2013 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 2

3 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS TILASTOTIETOA Öljypoltinten myynti Öljylämmityskattiloiden myynti Öljylämmitteiset kiinteistöt Polttoöljyn myynti Nestekaasun ja maakaasun myynti LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS Hallitus Koulutus- ja projektitoiminta Arviointilaitos Toiminnantarkastajat Julkaisut Uudelleen rekisteröityminen Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniajäsenet TASE JA TULOS JÄSENET A-jäsenet A1-jäsenet

4 1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 4 VUOSIKERTOMUS 2013

5 2013 Yhdistyksen toiminnan muutos ja henkilöstö vaihdokset jatkuivat vuoden 2013 aikana. Toimitusjohtaja Juha Huuskon siirtyi yhdistyksen palveluksesta muihin tehtäviin ja uuden toiminnanjohtajan Arto Hannulan aloittaminen lokakuussa 2013 aiheuttivat yhdistyksen toiminnassa jonkinlaisen katvevaiheen. Uutena toiminnanjohtajana ensimmäiset kuukaudet menivät toimintamalliin perehtymiseen. Yhdistyksen hallitus, yhdessä aiemman johdon kanssa, ovat tehneet tulevaisuutta ajatellen selkeät linjaukset siitä, mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulevaisuudessa halutaan viedä, joten siltä pohjalta on hyvät lähtökohdat toiminnan kehittämiselle. Tulevaisuudessa vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tullaan lisäämään erilaisia lämmönlähteitä eli rakennetaan hybridijärjestelmiä. Hybridijärjestelmät vaativat myös alan osaajilta perehtymistä erilaisten laitteistojen asentamiseen ja säätämiseen. Koska markkinoilla on lukuisia erilaisia tuotemallistoja ja automaatiojärjestelmiä vaatii se lähes poikkeuksetta lisäkouluttautumista ja kokonaisuuksien parempaa ymmärtämistä. Tähän koulutukseen ja jäsenistömme osaamisen kohentamiseen tulemme tulevaisuudessa voimakkaasti panostamaan. Yhdistyksen taloudellinen tilanne koheni hieman aiemmista viimevuosista, mutta jäi edelleen hieman tappiolliseksi, joten taloudellisen tilanteen kohentaminen on yksi vuoden 2014 tärkeimpiä tehtäviä ja siinä tietysti myös jäsenistöllä on suurimerkitys. Osallistumalla järjestettäviin koulutuksiin ja Lämmitystekniikkapäiviin jäsenet omalta osaltaan voivat tukea yhdistyksen toimintaa samalla kun päivittävät omaa osaamistaan. 5

6 2. TILASTOTIETOA Tilastot perustuvat valvontaviranomaisilta sekä yhdistyksen jäseniltä ja laitetoimittajilta kerättyihin tietoihin 2.1 Öljypoltinten myynti Valmistajien ja maahantuojien Suomen markkinoille myymien öljypoltinten määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: enint. 60 kw yli 60 kw yhteensä Öljylämmityskattiloiden myynti Maassamme valmistajilta Suomen markkinoille myytyjen öljy- ja öljy-yhdistelmäkattiloiden määrät ovat eri vuosina olleet seuraavan suuruisia: VUOSIKERTOMUS 2013

7 Öljylämmitteiset kiinteistöt Kiinteistökohtaisella öljylämmityksellä varustettuja rakennuksia oli maassamme vuonna 2013 kaikkiaan noin kpl, joista asuin pientaloja n kpl. 2.4 Polttoöljyn myynti Suomessa on eri vuosina myyty polttoöljymäärä ollut seuraava (1000 tonnia): kevyt raskas yhteensä Nestekaasun ja maakaasun myynti Suomessa on myyty nestekaasua ja maakaasua seuraavasti: Nestekaasua (tonnia) Maakaasua (milj. m3)

8 3. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS 3.1 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna Reijo Ström pj Oiva Hammar Jari Holopainen Petri Virta Tero Salovaara Timo Knaapi Petteri Korpioja Pauli Lindén Eero Otronen Ville Saarinen Asko Sikiö Timo Seppälä Tapani Valanto Jaana Ståhlberg Marko Lehtonen Hannu Helminen Oy Motoral Ab LVI-Palvelu Hammar Oy LVI Holopainen Oy Oilon Home Oy Neste Oil Oyj Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Ariterm Oy Kaukora Oy Öljyalan Palvelukeskus Oy Putki-Saarinen Ky Oy Teboil Ab Oy Callidus Ab Turvallisuus ja kemikaalivirasto Oiltek-Pekka Kivekäs Oy Putki ja poltin oy Lämpösäätö Oy Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. 3.2 Koulutus- ja projektitoiminta Henkilömuutoksista johtuen koulutus- ja projektitoiminta oli suppeaa. Öljyalan vastuuhenkilökokeeseen valmentava kaksipäiväinen kurssi järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Samoin osallistuttiin Höylä III projektin tiedonkeruuseen koskien jäsenistön tekemiä huoltotoimenpiteitä vuoden 2013 aikana. 8 VUOSIKERTOMUS 2013

9 2013 Jokin kuvateksti. Ilma-vesilämpöpumput sopivat hyvin öljylämmityksen rinnalle myös rivitaloyhtiöissä. 9

10 3.3 Arviointilaitos Arviointilaitostoiminta jatkui normaalilla tavalla, järjestäen vastuuhenkilöiden kokeet kaksi kertaa vuoden aikana sekä arvioimalla vastuuhenkilöiden pätevyyksiä ja kirjoittamalla niistä todistuksia. Arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden pätevyyslautakunnan kokoonpanossa oli Juha Huusko ja Hannu Rauhala ja loppuvuodesta Huuskon tilalla Arto Hannula. Tutkintolautakunnan kokoonpano: Veijo Sääksjärvi, pj Kari Orpana, öljyala Timo Iholin, Tukes Petri Nikkanen, Hannu Helminen Veli Viitala, TEM Juha Huusko/Arto Hannula, sihteeri Tutkintolautakunta järjesti kahtena päivänä vastuuhenkilöiden kokeita öljy-,kaasu-ja säiliöntarkastus toimintaan, tentteihin ilmoittautuneita oli 90 henkilöä ja Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyys myönnettiin 75 henkilölle. Säiliöntarkastuksen vastuuhenkilön pätevyys myönnettiin 7 henkilölle Rajoitetun sähköturvallisuuskokeen (S3/R) 2 henkilölle Kaasualan vastuuhenkilön pätevyys myönnettiin 28 henkilölle. Lämmitysenergia Yhdistys on myös edustettuna Lämmityslaiteasennuksen tutkintotoimikunnassa, joka on Opetushallituksen yhteydessä toimiva toimikunta ja vastaa ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisten näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta. Tutkintotoimikunta seuraa näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tarvittaessa tekee järjestelmän kehittämistä koskevia aloitteita. Tutkintotoimikunta tekee myös sopimuksia näyttötutkintojen järjestämisestä sekä antavat tutkintotodistukset. LEY:n edustajana toimikunnassa on ollut alkuvuodesta 2013 Juha Huusko ja lokakuusta lähtien Arto Hannula. 3.4 Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajana toimi Rauli Anttila ja varatilintarkastajana Jorma Åhman. 10 VUOSIKERTOMUS 2013

11 Julkaisut Vuonna 2013 julkaistiin yksi uusi Teknillinen Suositus ja toisen valmistaminen aloitettiin ja joka valmistuu vuoden 2014 alussa TS-10 Puupellettiä käyttävien lämmityslaitteistojen asentaminen ja paloturvallisuus (valmis) TS-9 Pientalojen lämmitysverkoston kuntoarviointi (valmistuu 2014) 3.6 Uudelleen rekisteröityminen Vuoden 2013 loppuun mennessä tuli kaikkien liikkeiden, joilla oli kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoluvat sekä öljysäiliöiden tarkastusluvat, tehdä toiminnan jatkoilmoitus TUKES:iin ja vain jatkoilmoituksen tehneillä liikkeillä säilyi oikeus toiminnan jatkamiseen. Toiminta-ala Jatkoilmoituksia Vanha rekisteri Kaasuasennus Öljyasennus Öljysäiliötarkastus Yhteensä Kuten taulukosta huomataan, on erityisesti öljyasennuksista rekisteristä poistunut noin puolet luvan omaavista liikkeistä. Suomessa on kuitenkin vielä merkittävä määrä öljylämmitteisiä kiinteistöjä, joten jatkossa töitä asennus- ja huoltoliikkeillä todennäköisesti riittää. 3.7 Yhdistyksen kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja Hans Blomsted Kunniajäsenet Raimo Aaltonen Kari T. Punakivi Pekka Kivekäs Heikki Rihti Veikko Koskinen Jorma Åhman Ossi Leiwo Eero Kourula Erkki Mäkelä Kalervo Lipsanen Martti Mäkinen Aulis Helminen 2014 kutsutaan Tapani Valanto kunniajäseniksi Rauli Anttila 11

12 3.7 Kunniajäsenet 2014 Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle, että kunniajäseniksi kutsutaan seuraavat yhdistyksen toimintaan merkittävästi vaikuttaneet ansioituneet jäsenet: Rauli Anttila Rauli on toiminut työuransa vahvat vuodet Neste Oil Oyj:n palveluksessa öljytuotteiden myyntijohtajana. Suurasiakkaina ovat olleet useat öljy-yhtiöt. Raulilla on työnsä kautta ollut laaja näkymä maamme öljytuotemarkkinaan sen vahvuuksissa ja heikkouksissa. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotemenekin esteitä ja ongelmia. Raulin näkemyksen mukaan lämmitysöljyjen osalta yksi tärkeimmistä menekin avainasioista on kuluttajille tarjottujen palvelujen laadukkuus. Tämä näkemys koitui vuosien ajan öljylämmitysalan eduksi. Raulin työn tuloksena on ammattilaisten kenttäkoulutukseen saatu vuosien ajan öljyalan taloudellista panostusta. Tämä puolestaan on edesauttanut yksittäisten koulutustapahtumien toteuttamista ja keventänyt muiden toimijoiden kuormaa. Suuri on se Lämmitysenergia Yhdistyksen jäsenyritysten henkilöiden joukko, jotka ovat kenttäkoulutuksissa saaneet tärkeää, ajankohtaista ja yrityksensä toimintaa palvelevaa tietoa. Toisaalta juuri tällä tavalla on voitu vahvistaa tavoitteena ollutta palveluketjun laadukkuutta. Rauli on ollut pitkään Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja merkillepantavan aktiivisesti paikalla kokouksissa. Arvatenkin tämä perustuu hallitustyön arvostamiseen, tuskin omien töiden vähyyteen. Hallitustyön ohella Rauli on toiminut useassa yhdistyksen toimikunnassa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon öljylämmityksen kehittämistoimikunnan puheenjohtajuus, Tähtitiimi-toiminta. Raulin hallituksen kokouksissa pitämät öljyalan markkinakatsaukset ovat antaneet laajempaa näkemystä olematta silti kuivakkaa tilastotietoa. Joviaalilla asenteella on yleensäkin ollut tärkeä osa yhteistyössä. Rauli toimii edelleen toimialamme hyödyksi, tällä erää yhdistyksen toiminnan tarkastajana (tilintarkastaja). Tämä ei tiettävästi suinkaan ole hänen ainoa luottamustehtävänsä. Sopiikin toivoa että aikaa jää myös hevosharrastukselle! 12 VUOSIKERTOMUS 2013

13 2013 Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus katsoo Rauli Anttilan ansioiden kiitoksella puolustavan kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi. Tapani Valanto Tapani on tehnyt erittäin pitkän työuran viranomaisena teknillisen turvallisuuden saralla. Tähän sisältyvät vuodet Teknillisessä Tarkastuskeskuksessa ja sen jälkeen viranomaistoiminnan rakennemuutoksessa perustetun Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukesin palveluksessa. Tällä hetkellä Tapani toimii yli-insinöörinä Tukesin Laitosvalvontaryhmässä. Ryhmän toimialaan sisältyvät usean muun sektorin ohella öljylämmitys-, kaasu- ja säiliöalan turvallisuusvalvonta. Työssään Tapanilla on ollut mahdollisuus nähdä eri toimialojen organisaatioita, vertailla niiden toimintaa ja havainnoida toimintojen merkitystä yksittäisen alan teknisen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Viranomaisorganisaatioissa on asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tärkeä sija käytännön asioiden tuntemisessa. Tarvitaan henkilöitä, jotka ymmärtävät, kuinka lainsäädännön velvoitteita sovelletaan käytännön arkeen. Tapani on palvellut pitkään Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksen työssä ja näin osaltaan huolehtinut viranomaisen yhteyksistä asennustoimintaan, laite- ja energia-alaan. Hyvät yhteydet lisäävät myös osapuolten keskinäistä luottamusta. Tärkeänä osoituksena luottamuksesta on Tukesin Lämmitysenergia Yhdistykselle osoittama Henkilöpätevyyksien arviointilaitostehtävä. Tapani on hallitusvuosiltaan suvereenisti pitkäaikaisin jäsen. Tämä ei ole sattumaa, vaan osoitus vahvasta sitoutumisesta ja yhdistyksen toiminnan näkemisestä kokonaisuutta palvelevana tärkeänä osana. Hallituksen työssä tunnemme Tapanin henkilönä, joka tuo keskusteluun ja päätöksentekoon laajempaa näkökulmaa, vakautta ja tasapainoa. Hallitustyön lisäksi Tapani on vuosien aikana tehnyt alan hyödyksi työtä hallituksen asettamissa toimikunnissa, joista yhtenä tärkeimmistä on mainittava koulutustoimikunta. Lämmitysenergia Yhdistyksen hallitus katsoo Tapani Valannon ansaitsevan suurella arvonannolla paikkansa yhdistyksen kunniajäsenenä. 13

14 4. TASE JA TULOS 14 VUOSIKERTOMUS 2013

15

16 5. JÄSENET A-jäsenet Aimtec Oy Sillankorvankatu 25 A HYVINKÄÄ Ariterm Oy PL SAARIJÄRVI Costella Oy / Atlantic Suomi Varastokatu Kouvola Jakotec Oy Teollisuuskatu Äänekoski Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu RAISIO Kouvolan Putkityö Oy Korjalankatu KOUVOLA Laatukattila Oy Vihiojantie TAMPERE Li-Plast Oy Luuta-Kreetantie PORI Neste Oil Oyj PL NESTE OIL Oilon Oy PL LAHTI Oy Callidus Ab Hiekkakiventie Helsinki Oy Danfoss Ab PL ESPOO Oy Motoral Ab Valuraudankuja HELSINKI Oy Teboil Ab PL 102 (Bulevardi 26) HELSINKI RICA - Riihimäen Metallikaluste Oy Käpälämäenkatu RIIHIMÄKI St1 Oy Purotie HELSINKI Öljyalan Palvelukeskus Oy Eteläranta Helsinki oljyalan-palvelukeskus-oy 16 VUOSIKERTOMUS 2013

17 A1-jäsenet Ab Solf Rör Oy Lallastået SULVA Ab VVS-Sandström Oy Hagagränd TERJÄRV Ab Värme-Ekonomi Oy Johannesbergsvägen NÄRPES Adven Oy Äyritie Vantaa Ahmoon Vesi ja Lämpö Oy Korjuntie KARKKILA Akaan Putki Ky Syrjätie VIIALA Alfa-Putki Oy Huhtakatu VALKEAKOSKI Antilan Vesi ja Lämpö Oy Läykinkatu IKAALINEN Asennusliike Veljekset Hongisto Lamminkatu LOIMAA Auto-Paja Laakso Oy Lepolantie KARKKILA Avo-Putki Oy Lappeentie JOUTSENO Balanus Oy Palomäentie Mäntsälä BG Rörteam Oy Ab Fabriksvägen 4 a Närpes Billy Works Oy Aholantie Heinola C. Winberg Ky Katajamarjankatu KARJAA Callen Lämpöhuolto Luotsikatu PIETARSAARI Casagrande-LVI Kullerontie 21 B VANTAA E-P:n Lämpötekniikka Oy Hakunintie Mieto E.T. Kuisma Oy Kiesitie 3 A HELSINKI Ekenäs VVS Service Öb Pehr Sommars gata EKENÄS EMC Service Oy / LVI-asennus Welander Jäspilänkatu KERAVA Energiatekniikka Oy Valtatie MÄNTTÄ Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy Venteläntie Lohja Erikssonin Putki Oy Pukarontie PUKARO Euran Putki ja LVI-Palvelu Ay Satakunnankatu EURA Europutki Oy Rounionkatu NOKIA F:ma Heselius Jan-Anders T:mi Ejdevägen JAKOBSTAD Fma Börje H Forsman Skåldövägen EKENÄS Forssan LVI-Kulma Oy Hämeentie FORSSA Gasum Energiapalvelut Oy Asentajankatu HELSINKI Haapajärven LVI-Rakentajat Oy Rajakatu HAAPAJÄRVI Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy Teollisuuskatu HAMINA Hana-Matti Oy Ruukintie PIHTIPUDAS 17

18 Hanasepät Oy Teollisuustie PELKOSENNIEMI Hansa Power Oy Höyläämötie 18 A HELSINKI Haukiputaan LVI-Poke Oy Siirantie HAUKIPUDAS Haveputki Oy Teollisuuskatu HAMINA Heinolan LVI-Piste Oy Laaksokatu HEINOLA Helinix Otonkuja KALANTI Heros Oy Tulliniementie HANKO HH-Automations Oy Metsätapailantie 10 Jokimaa Homex Oy Ruukinportti B Kuusankoski Huoltoliike Mauri Nikkola Helmikankaantie LAPUA Hyvinkään Lämpövoima Oy Kerkkolankatu HYVINKÄÄ Hämeenkyrön Putkiasennus Ky Kierikkalantie SIMUNA Härmän LVI-Tekniikka Oy Tuomisentie HÄRMÄ Höyrytys Oy PL KERAVA Iisalmen LVI-Säätö Ky Koivurinteenkatu IISALMI Iisalmen Putkiasennus Oy Teollisuuskatu IISALMI Ilmajoen Putkirakentajat Oy Runnarinkuja ILMAJOKI Installator A/B O/Y Järnvägsgatan EKENÄS Itä-Hämeen LVI-ala Oy Keskustie HARTOLA Jalasjärven Vesijohtoliike Lauhamäentie JALASJÄRVI JH-Lämpö Oy Moreenitie KERAVA Jokimäki-Service Oy Vanha Söörmarkuntie SÖÖRMARKKU JSV Painepalvelu / Josavi Oy Sahankaari 5 A JÄRVENPÄÄ Juhatek LVI-Palvelut Oy Huoparintie KUUSAMO Jyväskylän Vesi ja Lämpö Oy Kauhatie JYVÄSKYLÄ Jämsän Asennuspalvelu Oy Valuri JÄMSÄ Jämsän Hydraulitarvike Oy Pietiläntie 5 B JÄMSÄ Jämsän Vesi ja Lämpö Oy Kilpakorventie JÄMSÄ Järvi-Suomen Lämpötekniikka Oy Juhontie Kuvansi K. P. Poltin ja Putki Piiraspolku LAMPIKANGAS Kaarinan Poltinhuolto Kulkuripellontie LIETO Kangasalan Putkilämpö Oy Vällintie KANGASALA Kantaputki Oy Parolantie HÄMEENLINNA Kauklahden Lämpöasennus Oy Lanttikatu ESPOO Kavesi Oy Vanha Heikkiläntie KIRKKONUMMI 18 VUOSIKERTOMUS 2013

19 2013 Kemin LVI-Palvelu Oy Asentajankatu 14, PL KEMI Keravan vakiosäätö Ky Annankorvenkuja RUSUTJÄRVI Ketosen lämpöhuolto Oy Valkontie ALAJÄRVI Keurusseudun LVI-Palvelu Oy Kolhontie 10 D Keuruu Kiilin Putkitus Ky Kirkkokatu KOTKA Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Ainonkatu SAVONLINNA Kiinteistötyöt Matti Kupari Louentie Loue KOK Oulun Seudun Sähkö Voimatie KEMPELE Kokkolan LVI-Palvelu Oy Kaarlelankatu KOKKOLA Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy Pulttikatu KARHULA Kuhmon Putkityö Oy Kainuuntie KUHMO Kuljetus Team Virtanen Oy Juvan Teollisuuskatu 21 A ESPOO Kunnossapito Pasi Kanula Mieluskyläntie Haapavesi Kuopion Putki ja Säätö Oy Tasavallankatu KUOPIO Kurikan LVI-Palvelu Fiinankatu KURIKKA Kustavin Asentajat Ky Kuninkaantie 10 A KUSTAVI Kuusamon Putki- ja Terästyö Torangintaival KUUSAMO Kylmä-Saari Ky Kakkosvaltaus 4 B SEINÄJOKI L & A Tarkastuskeskus Oy Kruutilantie SÄÄKSMÄKI Laineen Vesilämpö Ky Kauppatie VAKKOLA Laineputki Oy Turuntie KEMIÖ Laivapoltin Oy Tarjantie VANTAA Lapin LVI-Asennus Oy Karjalahdenkatu KEMI Lassila & Tikanoja Oyj Valimotie VANTAA Lauttakylän Putkityö Brunnila Oy Riihivainionkatu HUITTINEN Lemminkäinen Talotekniikka Oy Sorvarintie UUSIKAUPUNKI Lemminkäinen Talotekniikka Oy Asentajantie PORVOO Leppäkosken Energia Oy PL IKAALINEN Livite Oy Tuottajantie SEINÄJOKI Lohjan LVI- ja lämpöasennus Siltalantie LOHJA Lohjan Poltin- ja Säätölaitehuolto Oy Naakankuja LOHJA AS. Lohjan Puhtaanapito Ky R. Peltomaa Teollisuuskatu LOHJA Loimaan HT-asennus Harjatie LOIMAA Lookfor Ky Kivisalmentie KUHMALAHTI 19

20 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toivonkatu LOHJA LV-Huolto Antti Hoppula Oy Pölkinahontie SAARIJÄRVI LVI Asennus Mahlamäki & Pirilä Oy Valtiontie ILMAJOKI LVI Heino Harju Oy Ullavantie KAUSTINEN LVI Holopainen Oy Kylävuorentie SIPOO LVI Kynnäs Oy Vaasantie TEUVA LVI Lundell Ky Vaasantie LAPVÄÄRTTI LVI Pulkkilan Lämpö ja Vesi Oy Pulkkilantie PULKKILA LVI- Itälä Ky Tiilitehtaantie PAIMIO LVI-Aitta Oy Putkinotkontie KAJAANI LVI-Asennus P.Launo Oy Keskustie JALASJÄRVI LVI-Asennus Aitto-oja Oy Teollisuustie NIVALA LVI-Asennus Antero Lahtinen TMI Weimarinkatu HÄMEENLINNA LVI-asennus Pekka Blomberg Hietalantie TOIVALA LVI-Asennusliike T:mi Jarno Salmi Viherlaaksonranta 3 B ESPOO LVI-Aspeva T:mi Katajakuja 2 D YLÄMYLLY LVI-Gerkman Oy/Ab Askersintie MUSTIO LVI-Halli S.Peltomäki Oy Piiparinkatu KANKAANPÄÄ LVI-Helin Oy Rakentajantie EURA LVI-Huolto Ari Heinonen Heinävedentie 767 I LEPPÄVIRTA LVI-Huolto J. Ahola Tammikaari KORIA LVI-Huolto Matti Rossi Ky Mikonkatu SUOLAHTI LVI-Huolto S.Holopainen PL VARKAUS LVI-Huolto Suomalainen Ky Kurolantie 135 as Varkaus LVI-Kaleva Ky Kaskistentie TEUVA LVI-Kari Mänty Oy Kolistontie ALAVUS LVI-Kaustinen Ky Laurilantie KAUSTINEN LVI-Kivelä Pajalantie HIMANKA LVI-Kuustonen Ky Vahtistentie SAUVO LVI-Lindström Ky Vanhatie JOKIOINEN LVI-Lämsä Oy Suosiolantie Rovaniemi LVI-Myller Oy Pamilonkatu JOENSUU LVI-Niemiset Oy Savikiventie VANTAA LVI-Nystedt Oy Ab Insinöörintie LOVIISA 20 VUOSIKERTOMUS 2013

21 2013 LVI-Palvelu Hakkarainen Tiilitehtaantie JYVÄSKYLÄ LVI-Palvelu Hammar Oy Vaahteraniitty ESPOO LVI-Palvelu Kurkinen Ky Kerantie LIEKSA LVI-Pirkka Oy Hovintie VESILAHTI LVI-Päärni Härkätie KOSKI TL LVI-Ranta Oy Lassenpolku UUSIKYLÄ LVI-Soisalo Oy Valtatie NOUSIAINEN LVI-Talo P. Kallela Oy Kaartotie TEUVA LVI-Tamminen Oy Hopunkatu SASTAMALA LVI-Tapioharju Oy Lauttakyläntie PUNKALAIDUN LVI-Tekniikka J. Viita Oy Suutalantie LAPUA LVI-Torvela Ky Sipolankuja OULU LVI-Tuukkanen Oy Lammentaus KARSTULA LVI-Työt Vuokiito Ky Huuhkajantie NAKERTAJA LVI-Urakointi M. Piukka Vanamokuja SIMPELE LVI-Urakointi Matti Timoska Oy Litmaniementie VEHMERSALMI LVI-Vanhatalo Oy Häklinkatu TORNIO LVI-Vesalainen Oy Maisalantie MÄNTSÄLÄ LVI-Viitala Oy Keskustie PERÄSEINÄJOKI LVI-VVS Timo Andersson Ky-Kb Näsintie LAPINJÄRVI LVIS-Kauppila Oy Metsäkauriinpolku TÄHTELÄ Lämmityslaitehuolto S.Onnela Lylykuja KEURUU Lämpö ja Vesi Laahtola Oy Huoltomiehentie LIETO Lämpöfix Oy Juolukkatie Jääli LämpöHalme Halmeentie PIRKKALA Lämpöhuolto Ahola Oy Viipurinkatu 50 B Hamina Lämpöhuolto-Valkama Oy Pate-Piiput Oy Misukankuja VAAJAKOSKI Lämpökallio Oy Kiertäjäntie LITTOINEN Lämpölaitehuolto Honkiniemi Ruskeeahteentie LEMPÄÄLÄ Lämpöpalvelu M. Siltala / Heatone Oy Palokalliontie VANTAA Lämpöpalvelu Vuoristo Koivupuistontie Rauma Lämpösäätö Oy Oksakatu LAHTI Löfbacka Rör Öb Brunnskogsgatan JAKOBSTAD M. Kukkanen Oy Mustosentie JÄNIKSENLINNA/ TUUSULA 21

22 Maakunnan Vesijohto Oy Vuorenmaanrinne 34 B SEINÄJOKI Mikkelin Lämpöhuolto Oy Vipusenkatu MIKKELI Mitora Oy Hitsaajantie PORVOO MW-Putki Oy Isonvillasaarentie 1 D HELSINKI Mäkelän Putki- ja Poltinhuolto Oy Vesiroineenkatu TAMPERE Närpes Rör Ab Kuskvägen NÄRPES Näsin Vesijohtoliike Oy Lakalaivankatu TAMPERE Oiltek Pekka Kivekäs Oy Keltasirkunpolku ESPOO Orimattilan Putkityö Oy Tokkolantie ORIMATTILA Oulun Vesi ja Lämpö Oy Kempeleentie OULU Oy Auratherm Ab Ajurinpuisto TAMMISAARI Oy Ecomont Ab Skräddargränd 3 D NÄRPES ST. Oy Hilding Andersson Ab PL PORVOO Oy LVIS K.A. Stendahl - VVS PL PORVOO Oy Lämpöhuolto S. Männikkö Ab Mussorintie 6 C VAASA Oy Vjl.Hangon LVI-huolto PL 62 (Esplanadi 36) HANKO Paimion Vesi ja Lämpö Ky Sähköyhtiöntie PAIMIO Pakilan Putki Oy Kirkkoherrantie HELSINKI Parttiputki Oy Väinämöisenkatu Helsinki Perusputki Oy Teollisuuskatu LAPPEENRANTA Pinnoitetekninen Insinööritoimisto PTI Oy Kivisalmentie RAUTALAMPI Pohjan Poltinhuolto Stålbackantie ÅMINNEFORS Pohjanmaan Putki Oy Yrittäjäntie SEINÄJOKI Pohjolan Öljysäiliötarkastus ja -korjaus Oy Sammaltie OULU Poltin- ja Automatiikkahuolto Bruce Ky Marttilankatu KOTKA Poltin- ja LVI huolto Kari Kolehmainen Rauanvedentie 2 E B RANTASALMI Poltinhuolto Ahonen Oy Karjaskyläntie SALO Poltinhuolto Arto Niskala Oy Tornionkatu Kemi Poltinhuolto J. Hirvi Oy Pyhän Katariinantie KAARINA Poltinhuolto P. Peltonen Jaakonvainiontie VIIALA Poltinlämpö T:mi Suominen Simolantie SIUNTIO Porin VK-Lämpö Oy Kielokatu PORI Porvoon Kymppiputki Oy Jänispolku PORVOO Puolustushallinnon rakennuslaitos Kotikaari NIINISALO Putki- ja Poltinpalvelu Lehtonen Aisatie 16 B VANTAA 22 VUOSIKERTOMUS 2013

23 2013 Putki-Saarinen Ky Urheilutie SOMERO Putkiasennus H.Karvonen Oy Kaonpäänkatu TAMPERE Putkiasennus Kari Tapioharju Ky Saarvankatu LAPPEENRANTA Putkiasennus Leander Oy Tupatie LOPPI Putkiasennus P. Sinkkonen Ky / Aitorauta Rauhanhalme TAMPERE Putkiasennus Pimperi Oy Möhköntie 3 O Ilomantsi Putkiliike H. Vuorinen Ky Uotsolantie SASTAMALA Putkiliike Salovaara Oy Pornaistentie MÄNTSÄLÄ Putkimerta Oy Uudenkirkontie ESPOO Putkimurto Oy Voimakatu KOKEMÄKI Putkistopalvelu Laakso Oy Sippolankuja PORI Putkityö VePe Oy Lemuntie NOUSIAINEN Putkityöliike Hakala Ay Hakalantie KANGASALA PW Gas Oy Pl 37 / Kulkutie YLÖJÄRVI Pyhäjoen LVI-tarvike Ruukintie PYHÄJOKI Päijät-Hämeen Poltinhuolto Oy Kurjenkalliontie KUHMOINEN Raahen LVI-palvelu Oy Auratie PATTIJOKI Ranta-Putki Oy Välikankaantie KUUKANNIEMI Rauman Rauta- ja Putkirakenne Oy Kairakatu RAUMA Riihimäen Öljypoltinhuolto Oy Petsamonkatu RIIHIMÄKI RTK-Palvelu Oy Papinhaankatu RAUMA Saimaan Energiatekniikka Oy Yövedentie RISTIINA Sastamalan LVI Stormintie SASTAMALA Satalämpö Oy Nyrhintie PORI Savon Voima Oyj Lämpö PL KUOPIO Savonlinnan LVI-Palvelu Oy Talvisalonkatu SAVONLINNA Seppo Koukkunen Oy Yrttimaantie HELSINKI ServPro Oy Sellukatu TAMPERE ServPro Oy Poltinhuolto Vuorinen Torpankatu SALO Siilin Putkipojat Oy Oppipojantie SIILINJÄRVI Sipoon LVI-Asennus Rolf Boman Ky Särkilammentie VÄSTERSKOG Sliver Oy PL KAJAANI SM-Kone Oy Seisakkeentie SELKI SoliMa Oy Kaakkoiskaari LAPPEENRANTA 23

24 Sulkama Oy Kujamatintie KOTKA Suomen Säiliöhuolto Ky Teollisuustie PIEKSÄMÄKI Suomen Säiliöpuhdistus ja Tarkastus Oy PL 31 (Jäspilänkatu 28) KERAVA Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja HELSINKI Suomen Talotekniikka Pieksä Oy Kangaskatu PIEKSÄMÄKI Suomussalmen Vesi ja Lämpö Oy Kurimontie SUOMUSSALMI Sähkö ja ÖPH Pekka Turunen Oy Aurinkotie NAANTALI Sähkö-Wire Oy Lyytikänkatu HARJAVALTA Sähköliike Sillanmäki Oy Peijarintie JÄMIJÄRVI Sähköpoltin Aaro Astila Ky Vasikkahaantie LAITILA Säiliö Ykköset Oy Talvitie KOKKOLA Säiliö- ja Lämpöhuolto Lehtonen Oy Herrasentie VIRRAT Säiliöhepo Oy PL LAHTI Säiliöhuolto Ja-Re Oy Hailuodontie 1181b OULUNSALO/ VARJAKKA Säiliöntarkastus ja Huolto Jankankatu TAMPERE Säiliötarkastus Jussi Koskinen Lintustennokka YLÖJÄRVI Säätö-Team Oy Paalukatu 6 A LAPPEENRANTA Säätösähkö&Poltinhuolto Ossi Collin Välikuja 3 B VALKEAKOSKI T:mi Esko Laakkio Rekijoentie 41 E KIIKALA T:mi Hannu Järvenpää Suopellontie HYVINKÄÄ T:mi Jouni Helvilä Kilpiäistentie LAHTI T:mi LVI-Kunnossapito Hakimäentie LETEENSUO T:mi Lämpöura T. Tenhunen Vähän-Sattialantie KÄRKÖLÄ T:mi Markku Lamberg Aholantie IMATRA T:mi Siilasjoki Tuomas Käsivarrentie KARESUVANTO T:mi Tapani Kaasila Ylipaakkolantie TERVOLA T:mi Tehopoltinlämpö P.P. Jäkkitie VANTAA T:mi ÖP-Huolto T. Virta Porraskuja ESPOO Talotekniikka Forsblom Oy PL 73, Soliniuksenkuja RAISIO Tammelan Vesi ja Lämpö Oy Kirkkoahteentie TAMMELA Tasnec Oy / T. Sneck Viikinkitie 2 D VANTAA Teknoteam Oy Piiskakuja TURKU Tevetech Ky Konttisentie VAAJAKOSKI Toru-Team Oy Valtatie KARKKILA 24 VUOSIKERTOMUS 2013

25 2013 Turun Lämpöhuolto Oy Hallikuja LITTOINEN Turun Putkityö Oy Tampereentie TURKU Turun Seudun Poltin ja LVI-Huolto Oy Puistomäenkatu TURKU Turun Säätölaite- ja Poltinhuolto Oy Kiurunkatu 5 A Kaarina Turun TankkiTekniikka PL 35, Turun Tankkitekniikka TURKU Turun Vesicenter Oy Rajakivenkatu TURKU Uotilan Konepaja T:mi Huhtisentie PARKKUU Uudenmaan Putki- ja poltinasennus Oy Otalammentie OTALAMPI Valkeakosken Huoltosysteemi Oy Mottitie VALKEAKOSKI Varissuon Lämpö Oy Karvataskunkatu TURKU Varkauden Aluelämpö Oy Hasintie VARKAUS Varkauden Vesi- ja Lämpötyö Oy Kuvansintie VARKAUS Vehmasputki Oy Karjalankatu PORI Vesi ja Lämpö Moksunen Oy PL 8 (Kautuntie 8) RUOVESI Vesi- ja Lämpö Juhola Oy Laviantie NOORMARKKU Vesi-Piste Oy Nahkurinkatu KEMI Vesi-Vuorisalo Oy Yliopistonkatu TURKU Vesijohtoliike Erkki Heinonen Oy Rantakulmantie HÄMEENKYRÖ Vesijohtoliike Erkki Mäkinen Oy Valtakatu 10 Sisäpiha PORI Vesijohtoliike Esko Tuominen Oy Holpintie 38 B RAUMA Vesijohtoliike Halmesvaara Oy Sinikalliontie 5 A ESPOO Vesijohtoliike Jauni Hallitie HAAPAMÄKI Vesijohtoliike Järviset Oy Koljalantie TURENKI Vesijohtoliike Thomander Ky Vanha Yhdystie JÄRVENPÄÄ Vesiolli Ky Opintie SODANKYLÄ Vexve Oy Vesinieminen Hopunkatu SASTAMALA Vihdin Vesi ja Lämpö Oy PL NUMMELA Viialan Vesi ja Lämpö Oy Pihlajatie VIIALA Virtain Putkityö Ky Ahjolantie VIRRAT Virtain Vesilämpö Oy PL 69 (Pirkantie 11) VIRRAT VVS & Oljebrännar Service Sörholmsvägen LAPPFJÄRD YIT Kiinteistötekniikka Oy Vanha Yhdystie JÄRVENPÄÄ YIT Kiinteistötekniikka Oy PL TURKU YIT Kiinteistötekniikka Oy Talotekniikkapalvelut Paulaharjuntie OULU 25

26 Ylivieskan LVI Ky Joutsentie YLIVIESKA Ylä-Lapin LVI Oy Ivalontie IVALO Ylä-Savon Putki Oy Tunnelikatu 6 A IISALMI Ähtärin Vesi- ja Lämpö Kisällintie ÄHTÄRI Öljy- ja Kaasulämmitys S. Honkiniemi Kirkkosaarentie NOKIA Öljy- ja Sähkölämpö / T & V Knaapi Oy Silkkitie 1 E VANTAA Öljykolmio Oy Urakuja LIETO AS Öljypoltin- ja LVI-Huolto Kannaksenkatu SEINÄJOKI Öljypoltin- ja LVI-Huolto Kankaantaankatu 30 A NOKIA Öljypoltin- ja LVIS-Huolto Kalervontie HYVINKÄÄ Öljypoltinasennus ja Huolto P. Peura Nummenpääntie PERTTULA Öljypoltinhuolto A. Kovaniemi Takkisentie KUUSAMO Öljypoltinhuolto Ilkka lahtinen Oksatie Rovaniemi Öljypoltinhuolto K. Haverinen Kiertotie YLÖJÄRVI/ SIIVIKKALA Öljypoltinhuolto Teuvo Pyhälä Luodontie PYHÄJOKI Öljypoltinhuolto Timo Ollikkala Ervinkatu Suomussalmi Öljysäiliöiden puhdistus- ja Porovedentie 210 B IISALMI Elenia Lämpö Oy PL 31, Revonkatu OULAINEN EMC Consulting Oy PL PORI ESP-Solutions Oy Askonkatu Lahti Kittilän Aluelämpö Oy PL 5, Linnatie Kittilä Kokemäen Lämpö Oy Kartanonvoima KOKEMÄKI Metema Oy Rasulankatu TAMPERE Toimilaite Mika Waltarin katu PORVOO Turun Seudun Rakennustekniikka Oy PL TURKU 26 VUOSIKERTOMUS 2013

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI KYLMÄKONEHUOLTO UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY. EKENäS TRäVARUHUS AB K-RAUTA ESPOO MAALARIMESTARIEN OY

BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY. EKENäS TRäVARUHUS AB K-RAUTA ESPOO MAALARIMESTARIEN OY BIOCOMB-JÄLLEENMYYJÄT 1.1.2013 S-RAUTA ALAJÄRVI VÄRISILMÄ ALAVUS LASSE ANTTILA OY VARUTJÄNST AB EKENäS TRäVARUHUS AB N VÄRI K-RAUTA MAALARIMESTARIEN OY Motonet Espoo PRISMA SELLO RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

Lisätiedot

KORKOTUKILAINAPÄÄTÖKSET 2015

KORKOTUKILAINAPÄÄTÖKSET 2015 Espoo Asuntosäätiön vuokra-asunnot Oy Magneettikatu 12 normaali 14.10.2015 4 898 500 30 Espoo Avara Koti Oy Mestarinkatu 12 normaali 18.06.2015 13 250 900 74 Espoo Espoon Asunnot Oy Magneettikatu 14 normaali

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015

KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 KISKON YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.10.2015 Pika- ja aitajuoksuissa (100 400 metriä sekä pika- ja aitaviestit) virallisiksi ennätyksiksi hyväksytään vain sähköisellä ajanotolla tehdyt tulokset. Lisäksi pikamatkoilla

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 A/2015 M 1 (31) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

107 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa

107 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa 107 kpl Nimi Osoite Booky.fi Väinö Tannerin tie 3 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Seinäjoki Koulukatu 20 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa Oy Info Alajärvi Kauppakatu 16 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi jäsenmaksu 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,25% 374 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 FE/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 20xx. päivänä kesäxxkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot