LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Lindell Armi jäsen Holmström Eeva Grönbergin varajäsen Björklöf Johan Almin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Härmä Aki vs. kaupungingeodeetti klo POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Alm Agneta jäsen Pere Nina jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa lokakuuta TARKASTUS Armi Lindell Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 8. lokakuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 235 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Määräalan myynti palvelukodin toteuttamista varten Avain Palvelukodit Oy Uuden varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan Fastighets Ab Liljendal Bostäderin avustushakemus Siivous-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen vertailuselvityksen laadinta Asiakirjapyyntö, Kopiloff (Valokuitua vuokra-asuntoihin) Asiakirjapyyntö, Kopiloff (Maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteet) 243 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta Vastine arviointikertomukseen Suun terveydenhuollon liikkuva vastaanotto, valtuustoaloite Valtuustoaloitteet Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 547

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 235 Päätettiin ottaa käsiteltäväksi lisäasiana Määräalan myynti palvelukodin toteuttamista varten Avain Palvelukodit Oy. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 236 Valittiin jäsenet Armi Lindell ja Mikael Karlsson.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Määräalan myynti palvelukodin toteuttamista varten Avain Palvelukodit Oy 640/ /2014 KH 237 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén puh vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä puh AVAIN Palvelukodit Oy (y-tunnus ) on anonut saada ostaa määräalan Loviisan kaupungin Määrlahden kaupunginosan korttelissa 1023 sijaitsevasta kaavatontista nro 1. Tontti sijaitsee Maaherrankujan ja Sihteerinkujan välisellä alueella. Kyseisestä määräalasta, jonka pinta-ala on noin 3635 m 2 ja joka on osa kiinteistöä Lovisa (Degerby), on tarkoitus myöhemmin muodostaa tontti hakijan toimintaa varten. Hankkeessa on kysymys 1-kerroksisesta, pinta-alaltaan noin 915 k-m 2 :n suuruisesta palvelutalosta, jossa olisi paikat noin 15 mielenterveyskuntoutujalle. Avain Palvelukodit Oy on saanut hankkeelle ARA:sta avustus- ja lainavarauspäätöksen joka on voimassa asti. Palvelukodin tuleva kiinteistönomistaja on Avain Palvelukodit Oy ja palveluntuottajana toimii Esperi Care Oy. Kyseinen kaavatontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kerros- ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR), jolla kerrosluku on II ja tonttitehokkuus 0,44. Kaavamerkintä sallii joko kerros- tai rivitalon rakentamisen Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Määrlahden alueella rivitalotontin hinnaksi on päätetty 70 /k-m 2 ja kerrostalotontin hinnaksi 85 /k-m 2. Kehittämisjohtajan ja kaupungingeodeetin näkemyksen mukaisesti tässä kyseisessä tapauksessa oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi kauppahinnaksi voitaisiin katsoa em. hintojen keskiarvo eli 77,50 /k-m 2. Näin ollen lopulliseksi kauppahinnaksi 3635 m 2 :n tontille tulisi ,00. Muodostettavalle tontille ei ole tiedossa mitään kaupungin omaa hanketta. Liitteinä aluetta koskeva kaavaote määräyksineen, päivätty tontinkäyttösuunnitelma sekä karttaote myytävästä määräalasta.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Liite nro 119. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki myy Avain Palvelukodit Oy:lle kiinteistöön Lovisa (Degerby) kuuluvan, pinta-alaltaan noin 3635 m 2 :n suuruisen liitekartoista ilmenevän määräalan hintaan ,00 Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa teknisen johtajan Ulf Blombergin allekirjoittamaan asiaa koskevan kauppakirjan. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Uuden varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan 1007/ /2012 KH 238 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Tekniseen lautakuntaan tulee valita uusi varajäsen edesmenneen varajäsenen Aleksi Paakkarisen tilalle. Päätöksen uuden varajäsenen valinnasta tekee kaupunginvaltuusto. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan Aleksi Paakkarisen tilalle. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Fastighets Ab Liljendal Bostäderin avustushakemus 574/02/2014 KH 239 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Fastighets Ab Liljendal Bostäder on perustettu fuusioimalla neljä pientä kiinteistöyhtiötä. Yhtiöllä on velkoja Valtiokonttorille yhteensä ,80 euroa, Loviisan kaupungille yhteensä ,45 euroa ja Osuuspankille ,12 euroa. Jo vuonna 2010 yhtiöllä oli likviditeettiongelmia, lainamaksuja suorittamatta ja kiireellisiä korjauksia tekemättä. Yhtiölle on tehty tervehdyttämisohjelma, jonka avulla se voisi selviytyä kaikista velvoitteistaan. Kiinteistönhoitajista on luovuttu ja vuokria on korotettu vuodesta 2011 alkaen ja vuokria tullaan korottamaan edelleen vuosittain. Korjaustarpeet, noin euroa, on määritelty vuonna 2014 ja tavoitteena on saada korjausvelka katettua seuraavien viiden vuoden aikana. Yhtiö on hakenut Valtiokonttorilta talouden tervehdyttämisavustusta ja kahden asuntolainan lainaehtojen muutosta, jossa lyhennysten määrää alennetaan lähivuosina merkittävästi. Valtiokonttori on tehnyt myöntävän päätöksen yhtiölle lainaehtomuutoksesta ja avustusvarauksesta taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. Yhteensä avustusta on myönnetty euroa. Avustuksen saamiseksi tulee omistajan, eli Loviisan kaupungin, sijoittaa yhtiöön samansuuruinen osuus, joka voi olla osakepääoman korotusta, avustusta tai pääomalainaa. Mahdollista pääomalainaa ei saa lyhentää valtion asuntolainan laina-aikana, eikä siitä saa periä korkoa vuosina Fastighets Ab Liljendal Bostäderin hallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä edellä mainitut lainaehtomuutokset ja allekirjoittaa suostumuskirjan. Tämän lisäksi hallitus on päättänyt pyytää kaupungilta avustusta pääomalainana. Loviisan kaupunki voi myöntää pääomalainaa kiinteistöyhtiölle, koska kaupungin osuus veloista on suhteellisen pieni ja yhtiö on päässyt hyvin alkuun tervehdyttämisohjelmassaan. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - Fastighets Ab Liljendal Bostäderille myönnetään pääomalainaa euroa - korkoa pääomalle ei peritä vuosina Pykälä tarkistetaan välittömästi. Jäsen Leena Lindfors ilmoitti jääviydestä ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Siivous-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen vertailuselvityksen laadinta 621/ /2014 KH 240 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva ISS Palvelut Oy on tehnyt Loviisan kaupungille esityksen, että Loviisan kaupunki laadituttaisi ISS Palvelut Oy:llä kirjallisen selvityksen siitä, mitä kaupungin siivous-, ruoka-. ja kiinteistöpalvelut maksaisivat ulkopuolisen yhtiön tuottamana nykyisen laatutason mukaisesti. Laadittavassa selvityksessä arvioidaan todelliset konkreettiset säästömahdollisuudet, jotka kaupunki voisi saada kilpailutettaessa palvelut. Selvityksen perustana on palvelujen järjestäminen uudella tavalla. Selvitys tehdään laskemalla siivous-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen hinta kokonaisuutena niin, että palvelujen tuottamisen hintaan on sisällytetty arvioidut liikkeenluovutuskustannukset. Selvitys tulee sisältämään analyysin mahdollisen muutoksen työllisyysvaikutuksista Loviisan kaupungin alueella kokonaisuutena. ISS Palvelut Oy ei veloita omasta työstään mitään. Selvityksen laadinnan pohjana ovat tiedot kaupungin kiinteistöistä, asiakasmääristä, palvelujen kustannuksista ja laatuvaatimuksista. Nämä tiedot ovat julkisia ja mahdollisessa kilpailuttamistilanteessa kaikkien hyödynnettävissä. Vertailuselvityksessä arvioidaan välittömät säästöt seuraavana budjettivuotena sekä säästömahdollisuudet seuraavina viitenä (5) vuotena. ISS Palvelut Oy on tietoinen siitä, että mikäli kaupunki suostuu selvityksen teettämiseen, ei Loviisan kaupunki sitoudu palvelujen kilpailuttamiseen selvityksen saatuaan. Loviisan kaupungissa on meneillään tehostamisohjelma jonka puitteissa etsitään ratkaisuja toiminnan kustannustehokkuuden lisäämiseksi mm. käyttötalouskulujen karsimisella sekä organisatorisilla ja toiminnallisilla muutoksilla. Tätä taustaa vasten selvityksen teettäminen tuntuu luontevalta. Saatuaan selvityksen Loviisan kaupunki arvioi antaako selvitys aihetta jatkotoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi kilpailuttamisen valmistelemiseen taikka muihin jatkoselvityksiin. Selvityksen on tarkoitus olla valmiina vuoden 2015 alkuun mennessä. Kaupungin johtoryhmä suosittelee selvityksen laatimista.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teettää ISS Palvelut Oy:llä siivous-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen vertailuselvityksen, jonka ISS Palvelut Oy tuottaa Loviisan kaupungille korvauksetta. Loviisan kaupunki ei sitoudu siivous-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen kilpailuttamiseen selvityksen saatuaan. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Asiakirjapyyntö, Kopiloff (Valokuitua vuokra-asuntoihin) 446/07/2014 KH 241 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Pauli Kopiloff on päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että hänen päivätty asiakirjapyyntönsä saatetaan toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Oikeusasiamies on ratkaisussaan 1989/4/04 päätynyt näkemykseen, että siitä huolimatta, että asian johdosta ei varsinaisesti säädetä laissa, asiakirjapyynnön esittäjän oikeusturvan kannalta on perusteltua, että myös tilanteissa, joissa viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa, noudatetaan julkisuuslain 14 mukaista menettelyä. Näin ollen asiakirjapyynnön esittäjälle tulee antaa ohjaus ja pyydettäessä valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että pyydettyä tietoa asiakirjasta ei voida antaa sen vuoksi, että viranomaisella ei sitä ole. Edellä olevaan viitaten Kopiloffille on kerrottu mahdollisuudesta saattaa asiakirjapyyntö viranomaisen käsiteltäväksi ja Kopiloff on ilmoittanut tahdostaan näin menetellä esittämässään asiakirjapyynnössään Kopiloff pyytää Loviisan Sanomissa olleeseen lehtikirjoitukseen Valokuitua vuokra-asuntoihin viitaten, saada kaupungin valokuituliittymien hankinnan säädösten ja ohjeiden mukaisten menettelyjen todentamiseksi seuraavat asiakirjat: valokuituliittymän tarpeellisuuden / välttämättömyyden selvittävät Loviisan kaupungin toimielimissä hyväksytyt perustelut ja päätökset 2. hankinnan rahoitusta koskevat kaupungin toimielinten käsittelyt ja päätökset 3. hankinnan valmistelu, miten erilaiset hankinnan rajausmahdollisuudet on selvitetty, käsitelty ja päätelty 4. kustannusten jako, kun kiinteistöihin tehtävä liittymä on myös muiden (taloyhtiöiden osakkaiden) kuin kaupungin vuokra-asuntojen käytettävissä; sopimukset 5. hankinnan kilpailutus ja hankintapäätökset sekä miten lainsäädäntöä julkisista hankinnoista on toteutettu 6. valokuituliittymien tilaus

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Hallintojohtaja on päivätyssä vastauksessaan Kopiloffin asiakirjapyyntöön todennut seuraavasti: Loviisan Sanoman lehtikirjoituksen Valokuitua vuokra-asuntoihin osalta todettakoon, että tarkoituksena on ollut todeta, että päätös valokuituliittymien hankkimisesta vuokra-asuntoihin on kaupungin näkökulmasta positiivinen ja hyödyllinen asia. Valokuituliittymät vuokra-asunnoissa muodostavat myönteisen kilpailutekijän ja lisäävät osaltaan asuntojen kysyntää. Lehtikirjoitus, johon asiakirjapyyntönne perustatte, on sikäli virheellinen, että siinä todetaan Loviisan kaupungin hankkineen kaupungin vuokra-asuntoihin valokuituliittymät. Hankintapäätökset ja hankinnat ovat tehneet yksittäiset Loviisan kaupungin konserniin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt, ei Loviisan kaupunki. Näin ollen Loviisan kaupungilla ei ole luovuttaa teille pyytämiänne asiakirjoja. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Vastauksena Pauli Kopiloffin asiakirjapyyntöön todetaan seuraavaa: Kaupunginhallitus viittaa hallintojohtajan päivättyyn kirjeeseen. Kysymystä valokuituliittyminen hankinnasta kaupungin konserniin kuuluviin asunto-osakeyhtiöihin ei ole käsitelty Loviisan kaupungin toimielimissä. Loviisan kaupunki ei myöskään ole ohjeistanut edustajiaan tytäryhteisöissä asiaan liittyen. Näin ollen kaupungilla ei ole luovuttaa Kopiloffille hänen asiassa pyytämiään asiakirjoja. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Asiakirjapyyntö, Kopiloff (Maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteet) 372/ /2014 KH 242 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Pauli Kopiloff on päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että hänen , , ja päivätyt asiakirjapyynnöiksi otsikoidut kirjeet saatetaan toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Kopiloff pyytää kirjeessään viranomaista arvioimaan ja kiinnittämään huomiota asiakirjapyyntöön liittyvän kunnan jäsenen aloitteen käsittelyyn ja maaomistustyöryhmän perustamiseen sekä kaupungin omistamien maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteiden valmisteluun ja päätöksentekoon, todeten, että edellä mainittujen asioiden päätöksiin ei kunnan jäsenelle ole annettu mahdollisuutta tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Oikeusasiamies on ratkaisussaan 1989/4/04 päätynyt näkemykseen, että siitä huolimatta, että asian johdosta ei varsinaisesti säädetä laissa, on asiakirjapyynnön esittäjän oikeusturvan kannalta perusteltua, että myös tilanteissa, joissa viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa, noudatetaan julkisuuslain 14 mukaista menettelyä. Näin ollen asiakirjapyynnön esittäjälle tulee antaa ohjaus ja pyydettäessä valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että pyydettyä tietoa asiakirjasta ei voida antaa sen vuoksi, että viranomaisella ei sitä ole. Asiassa Kopiloff on esittänyt seuraavat asiakirjapyynnöt ja saanut niihin hallintojohtajan laatimat seuraavat vastaukset: 1. Kopiloff on pyytänyt saada seuraavat asiakirjat: 1. Ote kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan 125 :stä 2. Kopiot Kh:n pöytäkirjan 125 :ssä kerrotun Tom Liljestrandin kaupungin johtoryhmälle tekemästä aloitteesta ja sen vireillepanosta kaupungin hallinnossa 3. Maanomistustyöryhmän perustamisen, henkilövalinnat, tehtävän, toimivallan ja vastuut selvittävät ja yksilöivät asiakirjat.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Hallintojohtaja on vastannut asiakirjapyyntöön : 1. toimitettu ote kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan 125 :stä 2. todettu, että KH:n pöytäkirjan 125 :ssä kerrotun Tom Liljestrandin kaupungin johtoryhmälle tekemästä aloitteesta ja sen vireillepanosta kaupungin hallinnossa ei ole syntynyt kirjallisia asiakirjoja 3. toimitettu ote johtoryhmän kokouksesta laaditusta muistiosta. 2. Kopiloff on pyytänyt saada seuraavat asiakirjat: 1. Kaupunginhallituksen kokouksen kokouskutsun esityslista ja sen hyväksymistä / muuttamista koskevat päätökset 2. Kaupunginhallituksen kokouksen kokouskutsun esityslistalla olevan kaupungin maa- ja metsätalousmaiden myyntiesitys liitteineen 3. Ote kaupunginvaltuuston kokouksen 65 :stä sisältäen luettelon valtuuston kokoukseen osallistuneista valtuutetuista ja muista henkilöistä Lisäksi Kopiloff huomautti siitä, että hän ei vielä ollut saanut vastausta esittämäänsä asiakirjapyyntöön. Hallintojohtaja on vastannut asiakirjapyyntöön : 1. Toimitettu kopio kaupunginhallituksen kokouksen esityslistasta sekä kokouksesta laadittu päätösluettelo, josta ilmenee, että esittelijä on vetänyt asian nro 13 listalta. 2. Toimitettu kaupunginhallituksen kokouksen kokouskutsun esityslistalla ollut esitys kaupungin maa- ja metsätalousmaiden myynnistä liitteineen. 3. Toimitettu ote kaupunginvaltuuston kokouksen 65 :stä sisältäen luettelon valtuuston kokoukseen osallistuneista valtuutetuista ja muista henkilöistä. Lisäksi Kopilofille kerrottiin, että vastaus hänen päiväämäänsä asiakirjapyyntöön oli laadittu ja annettu postin kuljetettavaksi

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kopiloff on päivätyllä asiakirjapyynnöllä kommentoinut päivättyyn pyyntöön annettua vastausta todeten, että 1. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan 125 otteessa ei ole muutoksenhaku- tai valitusohjetta eikä myöskään annettu tietoa muutoksenhakukiellosta. 2. Aloitetta ei ole tehnyt kaupungin toimielin, vaan Tom Liljestrand on toiminut kuntalain aloiteoikeutta toteuttaen. Aloitteen käsittely on tapahduttava hallintoa velvoittavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen, tästä ei ole esitetty näyttöä Liljestrandin aloite-asian käsittelyssä. Aloitteen tekijän luottamushenkilöasemaan vetoaminen rikkoo perusoikeuksien yhdenvertaisuutta ja hyvä hallinnon perusteita. Asiakirjapyyntöön annettua vastausta ei ole perusteltu asianmukaisesti säädöksillä eikä ole annettu oikaisuvaatimus tai valitusosoitusta ylemmälle viranomaiselle, 3. Maanomistusryhmän perustamiseen liittyen vastauksessa ei ole annettu pyydettyjä tietoja ja päätöksiä, joista selviäsi asianmukaisesti päätös ryhmän perustamisesta, tehtävistä, toimivallasta ja vastuista. Lisäksi vastauksessa toimitetun muistion otteessa esitetään vain työryhmän jäsenten valinta, varsinaista ryhmän perustamista koskevaa päätöstä tai muita sen hallintoon liittyviä asioita ei esitetä. Johtoryhmän päätöksestä puuttuvat perustelut, toisin sanoin ei ole ilmoitettu, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, lisäksi puuttuvat päätöksen antamisessa sovelletut säännökset. Hallintojohtaja on vastannut asiakirjapyyntöön : 1. Toimitettu Kopiloffille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjan liitteenä olevat muutoksenhaku- / valitusosoitukset. Todettu, että pöytäkirjaotteisiin muutoksenhaku- / valitusohjeet liitetään automaattisesti päätösten tiedoksiannon yhteydessä. Koploffin asiakirjapyyntö ei ole sisältänyt pyyntöä muutoksenhaku- / valitusohjeiden osalta, eikä kyseessä ole ollut päätöksen tiedoksi antaminen. 2. Todettu, että kaupunginhallituksen 125 asian osalta kyseessä ei ole ollut kuntalain mukaisen aloitteen toteuttaminen, vaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja on kiinnittänyt johtoryhmän huomion tarpeeseen aikaansaada valtuuston hyväksymät periaatteet maa- ja metsätalousalueiden myynnistä. Sanalla aloitteesta kaupunginhallituksen 125 valmisteluosion kolmannen kappaleen alussa ( Kaupungin johtoryhmä on kaupunginhallituksen puheenjohtajan aloitteesta perustanut ) ei ole tarkoitettu kuntalain mukaista aloitetta, eikä sitä tule sellaiseksi myöskään tulkita.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunki ei ole kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyjä asiakirjoja, vaan on ilmoittanut, että pyydettyjä asiakirjoja ei lainkaan ole. Ilmoitus ei muodosta valituskelpoista päätöstä, eikä siitä siten myöskään voi antaa oikaisuvaatimus- tai valitusosoitusta ylemmälle viranomaiselle. 3. Todettu, että Kopiloffille on annetussa vastauksessa asiakirjapyyntöön annettu ne asiakirjat, jotka kaupungilla maanomistustyöryhmän perustamiseen liittyen on, muita asiakirjoja asiasta ei ole laadittu. 4. Kopiloff on päivätyssä asiakirjapyynnössä pyytänyt saada diaarinumeroidut kopiot esittämistään asiakirjapyynnöistä sekä niihin annetuista vastauksista. Pyydetyt asiakirjat on toimitettu Kopiloffille päivätyllä kirjeellä. Kirjeessä hallintojohtaja on lisäksi todennut seuraavasti: Lähettämieni vastausten jälkeen olen tullut tietoiseksi eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotosta, jonka mukaan myös tilanteissa, joissa viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa, tulee noudattaa julkisuuslain 14 mukaista menettelyä. Näin ollen ilmoitan, että voitte saattaa päätöksen siitä, että teille ei voida luovuttaa kopiota kaupunginhallituksen 125 :ssä kerrotun Tom Liljestrandin kaupungin johtoryhmälle tekemästä aloitteesta ja sen vireillepanosta kaupungin hallinnossa, eikä muuta asiakirjaa maanomaisuustyöryhmän perustamiseen liittyen kuin kaupungin johtoryhmän kokouksesta laadittu muistiota, viranomaisen ratkaistavaksi ja tiedustelen haluatteko näin menetellä? Toimivaltainen viranomainen tapauksessa on kaupunginhallitus. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Vastauksena Pauli Kopiloffin asiakirjapyyntöön todetaan seuraavaa: Kaupunginhallitus viittaa hallintojohtajan Kopiloffille , ja antamiin vastauksiin. Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ).

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Loviisan kaupungin hallintosäännön 6 :n mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta kun valtuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet eikä hinta, vaihtoarvo tai korvaus ylitä valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää ellei päätösvalta ole annettu toiselle toimielimelle tällä hallintosäännöllä. Hallintosäännön 29 :n mukaan Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on kaupunginjohtajan apuna käsitellä kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. Johtoryhmä yhteensovittaa kaupungin valmistelua ja toimintapolitiikkaa. Johtoryhmä valmistelee koko kaupunkia koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Saman pykälän toisessa kappaleessa todetaan Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtoryhmän kokouksista pidetään muistiota, joka saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi kuten muidenkin lautakuntien pöytäkirjat. Kaupungin omistamien maa- ja metsätalousmaiden osalta on katsottu tarpeelliseksi selvittää ja tehdä suunnitelma siitä, sisältyykö kaupungin omistukseen maa-alueita, joiden omistaminen ei varsinaisesti ole kaupungin intressissä ja joista voitaisiin luopua tulojen saamiseksi. Samalla huomiota on kiinnitetty siihen, että sellaisia valtuuston vahvistamia yleisiä kiinteän omaisuuden myyntiperiaatteita, joihin hallintosäännössä viitataan ei kaupungilla ole. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on omalta osaltaan kehottanut virkamiehiä ryhtymään toimeen asian selvittämiseksi. Kuten hallintojohtaja on vastauksessaan Kopiloffille ilmoittanut, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole tehnyt asiassa aloitetta kunnan jäsenenä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa osaltaan asioiden poliittisesta valmistelusta, mitä ei tule sekoittaa kunnan jäsenten osallistumismahdollisuuksiin päätöksentekoon. Asia on tuotu johtoryhmään käsittelyyn ja asian valmistelua varten on sovittu muodostettavaksi pääosin virkamiehistä koostuva työryhmä, jonka kokoonpano ilmenee johtoryhmän päivätystä muistiosta. Johtoryhmä on kaupungin operatiivisen johdon yhteistyöelin jolla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa. Mikäli johtoryhmässä käsitelty asia vaatii virallista päätöksentekoa, tekee päätöksen asiassa toimivaltainen viranhaltija tai toimielin.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Työryhmän työstämät maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteet on sittemmin viety säännönmukaiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon. Asian valmistelusta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle on vastannut kaupungingeodeetti, joka on ollut yksi ryhmän jäsen. Edellä kerrotut toimenpiteet ovat kaikki olleet osa asian valmistelua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta päätöksestä. Muutosta ei saa hakea asiassa joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valtuuston hyväksymät maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteet, joita on tarkoitus noudattaa vastaisuudessa päätöksiä tehtäessä, eivät ole muutoksenhakukelpoisia lopullisia asiaratkaisuja. Muutosta asiassa voi hakea siinä vaiheessa, kun kaupunginhallitus tekee yksittäisessä asiassa lopullisen päätöksen vahvistettuja periaatteita noudattaen. Tällöin muutoksenhakuoikeus koskee koko prosessia, myös periaatteiden hyväksymistä. Yllä mainittuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että maa- ja metsätalousmaiden myyntiperiaatteiden valmistelun yhteydessä ei ole laadittu muita Kopiloffin pyytämiä asiakirjoja kuin ne, jotka hänelle on jo hallintojohtajan toimesta luovutettu. Ehdotuksen mukainen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta 543/05/2014 PL Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut lakiehdotuksen. Valmisteluryhmä pyytää kunnilta lausunnot järjestämislain esitysluonnoksesta. Lausunnot tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön mennessä sähköisellä kyselylomakkeella. Liite 27. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että liitteenä oleva lausunto annetaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämislain esitysluonnoksesta mahdollisine muutoksineen. Ehdotuksen mukainen. KH 243 Liite nro 120. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että liitteenä oleva lausunto annetaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämislain esitysluonnoksesta mahdollisine muutoksineen. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Jäsen Armi Lindell ehdotti, että lausuntopyynnön kohtaan 13 vastataan ja ehdotetun ei vastauksen sijan.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Jäsen Armi Lindellin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kun kohtaan 13 vastataan ja, ei kohtaan 14 tule vastata. Kaupunginhallitus on osaltaan vastannut lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta, ja pyytää kaupunginvaltuustoa vastaamaan lausuntopyynnön kohtiin 37 ja 38. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus Vastine arviointikertomukseen / /2014 KH 244 Valmistelijat: perusturvajohtaja Carola Klawér, talousjohtaja Kirsi Kettunen, sivistysjohtaja Thomas Grönholm, hallintojohtaja Kristina Lönnfors, tekninen johtaja Ulf Blomberg ja vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä arviointikertomuksen 2013 ja päätti samalla kehottaa kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle vastineen arviointikertomuksessa esitetyistä asiakohdista mennessä. Pääosa arviointikertomuksesta on kirjoitettu yleisellä tasolla, ilman suoria kysymyksiä. Keskukset ovat valmistelleet vastineet konkreettisimpiin kysymyksenasetteluihin. Liite nro 121. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan keskusten vastineen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Jäsen Kari Hagfors ilmoitti jääviydestä ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Suun terveydenhuollon liikkuva vastaanotto, valtuustoaloite 359/ /2014 KV 70 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite nro 44. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. PL Valmistelija: johtava hammaslääkäri Pauli Plit, puh Hammasklinikka-auton hankkimista on pohdittu aikaisemmin, mutta on jouduttu toteamaan, että alueen väestömäärä ja sopivat kohteet riittivät takaamaan autolle käyttöä vain n työpäiväksi/vuosi. Naapurikunnista Porvoon kanssa on keskusteltu yhteisen auton hankinnasta ja asialle on alettu kiinnostumaan enemmän nyt Sote-lain sisällön tultua julki. Juuri nyt ollaan Loviisassa aloittamassa toimintaa uudessa hammashoitolassa, johon on keskitetty koko Loviisan hammashuollon toiminta. Jokaisella on siellä oma työpiste ja näin ollen autopäivinä yksi työpiste olisi ilman työntekijöitä. Kovin kevyesti varusteltua klinikka-autoa ei kannata hankkia koska jo nykyiselläänkin voidaan ennaltaehkäisevää hoitoa helposti viedä esim. kouluille ja ääritapauksessa jopa asiakkaiden koteihin. Hammasklinikka-auto, jossa tehdään muutakin kuin tarkastuksia ja yksinkertaisia toimenpiteitä, on investointina n euron arvoinen. Pysähdyspaikoille, joissa tehdään toimenpiteitä, on rakennettava tarvittavat sähkö- ym. liitännät. Autolla on oltava lämmin talli ja kuljettajalla auton ajamiseen oikeuttava ajokortti. Liikkuva hammashuollon yksikkö sinänsä olisi erinomaisen toimiva ratkaisu monissa kohteissa. Kannattaa kuitenkin ensin rauhassa katsoa, miten paljon tuleva Sote-uudistus lisää kuntien välistä yhteistyötä ja sitä kautta ohjaa kuntien halua yhteisiin hankkeisiin.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot