ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ"

Transkriptio

1 LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu HELSINKI Puh

2 LV - TYÖSELITYS 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.0 RAKENNUSHANKE Rakennuskohde Urakoitsijan velvollisuudet URAKKAAN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET Lait, asetukset ja määräykset Työsuoritus ja tarvikkeet Vastuu vahingoista Materiaalit ja pintakäsittely Laite- ja putkistomerkinnät Kiinnitykset ja kannatukset Rakenteiden lävistykset Laitteiden työaikainen käyttö Luovutuskansiot Vesikatkot PUTKITYÖT / -URAKKA (PU) Putkiurakkaan kuuluvat erityiset velvoitteet Vesijohtolaitteet Järjestelmä Yleistä Putket varusteineen Kalusteet Yleisvaatimukset Vesi- ja viemärikalusteiden tyypit Viemärilaitteet Järjestelmä Viemärit Putkistojen asennus Kiinnitys Asennus Kompensointi Painekokeet Putki- ja laite-eristykset Eristystyöt Eristysedellytykset Palo- ja materiaalimääräykset Tarkastus Käsitteet ja määritelmät Eristämättä jätettävät laitteet Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet Kohteet Eristeet Päällysteet Eristyspaksuudet 15 LVI-työselityksen liite 1; LVI-töistä aiheutuvat velvoitteet rakennustöihin / rakennusurakkaan

3 1.0 RAKENNUSHANKE 1.1 Rakennuskohde 3 Työ käsittää Helsingissä, Raisiontie 11:ssä sijaitsevassa Asunto Oy Raisiontie 11 - nimisessä kiinteistössä tehtävät tämän LVI-työselityksen sekä LVI-piirustusluettelon , työ no mukaisten suunnitelmapiirustuksien osoittamat uusimistyöt. 1.2 Urakoitsijan velvollisuudet, yleistä Työt suoritetaan olemassa olevassa rakennuksessa, joten urakoitsijan on tutustuttava huolellisesti työkohteeseen ennen tarjouksen antamista siten, että urakoitsija on täysin selvillä kohteessa vallitsevista olosuhteista ennen töiden aloitusta. Työt on tehtävä ensiluokkaisesti, hyviä ja hyviksi tunnettuja työtapoja ja -aineita käyttäen. Urakoitsijan tulee käyttää työssään vain ammattitaitoista työvoimaa. Urakoitsija on vastuussa kaikista niistä vahingoista (kuten esim. vesivahingoista), jotka aiheutuvat suorittamistaan töistä rakennuttajalle, muille urakoitsijoille tai kolmannelle henkilölle urakka- ja takuuajan aikana. Urakoitsijoiden on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan lyhyisiin ja vain välttämättömiin vesi- ja viemäriverkoston toimintakatkoihin, jolloin verkostot ovat suljettuina. Kaikista em. käyttökatkoista urakoitsijan on ilmoitettava vähintään kahta arkivuorokautta etukäteen porraskäytävien ilmoitustauluilla sekä kadulta suoraan sisään kuljettavien liiketilojen haltijoille. Putkiurakoitsija on velvollinen hyvissä ajoin toimittamaan työmaalle putkiurakkaan kuuluvat tarvikkeet, jotka rakennusurakoitsija kiinnittää kuten kannakkeet, pidikkeet, jne. sekä antamaan rakennusurakoitsijalle tarpeelliset tiedot näiden kiinnittämiseksi. Jos virheellisten, myöhästyneiden tai puutteellisten tietojen johdosta aiheutuu lisätöitä, on rakennusurakoitsija oikeutettu teettämään nämä työt putkiurakoitsijan kustannuksella. Urakoitsijoiden on toimittava hyvässä yhteistyössä keskenään sekä rakennuttajan ja suunnittelijan kanssa. Urakoihin sisältyvät työselityksen ja piirustusten mukaiset työt ja laitteet rahtiym. kuluineen valmiina, paikoilleen asennettuina ja täysin käyttökuntoon asennettuina ja säädettyinä. Kohteen töiden täydelliseen toimintakuntoon saattaminen edellyttää, että työselityksen ja piirustusten mukaisessa kohteessa tarkemmin mainitsemattomat mutta moitteettomalle toiminnalle välttämättömät laitteet ja osat sisältyvät urakkaan. Urakoitsijan on tarjouksessaan huomioitava kaikki työselitykseen tai piirustuksiin merkityt asiat, vaikka ne olisivat normaalista poikkeavia valmisteita tai työtapoja. Urakoitsijan tulee tehdä rakennuttajalle urakka-asiakirjoja koskevat huomautukset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Mikäli urakoitsija ei tee asiakirjoista huomautusta, on hänen katsottu ne hyväksyneen sellaisenaan. Työn kuluessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriitaisuuksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja allekirjoittaneelle toimistolle.

4 2.0 URAKKAAN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET Lait, asetukset ja määräykset Kaikki rakenteet, laitteet ja asennustyöt on tehtävä siten, että ne ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja paikallisten viranomaisten määräysten mukaisia. Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti olemaan yhteydessä viranomaisiin, huolehtimaan näiden vaatimista tarkastuksista, korjaamaan ko. tarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet sekä hoitamaan mahdollisen uudelleen tarkastuttamisen. Tarkastuksista aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakkahintaan. Suunnitelmien rakennuslupakustannuksista vastaa rakennuttaja. Urakoitsija nimeää yhden työnjohtajan hoitamaan tätä työkohdetta, työnjohtajan tulee osallistua työmaakokouksiin ja katselmuksiin sekä huoneistojen aloituskatselmuksiin ja olla tavoitettavissa työmaalla esim. lähes jatkuvasti työaikana auki olevan käsipuhelimen välityksellä. Urakoitsijoiden työntekijät on oltava tunnistettavissa vaatetuksen tai muiden tunnusmerkkien perusteella talon asukkaista ja työmaan ulkopuolisista henkilöistä sekä urakoitsijan työntekijöiden on pidettävä esillä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee työntekijän nimi, syntymäaika, työnantajan nimi ja Y-tunnus. 2.2 Työsuoritus ja tarvikkeet Työt on tehtävä valmiiksi hyvistä aineista hyväksi tunnettuja työtapoja noudattaen. Ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään tyyppihyväksyttyjä tai muuten laadultaan varmistettuja LVI-laitteita ja -tarvikkeita sekä tuotteita, joiden toimiva varaosahuolto on varmistettu. 2.3 Vastuu vahingoista Urakoitsija on vastuussa kaikista niistä aiheuttamistaan vahingoista (kuten esim. vesivahingoista), jotka aiheutuvat hänen suorittamistaan töistä rakennuttajalle, muille urakoitsijoille tai kolmannelle henkilölle urakka- ja takuuaikana. Urakoitsija on velvollinen viipymättä korjaamaan kustannuksellaan toimittamissaan koneissa, laitteissa, tarvikkeissa sekä suorittamassaan työssä urakka- ja takuuaikana esiintyvät virheellisyydet ja moitteet. 2.4 Materiaalit ja pintakäsittely Laitteiden materiaali on yleensä merkitty piirustuksiin tai työselitykseen. Pintakäsittelemättömien teräsosien suojamaalaukset tehdään seuraavasti: - pinnan puhdistus, teräharjaus luokka ST 3 - pohjamaali ruosteenestomaali, esim. Tikkurila Oy:n Rostex Super - pintamaali panssarimaali, esim. Tikkurila Oy:n Panssarimaali Muovisia, kuumasinkittyjä ja ruostumattomasta tai haponkestävästä metallista valmistettuja osia ja laitteita ei suoja- eikä pintamaalata.

5 Kaikki LVI-laitteiden kiinnitys- ja kannatuspultit, mutterit ja aluslevyt toimitetaan sähkösinkittyinä tai vastaavina. LVI-laitteiden kannatusjärjestelmien tulee olla sinkittyjä tai vastaavia. Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa tai työn aikana, tulee urakoitsijan korjata se alkuperäistä vastaavaksi. 2.5 Laite- ja putkistomerkinnät Kerrosmuovista valmistettaviin tunnuskilpiin tehdään kaivertamalla valkoinen teksti, joka on mustalla pohjalla. Päänimikkeen kirjaimet ovat vähintään 10 mm ja alanimikkeen 5 mm korkeat tai vaihtoehtoisesti nämä voidaan tehdä myös 10 mm kohokirjoitusteipillä, joka liimataan erillisellä, pitävällä liimalla. Nousulinjan tunnuskilvessä tulee ilmetä esim. nousulinjanumero ja linjan palvelemien huoneistojen numero. Rakenteiden taakse jäävät, tarkastusta ja huolto vaativat laitteet kuten venttiilit, puhdistusluukut yms. merkitään tarroilla sopivin tunnuksin ko. laitteen kohdalle rakenteeseen tehtävään luukkuun. Pohjakerroksen ja kellarin osalla näkyviin jäävät putki linjat merkitään virtaussuuntanuolin ja sisällön esittävin tekstein. 2.6 Kiinnitykset ja kannatukset Urakoitsija hankkii paikalla suoritettavaan valuun tulevat teräksiset tartuntalevyt ja kannakkeet sekä kiinnittää niihin kannatusrakenteet. Urakoitsija hankkii ja kiinnittää kaikki LVI-laitteiden putkien ja kanavien vaatimat kannatusrakenteet ja kiinnikkeet sekä suorittaa kiinnityksiä varten tarvittavat poraukset rakenteisiin. 2.7 Rakenteiden lävistykset Kantaviin rakenteisiin mahdollisesti tarvittavat reiät ja aukot pyritään tekemään vanhojen läpivientien kohdalle. Urakoitsija merkitsee rakenteiden lävistyksissä tarvittavat aukot, jotka rakennusurakoitsija tekee. 2.8 Laitteiden työaikainen käyttö Työt suoritetaan olemassa olevassa rakennuksessa, joka on normaalissa käytössä koko ajan. Urakoitsijan tulee huomioida, että työt on suoritettava siten, ettei rakennuksen käyttäjille aiheudu tarpeetonta haittaa esim. vesi- ja viemäriverkoston käyttökatkoista. Vanhojen ja uusittavien laitteiden on oltava käyttökunnossa varsinaisen aikataulun mukaisen uusimisajankohdan ulkopuolella. Uusitut laitteet otetaan välittömästi käyttöön. 2.9 Luovutuskansiot Kolme työpäivää ennen vastaanottotilaisuutta on urakoitsijan luovutettava rakennuttajalle kaksi kappaletta kustannuksellaan valmistamiaan luovutusasiapapereita (paperikopiot) muovisiin A4-kokoisiin kansioihin kerättyinä sekä toimittaa korjatut piirustukset dwg ja pdf-tiedostoina ja työselityksen pdf-tiedostona. 5

6 Suunnittelija toimittaa (urakoitsijan tilauksesta) urakkalaskentavaiheen piirustukset em. sähköisessä muodossa urakoitsijalle ennen luovutuskansioiden laatimista. Huolto- ja käyttöohjeiden tulee olla suomenkielisiä. Luovutuskansiot varustetaan sisällys- ja piirustusluettelolla sekä välilehdillä. Luovutuskansioissa tulee olla seuraavat asiapaperit välilehdillä eroteltuina: - LVI-työselitys - kaikki urakkaan liittyvät tehtyjä asennuksia vastaavat loppupiirustukset - käyttö- ja huolto-ohjeet - asennettujen laitteiden tehokäyrästöt ja yleisesitteet - todistukset viranomaisten tarkastuksista - yhteenveto käytetyistä tuotteista, mm. laatoitus ja maalaustuotteet 2.10 Vesikatkot Pohjajohtojen uusimistöiden vaatimien välttämättömien vesikatkojen tulee ajoitua klo väliselle ajalle PUTKITYÖT / -URAKKA (PU) 3.1 Putkiurakkaan kuuluvat erityiset velvoitteet - hankkii ja asentaa kaikki piirustuksissa ja/tai työselityksessä esitetyt vesijohtolaitteet ja putkistot eristyksineen - kiinnittää putket, vesi- ja viemärikalusteet ja kannakkeet - purkaa uusittavat sekä tarpeettomiksi jäävät putket, kalusteet, ammeet ja muut laitteet. Puretut (käytöstä poistettavat) laitteet ja tarvikkeet siirretään pois kiinteistön alueelta ne jäävät urakoitsijan omaisuudeksi, poisluettuna hyväkuntoiset käyttöön jäävät sekoittajat yms. laitteet, jotka saatetaan asentaa takaisin tai jättää ko. huoneiston osakkaalle, (huom! työn alkaessa laadittava huoneistokortti) - tekee vesijohtonousulinjoissa putkille palkkien ja iv-hormien yms. rakenteellisten esteiden edellyttämät tarpeelliset sivuttaissiirrot ylä- ja välipohjissa. Linjat pyritään asentamaan piirustuksissa esitetyllä tavalla pääosin entisille paikoille. Urakkalaskennassa huomioidaan piirustuksissa esitettyjen lisäksi kerroksissa 4 väistöä linjaa kohti (= 4 x 4 käyrää/putki (V, kv, lv, lvk)). - uudet vesijohtonousulinjat varustellaan kerroskohtaisesti tehdasvalmiilla vuodonilmaisimella, josta mahdollinen vuotovesi tulee esille nousulinjan kotelon ulkopuolelle.

7 - asentaa vesijohtoputket siten, että kaikkialla jää tarpeellinen paisuntatila. - asuntojen kyh- ja wc-tilojen vesijohdot asennetaan nousulinjasta lähtien jakojohtona (eristettynä + kylmävesi K=höyrysulku) katon alaslaskutilassa sijaitseville jakotukeille ja lvk:n liitokselle (Cu/muovi). Jakotukeilta kalusteiden kytkentäjohdot johdetaan seinärakenteessa kalustekohtaisesti muoviputkella suojaputkeen asennettuna, (vaihdettava asennus). Jakotukkien ja liitimien kohdalle huomioidaan tarkastusluukku. Alakattotilassa jakojohdot tehdään muovipinnoitetusta kupariputkesta, johon kaikki liitokset tehdään juottamalla. Katon alaslaskutilassa tehtävissä putkiasennuksissa on huomioitava, että mahdollinen vuoto ei kulkeudu seinärakenteeseen vaan katon alaslaskulevyn läpi esille katon alapuoliseen tilaan. - vesijohdot tulee asentaa siten, että ne eivät läpäise lattian vesieristystä - kytkee asukkaiden pyykin- ja astianpesukoneiden tulo- ja poistoletkut takaisin käyttöön. Tarkastaa letkujen kunto ennen takaisinasennusta ja tarvittaessa raportoida valvojalle huonokuntoisista letkuista - suorittaa putki- ja laiteasennukset siten, että laitteiden huolto käy mahdollisimman helposti. Asennettaessa on eristykset otettava huomioon. - hankkii tarvittavat rakennelävistyksien läpivientiputket - liittää rakennuttajan tai muiden urakoitsijoiden hankkimat laitteet asentamiinsa putkistoihin - huuhtelee putkistot huolellisesti linjoittain. Rakennuttajan edustajalle (valvojalle) on varattava mahdollisuus olla läsnä putkistoa huuhdeltaessa. - huolehtii putkistojen painekokeiden pitämisestä ja tilaa rak.valv.viraston kvv-tarkastajan työmaalle hyvissä ajoin ennen ao. linjan painekoe ja kvvtarkastustilaisuutta tai sopii ko. tarkastajan kanssa muun menettelyn työmaalla pidettäville tarkastuksille. Työmaan valvojalle tulee ilmoittaa em. tarkastuksesta 2-3 työpäivää ennakkoon. - hankkii putkinousulinjojen koteloihin sekä erikseen (huonetilakohtaisesti kh- ja wc-tiloihin) alakattoihin asennettavat metallisella kehyksellä varustetut äänenvaimennetut metalliset avattavat tarkastusluukut, kts kohta merkitsee nousulinjat selvästi siten, että merkintälevystä ilmenee linja ja ko. huoneistojen numerointi (kts. kohta Laite- ja putkistomerkinnät) - hoitaa riittävän (vähintään vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaisen) käsisammutusvälineistön asennuspaikalle, jossa hitsataan tai käsitellään yleensä avotulta sekä noudattaa muutoinkin tulityöehtoja ja vastaa jälkivartioinnista kahden tunnin ajan tulitöiden tekemisen jälkeen - poistaa pakkausjätteet asentamistaan laitteista 7

8 - huolehtii siitä, että kaikki vapaat käyttöön jäävien putkien päät tulpataan sekä ennen asennusta kuljetuksien, varastoinnin ja asennustyön aikana käyttöön asennettavien putkien päät ovat työaikaisilla suojilla tulpattuna. - tiskipöydän hankinta ei kuulu urakkaan, mutta putkiurakoitsijalle kuuluu tehdä tarvittaessa hanareiät tiskipöytälevyihin 1-otesekoittajaa varten. Vanhan tiskipöydän jäädessä käyttöön urakkaan kuuluu uuden hanan ja vesilukon kiinnittäminen vanhaan tiskipöytään - tekee käyttövesiverkoston perussäädön ja vesivirtojen mittauksen) tavoitteena saavuttaa linjojen lämpimänkäyttöveden kiertojohdon lämpötilat mahdollisimman tasalämpöisiksi, kuitenkin yli + 50 C ja 3 C:n vaihtelualueelle, esim C ± 1,5 C - tekee vesikalusteiden kalustekohtaisen virtaaman säädön mikäli ko. sekoittajassa on säätömahdollisuus sekä tarvittaessa juoksuputken kääntymisen rajoituksen (vaatimuksena, että juoksuputkesta vesi virtaa vain altaan alueelle. Urakkaan sisältyy kannakoida tiskipöydän sekoittajan kytkentävesijohdot allaskaapissa. Lisäksi on kannakoitava (pidikkeellä) tiskipöydän sekoittajan apk:n ja kh:ssa pesualtaan sekoittajan biden ja pyykinpesukoneen vedenoton armiputket - eristää ullakolla tuuletusviemärit ja pinnoittaa eristys (Isogenopakpinnoitteella) sekä asentaa vesikatolla kaikkien tuuletusviemärien päähän tehdasvalmis huurtumisen esto osa, esim. Hajustop (Uponor Oy) - urakkaan sisältyy asbestipurkutyön jälkeen tehtävä nykyisten lämpöjohtojen uudelleen eristäminen ja pinnoittaminen Isogenopakpinnoitteella Vesijohtolaitteet 3.20 Järjestelmä Vesi johdetaan kiinteistöön Helsingin kaupungin vesijohtoverkostosta, jossa alin painetaso kadulla rakennuksen kohdalla on NN + xx mvp. Vesijohtoverkoston rakennepaine on 1,0 MPa Yleistä Työn laadun ja tarveaineiden valinnassa on noudatettava paikallisten viranomaisten vesi- ja viemärilaitteita koskevia määräyksiä sekä tätä työselitystä ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D 1 määräyksiä ja suosituksia sekä LVI RYL suosituksia. Putket asennetaan soveltuvin osin siten, että ne ovat tarvittaessa luokse päästävissä tarkastusta ja korjausta varten huomioiden saneeraustyön luonteesta aiheutuvat rakenteelliset rajoitukset. Putkiurakkaan kuuluvat jokaiseen kerrokseen asennettavien vesijohto- ja viemärilinjojen sekä erikseen kh- ja wc-tilojen alakattoihin asennettavien tarkastusluukkujen hankinta, jotka RU kiinnittää.

9 Luukut tulee olla kehykseen kiinnitettyjä valkoisia polttomaalattuja saranoituja äänenvaimennettuja luukkuja, joiden koko on noin 20 x 20 cm, esim. Inlooc Oy. Linjan luukku asennetaan pääsääntöisesti kerroksittain nousulinjan yläosaan. Putkia asennettaessa välipohjan ja kantavan seinän läpiviennissä on liitoskohtia vältettävä. Samoin on huolehdittava, että putkille jää riittävä liikkumavara. Vaakasuoria vesijohtoja asennettaessa päällekkäin on kylmävesijohto sijoitettava alimmaksi. Kylmä- ja lämminvesijohdot koepainetaan vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ennen koepainetta ilma on poistettava verkostosta Putket varusteineen Kylmävesi- ja lämminvesijohdot Kylmävesijohdon urakkarajana on liitos vesimittarin jälkeiseen sulkuventtiiliin ja lämminvesijohtojen LV- ja LVK-johtojen urakkaraja on (lämpökeskukselta) rakennukseen sisälle johtavassa runkoputkiosuudessa ulkoseinän kohdalla putkikanaalissa, piirustuksessa esitetyssä paikassa. Kylmä- ja lämminvesijohdot (vaaka rungot, nousulinjat ja jakojohdot asuinhuoneistoihin) tehdään kupariputkista kapillaariosin ja fosforikupari liitoksin ja kytkentävesijohdot näkyviin jääviltä osin kromatusta vedetystä kupariputkesta. Asuinhuoneistojen kytkentävesijohdot alakattotiloista kalusteelle tehdään muoviputkesta (PEX) suojaputkeen asennettuna, vaihdettava asennus. Putkistovarusteet: Sulkuventtiilit - NS Linjasäätöventtiilit - kiertojohto, lämminvesi Tyhjennysventtiili, DN tulppa Takaiskuventtiilit - NS Syöttöventtiili Kalusteet Yleisvaatimukset Sekoitinkalusteet toimitetaan kromattuna, varustettuina kalustekohtaisin palloventtiilisuluin ja ulosvirtausaukot poresuuttimin sekä käsisuihku- ja letkuliitinkalusteet imusuojin. Vesijohtokalusteiden kytkentäjohtojen seinän läpäisykohdat varustetaan kromatuin seinäheloin. Tarvittavat tiivistysruuvit, tiivisteet yms. kuuluvat ilman eri mainintaa laitteisiin.

10 Vesi- ja viemärikalusteiden tyypit: 10 KEITTIÖISSÄ Huoneistoihin, joihin osakas ei hanki uutta pesupöytää jätetään vanhat (= entiset) pesupöydät käyttöön. Urakkaan kuuluu uuden hanan ja -vesilukon kiinnittäminen vanhaan tiskipöytään sekä astianpesukoneiden paine- ja poistoletkut kytketään. APP 1 Vesilukko Allvari, pohjaventtiilein (- 1-altainen Allvari 1-A Uponor n:o ) - 2-altainen Allvari 2-A Uponor n:o Sekoittaja Oras Cubista (2839F) APP 2, kuten APP 1, mutta sekoittaja on Oras Cubista (2838F) KYLPYHUONEISSA JA WC-TILOISSA SEKÄ TALON TILOISSA Pesualtaan ja WC:n tilantarve tarkastetaan as.paikalla ennen niiden tilausta WC 1 WC-laite IDO Seven D, kova kansi, iso- ja pieni huuhtelu. IDO WC 2 (ns. lyhyt malli) WC-laite IDO Trevi, iso- ja pieni huuhtelu. IDO varustellaan kovalla istuinkannella (pehmeän sijasta) PA 1 Pesuallas IDO Seven D Kromattu vesilukko pohjaventtiilein kromattu lattiaputki Kuulaketju renkain Pohjatulppa Pesualtaan kannakkeet, pituus Pesuallassekoitin Oras Cubista (2812) PA 2, kuten PA 1, mutta pesuallas on IDO Seven D PA 3, kuten PA 1, mutta pesuallas on IDO Seven D PA 5, RFe-pesuallas, Osma tasapohja-allas, Franke Finland Oy (varustelu; taustalevy, kannakkeet, vesilukko, ylijuoksupohjaventtiili, tulppa ja ketju) Sekoittaja ORAS 1036 PA 6, RFe-pesuallas, Päijänne-allas, Franke Finland Oy (varustelu; vesilukko, ylijuoksupohjaventtiili, tulppa ja ketju sekä kiinteät seinäkannakkeet) Sekoittaja ORAS 1036 SU 1 Suihkusekottaja Oras Optima (7149) sis. Oras 350 Sensiva suihkusetti

11 11 PPK 1 Pesukonehana ORAS 180 ja viemäröintiliitin ORAS 173 KP 1 Kuivauspatteri REJ Oy Tango BTH 50744, putkien kytkentäväli 500 kork. 740, tikas-mallinen KP 2 Kuivauspatteri REJ Oy Tango BTH 35744, putkien kytkentäväli 350 kork. 740, tikas-mallinen KP 5 Kuivauspatteri REJ Oy Retro 674, putkien kytkentäväli 600 kork. 700, tikas-mallinen KP 10.1 Kuivauspatteri S-130 (levypatt. / kork. 270 x 1300, ALCUTERM Oy LK 1, Upovieser vaakamallinen lattiakaivo DN 75, sivuliitännöin Kansi on Upovieser RFe-neliökansi (s=2 mm). Kaivo varustetaan Upovieser vedeneristyslaipalla LK 3, Upovieser vaakamallinen lattiakaivo DN 32, vesilukoton, kansi ja vesieristys, kuten LK 1 LK 4, RFe-lattiakaivo DN 100, vaakamalli, kahdella sivuyhteellä DN 75, kaivossa vedeneristyslaippa, kansi RFe-neliökansi, (esim. Kavika Oy) VP 1 Vesipostiventtiili ORAS Viemärilaitteet 3.30 Järjestelmä Rakennuksen viemärivedet johdetaan Helsingin kaupungin sekavesiviemärijärjestelmän mukaiseen viemäriverkostoon Viemärit Rakennuksen lattian alla / maassa olevat viemärit - PVC-muoviputkea kumirengasliitoksin Rakennuksen sisällä kellarissa sijaitsevat viemärit - NS muhvitonta valurautaviemäriputkea kumitiivistepantaliitoksin Rakennuksessa - rakenteisiin jäävät kerroshajoitukset, UPONAL-HT viemäriputkesta vastaavin putkenosin. Nousulinjan sivuttaissiirroissa tehdään ns. pohjakulma valurautaviemäristä vaikka se jäisi lattiarakenteeseen. - hajoitukset, jotka eivät jää rakenteisiin (välipohjan alapuolella) sekä nousulinjat ovat muhvitonta valurautaviemäriputkea kumitiivistepantaliitoksin

12 3.4 Putkistojen asennus Kiinnitys Vaakasuorat johdot kiinnitetään rakenteisiin kannakerautojen varaan säädettäviä heiluri- tai liukuripustimia sekä pidikkeitä käyttäen. Rinnakkain asennettavat vaakasuorat johdot ripustetaan samasta kanneraudasta. Pystysuorat johdot kiinnitetään rakenteisiin kannakerautoihin kiinnitetyillä avattavilla pidikkeillä tai suoraan rakenteisiin kiinnitettävillä avattavilla pidikkeillä. Kupariputkien ja niiden pidikkeiden väliin on asennettava muovinen tai kuminen eriste. Putket kiinnitetään siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan ääniä synnyttämättä. Putkijohtojen kannatusvälit tehdään riittävän lyhyiksi noudattaen D 1 - määräyksiä ja -suosituksia sekä LVI-RYL-92 -suosituksia Asennus Putkia ei asenneta suoranaiseen kosketukseen mahdollisten syövyttävien aineiden kanssa. Kupari- ja teräsputket eivät asennettuina saa koskettaa toisiinsa. Ennen asennusta putket on huolellisesti puhdistettava liasta ja putkien katkaisussa syntyneet purseet tarkoin poistettava. Putkiverkostoihin tehdään tarpeellisiin kohtiin avattavia liitoksia siten, että kaikkien laitteiden venttiilien yms. irrottaminen on mahdollista. Avattavissa liitoskohdissa käytetään kartioliittimiä tai laippaliitoksia. Avattavia liitoksia ei saa tehdä sellaisiin paikkoihin, joihin laitoksen valmistuttua ei pääse käsiksi rakenteita rikkomatta. Jos putki sijoitetaan rakenteisiin tai maahan, on se tehtävä mahdollisimman vähin liitoksin sekä eristettävä ja suojattava huolellisesti. Putket asennetaan rakenteisiin ja toisiin putkiin nähden siten, että eristys-, hitsaus- ja huoltotyöt voidaan esteettä suorittaa. Kupariputkien liitoksissa käytetään kapillaariliitososia tai putkihaarat tehdään ulosvetäen tai mankeloiden ao. haaroitustyökaluja käyttäen. Suorien putkien jatkokset tehdään joko kapillaarimuhvein tai mankeloiden kapillaarimuhvia vastaavaksi. Kupariputkien käyristykset tehdään tehdasvalmisteisista putken osista tai taivuttaen. Kulmia saa käyttää vain hanaliitoksissa. Kierreliitoksissa käytetään tiivisteenä hamppua ja tiivisteteippiä. Juotosaineena Cu-putkien liitoksissa käytetään hopea-fosforikuparijuotetta. Työaikana avoimiksi jääneet putkenpäät suljetaan muovitulpalla, joka ei voi päästä putken sisälle. Lattiakaivot suojataan kiinnitettävillä esim. lastu- tai muovilevykansilla putkiurakoitsijan toimesta. Seinien läpimenokohdat varustetaan muovisilla läpivientiputkilla ja asennusreiät valetaan umpeen.

13 13 Läpivientiputkien tulee ulottua lopullisen pinnan tasoon. Putken ja muoviputken väli täytetään ääntä eristävällä elastisella mineraalivillakudoksella ja elastisella saumausmassalla, esim. värittömällä silikonikitillä. Lävistyskohdat varustetaan muovisin suojaprikoin. Palo-osastoidut rakenteet huomioitava erikseen. Urakoitsija täyttää kaikki verkostot niihin tarkoitetulla aineella siten, että ne ovat käyttökunnossa luovutustilaisuudessa. Ennen täyttämistä putkistot ne on huuhdeltava huolellisesti, huuhteluajankohdasta on informoitava valvojaa 2-3 työpäivää ennen sen tapahtumista Kompensointi Putkistojen lämpölaajenemisen kompensoimiseksi pyritään yleensä käyttämään putkiverkostossa esiintyviä mutkia Painekokeet Urakoitsija suorittaa rakennuttajan edustajan läsnäollessa putkistojen tiiviyden toteamiseksi painekokeet kylmällä vedellä. Eristettäville tai muuten verhottaville putkille suoritetaan painekoe ennen niiden peittämistä. Kokeessa putkien on oltava täysin tiiviitä, jotta ne voidaan hyväksyä. Vesijohtojen koepaine on pe = 1,0 MPa ja koeaika 30 min. 3.5 Putki- ja laite-eristykset 3.51 Eristystyöt Putkien ja laitteiden eristystyöt kuuluvat urakkaan tarvikkeineen ja päällyksineen täysin valmiina tämän työselityksen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Mikäli urakan laajuutta ei ole muuten esitetty, sisältyvät siihen kaikki putkiurakkaan kuuluvat tässä työselityksessä määritellyt työt. Tarjous annetaan työselityksen, piirustuksien ja mahdollisten muiden asiakirjojen perusteella. Muilta osin noudatetaan tämän mallityöselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita Eristysedellytykset Kunnollisen eristyksen aikaansaamiseksi edellytetään putket ja laitteet asennetuiksi riittävän etäälle toisistaan tai kiinteistä esteistä. Eristyksen ja kiinteän esteen väli on vähintään 40 mm. Urakoitsijoiden tulee neuvotella keskenään parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Erityisen tärkeää tämä on työkohteissa, joissa on kylmiä eristettäviä putkia ja laitteita Palo- ja materiaalimääräykset Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassaolevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardia SFS 3976.

14 3.54 Tarkastus 14 Tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, kiinnitys, saumojen tiiviys, ym. Päällysteiden tarkastuksessa huomioidaan sen materiaali ja ulkonäkö sekä kylmä- eristyksissä pintojen höyrytiivistys. Tarkastus ei saa kohtuuttomasti hidastaa tai vaikeuttaa eristystyön suoritusta Käsitteet ja määritelmät Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Tällaisia ovat kellaritilat, lämmönjakohuone, yhdyskäytävät ja muut tilat, joissa putkia ei ole rakenteilla peitetty. Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla peitetty. Esim. putkitunneli, alustila, käyttämätön tila, kylmä ullakko, hormi, nousukuilu ja alakatto sekä erilliset kanavat Eristämättä jätettävät laitteet - kiinteästi rakenteisiin upottamattomat kalusteiden kytkentäjohdot (vesipostien kytkentäjohdot eristetään aina) - säiliöiden ja laitteiden arvokilvet - jalkalista-asennuksena asennettavat vesijohdot 3.57 Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet Kohteet Putkisto, osa Tyyppi Sarja tai Pääl- Paikka paks (mm) lyste huomautuksia Lämminvesi, putket Aa 23 6 lj-huone " Aa 23 6 kellarikerros ja näkyvät tilat " Ac 21 - hormeissa, koteloissa " Cc - - lattia- ja seinärakenteissa Kylmävesi, putket Aa 21 6 K lj-huone " Aa 21 6 K kosteat tilat " Aa 21 6 K kellarikerros ja näkyvät tilat " Ac 21 K hormeissa, koteloissa " Cc - - lattia- ja seinärakenteissa Lämpöjohdot Aa 23 6 kellarikerros

15 15 Tuuletusviemärien eristys kts. työselityksen kohta 3.1 sivu Eristeet Aa Ac Cc Mineraalivillakouru PV-E. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista leikatuista välikappaleista tai DN 32:een asti irtovillasta sullomalla. Kiinnitys sinkityllä 1 mm:n hehkutetulla teräslangalla noin 25 cm:n välein. Jokaista kourukappaletta kohden tarvitaan kuitenkin vähintään kaksi sidoslankaa. Mineraalivillakouru PV-AE Muovipinnoitettua kupariputkea, liitoskohdat eristettävä ilmastointiteippiä tai vastaavaa hyväksi käyttäen Päällysteet 6 Paloluokiteltu PVC-muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä ja käyrät muoviteipillä. Päällysteiden pituussaumat eivät saa jäädä näkyviin, T- haarat, mansetit ym. päällystetään tarkoitukseen tehdyillä osilla. Päällysteen paksuus 0,35 mm. Mikäli päällystettävään osaan ei ole saatavissa valmista päällysteosaa (esim. suurisäteiset käyrät) eriste tasoitetaan tästä osin massalla ja kiedotaan muun päällysteen värisellä PVC-nauhalla. 6 K Päällysteen saumat tiivistetään 30 mm:n PVC-teipillä, kannakkeiden reiät ym. tiivistetään värittömällä silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuutena muodostaa kosteussulun. K Al-foliopinnoite teipataan ao. eristysteipillä tiiviiksi = höyrysulku Eristyspaksuudet Eri mineraalivillakourujen eristyspaksuudet millimetreinä. Eristyspaksuussarja Sisäläpimitta INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY

16 LVI-työselityksen liite 1 1 (3) LVI-töistä aiheutuvat velvoitteet rakennustöihin / rakennusurakkaan Vesijohto-, viemäri- ja lämpöjohtoasennuksista sekä ilmanvaihtotöistä aiheutuu rakennustöihin kaikki em. lvi-asennuksien toteuttamisen edellyttämät rakenteiden avaus, paikkaus ja läpivientireikien teko. Kaikki piirustuksiin esitetyt (RU) merkinnällä olevat työt Sisältäen mm. seuraavat: - tonttivesijohdon ja -viemärin asennuksen edellyttämät maanrakennustyöt (tonttivesijohto on pääosin putkikanaalissa talojen Raisiontie välillä), kts. piirustus V 100 Em. viemärin ja vesijohdon asennukset saa peittää ja kaivannon täyttää vasta sen jälkeen kun ne töiden valvojien ja rakennusviranomaisten puolesta työt on tarkastettu ja hyväksytty Kaivualueella tehtävä kaapelien ja muiden putkien kartoitus ennen kaivutyöhön ryhtymistä sisältyy rakennusurakan töihin. Kaivutyöstä mahdollisesti aiheutuvista kaapeli- tai putkivaurioiden korjauksista vastaa ensisijaisesti rakennusurakoitsija. Kaivantojen suojakaiteet sekä kulkusillat kevyenliikenteen käyttöön sekä sisäpihan kaivutöiden aikana autotalleihin ja kadulla kaivuluvan edellyttämässä laajuudessa autoliikenteelle on järjestettävä ajosillat, jotka sisältyvät urakan rakennusteknisiin töihin. Urakkaan sisältyy myös kaivualueen edellyttämien liikennejärjestelyiden, kuten liikennemerkkien ja opasteiden hoitaminen ja kaivualueen liikennejärjestelyihin. - ennen töiden aloittamista työalueen suojaustyöt sisällä työalueella ja ulkona työpaikkojen ja varastojen kohdalla sekä kiinteistön nykyiset laitteet, kuten lämmönjakokeskus, sähkökeskukset yms. sekä talon varastoissa säilytettävät osakkaiden / asukkaiden tavarat, kuten polkupyörät ja irtaimistovaraston tavarat suojataan urakoitsijan toimesta rikkoontumis ja pölyvahinkojen välttämiseksi - pölyisimpien purkutöiden aikana noin 2 viikko/kh-/wc- / keittiölinja on käytettävä purkualueen alipaineistavaa imuria, joka puhaltaa ilman suodattimen kautta ulos tai takaisin tiloihin huomioiden suodatus. Tarkoituksena estää pölyn leviäminen asunnoissa ympäristön huoneisiin. Tämä toimenpide ei poista pölysuojauksien tarvetta. - kaikkien purku-, mittaus-, muuraus-, betoni-, rappaus- sekä kirvesmiesja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla ko. töiden yhteydessä - vesijohto- ja viemärihajoitukset tehdään pääosin lattiarakenteessa. Rakennusurakoitsijan on huomioitava märkätiloissa lattiafyllien purku kauttaaltaan noin 25 cm:n syvyydeltä ja että putkiston uusimisen jälkeen kh:n lattiat tulevat lähelle ympäröivien lattioiden + korkeutta, poikkeustapauksissa maksimissaan entiseen (korotettuun) + korkoon. Kantavien teräs / betoni palkkien yläreuna otetaan näkyviin Valun alle lattiaan asennettavien putkien ympäröiminen hiekalla ja viemärihajotuksien kiintopisteiden valu putkiurakoitsijan ohjeen mukaan.

17 LVI-työselityksen liite 1 2 (3) - nousulinjojen viemärit kiinnitetään / valetaan (RU) välipohjien läpivientivaluun kiinteästi sekä läpiviennin yläpuolelle tehdään (PU) kannakointi viemäriin metallisella kannakkeella, jolla viemäri liitetään osaksi rakennuksen runkorakennetta. Em. viemäriasennukseen liittyy velvoite tehdä (PU:lle) pystylinjan suunnanmuutos vaakalinjaksi kolmella kulmaosalla (virtaussuunnassa ensin 2 x x 45 kulmat). - kiinnittää muiden urakoitsijoiden toimittamat tartuntalevyt, läpäisyputket, luukut, kehykset yms. rakenteisiin ko. urakoitsijan osoittamiin kohtiin - nousulinjojen vesijohdot varustetaan kerroskohtaisesti (alakattotilan tasolla tai suoraan hormitilasta) vuodonilmaisilla (PU), jotka asennetaan kv, lv ja lvk-putkien ympärille, (esim. malli Malkit Oy). Vuodonilmaisuletkut johdetaan putkilinjan seinämän läpi (tai alakattotilan kautta alakattolevyyn), johon asennetaan ko. järjestelmään liittyvä läpivientiosa. Em. läpivientiosan reiänteko ja läpivientiosan kiinnitys alakattorakenteeseen ja ympäryksen viimeistely (RU) - nousulinjat asennetaan nykyisten linjojen paikalle muurattuihin hormirakenteisiin - lvi-töiden tekijälle tarvittavien työpöytien ja hyllyjen teko - kiintopisteiden määrittäminen ja mittausavun antaminen eri järjestelmien paikkojen pisteitä mitoitettaessa muille urakoitsijoille kaikkien työvaiheiden aikana -- työstä aiheutuvien pakkausjätteiden pois kuljettaminen rakennuspaikalta riippumatta siitä, kenen toimitukseen tavara on kuulunut sekä roskien poiskuljetus pihalta viikonlopuiksi - kalusteiden, laitteiden, kansien sekä putkistojen suojaaminen työaikaisilta vaurioilta - putkiurakoitsijan hankkimien kaivonkansien ja kehysten kiinnittäminen rakenteisiin PU:n ohjeen mukaan - putkiurakoitsijan hankkimien tarkastusluukkujen kiinnitys joka kerroksen pystyhormien kotelo- tai hormirakenteeseen sekä kellari-/liiketiloissa koteloihin asennettavat tarvittavat huolto- ja tarkastusluukut venttiilien ja viemärien puhdistusyhteiden luokse - putkiurakoitsijan hankkimien lattiakaivojen, tiivistyslaippojen yms. liittäminen vesi- ja kosteuseristyksiin siten, ettei vuotoja pääse syntymään huomioiden tuotteiden yhteensopivuus sekä työn tekeminen tarkoin valmistajan ohjeiden mukaisesti - rakenteisiin tarvittavien lisätukien, koolausten tms. tekeminen muiden urakoitsijoiden asennusten, kalusteiden yms. kiinnitystarpeen mukaan

18 LVI-työselityksen liite 1 3 (3) - eristyksien ja suojauksien teko paikoissa, joissa on ilmeinen jäätymisvaara sekä paikoissa, jossa johdot ovat vaarassa kolhiintua - kuljetusavun antaminen muille urakoitsijoille - telineiden teko ja purku muille urakoitsijoille. - työn yhteydessä irrotettujen keittiökaappien ja pesupöytien uudelleen kiinnittäminen paikoilleen huomioiden alle vesitiivis alusta (esim. muovimatto, jonka kolme reunaa on nostettu ylös ja neljäs on auki oleskelutilaan päin) ja toimii mahdollisen vuodon ilmaisimena. - pesupöytälevyn ja seinän välin kittaaminen elastisella silikonikitillä myös silloin, kun nykyinen laatoitus jää käyttöön - työn yhteydessä rikkoutuneiden poistoilmahormien seinämien paikkaus - wc:n jalan juuren silikonisaumaus lattiaan - urakan töiden vaurioittamilta osin keittiön ym. tilojen kaapistojen seinämien kunnostus sekä hyllyjen ja pohjalevyn uusiminen ja kiinnittäminen. Mikäli em. alueet eivät työn vuoksi vaurioidu, mutta niihin jää vanhojen putkien purkamisen jälkeen aukkoja tms. on tehtävä em. kunnostus- / uusimistyö - kaikkien tarpeettomaksi jäävien koukkujen, ripustimien ja pidikkeiden irrottaminen kylpyhuoneiden katosta ja seinistä sekä niiden aiheuttamien jälkien paikkaaminen ennen laatoitus- ja maalaustöitä - urakoitsija tilaa ja kustantaa sopivana ajankohtana nuohoojan tekemään ilmahormien puhdistuksen ja kartoituksen, josta nuohoojan tulee toimittaa rakennuttajalle hormikartat ja puhdistuksesta pöytäkirja. Käytettävä nuohousliike on ennen tilausta hyväksytettävä rakennuttajalla. Nuohouksen ja hormikartoituksen tilaamisesta vastaa pääurakoitsija. - märkätilojen kynnysten kunnostaminen sisältyy urakkaan. Kh- ja wctilojen kynnyksiin huomioidaan 15 mm:n ovirako oven leveydeltä (ensisijaisesti huomioimalla se kynnystä tehtäessä tai vaihtoehtoisesti esim. ovea lyhentämällä). - kaikkien avattujen kohtien paikkaaminen ja korjaaminen entiseen kuntoon, ellei muuta ole mainittu - maalaus, tapetointi yms. viimeistelytyöt. Mikäli näkyviä pintoja vaurioituu muualla kuin kylpyhuoneessa tai keittiön nousuhormin kohdalla, korjausalueen laajuus on yksi yhtenäinen pinta, esim. yksi seinä ja korjauspinnoite ympäristöä vastaava pinnoite lähelle samaa sävyä

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Helsinki 5.2.2018 Kaisa Kauko, yli-insinööri Ympäristöministeriö Asetus rakennusten vesi- ja

Lisätiedot

KALUSTELUETTELO Työ n:o KS1116 Pvm TUN- KALUSTE LVI-95 tai valm. numero NUS

KALUSTELUETTELO Työ n:o KS1116 Pvm TUN- KALUSTE LVI-95 tai valm. numero NUS KALUSTELUETTELO Työ n:o KS1116 Pvm. 15.08.2011 TUN- KALUSTE LVI-95 tai valm. numero NUS 1 LK1 Lattiakaivo(vaakamalli) Uponor 3311 374 Korokerengas avattavin V32 sivuliitännöin 3318 452 Laattalattialle

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI PUTKIREMONTIN SUUNNITELMIEN ESITTELY Palvelukeskus Sofia 26.11.2013 26.11.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 SUUNNITELMISTA Suunnitelmat ovat valmistumassa ja tarjouspyyntökierrosta

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä LK Hanakulmarasia Rakenne 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä 20 mm:n PEX-putkelle puserrusliittimellä* * 20 mm:n putki vaatii tarkastusluukun huoltoa varten

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY

RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 12 RK-hanke Degerö PRIMAPLAN OY INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY ARKKITEHTITOIMISTO FOGEL-MICHAEL OY SÄHKÖSUUNNITTELU ELBOX OY RI-KONSULTIT OY 2 Linjasaneeraus asunnoissa ARKFM OY 3 Mitä kylpyhuoneessa tapahtuu?

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

KALUSTELUETTELO Työ n:o KS1094 Pvm TUN- KALUSTE LVI-95 tai valm. numero NUS

KALUSTELUETTELO Työ n:o KS1094 Pvm TUN- KALUSTE LVI-95 tai valm. numero NUS KALUSTELUETTELO Työ n:o KS1094 Pvm. 12.01.2011 TUN- KALUSTE LVI-95 tai valm. numero NUS 1 KT1 Kuivausteline(tikasmalli) NYKYINEN/SIIRTO Kulmaliitin suluin ja peitelaipoin(2kpl) Oras 204021Z/2 LK1 Lattiakaivo(vaakamalli)

Lisätiedot

Taitaja2013, laji 405 putkiasennus, tehtävän kuvaus/työselostus

Taitaja2013, laji 405 putkiasennus, tehtävän kuvaus/työselostus Taitaja2013, laji 405 putkiasennus, tehtävän kuvaus/työselostus Kilpailussa asennetaan kuvien mukaiset - pystyviemäri ja kytkentäviemärit pesualtaalle, wc-istuimelle ja lattiakaivolle - seinään asennettavan

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Kotimaiset Kupariputket

Kotimaiset Kupariputket pikaopas LV-putkien asennukseen Kotimaiset Kupariputket Kupariputki on helposti asennettava ja kestävä materiaali, josta on käyttöputkistoissa 100 vuoden ajalta hyvät käyttökokemukset. Huolellisesti ja

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

31. LVI-TARVIKKEET. - Asiantuntevaa palvelua -

31. LVI-TARVIKKEET. - Asiantuntevaa palvelua - 31. LVI-TARVIKKEET Epäkeskoliitin...9 Hanajatkot...2 Hanarasia...4 Hanat...7 Hatut...3 Ilmaventtiilit...14 Jakotukit...4 Jatkoliittimet...5 Kaksoisnipat...2 Kiristysrengas...5 Kulmaliittimet... 2,5,10

Lisätiedot

Ohjeita suunnittelijoille käytettäessä Heatex-systeemiä heatex.fi

Ohjeita suunnittelijoille käytettäessä Heatex-systeemiä heatex.fi Ohjeita suunnittelijoille käytettäessä Heatex-systeemiä heatex.fi Heatex lämmöntalteenottokaivolle on myönnetty hyödyllisyysmalli rekisteröinti ns. pikku patentti keväällä 2015 (Pat. n:o 10875). Kaikilla

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Huittisten toimintakeskuksen peruskorjaus LISÄKIRJE 1

Huittisten toimintakeskuksen peruskorjaus LISÄKIRJE 1 Huittisten toimintakeskuksen peruskorjaus LISÄKIRJE 1 Urakkalaskennan aikana esitetyt kysymykset ja vastaukset näihin. Kysymys 1: LVI-urakkaan liittyen onko putkityöt todella tehtävä kierreliitoksin teräsputkesta,

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Tuotenro ME Tuote EAN 5610 10 Vesilukkoputken laippatiiviste 50/30. 5611 10 Vesilukkoputken laippatiiviste 75/32

Tuotenro ME Tuote EAN 5610 10 Vesilukkoputken laippatiiviste 50/30. 5611 10 Vesilukkoputken laippatiiviste 75/32 WC-istuimen kansi - soveltuu useimpiin WC-laitteisiin - ABS muovia - puolikova tyyppi - kiinnitysruuviensäätö 135-160 mm (lev.) - syvyys/pituussäätö +- 15 mm - 100 mm kiinnitysruuvit 5001 5 WC-istuimen

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

HUONE KPL KALUSTE LVI- TAI q dp KYTK./ AS.KORK KYTK. HUOM! VALM.N:O dm3/s kpa JOHD. RYL 92 muk. VIEM. 1. KERROS

HUONE KPL KALUSTE LVI- TAI q dp KYTK./ AS.KORK KYTK. HUOM! VALM.N:O dm3/s kpa JOHD. RYL 92 muk. VIEM. 1. KERROS VESIKALUSTELUETTELO KIINTEISTÖ: Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 ARKINS SUUNNITTELU OY TYÖNRO PIIR.NRO PVM. MUUT. MUUTOSPVM 4389 LVI-4389-0152 31.3.2011 HUONE KPL KALUSTE LVI- TAI q dp KYTK./ AS.KORK

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje 03/2009 Yleistä, painot ja vastalaipan mitat Yleistä Ulospuhallushajoitin EYMA:n ja ilmanottolaite DYMA:n rakenne, mitat ja toiminta on selostettu

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

Asennusratkaisuja Nordtestmenetelmän NT VVS 129 ja ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschreglerna Säker Vatteninstallation) mukaan

Asennusratkaisuja Nordtestmenetelmän NT VVS 129 ja ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschreglerna Säker Vatteninstallation) mukaan Asennusratkaisuja Nordtestmenetelmän NT VVS 129 ja ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschreglerna Säker Vatteninstallation) mukaan Nordtest NT VVS 129 katsotaan olevan LVI-alan vaativin testi. Yhteisen

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 405 Skill Putkiasennus. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 405 Skill Putkiasennus. Competitor Name Summary Skill Number 405 Skill Putkiasennus ing Scheme Lock 13-05-2013 14:33:25 Final Lock 16-05-2013 16:11:21 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C Vesi- ja viemärijohdot

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Liite 3 (1) 6.3 Huoneistojen urakkaan kuuluvat laatta-, kaluste- ja varustemallit

Liite 3 (1) 6.3 Huoneistojen urakkaan kuuluvat laatta-, kaluste- ja varustemallit 21 Liite 3 (1) 6.3 Huoneistojen urakkaan kuuluvat laatta-, kaluste- ja varustemallit Kaikki urakkaan kuuluvat tuotteet sekä lisähintaisia urakan ulkopuolisia tuotteita on nähtävillä marraskuussa talon

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot