KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. Yleistä 1.1. Tämän palvelun kehittäjä on Foodiac Oy (jäljempänä Foodiac) Näitä ehtoja sovelletaan Foodiac:n palveluihin Foodiac vastaa vain omista palveluistaan Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä 1.5. Palvelu toimii Internetissä osoitteessa Foodiac.fi Sivustolla palveluita arvostelevia ja/tai palveluja ostavia henkilöitä ja organisaatioita kutsutaan jäljempänä Asiakas Palvelussa ilmoittavia yrityksiä tai osapuolia kutsutaan jäljempänä Palveluntarjoaja Näitä ehtoja sovelletaan, ellei Foodiac:n ja Asiakkaan tai Foodiac:n ja Palveluntarjoajan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu Palvelu on tarkoitukseltaan yhteisö, jossa asiakkaat voivat tutustua ja vertailla Foodiac:n Palveluntarjoajien palveluita, hintoja ja arvosteluja sekä tehdä yhteistyökumppaneille tarjouspyyntöjä palveluista ja maksaa ne Foodiac:n palvelun kautta Foodiac voi milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja, esimerkiksi täyttääkseen juridisia vaatimuksia tai toteuttaakseen toiminnallisia muutoksia. Voimassa olevat Ehdot ovat aina Asiakkaan ja Palveluntarjoajien saatavilla osoitteessa Foodiac.fi ja muutoksista tiedotetaan aina Yhteistyökumppaneille. 2. Asiakkaan palvelun käyttäminen 2.1. Sivuston käyttäminen vaatii käyttöehtojen hyväksymisen Mikäli Asiakas käyttää sivustoa, hyväksyy Asiakas samalla myös käyttöehdot Sivustolla Asiakas voi arvostella Palveluntarjoajien tarjoamia palveluita, huomauttaa niiden virheellisistä tiedoista/ehdottaa oikeita tietoja korvattaviksi sekä pyytää tarjouspyyntöjä ja ostaa Yhteistyökumppaneiden palveluja.

2 2.4 Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä, esimerkiksi arvosteluja antaessaan, Foodiac:n sivustoja loukkaaviin, halventaviin, sopimattomiin, paheksuttaviin, rasistisiin, tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin. 3. Foodiac:n ja Asiakkaan välinen sopimus 3.1. Arvosteleminen ja muun tiedon täyttö Kun Asiakas toimittaa Foodiac:n sivustolle arvostelun, Palveluntarjoajien tietojen korjauksen tai muuta sisältöä, käytetään edellä mainituista asioista jäljempänä termiä Materiaali. Toimittamalla Materiaalin Foodiac:lle Asiakas myöntää Foodiac:n vapaan ja rajoittamattoman käyttöoikeuden Materiaaliin ja oikeuden julkaista toimittamaansa Materiaalia (teksti ja mahdolliset kuvat) joko kokonaan tai osittain Foodiac:n sivustolla ja myös sen ulkopuolella Asiakas hyväksyy, että Foodiac:lla on oikeus muokata, poistaa tai lainata Materiaalia joko osittain tai kokonaan. Foodiac päättää itse Asiakkaan toimittaman Materiaalin tai sen osan julkaisemisesta. Foodiac:lla ei ole velvollisuutta Materiaalin julkaisemiseen Asiakas vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet toimittamaansa Materiaaliin ja oikeus luovuttaa se Foodiac:lle julkaistavaksi Foodiac:n verkkosivuilla tai muutoin. Mikäli Asiakas itse ei ole tekijänoikeuden tai muun tarvittavan oikeuden haltija tai omistaja, hän vastaa siitä, että hänellä on oikeudenhaltijan lupa Materiaaliin ja sen toimittamiseen Foodiac:lle edellä kerrottua tarkoitusta varten Asiakas vastaa siitä, ettei hänen lähettämänsä Materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Asiakas vastaa siitä, että Materiaali ei ole lain tai hyvän tavan vastaista Asiakas sitoutuu siihen ettei toimitettu Materiaali sisällä loukkaavaa, halventavaa, sopimatonta, paheksuttavaa, rasistista tai muuten hyvän tarkoituksen vastaista sisältöä Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Foodiac:n sivustoja manipuloivasti, kuten kilpailijansa tai tämän liikkeen tai liiketoiminnan mustamaalaamiseen tai oman liiketoimintansa tai läheisen henkilön tai muun liiketoiminnan pönkittämiseen tai muihin kilpailullisesti arveluttaviin tarkoituksiin Foodiac:lla on omistus ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen eikä Asiakkaalla (tai kenelläkään muulla) ole oikeutta osaksikaan kopioida tai käyttää sivustoja tai niiden ideaa

3 omaan tarkoitukseensa tai muihin Foodiac:n oikeuksia loukkaavaan toimintaan. Foodiac pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön Asiakas sitoutuu olemaan jäljentämättä sivustoja tai sen osia taikka myymään taikka kauppaamaan niissä esiintyvää Materiaalia. Asiakas on yksin vastuussa Foodiac:lle toimittamastaan Materiaalista ja sen paikkansapitävyydestä ja mahdollisen väärän tiedon Foodiac:lle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Foodiac:lla on oikeus poistaa sellaista Materiaalia sivustoiltaan johon se arvioi sisältyvän em. loukkaavaa, manipuloivaa taikka rikollista tekstiä tai elementtejä Foodiac:n palvelun käyttö Foodiac huolehtii siitä, että sivustolta lähetettävät tarjouspyynnöt toimitetaan Yhteiskumppaneille. Yhteistyökumppaneilla ei ole velvollisuutta vastata Asiakkaan pyytämään tarjouspyyntöön Asiakas ja palvelun tarjoava Palveluntarjoaja sopivat palvelun tarkemmat ehdot keskenään. Foodiac ei vastaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille syntyvistä mahdollisista erimielisyyksistä Tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja/tai palvelun ostamisen jälkeen Asiakkaalla on Suomen lain myöntämä 7 päivän oikeus perua etäkauppa ilman syytä ja seuraamuksia. Edellä mainittu on kuitenkin mahdollista vain jos palvelun käyttöön (Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä sovittu päivämäärä) on yli seitsemän (7) vuorokautta aikaa. Seuraavat säännöt pätevät peruutustilanteissa mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja eivät ole toisin sopineet: a) Asiakas pystyy perumaan sovitun palvelun tilauksen veloituksetta 7 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. b) 5 7 vuorokautta ennen Asiakas on velvollinen maksamaan 20% sovitun palvelun kokonaisarvosta ellei toisin sovita. c) 3 5 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa Asiakas pystyy peruuttamaan sovitun tilauksen maksamalla 50% palvelun kokonaisarvosta. d) Alle 72 tuntia tapahtuman ajankohtaa on Asiakas velvollinen maksamaan palvelun kokonaissumman ellei Asiakas ja Palveluntarjoaja toisin sovi. Palvelun peruminen onnistuu ainoastaan, mikäli palvelun ostanut Asiakas ja palvelun tarjoava Palveluntarjoaja näin erikseen keskenään sopivat.

4 3.2.4 Ostettu palvelu oikeuttaa palvelujen toimittamiseen tiettynä ajankohtana, tietyssä paikassa, elleivät palvelun ostanut Asiakas ja palvelun tarjoava Palveluntarjoaja erikseen keskenään toisella tavalla sovi Mikäli ostettua palvelua ei hyödynnetä täysimääräisesti, raukeavat oikeudet käyttämättömän tai hyödyntämättömän osuuden osalta. Korvausta käyttämättä tai hyödyntämättä jätetyistä osuuksista ei normaalisti myönnetä Tiedustelut oston jälkeen ostettuun palveluun liittyen tulee tehdä palvelun tarjonneelle Palveluntarjoajalle. Foodiac vastaa ainoastaan Foodiac:n verkkopalveluihin liittyviin kysymyksiin Tarjouspyynnön ja/tai palvelun ostamisen jälkeen Asiakas saa vahvistuksen sähköpostiinsa tai puhelimeensa Myytävillä palveluilla ei ole vaihto tai palautusoikeutta ellei muuten sovita Foodiac:lla on oikeus siirtää Ehdot samaan konserniin kuuluvalle yritykselle tai osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle osapuolelle. 4. Immateriaalioikeudet 4.1. Foodiac ja sen Palveluntarjoajat pidättävät kaikki immateriaalioikeudet kaikkeen Foodiac.fi sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, tietoon, kuviin, videoihin ja tietokantoihin (jäljempänä "Suojattu Omaisuus") Suojatun Omaisuuden muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä ellei Foodiac tai kyseessä oleva Palveluntarjoaja ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää. 4.3 Asiakkaan tuodessa sisältöä palveluun se antaa Foodiac:lle oikeuden käyttää näitä sisältöjä palvelun markkinoinnissa, myynnissä, viestinnässä ja muussa palveluun liittyvässä toiminnassa rajatta ja rojaltivapaasti. 5. Foodiac:n vastuu 5.1. Foodiac pyrkii tarkistamaan sivustoillaan esiintyvän Materiaalin mahdollisimman huolellisesti, jotta sivustot eivät tulisi sisältämään yllä mainittuja negatiivisia elementtejä. Kaikki mahdolliset ongelmatilanteet pyritään sopimaan hyvässä hengessä Foodiac ei takaa eikä vastaa sivustojen sisällön tai sen osan taikka sivustojen kautta saatavien tietojen tai arvostelujen tai mielipiteiden oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai

5 luotettavuudesta eivätkä sivustoilla esitetyt mielipiteet ja arvostelut välttämättä edusta Foodiac:n kantaa Foodiac ei vastaa sivustoillaan esitettyjen tietojen tai sisällön tai väitteiden perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömästä tai välillisestä vahingoista tai menetyksestä. Tämä käsittää mm. menetetyn liikevoiton, liikearvon tai maineen tai tietojen menetyksen Foodiac ei ole näiden Ehtojen mukaisen nimenomaisen korvausvelvollisuuden lisäksi mitään velvollisuutta korvata Asiakkaalle mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että Foodiac:n Palveluntarjoaja ei toimita ostettua palvelua, tuote tai palvelu ei vastaa odotuksianne tai Palveluntarjoaja asetetaan konkurssiin taikka vahinkoa, joka johtuu muista ostetun palvelun tai Asiakkaan Foodiac:n käyttöön liittyvistä olosuhteista. Foodiac ei milloinkaan korvaa välillisiä vahinkoja tai tappioita Foodiac ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita Asiakas hyödyntää ostettua palvelua käyttämällä. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelut Asiakkaalle omissa nimissään ja omaan lukuunsa, minkä vuoksi Foodiac ei vastaa Asiakkaalle mahdollisista Palveluntarjoajan tuotteen tai palvelun tarjoamisen yhteydessä esiintyvistä puutteista Foodiac ei vastaa mahdollisista kirjoitus ja/tai painovirheistä Foodiac.fi sivustolla ja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivulla olevaa aineistoa ja tietoja. Asiakas vastaa henkilökohtaisesti verkkosivun käyttämiseen tarvittavasta teknisestä laitteistosta ja ohjelmistosta esim. pääsystä Internetiin, verkkoselaimesta, sähköpostista jne Pyrimme tarjoamaan palveluitamme ilman teknisiä häiriöitä, kuitenkin erityisesti huoltotoimenpiteet, jatkokehitys, muut häiriöt ja/tai katkokset voivat rajoittaa Asiakkaan mahdollisuutta käyttää Foodiac.fi sivustoa tai ajoittain estää sen. Tietyissä olosuhteissa on jopa mahdollista, että tietoja menetetään. Foodiac ei vastaa palveluiden saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Foodiac pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkosivun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan Foodiac pidättää oikeuden poistaa toisille sivuille johtavat hyperlinkit, jotka eivät ole Foodiac:n hyväksymiä. 6. Tietosuoja

6 6.1. Foodiac.fi palvelun tarjoaa Foodiac Oy, tästä eteenpäin Foodiac, Vaskiniementie 7 A 10, HELSINKI. Foodiac informoi sinulle tässä tietosuojaselvityksessä, että luovutat tietosi seuraaviin käyttötarkoituksiin: Saamme säilyttää henkilökohtaisia tietojasi. Näitä ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, salasana ja sähköpostiosoite Käytämme sinun meille tallentamia henkilökohtaisia tietoja asiakassuhteen ja ostosopimuksen käsittelyyn. Tämä käsittää myös tietojesi eteenpäin välittämisen kolmansien osapuolten käyttöön, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen ja tehtyjen ostosopimusten käsittelyssä Tehdäksemme vierailun sivuillamme mielenkiintoiseksi ja mahdollistaaksemme tiettyjä toimintoja, käytämme sivuillamme cookieseja. Cookiesit ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Suurin osa käyttämistämme cookieseista poistetaan istunnon jälkeen kovalevyltäsi (ns. istunto cookies). Jotkut cookiet jäävät koneellesi ja mahdollistavat meille koneesi tunnistamisen, kun seuraavan kerran vierailet sivuillamme (ns. pysyvät cookiet). Yhteistyöyrityksillämme ei ole lupaa ottaa, muuttaa tai käyttää nettisivuiltamme cookiesien avulla henkilökohtaisia tietoja Foodiac käyttää erilaisia kolmansien osapuolien tarjoamia seurantasysteemeitä, esimerkiksi Google Analyticsiä. Tämä Google Inc.:n tarjoama nettianalyysipalvelu käyttää ns. cookiesejä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan koneellesi ja jotka mahdollistavat nettisivun käytön analysoinnin. Cookiesin kautta saadut tiedot tämän nettisivun käytöstäsi (sisältäen IP osoitteen) siirretään ja tallennetaan Googlen serverille USA:han. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen nettisivun käyttöäsi, jotta se voi laatia raportteja nettisivun käytöstä sivun tarjoajalle ja tuottaakseen muita sivustojen ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google voi tarvittaessa antaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos tämä on laillisesti määrätty tai jos kolmas osapuoli työstää näitä tietoja Googlelle. Google ei missään tapauksessa yhdistä IP osoitettasi muiden tietojensa kanssa. Voit estää cookiesien asentamisen vastaavalla selaimesi ohjelmiston asetuksella. Viittaamme kuitenkin siihen, ettet tässä tapauksessa voi käyttää kaikkia tämän nettisivun toimintoja kokonaisuudessaan. Käyttämällä tätä nettisivua hyväksyt Googlen sinusta keräämien tietojen käytön edellä esitettyyn tarkoitukseen edellä esitetyllä tavalla Saamme käyttää henkilökohtaisia tietojasi mainostamistarkoitukseen (sähköpostit, uutiskirjeet, kohdennetut pop up mainokset jne). Voit lopettaa sähköpostit ja uutiskirjeet koska tahansa, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Ilmoittautuessasi uutiskirjeen

7 vastaanottajaksi sähköpostiosoitettasi käytetään suostumuksellasi omiin mainostarkoituksiin, kunnes perut uutiskirjeen. Peruuttaminen onnistuu koska tahansa sähköpostissasi olevan linkin kautta Saamme välittää tietosi kolmansille osapuolille, jos tämä on lainsäädännön mukaista ja lainsäädäntö niin vaatii. Voimme esimerkiksi välittää sinun tietosi viranomaisille, jos kansallinen turvallisuus tai rikosten selvittäminen sitä vaatii Tallennamme sopimustekstin ja lähetämme sinulle tilaustiedot ja yleiset käyttöehdot. Yleiset käyttöehdot löydät myös koska tahansa osoitteesta foodiac.fi. Edelliset ostosi ja arvostelusi löydät kirjautumalla sisään asiakastietoihisi Sinulla on oikeus saada tietoja tallentamistamme tiedoistasi ja tarpeen vaatiessa oikeus näiden tietojen korjaukseen, sulkemiseen tai poistamiseen. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Voit vaatia koska tahansa tietoja, mihin sinun henkilökohtaisia tietojasi käytetään. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Foodiac Oy, Vaskiniementie 7 A 10, HELSINKI. 7. Riitatilanteet 7.1. Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiat pyritään kuitenkin aina ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 7.2 Etusijalla riitatilanteissa ovat nämä Ehdot. Jos Ehtojen ja osapuolten väliset välipuheet ovat ristiriidassa, ovat nämä Ehdot etusijalla. 8. Matkapuhelinsovelluksiin noudatetaan omia ehtoja. KÄYTTÖEHDOT YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 1. Yleistä 1.1. Tämän palvelun kehittäjä on Foodiac Oy (jäljempänä Foodiac) Näitä ehtoja sovelletaan Foodiac:n palveluihin.

8 1.3. Foodiac vastaa vain omista palveluistaan Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä 1.5. Palvelu toimii Internetissä osoitteessa Foodiac.fi Sivustolla palveluita arvostelevia ja/tai palveluja ostavia henkilöitä ja organisaatioita kutsutaan jäljempänä Asiakas Palvelussa ilmoittavia yrityksiä tai osapuolia kutsutaan jäljempänä Palveluntarjoaja Näitä ehtoja sovelletaan, ellei Foodiac:n ja Asiakkaan tai Foodiac:n ja Palveluntarjoajan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu Palvelu on tarkoitukseltaan yhteisö, jossa asiakkaat voivat tutustua ja vertailla Foodiac:n Palveluntarjoajien palveluita, hintoja ja arvosteluja sekä tehdä yhteistyökumppaneille tarjouspyyntöjä palveluista ja maksaa ne Foodiac:n palvelun kautta Foodiac voi milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja, esimerkiksi täyttääkseen juridisia vaatimuksia tai toteuttaakseen toiminnallisia muutoksia. Voimassa olevat Ehdot ovat aina Asiakkaan ja Palveluntarjoajien saatavilla osoitteessa Foodiac.fi ja muutoksista tiedotetaan aina Yhteistyökumppaneille. 2. Palveluntarjoajan palveluun liittyminen 2.1. Palveluun rekisteröityminen vaatii käyttöehtojen hyväksymisen Hyväksymällä käyttöehdot Palveluntarjoaja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti Rekisteröinnin yhteydessä Palveluntarjoaja tarkistaa esitäytettyjen tietojensa oikeellisuuden, täyttää vaaditut tiedot ja vastaa jatkossa siitä, että ne ovat oikein Rekisteröitymällä palveluun Palveluntarjoaja voi tarjota palveluitaan Foodiac.fi sivustolla Rekisteröitymällä Palveluntarjoaja sitoutuu säilyttämään salasanaansa huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä muille. 3. Foodiac:n ja Palveluntarjoajan välinen sopimus 3.1. Mikäli Palveluntarjoaja tietoisesti käyttää palvelua väärin tai muuten pyrkii vahingoittamaan palvelua tai sen ylläpitäjää, on Foodiac:lla oikeus poistaa Palveluntarjoajan käyttöoikeudet ja Palveluntarjoajan lisäämän sisällön. Foodiac:n ei tarvitse antaa erillistä ilmoitusta tästä.

9 3.2. Palveluntarjoaja saa oikeudet omien tietojensa muokkaukseen, mutta Foodiac:lla säilyy oikeudet muokata Palveluntarjoajan tietoja, mikäli niissä ilmenee julkaisukelvotonta tai virheellistä informaatiota Palveluntarjoaja vastaa siitä, että hänen täyttämänsä tiedot loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että hänen sivustolle täyttämät tiedot eivät ole lain tai hyvän tavan vastaista Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan käyttämättä Foodiac.fi sivustoja loukkaaviin, halventaviin, sopimattomiin, paheksuttaviin, rasistisiin, tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan käyttämättä Foodiac.fi sivustoja manipuloivasti, kuten kilpailijansa tai tämän liikkeen tai liiketoiminnan mustamaalaamiseen tai oman liiketoimintansa tai läheisen henkilön tai muun liiketoiminnan edistämiseen tai muihin kilpailullisesti arveluttaviin tarkoituksiin Foodiac:lla on omistus ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen eikä Palveluntarjoajalla (tai kenelläkään muulla) ole oikeutta osaksikaan kopioida tai käyttää sivustoja tai niiden ideaa omaan tarkoitukseensa tai muihin Foodiac:n oikeuksia loukkaavaan toimintaan. Foodiac pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan jäljentämättä sivustoja tai sen osia taikka myymättä taikka kauppaamatta niissä esiintyvää Materiaalia tai muuta informaatiota. Palveluntarjoaja on yksin vastuussa Foodiac.fi sivustolle toimittamistaan tiedoista ja niiden paikkansapitävyydestä ja mahdollisen väärän tiedon Foodiac:lle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Foodiac:lla on oikeus poistaa sellaisia tietoja sivustoiltaan, joihin se arvioi sisältyvän em. loukkaavaa, manipuloivaa, julkaisukelvotonta taikka rikollista tekstiä tai elementtejä Ilmoittaessaan palveluitaan myytäväksi Foodiac.fi sivustolle Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan kyseiset palvelut Foodiac:n asiakkaille sillä hinnalla, joka on ostohetkellä näkyvissä palvelussa Palveluiden myyminen samaan aikaan muita Foodiac:n kaltaisia palveluita hyödyntäen on Yhteistyökumppaneille kiellettyä Palveluntarjoaja saa myydystä palvelusta vahvistuksen sähköpostina tai tekstiviestinä ja tiedotteen palvelun hallintapaneeliin Palveluntarjoajalla on vastuu toimittaa Asiakkaan ostama palvelu sellaisena kuin se on myyntihetkellä ollut, ellei Palveluntarjoaja ja Asiakas asiasta erikseen toisin sovi.

10 Palveluntarjoajalla on vastuu pitää palvelussa oleva oma kalenteri ajan tasalla. Kalenteria pystyy hallinnoimaan siten, että tilauksia voidaan kieltää tulemasta sulkemalla päivä kalenterista. Näin ollen kyseisenä päivänä palvelun kautta ei pysty ostamaan Palveluntarjoajan palveluita Palvelun hinta ja maksaminen Palveluntarjoaja sitoutuu maksamaan komissiona palvelun käytöstä kymmenen (10) prosenttia (%) (+ALV 14%) Foodiac:n palvelun kautta Asiakkaalleen tuottamien palveluiden arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta, joissa yhteydenotto Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä on tapahtunut Foodiac:n palvelun kautta. Komissio koskee myös palveluita, joissa Palveluntarjoaja on hoitanut itsenäisesti osan tai kaiken palvelun sopimisesta, maksamisesta ja/tai laskuttamisesta Asiakkaan kanssa Mikäli yhteydenotto Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä ei ole tapahtunut Foodiac:n palvelun kautta ja Palveluntarjoaja hyödyntää Foodiac:n laskutus tai verkkomaksupalvelua, sitoutuu Palveluntarjoaja maksamaan komissiona palvelun käytöstä viisi (5) prosenttia (%) (+ALV 14%) Asiakkaalta laskutetusta arvonlisäverottomasta kokonaissummasta Foodiac:n palvelun käyttö on Asiakkaille ilmainen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja/tai palvelun ostamisen jälkeen Asiakkaalla on Suomen lain myöntämä 7 päivän oikeus perua etäkauppa ilman syytä ja seuraamuksia. Edellä mainittu on kuitenkin mahdollista vain jos palvelun käyttöön (Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä sovittu päivämäärä) on yli seitsemän (7) vuorokautta aikaa. Seuraavat säännöt pätevät peruutustilanteissa mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja eivät ole toisin sopineet: a) Asiakas pystyy perumaan sovitun palvelun tilauksen veloituksetta 7 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. b) 5 7 vuorokautta ennen Asiakas on velvollinen maksamaan 20% sovitun palvelun kokonaisarvosta ellei toisin sovita. c) 3 5 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa Asiakas pystyy peruuttamaan sovitun tilauksen maksamalla 50% palvelun kokonaisarvosta. d) Alle 72 tuntia tapahtuman ajankohtaa on Asiakas velvollinen maksamaan palvelun kokonaissumman ellei Asiakas ja Palveluntarjoaja toisin sovi. Palvelun peruminen onnistuu ainoastaan, mikäli palvelun ostanut Asiakas ja palvelun tarjoava Palveluntarjoaja näin erikseen keskenään näin sopivat.

11 Foodiac tilittää Yhteistyökumppaneille kuuluvat osuudet noin viikon kuluessa siitä kun Asiakas on suorituksensa maksanut. Epäselvyyksissä Foodiac pitää oikeuden pidättää osuudet kunnes epäselvyydet on saatu ratkaistua Foodiac pidättää oikeuden muuttaa hintoja yksipuolisella ilmoituksella Foodiac pidättää oikeuden Palveluntarjoajien osuuksien pidättämiselle riitatilanteissa. Riitatilanteella tarkoitetaan esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa tilannut Asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palvelun laatuun ja vaatii hyvitystä. Riitatilanteella tarkoitetaan edellä mainittua tilannetta ja muita vastaavia tilanteita jossa muodostuu riitaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille Foodiac:lla on oikeus siirtää Ehdot samaan konserniin kuuluvalle osapuolelle tai osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle osapuolelle Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään palvelussa sellaisia kuvia joihin hänellä on tekijänoikeudet ja jotka kuvaavat tosiasiallisesti myytävän palvelun sisältöä tai myyvää yritystä. Kuvapankeista saatujen kuvien käyttö joihin Palveluntarjoajalla ei ole täysiä oikeuksia on kielletty Foodiac:n palvelussa Räätälöidyt tarjoukset Räätälöidyillä tarjouksilla tarkoitetaan tarjouksia jotka asiakas on pyytänyt Foodiac:lta. Foodiac tarjoaa Asiakkaalle usealta Palveluntarjoajalta tarjoukset ja mahdolliset lisäpalvelut kuten tilat Räätälöidyissä tarjouksissa Foodiac pyytää Yhteistyökumppaneilta tarjouksia asiakkaan tarvitsemasta palvelusta. Asiakas pystyy tämän jälkeen valitsemaan mielestään parhaimman tarjouksen Komissiona räätälöidyistä tarjouksista Foodiac veloittaa erikseen sovitusti palvelun arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta. Palvelu voi Palveluntarjoajan palveluiden lisäksi sisältää kolmansien osapuolien palveluita, kuten esimerkiksi tilavuokran Räätälöidyn tarjoilun peruuttamiseen sovelletaan samoja ehtoja kuin normaalin palvelun peruuttamisen kohdassa Mikäli kuitenkin palvelun arvo nousee yli 1500 euroon tai palveluun liittyy tarjoiluhenkilökuntaa, sovelletaan peruuttamiseen erikseen sovittuja ehtoja, kuitenkin minimissään kohdassa mainittuja ehtoja Palveluntarjoaja hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä, kun Palveluntarjoaja aloittaa Foodiac:n palveluiden käytön.

12 3.20. Muutokset Muutoksien tekeminen tilauksiin on sovittava Palveluntarjoajan kanssa. Näiden ehtojen mukaisesti muutoksia ei ole mahdollista tehdä ilman Palveluntarjoajan suostumusta. Kuitenkin muutokset jotka nostavat sovitun palvelun hintaa, tai henkilömäärää, on mahdollista tehdä yli seitsemän vuorokauden varoitusajalla, mikäli ehdoista ei ole erikseen sovittu palvelun myynnin yhteydessä tai tarjousvaiheessa Muutokset verkkomaksupalvelulla maksetuissa tai laskutettavissa tilauksissa on tehtävä Foodiac:n kautta Palvelun maksaminen. Foodiac toimii palvelun laskuttaja ja Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan Foodiac:lle tiedot, jotka vastaavat Asiakkaalle toimitetun palvelun kokonaisarvoa ja tietoja. Mikäli Palveluntarjoaja ilmoittaa tarkoituksenmukaisesti virheelliset tai puutteelliset tiedot Foodiac:lle, on Foodiac:lla oikeus periä Palveluntarjoajalta ylimääräinen kahdenkymmenen (20) prosentin (%) komissio Palveluntarjoajalle toimittaman palvelun kokonaisarvosta kohdassa esitetyn normaalin komission lisäksi. Foodiac:lla myös tällöin mahdollisuus poistaa Palveluntarjoaja välittömästi Foodiac.fi sivustolta Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan Foodiac:lle sen summan joka Foodiac:n palvelussa on Asiakkaalle tilatusta palvelusta esitetty. 4. Foodiac:n vastuu 4.1. Foodiac pyrkii tarkistamaan sivustoillaan esiintyvän Materiaalin mahdollisimman huolellisesti, jotta sivustot eivät tulisi sisältämään yllä mainittuja negatiivisia elementtejä. Kaikki mahdolliset ongelmatilanteet pyritään sopimaan hyvässä hengessä Foodiac ei takaa eikä vastaa sivustojen sisällön tai sen osan taikka sivustojen kautta saatavien tietojen tai arvostelujen tai mielipiteiden oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta eivätkä sivustoilla esitetyt mielipiteet ja arvostelut edusta Foodiac:n kantaa Foodiac ei vastaa sivustoillaan esitettyjen tietojen tai sisällön tai väitteiden perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömästä tai välillisestä vahingoista tai menetyksestä. Tämä käsittää mm. menetetyn liikevoiton, liikearvon tai maineen tai tietojen menetyksen Foodiac ei ole näiden Ehtojen mukaisen nimenomaisen korvausvelvollisuuden lisäksi mitään velvollisuutta korvata Asiakkaalle mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että Foodiac:n Palveluntarjoaja ei toimita ostettua palvelua, tuote tai palvelu ei vastaa odotuksianne tai Palveluntarjoaja asetetaan konkurssiin taikka vahinkoa, joka johtuu muista ostetun palvelun

13 tai Teidän Foodiac:n käyttöön liittyvistä olosuhteista. Foodiac ei milloinkaan korvaa välillisiä vahinkoja tai tappioita Foodiac ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita Asiakas hyödyntää ostettua palvelua käyttämällä. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelut Asiakkaalle omissa nimissään ja omaan lukuunsa, minkä vuoksi Foodiac ei vastaa Asiakkaalle mahdollisista Palveluntarjoajan tuotteen tai palvelun tarjoamisen yhteydessä esiintyvistä puutteista Foodiac ei vastaa mahdollisista kirjoitus ja/tai painovirheistä Foodiac.fi sivustolla ja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivulla olevaa aineistoa ja tietoja. Asiakas vastaa henkilökohtaisesti verkkosivun käyttämiseen tarvittavasta teknisestä laitteistosta ja ohjelmistosta esim. pääsystä Internetiin, verkkoselaimesta, sähköpostista jne Pyrimme tarjoamaan palveluitamme ilman teknisiä häiriöitä. Huoltotoimenpiteet, jatkokehitys, muut häiriöt ja/tai katkokset voivat kuitenkin rajoittavat Asiakkaan mahdollisuutta käyttää Foodiac.fi sivustoa tai ajoittain estää sen. Tietyissä olosuhteissa on jopa mahdollista, että tietoja menetetään. Foodiac ei vastaa palveluiden saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Foodiac pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkosivun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan Foodiac pidättää oikeuden poistaa toisille sivuille johtavat hyperlinkit, jotka eivät ole Foodiac:n hyväksymiä. Sivustolle ei saa liittää hyperlinkkejä esimerkiksi Palveluntarjoajan omalle verkkosivustolle, jollei asiasta ole erikseen muuta sovittu. 5. Immateriaalioikeudet 5.1. Foodiac ja sen Palveluntarjoajat pidättävät kaikki immateriaalioikeudet kaikkeen Foodiac.fi sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, tietoon, kuviin, videoihin ja tietokantoihin (jäljempänä "Suojattu Omaisuus") Suojatun Omaisuuden muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä ellei Foodiac tai kyseessä oleva Palveluntarjoaja ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää. 5.3 Palveluntarjoajan tuodessa sisältöä palveluun se antaa Foodiac:lle oikeuden käyttää näitä sisältöjä palvelun markkinoinnissa, myynnissä, viestinnässä ja muussa palveluun liittyvässä toiminnassa rajatta ja rojaltivapaasti. 6. Tietosuoja

14 6.1. Foodiac.fi palvelun tarjoaa Foodiac Oy. Foodiac informoi sinulle tässä tietosuojaselvityksessä, että luovutat tietosi seuraaviin käyttötarkoituksiin: Saamme säilyttää henkilökohtaisia tietojasi. Näitä ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot, laskutustiedot, salasana ja sähköpostiosoite Käytämme sinun meille tallentamia henkilökohtaisia tietoja asiakassuhteen ja ostosopimuksen käsittelyyn. Tämä käsittää myös tietojesi eteenpäin välittämisen kolmansien osapuolten käyttöön, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen ja tehtyjen ostosopimusten käsittelyssä Tehdäksemme vierailun sivuillamme mielenkiintoiseksi ja mahdollistaaksemme tiettyjä toimintoja, käytämme sivuillamme cookieseja. Cookiesit ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Suurin osa käyttämistämme cookieseista poistetaan istunnon jälkeen kovalevyltäsi (ns. istunto cookies). Jotkut cookiet jäävät koneellesi ja mahdollistavat meille koneesi tunnistamisen, kun seuraavan kerran vierailet sivuillame (ns. pysyvät cookiet). Yhteistyöyrityksillämme ei ole lupaa ottaa, muuttaa tai käyttää nettisivuiltamme cookiesien avulla henkilökohtaisia tietoja Foodiac käyttää erilaisia kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä, esimerkiksi Google Analyticsiä. Tämä Google Inc.:n tarjoama analyysipalvelu käyttää ns. cookiesejä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan koneellesi ja jotka mahdollistavat nettisivun käytön analysoinnin. Cookiesin kautta saadut tiedot tämän nettisivun käytöstäsi (sisältäen IP osoitteen) siirretään ja tallennetaan Googlen serverille USA:han. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen nettisivun käyttöäsi, jotta se voi laatia raportteja nettisivun käytöstä sivun tarjoajalle ja tuottaakseen muita sivustojen ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google voi tarvittaessa antaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos tämä on laillisesti määrätty tai jos kolmas osapuoli työstää näitä tietoja Googlelle. Google ei missään tapauksessa yhdistä IP osoitettasi muiden tietojensa kanssa. Voit estää cookiesien asentamisen vastaavalla selaimesi ohjelmiston asetuksella. Viittaamme kuitenkin siihen, ettet tässä tapauksessa voi käyttää kaikkia tämän nettisivun toimintoja kokonaisuudessaan. Käyttämällä tätä nettisivua hyväksyt Googlen sinusta keräämien tietojen käytön edellä esitettyyn tarkoitukseen edellä esitetyllä tavalla Saamme käyttää henkilökohtaisia tietojasi mainostamistarkoitukseen (sähköpostit, uutiskirjeet, kohdennetut pop up mainokset yms.). Voit lopettaa sähköpostit ja uutiskirjeet koska tahansa, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Missään tapauksessa emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Ilmoittautuessasi uutiskirjeen vastaanottajaksi sähköpostiosoitettasi käytetään suostumuksellasi omiin

15 mainostarkoituksiin, kunnes perut uutiskirjeen. Peruuttaminen onnistuu koska tahansa sähköpostissasi olevan linkin kautta Saamme välittää tietosi kolmansille osapuolille, jos tämä on lainsäädännön mukaista ja lainsäädäntö niin vaatii. Voimme esimerkiksi välittää sinun tietosi viranomaisille, jos kansallinen turvallisuus tai rikosten selvittäminen sitä vaatii Tallennamme sopimustekstin ja lähetämme sinulle tilaustiedot ja yleiset käyttöehdot. Yleiset käyttöehdot löydät myös koska tahansa osoitteesta Foodiac.fi. Edelliset ostosi ja arvostelusi löydät kirjautumalla sisään asiakastietoihisi Sinulla on oikeus saada tietoja tallentamistamme tiedoistasi ja tarpeen vaatiessa oikeus näiden tietojen korjaukseen, sulkemiseen tai poistamiseen. Voit vaatia koska tahansa tietoja, mihin sinun henkilökohtaisia tietojasi käytetään. Halutessasi muuttaa tietoja voit lähettää pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tai postitse, allekirjoitettuna osoitteeseen Foodiac Oy, Vaskiniementie 7 A 10, Helsinki. 7. Riitatilanteet 7.1. Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiat pyritään kuitenkin aina ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 7.2 Etusijalla riitatilanteissa ovat nämä Ehdot. Jos Ehtojen ja osapuolten väliset välipuheet ovat ristiriidassa, ovat nämä Ehdot etusijalla.

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. Yleistä 1.1. Tämän palvelun kehittäjä on Foodiac Oy (jäljempänä Foodiac). 1.2. Näitä ehtoja sovelletaan Foodiac:n palveluihin. 1.3. Foodiac vastaa vain omista palveluistaan.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste n säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä MTV Oy,, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Kilpailun säännöt. Kilpailun järjestää MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ).

Kilpailun säännöt. Kilpailun järjestää MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ). Kilpailun säännöt 1. Järjestäjä Kilpailun järjestää MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä MTV ). Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot