin toivoa että aikaa jää myös hevosharrastukselle! 12 VUOSIKERTOMUS 2013

13 2013 Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus katsoo Rauli Anttilan ansioiden kiitoksella puolustavan kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi. Tapani Valanto Tapani on tehnyt erittäin pitkän työuran viranomaisena teknillisen turvallisuuden saralla. Tähän sisältyvät vuodet Teknillisessä Tarkastuskeskuksessa ja sen jälkeen viranomaistoiminnan rakennemuutoksessa perustetun Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukesin palveluksessa. Tällä hetkellä Tapani toimii yli-insinöörinä Tukesin Laitosvalvontaryhmässä. Ryhmän toimialaan sisältyvät usean muun sektorin ohella öljylämmitys-, kaasu- ja säiliöalan turvallisuusvalvonta. Työssään Tapanilla on ollut mahdollisuus nähdä eri toimialojen organisaatioita, vertailla niiden toimintaa ja havainnoida toimintojen merkitystä yksittäisen alan teknisen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Viranomaisorganisaatioissa on asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tärkeä sija käytännön asioiden tuntemisessa. Tarvitaan henkilöitä, jotka ymmärtävät, kuinka lainsäädännön velvoitteita sovelletaan käytännön arkeen. Tapani on palvellut pitkään Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksen työssä ja näin osaltaan huolehtinut viranomaisen yhteyksistä asennustoimintaan, laite- ja energia-alaan. Hyvät yhteydet lisäävät myös osapuolten keskinäistä luottamusta. Tärkeänä osoituksena luottamuksesta on Tukesin Lämmitysenergia Yhdistykselle osoittama Henkilöpätevyyksien arviointilaitostehtävä. Tapani on hallitusvuosiltaan suvereenisti pitkäaikaisin jäsen. Tämä ei ole sattumaa, vaan osoitus vahvasta sitoutumisesta ja yhdistyksen toiminnan näkemisestä kokonaisuutta palvelevana tärkeänä osana. Hallituksen työssä tunnemme Tapanin henkilönä, joka tuo keskusteluun ja päätöksentekoon laajempaa näkökulmaa, vakautta ja tasapainoa. Hallitustyön lisäksi Tapani on vuosien aikana tehnyt alan hyödyksi työtä hallituksen asettamissa toimikunnissa, joista yhtenä tärkeimmistä on mainittava koulutustoimikunta. Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus katsoo Tapani Valannon ansaitsevan suurella arvonannolla paikkansa yhdistyksen kunniajäsenenä. 13

14 4. TASE JA TULOS 14 VUOSIKERTOMUS 2013

15

16 5. JÄSENET A-jäsenet Aimtec Oy Sillankorvankatu 25 A HYVINKÄÄ Ariterm Oy PL SAARIJÄRVI Costella Oy / Atlantic Suomi Varastokatu Kouvola Jakotec Oy Teollisuuskatu Äänekoski Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu RAISIO Kouvolan Putkityö Oy Korjalankatu KOUVOLA Laatukattila Oy Vihiojantie TAMPERE Li-Plast Oy Luuta-Kreetantie PORI Neste Oil Oyj PL NESTE OIL Oilon Oy PL LAHTI Oy Callidus Ab Hiekkakiventie Helsinki Oy Danfoss Ab PL ESPOO Oy Motoral Ab Valuraudankuja HELSINKI Oy Teboil Ab PL 102 (Bulevardi 26) HELSINKI RICA - Riihimäen Metallikaluste Oy Käpälämäenkatu RIIHIMÄKI St1 Oy Purotie HELSINKI Öljyalan Palvelukeskus Oy Eteläranta Helsinki oljyalan-palvelukeskus-oy 16 VUOSIKERTOMUS 2013

17 A1-jäsenet Ab Solf Rör Oy Lallastået SULVA Ab VVS-Sandström Oy Hagagränd TERJÄRV Ab Värme-Ekonomi Oy Johannesbergsvägen NÄRPES Adven Oy Äyritie Vantaa Ahmoon Vesi ja Lämpö Oy Korjuntie KARKKILA Akaan Putki Ky Syrjätie VIIALA Alfa-Putki Oy Huhtakatu VALKEAKOSKI Antilan Vesi ja Lämpö Oy Läykinkatu IKAALINEN Asennusliike Veljekset Hongisto Lamminkatu LOIMAA Auto-Paja Laakso Oy Lepolantie KARKKILA Avo-Putki Oy Lappeentie JOUTSENO Balanus Oy Palomäentie Mäntsälä BG Rörteam Oy Ab Fabriksvägen 4 a Närpes Billy Works Oy Aholantie Heinola C. Winberg Ky Katajamarjankatu KARJAA Callen Lämpöhuolto Luotsikatu PIETARSAARI Casagrande-LVI Kullerontie 21 B VANTAA E-P:n Lämpötekniikka Oy Hakunintie Mieto E.T. Kuisma Oy Kiesitie 3 A HELSINKI Ekenäs VVS Service Öb Pehr Sommars gata EKENÄS EMC Service Oy / LVI-asennus Welander Jäspilänkatu KERAVA Energiatekniikka Oy Valtatie MÄNTTÄ Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy Venteläntie Lohja Erikssonin Putki Oy Pukarontie PUKARO Euran Putki ja LVI-Palvelu Ay Satakunnankatu EURA Europutki Oy Rounionkatu NOKIA F:ma Heselius Jan-Anders T:mi Ejdevägen JAKOBSTAD Fma Börje H Forsman Skåldövägen EKENÄS Forssan LVI-Kulma Oy Hämeentie FORSSA Gasum Energiapalvelut Oy Asentajankatu HELSINKI Haapajärven LVI-Rakentajat Oy Rajakatu HAAPAJÄRVI Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy Teollisuuskatu HAMINA Hana-Matti Oy Ruukintie PIHTIPUDAS 17

18 Hanasepät Oy Teollisuustie PELKOSENNIEMI Hansa Power Oy Höyläämötie 18 A HELSINKI Haukiputaan LVI-Poke Oy Siirantie HAUKIPUDAS Haveputki Oy Teollisuuskatu HAMINA Heinolan LVI-Piste Oy Laaksokatu HEINOLA Helinix Otonkuja KALANTI Heros Oy Tulliniementie HANKO HH-Automations Oy Metsätapailantie 10 Jokimaa Homex Oy Ruukinportti B Kuusankoski Huoltoliike Mauri Nikkola Helmikankaantie LAPUA Hyvinkään Lämpövoima Oy Kerkkolankatu HYVINKÄÄ Hämeenkyrön Putkiasennus Ky Kierikkalantie SIMUNA Härmän LVI-Tekniikka Oy Tuomisentie HÄRMÄ Höyrytys Oy PL KERAVA Iisalmen LVI-Säätö Ky Koivurinteenkatu IISALMI Iisalmen Putkiasennus Oy Teollisuuskatu IISALMI Ilmajoen Putkirakentajat Oy Runnarinkuja ILMAJOKI Installator A/B O/Y Järnvägsgatan EKENÄS Itä-Hämeen LVI-ala Oy Keskustie HARTOLA Jalasjärven Vesijohtoliike Lauhamäentie JALASJÄRVI JH-Lämpö Oy Moreenitie KERAVA Jokimäki-Service Oy Vanha Söörmarkuntie SÖÖRMARKKU JSV Painepalvelu / Josavi Oy Sahankaari 5 A JÄRVENPÄÄ Juhatek LVI-Palvelut Oy Huoparintie KUUSAMO Jyväskylän Vesi ja Lämpö Oy Kauhatie JYVÄSKYLÄ Jämsän Asennuspalvelu Oy Valuri JÄMSÄ Jämsän Hydraulitarvike Oy Pietiläntie 5 B JÄMSÄ Jämsän Vesi ja Lämpö Oy Kilpakorventie JÄMSÄ Järvi-Suomen Lämpötekniikka Oy Juhontie Kuvansi K. P. Poltin ja Putki Piiraspolku LAMPIKANGAS Kaarinan Poltinhuolto Kulkuripellontie LIETO Kangasalan Putkilämpö Oy Vällintie KANGASALA Kantaputki Oy Parolantie HÄMEENLINNA Kauklahden Lämpöasennus Oy Lanttikatu ESPOO Kavesi Oy Vanha Heikkiläntie KIRKKONUMMI 18 VUOSIKERTOMUS 2013

19 2013 Kemin LVI-Palvelu Oy Asentajankatu 14, PL KEMI Keravan vakiosäätö Ky Annankorvenkuja RUSUTJÄRVI Ketosen lämpöhuolto Oy Valkontie ALAJÄRVI Keurusseudun LVI-Palvelu Oy Kolhontie 10 D Keuruu Kiilin Putkitus Ky Kirkkokatu KOTKA Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Ainonkatu SAVONLINNA Kiinteistötyöt Matti Kupari Louentie Loue KOK Oulun Seudun Sähkö Voimatie KEMPELE Kokkolan LVI-Palvelu Oy Kaarlelankatu KOKKOLA Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy Pulttikatu KARHULA Kuhmon Putkityö Oy Kainuuntie KUHMO Kuljetus Team Virtanen Oy Juvan Teollisuuskatu 21 A ESPOO Kunnossapito Pasi Kanula Mieluskyläntie Haapavesi Kuopion Putki ja Säätö Oy Tasavallankatu KUOPIO Kurikan LVI-Palvelu Fiinankatu KURIKKA Kustavin Asentajat Ky Kuninkaantie 10 A KUSTAVI Kuusamon Putki- ja Terästyö Torangintaival KUUSAMO Kylmä-Saari Ky Kakkosvaltaus 4 B SEINÄJOKI L & A Tarkastuskeskus Oy Kruutilantie SÄÄKSMÄKI Laineen Vesilämpö Ky Kauppatie VAKKOLA Laineputki Oy Turuntie KEMIÖ Laivapoltin Oy Tarjantie VANTAA Lapin LVI-Asennus Oy Karjalahdenkatu KEMI Lassila & Tikanoja Oyj Valimotie VANTAA Lauttakylän Putkityö Brunnila Oy Riihivainionkatu HUITTINEN Lemminkäinen Talotekniikka Oy Sorvarintie UUSIKAUPUNKI Lemminkäinen Talotekniikka Oy Asentajantie PORVOO Leppäkosken Energia Oy PL IKAALINEN Livite Oy Tuottajantie SEINÄJOKI Lohjan LVI- ja lämpöasennus Siltalantie LOHJA Lohjan Poltin- ja Säätölaitehuolto Oy Naakankuja LOHJA AS. Lohjan Puhtaanapito Ky R. Peltomaa Teollisuuskatu LOHJA Loimaan HT-asennus Harjatie LOIMAA Lookfor Ky Kivisalmentie KUHMALAHTI 19

20 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toivonkatu LOHJA LV-Huolto Antti Hoppula Oy Pölkinahontie SAARIJÄRVI LVI Asennus Mahlamäki & Pirilä Oy Valtiontie ILMAJOKI LVI Heino Harju Oy Ullavantie KAUSTINEN LVI Holopainen Oy Kylävuorentie SIPOO LVI Kynnäs Oy Vaasantie TEUVA LVI Lundell Ky Vaasantie LAPVÄÄRTTI LVI Pulkkilan Lämpö ja Vesi Oy Pulkkilantie PULKKILA LVI- Itälä Ky Tiilitehtaantie PAIMIO LVI-Aitta Oy Putkinotkontie KAJAANI LVI-Asennus P.Launo Oy Keskustie JALASJÄRVI LVI-Asennus Aitto-oja Oy Teollisuustie NIVALA LVI-Asennus Antero Lahtinen TMI Weimarinkatu HÄMEENLINNA LVI-asennus Pekka Blomberg Hietalantie TOIVALA LVI-Asennusliike T:mi Jarno Salmi Viherlaaksonranta 3 B ESPOO LVI-Aspeva T:mi Katajakuja 2 D YLÄMYLLY LVI-Gerkman Oy/Ab Askersintie MUSTIO LVI-Halli S.Peltomäki Oy Piiparinkatu KANKAANPÄÄ LVI-Helin Oy Rakentajantie EURA LVI-Huolto Ari Heinonen Heinävedentie 767 I LEPPÄVIRTA LVI-Huolto J. Ahola Tammikaari KORIA LVI-Huolto Matti Rossi Ky Mikonkatu SUOLAHTI LVI-Huolto S.Holopainen PL VARKAUS LVI-Huolto Suomalainen Ky Kurolantie 135 as Varkaus LVI-Kaleva Ky Kaskistentie TEUVA LVI-Kari Mänty Oy Kolistontie ALAVUS LVI-Kaustinen Ky Laurilantie KAUSTINEN LVI-Kivelä Pajalantie HIMANKA LVI-Kuustonen Ky Vahtistentie SAUVO LVI-Lindström Ky Vanhatie JOKIOINEN LVI-Lämsä Oy Suosiolantie Rovaniemi LVI-Myller Oy Pamilonkatu JOENSUU LVI-Niemiset Oy Savikiventie VANTAA LVI-Nystedt Oy Ab Insinöörintie LOVIISA 20 VUOSIKERTOMUS 2013

21 2013 LVI-Palvelu Hakkarainen Tiilitehtaantie JYVÄSKYLÄ LVI-Palvelu Hammar Oy Vaahteraniitty ESPOO LVI-Palvelu Kurkinen Ky Kerantie LIEKSA LVI-Pirkka Oy Hovintie VESILAHTI LVI-Päärni Härkätie KOSKI TL LVI-Ranta Oy Lassenpolku UUSIKYLÄ LVI-Soisalo Oy Valtatie NOUSIAINEN LVI-Talo P. Kallela Oy Kaartotie TEUVA LVI-Tamminen Oy Hopunkatu SASTAMALA LVI-Tapioharju Oy Lauttakyläntie PUNKALAIDUN LVI-Tekniikka J. Viita Oy Suutalantie LAPUA LVI-Torvela Ky Sipolankuja OULU LVI-Tuukkanen Oy Lammentaus KARSTULA LVI-Työt Vuokiito Ky Huuhkajantie NAKERTAJA LVI-Urakointi M. Piukka Vanamokuja SIMPELE LVI-Urakointi Matti Timoska Oy Litmaniementie VEHMERSALMI LVI-Vanhatalo Oy Häklinkatu TORNIO LVI-Vesalainen Oy Maisalantie MÄNTSÄLÄ LVI-Viitala Oy Keskustie PERÄSEINÄJOKI LVI-VVS Timo Andersson Ky-Kb Näsintie LAPINJÄRVI LVIS-Kauppila Oy Metsäkauriinpolku TÄHTELÄ Lämmityslaitehuolto S.Onnela Lylykuja KEURUU Lämpö ja Vesi Laahtola Oy Huoltomiehentie LIETO Lämpöfix Oy Juolukkatie Jääli LämpöHalme Halmeentie PIRKKALA Lämpöhuolto Ahola Oy Viipurinkatu 50 B Hamina Lämpöhuolto-Valkama Oy Pate-Piiput Oy Misukankuja VAAJAKOSKI Lämpökallio Oy Kiertäjäntie LITTOINEN Lämpölaitehuolto Honkiniemi Ruskeeahteentie LEMPÄÄLÄ Lämpöpalvelu M. Siltala / Heatone Oy Palokalliontie VANTAA Lämpöpalvelu Vuoristo Koivupuistontie Rauma Lämpösäätö Oy Oksakatu LAHTI Löfbacka Rör Öb Brunnskogsgatan JAKOBSTAD M. Kukkanen Oy Mustosentie JÄNIKSENLINNA/ TUUSULA 21

22 Maakunnan Vesijohto Oy Vuorenmaanrinne 34 B SEINÄJOKI Mikkelin Lämpöhuolto Oy Vipusenkatu MIKKELI Mitora Oy Hitsaajantie PORVOO MW-Putki Oy Isonvillasaarentie 1 D HELSINKI Mäkelän Putki- ja Poltinhuolto Oy Vesiroineenkatu TAMPERE Närpes Rör Ab Kuskvägen NÄRPES Näsin Vesijohtoliike Oy Lakalaivankatu TAMPERE Oiltek Pekka Kivekäs Oy Keltasirkunpolku ESPOO Orimattilan Putkityö Oy Tokkolantie ORIMATTILA Oulun Vesi ja Lämpö Oy Kempeleentie OULU Oy Auratherm Ab Ajurinpuisto TAMMISAARI Oy Ecomont Ab Skräddargränd 3 D NÄRPES ST. Oy Hilding Andersson Ab PL PORVOO Oy LVIS K.A. Stendahl - VVS PL PORVOO Oy Lämpöhuolto S. Männikkö Ab Mussorintie 6 C VAASA Oy Vjl.Hangon LVI-huolto PL 62 (Esplanadi 36) HANKO Paimion Vesi ja Lämpö Ky Sähköyhtiöntie PAIMIO Pakilan Putki Oy Kirkkoherrantie HELSINKI Parttiputki Oy Väinämöisenkatu Helsinki Perusputki Oy Teollisuuskatu LAPPEENRANTA Pinnoitetekninen Insinööritoimisto PTI Oy Kivisalmentie RAUTALAMPI Pohjan Poltinhuolto Stålbackantie ÅMINNEFORS Pohjanmaan Putki Oy Yrittäjäntie SEINÄJOKI Pohjolan Öljysäiliötarkastus ja -korjaus Oy Sammaltie OULU Poltin- ja Automatiikkahuolto Bruce Ky Marttilankatu KOTKA Poltin- ja LVI huolto Kari Kolehmainen Rauanvedentie 2 E B RANTASALMI Poltinhuolto Ahonen Oy Karjaskyläntie SALO Poltinhuolto Arto Niskala Oy Tornionkatu Kemi Poltinhuolto J. Hirvi Oy Pyhän Katariinantie KAARINA Poltinhuolto P. Peltonen Jaakonvainiontie VIIALA Poltinlämpö T:mi Suominen Simolantie SIUNTIO Porin VK-Lämpö Oy Kielokatu PORI Porvoon Kymppiputki Oy Jänispolku PORVOO Puolustushallinnon rakennuslaitos Kotikaari NIINISALO Putki- ja Poltinpalvelu Lehtonen Aisatie 16 B VANTAA 22 VUOSIKERTOMUS 2013

23 2013 Putki-Saarinen Ky Urheilutie SOMERO Putkiasennus H.Karvonen Oy Kaonpäänkatu TAMPERE Putkiasennus Kari Tapioharju Ky Saarvankatu LAPPEENRANTA Putkiasennus Leander Oy Tupatie LOPPI Putkiasennus P. Sinkkonen Ky / Aitorauta Rauhanhalme TAMPERE Putkiasennus Pimperi Oy Möhköntie 3 O Ilomantsi Putkiliike H. Vuorinen Ky Uotsolantie SASTAMALA Putkiliike Salovaara Oy Pornaistentie MÄNTSÄLÄ Putkimerta Oy Uudenkirkontie ESPOO Putkimurto Oy Voimakatu KOKEMÄKI Putkistopalvelu Laakso Oy Sippolankuja PORI Putkityö VePe Oy Lemuntie NOUSIAINEN Putkityöliike Hakala Ay Hakalantie KANGASALA PW Gas Oy Pl 37 / Kulkutie YLÖJÄRVI Pyhäjoen LVI-tarvike Ruukintie PYHÄJOKI Päijät-Hämeen Poltinhuolto Oy Kurjenkalliontie KUHMOINEN Raahen LVI-palvelu Oy Auratie PATTIJOKI Ranta-Putki Oy Välikankaantie KUUKANNIEMI Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Kairakatu RAUMA Riihimäen Öljypoltinhuolto Oy Petsamonkatu RIIHIMÄKI RTK-Palvelu Oy Papinhaankatu RAUMA Saimaan Energiatekniikka Oy Yövedentie RISTIINA Sastamalan LVI Stormintie SASTAMALA Satalämpö Oy Nyrhintie PORI Savon Voima Oyj Lämpö PL KUOPIO Savonlinnan LVI-Palvelu Oy Talvisalonkatu SAVONLINNA Seppo Koukkunen Oy Yrttimaantie HELSINKI ServPro Oy Sellukatu TAMPERE ServPro Oy Poltinhuolto Vuorinen Torpankatu SALO Siilin Putkipojat Oy Oppipojantie SIILINJÄRVI Sipoon LVI-Asennus Rolf Boman Ky Särkilammentie VÄSTERSKOG Sliver Oy PL KAJAANI SM-Kone Oy Seisakkeentie SELKI SoliMa Oy Kaakkoiskaari LAPPEENRANTA 23

24 Sulkama Oy Kujamatintie KOTKA Suomen Säiliöhuolto Ky Teollisuustie PIEKSÄMÄKI Suomen Säiliöpuhdistus ja Tarkastus Oy PL 31 (Jäspilänkatu 28) KERAVA Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja HELSINKI Suomen Talotekniikka Pieksä Oy Kangaskatu PIEKSÄMÄKI Suomussalmen Vesi ja Lämpö Oy Kurimontie SUOMUSSALMI Sähkö ja ÖPH Pekka Turunen Oy Aurinkotie NAANTALI Sähkö-Wire Oy Lyytikänkatu HARJAVALTA Sähköliike Sillanmäki Oy Peijarintie JÄMIJÄRVI Sähköpoltin Aaro Astila Ky Vasikkahaantie LAITILA Säiliö Ykköset Oy Talvitie KOKKOLA Säiliö- ja Lämpöhuolto Lehtonen Oy Herrasentie VIRRAT Säiliöhepo Oy PL LAHTI Säiliöhuolto Ja-Re Oy Hailuodontie 1181b OULUNSALO/ VARJAKKA Säiliöntarkastus ja Huolto Jankankatu TAMPERE Säiliötarkastus Jussi Koskinen Lintustennokka YLÖJÄRVI Säätö-Team Oy Paalukatu 6 A LAPPEENRANTA Säätösähkö&Poltinhuolto Ossi Collin Välikuja 3 B VALKEAKOSKI T:mi Esko Laakkio Rekijoentie 41 E KIIKALA T:mi Hannu Järvenpää Suopellontie HYVINKÄÄ T:mi Jouni Helvilä Kilpiäistentie LAHTI T:mi LVI-Kunnossapito Hakimäentie LETEENSUO T:mi Lämpöura T. Tenhunen Vähän-Sattialantie KÄRKÖLÄ T:mi Markku Lamberg Aholantie IMATRA T:mi Siilasjoki Tuomas Käsivarrentie KARESUVANTO T:mi Tapani Kaasila Ylipaakkolantie TERVOLA T:mi Tehopoltinlämpö P.P. Jäkkitie VANTAA T:mi ÖP-Huolto T. Virta Porraskuja ESPOO Talotekniikka Forsblom Oy PL 73, Soliniuksenkuja RAISIO Tammelan Vesi ja Lämpö Oy Kirkkoahteentie TAMMELA Tasnec Oy / T. Sneck Viikinkitie 2 D VANTAA Teknoteam Oy Piiskakuja TURKU Tevetech Ky Konttisentie VAAJAKOSKI Toru-Team Oy Valtatie KARKKILA 24 VUOSIKERTOMUS 2013

25 2013 Turun Lämpöhuolto Oy Hallikuja LITTOINEN Turun Putkityö Oy Tampereentie TURKU Turun Seudun Poltin ja LVI-Huolto Oy Puistomäenkatu TURKU Turun Säätölaite- ja Poltinhuolto Oy Kiurunkatu 5 A Kaarina Turun TankkiTekniikka PL 35, Turun Tankkitekniikka TURKU Turun Vesicenter Oy Rajakivenkatu TURKU Uotilan Konepaja T:mi Huhtisentie PARKKUU Uudenmaan Putki- ja poltinasennus Oy Otalammentie OTALAMPI Valkeakosken Huoltosysteemi Oy Mottitie VALKEAKOSKI Varissuon Lämpö Oy Karvataskunkatu TURKU Varkauden Aluelämpö Oy Hasintie VARKAUS Varkauden Vesi- ja Lämpötyö Oy Kuvansintie VARKAUS Vehmasputki Oy Karjalankatu PORI Vesi ja Lämpö Moksunen Oy PL 8 (Kautuntie 8) RUOVESI Vesi- ja Lämpö Juhola Oy Laviantie NOORMARKKU Vesi-Piste Oy Nahkurinkatu KEMI Vesi-Vuorisalo Oy Yliopistonkatu TURKU Vesijohtoliike Erkki Heinonen Oy Rantakulmantie HÄMEENKYRÖ Vesijohtoliike Erkki Mäkinen Oy Valtakatu 10 Sisäpiha PORI Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Holpintie 38 B RAUMA Vesijohtoliike Halmesvaara Oy Sinikalliontie 5 A ESPOO Vesijohtoliike Jauni Hallitie HAAPAMÄKI Vesijohtoliike Järviset Oy Koljalantie TURENKI Vesijohtoliike Thomander Ky Vanha Yhdystie JÄRVENPÄÄ Vesiolli Ky Opintie SODANKYLÄ Vexve Oy Vesinieminen Hopunkatu SASTAMALA Vihdin Vesi ja Lämpö Oy PL NUMMELA Viialan Vesi ja Lämpö Oy Pihlajatie VIIALA Virtain Putkityö Ky Ahjolantie VIRRAT Virtain Vesilämpö Oy PL 69 (Pirkantie 11) VIRRAT VVS & Oljebrännar Service Sörholmsvägen LAPPFJÄRD YIT Kiinteistötekniikka Oy Vanha Yhdystie JÄRVENPÄÄ YIT Kiinteistötekniikka Oy PL TURKU YIT Kiinteistötekniikka Oy Talotekniikkapalvelut Paulaharjuntie OULU 25

26 Ylivieskan LVI Ky Joutsentie YLIVIESKA Ylä-Lapin LVI Oy Ivalontie IVALO Ylä-Savon Putki Oy Tunnelikatu 6 A IISALMI Ähtärin Vesi- ja Lämpö Kisällintie ÄHTÄRI Öljy- ja Kaasulämmitys S. Honkiniemi Kirkkosaarentie NOKIA Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Silkkitie 1 E VANTAA Öljykolmio Oy Urakuja LIETO AS Öljypoltin- ja LVI-Huolto Kannaksenkatu SEINÄJOKI Öljypoltin- ja LVI-Huolto Kankaantaankatu 30 A NOKIA Öljypoltin- ja LVIS-Huolto Kalervontie HYVINKÄÄ Öljypoltinasennus ja Huolto P. Peura Nummenpääntie PERTTULA Öljypoltinhuolto A. Kovaniemi Takkisentie KUUSAMO Öljypoltinhuolto Ilkka lahtinen Oksatie Rovaniemi Öljypoltinhuolto K. Haverinen Kiertotie YLÖJÄRVI/ SIIVIKKALA Öljypoltinhuolto Teuvo Pyhälä Luodontie PYHÄJOKI Öljypoltinhuolto Timo Ollikkala Ervinkatu Suomussalmi Öljysäiliöiden puhdistus- ja Porovedentie 210 B IISALMI Elenia Lämpö Oy PL 31, Revonkatu OULAINEN EMC Consulting Oy PL PORI ESP-Solutions Oy Askonkatu Lahti Kittilän Aluelämpö Oy PL 5, Linnatie Kittilä Kokemäen Lämpö Oy Kartanonvoima KOKEMÄKI Metema Oy Rasulankatu TAMPERE Toimilaite Mika Waltarin katu PORVOO Turun Seudun Rakennustekniikka Oy PL TURKU 26 VUOSIKERTOMUS 2013

2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 2 VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 1. TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS...4 2. TILASTOTIETOA...6 2.1 Öljypoltinten myynti...6 2.2 Öljylämmityskattiloiden myynti...6 2.3 Öljylämmitteiset

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011... 4 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 5 TOIMIALA-ASIAT... 5 ENERGIATEHOKKUUS... 5 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN... 6

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2010... 3 TALOUDEN ELPYMINEN KÄYNNISTYI RIPEÄNÄ... 3 ASUNTORAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA... 3 LVI-TALOTEKNIIKAN TASAINEN

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9 Veteraanien tuen tarve kasvaa valtio vähentää varoja (sivu 7) N:o 5/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 26. päivänä 2011 Kirkkopäivät kokosivat kuulijoita sivut 4-5 Säätiöt myöntävät tukea sivu

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

uutta kylppäriin Mainion päivän kunniaksi 5.9. GUSTAVSBERG Nordic bidetta 213647-108 Laadukas pesuallashana, kromattu bidesuihku ja seinäpidike.

uutta kylppäriin Mainion päivän kunniaksi 5.9. GUSTAVSBERG Nordic bidetta 213647-108 Laadukas pesuallashana, kromattu bidesuihku ja seinäpidike. www.hanakat.fi SYKSY 2007 Tarjoukset voimassa 26.10.2007 saakka tai niin kauan, kuin tavaraa riittää. uutta kylppäriin T U N N E L M Habitare S Y Y S U I S S A U U T U D T E (Hana ei sisälly hintaan) Tuuli

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

238,- Kevään uutuudet. Tutustu uusiutuviin energiavaihtoehtoihin! Tilaa LVIsuunnitelmat. Hanakatasiantuntijalta!

238,- Kevään uutuudet. Tutustu uusiutuviin energiavaihtoehtoihin! Tilaa LVIsuunnitelmat. Hanakatasiantuntijalta! www.hanakat.fi KEVÄT 2008 Tarjoukset voimassa 29.3.2008 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Kevään uutuudet Tutustu uusiutuviin energiavaihtoehtoihin! 15651235 Trevi Basic WC-ISTUIN Laatua tavallisen

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Huollettu koti näkyy arjessa. Ilmainen toimitus! Verkkokaupan tuotteisiin 16.12.2012 asti. Syksyn tarjous! Gustavsberg Nautic WC 5500 279,- 4 / 2012

Huollettu koti näkyy arjessa. Ilmainen toimitus! Verkkokaupan tuotteisiin 16.12.2012 asti. Syksyn tarjous! Gustavsberg Nautic WC 5500 279,- 4 / 2012 Kylpyhuone ja hanat LÄMMITYS ILMANVAIHTO 4 / 2012 vesi- ja jätevesihuolto Huollettu koti näkyy arjessa s.14 15 s.5 Ilmainen toimitus! Verkkokaupan tuotteisiin 16.12.2012 asti. Syksyn tarjous! Gustavsberg

Lisätiedot

Bitumikaton huoltokirja

Bitumikaton huoltokirja Bitumikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa PERUSSUOMALAISET NAISET RY Naiset * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Omaishoito: Arvo mittaamaton - arvostus nolla 1/15 3 Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKAA SIVULTA TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS EDUNVALVONNASTA... 1 EDUNVALVONTAA PIENTALOASUKKAIDEN PARHAAKSI.. 2

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä

Ylioppilastutkinnon. suorittaneita yhteensä HS-vertailu: Korkeakouluopinnot aloittaneiden osuus lukioittain Ylioppilastutkinnon 2004-2006 suorittaneiden jatko-opinnot vuonna 2007 Lukio Kunta Ylioppilastutkinnon suorittaneita yhteensä Jatko-opintoihin

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007

Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007 Suomen Ulosottomiesten Yhdistyksen tiedotuslehti 2/2007 Tässä numerossa: Puheenjohtajalta s. 2 Ulosottomiespäivät s. 3-4 Pääluottamusmieheltä s. 5 Uusi piirijako s. 6-7 Ulosottojohtajan haastattelu s.

Lisätiedot