SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ"

Transkriptio

1 1 Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto MUISTIO Kotka Ilmari Larjavaara KAAKKOIS-SUOMEN RAKENNUSALAN PK-YRITYSTEN LÄHIALUETAUSTAISEN HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hanke ( SO1852 ) SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ Esityksessä tarjotaan peruskuva mahdollisista toimintavaihtoehdoista. Lähtökohtana yritysmuodosta tehtävien ratkaisujen erittäin huolellinen valmistelu epäonnistuneiden valintojen välttämiseksi. ( 1 ) MITEN MUUT SUOMALAISET KOULUTUKSEN MYYJÄT VENÄJÄLLÄ TOIMIVAT? Kaikki Venäjällä kouluttavat suomalaiset on haastateltu. ( 1.1 ) HKKKn pienyrityskeskus Laskutus on paljolti hoidettu siten, että yritykset ovat maksaneet Suomen kautta eivätkä nämä ole valittaneet. Yritystä Venäjällä ei ole ollut. Lisenssiasia hoidettu siten, että lisenssiä vaativat toimenpiteet hoidettu venäläisen oppilaitosyhteistyökumppanin kautta, jolla on lisenssi. Ylipäätään myyntiä hoidettu venäläisen yhteistyökumppanin kautta, jolla lisenssi. ( 1.2 ) IME ( International Management Education, Moskova ) ( 1.3 ) FINTRA Koulutusta on maksettu siten, että yritykset ovat maksaneet Suomen kautta. On ollut myös sitä, että maksuja on maksettu Suomeen suoraan Venäjältä. Ovat olleet siirtymässä malliin, jossa Venäjälle perustetaan tytäryritys ( ei edustusto ). Huomauttivat, että jos perustaa tytäryrityksen, tällä on tietyn ajan kuluttua oltava jo jokin liikevaihto ( toinen vuosi ) ja yrityksestä sinänsä on vaivaa ja kuluja. Voittojen siirtämisessä Suomeen kannattaa ajatella kysymystä sisäisistä siirtohinnoista. Tekivät sen ratkaisun, että perustettiin venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos. Perustettu oppilaitos sai lisenssin melko nopeasti ja helposti. Oppilaitoksen perustamista on pidetty suurena virheenä. Kun on venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos, palvelusta laskuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta ja varoja on hankala tai mahdotonta siirtää Suomeen. Ylipäätään valinta on tuottanut suuren määrän turhaa byrokratiaa.

2 2 Ovat perustamassa yritystä ( OOO ). Mahdollisesti malli jossa on sekä venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos että OOO. Huomauttivat yleisesti, että yritys ( OOO ) ei voi saada koulutuslisenssiä. Koulutuslisenssiä ei toimintaan erityisesti tarvita. Lyhytaikaisia koulutuksia ( alle 72 tuntia ) voi tehdä ilman lisenssiä. Tulojen kotiuttaminen on oma kysymys, mutta ratkaistavissa. Yhtiö pitää omistaa itse. ( 1.4 ) Mikkelin Ammattikorkeakoulu On ollut useita toimintamalleja. Yritykset ovat maksaneet koulutukset Suomen kautta. Enimmät yritykset eivät valita ja tämä malli tuo suurimmat voitot. Myös on ollut tytäryritys ( OOO ) Pietarissa niitä yrityksiä varten, jotka haluavat maksaa Pietarissa. OOOsta ei ole kotiutettu varoja, vaan tulot on käytetty toiminnan pyörittämiseen. Kuluja erikseen kohdennettu OOOhon, jotta päästään nollatulokseen. OOO ei voi saada koulutuslisenssiä, mutta koulutuslisenssiä ei käytännössä tarvita, jos toteutetaan täydennyskoulutusta. Toimintaa ollut jo pitkään, eikä ole kaatunut lisenssien puuttumiseen. OOOn pitäminen sinänsä tuo tietyn määrän kuluja. ( 1.5 ) ACC Global ( kielikoulutusta ) On toimittu OOOna ilman koulutuslisenssiä. Huomautettiin, että OOO ei voi saada koulutuslisenssiä, kun tämä tuottaa voittoa. Asiakkaita ei häiritse, että laskutus tapahtuu konsultointina. Tämä on maan tapa. Jos OOO, niin pitää laskuttaa konsultointina, ei voi olla koulutusta. Jotkut asiakkaat toivoo, että koulutus lisensioitua, koska tällöin on maksettava vähemmän veroja ja saa virallisen todistuksen. Pitäisi olla oppilaitos, jotta saa lisenssin. Painottivat, että on suunniteltava, millaisella imagolla ja brandilla koulutusta myydään, jotta asiakkaat kiinnostuvat. OOO melko vaivaton. Jos halutaan tehdä voittoa, on oltava yritys. Johtopäätökset: Toiminta OOOna suosittua ja toimivaa. Ilmeisesti suositeltava malli. Venäläinen oppilaitos malli ei toimi. Tämän voi mahdollisesti perustaa myöhemmin. Laskutus tapahtuu monilla edelleen Suomen kautta. Yleisesti ei ole kenellekään valtavaa businessta. Kotiuttaminen OOOsta voi olla jokin ongelma. Monet eivät lainkaan kotiuta. Lisenssiä ei käytännössä tarvitse ja jos tarvitaan, niin asia hoidetaan paikallisen koulun kautta. ( 2 ) MITEN PROJEKTI TOIMII TÄLLÄ HETKELLÄ? Vienti venäläisille asiakkaille tapahtuu suorana vientinä ryhmään kuuluvien suomalaisen koulutuskeskusten toimesta ( ei Kotka ) venäläisille asiakkaille ja edustusto ei osallistu itse myyntitoimintaan. Kouluttaja on koulutuskeskus Suomesta, joka saapuu Pietariin kouluttamaan suomalaistaus-

3 3 taista/venäläistä yritystä. Kun toiminta vuosittain koulua kohden ei ylitä 30 päivää, Pietariin ei tarvitse rekisteröityä. Edut: Melko vaivaton ja kevyt toimintamalli. Haitat: 30 päivän sääntö ylittyy, kun toiminta vilkastuu. Sääntö itsessään jossain määrin epävarma. Edustuston uhkana riski harkintaverotuksesta, jos verottaja iskee siihen silmänsä. Edustusto ei voi pitkiä aikoja jatkaa nykyisellään. Suomalaiset koulut eivät pidä asioimisesta suoraan Venäjälle. Asiakkaat joutuvat kauttaan maksamaan ALVn ( mahdollisesti myös lähdeveron ) koulutuksesta. Ehkä joudutaan maksamaan lähdeveroa. Hankala/kallis asiakkaille Venäjällä. Lakiasiantuntijoiden mielestä on normaalia, että Venäjälle perustetaan yritys ja tällöin myös verotus kevenee. Ilmeisesti toimintamallia ei voi jatkaa, kun toiminta vilkastuu. -> Olisi harkittava varmaksi, ettei tällä toimintamallilla ( mahdollisesti modifioituna esim. myynti venäläisen koulun kautta ) voida jatkaa, koska malli kuitenkin kevyt. Ilmeisesti ei ole mitään hyötyä rekisteröidä toimintaa Pietarissa verottomaksi edustustoksi ( verovapaa akkreditoitu edustusto ). ( 3 ) MITEN YRITYSTOIMINTA OLISI JÄRJESTETTÄVÄ? ( 3.1 ) Yleiskuva ja yritysjärjestelyt Suomessa Tehtyjen selvitysten perusteella ilmeisesti toimiva malli olisi kaupallisen toiminnan ( koulutuksen myynnin ) ja julkisesti tuetun toiminnan eriyttäminen eri yksiköihin. Myynti tapahtuu yrityksen kautta ja jokin muu yksikkö vastaanottaa julkista tukea. Mahdollinen toimintamalli. Perustetaan: ( ) Emoyhteisö Suomeen perustettava yritys, lähinnä osakeyhtiö. Osakeyhtiö olisi sikäli hyvä, että suomalainen osakeyhtiö ymmärretään myös Venäjällä ja toimii siellä. Yksikkö ostaa koulutuspalvelut suomalaisilta alihankkijoilta ( partnerikoulutuskeskukset ) Suomen sisäisenä tapahtumana. Partnerikoulutuskeskukset ( jotka de facto toteuttavat koulutukset ) esiintyvät muodollisesti koulutustapahtuma alihankkijoina. Aliurakoijat ( partnerikoulutuskeskukset ) eivät rekisteröidy Venäjälle. Koulut myyvät yritykselle, joka myy asiakkaille Venäjällä. Yritys Venäjällä laskuttaa asiakkailta.

4 4 Perustetaan joko yksi yritys, jolla verollinen edustusto Venäjällä. Tai kaksi yritystä: emoyhteisö Suomeen ja tytäryritys Venäjälle ( varmin ). Organisaatio ansaitsisi mahdollisesti tulorahoitusta perimällä välityspalkkioita koulutusten välittämisestä yritysasiakkaille. Toiminta tuottaa voittoa. Tytäryritys on ilmeisesti parempi vaihtoehto kuin verollinen edustusto. Mahdollisesti vaikeuksiin joutuessaan verollinen edustusto voisi tuoda ongelmia myös Suomen puolelle ( ensisijainen verovastuu ja muu vastuu edustuston toiminnasta Venäjällä ). Tytäryritys ei tuo ongelmia Suomen puolelle Yritys rekisteröityy Venäjälle edustuston tai OOOn muodossa. Sopivin rekisteröintimuoto on ilmeisesti OOO/rajavastuuyhtiö-yhtiömuoto. Suomalainen yritys omistaa 100%sesti OOOn Venäjällä. Venäläistä tytäryhtiötä varten tulee olla vähintään yksi emoyhteisö Suomessa, jonka omistukseen venäläinen tytäryhtiö rekisteröidään Venäjällä ja joka rekisteröidään venäläisen tytäryhtiön perustajaksi venäläisen tytäryhtiön perustamisasiakirjoihin. Mikäli koulutusyhtiön omistusta halutaan jakaa muille omistajille, helpointa olisi ottaa muita omistajia suomalaisen emoyhteisön osakkaaksi kuin ottaa uusia omistajia venäläiseen tytäryhtiöön. ( ) Yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö Suomeen Suomessa rekisteröity yhdistys ( helposti toteutettava muoto ) tai säätiö. Toiminta alussa mahdotonta ilman julkista tukea. Julkisen tuen kohdentuminen tähän yksikköön. Yksikkö voi olla Aikuiskoulutuskeskusten liitto ( AIKE ), Rakennusteollisuus RT ry tai Etelä- Kymenlaakson Ammattiopisto ( EKAMI ) tai toimia erillisenä yksikkönä näiden alaisuudessa. Selvitettävä yksiköiden 1. ja 2. tehtäväjako. Yksikköön muodostetaan toiminnan johtamisrakenne. Olisi selvitettävä, sopiiko säätiömuoto suunniteltuun tarkoitukseen ainakin sekä rahoituksellisesti että toiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Olisi selvitettävä, miten nopeasti säätiön saa käynnistettyä, mitä edellytyksiä säätiölle on ja missä muodossa se voi nauttia julkista tukea? Toiminta tulee mahdollisesti pysyvästi jatkossakin tapahtumaan julkisen tuen varassa Selvitetään, millainen ulkoinen julkinen tuki on tarkoitukseen sopivin. Julkinen tuki: toiminta-avustus, OPMn tuki säätiölle, KTM:n tuki, maakuntaliitot, EU-rahoitus, YM, OPH? Julkisen tuen tulisi kattaa minimissään 30% menoista, tavoite/hakuperuste voisi olla 60%. Toiminnassa voisi olla useita suomalaisia omistaja- tms. taustatahoja. Koulut ( Suomessa toimivia aikuiskoulutuskeskuksia ) olisivat mukana osakkaina muiden intressipiirien kanssa perustajajäseninä yritysjärjestelyssä. Yrityksiin pitää saada myös järjestöjä mukaan. Osallisia olisivat EK, RT, RL, SKOL, YIT, NCC jne. Näiden kautta hankkeen uskottavuus nousee ja saadaan riittävä alkupääoma käynnistämiseen.

5 5 Selvitetään oppilaitosten ja yhteistyöyritysten osuudet. Esitetään, että Pietarissa toimivat rakennusliikkeet ovat edustettuina johtamisrakenteessa. Mahdollinen ratkaisu on yritysten tarjoama alkuinvestointi ja sen merkitsemä päätösvalta yrityksille. Taloudellinen hyöty syntyy taustayrityksille koulutuksen kautta. Selvitetään, millainen yhteisomistus tms. on tarkoitukseen perustelluin. Osakkaiksi voisi olla hyvä saada suomalaisia koulutuskeskuksia ( tai niiden yhdistyksiä ), sillä tämä saattaa edistää myöhemmin edellytyksiä perustaa Venäjälle oppilaitos. Yhteiset pelisäännöt ja organisaatiomalli sitouttavat koulut yhteen. Taustatahot tulevat mahdollisesti investoimaan toimintaan ja nostamaan sen mahdollisesti tuottamaa voittoa. Selvitettävä, miten nimenomaan investoiminen ja voiton jakaminen parhaiten tapahtuu. Mahdollisesti Suomessa olisi kaikkiaan vain yksi yksikkö ( mikä? ), joka olisi joko yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö, esim. Suomessa rekisteröity säätiö tai rekisteröity yhdistys tai liiketaloudellisen voiton saavuttamista varten perustettu yhtiö, esim. osakeyhtiö. Mahdollinen on malli, että yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö ( oppilaitos tai liikelaitos ) perustaa edustuston tai tytäryrityksen Venäjälle. ( 3.2 ) Tytäryritys Venäjällä ( ) Toimintamuoto Venäjällä Koulutuksen myyntiä varten Venäjälle tarvitaan yksikkö, jonka kautta myynti voidaan hoitaa. Koulutuksen järjestäminen toteutetaan suomalaisen ja/tai venäläisen yrityksen kautta. On suositeltu, että liiketoiminnan vilkastuessa voisi olla hyvä perustaa Venäjälle yritys. Tätä voi pitää normaalina järjestelynä, joka on myös verotuksellisesti edullinen. Yksikkö Pietarissa ei välitä koulutuksia, vaan myy näitä. Myynti voidaan hoitaa joko oman yhtiön kautta tai Venäjälle rekisteröitävän edustuston kautta. Yritys olisi lähinnä rajavastuuyhtiö, OOO. Tulo/lähdeveron maksaminen siirtyy itsellemme ja sen voi maksaa tavalla, joka tulee kokonaisedullisemmaksi. Yksikkö myy koulutusta ja laskuttaa tästä, maksaa tuloveron ( 24% ) ja ALVn Venäjällä ansaitusta tulosta Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Yritykseksi järjestäytymisen kautta vältetään vaara harkintaverotuksesta ja vältytään myös muilta riskeiltä. ( ) Yritysmuoto Venäjällä Tytäryhtiö siis turvallisempi kuin filiaali ( verollinen edustusto ). Tytäryhtiö olisi OOO/rajavastuuyhtiö yhtiömuoto. OOO on parempi kuin zakrytoe aktsionernoe obshestvo Suljettu Osakeyhtiö (ZAO/OAO-Yhtiö), koska tämä on liian raskas. OOO on melko helppo perustaa ja siitä on helppo lähteä. Rajavastuuyhtiömuoto on ehdottomasti suosituin yhtiömuoto tällä hetkellä Venäjällä. 85 % kaikista Venäjällä rekisteröidyistä yhtiöistä on OOO-yhtiöitä. Osakeyhtiömuoto ei ole saanut suosiota Venäjällä. Ainoastaan 8 % Venäjällä rekisteröidyistä yhtiöistä on osakeyhtiömuotoisia.

6 6 On suositeltu, että on perustettava OOO, jos omistajia on yksi; Perustettaan ZAO, jos on monia omistajia. OOOn taustalla on hyvä olla yksimielisyys ja mielellään osakassopimus. OOOssa ei mielellään saa olla venäläisiä mukana. Yrityksestä lähtevä voi viedä paljon mennessään. Rajavastuuyhtiössä yhtiön osakkaiden osuudet eivät ole jaettu osakkeisiin, vaan heidän osuudet yhtiössä on määritelty osuuksina, esim. mikäli yhtiössä on kaksi samansuuruisen osuuden omaavaa osakasta, niin heidän osuutensa yhtiössä on ½ + ½. Jokaisella osakkaalla oikeus osallistua yhtiön päätöksen tekoon (kaikki osakkaat äänellisiä ). Rajavastuuyhtiöllä on seuraavia etuja verrattuna suljettuun osakeyhtiöön: Rajavastuuyhtiön osuuksia ei tarvitse rekisteröidä. Rajavastuuyhtiön osuuksia ei koske osakeyhtiöiden osakkeita koskevat rekisteröintimääräykset (mm. osakeantistandardin erittäin monimutkaiset määräykset ). Osakkeita koskevat rekisteröintimääräykset eivät tule tulevaisuudessakaan ulottumaan rajavastuuyhtiöiden osuuksiin, koska osuuksia ei pidetä Venäjän lainsäädännössä arvopaperin kaltaisina vaihdannan välineinä, joita pitäisi arvopaperilainsäädännön mukaan rekisteröidä. Venäjän lainsäädännön mukaan kaikkien osakeyhtiöiden mukaan lukien myös pienten yhden omistajien hallinnassa olevien suljettujen osakeyhtiöiden osakkeet rekisteröitävä venäläisessä valtion rekisteröintiviranomaisessa. Venäjän erittäin monimutkainen ja byrokraattinen osakkeita ja muita arvopapereita koskeva lainsäädäntö on kopioitu USA:sta. Rajavastuuyhtiön osakepääoman korotus voidaan rekisteröidä ilman osakkeiden rekisteröintiä. Korotettaessa rajavastuuyhtiön yhtiöpääomaa ei tarvita erillistä osakeantien rekisteröintiä. Osakeantistandardi ja sitä täydentävät lukuisat muut viranomaismääräykset edellyttävät venäläisen osakeyhtiön osakepääomaa korotettaessa ensimmäisen ja toisen osakeannin sekä osakeantiesitteen rekisteröimistä. Näiden asiakirjojen laatiminen ja rekisteröinti on erittäin monimutkaista ja aikaa vievää. Ko. asiakirjoissa joudutaan julkistamaan osakeyhtiön toiminnasta erittäin yksityiskohtaisia tietoja, (mm. tiedot yhtiön yhteistyökumppaneista, tuotteiden markkinoista, ulkomaiselta emoyhtiöltä käyttöön mahdollisesti saadusta know how:sta ja käytössä olevasta tekniikasta sekä merkittävimmistä kilpailijoista). Haittapuolena osakeyhtiön kohdalla on se, että Venäjän monimutkaisen arvopaperilainsäädännön takia osakeyhtiöitä koskevat tiukemmat rekisteröintivaatimukset kuin muita yhtiömuotoja kuten esim. paikallisten venäläisten yrittäjien liiketoiminnassaan suosimaa rajavastuuyhtiötä. Venäläisten osakeyhtiöiden osakkeet on rekisteröitävä Venäjän liittovaltion arvopaperikomiteassa, joka aiheuttaa melkoisen byrokratian ja rekisteröintiasiakirjojen laadinnan. Osakkeiden rekisteröintivelvoitteen lisäksi osakeyhtiöille on määrätty Venäjän lainsäädännössä myös muita velvoitteita, jotka voivat pienien tai keskisuurten yhtiöiden osalta aiheuttaa kohtuuttoman suurta byrokratiaa yhtiön hallinnossa. Rajavastuuyhtiön haittapuolet suljettuun osakeyhtiöön verrattuna: Vähintään 10 % osuuden omistavan osakkaan oikeus vaatia toisen osakkaan erottamista. Rajavastuuyhtiölain 10 :n mukaan vähintään 10 % osuuden omistavalla rajavastuuyhtiön osakkaalla on oikeus vaatia oikeudessa nostettavalla kanteella törkeästi velvollisuuksiaan rikkovan tai yhtiön toimintaa olennaisesti vaikeuttavan osakkaan erottamista yhtiöstä. Tällaisella osakkaan oikeudella voidaan tehokkaasti ratkaista umpikujaan ajautuneet tilanteet yhtiöissä, mutta aina on myös olemassa riski tämän oikeuden väärinkäyttämisestä osakkaiden välisessä ristiriitatilanteessa. Mikäli yhtiön omistukseen ei oteta mukaan vähemmistöosakkaita ja suomalainen emoyhtiö omistaa kaikki osakkeet 100 %:sesti, edellä mainittua riskiä ei ole rajavastuuyhtiöiden osalta. Osakkaan oikeus erota yhtiöstä. Rajavastuuyhtiön osakkaalla on milloin tahansa oikeus erota yhtiöstä muiden osakkaiden suostumuksesta riippumatta. Yhtiö on velvollinen maksamaan eroanomuksen jättäneelle osakkaalle hänen osuutensa todellista arvoa (yhtiön viimeisimmän vahvistetun taseen mukaista määrää) vastaavan summan tai antamaan hänelle reaaliomaisuutena samanarvoisen määrän omaisuutta kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa eroanomus on jätetty, ellei yhtiöjärjestyksessä ole edellytetty lyhyempää määräaikaa. Rajavastuuyhtiölain pakottavien säännösten mukaan tätä jokaisen osakkaan oikeutta ei voida rajoittaa rajavastuuyhtiön yhtiöjärjestyksessä, koska ko. oikeus kuuluu osakkaalle lain mukaan kuuluviin perustavaa laatua oleviin oikeuksiin, joita ei voida rajoittaa osakkaiden välisellä sopimuksella tai yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Tämä velvoite voi aiheuttaa yhtiölle vakavan kassakriisin jos yhtiöllä ei ole osakkaan poistumismaksuun tarvittavia varoja käytettävissä osakkaan tehdessä poistumisilmoituksen. Ko. kohta voi muodostua kohtuuttomaksi usean osakkaan yhteisyrityksessä suomalaisen osakkaan kannalta, mikäli suomalaisilla osakkailla olisi tarkoitus sijoittaa yhtiön toimintaan huomattavia varoja ja koko yhtiön toiminnan ajan olisi olemassa riski siitä, että venäläinen osakas ilmoittaa haluavansa koska tahansa poistua yhtiöstä ja ottaa mukaansa poistumishetkellä osuutensa mukaisen osuuden yhtiön taseen mukaisista varoista. Edellä mainittujen syiden takia rajavastuuyhtiömuoto ei ole sopiva yhtiömuoto käytettäväksi esim. kiinteistön hallintaan ja kiinteistön kehittämiseen keskittyneiden yhtiöiden ja tuotantolaitteita omistukseen hankkivien yhtiöiden

7 7 yhtiömuodoksi, mikäli yhtiöön otetaan mukaan useita osakkaita. Yhtiön tasearvon kasvaessa on olemassa koko ajan riski jonkun osakkaan poistumisesta yhtiöstä. Mikäli suomalainen emoyhtiö omistaa osakkeet 100 %:sesti ja yhtiöön ei oteta vähemmistöosakkaita, tällaista riskiä osakkaan poistumisesta ei ole olemassa. Venäjällä on tulossa voimaan rajavastuuyhtiölain muutos, jonka mukaan osakas voisi poistua yhtiöstä ainoastaan 2/3 määräenemmistöllä tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä. Tämä lain muutos ei ole tullut vielä voimaan, mutta se on Venäjän lainsäädäntöelimen duuman käsittelyssä. Ennen kyseessä olevan rajavastuuyhtiölain muutoksen voimaan tuloa rajavastuuyhtiötä ei tulisi käyttää yhtiömuotona usean osakkaan yhtiöiden osalta ainakaan sellaisissa yhtiöissä, kuten kiinteistön hallintaan keskittyvät yhtiöt, joiden tasearvo tulee kasvamaan yhtiön perustamisen jälkeen. ( ) Verotus Venäjällä; tulojen kotiuttaminen Venäjältä Venäjällä perustettu yhtiö on automaattisesti paikallinen itsenäinen oikeushenkilö, joka on Venäjän verolainsäädännön alainen sekä kirjanpitovelvollinen eikä esim. harkintaverotus voi tulla samalla tavoin kysymykseen kuin sellaisen akkreditoidun edustuston kohdalla, joka harjoittaa verotettavaa liiketoimintaa ( tai jonka todetaan jälkikäteen verottajan toimesta harjoittavan verotettavaa liiketoimintaa ). Koulutusta myyvä yritys rekisteröityy veronmaksuvelvolliseksi ( ulkomaisena yrityksenä ) ja maksaa Venäjän tuloveron. Yritykseksi rekisteröitymisen kautta verotus normalisoituu ja alenee ( tulovero on alhaisempi kuin lähdevero ). Pitää maksaa: Voittovero/yrityksen yhtiötulovero ( nalog na pribyl ) 24 % yrityksen tuloksesta Arvonlisävero 18 % myynnistä Arvonlisäverotus on Venäjälle rekisteröityneelle ulkomaiselle yritykselle tai normaalia arvonlisäverollista myyntiä harjoittavalle venäläiselle tytäryritykselle yksinkertaista, sillä myynnistä vero on aina perittävä Tytäryritys maksaa tavanomaiseen tapaan saamiensa tulojen ja verovähennyskelpoisten menojen perusteella tuloveron ja jäljelle jääneestä summasta voidaan maksaa Suomeen osinkoa, joka on Suomen tuloverotuksessa tuloverosta vapautettua tuloa. Kokonaisverorasitus on tytäryhtiötilanteessa hieman korkeampi kuin Suomen elinkeinotulon verokanta (26%), koska osingosta joutuu maksamaan myös lähdeveroa (minimi 5%). Voiton kotiuttaminen Suomeen voisi tapahtua joko venäläisen tytäryhtiön suomalaiselle emoyhtiölle maksamien osinkojen muodossa ja osittain myös rojaltimaksuina erillisen rojaltisopimuksen perusteella. Osinkojen osalta suomalaisen emoyhtiön tulee maksaa Venäjän lainsäädännön mukaiset verot. Rojaltisopimuksen laskutuksen perusteena voisi olla esim. tavaramerkkioikeuden käyttöoikeuden myynti venäläiselle tytäryhtiölle ja know how:n/tietotaidon myynti venäläiselle tytäryhtiölle. Rojaltimaksut ovat venäläisen tytäryhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Suomalaisen emoyhtiön ei tarvitse maksaa Venäjän tuloveroa rojaltimaksuina kotiutettavien voittojen osalta. Rojaltimaksujen osuus venäläisen tytäryhtiön tuloksesta on rajoitettu oikeuskäytännössä määritellyillä maksimeilla. Yli % venäläisen yrityksen tuloksen ylittävät rojaltimaksut on katsottu veronkierroksi. ( ) Lisenssi ja myyntinimike Tarvittavien lisenssien laajuus ja laatu riippuu koulutustoiminnan laadusta. Koulutuslisenssi haetaan Pietarissa harjoitettavan koulutustoiminnan osalta Pietarin kaupunginhallinnolta.

8 8 Koulutuslisenssin saaminen voi olla vaikeaa ulkomaalaisen omistamalle tytäryhtiölle. Aikaisemmin on yritetty hakea tällaista lisenssiä ulkomaalaisen tahon hallinnoimalle yhteisölle ja tämä jäi pelkäksi yritykseksi, koska lisenssin hakeminen osoittautui liian hankalaksi ja byrokraattiseksi. OOOn ( ylipäätään kaupallisen yrityksen ) on ilmeisesti vaikea saada koulutuslisenssiä. OOOn ei kannata myydä koulutusta tällä nimikkeellä, koska tämä tulee verotuksellisesti kalliiksi asiakkaille ja on epäilyttävää, koska OOOlla ei ole koulutuslisenssiä. OOOn kannattaa myydä seminaareja, konsultointia tai training. OOO ei voine myöntää valtiollisesti hyväksyttyjä koulutustodistuksia ja sertifikaatteja. ( ) Toiminnan järjestäminen Julkinen tuki on parasta kohdistaa venäläisen tytäryhtiön emo-organisaatiolle, joka voisi välittää tuen eteenpäin venäläiselle tytäryhtiölle esim. lainana. Venäläiselle tytäryhtiölle ei ole mahdollista suoraan antaa julkista tukea Suomesta, koska tällainen tuki katsottaisiin venäläisen tytäryhtiön verotettavaksi tuloksi ainakin siinä tapauksessa, jos tällaisen tuen maksajana olisi muu kuin venäläisen tytäryhtiön emoyhtiö. Tytäryhtiön voitto voitaisiin kotiuttaa osittain Suomeen lainan takaisin maksulla ja lainan korkojen maksuna. Venäläinen tytäryhtiö voisi maksaa lainan takaisin emoyhtiölle, sen jälkeen kun tytäryhtiölle muodostuisi tulosta, jota voitaisiin kotiuttaa voittona Suomeen. Tytäryhtiölle annettava laina on rekisteröitävä tytäryhtiön venäläisessä pankissa riippumatta siitä, onko laina annettu ruplissa vai valuutassa. Lainalle voidaan määritellä Venäjän lainsäädännön mukainen maksimirajojen mukainen lainakorko. OOO ( meidän yksikkö ) myy Venäjällä, kouluttajat tulee jostain Suomesta Ongelmana on, että koulutuspalvelut ovat tulleet toiselta organisaatiolta ( siis koulu Suomessa ) -> Toimitaan sähköurakoitsijamallilla. -> Kouluttaja menee pääfirman haalareissa Venäjälle. Pitää sanoa, että sen miehiä. Suomessa tapahtuva laskutus ei tule näkyviin. Venäjän verottaja ei näe. Emoyhteisön ja tytäryrityksen taloussuhteiden järjestäminen kahden firman välillä. Verotus Suomessa ja Venäjällä, tytäryritys maksaa verot Venäjällä. Keskeinen ongelma: miten kotiutetaan. Tämä ilmeisesti ratkaistavissa. Mahdollisesti emoyhtiö laskuttaa tytärtä, myydään konsultointia tyttärelle. Mahdollisesti voitot voi yrittää kotiuttaa palkkioina. Selvitetään, onko emo + tytär yhtä firmaa vai ei. Joka tapauksessa muodostuu kaksi kirjanpidollista yksikköä. Tytär on tuloverollinen yksikkö ja sillä oma ( tulovero )kirjanpito. Mahdollisesti edustusto parempi, koska tämä on samaa yhtiötä. Mahdollisesti kotiuttaminen edustustosta helpompaa kuin tytäryrityksestä ( ilmeisesti ei ). Vaikka kysymyksessä olisi verollinen edustusto, tämä on kirjanpidollisesti erillinen yksikkö. Mahdollisesti tytäryhtiöön siirretään kuluja ja tämä tekee nollatuloksen. Pyritään siihen, että palvelut ostetaan vain Suomen sisällä eikä tapahtuma kanna Venäjän puolelle. Yritys esittää tositteet Venäjällä tapahtuvasta liiketoiminnasta. Kysymys, mistä koulutus on hankittu. Mahdollisesti kulut ja tulot pakko laittaa näkyviin Venäjällä olevaan yksikköön.

9 9 Mahdollisesti kulut laitetaan yhteen ja kaikki näkyy venäläisen yksikön kirjan pidossa. Suomalaiset laskut esitetään Venäjällä, jos pitää osoittaa, mitä on ostanut. Kauppasuhde Suomen sisällä, ei lähdeveroa Venäjällä. Jos esitetään laskut Venäjällä, niin lähdevero-ongelma. Tytäryrityksellä on tietyn ajan kuluttua oltava jo jokin liikevaihto ( toinen vuosi ). Yrityksestä sinänsä on vaivaa ja kuluja. Voittojen siirtämisessä Suomeen kannattaa ajatella kysymystä sisäisistä siirtohinnoista. ( 4 ) NON-PROFIT TOIMINTA VENÄJÄLLÄ; SUOMALAISEN OPPILAITOKSEN PERUSTAMINEN VENÄJÄLLE ( 4.1 ) Non-profit organisaatio Venäjälle? Suomalaisen lakimiehen arvio: Henkilökohtaisesti olen yksiselitteisesti sitä mieltä, että suomalaista koulutuspalvelua voidaan kaupallisesti järkevästi myydä Venäjällä vain yhtiömuodossa. Tällöin kysymykseen tulee joko ZAO ( suljettu osakeyhtiö ) tai rajavastuuyhtiö. Näkemykseni perustuu paitsi kaupallisiin uskottavuustekijöihin, myös siihen, että molempien yhtiöiden osalta vero ym. viranomaiskohtelu on vakiintunutta ja selväpiirteistä. -> Venäjällä on mahdollisesti parasta toimia vain yritystyyppinen yksikkö. Asiantuntijoiden arvion mukaan: Suomalainen non profit organisaatio Venäjällä Venäläinen non-profit organisaatio Venäjällä ei hyvä valinta ei hyvä valinta Lakimiehet eivät tunne erilaisia harvinaisempia toimintamuotoja, niistä ei Venäjän osalta ole kokemusta, säännökset niiden kohdalla voivat olla Venäjällä epävakaita ja vaikeuksia voi olla odotettavissa. Keskeinen kysymys on, halutaanko yksikön tuottavan voittoa. Jos halutaan tehdä voittoa, on oltava yritys. Erityisesti laskutus ja kotiuttaminen voi olla epävarmaa tai mahdotonta, jos yksikkö on instituutti, säätiö tai oppilaitos. Venäläisistä non-profit organisaatioista kukaan ei tiedä mitään. Yksinkertaisinta on toimia tavallisena kaupallisena organisaationa. Parasta valita OOO, koska tämä malli tunnetaan. Pietari-säätiö on ilmeisesti ainoa tai ainoita non-profit -organisaatioita Venäjällä: Käytössä olevien tietojen mukaan ainakin yksi suomalainen yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö, joka käyttänyt nimeä Pietari säätiö oli rekisteröinyt ennen ko. lain muutosta Pietariin vuonna Tämä Pietari säätiö oli rekisteröitynyt Venäjälle käyttäen oikeushenkilömuotoa avtonomnaja nekommertseskaja organisatisija. Tästä yhteisömuodosta käytetty myös lyhennettä ANO. Ulkomaalainen yhteisö ei voi harjoittaa Venäjällä toimintaa perustamalla sinne ei-kaupallista yhteisöä, esim. Venäjälle rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä tms. muuta ei kaupallista yhteisöä, koska tällainen ei kaupallisen yhteisön rekisteröinti on mahdollista ainoastaan venäläisille ei-kaupallista toimintaa harjoittaville yhteisöille. Venäjällä tällaista ei kaupallista toimintaa sääntelee ei kaupallisista organisaatioista annettu laki nro 7 (?????????????????? 12?????? 1996?. N 7-?? "???????????????????????????"). Tämän lain 2 :n alakohdan 5. mukaan ulkomaalainen ei-kaupallinen yhteisö voi harjoittaa ei-kaupallista toimintaa Venäjän federaation alueella Venäjälle rekisteröimänsä ala-yksikön, filiaalin tai edustuston kautta.

10 10 Aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaan oli ulkomaalaistenkin yritysten oli mahdollista suoraan rekisteröidä Venäjälle ei-kaupallisia yhteisöjä, mutta annetun kyseessä olevaa lainkohtaa 2 :n koskevan muutoksen mukaan ulkomaalaisilla yhteisöillä on mahdollisuus rekisteröidä ei-kaupallisia yhteisöjä Venäjälle ainoastaan ala-yksikön, filiaalin tai edustuston kautta. Ko. lain muutos saatettu voimaan annetulla Venäjän liittovaltion lailla nro 18 (?????????????????? 10?????? 2006?. N 18-??). Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa, että ei-kaupallista toimintaa harjoittavan ulkomaalaisen yhteisön on mahdollista harjoittaa Venäjällä ei-kaupallista toimintaa ainoastaan Venäjälle perustamansa edustuston kautta. Tällainen edustusto voi olla joku edellä mainituista kolmesta edustustotyypistä. ( 4.2 ) Oppilaitos Venäjälle? OOOn lisäksi ilmeisesti toinen jossain määrin mahdollinen organisaatiomuoto on ei-kaupallinen oppilaitos, некоммерческое образовательное учреждение ( НОУ, on olemassa myös государственное образовательное учреждение, ГОУ ). Ilmeisesti olisi parasta käynnistellä toimintaa Venäjällä yrityksenä ja mahdollisesti vasta myöhemmin, mikäli tämä osoittautuu mahdolliseksi, perustaa oppilaitos, vaikka tämä olisikin toiminnan viimekätinen tavoite. FINTRA perusti suoraan oppilaitoksen ja on ollut tähän valintaan tyytymätön. Venäläisen ei-kaupallisen oppilaitoksen kohdalla palvelusta laskuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta ja varoja on hankalaa tai mahdotonta siirtää Suomeen. Väärä valinta on tuottanut suuren määrän turhaa byrokratiaa. Ovat perustamassa yritystä ( OOO ). Mahdollisesti malli, jossa on sekä venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos ja OOO. Jos oppilaitos perustetaan, sen omistuksen olisi säilyttävä suomalaisissa käsissä. Oppilaitoksen on ilmeisesti melko helppo saada koulutuslisenssi. Oppilaitokseksi tulee, kun saa lisenssin. On haettava nimenomaan oppilaitoslisenssi. Pitää selvittää kaikki Venäjän lainsäädännön vaatimat koulutustoiminnan hallinnolliset ja oikeudelliset edellytykset mm. lisensiointi, attestointi, akkreditointi jne. Ei-kaupallinen lisensioitu oppilaitos on vapautettu tuloverosta: Venäläiset viralliset oppilaitokset voivat vastikkeetta ottaa omaisuutta (tuloja) vastaan ilman että niistä täytyy maksaa tuloveroa mikäli ne toimivat lisenssinsä mukaisella tavalla (Venäjän verokoodeksin 251 pykälän 1 momentin 22) kohta). Ilmeisesti myös koulutus on ALV-vapaata, jos sitä tarjoava taho on virallinen ei-kaupallinen oppilaitos: Poikkeuksena on kuitenkin Venäjän verokoodeksin 149 pykälän 2 momentin 14) kohdassa määritelty opetus, joka tapahtuu ei-taloudellisen organisaation (oppilaitoksen) antamana ammattikasvatuksellisena tai opetustoimintana perustai jatkokoulutuksena oppilaitoksen lisenssin määrittämällä tavalla. Se ei saa olla konsultointitoimintaa Tällainen toiminta on vapautettu arvonlisäverotuksesta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että oppilaitos, joka harjoittaa tällaista toimintaa, ei voi vähentää tällaiseen toimintaan hankkimiensa ostopanosten arvonlisäveroa. Virallisen koulun antama koulutus on asiakkaalle tuloverotuksessa vähennyskelpoista: Vain sellainen koulutuspalvelu on asiakkaille tuloverotuksessa vähennyskelpoista, jonka antaa virallisen lisenssin omaava koulutuslaitos. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat joutuvat maksamaan 24 % (Venäjän tuloverokanta) lisäkulun ostaessaan koulutuspalveluita muilta kuin virallisilta oppilaitoksilta, koska koulutusmenoja ei voi tuloverotuksessa vähentää.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot

KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS

KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Taloushallinto Ville Konka KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Missä kulkee raja? Suomen Muusikkoyrittäjät ry 2013 Roope Löflund Esipuhe Musiikkialan yrittäjyys on lisääntynyt huomattavasti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Muusikot

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot