xtra04 Todellista kiltarakkautta Vitun pitkällä Majavat Suomisitseillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "xtra04 Todellista kiltarakkautta Vitun pitkällä Majavat Suomisitseillä"

Transkriptio

1 xtra04 Todellista kiltarakkautta Vitun pitkällä Majavat Suomisitseillä

2 Yhtä juhlaa Tämän lehden tarkoituksena ei ole olla sellainen kuin te haluatte (eikä myöskään sellainen kuin me haluamme). Joskus vain tuntuu, että voisi tehdä jotakin muutakin kuin valittaa. Ja siitä se ajatus sitten lähti, teimme tämän lehden. Kiitos lehden tekoon osallistuneille, mukana olleet varmasti tunnistavat itsensä (toimitus huom. voisitte joskus olla paikalla). Antoisaa jatkoa koko killalle, Outi Sisällys 3 Puhis avautuu 4 Hae toimintaan 7 Vitun Pitkällä 10 O. Suomiseksit 12 Raatisitsit 13 Hyvä tapahtuma 14 Ajankohtaiset 15 Viialaan Juopuu 2004 PT o.suomi Julkaisee PJK Jaellaan Riippareilla Toimitus Kuvat Maija, Outi, Simo Ensikerran Ennen joulua Painaa Otamedia

3 Maijalla on asiaa Miksi me olemme olemassa? Mikä pitää meidät yhdessä? Mikä saa jatkuvasti ihmiset hakeutumaan toistensa seuraan? Miksi meillä sitsejä ei jouduta perumaan tai excursiokulttuuria lakkauttamaan? Mikä tekee meistä ainutlaatuisia? Onko se tiivis ja fokusoitunut teollisuus? Maalta muuttaneet yksinäiset ihmiset, jotka kaipaavat toisia yksinäisiä? Hakeutuuko osastollemme tietynlaisia ihmisiä (=paljon aktiiveja)? Onko meillä yksinkertaisesti niin paljon oikeanlaista (=monipuolista) tarjontaa? Jostain kumman syystä me puupäät viihdymme yhdessä. Killan tapahtumiin on mukava tulla ja niissä on hyvä olla. Vaikka olemmekin pieni kilta, meillä riittää osallistujia ja kiinnostusta kaikkiin tapahtumiin. Asiat ovat hyvin, välillä liiankin hyvin. Meidän ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen uskoon, että kaikki pysyy samanlaisena vuodesta toiseen. Puunjalostajakillan olemassaolo ei ole itsestään selvyys. Muutoksen tuulet puhaltavat myös meihin päin. Meillä on edelleen paljon asioita, joita voisi kehittää, vaikka olemmekin tehneet valtavasti töitä nykyisen tilanteen eteen. Joka ikinen vuosi edistystä parempaan tapahtuu hiukan; tapahtumia lakkautetaan, uusia tapahtumia syntyy, suhteita teollisuuteen ja muihin alan opiskelijoihin parannetaan, jne. Meillä kiltatoimintaa, verrattuna moniin muihin kiltoihin, raikastaa todella paljon se, että raadit vaihtuvat kokonaisuudessaan ja että puheenjohtaja ei päätä itse hallituslaisiaan. Näin tehtäessä saadaan joka vuosi enemmän uusia, tuoreita ideoita ja erilaisia mielipiteitä. Muutokset eivät ole aina helppoja, mutta ne ovat usein välttämättömiä. Jokainen meistä vaikuttaa killan toimintaan, päätöksiin ja olemassaoloon. Se, käyttekö killan tapahtumissa, hengaatteko kiltahuoneella vapaa-ajalla, teettekö vapaaehtoistyötä killan eteen vai jäättekö mieluummin kotiin, vaikuttaa oikeasti ihan kaikkeen. Tällä hetkellä tilanne on hyvä, mutta entä kahden vuoden päästä? Jokainen vuosikurssi on erilainen aktiivisuudeltaan. Miten voimme turvata saman tilanteen vuosiksi eteenpäin? On muistettava, että kiltatoiminta on monelle yksi elämänvaihe. Osalla se kestää fuksivuoden, toisilla muutaman vuoden pidempään. Jossain vaiheessa kaikille koittaa se tilanne, että halutaan valmistua, hankkia farmariauto ja iso asuntolaina. Ei voi vaatia, että tässä tilanteessa olevia ihmisiä kiinnostaa edes excursio lähimmälle paperipaikkakunnalle, saati raati- / toimihenkilövirat. Niitä, joita ei kiinnosta minkäänlainen kiltatoiminta, ei voi pakottaa tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Kaikkien ei ole pakko osallistua. Meidän on kuitenkin tarkasteltava koko ajan kiltalaisten tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja yritettävä pysyä mukana kehityksessä. Kun perusopetus hajautetaan tutkintorakenteen uudistuksen ja rakenteellisen kehittämisen myötä laajalle alueelle opiskelijoiden ensimmäisiksi vuosiksi, kohtaa kilta instituutiona valtavasti haasteita. Ensimmäisten vuosien ajan TKK:lla on yksi suuri massa fukseja, jotka opiskelevat kaikki samoja perusaineita. Miten heidät identifioidaan, vai identifioidaanko ollenkaan? Asiasta on käyty keskusteluja ja yhtenä vaihtoehtona pidetään TKY:n (tai ammattiainekerhojen) roolin kasvattamista fuksikasvatuksen ja tiedotuksen osalta. Jos fuksikasvatus ja tiedotus siirtyisivät TKY: lle (tai ammattiainekerhoille), minkälaiseksi kiltojen rooli muodostuisi? Miten kilta tavoittaisi uudet opiskelijat? Itse olen voimakkaasti sitä mieltä, että kiltamme ei kaatuisi tai joutuisi toimettomaksi pahimmassakaan myrskyssä, mutta asioita on hyvä välillä kyseenalaistaa, nostaa keskustelunaiheiksi muuallakin, kuin kiltaneuvoston (koostuu TKY:n kiltojen ja osakunnan puheenjohtajista) ja raadin keskuudessa. Myös osaston kansainvälistyminen aiheuttaa meillä muutoksia Puunjalostajakillan kannalta tärkeitä muutoksia. Kun osastollamme on 20 % ulkomaalaisia opiskelijoita, niin miten se näkyy killan toiminnassa? Otetaanko ulkomaalaiset avosylin vastaan? Kokevatko he killan omakseen, vai haluavatko he perustaa oman ammattiainekerhon / vastaavan? Kansainvälistyminen ei ole pelkästään luentoja englanniksi, vaan se koskee kaikkea toimintaamme. Kun ulkomaalaiset istuvat samoilla luennoilla, niin on luonnollista tehdä muitakin asioita vapaa-ajalla yhdessä. Miten se vaikuttaa kiltaan? Voisiko kilta olla se opiskelijoita yhteen liittävä taho, verkkojen kutoja eri kulttuurien välillä? Miten se näkyisi käytännössä jokapäiväisessä toiminnassamme? Pidettäisiinkö KKK:t englanniksi? Tulisiko raatiin esim. Uruguaylainen KV-vastaava? Muuttuisiko killan tiedotus englanninkieliseksi? Se, minkälaista toimintaa KV-hanke todellisuudessa lisää ja miten se kiltaamme muokkaa, on tällä hetkellä vaikea täysin arvioida. Yksi asia on kuitenkin varmaa: Puunjalostajakillalla on metsäklusterissa ja opiskelijoiden keskuudessa valtava statusarvo, jota ei helposti kaadeta, vaikka joku hullu uskaltaisikin yrittää. Tämä ei silti tarkoita, etteikö meitä jokaista tarvittaisi. Olkaa siis edelleen aktiivisia ja vaikuttakaa! Keskustelun kiltarakkaudesta avasi, puhiksenne Maija p.s. Tervetuloa vaalikokoukseen Tule ja anna oma panoksesi killalle. 3

4 Hae toimintaan - mitä raati luulee tekevänsä Puheenjohtaja Puheenjohtaja edustaa kiltaa. Hän kutsuu koolle raadin ja killan kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Puheenjohtaja valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista ja että toimihenkilöt ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä. Puheenjohtaja pitää yhteyttä yrityksiin ja käytännössä hankkii killan rahavarat. Valta tuo tietenkin vastuuta ja puheenjohtajan on hahmotettava killan kannalta olennaisia kokonaisuuksia ja vedettävä lankoja yhteen. Tämän vuoksi on usein välttämätöntä, että puheenjohtaja on tutustunut jo joitakin vuosia killan toimintaan ennen puheenjohtajakauttaan. Puheenjohtaja pääsee näkemään monenlaisia asioita aitiopaikalta ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Puheenjohtaja toimii useissa eri instansseissa killan ja opiskelijoiden edustajana: mm. Suomen Paperi-insinöörien yhdistyksen Nuorten Forumissa, TKY:n kiltaneuvostossa ja International M.Sc. Programme in forest products technology neuvottelukunnassa. Kasvatusmestari Kasvatusmestari valvoo ja ohjaa killan uusien jäsenten eli fuksien kasvatusta teekkarielämään ja opiskelun maailmaan. Kasvatusmestari kuuluu TKY:n fuksitoimikuntaan eli FTMK:hon. Fuksitoimikunnan kautta kasvatusmestari osallistuu TKY:n fuksitapahtumien järjestämiseen muiden kiltojen fuksikippareiden kanssa. Kasvatusmestarin virka on muista raativiroista poiketen pidempi. Tehtävä alkavaa vuoden alusta kuten muillakin raatilaisilla, mutta jatkuu vuoden yli seuraavaan wappuun (jos se päätetään järjestää). Isäntä Killan isäntä hoitaa yhdessä emännän kanssa killalle tapahtumia ja tapahtumissa niiden käytännön järjestelyt. Isännän käytännön tehtävät vaihtelevat paljon. Osa tehtävistä on fyysisesti raskaita, mutta voimaa enemmän isännältä vaaditaan pitkää pinnaa, sisua ja mielikuvitusta. Isäntävuoden aikana oppii ainakin yhteistyökykyä, asioiden priorisointia, soveltamista, vastuun ja kaljakorien kantamista. Menetetyn vapaaajan korvaa kevyesti raadin kanssa koetut tapahtumat, uudet ystävät ja vuoden aikana opitut asiat, joita ei luennoilla tai kirjoista opi. Emäntä Emäntä toimii hyvin paljon yhteistyössä isännän kanssa (kuinka läheisissä toim. huom.). Yhdessä järjestetään sitsejä, saunailtoja sekä muita illanviettoja ja tapahtumia. Kuukausikokouksiin emäntä leipoo herkkuja ja sitseillä pitää huolen siitä, etteivät kiltalaiset jää nälkäisiksi. Emäntä on vähän niin kuin kilta-äiti. Vuoden suurin, upein ja myös työläin tapahtuma on vuosijuhlamme Kuumahionnan järjestäminen. Yksin ei tarvitse kaikkea tehdä, sillä apuisännät ja emännät sekä muu raati ovat apuna suuremmissa tapahtumissa. Ja sitä paitsi isännän voi aina nakittaa kuorimaan perunoita... Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa killan taloutta ja omaisuutta, eli maksaa killalle tulevat laskut sekä huolehdin laskutuksesta. Rahaliikenteen lisäksi rahastonhoitajan tehtävänä on huolehtia killan kopiokoneesta ja sen toimivuudesta. Kopiokoneeseen liittyen rahastonhoitaja tekee myös kopiolaskutuksen kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Rahastonhoitaja pitää myös kirjaa killan jäsenistä. Vuoden alussa tehtäviin kuuluu tehdä ehdotus talousarviosta sekä vuoden loputtua ehdotus tilinpäätöksestä. Raadin auttaminen tapahtumien ym. järjestelyissä ja muissa tarvittavissa tehtävissä on myös rahiksen hommaa. Rahastonhoitajan työ on hieman näkymätöntä, laskujen maksu sekä kopiokoneen toimimisen takaaminen kuuluvat rutiineihin. Toisaalta rahastonhoitajan tehtävän hoitamistapoja voi vuoden aikana kehittää ja luoda jopa jotain omaa. 4

5 Tiedottaja Tiedottaja toimii killan tiedottajana (Aijjaa!) ja sihteerinä. Tehtävänä on laatia pöytäkirjat killan ja raadin kokouksista, sekä huolehtia kokouskutsuista ja esityslistoista. Toimintasuunnitelman ja kertomuksen kokoaminen muun raadin ja toimihenkilöiden avustuksella, kuuluvat keväisiin tehtäviin. Tiedottaja vastaa tiedotuksesta, ei pelkästään tapahtumista vaan yleisesti kaikesta kiltaan ja TKY:an liittyvästä infosta. Superkalenterin päivittäminen ja mahdollisimman ahkera aktin (ja nyyssien) pommittaminen kuuluvat myös työnkuvaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu kerätä hyviä muistoja tuleville polville arkistoinnin merkeissä. Kaiken muun toiminnan ohessa hän vastaa killan www-sivuista. Excumestari Excursiomestarin tehtävänä on vastata killan excursioiden suunnittelusta ja järjestelyistä. Hänen tehtävänään on myös johtaa excursiolla olevaa ryhmää tai määrätä sille joku muu johtaja. Excursioiden toteutuminen edellyttää excursiomestarilta aktiivista yhteydenpitoa yrityksiin joko puhelimitse tai sähköpostitse. Suhteita yrityksiin voi pitää yllä myös erilaisissa opiskelijoiden ja yritysten välisissä tapahtumissa, kuten rekrytointi-tilaisuuksissa. Tällaisissa yhteyksissä myös uusien kontaktien luominen on suositeltavaa. Kokonaisuudessaan excursiomestarilla on ilo tarjota kiltalaisille erilaisia mahdollisuuksia tutustua alan teollisuuteen ja yrityksiin. KV-vastaava KV-vastaavan hommana on olla linkkinä suomalaisten opiskelijoiden ja linkkareiden välillä. Kielitaito ja avoin asenne uusia kulttuureita kohtaan ei ole KV-vastaavan nakissa pahaksi ja vuoden mittaan kohtaakin, mitä erilaisimpia tilanteita. Tärkeimpänä yksittäisenä KV-vastaavan järjestämänä tapahtumana on VolleyPapp. Aikaa kuluu myös sähköpostien englannin kielestämisessä ja linkkareiden kanssa hengatessa. Opintovastaava Opintovastaavan tehtäviin kuuluu mm. olla killan edustajana opintoihin liittyvissä asioissa, hoitaa fapetin kirjatilaukset ja järjestää opintoaiheisia tapahtumia kiltalaisille. Lisäksi opintovastaava toimii opintotoimikunnan puheenjohtajana. Opintotoimikunta koostuu 1., 2. ja 3. vuosikurssin edustajista sekä jokaisen pääaineen edustajasta. Toimikunnan tehtäviin kuuluu tutkia opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja valmistella aloitteita opiskelujen kehittämiseksi. Toimariksi Vaalikokouksessa valitaan myös suuri joukko muita killan tärkeitä toimijoita. Urheilumestari, Juopuun toimitus, kulttuurivastaava, lukkarit, löylyttäjät, apu- IE, isohenkilövastaava, opintotoimikunta, konemestarit, arkistonhoitaja, apulaisihmiset moneen hommaan, virallisia hallinnon edustajia, tilintarkastajat, www-velho. Jos kiinnostuksesi heräsi, niin tervetuloa vaalikokoukseen ja sitä ennen voit tulla rohkeasti kyselemään lisää. KÄHMYT VAALIKOKOUS TULE, NÄE, KOE JA MENETÄ ELÄMÄSI! 5

6 Vitun Pitkälle Vitun Pitkällä Vitun Pitkillä Maanantai. Hei baarimestari tule täytä lasini. Tänä vuonna Kotimaan Pitkä pamautettiin liikkeelle Mukaan lähti rutinoituneita reissunkävijöitä, kourallinen ensikertalaisia ja iloksemme kaksi fuksiakin. Ei kestänyt montakaan minuuttia, kun jo ensimmäiset käärmeet alkoivat iloisesti suhahdella vielä niin vakaissa kätösissä. Ensimmäinen kohde oli Savonlinnassa sijaitseva UPM:n vaneritehdas, joka kierrettiin valppaalla tahtimarssilla läpi. Noinko vaneria tehdään?. Pakollisten kalvojen ja videon jälkeen isäntämme oli varsin harmissaan, ettemme jääneet illanviettoon. Noinkohan Omaa konetta ehti juuri sopivasti hehkuttaa lisää bussissa siirtyessämme Andritzin konepajalle. Ystävällinen ja humoristinen isäntäväki veti hyvin opettavaisen esittelyn ja tehdasrundin. Illanvietto oli luonnonkauniissa saaressa, jonne mentiin laivalla laulun säestämänä. Tikkakisat, tunnelmallinen lantala sekä nestemäinen ravinto pitivät excukansan tyytyväisinä. Taisimme saada isännänkin poistumaan saunasta rivoilla lauluillamme (tai sitten sillä oli kusihätä toim. huom). Paluumatkalla laivan baarimestari sai kaipaamaansa työtä siltä seisomalta, kun piikki julistettiin avatuksi. Huhuttu Savonlinnan yöelämäkin löytyi aamutunneille asti ennen kuin väsynyt väki vaipui koulun lattialle nukkumaan. Mahtoi koululaisten aamuliikunta tunnit sujua raikkaassa ilmapiirissä yön piereskelyjen jälkeen... Tiistai. Juankoski täällä minä laukean. Aamupala heitettiin huiviin bussissa matkalla kohti Juankoskea. Bussin sikaosasto alkoi pikkuhiljaa lunastamaan nimeen liittyviä velvoitteita ja matkalla pystyi aistimaan koko bussiväen hitsautuneen mukavasti yhteen. Kukapa ei rakastaisi krapulaista pahalta haisevaa kanssasiskoa tai veljeä. Joku keksi heittää Juankoski here I come Majoituimme Hotelli Niskakoskeen, josta Stromsdalin kartonkitehtaan emännät tulivat ohjaamaan vaappuvan joukkomme tehtaalle. Näyttivät oikein ilmakuvankin tehtaasta. Tehdaskierroksella emme toivottavasti olleet syypäitä ratakatkoon (kuitenkin joku kävi räpeltämässä nappuloita), joka aiheutui välittömästi asian yleisyyttä kysyttyämme. Onneksi tehtailla ei saa juopotella. Katkon (ratakatkon? toim. huom.) jälkeen matka jatkui Tamfeltille. Teimme tehdaskierroksen ulkopuolella omin päin, kun oikeaa sisäänkäyntiä ei tahtonut löytyä. Tamfeltin tarjoama esittely oli hyvin perusteellinen. Takuulla jokainen kyläilijä sai käsityksen märkäviiran punonnasta (oikeasti kukaan ei tainnut oikeasti kuunnella). Tamfelt on mm. tehnyt maailman suurimman viiran Kiinaan. 6

7 Illanvietto koitti vihdoin hotellimme saunaosastolla, jossa nypättiin hyvin nopeasti loppuun meille varatut juomat.. Onneksi isäntämme huomaavaisesti hankki litkua lisää. Iltamme päättyi hotellimme tunnelmalliseen baariin, jonka tanssilattia oli täydellisesti hallussamme (oliko siellä oikeasti ketään muita?). Harmittavasti jokainen joutui kustantamaan iltansa Kelan piikkiin. Kumpihan tekee parempia viiroja Albany vai Tamfelt? Vastaus replynä. Keskiviikko. Eihän sitä koskaan tiedä. Emme pahasti olleet häirinneet muuta hotellin väkeä, sillä aamulla ilmapiiri oli erittäin ystävällinen. Olli suuntasi bussin nokan kohti Sonkajärveä ja Finndomon talotehdasta. Reissun raakuus näkyi uupuneiden matkalaisten silmistä. Talotehtaanjohtaja esitteli tehtaan rivakasti ja ytimekkäästi, ja mikä parasta ilman kalvoja! Tehtaan toimistotiloissa todettiin teekkareiden tuoksuvan (ominaistuoksu), ehkä siksi laulumme sai toimistoväen antamaan valtaisat suosionosoitukset. Innokkaimmat talonrakentajat ottivat esitteitä mukaan, eihän sitä koskaan tiedä. Pulloista alkoi jälleen pohja näkyä, ja siksi suoritimme Äänekosken Alkossa pikaisen viinavaraston täydennyksen matkalla Metsä- Botnian sellutehtaalle. Isäntämme kasvoille levisi hymy nähtyään reippaan ja uteliaan poppoon. Onnistunut tehdaskierros ja Botnian omaa rintaa rummuttava DVD-esittelylevy vakuuttivat tulevat sellunpilaajat toimivasta firmasta. Illanvietto oli tehtaan läheisellä klubilla, josta onnistuimme taas tyhjentämään juomavaraston muutamassa tunnissa. Lisää juomista saatiin, ja se näkyi myös isännälle heitetyissä kysymyksissä, joihin hän auliisti vastaili. SO2 on muuten hemmetin vaarallinen aine!. Kivaa oli, mutta kohti Jyväskylän majoituspaikkaa piti lähteä. Jyväskylän yöväelle tuli takuulla selväksi, että PJK:laisilla on retkillään hyvä meininki. Sammua ei kuitenkaan kannata, mikäli haluaa säilyttää koskemattoman vartalon. (kerro ihmeessä lisää toim. huom). Torstai. Ottaako tytöt jotain juotavaa vai kaadanko maahan? Aamulla päitä alkoi varovaisesti nousta, kuten janttereita metsässä. Gummeruksen kirjapainon tehdaskierroksella nähtiinkin kaikkea muuta kuin pirteitä ja tiedonjanoisia opiskelijoita. Vessaliikenne myyntijohtaja Marja Paukamaan kalvosulkeisten aikana kävi vilkkaana. Vessareissujen jälkeen Gummeruksen ruokalassa näkyikin piimälaseja ruokalautasten sijasta. Taisi reissu alkaa tuntua. Gummerus voisi tulevaisuudessa tehdä reipasta korvausta vastaan diplomityön sisältöineen kanteineen. Ja kyllä, voi maksaa Visa Electronilla. Majoituimme ja keräilimme itseämme retkeily- 7

8 hotelli Laajarissa ennen tutustumista Metso Paperin toimintaan. Metso oli panostanut tilaisuuteen ja meistä huolehti vanhoja PJK:n aktiiveja. Porukka skarppasi hyvin koko esityksen läpi, vaikka unihiekkaa oli tullut päin taulua monta lapiollista. Kävimme katsomassa koepaperikoneet ja verstaan. Illanvietton päästiin Vuorilammen saunalle. Tällä kertaa viina ei loppunut, vaikka paikalle ryntäsi rönttöilemään lisää Metson omaa väkeä. Laulu raikasi ja viina virtasi Vuorilammella, jopa niin paljon että kaikki eivät enää päässeet omin voimin takaisin majapaikkaan. Matkantekoa helpotti huomattavasti isäntien kantoapu mukaan lähteneen oven siirtämisessä linja-autoon. Metson piikkiin juhlittiin vielä lisää Jyväskylän yökerhossa, jossa oli mukavasti opiskelijoita Abroilun vuoksi. Isännät jaksoivat tanssia pöydällä ja letkajenkata esimerkillisesti kanssamme vilkkuun asti ja hotellille elpymään lähti ohkaset ja tyytyväiset Pitkäläiset. Perjantai. Ilmainen viina on parasta juotuna (eikä lopu juomalla), se näkyi ja tuoksui. Väsymys iski hampaat monien niskaan ja kankkunenkin kyttäili iskupaikkaansa. Kuin toiveesta tiekin Vilppulaan oli mutkainen ja mäkinen. Muutama väsynyt ei kyennyt enää vilkaisemaan Finnforestin maailman suurinta sahaa, jossa pikaisesti kiertelimme sahan ja haukottelimme pakolliset kalvot läpi. Metsä Tissuen pehmopaperitehdas Mäntässä oli vihdoin viimeinen vierailukohde. Vierailun kärkeen tutustuimme tehtaan monipuoliseen museoon. Onnistuimme tuhoamaan museoaineistoa ja humalluttamaan isäntämme pistävällä hengityksellämme. Museon kukkapuskakin sai maistaa happopohjaista lannoitusta pariin otteeseen isännän nenän edessä. Ihmeen hyvässä kunnossa te silti olette. Kalvot firman toiminnasta nähtiin ja parin tunnin tehdaskierros, jossa nähtiin valmistuvia oravatuotteita alusta loppuun. Miespuolisten kiinnostusta kierroksen aikana herätti enemmänkin paperinvalmistajat (eikö ne yleensä ole miehiä? toim.huom.) kuin paperinvalmistus. Illanvietossa syötiin ja juotiin tehtaan omalla klubilla. Isäntäväki kertoi omasta elämästään ja taustoistaan. Toimme julki omia fiksuja mielipiteitämme. Ku vetää ittes kiikkuun, niin ei oo mitään ongelmia! Kun viimeiset väsyneet laulut oli laulettu, niin saimme hyvästellä isäntämme ja kolasimme matkajuotavat mukaamme. Alkoi viimeinen etappi Suomen piilaaksoon. Viimeiset naurut bussissa ja jouduimme hyvästelemään toisemme. Olli ja Taina saivat kuulla käheä-ääniset kiitosveisut ansiokkaasta toiminnasta. Mukava ja opettavainenkin reissu oli takana. Yksitellen ihmiset kaikkosivat pihalta kukin omiin koloihinsa. Raikulimmat jatkoivat tietenkin vielä lanttunsa sekoittamista lähiseudun baareissa omien raamiensa puitteissa. Ensi kertaan! MORJES, Ilkka H 8

9 PUUHAKULMA Täydennä kuvaan puuttuvat lauseet ja lähetä tarinasi osoitteeseen Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kasa lautoja. 9

10 SUOMISITSIT 04 We re the worst you ve ever seen Smökki oli ladattu odotuksilla. Olivathan paikalla Vuoren ja Puun katastrofaalisimmat tyypit asianmukaisesti pukeutuneena (eli sinivalkoista ja/tai mautonta). Porukkaa katsellessa on pakko ihmetellä, mitä kaikkea sitä löytyykään vaatekaapin perukoilta. Tuulipukuja, 70- ja 80-luvun muotia, ja totta kai suomiverkkareita. Tämän vuotisista muotivirtauksista on syytä mainita ainakin lisääntynyt hiihtohaalarien käyttö, sekä tyynymahat. Sen sijaan Jussi-paidat olivat menettäneet suosiotaan. Kauaa ei mopon häviämistä horisonttiin tarvinnut ihmetellä, siitä piti huolen pöydän antimien lisäksi lukuisat omat juomat. Ja Sysmäläiseen tapaan oli joku raahannut paikalle myös kanisterillisen sahtia. Ruokapuoleen oli tällä kertaa panostettu erityisen paljon, Aterioiden koko oli suoraan guormet ravintoloista. Kaikki neljä kylmää lihapullaa maistuivatkin fantastisen hyviltä. Mutta tännehän ei oltu tultu syömään, joten tiskiltä löytyi lisää kuuluisaa Vuorimiesten kossua. En tiedä mitä nuo maanmainiot (kallion)poraajat olivat juoman joukkoon laittaneet, mutta taikajuoma sai naiset muuttumaan kumman kiimaisiksi. Laulun ja syömisen ohessa tarjolla oli myös muutama ylimääräinen ohjelmanumero. Vuoren tanssitytöt saivat omaan esitykseensä vierailevaksi tähdeksi tutun hiihtopukuisen miehen. Lieneekö ympäröivien naisten suuri määrä vaikuttanut siihen, että miehen molemmissa lahkeissa näytti makkara pullistuvan. Toisena lisänumerona Ville Vuorimies johti vuosijuhlistammekin tuttua yhteislauluaan. Missä oli puumiesten vastaisku? 10

11 KUUKAUDEN YRITTÄJÄ? Kuultua: Nää on ihan erilaiset kuin lempeät sitsit Mun täytyy mennä, mun poikaystävä tuli just tupakalta Syksy ilman sadetta on kuin piha ilman sadettajaa Tää on tätä samaa paskaa joka vuosi KLO 20:49 Onko heissä ainesta Vuoden Makeksi? no ei siihen muut pysty 11

12 Puoli kolmelta tajusin, että kohta pitää lähtee, kun onhan sinne etkoillekin ehdittävä. Heräsin tietysti vasta kahden aikaan kun edellisen illan ja viikon keikoista oli niin kova väsymys. Myöhästyttyäni kaikista busseista oli kyllä jo aika korkea kipukynnys tälle illalle. Onneksi on kivoja kavereita joilta voi saada kyydin. Täffällä olikin heti kärkeen skumppaa tarjolla. Lisäksi oli pakko tietty hoitaa ne pakolliset, joo hei hei, mitäs teille kuuluu, jaa jaa. Sitsit päästiin aloittamaan jo puoli seitsemältä. Kaikenlaista sapuskaa ja vinettoakin oli tarjolla. Joillekin raadeille enemmän kuin toisille, jos isäntä oli suosiollinen. Meidän raati ei kyllä mitään tarvinnutkaan. Osataan ottaa perperit sitten vasta jatkoillakin. Raatisitsit Kootut sekoilut Jatkoilla, siinä kolmen aikaan, tapasin pari äidin vanhaa opiskelukaveria, soitin sitten äidille siinä samalla. Eihän se nyt niin hirveen myöhän vielä silloin, en tajuu miksi se luuli et oon kuollut. Siinä seitsemän aikaan olikin aika jo alkaa soitteleen taksia. Kuskit vähän ihmetteli, että eikö täällä Otaniemessä ikinä nukuta. Heräsin seuraavana aamuna pelkkä F kaulassa. Siitä oli sitten taas mukava jatkaa kaikkia rästiin jääneitä selkkareita ja esitehtäviä. Hyvät bileet, tuloksena muutamat käyntikortit ja hirvee vittuilu kiltiksellä vielä maanantainakin. Talidominantes taas vikalla keikalla. Eikä edes Aamua. 12

13 Metsäklusteri-uratapahtuma Ura- ja rekrytointipalvelut järjesti 10. kerran Metsäklusteri-uratapahtuman Dipolissa Paikalle oli kerääntynyt noin 70 puunjalostajaa ja myös muiden osastojen edustajia näkyi jokunen joukossa. Innokkaimmat työhakijat olivat lyöneet parhaimpansa päällensä ja ottaneet CV:t mukaansa. Toisaalta vähemmät innokkaat vaivaantuivat paikalle törkeästi myöhässä. Hävetkää. Eikö äiti ole opettanut, että on kohteliasta olla ajoissa? Tapahtumassa esittäytyivät isoimmat ja kauneimmat metsäteollisuusyritykset, yrittivät tietenkin kehua itseään kilpaa. Teollisuuden voimakkaista yrityksistä huolimatta opiskelijoita tuntui kiinnostavan eniten aamupala, ei muuten ollut hullumpi tälläkään kertaa. Taas kerran vanhempia setiä ja tätejä ihmetytti tilaisuuden kohderyhmä, mitä ei tuntunut olevan. Opiskelujen aikana on tullut kuultua samat läpinät niin moneen kertaan eri yritysten osalta, kiitos, mutta ei kiitos. Missä ovat persoonalliset urakuvaukset. Tyhjälle pöydälle pääsi ensimmäisenä tanssimaan UPM:n edustaja. Hän suurin sanomansa oli, että haalarihommia ei pääse valmistumisen jälkeen tekemään ja lopuksi paljastui UPM:n salainen ase rekrytointimarkkinoilla: Meiltä saa rahaa palkaksi. UPM:n poistuttua takavasemmalle esittelyvuoroon pääsi Jaakko Pöyry Oy. Jaakko Pöyryn esittelijät kertoivat suhteellisen löysistä vaatimuksista, mitä Jaakko Pöyryllä asetetaan työtekijöille. Sinun tulee olla täydellinen ihminen, joka puhuu virheettömästi vähintään 5 eri kieltä, sitoutuu 24 h vuorokaudessa työhönsä ja elää työnsä kautta. Vaikka yritys haluaisikin olla expertti kaikessa, ensi kerralla esityksessä kannattaisi keskittyä yhteen asiaan eikä kaikkiin mahdollisiin. Anritz Oy oli lähettänyt tapahtumaan jonkun hiekkalaatikolta repäistyn näköisen tyypin, jolle oli pistetty puku päälle. Ei puku miestä tee, tuli esityksen aikana mieleen. Tyypin mielestä sellu on taas seksikästä. Sellumiehet kommentista vähäsen loukkaantuivat, eikö se jumalauta ole kokoajan ollut seksikästä. M-Real oli sentään tajunnut juoksuttaa tapahtumaan vähän osallistujia vanhemman näköisen kaverin, joka muistutti markettien lihatiskin myyjää. Kaverilla oli homma selvästi hallussa, ja melkein uskoi, mitä edessä puhuttiin. Jostain kumman syystä IsoEnso oli päättänyt repäistä ja lähettää tapahtumaan Tommi S:n, joka onkin lähes läpikotaisin tunnettu puunjalostusalan opiskelijapiireissä. Uutta verta kentälle. Kiitos. Tommilla oli yksi uusi opetus esityksessään: jos olet päättänyt jäädä loppuelämäksesi Kotkaan, suuntaudu tuotantoon. TOMMI EI VISSIIIN HALUA! Loppuun vielä kehoitettiin välttämään StoraEnson lamaständiä. Omasta mielestään nuori tehtaanjohtaja Kemin Botnialta pääsi vauhtiin IsoEnson jälkeen. Tie tehtaanjohtajaksi oli kulkenut pitkien opiskeluvuosien, urheilu-uran päättymisen, Indoneesian viidakoiden kautta. Loppupeleissä Kemi oli kuitenkin projektien odottelupaikka, ja nyt tehtaanjohtajan silmissä siintää suuri ja mahtava Uruguay. Metso oli tällä kertaa lähettänyt Paperin sijaan Automationin puolelta henkilöstöosaston täti-ihmisen esittelemään yritystä. Virhe. Olisikohan Paper-puolen yt-neuvottelut ja irtisanomiset vaikuttaneet innottomuuteen opiskelijoiden rekrytointia kohtaan. Aamupäivän normaalein yritysedustaja oli Finnforestin tohtori. Muuttoinnokkuudessa mies oli kaikkein vaisuin, vaikuttaisiko tervehenkisen oloinen perhe tilanteeseen. Hänen mukaansa uran huippukohdat kulminoituivat Hesperianpuiston pusikoihin ja Koskenkorvaan, kuulemma erikseen, mutta uskokoon ken tahtoo. Mitä jäi käteen? Miten minusta tulee metsäteollisuuden supersankari? Opiskele kauan (tai todella vähän aikaa) Hanki ennen valmistumista kokemusta työnjohtajana (muuten sinulla ei ole mitään tulevaisuutta) Puhu 5-8 eri kieltä täydellisesti Kuuntele, mutta älä kuuntele (vanhat sedät voivat olla oikeassa tai eivät ole) Vaihda työpaikkaa vähintään vuoden välein Jos olet viisi vuotta samassa työssä, olet auttamattomasti pudonnut kelkasta Tunne prosessi Hanki itsellesi hyvä vaimo (naiset älkööt vaivaantuko) Näiden totuuksien orjallinen noudattaminen on välttämättömyys, jos haluat tuntea saavuttaneesi urallasi jotain. 13

14 Juarut :) Suurtilallisena tunnettu puunjalostaja on laajentanut liiketoimintaansa. Taatusti hyvin toimivia II maailmansodan aikaisella tekniikalla varustettuja traktoreita voi halutessaan tilata osoitteesta www. zetra.fi Ex-puhiksen Norjan reissu edustaa nykyään naapurikiltaa. Ex-kv-vastaava on maanmittarisitsien tapaan jälleen mieltynyt Turkuun. Ex-Isännällä sydän maalla/merellä/ilmassa. Valitse oikea vaihtoehto. Pirkkis Kariutunee. Pikkujouluissa kalakukkoa? Mekanisitit lähellä kolaria ameriikoissa. Varo pakkia! Tönnillä sahausapuna raadinpojat. Eikö oma lasti riitä? Suomisitsien kuumia pelaajia: Jääkiekkomaajoukkue, nro 16 Peltonen: Vastustajat tarjosivat ahkerasti keppiä, mutta tähtipelaajamme osui silti tolppaan. Jalkapallomaajoukkue, nro 4 Hyypiä: Laittoi sulavilla harhautuksillaan 7 vastapuolen pelaajan pään pyörälle. Pysyikö puolustajan oma pää puhtaana? Vittu kun vituttaa Kaikki pitkään jatkuvat kesätyöt (edelleen), hampaan poistot ja OLL:n kokoukset. Piikkilistat, Verlassa joku kaipasi kuitupitoista aamiaista, ja söi listan. Myös kuitit mahdollisista kaljaostoksista voisi toimittaa raadille jollain aikavälillä. Juopuun uusi tekniikka. Vittu kun ihmisille ei yks kilta riitä. Raatisitseillä kaikki (puutteessa olevat) ikinuoret. Tietokone. Uudet sähköpostiosoitteet ja webtopi. Vitun KeLa. Ja vitun Kela. TEK lähettelee jäsenilleen yhden puolueen vaalimainoksia ammatillisena suoramarkkinointina. Avoimet kirjeet. 14

15 RATA KATKOLLA Kaikki vitun tapahtumat päällekkäin. Tervetuloa Fuksi XQ, EI vanhemmille tieteenharjoittajille Luovuta ajoissa! verta Pikkujoulu liput tulee ja menee. Ole ajoissa paikalla! Ämmien/Äijien sauna Vaalikokous. Jos et ole paikalla, on turha valittaa jos saadaan paska raati Pikkujoulut FyKen tentti. Huom! nykyinen raati olette kuulemma menossa Tutkintorakenneuudistus info, P EEKKA Chemicals, EI nuoremmille, eikä heikkohermoisille (Huom! Rakkis) VolleyPap Tavaroidenpalautus-excu Varkauteen The company fosters a leadership culture that supports its values. It actively promotes employee well being and motivation and provides opportunities for development. It promotes equal opportunities and objectivity in employment and career development and respects employee privacy. It offers its employees possibilities for personal development. Effort is also put into developing teams and the working atmosphere across the whole organization. The well being of people and society is recognized to be the goal of sustainable economic growth. Haemme pitkäaikaiseen työttömyyssuhteeseen Viialan vaneritehtaalle vastavalmistunutta DI:tä kehitysinsinööriksi. Tehtäväsi pääset aloittamaan puhtaalta pöydältä. Viialan yksikömme työllistää tällä hetkellä 0 henkeä, joten annamme sinulle vapaat kädet yksikön toiminnan kehittämisessä. Tehtävään etsimme henkilöä, joka toimii mielellään oman itsensä herrana. Emme tarjoa sinulle suuren konsernin tukitoimintoja, emme kannustavaa palkitsemisjärjestelmää, emmekä eteenpäin menevää tiimihenkeä. Emme lupaa sinulle minkäänlaista urakehitystä. Sen sijaan saat vapaasti kehittää itseäsi hyödyntäen Viialan dynaamista elinkeinorakennetta. Lupaamme työsi pohjaksi m2 katettua ja tyhjää teollisuustilaa. Yhteydenotot: Viialan työvoimatoimisto Viialan vaneritehtaan porttivahti

Tietokillan Phuksiopas

Tietokillan Phuksiopas Tietokillan Phuksiopas 2001 PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

uksikursio! - sivu 20 -

uksikursio! - sivu 20 - Voihan niitä abeja näinkin rekrytä... Sveitsin lukio, Hyvinkää - Abirekry 6.-8. marraskuuta Rekryreportaasi - sivu 4 - uksikursio! - sivu 20 - Paikalliset Jäynäkisat 2000 - sivu 30 - Pääkirjoitus Syys

Lisätiedot

4 / 2005. Pieni lakkonumero YHTENÄ RINTANA!!!

4 / 2005. Pieni lakkonumero YHTENÄ RINTANA!!! 4 / 2005 Pieni lakkonumero YHTENÄ RINTANA!!! SISÄLMYS 1 Jokke, vain kavereille 2 This pussy 3 Piäkirjootus 4 Samaa aurinkoa by Taina 5 Toimituksen paljastukset - KollePalle = Polle 6 Paperiteollisuuden

Lisätiedot

K o R K k i r u u v i. 4-2001 TTKY KoRK. KoRKkiruuvi 4-2001

K o R K k i r u u v i. 4-2001 TTKY KoRK. KoRKkiruuvi 4-2001 1 K o R K k i r u u v i 4-2001 TTKY KoRK 2 Pääkirjoitukset Joulu on perinteisesti ihmeiden aikaa. Tutkiskelin Internetistä joulupukkiin liittyviä faktoja ja huomasin, että ihmeiden aika ei totisesti ole

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.lipidi.fi. Painos 125 kpl Painettu Yliopistopainossa

SISÄLTÖ. www.lipidi.fi. Painos 125 kpl Painettu Yliopistopainossa 1 SISÄLTÖ Päätoimittajan palsta Puhiksen palsta 2. kesätapaaminen Viikissä 14.7. 3. kesätapaaminen Espoossa Fuksien vastaanotto PM-kisat Ruotsissa 18.-23.9. Isäntä Amerikassa onnea etsimässä MMYL fuksiaiset

Lisätiedot

KILTALEHTI KANSAINVÄLISYYDEN ERIKOISPAINOS. Man@gerin 10-vuotisjuhlat lähestyvät. Man@gerin tapahtumarikas syksy pähkinänkuoressa

KILTALEHTI KANSAINVÄLISYYDEN ERIKOISPAINOS. Man@gerin 10-vuotisjuhlat lähestyvät. Man@gerin tapahtumarikas syksy pähkinänkuoressa KILTALEHTI Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 2/2009 0 Excursiot, Vaihto-opiskelu, Kv-työelämä, Estiem... KANSAINVÄLISYYDEN ERIKOISPAINOS Lisäksi: Man@gerin tapahtumarikas syksy pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KILTALEHTI. Manager Maailmalla SIVU 20. Man@ger täytti 9 vuotta MITÄ OIKEIN TAPAHTUI? WAPPU TULEE TAAS, OLETKO VALMIS? SIVU 28

KILTALEHTI. Manager Maailmalla SIVU 20. Man@ger täytti 9 vuotta MITÄ OIKEIN TAPAHTUI? WAPPU TULEE TAAS, OLETKO VALMIS? SIVU 28 Man@gerin 10-vuotis juhlakausi alkaa pian Luvassa 10 tapahtumaa ennen vuosijuhlia Seuraa tiedoitusta asian tiimoilta Verkostoituminen, päivän sana SIVU 12 Opi kirjoittamaan tieteellisesti SIVU 19 KILTALEHTI

Lisätiedot

Tutalaiset maailmalla: Australia, Thaimaa, Hong Kong, Venäjä, Ranska ja Ruotsi

Tutalaiset maailmalla: Australia, Thaimaa, Hong Kong, Venäjä, Ranska ja Ruotsi Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden kilta Indecsin opiskelijalehti I/11 infacto Tutalaiset maailmalla: Australia, Thaimaa, Hong Kong, Venäjä, Ranska ja Ruotsi Fuksit saivat haalarinsa Vision

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas 04

Tietokillan Phuksiopas 04 Tietokillan Phuksiopas 04 PHUKSIOPAS(1) NAME SYNOPSIS phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

Sisällys. Pääkirjoitus

Sisällys. Pääkirjoitus Sisällys Pääkirjoitus Pääkirjoitus 2 Puheenjohtajan palsta 3 Fuksit kertovat 4 Killan esittely 6 Tutorit 7 Muistikuvia Titeenien taistoista -07 8 Erään teekkarin tarina 10 TiTen hallitus esittäytyy 13

Lisätiedot

0VMVO 5JFUPUFFLLBSJU SZ WVPUUB

0VMVO 5JFUPUFFLLBSJU SZ WVPUUB 0VMVO 5JFUPUFFLLBSJU SZ WVPUUB Pääkirjoitus Teinivuodet ovat viimein ohitse, Oulun Tietoteekkarit ry täytti 26.9.2008 rempseät 20 vuotta. Se on hieno ikä melkeinpä millä mittapuulla tahansa. Noihin vuosiin

Lisätiedot

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI 1 2/20054/2004 Toimitus: Päätoimittajalta Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs Kustantaja: Indecs indecs@students.cc.tut.fi Terve kaikki!

Lisätiedot

Juku-juku-juku, nyt lähti koko suku, aurinkorannikolle Kalajoen suuntaan.

Juku-juku-juku, nyt lähti koko suku, aurinkorannikolle Kalajoen suuntaan. JUOPUU 5/06 Sisälmys 3. Voi hitto mikä sotku 4. Kiitos Teemu - Thänk juu Dork! 5. Tupsufuksit äheltää 6. Liian pitkä 8. Kakkanen on paskanen 10. Perä puu - Metsässä on hauskaa 12. Stupidot kalliossa 14.

Lisätiedot

Mitä kuuluu tutalaisen kesään?

Mitä kuuluu tutalaisen kesään? Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden kilta Indecsin opiskelijalehti III/09 infacto Mitä kuuluu tutalaisen kesään? Infacton kesäextra, s. 26-39 Ajatuksia fuksiviikolta sivu 12 Haaste: kasvinsyöntiä

Lisätiedot

5-2004. Tunnustus s. 6 Kikkujoulut s. 8. ADA s. 14. Kallion baarit s. 18

5-2004. Tunnustus s. 6 Kikkujoulut s. 8. ADA s. 14. Kallion baarit s. 18 Tunnustus s. 6 Kikkujoulut s. 8 5-2004 ADA s. 14 Kallion baarit s. 18 1 Pääkirjoitus Mitä järkeä kiltatoiminnassa on? ihän teillä ole mitään hätää, koska te saatte tästä rahaa! ENäin todettiin killan entiselle

Lisätiedot

Sisällys. Julkaisija Kemistikilta ry. Päätoimittaja Mikko Peura mikko.peura@tkk.fi

Sisällys. Julkaisija Kemistikilta ry. Päätoimittaja Mikko Peura mikko.peura@tkk.fi Harkka Tisle Sisällys Viimeistä viedään 3 Mitä? Mikä ihmeen harjoittelu? 4 Perälän pikaopas työnhakuun 6 Töissä lafkalla ja risteilemässä Itämeren aalloilla... 8 Kesätyö Silecsillä 10 Refining the future!

Lisätiedot

KOLEHTI VUOSINUMERO_11.1... KONEINSINOORIKILLAN LEHTI

KOLEHTI VUOSINUMERO_11.1... KONEINSINOORIKILLAN LEHTI KOLEHTI VUOSINUMERO_11.1.... KONEINSINOORIKILLAN LEHTI Päätoimittaja piirtää 2 Sisältö KoLehti 1/11 Standardoidut 5 Pääkirjoitus 6 Puhiksen pallilta 7 Kummisedän palsta 35 Lukijoiden viestit 16 34 12 10

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 3/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 3/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 3/2002 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kesä oli ja meni. Oikeastaan hitaammin kuin kesät yleensä. Ensimmäistä kertaa en mennyt uuteen kesätyöpaikkaan, vaan jatkoin

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry:n

Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry:n Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry:n 2 Sisällys Johdanto...2 Puheenjohtajan tervehdys...3 Oltermannin tervehdys...4 Konekillan ja Konetekniikan osaston 40-vuotisjuhlat...5 Tiedotus ja Kampiakseli...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2. Päätoimittajan palsta 3. Puheenjohtajan palsta 4.Lipidin ja HotRatsin excursio Barcelonaan

Sisällysluettelo. 2. Päätoimittajan palsta 3. Puheenjohtajan palsta 4.Lipidin ja HotRatsin excursio Barcelonaan LIPIDI-INFO 2/06 Sisällysluettelo 2. Päätoimittajan palsta 3. Puheenjohtajan palsta 4.Lipidin ja HotRatsin excursio Barcelonaan 8. Lipidien Laskiainen 9.Helsinginkadun appro 11. Sitsit Agro-forstien kanssa

Lisätiedot

RUUTISET WAPPU- RUUTISET! Phuksit matkasivat maaliskuussa Tallinnaan. Phuksin mielipiteet siitä, kuinka Wappu selvitetään.

RUUTISET WAPPU- RUUTISET! Phuksit matkasivat maaliskuussa Tallinnaan. Phuksin mielipiteet siitä, kuinka Wappu selvitetään. RUUTISET Rakennusinsinöörikillan virallinen kiltalehti 2/2009 Kotimaan Pitkä oli tänä vuonna Rrankka. Lue sivulta 6, mitä matkalla oikein tapahtui. Phuksiristeily '09 WAPPU- RUUTISET! Phuksit matkasivat

Lisätiedot

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n äänenkannattaja. Digestassa esiintyvät mielipiteet eivät välttämättä

Lisätiedot

Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001

Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001 Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001 Pääkirjoitus Oma kilta tai ainejärjestö on monelle opiskelijalle tärkeä tuki, joka niin järjestää kaikenlaisia hauskoja tapahtumia kuin myös

Lisätiedot

Fuksit juhlivat uusia haalareitaan. sivu 12. Vision of Responsibility. sivu 20

Fuksit juhlivat uusia haalareitaan. sivu 12. Vision of Responsibility. sivu 20 Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden kilta Indecsin opiskelijalehti I/09 infacto Fuksit juhlivat uusia haalareitaan. sivu 12 Vision of Responsibility. sivu 20 Seminaari kokosi eurooppalaiset

Lisätiedot

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo PÄÄKIRJOITUS OPISKELIJAELÄMÄÄ Lähes jokaisessa opiskelijalehdessä pääkirjoitus liittyy aina opiskeluvuodenaikaan sekä menneisiin ja tuleviin tapahtumiin. Itse haluaisin tätä välttää ja kirjoittaa jotain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

Painos 120 kpl. Painopaikka Picaset Oy, Helsinki. Hienon oloinen lehti

Painos 120 kpl. Painopaikka Picaset Oy, Helsinki. Hienon oloinen lehti RaportTisle Painos 120 kpl Painopaikka Picaset Oy, Helsinki 14 8 28 Hienon oloinen lehti 7 Tisle 4/2010 RaportTisle 26 Julkaisija Kemistikilta ry Päätoimittaja Janne Andtsjö Toimituskunta Antti Ahrelma

Lisätiedot

Päätoimittajalta. Toimitus: Tervehdys Kaikki! Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs. Kustantaja: indecs@studenst.cc.tut.fi.

Päätoimittajalta. Toimitus: Tervehdys Kaikki! Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs. Kustantaja: indecs@studenst.cc.tut.fi. 1/2004 1 Toimitus: Päätoimittajalta Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs Kustantaja: Indecs indecs@studenst.cc.tut.fi Päätoimittaja: Emilia Mattila Taitto: Emilia Mattila Mikko Kaataja Toimittajat:

Lisätiedot

Optimi ry:n virallinen äänenkantaja 1.vsk, nro 1, Helmikuu 2003

Optimi ry:n virallinen äänenkantaja 1.vsk, nro 1, Helmikuu 2003 Optimi ry:n virallinen äänenkantaja 1.vsk, nro 1, Helmikuu 2003 2 Pääkirjoitus uotta 2003 on ehditty kulkea jo jonkin aikaa ja tähän asti on vuosi kulkenut kuten aina ennenkin. Valoa on ulkona jo hieman

Lisätiedot