TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY

2 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä. Toimihenkilöt ovat koonneet raportin hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaisesti. Raportin tekstit ovat toimihenkilöiden muotoilemia ja jäsentämiä ellei asiayhteydessä erikseen muuta mainita.

3 Sisältö 1. Yleistilanne vuonna Hanketoiminnan keskeinen sisältö Saapuneet hakemukset Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Hyviä hankkeita Toimintarahan seuranta Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet Ulkopuolinen arviointi Itsearviointi Leader-ryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Leader-ryhmän rooli aluekehittäjänä Verkostoituminen Ohjelmatyön ongelmakohdat Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla Onnistumiset Ongelmakohdat Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta Nuoriso-Leader Yhteisö-Leader Kalatalousohjelma EVS European Voluntary Service Tuloslaskelma ja tase Tulevaisuuden suunnitelmat LIITTEET Liite 1 Hallituksen kokoonpano 2014 Liite 2 Rahoituskehys 2014 / Leader-hallituksen päätöksillä sidotut varat vuonna 2014 Liite 3 Hankeluettelo 2014 / Leader-rahoitetut hankkeet vuonna 2014 Liite 4 Lehtileikkeitä

4 1. Yleistilanne vuonna 2014 Vuosi 2014 oli Leader-toiminnassa siirtymävaihe vanhan ja uuden ohjelmakauden välissä. Vanhan kauden rahoituksen rippeitä oli käytössä yritystukiin ensimmäisen puolen vuoden ajan, mutta hanketukia ei pystytty ohjelmasta enää rahoittamaan. Hanketoiminnan rinnalla valmisteltiin täydellä teholla uuden kauden ohjelmatyötä. Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli 14 uutta yritystukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 35 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin. Uuden Yhteisö-Leaderin kautta tuettiin 34 yhteisöjen pientä hanketta. Keskipiste-Leaderin ohjelmakauden aikana maaseuturahastosta myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen Leader-ryhmistä. Erityisesti yritystukia oli reilusti muita enemmän. Yhdistyksen henkilöstössä tapahtui muutamia muutoksia. Toiminnanjohtajana jatkoi Ilkka Peltola ja hankeneuvojana Anni-Mari Isoherranen. Riikka-Maria Talus palasi hoitovapaalta maksatusneuvojan tehtävää kesäkuun alussa. Maksatusneuvojan sijaisena toiminut Laura Jalonen jatkoi lomakauden ajan syyskuun loppuun saakka taloussihteerin nimikkeellä. Hankeaktivaattori Päivi Vähäaho toimi Yhteisöhautomo-hankkeessa hankkeen päätökseen eli vuoden loppuun saakka. Toinen hankeaktivaattori Mimmi Seppä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen toukokuun alussa. 4 Yhdistyksen hallituksessa vaihtui kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimi yritysasiantuntija Juhani Pihlajamaa Nivalasta ja varapuheenjohtajana Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Yhdistyksen 15- jäseninen hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa Haapavedellä ja syyskokous marraskuussa Siikalatvalla. Vuosikokouksiin osallistui 46 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärää oli vuoden 2014 lopussa 249, joista henkilöjäseniä 199 ja yhteisöjäseniä 50. Aktivointityöhön on saatu uudenlaista otetta maakunnallisen Yhteisöhautomo -hankkeen avulla. Keskipiste- Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja pääosa tavoitteista on ylittynyt. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja esimerkiksi EVS-nuorisovaihto-ohjelman kautta. Uuden strategian valmistelun yhteydessä on suunniteltu työryhmien käyttöönottoa hallitustyön rinnalle. Aihepiireinä olisivat ainakin nuoret, yrittäjyys ja innovaatiot. Nuorisotyöryhmää testattiin vuoden 2014 aikana ottamalla hallituksen nuorisojäsen mukaan arvioimaan Nuoriso-Leader hakemuksia. Nuoriso-Leader rahoitustoimintaa on edelleen kehitetty myös yritystoimintaa mahdollistavaan suuntaan. Yhteisöjen pienimuotoisen toiminnan tukemiseen valmisteltu Yhteisö-Leader rahoitusväline otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana.

5 Leader-ryhmien strategiat jätettiin kesäkuussa 2014 Maa- ja metsätalousministeriöön. Komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman joulukuussa ja samalla Leader-ryhmät saivat alustavan tiedon valinnastaan ja suuntaa antavasta rahoituskehyksestä. Keskipiste-Leader ry tuli valituksi jatkamaan Leaderryhmänä ja rahoituskehys lisääntyi noin 15% ja on noin Vuonna 2014 Keskipiste-Leaderin edustajat vierailivat alueen toimijoiden kanssa Unkarissa, Latviassa ja Irlannissa kansainvälisen yhteistyön merkeissä. 5

6 2. Hanketoiminnan keskeinen sisältö 2.1 Saapuneet hakemukset Vuoden 2014 aikana vastaanotettiin 14 uutta tukihakemusta. Lisäksi käsiteltiin vuodelta 2013 siirtyneet 6 hakemusta. Vuonna 2014 ei ollut vielä käytettävissä ohjelmakauden rahoitus. Kauden osalta rahoitus oli mahdollista palautuneista varoista ja viranomaispäätökset oli tehtävä kesäkuun loppuun mennessä. Näistäkin päätöksiä voitiin tehdä vain yritystukien osalta. Uusia hanketukia ei voitu rahoittaa ollenkaan. Yritystukihakemuksista 17 sai myönteisen lausunnon Keskipiste-Leaderin hallitukselta. Näissä Investointeja oli 11 kpl ja kehittämistukia 7 kpl. Yhteen hakemukseen tehtiin kielteinen päätös ja 2 peruuntui. Taulukossa seuraavalla sivulla on esitetty hakemukset toimenpiteittäin. Koska maaseuturahaston hankerahoitusta ei ollut käytettävissä vuonna 2014, niin Keskipiste-Leader kehitti Yhteisö-Leader rahoitusvälineen yhdistysten pienten hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistyksen omalla rahoituksella tuettiin 34 Yhteisö-Leader hanketta. Nuorten toiminnan tukemiseen tarkoitettua Nuoriso- Leader rahoitusta laajennettiin kattamaan myös nuorten yritystoiminta. Nuoriso-Leader hankkeita rahoitettiin vuonna 2014 yhteensä 35 kpl. 6

7 Toimenpide Hankkeet kpl 2014 Hankkeet kpl Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 0 27 YHTEENSÄ

8 MÄÄRÄLLISET TULOSTAVOITTEET Tavoite * Tulos * Leader-tilaisuuksien lukumäärä/osallistujien määrä, kpl 128/ / /3298 (miehet/naiset, joista nuoret) 750/750/ /362/ /1687/352 Leader-hallituksen kokoukset Leader-yhdistyksen vuosikokoukset Leader-hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä Kyläillat ym. tilaisuudet, joissa toimihenkilöt luennoineet Leader-toiminnasta Viranomaistilaisuudet ** Muut ** ** seuranta lopetettu, ei informatiivista tietoa Yhdistyksen jäsenmäärä Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl Yhteisöjen hankkeita Yrityshankkeita Investointihankkeita ja -toimenpiteitä Kehittämishankkeita, joista elinkeinojen kehittämishankkeita yleisiä kehittämishankkeita esiselvityksiä yritysten kehittämis- ja käynnistystuet 7 79 Koulutushankkeita 10-4 Erityisympäristötuet 5-6 Koordinointihanke 5-0 Kansainvälisiä hankkeita 15-1 Leader-yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä Leader-yhdistyksen toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut Leader-toimihenkilöiden tai hallituksen jäsenten edustus maaseudun kehittämistyön työryhmissä tai laajemmissa ohjausryhmissä, kpl Leader-yhdistys välittäjäorganisaationa maaseudun kehittämistehtävissä * Vuoden 2014 seuranta kuuluu ohjelmakauden tuloksiin 8

9 2.2 Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Kehittämisohjelman hyvä toteutuminen näkyy hanke- ja yritystuilla saavutettuina konkreettisina tuloksina. Vuoden 2014 lopun tilanteen mukaisesti yritystuilla on vaikutettu 85 uuden yrityksen ja henkilötyövuosina mitattuna 135 uuden työpaikan syntymiseen. 2.3 Hyviä hankkeita Leader-tuen saaminen erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa on osoittanut paikkansa varsinkin Keskipiste- Leaderin alueella. Myös toimivat yritykset ovat hakeneet ahkerasti Leader-tukea, joka vaikuttaa myönteisesti yritysten palveluiden tai tuotteiden kehittymiseen. Vuosi 2014 oli ohjelmakausien vaihtumisen vuoksi epätyypillinen ja tukea oli niukasti käytettävissä. Uuden kauden rahoitusta ei vielä saatu ja vanhan kauden palautunutta rahaa oli käytössä keväällä vain rippeet yritystukiin. Hanketukia ei voitu rahoittaa ollenkaan. Alueelle tyypilliseen tapaan tuet kohdistuivat pienten tuotantoyritysten aloitusvaiheen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen myönnettiin yritysten toiminnan laajentuessa. Myös uusia yrityksiä perustettiin, kuten yksityistä sairaanhoitoa ja hoivapalveluita tuottava yritys. Innovatiivisia ratkaisuja puolestaan edusti uudentyyppisen energiantuotantomenetelmän kehittämishanke. 2.4 Toimintarahan seuranta Keskipiste-Leaderin toimintaa on hallinnoitu vuoden 2014 aikana pääsääntöisesti toimintarahan avulla. Nuoriso- ja kansainvälisyysaktivointia on tehty myös Yhteisöhautomo hankkeen voimin. Tässä vuosiraportissa kerrotut asiat ja raportoidut tulokset ovat toimintarahan seurantaa, ellei erikseen muuta mainita. Leader-hallitus toimii toimintarahan ohjausryhmänä. Taloustilannetta seurataan jokaisessa Leader-hallituksen kokouksessa ja luonnollisesti myös toiminnan toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosiraportit ja maksatukset toimitettavaksi ELY-keskukseen. Vuotta 2013 koskeva vuosiraportti toimitettiin ELY-keskukseen helmikuun lopussa Maksatushakemus syksyn 2013 kulujen osalta toimitettiin ELY-keskukseen huhtikuussa 2014 ja vuoden 2014 kuluja haettiin kahdessa erässä syyskuussa ja marraskuussa. Maksatuspäätökset toimintarahan osalta tulivat ELY-keskuksesta elo-, syys- ja joulukuussa Nykyisen toimintarahan turvin työskentelivät toiminnanjohtaja, hankeneuvoja sekä maksatusneuvoja. Kauden Toimintarahan toteutusaika on huhtikuun loppuun Keskipiste-Leaderin osalta vanhaa toimintarahaa jää hieman käytettäväksi vuoden 2015 puolelle ohjelmakauden sulkemistoimiin. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön uuden kauden toimintaraha. Hankeaktivaattorit työskentelivät hankerahoituksella vuonna Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Hankeneuvoja sai valmiiksi johtamisen erikoisammattitutkinnon ja maksatusneuvoja aloitti vastaavat opinnot vuoden 2014 lopussa. 9

10 HANKKEIDEN MÄÄRÄLLISIÄ TULOKSIA Tulos Tavoite Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet työpaikat, htv ,66 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 76,11/ 59,55/ 20,95 Ohjelman / hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv ,20 (miehet/naiset, joista nuoret) 30/30/15 82,65 /46,55 / 8,75 Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 70 77,07 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 40,6/33,47/4 Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet yritykset, kpl Uusien innovaatioiden lukumäärä, kpl (tuote-, palveluinnovaatiot ym.) Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien / osallistujien lukumäärä, kpl Koulutukseen osallistuneiden / opiskelijatyöpäivien lukumäärä, kpl 200 5* 1500/ * 4000 / / 911,69 opt** KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TULOSTAVOITTEET * - hankkeissa mukana olleet organisaatiot / toimijaryhmät, kpl hankkeiden tilaisuuksissa mukana olleet ihmiset (miehet/naiset, joista nuoret) 500/500/ uudet yhteistyömuodot, kpl syntyneet / säilytetyt työpaikat / toteutusaikainen työllistävyys, htv syntyneet uudet yritykset, kpl 2 0 * Indikaattoritietoja ei ole nykyisestä hankejärjestelmästä saatavissa ** Indikaattorit ja lomakkeet vaihdelleet vuosittain, joten tilastointi eri vuosina epäloogista 10

11 3. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Keskipiste-Leader ry:n hallintomalli säilyi vuonna 2014 entisellään. Hallituksessa on ollut vuoden 2011 alusta lähtien 15 varsinaista ja varajäsentä ja yksi on vuotias nuorisojäsen. Hallituksen jäsenmäärä mahdollistaa täsmälleen yhtä suuren edustuksen kuhunkin kolmikannan mandaattiin. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 249 kpl. Tarkemmat jäsenmäärät on kuvattu oheisessa Yhdistyksen jäsenkehitys-taulukossa. Normaalien erovuoroisuuksien ja enintään kuuden vuoden yhtäjaksoinen edustus -säännön perusteella yhdistyksen hallituksessa vaihtui kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimi yritysasiantuntija Juhani Pihlajamaa Nivalasta ja varapuheenjohtajana Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Uusille hallituksen jäsenille järjestettiin perehdytystä Leader-toimintatapaan ja maaseutuohjelmaan. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän taustatahoistaan löytyvät liitteistä. YHDISTYKSEN JÄSENKEHITYS VUONNA 2014 jäsentilanne Miehet Naiset Yhteensä Alle 25 v. Jäsenmäärä Henkilöjäseniä 199 Yhteisöjäseniä 42 Kuntajäseniä 8 YHTEENSÄ

12 HALLITUKSEN KOOSTUMUS 2014 Jäsenet Varajäsenet Huomioita Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 6 10 Naiset 9 5 Nuoret (jos 2 2 tiedossa) Kolmikanta (ohjelmaasiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto 5 5 (lukumäärä) Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 5 5 suuret yritykset), (lukumäärä) Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 5 5 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä kyllä KESKIPISTE-LEADERIN HENKILÖSTÖ VUONNA 2014 toiminnanjohtaja Ilkka Peltola - syntymävuosi koulutus: metsänhoitaja, MMM hankeaktivaattori Mimmi Seppä ( asti) - syntymävuosi koulutus: sosionomi (AMK) hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) hankeaktivaattori Päivi Vähäaho - syntymävuosi koulutus: sosionomi (AMK) maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus (vanhempainvapaalla asti) - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) taloussihteeri/maksatusneuvoja Laura Jalonen ( asti) - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) 12

13 4. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Keskipiste-Leaderin aktivointi- ja tiedotustoimintaa kohdistettiin vuonna 2014 erityisesti yhteisöihin ja kansainvälistymisestä kiinnostuneisiin nuoriin. Käynnistyneet hankkeet tiedottivat toiminnastaan ahkerasti, ja vuoden mittaan alueen lehdissä julkaistiin 101 artikkelia joko Keskipiste-Leaderin tai rahoitettujen hankkeiden toimista. Omia tiedotteita tiedotusvälineille lähetettiin 9 kappaletta. Lisäksi Nuoriso-Leader ja Yhteisö-Leader rahoitusta mainostettiin lehti-ilmoituksilla, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin käytäntöä, jonka mukaisesti jokaisessa hallituksen kokouksessa tehdyistä myönteisistä tukipäätöksistä lähetetään tiedote alueen lehdistölle. Samaa tiedotustapaa noudatettiin myös Nuoriso- Leader ja Yhteisö-Leader hankkeiden osalta. Tiedotteet ovat poikineet runsaasti mediaosumia varmimmin toki sen kunnan lehdessä jonka alueelle tukea on myönnetty. Paikallislehdet ovat tarttuneet aktiivisesti juttuvinkkeihin ja tehneet yritys- ja yhteisöesittelyjä Leader-tukien saajista. Kaikilta tuen saajilta kysytään aina etukäteen lupa tietojen julkaisemiseen tiedotusvälineille. Kesäkuussa toteutettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Leader-viikko. Keskipiste-Leaderin alueella järjestettiin monenlaisia tapahtumia, joissa esiteltiin hankkeiden tuloksia ja Leader-toimintaa. Myös Maaseudun mahtavin kauppa-auto vieraili viikon aikana alueellamme. Tapahtumia oli yhdistetty samanaikaiseen valtakunnalliseen kyläviikkoon. Leader-viikolla lanseerattiin uutta valtakunnallista Leader-brändiä. Vuoden 2014 aikana julkaistiin kolmas numero Pohjois- Pohjanmaan Leader-ryhmien Yhteisö-tiedotuslehdestä. Lehteä on suunniteltu Yhteisöhautomo- hankkeen kanssa. Aktivointitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa. Nuorten aktivointitilaisuuksia järjestettiin erityisesti Yhteisöhautomo-hankkeen toimesta kouluissa ja nuorten tapahtumissa. Tarkemmat osallistujamäärät ja tilaisuuksien luonteet ilmenevät oheisesta taulukosta. Uuden ohjelmakauden asioista tiedotettiin sitä mukaa kun uutta tietoa saatiin. Tiedotusvälineinä erityisesti sosiaalinen media ja lehdistö. 13

14 Osallistujien lukumäärä Indikaattori Lukumäärä Miehet Naiset Nuoret Yhteensä Tiedotustilaisuudet Aktivointitilaisuudet Koulutukset Tiedotteet 9 Lehtiartikkelit ym. mediaosumat 101 Lehdet, esitteet 1 Keskipiste-Leader ja Maaseudun mahtavin kauppa-auto kiertueella alueen kunnissa valtakunnallisella Leader-viikolla 14

15 5. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet 5.1 Ulkopuolinen arviointi Keskipiste-Leader teetti syksyn 2013 aikana ulkoisen arvioinnin Leader-yritystukien vaikuttavuudesta. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa Arvioinnin toteutti Oulun yliopiston alainen Oulun Eteläisen instituutti. Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli tehdä kattava selvitys yritystukiprosessin onnistumisesta sekä arvioida yritystukien vaikuttavuutta ja merkitystä tukia saaneille yrityksille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arviointi kohdistettiin vuosina yritystukea saaneisiin yrityksiin. Ajanjaksoon sisältyy kaksi eri ohjelmakautta, ja Keskipiste- Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi toteutettiin sekä kyselytutkimuksena että henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuvana tapaustutkimuksena hyödyntäen molempien lähestymistapojen vahvuuksia (nk. mixed methods research). Vaikuttavuusarvioinnin tulosten mukaan Keskipiste- Leaderin yritystukiprosessia pidettiin onnistuneena. Tuensaajat olivat tyytyväisiä Keskipiste-Leaderin palveluun ja asiakaslähtöisyyteen. Vähiten positiivisia kokemuksia liitettiin hakuprosessin vaatimaan paperityöhön ja asiakirjoihin. Yritystuelle hakuvaiheessa asetetut tavoitteet oli tuensaajien näkemyksien mukaan saavutettu hyvin. Lisäksi suurin osa yrittäjistä piti yritystukea kokonaisuutena hyvin tai erittäin hyvin onnistuneena. 15 Tulosten perusteella yritystuen tärkein ominaisuus tuen saajille on ollut sen rohkaiseva, kannustava ja täydentävä merkitys. Suurimmat vaikutukset saadulla yritystuella koettiin olleen motivaatioon yrittäjänä toimimisessa sekä yrittäjän tulevaisuudenuskoon. Tuki on poistanut epävarmuutta ja esim. madaltanut kynnystä aloittaa yritystoimintaa. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader toteuttivat koko Leader-toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin yhdessä molemmille ryhmille kuitenkin niin, että varsinainen arviointi oli ryhmäkohtainen. 5.2 Itsearviointi Valtakunnallinen Leader-ryhmien laatutyöprosessi aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan osalta elokuussa Laatutyön tavoitteena oli tehdä kaikille Suomen Leaderryhmille yhtenäinen laatujärjestelmä ja -käsikirja yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Laatutyö oli Maaseutuverkoston tukemaa ja sitä tehtiin aluekohtaisesti konsulttiyritys Rambollin johdolla. Lähityöpäiviä pidettiin kuukausittain joko alueen Leader-ryhmien kesken tai yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Työhön osallistuivat toimihenkilöt ja osittain hallituksen jäsenet. Laatutyöllä varmistetaan Leader-toiminnan tasainen laatu ja käytännöt koko Suomessa. Työn perusvaihe valmistui laatukäsikirjan muotoon keväällä Keskipiste-Leaderin laatukäsikirja palkittiin pohjoisen alueen parhaana.

16 Jatkossa laatukäsikirjaa ja toimintaa päivitetään aktiivisesti ja tehdään vertaisarviointia muiden Leaderryhmien kanssa. Syyskuussa järjestettiin kaksi hallituksen kehittämispäivää. Toinen hankeretkeilyn muodossa, jolloin päivän aikana tutustuttiin niin yritysten kuin yhteisöjen Leaderrahoitteisiin kohteisiin Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Toisen kehittämispäivän aikana perehdyttiin uuden ohjelmakauden asioihin ja pohdittiin strategian käytännön toteutusta. 16

17 6. Leader-ryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat 6.1 Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteet on pääsääntöisesti ylitetty. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihto-ohjelma tuo kansainvälisyyden lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja Yhteisöhautomo -hankkeesta. Vuonna 2014 Keskipiste-Leader teki 17 yritystukipäätöstä kauden viimeisistä palautuneista varoista. Kysyntää olisi ollut enemmänkin, mutta päättyvän ohjelmakauden aikataulut ja rahoitus eivät enempää mahdollistaneet. Lisäksi Leader-yhdistys teki 35 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin ja 34 päätöstä Yhteisö-Leader hankkeisiin. Nopea, yksinkertainen ja helppo oma hankemalli on saanut nuorilta ja aikuisilta varauksetonta kiitosta. Päättyvällä ohjelmakaudella Keskipiste-Leader teki 319 myönteistä Leader-rahoituspäätöstä. Näistä hanketukia 101 kpl ja yritystukia 218 kpl. Yhteismäärä on suurin kaikista Suomen Leader-ryhmistä. Erityisesti yritystukia on ollut reilusti muita enemmän. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman painopistealueita ovat elinkeinotoiminnan ja nuorisotoiminnan tukeminen. Yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevilla hankkeilla on saavutettu Leaderille uskottava ja merkittävä rooli maaseudun kehittämisvälineenä ja tästä asemasta tulee huolehtia myös jatkossa. Nuorisotyöhön panostamalla on pystytty ottamaan nuoret mukaan hanke- ja kehittämistyöhön. Nuorten mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta rakennettaessa. Erityisesti Yhteisöhautomo-hankkeen avulla on onnistuttu tavoittamaan yhteisöjen lisäksi niin paikallisesta kuin kansainvälisestä kehittämistyöstä kiinnostuneita nuoria. Hyvien käytäntöjen leviäminen alueen toimijoiden kesken on ollut positiivinen asia. Vuoden Leaderhankkeiden palkitseminen on osaltaan levittänyt hyviä käytäntöjä. Samoin on tapahtunut esimerkiksi kyläyhdistysten toteuttamissa liikuntapaikkahankkeissa. EVS eli eurooppalaisen nuorten vaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi pääsy oli merkittävä asia myös Keskipiste-Leaderin strategisen toiminnan kannalta. Tällä vahvistetaan sekä nuorisotyön että kansainvälistymisen asemaa. EVS-toimintaa on saatu myös juurrutettua alueen toimijoihin. Keskipiste-Leaderin esimerkin innoittamana vuonna 2013 yksi alueemme osuuskunta haki ja pääsi mukaan isäntäorganisaatioksi. 17

18 Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on onnistunut hyvin, vaikka Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma asettaa monenlaisia rajoituksia. Lähinnä Maaseuturahaston ja -ohjelman tiukka byrokratia haittaa uutta luovaa ja kokeilevaa kehitystyötä. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman tuloksia ja toteutumista seurataan jatkuvasti ja tuloksia analysoidaan vuositasolla. Laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti ja tehdään vertaisarviointia muiden Leader-ryhmien kanssa. Laadullisten tulosten mittaamiseen on pyritty esimerkiksi ulkoisten arviointien avulla. Laadullisten tulosmittareiden kehittäminen on Leader-työn kannalta tärkeää. Keskipiste-Leader on ollut rahoittamassa sosiaalisen tilinpidon kehittämishanketta. Tulosten toivotaan hyödyntävän myös Leader-yhdistyksen laadullista arviointia. Maaseutuohjelmaan kirjatut uudet haasteet -osio on toteutunut Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelmassa lähinnä uusiutuvaan energiaan liittyvien yritys- ja hanketukien kautta. Vuoden 2014 rahoitetuissa yritystuissa ei ollut uudet haasteet -teeman mukaisia tukia. Toimintalinjan 2 mukaisia hankkeita ei ollut vuoden 2014 aikana. Linjan 2 ympäristötukien osalta Leaderin rooli on jäänyt osittain irralliseksi, koska varsinainen rahoitus tulee suoraan ELY-keskukselta Leader-ryhmän rooli aluekehittäjänä Keskipiste-Leaderin rooli on tukea maaseutualueiden pienten paikallistoimijoiden omaehtoista kehittämistä. Keskipiste-Leader on halunnut olla aktiivisesti kehittämässä alueensa muuttuvia maaseuturakenteita. Omien kylä- ja nuorisohankkeiden kautta on aktivoitu toimijoita. Yhteisöhautomo- hanke on jatkanut erityisesti yhteisöjen kehittämistyötä ja lähidemokratian edistämistä. Keskipiste-Leader toimii joustavana ja asiakasystävällisenä välittäjäorganisaationa eli aktivoi, neuvoo ja tekee hanke- ja maksatuskäsittelyä, mutta myös ohjaa hanketoimijoita tarvittaessa muiden rahoittajien puoleen. Leader-yhdistys myös aidosti huolehtii ja seuraa hankkeiden edistymistä ja avustaa hakijoita ongelmatilanteissa eli toimintaryhmä on välittäjäorganisaatio myös sanan inhimillisemmässä muodossa. Ulkoisissa arvioinneissa on osoitettu, että monien aloittavien tai pienten yritysten tuet jäisivät saamatta ilman Leaderia. Pienet yrityshankkeet eivät usein sovellu isompien rahoittajien ohjelmiin. Lisäksi pienyrittäjät tarvitsevat paikallista tukea ja ohjausta koko hankkeen toteutusajan. Leadertuki kannustaa, rohkaisee ja lisää yrittäjien tulevaisuudenuskoa. Keskipiste-Leader on paikallisena ja helposti lähestyttävänä toimijana usein madaltamassa hankehakijoiden kynnystä lähteä hakemaan idealleen tai kehittämisajatukselle hankerahoitusta. Vaikka Leader-hankkeet ovat yleensä suhteellisen pieniä niin niiden vaikuttavuus on aina poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi yrityksen saama tuki käynnistää usein kehitysprosessin, jolla on vaikutusta paitsi itse yrityksen niin myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin ja menestykseen Verkostoituminen Hankerahoituksen ja aktivoinnin sekä neuvonnan lisäksi Keskipiste-Leader on kehittämässä aluettaan yhdessä muiden maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Vuonna 2014 Keskipiste-Leader on ollut edustettuna sekä Nivala-Haapajärven että Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien Seudullisten yrityspalvelupisteiden ohjausryhmissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä Europe Direct EUtietokeskuksen ohjausryhmässä. Hyvät käytännöt ovat levinneet alueen toimijoiden kesken mm. kyläyhdistysten toteuttamien liikuntapaikkahankkeiden myötä. 18

19 Keskipiste-Leader on edustettuna myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä valtakunnallisessa Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa. Keskipiste- Leader toimi vuonna 2014 puheenjohtajaorganisaationa Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa, joka kokoaa maakunnan toimijoita säännöllisesti yhteen. Toiminnanjohtaja on myös toimintaryhmien varaedustajana maakunnallisessa Uutispuuro maaseututiedotus-hankkeessa. Hankeneuvoja on jäsenenä CIMOn Youth in action - yhteistyöverkostossa. Keskipiste-Leader -toimisto tekee yhteistyötä muiden Suomen Leader-alueiden kanssa. Erityisesti Rieska- Leader lähimpänä Leader-alueena on ollut hyvä yhteistyökumppani ja esimerkiksi maksatusneuvoja ja hankesihteeri ovat olleet molempien ryhmien yhteisiä työntekijöitä. Maakunnallista Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien yhteistyötä vahvistettiin Keskipiste-Leaderin hallinnoimassa Yhteisöhautomo-hankkeessa. Hanke tiivisti merkittävästi Leader-ryhmien yhteistyötä. Hankkeen myötävaikutuksella on avattu myös Pohjois- Pohjanmaan yhteiset Leaderin nettisivut kunkin ryhmän omien sivujen lisäksi. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa viestinnän sekä yhteisöjen elinkeinotoiminnan kehittämisessä yhteisillä hankkeilla. Vuoden 2014 aikana Leader-ryhmät viimeistelivät yhteisen Pohjois-Pohjanmaan paikalliskehittämisen strategian, joka toimitettiin Maa- ja metsätalousministeriöön omien strategioiden ohessa kesäkuussa. Yhteisellä strategialla linjataan maakunnan Leader-ryhmien yhteisiä tavoitteita ja yhteistyön suuntaa. Hallitus on keskeinen ja ainutlaatuinen Leaderyhdistyksen voimavara. Hallituksen jäsenet tuovat erittäin paljon osaamista ja tietoa, paikallista "hiljaista" tietoa jopa vuosikymmenien ajalta, jota ei muualta saa. Hallitustyöhön panostaminen ja kehittäminen koulutuspäivien ja opintomatkojen avulla on erittäin tärkeää. Hallituksen kokouksissa on sähköinen kokouskäytäntö. Hallitus saa tiedon intranetissä olevasta kokousmateriaalista sähköposti- ja tekstiviestin kautta. Jäsenet tutustuvat materiaaliin intrassa ja kokouksissa materiaali heijastetaan kaikkien nähtäville. Hallituksella on käytettävissään myös tablet-laitteet materiaalin lukua varten. Sähköinen asiointi on nopeuttanut kokousvalmistelua ja poistanut ison työmäärän materiaalien kopioinnista. Lisäksi sähköinen kokousasiointi on vaivatonta ja joustavaa sekä tukee maaseuturahaston Hyrrä-järjestelmään siirtymistä. Hallituksen lisäksi myös henkilöstön merkitys korostuu Leader-yhdistyksissä. Pieni organisaatio on haavoittuva henkilövaihdostilanteissa eli osaamista voi siirtyä pois työntekijöiden mukana merkittävästi. Työhönsä sitoutunut ja osaava henkilöstö on Leader-yhdistykselle erittäin tärkeä asia. 6.2 Ohjelmatyön ongelmakohdat Pienten hankkeiden osalta hankebyrokratia on ollut aivan liian mittava. Pienillä hankkeilla pitäisi olla kevyempi ja nopeampi haku- ja päätösprosessi. Maaseuturahastossa pienet ja suuret hankkeet läpikäyvät saman mankelin. Mallia voisi ottaa Keskipiste- ja Rieska- Leaderin kehittämästä kevyestä ja nopeasta Nuoriso- Leader rahoituksesta. Erityisesti pienet rakennushankkeet ovat kohtuuttoman pikkutarkan valvonnan alla. Julkisin varoin tehtävässä rakentamisessa on toki omat ohjeensa ja määräyksensä, mutta pienet rakennuskohteet tai rakennelmat tulisi erottaa näistä. Pienten rakennelmien osalta on tällä hetkellä helpompaa pyrkiä tekemään kohde ilman tukia kuin tuettuna tiukan seurannan alla. Ohjelmakauden Maaseuturahaston hanketoiminta tiukkoine rajoitteineen on estänyt luovan ja sitä kautta uutta kehittävän toiminnan. Uusien innovaatioiden syntyminen edellyttää hanketoiminnassa vapausasteita. Tiukasti määritetty hankesuunnitelma ja kustannusarvio rajoittavat helposti uusien matkan varrella syntyvien ideoiden kokeilun. Uusi kausi tuonee paremmat mahdollisuudet kokeiluhankkeille. Tukihakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa on saatu lyhennettyä ohjelmakauden aikana. Myös maksatuspäätösten tekeminen ELY-keskuksessa on nopeutunut. Maaseuturahaston säädösten pikkutarkka tulkinta johtaa helposti erityisesti maksatusten käsittelyn venymiseen ja vaikeuttaa koko hankeprosessia. Maksatuskäsittelyssä olisi syytä keskittyä pääasioihin ja jättää vastuuta myös hakijalle hakemuksen oikeellisuudesta. Jos myöhemmin tarkastuksissa ilmenee virheitä, mitkä aiheuttavat esimerkiksi takaisinperintöjä, niin hakija on täysin vastuussa hakemuksestaan, ei maksatuskäsittelijä. 19

20 7. Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla 7.1 Onnistumiset Leader-työn näkyvyys on lisääntynyt valtakunnallisesti, koska on saavutettu paljon hyviä tuloksia. Suomalaisen Leader-työn onnistuminen on tunnustettu myös kansainvälisesti, osin aktiivisen kansainvälisen hanketyön kautta. Tämän seurauksena myös Leaderin ja sen toimijoiden uskottavuus paikallisessa kehittämistyössä on lisääntynyt. Leaderin valtavirtaistaminen koko maahan kaudella on ollut kulmakivi toimintatavan menestymiselle. Valtakunnallisen Leader-brändin lanseeraaminen on ollut erittäin positiivinen asia. Yhtenäinen näkyvyys lisää tietoisuutta Leaderista ja sen tuloksista. Yhteinen brändi myös luo Leader-toimijoille lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuoden 2014 aikana viimeistelty valtakunnallinen Leaderin laatutyöprosessi on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen asia. Leader-työn heikko kohta on ollut ryhmien välisen toiminnan tason suuri vaihtelu. Laatutyön kautta kaikille Leader-ryhmille saadaan yhtenäiset laatukäsikirjat ja toimintatapoja yhtenäistettyä. Yhdessä ELY-keskusten kanssa tehtävä laatutyö myös selkeyttää Leadereiden ja ELYjen yhteistyötä. Maaseutuverkostoyksikön rooli tiedottajana ja kouluttajana on toiminut kohtuullisen hyvin. Koulutukset Leaderryhmien henkilöstölle ovat olleet tarpeellisia. Hallitusten kouluttamisessa toimintatapoja ja -muotoja tulee uudistaa ja monipuolistaa, jotta väki saadaan liikkeelle. Leader-hallitusten puheenjohtajien tapaamiset tai hallituskoulutus laivaseminaarina ovat olleet toimivia avauksia. Verkostoyksikön ja Leader-ryhmien organisoima yhteinen Leader-teltta maaseutu näyttelyissä on ollut hyvä näyteikkuna maaseudun kehittämisestä. Maaseutugaalat palkitsemisineen ovat olleet erittäin hyviä ja onnistuneita toimia. Ne ovat lisänneet maaseudun ja Leaderin näkyvyyttä ja yhtenäisyyttä. Verkostoyksikön organisoimat innovaatioleirit ovat toimineet alueilla piristysruiskeena. Toimintatapaa tulisi kehittää ja jatkaa myös uudella ohjelmakaudella. Maaseutuverkostoyksikön työntekijöiden innostuneisuus ja aktiivisuus, erityisesti verkostoasiamiehen osalta, Leader-työn kehittämiseen on ollut kiitettävää. Verkostoyksikön työ on näkynyt myös entistä enemmän maakunnallisella tasolla. Suomen kylätoiminta ry:n hallinnoima Leader-asiamies hanke on ollut tarpeellinen lisä yhteisten Leaderasioiden hoidossa. Toimintamalli tulee saada vakinais- 20

21 tettua ja Leader-asiamiehen ympärille luotua valtakunnallinen toimintaverkosto Leaderin edun ajamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan Leader-ryhmien toimintarahan niukkuudesta johtuvia ongelmia. Kehystarkistuksissa on huomioitu pienimpien ryhmien resurssitarpeet ja myös huolehdittu muidenkin Leader-ryhmien kehysten riittävyydestä. Kun on yhteistä tahtoa ja halua, niin löydetään yleensä kaikkia tyydyttävät ratkaisut ja juuri näin ministeriö on toiminut. Uuden ohjelmakauden valmistelussa ministeriö on pyrkinyt löytämään ratkaisuja resurssien riittävyyteen ja ohjelmakausien sujuvaan vaihtumiseen. Maa- ja metsätalousministeriön rooli Leader-ryhmien strategioiden valmistelua koordinoivassa valintakomiteassa on ollut merkittävä. Ministeriö on vaiheittaisen strategiaprosessin kautta mahdollistanut Leaderryhmien strategioiden kehittelyn asiantuntijapalautteen perusteella. Suomi pystyi tekemään Leader-ryhmien epävirallisen valinnan jo vuoden 2014 aikana, vaikka Komission päätös valtakunnallisesta maaseutuohjelmasta jäikin joulukuulle Ongelmakohdat Uuden ohjelmakauden valmistelutyössä Leadertoimintatapaa on pyritty kehittämään itsenäisempään suuntaan. Leader-ryhmien keskuudessa asia on edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä. Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston osalta uudistustarpeita ei kuitenkaan pystytty viemään käytännön tasolla näkyviksi toimiksi. Ohjelmakauden valmisteluprosessi eteni varsinkin alkuvaiheessa hyvässä ja laajassa yhteistyössä viranomaisten ja Leadereiden kesken. Vuoden 2014 aikana tapahtunut keskeisin viimeistelyvaihe esimerkiksi asetusluonnosten suhteen jäi epämääräiseksi. Monissa työryhmissä valmistellut asiat sivuutettiin loppumetreillä ja tiedottaminen ainakin Leaderin suuntaan oli puutteellista. Uuden kauden aloittaminen on ollut jälleen kerran uskomattoman hidas prosessi. Tositoimiin päästäneen vasta loppukeväästä 2015 eli lähes puolitoista vuotta virallisesta ohjelmakauden alusta. Uuden ohjelmakauden valmistelussa Leadertoimintatavan tuominen rakennerahastoihin ei ole merkittävästi edennyt. Maakuntaliitot ovat vastustaneet ajatusta, vaikka EU Komissio on suosittanut Leaderin ulottamista kaupunkien kehittämiseen. Toivottavasti kaupungeissa tapahtuva kehittämistoiminta Leadermetodilla saadaan kuitenkin kokeilujen kautta käytäntöön. ELY-keskusten väliset erot toimintatavoissa ovat edelleen liian suuria. Joillain alueilla tiettyjä ohjeita ja määräyksiä tulkitaan täysin eri tavalla kuin taas toisen ELYkeskuksen alueella. Tämä asettaa hanketoimijat kansalaisina samojen lakien ja asetusten edessä eriarvoiseen asemaan. Tulkintaeroja on tietysti niin kauan kun asioita käsittelevät eri ihmiset, mutta lakien ja asetusten pitäisi lähtökohtaisesti olla yksiselitteisiä. Henkilöstön nopea vaihtuminen lisää kirjavuutta tulkinnoissa. Maaseutuviraston tulkinnoista on useasti muodostunut hyvin joustamaton kuva Leader-toimintaa kohtaan. Vaikka lait ja asetukset luovat tiukat reunaehdot niin yhteisymmärryksessä monia asioita voitaisiin tulkita toimijoiden eduksi. Syksyllä 2014 pidetty Maaseutuviraston ja Leadereiden yhteistyötapaaminen oli hyvä alku yhteistyön tiivistämiseen. Toivottavasti tapaamisista syntyy pysyvä toimintamalli, joilla yhteistyötä hiotaan. Toimintarahan rinnastaminen hankkeisiin ja niitä koskeviin säädöksiin on hankaloittanut Leader-ryhmien käytännön toimintaa. Toimintarahalla pyöritetään Leaderryhmien hallintoa, mutta iso osa siitä kohdistuu myös aktivointityöhön. Kaudella toimintarahaa on koskenut jopa hanketukia tiukemmat säädökset esimerkiksi kululuokkien sitovuudessa. Toimintarahan käyttö pitäisi saada yksinkertaisemmaksi teknisen tuen tyyppiseksi. Varsinkin ohjelmakausien vaihteessa pitäisi olla joustavat käytännöt, koska toimintarahalla mahdollistetaan käytännössä jo vuodesta 1996 alkanut jatkuva Leader-työ. Valitettavasti uuden kauden valmisteluissa toimintarahan käyttöä ei juurikaan saatu yksinkertaistettua. Toimintarahan myöntö ja maksu tapahtuu keskitetysti Maaseutuviraston kautta, mikä tasapuolistaa ryhmien asemaa. Toimintarahan käytössä vastuu ja tarpeiden pohdinta pitäisi jättää asetusten sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälti Leader-ryhmille itselleen. Komission asetuksista tuleva toimintarahan seurantavelvoite aktivointi- ja toimintakustannusten osalta lisää valitettavasti hallintobyrokratiaa entisestään. 21

22 8. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta 8.1 Nuoriso-Leader Keskipiste-Leader käynnisti vuoden 2010 aikana onnistuneesti uuden toimintamallin nuorten hankkeiden tukemiseen. Vuonna 2014 Nuoriso-Leaderin kautta tuettiin yhteensä 35 nuorten omaa hanketta. Tuettava hanke voi olla tapahtuman järjestämistä, yhteisten harrastusvälineiden hankintaa tai muuta vastaavaa nuoria aktivoivaa toimintaa. Myös nuorten yrittäjien toimintaa voidaan tukea Nuoriso-Leaderin kautta. Pääasia on, että se on nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa. Tukea voi saada ja kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret. Hakijana täytyy olla vähintään kolmen nuoren ryhmä johon on nimetty vastuuaikuinen. Yritysten tukemisessa myös yksittäinen vuotias nuori voi olla tuen hakija. Nuoriso-Leader toteutetaan Leader-ryhmän omalla rahoituksella, joten siinä vältetään EU-rahoitukseen liittyvä runsas byrokratia. Tavoitteena on nopea, yksinkertainen ja joustava malli pienille nuorisohankkeille. Nuoriso-Leader on suunniteltu yhdessä Rieska-Leaderin kanssa. Toimintamallia on esitelty useille eri tahoille ja vastaava malli on otettu myöhemmin käyttöön muillakin alueilla. 8.2 Yhteisö-Leader Vuonna 2014 otettiin käyttöön uusi Keskipiste-Leaderin oma Yhteisö-Leader rahoitusväline yhdistysten pienten hankkeiden toteuttamiseen. Toimintaperiaate on sama 22 kuin Nuoriso-Leaderissa, mutta kohderyhmänä ovat yhdistykset ja yhteisöt. Rahoitusmalli otettiin toimijoiden keskuudessa innolla vastaan. Vuoden 2014 aikana rahoitettiin yhteensä 34 yhteisöjen hanketta. 8.3 Kalatalousohjelma Keskipiste-Leader on ollut mukana toteuttamassa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa Ohjelmalla siirretään Leader-toimintatapa myös kalatalouden kehittämiseen. Kalatalousohjelman toteutuksessa on ollut mukana kuusi toimintaryhmää eli Nouseva rannikkoseutu ry, Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry, Oulun Seudun Leader ry, Perä-Pohjolan kehitys ry ja Outokaira tuottamhan ry. Ohjelma-alue on ulottunut Torniosta Kokkolaan ja sisävesialueista mukana on ollut Pyhäjärvi. Kalatalousohjelman hallinnoijatahona toimi Nouseva rannikkoseutu ry. Kaudelle Keskipiste-Leaderin osalta Kala- Leaderin ohjelma-alue vaihtuu ja jatkossa Pyhäjärvi kuuluu Kainuun ja Koillismaan kalatalousohjelmaan. Hallinnointivastuu on Oulujärvi Leaderilla ja muut ryhmät ovat Elävä Kainuu Leader, Koillismaan Leader ja Keskipiste-Leader. Aluevaihto oli järkevää, koska Kainuu- Koillismaalla on sisävesialueiden kalastusasiat. 8.4 EVS European Voluntary Service Keväällä 2011 Keskipiste-Leader ry hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena Leader-yhdistyksenä Eurooppa-

23 laisen EVS-nuorisovaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader ry vastaanotti neljä ensimmäistä nuorta alueelle. EVS-ohjelma mahdollistaa eurooppalaisille nuorille vapaaehtoistyön kautta tutustumisen eri maihin ja kulttuureihin. Keskipiste-Leader voi toimia alueen nuoria lähettävänä tai vastaanottavana organisaationa. Leader-yhdistys vastaa vaihdon hallinnoinnista ja nuori voi työllistyä esimerkiksi alueen nuoriso-organisaatioihin muutamaksi kuukaudeksi. Vuonna 2013 EVS vaihdossa Keskipiste-Leaderin alueella oli kaksi nuorta, toinen Kreikasta ja toinen Espanjasta. Vuonna 2014 ei ollut nuoria vaihdossa. Nuoriso Leader tuki kannustaa nuoria toteuttamaan omia pieniä hankkeita. Vuoden Nuoriso Leader hankkeena palkittiin Sarjankylän frisbeegolfaajat Nivalasta. 23

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2014. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2014 2 Yhteenveto NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2014 (käytettävissä olleet resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 40 kpl, osallistujia

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2013 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot