SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ"

Transkriptio

1 1 Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto MUISTIO Kotka Ilmari Larjavaara KAAKKOIS-SUOMEN RAKENNUSALAN PK-YRITYSTEN LÄHIALUETAUSTAISEN HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hanke ( SO1852 ) SUOMALAISEN KOULUTUSPALVELUN MYYMINEN VENÄJÄLLÄ Esityksessä tarjotaan peruskuva mahdollisista toimintavaihtoehdoista. Lähtökohtana yritysmuodosta tehtävien ratkaisujen erittäin huolellinen valmistelu epäonnistuneiden valintojen välttämiseksi. ( 1 ) MITEN MUUT SUOMALAISET KOULUTUKSEN MYYJÄT VENÄJÄLLÄ TOIMIVAT? Kaikki Venäjällä kouluttavat suomalaiset on haastateltu. ( 1.1 ) HKKKn pienyrityskeskus Laskutus on paljolti hoidettu siten, että yritykset ovat maksaneet Suomen kautta eivätkä nämä ole valittaneet. Yritystä Venäjällä ei ole ollut. Lisenssiasia hoidettu siten, että lisenssiä vaativat toimenpiteet hoidettu venäläisen oppilaitosyhteistyökumppanin kautta, jolla on lisenssi. Ylipäätään myyntiä hoidettu venäläisen yhteistyökumppanin kautta, jolla lisenssi. ( 1.2 ) IME ( International Management Education, Moskova ) ( 1.3 ) FINTRA Koulutusta on maksettu siten, että yritykset ovat maksaneet Suomen kautta. On ollut myös sitä, että maksuja on maksettu Suomeen suoraan Venäjältä. Ovat olleet siirtymässä malliin, jossa Venäjälle perustetaan tytäryritys ( ei edustusto ). Huomauttivat, että jos perustaa tytäryrityksen, tällä on tietyn ajan kuluttua oltava jo jokin liikevaihto ( toinen vuosi ) ja yrityksestä sinänsä on vaivaa ja kuluja. Voittojen siirtämisessä Suomeen kannattaa ajatella kysymystä sisäisistä siirtohinnoista. Tekivät sen ratkaisun, että perustettiin venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos. Perustettu oppilaitos sai lisenssin melko nopeasti ja helposti. Oppilaitoksen perustamista on pidetty suurena virheenä. Kun on venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos, palvelusta laskuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta ja varoja on hankala tai mahdotonta siirtää Suomeen. Ylipäätään valinta on tuottanut suuren määrän turhaa byrokratiaa.

2 2 Ovat perustamassa yritystä ( OOO ). Mahdollisesti malli jossa on sekä venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos että OOO. Huomauttivat yleisesti, että yritys ( OOO ) ei voi saada koulutuslisenssiä. Koulutuslisenssiä ei toimintaan erityisesti tarvita. Lyhytaikaisia koulutuksia ( alle 72 tuntia ) voi tehdä ilman lisenssiä. Tulojen kotiuttaminen on oma kysymys, mutta ratkaistavissa. Yhtiö pitää omistaa itse. ( 1.4 ) Mikkelin Ammattikorkeakoulu On ollut useita toimintamalleja. Yritykset ovat maksaneet koulutukset Suomen kautta. Enimmät yritykset eivät valita ja tämä malli tuo suurimmat voitot. Myös on ollut tytäryritys ( OOO ) Pietarissa niitä yrityksiä varten, jotka haluavat maksaa Pietarissa. OOOsta ei ole kotiutettu varoja, vaan tulot on käytetty toiminnan pyörittämiseen. Kuluja erikseen kohdennettu OOOhon, jotta päästään nollatulokseen. OOO ei voi saada koulutuslisenssiä, mutta koulutuslisenssiä ei käytännössä tarvita, jos toteutetaan täydennyskoulutusta. Toimintaa ollut jo pitkään, eikä ole kaatunut lisenssien puuttumiseen. OOOn pitäminen sinänsä tuo tietyn määrän kuluja. ( 1.5 ) ACC Global ( kielikoulutusta ) On toimittu OOOna ilman koulutuslisenssiä. Huomautettiin, että OOO ei voi saada koulutuslisenssiä, kun tämä tuottaa voittoa. Asiakkaita ei häiritse, että laskutus tapahtuu konsultointina. Tämä on maan tapa. Jos OOO, niin pitää laskuttaa konsultointina, ei voi olla koulutusta. Jotkut asiakkaat toivoo, että koulutus lisensioitua, koska tällöin on maksettava vähemmän veroja ja saa virallisen todistuksen. Pitäisi olla oppilaitos, jotta saa lisenssin. Painottivat, että on suunniteltava, millaisella imagolla ja brandilla koulutusta myydään, jotta asiakkaat kiinnostuvat. OOO melko vaivaton. Jos halutaan tehdä voittoa, on oltava yritys. Johtopäätökset: Toiminta OOOna suosittua ja toimivaa. Ilmeisesti suositeltava malli. Venäläinen oppilaitos malli ei toimi. Tämän voi mahdollisesti perustaa myöhemmin. Laskutus tapahtuu monilla edelleen Suomen kautta. Yleisesti ei ole kenellekään valtavaa businessta. Kotiuttaminen OOOsta voi olla jokin ongelma. Monet eivät lainkaan kotiuta. Lisenssiä ei käytännössä tarvitse ja jos tarvitaan, niin asia hoidetaan paikallisen koulun kautta. ( 2 ) MITEN PROJEKTI TOIMII TÄLLÄ HETKELLÄ? Vienti venäläisille asiakkaille tapahtuu suorana vientinä ryhmään kuuluvien suomalaisen koulutuskeskusten toimesta ( ei Kotka ) venäläisille asiakkaille ja edustusto ei osallistu itse myyntitoimintaan. Kouluttaja on koulutuskeskus Suomesta, joka saapuu Pietariin kouluttamaan suomalaistaus-

3 3 taista/venäläistä yritystä. Kun toiminta vuosittain koulua kohden ei ylitä 30 päivää, Pietariin ei tarvitse rekisteröityä. Edut: Melko vaivaton ja kevyt toimintamalli. Haitat: 30 päivän sääntö ylittyy, kun toiminta vilkastuu. Sääntö itsessään jossain määrin epävarma. Edustuston uhkana riski harkintaverotuksesta, jos verottaja iskee siihen silmänsä. Edustusto ei voi pitkiä aikoja jatkaa nykyisellään. Suomalaiset koulut eivät pidä asioimisesta suoraan Venäjälle. Asiakkaat joutuvat kauttaan maksamaan ALVn ( mahdollisesti myös lähdeveron ) koulutuksesta. Ehkä joudutaan maksamaan lähdeveroa. Hankala/kallis asiakkaille Venäjällä. Lakiasiantuntijoiden mielestä on normaalia, että Venäjälle perustetaan yritys ja tällöin myös verotus kevenee. Ilmeisesti toimintamallia ei voi jatkaa, kun toiminta vilkastuu. -> Olisi harkittava varmaksi, ettei tällä toimintamallilla ( mahdollisesti modifioituna esim. myynti venäläisen koulun kautta ) voida jatkaa, koska malli kuitenkin kevyt. Ilmeisesti ei ole mitään hyötyä rekisteröidä toimintaa Pietarissa verottomaksi edustustoksi ( verovapaa akkreditoitu edustusto ). ( 3 ) MITEN YRITYSTOIMINTA OLISI JÄRJESTETTÄVÄ? ( 3.1 ) Yleiskuva ja yritysjärjestelyt Suomessa Tehtyjen selvitysten perusteella ilmeisesti toimiva malli olisi kaupallisen toiminnan ( koulutuksen myynnin ) ja julkisesti tuetun toiminnan eriyttäminen eri yksiköihin. Myynti tapahtuu yrityksen kautta ja jokin muu yksikkö vastaanottaa julkista tukea. Mahdollinen toimintamalli. Perustetaan: ( ) Emoyhteisö Suomeen perustettava yritys, lähinnä osakeyhtiö. Osakeyhtiö olisi sikäli hyvä, että suomalainen osakeyhtiö ymmärretään myös Venäjällä ja toimii siellä. Yksikkö ostaa koulutuspalvelut suomalaisilta alihankkijoilta ( partnerikoulutuskeskukset ) Suomen sisäisenä tapahtumana. Partnerikoulutuskeskukset ( jotka de facto toteuttavat koulutukset ) esiintyvät muodollisesti koulutustapahtuma alihankkijoina. Aliurakoijat ( partnerikoulutuskeskukset ) eivät rekisteröidy Venäjälle. Koulut myyvät yritykselle, joka myy asiakkaille Venäjällä. Yritys Venäjällä laskuttaa asiakkailta.

4 4 Perustetaan joko yksi yritys, jolla verollinen edustusto Venäjällä. Tai kaksi yritystä: emoyhteisö Suomeen ja tytäryritys Venäjälle ( varmin ). Organisaatio ansaitsisi mahdollisesti tulorahoitusta perimällä välityspalkkioita koulutusten välittämisestä yritysasiakkaille. Toiminta tuottaa voittoa. Tytäryritys on ilmeisesti parempi vaihtoehto kuin verollinen edustusto. Mahdollisesti vaikeuksiin joutuessaan verollinen edustusto voisi tuoda ongelmia myös Suomen puolelle ( ensisijainen verovastuu ja muu vastuu edustuston toiminnasta Venäjällä ). Tytäryritys ei tuo ongelmia Suomen puolelle Yritys rekisteröityy Venäjälle edustuston tai OOOn muodossa. Sopivin rekisteröintimuoto on ilmeisesti OOO/rajavastuuyhtiö-yhtiömuoto. Suomalainen yritys omistaa 100%sesti OOOn Venäjällä. Venäläistä tytäryhtiötä varten tulee olla vähintään yksi emoyhteisö Suomessa, jonka omistukseen venäläinen tytäryhtiö rekisteröidään Venäjällä ja joka rekisteröidään venäläisen tytäryhtiön perustajaksi venäläisen tytäryhtiön perustamisasiakirjoihin. Mikäli koulutusyhtiön omistusta halutaan jakaa muille omistajille, helpointa olisi ottaa muita omistajia suomalaisen emoyhteisön osakkaaksi kuin ottaa uusia omistajia venäläiseen tytäryhtiöön. ( ) Yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö Suomeen Suomessa rekisteröity yhdistys ( helposti toteutettava muoto ) tai säätiö. Toiminta alussa mahdotonta ilman julkista tukea. Julkisen tuen kohdentuminen tähän yksikköön. Yksikkö voi olla Aikuiskoulutuskeskusten liitto ( AIKE ), Rakennusteollisuus RT ry tai Etelä- Kymenlaakson Ammattiopisto ( EKAMI ) tai toimia erillisenä yksikkönä näiden alaisuudessa. Selvitettävä yksiköiden 1. ja 2. tehtäväjako. Yksikköön muodostetaan toiminnan johtamisrakenne. Olisi selvitettävä, sopiiko säätiömuoto suunniteltuun tarkoitukseen ainakin sekä rahoituksellisesti että toiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Olisi selvitettävä, miten nopeasti säätiön saa käynnistettyä, mitä edellytyksiä säätiölle on ja missä muodossa se voi nauttia julkista tukea? Toiminta tulee mahdollisesti pysyvästi jatkossakin tapahtumaan julkisen tuen varassa Selvitetään, millainen ulkoinen julkinen tuki on tarkoitukseen sopivin. Julkinen tuki: toiminta-avustus, OPMn tuki säätiölle, KTM:n tuki, maakuntaliitot, EU-rahoitus, YM, OPH? Julkisen tuen tulisi kattaa minimissään 30% menoista, tavoite/hakuperuste voisi olla 60%. Toiminnassa voisi olla useita suomalaisia omistaja- tms. taustatahoja. Koulut ( Suomessa toimivia aikuiskoulutuskeskuksia ) olisivat mukana osakkaina muiden intressipiirien kanssa perustajajäseninä yritysjärjestelyssä. Yrityksiin pitää saada myös järjestöjä mukaan. Osallisia olisivat EK, RT, RL, SKOL, YIT, NCC jne. Näiden kautta hankkeen uskottavuus nousee ja saadaan riittävä alkupääoma käynnistämiseen.

5 5 Selvitetään oppilaitosten ja yhteistyöyritysten osuudet. Esitetään, että Pietarissa toimivat rakennusliikkeet ovat edustettuina johtamisrakenteessa. Mahdollinen ratkaisu on yritysten tarjoama alkuinvestointi ja sen merkitsemä päätösvalta yrityksille. Taloudellinen hyöty syntyy taustayrityksille koulutuksen kautta. Selvitetään, millainen yhteisomistus tms. on tarkoitukseen perustelluin. Osakkaiksi voisi olla hyvä saada suomalaisia koulutuskeskuksia ( tai niiden yhdistyksiä ), sillä tämä saattaa edistää myöhemmin edellytyksiä perustaa Venäjälle oppilaitos. Yhteiset pelisäännöt ja organisaatiomalli sitouttavat koulut yhteen. Taustatahot tulevat mahdollisesti investoimaan toimintaan ja nostamaan sen mahdollisesti tuottamaa voittoa. Selvitettävä, miten nimenomaan investoiminen ja voiton jakaminen parhaiten tapahtuu. Mahdollisesti Suomessa olisi kaikkiaan vain yksi yksikkö ( mikä? ), joka olisi joko yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö, esim. Suomessa rekisteröity säätiö tai rekisteröity yhdistys tai liiketaloudellisen voiton saavuttamista varten perustettu yhtiö, esim. osakeyhtiö. Mahdollinen on malli, että yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö ( oppilaitos tai liikelaitos ) perustaa edustuston tai tytäryrityksen Venäjälle. ( 3.2 ) Tytäryritys Venäjällä ( ) Toimintamuoto Venäjällä Koulutuksen myyntiä varten Venäjälle tarvitaan yksikkö, jonka kautta myynti voidaan hoitaa. Koulutuksen järjestäminen toteutetaan suomalaisen ja/tai venäläisen yrityksen kautta. On suositeltu, että liiketoiminnan vilkastuessa voisi olla hyvä perustaa Venäjälle yritys. Tätä voi pitää normaalina järjestelynä, joka on myös verotuksellisesti edullinen. Yksikkö Pietarissa ei välitä koulutuksia, vaan myy näitä. Myynti voidaan hoitaa joko oman yhtiön kautta tai Venäjälle rekisteröitävän edustuston kautta. Yritys olisi lähinnä rajavastuuyhtiö, OOO. Tulo/lähdeveron maksaminen siirtyy itsellemme ja sen voi maksaa tavalla, joka tulee kokonaisedullisemmaksi. Yksikkö myy koulutusta ja laskuttaa tästä, maksaa tuloveron ( 24% ) ja ALVn Venäjällä ansaitusta tulosta Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Yritykseksi järjestäytymisen kautta vältetään vaara harkintaverotuksesta ja vältytään myös muilta riskeiltä. ( ) Yritysmuoto Venäjällä Tytäryhtiö siis turvallisempi kuin filiaali ( verollinen edustusto ). Tytäryhtiö olisi OOO/rajavastuuyhtiö yhtiömuoto. OOO on parempi kuin zakrytoe aktsionernoe obshestvo Suljettu Osakeyhtiö (ZAO/OAO-Yhtiö), koska tämä on liian raskas. OOO on melko helppo perustaa ja siitä on helppo lähteä. Rajavastuuyhtiömuoto on ehdottomasti suosituin yhtiömuoto tällä hetkellä Venäjällä. 85 % kaikista Venäjällä rekisteröidyistä yhtiöistä on OOO-yhtiöitä. Osakeyhtiömuoto ei ole saanut suosiota Venäjällä. Ainoastaan 8 % Venäjällä rekisteröidyistä yhtiöistä on osakeyhtiömuotoisia.

6 6 On suositeltu, että on perustettava OOO, jos omistajia on yksi; Perustettaan ZAO, jos on monia omistajia. OOOn taustalla on hyvä olla yksimielisyys ja mielellään osakassopimus. OOOssa ei mielellään saa olla venäläisiä mukana. Yrityksestä lähtevä voi viedä paljon mennessään. Rajavastuuyhtiössä yhtiön osakkaiden osuudet eivät ole jaettu osakkeisiin, vaan heidän osuudet yhtiössä on määritelty osuuksina, esim. mikäli yhtiössä on kaksi samansuuruisen osuuden omaavaa osakasta, niin heidän osuutensa yhtiössä on ½ + ½. Jokaisella osakkaalla oikeus osallistua yhtiön päätöksen tekoon (kaikki osakkaat äänellisiä ). Rajavastuuyhtiöllä on seuraavia etuja verrattuna suljettuun osakeyhtiöön: Rajavastuuyhtiön osuuksia ei tarvitse rekisteröidä. Rajavastuuyhtiön osuuksia ei koske osakeyhtiöiden osakkeita koskevat rekisteröintimääräykset (mm. osakeantistandardin erittäin monimutkaiset määräykset ). Osakkeita koskevat rekisteröintimääräykset eivät tule tulevaisuudessakaan ulottumaan rajavastuuyhtiöiden osuuksiin, koska osuuksia ei pidetä Venäjän lainsäädännössä arvopaperin kaltaisina vaihdannan välineinä, joita pitäisi arvopaperilainsäädännön mukaan rekisteröidä. Venäjän lainsäädännön mukaan kaikkien osakeyhtiöiden mukaan lukien myös pienten yhden omistajien hallinnassa olevien suljettujen osakeyhtiöiden osakkeet rekisteröitävä venäläisessä valtion rekisteröintiviranomaisessa. Venäjän erittäin monimutkainen ja byrokraattinen osakkeita ja muita arvopapereita koskeva lainsäädäntö on kopioitu USA:sta. Rajavastuuyhtiön osakepääoman korotus voidaan rekisteröidä ilman osakkeiden rekisteröintiä. Korotettaessa rajavastuuyhtiön yhtiöpääomaa ei tarvita erillistä osakeantien rekisteröintiä. Osakeantistandardi ja sitä täydentävät lukuisat muut viranomaismääräykset edellyttävät venäläisen osakeyhtiön osakepääomaa korotettaessa ensimmäisen ja toisen osakeannin sekä osakeantiesitteen rekisteröimistä. Näiden asiakirjojen laatiminen ja rekisteröinti on erittäin monimutkaista ja aikaa vievää. Ko. asiakirjoissa joudutaan julkistamaan osakeyhtiön toiminnasta erittäin yksityiskohtaisia tietoja, (mm. tiedot yhtiön yhteistyökumppaneista, tuotteiden markkinoista, ulkomaiselta emoyhtiöltä käyttöön mahdollisesti saadusta know how:sta ja käytössä olevasta tekniikasta sekä merkittävimmistä kilpailijoista). Haittapuolena osakeyhtiön kohdalla on se, että Venäjän monimutkaisen arvopaperilainsäädännön takia osakeyhtiöitä koskevat tiukemmat rekisteröintivaatimukset kuin muita yhtiömuotoja kuten esim. paikallisten venäläisten yrittäjien liiketoiminnassaan suosimaa rajavastuuyhtiötä. Venäläisten osakeyhtiöiden osakkeet on rekisteröitävä Venäjän liittovaltion arvopaperikomiteassa, joka aiheuttaa melkoisen byrokratian ja rekisteröintiasiakirjojen laadinnan. Osakkeiden rekisteröintivelvoitteen lisäksi osakeyhtiöille on määrätty Venäjän lainsäädännössä myös muita velvoitteita, jotka voivat pienien tai keskisuurten yhtiöiden osalta aiheuttaa kohtuuttoman suurta byrokratiaa yhtiön hallinnossa. Rajavastuuyhtiön haittapuolet suljettuun osakeyhtiöön verrattuna: Vähintään 10 % osuuden omistavan osakkaan oikeus vaatia toisen osakkaan erottamista. Rajavastuuyhtiölain 10 :n mukaan vähintään 10 % osuuden omistavalla rajavastuuyhtiön osakkaalla on oikeus vaatia oikeudessa nostettavalla kanteella törkeästi velvollisuuksiaan rikkovan tai yhtiön toimintaa olennaisesti vaikeuttavan osakkaan erottamista yhtiöstä. Tällaisella osakkaan oikeudella voidaan tehokkaasti ratkaista umpikujaan ajautuneet tilanteet yhtiöissä, mutta aina on myös olemassa riski tämän oikeuden väärinkäyttämisestä osakkaiden välisessä ristiriitatilanteessa. Mikäli yhtiön omistukseen ei oteta mukaan vähemmistöosakkaita ja suomalainen emoyhtiö omistaa kaikki osakkeet 100 %:sesti, edellä mainittua riskiä ei ole rajavastuuyhtiöiden osalta. Osakkaan oikeus erota yhtiöstä. Rajavastuuyhtiön osakkaalla on milloin tahansa oikeus erota yhtiöstä muiden osakkaiden suostumuksesta riippumatta. Yhtiö on velvollinen maksamaan eroanomuksen jättäneelle osakkaalle hänen osuutensa todellista arvoa (yhtiön viimeisimmän vahvistetun taseen mukaista määrää) vastaavan summan tai antamaan hänelle reaaliomaisuutena samanarvoisen määrän omaisuutta kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa eroanomus on jätetty, ellei yhtiöjärjestyksessä ole edellytetty lyhyempää määräaikaa. Rajavastuuyhtiölain pakottavien säännösten mukaan tätä jokaisen osakkaan oikeutta ei voida rajoittaa rajavastuuyhtiön yhtiöjärjestyksessä, koska ko. oikeus kuuluu osakkaalle lain mukaan kuuluviin perustavaa laatua oleviin oikeuksiin, joita ei voida rajoittaa osakkaiden välisellä sopimuksella tai yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Tämä velvoite voi aiheuttaa yhtiölle vakavan kassakriisin jos yhtiöllä ei ole osakkaan poistumismaksuun tarvittavia varoja käytettävissä osakkaan tehdessä poistumisilmoituksen. Ko. kohta voi muodostua kohtuuttomaksi usean osakkaan yhteisyrityksessä suomalaisen osakkaan kannalta, mikäli suomalaisilla osakkailla olisi tarkoitus sijoittaa yhtiön toimintaan huomattavia varoja ja koko yhtiön toiminnan ajan olisi olemassa riski siitä, että venäläinen osakas ilmoittaa haluavansa koska tahansa poistua yhtiöstä ja ottaa mukaansa poistumishetkellä osuutensa mukaisen osuuden yhtiön taseen mukaisista varoista. Edellä mainittujen syiden takia rajavastuuyhtiömuoto ei ole sopiva yhtiömuoto käytettäväksi esim. kiinteistön hallintaan ja kiinteistön kehittämiseen keskittyneiden yhtiöiden ja tuotantolaitteita omistukseen hankkivien yhtiöiden

7 7 yhtiömuodoksi, mikäli yhtiöön otetaan mukaan useita osakkaita. Yhtiön tasearvon kasvaessa on olemassa koko ajan riski jonkun osakkaan poistumisesta yhtiöstä. Mikäli suomalainen emoyhtiö omistaa osakkeet 100 %:sesti ja yhtiöön ei oteta vähemmistöosakkaita, tällaista riskiä osakkaan poistumisesta ei ole olemassa. Venäjällä on tulossa voimaan rajavastuuyhtiölain muutos, jonka mukaan osakas voisi poistua yhtiöstä ainoastaan 2/3 määräenemmistöllä tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä. Tämä lain muutos ei ole tullut vielä voimaan, mutta se on Venäjän lainsäädäntöelimen duuman käsittelyssä. Ennen kyseessä olevan rajavastuuyhtiölain muutoksen voimaan tuloa rajavastuuyhtiötä ei tulisi käyttää yhtiömuotona usean osakkaan yhtiöiden osalta ainakaan sellaisissa yhtiöissä, kuten kiinteistön hallintaan keskittyvät yhtiöt, joiden tasearvo tulee kasvamaan yhtiön perustamisen jälkeen. ( ) Verotus Venäjällä; tulojen kotiuttaminen Venäjältä Venäjällä perustettu yhtiö on automaattisesti paikallinen itsenäinen oikeushenkilö, joka on Venäjän verolainsäädännön alainen sekä kirjanpitovelvollinen eikä esim. harkintaverotus voi tulla samalla tavoin kysymykseen kuin sellaisen akkreditoidun edustuston kohdalla, joka harjoittaa verotettavaa liiketoimintaa ( tai jonka todetaan jälkikäteen verottajan toimesta harjoittavan verotettavaa liiketoimintaa ). Koulutusta myyvä yritys rekisteröityy veronmaksuvelvolliseksi ( ulkomaisena yrityksenä ) ja maksaa Venäjän tuloveron. Yritykseksi rekisteröitymisen kautta verotus normalisoituu ja alenee ( tulovero on alhaisempi kuin lähdevero ). Pitää maksaa: Voittovero/yrityksen yhtiötulovero ( nalog na pribyl ) 24 % yrityksen tuloksesta Arvonlisävero 18 % myynnistä Arvonlisäverotus on Venäjälle rekisteröityneelle ulkomaiselle yritykselle tai normaalia arvonlisäverollista myyntiä harjoittavalle venäläiselle tytäryritykselle yksinkertaista, sillä myynnistä vero on aina perittävä Tytäryritys maksaa tavanomaiseen tapaan saamiensa tulojen ja verovähennyskelpoisten menojen perusteella tuloveron ja jäljelle jääneestä summasta voidaan maksaa Suomeen osinkoa, joka on Suomen tuloverotuksessa tuloverosta vapautettua tuloa. Kokonaisverorasitus on tytäryhtiötilanteessa hieman korkeampi kuin Suomen elinkeinotulon verokanta (26%), koska osingosta joutuu maksamaan myös lähdeveroa (minimi 5%). Voiton kotiuttaminen Suomeen voisi tapahtua joko venäläisen tytäryhtiön suomalaiselle emoyhtiölle maksamien osinkojen muodossa ja osittain myös rojaltimaksuina erillisen rojaltisopimuksen perusteella. Osinkojen osalta suomalaisen emoyhtiön tulee maksaa Venäjän lainsäädännön mukaiset verot. Rojaltisopimuksen laskutuksen perusteena voisi olla esim. tavaramerkkioikeuden käyttöoikeuden myynti venäläiselle tytäryhtiölle ja know how:n/tietotaidon myynti venäläiselle tytäryhtiölle. Rojaltimaksut ovat venäläisen tytäryhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Suomalaisen emoyhtiön ei tarvitse maksaa Venäjän tuloveroa rojaltimaksuina kotiutettavien voittojen osalta. Rojaltimaksujen osuus venäläisen tytäryhtiön tuloksesta on rajoitettu oikeuskäytännössä määritellyillä maksimeilla. Yli % venäläisen yrityksen tuloksen ylittävät rojaltimaksut on katsottu veronkierroksi. ( ) Lisenssi ja myyntinimike Tarvittavien lisenssien laajuus ja laatu riippuu koulutustoiminnan laadusta. Koulutuslisenssi haetaan Pietarissa harjoitettavan koulutustoiminnan osalta Pietarin kaupunginhallinnolta.

8 8 Koulutuslisenssin saaminen voi olla vaikeaa ulkomaalaisen omistamalle tytäryhtiölle. Aikaisemmin on yritetty hakea tällaista lisenssiä ulkomaalaisen tahon hallinnoimalle yhteisölle ja tämä jäi pelkäksi yritykseksi, koska lisenssin hakeminen osoittautui liian hankalaksi ja byrokraattiseksi. OOOn ( ylipäätään kaupallisen yrityksen ) on ilmeisesti vaikea saada koulutuslisenssiä. OOOn ei kannata myydä koulutusta tällä nimikkeellä, koska tämä tulee verotuksellisesti kalliiksi asiakkaille ja on epäilyttävää, koska OOOlla ei ole koulutuslisenssiä. OOOn kannattaa myydä seminaareja, konsultointia tai training. OOO ei voine myöntää valtiollisesti hyväksyttyjä koulutustodistuksia ja sertifikaatteja. ( ) Toiminnan järjestäminen Julkinen tuki on parasta kohdistaa venäläisen tytäryhtiön emo-organisaatiolle, joka voisi välittää tuen eteenpäin venäläiselle tytäryhtiölle esim. lainana. Venäläiselle tytäryhtiölle ei ole mahdollista suoraan antaa julkista tukea Suomesta, koska tällainen tuki katsottaisiin venäläisen tytäryhtiön verotettavaksi tuloksi ainakin siinä tapauksessa, jos tällaisen tuen maksajana olisi muu kuin venäläisen tytäryhtiön emoyhtiö. Tytäryhtiön voitto voitaisiin kotiuttaa osittain Suomeen lainan takaisin maksulla ja lainan korkojen maksuna. Venäläinen tytäryhtiö voisi maksaa lainan takaisin emoyhtiölle, sen jälkeen kun tytäryhtiölle muodostuisi tulosta, jota voitaisiin kotiuttaa voittona Suomeen. Tytäryhtiölle annettava laina on rekisteröitävä tytäryhtiön venäläisessä pankissa riippumatta siitä, onko laina annettu ruplissa vai valuutassa. Lainalle voidaan määritellä Venäjän lainsäädännön mukainen maksimirajojen mukainen lainakorko. OOO ( meidän yksikkö ) myy Venäjällä, kouluttajat tulee jostain Suomesta Ongelmana on, että koulutuspalvelut ovat tulleet toiselta organisaatiolta ( siis koulu Suomessa ) -> Toimitaan sähköurakoitsijamallilla. -> Kouluttaja menee pääfirman haalareissa Venäjälle. Pitää sanoa, että sen miehiä. Suomessa tapahtuva laskutus ei tule näkyviin. Venäjän verottaja ei näe. Emoyhteisön ja tytäryrityksen taloussuhteiden järjestäminen kahden firman välillä. Verotus Suomessa ja Venäjällä, tytäryritys maksaa verot Venäjällä. Keskeinen ongelma: miten kotiutetaan. Tämä ilmeisesti ratkaistavissa. Mahdollisesti emoyhtiö laskuttaa tytärtä, myydään konsultointia tyttärelle. Mahdollisesti voitot voi yrittää kotiuttaa palkkioina. Selvitetään, onko emo + tytär yhtä firmaa vai ei. Joka tapauksessa muodostuu kaksi kirjanpidollista yksikköä. Tytär on tuloverollinen yksikkö ja sillä oma ( tulovero )kirjanpito. Mahdollisesti edustusto parempi, koska tämä on samaa yhtiötä. Mahdollisesti kotiuttaminen edustustosta helpompaa kuin tytäryrityksestä ( ilmeisesti ei ). Vaikka kysymyksessä olisi verollinen edustusto, tämä on kirjanpidollisesti erillinen yksikkö. Mahdollisesti tytäryhtiöön siirretään kuluja ja tämä tekee nollatuloksen. Pyritään siihen, että palvelut ostetaan vain Suomen sisällä eikä tapahtuma kanna Venäjän puolelle. Yritys esittää tositteet Venäjällä tapahtuvasta liiketoiminnasta. Kysymys, mistä koulutus on hankittu. Mahdollisesti kulut ja tulot pakko laittaa näkyviin Venäjällä olevaan yksikköön.

9 9 Mahdollisesti kulut laitetaan yhteen ja kaikki näkyy venäläisen yksikön kirjan pidossa. Suomalaiset laskut esitetään Venäjällä, jos pitää osoittaa, mitä on ostanut. Kauppasuhde Suomen sisällä, ei lähdeveroa Venäjällä. Jos esitetään laskut Venäjällä, niin lähdevero-ongelma. Tytäryrityksellä on tietyn ajan kuluttua oltava jo jokin liikevaihto ( toinen vuosi ). Yrityksestä sinänsä on vaivaa ja kuluja. Voittojen siirtämisessä Suomeen kannattaa ajatella kysymystä sisäisistä siirtohinnoista. ( 4 ) NON-PROFIT TOIMINTA VENÄJÄLLÄ; SUOMALAISEN OPPILAITOKSEN PERUSTAMINEN VENÄJÄLLE ( 4.1 ) Non-profit organisaatio Venäjälle? Suomalaisen lakimiehen arvio: Henkilökohtaisesti olen yksiselitteisesti sitä mieltä, että suomalaista koulutuspalvelua voidaan kaupallisesti järkevästi myydä Venäjällä vain yhtiömuodossa. Tällöin kysymykseen tulee joko ZAO ( suljettu osakeyhtiö ) tai rajavastuuyhtiö. Näkemykseni perustuu paitsi kaupallisiin uskottavuustekijöihin, myös siihen, että molempien yhtiöiden osalta vero ym. viranomaiskohtelu on vakiintunutta ja selväpiirteistä. -> Venäjällä on mahdollisesti parasta toimia vain yritystyyppinen yksikkö. Asiantuntijoiden arvion mukaan: Suomalainen non profit organisaatio Venäjällä Venäläinen non-profit organisaatio Venäjällä ei hyvä valinta ei hyvä valinta Lakimiehet eivät tunne erilaisia harvinaisempia toimintamuotoja, niistä ei Venäjän osalta ole kokemusta, säännökset niiden kohdalla voivat olla Venäjällä epävakaita ja vaikeuksia voi olla odotettavissa. Keskeinen kysymys on, halutaanko yksikön tuottavan voittoa. Jos halutaan tehdä voittoa, on oltava yritys. Erityisesti laskutus ja kotiuttaminen voi olla epävarmaa tai mahdotonta, jos yksikkö on instituutti, säätiö tai oppilaitos. Venäläisistä non-profit organisaatioista kukaan ei tiedä mitään. Yksinkertaisinta on toimia tavallisena kaupallisena organisaationa. Parasta valita OOO, koska tämä malli tunnetaan. Pietari-säätiö on ilmeisesti ainoa tai ainoita non-profit -organisaatioita Venäjällä: Käytössä olevien tietojen mukaan ainakin yksi suomalainen yleishyödyllinen ei-kaupallinen yhteisö, joka käyttänyt nimeä Pietari säätiö oli rekisteröinyt ennen ko. lain muutosta Pietariin vuonna Tämä Pietari säätiö oli rekisteröitynyt Venäjälle käyttäen oikeushenkilömuotoa avtonomnaja nekommertseskaja organisatisija. Tästä yhteisömuodosta käytetty myös lyhennettä ANO. Ulkomaalainen yhteisö ei voi harjoittaa Venäjällä toimintaa perustamalla sinne ei-kaupallista yhteisöä, esim. Venäjälle rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä tms. muuta ei kaupallista yhteisöä, koska tällainen ei kaupallisen yhteisön rekisteröinti on mahdollista ainoastaan venäläisille ei-kaupallista toimintaa harjoittaville yhteisöille. Venäjällä tällaista ei kaupallista toimintaa sääntelee ei kaupallisista organisaatioista annettu laki nro 7 (?????????????????? 12?????? 1996?. N 7-?? "???????????????????????????"). Tämän lain 2 :n alakohdan 5. mukaan ulkomaalainen ei-kaupallinen yhteisö voi harjoittaa ei-kaupallista toimintaa Venäjän federaation alueella Venäjälle rekisteröimänsä ala-yksikön, filiaalin tai edustuston kautta.

10 10 Aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaan oli ulkomaalaistenkin yritysten oli mahdollista suoraan rekisteröidä Venäjälle ei-kaupallisia yhteisöjä, mutta annetun kyseessä olevaa lainkohtaa 2 :n koskevan muutoksen mukaan ulkomaalaisilla yhteisöillä on mahdollisuus rekisteröidä ei-kaupallisia yhteisöjä Venäjälle ainoastaan ala-yksikön, filiaalin tai edustuston kautta. Ko. lain muutos saatettu voimaan annetulla Venäjän liittovaltion lailla nro 18 (?????????????????? 10?????? 2006?. N 18-??). Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa, että ei-kaupallista toimintaa harjoittavan ulkomaalaisen yhteisön on mahdollista harjoittaa Venäjällä ei-kaupallista toimintaa ainoastaan Venäjälle perustamansa edustuston kautta. Tällainen edustusto voi olla joku edellä mainituista kolmesta edustustotyypistä. ( 4.2 ) Oppilaitos Venäjälle? OOOn lisäksi ilmeisesti toinen jossain määrin mahdollinen organisaatiomuoto on ei-kaupallinen oppilaitos, некоммерческое образовательное учреждение ( НОУ, on olemassa myös государственное образовательное учреждение, ГОУ ). Ilmeisesti olisi parasta käynnistellä toimintaa Venäjällä yrityksenä ja mahdollisesti vasta myöhemmin, mikäli tämä osoittautuu mahdolliseksi, perustaa oppilaitos, vaikka tämä olisikin toiminnan viimekätinen tavoite. FINTRA perusti suoraan oppilaitoksen ja on ollut tähän valintaan tyytymätön. Venäläisen ei-kaupallisen oppilaitoksen kohdalla palvelusta laskuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta ja varoja on hankalaa tai mahdotonta siirtää Suomeen. Väärä valinta on tuottanut suuren määrän turhaa byrokratiaa. Ovat perustamassa yritystä ( OOO ). Mahdollisesti malli, jossa on sekä venäläinen ei-kaupallinen oppilaitos ja OOO. Jos oppilaitos perustetaan, sen omistuksen olisi säilyttävä suomalaisissa käsissä. Oppilaitoksen on ilmeisesti melko helppo saada koulutuslisenssi. Oppilaitokseksi tulee, kun saa lisenssin. On haettava nimenomaan oppilaitoslisenssi. Pitää selvittää kaikki Venäjän lainsäädännön vaatimat koulutustoiminnan hallinnolliset ja oikeudelliset edellytykset mm. lisensiointi, attestointi, akkreditointi jne. Ei-kaupallinen lisensioitu oppilaitos on vapautettu tuloverosta: Venäläiset viralliset oppilaitokset voivat vastikkeetta ottaa omaisuutta (tuloja) vastaan ilman että niistä täytyy maksaa tuloveroa mikäli ne toimivat lisenssinsä mukaisella tavalla (Venäjän verokoodeksin 251 pykälän 1 momentin 22) kohta). Ilmeisesti myös koulutus on ALV-vapaata, jos sitä tarjoava taho on virallinen ei-kaupallinen oppilaitos: Poikkeuksena on kuitenkin Venäjän verokoodeksin 149 pykälän 2 momentin 14) kohdassa määritelty opetus, joka tapahtuu ei-taloudellisen organisaation (oppilaitoksen) antamana ammattikasvatuksellisena tai opetustoimintana perustai jatkokoulutuksena oppilaitoksen lisenssin määrittämällä tavalla. Se ei saa olla konsultointitoimintaa Tällainen toiminta on vapautettu arvonlisäverotuksesta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että oppilaitos, joka harjoittaa tällaista toimintaa, ei voi vähentää tällaiseen toimintaan hankkimiensa ostopanosten arvonlisäveroa. Virallisen koulun antama koulutus on asiakkaalle tuloverotuksessa vähennyskelpoista: Vain sellainen koulutuspalvelu on asiakkaille tuloverotuksessa vähennyskelpoista, jonka antaa virallisen lisenssin omaava koulutuslaitos. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat joutuvat maksamaan 24 % (Venäjän tuloverokanta) lisäkulun ostaessaan koulutuspalveluita muilta kuin virallisilta oppilaitoksilta, koska koulutusmenoja ei voi tuloverotuksessa vähentää.

11 11 Mahdollista on, että ei-kaupallinen oppilaitos voi myydä kaupallisesti koulutusta ( некоммерческое образовательное учреждение (НОУ) может оказывать образовательные, информационные и другие услуги на коммерческой основе ) Kaupallisessa toiminnassa oppilaitoksilla lienee vastaava tuloveronmaksuvelvollisuus ja velvollisuus maksaa ALVtä kuin muilla toimintaa harjoittavilla yrityksillä. Jos OOO, jolla ei ole lisenssiä, myy koulutusta yritykselle, tulovero ja ALV joudutaan maksamaan. Lisäksi asiakas joutuu maksamaan myös kolmatta veroa: jos yritys maksaa koulutuksen työntekijälleen, tämä joutuu maksamaan saamastaan etuudesta veroa. Mahdollista on, että lisäkoulutus olisi eräissä tapauksissa on verovähennyskelpoista. Jos toimitaan oppilaitoksena, voidaan myydä koulutusta ja myöntää todistuksia. Jos halutaan myöntää todistuksia, on oltava lisenssi. Lisensoidun oppilaitoksen myymä koulutus on asiakkaalle verotuksellisesti siis monin tavoin edullista. Ilmeisesti on niin, että ulkomaisen virallisesti hyväksytyn oppilaitoksen statuksella on Venäjällä jokin hyväksyttävä status virallisesti hyväksyttävänä oppilaitoksena. Tämä ei ole aivan varmaa. Status ulkomaisena virallisesti hyväksyttynä oppilaitoksena pitää hyväksyttää Venäjällä. Tällöin olisi mahdollisuus myydä asiakkaille verovähennyskelpoista koulutusta. Mahdollisesti kannattaisi yrittää toimittaa tästä paperit ( suomalaiset lisenssit ) Venäjälle ja kokeilla hyväksytäänkö ulkomaisen koulun status ja vastaako tämä verokoodeksin määritelmiä. Tätä voisi mahdollisesti kysyä asiakkaan verottajalta. Oppilaitoksen hahmottelua: Hanke edellyttää, että Pietarissa olisi tarvittava koordinoiva laitos. Tämän pitää olla Venäjän lainsäädännön mukainen oikeushenkilö. Oikeushenkilönä voi olla ei-kaupallinen opisto, joka voi myydä koulutuspalvelua, tiedottamiseen liittyviä palveluita ym. Venäjän lainsäädännön mukaan tällaisella koulutuskeskuksella on mahdollisuus saada toimilupa ja myöntää valtiollisia koulutustodistuksia. Tällaisen koulutuskeskuksen perustajina pitää olla suomalaisia koulutusorganisaatiota tai niiden yhdistyksiä. Alussa koulutuskeskuksen henkilökunnan määrä voi olla pieni: yksi venäläinen ja yksi suomalainen kouluttaja per ammatti sekä tulkki. Hankkeen koordinoinnin helpottamiseksi olisi hyvää että Suomessa löytyisi yksi venäjän kieltä hallitseva kouluttaja. Koulutuskeskuksella pitää olla mahdollisuus palkata venäläisiä ja suomalaisia kouluttajia oman koulutussuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Alkuvaiheessa koulutuskeskus voi myöntää valtiollisia koulutustodistuksia niiden koulutusorganisaatioiden nimissä, joiden kanssa keskuksella on tehty yhteistyösopimus ( valtiolliset opistot tai lisensioidut ei-kaupalliset koulutusorganisaatiot ). Tällä hetkellä Venäjällä ei ole EU:n valtuuttamia koulutusorganisaatioita, joissa olisi tarjolla EU:n tasoa vastaavaa koulutusta, jonka jälkeen annetaan EU:n maissa hyväksytty todistus. Erityisen vaikeaa tässä tehtävässä on koulutuspohjan puute ( kouluttajat sekä materiaalit, varusteet, työpajat ) sekä tulevien asiantuntijoiden pätevyyden tarkastusjärjestelmän puute. EU:n tason koulutuspalveluiden tarjoaminen nostaisi opiston aivan eri tasolle.

12 12 Venäjällä eri tietolähteet kertovat, että Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä. Mutta korkeatasoisen koulutuskeskuksen vaatii paljon työtä ja aikaa. Mutta Venäjän kehitys ja integrointi maailman talouteen vaatii aikaa myös. Sen takia koulutuskeskuksen palveluiden valmistaminen voi tulla todella ajankohtaiseksi asiaksi Venäjän WTO: n pyrkimisen aikana. ( 5 ) OPEROINTI VENÄLÄISEN OPPILAITOKSEN KAUTTA Mahdollisesti lupaava toimintatapa ( näin on jo kerran toimittu ) voisi olla koulutuksen myynti vakinaisesti venäläisen partnerioppilaitoksen kautta. Koulutuksien hoitaminen voidaan antaa venäläisen yhteistyökumppanin tehtäväksi, siten, että venäläinen yhteistyöorganisaatio laskuttaa suorittamistaan koulutuksista asiakkaita. Koulutusta myydään venäläisestä koulutusta ja suomalainen kouluttaja esim. konsultoi venäläistä koulua. Mahdollisesti tässä tapauksessa yrityksen perustaminen Venäjällä voisi siirtyä ja oppilaitokset voisivat myydä koulutukset suoraan Suomesta. Kaikki toteutettavat koulutukset kannattaisi mahdollisesti kussakin yksittäisessä tapauksessa kierrättää venäläisen koulun kautta. Mahdollisesti tässä tapauksessa olisi mahdollinen eräänlainen agenttimalli: Jos tällaisella venäläisellä yhteistyökumppanilla on vähintään kaksi ulkomaalaista asiakasta, niin suomalaiselle ko. koulutustoiminnasta laskuttavalle yhtiölle ei syntyisi kiinteää toimipaikkaa Venäjällä ja se ei joutuisi Venäjän verotuksen alaiseksi ko. koulutustoiminnan järjestämisestä Venäjällä. Venäläisellä oppilaitoksella on lisenssit ja tämä maksaa verot. Venäläisen yhteistyökumppanin on tällaisessa tapauksessa laskutettava laskunsa yhteydessä Venäjän 18 % arvonlisävero Venäjällä suorittamiensa koulutuspalvelujen osalta. Se, että suomalainen oppilaitos saa rahat koulutuskeskukselta, voi tapahtua ainakin kahden menettelyn kautta: 1) Venäläisen koulutusorganisaation kanssa solmitaan konsulttisopimus. 2) Venäläisen koulutusorganisaation kanssa solmitaan työsopimus. Konsultoinnin osalta arvonlisäveron maksaa venäläinen oppilaitos siinä tapauksessa, että Ammattiopiston toiminta Venäjällä ei kestä yli 30 päivää. (Päivämäärä voidaan tosin lukea alkaneeksi ensimmäisen kurssin alusta viimeisen kurssin loppuun riippumatta todellisista Venäjällä oleskelun päivistä). Venäläinen oppilaitos voi käyttää tämän arvonlisäveron oman arvonlisäverovelvollisuutensa vähennyksenä siinä tapauksessa, että se harjoittaa arvonlisäverollista myyntiä loppuasiakkaille. Jos verollinen konsultointitapahtuma kohdistuu verosta vapautettuun koulutustapahtumaan, vero jää ylimääräiseksi kustannukseksi. Ulkomaisen organisaatio on velvollinen suorittamaan lähdeveron siinä tapauksessa, että konsultointitoiminta tapahtuu Venäjällä. Liiketulosta määriteltävän lähdeveron määrä on 20 % saadusta liikevaihdosta. Mikäli konsultointi esitetään tapahtuvaksi Venäjän ulkopuolella, esimerkiksi Suomessa, kiinteää toimipaikkaa ei Venäjälle synny. Tällainen vaihtoehto edellyttää kuitenkin sitä, että konsultointi on sopimusperusteisesti uskottavasti järjestettävissä ulkomailta käsin. Joissakin tapauksissa lähdeveroa on vaadittu jo siinä tapauksessa, että konsultoinnin sisältö liittyy Venäjään, mutta tämä käytäntö ei mielestäni vastaa lainsäädäntöä. Ymmärtääkseni maksatte tästä toiminnasta saatavasta elinkeinotulosta tuloveroa Suomessa (Tuloverolain 21 :n mukainen osittain verovapaa yleishyödyllinen yhteisö). Lähdeveron tapauksessa kannattaa käyttää hyväksi Lakia kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ( /1552). Lain perusteella Venäjällä asiakkaan maksamaa lähdeveroa voidaan käyttää hyvityksenä maksettaessa Suomen tuloveroa. Mutta tämä menettely tulee kyseeseen ainoastaan, jos ette voi muuten välttää Venäjän lähdeveroa.

13 13 Välittäjä-organisaation kannalta tuloverotuksessa veroa tulee normaaliolosuhteissa maksettavaksi ainoastaan opetustoiminnan tulon ja konsultointitoiminnan menon erotuksesta. Tulo tulee normaaliin tapaan verotettavaksi tuloksi ja konsultointitoiminnan menot ovat vähennyskelpoisia menoja. Mikäli verottaja jostakin syystä, esimerkiksi liittyen konsultointisopimuksen uskottavuuteen, kyseenalaistaa menojen vähennyskelpoisuuden, ongelmia voi syntyä ja niiden seurauksena toiminnasta voidaan helposti maksaa tuloveroa kahteen kertaan, sillä oletan, että konsultointitulo on teille normaalisti verotettavaa elinkeinotuloa Suomessa. Konsulttisopimuksen on siis oltava riittävän uskottava, jotta viranomaiset voivat sen hyväksyä. Mikäli tulonsiirto toteutetaan niin, että Ammattiopiston työntekijä on venäläisen koulutuslaitoksen työntekijänä, niin hänen palkanmaksussaan on noudatettava työnantajan velvollisuuksia Venäjällä. Venäläisen organisaation maksamasta palkasta työnantajana oleva venäläinen organisaatio pidättää (myös) ulkomaalaisen henkilön tapauksessa Venäjän tuloveron. Yleisesti verovelvollisen osalta se on 13 % ja rajoitetusti verovelvollisen verokanta 30 %. Yleisesti verovelvollisena pidetään ulkomaista henkilöä, joka viettää yli 183 päivää vuodessa Venäjällä ja tätä vähemmän Venäjällä oleskelevia pidetään rajoitetusti Venäjällä oleskelevina. Ulkomaisen henkilön palkanmaksun yhteydessä on suoritettava myös sosiaaliveron maksu, koska Venäjän viranomaisten kannan mukaan myös ulkomaiset henkilöt ovat oikeutettuja Venäjän eläke-, sairausvakuutus- yms. turvaan. Sosiaalivero on luonteeltaan regressiivinen, eli mitä enemmän sitä maksetaan, sitä pienempi on marginaali- ja myös veron keskimääräinen prosentti. Näiden lisäksi työntekijöiden palkanmaksuun kuuluu myös pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu, mutta sen määrä vaihtelee toimialoittain eikä sen määrä juuri ylitä 1 % bruttopalkasta. Mikäli suomalainen henkilö maksaa Venäjälle työtulostaan tuloveroa, hän voi hyvittää sitä Suomen tuloverotuksessa sillä tavoin kuin Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta antaa siihen mahdollisuuksia. Erityisesti siinä tilanteessa, jossa kuuden kuukauden verosääntöä ei sovelleta Suomen verotuksessa, tällä hyvityssäännöksellä on merkitystä, sillä Venäjällä maksetuilla tuloveroilla voi ainakin osittain maksaa Suomen tuloveroa. Kannattaa kuitenkin huomata, että hyvitys tapahtuu ainoastaan sen mukaan, mitä Suomessa olisi vastaavasta tulosta joutunut maksamaan tuloveroa. Siinä tapauksessa, että Suomen verottaja katsoo tämän tulon olevan peiteltyä organisaatiotuloa eikä todellista palkkaa, niin hyvitysmenettelyä ei kenties voida käyttää. Työsopimuksen bonusjärjestelyin henkilön palkka voidaan kytkeä opetustoiminnan tuottoon ja tällä tavoin henkilön palkanmaksussa voidaan opetustoiminnan tulo maksaa työntekijälle. Tällainen bonusjärjestely on kuitenkin määriteltävä tarkasti työsopimuksessa, jotta maksut voidaan tulkita henkilön työtuloksi. Mikäli bonusjärjestelyä ei ole määritelty tarkasti, menojen verovähennyskelpoisuus voidaan mahdollisesti kiistää verotuksessa ja pitää menoja henkilön saamina vastikkeettomina tuloina. Mainittujen kahden tavan vertailua Edellisessä tapauksessa on siis lähdetty siitä, että venäläinen organisaatio ei pysty vähentämään konsulttisopimuksen perusteella maksettavaa arvonlisäveroa, koska sen oma opetustoiminta loppuasiakkaalle on verotonta. Mikäli se pystytään vähentämään, kyseistä kustannusta ei synny venäläiselle koulutusorganisaatiolle. Suomen verotuksen osalta on oletettu, että tulo on teille normaalisti verotettavaa elinkeinotuloa, josta maksetaan vero tavanomaisella tavalla. Lähdevero katsotaan tässä tapauksessa voitavan välttää, mutta edellä kerrotut riskit kannattaa huomioida. Jälkimmäisessä tapauksessa maksetaan ansaittu tulo kokonaisuudessaan palkkana alle kuusi kuukautta Venäjällä asuvalle venäläisen organisaation työntekijälle. Tuloveroon maksetusta summasta saa mahdollisesti hyvitystä kyseisen henkilön Suomen tuloverotuksessa, mikäli myös Suomen verottaja pitää tuloa tavanomaisena palkkatulona. Mikäli henkilön tulot Suomessa kertyvät korkeiksi, Venäjälle maksettu 30%:n tulovero ei luultavasti riitä Suomen tuloveron maksamiseen. Näistä vaihtoehdoista konsultointitoiminta vaikuttaa yksinkertaisemmalta, mutta ei ehkä edullisemmalta vaihtoehdolta. Palkkavaihtoehto voi olla hankala sen vuoksi, että siinä sekoitetaan liiketoiminnan tulo ja yksityishenkilön tulo, ja tästä voi syntyä verotuksessa hankaluuksia. Käytännön ongelmana on lisäksi maksun vieminen ulos Venäjältä ja palkkatulon tilitys Suomessa elinkeinotuloksi. Tulojen kirjaaminen yksityishenkilön palkkana voi kuitenkin olla edullista, jos tuloja kaikin tavoin kohdellaan palkkatuloina, erityisesti tilanteessa, jossa henkilö työskentelee Venäjällä yli kuusi kuukautta ja tulee Venäjällä yleisesti verovelvolliseksi.

14 14 ( 6 ) KOULUTUSTOIMINNAN LISENSSIT; KOULUTUKSEN MYYNTINIMIKKEET 1. Toimintavaihe 2. Toimintavaihe Toiminnan organi- Toimitaan yrityksenä Toimitaan ei- sointimuoto ( ensisijassa OOO ) kaupallisena oppilai- toksena Toiminnan lisensi- OOOn vaikea saada Lisenssin saaminen ointi lisenssiä; lisenssiä yksinkertaista; lisens- ei käytännössä tarvi- si hankitaan ta Myytävän tuotteen Myydään konsul- Myydään koulutusnimike tai semi- tointia ta, josta voidaan ja- naareja tms. Koska kaa todistuksia. Kau- lisenssiä ei saa, ei konsultoin- pallista saa myydä koulu- tia ei enää saa tai ei Konsultoin- tusta. kannata tarjota. ti ei tarvitse lisens- siä. V erotus Koulutuksen Koulutuksen tar- myynti asiakkaille joaminen verotukselli- verotuksellisesti erit- edullista sekä sesti raskasta ( ei täin oppilaitokselle että pääsääntöisesti vä- asiakkaille. hennyskelpoisuutta, Selvitettävä edellytyk- mahd. 3 maksetta- set koulutuksen vä- vaa veroa ). Konsul- hennyskelpoisuudelle. kulut ovat toinnin Vähennyskelpoisuu- yleensä täydessä dessa voi olla maksihennyskelpoisuudelle. määrin yrityksille ve- mi. rovähennyskelpoi- sia. Koulutusta voidaan myydä ainakin nimikkeillä: koulutus, konsultointi, seminaari ja ammattipätevyyden korottaminen. Venäjän lainsäädännössä ovat huomioitu erilaisia ammatillisia koulutusohjelmia: ammatillinen peruskoulutus. Oppilas saa ammatin, joka vastaa tiettyä tasoa (luokkaa). Kesto 1-4 vuotta. начальное профессиональное образование (НПО) с присвоением профессии и разряда (уровня подготовки) продолжительностью от1 до 4 лет ammatillinen lisäkoulutus (uusi ammatti sekä taso). Kesto 0,5 2 vuotta. дополнительное профессиональное образование (ДПО) с присвоением новой профессии и разряда продолжительностью от 0,5 года до 2 лет. lyhytaikainen koulutus ammattitason nostamiselle (uusi korkeampi taso). Oppilas saa valtiollisen todistuksen (yli 72 h koulutukset).

15 15 краткосрочное повышение квалификации с присвоением нового разряда и выдачей документа государственного образца (от 72 часов) lyhytaikainen kurssi (ammattitason kehittäminen < 72 h). Oppilas ei saa todistusta vaan koulutusorganisaation sertifikaatin. краткосрочное повышение квалификации (менее 72 часов) без выдачи документа государственного образца, но с выдачей сертификата фирмы, проводившей обучение Konsultoinnin ja koulutuksen eroa ei ole verolainsäädännössä erityisen tarkasti määritelty, ja ero on käytännössä pieni, varsinkin kun kyseessä on tiettyyn spesifiin ammattialaan liittyvä koulutus, mutta tietenkin veroviranomaiset voivat esittää asiasta oman tulkintansa. Koulutus- / konsultaatiotoiminta määritellään asiakkaan kanssa solmitussa sopimuksessa. Koulutuslisenssiä ei toimintaan ilmeisesti erityisesti tarvita. Lyhytaikaisia koulutuksia ( alle 72 tuntia ) voi tehdä ilman lisenssiä. Jos asiakkaat haluavat lisensoitua koulutusta, voidaan toimia venäläisen koulun kautta. Kysymys koulutuslisenssin saamisesta ei ilmeisesti ole riski, koska monet suomalaiset toimivat ilman lisenssiä, voidaan käyttää venäläistä kumppania, jolla lisenssi, ja oppilaitos saa lisenssin melko nopeasti ( jopa 3kk ). ( 7 ) KOULUTUKSEN MYYNTI VEROTTOMASTI ROYALTINA? Mahdollisesti koulutuksen myynti Venäjälle voisi tapahtua verottomasti Suomen ja Venäjän välisen verosopimuksen 12. artiklan Rojalti perusteella. 12 artikla Rojalti 1. Rojaltista, joka kertyy sopimusvaltiosta ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, verotetaan vain tässä toisessa valtiossa, jos henkilö on rojaltietuuden omistaja. 2. Sanonnalla "rojalti" tarkoitetaan tässä artiklassa kaikkia suorituksia, jotka saadaan korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen, siihen luettuina tietokoneohjelma, videokasetti, elokuvafilmi sekä televisio- tai radiolähetyksessä käytettävä filmi tai nauha, tekijänoikeuden sekä patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeudesta tahi kokemusperäisestä teollis-, kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

16 16 Jos koulutuksen myynti verottomasti royaltina olisi mahdollista, tämä helpottaisi toimintaa tuntuvasti. Monimutkaisia yritysjärjestelyjä ei tällöin ilmeisesti tarvittaisi. Myynti voitaisiin mahdollisesti toteuttaa suoraan Suomesta. Koulutuksesta ei tarvitse maksaa tällöin tuloveroa ( tämä varma ) ja mahdollisesti ei myöskään arvonlisäveroa ( tämä epävarmempi ). Erityisen käytännöllinen malli voisi olla koulutuksen myynti royaltina venäläisen partnerioppilaitoksen kautta. On huomautettu, että rojaltisuoritukset perustuvat yleensä johonkin Venäjällä rekisteröityyn aineettomaan omaisuuteen (patentti, lisenssi, hyödyllisyysmalliin jne.). On varmistettava useilta lakimiehiltä, että royaltin käyttö koulutuksen myyntiin on mahdollista. Voiko koulutusta ( konsultointia ) pitää tietotaidon siirtona? Myös voiton kotiuttaminen Suomeen voisi tapahtua osittain rojaltimaksuina erillisen rojaltisopimuksen perusteella. Rojaltisopimuksen laskutuksen perusteena voisi olla esim. tavaramerkkioikeuden käyttöoikeuden myynti venäläiselle tytäryhtiölle ja know how:n/tietotaidon myynti venäläiselle tytäryhtiölle. Rojaltimaksut ovat venäläisen tytäryhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Suomalaisen emoyhtiön ei tarvitse maksaa Venäjän tuloveroa rojaltimaksuina kotiutettavien voittojen osalta. Rojaltimaksujen osuus venäläisen tytäryhtiön tuloksesta on rajoitettu oikeuskäytännössä määritellyillä maksimeilla. Yli % venäläisen yrityksen tuloksen ylittävät rojaltimaksut on katsottu veronkierroksi. Yritettäessä royalti -mallia on tästä sovittava asiakasyrityksen kanssa. Jos royalti toimii, kannattaa laatia koulutussopimuksia varten vakiopohja. Sopimuksessa pitää eritellä, mitä on tieto-taito, jota siirretään. ( 8 ) TOIMINNAN RISKIT Riskinä toiminnassa tällä hetkellä on, että Venäjän verottaja iskee silmänsä Pietarissa tapahtuvaan toimintaan ja katsoo toimiston Pietarissa muodostavan kiinteän toimipaikan. Tästä voi olla seurauksena harkintaverotus. Tässä mielessä Pietariin olisi muodostettava yritys mahdollisimman pian. Pietarissa tapahtuva toiminta olisi ehkä hyvä selittää siten, että siellä ei markkinoida, vaan aloitteellisia ovat asiakasyritykset, jotka tilaavat koulutusta Suomesta ( tästähän ei ole kysymys ). Jos verottaja Venäjällä katsoo, että edustuston toimintojen vuoksi on muodostunut kiinteä toimipaikka Venäjälle, syntyy verottajalle mahdollisuus verottaa edustustoa tämän toiminnoista. Verotuksellisesti vaaralliseksi tilanteen tekee se, että edustusto on velvoitettu tekemään vain suppean veroilmoituksen ilman tuloveroilmoitusta ja ilman tasetta ja näin ollen kiinteän toimipaikan syntyessä sitä voidaan harkintaverottaa venäläisen verottajan toimesta. Harkintaverotus johtaa yleensä kohtuuttomiin veroseuraamuksiin verovelvollisen kannalta. Venäjän ja Suomen välillä tehty verosopimus määrittää tarkasti ne toimenpiteet, joita voidaan suorittaa edustustossa, jotta se ei muodosta kiinteää toimipaikkaa eikä ole verotettavaa tuloa Venäjällä. Seuraavat toimenpiteet ovat sallittuja suomalaiselle yritykselle Venäjällä ilman erillistä yrityksen tuloverovelvollisuuden syntymistä: a) järjestelyjä, jotka on tarkoitettu ainoastaan henkilölle kuuluvien tavaroiden varastoimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista varten; b) henkilölle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan varastoimista, näytteillä pitämistä tai luovuttamista varten; c) henkilölle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan toisen henkilön toimesta tapahtuvaa muokkaamista tai jalostamista varten; d) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan tavaroiden ostamiseksi tai tietojen keräämiseksi henkilölle;

17 17 e) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan muun luonteeltaan valmistelevan tai avustavan toiminnan harjoittamiseksi henkilölle; f) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan a)?e) kohdassa mainittujen toimintojen yhdistämiseksi, edellyttäen, että koko se kiinteästä liikepaikasta harjoitettava toiminta, joka perustuu tähän yhdistämiseen, on luonteeltaan valmistelevaa tai avustavaa. Mikäli yrityksellä on kiinteä liikepaikka ja siellä toteutetaan kaikkia a) f) kohdissa tarkoitettua toimintaa, niin tällöin verotuksellisen kiinteän toimipaikan arviointi tapahtuu kokonaisarviona. Tällöin vain kokonaisuudessaan valmisteleva ja avustava toiminta sallii toiminnan verotuksen Suomessa ja toiminnan verovapauden Venäjällä. Yllä olevan luettelon perusteella voidaan todeta, että yrityksen Venäjällä järjestämä toiminta mikäli myynnin tuotosta halutaan maksaa veroja vain Suomessa, voi olla ainoastaan passiivista, avustavaa toimintaa. Esimerkiksi sopimusten allekirjoittaminen on aktiivista toimintaa ja on käytännössä mahdollista ilman kiinteän toimipaikan syntymistä Venäjällä ainoastaan erillisten, kussakin yksittäistapauksessa annettujen valtuutuksien puitteissa. Laskutuksen välittäminen asiakkaille on eräs hankalista ongelmakohdista. Kiinteä toimipaikka voi muodostua esim. joissain tapauksissa silloin, kun edustusto suorittaa erityyppisiä myyntejä ja tämä aiheuttaa ruplalaskutusta jne. Koska pelkkä laskujen toimittaminen edustuston välityksellä venäläiselle asiakkaalle ei myöskään kuulu sallittuun (verovapaaseen) toimintaan, se voi aiheuttaa kiinteän toimipaikan syntymisen. Kyseinen toimi kuuluu ns. harmaalle alueelle ja verottajan reaktiota ei ole mahdollista varmuudella tältä osin varmuudella ennakolta arvioida. Venäjän verottaja saattaa tulkita pelkästään edustuston suorittaman laskujen toimittamisen asiakkaille sellaiseksi toimeksi joka ei ole pelkästään avustavaa toimintaa. Tällöin on kuitenkin pohjana toiminnan kokonaisarvostelu. Mikäli halutaan varmistua, että Venäjällä edustuston puitteissa harjoitetun toiminnan verotus tapahtuu ainoastaan Suomessa, sopimusten allekirjoittaminen olisi yleisesti järjestettävä jonkin Suomesta käsin toimivan henkilön toimesta ja varminta olisi jos allekirjoituspaikka olisi Suomessa. Mikäli yksittäistapauksittain olisi tarpeen sallia paikallisten edustajien allekirjoittaa sopimuksia, niin allekirjoittamisen tulisi tapahtua ainoastaan tarkasti yksilöidyn ja yksittäistapausta varten tarkoitetun valtuutuksen nojalla. Venäjän sisäisessä verolainsäädännössä, verolaissa on todettu, että mikäli ulkomaisen yhtiön venäläisellä epäitsenäisellä edustajalla on valtuutus allekirjoittaa sopimuksia suomalaisen yrityksen nimissä ja hän käyttää valtuuttaan usein, niin tästä toiminnasta katsotaan muodostuvan kiinteän toimipaikan ulkomaalaiselle yhtiölle, ellei sopimustoiminta rajoitu vain sellaisiin toimiin jotka eivät muodosta kiinteää toimipaikkaa. Valtuutus yleisesti allekirjoittaa sopimuksia akkreditoiduissa edustuissa olisi siis rajoitettava koskemaan ainoastaan avustavista toiminnoista päättämiseen. Venäjän verolain viranomaisten uusimmissa soveltamisohjeissa on kiinnitetty huomiota myös ulkomaalaisen yhtiön toiminnan säännöllisyyteen Ulkomaalaisen yhtiön toiminta muodostaa kiinteän toimipaikan Venäjällä vasta siinä vaiheessa, kun toiminta muuttuu säännölliseksi. Edellä mainitun perusteella ei kiinteää toimipaikkaa voisi muodostua ainoastaan kertaluonteisesti Venäjällä harjoitetusta liiketoiminnasta. Johtopäätöksiä: On harkittava, voidaanko tällä hetkellä käytettävää suoran myynnin mallia jatkaa. Riskien takia tämä ei ilmeisesti ole mahdollista. Varmalta vaikuttava valinta on myynnin järjestäminen Venäjällä rajavastuuyhtiön ( OOO ) kautta. Varojen kotiuttaminen OOOsta vaatii suunnittelua. Suunnittelua vaativa kohta on myös Suomen ja Venäjän puolella sijaitsevien yritysten välisten rahasiirtojen järjestäminen. Kaupallinen toiminta ja julkisen tuen kohdentuminen voi olla parasta sijoittaa eri yksiköihin. Suomalaista non-profit yksikköä Venäjälle ja muita vähän tunnettuja toimintamalleja ei kannata ryhtyä kokeilemaan. Koulutuslisenssin hankintaan ei ole merkittävää kiirettä eikä tarvetta. Koulutusta pitää alkuvaiheessa myydä esim. nimikkeillä konsultointi tai seminaari. Venäläisen ei-kaupallisen oppilaitoksen perustamiseen ei ilmeisesti tässä vaiheessa ole mahdollisuutta. Menettely, jota kannattaa käyttää ja selvittää lisää, on koulutuksen myynti venäläisen oppilaitoksen kautta.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot