ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ"

Transkriptio

1 LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu HELSINKI Puh

2 LV - TYÖSELITYS 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.0 RAKENNUSHANKE Rakennuskohde Urakoitsijan velvollisuudet URAKKAAN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET Lait, asetukset ja määräykset Työsuoritus ja tarvikkeet Vastuu vahingoista Materiaalit ja pintakäsittely Laite- ja putkistomerkinnät Kiinnitykset ja kannatukset Rakenteiden lävistykset Laitteiden työaikainen käyttö Luovutuskansiot Vesikatkot PUTKITYÖT / -URAKKA (PU) Putkiurakkaan kuuluvat erityiset velvoitteet Vesijohtolaitteet Järjestelmä Yleistä Putket varusteineen Kalusteet Yleisvaatimukset Vesi- ja viemärikalusteiden tyypit Viemärilaitteet Järjestelmä Viemärit Putkistojen asennus Kiinnitys Asennus Kompensointi Painekokeet Putki- ja laite-eristykset Eristystyöt Eristysedellytykset Palo- ja materiaalimääräykset Tarkastus Käsitteet ja määritelmät Eristämättä jätettävät laitteet Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet Kohteet Eristeet Päällysteet Eristyspaksuudet 15 LVI-työselityksen liite 1; LVI-töistä aiheutuvat velvoitteet rakennustöihin / rakennusurakkaan

3 1.0 RAKENNUSHANKE 1.1 Rakennuskohde 3 Työ käsittää Helsingissä, Raisiontie 11:ssä sijaitsevassa Asunto Oy Raisiontie 11 - nimisessä kiinteistössä tehtävät tämän LVI-työselityksen sekä LVI-piirustusluettelon , työ no mukaisten suunnitelmapiirustuksien osoittamat uusimistyöt. 1.2 Urakoitsijan velvollisuudet, yleistä Työt suoritetaan olemassa olevassa rakennuksessa, joten urakoitsijan on tutustuttava huolellisesti työkohteeseen ennen tarjouksen antamista siten, että urakoitsija on täysin selvillä kohteessa vallitsevista olosuhteista ennen töiden aloitusta. Työt on tehtävä ensiluokkaisesti, hyviä ja hyviksi tunnettuja työtapoja ja -aineita käyttäen. Urakoitsijan tulee käyttää työssään vain ammattitaitoista työvoimaa. Urakoitsija on vastuussa kaikista niistä vahingoista (kuten esim. vesivahingoista), jotka aiheutuvat suorittamistaan töistä rakennuttajalle, muille urakoitsijoille tai kolmannelle henkilölle urakka- ja takuuajan aikana. Urakoitsijoiden on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan lyhyisiin ja vain välttämättömiin vesi- ja viemäriverkoston toimintakatkoihin, jolloin verkostot ovat suljettuina. Kaikista em. käyttökatkoista urakoitsijan on ilmoitettava vähintään kahta arkivuorokautta etukäteen porraskäytävien ilmoitustauluilla sekä kadulta suoraan sisään kuljettavien liiketilojen haltijoille. Putkiurakoitsija on velvollinen hyvissä ajoin toimittamaan työmaalle putkiurakkaan kuuluvat tarvikkeet, jotka rakennusurakoitsija kiinnittää kuten kannakkeet, pidikkeet, jne. sekä antamaan rakennusurakoitsijalle tarpeelliset tiedot näiden kiinnittämiseksi. Jos virheellisten, myöhästyneiden tai puutteellisten tietojen johdosta aiheutuu lisätöitä, on rakennusurakoitsija oikeutettu teettämään nämä työt putkiurakoitsijan kustannuksella. Urakoitsijoiden on toimittava hyvässä yhteistyössä keskenään sekä rakennuttajan ja suunnittelijan kanssa. Urakoihin sisältyvät työselityksen ja piirustusten mukaiset työt ja laitteet rahtiym. kuluineen valmiina, paikoilleen asennettuina ja täysin käyttökuntoon asennettuina ja säädettyinä. Kohteen töiden täydelliseen toimintakuntoon saattaminen edellyttää, että työselityksen ja piirustusten mukaisessa kohteessa tarkemmin mainitsemattomat mutta moitteettomalle toiminnalle välttämättömät laitteet ja osat sisältyvät urakkaan. Urakoitsijan on tarjouksessaan huomioitava kaikki työselitykseen tai piirustuksiin merkityt asiat, vaikka ne olisivat normaalista poikkeavia valmisteita tai työtapoja. Urakoitsijan tulee tehdä rakennuttajalle urakka-asiakirjoja koskevat huomautukset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Mikäli urakoitsija ei tee asiakirjoista huomautusta, on hänen katsottu ne hyväksyneen sellaisenaan. Työn kuluessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriitaisuuksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja allekirjoittaneelle toimistolle.

4 2.0 URAKKAAN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET Lait, asetukset ja määräykset Kaikki rakenteet, laitteet ja asennustyöt on tehtävä siten, että ne ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja paikallisten viranomaisten määräysten mukaisia. Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti olemaan yhteydessä viranomaisiin, huolehtimaan näiden vaatimista tarkastuksista, korjaamaan ko. tarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet sekä hoitamaan mahdollisen uudelleen tarkastuttamisen. Tarkastuksista aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakkahintaan. Suunnitelmien rakennuslupakustannuksista vastaa rakennuttaja. Urakoitsija nimeää yhden työnjohtajan hoitamaan tätä työkohdetta, työnjohtajan tulee osallistua työmaakokouksiin ja katselmuksiin sekä huoneistojen aloituskatselmuksiin ja olla tavoitettavissa työmaalla esim. lähes jatkuvasti työaikana auki olevan käsipuhelimen välityksellä. Urakoitsijoiden työntekijät on oltava tunnistettavissa vaatetuksen tai muiden tunnusmerkkien perusteella talon asukkaista ja työmaan ulkopuolisista henkilöistä sekä urakoitsijan työntekijöiden on pidettävä esillä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee työntekijän nimi, syntymäaika, työnantajan nimi ja Y-tunnus. 2.2 Työsuoritus ja tarvikkeet Työt on tehtävä valmiiksi hyvistä aineista hyväksi tunnettuja työtapoja noudattaen. Ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään tyyppihyväksyttyjä tai muuten laadultaan varmistettuja LVI-laitteita ja -tarvikkeita sekä tuotteita, joiden toimiva varaosahuolto on varmistettu. 2.3 Vastuu vahingoista Urakoitsija on vastuussa kaikista niistä aiheuttamistaan vahingoista (kuten esim. vesivahingoista), jotka aiheutuvat hänen suorittamistaan töistä rakennuttajalle, muille urakoitsijoille tai kolmannelle henkilölle urakka- ja takuuaikana. Urakoitsija on velvollinen viipymättä korjaamaan kustannuksellaan toimittamissaan koneissa, laitteissa, tarvikkeissa sekä suorittamassaan työssä urakka- ja takuuaikana esiintyvät virheellisyydet ja moitteet. 2.4 Materiaalit ja pintakäsittely Laitteiden materiaali on yleensä merkitty piirustuksiin tai työselitykseen. Pintakäsittelemättömien teräsosien suojamaalaukset tehdään seuraavasti: - pinnan puhdistus, teräharjaus luokka ST 3 - pohjamaali ruosteenestomaali, esim. Tikkurila Oy:n Rostex Super - pintamaali panssarimaali, esim. Tikkurila Oy:n Panssarimaali Muovisia, kuumasinkittyjä ja ruostumattomasta tai haponkestävästä metallista valmistettuja osia ja laitteita ei suoja- eikä pintamaalata.

5 Kaikki LVI-laitteiden kiinnitys- ja kannatuspultit, mutterit ja aluslevyt toimitetaan sähkösinkittyinä tai vastaavina. LVI-laitteiden kannatusjärjestelmien tulee olla sinkittyjä tai vastaavia. Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa tai työn aikana, tulee urakoitsijan korjata se alkuperäistä vastaavaksi. 2.5 Laite- ja putkistomerkinnät Kerrosmuovista valmistettaviin tunnuskilpiin tehdään kaivertamalla valkoinen teksti, joka on mustalla pohjalla. Päänimikkeen kirjaimet ovat vähintään 10 mm ja alanimikkeen 5 mm korkeat tai vaihtoehtoisesti nämä voidaan tehdä myös 10 mm kohokirjoitusteipillä, joka liimataan erillisellä, pitävällä liimalla. Nousulinjan tunnuskilvessä tulee ilmetä esim. nousulinjanumero ja linjan palvelemien huoneistojen numero. Rakenteiden taakse jäävät, tarkastusta ja huolto vaativat laitteet kuten venttiilit, puhdistusluukut yms. merkitään tarroilla sopivin tunnuksin ko. laitteen kohdalle rakenteeseen tehtävään luukkuun. Pohjakerroksen ja kellarin osalla näkyviin jäävät putki linjat merkitään virtaussuuntanuolin ja sisällön esittävin tekstein. 2.6 Kiinnitykset ja kannatukset Urakoitsija hankkii paikalla suoritettavaan valuun tulevat teräksiset tartuntalevyt ja kannakkeet sekä kiinnittää niihin kannatusrakenteet. Urakoitsija hankkii ja kiinnittää kaikki LVI-laitteiden putkien ja kanavien vaatimat kannatusrakenteet ja kiinnikkeet sekä suorittaa kiinnityksiä varten tarvittavat poraukset rakenteisiin. 2.7 Rakenteiden lävistykset Kantaviin rakenteisiin mahdollisesti tarvittavat reiät ja aukot pyritään tekemään vanhojen läpivientien kohdalle. Urakoitsija merkitsee rakenteiden lävistyksissä tarvittavat aukot, jotka rakennusurakoitsija tekee. 2.8 Laitteiden työaikainen käyttö Työt suoritetaan olemassa olevassa rakennuksessa, joka on normaalissa käytössä koko ajan. Urakoitsijan tulee huomioida, että työt on suoritettava siten, ettei rakennuksen käyttäjille aiheudu tarpeetonta haittaa esim. vesi- ja viemäriverkoston käyttökatkoista. Vanhojen ja uusittavien laitteiden on oltava käyttökunnossa varsinaisen aikataulun mukaisen uusimisajankohdan ulkopuolella. Uusitut laitteet otetaan välittömästi käyttöön. 2.9 Luovutuskansiot Kolme työpäivää ennen vastaanottotilaisuutta on urakoitsijan luovutettava rakennuttajalle kaksi kappaletta kustannuksellaan valmistamiaan luovutusasiapapereita (paperikopiot) muovisiin A4-kokoisiin kansioihin kerättyinä sekä toimittaa korjatut piirustukset dwg ja pdf-tiedostoina ja työselityksen pdf-tiedostona. 5

6 Suunnittelija toimittaa (urakoitsijan tilauksesta) urakkalaskentavaiheen piirustukset em. sähköisessä muodossa urakoitsijalle ennen luovutuskansioiden laatimista. Huolto- ja käyttöohjeiden tulee olla suomenkielisiä. Luovutuskansiot varustetaan sisällys- ja piirustusluettelolla sekä välilehdillä. Luovutuskansioissa tulee olla seuraavat asiapaperit välilehdillä eroteltuina: - LVI-työselitys - kaikki urakkaan liittyvät tehtyjä asennuksia vastaavat loppupiirustukset - käyttö- ja huolto-ohjeet - asennettujen laitteiden tehokäyrästöt ja yleisesitteet - todistukset viranomaisten tarkastuksista - yhteenveto käytetyistä tuotteista, mm. laatoitus ja maalaustuotteet 2.10 Vesikatkot Pohjajohtojen uusimistöiden vaatimien välttämättömien vesikatkojen tulee ajoitua klo väliselle ajalle PUTKITYÖT / -URAKKA (PU) 3.1 Putkiurakkaan kuuluvat erityiset velvoitteet - hankkii ja asentaa kaikki piirustuksissa ja/tai työselityksessä esitetyt vesijohtolaitteet ja putkistot eristyksineen - kiinnittää putket, vesi- ja viemärikalusteet ja kannakkeet - purkaa uusittavat sekä tarpeettomiksi jäävät putket, kalusteet, ammeet ja muut laitteet. Puretut (käytöstä poistettavat) laitteet ja tarvikkeet siirretään pois kiinteistön alueelta ne jäävät urakoitsijan omaisuudeksi, poisluettuna hyväkuntoiset käyttöön jäävät sekoittajat yms. laitteet, jotka saatetaan asentaa takaisin tai jättää ko. huoneiston osakkaalle, (huom! työn alkaessa laadittava huoneistokortti) - tekee vesijohtonousulinjoissa putkille palkkien ja iv-hormien yms. rakenteellisten esteiden edellyttämät tarpeelliset sivuttaissiirrot ylä- ja välipohjissa. Linjat pyritään asentamaan piirustuksissa esitetyllä tavalla pääosin entisille paikoille. Urakkalaskennassa huomioidaan piirustuksissa esitettyjen lisäksi kerroksissa 4 väistöä linjaa kohti (= 4 x 4 käyrää/putki (V, kv, lv, lvk)). - uudet vesijohtonousulinjat varustellaan kerroskohtaisesti tehdasvalmiilla vuodonilmaisimella, josta mahdollinen vuotovesi tulee esille nousulinjan kotelon ulkopuolelle.

7 - asentaa vesijohtoputket siten, että kaikkialla jää tarpeellinen paisuntatila. - asuntojen kyh- ja wc-tilojen vesijohdot asennetaan nousulinjasta lähtien jakojohtona (eristettynä + kylmävesi K=höyrysulku) katon alaslaskutilassa sijaitseville jakotukeille ja lvk:n liitokselle (Cu/muovi). Jakotukeilta kalusteiden kytkentäjohdot johdetaan seinärakenteessa kalustekohtaisesti muoviputkella suojaputkeen asennettuna, (vaihdettava asennus). Jakotukkien ja liitimien kohdalle huomioidaan tarkastusluukku. Alakattotilassa jakojohdot tehdään muovipinnoitetusta kupariputkesta, johon kaikki liitokset tehdään juottamalla. Katon alaslaskutilassa tehtävissä putkiasennuksissa on huomioitava, että mahdollinen vuoto ei kulkeudu seinärakenteeseen vaan katon alaslaskulevyn läpi esille katon alapuoliseen tilaan. - vesijohdot tulee asentaa siten, että ne eivät läpäise lattian vesieristystä - kytkee asukkaiden pyykin- ja astianpesukoneiden tulo- ja poistoletkut takaisin käyttöön. Tarkastaa letkujen kunto ennen takaisinasennusta ja tarvittaessa raportoida valvojalle huonokuntoisista letkuista - suorittaa putki- ja laiteasennukset siten, että laitteiden huolto käy mahdollisimman helposti. Asennettaessa on eristykset otettava huomioon. - hankkii tarvittavat rakennelävistyksien läpivientiputket - liittää rakennuttajan tai muiden urakoitsijoiden hankkimat laitteet asentamiinsa putkistoihin - huuhtelee putkistot huolellisesti linjoittain. Rakennuttajan edustajalle (valvojalle) on varattava mahdollisuus olla läsnä putkistoa huuhdeltaessa. - huolehtii putkistojen painekokeiden pitämisestä ja tilaa rak.valv.viraston kvv-tarkastajan työmaalle hyvissä ajoin ennen ao. linjan painekoe ja kvvtarkastustilaisuutta tai sopii ko. tarkastajan kanssa muun menettelyn työmaalla pidettäville tarkastuksille. Työmaan valvojalle tulee ilmoittaa em. tarkastuksesta 2-3 työpäivää ennakkoon. - hankkii putkinousulinjojen koteloihin sekä erikseen (huonetilakohtaisesti kh- ja wc-tiloihin) alakattoihin asennettavat metallisella kehyksellä varustetut äänenvaimennetut metalliset avattavat tarkastusluukut, kts kohta merkitsee nousulinjat selvästi siten, että merkintälevystä ilmenee linja ja ko. huoneistojen numerointi (kts. kohta Laite- ja putkistomerkinnät) - hoitaa riittävän (vähintään vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaisen) käsisammutusvälineistön asennuspaikalle, jossa hitsataan tai käsitellään yleensä avotulta sekä noudattaa muutoinkin tulityöehtoja ja vastaa jälkivartioinnista kahden tunnin ajan tulitöiden tekemisen jälkeen - poistaa pakkausjätteet asentamistaan laitteista 7

8 - huolehtii siitä, että kaikki vapaat käyttöön jäävien putkien päät tulpataan sekä ennen asennusta kuljetuksien, varastoinnin ja asennustyön aikana käyttöön asennettavien putkien päät ovat työaikaisilla suojilla tulpattuna. - tiskipöydän hankinta ei kuulu urakkaan, mutta putkiurakoitsijalle kuuluu tehdä tarvittaessa hanareiät tiskipöytälevyihin 1-otesekoittajaa varten. Vanhan tiskipöydän jäädessä käyttöön urakkaan kuuluu uuden hanan ja vesilukon kiinnittäminen vanhaan tiskipöytään - tekee käyttövesiverkoston perussäädön ja vesivirtojen mittauksen) tavoitteena saavuttaa linjojen lämpimänkäyttöveden kiertojohdon lämpötilat mahdollisimman tasalämpöisiksi, kuitenkin yli + 50 C ja 3 C:n vaihtelualueelle, esim C ± 1,5 C - tekee vesikalusteiden kalustekohtaisen virtaaman säädön mikäli ko. sekoittajassa on säätömahdollisuus sekä tarvittaessa juoksuputken kääntymisen rajoituksen (vaatimuksena, että juoksuputkesta vesi virtaa vain altaan alueelle. Urakkaan sisältyy kannakoida tiskipöydän sekoittajan kytkentävesijohdot allaskaapissa. Lisäksi on kannakoitava (pidikkeellä) tiskipöydän sekoittajan apk:n ja kh:ssa pesualtaan sekoittajan biden ja pyykinpesukoneen vedenoton armiputket - eristää ullakolla tuuletusviemärit ja pinnoittaa eristys (Isogenopakpinnoitteella) sekä asentaa vesikatolla kaikkien tuuletusviemärien päähän tehdasvalmis huurtumisen esto osa, esim. Hajustop (Uponor Oy) - urakkaan sisältyy asbestipurkutyön jälkeen tehtävä nykyisten lämpöjohtojen uudelleen eristäminen ja pinnoittaminen Isogenopakpinnoitteella Vesijohtolaitteet 3.20 Järjestelmä Vesi johdetaan kiinteistöön Helsingin kaupungin vesijohtoverkostosta, jossa alin painetaso kadulla rakennuksen kohdalla on NN + xx mvp. Vesijohtoverkoston rakennepaine on 1,0 MPa Yleistä Työn laadun ja tarveaineiden valinnassa on noudatettava paikallisten viranomaisten vesi- ja viemärilaitteita koskevia määräyksiä sekä tätä työselitystä ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D 1 määräyksiä ja suosituksia sekä LVI RYL suosituksia. Putket asennetaan soveltuvin osin siten, että ne ovat tarvittaessa luokse päästävissä tarkastusta ja korjausta varten huomioiden saneeraustyön luonteesta aiheutuvat rakenteelliset rajoitukset. Putkiurakkaan kuuluvat jokaiseen kerrokseen asennettavien vesijohto- ja viemärilinjojen sekä erikseen kh- ja wc-tilojen alakattoihin asennettavien tarkastusluukkujen hankinta, jotka RU kiinnittää.

9 Luukut tulee olla kehykseen kiinnitettyjä valkoisia polttomaalattuja saranoituja äänenvaimennettuja luukkuja, joiden koko on noin 20 x 20 cm, esim. Inlooc Oy. Linjan luukku asennetaan pääsääntöisesti kerroksittain nousulinjan yläosaan. Putkia asennettaessa välipohjan ja kantavan seinän läpiviennissä on liitoskohtia vältettävä. Samoin on huolehdittava, että putkille jää riittävä liikkumavara. Vaakasuoria vesijohtoja asennettaessa päällekkäin on kylmävesijohto sijoitettava alimmaksi. Kylmä- ja lämminvesijohdot koepainetaan vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ennen koepainetta ilma on poistettava verkostosta Putket varusteineen Kylmävesi- ja lämminvesijohdot Kylmävesijohdon urakkarajana on liitos vesimittarin jälkeiseen sulkuventtiiliin ja lämminvesijohtojen LV- ja LVK-johtojen urakkaraja on (lämpökeskukselta) rakennukseen sisälle johtavassa runkoputkiosuudessa ulkoseinän kohdalla putkikanaalissa, piirustuksessa esitetyssä paikassa. Kylmä- ja lämminvesijohdot (vaaka rungot, nousulinjat ja jakojohdot asuinhuoneistoihin) tehdään kupariputkista kapillaariosin ja fosforikupari liitoksin ja kytkentävesijohdot näkyviin jääviltä osin kromatusta vedetystä kupariputkesta. Asuinhuoneistojen kytkentävesijohdot alakattotiloista kalusteelle tehdään muoviputkesta (PEX) suojaputkeen asennettuna, vaihdettava asennus. Putkistovarusteet: Sulkuventtiilit - NS Linjasäätöventtiilit - kiertojohto, lämminvesi Tyhjennysventtiili, DN tulppa Takaiskuventtiilit - NS Syöttöventtiili Kalusteet Yleisvaatimukset Sekoitinkalusteet toimitetaan kromattuna, varustettuina kalustekohtaisin palloventtiilisuluin ja ulosvirtausaukot poresuuttimin sekä käsisuihku- ja letkuliitinkalusteet imusuojin. Vesijohtokalusteiden kytkentäjohtojen seinän läpäisykohdat varustetaan kromatuin seinäheloin. Tarvittavat tiivistysruuvit, tiivisteet yms. kuuluvat ilman eri mainintaa laitteisiin.

10 Vesi- ja viemärikalusteiden tyypit: 10 KEITTIÖISSÄ Huoneistoihin, joihin osakas ei hanki uutta pesupöytää jätetään vanhat (= entiset) pesupöydät käyttöön. Urakkaan kuuluu uuden hanan ja -vesilukon kiinnittäminen vanhaan tiskipöytään sekä astianpesukoneiden paine- ja poistoletkut kytketään. APP 1 Vesilukko Allvari, pohjaventtiilein (- 1-altainen Allvari 1-A Uponor n:o ) - 2-altainen Allvari 2-A Uponor n:o Sekoittaja Oras Cubista (2839F) APP 2, kuten APP 1, mutta sekoittaja on Oras Cubista (2838F) KYLPYHUONEISSA JA WC-TILOISSA SEKÄ TALON TILOISSA Pesualtaan ja WC:n tilantarve tarkastetaan as.paikalla ennen niiden tilausta WC 1 WC-laite IDO Seven D, kova kansi, iso- ja pieni huuhtelu. IDO WC 2 (ns. lyhyt malli) WC-laite IDO Trevi, iso- ja pieni huuhtelu. IDO varustellaan kovalla istuinkannella (pehmeän sijasta) PA 1 Pesuallas IDO Seven D Kromattu vesilukko pohjaventtiilein kromattu lattiaputki Kuulaketju renkain Pohjatulppa Pesualtaan kannakkeet, pituus Pesuallassekoitin Oras Cubista (2812) PA 2, kuten PA 1, mutta pesuallas on IDO Seven D PA 3, kuten PA 1, mutta pesuallas on IDO Seven D PA 5, RFe-pesuallas, Osma tasapohja-allas, Franke Finland Oy (varustelu; taustalevy, kannakkeet, vesilukko, ylijuoksupohjaventtiili, tulppa ja ketju) Sekoittaja ORAS 1036 PA 6, RFe-pesuallas, Päijänne-allas, Franke Finland Oy (varustelu; vesilukko, ylijuoksupohjaventtiili, tulppa ja ketju sekä kiinteät seinäkannakkeet) Sekoittaja ORAS 1036 SU 1 Suihkusekottaja Oras Optima (7149) sis. Oras 350 Sensiva suihkusetti

11 11 PPK 1 Pesukonehana ORAS 180 ja viemäröintiliitin ORAS 173 KP 1 Kuivauspatteri REJ Oy Tango BTH 50744, putkien kytkentäväli 500 kork. 740, tikas-mallinen KP 2 Kuivauspatteri REJ Oy Tango BTH 35744, putkien kytkentäväli 350 kork. 740, tikas-mallinen KP 5 Kuivauspatteri REJ Oy Retro 674, putkien kytkentäväli 600 kork. 700, tikas-mallinen KP 10.1 Kuivauspatteri S-130 (levypatt. / kork. 270 x 1300, ALCUTERM Oy LK 1, Upovieser vaakamallinen lattiakaivo DN 75, sivuliitännöin Kansi on Upovieser RFe-neliökansi (s=2 mm). Kaivo varustetaan Upovieser vedeneristyslaipalla LK 3, Upovieser vaakamallinen lattiakaivo DN 32, vesilukoton, kansi ja vesieristys, kuten LK 1 LK 4, RFe-lattiakaivo DN 100, vaakamalli, kahdella sivuyhteellä DN 75, kaivossa vedeneristyslaippa, kansi RFe-neliökansi, (esim. Kavika Oy) VP 1 Vesipostiventtiili ORAS Viemärilaitteet 3.30 Järjestelmä Rakennuksen viemärivedet johdetaan Helsingin kaupungin sekavesiviemärijärjestelmän mukaiseen viemäriverkostoon Viemärit Rakennuksen lattian alla / maassa olevat viemärit - PVC-muoviputkea kumirengasliitoksin Rakennuksen sisällä kellarissa sijaitsevat viemärit - NS muhvitonta valurautaviemäriputkea kumitiivistepantaliitoksin Rakennuksessa - rakenteisiin jäävät kerroshajoitukset, UPONAL-HT viemäriputkesta vastaavin putkenosin. Nousulinjan sivuttaissiirroissa tehdään ns. pohjakulma valurautaviemäristä vaikka se jäisi lattiarakenteeseen. - hajoitukset, jotka eivät jää rakenteisiin (välipohjan alapuolella) sekä nousulinjat ovat muhvitonta valurautaviemäriputkea kumitiivistepantaliitoksin

12 3.4 Putkistojen asennus Kiinnitys Vaakasuorat johdot kiinnitetään rakenteisiin kannakerautojen varaan säädettäviä heiluri- tai liukuripustimia sekä pidikkeitä käyttäen. Rinnakkain asennettavat vaakasuorat johdot ripustetaan samasta kanneraudasta. Pystysuorat johdot kiinnitetään rakenteisiin kannakerautoihin kiinnitetyillä avattavilla pidikkeillä tai suoraan rakenteisiin kiinnitettävillä avattavilla pidikkeillä. Kupariputkien ja niiden pidikkeiden väliin on asennettava muovinen tai kuminen eriste. Putket kiinnitetään siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan ääniä synnyttämättä. Putkijohtojen kannatusvälit tehdään riittävän lyhyiksi noudattaen D 1 - määräyksiä ja -suosituksia sekä LVI-RYL-92 -suosituksia Asennus Putkia ei asenneta suoranaiseen kosketukseen mahdollisten syövyttävien aineiden kanssa. Kupari- ja teräsputket eivät asennettuina saa koskettaa toisiinsa. Ennen asennusta putket on huolellisesti puhdistettava liasta ja putkien katkaisussa syntyneet purseet tarkoin poistettava. Putkiverkostoihin tehdään tarpeellisiin kohtiin avattavia liitoksia siten, että kaikkien laitteiden venttiilien yms. irrottaminen on mahdollista. Avattavissa liitoskohdissa käytetään kartioliittimiä tai laippaliitoksia. Avattavia liitoksia ei saa tehdä sellaisiin paikkoihin, joihin laitoksen valmistuttua ei pääse käsiksi rakenteita rikkomatta. Jos putki sijoitetaan rakenteisiin tai maahan, on se tehtävä mahdollisimman vähin liitoksin sekä eristettävä ja suojattava huolellisesti. Putket asennetaan rakenteisiin ja toisiin putkiin nähden siten, että eristys-, hitsaus- ja huoltotyöt voidaan esteettä suorittaa. Kupariputkien liitoksissa käytetään kapillaariliitososia tai putkihaarat tehdään ulosvetäen tai mankeloiden ao. haaroitustyökaluja käyttäen. Suorien putkien jatkokset tehdään joko kapillaarimuhvein tai mankeloiden kapillaarimuhvia vastaavaksi. Kupariputkien käyristykset tehdään tehdasvalmisteisista putken osista tai taivuttaen. Kulmia saa käyttää vain hanaliitoksissa. Kierreliitoksissa käytetään tiivisteenä hamppua ja tiivisteteippiä. Juotosaineena Cu-putkien liitoksissa käytetään hopea-fosforikuparijuotetta. Työaikana avoimiksi jääneet putkenpäät suljetaan muovitulpalla, joka ei voi päästä putken sisälle. Lattiakaivot suojataan kiinnitettävillä esim. lastu- tai muovilevykansilla putkiurakoitsijan toimesta. Seinien läpimenokohdat varustetaan muovisilla läpivientiputkilla ja asennusreiät valetaan umpeen.

13 13 Läpivientiputkien tulee ulottua lopullisen pinnan tasoon. Putken ja muoviputken väli täytetään ääntä eristävällä elastisella mineraalivillakudoksella ja elastisella saumausmassalla, esim. värittömällä silikonikitillä. Lävistyskohdat varustetaan muovisin suojaprikoin. Palo-osastoidut rakenteet huomioitava erikseen. Urakoitsija täyttää kaikki verkostot niihin tarkoitetulla aineella siten, että ne ovat käyttökunnossa luovutustilaisuudessa. Ennen täyttämistä putkistot ne on huuhdeltava huolellisesti, huuhteluajankohdasta on informoitava valvojaa 2-3 työpäivää ennen sen tapahtumista Kompensointi Putkistojen lämpölaajenemisen kompensoimiseksi pyritään yleensä käyttämään putkiverkostossa esiintyviä mutkia Painekokeet Urakoitsija suorittaa rakennuttajan edustajan läsnäollessa putkistojen tiiviyden toteamiseksi painekokeet kylmällä vedellä. Eristettäville tai muuten verhottaville putkille suoritetaan painekoe ennen niiden peittämistä. Kokeessa putkien on oltava täysin tiiviitä, jotta ne voidaan hyväksyä. Vesijohtojen koepaine on pe = 1,0 MPa ja koeaika 30 min. 3.5 Putki- ja laite-eristykset 3.51 Eristystyöt Putkien ja laitteiden eristystyöt kuuluvat urakkaan tarvikkeineen ja päällyksineen täysin valmiina tämän työselityksen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Mikäli urakan laajuutta ei ole muuten esitetty, sisältyvät siihen kaikki putkiurakkaan kuuluvat tässä työselityksessä määritellyt työt. Tarjous annetaan työselityksen, piirustuksien ja mahdollisten muiden asiakirjojen perusteella. Muilta osin noudatetaan tämän mallityöselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita Eristysedellytykset Kunnollisen eristyksen aikaansaamiseksi edellytetään putket ja laitteet asennetuiksi riittävän etäälle toisistaan tai kiinteistä esteistä. Eristyksen ja kiinteän esteen väli on vähintään 40 mm. Urakoitsijoiden tulee neuvotella keskenään parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Erityisen tärkeää tämä on työkohteissa, joissa on kylmiä eristettäviä putkia ja laitteita Palo- ja materiaalimääräykset Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassaolevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardia SFS 3976.

14 3.54 Tarkastus 14 Tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, kiinnitys, saumojen tiiviys, ym. Päällysteiden tarkastuksessa huomioidaan sen materiaali ja ulkonäkö sekä kylmä- eristyksissä pintojen höyrytiivistys. Tarkastus ei saa kohtuuttomasti hidastaa tai vaikeuttaa eristystyön suoritusta Käsitteet ja määritelmät Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Tällaisia ovat kellaritilat, lämmönjakohuone, yhdyskäytävät ja muut tilat, joissa putkia ei ole rakenteilla peitetty. Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla peitetty. Esim. putkitunneli, alustila, käyttämätön tila, kylmä ullakko, hormi, nousukuilu ja alakatto sekä erilliset kanavat Eristämättä jätettävät laitteet - kiinteästi rakenteisiin upottamattomat kalusteiden kytkentäjohdot (vesipostien kytkentäjohdot eristetään aina) - säiliöiden ja laitteiden arvokilvet - jalkalista-asennuksena asennettavat vesijohdot 3.57 Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet Kohteet Putkisto, osa Tyyppi Sarja tai Pääl- Paikka paks (mm) lyste huomautuksia Lämminvesi, putket Aa 23 6 lj-huone " Aa 23 6 kellarikerros ja näkyvät tilat " Ac 21 - hormeissa, koteloissa " Cc - - lattia- ja seinärakenteissa Kylmävesi, putket Aa 21 6 K lj-huone " Aa 21 6 K kosteat tilat " Aa 21 6 K kellarikerros ja näkyvät tilat " Ac 21 K hormeissa, koteloissa " Cc - - lattia- ja seinärakenteissa Lämpöjohdot Aa 23 6 kellarikerros

15 15 Tuuletusviemärien eristys kts. työselityksen kohta 3.1 sivu Eristeet Aa Ac Cc Mineraalivillakouru PV-E. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista leikatuista välikappaleista tai DN 32:een asti irtovillasta sullomalla. Kiinnitys sinkityllä 1 mm:n hehkutetulla teräslangalla noin 25 cm:n välein. Jokaista kourukappaletta kohden tarvitaan kuitenkin vähintään kaksi sidoslankaa. Mineraalivillakouru PV-AE Muovipinnoitettua kupariputkea, liitoskohdat eristettävä ilmastointiteippiä tai vastaavaa hyväksi käyttäen Päällysteet 6 Paloluokiteltu PVC-muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä ja käyrät muoviteipillä. Päällysteiden pituussaumat eivät saa jäädä näkyviin, T- haarat, mansetit ym. päällystetään tarkoitukseen tehdyillä osilla. Päällysteen paksuus 0,35 mm. Mikäli päällystettävään osaan ei ole saatavissa valmista päällysteosaa (esim. suurisäteiset käyrät) eriste tasoitetaan tästä osin massalla ja kiedotaan muun päällysteen värisellä PVC-nauhalla. 6 K Päällysteen saumat tiivistetään 30 mm:n PVC-teipillä, kannakkeiden reiät ym. tiivistetään värittömällä silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuutena muodostaa kosteussulun. K Al-foliopinnoite teipataan ao. eristysteipillä tiiviiksi = höyrysulku Eristyspaksuudet Eri mineraalivillakourujen eristyspaksuudet millimetreinä. Eristyspaksuussarja Sisäläpimitta INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY

16 LVI-työselityksen liite 1 1 (3) LVI-töistä aiheutuvat velvoitteet rakennustöihin / rakennusurakkaan Vesijohto-, viemäri- ja lämpöjohtoasennuksista sekä ilmanvaihtotöistä aiheutuu rakennustöihin kaikki em. lvi-asennuksien toteuttamisen edellyttämät rakenteiden avaus, paikkaus ja läpivientireikien teko. Kaikki piirustuksiin esitetyt (RU) merkinnällä olevat työt Sisältäen mm. seuraavat: - tonttivesijohdon ja -viemärin asennuksen edellyttämät maanrakennustyöt (tonttivesijohto on pääosin putkikanaalissa talojen Raisiontie välillä), kts. piirustus V 100 Em. viemärin ja vesijohdon asennukset saa peittää ja kaivannon täyttää vasta sen jälkeen kun ne töiden valvojien ja rakennusviranomaisten puolesta työt on tarkastettu ja hyväksytty Kaivualueella tehtävä kaapelien ja muiden putkien kartoitus ennen kaivutyöhön ryhtymistä sisältyy rakennusurakan töihin. Kaivutyöstä mahdollisesti aiheutuvista kaapeli- tai putkivaurioiden korjauksista vastaa ensisijaisesti rakennusurakoitsija. Kaivantojen suojakaiteet sekä kulkusillat kevyenliikenteen käyttöön sekä sisäpihan kaivutöiden aikana autotalleihin ja kadulla kaivuluvan edellyttämässä laajuudessa autoliikenteelle on järjestettävä ajosillat, jotka sisältyvät urakan rakennusteknisiin töihin. Urakkaan sisältyy myös kaivualueen edellyttämien liikennejärjestelyiden, kuten liikennemerkkien ja opasteiden hoitaminen ja kaivualueen liikennejärjestelyihin. - ennen töiden aloittamista työalueen suojaustyöt sisällä työalueella ja ulkona työpaikkojen ja varastojen kohdalla sekä kiinteistön nykyiset laitteet, kuten lämmönjakokeskus, sähkökeskukset yms. sekä talon varastoissa säilytettävät osakkaiden / asukkaiden tavarat, kuten polkupyörät ja irtaimistovaraston tavarat suojataan urakoitsijan toimesta rikkoontumis ja pölyvahinkojen välttämiseksi - pölyisimpien purkutöiden aikana noin 2 viikko/kh-/wc- / keittiölinja on käytettävä purkualueen alipaineistavaa imuria, joka puhaltaa ilman suodattimen kautta ulos tai takaisin tiloihin huomioiden suodatus. Tarkoituksena estää pölyn leviäminen asunnoissa ympäristön huoneisiin. Tämä toimenpide ei poista pölysuojauksien tarvetta. - kaikkien purku-, mittaus-, muuraus-, betoni-, rappaus- sekä kirvesmiesja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla ko. töiden yhteydessä - vesijohto- ja viemärihajoitukset tehdään pääosin lattiarakenteessa. Rakennusurakoitsijan on huomioitava märkätiloissa lattiafyllien purku kauttaaltaan noin 25 cm:n syvyydeltä ja että putkiston uusimisen jälkeen kh:n lattiat tulevat lähelle ympäröivien lattioiden + korkeutta, poikkeustapauksissa maksimissaan entiseen (korotettuun) + korkoon. Kantavien teräs / betoni palkkien yläreuna otetaan näkyviin Valun alle lattiaan asennettavien putkien ympäröiminen hiekalla ja viemärihajotuksien kiintopisteiden valu putkiurakoitsijan ohjeen mukaan.

17 LVI-työselityksen liite 1 2 (3) - nousulinjojen viemärit kiinnitetään / valetaan (RU) välipohjien läpivientivaluun kiinteästi sekä läpiviennin yläpuolelle tehdään (PU) kannakointi viemäriin metallisella kannakkeella, jolla viemäri liitetään osaksi rakennuksen runkorakennetta. Em. viemäriasennukseen liittyy velvoite tehdä (PU:lle) pystylinjan suunnanmuutos vaakalinjaksi kolmella kulmaosalla (virtaussuunnassa ensin 2 x x 45 kulmat). - kiinnittää muiden urakoitsijoiden toimittamat tartuntalevyt, läpäisyputket, luukut, kehykset yms. rakenteisiin ko. urakoitsijan osoittamiin kohtiin - nousulinjojen vesijohdot varustetaan kerroskohtaisesti (alakattotilan tasolla tai suoraan hormitilasta) vuodonilmaisilla (PU), jotka asennetaan kv, lv ja lvk-putkien ympärille, (esim. malli Malkit Oy). Vuodonilmaisuletkut johdetaan putkilinjan seinämän läpi (tai alakattotilan kautta alakattolevyyn), johon asennetaan ko. järjestelmään liittyvä läpivientiosa. Em. läpivientiosan reiänteko ja läpivientiosan kiinnitys alakattorakenteeseen ja ympäryksen viimeistely (RU) - nousulinjat asennetaan nykyisten linjojen paikalle muurattuihin hormirakenteisiin - lvi-töiden tekijälle tarvittavien työpöytien ja hyllyjen teko - kiintopisteiden määrittäminen ja mittausavun antaminen eri järjestelmien paikkojen pisteitä mitoitettaessa muille urakoitsijoille kaikkien työvaiheiden aikana -- työstä aiheutuvien pakkausjätteiden pois kuljettaminen rakennuspaikalta riippumatta siitä, kenen toimitukseen tavara on kuulunut sekä roskien poiskuljetus pihalta viikonlopuiksi - kalusteiden, laitteiden, kansien sekä putkistojen suojaaminen työaikaisilta vaurioilta - putkiurakoitsijan hankkimien kaivonkansien ja kehysten kiinnittäminen rakenteisiin PU:n ohjeen mukaan - putkiurakoitsijan hankkimien tarkastusluukkujen kiinnitys joka kerroksen pystyhormien kotelo- tai hormirakenteeseen sekä kellari-/liiketiloissa koteloihin asennettavat tarvittavat huolto- ja tarkastusluukut venttiilien ja viemärien puhdistusyhteiden luokse - putkiurakoitsijan hankkimien lattiakaivojen, tiivistyslaippojen yms. liittäminen vesi- ja kosteuseristyksiin siten, ettei vuotoja pääse syntymään huomioiden tuotteiden yhteensopivuus sekä työn tekeminen tarkoin valmistajan ohjeiden mukaisesti - rakenteisiin tarvittavien lisätukien, koolausten tms. tekeminen muiden urakoitsijoiden asennusten, kalusteiden yms. kiinnitystarpeen mukaan

18 LVI-työselityksen liite 1 3 (3) - eristyksien ja suojauksien teko paikoissa, joissa on ilmeinen jäätymisvaara sekä paikoissa, jossa johdot ovat vaarassa kolhiintua - kuljetusavun antaminen muille urakoitsijoille - telineiden teko ja purku muille urakoitsijoille. - työn yhteydessä irrotettujen keittiökaappien ja pesupöytien uudelleen kiinnittäminen paikoilleen huomioiden alle vesitiivis alusta (esim. muovimatto, jonka kolme reunaa on nostettu ylös ja neljäs on auki oleskelutilaan päin) ja toimii mahdollisen vuodon ilmaisimena. - pesupöytälevyn ja seinän välin kittaaminen elastisella silikonikitillä myös silloin, kun nykyinen laatoitus jää käyttöön - työn yhteydessä rikkoutuneiden poistoilmahormien seinämien paikkaus - wc:n jalan juuren silikonisaumaus lattiaan - urakan töiden vaurioittamilta osin keittiön ym. tilojen kaapistojen seinämien kunnostus sekä hyllyjen ja pohjalevyn uusiminen ja kiinnittäminen. Mikäli em. alueet eivät työn vuoksi vaurioidu, mutta niihin jää vanhojen putkien purkamisen jälkeen aukkoja tms. on tehtävä em. kunnostus- / uusimistyö - kaikkien tarpeettomaksi jäävien koukkujen, ripustimien ja pidikkeiden irrottaminen kylpyhuoneiden katosta ja seinistä sekä niiden aiheuttamien jälkien paikkaaminen ennen laatoitus- ja maalaustöitä - urakoitsija tilaa ja kustantaa sopivana ajankohtana nuohoojan tekemään ilmahormien puhdistuksen ja kartoituksen, josta nuohoojan tulee toimittaa rakennuttajalle hormikartat ja puhdistuksesta pöytäkirja. Käytettävä nuohousliike on ennen tilausta hyväksytettävä rakennuttajalla. Nuohouksen ja hormikartoituksen tilaamisesta vastaa pääurakoitsija. - märkätilojen kynnysten kunnostaminen sisältyy urakkaan. Kh- ja wctilojen kynnyksiin huomioidaan 15 mm:n ovirako oven leveydeltä (ensisijaisesti huomioimalla se kynnystä tehtäessä tai vaihtoehtoisesti esim. ovea lyhentämällä). - kaikkien avattujen kohtien paikkaaminen ja korjaaminen entiseen kuntoon, ellei muuta ole mainittu - maalaus, tapetointi yms. viimeistelytyöt. Mikäli näkyviä pintoja vaurioituu muualla kuin kylpyhuoneessa tai keittiön nousuhormin kohdalla, korjausalueen laajuus on yksi yhtenäinen pinta, esim. yksi seinä ja korjauspinnoite ympäristöä vastaava pinnoite lähelle samaa sävyä

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Kotimaiset Kupariputket

Kotimaiset Kupariputket pikaopas LV-putkien asennukseen Kotimaiset Kupariputket Kupariputki on helposti asennettava ja kestävä materiaali, josta on käyttöputkistoissa 100 vuoden ajalta hyvät käyttökokemukset. Huolellisesti ja

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen

FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen FRANKE-HANAT Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen Vesi hallinnassamme - Tulevaisuus tänään Vesi on merkittävässä osassa jokapäiväistä elämäämme. Tätä arvokasta

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS

LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS Rakenne Vuotosuojattu jakotukkikaappi asennetaan upotettuna seinään tai kattoon tai pinta-asennuksena seinään. Seinän rakennesyvyyden pitää

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot