KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004"

Transkriptio

1 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan järjestämän kaksivuotisen kylien kehittämiskilpailun Paltamon Yrittäjät ry myönsi kylätoimikunnalle "Paltamon Markka" -tunnustuspalkinnon elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä. Samana vuonna Kivesjärvi valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi kylä tuli toiseksi Oulun tiepiirin järjestämässä tiemaiseman parantamiskilpailussa toteutettiin Kivesjärvi -projekti, jonka tuloksena syntyi muutamia työpaikkoja sekä useita "alahankkeita" erityisesti yhteistyössä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa. Nämä hankkeet paransivat kylämaisemaa, loivat edellytyksiä matkailun kehittämiselle sekä tarjosivat työllistämistuella väliaikaisia työpaikkoja. Suurimpia näistä hankkeista olivat Kongasjoen rakentaminen virkistyskalastuskäyttöön sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennusympäristöksi luokitellun Kivesjärven asema-alueen kunnostus kylätoimikunta rekisteröityi Kivesjärven kehittämisyhdistys ry:ksi ja osti Paltamon kunnalta entisen Kongasjoen koulun kylätaloksi. Yksi kylätalon kolmesta asunnosta ei ollut asuinkäyttöön sopivassa kunnossa. Jäsenten talkootyön ja materiaalilahjoitusten avulla se remontoitiin. Kaikki asunnot on vuokrattu, lisäksi on vuokrattu liiketilaa leipomo-kahvila-pitopalveluyritykselle. Kylätalossa on myös kokoontumis- ja harrastustiloja sekä maaliskuussa 2002 avattava Osku -tietokonekioski Kivesjärven ja Hakasuon kylät toteuttivat yhteisen Kiveksen rosvot -projektin Oulujärvi Leader ry:n rahoituksen avulla. Tuloksena saatiin Hakasuon myllyn alueelle mm. Tervansoutu -reliefi, perinteinen rautahytti, vanhojen maatalouskoneiden näyttely, myllypirtissä toimiva kesäkahvila. Rautaa, tervaa & rosvoja -kesätapahtuma. Myllyalueesta kehittyi hankkeen myötä varsin suosittu kesäaikainen käyntikohde. Silloin ennen -hankkeessa tallennettiin kylän lähihistoriaa vanhojen valokuvien avulla sekä koottiin kylän yhteinen kuva-arkisto Leader -rahoituksen turvin. Kuvien pohjalta on jo toteutettu kaksi valokuvanäyttelyä; Koskilta kiskoille kertoi uittoperinteestä ja rautatien rakentamisajoista ja Aapiskukko ja karttakeppi kyläkoulun historian vanhojen luokkakuvien muodossa. Vuodesta 1992 lähtien kylätoimikunta / kyläyhdistys on joka syksy huolehtinut Paltamon moottorikerhon järjestämien KivesMutkat mäkiajokilpailujen tienvarsimyynnistä. 2. TILANNE HELMIKUUSSA 2002 Kylän asukasluku on pudonnut kymmenessä vuodessa 160:sta noin 130:een. Palvelut ovat vähentyneet minimiin ja niiden mukana kylältä on hävinnyt myös joitakin työpaikkoja. Toisaalta kylän palvelut ovat kevään 2002 aikana paranemassa kylätalossa aloittavan yrityksen myötä. Kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja on jäljellä enää kaksi. Kylä on työikäisten osalta muuttunut lähinnä kylän ulkopuolella ansiotyössä käyvien asuinpaikaksi. Tosin työttömyys on ongelma myös Kivesjärvellä kuten muuallakin Kainuussa. Kylällä on muutama omistajansa työllistävä yritys: kalankasvatusta, mökkimajoitusta ja koneurakointia, kotipalveluja, vakuutusasiamiestoimintaa sekä

2 aloittava kahvila. Lisäksi kylällä on yksi koneurakointia harjoittava yritys, jolla on sekä palkattuja työntekijöitä että aliurakoitsijoita. Negatiivisesta väestömäärän kehityksestä huolimatta kyläläisten ikärakenne on suhteellisen hyvä. Elävänä säilymisen mahdollisuuksia kylälle antaa myös sen sijainti hyvien tieyhteyksien varrella kohtuullisen matkan päässä kahdesta kuntakeskuksesta ja Kajaanista. Kylästä voidaan kehittää luonnosta ja siihen pohjautuvista harrastuksista nauttivien ihmisten asuinyhteisö, josta käydään työssä sen ulkopuolella. SWOT analyysi Vahvuudet + järvi, joet, vaara, luonto ja maisemat + sijainti kahden kuntakeskuksen välissä + yhteiseen kehittämistyöhön tottuneet ihmiset + tahto löytää keinoja kylän säilyttämiseksi + kyläyhdistyksellä runsaasti kannatusjäseniä + kyläläisissä useiden alojen ammattilaisia Mahdollisuudet! kohtuullinen etäisyys Kajaaniin (ja Ouluun)! vapaa-ajan asukkaiden kontaktit ja halu osallistua kylän kehittämiseen! Kylätalon sijainti valtatien varrella; tilojen ja tontin hyödyntäminen! Kivesvaaran herääminen eloon jossain muodossa! Yhteistyöverkostojen muodostaminen Heikkoudet - palvelujen puute - kylän pienuus ja hajanaisuus - työttömyys - kyläläisten alhainen koulutustaso - vähäinen yrittäjyys - kehittämisresurssien vähäisyys Uhkat? väki ikääntyy ja vähenee? loputkin työpaikat menetetään? uusia asukkaita ei tule? aktiivit väsyvät 3. KYLÄSUUNNITELMAN SYNTYPROSESSI Lokakuussa 2000 toteutettiin kehittämistarpeita ja -ideoita kartoittava jäsenkysely, jonka pohjalta laadittiin kyläsuunnitelma vuosille Kyseisen suunnitelman tärkeimmäksi tavoitteeksi johtokunta nosti jäsenten toivoman kesäkahvilan saamisen. Tavoite toteutui kesällä Mm. siitä johtuen ovat kehittämisen lähtökohdat sen verran muuttuneet, että suunnitelman päivittäminen tuli ajankohtaiseksi. Johtokunta keskusteli tammikuussa 2002 uuteen suunnitelmaan mukaan otettavista kehittämiskohteista. Keskustelun perusteella laaditun luonnoksen käyvät läpi johtokunnan lisäksi kaksi kyläkummia. Hyväksytty luonnos lähetetään jäsenten kommentoitavaksi maaliskuussa. Suunnitelmaa aikataulutetaan, hankkeistetaan ja toteutetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Suunnitelma myös elää, uusiin esille tuleviin mahdollisuuksiin tartutaan nopeasti..

3 Kyläsuunnitelman ulkopuolelle jää paljon ns. perinteistä kylätoimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi virkistykseen ja omatoimiseen varainhankintaan liittyvät toiminnot, joista huolehditaan vuosittain vaikkei niitä erikseen mainitakaan. Ne sisältyvät kullekin vuodelle laadittavaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. 4. YLEISTAVOITE Yleistavoitteena on, että Kivesjärvi säilyy elävänä kylänä. Laaja-alaisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön ansiosta kylälle muuttaa uusia asukkaita, joista pääosa käy ansiotyössä kylän ulkopuolella. Myös kylälle syntyy uusia työpaikkoja. Kyläläiset muodostavat ympäristöstään ja toisistaan välittävän yhteisön, jonka keskipisteenä on hyväkuntoinen, monipuolisia toimintoja sisällään pitävä kylätalo. 5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kylätasolla tapahtuva tuloksellinen kehittäminen on mahdollista, mutta ei helppoa. Tuloksia ja tehokkuutta arvioitaessa on muistettava, että jokainen tässä kehittämistyössä mukana oleva tekee sitä vapaaehtoisesti, omalla ajallaan. Pitkäjänteinen työ tuo kyllä tuloksia, mutta ei välttämättä kovin nopeasti. Erilaiset hankerahoitukset antavat lisää mahdollisuuksia suunnitelmien toteuttamiseksi, mutta vaativat aina myös omarahoitusosuutta, joka sekin hankitaan talkootyöllä. Resurssit on aina huomioitava, mutta silti voidaan ja kannattaa asettaa isojakin tavoitteita kunhan muistetaan mennä niitä kohti pienin askelin ja riittävän hitaasti, ettei vauhti tapa kesken matkan. 5.1 Yleiset kehittämisedellytykset Kivesjärven kylätalo Kylätoiminnan keskuspaikkana on kylätalo, jonka lämmitys- ja muista ylläpitotehtävistä huolehtivat 4 huoneen ja keittiön huoneistossa talonmiehentöitä vastaan asuvat vuokralaiset. Edellisessä kyläsuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi lämminvesivaraajan ja lämmönsäästäjän hankkiminen puukeskuslämmityksen tehostamiseksi sekä kellarikerroksen pintaremontti. Varaajaa ja säätäjää ei ole hankittu, koska ulkopuolista rahoitusta ei ollut mahdollista saada. Kellarikerroksen pintaremontti on tehty, samoin monta muuta korjaus- ja kunnostustoimenpidettä yhdistelmätuella vuodeksi palkatun ammattitaitoisen kirvesmiehen toimesta. Suurin ongelma tällä hetkellä on keväisin kellarikerrokseen tuleva vesi. Kellarikerroksen vesiongelma ratkaistaan alkukesällä 2002 vetämällä kylätalon taakse salaojaputkitus. Lämminvesivaraaja ja lämmönsäästäjä hankitaan, mikäli tarvittavat varat saadaan järjestymään. Alkuvuodesta 2001 Kehy remontoi entisen kaupan tilat kesäkahvilatoimintaa varten ja hankki sinne kahvilan tarvitsemat koneet ja laitteet. Tämän mahdollisti Kiehimän Melalahden yhteisalueen myöntämä avustus. Lisäksi tarvittiin yhdistyksen omaa rahoitusta. Käytännön työn toteutti yhdistelmätuella palkattu kirvesmies. Kesän ja syksyn aikana tehtiin pintaremontti myös käytävään ja toiseen luokkahuoneeseen Kehyn, tulevan yrittäjän, kirvesmiehen ja sähkömiestalkoolaisen yhteistyönä.

4 Pitkäaikainen tavoite tilojen vuokraamisesta yritystoimintaa varten toteutui; viisivuotinen vuokrasopimus leipomo-kahvilayrittäjien kanssa astui voimaan Yhdistyksen käyttöön jätettiin kerho-, kokoontumis- ja toimistotilaa. Vapaita tiloja vuokrattaviksi ei tällä hetkellä ole. Kylätalon pihapiirissä on suhteellisen hyväkuntoinen ulkorakennus, jossa on myös vanha sauna. Tutkitaan mahdollisuudet kunnostaa ja rakentaa ulkorakennukseen esim. sauna ja takkatupa vuokrauskäyttöön. Ennen toteutusta seurataan muutama vuosi yritystoiminnan vakiintumista ja tilaussaunan mahdollista tarvetta. Kylätalon ja samalla koko kylän imagoa parannetaan hankkimalla tai tekemällä tienvarteen kyltti "kylätalo". Kyltissä voitaisiin soveltaa yrityskylien yhteydessä käytettävää mallia, jossa luetellaan talon toiminnot. Myös valtatielle päin olevaan päätyseinään hankitaan kylätalo -nimikilpi Järven kunnostaminen Yksi kylän vahvuuksista ja ehdottomasti tärkein viihtyvyys- ja vetovoimatekijä on Kivesjärvi. Järvellä on myös laajempaa maisemallista arvoa. Monet kyläläiset ja vapaaajan asukkaat ovat esittäneet huolestumisensa järven tilasta: kalanpyydykset limoittuvat nopeasti, Pieni-Petäjälahti ja Pitkänpohjanlahti ovat kasvamassa umpeen, särkikalojen ja norssien määrä on lisääntynyt. Järven kunnostamisesta on esitetty toivomuksia käydyn puhelinkeskustelun mukaan Kainuun ympäristökeskus oli suunnittelemassa laajempaa useita kuntia koskevaa, monivuotista vesistöjen kunnostushanketta. Koska Kehyn omat taloudelliset resurssit ovat vähäiset, yhdistys jätti ympäristökeskukselle kirjallisen hakemuksen Kivesjärven valitsemiseksi yhdeksi kunnostushankkeen kohteeksi. Kainuun ympäristökeskus ei saanut rahoitusta hankkeelleen käytiin asiasta uusi puhelinkeskustelu Kehyn puheenjohtajan ja yli-insinööri Pertti Härkösen välillä. Todettiin, että Kehyn jättämä hakemus on edelleen aiheellinen ja voimassa. Sovittiin, että Härkönen antaa vesistöjen kunnostamisesta huolehtivan Kari Pehkosen tehtäväksi selvittää, mitkä mahdollisuudet ympäristökeskuksella on suorittaa parannustoimenpiteitä Kivesjärvessä ja millaisia toimenpiteitä Kehy voisi tehdä, mikäli ympäristökeskus ei voi osallistua kunnostamiseen. Kevään 2002 aikana Kehy järjestää asiasta ja toimenpidemahdollisuuksista tilaisuuden, jossa järven kunnosta kiinnostuneet pääsevät keskustelemaan ympäristökeskuksen edustajan kanssa Uusien asukkaiden hankkiminen Kivesjärvi ei sijaintinsa puolesta ole varsinainen syrjäkylä, kaksi kuntakeskusta ja Kajaani ovat kohtuullisen matkan päässä. Kylällä voi asua ja käydä kylän ulkopuolella ansiotyössä. Koska kylällä ei ainakaan aiempina vuosina ole juurikaan ollut halukkuutta myydä tontteja ulkopuolisille, todennäköisimpiä kylälle muuttajia ovat täältä kotoisin olevat tai muuten tänne siteitä omaavat, jotka (tai joiden sukulaiset) jo omistavat kylältä maata.

5 Mahdollisia muuttajia voivat olla myös nykyiset vapaa-ajan asukkaat eläkkeelle jäädessään. Edellä mainittujen keskuudessa olisikin pyrittävä luomaan kylästä ja täällä asumisesta positiivinen mielikuva kohderyhmä huomioiden. Lähetetään maanomistajille kirje, jossa perustellaan uusien kyläläisten tarvetta ja tiedustellaan tonttien myyntihalukkuutta. Mikäli myytäviä tontteja löytyy, perustetaan tonttipörssi ja markkinoidaan tontteja esim. lehti-ilmoittelulla ja järjestämällä esittelytapahtuma. Kylältä muuttaneille nuorille lähetetään kirje: täälläkin voi elää, tehdä työtä ja yrittää. Vanhemmille henkilöille lähetetään kirje, jossa painotetaan kohtuullisia työmatkoja ja yhdessä paikassa asumisen edullisuutta sekä markkinoidaan kylää myös eläkepäivien asuinpaikkana. Jäsentiedotteisiin tai vastaaviin liitetään jo muuttaneiden haastatteluja heidän kokemuksistaan -> kannustava esimerkki. Tutkitaan noin 10 vuotta sitten laaditun rakennuskaavan ja kylätalon noin neljän hehtaarin tontin suomat mahdollisuudet pysyvien asuntojen rakentamiseen Yhteishengen parantaminen Yhteishenki ja yhteenkuuluvaisuuden tunne lisäävät viihtyvyyttä ja parantavat mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Kehyn keskittyessä kylätalon ylläpitoon ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen, on virkistystoiminta jäänyt jossain määrin taka-alalle, vaikka joitakin yhteisiä tilaisuuksia onkin pyritty järjestämään vuosittain. Perustetaan virkistysjaosto, johon etsitään yhteisten tapahtumien ja muun vapaaajan toiminnan järjestämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Kylän nuoret ovat jaoston erityiskohteena. Tiedottaminen on tärkeä osa yhteishengen luomista. Pyritään tekemään jäsentiedotteita nykyistä useammin. Kylälehden tekemiseen ei riitä resursseja, mutta harkitaan tiedotteiden kehittämistä sisältämään varsinaisten tiedotusluonteisten asioiden lisäksi myös kevyempää, kylän tapahtumiin ja "uutisiin" liittyvää aineistoa Yhteistyö muiden tahojen kanssa Pienen kylän resurssit toteuttaa hankkeita pelkästään omin voimin ovat vähäiset. Kylä on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä useiden tahojen kanssa ympäristö- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Yhteistyötä tehdään jatkossakin mahdollisimman laajasti tarkoituksenmukaisuus ja kulloisenkin hankkeen tarpeet huomioon ottaen. Näin varmistetaan hankkeiden riittävä volyymi ja vaikuttavuus sekä tavoitteiden toteutuminen. 5.2 Elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen / palveluiden parantaminen Kummitoiminta, "priimusmoottorit" Kylän vapaa-ajan asukkaissa on useita pitkälle koulutettuja, monipuolista kokemusta omaavia henkilöitä. Heillä on taitoa viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin, runsaasti työelämässä hankittuja kontakteja sekä kyky katsoa kyläämme ja sen mahdollisuuksia myös ulkopäin vaikka ovatkin sen elämässä sisällä.

6 Edellisessä kyläsuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi koota kylän tulevaisuudesta ja kehittämisestä kiinnostuneita vapaa-ajan asukkaista "priimusmoottoriryhmä". Alkuvaiheessa mukaan lähti kaksi henkilöä. He ovat mm. osallistuneet Kivesvaaraa koskevan keskustelutilaisuuden järjestelyihin, antaneet ideoita ja kommentoineet suunnitelmia. Ryhmää vahvistetaan muutamilla uusilla jäsenillä. He pitävät yhteyttä johtokuntaan ja toisiinsa mm. sähköpostin välityksellä. Priimusmoottorit valitsevat 1-2 itseään kiinnostavaa kehittämistavoitetta, joiden toetutumista he toiminnallaan edistävät. Ryhmän ja yhdistyksen johtokunnan välillä on tiivis luottamus- ja vuorovaikutussuhde, päämäärät on yhteisesti sovittu samoin kuin työnjako päällekkäisyyksien välttämiseksi Osku -kioski Oppivat seutukunnat -hanke on tietoyhteiskunnan perustaitojen levittämiseen tähtäävä projekti. Paltamon kunta hallinnoi hanketta, jossa ovat mukana myös Suomussalmi, Kuhmo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Hankkeen rakentamaan kansalaisverkkoon voivat liittyä kaikki alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Käyttäjäksi hyväksytään myös kesäasukkaita ja muualla opiskelevia, jotka haluavat pysyä ajan tasalla alueen tapahtumista. Avataan kylätalolla Osku -tietokonekioski tietoverkkoyhteyksineen maaliskuun 2002 aikana kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön. Koneen käyttö on maksutonta ja mahdollista kahvilan aukioloaikoina. Kehy on ostanut omilla varoillaan uuden tietokoneen Osku -kioskia varten helmikuun lopussa Tietokonekioskin avauduttua järjestetään käyttökoulutusta tarpeen mukaan yhteistyössä Osku -hankkeen kouluttajien kanssa Matkailu Kivesvaara Kivesvaaralla on entisen laskettelukeskuksen jäljiltä olemassa ravintolarakennus ja asuntovaunualue huoltorakennuksineen. Vaaralle menevän tien varrella on kaavoitettu loma-asuntoalue, johon on rakennettu muutama mökki. Kainuun Sähkö Oyj:n Kivesvaaran laelle suunnittelemat tuulivoimalat eivät toteutuneet valtion avustusprosenttienlaskettua huomattavasti. Kivesvaaran kehittäminen sisältyy Paltamon kunnan elinkeinostrategiaan Kehy järjesti Kivesvaaraa koskevan keskustelutilaisuuden, joka sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä. Keskustelutilaisuuden, samoin kuin sen järjestämisestä seuranneiden yhteydenottojen henki oli erittäin positiivinen ja kehittämismyönteinen. Kivesvaaran jo olemassa olevien rakenteiden saaminen joko matkailu- tai muuhun yrityskäyttöön antaisi kylän elävänä säilymiselle uusia mahdollisuuksia ja olisi positiivinen asia koko kunnan kehityksen kannalta. Näistä syistä Kehy jatkaa keskustelutilaisuudella aloitettua työtä Kivesvaaran hyödyntämiseksi. Työ voi olla esimerkiksi aloitteiden tekoa tai osallistumista asiaa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimenpiteet tarkentuvat ja konkretisoituvat vuoden 2002 aikana.

7 Muu matkailu Matkailuun liittyviä olemassa olevia resursseja ja mahdollisuuksia Leino-Loman majoituspalvelut ja savusauna Kongasjoen virkistyskalastusalue Uimaranta ja veneiden vesillelaskuluiska VT22:n liikenne, ohikulkijat Runsas mökkiasutus Kylätalo, ulkorakennus ja urheilukenttä Historia ja tarinat; Kiveksen ruukki, rosvot jne. / yhteistyö Hakasuon kanssa Valmiit matkamuistoideat: kivespussi(?), ruukin raha, tarinoihin perustuva satukirja Metsästysmatkailumahdollisuudet Edellisen kyläsuunnitelman tavoitteisiin kuului kesäkahvila - kioskin saaminen kylätalolle yllä mainittujen resurssien hyödyntämiseksi ja kyläläisten, mökkiläisten, ohikulkijoiden ja kalastajien palveluiden parantamiseksi. Tavoite toteutui kesällä 2001 ja samalla löytyivät yrittäjät, jotka aloittavat ympärivuotisen leipomo - kahvila -toiminnan keväällä Kehy tukee uutta yritystä mm. ideoimalla yhdessä yrittäjien kanssa uusia palvelumuotoja sekä tiedotustoiminnalla. Markkinoimalla Kongasjokea perhokalastajille uutena mielenkiintoisena kohteena lisätään kalastusmatkailijoiden määrää alueella. Ympäristökeskukselle tehdään esitys kahden ensimmäisen taukopaikan muuttamiseksi pyörätuolilla liikkuville sopiviksi Hoivapalvelut On oletettavaa, että lähivuosina kuntien tarjoamien hoivapalveluiden määrä laskee samalla kun näiden palvelujen kysyntä kasvaa eliniän pidentyessä, suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää sekä ihmisten käyttäessä entistä enemmän rahaa omaan hyvinvointiinsa. Erilaiset hoivapalvelut on toimiala, jolla on mahdollista lisätä työpaikkoja väestötappioalueillakin. Pieni väestöpohja ei kuitenkaan juurikaan tarjoa mahdollisuuksia vielä maksullisia palveluja asiakkaiden koteihin liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Erilaiset hoitokodit sen sijaan ovat yleensä kannattavaa liiketoimintaa pienilläkin paikkakunnilla ja myös haja-asutusalueilla sijaitessaan. Visiona voisi olla hoitokodin rakentaminen Kivesjärvelle joko Kehyn tai sitä varten perustettavan yhdistyksen toimesta ja valmiitten puitteiden vuokraaminen alan yrittäjille tai yrityksen perustaminen kyläläisten voimin. Yritykseen syntyisi ehkä noin viisi hoitoalan työpaikkaa. Tutkitaan ne vaatimukset ja edellytykset, mitä hoitokodin rakentamiseksi tarvitaan sekä selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja muut resurssit Muut Yhdistyksen toiminnassa syntyy toisinaan ideoita, jotka koskevat kylää laajempaa aluetta ja joiden toteuttamiseen yksittäisen kyläyhdistyksen resurssit eivät riitä. Tällaiset ideat ovat tähän asti jääneet yleensä hyödyntämättä joitakin poikkeuksia (esim. CaRing -terveyspalveluauto) lukuun ottamatta.

8 Jatkossa Kehy pyrkii ulottamaan kehittämisvaikutustaan oman kylänsä ulkopuolellekin mm. tuomalla esille kehittämisideoita ja tarjoamalla niitä muillekin toteuttajille. Omalta osaltaan Kivesjärvi haluaa olla mukana kehittämässä koko kuntaa ymmärtäen sen, että tulevaisuutta on yritettävä luoda itse, valmista ei kannata jäädä odottamaan. Alla pari syntynyttä kehittämisajatusta: Lisätään naisten metsätalouteen liittyvää osaamista koko kunnan alueella järjestämällä naismetsänomistajille suunnattua metsänhoitokoulutusta. Asiaa viritellään yhteistyössä Kainuun Metsäkeskuksen kanssa. Mm. KivesMutkat -mäkiajokilpailujen tienvarsimyyntiä järjestettäessä on kehitelty ideaa elementeistä koottavista, pienpuusta tehdyistä myyntikojuista. Suomessa järjestetään erityisesti kesäaikaan runsaasti erilaisia kesätapahtumia ja siistit, helposti pystytettävät ja hyvännäköiset, "myyvät" kojut näyttävät olevan vähissä. Kohderyhmiä voisivat olla kunnat, kaupungit, järjestöt ja pienyritykset. Tuoteidea on esitetty kunnan elinkeinotoimelle ja siitä on keskusteltu myös Artenomitoimisto Puun Syyn Tero Koskisen kanssa, joka oli kiinnostunut asiasta. 6. TOTEUTUMISEN SEURANTA Johtokunta vastaa suunnitelmien toteuttamisesta ja seuraa työn tuloksia kokouksissaan. Kyläläiset ja muut Kehyn jäsenet saavat tietoa osallistumalla itse toimenpiteisiin sekä jäsen- ja kylätiedotteiden kautta. Myös tiedotusvälineitä hyödynnetään. Tarvittaessa järjestetään kyläkokouksia. Väli- ja loppuraportit laaditaan niistä hankkeista, joihin on haettu kylän ulkopuolista rahoitusta esim. Tavoite 1- tai Leader+ -ohjelmien kautta.

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesien kunnostusstrategian (YM 2013) visio Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja kunnostuksia toteutetaan monitavoitteisesti niin, että joissa, järvissä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot. 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset

LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot. 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot 1. ryhmä 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus - palvelut lähemmäksi vihtijärveläisiä -

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Kaupunki resurssitehokkaan elinvoiman luojana. Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski

Kaupunki resurssitehokkaan elinvoiman luojana. Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski Kaupunki resurssitehokkaan elinvoiman luojana Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski 30.10.2014 - Kunnilla/kaupungeilla erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet - Rauman lähestymiskulma elinkeino- /elinvoimapoliittinen

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot