KESKI-POHJANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (AMKESU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (AMKESU)"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (AMKESU) 1. Taustaa Opetushallitus käynnisti ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma-prosessin (AMKESU) elokuussa 2013 järjestetyssä valtakunnallisessa seminaarissa, jota täydensivät alueelliset seminaarit marraskuussa sekä helmikuussa 2014 järjestetty toinen valtakunnallinen AMKESU-seminaari. Prosessin tarkoituksena on kytkeä valtakunnallisen KESU:n ja alueiden omat tavoitteet tukemaan toinen toisiaan. OPH:n tavoitteena on myös saada ideoita ja näkemystä valtionavustusten kohdentamiseen sekä aikaansaada laajempia kehittämisverkostoja sekä edistää alueellista yhteistyötä. Tarkoitus myös saada ammatillisen koulutuksen ja alueiden näkemyksiä seuraavaan KESUun v Prosessin alueiksi täsmentyi Seinäjoen aluetilaisuudessa maakunnat. Prosessin tarkemmat tavoitteet ovat seuraavat: a) Nostaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisen tarkastelun pohjalta nousseet tavoitteet ja painopistealueet aiempaa vahvemmin koulutuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon b) Sopia alueellisella tasolla yhteisistä keskeisistä koulutuspoliittisista tavoitteista ja kehittämistarpeista c) Tukea koulutuksen järjestäjiä valtakunnallisten tavoitteiden, alueellisten kehittämistarpeiden sekä opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeiden yhteen sovittamisessa d) Edistää kaikkien alueella toimivien koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja työnjakoa koulutuksen suuntaamisessa ja toteutuksessa e) Sopia keskeisistä kehittämiskohteista huomioiden resurssit ja eri rahoituslähteet f) Hakea valtionavustusrahoitusta koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelman toimeenpanoon valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet huomioiden g) Tuottaa seurantatietoa koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta ja toteutumisesta sekä alueellisella että koulutuksen järjestäjän tasolla

2 Kuva 1. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (OPH:n kirje ) 2. Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Koulutuksen järjestäjän nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Postiosoite: Närvilänkatu 8, Kokkola Vastuuhenkilö: Liisa Sadeharju, johtaja Lisätietojen antaja: Harri Lundell, kehityspäällikkö, ( ) Kuvaus: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU) on perustettu vuonna Se on 14 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jolla on kaikki keskeisimmät ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot käytössään. KPEDU:n jäsenkuntia on kolmen pohjalaismaakunnan alueelta. Toiminta-alueellamme on n asukasta, joista n. 25 % on ruotsinkielisiä. Järjestämme ammatillista koulutusta kuudessa (6) eri koulutusyksikössä Kokkolassa ja ympäröivässä maakunnassa. Vuosittain noin opiskelijaa opiskelee eri koulutusohjelmissa ja kehittämishankkeissa. Ammatillisen koulutuksen ohella KPEDU osallistuu työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään. KPEDU edistää alueen yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta, tuotekehitystä ja laadun hallintaa sekä aluekehitystä projektitoiminnan avulla. KPEDU:n vahvuutena on hyvä maine ja tunnettavuus, vetovoimainen ja monipuolinen

3 koulutustarjonta, vilkas kansainvälinen toiminta sekä vahva asema alueen kehittämisessä hanketoiminnan kautta. Koulutuksen vetovoimaisuudesta kertoo se, että neljännes opiskelijoista tulee KPEDU:n toimialueen ulkopuolelta. Koulutusyhtymän oppilaitoksissa opiskelevien keskeyttämisprosentti on myös valtakunnan pienimpiä. KPEDU on Centria ammattikorkeakoulun suurin omistaja muita omistajia ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry. Kuva 1: KPEDU:n jäsenkunnat ja toimipisteet 3. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellisessa kehittämissuunnitelmassa mukana olevat koulutuksen järjestäjät 3.1. Keski-Pohjanmaan konservatorio Postiosoite: Pitkänsillankatu 16, Kokkola Vastuuhenkilö ja lisätiedot: rehtori Heikki Aho, ( ) Keski-Pohjanmaan konservatorio aloitti toimintansa alueellisena musiikkiopistona vuonna 1966 ja ammatillinen koulutus tuli mukaan v eli lukuvuosi on konservatorion 30:s työvuosi ammatillisen musiikkikoulutuksen parissa. Konservatorio-oikeudet oppilaitos sai v Konservatorion taiteen perusopetuksen jäsenkuntia ja sivutoimipiste-

4 paikkakuntia ovat päätoimipaikan Kokkolan (jossa kaupunginosina Kälviä, Lohtaja ja Ullava) lisäksi Kannus, Kaustinen, Kruunupyy, Toholampi, Veteli sekä Evijärvi. Lisäksi Halsuan, Himangan, Lestijärven sekä Perhon kanssa on oppilaspaikkasopimus. Musiikin lisäksi tavoitteellista taiteen perusopetusta annetaan tällä hetkellä klassisessa baletissa. Kaiken kaikkiaan perusopetuksessa on monimuotoinen ryhmäopetus mukaan lukien noin 1500 oppilasta. Ammatillinen toisen asteen musiikkialan perustutkintokoulutus on keskittynyt Kokkolaan ja koulutuksessa on järjestämisluvan mukaisesti 50 opiskelijapaikkaa. Opetusta annetaan sekä klassisessa-, pop/jazz- että kansanmusiikissa säännöllisessä yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Konservatorion tiloissa toimii myös Centria ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma ja konservatorion kannatusyhdistys ry. on ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakas. Konservatorio on jo pitkään toiminut aktiivisesti Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkostossa. Oppilaitoksen taiteellinen osaaminen näkyy alueemme kulttuuritarjontaa rikastuttavana runsaana konserttitoimintana ammattikoulutuksessa on profiloiduttu mm. mahdollistamalla opiskelijoille laajat opinnäytetyökonsertti-prosessit tallenteineen ja raportteineen. Valtakunnallisena erikoisuutena sekä vetovoimatekijänä musiikin ammattikoulutuksessa Kokkolassa on eri koulutusasteiden sekä musiikin tyylilajien kiinteä yhteistyö. Viimeisen neljän lukuvuoden keskiarvojen mukaisesti runsaat puolet opiskelijoista tulee keskipohjanmaan maakunnan ulkopuolelta, lisäksi hieman yli puolet opiskelijoista on ollut peruskoulupohjaisia. Kevään 2013 valtakunnallisessa yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen oli kolminkertainen määrä ensisijaisia hakijoita laskennallisiin aloituspaikkoihin, keväällä 2014 vastaava lukema on 2.94 nuorten hakijoiden osalta ja kun mukaan otetaan tutkinnon suorittaneet hakijat, ensisijaisten hakijoiden määrä on Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Osoite: Vastuuhenkilö ja lisätiedot: Opistontie 30, Kaustinen Maria Murtomäki, Puh Kaustisen Evankelinen Opisto on vuonna 1947 perustettu sisäoppilaitos, joka tarjoaa yleissivistävää ja ammatillisia koulutuspalveluja aikuistuville nuorille ja aikuisille. Koulutustarjonnassa pyritään vastaamaan erilaisista lähtökohdista ja elämäntilanteista tulevien opiskelijoiden tarpeisiin, jolloin opiskelutavat voivat vaihdella. Kaustisen Evankelinen Opisto on järjestänyt lastenohjaajakoulutusta vuodesta 1977 lähtien. Pitkä kokemus ja vahva osaaminen ovat tulleet esille näyttötutkintojen ja valmistavan koulutuksen järjestämisessä. Koulutuksemme on vakiintunutta, vetovoimaista ja osaamisemme vahvaa ja vastaa siten alueen tarpeisiin ja kysyntään. Valmistamme työelämään osaajia, jotka kykenevät huomioimaan lasten ja koululaisten tarpeet kasvatustyössä sekä tarjoamme nuorille ja aikuisille monipuolisen opiskelupaikan, jossa huomioimme työelämäyhteistyön. Toimimme Keski-Pohjanmaalla ainoana Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon koulutuksen järjestäjänä. Lastenohjaajakoulutus on kasvatukseen ja ohjaukseen painottuva perustutkinto, joka ei kilpaile muun alueemme ammatillisen perustutkinnon tai näyttötutkinnon kanssa. Tutkinnosta

5 valmistuu työelämään monialaisia kasvatustyön osaajia yhteiskunnan ja kirkon varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöihin, perhetyöhön ja aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lapsi- ja perhetyön opetussuunnitelmaperustaisessa koulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa otetaan vuosittain uusia nuoria opiskelijoita ja aikuisia tutkinnon suorittajia. Vuosien aikana opetussuunnitelmapohjaisista opiskelijoista 48 % oli lähtöisin Keski-Pohjanmaalta ja 27,9 % Keski-Pohjanmaan lähikunnista ja Etelä-Pohjanmaalta. Noin 24 % opiskelijoista oli lähtöisin eri puolelta Suomea. Vastaavasti vuosien aikana 58,3 % tutkinnon suorittajien kotipaikkakunnista oli Keski-Pohjanmaalta ja 41,7 % alueemme lähikunnista Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Kaustisen Evankelinen Opisto toimii yhteistyössä Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien välisessä yhteistyöryhmässä, hanketyöyhteistyössä ammatillista koulutusta järjestävien eri oppilaitosten kanssa, lapsi- ja perhetyön perustutkintoa järjestävien oppilaitosten kanssa muun muassa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa ja tutkinnon kehittämisessä sekä kansanopistoverkostossa. Lisäksi yhteistyötä tehdään työelämän kanssa ja paikallisesti eri toimijoiden kanssa. Opistolla järjestetään myös hierojan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon ja, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoihin liittyvää koulutusta. Vapaan sivistystyön koulutuslinjoja ovat muun muassa Ala-Könnin kansanmusiikkilinja, Vionojan kuvataidelinja ja Vaude erityislinja. Kaustisen Evankelisen Opiston lapsi- ja perhetyön perustutkinnon enimmäisopiskelijamäärä on 60 opiskelijaa vuonna 2014, enintään 55 vuonna 2015 ja enintään 55 vuonna Kaustisen Evankelinen Opisto on yksityinen oppilaitos. 4. Alueen ja ammatillisen koulutuksen nykytilan kuvaus Keski-Pohjanmaan maakunnassa on siis kolme ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää. Suurin osa koulutuksesta on koottu maakunnassa yhteen jo vuonna Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän osuus maakunnan sisällä olevasta peruskoulutuksesta on opiskelijamäärillä mitattuna 96,1% v OKM:n kesäkuussa tekemien koulutuksen järjestämislupapäätösten mukaan maakunnan opiskelijapaikat vähenevät 7,7% vuosina muutos Koulutuksen järjestäjä abs. % Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ,9 % Keski-Pohjanmaan konservatorio ,0 % Kaustisen evankelinen opisto ,3 % YHTEENSÄ ,7 % Taulukko 1: Keski-Pohjanmaan maakunnan koulutuksen järjestäjien ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärät vuosina Erityispiirteenä Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta on hakeutuminen ammatilliseen peruskoulutukseen maakunnan rajojen ulkopuolelta. Tämä ns. nettohakeutuminen on

6 aivan poikkeuksellista Suomessa (Kuva 2). Perussyynä tähän on se, että koulutuksen järjestäjien todellinen vaikutusalue on huomattavasti laajempi kuin Keski-Pohjanmaan maakunta. Lisäksi tarjonnassa on lukuisia harvinaisia valtakunnallisia koulutuksia. Maakuntarajat ylittävä "nettohakeutuminen" ammatilliseen koulutukseen kevään 2012 yhteishaussa (1-hakijat) = Maakunnan ulkopuolelta hakeneneiden suhteellinen osuus vähennettynä maakunnan ulkopuolelle hakeneiden osuudella Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme 16,2 % 15,8 % Pirkanmaa 5,0 % Satakunta Pohjois-Karjala Kanta-Häme 2,2 % 2,1 % 1,8 % Etelä-Pohjanmaa 0,5 % -0,3 % Keski-Suomi -0,5 % Pohjois-Savo -0,5 % Uusimaa -0,6 % Lappi -2,8 % Varsinais-Suomi -4,4 % -6,2 % Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso -8,1 % -8,7 % -7,8 % Etelä-Savo Pohjanmaa Kainuu -15,4 % Etelä-Karjala -20,0 % -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % Kuva 2: Maakuntarajat ylittävä nettohakeutuminen ammatillisen koulutuksen v yhteishaussa Keskeistä on myös alueen poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne. Tämä on korostunut erityisesti viime vuosien taantuman aikana, joka ei ole kohdellut aluettamme läheskään niin voimakkaasti muuhun Suomeen verrattuna. Oma osansa on kehityksessä toimiva ja monipuolinen koulutusjärjestelmä, jossa ammatillisen koulutuksen rooli ja asema on keskeinen. Alueen ammatillinen koulutus on vetovoimaista, keskeyttämisasteet ovat valtakunnan alhaisimpia ja työllistyminen on hyvällä tasolla. Haasteet ovat hyvin pitkälle samantyyppiset kuin muuallakin Suomessa. Väestö ikääntyy, nuorisoikäluokat pienenevät väliaikaisesti ja julkisen talouden kestävyysvaje luo uusia leikkauspaineita koulutuksen rahoitukseen. Keski-Pohjanmaan maakunta ja sen ammatillinen koulutus kuuluu valtakunnallisesti katsoen elinvoimaisimpiin alueisiin. Prosessin aikana laaditussa SWOT-analyysissa (liitteenä) löytyy lisää ja tarkemmin toimintaalueen ja ammatillisen koulutuksen erityispiirteitä. 5. Kehittämissuunnitelman yhteys ja liittyminen muihin alueellisiin kehittämisstrategioihin

7 5.1. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia vuosille sisältää lukuisia ammatillista koulutusta koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Maakuntasuunnitelmaosiossa, jonka tähtäyspiste on vuoteen 2030 asti, on neljä keskeistä kehittämistavoitetta. Yksi niistä on Osaavan työvoiman pitäminen/saaminen sekä osaamistason nostaminen, jonka alla lukee mm. Osaamistasoa tulee nostaa kaikilla koulutustasoilla ja ammattialoilla. Strategian maakuntaohjelma-osio on konkreettisempi kuvaus alueen tahtotilasta ja erityisesti siinä kuvataan ne toimenpiteet, joihin halutaan (edellytetään) alueelle kohdennettuja EU-rahoituksia ja muita kehittämisresursseja käytettävän. Maakuntaohjelmassa on Keski-Pohjanmaalla ollut jo pidempään käytössä kolme toimintalinjaa (osaava, yrittävä, hyvinvoiva ja toimiva Keski-Pohjanmaa) lisäksi maaseudun kehittäminen sekä kansainvälisyys ovat läpileikkaavia teemoja. Osaavatoimintalinja on keskeisin Amkesu-prosessin kannalta. Siinä on nostettu mm. seuraavia kehittämiskohteita esiin: - Työelämän tarpeiden huomioiminen paremmin koulutuksen sisällöissä - Vuoropuhelun lisääminen yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välillä - Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointimenetelmien kehittäminen - Alueen monialaisen ja tehokkaan koulutusjärjestelmän turvaaminen ja edelleen kehittäminen - Kansainvälisyysvalmiuksien edelleen kehittäminen kaikilla tasoilla Hyvinvoiva-toimintalinjasta voisi nostaa esiin seuraavat: - lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy pyritään estämään nuorten jääminen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle, hyvinvoinnin mukanaolo laaja-alaisesti opetussuunnitelmissa - hyvinvointipalveluiden turvaaminen varhainen puuttuminen ja avoin yhteistyö, palveluiden tasavertainen saavutettavuus - kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten turvaaminen terveyttä edistävien elämäntapojen lisääminen, liikunnan ja liikkumisen lisääminen 5.2 Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöstrategia laadittiin vuonna 2011 osana Toisen asteen yhteys hanketta. Strategia päivitettiin v Strategian taustalla oli maakunnan toisen asteen koulutustoimijoiden pitkään jatkunut yhteistyö aina 1990-luvun nuorisoasteen koulutuskokeilun ajoista lähtien. Strategian taustalla on myös Keski-Pohjanmaan liiton laatimia toisen asteen koulutuksen kehittämis- sekä koulutustarveselvityksiä. Strategiassa ja sen pohjalta tehdyssä kehittämistyössä keskityttiin aikaisempien koulutuksen järjestämistapojen ja hallinnollisten kysymysten sijasta enemmän toiminnallisen yhteistyön edelleen syventämiseen sekä opiskelijoiden valinnaisuusmahdollisuuksien kehittämiseen. Toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimukset on laadittu kattavasti ja viimeisimmät ovat helmikuulta Asiakirjoissa sovitaan mm toisen asteen opintojen suorittamisesta ja niiden pelisäännöistä yhdistelmätutkinnoissa eri järjestäjien oppilaitoksissa sekä koordinaatiokustannusten jakamisesta. Sopimuksissa on mukana Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien lisäksi Pietarsaari ja Kruunupyy. Yhteistyön

8 edistämisestä on vastannut yhteistyöryhmä ja käytännön työstä on vastannut Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnossa työskennellyt koordinaattori. Lisäksi alueellamme toimii Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia, jossa toisen asteen opiskelijat pystyvät harjoittelemaan koulupäivien aikana omaa urheilulajiaan osana opintoja. Toisen asteen yhteistyön keskeiset materiaalit (strategia, esitteet, sopimukset, oppilaitokset ja yhteystiedot) löytyvät osoitteesta: Voidaankin todeta, että Keski-Pohjanmaan maakunnassa on toisen asteen yhteistyöstä jo sovittu käytännön tasolla ja sillä on yhteiset tavoitteet, hallinnollinen toimintamalli ja resurssit Laajemman alueen koulutusyhteistyö Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on siis päävastuussa ydinmaakuntansa ja lähialueen kuntien suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta. Vastaavasti Optima Samkommun Pohjanmaan maakunnan puolella vastaa alueen ruotsinkielisestä ammatillisesta koulutuksesta. Yhteistyö on vahvistettu sopimuksella ja siihen on vahva sitoutuminen myös jatkossa. KPEDU:lla on vastaavat sopimukset myös Kaustisen evankelisen opiston sekä Keski-Pohjanmaan konservatorion kanssa. Lisäksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki sekä KP:n konservatorio omistavat yhdessä Centria ammattikorkeakouluosakeyhtiön, jolla on toimipaikkoja Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Ylivieskassa. Alueen ammatillista koulutusta tarkasteltaessa on otettava huomioon Keski-Pohjanmaan maakunnan lisäksi laajempi yhteistyöalue, jossa kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat pystyneet sopimaan koulutuksellisesta yhteistyöstä jo vuosikymmenien ajan Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma, Keski-Pohjanmaan maakunta kuuluu EU:n NUTS 2-alueeseen ja sitä kautta maakunnassa toteutetaan vuosina Suomen rakennerahasto-ohjelman Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista suunnitelmaa. Korkean tukitason johdosta alueellamme on edelleen hyvin käytössä rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hankerahoitusta. Pystymme myös edelleen osallistumaan valtakunnallisiin ESR-ja EAKR-rahoituksiin, joiden taustalla on mm. koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) tavoitteiden edistäminen. Rakennerahastojen tavoitteissa on teemoja, jotka liittyvät myös ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Syrjäytymisen ehkäisy, nuorisotakuun toteuttaminen, läpäisyn edistäminen ja koulutuksesta työelämään siirtyminen ovat esimerkkejä mahdollisuuksista. Varsinkin ESR-rahoituksen hyödyntäminen on erittäin tärkeä lisä esim. Opetushallituksen valtionavustusten pienempien verkostohankkeiden tueksi. Ulkoinen julkinen rahoitus

9 ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja vaikuttavuuden parantamisessa on välttämätöntä valtion ammatilliseen koulutukseen tekemien mittavien leikkausten johdosta. Kuvassa 3 on hahmoteltu Keski-Pohjanmaan maakuntaa laajemman alueen yhteistyöverkostoja, joiden edelleen kehittäminen ja ylläpitäminen on Keski-Pohjanmaan maakunnan omien ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteistyön ohella jatkossakin erittäin tärkeää. Kuva 3: Keski-Pohjanmaata laajemman alueen koulutusyhteistyö 6. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet vuosina : Amkesu-prosessin aikana Keski-Pohjanmaalla on noussut esiin seuraavat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Kehittämiskohde 1: Työelämän tarpeisiin vastaaminen Kehitetään edelleen alueen ammatillisen koulutuksen ja työelämän tiiviitä yhteyksiä alakohtaisesti hyödyntämällä mm. työssäoppimisen ja eri hankkeiden mahdollisuudet. Kehitetään edelleen työvoiman ja osaamisen tarpeiden ennakointia ja suunnataan koulutuksen sisältöjä ja oppimisympäristöjen kehittämistä työelämän tarpeita vastaaviksi. Kehitetään palaute- ja arviointijärjestelmiä työelämäyhteyksien kehittämiseksi. Toteutetaan laaja ammatillisten opettajien työelämäjaksot-hanke. Vahvistetaan

10 työpaikkaohjaajien verkostoa. Panostetaan erityisesti opiskelijoiden tietoisuuteen työelämän pelisäännöistä (työajat, turvallisuus, asiakaspalvelu, sosiaaliset taidot). Kehittämiskohde 2: Läpäisyn ja työllistymisen parantaminen Keski-Pohjanmaalla on koko maan alhaisin ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti. Taustalla on pitkäaikainen hankeperusteinen kehittämistyö yhdessä kumppanuusverkostojen kanssa. Tälle työlle on pystyttävä saamaan jatkuvuutta erityisesti kiristyvässä taloustilanteessa. Määräajassa valmistuvien osalta on vaihtelua alakohtaisesti ja sitä tulee saada paremmaksi. Rahoituksen muuttuessa enemmän tulosperusteiseksi kehittämistoimenpiteitä tulee suunnata nimenomaan läpäisyä ja työllistymistä tukevaksi jatko-opintoja unohtamatta. Kehitetään henkilöstön tulostietoisuutta muuttuneessa tilanteessa. Tehostetaan edelleen ohjaustoimenpiteitä läpäisyn parantamiseksi hanketoiminnan keinoin. Kehitetään opintojen yksilöllisyyttä ja sitä tukevia pedagogisia ratkaisuja ja menetelmiä (työvaltaisuus, 2+1-mallit, käytännönläheisyys, AHOT-prosessin kehittäminen). Kehittämiskohde 3: Syrjäytymisen ehkäisy Jatketaan ja kehitetään edelleen arjen tiiviitä turvaverkostoja kumppaneiden kanssa. Kannustetaan koko henkilöstöä ottamaan vastuuta opiskelijoista opiskelijahuollon lisäksi ( koko kylä kasvattaa henki). Kehitetään koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin liittyviä nivelvaiheita ja koulutusväyliä yhdessä työhallinnon, Kokkotyösäätiön, kuntien ja mm. Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Panostetaan erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen keinoja (poissaolot, kodin ja koulun yhteistyö, saattaen vaihtaen perusopetuksen kanssa). Kehittämiskohde 4: Koulutusyhteistyö Mahdollistetaan jatkossakin alueella hyvin toimiva koulutusyhteistyö. Kehitetään edelleen yhdistelmätutkintoja ja mahdollisuutta valita opintoja monialaisesti sekä yli oppilaitosjärjestäjärajojen. Jatketaan edelleen koulutusväylän kehittämistä Centria ammattikorkeakouluun sekä nuorten ja aikuisten ammatilliseen koulutuksen yhteistyötä. Tiivistetään yhteistyötä edelleen maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä sekä lähialueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien välillä (koulutustarjonta, yhteiset hankkeet). Kaikissa yllä luetelluissa kehittämiskohteissa aivan keskeisenä instrumenttina ovat alueelliset ja valtakunnalliset EU-rahoitukset sekä Opetushallituksen verkostohankkeiden mahdollisuudet. Liite 1: SWOT-analyysi

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli Valmistelussa

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU 11.3.2014 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli (Kuntakesu) Valmistelussa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry . Muuttuvaan osaamistarpeeseen vastaaminen Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry AMKE ry kokoaa yhteen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on kattava

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio Keski-Pohjanmaa Maakuntainfo Marko Muotio Yleistä Keski-Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaan on väestömäärältään yksi Suomen pienemmistä maakunnista Maakunnan väestön määrä 31.12.2014 oli kaikkiaan 68 832 henkilöä

Lisätiedot

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Pertti Rajala Maakuntajohtaja 17.9.2013 1. Tilaisuuden taustat Maakunnassamme tehdään sektoreittain paljon erinomaista työtä lasten ja nuorten hyväksi Uudenlaiset palvelumme

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN LIITE 3 29.9.2011 SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia

Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 1 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun aikana.

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Marina Congress Centre 26.2.2007 Heikki Suomalainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintaympäristön

Lisätiedot

Taulukko 20. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet vuosina 2001-2003 1 ja tavoite vuodelle 2006.

Taulukko 20. Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet vuosina 2001-2003 1 ja tavoite vuodelle 2006. LIITE 1 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistiossa: (Opetusministeriön muistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä; Koulutuskeskus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 17.6.2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016, KESU Nuorten

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014 SOPIMUSLUONNOS 1 Kannuksen kaupungin, Toholammin, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Halsuan kuntien, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen evankelisen opiston keskeinen sopimus kuraattoripalvelujen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 - TAVOITTEISTA TOIMINTAAN

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 - TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 - TAVOITTEISTA TOIMINTAAN Yleistä valtionavustuksista Valtionavustukset 2013 Huomioita Tuula Sumkin OPH Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen

Lisätiedot

Harkitsemattomat koulutuksen leikkaukset vaarantavat tasa-arvon

Harkitsemattomat koulutuksen leikkaukset vaarantavat tasa-arvon 1 (6). KANNANOTTO 12.12.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite OKM 4/500/2012, 9.11.2012 Pohjois-Karjalan kansanedustajille Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle Muille maakunnan vaikuttajille Harkitsemattomat

Lisätiedot

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta Opetus ja kulttuuriministeriö Kirjaamo Eila Rissanen Opetus ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Terveyspalvelualan Liiton lausunto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus: Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja,

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot