KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004"

Transkriptio

1 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan järjestämän kaksivuotisen kylien kehittämiskilpailun Paltamon Yrittäjät ry myönsi kylätoimikunnalle "Paltamon Markka" -tunnustuspalkinnon elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä. Samana vuonna Kivesjärvi valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi kylä tuli toiseksi Oulun tiepiirin järjestämässä tiemaiseman parantamiskilpailussa toteutettiin Kivesjärvi -projekti, jonka tuloksena syntyi muutamia työpaikkoja sekä useita "alahankkeita" erityisesti yhteistyössä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa. Nämä hankkeet paransivat kylämaisemaa, loivat edellytyksiä matkailun kehittämiselle sekä tarjosivat työllistämistuella väliaikaisia työpaikkoja. Suurimpia näistä hankkeista olivat Kongasjoen rakentaminen virkistyskalastuskäyttöön sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennusympäristöksi luokitellun Kivesjärven asema-alueen kunnostus kylätoimikunta rekisteröityi Kivesjärven kehittämisyhdistys ry:ksi ja osti Paltamon kunnalta entisen Kongasjoen koulun kylätaloksi. Yksi kylätalon kolmesta asunnosta ei ollut asuinkäyttöön sopivassa kunnossa. Jäsenten talkootyön ja materiaalilahjoitusten avulla se remontoitiin. Kaikki asunnot on vuokrattu, lisäksi on vuokrattu liiketilaa leipomo-kahvila-pitopalveluyritykselle. Kylätalossa on myös kokoontumis- ja harrastustiloja sekä maaliskuussa 2002 avattava Osku -tietokonekioski Kivesjärven ja Hakasuon kylät toteuttivat yhteisen Kiveksen rosvot -projektin Oulujärvi Leader ry:n rahoituksen avulla. Tuloksena saatiin Hakasuon myllyn alueelle mm. Tervansoutu -reliefi, perinteinen rautahytti, vanhojen maatalouskoneiden näyttely, myllypirtissä toimiva kesäkahvila. Rautaa, tervaa & rosvoja -kesätapahtuma. Myllyalueesta kehittyi hankkeen myötä varsin suosittu kesäaikainen käyntikohde. Silloin ennen -hankkeessa tallennettiin kylän lähihistoriaa vanhojen valokuvien avulla sekä koottiin kylän yhteinen kuva-arkisto Leader -rahoituksen turvin. Kuvien pohjalta on jo toteutettu kaksi valokuvanäyttelyä; Koskilta kiskoille kertoi uittoperinteestä ja rautatien rakentamisajoista ja Aapiskukko ja karttakeppi kyläkoulun historian vanhojen luokkakuvien muodossa. Vuodesta 1992 lähtien kylätoimikunta / kyläyhdistys on joka syksy huolehtinut Paltamon moottorikerhon järjestämien KivesMutkat mäkiajokilpailujen tienvarsimyynnistä. 2. TILANNE HELMIKUUSSA 2002 Kylän asukasluku on pudonnut kymmenessä vuodessa 160:sta noin 130:een. Palvelut ovat vähentyneet minimiin ja niiden mukana kylältä on hävinnyt myös joitakin työpaikkoja. Toisaalta kylän palvelut ovat kevään 2002 aikana paranemassa kylätalossa aloittavan yrityksen myötä. Kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja on jäljellä enää kaksi. Kylä on työikäisten osalta muuttunut lähinnä kylän ulkopuolella ansiotyössä käyvien asuinpaikaksi. Tosin työttömyys on ongelma myös Kivesjärvellä kuten muuallakin Kainuussa. Kylällä on muutama omistajansa työllistävä yritys: kalankasvatusta, mökkimajoitusta ja koneurakointia, kotipalveluja, vakuutusasiamiestoimintaa sekä

2 aloittava kahvila. Lisäksi kylällä on yksi koneurakointia harjoittava yritys, jolla on sekä palkattuja työntekijöitä että aliurakoitsijoita. Negatiivisesta väestömäärän kehityksestä huolimatta kyläläisten ikärakenne on suhteellisen hyvä. Elävänä säilymisen mahdollisuuksia kylälle antaa myös sen sijainti hyvien tieyhteyksien varrella kohtuullisen matkan päässä kahdesta kuntakeskuksesta ja Kajaanista. Kylästä voidaan kehittää luonnosta ja siihen pohjautuvista harrastuksista nauttivien ihmisten asuinyhteisö, josta käydään työssä sen ulkopuolella. SWOT analyysi Vahvuudet + järvi, joet, vaara, luonto ja maisemat + sijainti kahden kuntakeskuksen välissä + yhteiseen kehittämistyöhön tottuneet ihmiset + tahto löytää keinoja kylän säilyttämiseksi + kyläyhdistyksellä runsaasti kannatusjäseniä + kyläläisissä useiden alojen ammattilaisia Mahdollisuudet! kohtuullinen etäisyys Kajaaniin (ja Ouluun)! vapaa-ajan asukkaiden kontaktit ja halu osallistua kylän kehittämiseen! Kylätalon sijainti valtatien varrella; tilojen ja tontin hyödyntäminen! Kivesvaaran herääminen eloon jossain muodossa! Yhteistyöverkostojen muodostaminen Heikkoudet - palvelujen puute - kylän pienuus ja hajanaisuus - työttömyys - kyläläisten alhainen koulutustaso - vähäinen yrittäjyys - kehittämisresurssien vähäisyys Uhkat? väki ikääntyy ja vähenee? loputkin työpaikat menetetään? uusia asukkaita ei tule? aktiivit väsyvät 3. KYLÄSUUNNITELMAN SYNTYPROSESSI Lokakuussa 2000 toteutettiin kehittämistarpeita ja -ideoita kartoittava jäsenkysely, jonka pohjalta laadittiin kyläsuunnitelma vuosille Kyseisen suunnitelman tärkeimmäksi tavoitteeksi johtokunta nosti jäsenten toivoman kesäkahvilan saamisen. Tavoite toteutui kesällä Mm. siitä johtuen ovat kehittämisen lähtökohdat sen verran muuttuneet, että suunnitelman päivittäminen tuli ajankohtaiseksi. Johtokunta keskusteli tammikuussa 2002 uuteen suunnitelmaan mukaan otettavista kehittämiskohteista. Keskustelun perusteella laaditun luonnoksen käyvät läpi johtokunnan lisäksi kaksi kyläkummia. Hyväksytty luonnos lähetetään jäsenten kommentoitavaksi maaliskuussa. Suunnitelmaa aikataulutetaan, hankkeistetaan ja toteutetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Suunnitelma myös elää, uusiin esille tuleviin mahdollisuuksiin tartutaan nopeasti..

3 Kyläsuunnitelman ulkopuolelle jää paljon ns. perinteistä kylätoimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi virkistykseen ja omatoimiseen varainhankintaan liittyvät toiminnot, joista huolehditaan vuosittain vaikkei niitä erikseen mainitakaan. Ne sisältyvät kullekin vuodelle laadittavaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. 4. YLEISTAVOITE Yleistavoitteena on, että Kivesjärvi säilyy elävänä kylänä. Laaja-alaisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön ansiosta kylälle muuttaa uusia asukkaita, joista pääosa käy ansiotyössä kylän ulkopuolella. Myös kylälle syntyy uusia työpaikkoja. Kyläläiset muodostavat ympäristöstään ja toisistaan välittävän yhteisön, jonka keskipisteenä on hyväkuntoinen, monipuolisia toimintoja sisällään pitävä kylätalo. 5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kylätasolla tapahtuva tuloksellinen kehittäminen on mahdollista, mutta ei helppoa. Tuloksia ja tehokkuutta arvioitaessa on muistettava, että jokainen tässä kehittämistyössä mukana oleva tekee sitä vapaaehtoisesti, omalla ajallaan. Pitkäjänteinen työ tuo kyllä tuloksia, mutta ei välttämättä kovin nopeasti. Erilaiset hankerahoitukset antavat lisää mahdollisuuksia suunnitelmien toteuttamiseksi, mutta vaativat aina myös omarahoitusosuutta, joka sekin hankitaan talkootyöllä. Resurssit on aina huomioitava, mutta silti voidaan ja kannattaa asettaa isojakin tavoitteita kunhan muistetaan mennä niitä kohti pienin askelin ja riittävän hitaasti, ettei vauhti tapa kesken matkan. 5.1 Yleiset kehittämisedellytykset Kivesjärven kylätalo Kylätoiminnan keskuspaikkana on kylätalo, jonka lämmitys- ja muista ylläpitotehtävistä huolehtivat 4 huoneen ja keittiön huoneistossa talonmiehentöitä vastaan asuvat vuokralaiset. Edellisessä kyläsuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi lämminvesivaraajan ja lämmönsäästäjän hankkiminen puukeskuslämmityksen tehostamiseksi sekä kellarikerroksen pintaremontti. Varaajaa ja säätäjää ei ole hankittu, koska ulkopuolista rahoitusta ei ollut mahdollista saada. Kellarikerroksen pintaremontti on tehty, samoin monta muuta korjaus- ja kunnostustoimenpidettä yhdistelmätuella vuodeksi palkatun ammattitaitoisen kirvesmiehen toimesta. Suurin ongelma tällä hetkellä on keväisin kellarikerrokseen tuleva vesi. Kellarikerroksen vesiongelma ratkaistaan alkukesällä 2002 vetämällä kylätalon taakse salaojaputkitus. Lämminvesivaraaja ja lämmönsäästäjä hankitaan, mikäli tarvittavat varat saadaan järjestymään. Alkuvuodesta 2001 Kehy remontoi entisen kaupan tilat kesäkahvilatoimintaa varten ja hankki sinne kahvilan tarvitsemat koneet ja laitteet. Tämän mahdollisti Kiehimän Melalahden yhteisalueen myöntämä avustus. Lisäksi tarvittiin yhdistyksen omaa rahoitusta. Käytännön työn toteutti yhdistelmätuella palkattu kirvesmies. Kesän ja syksyn aikana tehtiin pintaremontti myös käytävään ja toiseen luokkahuoneeseen Kehyn, tulevan yrittäjän, kirvesmiehen ja sähkömiestalkoolaisen yhteistyönä.

4 Pitkäaikainen tavoite tilojen vuokraamisesta yritystoimintaa varten toteutui; viisivuotinen vuokrasopimus leipomo-kahvilayrittäjien kanssa astui voimaan Yhdistyksen käyttöön jätettiin kerho-, kokoontumis- ja toimistotilaa. Vapaita tiloja vuokrattaviksi ei tällä hetkellä ole. Kylätalon pihapiirissä on suhteellisen hyväkuntoinen ulkorakennus, jossa on myös vanha sauna. Tutkitaan mahdollisuudet kunnostaa ja rakentaa ulkorakennukseen esim. sauna ja takkatupa vuokrauskäyttöön. Ennen toteutusta seurataan muutama vuosi yritystoiminnan vakiintumista ja tilaussaunan mahdollista tarvetta. Kylätalon ja samalla koko kylän imagoa parannetaan hankkimalla tai tekemällä tienvarteen kyltti "kylätalo". Kyltissä voitaisiin soveltaa yrityskylien yhteydessä käytettävää mallia, jossa luetellaan talon toiminnot. Myös valtatielle päin olevaan päätyseinään hankitaan kylätalo -nimikilpi Järven kunnostaminen Yksi kylän vahvuuksista ja ehdottomasti tärkein viihtyvyys- ja vetovoimatekijä on Kivesjärvi. Järvellä on myös laajempaa maisemallista arvoa. Monet kyläläiset ja vapaaajan asukkaat ovat esittäneet huolestumisensa järven tilasta: kalanpyydykset limoittuvat nopeasti, Pieni-Petäjälahti ja Pitkänpohjanlahti ovat kasvamassa umpeen, särkikalojen ja norssien määrä on lisääntynyt. Järven kunnostamisesta on esitetty toivomuksia käydyn puhelinkeskustelun mukaan Kainuun ympäristökeskus oli suunnittelemassa laajempaa useita kuntia koskevaa, monivuotista vesistöjen kunnostushanketta. Koska Kehyn omat taloudelliset resurssit ovat vähäiset, yhdistys jätti ympäristökeskukselle kirjallisen hakemuksen Kivesjärven valitsemiseksi yhdeksi kunnostushankkeen kohteeksi. Kainuun ympäristökeskus ei saanut rahoitusta hankkeelleen käytiin asiasta uusi puhelinkeskustelu Kehyn puheenjohtajan ja yli-insinööri Pertti Härkösen välillä. Todettiin, että Kehyn jättämä hakemus on edelleen aiheellinen ja voimassa. Sovittiin, että Härkönen antaa vesistöjen kunnostamisesta huolehtivan Kari Pehkosen tehtäväksi selvittää, mitkä mahdollisuudet ympäristökeskuksella on suorittaa parannustoimenpiteitä Kivesjärvessä ja millaisia toimenpiteitä Kehy voisi tehdä, mikäli ympäristökeskus ei voi osallistua kunnostamiseen. Kevään 2002 aikana Kehy järjestää asiasta ja toimenpidemahdollisuuksista tilaisuuden, jossa järven kunnosta kiinnostuneet pääsevät keskustelemaan ympäristökeskuksen edustajan kanssa Uusien asukkaiden hankkiminen Kivesjärvi ei sijaintinsa puolesta ole varsinainen syrjäkylä, kaksi kuntakeskusta ja Kajaani ovat kohtuullisen matkan päässä. Kylällä voi asua ja käydä kylän ulkopuolella ansiotyössä. Koska kylällä ei ainakaan aiempina vuosina ole juurikaan ollut halukkuutta myydä tontteja ulkopuolisille, todennäköisimpiä kylälle muuttajia ovat täältä kotoisin olevat tai muuten tänne siteitä omaavat, jotka (tai joiden sukulaiset) jo omistavat kylältä maata.

5 Mahdollisia muuttajia voivat olla myös nykyiset vapaa-ajan asukkaat eläkkeelle jäädessään. Edellä mainittujen keskuudessa olisikin pyrittävä luomaan kylästä ja täällä asumisesta positiivinen mielikuva kohderyhmä huomioiden. Lähetetään maanomistajille kirje, jossa perustellaan uusien kyläläisten tarvetta ja tiedustellaan tonttien myyntihalukkuutta. Mikäli myytäviä tontteja löytyy, perustetaan tonttipörssi ja markkinoidaan tontteja esim. lehti-ilmoittelulla ja järjestämällä esittelytapahtuma. Kylältä muuttaneille nuorille lähetetään kirje: täälläkin voi elää, tehdä työtä ja yrittää. Vanhemmille henkilöille lähetetään kirje, jossa painotetaan kohtuullisia työmatkoja ja yhdessä paikassa asumisen edullisuutta sekä markkinoidaan kylää myös eläkepäivien asuinpaikkana. Jäsentiedotteisiin tai vastaaviin liitetään jo muuttaneiden haastatteluja heidän kokemuksistaan -> kannustava esimerkki. Tutkitaan noin 10 vuotta sitten laaditun rakennuskaavan ja kylätalon noin neljän hehtaarin tontin suomat mahdollisuudet pysyvien asuntojen rakentamiseen Yhteishengen parantaminen Yhteishenki ja yhteenkuuluvaisuuden tunne lisäävät viihtyvyyttä ja parantavat mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Kehyn keskittyessä kylätalon ylläpitoon ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen, on virkistystoiminta jäänyt jossain määrin taka-alalle, vaikka joitakin yhteisiä tilaisuuksia onkin pyritty järjestämään vuosittain. Perustetaan virkistysjaosto, johon etsitään yhteisten tapahtumien ja muun vapaaajan toiminnan järjestämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Kylän nuoret ovat jaoston erityiskohteena. Tiedottaminen on tärkeä osa yhteishengen luomista. Pyritään tekemään jäsentiedotteita nykyistä useammin. Kylälehden tekemiseen ei riitä resursseja, mutta harkitaan tiedotteiden kehittämistä sisältämään varsinaisten tiedotusluonteisten asioiden lisäksi myös kevyempää, kylän tapahtumiin ja "uutisiin" liittyvää aineistoa Yhteistyö muiden tahojen kanssa Pienen kylän resurssit toteuttaa hankkeita pelkästään omin voimin ovat vähäiset. Kylä on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä useiden tahojen kanssa ympäristö- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Yhteistyötä tehdään jatkossakin mahdollisimman laajasti tarkoituksenmukaisuus ja kulloisenkin hankkeen tarpeet huomioon ottaen. Näin varmistetaan hankkeiden riittävä volyymi ja vaikuttavuus sekä tavoitteiden toteutuminen. 5.2 Elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen / palveluiden parantaminen Kummitoiminta, "priimusmoottorit" Kylän vapaa-ajan asukkaissa on useita pitkälle koulutettuja, monipuolista kokemusta omaavia henkilöitä. Heillä on taitoa viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin, runsaasti työelämässä hankittuja kontakteja sekä kyky katsoa kyläämme ja sen mahdollisuuksia myös ulkopäin vaikka ovatkin sen elämässä sisällä.

6 Edellisessä kyläsuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi koota kylän tulevaisuudesta ja kehittämisestä kiinnostuneita vapaa-ajan asukkaista "priimusmoottoriryhmä". Alkuvaiheessa mukaan lähti kaksi henkilöä. He ovat mm. osallistuneet Kivesvaaraa koskevan keskustelutilaisuuden järjestelyihin, antaneet ideoita ja kommentoineet suunnitelmia. Ryhmää vahvistetaan muutamilla uusilla jäsenillä. He pitävät yhteyttä johtokuntaan ja toisiinsa mm. sähköpostin välityksellä. Priimusmoottorit valitsevat 1-2 itseään kiinnostavaa kehittämistavoitetta, joiden toetutumista he toiminnallaan edistävät. Ryhmän ja yhdistyksen johtokunnan välillä on tiivis luottamus- ja vuorovaikutussuhde, päämäärät on yhteisesti sovittu samoin kuin työnjako päällekkäisyyksien välttämiseksi Osku -kioski Oppivat seutukunnat -hanke on tietoyhteiskunnan perustaitojen levittämiseen tähtäävä projekti. Paltamon kunta hallinnoi hanketta, jossa ovat mukana myös Suomussalmi, Kuhmo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Hankkeen rakentamaan kansalaisverkkoon voivat liittyä kaikki alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Käyttäjäksi hyväksytään myös kesäasukkaita ja muualla opiskelevia, jotka haluavat pysyä ajan tasalla alueen tapahtumista. Avataan kylätalolla Osku -tietokonekioski tietoverkkoyhteyksineen maaliskuun 2002 aikana kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Koneen käyttö on maksutonta ja mahdollista kahvilan aukioloaikoina. Kehy on ostanut omilla varoillaan uuden tietokoneen Osku -kioskia varten helmikuun lopussa Tietokonekioskin avauduttua järjestetään käyttökoulutusta tarpeen mukaan yhteistyössä Osku -hankkeen kouluttajien kanssa Matkailu Kivesvaara Kivesvaaralla on entisen laskettelukeskuksen jäljiltä olemassa ravintolarakennus ja asuntovaunualue huoltorakennuksineen. Vaaralle menevän tien varrella on kaavoitettu loma-asuntoalue, johon on rakennettu muutama mökki. Kainuun Sähkö Oyj:n Kivesvaaran laelle suunnittelemat tuulivoimalat eivät toteutuneet valtion avustusprosenttienlaskettua huomattavasti. Kivesvaaran kehittäminen sisältyy Paltamon kunnan elinkeinostrategiaan Kehy järjesti Kivesvaaraa koskevan keskustelutilaisuuden, joka sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä. Keskustelutilaisuuden, samoin kuin sen järjestämisestä seuranneiden yhteydenottojen henki oli erittäin positiivinen ja kehittämismyönteinen. Kivesvaaran jo olemassa olevien rakenteiden saaminen joko matkailu- tai muuhun yrityskäyttöön antaisi kylän elävänä säilymiselle uusia mahdollisuuksia ja olisi positiivinen asia koko kunnan kehityksen kannalta. Näistä syistä Kehy jatkaa keskustelutilaisuudella aloitettua työtä Kivesvaaran hyödyntämiseksi. Työ voi olla esimerkiksi aloitteiden tekoa tai osallistumista asiaa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimenpiteet tarkentuvat ja konkretisoituvat vuoden 2002 aikana.

7 Muu matkailu Matkailuun liittyviä olemassa olevia resursseja ja mahdollisuuksia Leino-Loman majoituspalvelut ja savusauna Kongasjoen virkistyskalastusalue Uimaranta ja veneiden vesillelaskuluiska VT22:n liikenne, ohikulkijat Runsas mökkiasutus Kylätalo, ulkorakennus ja urheilukenttä Historia ja tarinat; Kiveksen ruukki, rosvot jne. / yhteistyö Hakasuon kanssa Valmiit matkamuistoideat: kivespussi(?), ruukin raha, tarinoihin perustuva satukirja Metsästysmatkailumahdollisuudet Edellisen kyläsuunnitelman tavoitteisiin kuului kesäkahvila - kioskin saaminen kylätalolle yllä mainittujen resurssien hyödyntämiseksi ja kyläläisten, mökkiläisten, ohikulkijoiden ja kalastajien palveluiden parantamiseksi. Tavoite toteutui kesällä 2001 ja samalla löytyivät yrittäjät, jotka aloittavat ympärivuotisen leipomo - kahvila -toiminnan keväällä Kehy tukee uutta yritystä mm. ideoimalla yhdessä yrittäjien kanssa uusia palvelumuotoja sekä tiedotustoiminnalla. Markkinoimalla Kongasjokea perhokalastajille uutena mielenkiintoisena kohteena lisätään kalastusmatkailijoiden määrää alueella. Ympäristökeskukselle tehdään esitys kahden ensimmäisen taukopaikan muuttamiseksi pyörätuolilla liikkuville sopiviksi Hoivapalvelut On oletettavaa, että lähivuosina kuntien tarjoamien hoivapalveluiden määrä laskee samalla kun näiden palvelujen kysyntä kasvaa eliniän pidentyessä, suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää sekä ihmisten käyttäessä entistä enemmän rahaa omaan hyvinvointiinsa. Erilaiset hoivapalvelut on toimiala, jolla on mahdollista lisätä työpaikkoja väestötappioalueillakin. Pieni väestöpohja ei kuitenkaan juurikaan tarjoa mahdollisuuksia vielä maksullisia palveluja asiakkaiden koteihin liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Erilaiset hoitokodit sen sijaan ovat yleensä kannattavaa liiketoimintaa pienilläkin paikkakunnilla ja myös haja-asutusalueilla sijaitessaan. Visiona voisi olla hoitokodin rakentaminen Kivesjärvelle joko Kehyn tai sitä varten perustettavan yhdistyksen toimesta ja valmiitten puitteiden vuokraaminen alan yrittäjille tai yrityksen perustaminen kyläläisten voimin. Yritykseen syntyisi ehkä noin viisi hoitoalan työpaikkaa. Tutkitaan ne vaatimukset ja edellytykset, mitä hoitokodin rakentamiseksi tarvitaan sekä selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja muut resurssit Muut Yhdistyksen toiminnassa syntyy toisinaan ideoita, jotka koskevat kylää laajempaa aluetta ja joiden toteuttamiseen yksittäisen kyläyhdistyksen resurssit eivät riitä. Tällaiset ideat ovat tähän asti jääneet yleensä hyödyntämättä joitakin poikkeuksia (esim. CaRing -terveyspalveluauto) lukuun ottamatta.

8 Jatkossa Kehy pyrkii ulottamaan kehittämisvaikutustaan oman kylänsä ulkopuolellekin mm. tuomalla esille kehittämisideoita ja tarjoamalla niitä muillekin toteuttajille. Omalta osaltaan Kivesjärvi haluaa olla mukana kehittämässä koko kuntaa ymmärtäen sen, että tulevaisuutta on yritettävä luoda itse, valmista ei kannata jäädä odottamaan. Alla pari syntynyttä kehittämisajatusta: Lisätään naisten metsätalouteen liittyvää osaamista koko kunnan alueella järjestämällä naismetsänomistajille suunnattua metsänhoitokoulutusta. Asiaa viritellään yhteistyössä Kainuun Metsäkeskuksen kanssa. Mm. KivesMutkat -mäkiajokilpailujen tienvarsimyyntiä järjestettäessä on kehitelty ideaa elementeistä koottavista, pienpuusta tehdyistä myyntikojuista. Suomessa järjestetään erityisesti kesäaikaan runsaasti erilaisia kesätapahtumia ja siistit, helposti pystytettävät ja hyvännäköiset, "myyvät" kojut näyttävät olevan vähissä. Kohderyhmiä voisivat olla kunnat, kaupungit, järjestöt ja pienyritykset. Tuoteidea on esitetty kunnan elinkeinotoimelle ja siitä on keskusteltu myös Artenomitoimisto Puun Syyn Tero Koskisen kanssa, joka oli kiinnostunut asiasta. 6. TOTEUTUMISEN SEURANTA Johtokunta vastaa suunnitelmien toteuttamisesta ja seuraa työn tuloksia kokouksissaan. Kyläläiset ja muut Kehyn jäsenet saavat tietoa osallistumalla itse toimenpiteisiin sekä jäsen- ja kylätiedotteiden kautta. Myös tiedotusvälineitä hyödynnetään. Tarvittaessa järjestetään kyläkokouksia. Väli- ja loppuraportit laaditaan niistä hankkeista, joihin on haettu kylän ulkopuolista rahoitusta esim. Tavoite 1- tai Leader+ -ohjelmien kautta.

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 33 TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 13. Konginkankaan kylät Konginkankaalla on kuusi kylää. Väen vähenemisen ja maailman globaalistumisen myötä monet vanhat kylärajat ovat häviämässä. Kalaniemi

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2010 Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus 2 LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN... 6 HISTORIA...6 1940- JA 50 -LUVUT JA MUUTOKSET...6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007. Lyhennelmä. Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö

Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007. Lyhennelmä. Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003-2007 Lyhennelmä Suomen Kylätoiminta ry - kylien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö Valtakunnallista kylätoimintaohjelmaa valmisteli työryhmä: Tuomas Perheentupa

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali UUDET TYÖN LÄHTEET Study 2 020604/OP Sisällys 1 TAUSTAA: kansallinen, alueellinen ja paikallinen työllisyys 2 SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 2.1 Poikkihallinnollisia uudistuksia työttömyyden vähentämiseksi 3

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot