ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ"

Transkriptio

1 LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu HELSINKI Puh

2 LV - TYÖSELITYS 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1.0 RAKENNUSHANKE Rakennuskohde Urakoitsijan velvollisuudet URAKKAAN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET Lait, asetukset ja määräykset Työsuoritus ja tarvikkeet Vastuu vahingoista Materiaalit ja pintakäsittely Laite- ja putkistomerkinnät Kiinnitykset ja kannatukset Rakenteiden lävistykset Laitteiden työaikainen käyttö Luovutuskansiot Vesikatkot PUTKITYÖT / -URAKKA (PU) Putkiurakkaan kuuluvat erityiset velvoitteet Vesijohtolaitteet Järjestelmä Yleistä Putket varusteineen Kalusteet Yleisvaatimukset Vesi- ja viemärikalusteiden tyypit Viemärilaitteet Järjestelmä Viemärit Putkistojen asennus Kiinnitys Asennus Kompensointi Painekokeet Putki- ja laite-eristykset Eristystyöt Eristysedellytykset Palo- ja materiaalimääräykset Tarkastus Käsitteet ja määritelmät Eristämättä jätettävät laitteet Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet Kohteet Eristeet Päällysteet Eristyspaksuudet 15 LVI-työselityksen liite 1; LVI-töistä aiheutuvat velvoitteet rakennustöihin / rakennusurakkaan

3 1.0 RAKENNUSHANKE 1.1 Rakennuskohde 3 Työ käsittää Helsingissä, Raisiontie 11:ssä sijaitsevassa Asunto Oy Raisiontie 11 - nimisessä kiinteistössä tehtävät tämän LVI-työselityksen sekä LVI-piirustusluettelon , työ no mukaisten suunnitelmapiirustuksien osoittamat uusimistyöt. 1.2 Urakoitsijan velvollisuudet, yleistä Työt suoritetaan olemassa olevassa rakennuksessa, joten urakoitsijan on tutustuttava huolellisesti työkohteeseen ennen tarjouksen antamista siten, että urakoitsija on täysin selvillä kohteessa vallitsevista olosuhteista ennen töiden aloitusta. Työt on tehtävä ensiluokkaisesti, hyviä ja hyviksi tunnettuja työtapoja ja -aineita käyttäen. Urakoitsijan tulee käyttää työssään vain ammattitaitoista työvoimaa. Urakoitsija on vastuussa kaikista niistä vahingoista (kuten esim. vesivahingoista), jotka aiheutuvat suorittamistaan töistä rakennuttajalle, muille urakoitsijoille tai kolmannelle henkilölle urakka- ja takuuajan aikana. Urakoitsijoiden on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan lyhyisiin ja vain välttämättömiin vesi- ja viemäriverkoston toimintakatkoihin, jolloin verkostot ovat suljettuina. Kaikista em. käyttökatkoista urakoitsijan on ilmoitettava vähintään kahta arkivuorokautta etukäteen porraskäytävien ilmoitustauluilla sekä kadulta suoraan sisään kuljettavien liiketilojen haltijoille. Putkiurakoitsija on velvollinen hyvissä ajoin toimittamaan työmaalle putkiurakkaan kuuluvat tarvikkeet, jotka rakennusurakoitsija kiinnittää kuten kannakkeet, pidikkeet, jne. sekä antamaan rakennusurakoitsijalle tarpeelliset tiedot näiden kiinnittämiseksi. Jos virheellisten, myöhästyneiden tai puutteellisten tietojen johdosta aiheutuu lisätöitä, on rakennusurakoitsija oikeutettu teettämään nämä työt putkiurakoitsijan kustannuksella. Urakoitsijoiden on toimittava hyvässä yhteistyössä keskenään sekä rakennuttajan ja suunnittelijan kanssa. Urakoihin sisältyvät työselityksen ja piirustusten mukaiset työt ja laitteet rahtiym. kuluineen valmiina, paikoilleen asennettuina ja täysin käyttökuntoon asennettuina ja säädettyinä. Kohteen töiden täydelliseen toimintakuntoon saattaminen edellyttää, että työselityksen ja piirustusten mukaisessa kohteessa tarkemmin mainitsemattomat mutta moitteettomalle toiminnalle välttämättömät laitteet ja osat sisältyvät urakkaan. Urakoitsijan on tarjouksessaan huomioitava kaikki työselitykseen tai piirustuksiin merkityt asiat, vaikka ne olisivat normaalista poikkeavia valmisteita tai työtapoja. Urakoitsijan tulee tehdä rakennuttajalle urakka-asiakirjoja koskevat huomautukset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Mikäli urakoitsija ei tee asiakirjoista huomautusta, on hänen katsottu ne hyväksyneen sellaisenaan. Työn kuluessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriitaisuuksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja allekirjoittaneelle toimistolle.

4 2.0 URAKKAAN LIITTYVÄT YLEISET VELVOITTEET Lait, asetukset ja määräykset Kaikki rakenteet, laitteet ja asennustyöt on tehtävä siten, että ne ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja paikallisten viranomaisten määräysten mukaisia. Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti olemaan yhteydessä viranomaisiin, huolehtimaan näiden vaatimista tarkastuksista, korjaamaan ko. tarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet sekä hoitamaan mahdollisen uudelleen tarkastuttamisen. Tarkastuksista aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakkahintaan. Suunnitelmien rakennuslupakustannuksista vastaa rakennuttaja. Urakoitsija nimeää yhden työnjohtajan hoitamaan tätä työkohdetta, työnjohtajan tulee osallistua työmaakokouksiin ja katselmuksiin sekä huoneistojen aloituskatselmuksiin ja olla tavoitettavissa työmaalla esim. lähes jatkuvasti työaikana auki olevan käsipuhelimen välityksellä. Urakoitsijoiden työntekijät on oltava tunnistettavissa vaatetuksen tai muiden tunnusmerkkien perusteella talon asukkaista ja työmaan ulkopuolisista henkilöistä sekä urakoitsijan työntekijöiden on pidettävä esillä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee työntekijän nimi, syntymäaika, työnantajan nimi ja Y-tunnus. 2.2 Työsuoritus ja tarvikkeet Työt on tehtävä valmiiksi hyvistä aineista hyväksi tunnettuja työtapoja noudattaen. Ensisijaisesti on pyrittävä käyttämään tyyppihyväksyttyjä tai muuten laadultaan varmistettuja LVI-laitteita ja -tarvikkeita sekä tuotteita, joiden toimiva varaosahuolto on varmistettu. 2.3 Vastuu vahingoista Urakoitsija on vastuussa kaikista niistä aiheuttamistaan vahingoista (kuten esim. vesivahingoista), jotka aiheutuvat hänen suorittamistaan töistä rakennuttajalle, muille urakoitsijoille tai kolmannelle henkilölle urakka- ja takuuaikana. Urakoitsija on velvollinen viipymättä korjaamaan kustannuksellaan toimittamissaan koneissa, laitteissa, tarvikkeissa sekä suorittamassaan työssä urakka- ja takuuaikana esiintyvät virheellisyydet ja moitteet. 2.4 Materiaalit ja pintakäsittely Laitteiden materiaali on yleensä merkitty piirustuksiin tai työselitykseen. Pintakäsittelemättömien teräsosien suojamaalaukset tehdään seuraavasti: - pinnan puhdistus, teräharjaus luokka ST 3 - pohjamaali ruosteenestomaali, esim. Tikkurila Oy:n Rostex Super - pintamaali panssarimaali, esim. Tikkurila Oy:n Panssarimaali Muovisia, kuumasinkittyjä ja ruostumattomasta tai haponkestävästä metallista valmistettuja osia ja laitteita ei suoja- eikä pintamaalata.

5 Kaikki LVI-laitteiden kiinnitys- ja kannatuspultit, mutterit ja aluslevyt toimitetaan sähkösinkittyinä tai vastaavina. LVI-laitteiden kannatusjärjestelmien tulee olla sinkittyjä tai vastaavia. Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa tai työn aikana, tulee urakoitsijan korjata se alkuperäistä vastaavaksi. 2.5 Laite- ja putkistomerkinnät Kerrosmuovista valmistettaviin tunnuskilpiin tehdään kaivertamalla valkoinen teksti, joka on mustalla pohjalla. Päänimikkeen kirjaimet ovat vähintään 10 mm ja alanimikkeen 5 mm korkeat tai vaihtoehtoisesti nämä voidaan tehdä myös 10 mm kohokirjoitusteipillä, joka liimataan erillisellä, pitävällä liimalla. Nousulinjan tunnuskilvessä tulee ilmetä esim. nousulinjanumero ja linjan palvelemien huoneistojen numero. Rakenteiden taakse jäävät, tarkastusta ja huolto vaativat laitteet kuten venttiilit, puhdistusluukut yms. merkitään tarroilla sopivin tunnuksin ko. laitteen kohdalle rakenteeseen tehtävään luukkuun. Pohjakerroksen ja kellarin osalla näkyviin jäävät putki linjat merkitään virtaussuuntanuolin ja sisällön esittävin tekstein. 2.6 Kiinnitykset ja kannatukset Urakoitsija hankkii paikalla suoritettavaan valuun tulevat teräksiset tartuntalevyt ja kannakkeet sekä kiinnittää niihin kannatusrakenteet. Urakoitsija hankkii ja kiinnittää kaikki LVI-laitteiden putkien ja kanavien vaatimat kannatusrakenteet ja kiinnikkeet sekä suorittaa kiinnityksiä varten tarvittavat poraukset rakenteisiin. 2.7 Rakenteiden lävistykset Kantaviin rakenteisiin mahdollisesti tarvittavat reiät ja aukot pyritään tekemään vanhojen läpivientien kohdalle. Urakoitsija merkitsee rakenteiden lävistyksissä tarvittavat aukot, jotka rakennusurakoitsija tekee. 2.8 Laitteiden työaikainen käyttö Työt suoritetaan olemassa olevassa rakennuksessa, joka on normaalissa käytössä koko ajan. Urakoitsijan tulee huomioida, että työt on suoritettava siten, ettei rakennuksen käyttäjille aiheudu tarpeetonta haittaa esim. vesi- ja viemäriverkoston käyttökatkoista. Vanhojen ja uusittavien laitteiden on oltava käyttökunnossa varsinaisen aikataulun mukaisen uusimisajankohdan ulkopuolella. Uusitut laitteet otetaan välittömästi käyttöön. 2.9 Luovutuskansiot Kolme työpäivää ennen vastaanottotilaisuutta on urakoitsijan luovutettava rakennuttajalle kaksi kappaletta kustannuksellaan valmistamiaan luovutusasiapapereita (paperikopiot) muovisiin A4-kokoisiin kansioihin kerättyinä sekä toimittaa korjatut piirustukset dwg ja pdf-tiedostoina ja työselityksen pdf-tiedostona. 5

6 Suunnittelija toimittaa (urakoitsijan tilauksesta) urakkalaskentavaiheen piirustukset em. sähköisessä muodossa urakoitsijalle ennen luovutuskansioiden laatimista. Huolto- ja käyttöohjeiden tulee olla suomenkielisiä. Luovutuskansiot varustetaan sisällys- ja piirustusluettelolla sekä välilehdillä. Luovutuskansioissa tulee olla seuraavat asiapaperit välilehdillä eroteltuina: - LVI-työselitys - kaikki urakkaan liittyvät tehtyjä asennuksia vastaavat loppupiirustukset - käyttö- ja huolto-ohjeet - asennettujen laitteiden tehokäyrästöt ja yleisesitteet - todistukset viranomaisten tarkastuksista - yhteenveto käytetyistä tuotteista, mm. laatoitus ja maalaustuotteet 2.10 Vesikatkot Pohjajohtojen uusimistöiden vaatimien välttämättömien vesikatkojen tulee ajoitua klo väliselle ajalle PUTKITYÖT / -URAKKA (PU) 3.1 Putkiurakkaan kuuluvat erityiset velvoitteet - hankkii ja asentaa kaikki piirustuksissa ja/tai työselityksessä esitetyt vesijohtolaitteet ja putkistot eristyksineen - kiinnittää putket, vesi- ja viemärikalusteet ja kannakkeet - purkaa uusittavat sekä tarpeettomiksi jäävät putket, kalusteet, ammeet ja muut laitteet. Puretut (käytöstä poistettavat) laitteet ja tarvikkeet siirretään pois kiinteistön alueelta ne jäävät urakoitsijan omaisuudeksi, poisluettuna hyväkuntoiset käyttöön jäävät sekoittajat yms. laitteet, jotka saatetaan asentaa takaisin tai jättää ko. huoneiston osakkaalle, (huom! työn alkaessa laadittava huoneistokortti) - tekee vesijohtonousulinjoissa putkille palkkien ja iv-hormien yms. rakenteellisten esteiden edellyttämät tarpeelliset sivuttaissiirrot ylä- ja välipohjissa. Linjat pyritään asentamaan piirustuksissa esitetyllä tavalla pääosin entisille paikoille. Urakkalaskennassa huomioidaan piirustuksissa esitettyjen lisäksi kerroksissa 4 väistöä linjaa kohti (= 4 x 4 käyrää/putki (V, kv, lv, lvk)). - uudet vesijohtonousulinjat varustellaan kerroskohtaisesti tehdasvalmiilla vuodonilmaisimella, josta mahdollinen vuotovesi tulee esille nousulinjan kotelon ulkopuolelle.

7 - asentaa vesijohtoputket siten, että kaikkialla jää tarpeellinen paisuntatila. - asuntojen kyh- ja wc-tilojen vesijohdot asennetaan nousulinjasta lähtien jakojohtona (eristettynä + kylmävesi K=höyrysulku) katon alaslaskutilassa sijaitseville jakotukeille ja lvk:n liitokselle (Cu/muovi). Jakotukeilta kalusteiden kytkentäjohdot johdetaan seinärakenteessa kalustekohtaisesti muoviputkella suojaputkeen asennettuna, (vaihdettava asennus). Jakotukkien ja liitimien kohdalle huomioidaan tarkastusluukku. Alakattotilassa jakojohdot tehdään muovipinnoitetusta kupariputkesta, johon kaikki liitokset tehdään juottamalla. Katon alaslaskutilassa tehtävissä putkiasennuksissa on huomioitava, että mahdollinen vuoto ei kulkeudu seinärakenteeseen vaan katon alaslaskulevyn läpi esille katon alapuoliseen tilaan. - vesijohdot tulee asentaa siten, että ne eivät läpäise lattian vesieristystä - kytkee asukkaiden pyykin- ja astianpesukoneiden tulo- ja poistoletkut takaisin käyttöön. Tarkastaa letkujen kunto ennen takaisinasennusta ja tarvittaessa raportoida valvojalle huonokuntoisista letkuista - suorittaa putki- ja laiteasennukset siten, että laitteiden huolto käy mahdollisimman helposti. Asennettaessa on eristykset otettava huomioon. - hankkii tarvittavat rakennelävistyksien läpivientiputket - liittää rakennuttajan tai muiden urakoitsijoiden hankkimat laitteet asentamiinsa putkistoihin - huuhtelee putkistot huolellisesti linjoittain. Rakennuttajan edustajalle (valvojalle) on varattava mahdollisuus olla läsnä putkistoa huuhdeltaessa. - huolehtii putkistojen painekokeiden pitämisestä ja tilaa rak.valv.viraston kvv-tarkastajan työmaalle hyvissä ajoin ennen ao. linjan painekoe ja kvvtarkastustilaisuutta tai sopii ko. tarkastajan kanssa muun menettelyn työmaalla pidettäville tarkastuksille. Työmaan valvojalle tulee ilmoittaa em. tarkastuksesta 2-3 työpäivää ennakkoon. - hankkii putkinousulinjojen koteloihin sekä erikseen (huonetilakohtaisesti kh- ja wc-tiloihin) alakattoihin asennettavat metallisella kehyksellä varustetut äänenvaimennetut metalliset avattavat tarkastusluukut, kts kohta merkitsee nousulinjat selvästi siten, että merkintälevystä ilmenee linja ja ko. huoneistojen numerointi (kts. kohta Laite- ja putkistomerkinnät) - hoitaa riittävän (vähintään vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaisen) käsisammutusvälineistön asennuspaikalle, jossa hitsataan tai käsitellään yleensä avotulta sekä noudattaa muutoinkin tulityöehtoja ja vastaa jälkivartioinnista kahden tunnin ajan tulitöiden tekemisen jälkeen - poistaa pakkausjätteet asentamistaan laitteista 7

8 - huolehtii siitä, että kaikki vapaat käyttöön jäävien putkien päät tulpataan sekä ennen asennusta kuljetuksien, varastoinnin ja asennustyön aikana käyttöön asennettavien putkien päät ovat työaikaisilla suojilla tulpattuna. - tiskipöydän hankinta ei kuulu urakkaan, mutta putkiurakoitsijalle kuuluu tehdä tarvittaessa hanareiät tiskipöytälevyihin 1-otesekoittajaa varten. Vanhan tiskipöydän jäädessä käyttöön urakkaan kuuluu uuden hanan ja vesilukon kiinnittäminen vanhaan tiskipöytään - tekee käyttövesiverkoston perussäädön ja vesivirtojen mittauksen) tavoitteena saavuttaa linjojen lämpimänkäyttöveden kiertojohdon lämpötilat mahdollisimman tasalämpöisiksi, kuitenkin yli + 50 C ja 3 C:n vaihtelualueelle, esim C ± 1,5 C - tekee vesikalusteiden kalustekohtaisen virtaaman säädön mikäli ko. sekoittajassa on säätömahdollisuus sekä tarvittaessa juoksuputken kääntymisen rajoituksen (vaatimuksena, että juoksuputkesta vesi virtaa vain altaan alueelle. Urakkaan sisältyy kannakoida tiskipöydän sekoittajan kytkentävesijohdot allaskaapissa. Lisäksi on kannakoitava (pidikkeellä) tiskipöydän sekoittajan apk:n ja kh:ssa pesualtaan sekoittajan biden ja pyykinpesukoneen vedenoton armiputket - eristää ullakolla tuuletusviemärit ja pinnoittaa eristys (Isogenopakpinnoitteella) sekä asentaa vesikatolla kaikkien tuuletusviemärien päähän tehdasvalmis huurtumisen esto osa, esim. Hajustop (Uponor Oy) - urakkaan sisältyy asbestipurkutyön jälkeen tehtävä nykyisten lämpöjohtojen uudelleen eristäminen ja pinnoittaminen Isogenopakpinnoitteella Vesijohtolaitteet 3.20 Järjestelmä Vesi johdetaan kiinteistöön Helsingin kaupungin vesijohtoverkostosta, jossa alin painetaso kadulla rakennuksen kohdalla on NN + xx mvp. Vesijohtoverkoston rakennepaine on 1,0 MPa Yleistä Työn laadun ja tarveaineiden valinnassa on noudatettava paikallisten viranomaisten vesi- ja viemärilaitteita koskevia määräyksiä sekä tätä työselitystä ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D 1 määräyksiä ja suosituksia sekä LVI RYL suosituksia. Putket asennetaan soveltuvin osin siten, että ne ovat tarvittaessa luokse päästävissä tarkastusta ja korjausta varten huomioiden saneeraustyön luonteesta aiheutuvat rakenteelliset rajoitukset. Putkiurakkaan kuuluvat jokaiseen kerrokseen asennettavien vesijohto- ja viemärilinjojen sekä erikseen kh- ja wc-tilojen alakattoihin asennettavien tarkastusluukkujen hankinta, jotka RU kiinnittää.

9 Luukut tulee olla kehykseen kiinnitettyjä valkoisia polttomaalattuja saranoituja äänenvaimennettuja luukkuja, joiden koko on noin 20 x 20 cm, esim. Inlooc Oy. Linjan luukku asennetaan pääsääntöisesti kerroksittain nousulinjan yläosaan. Putkia asennettaessa välipohjan ja kantavan seinän läpiviennissä on liitoskohtia vältettävä. Samoin on huolehdittava, että putkille jää riittävä liikkumavara. Vaakasuoria vesijohtoja asennettaessa päällekkäin on kylmävesijohto sijoitettava alimmaksi. Kylmä- ja lämminvesijohdot koepainetaan vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ennen koepainetta ilma on poistettava verkostosta Putket varusteineen Kylmävesi- ja lämminvesijohdot Kylmävesijohdon urakkarajana on liitos vesimittarin jälkeiseen sulkuventtiiliin ja lämminvesijohtojen LV- ja LVK-johtojen urakkaraja on (lämpökeskukselta) rakennukseen sisälle johtavassa runkoputkiosuudessa ulkoseinän kohdalla putkikanaalissa, piirustuksessa esitetyssä paikassa. Kylmä- ja lämminvesijohdot (vaaka rungot, nousulinjat ja jakojohdot asuinhuoneistoihin) tehdään kupariputkista kapillaariosin ja fosforikupari liitoksin ja kytkentävesijohdot näkyviin jääviltä osin kromatusta vedetystä kupariputkesta. Asuinhuoneistojen kytkentävesijohdot alakattotiloista kalusteelle tehdään muoviputkesta (PEX) suojaputkeen asennettuna, vaihdettava asennus. Putkistovarusteet: Sulkuventtiilit - NS Linjasäätöventtiilit - kiertojohto, lämminvesi Tyhjennysventtiili, DN tulppa Takaiskuventtiilit - NS Syöttöventtiili Kalusteet Yleisvaatimukset Sekoitinkalusteet toimitetaan kromattuna, varustettuina kalustekohtaisin palloventtiilisuluin ja ulosvirtausaukot poresuuttimin sekä käsisuihku- ja letkuliitinkalusteet imusuojin. Vesijohtokalusteiden kytkentäjohtojen seinän läpäisykohdat varustetaan kromatuin seinäheloin. Tarvittavat tiivistysruuvit, tiivisteet yms. kuuluvat ilman eri mainintaa laitteisiin.

10 Vesi- ja viemärikalusteiden tyypit: 10 KEITTIÖISSÄ Huoneistoihin, joihin osakas ei hanki uutta pesupöytää jätetään vanhat (= entiset) pesupöydät käyttöön. Urakkaan kuuluu uuden hanan ja -vesilukon kiinnittäminen vanhaan tiskipöytään sekä astianpesukoneiden paine- ja poistoletkut kytketään. APP 1 Vesilukko Allvari, pohjaventtiilein (- 1-altainen Allvari 1-A Uponor n:o ) - 2-altainen Allvari 2-A Uponor n:o Sekoittaja Oras Cubista (2839F) APP 2, kuten APP 1, mutta sekoittaja on Oras Cubista (2838F) KYLPYHUONEISSA JA WC-TILOISSA SEKÄ TALON TILOISSA Pesualtaan ja WC:n tilantarve tarkastetaan as.paikalla ennen niiden tilausta WC 1 WC-laite IDO Seven D, kova kansi, iso- ja pieni huuhtelu. IDO WC 2 (ns. lyhyt malli) WC-laite IDO Trevi, iso- ja pieni huuhtelu. IDO varustellaan kovalla istuinkannella (pehmeän sijasta) PA 1 Pesuallas IDO Seven D Kromattu vesilukko pohjaventtiilein kromattu lattiaputki Kuulaketju renkain Pohjatulppa Pesualtaan kannakkeet, pituus Pesuallassekoitin Oras Cubista (2812) PA 2, kuten PA 1, mutta pesuallas on IDO Seven D PA 3, kuten PA 1, mutta pesuallas on IDO Seven D PA 5, RFe-pesuallas, Osma tasapohja-allas, Franke Finland Oy (varustelu; taustalevy, kannakkeet, vesilukko, ylijuoksupohjaventtiili, tulppa ja ketju) Sekoittaja ORAS 1036 PA 6, RFe-pesuallas, Päijänne-allas, Franke Finland Oy (varustelu; vesilukko, ylijuoksupohjaventtiili, tulppa ja ketju sekä kiinteät seinäkannakkeet) Sekoittaja ORAS 1036 SU 1 Suihkusekottaja Oras Optima (7149) sis. Oras 350 Sensiva suihkusetti

11 11 PPK 1 Pesukonehana ORAS 180 ja viemäröintiliitin ORAS 173 KP 1 Kuivauspatteri REJ Oy Tango BTH 50744, putkien kytkentäväli 500 kork. 740, tikas-mallinen KP 2 Kuivauspatteri REJ Oy Tango BTH 35744, putkien kytkentäväli 350 kork. 740, tikas-mallinen KP 5 Kuivauspatteri REJ Oy Retro 674, putkien kytkentäväli 600 kork. 700, tikas-mallinen KP 10.1 Kuivauspatteri S-130 (levypatt. / kork. 270 x 1300, ALCUTERM Oy LK 1, Upovieser vaakamallinen lattiakaivo DN 75, sivuliitännöin Kansi on Upovieser RFe-neliökansi (s=2 mm). Kaivo varustetaan Upovieser vedeneristyslaipalla LK 3, Upovieser vaakamallinen lattiakaivo DN 32, vesilukoton, kansi ja vesieristys, kuten LK 1 LK 4, RFe-lattiakaivo DN 100, vaakamalli, kahdella sivuyhteellä DN 75, kaivossa vedeneristyslaippa, kansi RFe-neliökansi, (esim. Kavika Oy) VP 1 Vesipostiventtiili ORAS Viemärilaitteet 3.30 Järjestelmä Rakennuksen viemärivedet johdetaan Helsingin kaupungin sekavesiviemärijärjestelmän mukaiseen viemäriverkostoon Viemärit Rakennuksen lattian alla / maassa olevat viemärit - PVC-muoviputkea kumirengasliitoksin Rakennuksen sisällä kellarissa sijaitsevat viemärit - NS muhvitonta valurautaviemäriputkea kumitiivistepantaliitoksin Rakennuksessa - rakenteisiin jäävät kerroshajoitukset, UPONAL-HT viemäriputkesta vastaavin putkenosin. Nousulinjan sivuttaissiirroissa tehdään ns. pohjakulma valurautaviemäristä vaikka se jäisi lattiarakenteeseen. - hajoitukset, jotka eivät jää rakenteisiin (välipohjan alapuolella) sekä nousulinjat ovat muhvitonta valurautaviemäriputkea kumitiivistepantaliitoksin

12 3.4 Putkistojen asennus Kiinnitys Vaakasuorat johdot kiinnitetään rakenteisiin kannakerautojen varaan säädettäviä heiluri- tai liukuripustimia sekä pidikkeitä käyttäen. Rinnakkain asennettavat vaakasuorat johdot ripustetaan samasta kanneraudasta. Pystysuorat johdot kiinnitetään rakenteisiin kannakerautoihin kiinnitetyillä avattavilla pidikkeillä tai suoraan rakenteisiin kiinnitettävillä avattavilla pidikkeillä. Kupariputkien ja niiden pidikkeiden väliin on asennettava muovinen tai kuminen eriste. Putket kiinnitetään siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan ääniä synnyttämättä. Putkijohtojen kannatusvälit tehdään riittävän lyhyiksi noudattaen D 1 - määräyksiä ja -suosituksia sekä LVI-RYL-92 -suosituksia Asennus Putkia ei asenneta suoranaiseen kosketukseen mahdollisten syövyttävien aineiden kanssa. Kupari- ja teräsputket eivät asennettuina saa koskettaa toisiinsa. Ennen asennusta putket on huolellisesti puhdistettava liasta ja putkien katkaisussa syntyneet purseet tarkoin poistettava. Putkiverkostoihin tehdään tarpeellisiin kohtiin avattavia liitoksia siten, että kaikkien laitteiden venttiilien yms. irrottaminen on mahdollista. Avattavissa liitoskohdissa käytetään kartioliittimiä tai laippaliitoksia. Avattavia liitoksia ei saa tehdä sellaisiin paikkoihin, joihin laitoksen valmistuttua ei pääse käsiksi rakenteita rikkomatta. Jos putki sijoitetaan rakenteisiin tai maahan, on se tehtävä mahdollisimman vähin liitoksin sekä eristettävä ja suojattava huolellisesti. Putket asennetaan rakenteisiin ja toisiin putkiin nähden siten, että eristys-, hitsaus- ja huoltotyöt voidaan esteettä suorittaa. Kupariputkien liitoksissa käytetään kapillaariliitososia tai putkihaarat tehdään ulosvetäen tai mankeloiden ao. haaroitustyökaluja käyttäen. Suorien putkien jatkokset tehdään joko kapillaarimuhvein tai mankeloiden kapillaarimuhvia vastaavaksi. Kupariputkien käyristykset tehdään tehdasvalmisteisista putken osista tai taivuttaen. Kulmia saa käyttää vain hanaliitoksissa. Kierreliitoksissa käytetään tiivisteenä hamppua ja tiivisteteippiä. Juotosaineena Cu-putkien liitoksissa käytetään hopea-fosforikuparijuotetta. Työaikana avoimiksi jääneet putkenpäät suljetaan muovitulpalla, joka ei voi päästä putken sisälle. Lattiakaivot suojataan kiinnitettävillä esim. lastu- tai muovilevykansilla putkiurakoitsijan toimesta. Seinien läpimenokohdat varustetaan muovisilla läpivientiputkilla ja asennusreiät valetaan umpeen.

13 13 Läpivientiputkien tulee ulottua lopullisen pinnan tasoon. Putken ja muoviputken väli täytetään ääntä eristävällä elastisella mineraalivillakudoksella ja elastisella saumausmassalla, esim. värittömällä silikonikitillä. Lävistyskohdat varustetaan muovisin suojaprikoin. Palo-osastoidut rakenteet huomioitava erikseen. Urakoitsija täyttää kaikki verkostot niihin tarkoitetulla aineella siten, että ne ovat käyttökunnossa luovutustilaisuudessa. Ennen täyttämistä putkistot ne on huuhdeltava huolellisesti, huuhteluajankohdasta on informoitava valvojaa 2-3 työpäivää ennen sen tapahtumista Kompensointi Putkistojen lämpölaajenemisen kompensoimiseksi pyritään yleensä käyttämään putkiverkostossa esiintyviä mutkia Painekokeet Urakoitsija suorittaa rakennuttajan edustajan läsnäollessa putkistojen tiiviyden toteamiseksi painekokeet kylmällä vedellä. Eristettäville tai muuten verhottaville putkille suoritetaan painekoe ennen niiden peittämistä. Kokeessa putkien on oltava täysin tiiviitä, jotta ne voidaan hyväksyä. Vesijohtojen koepaine on pe = 1,0 MPa ja koeaika 30 min. 3.5 Putki- ja laite-eristykset 3.51 Eristystyöt Putkien ja laitteiden eristystyöt kuuluvat urakkaan tarvikkeineen ja päällyksineen täysin valmiina tämän työselityksen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Mikäli urakan laajuutta ei ole muuten esitetty, sisältyvät siihen kaikki putkiurakkaan kuuluvat tässä työselityksessä määritellyt työt. Tarjous annetaan työselityksen, piirustuksien ja mahdollisten muiden asiakirjojen perusteella. Muilta osin noudatetaan tämän mallityöselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita Eristysedellytykset Kunnollisen eristyksen aikaansaamiseksi edellytetään putket ja laitteet asennetuiksi riittävän etäälle toisistaan tai kiinteistä esteistä. Eristyksen ja kiinteän esteen väli on vähintään 40 mm. Urakoitsijoiden tulee neuvotella keskenään parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Erityisen tärkeää tämä on työkohteissa, joissa on kylmiä eristettäviä putkia ja laitteita Palo- ja materiaalimääräykset Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassaolevia palomääräyksiä, niiden sovellutuksia ja standardia SFS 3976.

14 3.54 Tarkastus 14 Tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, kiinnitys, saumojen tiiviys, ym. Päällysteiden tarkastuksessa huomioidaan sen materiaali ja ulkonäkö sekä kylmä- eristyksissä pintojen höyrytiivistys. Tarkastus ei saa kohtuuttomasti hidastaa tai vaikeuttaa eristystyön suoritusta Käsitteet ja määritelmät Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Tällaisia ovat kellaritilat, lämmönjakohuone, yhdyskäytävät ja muut tilat, joissa putkia ei ole rakenteilla peitetty. Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla peitetty. Esim. putkitunneli, alustila, käyttämätön tila, kylmä ullakko, hormi, nousukuilu ja alakatto sekä erilliset kanavat Eristämättä jätettävät laitteet - kiinteästi rakenteisiin upottamattomat kalusteiden kytkentäjohdot (vesipostien kytkentäjohdot eristetään aina) - säiliöiden ja laitteiden arvokilvet - jalkalista-asennuksena asennettavat vesijohdot 3.57 Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet Kohteet Putkisto, osa Tyyppi Sarja tai Pääl- Paikka paks (mm) lyste huomautuksia Lämminvesi, putket Aa 23 6 lj-huone " Aa 23 6 kellarikerros ja näkyvät tilat " Ac 21 - hormeissa, koteloissa " Cc - - lattia- ja seinärakenteissa Kylmävesi, putket Aa 21 6 K lj-huone " Aa 21 6 K kosteat tilat " Aa 21 6 K kellarikerros ja näkyvät tilat " Ac 21 K hormeissa, koteloissa " Cc - - lattia- ja seinärakenteissa Lämpöjohdot Aa 23 6 kellarikerros

15 15 Tuuletusviemärien eristys kts. työselityksen kohta 3.1 sivu Eristeet Aa Ac Cc Mineraalivillakouru PV-E. Käyrät tehdään käyräkappaleista, kouruista leikatuista välikappaleista tai DN 32:een asti irtovillasta sullomalla. Kiinnitys sinkityllä 1 mm:n hehkutetulla teräslangalla noin 25 cm:n välein. Jokaista kourukappaletta kohden tarvitaan kuitenkin vähintään kaksi sidoslankaa. Mineraalivillakouru PV-AE Muovipinnoitettua kupariputkea, liitoskohdat eristettävä ilmastointiteippiä tai vastaavaa hyväksi käyttäen Päällysteet 6 Paloluokiteltu PVC-muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä ja käyrät muoviteipillä. Päällysteiden pituussaumat eivät saa jäädä näkyviin, T- haarat, mansetit ym. päällystetään tarkoitukseen tehdyillä osilla. Päällysteen paksuus 0,35 mm. Mikäli päällystettävään osaan ei ole saatavissa valmista päällysteosaa (esim. suurisäteiset käyrät) eriste tasoitetaan tästä osin massalla ja kiedotaan muun päällysteen värisellä PVC-nauhalla. 6 K Päällysteen saumat tiivistetään 30 mm:n PVC-teipillä, kannakkeiden reiät ym. tiivistetään värittömällä silikonikitillä siten, että päällyste kokonaisuutena muodostaa kosteussulun. K Al-foliopinnoite teipataan ao. eristysteipillä tiiviiksi = höyrysulku Eristyspaksuudet Eri mineraalivillakourujen eristyspaksuudet millimetreinä. Eristyspaksuussarja Sisäläpimitta INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY

16 LVI-työselityksen liite 1 1 (3) LVI-töistä aiheutuvat velvoitteet rakennustöihin / rakennusurakkaan Vesijohto-, viemäri- ja lämpöjohtoasennuksista sekä ilmanvaihtotöistä aiheutuu rakennustöihin kaikki em. lvi-asennuksien toteuttamisen edellyttämät rakenteiden avaus, paikkaus ja läpivientireikien teko. Kaikki piirustuksiin esitetyt (RU) merkinnällä olevat työt Sisältäen mm. seuraavat: - tonttivesijohdon ja -viemärin asennuksen edellyttämät maanrakennustyöt (tonttivesijohto on pääosin putkikanaalissa talojen Raisiontie välillä), kts. piirustus V 100 Em. viemärin ja vesijohdon asennukset saa peittää ja kaivannon täyttää vasta sen jälkeen kun ne töiden valvojien ja rakennusviranomaisten puolesta työt on tarkastettu ja hyväksytty Kaivualueella tehtävä kaapelien ja muiden putkien kartoitus ennen kaivutyöhön ryhtymistä sisältyy rakennusurakan töihin. Kaivutyöstä mahdollisesti aiheutuvista kaapeli- tai putkivaurioiden korjauksista vastaa ensisijaisesti rakennusurakoitsija. Kaivantojen suojakaiteet sekä kulkusillat kevyenliikenteen käyttöön sekä sisäpihan kaivutöiden aikana autotalleihin ja kadulla kaivuluvan edellyttämässä laajuudessa autoliikenteelle on järjestettävä ajosillat, jotka sisältyvät urakan rakennusteknisiin töihin. Urakkaan sisältyy myös kaivualueen edellyttämien liikennejärjestelyiden, kuten liikennemerkkien ja opasteiden hoitaminen ja kaivualueen liikennejärjestelyihin. - ennen töiden aloittamista työalueen suojaustyöt sisällä työalueella ja ulkona työpaikkojen ja varastojen kohdalla sekä kiinteistön nykyiset laitteet, kuten lämmönjakokeskus, sähkökeskukset yms. sekä talon varastoissa säilytettävät osakkaiden / asukkaiden tavarat, kuten polkupyörät ja irtaimistovaraston tavarat suojataan urakoitsijan toimesta rikkoontumis ja pölyvahinkojen välttämiseksi - pölyisimpien purkutöiden aikana noin 2 viikko/kh-/wc- / keittiölinja on käytettävä purkualueen alipaineistavaa imuria, joka puhaltaa ilman suodattimen kautta ulos tai takaisin tiloihin huomioiden suodatus. Tarkoituksena estää pölyn leviäminen asunnoissa ympäristön huoneisiin. Tämä toimenpide ei poista pölysuojauksien tarvetta. - kaikkien purku-, mittaus-, muuraus-, betoni-, rappaus- sekä kirvesmiesja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla ko. töiden yhteydessä - vesijohto- ja viemärihajoitukset tehdään pääosin lattiarakenteessa. Rakennusurakoitsijan on huomioitava märkätiloissa lattiafyllien purku kauttaaltaan noin 25 cm:n syvyydeltä ja että putkiston uusimisen jälkeen kh:n lattiat tulevat lähelle ympäröivien lattioiden + korkeutta, poikkeustapauksissa maksimissaan entiseen (korotettuun) + korkoon. Kantavien teräs / betoni palkkien yläreuna otetaan näkyviin Valun alle lattiaan asennettavien putkien ympäröiminen hiekalla ja viemärihajotuksien kiintopisteiden valu putkiurakoitsijan ohjeen mukaan.

17 LVI-työselityksen liite 1 2 (3) - nousulinjojen viemärit kiinnitetään / valetaan (RU) välipohjien läpivientivaluun kiinteästi sekä läpiviennin yläpuolelle tehdään (PU) kannakointi viemäriin metallisella kannakkeella, jolla viemäri liitetään osaksi rakennuksen runkorakennetta. Em. viemäriasennukseen liittyy velvoite tehdä (PU:lle) pystylinjan suunnanmuutos vaakalinjaksi kolmella kulmaosalla (virtaussuunnassa ensin 2 x x 45 kulmat). - kiinnittää muiden urakoitsijoiden toimittamat tartuntalevyt, läpäisyputket, luukut, kehykset yms. rakenteisiin ko. urakoitsijan osoittamiin kohtiin - nousulinjojen vesijohdot varustetaan kerroskohtaisesti (alakattotilan tasolla tai suoraan hormitilasta) vuodonilmaisilla (PU), jotka asennetaan kv, lv ja lvk-putkien ympärille, (esim. malli Malkit Oy). Vuodonilmaisuletkut johdetaan putkilinjan seinämän läpi (tai alakattotilan kautta alakattolevyyn), johon asennetaan ko. järjestelmään liittyvä läpivientiosa. Em. läpivientiosan reiänteko ja läpivientiosan kiinnitys alakattorakenteeseen ja ympäryksen viimeistely (RU) - nousulinjat asennetaan nykyisten linjojen paikalle muurattuihin hormirakenteisiin - lvi-töiden tekijälle tarvittavien työpöytien ja hyllyjen teko - kiintopisteiden määrittäminen ja mittausavun antaminen eri järjestelmien paikkojen pisteitä mitoitettaessa muille urakoitsijoille kaikkien työvaiheiden aikana -- työstä aiheutuvien pakkausjätteiden pois kuljettaminen rakennuspaikalta riippumatta siitä, kenen toimitukseen tavara on kuulunut sekä roskien poiskuljetus pihalta viikonlopuiksi - kalusteiden, laitteiden, kansien sekä putkistojen suojaaminen työaikaisilta vaurioilta - putkiurakoitsijan hankkimien kaivonkansien ja kehysten kiinnittäminen rakenteisiin PU:n ohjeen mukaan - putkiurakoitsijan hankkimien tarkastusluukkujen kiinnitys joka kerroksen pystyhormien kotelo- tai hormirakenteeseen sekä kellari-/liiketiloissa koteloihin asennettavat tarvittavat huolto- ja tarkastusluukut venttiilien ja viemärien puhdistusyhteiden luokse - putkiurakoitsijan hankkimien lattiakaivojen, tiivistyslaippojen yms. liittäminen vesi- ja kosteuseristyksiin siten, ettei vuotoja pääse syntymään huomioiden tuotteiden yhteensopivuus sekä työn tekeminen tarkoin valmistajan ohjeiden mukaisesti - rakenteisiin tarvittavien lisätukien, koolausten tms. tekeminen muiden urakoitsijoiden asennusten, kalusteiden yms. kiinnitystarpeen mukaan

18 LVI-työselityksen liite 1 3 (3) - eristyksien ja suojauksien teko paikoissa, joissa on ilmeinen jäätymisvaara sekä paikoissa, jossa johdot ovat vaarassa kolhiintua - kuljetusavun antaminen muille urakoitsijoille - telineiden teko ja purku muille urakoitsijoille. - työn yhteydessä irrotettujen keittiökaappien ja pesupöytien uudelleen kiinnittäminen paikoilleen huomioiden alle vesitiivis alusta (esim. muovimatto, jonka kolme reunaa on nostettu ylös ja neljäs on auki oleskelutilaan päin) ja toimii mahdollisen vuodon ilmaisimena. - pesupöytälevyn ja seinän välin kittaaminen elastisella silikonikitillä myös silloin, kun nykyinen laatoitus jää käyttöön - työn yhteydessä rikkoutuneiden poistoilmahormien seinämien paikkaus - wc:n jalan juuren silikonisaumaus lattiaan - urakan töiden vaurioittamilta osin keittiön ym. tilojen kaapistojen seinämien kunnostus sekä hyllyjen ja pohjalevyn uusiminen ja kiinnittäminen. Mikäli em. alueet eivät työn vuoksi vaurioidu, mutta niihin jää vanhojen putkien purkamisen jälkeen aukkoja tms. on tehtävä em. kunnostus- / uusimistyö - kaikkien tarpeettomaksi jäävien koukkujen, ripustimien ja pidikkeiden irrottaminen kylpyhuoneiden katosta ja seinistä sekä niiden aiheuttamien jälkien paikkaaminen ennen laatoitus- ja maalaustöitä - urakoitsija tilaa ja kustantaa sopivana ajankohtana nuohoojan tekemään ilmahormien puhdistuksen ja kartoituksen, josta nuohoojan tulee toimittaa rakennuttajalle hormikartat ja puhdistuksesta pöytäkirja. Käytettävä nuohousliike on ennen tilausta hyväksytettävä rakennuttajalla. Nuohouksen ja hormikartoituksen tilaamisesta vastaa pääurakoitsija. - märkätilojen kynnysten kunnostaminen sisältyy urakkaan. Kh- ja wctilojen kynnyksiin huomioidaan 15 mm:n ovirako oven leveydeltä (ensisijaisesti huomioimalla se kynnystä tehtäessä tai vaihtoehtoisesti esim. ovea lyhentämällä). - kaikkien avattujen kohtien paikkaaminen ja korjaaminen entiseen kuntoon, ellei muuta ole mainittu - maalaus, tapetointi yms. viimeistelytyöt. Mikäli näkyviä pintoja vaurioituu muualla kuin kylpyhuoneessa tai keittiön nousuhormin kohdalla, korjausalueen laajuus on yksi yhtenäinen pinta, esim. yksi seinä ja korjauspinnoite ympäristöä vastaava pinnoite lähelle samaa sävyä

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Asunto-osakeyhtiö Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 00840 Helsinki 22.4.2014 EMC Emator Oy on vuonna 1982 perustettu korjausrakentamiseen

Lisätiedot

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Pentti Harju Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Sisältö 1. Vesi 1.1. Suomessa paljon pintaa, mutta vähän vettä 10 1.2. Vesi Euroopassa ja kauempanakin 10 1.3. Veden kiertokulku 11 1.4. Vesi ja ihminen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot