1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan"

Transkriptio

1

2 1. KATSAUS Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2006 kohokohta ministeriölle ja ministerille oli EU-puheenjohtajuus. Oulun epävirallinen maatalousneuvosto toimi lähtölaukauksena unionin tuleville maatalouspolitiikan kehittämislinjauksille. Tavoitteena on maataloudenkilpailukyvyn säilyttäminen. Suomi toi esille epäsuotuisten alueiden ongelmat. Suomi sai EU:n maatalousneuvoston puheenjohtajana hyväksytetyksi asetukset energiakasveista ja banaanisektorin uudistamisesta. Yhteisymmärrys syntyi vodkan määrittelystä ja merkinnöistä. Kalastusasioissa päätökset jokavuotisista kiintiöistä jaettiin kolmeen peräkkäiseen neuvostoon, ja sopu syntyi myös Välimeren kalastussäännöistä. Neuvosto hyväksyi päätelmät elintautistrategiasta ja sopi riidan lihan viennistä Venäjän kanssa. Metsäasioissa hyväksyttiin EU:n toimintaohjelma ja YK:n metsäfoorumin yhteiset tavoitteet. Maataloudessa merkittävin päätös oli maaseudun kehittämisohjelma vuosille Ohjelma luo perustan luonnonhaittakorvaukselle, ympäristötuelle, maaseudun yritystuille ja hankerahoitukselle seitsemäksi vuodeksi. Ohjelma ylläpitää maaseudun kehittämisresurssit vähintään entisellään EU:n rahoituksen vähenemisestä huolimatta. Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa sokeriuudistusta koskevan rakennetuen. Tavoitteena on yhden tehtaan säilyttäminen Suomessa ja sokerituotannon edellytysten turvaaminen. Maataloustukien julkisuus puhututti loppuvuodesta. Hallitus sitoutui uudistamaan rekisterilain niin, että tukieurot tulevat julkisiksi ja tiedot ovat nykyistä helpommin saatavissa. Ministeriö korosti, että eurojen ohella on tarkasteltava myös maatalouden kannattavuutta. Tuet on tarkoitettu tuottamisen tukemiseen. Bioenergia oli vuoden toinen suuri teema. Ministeri asetti työryhmän luomaan perusteet maaseutuohjelman tukiavustuksille. Toisaalta ministeriön toinen työryhmä arvioi lähitulevaisuuden bioenergian tuotantopotentiaalia. Tulevaisuuden näkymä on hyvä ja kehittyvä. Metsätaloudessa kansallisen metsäohjelman valmistelu jatkui tulevaisuuskatsauksen julkistamisella.metsäneuvosto tavoittelee kotimaisen puun toimituksia lisää10 miljoonaa kuutiota. Tämä edellyttää lisäpanostuksia metsänhoitoon. METSO-ohjelman arvioinnissa todettiin uusien luonnonsuojelukeinojen mahdollisuudet hyviksi. Ohjelma on osoittautunut menestykseksi. Hallitus esitti eduskunnalle uuden metsätalouden rahoituslain, joka tulee voimaan vuoden 2008 alusta entistä tehokkaampana ja kohdennettuna taimikkovaiheen toimiin. Niin ikään metsäkeskusten viranomaistoiminnan uudistamisesta annettiin lakiesitys. Huolenaiheena keskusteluun nousi Venäjän aikomus nostaa tuontipuun tulleja. Uusi elintarvikelaki tuli voimaan maaliskuun alussa. Laki tehostaa valvontaa ja yhdenmukaistaa vaatimuksia. Hallitus antoi eduskunnalle selonteon elintarviketurvallisuudesta, joka sai erinomaisen vastaanoton. Suomi välttyi lintuinfluenssalta mutta oli myös hyvin varautunut torjuntatoimiin. Eläinten kuljetuslaki uudistettiin ja eläinkokeiden uusi lupajärjestelmä tuli käyttöön. Susi oli vuoden kolmas suuri puheenaihe Hoitosuunnitelma linjasi toimintaa, mutta komissio ei vetänyt kannetta pois, vaikka näin odotettiin tapahtuvan. Suomi saavutti hoitosuunnitelman mukaisen kestävän kannan tason. Vuotta leimasi kesän kuivuus. Mutta ministeriössä valmistauduttiin tuleviin 141-neuvotteluihin ja maaseutuviraston perustamiseen. Ministeriön henkilöstö ahkeroi mitä erilaisimpien vaikeiden asioiden kanssa. Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu henkilökunnalle!

3 Maa ja metsätalous ministeriö VUOSIKERTOMUS 2006 Etusivu Johdon katsaus toimintaan 1 Maaseudun kehittäminen 3 Maatalous 4 Maatalouden kannattavuus heikkeni hieman 4 Tilatuki hidasti tilamäärän alenemista 5 Kotieläintilojen koko kasvanut selvästi EU-jäsenyysaikana 6 Maatalouteen on investoitu paljon EU-jäsenyysaikana 7 Maataloustulo on viime vuosina laskenut voimakkaasti 8 Rakennekehityksessä pitäisi pysyä kilpailijamaiden vauhdissa Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 10 Elintarvikkeiden turvallisuus säilyi hyvänä 10 Lintuinfluenssan monin tavoin 11 Uudistuksia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Kasvinterveystilanne hyvä 11 Täydentävien ehtojen valvonta käynnistyi 11 Kala-, riista- ja porotalous 12 Pohjanlahdella ennätyksellinen silakkasaalis 12 Uudistuksia kalatalouden edistämisvarojen haussa jaossa ja valvonnassa Suurpetokannat kasvoivat 14 Porotalouden tuottahinnat paranivat 14 Vesitalous 15 Tulvariskien hallintaa ja vesihuoltoa kehitettiin 15 Metsät 16 Hakkuumäärät säilyivät entisellä tasolla 16 Kansallisen metsäohjelman tarkistus työn alla 17 Neuvontaa monimuotoisuudesta ja metsäenergiasta 18 Metsänhoitoyhdistyksiltä apua puukauppaan 19 Metsänhoidon tilaan panostettava jatkossa 20 Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 21 Kiinteistörekisteri ajan tasalla, tietovarantojen käyttö tehostui Geodeettinen laitoksen tutkimuksen painopisteet 21 Hallinnon kehitys 22 Liiketoiminta ja talousarvion ulkopuoliset rahastot

4 2. MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Maaseudun yritysrakenne monipuolistui ja yritysten määrä kasvoi Vaikuttavuustavoitteet: maaseudun elinvoima säilyy kestävällä tavalla maaseutualueiden kehitys on tasapainoinen suhteessa koko maan kehitykseen Vuoden 2006 lopussa maaseudulla asui noin 2,2 miljoonaa asukasta eli 41 prosenttia suomalaisista. Väestön väheneminen maaseudulla on tasaantunut, mutta väestörakenne on vinoutunut. Harvaan asutun maaseudun väkiluku väheni edellisvuodesta noin 1,27 prosenttia ja ydinmaaseudun noin 0,16 prosenttia. Maaseudun elinkeinorakenne on monipuolistunut ja mikro- ja pienyritysten määrä on kasvanut erityisesti kaupunkien läheisellä maaseudulla. Muu yritystoiminta maatiloilla on lisääntynyt. Kaupunkien läheisen maaseudun kehitysero suhteessa harvaan asuttuun ja ydinmaaseutuun on kuitenkin edelleen hieman kasvanut. Alueellisten maaseudun kehittämisohjelmien (ALMA, ELMA, tavoite 1-ohjelmat, Leader+ ja Pomo+) avulla maaseudun elinvoimaisuuden heikentymistä on pystytty hidastamaan. Ohjelmien avulla oli kesäkuun 2006 loppuun mennessä vaikutettu lähes uuden yrityksen perustamiseen, yli työpaikan luomiseen sekä yli koulutetun osaamisen lisääntymiseen. Uusien yritysten perustamisessa ja osaamisen lisäämisessä tavoitteet ylitettiin. Uusien työpaikkojen luominen oli tavoitteen mukaista. Vahvimmin myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet maatalouden lisäksi puuenergia-, matkailu- ja elintarvikealaan sekä palveluihin liittyvät hankkeet. Hankkeilla on merkittävästi tuettu harvaan asutun ja ydinmaaseudun kehittämistä, kun yli 60 prosenttia uusista yrityksistä ja yli 65 prosenttia uusista työpaikoista arvioidaan sijaitsevan näillä alueilla. Lisäksi koko maassa on laadittu kyläsuunnitelmaa, mikä ylitti tavoitteen. Tutkimuksen painopisteitä; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos 1. Maaseutupolitiikan suhde maatalous- ja aluepolitiikkaan 2. Kansallista maaseutupolitiikkaa tukeva tutkimus 3

5 3. MAASEUTU Maatalouden kannattavuus heikkeni hieman Vaikuttavuustavoitteet: maatalouden toimintaedellytykset turvataan kuluttajille turvataan laadukkaat elintarvikkeet maataloustuotannon ravinnekuormitus vähenee peltoala säilyy viljelykuntoisena ja energiantuotantoon käytetyn pellon osuus kasvaa. Maatalouden kannattavuus heikkeni vuonna 2006 ennakkotietojen mukaan hieman edellisvuodesta. Noin 8 prosentilla tiloista päästiin tavoiteltuun kannattavuuteen eli maatalouteen sijoitetulle pääomalle saatiin vähintään 5 prosentin tuotto ja omalle työlle maataloustyöntekijöiden keskipalkka. Tilakohtaiset kannattavuuserot voivat kuitenkin olla suuria. Kannattavuuden heikentyminen johtui muun muassa energian hinnannoususta. Tuottajahinnat eivät ole nousseet kustannusnousua vastaavasti. Monissa tuotteissa hintataso on EU:n keskitasoa heikompi. Maa- ja puutarhatalouden viljelijätukia maksettiin yhteensä noin 1 950,3 miljoonaa euroa eli noin 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaistukisumman lisääntymiseen on pääosin syynä, että vuonna 2006 maksettiin sekä vuosien 2005 että 2006 EU-tulotukea. Tukien osuus maatalouden kokonaistuotosta kasvoi 47 prosenttiin. Maataloustulo aleni 893 miljoonaan euroon. Nimellinen maataloustulo on vuosina vaihdellut miljoonan euron välillä. Myös kirjanpitotilojen tietojen perusteella laskettu maataloustulo on laskenut hieman ja oli euroa/tila. Maataloustulo on alentunut noin 30 prosenttia vuodesta Samana ajanjaksona näiden tilojen keskimääräinen tilakoko on kasvanut noin seitsemällä hehtaarilla. Tutkimuksen painopisteitä; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelman laadintaa tukeva tutkimus, esim. ympäristötukeen liittyvä tutkimus. Maa- ja elintarviketalouden vesistökuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinot, Itämeren tila ja tulevaisuus. Ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä monimuotoisuuden ylläpitäminen maaseutuympäristössä. Bioetanolin ja biodieselin tuotannon energiataseet. Kansallisten kasvi- ja eläingeenivarojen koordinointi. Maatalouden tulevaisuuden näkymät, huoltovarmuus. 4

6 Tilatuki hidasti tilamäärän alenemista Vuonna 2006 tukea sai noin tilaa. Tilamäärä supistui edellisestä vuodesta noin 0,4 prosenttia. Tilamäärä on normaalisti supistunut viime vuosina noin 3 prosentin vuosivauhdilla, mikä on ollut hieman nopeampaa kuin EU:ssa keskimäärin. Tilamäärän supistumista hidasti se, että käyttöön otettiin tilatuki ja tiloille vahvistettiin tukioikeudet vuoden 2006 viljelyalan perusteella. Sian- ja siipikarjanlihan tuotanto kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Maidon, sianlihan, siipikarjanlihan ja kananmunien kotimainen tuotanto riitti kattamaan kotimaisen kulutuksen. Kokonaispeltoalasta oli 11 prosenttia (noin hehtaaria) kesannoituna tai sitä hoidettiin viljelemättömänä peltona. Energiatuotantoon käytetty peltoala oli hehtaaria, jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 73 prosenttia. Osuus oli 0,8 prosenttia viljelyksessä olevasta peltoalasta. Vuoden 2006 viljasato tyydyttää kotimaisen tarpeen ruista lukuun ottamatta. Tuotanto on keskittynyt edullisimmille alueille. Luonnonmukaisesti viljelty peltoala vuonna 2005 oli 6,7 prosenttia koko peltoalasta ja kotieläintilojen määrä 3,18 prosenttia kaikista tiloista. Elintarviketalouden laatustrategian toimenpiteillä vahvistettiin elintarvikeketjun kilpailukykyä ja yhteiskuntavastuuta sekä kuluttajien, etenkin lasten ja nuorten tietämystä terveellisistä ruokavalinnoista. Vaikka maataloudesta vesiin aiheutuva fosfori- ja typpikuormitus on edelleen merkittävä, maatalouden ympäristötukijärjestelmän vaikutukset näkyvät ravinteiden käyttömäärien vähenemisenä ja peltomaassa ravinnepitoisuuksien kasvun taittumisena. Peltojen valumavesiin liuenneen fosforin kuormitusriskin kasvu näyttää olevan taittumassa. Typpitase on selvästi alentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuormituksen muutokset ovat kuitenkin hitaita. Maatalouden kasvihuonepäästöjä on vähennetty edelleen. 5

7 Kotieläintilojen koko kasvanut selvästi EU-jäsenyysaikana Vuosina maatilojen määrä on vähentynyt 28 prosenttia eli 3,2 prosenttia vuodessa. Maataloustuotteiden tuotanto ja viljelyssä oleva peltoala ovat säilyneet lähes ennallaan. Peltoala on runsaat 2,2 miljoonaa hehtaaria. Yli 50 hehtaarin tilojen lukumäärä on tasaisesti kasvanut. Kotieläintilojen määrä on vähentynyt jyrkemmin kuin kasvinviljelytilojen, eli noin prosenttiin vuoden 1995 määrästä. Tukea saaneiden kotieläintilojen määrä oli vuonna 2005 kaikkiaan Munivia kanoja pitävien tilojen määrä oli vuonna 2006 vain viidennes vuoden 1995 määrästä. Kotieläintilojen koko on kasvanut Suomen EU-jäsenyysaikana huomattavasti; yhä suurempi osa kotieläintuotannosta tulee suurilta tiloilta. Lehmistä 12 prosenttia on vähintään 50 lehmän karjoissa. Lihasikoja tiloilla oli keskimäärin 193. Yli lihasian yksiköitä oli vuonna 2005 jo 2,3 prosenttia. Emakkoja tiloilla oli keskimäärin 86. Vuonna 2006 kanatilojen keskikoko oli kanaa. Kanatilojen keskikoon kasvuvauhti Suomessa on ollut poikkeuksellisen nopeaa EU-maihin verrattuna ja keskikoko on EU:n kärkeä. Kovasta kasvuvauhdista huolimatta Suomen tilakoko on pienempi kuin EU:n suurissa tuottajamaissa. Tilakoon kasvu EU-maissa EU-maiden tiedot vuodelta 2003 ja Suomen tiedot vuodelta 2005, suluissa kasvuprosentti vuodesta Keskipeltoala, ha Keskilehmäluku, kpl EU-15 20,5 (+17%) EU (+48%) Ruotsi 47 (+34%) Ruotsi 41 (+52%) Tanska 55 (+38%) Tanska 75 (+70%) Suomi 32 (+43%) Suomi 19 (+58%) 6

8 Maatalouteen on investoitu paljon EU-jäsenyysaikana Maatalouteen investoidaan suhteellisen paljon, noin 900 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinnit vastaavat suurin piirtein korvausinvestointitarvetta koko maatalouden tasolla. Vuosina kokonaisinvestoinnit olivat useimpina vuosina selvästi korkeammalla tasolla. Tilojen määrän supistuessa jatkavien tilojen on pitänyt investoida voimakkaasti, jotta maatalouden tuotantokapasiteetti on pysynyt ennallaan. Maatalouden rakennetuet suuntautuvat investointeihin ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen. Investointitukea myönnetään erityisesti maatalouden tuotantorakennusten rakentamiseen. Rakennetuet on rahoitettu osittain valtion budjetista (korkotukilainat) ja osittain maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta (avustukset ja valtionlainat). Vuonna 2004 rakennetukien tasot nostettiin kotieläintaloudessa ja kasvihuoneviljelyssä EU:n säännösten sallimiin enimmäismääriin komission kanssa tehdyn 141- ratkaisun mukaisesti. Näillä aloilla investointituki on 50/60 prosenttia hyväksytyistä enimmäiskustannuksista. Nuoret viljelijät saavat tuen korotettuna. Lypsykarja-, lihakarja-, lammas- ja vuohialoilla tuen osuus on 65/70 prosenttia. Hankekohtaisesti tukea myönnetään enintään euron kustannuksiin, mutta kolmen yrittäjän yhteishankkeissa mainittu tuen määräävä kustannus voidaan kertoa kahdella. Vuosittain myönnetyn rakennetuen määrä on vaihdellut Suomen EU-jäsenyyden aikana. Eniten tukea on myönnetty vuosina Vuonna 2005 rakennetukea myönnettiin yhteensä 504 miljoonaa euroa (avustuksia 159 ja korkotukilainoja 345 miljoonaa euroa). Vuonna 2006 tuen määrä oli 461 miljoonaa euroa (142 ja 319 miljoonaa euroa). Tukien osuutta maatalouden inves- tointikustannuksista on vaikea arvioida, koska tuettuja investointeja voi toteuttaa usean vuoden aikana. Vuonna 2005 maatalouden rakennuksiin investoitiin yhteensä 460 miljoonaa euroa, avustusta niihin myönnettiin 101 miljoonaa euroa, korkotukilainoja noin 139 miljoonaa euroa ja valtionlainoja noin 4,7 miljoonaa euroa. Tilastollisista puutteista johtuen ei ole tarkkaa tietoa siitä kuinka suureen osaan rakentamishankkeita liittyy julkista rahoitusta. 7

9 Maataloustulo on viime vuosina laskenut voimakkaasti MTT Taloustutkimus laskee kirjanpitotilojen tuloksista painottamalla taloudelliset keskimääräiset tunnusluvut noin suurimmalle maatilalle, jotka tuottavat runsaat 90 prosenttia Suomen maataloustuotannosta. Keskimääräinen maataloustulo kannattavuuskirjanpitotiloilla eli korvaus omalle työlle ja pääomalle oli korkeimmillaan vuosina , jolloin se kohosi euroon tilaa kohti. Sen jälkeen maataloustulo on erityisesti kustannusten nousun vuoksi laskenut voimakkaasti. Maataloustulon kehitys voi erityisesti viljatiloilla kertoa myös lisääntyvästä töiden ulkoistamisesta. Myös kotieläintiloilla keskimääräinen maataloustulo on viime vuosina laskenut. Vuonna 2005 sikatilojen keskimääräinen maataloustulo kohosi poikkeuksellisen korkeaksi eli euroon, kun se muilla kotieläintiloilla vaihteli vajaasta eurosta vajaaseen euroa. Vuonna 2006 maataloustulon ennakoidaan laskevan selvästi myös kotieläintaloudessa, sillä kustannukset kohosivat myyntituottoja ja tukia nopeammin. Keskimääräinen kannattavuuskerroin on alentunut viime vuosina. Vuonna 2000 kerroin oli 0,67, vuonna 2005 se laski 0,44:ään ja vuonna 2006 sen ennakoidaan alentuvan 0,36:een. Parhaalla 11 prosentilla yrityksistä kannattavuuskerroin oli suurempi kuin 1,0, toisaalta noin 18 prosentilla tiloista kannattavuuskerroin jäi negatiiviseksi eli omalle työlle ja pääomalle ei saatu lainkaan korvausta. Osin viljanviljelyn heikon kannattavuuden vuoksi kannattavuus jäi Etelä-Suomessa heikommaksi kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Useimmissa tuotantosuunnissa kannattavuus oli selvästi parempi siirryttäessä pienimmistä tilakokoluokista suurempiin. Heikosta kannattavuuskehityksestä huolimatta yritysten omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus koko pääomasta säilyi edelleen keskimäärin korkeana, 73 prosentissa. Velkaantumista on vältetty sijoittamalla maatalouteen oman pääoman ehtoista rahoitusta (metsätulot, palkkatulot, investointiavustukset jne.). Suomen maatalouden tuottavuus nousi tarkasteluajankohtana keskimäärin 1,1 prosenttia vuodessa, mikä on hieman alempi kuin Euroopassa vuosina toteutunut tuottavuuden vuotuinen kasvu. Tuottavuuskehitys on ollut voimakkainta kotieläintiloilla, mutta erityisesti viljatiloilla se on jäänyt varsin vaatimattomaksi. 8

10 Rakennekehityksessä pitäisi pysyä kilpailijamaiden vauhdissa Rakennekehityksestä huolimatta maatalouden kannattavuuskehitys ei ole viime vuosina ollut tyydyttävä. Maatalouden yrityskokoa pitää pyrkiä edelleen nostamaan kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Lisäksi maatalouden tulotukeen kohdistuu WTO-paineita ja 141 artiklan mukaisen tuen jatko on epävarma. Mittakaavaetuja voidaan saavuttaa myös lisäämällä yhteistyötä ja toteuttamalla tilojen yhteisyrityksiä. Rakennekehityksessä olisi päästävä tärkeimpien kilpailijamaidemme vauhtiin ja pyrittävä jopa saavuttamaan niiden etumatkaa. Nopean rakennekehityksen seurauksena runsaasti käyttökelpoisia investointeja jää ennen aikojaan pois käytöstä, mikä aiheuttaa yksityis- ja kansantaloudellisia menetyksiä. Jos kokonaistuotanto voi nopean rakennekehityksen vallitessa kasvaa, se vähentää vanhojen investointien syrjäytymistä. Kokonaistuotannon kasvattaminen on muun muassa tulotukivaltuuksien rajallisuuden kannalta ongelmallista. Tasaveroisen rakennekehityksen turvaamiseksi maatalouden rakennetuen suuruus on vuodesta 2000 saakka ollut sama koko maassa. Näin rakennetuki on yritysten sijoittumisen kannalta neutraali. Kaudella Suomi on 141-sopimuksen mukaan myöntänyt kotieläin- ja kasvihuonesektoreille EYsäädösten enimmäismäärän mukaista ja osin sen ylittävääkin poikkeuksellista rakennetukea. Tuen hakumäärän ja käytettävissä olevien varojen epäsuhde on nopeasti kärjistynyt. Määrärahavajaus vastasi vuoden 2007 alussa noin 1,5 vuoden normaalia tuen myöntömäärää ja vajauksen ennustetaan edelleen kasvavan vuoden loppua kohden. Nykyisellä rahastokaudella maatalouden rakennetta uudistetaan etupainoisesti eli tukihaku todennäköisesti hiljenee vuosikymmenen loppuvuosina. Kilpailuedellytysten turvaamiseksi korkeaa rakennetukea joudutaan kohdistamaan pysyvästi monille maatalouden tuotannonaloille. Rakennetukeen tarvittaneen myös tulevina vuosina merkittävä määrä varoja. Rahoitusjärjestelmää arvioidaan vuoden 2007 aikana maatalouden rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Tällöin pyritään kehittämään menettelyt, joilla rahoitustarve ja käytettävissä olevat varat voidaan nykyistä paremmin sovittaa yhteen. Rahoitusjärjestelmän kehittämiseen vaikuttaa myös menossa oleva liittymissopimuksen artiklan 141 mukaisen tuen valmistelu. Siinä yhteydessä kiinnitetään huomiota myös investointitukien ja tulotukien yhteensovittamiseen. 9

11 4. ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS JA LAATU Elintarvikkeiden turvallisuus säilyi hyvänä Vaikuttavuustavoitteet: eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä eläinten hyvinvointi paranee elintarvike- välitteiset ja eläimistä ihmisiin leviävät tautitapaukset vähenevät ja vieraiden aineiden esiintyminen elintarvikkeissa pysyy nykyisellä tasolla alkuperä- tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia muuntogeenisten tuotteiden käyttöönotto on hallittua. Elintarviketurvallisuusriskit säilyivät vähäisinä eikä elintarviketuotantoketjussa esiintynyt erityisiä markkinahäiriöitä. Ihmisten elintarvikevälitteisten tautitapausten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Yleisimmät tartunnanaiheuttajat aiheuttivat tautitapausta ja vakavimmat tartunnanaiheuttajat 60 tautitapausta. Tuotantoeläinten, elintarvikkeiden ja rehujen salmonellatilanne Suomessa säilyi edelleen hyvänä. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja rehujen jäämävalvontaohjelma osoitti, että eläinlääkkeitä käytetään hallitusti ja että ympäristön saasteiden määrä suomalaisessa ruuassa on alhainen. Sallitun pitoisuuden ylittäviä jäämiä löytyi eläimistä saatavista elintarvikkeista 0,33 prosentista tutkituista näytteestä. 10

12 Lintuinfluenssan tuloon valmistauduttiin monin tavoin Eläintautitilanne säilyi hyvänä. Lintuinfluenssan tuloon valmistauduttiin lisäämällä taudin torjuntavalmiutta ja erityisesti luonnonvaraisten lintujen seurantaa. Ministeriö antoi määräyksen pitää siipikarja sisällä lintujen kevätmuuton aikana. Yleiset määräykset siipikarjatilojen tautisuojauksesta jäivät voimaan kevätmuuton jälkeenkin. Lintuinfluenssatapauksilta vältyttiin Suomessa. Scrapie-tapauksia todettiin kaksi. Kalojen VHS-taudin osalta tilanne pysyi ennallaan. VHS-tartunta todettiin 10 laitoksella Ahvenanmaan maakunnassa. Täydentävien ehtojen valvonta käynnistyi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanoon liittyvien täydentävien ehtojen valvonta käynnistyi kasvinsuojeluaineiden, rehujen, elintarviketurvallisuuden ja eläintaudeista ilmoittamisen osalta helmikuussa Tuotantopanosten laadun varmistamiseksi uudistettiin lannoitevalmisteita, kasvinsuojeluaineita ja rehuja koskevia lakeja. Uudistuksia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Ministeriö käynnisti jalostussikojen terveysvalvonnan sekä vesiviljelyeläinten terveyteen liittyvän lainsäädännön uudistuksen yhdessä elinkeinon kanssa. Eläinten tunnistamisjärjestelmiä koskeva lainsäädäntöhanke käynnistettiin. Eläinsuojeluviranomaiset tarkastivat eläinten hyvinvointia koskevien säädösten noudattamista aiempien vuosien tapaan. Lainsäädäntöä noudatettiin eläinten pidossa, käsittelyssä ja kuljetuksissa kohtalaisen hyvin. Eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi säädettiin laki koeeläintoiminnasta ja laki eläinten kuljetuksesta. Kasvinterveystilanne hyvä Kasvinterveystilanne ja maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyivät hyvänä. Vain perunan virustautitilanne heikkeni. Tuotantopanoksiin luetaan muun muassa rehut, lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet. Uusia vaarallisia kasvintuhoojia ei päässyt pysyvästi maahamme. 11

13 5. KALA-, RIISTA- JA POROTALOUS Pohjanlahdella ennätyksellinen silakkasaalis Vaikuttavuustavoitteet: kala- ja riistakantoa hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti elinkeinokalatalouden kannattavuutta pyritään parantamaan vapaa-ajan kalastusta pyritään edistämään kestävän käytön sallimissa rajoissa kalavesiä hoidetaan tehokkaasti, tarpeeseen perustuen ja suunnitelmallisesti vahinkoja aiheuttavien riistakantojen kasvua säädellään ottaen huomioon sekä kansalliset tavoitteet että kansainväliset velvoitteet porotaloudessa pyritään porolaidunten kestävän käytön mukaan mitoitettuun kannattavaan porotalouteen. Euroopan unionin neuvosto asetti Itämeren tärkeimmille kalakannoille saaliskiintiöt vuodelle Suomen kiintiöt olivat määrältään riittävät. Pohjanlahdella kalastettiin noin tonnia silakkaa. Se on kyseisellä alueella suurin EU:n jäsenyyden aikana saatu saalis. Pohjanlahden ja pääaltaan lohikiintiön hyödyntämisaste laski 35 prosenttiin. Suomenlahden lohikiintiön hyödyntämisaste sen sijaan nousi 67 prosenttiin. Elinkeinokalatalousalan yritystoiminnan kannattavuudessa ei tapahtunut vuonna 2006 merkittäviä muutoksia. Kannattavuutta pyrittiin parantamaan myöntämällä rakenneohjelmien avulla tukia erityisesti investointihankkeisiin. Hankkeilla monipuolistettiin ja tehostettiin tuotantoa, nostettiin tuotteiden jalostusastetta, kehitettiin infrastruktuuria ja parannettiin hygieniaa. 12

14 Uudistuksia kalatalouden edistämisvarojen haussa, jaossa ja valvonnassa Ministeriö toteutti vuonna 2006 kalastusalan neuvontajärjestöjen neuvontatyön arvioinnin. Arvioinnin jälkeen käynnistettiin kehitystyö arviointitulosten toimeenpanemiseksi. Lisäksi käynnistettiin kalatalouden edistämisvarojen haku-, jako- ja valvontamenettelyn uusiminen. Istutuksia tarvitaan yhä, mutta niiden suunnitelmallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kalaistukkaiden laadun parantamista on viime vuosina käsitelty useissa työryhmissä. Asiasta on tehty tutkimuksia ja kalojen viljely-, kuljetus- ja istutustoimintaa on ohjeistettu. Suomen kalavesissä on tällä hetkellä runsaasti kalaa. Osaksi tästä syystä kalakantojen hoitoa on arvioitu uudelleen. Viime aikoina kalavesien hoidossa on korostettu kalastuksen järjestelyä ja kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä 13

15 Porotalouden tuottajahinnat paranivat Porotaloudessa jatkui suotuisa tuotta jahinnan kehitys. Eloporomäärät ovat pysyneet koko poronhoitoalueella alle suurimman sallitun tason. Jäkäliköiden pysyminen vähintäänkin kohtalaisessa kunnossa on perusedellytys luonnonlaitumiin perustuvan poronhoidon jatkuvuudelle ja kannattavuudelle. Eteläisellä poronhoitoalueella, erityisesti Kainuussa, suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat huomattavasti lisääntyneet. Tällä alueella lisättiin suurpetojen metsästystä. Suurpetokannat kasvoivat Hirvikannan kokoa on pystytty laskemaan viimeisten vuosien aikana. Tämä näkyi vuonna 2006 myös ilmoitettujen vahinkojen määrän vähenemisenä. Hirvivahinkoja korvattiin 3,9 miljoonaa euroa. Suurpetokannat ovat kasvaneet edelleen varsin voimakkaasti. Komission valvontamenettely on kaventanut ministeriön toimintamahdollisuuksia. Vuoden 2005 lopussa valmistuneen Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaisesti vahinkojen ennaltaehkäisyyn osoitettiin aikaisempaa enemmän varoja. Vahinkojen ennaltaehkäisyyn on panostettava, sillä luontodirektiivin tiukka sääntely vaikeuttaa suurpetojen metsästystä. Tämä on johtanut korvattavien vahinkojen kasvuun. 14

16 6. VESITALOUS Tulvariskien hallintaa ja vesihuoltoa kehitettiin Vaikuttavuustavoitteet: Vesitalous on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää ja erityistilanteiden hallinta on varmistettu Kevään ja alkutalven tulvien aiheuttamat vahingot ja haitat jäivät melko suotuisien sääolosuhteiden sekä onnistuneiden vesistöennusteiden ja tulvantorjuntatoimenpiteiden ansiosta vähäisiksi. Vuoden 2005 poikkeuksellisten tulvien johdosta nopeutettuja tulvariskien hallinnan toimenpiteitä toteutettiin tehokkaasti. Kesän kuivuus nosti esiin puutteita vesihuollon toimintavarmuudessa. Nämä puutteet näkyvät lähivuosina lisääntyvänä rahoitustarpeena. Vesihuollon alueellista yhteistyötä, erityistilanteisiin varautumista sekä maaseudun vesihuoltoa parannettiin tukemalla uusien vesilähteiden käyttöönottoa sekä yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeiden rahoitusta. Vesihuollon tukitoimenpiteiden avulla lähes taloutta maaseudulla ja haja-asutusalueilla saatettiin hyvälaatuisen ja riittävän vedensaannin piiriin. Samalla huolehdittiin jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. Suomen vesihuoltolaitosten varmuusluokitus päivitettiin uuden valtakunnallisen ohjeen mukaisesti. Poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta annettujen säädösten uudistamista valmistellaan. Tavoitteena on vakuutuspohjainen korvausjärjestelmä, jonka etuna olisi korvauskäsittelyn nopeuden lisäksi menettelyn yksinkertaisuus ja selkeys. Myös patoturvallisuuslainsäädännön uudistamista on valmisteltu. Varautumista pato-onnettomuuksiin kehitettiin syyskuussa Rovaniemellä järjestetyssä valtakunnallisessa suuronnettomuusharjoituksessa. 15

17 7. METSÄT Hakkuumäärät säilyivät entisellä tasolla Vaikuttavuustavoitteet: metsien puuntuotannollinen tila on hyvä metsät ovat monimuotoisia metsienpuuntuotannollinen käyttöaste on korkea metsätalous on kannattavaa Metsien kasvu mahdollistaisi viime vuosien tasoa huomattavasti suuremman puunkäytön. Puun hintojen vahvistumisesta huolimatta kotimaisen puun hakkuumäärät eivät kasvaneet vuonna 2006, sillä metsäteollisuus purki ennätyssuuria varastojaan. Hakkuiden määrä oli 59,0 milj. m3, josta markkinahakkuut teollisuuden käyttöön olivat 52,9 milj. m3. Energiapuun käyttö oli noin 6 milj. m3. Hakkuumääriä laskivat myös sateiden ja leudon syksyn aiheuttamat puun korjuu- ja kuljetusvaikeudet. Puun tuonti ulkomailta oli 20,7 milj. m3 eli hieman vähemmän kuin ennätysvuonna Metsäsektorin työllisyys säilyi edelleen vakaana pääasiasiassa metsänhoitotöiden, puun energiakäytön ja puutuoteteollisuuden myönteisen kehityksen ansiosta. Metsätalouden suoraan työllistämä määrä oli noin henkilöä. Puutuoteteollisuuden viennin arvo nousi 11 prosenttia 2,7 miljardin euron tasolle. Yksityismetsätalouden reaalinen kannattavuus (nettotulos) ei kasvanut edellisvuosien tasosta. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden toteuttamiseen yksityismetsissä käytettiin valtion rahoitusta yhteensä 61,2 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksella toteutettuen metsänparannustöiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Metsänhoitotöissä on kuitenkin edelleen huomattavia lisäämistarpeita. 16

18 Kansallisen metsäohjelman tarkistus työn alla Metsäneuvosto hyväksyi syyskuussa 2006 Metsäsektorin tulevaisuuskatsauksen hallitusohjelman ja Kansallisen metsäohjelma 2015:n pohjaesitykseksi. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto voisi vuoden 2007 lopulla hyväksyä tarkistetun metsäohjelman ja siihen kiinteästi liittyvän Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) jatkon vuoden 2007 jälkeen. Tarkistettavan, vuoteen 2015 ulottuvan kansallisen metsäohjelman on tarkoitus korvata nyt voimassa oleva Kansallinen metsäohjelma METSOn seuranta- ja arviointiraportin mukaan ohjelmaa on toteutettu valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ja on löydetty uusia, kustannustehokkaita ja toimivia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsäntutkimuslaitoksen painopisteinä pidettiin metsiin perustuvaa yritys- ja elinkeinotoimintaa sekä metsien yhteiskunnallista merkitystä tukevaa tutkimusta. Tutkimusosaaminen kytkettiin aikaisempaa kiinteämmin palvelemaan toimialan kehitystoimintaa. Yhteiskunnan muutokset lisäävät neuvonnan tarvetta Kansallinen metsäohjelma 2010:ssä (KMO) metsänomistajien neuvonta ja koulutus nostettiin merkittävään rooliin korostamalla niitä metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten toiminnassa. Koulutus ja neuvonta ovat avainasemassa metsien hoidon, ekologisen kestävyyden ja puumarkkinoiden toiminnan kannalta. Neuvonnan ja koulutuksen avulla metsänomistajat voivat perustaa metsiä koskevat päätöksensä korkeatasoiseen tietoon ja osaamiseen. Metsänomistajien neuvonnan ja koulutuksen tarve on seurausta maamme metsänomistusrakenteesta. Yksityishenkilöt omistavat metsämaan alasta 60 %, yksityisiä metsätiloja on noin ja yksityisten metsälöiden keskikoko on noin 24 hehtaaria. Suomessa on lähes miljoona metsänomistajaa, kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat. Metsänomistajia on siis lähes viidesosa kansasta. Suomalaiset metsätilat ovat tyypillisesti pieniä tilalla metsämaan pinta-ala on korkeintaan viisi hehtaaria ja yli viiden metsämaahehtaarin tiloja on noin kappaletta. Yhteiskunnan muutokset - kaupungistuminen, elintason nousu, ruumiillisen työn väheneminen, väestön ikääntyminen - aiheuttavat muutoksia myös metsänomistajakuntaan. Metsänomistajat ikääntyvät, eläkeläisja kaupunkilaismetsänomistajien määrä lisääntyy ja maanviljelijöiden määrä vähentyy seuraavien kymmenen vuoden aikana. Metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat ja metsien merkitys tulonlähteenä vähenee. Lisäksi sukupolvenvaihdoksia usein seuraava tilojen jakaminen pienentää edelleen tilakokoa ja vaikeuttaa taloudellisesti kannattavan metsätalouden harjoittamista. Neuvonnan tarvetta korostaa myös puuntuotantoinvestointien erittäin pitkä aikajänne, jolloin ilman julkisen vallan väliintuloa yksityismetsänomistajien investoinnit jäisivät vähäisemmiksi kuin yhteiskunnan näkökulmasta on toivottavaa. 17

19 Neuvontaa monimuotoisuudesta ja metsäenergiasta 1990-luvulla alettiin kiinnittää laajemmin huomiota talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen. Metsäpolitiikan yleistavoitteeksi on asetettu, että talousmetsiä hoidetaan ja käytetään siten, että metsät säilyvät elinvoimaisina ja monimuotoisina sekä turvaavat kestävästi puuntuotannon ohella myös muut metsien tarjoamat hyödyt. Luonnon monimuotoisuus on kuitenkin julkishyödyke, jonka tuottaja ei saa korvausta käyttäjältä. Tämä on synnyttänyt tarpeen metsänomistajien ja metsäammattilaisten monimuotoisuusneuvonnalle. Se täydentää säädöksissä esitettyjä velvoitteita ja maanomistajille on mahdollista maksaa korvauksia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa tukevan uusiutuvien luonnonvarojen käytön edistäminen on viime vuosina aiheuttanut uusia tarpeita myös metsäneuvonnalle. Metsäenergian käyttöä pyritään lisäämään parantamalla metsänomistajien, lämpöyrittäjien ja muiden toimijoiden tietämystä metsäenergiasta. Neuvonta ja palvelujen tarjoaminen metsänomistajille on asetettu lakisääteiseksi tehtäväksi metsäkeskuksille ja metsänhoitoyhdistyksille. Neuvonnan toteuttamiseksi metsäkeskuksille osoitetaan valtion talousarviossa vuosittain määräraha. Metsänhoitoyhdistyksille ei ole osoitettu metsäneuvontaan määrärahaa valtion talous arviosta, mutta niillä on lakiin perustuva oikeus kerätä metsänomistajilta veroluonteista metsänhoitomaksua. Metsäkeskukset ovat käyttäneet viime vuosina valtionapua metsäneuvontaan 6 7 milj. euroa. Se on ollut noin 15 % metsäkeskuksille maksetun valtionavun määrästä. Metsäkeskukset sopivat maa- ja metsätalousministeriön kanssa vuosittain tulossopimuksessa valtion-avulla tuotettavan metsäneuvonnan sisällöstä ja suoritteista. Metsänhoitoyhdistykset tuottavat metsäneuvontaa metsänhoitomaksuvaroilla sekä metsänomistajilta perittävillä toimitusmaksuilla. Metsänhoitoyhdistykset keräämien metsänhoitomaksujen määrä on viime vuosina ollut noin 28 milj. euroa. Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset tekevät metsäneuvontaa myös EU-hankkeiden kautta. Metsäkeskukset ovat käyttäneet näihin hankkeisiin julkista rahoitusta vuosittain noin 1,5 milj. euroa, josta suuri osa on EU-rahoitusta. Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten lisäksi metsänomistajaneuvontaa tarjoavat metsäteollisuusyritykset, metsäpalveluyritykset, metsätilanomistajien yhdistykset, 4H-yhdistykset sekä metsäoppilaitokset. 18

20 Metsänhoitoyhdistyksiltä apua puukauppaan Metsäkeskusten tuottama metsäneuvonta painottuu luento- ja koulutustilaisuuksiin, kursseihin ja tiedotteisiin. Metsänhoitoyhdistyksillä keskeisin neuvonnan muoto on metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta. Myös neuvonnan sisällössä ja kohderyhmässä on eroja. Metsänhoitoyhdistysten neuvonta on yleisimmin yhdistysten jäsenille, eli yksityismetsänomistajille, annettavaa käytännön neuvontaa ja ammattiapua liittyen esimerkiksi puukauppaan, metsänhoitoon tai metsäverotukseen. Metsäkeskusten neuvonta on usein yleisemmällä tasolla. Metsäkeskukset vastaavat uusien lainsäädännöllisten velvoitteiden ja muiden suositusten toimeenpanosta neuvomalla ja kouluttamalla metsänomistajien lisäksi myös metsäammattilaisia, eli esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten ja puuhankintaorganisaatioiden toimihenkilöitä. Metsäkeskuksilla merkittävä henkilökohtaisen neuvonnan muoto on metsäsuunnitelmien laatiminen ja niiden luovutus asiakkaalle. Neuvonta tavoittaa neljä viidestä metsänomistajasta Esimerkiksi 1990-luvun lopussa viiden vuoden tarkastelujaksolla neljä viidestä metsänomistajasta oli saanut vähintään kerran henkilökohtaista neuvontaa. Määrä vastaa lähes 90 % metsäalasta. Neuvonta liittyi pääasiassa puukauppaan, taimikonhoitoon ja metsänuudistamiseen. Ryhmäneuvontaan osallistuminen on harvinaisempaa. Keskeinen metsäneuvonnalle asetettu tavoite on puuntuotantoinvestointien edistäminen. Tutkimustulosten perusteella metsänomistajan osallistuminen sekä henkilökohtaiseen että joukkoneuvontaan lisää merkittävästi metsänhoidon investointeja. Edelleen tutkimustulokset osoittavat, että toimivin keino taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotöiden lisäämiseen on neuvonnan ja suoran julkisen tuen, eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen tuen yhdistelmä. Neuvontaan osallistuminen lisää selvästi todennäköisyyttä, että metsänomistaja ryhtyy hoitotöihin, sillä neuvonta lisää tietoa hoitotarpeesta ja suoran julkisen tuen saatavuudesta. Suora julkinen tuki puolestaan lisää tehokkaasti hoitotöiden määrää. EU-neuvontahankkeet onnistuneet hyvin EU-neuvontahankkeet onnistuneet hyvineu-ohjelmien kautta rahoitetut erilaiset neuvontahankkeet ovat onnistuneet hyvin. Henkilökohtaisten tilakäyntien lisäksi metsänomistajille on tarjottu erilaisia kursseja, koulutusta ja retkeilyjä. Esimerkiksi Pirkanmaan metsäkeskuksen keväällä 2004 käynnistyneessä Huomisen metsät hoitoon ja hallintaan -hankkeessa järjestettiin aloitusvuonna 14 metsänhoito/raivaussahakurssia ja raivaussahan ajokortin suoritti 318 metsänomistajaa. Tilakäyntejä tehtiin 42 kpl, joista työtilauksia kertyi 569 hehtaarin alalle. Vuonna 2005 järjestettiin 80 koulutustilaisuutta, joihin osallistui metsänomistajaa. Maksuttomia tilakäyntejä tehtiin samana vuonna 100 kpl, joiden tuloksena metsänomistajat sitoutuivat teettämään tai tekemään itse hakkuu- ja hoitotöitä n hehtaarille. Hankkeen päättyessä keväällä 2006 hankkeen on katsottu lisänneen merkittävästi metsänhoitotöiden määrää sekä kehittäneen Pirkanmaan metsänomistajarakennetta. Myös monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuudesta on hyviä tuloksia. Neuvonta on parantanut metsänomistajien tiedon tasoa ja asenteita monimuotoisuuden edistämistä kohtaan. Neuvonta ei ole kuitenkaan merkittävästi lisännyt monimuotoisuuden kannalta tärkeiden säästöpuiden jättämistä metsän uudistusalalle. 19

21 Metsänhoidon tilaan panostettava jatkossa Neuvonnalla on saavutettu hyviä tuloksia: metsävarat ovat kasvaneet ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta on tullut keskeinen osa metsätaloutta. Valtakunnan metsien inventoinnin tulokset kertovat kuitenkin metsiemme metsänhoidollisen tilan heikentyneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Heikkeneminen johtuu kasvavista metsänhoitorästeistä, sillä taimikon hoidossa, ensiharvennuksessa ja kunnostusojituksessa on jääty huomattavasti jälkeen vuosittaisista työtavoitteista. Metsien metsänhoidollisen tilan parantaminen ja puuntuotannon lisääminen tai edes säilyttäminen nykytasolla edellyttää metsänhoitotöiden tuntuvaa lisäämistä. Tämä otetaan huomioon myös uudessa kansallisessa metsäohjelmassa (KMO 2015). 20

22 8. MAANMITTAUS JA PAIKKATIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ Kiinteistörekisteri ajan tasalla, tietovarantojen käyttö tehostui Vaikuttavuustavoitteet: kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaavat yksityisen maanomistuksen pysyvyyden ja maastotiedon oikeellisuuden kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja niitä hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa (tietovarojen hyödyntämisessä hakukertojen kasvu vähintään 3 % edellisvuodesta) toimialan tietovarantojen monipuolinen käyttö helpottaa kansalaisen arkea, tehostaa hallintoa ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Kiinteistörekisteri ja kiinteistörekisterikartta olivat jatkuvasti ajan tasalla. Kiinteistörekisterin käynnissä olevalla perusparantamisella luodaan edellytykset kiinteistörekisterin tehokkaalle pitämiselle sekä siitä tuotettavalle sähköiselle tietopalvelulle. Kiinteistöjärjestelmää pidettiin yllä loppuunsaattamalla lähes maanmittaus-toimitusta. Maastotiedot kattoivat A-tasoisesti koko valtakunnasta 94 % ja maastotiedon laatutavoite toteutui ulkopuolisen tekemän laatutestauksen mukaan. Tieto- varantojen käyttökertojen määrä kasvoi 2,3 % vuodesta Geodeettinen laitoksen tutkimuksen painopisteet Geodettisen laitoksen painopisteinä vuonna 2006 olivat valtakunnallisen koordinaattijärjestelmän EUREF-FINin ja valtakunnallisen korkeusjärjestelmän valmistelu. Nämä järjestelmät mahdollistavat sen, että Suomessa on tarkat ja ajantasaiset valtakunnalliset koordinaattijärjestelmät kartoituksen, paikkatietojen käytön sekä navigoinnin tarpeisiin. Tämä luo perustan tietoyhteiskunnan toiminnalle ja sen palvelujen kehittämiselle Suomessa sekä mahdollistaa monipuolisen yhteistyön muiden maiden kanssa. 21

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukainen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi MTT:n selvityksiä 57 Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi Maija Puurunen Mika Hirvijoki Harri Turunen Johan Åberg Talous MTT:n selvityksiä 57 106 s., 6 liitettä Etelä-Suomen kansallisten

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä

Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki, huhtikuu 2011 Tiivistelmä Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman tavoitteena oli, että harjoitettava

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2011 19.3.2012 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011 Jukka Leikkonen, MTK-Etelä-Savon johtokunnan puheenjohtaja vuonna 2011, Mäntyharju

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot