T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2"

Transkriptio

1 Uusi Invalidi 1/ T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta Tässä numerossa: Teemana kansainvälisyys Sivut 6-7 Pääkirjoitus: Integraatio ja inkluusio mitä ne tarkoittavat? Sivu 2 Liittovaltuusto vaatii: Maksukatto kuntoon ei omavastuiden korotuksille! Sivu 3 liitto otti valtuuston kokouksessaan ja seminaarissaan rohkeasti kantaa julkisten palvelujen puolesta. Seminaarissa alustanut liiton puheenjohtaja Antti Holopainen teki aloitteen paikallisen edunvalvonta- ja sosiaalineuvontatyön nostamiseksi uudelle tasolle. Käsillä ovat kriittiset ajat kehityksen suunnan muuttamiseksi, sanoi Holopainen. Liittovaltuusto vaatii: Kelan hoitotukea eniten tukea tarvitseville Pienten eläkkeiden varassa eläville vammaisille ja pitkäaikaissairaille on Kelan eläkettä saavan hoitotuki yksi keskeinen arjessa selviytymisen tuki. Hoitotuen avulla on vähävaraisella, esimerkiksi pelkän takuueläkkeen varassa elävälläkin edes jonkinlainen mahdollisuus rahoittaa vammaisuutensa vuoksi tarvitsemiaan tukipalveluja. Oleellinen kohta Kelan määrittämissä hoitotuen kriteereissä on, että sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia. Monien liittomme jäsenten kokemusten mukaan on hoitotuen myöntämiskäytännöis- sä tai -sanaa edeltävä kriteeri kuitenkin jäänyt huomiotta. Myös Kelan oma tutkimusosasto totesi jo vuonna 2007, että hyvätuloiset hakijat saivat enemmän eläkkeensaajien hoitotukia kuin pienituloiset, koska heillä oli ollut varaa ostaa palveluja ja voivat näin osoittaa aiheutuneita kustannuksia maksukuiteilla. Tämä tuskin vastaa hoitotuen alkuperäistä tavoitetta? Nyt näyttää siltä, että hoitotuki ollaan siirtämässä yhä kauemmas kaikkein pienituloisimpien ulottuvilta: Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa linjataan, että eläkkeensaajan hoitotukea kehitetään painottaen palvelujen hankkimista ja hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamista. Siis painopiste niihin, joilla on jo ennen hoitotukeakin ollut varaa ostaa palveluja? Eikö tämä sodi vastoin hallitusohjelman johdantoosassa luvattua tavoitetta köyhyyden, eriarvoisuuden ja epätasa-arvon vähentämisestä? Monivammaisia ja pitkäaikaissairaita edustava liittomme edellyttää, että eläkettä saavan hoitotuen keskeisenä perusteena pidetään avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta, etenkin silloin, kun hakijalla ei ilman hoitotukea ole taloudellista mahdollisuutta hankkia tarpeellisia palveluja. Iäkkäitä ja nuorempiakin vammaisia ja pitkäaikaissairaita tulisi Kelan asiakaspalvelussa myös aktiivisesti neuvoa ja opastaa hoitotuen hakemisessa, kuten hyvään hallintotapaan kuuluu. Hämeenlinnan Hauholla liitto ry:n liittovaltuusto Kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Maria Guzenina- Richardsonille ja Kelan pääjohtajalle Liisa Hyssälälle sekä eduskuntaryhmille ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille. Raportti liittovaltuuston kokouksesta Sivu 4 Ikäihmisten kuljetuspalveluongelmat Sivu 5 Yhdistykset toimivat Sivut 8-9 Sosiaalilomat haussa käytäntö hieman muuttunut Sivu 9 Tapahtumakalenterit ja yhteystiedot Sivut Tuure Hietanen - Laulua, työtä ja vammaisten asiaa Sivut 12

2 2 Uusi Invalidi 1/2012 Pääkirjoitus 1/2012 Integraatio ja inkluusio mitä ne tarkoittavat? Näkökulma: Vesa Ruskeeniemi Kuntapalvelujen yksityistäminen ei ole kehittämistä Vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijas kuvaa haastattelussaan tässä lehdessä YK:n vammaisten oikeuksien ratifiointiin liittyviä ongelmia. Hänen mukaansa suomalaiset kehuskelevat mielellään hyvillä laeillamme ja käytännöillämme, mutta vammaisten kohtelu maassamme ei ole silti vielä sillä tasolla, että jo vuonna 2007 hyväksytty YK:n sopimus olisi voitu ratifioida. Uuden hallituksen ohjelmassa on lainsäädännön korjaaminen sopimuksen ratifiointia vaativalle tasolle. Nähtäväksi jää, toteutuuko ohjelma näiltä osin. Olen vakuuttunut, että ilman aktiivista ja laajaan yhteistoimintaan perustuvaa vammaisjärjestöjen vaikutustoimintaa ratifiointiprosessi ei etene. u u u Sari Loijas kuvaa Suomen valtion toimintaa suhteessa yhteiskuntaan integraatioksi eli ylhäältä alaspäin tapahtuvaksi vammaisen sopeuttamiseksi yhteiskuntaan. Integraatio eli sopeuttaminen saattaa olla tuttu käsite muistakin yhteyksistä. Kun Suomea kansallisvaltiona yritetään sopeuttaa Euroopan Unioniin, puhutaan silloinkin integraatiosta erityisesti silloin, kun tavoitteena on enemmän liittovaltiota. Vammaisten oikeuksien vahvistamisen prosessissa taas YK:n hengessä puhutaan yhdenvertaisuudesta eli samoista kansalaisoikeuksista kuin muillakin ihmisillä. u u u Inkluusio eli joukkoon hyväksyminen, mukaan ottaminen on varmaankin suurimmalle osalle Uusi Invalidi-lehden lukijoista vieras käsite ulkomaisella kielellä ilmaistuna. Vaikka termi on virkamiesten kapulakieltä, sen käsitteen sisällön mukainen vammaislainsäädännön ja hallintokäytäntöjen kehitys on vammaisten kannalta edistyksellisempää kuin ylhäältä alas tapahtuva sopeuttaminen. Tässä yhteydessä käsitteen käytöllä pyrittäneen välittämään sanomaa, että vammaiset itse pääsevät subjekteiksi eli oikeasti osallisiksi heitä koskevassa pää- töksen teossa. Eikä pelkästään päätöksen teossa vaan arkielämässä siten, että koulujärjestelmää, ammatteihin valmistumista, työelämää, sosiaaliturvaa, liikkumista, palveluja, asuntoja, liiketiloja ja kaupunkiyhteisöjä kehitetään niin, että vammainen kokee olevansa täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Loijas toteaakin, että YK:n vammaisten oikeuksien ratifiointiprosessi edellyttää sopeuttamaan yhteiskuntaa vammaisten elämään. Kaikki tämä edellyttää syvällistä asennemuutosta yleisen suvaitsevaisuuden suuntaan. Onneksi Suomessa käydään tällä hetkellä melko vilkasta keskustelua yhteiskuntamme erilaisten vähemmistöjen asemasta ja yhdenvertaisuudesta. Etniseen taustaan perustuvat syrjivät asenteet on leimattu tuomittavaksi rasismiksi, johon suomalaisten enemmistö suhtautuu selvän kielteiseksi. u u u Mitenkähän mahtaa olla suhteemme vammaisiin? Näemme ympärillämme paljon syrjintää ja syrjiviä asenteita. Oikeasti vammaisten oikeuksien ratifiointi on kohdallaan vasta sitten, kun kansan enemmistön asenteet pitävät vammaisuutta elämäämme kuuluvana normaalina ilmiönä ja vammaisia kanssaihmisinä, jotka elävät keskuudessamme samoin oikeuksin kuin me muutkin. Tarvitsemme aktiivisia vammaisjärjestöjä, jotka toimivat eri vammaisryhmien äänitorvina tekemässä edustamiensa vammaisryhmien tarpeita tutuiksi suurelle yleisölle, poliittisille päättäjille, virkamiehille ja elinkeinoelämän edustajille. Tapaturmien, ammattitautien ja pitkäaikaissairauksien seurauksena vammautuneet ovat oma erityisryhmänsä vammaisia, jotka ovat menettäneet toimintakykyään työelämänsä ja työuransa aikana. Tyypillistä tälle ryhmälle on oikeustaistelu sosiaaliturvasta siinä vaiheessa, kun vamma ja toimintakyvyn rajoitus on syntynyt. u u u Hyvätasoinen sairaanhoito ehkäisee vamman aiheuttamaa haittaa ja vähentää toimintakyvyn alentumista. Kun merkkejä pysyvästä toimintakyvyn alenemisesta alkaa ilmetä, tulee hoitoprosessiin kuulua kuntoutuksen suunnittelu ja mahdollisuudet sen asianmukaiseen toteuttamiseen. Näissä asioissa suomalaisen yhteiskunnan toiminnassa on paljon toivomisen varaa. Vaikka elinkeinoelämän edustajat vaativat ja myös nykyinen hallitus haluaa työurien pidentämistä, tehdään vieläkin yllättävän vähän käytännössä toimia sen hyväksi, että paluu työelämään vammautumisen jälkeen on oikeasti mahdollista. u u u Tämä vaihe tulisi hoitaa siten, että sekä vamman aiheuttamat rajoitukset että jäljellä olevat mahdollisuudet osallistua työelämään arvioitaisiin realistisesti. Eläkelaitos arvioi liian usein pitkäaikaissairaan työkykyiseksi mutta työelämän edustajat ja työvoimaviranomaiset työkyvyttömäksi samojen lääkärin lausuntojen perusteella. Tällöin pitkäaikaissairas ja vammainen löytää itsensä väliinputoajana, joka joutuu helposti toimeentulotukiluukulle viimesijaisen toimeentuloturvan varaan. Jokainen tällä tavoin ristiriitainen päätöksentekoketju on loukkaus sairaan ja vammaisen perusoikeuksia kohtaan. Tämäkin epäkohta tulee nostaa korjattavien listalle, kun vammaisten oikeuksien ratifiointia valmistellaan. Antti Holopainen liitto ry:n puheenjohtaja Palvelusetelilainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2004 alusta lukien. Setelin tarkoituksena on lain mukaan edistää kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapautta, palvelujen saatavuutta ja sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Kunnan päätettävissä toki on, otetaanko palveluseteli käyttöön ja mihin tarkoitukseen sitä voidaan käyttää. Setelin arvo voidaan määrätä kaikille käyttäjille samansuuruiseksi tai myös asiakkaan tuloista riippuvaiseksi. Palveluseteliä on ryhdytty enenevässä määrin käyttämään palveluasumisen, kotihoidon, omaishoidon ja kotisairaanhoidon piirissä. Kunnan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen. Palvelusetelilain alkuriveillä jo oikeastaan sanotaan asian ydin: Palveluseteleillä ohjataan kuntalaisia yksityispalvelujen piiriin. Seteliä markkinoidaan kaiken hyvän tuovana jononpoistajana ja edullisuudella kuntien taloudelle. Väitän, et- Onkohan entinen vähittäiskauppias käsittänyt kunnallishallinnon tehtävät aivan väärin, kun on lähtenyt ulkomaalaisen taidemuseoketjun ajajaksi ja asiamieheksi? Herää myös kysymys, mikä kaupungin elin on antanut valtuutuksen aloittaa asiasta selvitykset ja valmistelut? Normaalijärjellä ajateltuna kuntien tehtävänä on huolehtia tavallisten ihmisten tarpeista. Rikkaat turistit, jotka ovat jo kaiken nähneet ja kokeneet heidän tarpeittensa tyydyttäminen ei kuulu kuntien tehtäviin. Kuntien tehtävänä tulee olla omien asukkaiden tarpeista huolehtiminen, erityisesti niistä jotka apua tarvitsevat. Vuokra-asunnoista on huutava pula. Palveluasuntoja vammaisille ja vanhuksille tarvitaan paljon lisää. Tällä het- tä tapahtuu juuri päinvastoin. Viranhaltijoiden työmäärä lisääntyy laadittaessa ja ylläpidettäessä ajantasaisia, lain edellyttämiä luetteloita hyväksytyistä palvelutuottajista. Valvonnan tarve lisääntyy ja byrokratia kasvaa. Viranhaltijoiden työpanos on pois varsinaisista tehtävistä, johon kuuluu myös kunnan toimintojen kehittäminen. Palvelujen siirtäminen yksityissektorille ei ole kehittämistä. Palvelusetelin käyttöönotto jakaa kuntalaisia kahteen kastiin. Seteli ei riitä yksityisen palvelun koko kustannuksiin. Rahaa on löydyttävä myös omasta pussista. Esim. yksityislääkärin palkkioihin ei suurella osalla pienituloisista ja vähävaraisista ole varaa. Valinnan vapaus määräytyy rahapussin mukaan. Hyvätuloiset kykenevät valitsemaan palvelijansa ilman seteliäkin, mutta sekin osuus ilmeisesti halutaan vielä periä kunnalta. Kuntien palvelujen yksityistämiseen kehitetään uusia muotoja. Valkeakoskella esitettiin oikeiston toimesta hienolta kuulostava palvelu- Guggenheim Pajusen riemukaari kellä Helsingin kaupunki ei ole valmis rakentamaan yhtäkään vaan jättää alan yksityisen ahneuden ja saalistuksen armoille. Terveysasemilla ei ole tarpeeksi lääkäreitä. Lisäksi siellä on jatkuvasti kuuden kuukauden harjoittelijoita ja tutkimusajat ovat pitkiä. Kun viranhoitaja lähtee pois, kuka vastaa tulosten kertomisesta potilaalle? Mielenterveyspotilaat ovat lähes heitteillä ja oman onnensa varassa. Edunvalvojat tuskin tuntevat valvottaviaan. Tässä muutamia asioita, joiden parissa kaupunginjohtaja Pajusen tulisi ei askarrella ja puuhastella vaan toimia kaupunkilaisten parhaaksi. Timo Piippo Helsinki

3 Vesa Ruskeeniemi haastealoite. Eikä Valkeakoski ole tässä ainoa. Asiasta on kirjoitettu mm. Kuntalehdessä 3/2011. Palveluhaastemalli on käytössä mm. Ruotsissa. Siellä on arvioitu, että prosenttia kuntien tuottamista palveluista voitaisiin kilpailuttaa. Palveluhaastekampanjalla tavoitellaan kuntien tuottamien palvelujen valtaosan siirtämistä yksityisten hoidettaviksi. Kilpailutuksen aloitteentekijänä toimisi kunnan sijasta yksityinen taho. Kunnan olisi otettava palveluhaaste vastaan ja käsiteltävä se sekä päätettävä kilpailutuksesta tai siitä pidättäytymisestä. Kaupungin olisi vertailtava omaa ja yksityisen tarjoamaa palvelua ja vielä perusteltava päätöksensä yksityiselle firmalle. Kunnalle tarvittaisiin kokonaan uusi organisaatio pyörittämään tätä palveluhaasterulettia. Viranomaistehtävät, kunnan päätöksenteko ja johtaminen voitaisiin sentään vielä jättää kilpailutuksen ulkopuolelle. Jos pää avataan tämäntyyppiselle kilpailutukselle, kuinka käy kuntien työntekijöiden? Epävarmuus ja pelko työpaikan menettämisestä lisääntyy. Palvelujen laatu ja niiden saatavuus ei parane, kuten terveydenhuollon alalla on jo monin paikoin nähty. Polkuhintojen käyttö palvelujen kaappaamiseksi yleistyy ja parin vuoden kuluttua palvelut maksavat entistä enemmän, kun yritykset turvaavat omaa voitontavoitteluaan. Valkeakoskella palveluhaastealoite toistaiseksi torjuttiin. Lausunnossa todettiin kuitenkin, että kaikkia kunnan tuottamia palveluja ei ole vielä riittävästi tuotteistettu, jotta vertailua voitaisiin suorittaa. Palvelutuotannon osalta tuotteistamista suoritetaan ja vuoteen 2013 mennessä tavoitellaan sen olevan suoritettu. Varmaa on, että asia nostetaan uudelleen esille. Rikkaiden paremminvointivaltion sijasta on kamppailtava kaikkien kansalaisten hyvinvointiyhteiskunnan puolesta. On torjuttava pyrkimykset kunnallisten palvelujen alasajoon yksityistämisten kautta. Vesa Ruskeeniemi Valkeakosken Ammattitautija sairausinvalidit ry Tsil ry:n liittohallituksen varajäsen Uusi Invalidi 1/ Menneestä suuntaa tulevaan liiton vuosi sitten valittu liittovaltuusto kokoontui 18.3 Vähäjärven lomakodissa luoden katsausta menneeseen ja katsetta tulevaan. Menneen vuoden aikana on otettu kantaa takuueläkkeeseen ja terveydenhuoltolakiin, samoin maan hallituksen painopistealueikseen nimeämään köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen. Myös valmistelussa olevaan vanhuspalvelulakiin on liitto ottanut kantaa. Vuosi 2011 oli Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi. Toimintakertomuksen esitellyt liiton toiminnanjohtaja Marja- Leena Kalkkinen totesi ytimekkäästi, että meidän liitossammehan jokainen toimintavuosi on vapaaehtoistyön vuosi. Kuntapalvelurakenteen muutokset haastavat Valtuuston kokouksessa hyväksytyt kannanotot on julkaistu tässä lehdessä. Liiton toimintasuunnitelmassa tälle vuodelle painottuvat keskeisinä vaatimusliikkeen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön valvonnan puolesta, vammaispalvelulain kehittämisen ja vanhuspalvelulain säätämisen seuranta, sosiaali- ja terveystoimen riittävien resurssien puolustaminen sekä vaatimus yhtenäisen 350 euron terveydenhoidon maksukaton toteuttamiseksi. Iso haaste alkaneena toimintavuonna on vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja kuntapalvelurakenteisiin. Syksyn kunnallisvaalit ovat vammaisten kannalta merkittävät, sillä niissä pitkälti ratkeaa, miten kunnat käyttävät harkintavaltaansa lakien soveltamisessa ja palveluiden järjestämisessä. Tärkeällä sijalla paikallisessa toiminnassa vammaisten edunvalvonnan puolesta ovat liiton ikääntyvät monivammaiset (ikmo)-kurssit sekä valmennus sosiaalineuvontaan. Uusi Invalidi-lehti ilmestyy neljä kertaa, teemoinaan kansainvälisyys, matkustaminen ja esteettömyys, kuntapalvelut vammaisten kannalta sekä vammaisten ja vanhusten turvallisuus ja turvattomuus. Vähäjärven lomakodin markkinointia tehostetaan omalle väelle ja ulkopuolisille. Sosiaalilomat järjestetään yhteistyössä Solaris-lomien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Terveysrintama, Demokraattinen Sivistysliitto ja Asukasliitto sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöjärjestö SOSTE. Hannu Oittinen Liiton järjestämän koulutuksen pohjalta yhdistyksissä tehdään merkittävää edunvalvonta- ja sosiaalineuvontatyötä. Olisiko syytä ottaa askel eteenpäin ja lähteä kehittämään toimintaa koko liiton projektin puitteissa, sanoi puheenjohtaja Antti Holopainen. Liittovaltuusto vaati: Maksukatto kuntoon ei omavastuiden korotuksille! Vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavan liittomme jäsenistö on tyrmistynyt Kelan lääkekorvauksien alentamiskeinoja pohtineen työryhmän esityksistä lääkkeiden omavastuuhintojen korottamiseksi. Esitys vuotuisen maksukaton alentamisesta 50 eurolla ei paljoa lohduta, kun kolmen erillisen terveydenhuollon maksukatot ovat nykyisin yhteensä lähes 1500 euroa. Alkuvuodesta kun monella pitkäaikaissairaalla eivät pienet tulot tahdo riittää sekä asumiseen ja ruokaan että lääkkeisiin ja muuhun terveydenhoitoon, vaan jostakin niistä on tingittävä. Hallitusohjelmassa on tavoitteeksi määritetty yhtenäisen terveydenhuollon maksukattojärjestelmän luominen sekä lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen niin, että korvauksista hyötyisivät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt ja että kustannukset eivät muodostuisi pienituloisille esteeksi lääkehoidon saamiselle. Yhden maksukaton aikaansaaminen on tosin ollut jo kahden edellisenkin hallituksen ohjelmassa ja samaa on ehdottanut myös mm. Sosiaaliturvan uudistamiskomitea nyt olisi korkea aika edetä sanoista tekoihin. Laajempi lääkepolitiikkaa pohtiva selvitystyö on vielä kesken, tämä esitys oli vasta sen ensimmäinen osa. Tältä pohjaltako ruvetaan heti laatimaan säästölakia paljon lääkkeitä tarvitsevien kustannuksella? Noudatetaan siis hallitusohjelman periaatteita ja kannetaan huolta yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevista, paljon terveydenhoitopalveluja ja lääkkeitäkin tarvitsevista pienituloisista pitkäaikaissairaista: Lääkkeiden ja terveydenhuollon maksujen omavastuuosuuksia ei pidä missään nimessä korottaa. On pikaisesti säädettävä yksi kaikki terveydenhuoltokustannukset kattava, enintään 350 euron tasoinen vuotuinen maksukatto, jonka täytyttyä terveydenhuoltopalvelut, -matkat ja -lääkkeet ovat maksuttomia. Lääkekustannusten vähentämiseksi olisi omavastuiden korotuksen sijaan panostettava parempaan hoitokulttuuriin, lääkkeettömiin hoitomuotoihin ja vastuulliseen lääkityksen yksilölliseen säätämiseen ja seurantaan. Hämeenlinnan Hauholla liitto ry:n liittovaltuusto Kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, peruspalveluministeri Maria Guzenina- Richardsonille ja Kelan pääjohtajalle Liisa Hyssälälle sekä eduskuntaryhmille ja eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille.

4 4 Uusi Invalidi 1/2012 Palvelut kuntoon kansalaisvalvonnalla Vastakkainasettelu yhteiskunnassa ei ole lakannut olemasta, se ei ole edes laantumassa. Palveluissa tuo vastakkainasettelu on nykyajan luokkataistelua, jossa vastakkain ovat kasvavat yksityiset palvelumarkkinat ja monenkirjava palveluiden tarvitsijoiden joukko. Kunnat sinnittelevät siinä välissä. Nämä olivat lähtökohtia maaliskuun puolivälissä pidetyssä liiton sosiaalipoliittisessa seminaarissa Vähäjärven lomakodissa. Alustajina toimineet Tsil ry:n puheenjohtaja, lääkäri Antti Holopainen ja sosiaalityön professori Jari Heinonen pohtivat mihin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on menossa sekä miten pelastamme kuntien perus- ja lähipalvelut. Mutta vaikka terveyspalveluista 6,7 prosenttia on ulkoistettu ja 5,7 prosenttia on ostopalveluita, on muistettava että yli 85 prosenttia näistä palveluista on edelleen kuntien omistuksessa. Kansainvälisten pääomasijoittajien ja omistajien joukko on kiihtyvällä vauhdilla viemässä alaa yksityiseen omistukseen, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja äskettäin totesi, sanoi Antti Holopainen. Puolustettavaa ja pelastettavaa on siis vielä paljon olemassa. Holopainen totesi, että tähän pitää tarttua ja nousta laajapohjaiseen kamppailuun julkisen terveydenhuollon puolesta. Ulkoistamisen ja yksityistämisen haitat aletaan tiedostaa entistä selkeämmin sekä lääkärikunnan että kunnallispoliitikkojen keskuudessa. Hallituksen kuntauudistuksen mukainen keskittäminen superkuntiin ei auta. Holopainen totesi, että parhaiten palvelunsa ovat tuottaneet tuhannen asukkaan kunnat. Myös monissa pienemmissä kunnissa lääkäripalvelut pelaavat paremmin kuin suurkunnissa. Korruptio kukoistaa ja sokaisee vallanpitäjät Lääkäripalvelujen lisäksi muutos koskee Holopaisen mukaan vahvasti vanhushuoltoa, jota viedään vauhdilla hoivabisneksen suuntaan. Kunnat eivät rakenna uusia vanhainkoteja, nykyisiä poistetaan käytöstä ja yhä useampi kunta siirtyy ns. tehostettuun palveluasumiseen. Oli aivan mahtavia puheenvuoroja ja Antin aloite ansaitsee täyden tuen, sanoi Anni Tiainen Vilppulan yhdistyksestä. Hänen kanssaan saman pöydän ääressä istuivat Ritva Korhonen (vas.) Lahdesta ja Senja Räsänen Helsingistä. Ilmeisesti bisnesajattelun lisäksi korruptio alalla on hyvin laajaa. Tuoreen paljastuksen mukaan hoivayritykset ovat viime vuosina saaneet valtion ARA-rahoitusta 60 miljoonaa ja korkotukilainaa 250 miljoonaan euroa. On huolestuttava ajanmerkki, että sosiaali- ja terveysministeriö on tullut sokeaksi tämän muutoksen edessä, jatkoi Holopainen. Pelkkä kilpailulainsäädännön noudattaminen ei riitä sanokoot ministerit mitä hyvänsä - sillä kyse on isommista asioista. Holopaisen mukaan voitontavoittelu ei saa olla julkisen hoivan ja terveydenhuollon perustehtävä. Sen tehtävä tulee olla yhteiskunnan kollektiivisiin lakeihin perustuva ja perustuslain takaama yhteisvastuu. Vuonna 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki on Holopaisen mielestä yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suurimpia saavutuksia. Sitä on kuitenkin murennettu vähitellen kuntatalouden säästöihin vedoten, esimerkkinä omalääkärijärjestelmästä luopuminen monissa kunnissa. Uutta vaihetta edustavat loisfirmat, jotka käyttävät ilmaiseksi kuntien tiloja, laitteita ja hallinnollisia palveluja, saaden aiheetonta kilpailuetua, Holopainen totesi. Näin on käynyt, kun näiden firmojen edustajat ovat olleet luomassa kunnallisten palvelujen pelisääntöjä eikä kunnissa ole riittävästi puolustettu oikeutta niiden omaan palvelu-tuotantoon. Niin sanottu kunnallinen omistajaohjaus on ollut tässäkin asiassa täysin hampaaton. Myöskään työväenliikkeessä ei ole laajasti, syvällisesti ja itsekriittisesti pohdittu, mitä on oltu jopa mukana tekemässä. Kehittämään uudenlaista kansalaisvalvontaa Holopaisen mielestä nyt ollaan kriittisellä rajalla, jotain on tehtävä ja äkkiä, muuten peli on menetetty markkinoille. Hän on miettinyt Tapaturmaja sairausinvalidien liiton piirissä pitkään toiminutta mallia, joka pohjautuu omakohtaiseen ja kollektiiviseen edunvalvontaan. Pitää ruveta kehittämään jonkinlaista palvelujen kansalaisvalvontaa, sillä eihän ihmisiä saa kohdella miten tahansa. Ikääntyvät monivammaisetkurssien ja paikallisten sosiaalineuvontapisteiden puitteissa on luotu hyvää pohjaa tällaiselle toiminnalle. Nyt tätä mallia pitää alkaa kehittää tietoisemmin ja uudella otteella, ehkä jonkinlaisen projektin kautta, pohti Antti Holopainen. Kymmenkunta vuotta Tampereen sosiaalineuvonnassa mukana ollut Jari Heinonen antoi täyden tukensa Holopaisen idealle. Tietoisuuden, vastarinnan ja kansalaisaktiivisuuden lisääminen on aivan välttämätöntä kehityksen suunnan muuttamiseksi ja julkisten palvelujen pelastamiseksi. On pyrittävä saamaan aikaan malli, johon on julkisen rahoituksen kautta saatavissa ammattiapua. Mutta oleellista on paikallisen kansalaisaktiivisuuden tukeminen, sanoi Heinonen. Hän hälytti toimintaan Pirkanmaalla, jonne hallitus on puuhaamassa asukkaan Suur-Tamperetta. Sitä eivät halua Tampereen kehyskunnat, eivät myöskään paitsioon jäävät pienet syrjäkunnat, ainoastaan Tampereen poliittinen eliitti, jonka edut ovat kytköksissä markkinoihin. Tampereen Aterian pilkkominen ja Tietotekniikkakeskuksen myyminen Fujitsulle ovat Heinosen mukaan varoittavia esimerkkejä, että markkinameno johtaa palkanalennuksiin ja irtisanomisiin, joka taas johtaa palvelujen heikkenemiseen. Sama voi tapahtua sosiaali-, terveys- ja hoivapuolella, kuten Koukkuniemen vanhainkodin palastelu markkinoille osoittaa. Tuottamaton julkinen työ muuttuu muka tuottavaksi yksityiseksi toiminnaksi. Tuottaahan se omistajilleen, mutta ei yhteiskunnalle eikä maksajiksi joutuville palvelujen käyttäjille. Rahat palveluihin veronkierto lopettamalla Alustukset ja esitys saivat seminaarin runsaslukuisen yleisön parissa hyvän vastaanoton ja asiaa vauhdittavia puheenvuoroja. Oli aivan mahtavia puheenvuoroja ja Antin aloite ansaitsee täyden tuen, sanoi Anni Tiainen Vilppulan yhdistyksestä. Kunnat on saatava rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyönneistä lain mukaisten palvelujen tuotannossa. Nyt priorisoidaan rikkaiden edut, muistutti Taavi Lintunen Tampereelta. Lahden valtuuston mukaan kaupungilla riittää rahaa toriparkkiin, mutta ei vanhusten hoitokotiin. Ne eivät ole kuulemma vertailukelpoisia menoeriä, vaikka samasta kassasta rahat otetaan, sanoi Ritva Korhonen Lahdesta. Autojen hoitopaikat tuntuvat olevan etusijalla myös Oulun päättäjien enemmistölle. Itse keräsin 2500 nimeä toriparkkia vastaan, Oulun Hannes Jäälinoja kertoi. Hän kehui seminaarin puheenvuoroja, jotka pitäisi saada laajemman joukon tietoon. Verotuksen oikeudenmukaisuus on tosi tärkeä kamppailukysymys, sillä vallankin kunnallinen tasavero kirpaisee kovimmin vähätuloisia. Tärkeää on paljastaa myös Kataisen ja kumppanien hyvinvointipuheiden valheellisuus, Anja Kivipensas Tampereelta totesi. Millä konstilla hyvätuloiset siirtävät tulojaan pääomatuloiksi, pois kunnallisveron piiristä. Miten se on mahdollista, ihmetteli Keravan Tapio Tenhunen. Jari Heinonen totesi, että pääoma- ja palkkatulojen osuuden muutos on Suomessa ollut hyvin raju. Tulonsa firman kautta pääomatuloksi muuttava yksityislääkäri ei maksa euroakaan kunnallisveroa, vaikka nauttii aiheetonta kilpailuetua ilmaisissa tiloissa kuntien kustantamilla laitteilla. Eikä kunnallisveroa maksa NHL-liigan kiekkoilija miljoonatuloistaan. Heinonen totesi tämän laillistetun veronkierron tekevän kahden miljardin euron loven kuntien talouteen vuositasolla. Rahaa on, mutta sen saaminen julkisiin palveluihin on poliittisen kamppailun asia. Kun on kunnallisvaalivuosi, mahdollisimman monen liiton jäsenen pitäisi lähteä ehdokkaaksi, patisteli Heinonen. Vuoden päivät liittoa johtanut Antti Holopainen antoi seminaarin päätteeksi tunnustusta aktiiviselle jäsenistölle. Tässä järjestössä on ilo olla mukana, sillä porukassa on aitoa sananvapauden henkeä, suoraa puhetta ja hyviä ilmaisuja. Täällä on vanhan työväenliikkeen parhaat perinteet vielä kunniassa, totesi Holopainen. Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen

5 Vanhusasiain valtuutetun viran puolesta Miksi eri päättävillä elimillä aloitteellisuus päätoimisen valtakunnallisen vanhusasiainvaltuutetun viran saamiseksi on niin yllätyksellisen vaikeaa? Asiasta on tietämykseni mukaan 7 8 vuoden aikana tehty useita aloitteita ja esityksiä eri eläkeläisjärjestöjen ja muidenkin toimijoiden toimesta mm. kaikille edellisen eduskunnan eduskuntaryhmille, yksittäisille kansanedustajille ja myös eri valtakunnallisten eläkeläisyhdistysten valtuustoille sekä edustajakokouksille, myöskin useille keskeisessä asemassa oleville toimijoille. Asiasta ei kuitenkaan kuulu mistään mitään, että sitä jossakin instanssissa oltaisiin viemässä eteenpäin. Täällä syvissä riveissä on tullut keskusteluissa esille, että odotetaan nyt ensin vanhuspalvelulaki ja sen voimaan saattaminen. Kuitenkin vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen päätoiminen vanhusasiainvaltuutetun virkahan kulkevat käsi kädessä. Näin on jo pitkään ollut esimerkiksi laki lasten päivähoidosta ja siitä annettu asetus. Silti on perustettu myöskin lapsiasiavaltuutetun virka, ja hyvin ne sopivat yhteen toisiaan täydentämään. Molemmat ovat osoittautuneet tärkeiksi. Vanhuspalvelulaki on ehdottomasti erittäin tärkeä. Sitä en ole ajamassa odotusraiteille. Jotkin keskeiset henkilöt saattavat heittää, että vanhuspalvelulain valvonta kuuluisi Valviralle. Kysynkin, riittävätkö Valviran resurssit tähän? Ainakin viimeaikaiset voimakkaat keskustelut puhuvat aivan toista, esimerkkinä valelääkärit jne. Asiani perusteluna vieläkin katson vanhusasiain valtuutetun olevan helpommin tavoitettavissa kuin lakitupa silloin, kun lainkäytön kiertäminen on ilmeistä. Onhan todellakin niin, että vanhuspalvelulakiakin saatetaan kiertää vastaten asiakkaalle, että kunnilla ei ole rahaa eikä resursseja. Monellako meistä on valmiuksia lähteä lakitupiin asiaamme ajamaan? Tässä tapauksessa on matalampi porras ottaa yhteyttä vanhusasiain valtuutettuun. Tämä on vain yksi esimerkki. Vanhusasiain valtuutettu pystyy puuttumaan myös moneen muuhunkin asiaan. Nyt tarvitaan kaikkien vielä kopellaan olevien valveutumista, sillä sitten, kun mahdollisesti joudutaan kahden tai kolmen vuorokautisen vaipan laitos- tai kotihoitoon, on jo liian myöhäistä lähteä itse toimimaan. Heino Luukinen Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n jäsen Uusi Invalidi 1/ Vuoden 2011 vammaiskulttuuripäivien avajaiset. Kulttuuripäivät kutsuvat taas liitto ry:n XXVIII vammaiskulttuuripäivät järjestetään viikonloppuna kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa. Kulttuuripäivät ovat hyvä läpileikkaus siitä, mitä kaikkea yhdistyksissä tehdään. Talven aikana käsityö- ja askartelukerhot ovat ahertaneet ja ohjelmaryhmät ovat hioneet esityksiään, ja nyt on aika tuoda ne kaiken kansan nähtäville. Kaikki rohkeasti mukaan estradi on vapaa! Kulttuuripäivät avataan lauantaina klo ja ne päättyvät sunnuntaina iltapäivällä. Lauantai-illan iltamien teemaksi on suunniteltu 1950-lukua musiikkeineen ja pukeutumisineen. Viime vuosien tapaan Antikaisen Paavo Kuopiosta on lupautunut juontajaksi ja laulattajaksi. Päivien aikana kisataan myös liiton boccie-mestaruudesta. Yhdistykset kisaavat kolmijäsenisin joukkuein, joissa on edustus molemmista sukupuolista. Kisa käydään lauantaina ja jatketaan sunnuntaina, kunnes saadaan voittaja ratkaistuksi. Boccie-kisaan ilmoittaudutaan paikan päällä. Kulttuuripäivien täysihoitohinta on 55 euroa, päiväkävijöiltä 15 euroa (sis. lounaan ja kahvin). Ilmoittautumiset ja tiedustelut liiton toimistoon p. (09) , tai Vähäjärven lomakotiin p. (03) Tervetuloa! Ikäihmisten kuljetuspalveluongelmat kannattaa nostaa poliittiseen käsittelyyn kunnissa Lahtelainen valtuutettu Tapani Ripatti teki valtuustoaloitteen vanhuspalvelujen parantamisesta. Aloitteen taustalla oli 89-vuotiaan yksinasuvan vanhuksen tapaus. Vanhus oli todennut liikkumisensa tulleen niin huonoksi, että hän ei uskaltanut lähteä kaupungin keskustaan bussilla. Hän haki kaupungilta taksiseteliä. Hän pääsi terveyskeskuksen lääkärin sairaanhoitajan juttusille, jonka toimesta käynnistettiin terveydentilalausuntoa varten tarpeellinen terveystarkastus lääkäri tutki potilaan, ja potilas sai 2.9 lausunnon, jonka hän lähetti taksisetelihakemuksen liitteenä sosiaalivirastoon. Vastausta hakemukseen ei tullut mennessä, joten valtuutettu Ripatti otti yhteyttä sosiaali- ja terveystoimialajohtajaan. Koska hänkään ei reagoinut, Ripatti teki aloitteen, jossa vaadittiin vanhuspalveluiden yksinkertaistamista, luukulta luukulle juoksuttamisen lopettamista ja oikeutta lääkärille tehdä terveystarkastuksen perusteella tehdä päätös taksisetelin myöntämisestä. Lautakunta käsitteli asiaa, ja sen päätöksessä kuvataan vammaispalveluiden ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämiskäytäntöjä. Vastauksen mukaan sama yksikkö käsittelee molemmilla perusteilla myönnetyt kuljetuspalveluasiat. Vastauksessaan aloitteeseen sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi, että "kuljetuspalveluja hakiessaan asiakas joutuu käyttämään useita sosiaali- ja terveyspalveluita ja tuen hakemiseen liittyy asiointi eri toimipisteissä". Kyseinen 89-vuotias henkilö sai viimein päätöksen, jonka mukaan kuljetuspalvelu hylättiin, "koska hakijan varallisuusraja ylittää 5200 euroa". Hakija valitti päätöksestä. Valitus hylättiin tulleella päätöksellä, jossa vihdoin hakijalle kerrottiin perusteet: "Yksin asuvalla henkilöllä saa Lahden sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan bruttotulot olla korkeintaan 1440 /kk ja omaisuus ja säästöt korkeintaan 5200 /kk. Henkilön eläke oli 800 /kk ja varallisuus yli 5200 /kk". Kesti siis yli 6 kuukautta, ennen kuin vanhus sai luotettavaa tietoa viranomaismenettelyn ja päätöksen teon perusteista eli tiedon, että hän ei voi saada taksiseteliä, kun "varallisuutta on liikaa". Valtuutettu Ripatti totesi kaupungin linjan kuljetuspalvelujen myöntämisessä olevan ikärasismia ja ihmisarvoa loukkaavaa. Hän teki valtuuston kokouksessa 5.3 päätösesityksen: "Valtuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa uudelleen tarkasteltavaksi tekemänsä päätöksen / 114 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Edelleen valtuusto esittää toiveenaan, että ikääntymisen vuoksi liikuntarajoitteisten sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluista päätetään ensisijaisesti terveydellisin ja sosiaalisin perustein". Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ripatin esityksen. Nähtäväksi jää, muuttuvatko sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalvelukriteerit, oppiiko kaupunki tiedottamaan kriteereistään palveluja hakeville asianmukaisesti ja ryhdytäänkö byrokratian sisälle kätkeytynyttä ikärasismia purkamaan. Antti Holopainen Lahti

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/06 Liitteenä Terveysrintama 1/06 sivut 5-8 Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Kesänumeron aiheita: Vammaisten oikeudet/ pääkirjoitus

Lisätiedot

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT SKP:n Tampereen piirijärjestö r y :n julkaisu 2/06 Eliitin ja kansan välinen kuilu on kasvanut, mutta myös TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT HAASTATTELU JA KUVA: Järjestäjien, osanottajien ja tapahtumien

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Teema: kunnat ja järjestöt

Teema: kunnat ja järjestöt 3-4. 2011 Asiakaslähtöisyys ja kilpailutus Paikalliset toimijat, kunnat ja sosiaaliala Bielefeldin malli Teema: kunnat ja järjestöt Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Asiakas on kilpailutuksen

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04 SOSIAALITURVA 7/04 Ommaan kottiin Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä Pääkirjoitus 22. huhtikuuta 2004 Vammaispalvelulakien uudistus alkoi Hallitus on ottanut ohjelmaansa vammaispalvelulakien

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 10 NO 6 joulukuu 2010 Aino Närkki: Millaista kuluttajansuojaa vanhuspalveluasiakkaille? s. 8 Päivi Voutilainen ja Virpi Vuorinen: Ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

karenssi- Vuosikokous Työterveys Tanskan malli Karenssisanomat 2/2011 1

karenssi- Vuosikokous Työterveys Tanskan malli Karenssisanomat 2/2011 1 karenssi- SANOMAT Vuosikokous Työterveys Tanskan malli 2/2011 Karenssisanomat 2/2011 1 Sisältö SISÄLLYSLUETTELO 3 Pääkirjoitus 5 Puheenjohtajan palsta 6 Vaaliseminaari Kulttuurikeskus Sofiassa 8 Vaaliseminaarin

Lisätiedot