TOIMINTAKERTOMUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY

2 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä. Toimihenkilöt ovat koonneet raportin hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaisesti. Raportin tekstit ovat toimihenkilöiden muotoilemia ja jäsentämiä ellei asiayhteydessä erikseen muuta mainita.

3 Sisältö 1. Yleistilanne vuonna Hanketoiminnan keskeinen sisältö Saapuneet hakemukset Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Hyviä hankkeita Toimintarahan seuranta Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet Ulkopuolinen arviointi Itsearviointi Leader-ryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Leader-ryhmän rooli aluekehittäjänä Verkostoituminen Ohjelmatyön ongelmakohdat Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla Onnistumiset Ongelmakohdat Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta Nuoriso-Leader Yhteisö-Leader Kalatalousohjelma EVS European Voluntary Service Tuloslaskelma ja tase Tulevaisuuden suunnitelmat LIITTEET Liite 1 Hallituksen kokoonpano 2014 Liite 2 Rahoituskehys 2014 / Leader-hallituksen päätöksillä sidotut varat vuonna 2014 Liite 3 Hankeluettelo 2014 / Leader-rahoitetut hankkeet vuonna 2014 Liite 4 Lehtileikkeitä

4 1. Yleistilanne vuonna 2014 Vuosi 2014 oli Leader-toiminnassa siirtymävaihe vanhan ja uuden ohjelmakauden välissä. Vanhan kauden rahoituksen rippeitä oli käytössä yritystukiin ensimmäisen puolen vuoden ajan, mutta hanketukia ei pystytty ohjelmasta enää rahoittamaan. Hanketoiminnan rinnalla valmisteltiin täydellä teholla uuden kauden ohjelmatyötä. Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli 14 uutta yritystukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 35 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin. Uuden Yhteisö-Leaderin kautta tuettiin 34 yhteisöjen pientä hanketta. Keskipiste-Leaderin ohjelmakauden aikana maaseuturahastosta myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen Leader-ryhmistä. Erityisesti yritystukia oli reilusti muita enemmän. Yhdistyksen henkilöstössä tapahtui muutamia muutoksia. Toiminnanjohtajana jatkoi Ilkka Peltola ja hankeneuvojana Anni-Mari Isoherranen. Riikka-Maria Talus palasi hoitovapaalta maksatusneuvojan tehtävää kesäkuun alussa. Maksatusneuvojan sijaisena toiminut Laura Jalonen jatkoi lomakauden ajan syyskuun loppuun saakka taloussihteerin nimikkeellä. Hankeaktivaattori Päivi Vähäaho toimi Yhteisöhautomo-hankkeessa hankkeen päätökseen eli vuoden loppuun saakka. Toinen hankeaktivaattori Mimmi Seppä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen toukokuun alussa. 4 Yhdistyksen hallituksessa vaihtui kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimi yritysasiantuntija Juhani Pihlajamaa Nivalasta ja varapuheenjohtajana Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Yhdistyksen 15- jäseninen hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa Haapavedellä ja syyskokous marraskuussa Siikalatvalla. Vuosikokouksiin osallistui 46 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärää oli vuoden 2014 lopussa 249, joista henkilöjäseniä 199 ja yhteisöjäseniä 50. Aktivointityöhön on saatu uudenlaista otetta maakunnallisen Yhteisöhautomo -hankkeen avulla. Keskipiste- Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja pääosa tavoitteista on ylittynyt. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja esimerkiksi EVS-nuorisovaihto-ohjelman kautta. Uuden strategian valmistelun yhteydessä on suunniteltu työryhmien käyttöönottoa hallitustyön rinnalle. Aihepiireinä olisivat ainakin nuoret, yrittäjyys ja innovaatiot. Nuorisotyöryhmää testattiin vuoden 2014 aikana ottamalla hallituksen nuorisojäsen mukaan arvioimaan Nuoriso-Leader hakemuksia. Nuoriso-Leader rahoitustoimintaa on edelleen kehitetty myös yritystoimintaa mahdollistavaan suuntaan. Yhteisöjen pienimuotoisen toiminnan tukemiseen valmisteltu Yhteisö-Leader rahoitusväline otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana.

5 Leader-ryhmien strategiat jätettiin kesäkuussa 2014 Maa- ja metsätalousministeriöön. Komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman joulukuussa ja samalla Leader-ryhmät saivat alustavan tiedon valinnastaan ja suuntaa antavasta rahoituskehyksestä. Keskipiste-Leader ry tuli valituksi jatkamaan Leaderryhmänä ja rahoituskehys lisääntyi noin 15% ja on noin Vuonna 2014 Keskipiste-Leaderin edustajat vierailivat alueen toimijoiden kanssa Unkarissa, Latviassa ja Irlannissa kansainvälisen yhteistyön merkeissä. 5

6 2. Hanketoiminnan keskeinen sisältö 2.1 Saapuneet hakemukset Vuoden 2014 aikana vastaanotettiin 14 uutta tukihakemusta. Lisäksi käsiteltiin vuodelta 2013 siirtyneet 6 hakemusta. Vuonna 2014 ei ollut vielä käytettävissä ohjelmakauden rahoitus. Kauden osalta rahoitus oli mahdollista palautuneista varoista ja viranomaispäätökset oli tehtävä kesäkuun loppuun mennessä. Näistäkin päätöksiä voitiin tehdä vain yritystukien osalta. Uusia hanketukia ei voitu rahoittaa ollenkaan. Yritystukihakemuksista 17 sai myönteisen lausunnon Keskipiste-Leaderin hallitukselta. Näissä Investointeja oli 11 kpl ja kehittämistukia 7 kpl. Yhteen hakemukseen tehtiin kielteinen päätös ja 2 peruuntui. Taulukossa seuraavalla sivulla on esitetty hakemukset toimenpiteittäin. Koska maaseuturahaston hankerahoitusta ei ollut käytettävissä vuonna 2014, niin Keskipiste-Leader kehitti Yhteisö-Leader rahoitusvälineen yhdistysten pienten hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistyksen omalla rahoituksella tuettiin 34 Yhteisö-Leader hanketta. Nuorten toiminnan tukemiseen tarkoitettua Nuoriso- Leader rahoitusta laajennettiin kattamaan myös nuorten yritystoiminta. Nuoriso-Leader hankkeita rahoitettiin vuonna 2014 yhteensä 35 kpl. 6

7 Toimenpide Hankkeet kpl 2014 Hankkeet kpl Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 0 27 YHTEENSÄ

8 MÄÄRÄLLISET TULOSTAVOITTEET Tavoite * Tulos * Leader-tilaisuuksien lukumäärä/osallistujien määrä, kpl 128/ / /3298 (miehet/naiset, joista nuoret) 750/750/ /362/ /1687/352 Leader-hallituksen kokoukset Leader-yhdistyksen vuosikokoukset Leader-hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä Kyläillat ym. tilaisuudet, joissa toimihenkilöt luennoineet Leader-toiminnasta Viranomaistilaisuudet ** Muut ** ** seuranta lopetettu, ei informatiivista tietoa Yhdistyksen jäsenmäärä Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl Yhteisöjen hankkeita Yrityshankkeita Investointihankkeita ja -toimenpiteitä Kehittämishankkeita, joista elinkeinojen kehittämishankkeita yleisiä kehittämishankkeita esiselvityksiä yritysten kehittämis- ja käynnistystuet 7 79 Koulutushankkeita 10-4 Erityisympäristötuet 5-6 Koordinointihanke 5-0 Kansainvälisiä hankkeita 15-1 Leader-yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä Leader-yhdistyksen toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut Leader-toimihenkilöiden tai hallituksen jäsenten edustus maaseudun kehittämistyön työryhmissä tai laajemmissa ohjausryhmissä, kpl Leader-yhdistys välittäjäorganisaationa maaseudun kehittämistehtävissä * Vuoden 2014 seuranta kuuluu ohjelmakauden tuloksiin 8

9 2.2 Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Kehittämisohjelman hyvä toteutuminen näkyy hanke- ja yritystuilla saavutettuina konkreettisina tuloksina. Vuoden 2014 lopun tilanteen mukaisesti yritystuilla on vaikutettu 85 uuden yrityksen ja henkilötyövuosina mitattuna 135 uuden työpaikan syntymiseen. 2.3 Hyviä hankkeita Leader-tuen saaminen erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa on osoittanut paikkansa varsinkin Keskipiste- Leaderin alueella. Myös toimivat yritykset ovat hakeneet ahkerasti Leader-tukea, joka vaikuttaa myönteisesti yritysten palveluiden tai tuotteiden kehittymiseen. Vuosi 2014 oli ohjelmakausien vaihtumisen vuoksi epätyypillinen ja tukea oli niukasti käytettävissä. Uuden kauden rahoitusta ei vielä saatu ja vanhan kauden palautunutta rahaa oli käytössä keväällä vain rippeet yritystukiin. Hanketukia ei voitu rahoittaa ollenkaan. Alueelle tyypilliseen tapaan tuet kohdistuivat pienten tuotantoyritysten aloitusvaiheen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen myönnettiin yritysten toiminnan laajentuessa. Myös uusia yrityksiä perustettiin, kuten yksityistä sairaanhoitoa ja hoivapalveluita tuottava yritys. Innovatiivisia ratkaisuja puolestaan edusti uudentyyppisen energiantuotantomenetelmän kehittämishanke. 2.4 Toimintarahan seuranta Keskipiste-Leaderin toimintaa on hallinnoitu vuoden 2014 aikana pääsääntöisesti toimintarahan avulla. Nuoriso- ja kansainvälisyysaktivointia on tehty myös Yhteisöhautomo hankkeen voimin. Tässä vuosiraportissa kerrotut asiat ja raportoidut tulokset ovat toimintarahan seurantaa, ellei erikseen muuta mainita. Leader-hallitus toimii toimintarahan ohjausryhmänä. Taloustilannetta seurataan jokaisessa Leader-hallituksen kokouksessa ja luonnollisesti myös toiminnan toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosiraportit ja maksatukset toimitettavaksi ELY-keskukseen. Vuotta 2013 koskeva vuosiraportti toimitettiin ELY-keskukseen helmikuun lopussa Maksatushakemus syksyn 2013 kulujen osalta toimitettiin ELY-keskukseen huhtikuussa 2014 ja vuoden 2014 kuluja haettiin kahdessa erässä syyskuussa ja marraskuussa. Maksatuspäätökset toimintarahan osalta tulivat ELY-keskuksesta elo-, syys- ja joulukuussa Nykyisen toimintarahan turvin työskentelivät toiminnanjohtaja, hankeneuvoja sekä maksatusneuvoja. Kauden Toimintarahan toteutusaika on huhtikuun loppuun Keskipiste-Leaderin osalta vanhaa toimintarahaa jää hieman käytettäväksi vuoden 2015 puolelle ohjelmakauden sulkemistoimiin. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön uuden kauden toimintaraha. Hankeaktivaattorit työskentelivät hankerahoituksella vuonna Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Hankeneuvoja sai valmiiksi johtamisen erikoisammattitutkinnon ja maksatusneuvoja aloitti vastaavat opinnot vuoden 2014 lopussa. 9

10 HANKKEIDEN MÄÄRÄLLISIÄ TULOKSIA Tulos Tavoite Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet työpaikat, htv ,66 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 76,11/ 59,55/ 20,95 Ohjelman / hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv ,20 (miehet/naiset, joista nuoret) 30/30/15 82,65 /46,55 / 8,75 Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 70 77,07 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 40,6/33,47/4 Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet yritykset, kpl Uusien innovaatioiden lukumäärä, kpl (tuote-, palveluinnovaatiot ym.) Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien / osallistujien lukumäärä, kpl Koulutukseen osallistuneiden / opiskelijatyöpäivien lukumäärä, kpl 200 5* 1500/ * 4000 / / 911,69 opt** KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TULOSTAVOITTEET * - hankkeissa mukana olleet organisaatiot / toimijaryhmät, kpl hankkeiden tilaisuuksissa mukana olleet ihmiset (miehet/naiset, joista nuoret) 500/500/ uudet yhteistyömuodot, kpl syntyneet / säilytetyt työpaikat / toteutusaikainen työllistävyys, htv syntyneet uudet yritykset, kpl 2 0 * Indikaattoritietoja ei ole nykyisestä hankejärjestelmästä saatavissa ** Indikaattorit ja lomakkeet vaihdelleet vuosittain, joten tilastointi eri vuosina epäloogista 10

11 3. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Keskipiste-Leader ry:n hallintomalli säilyi vuonna 2014 entisellään. Hallituksessa on ollut vuoden 2011 alusta lähtien 15 varsinaista ja varajäsentä ja yksi on vuotias nuorisojäsen. Hallituksen jäsenmäärä mahdollistaa täsmälleen yhtä suuren edustuksen kuhunkin kolmikannan mandaattiin. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 249 kpl. Tarkemmat jäsenmäärät on kuvattu oheisessa Yhdistyksen jäsenkehitys-taulukossa. Normaalien erovuoroisuuksien ja enintään kuuden vuoden yhtäjaksoinen edustus -säännön perusteella yhdistyksen hallituksessa vaihtui kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimi yritysasiantuntija Juhani Pihlajamaa Nivalasta ja varapuheenjohtajana Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Uusille hallituksen jäsenille järjestettiin perehdytystä Leader-toimintatapaan ja maaseutuohjelmaan. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän taustatahoistaan löytyvät liitteistä. YHDISTYKSEN JÄSENKEHITYS VUONNA 2014 jäsentilanne Miehet Naiset Yhteensä Alle 25 v. Jäsenmäärä Henkilöjäseniä 199 Yhteisöjäseniä 42 Kuntajäseniä 8 YHTEENSÄ

12 HALLITUKSEN KOOSTUMUS 2014 Jäsenet Varajäsenet Huomioita Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 6 10 Naiset 9 5 Nuoret (jos 2 2 tiedossa) Kolmikanta (ohjelmaasiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto 5 5 (lukumäärä) Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 5 5 suuret yritykset), (lukumäärä) Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 5 5 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä kyllä KESKIPISTE-LEADERIN HENKILÖSTÖ VUONNA 2014 toiminnanjohtaja Ilkka Peltola - syntymävuosi koulutus: metsänhoitaja, MMM hankeaktivaattori Mimmi Seppä ( asti) - syntymävuosi koulutus: sosionomi (AMK) hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) hankeaktivaattori Päivi Vähäaho - syntymävuosi koulutus: sosionomi (AMK) maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus (vanhempainvapaalla asti) - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) taloussihteeri/maksatusneuvoja Laura Jalonen ( asti) - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) 12

13 4. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Keskipiste-Leaderin aktivointi- ja tiedotustoimintaa kohdistettiin vuonna 2014 erityisesti yhteisöihin ja kansainvälistymisestä kiinnostuneisiin nuoriin. Käynnistyneet hankkeet tiedottivat toiminnastaan ahkerasti, ja vuoden mittaan alueen lehdissä julkaistiin 101 artikkelia joko Keskipiste-Leaderin tai rahoitettujen hankkeiden toimista. Omia tiedotteita tiedotusvälineille lähetettiin 9 kappaletta. Lisäksi Nuoriso-Leader ja Yhteisö-Leader rahoitusta mainostettiin lehti-ilmoituksilla, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin käytäntöä, jonka mukaisesti jokaisessa hallituksen kokouksessa tehdyistä myönteisistä tukipäätöksistä lähetetään tiedote alueen lehdistölle. Samaa tiedotustapaa noudatettiin myös Nuoriso- Leader ja Yhteisö-Leader hankkeiden osalta. Tiedotteet ovat poikineet runsaasti mediaosumia varmimmin toki sen kunnan lehdessä jonka alueelle tukea on myönnetty. Paikallislehdet ovat tarttuneet aktiivisesti juttuvinkkeihin ja tehneet yritys- ja yhteisöesittelyjä Leader-tukien saajista. Kaikilta tuen saajilta kysytään aina etukäteen lupa tietojen julkaisemiseen tiedotusvälineille. Kesäkuussa toteutettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Leader-viikko. Keskipiste-Leaderin alueella järjestettiin monenlaisia tapahtumia, joissa esiteltiin hankkeiden tuloksia ja Leader-toimintaa. Myös Maaseudun mahtavin kauppa-auto vieraili viikon aikana alueellamme. Tapahtumia oli yhdistetty samanaikaiseen valtakunnalliseen kyläviikkoon. Leader-viikolla lanseerattiin uutta valtakunnallista Leader-brändiä. Vuoden 2014 aikana julkaistiin kolmas numero Pohjois- Pohjanmaan Leader-ryhmien Yhteisö-tiedotuslehdestä. Lehteä on suunniteltu Yhteisöhautomo- hankkeen kanssa. Aktivointitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa. Nuorten aktivointitilaisuuksia järjestettiin erityisesti Yhteisöhautomo-hankkeen toimesta kouluissa ja nuorten tapahtumissa. Tarkemmat osallistujamäärät ja tilaisuuksien luonteet ilmenevät oheisesta taulukosta. Uuden ohjelmakauden asioista tiedotettiin sitä mukaa kun uutta tietoa saatiin. Tiedotusvälineinä erityisesti sosiaalinen media ja lehdistö. 13

14 Osallistujien lukumäärä Indikaattori Lukumäärä Miehet Naiset Nuoret Yhteensä Tiedotustilaisuudet Aktivointitilaisuudet Koulutukset Tiedotteet 9 Lehtiartikkelit ym. mediaosumat 101 Lehdet, esitteet 1 Keskipiste-Leader ja Maaseudun mahtavin kauppa-auto kiertueella alueen kunnissa valtakunnallisella Leader-viikolla 14

15 5. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet 5.1 Ulkopuolinen arviointi Keskipiste-Leader teetti syksyn 2013 aikana ulkoisen arvioinnin Leader-yritystukien vaikuttavuudesta. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa Arvioinnin toteutti Oulun yliopiston alainen Oulun Eteläisen instituutti. Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli tehdä kattava selvitys yritystukiprosessin onnistumisesta sekä arvioida yritystukien vaikuttavuutta ja merkitystä tukia saaneille yrityksille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arviointi kohdistettiin vuosina yritystukea saaneisiin yrityksiin. Ajanjaksoon sisältyy kaksi eri ohjelmakautta, ja Keskipiste- Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi toteutettiin sekä kyselytutkimuksena että henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuvana tapaustutkimuksena hyödyntäen molempien lähestymistapojen vahvuuksia (nk. mixed methods research). Vaikuttavuusarvioinnin tulosten mukaan Keskipiste- Leaderin yritystukiprosessia pidettiin onnistuneena. Tuensaajat olivat tyytyväisiä Keskipiste-Leaderin palveluun ja asiakaslähtöisyyteen. Vähiten positiivisia kokemuksia liitettiin hakuprosessin vaatimaan paperityöhön ja asiakirjoihin. Yritystuelle hakuvaiheessa asetetut tavoitteet oli tuensaajien näkemyksien mukaan saavutettu hyvin. Lisäksi suurin osa yrittäjistä piti yritystukea kokonaisuutena hyvin tai erittäin hyvin onnistuneena. 15 Tulosten perusteella yritystuen tärkein ominaisuus tuen saajille on ollut sen rohkaiseva, kannustava ja täydentävä merkitys. Suurimmat vaikutukset saadulla yritystuella koettiin olleen motivaatioon yrittäjänä toimimisessa sekä yrittäjän tulevaisuudenuskoon. Tuki on poistanut epävarmuutta ja esim. madaltanut kynnystä aloittaa yritystoimintaa. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader toteuttivat koko Leader-toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin yhdessä molemmille ryhmille kuitenkin niin, että varsinainen arviointi oli ryhmäkohtainen. 5.2 Itsearviointi Valtakunnallinen Leader-ryhmien laatutyöprosessi aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan osalta elokuussa Laatutyön tavoitteena oli tehdä kaikille Suomen Leaderryhmille yhtenäinen laatujärjestelmä ja -käsikirja yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Laatutyö oli Maaseutuverkoston tukemaa ja sitä tehtiin aluekohtaisesti konsulttiyritys Rambollin johdolla. Lähityöpäiviä pidettiin kuukausittain joko alueen Leader-ryhmien kesken tai yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Työhön osallistuivat toimihenkilöt ja osittain hallituksen jäsenet. Laatutyöllä varmistetaan Leader-toiminnan tasainen laatu ja käytännöt koko Suomessa. Työn perusvaihe valmistui laatukäsikirjan muotoon keväällä Keskipiste-Leaderin laatukäsikirja palkittiin pohjoisen alueen parhaana.

16 Jatkossa laatukäsikirjaa ja toimintaa päivitetään aktiivisesti ja tehdään vertaisarviointia muiden Leaderryhmien kanssa. Syyskuussa järjestettiin kaksi hallituksen kehittämispäivää. Toinen hankeretkeilyn muodossa, jolloin päivän aikana tutustuttiin niin yritysten kuin yhteisöjen Leaderrahoitteisiin kohteisiin Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Toisen kehittämispäivän aikana perehdyttiin uuden ohjelmakauden asioihin ja pohdittiin strategian käytännön toteutusta. 16

17 6. Leader-ryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat 6.1 Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteet on pääsääntöisesti ylitetty. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihto-ohjelma tuo kansainvälisyyden lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja Yhteisöhautomo -hankkeesta. Vuonna 2014 Keskipiste-Leader teki 17 yritystukipäätöstä kauden viimeisistä palautuneista varoista. Kysyntää olisi ollut enemmänkin, mutta päättyvän ohjelmakauden aikataulut ja rahoitus eivät enempää mahdollistaneet. Lisäksi Leader-yhdistys teki 35 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin ja 34 päätöstä Yhteisö-Leader hankkeisiin. Nopea, yksinkertainen ja helppo oma hankemalli on saanut nuorilta ja aikuisilta varauksetonta kiitosta. Päättyvällä ohjelmakaudella Keskipiste-Leader teki 319 myönteistä Leader-rahoituspäätöstä. Näistä hanketukia 101 kpl ja yritystukia 218 kpl. Yhteismäärä on suurin kaikista Suomen Leader-ryhmistä. Erityisesti yritystukia on ollut reilusti muita enemmän. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman painopistealueita ovat elinkeinotoiminnan ja nuorisotoiminnan tukeminen. Yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevilla hankkeilla on saavutettu Leaderille uskottava ja merkittävä rooli maaseudun kehittämisvälineenä ja tästä asemasta tulee huolehtia myös jatkossa. Nuorisotyöhön panostamalla on pystytty ottamaan nuoret mukaan hanke- ja kehittämistyöhön. Nuorten mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta rakennettaessa. Erityisesti Yhteisöhautomo-hankkeen avulla on onnistuttu tavoittamaan yhteisöjen lisäksi niin paikallisesta kuin kansainvälisestä kehittämistyöstä kiinnostuneita nuoria. Hyvien käytäntöjen leviäminen alueen toimijoiden kesken on ollut positiivinen asia. Vuoden Leaderhankkeiden palkitseminen on osaltaan levittänyt hyviä käytäntöjä. Samoin on tapahtunut esimerkiksi kyläyhdistysten toteuttamissa liikuntapaikkahankkeissa. EVS eli eurooppalaisen nuorten vaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi pääsy oli merkittävä asia myös Keskipiste-Leaderin strategisen toiminnan kannalta. Tällä vahvistetaan sekä nuorisotyön että kansainvälistymisen asemaa. EVS-toimintaa on saatu myös juurrutettua alueen toimijoihin. Keskipiste-Leaderin esimerkin innoittamana vuonna 2013 yksi alueemme osuuskunta haki ja pääsi mukaan isäntäorganisaatioksi. 17

18 Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on onnistunut hyvin, vaikka Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma asettaa monenlaisia rajoituksia. Lähinnä Maaseuturahaston ja -ohjelman tiukka byrokratia haittaa uutta luovaa ja kokeilevaa kehitystyötä. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman tuloksia ja toteutumista seurataan jatkuvasti ja tuloksia analysoidaan vuositasolla. Laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti ja tehdään vertaisarviointia muiden Leader-ryhmien kanssa. Laadullisten tulosten mittaamiseen on pyritty esimerkiksi ulkoisten arviointien avulla. Laadullisten tulosmittareiden kehittäminen on Leader-työn kannalta tärkeää. Keskipiste-Leader on ollut rahoittamassa sosiaalisen tilinpidon kehittämishanketta. Tulosten toivotaan hyödyntävän myös Leader-yhdistyksen laadullista arviointia. Maaseutuohjelmaan kirjatut uudet haasteet -osio on toteutunut Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelmassa lähinnä uusiutuvaan energiaan liittyvien yritys- ja hanketukien kautta. Vuoden 2014 rahoitetuissa yritystuissa ei ollut uudet haasteet -teeman mukaisia tukia. Toimintalinjan 2 mukaisia hankkeita ei ollut vuoden 2014 aikana. Linjan 2 ympäristötukien osalta Leaderin rooli on jäänyt osittain irralliseksi, koska varsinainen rahoitus tulee suoraan ELY-keskukselta Leader-ryhmän rooli aluekehittäjänä Keskipiste-Leaderin rooli on tukea maaseutualueiden pienten paikallistoimijoiden omaehtoista kehittämistä. Keskipiste-Leader on halunnut olla aktiivisesti kehittämässä alueensa muuttuvia maaseuturakenteita. Omien kylä- ja nuorisohankkeiden kautta on aktivoitu toimijoita. Yhteisöhautomo- hanke on jatkanut erityisesti yhteisöjen kehittämistyötä ja lähidemokratian edistämistä. Keskipiste-Leader toimii joustavana ja asiakasystävällisenä välittäjäorganisaationa eli aktivoi, neuvoo ja tekee hanke- ja maksatuskäsittelyä, mutta myös ohjaa hanketoimijoita tarvittaessa muiden rahoittajien puoleen. Leader-yhdistys myös aidosti huolehtii ja seuraa hankkeiden edistymistä ja avustaa hakijoita ongelmatilanteissa eli toimintaryhmä on välittäjäorganisaatio myös sanan inhimillisemmässä muodossa. Ulkoisissa arvioinneissa on osoitettu, että monien aloittavien tai pienten yritysten tuet jäisivät saamatta ilman Leaderia. Pienet yrityshankkeet eivät usein sovellu isompien rahoittajien ohjelmiin. Lisäksi pienyrittäjät tarvitsevat paikallista tukea ja ohjausta koko hankkeen toteutusajan. Leadertuki kannustaa, rohkaisee ja lisää yrittäjien tulevaisuudenuskoa. Keskipiste-Leader on paikallisena ja helposti lähestyttävänä toimijana usein madaltamassa hankehakijoiden kynnystä lähteä hakemaan idealleen tai kehittämisajatukselle hankerahoitusta. Vaikka Leader-hankkeet ovat yleensä suhteellisen pieniä niin niiden vaikuttavuus on aina poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi yrityksen saama tuki käynnistää usein kehitysprosessin, jolla on vaikutusta paitsi itse yrityksen niin myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin ja menestykseen Verkostoituminen Hankerahoituksen ja aktivoinnin sekä neuvonnan lisäksi Keskipiste-Leader on kehittämässä aluettaan yhdessä muiden maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Vuonna 2014 Keskipiste-Leader on ollut edustettuna sekä Nivala-Haapajärven että Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien Seudullisten yrityspalvelupisteiden ohjausryhmissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä Europe Direct EUtietokeskuksen ohjausryhmässä. Hyvät käytännöt ovat levinneet alueen toimijoiden kesken mm. kyläyhdistysten toteuttamien liikuntapaikkahankkeiden myötä. 18

19 Keskipiste-Leader on edustettuna myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä valtakunnallisessa Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa. Keskipiste- Leader toimi vuonna 2014 puheenjohtajaorganisaationa Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa, joka kokoaa maakunnan toimijoita säännöllisesti yhteen. Toiminnanjohtaja on myös toimintaryhmien varaedustajana maakunnallisessa Uutispuuro maaseututiedotus-hankkeessa. Hankeneuvoja on jäsenenä CIMOn Youth in action - yhteistyöverkostossa. Keskipiste-Leader -toimisto tekee yhteistyötä muiden Suomen Leader-alueiden kanssa. Erityisesti Rieska- Leader lähimpänä Leader-alueena on ollut hyvä yhteistyökumppani ja esimerkiksi maksatusneuvoja ja hankesihteeri ovat olleet molempien ryhmien yhteisiä työntekijöitä. Maakunnallista Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien yhteistyötä vahvistettiin Keskipiste-Leaderin hallinnoimassa Yhteisöhautomo-hankkeessa. Hanke tiivisti merkittävästi Leader-ryhmien yhteistyötä. Hankkeen myötävaikutuksella on avattu myös Pohjois- Pohjanmaan yhteiset Leaderin nettisivut kunkin ryhmän omien sivujen lisäksi. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa viestinnän sekä yhteisöjen elinkeinotoiminnan kehittämisessä yhteisillä hankkeilla. Vuoden 2014 aikana Leader-ryhmät viimeistelivät yhteisen Pohjois-Pohjanmaan paikalliskehittämisen strategian, joka toimitettiin Maa- ja metsätalousministeriöön omien strategioiden ohessa kesäkuussa. Yhteisellä strategialla linjataan maakunnan Leader-ryhmien yhteisiä tavoitteita ja yhteistyön suuntaa. Hallitus on keskeinen ja ainutlaatuinen Leaderyhdistyksen voimavara. Hallituksen jäsenet tuovat erittäin paljon osaamista ja tietoa, paikallista "hiljaista" tietoa jopa vuosikymmenien ajalta, jota ei muualta saa. Hallitustyöhön panostaminen ja kehittäminen koulutuspäivien ja opintomatkojen avulla on erittäin tärkeää. Hallituksen kokouksissa on sähköinen kokouskäytäntö. Hallitus saa tiedon intranetissä olevasta kokousmateriaalista sähköposti- ja tekstiviestin kautta. Jäsenet tutustuvat materiaaliin intrassa ja kokouksissa materiaali heijastetaan kaikkien nähtäville. Hallituksella on käytettävissään myös tablet-laitteet materiaalin lukua varten. Sähköinen asiointi on nopeuttanut kokousvalmistelua ja poistanut ison työmäärän materiaalien kopioinnista. Lisäksi sähköinen kokousasiointi on vaivatonta ja joustavaa sekä tukee maaseuturahaston Hyrrä-järjestelmään siirtymistä. Hallituksen lisäksi myös henkilöstön merkitys korostuu Leader-yhdistyksissä. Pieni organisaatio on haavoittuva henkilövaihdostilanteissa eli osaamista voi siirtyä pois työntekijöiden mukana merkittävästi. Työhönsä sitoutunut ja osaava henkilöstö on Leader-yhdistykselle erittäin tärkeä asia. 6.2 Ohjelmatyön ongelmakohdat Pienten hankkeiden osalta hankebyrokratia on ollut aivan liian mittava. Pienillä hankkeilla pitäisi olla kevyempi ja nopeampi haku- ja päätösprosessi. Maaseuturahastossa pienet ja suuret hankkeet läpikäyvät saman mankelin. Mallia voisi ottaa Keskipiste- ja Rieska- Leaderin kehittämästä kevyestä ja nopeasta Nuoriso- Leader rahoituksesta. Erityisesti pienet rakennushankkeet ovat kohtuuttoman pikkutarkan valvonnan alla. Julkisin varoin tehtävässä rakentamisessa on toki omat ohjeensa ja määräyksensä, mutta pienet rakennuskohteet tai rakennelmat tulisi erottaa näistä. Pienten rakennelmien osalta on tällä hetkellä helpompaa pyrkiä tekemään kohde ilman tukia kuin tuettuna tiukan seurannan alla. Ohjelmakauden Maaseuturahaston hanketoiminta tiukkoine rajoitteineen on estänyt luovan ja sitä kautta uutta kehittävän toiminnan. Uusien innovaatioiden syntyminen edellyttää hanketoiminnassa vapausasteita. Tiukasti määritetty hankesuunnitelma ja kustannusarvio rajoittavat helposti uusien matkan varrella syntyvien ideoiden kokeilun. Uusi kausi tuonee paremmat mahdollisuudet kokeiluhankkeille. Tukihakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa on saatu lyhennettyä ohjelmakauden aikana. Myös maksatuspäätösten tekeminen ELY-keskuksessa on nopeutunut. Maaseuturahaston säädösten pikkutarkka tulkinta johtaa helposti erityisesti maksatusten käsittelyn venymiseen ja vaikeuttaa koko hankeprosessia. Maksatuskäsittelyssä olisi syytä keskittyä pääasioihin ja jättää vastuuta myös hakijalle hakemuksen oikeellisuudesta. Jos myöhemmin tarkastuksissa ilmenee virheitä, mitkä aiheuttavat esimerkiksi takaisinperintöjä, niin hakija on täysin vastuussa hakemuksestaan, ei maksatuskäsittelijä. 19

20 7. Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla 7.1 Onnistumiset Leader-työn näkyvyys on lisääntynyt valtakunnallisesti, koska on saavutettu paljon hyviä tuloksia. Suomalaisen Leader-työn onnistuminen on tunnustettu myös kansainvälisesti, osin aktiivisen kansainvälisen hanketyön kautta. Tämän seurauksena myös Leaderin ja sen toimijoiden uskottavuus paikallisessa kehittämistyössä on lisääntynyt. Leaderin valtavirtaistaminen koko maahan kaudella on ollut kulmakivi toimintatavan menestymiselle. Valtakunnallisen Leader-brändin lanseeraaminen on ollut erittäin positiivinen asia. Yhtenäinen näkyvyys lisää tietoisuutta Leaderista ja sen tuloksista. Yhteinen brändi myös luo Leader-toimijoille lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuoden 2014 aikana viimeistelty valtakunnallinen Leaderin laatutyöprosessi on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen asia. Leader-työn heikko kohta on ollut ryhmien välisen toiminnan tason suuri vaihtelu. Laatutyön kautta kaikille Leader-ryhmille saadaan yhtenäiset laatukäsikirjat ja toimintatapoja yhtenäistettyä. Yhdessä ELY-keskusten kanssa tehtävä laatutyö myös selkeyttää Leadereiden ja ELYjen yhteistyötä. Maaseutuverkostoyksikön rooli tiedottajana ja kouluttajana on toiminut kohtuullisen hyvin. Koulutukset Leaderryhmien henkilöstölle ovat olleet tarpeellisia. Hallitusten kouluttamisessa toimintatapoja ja -muotoja tulee uudistaa ja monipuolistaa, jotta väki saadaan liikkeelle. Leader-hallitusten puheenjohtajien tapaamiset tai hallituskoulutus laivaseminaarina ovat olleet toimivia avauksia. Verkostoyksikön ja Leader-ryhmien organisoima yhteinen Leader-teltta maaseutu näyttelyissä on ollut hyvä näyteikkuna maaseudun kehittämisestä. Maaseutugaalat palkitsemisineen ovat olleet erittäin hyviä ja onnistuneita toimia. Ne ovat lisänneet maaseudun ja Leaderin näkyvyyttä ja yhtenäisyyttä. Verkostoyksikön organisoimat innovaatioleirit ovat toimineet alueilla piristysruiskeena. Toimintatapaa tulisi kehittää ja jatkaa myös uudella ohjelmakaudella. Maaseutuverkostoyksikön työntekijöiden innostuneisuus ja aktiivisuus, erityisesti verkostoasiamiehen osalta, Leader-työn kehittämiseen on ollut kiitettävää. Verkostoyksikön työ on näkynyt myös entistä enemmän maakunnallisella tasolla. Suomen kylätoiminta ry:n hallinnoima Leader-asiamies hanke on ollut tarpeellinen lisä yhteisten Leaderasioiden hoidossa. Toimintamalli tulee saada vakinais- 20

21 tettua ja Leader-asiamiehen ympärille luotua valtakunnallinen toimintaverkosto Leaderin edun ajamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan Leader-ryhmien toimintarahan niukkuudesta johtuvia ongelmia. Kehystarkistuksissa on huomioitu pienimpien ryhmien resurssitarpeet ja myös huolehdittu muidenkin Leader-ryhmien kehysten riittävyydestä. Kun on yhteistä tahtoa ja halua, niin löydetään yleensä kaikkia tyydyttävät ratkaisut ja juuri näin ministeriö on toiminut. Uuden ohjelmakauden valmistelussa ministeriö on pyrkinyt löytämään ratkaisuja resurssien riittävyyteen ja ohjelmakausien sujuvaan vaihtumiseen. Maa- ja metsätalousministeriön rooli Leader-ryhmien strategioiden valmistelua koordinoivassa valintakomiteassa on ollut merkittävä. Ministeriö on vaiheittaisen strategiaprosessin kautta mahdollistanut Leaderryhmien strategioiden kehittelyn asiantuntijapalautteen perusteella. Suomi pystyi tekemään Leader-ryhmien epävirallisen valinnan jo vuoden 2014 aikana, vaikka Komission päätös valtakunnallisesta maaseutuohjelmasta jäikin joulukuulle Ongelmakohdat Uuden ohjelmakauden valmistelutyössä Leadertoimintatapaa on pyritty kehittämään itsenäisempään suuntaan. Leader-ryhmien keskuudessa asia on edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä. Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston osalta uudistustarpeita ei kuitenkaan pystytty viemään käytännön tasolla näkyviksi toimiksi. Ohjelmakauden valmisteluprosessi eteni varsinkin alkuvaiheessa hyvässä ja laajassa yhteistyössä viranomaisten ja Leadereiden kesken. Vuoden 2014 aikana tapahtunut keskeisin viimeistelyvaihe esimerkiksi asetusluonnosten suhteen jäi epämääräiseksi. Monissa työryhmissä valmistellut asiat sivuutettiin loppumetreillä ja tiedottaminen ainakin Leaderin suuntaan oli puutteellista. Uuden kauden aloittaminen on ollut jälleen kerran uskomattoman hidas prosessi. Tositoimiin päästäneen vasta loppukeväästä 2015 eli lähes puolitoista vuotta virallisesta ohjelmakauden alusta. Uuden ohjelmakauden valmistelussa Leadertoimintatavan tuominen rakennerahastoihin ei ole merkittävästi edennyt. Maakuntaliitot ovat vastustaneet ajatusta, vaikka EU Komissio on suosittanut Leaderin ulottamista kaupunkien kehittämiseen. Toivottavasti kaupungeissa tapahtuva kehittämistoiminta Leadermetodilla saadaan kuitenkin kokeilujen kautta käytäntöön. ELY-keskusten väliset erot toimintatavoissa ovat edelleen liian suuria. Joillain alueilla tiettyjä ohjeita ja määräyksiä tulkitaan täysin eri tavalla kuin taas toisen ELYkeskuksen alueella. Tämä asettaa hanketoimijat kansalaisina samojen lakien ja asetusten edessä eriarvoiseen asemaan. Tulkintaeroja on tietysti niin kauan kun asioita käsittelevät eri ihmiset, mutta lakien ja asetusten pitäisi lähtökohtaisesti olla yksiselitteisiä. Henkilöstön nopea vaihtuminen lisää kirjavuutta tulkinnoissa. Maaseutuviraston tulkinnoista on useasti muodostunut hyvin joustamaton kuva Leader-toimintaa kohtaan. Vaikka lait ja asetukset luovat tiukat reunaehdot niin yhteisymmärryksessä monia asioita voitaisiin tulkita toimijoiden eduksi. Syksyllä 2014 pidetty Maaseutuviraston ja Leadereiden yhteistyötapaaminen oli hyvä alku yhteistyön tiivistämiseen. Toivottavasti tapaamisista syntyy pysyvä toimintamalli, joilla yhteistyötä hiotaan. Toimintarahan rinnastaminen hankkeisiin ja niitä koskeviin säädöksiin on hankaloittanut Leader-ryhmien käytännön toimintaa. Toimintarahalla pyöritetään Leaderryhmien hallintoa, mutta iso osa siitä kohdistuu myös aktivointityöhön. Kaudella toimintarahaa on koskenut jopa hanketukia tiukemmat säädökset esimerkiksi kululuokkien sitovuudessa. Toimintarahan käyttö pitäisi saada yksinkertaisemmaksi teknisen tuen tyyppiseksi. Varsinkin ohjelmakausien vaihteessa pitäisi olla joustavat käytännöt, koska toimintarahalla mahdollistetaan käytännössä jo vuodesta 1996 alkanut jatkuva Leader-työ. Valitettavasti uuden kauden valmisteluissa toimintarahan käyttöä ei juurikaan saatu yksinkertaistettua. Toimintarahan myöntö ja maksu tapahtuu keskitetysti Maaseutuviraston kautta, mikä tasapuolistaa ryhmien asemaa. Toimintarahan käytössä vastuu ja tarpeiden pohdinta pitäisi jättää asetusten sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälti Leader-ryhmille itselleen. Komission asetuksista tuleva toimintarahan seurantavelvoite aktivointi- ja toimintakustannusten osalta lisää valitettavasti hallintobyrokratiaa entisestään. 21

22 8. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta 8.1 Nuoriso-Leader Keskipiste-Leader käynnisti vuoden 2010 aikana onnistuneesti uuden toimintamallin nuorten hankkeiden tukemiseen. Vuonna 2014 Nuoriso-Leaderin kautta tuettiin yhteensä 35 nuorten omaa hanketta. Tuettava hanke voi olla tapahtuman järjestämistä, yhteisten harrastusvälineiden hankintaa tai muuta vastaavaa nuoria aktivoivaa toimintaa. Myös nuorten yrittäjien toimintaa voidaan tukea Nuoriso-Leaderin kautta. Pääasia on, että se on nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa. Tukea voi saada ja kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret. Hakijana täytyy olla vähintään kolmen nuoren ryhmä johon on nimetty vastuuaikuinen. Yritysten tukemisessa myös yksittäinen vuotias nuori voi olla tuen hakija. Nuoriso-Leader toteutetaan Leader-ryhmän omalla rahoituksella, joten siinä vältetään EU-rahoitukseen liittyvä runsas byrokratia. Tavoitteena on nopea, yksinkertainen ja joustava malli pienille nuorisohankkeille. Nuoriso-Leader on suunniteltu yhdessä Rieska-Leaderin kanssa. Toimintamallia on esitelty useille eri tahoille ja vastaava malli on otettu myöhemmin käyttöön muillakin alueilla. 8.2 Yhteisö-Leader Vuonna 2014 otettiin käyttöön uusi Keskipiste-Leaderin oma Yhteisö-Leader rahoitusväline yhdistysten pienten hankkeiden toteuttamiseen. Toimintaperiaate on sama 22 kuin Nuoriso-Leaderissa, mutta kohderyhmänä ovat yhdistykset ja yhteisöt. Rahoitusmalli otettiin toimijoiden keskuudessa innolla vastaan. Vuoden 2014 aikana rahoitettiin yhteensä 34 yhteisöjen hanketta. 8.3 Kalatalousohjelma Keskipiste-Leader on ollut mukana toteuttamassa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa Ohjelmalla siirretään Leader-toimintatapa myös kalatalouden kehittämiseen. Kalatalousohjelman toteutuksessa on ollut mukana kuusi toimintaryhmää eli Nouseva rannikkoseutu ry, Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry, Oulun Seudun Leader ry, Perä-Pohjolan kehitys ry ja Outokaira tuottamhan ry. Ohjelma-alue on ulottunut Torniosta Kokkolaan ja sisävesialueista mukana on ollut Pyhäjärvi. Kalatalousohjelman hallinnoijatahona toimi Nouseva rannikkoseutu ry. Kaudelle Keskipiste-Leaderin osalta Kala- Leaderin ohjelma-alue vaihtuu ja jatkossa Pyhäjärvi kuuluu Kainuun ja Koillismaan kalatalousohjelmaan. Hallinnointivastuu on Oulujärvi Leaderilla ja muut ryhmät ovat Elävä Kainuu Leader, Koillismaan Leader ja Keskipiste-Leader. Aluevaihto oli järkevää, koska Kainuu- Koillismaalla on sisävesialueiden kalastusasiat. 8.4 EVS European Voluntary Service Keväällä 2011 Keskipiste-Leader ry hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena Leader-yhdistyksenä Eurooppa-

23 laisen EVS-nuorisovaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader ry vastaanotti neljä ensimmäistä nuorta alueelle. EVS-ohjelma mahdollistaa eurooppalaisille nuorille vapaaehtoistyön kautta tutustumisen eri maihin ja kulttuureihin. Keskipiste-Leader voi toimia alueen nuoria lähettävänä tai vastaanottavana organisaationa. Leader-yhdistys vastaa vaihdon hallinnoinnista ja nuori voi työllistyä esimerkiksi alueen nuoriso-organisaatioihin muutamaksi kuukaudeksi. Vuonna 2013 EVS vaihdossa Keskipiste-Leaderin alueella oli kaksi nuorta, toinen Kreikasta ja toinen Espanjasta. Vuonna 2014 ei ollut nuoria vaihdossa. Nuoriso Leader tuki kannustaa nuoria toteuttamaan omia pieniä hankkeita. Vuoden Nuoriso Leader hankkeena palkittiin Sarjankylän frisbeegolfaajat Nivalasta. 23

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group)

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Joutsenten reitti ry Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä, joka toteuttaa maa- ja

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus

LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013. 1. Toiminnan tarkoitus LEADER-TOIMINTARYHMÄ MYÖTÄLE RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toiminnan tarkoitus Sääntöjensä mukaan Myötäle ry:n ensisijainen tehtävä on toteuttaa toimialueellaan toimintaryhmätyötä.

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Hallitus 13.12.2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä, jonka päätehtävä on toteuttaa alueellaan paikallisia maaseudun kehittämistoimia Luonnollisesti

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö 1 Loppukauden 2007-2013 kuulumisia POPELYn maaseuturahaston rahoituskiintiöstä ei ole jäämässä

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Leader-ryhmä on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija Ajankohtaista MMM:stä

Leader-ryhmä on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija Ajankohtaista MMM:stä Leader-ryhmä on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija Ajankohtaista MMM:stä Leader-hallituskoulutus Tuusula 21.-22.4.2017 Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö Sisältö Hallituksen roolit, tehtävät

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasutuotannon tuet Maa- ja metsätalousministeriö MMM Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergiatuotannon avustus TEM Syöttötariffi Energiatuki

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu

Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu 3.5.2017 Leader-työn uusien työntekijöiden koulutuspäivät, Oulu Tiina Rinta-Rahko, ylitarkstaja Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Valtakunnallinen maaseutuverkosto

Valtakunnallinen maaseutuverkosto Valtakunnallinen maaseutuverkosto Pohjois-Pohjanmaan Maaseutufoorumi 19.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 19.11.2013 Esityksen sisältö 1) Valtakunnallinen maaseutuverkosto toimii myös

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Lapin kv-hankepäivä Rovaniemi 21.3.2017 Sivu 1 16.3.2017 Mikä on kansainvälinen hanke?

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Hankkeiden seurantatietojen merkitys

Hankkeiden seurantatietojen merkitys Hankkeiden seurantatietojen merkitys Hanke- ja yritystukien koulutus 7.-8.2.2017 Inka Ahonen Rahoitusasiantuntija Lapin ELY-keskus Sivu 1 6.2.2017 Säädöspohja Hankkeiden seurantatietovaatimus perustuu

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 25.5.2012 suunnittelija Taru Niemelä Jatkotoimenpideyksikkö,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen

Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen Pellolta haarukkaan Keskisuomalaisen ruokaketjun kehittäminen 2014-2020 Käynnistysseminaari ja tulevaisuustyöpaja 21.5.2012 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Eeva Kuuluvainen, Pirjo Tulikukka Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka eeva@kuuluvainen.fi pirjo.tulikukka@helka.net

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p Hallitus on Leader-ryhmän sydän Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö sanna.sihvola@mmm.fi p. 02951 62264 Sivu 1 7.4.2015 Esityksen sisältö 1. Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valinta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola

Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ. Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostopalvelut ja Leader-työ Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola Sivu 1 7.4.2015 Maaseutuverkoston tavoitteet 2014-2020 sidosryhmien osallistuminen maaseudun kehittämiseen lisääntyy maaseudun

Lisätiedot

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely Leader-työn tulokset 2013 Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.5.2014 Esityksen sisältö 1. Valintamenettely - aikataulu -

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit 4+1 Leader Peräpohjolan kehitys (PPK) Simo, Keminmaa, Kemi, Tervola, Rovaniemi ja Ranua Leader Outokaira

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä Heidi Pasanen, Leader-neuvoja Leader - yleisperiaatteita Läheisyysperiaatteeseen perustuva toimintatapa alueiden kehittämisessä Paikallista, alueiden välistä,

Lisätiedot

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 1 / 2 0 1 5 Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa T ä s s ä o s a s s a : Rahoitus-Infot 2 Vuosikokous 2 Sähköinen hankehaku Yritys

Lisätiedot