KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004"

Transkriptio

1 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan järjestämän kaksivuotisen kylien kehittämiskilpailun Paltamon Yrittäjät ry myönsi kylätoimikunnalle "Paltamon Markka" -tunnustuspalkinnon elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä. Samana vuonna Kivesjärvi valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi kylä tuli toiseksi Oulun tiepiirin järjestämässä tiemaiseman parantamiskilpailussa toteutettiin Kivesjärvi -projekti, jonka tuloksena syntyi muutamia työpaikkoja sekä useita "alahankkeita" erityisesti yhteistyössä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa. Nämä hankkeet paransivat kylämaisemaa, loivat edellytyksiä matkailun kehittämiselle sekä tarjosivat työllistämistuella väliaikaisia työpaikkoja. Suurimpia näistä hankkeista olivat Kongasjoen rakentaminen virkistyskalastuskäyttöön sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennusympäristöksi luokitellun Kivesjärven asema-alueen kunnostus kylätoimikunta rekisteröityi Kivesjärven kehittämisyhdistys ry:ksi ja osti Paltamon kunnalta entisen Kongasjoen koulun kylätaloksi. Yksi kylätalon kolmesta asunnosta ei ollut asuinkäyttöön sopivassa kunnossa. Jäsenten talkootyön ja materiaalilahjoitusten avulla se remontoitiin. Kaikki asunnot on vuokrattu, lisäksi on vuokrattu liiketilaa leipomo-kahvila-pitopalveluyritykselle. Kylätalossa on myös kokoontumis- ja harrastustiloja sekä maaliskuussa 2002 avattava Osku -tietokonekioski Kivesjärven ja Hakasuon kylät toteuttivat yhteisen Kiveksen rosvot -projektin Oulujärvi Leader ry:n rahoituksen avulla. Tuloksena saatiin Hakasuon myllyn alueelle mm. Tervansoutu -reliefi, perinteinen rautahytti, vanhojen maatalouskoneiden näyttely, myllypirtissä toimiva kesäkahvila. Rautaa, tervaa & rosvoja -kesätapahtuma. Myllyalueesta kehittyi hankkeen myötä varsin suosittu kesäaikainen käyntikohde. Silloin ennen -hankkeessa tallennettiin kylän lähihistoriaa vanhojen valokuvien avulla sekä koottiin kylän yhteinen kuva-arkisto Leader -rahoituksen turvin. Kuvien pohjalta on jo toteutettu kaksi valokuvanäyttelyä; Koskilta kiskoille kertoi uittoperinteestä ja rautatien rakentamisajoista ja Aapiskukko ja karttakeppi kyläkoulun historian vanhojen luokkakuvien muodossa. Vuodesta 1992 lähtien kylätoimikunta / kyläyhdistys on joka syksy huolehtinut Paltamon moottorikerhon järjestämien KivesMutkat mäkiajokilpailujen tienvarsimyynnistä. 2. TILANNE HELMIKUUSSA 2002 Kylän asukasluku on pudonnut kymmenessä vuodessa 160:sta noin 130:een. Palvelut ovat vähentyneet minimiin ja niiden mukana kylältä on hävinnyt myös joitakin työpaikkoja. Toisaalta kylän palvelut ovat kevään 2002 aikana paranemassa kylätalossa aloittavan yrityksen myötä. Kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja on jäljellä enää kaksi. Kylä on työikäisten osalta muuttunut lähinnä kylän ulkopuolella ansiotyössä käyvien asuinpaikaksi. Tosin työttömyys on ongelma myös Kivesjärvellä kuten muuallakin Kainuussa. Kylällä on muutama omistajansa työllistävä yritys: kalankasvatusta, mökkimajoitusta ja koneurakointia, kotipalveluja, vakuutusasiamiestoimintaa sekä

2 aloittava kahvila. Lisäksi kylällä on yksi koneurakointia harjoittava yritys, jolla on sekä palkattuja työntekijöitä että aliurakoitsijoita. Negatiivisesta väestömäärän kehityksestä huolimatta kyläläisten ikärakenne on suhteellisen hyvä. Elävänä säilymisen mahdollisuuksia kylälle antaa myös sen sijainti hyvien tieyhteyksien varrella kohtuullisen matkan päässä kahdesta kuntakeskuksesta ja Kajaanista. Kylästä voidaan kehittää luonnosta ja siihen pohjautuvista harrastuksista nauttivien ihmisten asuinyhteisö, josta käydään työssä sen ulkopuolella. SWOT analyysi Vahvuudet + järvi, joet, vaara, luonto ja maisemat + sijainti kahden kuntakeskuksen välissä + yhteiseen kehittämistyöhön tottuneet ihmiset + tahto löytää keinoja kylän säilyttämiseksi + kyläyhdistyksellä runsaasti kannatusjäseniä + kyläläisissä useiden alojen ammattilaisia Mahdollisuudet! kohtuullinen etäisyys Kajaaniin (ja Ouluun)! vapaa-ajan asukkaiden kontaktit ja halu osallistua kylän kehittämiseen! Kylätalon sijainti valtatien varrella; tilojen ja tontin hyödyntäminen! Kivesvaaran herääminen eloon jossain muodossa! Yhteistyöverkostojen muodostaminen Heikkoudet - palvelujen puute - kylän pienuus ja hajanaisuus - työttömyys - kyläläisten alhainen koulutustaso - vähäinen yrittäjyys - kehittämisresurssien vähäisyys Uhkat? väki ikääntyy ja vähenee? loputkin työpaikat menetetään? uusia asukkaita ei tule? aktiivit väsyvät 3. KYLÄSUUNNITELMAN SYNTYPROSESSI Lokakuussa 2000 toteutettiin kehittämistarpeita ja -ideoita kartoittava jäsenkysely, jonka pohjalta laadittiin kyläsuunnitelma vuosille Kyseisen suunnitelman tärkeimmäksi tavoitteeksi johtokunta nosti jäsenten toivoman kesäkahvilan saamisen. Tavoite toteutui kesällä Mm. siitä johtuen ovat kehittämisen lähtökohdat sen verran muuttuneet, että suunnitelman päivittäminen tuli ajankohtaiseksi. Johtokunta keskusteli tammikuussa 2002 uuteen suunnitelmaan mukaan otettavista kehittämiskohteista. Keskustelun perusteella laaditun luonnoksen käyvät läpi johtokunnan lisäksi kaksi kyläkummia. Hyväksytty luonnos lähetetään jäsenten kommentoitavaksi maaliskuussa. Suunnitelmaa aikataulutetaan, hankkeistetaan ja toteutetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Suunnitelma myös elää, uusiin esille tuleviin mahdollisuuksiin tartutaan nopeasti..

3 Kyläsuunnitelman ulkopuolelle jää paljon ns. perinteistä kylätoimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi virkistykseen ja omatoimiseen varainhankintaan liittyvät toiminnot, joista huolehditaan vuosittain vaikkei niitä erikseen mainitakaan. Ne sisältyvät kullekin vuodelle laadittavaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. 4. YLEISTAVOITE Yleistavoitteena on, että Kivesjärvi säilyy elävänä kylänä. Laaja-alaisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön ansiosta kylälle muuttaa uusia asukkaita, joista pääosa käy ansiotyössä kylän ulkopuolella. Myös kylälle syntyy uusia työpaikkoja. Kyläläiset muodostavat ympäristöstään ja toisistaan välittävän yhteisön, jonka keskipisteenä on hyväkuntoinen, monipuolisia toimintoja sisällään pitävä kylätalo. 5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kylätasolla tapahtuva tuloksellinen kehittäminen on mahdollista, mutta ei helppoa. Tuloksia ja tehokkuutta arvioitaessa on muistettava, että jokainen tässä kehittämistyössä mukana oleva tekee sitä vapaaehtoisesti, omalla ajallaan. Pitkäjänteinen työ tuo kyllä tuloksia, mutta ei välttämättä kovin nopeasti. Erilaiset hankerahoitukset antavat lisää mahdollisuuksia suunnitelmien toteuttamiseksi, mutta vaativat aina myös omarahoitusosuutta, joka sekin hankitaan talkootyöllä. Resurssit on aina huomioitava, mutta silti voidaan ja kannattaa asettaa isojakin tavoitteita kunhan muistetaan mennä niitä kohti pienin askelin ja riittävän hitaasti, ettei vauhti tapa kesken matkan. 5.1 Yleiset kehittämisedellytykset Kivesjärven kylätalo Kylätoiminnan keskuspaikkana on kylätalo, jonka lämmitys- ja muista ylläpitotehtävistä huolehtivat 4 huoneen ja keittiön huoneistossa talonmiehentöitä vastaan asuvat vuokralaiset. Edellisessä kyläsuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi lämminvesivaraajan ja lämmönsäästäjän hankkiminen puukeskuslämmityksen tehostamiseksi sekä kellarikerroksen pintaremontti. Varaajaa ja säätäjää ei ole hankittu, koska ulkopuolista rahoitusta ei ollut mahdollista saada. Kellarikerroksen pintaremontti on tehty, samoin monta muuta korjaus- ja kunnostustoimenpidettä yhdistelmätuella vuodeksi palkatun ammattitaitoisen kirvesmiehen toimesta. Suurin ongelma tällä hetkellä on keväisin kellarikerrokseen tuleva vesi. Kellarikerroksen vesiongelma ratkaistaan alkukesällä 2002 vetämällä kylätalon taakse salaojaputkitus. Lämminvesivaraaja ja lämmönsäästäjä hankitaan, mikäli tarvittavat varat saadaan järjestymään. Alkuvuodesta 2001 Kehy remontoi entisen kaupan tilat kesäkahvilatoimintaa varten ja hankki sinne kahvilan tarvitsemat koneet ja laitteet. Tämän mahdollisti Kiehimän Melalahden yhteisalueen myöntämä avustus. Lisäksi tarvittiin yhdistyksen omaa rahoitusta. Käytännön työn toteutti yhdistelmätuella palkattu kirvesmies. Kesän ja syksyn aikana tehtiin pintaremontti myös käytävään ja toiseen luokkahuoneeseen Kehyn, tulevan yrittäjän, kirvesmiehen ja sähkömiestalkoolaisen yhteistyönä.

4 Pitkäaikainen tavoite tilojen vuokraamisesta yritystoimintaa varten toteutui; viisivuotinen vuokrasopimus leipomo-kahvilayrittäjien kanssa astui voimaan Yhdistyksen käyttöön jätettiin kerho-, kokoontumis- ja toimistotilaa. Vapaita tiloja vuokrattaviksi ei tällä hetkellä ole. Kylätalon pihapiirissä on suhteellisen hyväkuntoinen ulkorakennus, jossa on myös vanha sauna. Tutkitaan mahdollisuudet kunnostaa ja rakentaa ulkorakennukseen esim. sauna ja takkatupa vuokrauskäyttöön. Ennen toteutusta seurataan muutama vuosi yritystoiminnan vakiintumista ja tilaussaunan mahdollista tarvetta. Kylätalon ja samalla koko kylän imagoa parannetaan hankkimalla tai tekemällä tienvarteen kyltti "kylätalo". Kyltissä voitaisiin soveltaa yrityskylien yhteydessä käytettävää mallia, jossa luetellaan talon toiminnot. Myös valtatielle päin olevaan päätyseinään hankitaan kylätalo -nimikilpi Järven kunnostaminen Yksi kylän vahvuuksista ja ehdottomasti tärkein viihtyvyys- ja vetovoimatekijä on Kivesjärvi. Järvellä on myös laajempaa maisemallista arvoa. Monet kyläläiset ja vapaaajan asukkaat ovat esittäneet huolestumisensa järven tilasta: kalanpyydykset limoittuvat nopeasti, Pieni-Petäjälahti ja Pitkänpohjanlahti ovat kasvamassa umpeen, särkikalojen ja norssien määrä on lisääntynyt. Järven kunnostamisesta on esitetty toivomuksia käydyn puhelinkeskustelun mukaan Kainuun ympäristökeskus oli suunnittelemassa laajempaa useita kuntia koskevaa, monivuotista vesistöjen kunnostushanketta. Koska Kehyn omat taloudelliset resurssit ovat vähäiset, yhdistys jätti ympäristökeskukselle kirjallisen hakemuksen Kivesjärven valitsemiseksi yhdeksi kunnostushankkeen kohteeksi. Kainuun ympäristökeskus ei saanut rahoitusta hankkeelleen käytiin asiasta uusi puhelinkeskustelu Kehyn puheenjohtajan ja yli-insinööri Pertti Härkösen välillä. Todettiin, että Kehyn jättämä hakemus on edelleen aiheellinen ja voimassa. Sovittiin, että Härkönen antaa vesistöjen kunnostamisesta huolehtivan Kari Pehkosen tehtäväksi selvittää, mitkä mahdollisuudet ympäristökeskuksella on suorittaa parannustoimenpiteitä Kivesjärvessä ja millaisia toimenpiteitä Kehy voisi tehdä, mikäli ympäristökeskus ei voi osallistua kunnostamiseen. Kevään 2002 aikana Kehy järjestää asiasta ja toimenpidemahdollisuuksista tilaisuuden, jossa järven kunnosta kiinnostuneet pääsevät keskustelemaan ympäristökeskuksen edustajan kanssa Uusien asukkaiden hankkiminen Kivesjärvi ei sijaintinsa puolesta ole varsinainen syrjäkylä, kaksi kuntakeskusta ja Kajaani ovat kohtuullisen matkan päässä. Kylällä voi asua ja käydä kylän ulkopuolella ansiotyössä. Koska kylällä ei ainakaan aiempina vuosina ole juurikaan ollut halukkuutta myydä tontteja ulkopuolisille, todennäköisimpiä kylälle muuttajia ovat täältä kotoisin olevat tai muuten tänne siteitä omaavat, jotka (tai joiden sukulaiset) jo omistavat kylältä maata.

5 Mahdollisia muuttajia voivat olla myös nykyiset vapaa-ajan asukkaat eläkkeelle jäädessään. Edellä mainittujen keskuudessa olisikin pyrittävä luomaan kylästä ja täällä asumisesta positiivinen mielikuva kohderyhmä huomioiden. Lähetetään maanomistajille kirje, jossa perustellaan uusien kyläläisten tarvetta ja tiedustellaan tonttien myyntihalukkuutta. Mikäli myytäviä tontteja löytyy, perustetaan tonttipörssi ja markkinoidaan tontteja esim. lehti-ilmoittelulla ja järjestämällä esittelytapahtuma. Kylältä muuttaneille nuorille lähetetään kirje: täälläkin voi elää, tehdä työtä ja yrittää. Vanhemmille henkilöille lähetetään kirje, jossa painotetaan kohtuullisia työmatkoja ja yhdessä paikassa asumisen edullisuutta sekä markkinoidaan kylää myös eläkepäivien asuinpaikkana. Jäsentiedotteisiin tai vastaaviin liitetään jo muuttaneiden haastatteluja heidän kokemuksistaan -> kannustava esimerkki. Tutkitaan noin 10 vuotta sitten laaditun rakennuskaavan ja kylätalon noin neljän hehtaarin tontin suomat mahdollisuudet pysyvien asuntojen rakentamiseen Yhteishengen parantaminen Yhteishenki ja yhteenkuuluvaisuuden tunne lisäävät viihtyvyyttä ja parantavat mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Kehyn keskittyessä kylätalon ylläpitoon ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen, on virkistystoiminta jäänyt jossain määrin taka-alalle, vaikka joitakin yhteisiä tilaisuuksia onkin pyritty järjestämään vuosittain. Perustetaan virkistysjaosto, johon etsitään yhteisten tapahtumien ja muun vapaaajan toiminnan järjestämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Kylän nuoret ovat jaoston erityiskohteena. Tiedottaminen on tärkeä osa yhteishengen luomista. Pyritään tekemään jäsentiedotteita nykyistä useammin. Kylälehden tekemiseen ei riitä resursseja, mutta harkitaan tiedotteiden kehittämistä sisältämään varsinaisten tiedotusluonteisten asioiden lisäksi myös kevyempää, kylän tapahtumiin ja "uutisiin" liittyvää aineistoa Yhteistyö muiden tahojen kanssa Pienen kylän resurssit toteuttaa hankkeita pelkästään omin voimin ovat vähäiset. Kylä on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä useiden tahojen kanssa ympäristö- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Yhteistyötä tehdään jatkossakin mahdollisimman laajasti tarkoituksenmukaisuus ja kulloisenkin hankkeen tarpeet huomioon ottaen. Näin varmistetaan hankkeiden riittävä volyymi ja vaikuttavuus sekä tavoitteiden toteutuminen. 5.2 Elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen / palveluiden parantaminen Kummitoiminta, "priimusmoottorit" Kylän vapaa-ajan asukkaissa on useita pitkälle koulutettuja, monipuolista kokemusta omaavia henkilöitä. Heillä on taitoa viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin, runsaasti työelämässä hankittuja kontakteja sekä kyky katsoa kyläämme ja sen mahdollisuuksia myös ulkopäin vaikka ovatkin sen elämässä sisällä.

6 Edellisessä kyläsuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi koota kylän tulevaisuudesta ja kehittämisestä kiinnostuneita vapaa-ajan asukkaista "priimusmoottoriryhmä". Alkuvaiheessa mukaan lähti kaksi henkilöä. He ovat mm. osallistuneet Kivesvaaraa koskevan keskustelutilaisuuden järjestelyihin, antaneet ideoita ja kommentoineet suunnitelmia. Ryhmää vahvistetaan muutamilla uusilla jäsenillä. He pitävät yhteyttä johtokuntaan ja toisiinsa mm. sähköpostin välityksellä. Priimusmoottorit valitsevat 1-2 itseään kiinnostavaa kehittämistavoitetta, joiden toetutumista he toiminnallaan edistävät. Ryhmän ja yhdistyksen johtokunnan välillä on tiivis luottamus- ja vuorovaikutussuhde, päämäärät on yhteisesti sovittu samoin kuin työnjako päällekkäisyyksien välttämiseksi Osku -kioski Oppivat seutukunnat -hanke on tietoyhteiskunnan perustaitojen levittämiseen tähtäävä projekti. Paltamon kunta hallinnoi hanketta, jossa ovat mukana myös Suomussalmi, Kuhmo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Hankkeen rakentamaan kansalaisverkkoon voivat liittyä kaikki alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Käyttäjäksi hyväksytään myös kesäasukkaita ja muualla opiskelevia, jotka haluavat pysyä ajan tasalla alueen tapahtumista. Avataan kylätalolla Osku -tietokonekioski tietoverkkoyhteyksineen maaliskuun 2002 aikana kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Koneen käyttö on maksutonta ja mahdollista kahvilan aukioloaikoina. Kehy on ostanut omilla varoillaan uuden tietokoneen Osku -kioskia varten helmikuun lopussa Tietokonekioskin avauduttua järjestetään käyttökoulutusta tarpeen mukaan yhteistyössä Osku -hankkeen kouluttajien kanssa Matkailu Kivesvaara Kivesvaaralla on entisen laskettelukeskuksen jäljiltä olemassa ravintolarakennus ja asuntovaunualue huoltorakennuksineen. Vaaralle menevän tien varrella on kaavoitettu loma-asuntoalue, johon on rakennettu muutama mökki. Kainuun Sähkö Oyj:n Kivesvaaran laelle suunnittelemat tuulivoimalat eivät toteutuneet valtion avustusprosenttienlaskettua huomattavasti. Kivesvaaran kehittäminen sisältyy Paltamon kunnan elinkeinostrategiaan Kehy järjesti Kivesvaaraa koskevan keskustelutilaisuuden, joka sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä. Keskustelutilaisuuden, samoin kuin sen järjestämisestä seuranneiden yhteydenottojen henki oli erittäin positiivinen ja kehittämismyönteinen. Kivesvaaran jo olemassa olevien rakenteiden saaminen joko matkailu- tai muuhun yrityskäyttöön antaisi kylän elävänä säilymiselle uusia mahdollisuuksia ja olisi positiivinen asia koko kunnan kehityksen kannalta. Näistä syistä Kehy jatkaa keskustelutilaisuudella aloitettua työtä Kivesvaaran hyödyntämiseksi. Työ voi olla esimerkiksi aloitteiden tekoa tai osallistumista asiaa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimenpiteet tarkentuvat ja konkretisoituvat vuoden 2002 aikana.

7 Muu matkailu Matkailuun liittyviä olemassa olevia resursseja ja mahdollisuuksia Leino-Loman majoituspalvelut ja savusauna Kongasjoen virkistyskalastusalue Uimaranta ja veneiden vesillelaskuluiska VT22:n liikenne, ohikulkijat Runsas mökkiasutus Kylätalo, ulkorakennus ja urheilukenttä Historia ja tarinat; Kiveksen ruukki, rosvot jne. / yhteistyö Hakasuon kanssa Valmiit matkamuistoideat: kivespussi(?), ruukin raha, tarinoihin perustuva satukirja Metsästysmatkailumahdollisuudet Edellisen kyläsuunnitelman tavoitteisiin kuului kesäkahvila - kioskin saaminen kylätalolle yllä mainittujen resurssien hyödyntämiseksi ja kyläläisten, mökkiläisten, ohikulkijoiden ja kalastajien palveluiden parantamiseksi. Tavoite toteutui kesällä 2001 ja samalla löytyivät yrittäjät, jotka aloittavat ympärivuotisen leipomo - kahvila -toiminnan keväällä Kehy tukee uutta yritystä mm. ideoimalla yhdessä yrittäjien kanssa uusia palvelumuotoja sekä tiedotustoiminnalla. Markkinoimalla Kongasjokea perhokalastajille uutena mielenkiintoisena kohteena lisätään kalastusmatkailijoiden määrää alueella. Ympäristökeskukselle tehdään esitys kahden ensimmäisen taukopaikan muuttamiseksi pyörätuolilla liikkuville sopiviksi Hoivapalvelut On oletettavaa, että lähivuosina kuntien tarjoamien hoivapalveluiden määrä laskee samalla kun näiden palvelujen kysyntä kasvaa eliniän pidentyessä, suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää sekä ihmisten käyttäessä entistä enemmän rahaa omaan hyvinvointiinsa. Erilaiset hoivapalvelut on toimiala, jolla on mahdollista lisätä työpaikkoja väestötappioalueillakin. Pieni väestöpohja ei kuitenkaan juurikaan tarjoa mahdollisuuksia vielä maksullisia palveluja asiakkaiden koteihin liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Erilaiset hoitokodit sen sijaan ovat yleensä kannattavaa liiketoimintaa pienilläkin paikkakunnilla ja myös haja-asutusalueilla sijaitessaan. Visiona voisi olla hoitokodin rakentaminen Kivesjärvelle joko Kehyn tai sitä varten perustettavan yhdistyksen toimesta ja valmiitten puitteiden vuokraaminen alan yrittäjille tai yrityksen perustaminen kyläläisten voimin. Yritykseen syntyisi ehkä noin viisi hoitoalan työpaikkaa. Tutkitaan ne vaatimukset ja edellytykset, mitä hoitokodin rakentamiseksi tarvitaan sekä selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja muut resurssit Muut Yhdistyksen toiminnassa syntyy toisinaan ideoita, jotka koskevat kylää laajempaa aluetta ja joiden toteuttamiseen yksittäisen kyläyhdistyksen resurssit eivät riitä. Tällaiset ideat ovat tähän asti jääneet yleensä hyödyntämättä joitakin poikkeuksia (esim. CaRing -terveyspalveluauto) lukuun ottamatta.

8 Jatkossa Kehy pyrkii ulottamaan kehittämisvaikutustaan oman kylänsä ulkopuolellekin mm. tuomalla esille kehittämisideoita ja tarjoamalla niitä muillekin toteuttajille. Omalta osaltaan Kivesjärvi haluaa olla mukana kehittämässä koko kuntaa ymmärtäen sen, että tulevaisuutta on yritettävä luoda itse, valmista ei kannata jäädä odottamaan. Alla pari syntynyttä kehittämisajatusta: Lisätään naisten metsätalouteen liittyvää osaamista koko kunnan alueella järjestämällä naismetsänomistajille suunnattua metsänhoitokoulutusta. Asiaa viritellään yhteistyössä Kainuun Metsäkeskuksen kanssa. Mm. KivesMutkat -mäkiajokilpailujen tienvarsimyyntiä järjestettäessä on kehitelty ideaa elementeistä koottavista, pienpuusta tehdyistä myyntikojuista. Suomessa järjestetään erityisesti kesäaikaan runsaasti erilaisia kesätapahtumia ja siistit, helposti pystytettävät ja hyvännäköiset, "myyvät" kojut näyttävät olevan vähissä. Kohderyhmiä voisivat olla kunnat, kaupungit, järjestöt ja pienyritykset. Tuoteidea on esitetty kunnan elinkeinotoimelle ja siitä on keskusteltu myös Artenomitoimisto Puun Syyn Tero Koskisen kanssa, joka oli kiinnostunut asiasta. 6. TOTEUTUMISEN SEURANTA Johtokunta vastaa suunnitelmien toteuttamisesta ja seuraa työn tuloksia kokouksissaan. Kyläläiset ja muut Kehyn jäsenet saavat tietoa osallistumalla itse toimenpiteisiin sekä jäsen- ja kylätiedotteiden kautta. Myös tiedotusvälineitä hyödynnetään. Tarvittaessa järjestetään kyläkokouksia. Väli- ja loppuraportit laaditaan niistä hankkeista, joihin on haettu kylän ulkopuolista rahoitusta esim. Tavoite 1- tai Leader+ -ohjelmien kautta.

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry. Kirkonkylä Haapaniemi Kajala

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry. Kirkonkylä Haapaniemi Kajala Kirkonkylä Haapaniemi Kajala Toiminta. on vuodesta 1982 toiminut yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana.

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY ESKOLAN KYLÄ Eskolan kylä sijaitsee 13km:n päässä kuntakeskuksesta. Kylässä on n. 450 asukasta. Kylän elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Kylällä on pitkä perinne omatoimisesta kehittämisestä.

Lisätiedot

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka 22.4.2017 Ilomantsi Eija Liimatta Ilomantsi Väkiluku 2016 = 5 236 Ikäryhmittäin 0 to 14 10.1% 15 to 64 56.1% 65

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Kyllä kylä kuuluu, kun Miten välitetään kylän tahto päättäjille /perjantain lörning kafeen tulokset: TEEMA NÄKYVYYS : Alueen tapahtumat oltava mukana

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille Markkuun koulu Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU V. 2025 VISIO SIITÄ MITÄ VOISI OLLA TYRNÄVÄN KALTAISESSA KUNNASSA, MARKKUUN KALTAISELLA KYLÄLLÄ, JOS LÖYTYY

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesien kunnostusstrategian (YM 2013) visio Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja kunnostuksia toteutetaan monitavoitteisesti niin, että joissa, järvissä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Salon seudun kyläsuunnitteluhanke kokemuksia käytetystä suunnittelumallista

Salon seudun kyläsuunnitteluhanke kokemuksia käytetystä suunnittelumallista Salon seudun kyläsuunnitteluhanke kokemuksia käytetystä suunnittelumallista Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Kyläsuunnitteluhankkeen taustaa Kyläsuunnittelua on käytetty paikallisen kehittämisen välineenä

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMARYHMÄ 2 1(6) MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMA-ALUE Teema-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesi- ja jätehuollon, energian, loma- ja vakinaisen asumisen sekä liikenteen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen

Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto VYYHTI II -hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty kyläyhdistyksen kokouksessa 27.3.2017 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET TALOUS Kyläyhdistyksen talouden tasapainottaminen on

Lisätiedot

Mentorin tuli toimia Telemachosin opettajana ja ohjaajana sekä antaa pojalle kaikki se tuki mitä hän tarvitsi

Mentorin tuli toimia Telemachosin opettajana ja ohjaajana sekä antaa pojalle kaikki se tuki mitä hän tarvitsi Mentoroinnilla on pitkät perinteet Kun Odysseus, Ithikan kuningas, oli Troijan sodan alkaessa lähdössä pitkälle merimatkalle, uskoi hän poikansa Telemachosin kasvattamisen nuoruudenystävälleen Mentorille

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoitusmahdollisuuksia Vesistökunnostusrahoja YM:n kunnostusavustukset. ELY jakaa. Jatkuva haku, pieniä summia 50% omarahoitusosuudella

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna

Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Kyläsuunnittelu palveluksi Kylän tulevaisuusilta moniaistisessa tilassa toteutettuna Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Palveluratkaisujen kehittäjä Heli Laurikainen, Hämeen Kylät ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Nuorisoleader rahoitusvälineenä

Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader Oulun Seudun Leader ry:n rahoitusväline nuorten omiin projekteihin Nuorisoleader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen Tukea voi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot