xtra04 Todellista kiltarakkautta Vitun pitkällä Majavat Suomisitseillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "xtra04 Todellista kiltarakkautta Vitun pitkällä Majavat Suomisitseillä"

Transkriptio

1 xtra04 Todellista kiltarakkautta Vitun pitkällä Majavat Suomisitseillä

2 Yhtä juhlaa Tämän lehden tarkoituksena ei ole olla sellainen kuin te haluatte (eikä myöskään sellainen kuin me haluamme). Joskus vain tuntuu, että voisi tehdä jotakin muutakin kuin valittaa. Ja siitä se ajatus sitten lähti, teimme tämän lehden. Kiitos lehden tekoon osallistuneille, mukana olleet varmasti tunnistavat itsensä (toimitus huom. voisitte joskus olla paikalla). Antoisaa jatkoa koko killalle, Outi Sisällys 3 Puhis avautuu 4 Hae toimintaan 7 Vitun Pitkällä 10 O. Suomiseksit 12 Raatisitsit 13 Hyvä tapahtuma 14 Ajankohtaiset 15 Viialaan Juopuu 2004 PT o.suomi Julkaisee PJK Jaellaan Riippareilla Toimitus Kuvat Maija, Outi, Simo Ensikerran Ennen joulua Painaa Otamedia

3 Maijalla on asiaa Miksi me olemme olemassa? Mikä pitää meidät yhdessä? Mikä saa jatkuvasti ihmiset hakeutumaan toistensa seuraan? Miksi meillä sitsejä ei jouduta perumaan tai excursiokulttuuria lakkauttamaan? Mikä tekee meistä ainutlaatuisia? Onko se tiivis ja fokusoitunut teollisuus? Maalta muuttaneet yksinäiset ihmiset, jotka kaipaavat toisia yksinäisiä? Hakeutuuko osastollemme tietynlaisia ihmisiä (=paljon aktiiveja)? Onko meillä yksinkertaisesti niin paljon oikeanlaista (=monipuolista) tarjontaa? Jostain kumman syystä me puupäät viihdymme yhdessä. Killan tapahtumiin on mukava tulla ja niissä on hyvä olla. Vaikka olemmekin pieni kilta, meillä riittää osallistujia ja kiinnostusta kaikkiin tapahtumiin. Asiat ovat hyvin, välillä liiankin hyvin. Meidän ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen uskoon, että kaikki pysyy samanlaisena vuodesta toiseen. Puunjalostajakillan olemassaolo ei ole itsestään selvyys. Muutoksen tuulet puhaltavat myös meihin päin. Meillä on edelleen paljon asioita, joita voisi kehittää, vaikka olemmekin tehneet valtavasti töitä nykyisen tilanteen eteen. Joka ikinen vuosi edistystä parempaan tapahtuu hiukan; tapahtumia lakkautetaan, uusia tapahtumia syntyy, suhteita teollisuuteen ja muihin alan opiskelijoihin parannetaan, jne. Meillä kiltatoimintaa, verrattuna moniin muihin kiltoihin, raikastaa todella paljon se, että raadit vaihtuvat kokonaisuudessaan ja että puheenjohtaja ei päätä itse hallituslaisiaan. Näin tehtäessä saadaan joka vuosi enemmän uusia, tuoreita ideoita ja erilaisia mielipiteitä. Muutokset eivät ole aina helppoja, mutta ne ovat usein välttämättömiä. Jokainen meistä vaikuttaa killan toimintaan, päätöksiin ja olemassaoloon. Se, käyttekö killan tapahtumissa, hengaatteko kiltahuoneella vapaa-ajalla, teettekö vapaaehtoistyötä killan eteen vai jäättekö mieluummin kotiin, vaikuttaa oikeasti ihan kaikkeen. Tällä hetkellä tilanne on hyvä, mutta entä kahden vuoden päästä? Jokainen vuosikurssi on erilainen aktiivisuudeltaan. Miten voimme turvata saman tilanteen vuosiksi eteenpäin? On muistettava, että kiltatoiminta on monelle yksi elämänvaihe. Osalla se kestää fuksivuoden, toisilla muutaman vuoden pidempään. Jossain vaiheessa kaikille koittaa se tilanne, että halutaan valmistua, hankkia farmariauto ja iso asuntolaina. Ei voi vaatia, että tässä tilanteessa olevia ihmisiä kiinnostaa edes excursio lähimmälle paperipaikkakunnalle, saati raati- / toimihenkilövirat. Niitä, joita ei kiinnosta minkäänlainen kiltatoiminta, ei voi pakottaa tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Kaikkien ei ole pakko osallistua. Meidän on kuitenkin tarkasteltava koko ajan kiltalaisten tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja yritettävä pysyä mukana kehityksessä. Kun perusopetus hajautetaan tutkintorakenteen uudistuksen ja rakenteellisen kehittämisen myötä laajalle alueelle opiskelijoiden ensimmäisiksi vuosiksi, kohtaa kilta instituutiona valtavasti haasteita. Ensimmäisten vuosien ajan TKK:lla on yksi suuri massa fukseja, jotka opiskelevat kaikki samoja perusaineita. Miten heidät identifioidaan, vai identifioidaanko ollenkaan? Asiasta on käyty keskusteluja ja yhtenä vaihtoehtona pidetään TKY:n (tai ammattiainekerhojen) roolin kasvattamista fuksikasvatuksen ja tiedotuksen osalta. Jos fuksikasvatus ja tiedotus siirtyisivät TKY: lle (tai ammattiainekerhoille), minkälaiseksi kiltojen rooli muodostuisi? Miten kilta tavoittaisi uudet opiskelijat? Itse olen voimakkaasti sitä mieltä, että kiltamme ei kaatuisi tai joutuisi toimettomaksi pahimmassakaan myrskyssä, mutta asioita on hyvä välillä kyseenalaistaa, nostaa keskustelunaiheiksi muuallakin, kuin kiltaneuvoston (koostuu TKY:n kiltojen ja osakunnan puheenjohtajista) ja raadin keskuudessa. Myös osaston kansainvälistyminen aiheuttaa meillä muutoksia Puunjalostajakillan kannalta tärkeitä muutoksia. Kun osastollamme on 20 % ulkomaalaisia opiskelijoita, niin miten se näkyy killan toiminnassa? Otetaanko ulkomaalaiset avosylin vastaan? Kokevatko he killan omakseen, vai haluavatko he perustaa oman ammattiainekerhon / vastaavan? Kansainvälistyminen ei ole pelkästään luentoja englanniksi, vaan se koskee kaikkea toimintaamme. Kun ulkomaalaiset istuvat samoilla luennoilla, niin on luonnollista tehdä muitakin asioita vapaa-ajalla yhdessä. Miten se vaikuttaa kiltaan? Voisiko kilta olla se opiskelijoita yhteen liittävä taho, verkkojen kutoja eri kulttuurien välillä? Miten se näkyisi käytännössä jokapäiväisessä toiminnassamme? Pidettäisiinkö KKK:t englanniksi? Tulisiko raatiin esim. Uruguaylainen KV-vastaava? Muuttuisiko killan tiedotus englanninkieliseksi? Se, minkälaista toimintaa KV-hanke todellisuudessa lisää ja miten se kiltaamme muokkaa, on tällä hetkellä vaikea täysin arvioida. Yksi asia on kuitenkin varmaa: Puunjalostajakillalla on metsäklusterissa ja opiskelijoiden keskuudessa valtava statusarvo, jota ei helposti kaadeta, vaikka joku hullu uskaltaisikin yrittää. Tämä ei silti tarkoita, etteikö meitä jokaista tarvittaisi. Olkaa siis edelleen aktiivisia ja vaikuttakaa! Keskustelun kiltarakkaudesta avasi, puhiksenne Maija p.s. Tervetuloa vaalikokoukseen Tule ja anna oma panoksesi killalle. 3

4 Hae toimintaan - mitä raati luulee tekevänsä Puheenjohtaja Puheenjohtaja edustaa kiltaa. Hän kutsuu koolle raadin ja killan kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Puheenjohtaja valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista ja että toimihenkilöt ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä. Puheenjohtaja pitää yhteyttä yrityksiin ja käytännössä hankkii killan rahavarat. Valta tuo tietenkin vastuuta ja puheenjohtajan on hahmotettava killan kannalta olennaisia kokonaisuuksia ja vedettävä lankoja yhteen. Tämän vuoksi on usein välttämätöntä, että puheenjohtaja on tutustunut jo joitakin vuosia killan toimintaan ennen puheenjohtajakauttaan. Puheenjohtaja pääsee näkemään monenlaisia asioita aitiopaikalta ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Puheenjohtaja toimii useissa eri instansseissa killan ja opiskelijoiden edustajana: mm. Suomen Paperi-insinöörien yhdistyksen Nuorten Forumissa, TKY:n kiltaneuvostossa ja International M.Sc. Programme in forest products technology neuvottelukunnassa. Kasvatusmestari Kasvatusmestari valvoo ja ohjaa killan uusien jäsenten eli fuksien kasvatusta teekkarielämään ja opiskelun maailmaan. Kasvatusmestari kuuluu TKY:n fuksitoimikuntaan eli FTMK:hon. Fuksitoimikunnan kautta kasvatusmestari osallistuu TKY:n fuksitapahtumien järjestämiseen muiden kiltojen fuksikippareiden kanssa. Kasvatusmestarin virka on muista raativiroista poiketen pidempi. Tehtävä alkavaa vuoden alusta kuten muillakin raatilaisilla, mutta jatkuu vuoden yli seuraavaan wappuun (jos se päätetään järjestää). Isäntä Killan isäntä hoitaa yhdessä emännän kanssa killalle tapahtumia ja tapahtumissa niiden käytännön järjestelyt. Isännän käytännön tehtävät vaihtelevat paljon. Osa tehtävistä on fyysisesti raskaita, mutta voimaa enemmän isännältä vaaditaan pitkää pinnaa, sisua ja mielikuvitusta. Isäntävuoden aikana oppii ainakin yhteistyökykyä, asioiden priorisointia, soveltamista, vastuun ja kaljakorien kantamista. Menetetyn vapaaajan korvaa kevyesti raadin kanssa koetut tapahtumat, uudet ystävät ja vuoden aikana opitut asiat, joita ei luennoilla tai kirjoista opi. Emäntä Emäntä toimii hyvin paljon yhteistyössä isännän kanssa (kuinka läheisissä toim. huom.). Yhdessä järjestetään sitsejä, saunailtoja sekä muita illanviettoja ja tapahtumia. Kuukausikokouksiin emäntä leipoo herkkuja ja sitseillä pitää huolen siitä, etteivät kiltalaiset jää nälkäisiksi. Emäntä on vähän niin kuin kilta-äiti. Vuoden suurin, upein ja myös työläin tapahtuma on vuosijuhlamme Kuumahionnan järjestäminen. Yksin ei tarvitse kaikkea tehdä, sillä apuisännät ja emännät sekä muu raati ovat apuna suuremmissa tapahtumissa. Ja sitä paitsi isännän voi aina nakittaa kuorimaan perunoita... Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa killan taloutta ja omaisuutta, eli maksaa killalle tulevat laskut sekä huolehdin laskutuksesta. Rahaliikenteen lisäksi rahastonhoitajan tehtävänä on huolehtia killan kopiokoneesta ja sen toimivuudesta. Kopiokoneeseen liittyen rahastonhoitaja tekee myös kopiolaskutuksen kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Rahastonhoitaja pitää myös kirjaa killan jäsenistä. Vuoden alussa tehtäviin kuuluu tehdä ehdotus talousarviosta sekä vuoden loputtua ehdotus tilinpäätöksestä. Raadin auttaminen tapahtumien ym. järjestelyissä ja muissa tarvittavissa tehtävissä on myös rahiksen hommaa. Rahastonhoitajan työ on hieman näkymätöntä, laskujen maksu sekä kopiokoneen toimimisen takaaminen kuuluvat rutiineihin. Toisaalta rahastonhoitajan tehtävän hoitamistapoja voi vuoden aikana kehittää ja luoda jopa jotain omaa. 4

5 Tiedottaja Tiedottaja toimii killan tiedottajana (Aijjaa!) ja sihteerinä. Tehtävänä on laatia pöytäkirjat killan ja raadin kokouksista, sekä huolehtia kokouskutsuista ja esityslistoista. Toimintasuunnitelman ja kertomuksen kokoaminen muun raadin ja toimihenkilöiden avustuksella, kuuluvat keväisiin tehtäviin. Tiedottaja vastaa tiedotuksesta, ei pelkästään tapahtumista vaan yleisesti kaikesta kiltaan ja TKY:an liittyvästä infosta. Superkalenterin päivittäminen ja mahdollisimman ahkera aktin (ja nyyssien) pommittaminen kuuluvat myös työnkuvaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu kerätä hyviä muistoja tuleville polville arkistoinnin merkeissä. Kaiken muun toiminnan ohessa hän vastaa killan www-sivuista. Excumestari Excursiomestarin tehtävänä on vastata killan excursioiden suunnittelusta ja järjestelyistä. Hänen tehtävänään on myös johtaa excursiolla olevaa ryhmää tai määrätä sille joku muu johtaja. Excursioiden toteutuminen edellyttää excursiomestarilta aktiivista yhteydenpitoa yrityksiin joko puhelimitse tai sähköpostitse. Suhteita yrityksiin voi pitää yllä myös erilaisissa opiskelijoiden ja yritysten välisissä tapahtumissa, kuten rekrytointi-tilaisuuksissa. Tällaisissa yhteyksissä myös uusien kontaktien luominen on suositeltavaa. Kokonaisuudessaan excursiomestarilla on ilo tarjota kiltalaisille erilaisia mahdollisuuksia tutustua alan teollisuuteen ja yrityksiin. KV-vastaava KV-vastaavan hommana on olla linkkinä suomalaisten opiskelijoiden ja linkkareiden välillä. Kielitaito ja avoin asenne uusia kulttuureita kohtaan ei ole KV-vastaavan nakissa pahaksi ja vuoden mittaan kohtaakin, mitä erilaisimpia tilanteita. Tärkeimpänä yksittäisenä KV-vastaavan järjestämänä tapahtumana on VolleyPapp. Aikaa kuluu myös sähköpostien englannin kielestämisessä ja linkkareiden kanssa hengatessa. Opintovastaava Opintovastaavan tehtäviin kuuluu mm. olla killan edustajana opintoihin liittyvissä asioissa, hoitaa fapetin kirjatilaukset ja järjestää opintoaiheisia tapahtumia kiltalaisille. Lisäksi opintovastaava toimii opintotoimikunnan puheenjohtajana. Opintotoimikunta koostuu 1., 2. ja 3. vuosikurssin edustajista sekä jokaisen pääaineen edustajasta. Toimikunnan tehtäviin kuuluu tutkia opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja valmistella aloitteita opiskelujen kehittämiseksi. Toimariksi Vaalikokouksessa valitaan myös suuri joukko muita killan tärkeitä toimijoita. Urheilumestari, Juopuun toimitus, kulttuurivastaava, lukkarit, löylyttäjät, apu- IE, isohenkilövastaava, opintotoimikunta, konemestarit, arkistonhoitaja, apulaisihmiset moneen hommaan, virallisia hallinnon edustajia, tilintarkastajat, www-velho. Jos kiinnostuksesi heräsi, niin tervetuloa vaalikokoukseen ja sitä ennen voit tulla rohkeasti kyselemään lisää. KÄHMYT VAALIKOKOUS TULE, NÄE, KOE JA MENETÄ ELÄMÄSI! 5

6 Vitun Pitkälle Vitun Pitkällä Vitun Pitkillä Maanantai. Hei baarimestari tule täytä lasini. Tänä vuonna Kotimaan Pitkä pamautettiin liikkeelle Mukaan lähti rutinoituneita reissunkävijöitä, kourallinen ensikertalaisia ja iloksemme kaksi fuksiakin. Ei kestänyt montakaan minuuttia, kun jo ensimmäiset käärmeet alkoivat iloisesti suhahdella vielä niin vakaissa kätösissä. Ensimmäinen kohde oli Savonlinnassa sijaitseva UPM:n vaneritehdas, joka kierrettiin valppaalla tahtimarssilla läpi. Noinko vaneria tehdään?. Pakollisten kalvojen ja videon jälkeen isäntämme oli varsin harmissaan, ettemme jääneet illanviettoon. Noinkohan Omaa konetta ehti juuri sopivasti hehkuttaa lisää bussissa siirtyessämme Andritzin konepajalle. Ystävällinen ja humoristinen isäntäväki veti hyvin opettavaisen esittelyn ja tehdasrundin. Illanvietto oli luonnonkauniissa saaressa, jonne mentiin laivalla laulun säestämänä. Tikkakisat, tunnelmallinen lantala sekä nestemäinen ravinto pitivät excukansan tyytyväisinä. Taisimme saada isännänkin poistumaan saunasta rivoilla lauluillamme (tai sitten sillä oli kusihätä toim. huom). Paluumatkalla laivan baarimestari sai kaipaamaansa työtä siltä seisomalta, kun piikki julistettiin avatuksi. Huhuttu Savonlinnan yöelämäkin löytyi aamutunneille asti ennen kuin väsynyt väki vaipui koulun lattialle nukkumaan. Mahtoi koululaisten aamuliikunta tunnit sujua raikkaassa ilmapiirissä yön piereskelyjen jälkeen... Tiistai. Juankoski täällä minä laukean. Aamupala heitettiin huiviin bussissa matkalla kohti Juankoskea. Bussin sikaosasto alkoi pikkuhiljaa lunastamaan nimeen liittyviä velvoitteita ja matkalla pystyi aistimaan koko bussiväen hitsautuneen mukavasti yhteen. Kukapa ei rakastaisi krapulaista pahalta haisevaa kanssasiskoa tai veljeä. Joku keksi heittää Juankoski here I come Majoituimme Hotelli Niskakoskeen, josta Stromsdalin kartonkitehtaan emännät tulivat ohjaamaan vaappuvan joukkomme tehtaalle. Näyttivät oikein ilmakuvankin tehtaasta. Tehdaskierroksella emme toivottavasti olleet syypäitä ratakatkoon (kuitenkin joku kävi räpeltämässä nappuloita), joka aiheutui välittömästi asian yleisyyttä kysyttyämme. Onneksi tehtailla ei saa juopotella. Katkon (ratakatkon? toim. huom.) jälkeen matka jatkui Tamfeltille. Teimme tehdaskierroksen ulkopuolella omin päin, kun oikeaa sisäänkäyntiä ei tahtonut löytyä. Tamfeltin tarjoama esittely oli hyvin perusteellinen. Takuulla jokainen kyläilijä sai käsityksen märkäviiran punonnasta (oikeasti kukaan ei tainnut oikeasti kuunnella). Tamfelt on mm. tehnyt maailman suurimman viiran Kiinaan. 6

7 Illanvietto koitti vihdoin hotellimme saunaosastolla, jossa nypättiin hyvin nopeasti loppuun meille varatut juomat.. Onneksi isäntämme huomaavaisesti hankki litkua lisää. Iltamme päättyi hotellimme tunnelmalliseen baariin, jonka tanssilattia oli täydellisesti hallussamme (oliko siellä oikeasti ketään muita?). Harmittavasti jokainen joutui kustantamaan iltansa Kelan piikkiin. Kumpihan tekee parempia viiroja Albany vai Tamfelt? Vastaus replynä. Keskiviikko. Eihän sitä koskaan tiedä. Emme pahasti olleet häirinneet muuta hotellin väkeä, sillä aamulla ilmapiiri oli erittäin ystävällinen. Olli suuntasi bussin nokan kohti Sonkajärveä ja Finndomon talotehdasta. Reissun raakuus näkyi uupuneiden matkalaisten silmistä. Talotehtaanjohtaja esitteli tehtaan rivakasti ja ytimekkäästi, ja mikä parasta ilman kalvoja! Tehtaan toimistotiloissa todettiin teekkareiden tuoksuvan (ominaistuoksu), ehkä siksi laulumme sai toimistoväen antamaan valtaisat suosionosoitukset. Innokkaimmat talonrakentajat ottivat esitteitä mukaan, eihän sitä koskaan tiedä. Pulloista alkoi jälleen pohja näkyä, ja siksi suoritimme Äänekosken Alkossa pikaisen viinavaraston täydennyksen matkalla Metsä- Botnian sellutehtaalle. Isäntämme kasvoille levisi hymy nähtyään reippaan ja uteliaan poppoon. Onnistunut tehdaskierros ja Botnian omaa rintaa rummuttava DVD-esittelylevy vakuuttivat tulevat sellunpilaajat toimivasta firmasta. Illanvietto oli tehtaan läheisellä klubilla, josta onnistuimme taas tyhjentämään juomavaraston muutamassa tunnissa. Lisää juomista saatiin, ja se näkyi myös isännälle heitetyissä kysymyksissä, joihin hän auliisti vastaili. SO2 on muuten hemmetin vaarallinen aine!. Kivaa oli, mutta kohti Jyväskylän majoituspaikkaa piti lähteä. Jyväskylän yöväelle tuli takuulla selväksi, että PJK:laisilla on retkillään hyvä meininki. Sammua ei kuitenkaan kannata, mikäli haluaa säilyttää koskemattoman vartalon. (kerro ihmeessä lisää toim. huom). Torstai. Ottaako tytöt jotain juotavaa vai kaadanko maahan? Aamulla päitä alkoi varovaisesti nousta, kuten janttereita metsässä. Gummeruksen kirjapainon tehdaskierroksella nähtiinkin kaikkea muuta kuin pirteitä ja tiedonjanoisia opiskelijoita. Vessaliikenne myyntijohtaja Marja Paukamaan kalvosulkeisten aikana kävi vilkkaana. Vessareissujen jälkeen Gummeruksen ruokalassa näkyikin piimälaseja ruokalautasten sijasta. Taisi reissu alkaa tuntua. Gummerus voisi tulevaisuudessa tehdä reipasta korvausta vastaan diplomityön sisältöineen kanteineen. Ja kyllä, voi maksaa Visa Electronilla. Majoituimme ja keräilimme itseämme retkeily- 7

8 hotelli Laajarissa ennen tutustumista Metso Paperin toimintaan. Metso oli panostanut tilaisuuteen ja meistä huolehti vanhoja PJK:n aktiiveja. Porukka skarppasi hyvin koko esityksen läpi, vaikka unihiekkaa oli tullut päin taulua monta lapiollista. Kävimme katsomassa koepaperikoneet ja verstaan. Illanvietton päästiin Vuorilammen saunalle. Tällä kertaa viina ei loppunut, vaikka paikalle ryntäsi rönttöilemään lisää Metson omaa väkeä. Laulu raikasi ja viina virtasi Vuorilammella, jopa niin paljon että kaikki eivät enää päässeet omin voimin takaisin majapaikkaan. Matkantekoa helpotti huomattavasti isäntien kantoapu mukaan lähteneen oven siirtämisessä linja-autoon. Metson piikkiin juhlittiin vielä lisää Jyväskylän yökerhossa, jossa oli mukavasti opiskelijoita Abroilun vuoksi. Isännät jaksoivat tanssia pöydällä ja letkajenkata esimerkillisesti kanssamme vilkkuun asti ja hotellille elpymään lähti ohkaset ja tyytyväiset Pitkäläiset. Perjantai. Ilmainen viina on parasta juotuna (eikä lopu juomalla), se näkyi ja tuoksui. Väsymys iski hampaat monien niskaan ja kankkunenkin kyttäili iskupaikkaansa. Kuin toiveesta tiekin Vilppulaan oli mutkainen ja mäkinen. Muutama väsynyt ei kyennyt enää vilkaisemaan Finnforestin maailman suurinta sahaa, jossa pikaisesti kiertelimme sahan ja haukottelimme pakolliset kalvot läpi. Metsä Tissuen pehmopaperitehdas Mäntässä oli vihdoin viimeinen vierailukohde. Vierailun kärkeen tutustuimme tehtaan monipuoliseen museoon. Onnistuimme tuhoamaan museoaineistoa ja humalluttamaan isäntämme pistävällä hengityksellämme. Museon kukkapuskakin sai maistaa happopohjaista lannoitusta pariin otteeseen isännän nenän edessä. Ihmeen hyvässä kunnossa te silti olette. Kalvot firman toiminnasta nähtiin ja parin tunnin tehdaskierros, jossa nähtiin valmistuvia oravatuotteita alusta loppuun. Miespuolisten kiinnostusta kierroksen aikana herätti enemmänkin paperinvalmistajat (eikö ne yleensä ole miehiä? toim.huom.) kuin paperinvalmistus. Illanvietossa syötiin ja juotiin tehtaan omalla klubilla. Isäntäväki kertoi omasta elämästään ja taustoistaan. Toimme julki omia fiksuja mielipiteitämme. Ku vetää ittes kiikkuun, niin ei oo mitään ongelmia! Kun viimeiset väsyneet laulut oli laulettu, niin saimme hyvästellä isäntämme ja kolasimme matkajuotavat mukaamme. Alkoi viimeinen etappi Suomen piilaaksoon. Viimeiset naurut bussissa ja jouduimme hyvästelemään toisemme. Olli ja Taina saivat kuulla käheä-ääniset kiitosveisut ansiokkaasta toiminnasta. Mukava ja opettavainenkin reissu oli takana. Yksitellen ihmiset kaikkosivat pihalta kukin omiin koloihinsa. Raikulimmat jatkoivat tietenkin vielä lanttunsa sekoittamista lähiseudun baareissa omien raamiensa puitteissa. Ensi kertaan! MORJES, Ilkka H 8

9 PUUHAKULMA Täydennä kuvaan puuttuvat lauseet ja lähetä tarinasi osoitteeseen Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kasa lautoja. 9

10 SUOMISITSIT 04 We re the worst you ve ever seen Smökki oli ladattu odotuksilla. Olivathan paikalla Vuoren ja Puun katastrofaalisimmat tyypit asianmukaisesti pukeutuneena (eli sinivalkoista ja/tai mautonta). Porukkaa katsellessa on pakko ihmetellä, mitä kaikkea sitä löytyykään vaatekaapin perukoilta. Tuulipukuja, 70- ja 80-luvun muotia, ja totta kai suomiverkkareita. Tämän vuotisista muotivirtauksista on syytä mainita ainakin lisääntynyt hiihtohaalarien käyttö, sekä tyynymahat. Sen sijaan Jussi-paidat olivat menettäneet suosiotaan. Kauaa ei mopon häviämistä horisonttiin tarvinnut ihmetellä, siitä piti huolen pöydän antimien lisäksi lukuisat omat juomat. Ja Sysmäläiseen tapaan oli joku raahannut paikalle myös kanisterillisen sahtia. Ruokapuoleen oli tällä kertaa panostettu erityisen paljon, Aterioiden koko oli suoraan guormet ravintoloista. Kaikki neljä kylmää lihapullaa maistuivatkin fantastisen hyviltä. Mutta tännehän ei oltu tultu syömään, joten tiskiltä löytyi lisää kuuluisaa Vuorimiesten kossua. En tiedä mitä nuo maanmainiot (kallion)poraajat olivat juoman joukkoon laittaneet, mutta taikajuoma sai naiset muuttumaan kumman kiimaisiksi. Laulun ja syömisen ohessa tarjolla oli myös muutama ylimääräinen ohjelmanumero. Vuoren tanssitytöt saivat omaan esitykseensä vierailevaksi tähdeksi tutun hiihtopukuisen miehen. Lieneekö ympäröivien naisten suuri määrä vaikuttanut siihen, että miehen molemmissa lahkeissa näytti makkara pullistuvan. Toisena lisänumerona Ville Vuorimies johti vuosijuhlistammekin tuttua yhteislauluaan. Missä oli puumiesten vastaisku? 10

11 KUUKAUDEN YRITTÄJÄ? Kuultua: Nää on ihan erilaiset kuin lempeät sitsit Mun täytyy mennä, mun poikaystävä tuli just tupakalta Syksy ilman sadetta on kuin piha ilman sadettajaa Tää on tätä samaa paskaa joka vuosi KLO 20:49 Onko heissä ainesta Vuoden Makeksi? no ei siihen muut pysty 11

12 Puoli kolmelta tajusin, että kohta pitää lähtee, kun onhan sinne etkoillekin ehdittävä. Heräsin tietysti vasta kahden aikaan kun edellisen illan ja viikon keikoista oli niin kova väsymys. Myöhästyttyäni kaikista busseista oli kyllä jo aika korkea kipukynnys tälle illalle. Onneksi on kivoja kavereita joilta voi saada kyydin. Täffällä olikin heti kärkeen skumppaa tarjolla. Lisäksi oli pakko tietty hoitaa ne pakolliset, joo hei hei, mitäs teille kuuluu, jaa jaa. Sitsit päästiin aloittamaan jo puoli seitsemältä. Kaikenlaista sapuskaa ja vinettoakin oli tarjolla. Joillekin raadeille enemmän kuin toisille, jos isäntä oli suosiollinen. Meidän raati ei kyllä mitään tarvinnutkaan. Osataan ottaa perperit sitten vasta jatkoillakin. Raatisitsit Kootut sekoilut Jatkoilla, siinä kolmen aikaan, tapasin pari äidin vanhaa opiskelukaveria, soitin sitten äidille siinä samalla. Eihän se nyt niin hirveen myöhän vielä silloin, en tajuu miksi se luuli et oon kuollut. Siinä seitsemän aikaan olikin aika jo alkaa soitteleen taksia. Kuskit vähän ihmetteli, että eikö täällä Otaniemessä ikinä nukuta. Heräsin seuraavana aamuna pelkkä F kaulassa. Siitä oli sitten taas mukava jatkaa kaikkia rästiin jääneitä selkkareita ja esitehtäviä. Hyvät bileet, tuloksena muutamat käyntikortit ja hirvee vittuilu kiltiksellä vielä maanantainakin. Talidominantes taas vikalla keikalla. Eikä edes Aamua. 12

13 Metsäklusteri-uratapahtuma Ura- ja rekrytointipalvelut järjesti 10. kerran Metsäklusteri-uratapahtuman Dipolissa Paikalle oli kerääntynyt noin 70 puunjalostajaa ja myös muiden osastojen edustajia näkyi jokunen joukossa. Innokkaimmat työhakijat olivat lyöneet parhaimpansa päällensä ja ottaneet CV:t mukaansa. Toisaalta vähemmät innokkaat vaivaantuivat paikalle törkeästi myöhässä. Hävetkää. Eikö äiti ole opettanut, että on kohteliasta olla ajoissa? Tapahtumassa esittäytyivät isoimmat ja kauneimmat metsäteollisuusyritykset, yrittivät tietenkin kehua itseään kilpaa. Teollisuuden voimakkaista yrityksistä huolimatta opiskelijoita tuntui kiinnostavan eniten aamupala, ei muuten ollut hullumpi tälläkään kertaa. Taas kerran vanhempia setiä ja tätejä ihmetytti tilaisuuden kohderyhmä, mitä ei tuntunut olevan. Opiskelujen aikana on tullut kuultua samat läpinät niin moneen kertaan eri yritysten osalta, kiitos, mutta ei kiitos. Missä ovat persoonalliset urakuvaukset. Tyhjälle pöydälle pääsi ensimmäisenä tanssimaan UPM:n edustaja. Hän suurin sanomansa oli, että haalarihommia ei pääse valmistumisen jälkeen tekemään ja lopuksi paljastui UPM:n salainen ase rekrytointimarkkinoilla: Meiltä saa rahaa palkaksi. UPM:n poistuttua takavasemmalle esittelyvuoroon pääsi Jaakko Pöyry Oy. Jaakko Pöyryn esittelijät kertoivat suhteellisen löysistä vaatimuksista, mitä Jaakko Pöyryllä asetetaan työtekijöille. Sinun tulee olla täydellinen ihminen, joka puhuu virheettömästi vähintään 5 eri kieltä, sitoutuu 24 h vuorokaudessa työhönsä ja elää työnsä kautta. Vaikka yritys haluaisikin olla expertti kaikessa, ensi kerralla esityksessä kannattaisi keskittyä yhteen asiaan eikä kaikkiin mahdollisiin. Anritz Oy oli lähettänyt tapahtumaan jonkun hiekkalaatikolta repäistyn näköisen tyypin, jolle oli pistetty puku päälle. Ei puku miestä tee, tuli esityksen aikana mieleen. Tyypin mielestä sellu on taas seksikästä. Sellumiehet kommentista vähäsen loukkaantuivat, eikö se jumalauta ole kokoajan ollut seksikästä. M-Real oli sentään tajunnut juoksuttaa tapahtumaan vähän osallistujia vanhemman näköisen kaverin, joka muistutti markettien lihatiskin myyjää. Kaverilla oli homma selvästi hallussa, ja melkein uskoi, mitä edessä puhuttiin. Jostain kumman syystä IsoEnso oli päättänyt repäistä ja lähettää tapahtumaan Tommi S:n, joka onkin lähes läpikotaisin tunnettu puunjalostusalan opiskelijapiireissä. Uutta verta kentälle. Kiitos. Tommilla oli yksi uusi opetus esityksessään: jos olet päättänyt jäädä loppuelämäksesi Kotkaan, suuntaudu tuotantoon. TOMMI EI VISSIIIN HALUA! Loppuun vielä kehoitettiin välttämään StoraEnson lamaständiä. Omasta mielestään nuori tehtaanjohtaja Kemin Botnialta pääsi vauhtiin IsoEnson jälkeen. Tie tehtaanjohtajaksi oli kulkenut pitkien opiskeluvuosien, urheilu-uran päättymisen, Indoneesian viidakoiden kautta. Loppupeleissä Kemi oli kuitenkin projektien odottelupaikka, ja nyt tehtaanjohtajan silmissä siintää suuri ja mahtava Uruguay. Metso oli tällä kertaa lähettänyt Paperin sijaan Automationin puolelta henkilöstöosaston täti-ihmisen esittelemään yritystä. Virhe. Olisikohan Paper-puolen yt-neuvottelut ja irtisanomiset vaikuttaneet innottomuuteen opiskelijoiden rekrytointia kohtaan. Aamupäivän normaalein yritysedustaja oli Finnforestin tohtori. Muuttoinnokkuudessa mies oli kaikkein vaisuin, vaikuttaisiko tervehenkisen oloinen perhe tilanteeseen. Hänen mukaansa uran huippukohdat kulminoituivat Hesperianpuiston pusikoihin ja Koskenkorvaan, kuulemma erikseen, mutta uskokoon ken tahtoo. Mitä jäi käteen? Miten minusta tulee metsäteollisuuden supersankari? Opiskele kauan (tai todella vähän aikaa) Hanki ennen valmistumista kokemusta työnjohtajana (muuten sinulla ei ole mitään tulevaisuutta) Puhu 5-8 eri kieltä täydellisesti Kuuntele, mutta älä kuuntele (vanhat sedät voivat olla oikeassa tai eivät ole) Vaihda työpaikkaa vähintään vuoden välein Jos olet viisi vuotta samassa työssä, olet auttamattomasti pudonnut kelkasta Tunne prosessi Hanki itsellesi hyvä vaimo (naiset älkööt vaivaantuko) Näiden totuuksien orjallinen noudattaminen on välttämättömyys, jos haluat tuntea saavuttaneesi urallasi jotain. 13

14 Juarut :) Suurtilallisena tunnettu puunjalostaja on laajentanut liiketoimintaansa. Taatusti hyvin toimivia II maailmansodan aikaisella tekniikalla varustettuja traktoreita voi halutessaan tilata osoitteesta www. zetra.fi Ex-puhiksen Norjan reissu edustaa nykyään naapurikiltaa. Ex-kv-vastaava on maanmittarisitsien tapaan jälleen mieltynyt Turkuun. Ex-Isännällä sydän maalla/merellä/ilmassa. Valitse oikea vaihtoehto. Pirkkis Kariutunee. Pikkujouluissa kalakukkoa? Mekanisitit lähellä kolaria ameriikoissa. Varo pakkia! Tönnillä sahausapuna raadinpojat. Eikö oma lasti riitä? Suomisitsien kuumia pelaajia: Jääkiekkomaajoukkue, nro 16 Peltonen: Vastustajat tarjosivat ahkerasti keppiä, mutta tähtipelaajamme osui silti tolppaan. Jalkapallomaajoukkue, nro 4 Hyypiä: Laittoi sulavilla harhautuksillaan 7 vastapuolen pelaajan pään pyörälle. Pysyikö puolustajan oma pää puhtaana? Vittu kun vituttaa Kaikki pitkään jatkuvat kesätyöt (edelleen), hampaan poistot ja OLL:n kokoukset. Piikkilistat, Verlassa joku kaipasi kuitupitoista aamiaista, ja söi listan. Myös kuitit mahdollisista kaljaostoksista voisi toimittaa raadille jollain aikavälillä. Juopuun uusi tekniikka. Vittu kun ihmisille ei yks kilta riitä. Raatisitseillä kaikki (puutteessa olevat) ikinuoret. Tietokone. Uudet sähköpostiosoitteet ja webtopi. Vitun KeLa. Ja vitun Kela. TEK lähettelee jäsenilleen yhden puolueen vaalimainoksia ammatillisena suoramarkkinointina. Avoimet kirjeet. 14

15 RATA KATKOLLA Kaikki vitun tapahtumat päällekkäin. Tervetuloa Fuksi XQ, EI vanhemmille tieteenharjoittajille Luovuta ajoissa! verta Pikkujoulu liput tulee ja menee. Ole ajoissa paikalla! Ämmien/Äijien sauna Vaalikokous. Jos et ole paikalla, on turha valittaa jos saadaan paska raati Pikkujoulut FyKen tentti. Huom! nykyinen raati olette kuulemma menossa Tutkintorakenneuudistus info, P EEKKA Chemicals, EI nuoremmille, eikä heikkohermoisille (Huom! Rakkis) VolleyPap Tavaroidenpalautus-excu Varkauteen The company fosters a leadership culture that supports its values. It actively promotes employee well being and motivation and provides opportunities for development. It promotes equal opportunities and objectivity in employment and career development and respects employee privacy. It offers its employees possibilities for personal development. Effort is also put into developing teams and the working atmosphere across the whole organization. The well being of people and society is recognized to be the goal of sustainable economic growth. Haemme pitkäaikaiseen työttömyyssuhteeseen Viialan vaneritehtaalle vastavalmistunutta DI:tä kehitysinsinööriksi. Tehtäväsi pääset aloittamaan puhtaalta pöydältä. Viialan yksikömme työllistää tällä hetkellä 0 henkeä, joten annamme sinulle vapaat kädet yksikön toiminnan kehittämisessä. Tehtävään etsimme henkilöä, joka toimii mielellään oman itsensä herrana. Emme tarjoa sinulle suuren konsernin tukitoimintoja, emme kannustavaa palkitsemisjärjestelmää, emmekä eteenpäin menevää tiimihenkeä. Emme lupaa sinulle minkäänlaista urakehitystä. Sen sijaan saat vapaasti kehittää itseäsi hyödyntäen Viialan dynaamista elinkeinorakennetta. Lupaamme työsi pohjaksi m2 katettua ja tyhjää teollisuustilaa. Yhteydenotot: Viialan työvoimatoimisto Viialan vaneritehtaan porttivahti

16

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.

Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa. OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5. Ohjausta opintielle yhteisöllisesti Rehjan saaressa OpinTorin teemaryhmä Yhteisöllisyys oppimisen tukena Oulun yliopisto 14.5.2008 Anna Launonen Opintojen aloitus Rehjassa Osa opintojaksoa: Opiskelu ja

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti.

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti. Faijan BMW Tunnin roolipeli menetetystä nuoruudesta. Pelaajien hahmot (3-5 pelaajaa) olivat kavereita yläkoulussa ja vielä muutaman vuoden senkin jälkeen. Sitten jatko-opiskelut ja työelämä heittivät hahmot

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

1. pääministeri - Mari Kiviniemi tavata sunnuntai lyhyesti - Kiina pääministeri - Wen Jiabao

1. pääministeri - Mari Kiviniemi tavata sunnuntai lyhyesti - Kiina pääministeri - Wen Jiabao LAUSETYYPPIEN PIKAKERTAUS TEE LAUSE 1. pääministeri - Mari Kiviniemi tavata sunnuntai lyhyesti - Kiina pääministeri - Wen Jiabao Shanghai - vierailu yhteys 2. Yhdysvallat - avaruushallinto Nasa pitää torstai

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat Andörja 27.07.08 Matkalle lähdettiin Turusta perjantaina klo 1800. Alku sujui hankalasti koska Villen kalsarit jäi Mietoisiin. Ajomatkaa kertyi kaiken kaikkiaan noin 1500 kilometriä. Perillä oltiin joskus

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Nuoruus - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere 17.3.2012 Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Millainen nuori olen? Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto Mitä itsestäni ajattelen? Ahdistusta ja kamppailua itsensä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016 ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai klo 19.30 Paikka: Skinnarilan sauna Skinnarilankatu

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 1/2016 Aika: lauantai 9.1.2016 Klo 18:00 Paikka: RH209/Kiltahuone 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätetään, että vuoden 2016 raadin kokous on laillisesti

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013. Asiakaspalvelua venäjäksi

PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013. Asiakaspalvelua venäjäksi PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013 1 Asiakaspalvelua venäjäksi. 2 VENÄJÄN KIELEN PIKAKURSSI KEVÄT 2013 Riitta Tiensuu 1. TUTUSTUMISTA, TERVEHDYKSIÄ YM. KOHTELIASTA Hyvää huomenta! Hyvää

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot