TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY

2 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä. Toimihenkilöt ovat koonneet raportin hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaisesti. Raportin tekstit ovat toimihenkilöiden muotoilemia ja jäsentämiä ellei asiayhteydessä erikseen muuta mainita.

3 Sisältö 1. Yleistilanne vuonna Hanketoiminnan keskeinen sisältö Saapuneet hakemukset Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Hyviä hankkeita Toimintarahan seuranta Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet Ulkopuolinen arviointi Itsearviointi Leader-ryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Leader-ryhmän rooli aluekehittäjänä Verkostoituminen Ohjelmatyön ongelmakohdat Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla Onnistumiset Ongelmakohdat Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta Nuoriso-Leader Yhteisö-Leader Kalatalousohjelma EVS European Voluntary Service Tuloslaskelma ja tase Tulevaisuuden suunnitelmat LIITTEET Liite 1 Hallituksen kokoonpano 2014 Liite 2 Rahoituskehys 2014 / Leader-hallituksen päätöksillä sidotut varat vuonna 2014 Liite 3 Hankeluettelo 2014 / Leader-rahoitetut hankkeet vuonna 2014 Liite 4 Lehtileikkeitä

4 1. Yleistilanne vuonna 2014 Vuosi 2014 oli Leader-toiminnassa siirtymävaihe vanhan ja uuden ohjelmakauden välissä. Vanhan kauden rahoituksen rippeitä oli käytössä yritystukiin ensimmäisen puolen vuoden ajan, mutta hanketukia ei pystytty ohjelmasta enää rahoittamaan. Hanketoiminnan rinnalla valmisteltiin täydellä teholla uuden kauden ohjelmatyötä. Keskipiste-Leaderin käsittelyyn tuli 14 uutta yritystukihakemusta. Lisäksi Leader-yhdistys teki 35 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin. Uuden Yhteisö-Leaderin kautta tuettiin 34 yhteisöjen pientä hanketta. Keskipiste-Leaderin ohjelmakauden aikana maaseuturahastosta myöntämien hanke- ja yritystukien yhteismäärä on suurin kaikista Suomen Leader-ryhmistä. Erityisesti yritystukia oli reilusti muita enemmän. Yhdistyksen henkilöstössä tapahtui muutamia muutoksia. Toiminnanjohtajana jatkoi Ilkka Peltola ja hankeneuvojana Anni-Mari Isoherranen. Riikka-Maria Talus palasi hoitovapaalta maksatusneuvojan tehtävää kesäkuun alussa. Maksatusneuvojan sijaisena toiminut Laura Jalonen jatkoi lomakauden ajan syyskuun loppuun saakka taloussihteerin nimikkeellä. Hankeaktivaattori Päivi Vähäaho toimi Yhteisöhautomo-hankkeessa hankkeen päätökseen eli vuoden loppuun saakka. Toinen hankeaktivaattori Mimmi Seppä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen toukokuun alussa. 4 Yhdistyksen hallituksessa vaihtui kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimi yritysasiantuntija Juhani Pihlajamaa Nivalasta ja varapuheenjohtajana Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Yhdistyksen 15- jäseninen hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin huhtikuussa Haapavedellä ja syyskokous marraskuussa Siikalatvalla. Vuosikokouksiin osallistui 46 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärää oli vuoden 2014 lopussa 249, joista henkilöjäseniä 199 ja yhteisöjäseniä 50. Aktivointityöhön on saatu uudenlaista otetta maakunnallisen Yhteisöhautomo -hankkeen avulla. Keskipiste- Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja pääosa tavoitteista on ylittynyt. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja esimerkiksi EVS-nuorisovaihto-ohjelman kautta. Uuden strategian valmistelun yhteydessä on suunniteltu työryhmien käyttöönottoa hallitustyön rinnalle. Aihepiireinä olisivat ainakin nuoret, yrittäjyys ja innovaatiot. Nuorisotyöryhmää testattiin vuoden 2014 aikana ottamalla hallituksen nuorisojäsen mukaan arvioimaan Nuoriso-Leader hakemuksia. Nuoriso-Leader rahoitustoimintaa on edelleen kehitetty myös yritystoimintaa mahdollistavaan suuntaan. Yhteisöjen pienimuotoisen toiminnan tukemiseen valmisteltu Yhteisö-Leader rahoitusväline otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana.

5 Leader-ryhmien strategiat jätettiin kesäkuussa 2014 Maa- ja metsätalousministeriöön. Komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman joulukuussa ja samalla Leader-ryhmät saivat alustavan tiedon valinnastaan ja suuntaa antavasta rahoituskehyksestä. Keskipiste-Leader ry tuli valituksi jatkamaan Leaderryhmänä ja rahoituskehys lisääntyi noin 15% ja on noin Vuonna 2014 Keskipiste-Leaderin edustajat vierailivat alueen toimijoiden kanssa Unkarissa, Latviassa ja Irlannissa kansainvälisen yhteistyön merkeissä. 5

6 2. Hanketoiminnan keskeinen sisältö 2.1 Saapuneet hakemukset Vuoden 2014 aikana vastaanotettiin 14 uutta tukihakemusta. Lisäksi käsiteltiin vuodelta 2013 siirtyneet 6 hakemusta. Vuonna 2014 ei ollut vielä käytettävissä ohjelmakauden rahoitus. Kauden osalta rahoitus oli mahdollista palautuneista varoista ja viranomaispäätökset oli tehtävä kesäkuun loppuun mennessä. Näistäkin päätöksiä voitiin tehdä vain yritystukien osalta. Uusia hanketukia ei voitu rahoittaa ollenkaan. Yritystukihakemuksista 17 sai myönteisen lausunnon Keskipiste-Leaderin hallitukselta. Näissä Investointeja oli 11 kpl ja kehittämistukia 7 kpl. Yhteen hakemukseen tehtiin kielteinen päätös ja 2 peruuntui. Taulukossa seuraavalla sivulla on esitetty hakemukset toimenpiteittäin. Koska maaseuturahaston hankerahoitusta ei ollut käytettävissä vuonna 2014, niin Keskipiste-Leader kehitti Yhteisö-Leader rahoitusvälineen yhdistysten pienten hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistyksen omalla rahoituksella tuettiin 34 Yhteisö-Leader hanketta. Nuorten toiminnan tukemiseen tarkoitettua Nuoriso- Leader rahoitusta laajennettiin kattamaan myös nuorten yritystoiminta. Nuoriso-Leader hankkeita rahoitettiin vuonna 2014 yhteensä 35 kpl. 6

7 Toimenpide Hankkeet kpl 2014 Hankkeet kpl Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 0 27 YHTEENSÄ

8 MÄÄRÄLLISET TULOSTAVOITTEET Tavoite * Tulos * Leader-tilaisuuksien lukumäärä/osallistujien määrä, kpl 128/ / /3298 (miehet/naiset, joista nuoret) 750/750/ /362/ /1687/352 Leader-hallituksen kokoukset Leader-yhdistyksen vuosikokoukset Leader-hankekoulutustilaisuuksien lukumäärä Kyläillat ym. tilaisuudet, joissa toimihenkilöt luennoineet Leader-toiminnasta Viranomaistilaisuudet ** Muut ** ** seuranta lopetettu, ei informatiivista tietoa Yhdistyksen jäsenmäärä Leader-toimiston käsittelemien hankehakemusten määrä, kpl Rahoitettujen hankkeiden määrä, kpl Yhteisöjen hankkeita Yrityshankkeita Investointihankkeita ja -toimenpiteitä Kehittämishankkeita, joista elinkeinojen kehittämishankkeita yleisiä kehittämishankkeita esiselvityksiä yritysten kehittämis- ja käynnistystuet 7 79 Koulutushankkeita 10-4 Erityisympäristötuet 5-6 Koordinointihanke 5-0 Kansainvälisiä hankkeita 15-1 Leader-yhdistyksen toimittamien lehtien, esitteiden tms. lukumäärä Leader-yhdistyksen toiminnasta kertovat lehtileikkeet, haastattelut Leader-toimihenkilöiden tai hallituksen jäsenten edustus maaseudun kehittämistyön työryhmissä tai laajemmissa ohjausryhmissä, kpl Leader-yhdistys välittäjäorganisaationa maaseudun kehittämistehtävissä * Vuoden 2014 seuranta kuuluu ohjelmakauden tuloksiin 8

9 2.2 Yritys- ja hanketuilla saavutettuja tuloksia Kehittämisohjelman hyvä toteutuminen näkyy hanke- ja yritystuilla saavutettuina konkreettisina tuloksina. Vuoden 2014 lopun tilanteen mukaisesti yritystuilla on vaikutettu 85 uuden yrityksen ja henkilötyövuosina mitattuna 135 uuden työpaikan syntymiseen. 2.3 Hyviä hankkeita Leader-tuen saaminen erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa on osoittanut paikkansa varsinkin Keskipiste- Leaderin alueella. Myös toimivat yritykset ovat hakeneet ahkerasti Leader-tukea, joka vaikuttaa myönteisesti yritysten palveluiden tai tuotteiden kehittymiseen. Vuosi 2014 oli ohjelmakausien vaihtumisen vuoksi epätyypillinen ja tukea oli niukasti käytettävissä. Uuden kauden rahoitusta ei vielä saatu ja vanhan kauden palautunutta rahaa oli käytössä keväällä vain rippeet yritystukiin. Hanketukia ei voitu rahoittaa ollenkaan. Alueelle tyypilliseen tapaan tuet kohdistuivat pienten tuotantoyritysten aloitusvaiheen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Käynnistystukea ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen myönnettiin yritysten toiminnan laajentuessa. Myös uusia yrityksiä perustettiin, kuten yksityistä sairaanhoitoa ja hoivapalveluita tuottava yritys. Innovatiivisia ratkaisuja puolestaan edusti uudentyyppisen energiantuotantomenetelmän kehittämishanke. 2.4 Toimintarahan seuranta Keskipiste-Leaderin toimintaa on hallinnoitu vuoden 2014 aikana pääsääntöisesti toimintarahan avulla. Nuoriso- ja kansainvälisyysaktivointia on tehty myös Yhteisöhautomo hankkeen voimin. Tässä vuosiraportissa kerrotut asiat ja raportoidut tulokset ovat toimintarahan seurantaa, ellei erikseen muuta mainita. Leader-hallitus toimii toimintarahan ohjausryhmänä. Taloustilannetta seurataan jokaisessa Leader-hallituksen kokouksessa ja luonnollisesti myös toiminnan toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosiraportit ja maksatukset toimitettavaksi ELY-keskukseen. Vuotta 2013 koskeva vuosiraportti toimitettiin ELY-keskukseen helmikuun lopussa Maksatushakemus syksyn 2013 kulujen osalta toimitettiin ELY-keskukseen huhtikuussa 2014 ja vuoden 2014 kuluja haettiin kahdessa erässä syyskuussa ja marraskuussa. Maksatuspäätökset toimintarahan osalta tulivat ELY-keskuksesta elo-, syys- ja joulukuussa Nykyisen toimintarahan turvin työskentelivät toiminnanjohtaja, hankeneuvoja sekä maksatusneuvoja. Kauden Toimintarahan toteutusaika on huhtikuun loppuun Keskipiste-Leaderin osalta vanhaa toimintarahaa jää hieman käytettäväksi vuoden 2015 puolelle ohjelmakauden sulkemistoimiin. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön uuden kauden toimintaraha. Hankeaktivaattorit työskentelivät hankerahoituksella vuonna Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Hankeneuvoja sai valmiiksi johtamisen erikoisammattitutkinnon ja maksatusneuvoja aloitti vastaavat opinnot vuoden 2014 lopussa. 9

10 HANKKEIDEN MÄÄRÄLLISIÄ TULOKSIA Tulos Tavoite Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet työpaikat, htv ,66 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 76,11/ 59,55/ 20,95 Ohjelman / hankkeiden ansiosta säilyneet työpaikat, htv ,20 (miehet/naiset, joista nuoret) 30/30/15 82,65 /46,55 / 8,75 Hankkeiden toteutusaikainen työllistävyys, htv 70 77,07 (miehet/naiset, joista nuoret) 35/35/15 40,6/33,47/4 Ohjelman / hankkeiden ansiosta syntyneet uudet yritykset, kpl Uusien innovaatioiden lukumäärä, kpl (tuote-, palveluinnovaatiot ym.) Hankkeiden järjestämien tilaisuuksien / osallistujien lukumäärä, kpl Koulutukseen osallistuneiden / opiskelijatyöpäivien lukumäärä, kpl 200 5* 1500/ * 4000 / / 911,69 opt** KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TULOSTAVOITTEET * - hankkeissa mukana olleet organisaatiot / toimijaryhmät, kpl hankkeiden tilaisuuksissa mukana olleet ihmiset (miehet/naiset, joista nuoret) 500/500/ uudet yhteistyömuodot, kpl syntyneet / säilytetyt työpaikat / toteutusaikainen työllistävyys, htv syntyneet uudet yritykset, kpl 2 0 * Indikaattoritietoja ei ole nykyisestä hankejärjestelmästä saatavissa ** Indikaattorit ja lomakkeet vaihdelleet vuosittain, joten tilastointi eri vuosina epäloogista 10

11 3. Yhdistyksen säännöt, jäsenistö ja henkilöstö sekä hallitus Keskipiste-Leader ry:n hallintomalli säilyi vuonna 2014 entisellään. Hallituksessa on ollut vuoden 2011 alusta lähtien 15 varsinaista ja varajäsentä ja yksi on vuotias nuorisojäsen. Hallituksen jäsenmäärä mahdollistaa täsmälleen yhtä suuren edustuksen kuhunkin kolmikannan mandaattiin. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 249 kpl. Tarkemmat jäsenmäärät on kuvattu oheisessa Yhdistyksen jäsenkehitys-taulukossa. Normaalien erovuoroisuuksien ja enintään kuuden vuoden yhtäjaksoinen edustus -säännön perusteella yhdistyksen hallituksessa vaihtui kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimi yritysasiantuntija Juhani Pihlajamaa Nivalasta ja varapuheenjohtajana Laimi Shemeikka Pyhäjärveltä. Uusille hallituksen jäsenille järjestettiin perehdytystä Leader-toimintatapaan ja maaseutuohjelmaan. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän taustatahoistaan löytyvät liitteistä. YHDISTYKSEN JÄSENKEHITYS VUONNA 2014 jäsentilanne Miehet Naiset Yhteensä Alle 25 v. Jäsenmäärä Henkilöjäseniä 199 Yhteisöjäseniä 42 Kuntajäseniä 8 YHTEENSÄ

12 HALLITUKSEN KOOSTUMUS 2014 Jäsenet Varajäsenet Huomioita Hallituksen koko (lukumäärät) Miehet 6 10 Naiset 9 5 Nuoret (jos 2 2 tiedossa) Kolmikanta (ohjelmaasiakirja luku 5.3.4) Paikallinen julkinen hallinto 5 5 (lukumäärä) Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 5 5 suuret yritykset), (lukumäärä) Maaseudun asukkaat (lukumäärä) 5 5 Enimmäisaikasäännön noudattaminen (kyllä/ei) Voimassa olevat säännöt toimitettu (kyllä/ei) kyllä kyllä KESKIPISTE-LEADERIN HENKILÖSTÖ VUONNA 2014 toiminnanjohtaja Ilkka Peltola - syntymävuosi koulutus: metsänhoitaja, MMM hankeaktivaattori Mimmi Seppä ( asti) - syntymävuosi koulutus: sosionomi (AMK) hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen - syntymävuosi koulutus: yhteisöpedagogi (AMK) hankeaktivaattori Päivi Vähäaho - syntymävuosi koulutus: sosionomi (AMK) maksatusneuvoja Riikka-Maria Talus (vanhempainvapaalla asti) - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) taloussihteeri/maksatusneuvoja Laura Jalonen ( asti) - syntymävuosi koulutus: tradenomi (AMK) 12

13 4. Viestintä- ja koulutustoimenpiteet Keskipiste-Leaderin aktivointi- ja tiedotustoimintaa kohdistettiin vuonna 2014 erityisesti yhteisöihin ja kansainvälistymisestä kiinnostuneisiin nuoriin. Käynnistyneet hankkeet tiedottivat toiminnastaan ahkerasti, ja vuoden mittaan alueen lehdissä julkaistiin 101 artikkelia joko Keskipiste-Leaderin tai rahoitettujen hankkeiden toimista. Omia tiedotteita tiedotusvälineille lähetettiin 9 kappaletta. Lisäksi Nuoriso-Leader ja Yhteisö-Leader rahoitusta mainostettiin lehti-ilmoituksilla, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin käytäntöä, jonka mukaisesti jokaisessa hallituksen kokouksessa tehdyistä myönteisistä tukipäätöksistä lähetetään tiedote alueen lehdistölle. Samaa tiedotustapaa noudatettiin myös Nuoriso- Leader ja Yhteisö-Leader hankkeiden osalta. Tiedotteet ovat poikineet runsaasti mediaosumia varmimmin toki sen kunnan lehdessä jonka alueelle tukea on myönnetty. Paikallislehdet ovat tarttuneet aktiivisesti juttuvinkkeihin ja tehneet yritys- ja yhteisöesittelyjä Leader-tukien saajista. Kaikilta tuen saajilta kysytään aina etukäteen lupa tietojen julkaisemiseen tiedotusvälineille. Kesäkuussa toteutettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Leader-viikko. Keskipiste-Leaderin alueella järjestettiin monenlaisia tapahtumia, joissa esiteltiin hankkeiden tuloksia ja Leader-toimintaa. Myös Maaseudun mahtavin kauppa-auto vieraili viikon aikana alueellamme. Tapahtumia oli yhdistetty samanaikaiseen valtakunnalliseen kyläviikkoon. Leader-viikolla lanseerattiin uutta valtakunnallista Leader-brändiä. Vuoden 2014 aikana julkaistiin kolmas numero Pohjois- Pohjanmaan Leader-ryhmien Yhteisö-tiedotuslehdestä. Lehteä on suunniteltu Yhteisöhautomo- hankkeen kanssa. Aktivointitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa. Nuorten aktivointitilaisuuksia järjestettiin erityisesti Yhteisöhautomo-hankkeen toimesta kouluissa ja nuorten tapahtumissa. Tarkemmat osallistujamäärät ja tilaisuuksien luonteet ilmenevät oheisesta taulukosta. Uuden ohjelmakauden asioista tiedotettiin sitä mukaa kun uutta tietoa saatiin. Tiedotusvälineinä erityisesti sosiaalinen media ja lehdistö. 13

14 Osallistujien lukumäärä Indikaattori Lukumäärä Miehet Naiset Nuoret Yhteensä Tiedotustilaisuudet Aktivointitilaisuudet Koulutukset Tiedotteet 9 Lehtiartikkelit ym. mediaosumat 101 Lehdet, esitteet 1 Keskipiste-Leader ja Maaseudun mahtavin kauppa-auto kiertueella alueen kunnissa valtakunnallisella Leader-viikolla 14

15 5. Suunnitellut ja toteutetut arviointitoimet 5.1 Ulkopuolinen arviointi Keskipiste-Leader teetti syksyn 2013 aikana ulkoisen arvioinnin Leader-yritystukien vaikuttavuudesta. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa Arvioinnin toteutti Oulun yliopiston alainen Oulun Eteläisen instituutti. Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli tehdä kattava selvitys yritystukiprosessin onnistumisesta sekä arvioida yritystukien vaikuttavuutta ja merkitystä tukia saaneille yrityksille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arviointi kohdistettiin vuosina yritystukea saaneisiin yrityksiin. Ajanjaksoon sisältyy kaksi eri ohjelmakautta, ja Keskipiste- Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi toteutettiin sekä kyselytutkimuksena että henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuvana tapaustutkimuksena hyödyntäen molempien lähestymistapojen vahvuuksia (nk. mixed methods research). Vaikuttavuusarvioinnin tulosten mukaan Keskipiste- Leaderin yritystukiprosessia pidettiin onnistuneena. Tuensaajat olivat tyytyväisiä Keskipiste-Leaderin palveluun ja asiakaslähtöisyyteen. Vähiten positiivisia kokemuksia liitettiin hakuprosessin vaatimaan paperityöhön ja asiakirjoihin. Yritystuelle hakuvaiheessa asetetut tavoitteet oli tuensaajien näkemyksien mukaan saavutettu hyvin. Lisäksi suurin osa yrittäjistä piti yritystukea kokonaisuutena hyvin tai erittäin hyvin onnistuneena. 15 Tulosten perusteella yritystuen tärkein ominaisuus tuen saajille on ollut sen rohkaiseva, kannustava ja täydentävä merkitys. Suurimmat vaikutukset saadulla yritystuella koettiin olleen motivaatioon yrittäjänä toimimisessa sekä yrittäjän tulevaisuudenuskoon. Tuki on poistanut epävarmuutta ja esim. madaltanut kynnystä aloittaa yritystoimintaa. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader toteuttivat koko Leader-toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin yhdessä molemmille ryhmille kuitenkin niin, että varsinainen arviointi oli ryhmäkohtainen. 5.2 Itsearviointi Valtakunnallinen Leader-ryhmien laatutyöprosessi aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan osalta elokuussa Laatutyön tavoitteena oli tehdä kaikille Suomen Leaderryhmille yhtenäinen laatujärjestelmä ja -käsikirja yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Laatutyö oli Maaseutuverkoston tukemaa ja sitä tehtiin aluekohtaisesti konsulttiyritys Rambollin johdolla. Lähityöpäiviä pidettiin kuukausittain joko alueen Leader-ryhmien kesken tai yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Työhön osallistuivat toimihenkilöt ja osittain hallituksen jäsenet. Laatutyöllä varmistetaan Leader-toiminnan tasainen laatu ja käytännöt koko Suomessa. Työn perusvaihe valmistui laatukäsikirjan muotoon keväällä Keskipiste-Leaderin laatukäsikirja palkittiin pohjoisen alueen parhaana.

16 Jatkossa laatukäsikirjaa ja toimintaa päivitetään aktiivisesti ja tehdään vertaisarviointia muiden Leaderryhmien kanssa. Syyskuussa järjestettiin kaksi hallituksen kehittämispäivää. Toinen hankeretkeilyn muodossa, jolloin päivän aikana tutustuttiin niin yritysten kuin yhteisöjen Leaderrahoitteisiin kohteisiin Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Toisen kehittämispäivän aikana perehdyttiin uuden ohjelmakauden asioihin ja pohdittiin strategian käytännön toteutusta. 16

17 6. Leader-ryhmän onnistumiset ja ongelmakohdat 6.1 Ohjelmatyön onnistumiset Kehittämisohjelman toteutuminen Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin ja tavoitteet on pääsääntöisesti ylitetty. Kansainvälistymiseen ja sen aktivointiin on tuotu hanketoiminnan lisäksi uudenlaisia toimintatapoja. EVS-nuorisovaihto-ohjelma tuo kansainvälisyyden lähemmäs arkipäivää ja normaalia paikallista kehittämistä. Aktivointityöhön on saatu lisäresursseja Yhteisöhautomo -hankkeesta. Vuonna 2014 Keskipiste-Leader teki 17 yritystukipäätöstä kauden viimeisistä palautuneista varoista. Kysyntää olisi ollut enemmänkin, mutta päättyvän ohjelmakauden aikataulut ja rahoitus eivät enempää mahdollistaneet. Lisäksi Leader-yhdistys teki 35 myönteistä rahoituspäätöstä nuorten omiin Nuoriso-Leader hankkeisiin ja 34 päätöstä Yhteisö-Leader hankkeisiin. Nopea, yksinkertainen ja helppo oma hankemalli on saanut nuorilta ja aikuisilta varauksetonta kiitosta. Päättyvällä ohjelmakaudella Keskipiste-Leader teki 319 myönteistä Leader-rahoituspäätöstä. Näistä hanketukia 101 kpl ja yritystukia 218 kpl. Yhteismäärä on suurin kaikista Suomen Leader-ryhmistä. Erityisesti yritystukia on ollut reilusti muita enemmän. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman painopistealueita ovat elinkeinotoiminnan ja nuorisotoiminnan tukeminen. Yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevilla hankkeilla on saavutettu Leaderille uskottava ja merkittävä rooli maaseudun kehittämisvälineenä ja tästä asemasta tulee huolehtia myös jatkossa. Nuorisotyöhön panostamalla on pystytty ottamaan nuoret mukaan hanke- ja kehittämistyöhön. Nuorten mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuutta rakennettaessa. Erityisesti Yhteisöhautomo-hankkeen avulla on onnistuttu tavoittamaan yhteisöjen lisäksi niin paikallisesta kuin kansainvälisestä kehittämistyöstä kiinnostuneita nuoria. Hyvien käytäntöjen leviäminen alueen toimijoiden kesken on ollut positiivinen asia. Vuoden Leaderhankkeiden palkitseminen on osaltaan levittänyt hyviä käytäntöjä. Samoin on tapahtunut esimerkiksi kyläyhdistysten toteuttamissa liikuntapaikkahankkeissa. EVS eli eurooppalaisen nuorten vaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi pääsy oli merkittävä asia myös Keskipiste-Leaderin strategisen toiminnan kannalta. Tällä vahvistetaan sekä nuorisotyön että kansainvälistymisen asemaa. EVS-toimintaa on saatu myös juurrutettua alueen toimijoihin. Keskipiste-Leaderin esimerkin innoittamana vuonna 2013 yksi alueemme osuuskunta haki ja pääsi mukaan isäntäorganisaatioksi. 17

18 Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman toteuttaminen on onnistunut hyvin, vaikka Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma asettaa monenlaisia rajoituksia. Lähinnä Maaseuturahaston ja -ohjelman tiukka byrokratia haittaa uutta luovaa ja kokeilevaa kehitystyötä. Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelman tuloksia ja toteutumista seurataan jatkuvasti ja tuloksia analysoidaan vuositasolla. Laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti ja tehdään vertaisarviointia muiden Leader-ryhmien kanssa. Laadullisten tulosten mittaamiseen on pyritty esimerkiksi ulkoisten arviointien avulla. Laadullisten tulosmittareiden kehittäminen on Leader-työn kannalta tärkeää. Keskipiste-Leader on ollut rahoittamassa sosiaalisen tilinpidon kehittämishanketta. Tulosten toivotaan hyödyntävän myös Leader-yhdistyksen laadullista arviointia. Maaseutuohjelmaan kirjatut uudet haasteet -osio on toteutunut Keskipiste-Leaderin kehittämisohjelmassa lähinnä uusiutuvaan energiaan liittyvien yritys- ja hanketukien kautta. Vuoden 2014 rahoitetuissa yritystuissa ei ollut uudet haasteet -teeman mukaisia tukia. Toimintalinjan 2 mukaisia hankkeita ei ollut vuoden 2014 aikana. Linjan 2 ympäristötukien osalta Leaderin rooli on jäänyt osittain irralliseksi, koska varsinainen rahoitus tulee suoraan ELY-keskukselta Leader-ryhmän rooli aluekehittäjänä Keskipiste-Leaderin rooli on tukea maaseutualueiden pienten paikallistoimijoiden omaehtoista kehittämistä. Keskipiste-Leader on halunnut olla aktiivisesti kehittämässä alueensa muuttuvia maaseuturakenteita. Omien kylä- ja nuorisohankkeiden kautta on aktivoitu toimijoita. Yhteisöhautomo- hanke on jatkanut erityisesti yhteisöjen kehittämistyötä ja lähidemokratian edistämistä. Keskipiste-Leader toimii joustavana ja asiakasystävällisenä välittäjäorganisaationa eli aktivoi, neuvoo ja tekee hanke- ja maksatuskäsittelyä, mutta myös ohjaa hanketoimijoita tarvittaessa muiden rahoittajien puoleen. Leader-yhdistys myös aidosti huolehtii ja seuraa hankkeiden edistymistä ja avustaa hakijoita ongelmatilanteissa eli toimintaryhmä on välittäjäorganisaatio myös sanan inhimillisemmässä muodossa. Ulkoisissa arvioinneissa on osoitettu, että monien aloittavien tai pienten yritysten tuet jäisivät saamatta ilman Leaderia. Pienet yrityshankkeet eivät usein sovellu isompien rahoittajien ohjelmiin. Lisäksi pienyrittäjät tarvitsevat paikallista tukea ja ohjausta koko hankkeen toteutusajan. Leadertuki kannustaa, rohkaisee ja lisää yrittäjien tulevaisuudenuskoa. Keskipiste-Leader on paikallisena ja helposti lähestyttävänä toimijana usein madaltamassa hankehakijoiden kynnystä lähteä hakemaan idealleen tai kehittämisajatukselle hankerahoitusta. Vaikka Leader-hankkeet ovat yleensä suhteellisen pieniä niin niiden vaikuttavuus on aina poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi yrityksen saama tuki käynnistää usein kehitysprosessin, jolla on vaikutusta paitsi itse yrityksen niin myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin ja menestykseen Verkostoituminen Hankerahoituksen ja aktivoinnin sekä neuvonnan lisäksi Keskipiste-Leader on kehittämässä aluettaan yhdessä muiden maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Vuonna 2014 Keskipiste-Leader on ollut edustettuna sekä Nivala-Haapajärven että Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien Seudullisten yrityspalvelupisteiden ohjausryhmissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä Europe Direct EUtietokeskuksen ohjausryhmässä. Hyvät käytännöt ovat levinneet alueen toimijoiden kesken mm. kyläyhdistysten toteuttamien liikuntapaikkahankkeiden myötä. 18

19 Keskipiste-Leader on edustettuna myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöelimissä. Toiminnanjohtaja on jäsenenä valtakunnallisessa Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa. Keskipiste- Leader toimi vuonna 2014 puheenjohtajaorganisaationa Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumissa, joka kokoaa maakunnan toimijoita säännöllisesti yhteen. Toiminnanjohtaja on myös toimintaryhmien varaedustajana maakunnallisessa Uutispuuro maaseututiedotus-hankkeessa. Hankeneuvoja on jäsenenä CIMOn Youth in action - yhteistyöverkostossa. Keskipiste-Leader -toimisto tekee yhteistyötä muiden Suomen Leader-alueiden kanssa. Erityisesti Rieska- Leader lähimpänä Leader-alueena on ollut hyvä yhteistyökumppani ja esimerkiksi maksatusneuvoja ja hankesihteeri ovat olleet molempien ryhmien yhteisiä työntekijöitä. Maakunnallista Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien yhteistyötä vahvistettiin Keskipiste-Leaderin hallinnoimassa Yhteisöhautomo-hankkeessa. Hanke tiivisti merkittävästi Leader-ryhmien yhteistyötä. Hankkeen myötävaikutuksella on avattu myös Pohjois- Pohjanmaan yhteiset Leaderin nettisivut kunkin ryhmän omien sivujen lisäksi. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa viestinnän sekä yhteisöjen elinkeinotoiminnan kehittämisessä yhteisillä hankkeilla. Vuoden 2014 aikana Leader-ryhmät viimeistelivät yhteisen Pohjois-Pohjanmaan paikalliskehittämisen strategian, joka toimitettiin Maa- ja metsätalousministeriöön omien strategioiden ohessa kesäkuussa. Yhteisellä strategialla linjataan maakunnan Leader-ryhmien yhteisiä tavoitteita ja yhteistyön suuntaa. Hallitus on keskeinen ja ainutlaatuinen Leaderyhdistyksen voimavara. Hallituksen jäsenet tuovat erittäin paljon osaamista ja tietoa, paikallista "hiljaista" tietoa jopa vuosikymmenien ajalta, jota ei muualta saa. Hallitustyöhön panostaminen ja kehittäminen koulutuspäivien ja opintomatkojen avulla on erittäin tärkeää. Hallituksen kokouksissa on sähköinen kokouskäytäntö. Hallitus saa tiedon intranetissä olevasta kokousmateriaalista sähköposti- ja tekstiviestin kautta. Jäsenet tutustuvat materiaaliin intrassa ja kokouksissa materiaali heijastetaan kaikkien nähtäville. Hallituksella on käytettävissään myös tablet-laitteet materiaalin lukua varten. Sähköinen asiointi on nopeuttanut kokousvalmistelua ja poistanut ison työmäärän materiaalien kopioinnista. Lisäksi sähköinen kokousasiointi on vaivatonta ja joustavaa sekä tukee maaseuturahaston Hyrrä-järjestelmään siirtymistä. Hallituksen lisäksi myös henkilöstön merkitys korostuu Leader-yhdistyksissä. Pieni organisaatio on haavoittuva henkilövaihdostilanteissa eli osaamista voi siirtyä pois työntekijöiden mukana merkittävästi. Työhönsä sitoutunut ja osaava henkilöstö on Leader-yhdistykselle erittäin tärkeä asia. 6.2 Ohjelmatyön ongelmakohdat Pienten hankkeiden osalta hankebyrokratia on ollut aivan liian mittava. Pienillä hankkeilla pitäisi olla kevyempi ja nopeampi haku- ja päätösprosessi. Maaseuturahastossa pienet ja suuret hankkeet läpikäyvät saman mankelin. Mallia voisi ottaa Keskipiste- ja Rieska- Leaderin kehittämästä kevyestä ja nopeasta Nuoriso- Leader rahoituksesta. Erityisesti pienet rakennushankkeet ovat kohtuuttoman pikkutarkan valvonnan alla. Julkisin varoin tehtävässä rakentamisessa on toki omat ohjeensa ja määräyksensä, mutta pienet rakennuskohteet tai rakennelmat tulisi erottaa näistä. Pienten rakennelmien osalta on tällä hetkellä helpompaa pyrkiä tekemään kohde ilman tukia kuin tuettuna tiukan seurannan alla. Ohjelmakauden Maaseuturahaston hanketoiminta tiukkoine rajoitteineen on estänyt luovan ja sitä kautta uutta kehittävän toiminnan. Uusien innovaatioiden syntyminen edellyttää hanketoiminnassa vapausasteita. Tiukasti määritetty hankesuunnitelma ja kustannusarvio rajoittavat helposti uusien matkan varrella syntyvien ideoiden kokeilun. Uusi kausi tuonee paremmat mahdollisuudet kokeiluhankkeille. Tukihakemusten käsittelyaikoja ELY-keskuksessa on saatu lyhennettyä ohjelmakauden aikana. Myös maksatuspäätösten tekeminen ELY-keskuksessa on nopeutunut. Maaseuturahaston säädösten pikkutarkka tulkinta johtaa helposti erityisesti maksatusten käsittelyn venymiseen ja vaikeuttaa koko hankeprosessia. Maksatuskäsittelyssä olisi syytä keskittyä pääasioihin ja jättää vastuuta myös hakijalle hakemuksen oikeellisuudesta. Jos myöhemmin tarkastuksissa ilmenee virheitä, mitkä aiheuttavat esimerkiksi takaisinperintöjä, niin hakija on täysin vastuussa hakemuksestaan, ei maksatuskäsittelijä. 19

20 7. Leader-toiminnan onnistumiset ja ongelmat valtakunnan tasolla 7.1 Onnistumiset Leader-työn näkyvyys on lisääntynyt valtakunnallisesti, koska on saavutettu paljon hyviä tuloksia. Suomalaisen Leader-työn onnistuminen on tunnustettu myös kansainvälisesti, osin aktiivisen kansainvälisen hanketyön kautta. Tämän seurauksena myös Leaderin ja sen toimijoiden uskottavuus paikallisessa kehittämistyössä on lisääntynyt. Leaderin valtavirtaistaminen koko maahan kaudella on ollut kulmakivi toimintatavan menestymiselle. Valtakunnallisen Leader-brändin lanseeraaminen on ollut erittäin positiivinen asia. Yhtenäinen näkyvyys lisää tietoisuutta Leaderista ja sen tuloksista. Yhteinen brändi myös luo Leader-toimijoille lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuoden 2014 aikana viimeistelty valtakunnallinen Leaderin laatutyöprosessi on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen asia. Leader-työn heikko kohta on ollut ryhmien välisen toiminnan tason suuri vaihtelu. Laatutyön kautta kaikille Leader-ryhmille saadaan yhtenäiset laatukäsikirjat ja toimintatapoja yhtenäistettyä. Yhdessä ELY-keskusten kanssa tehtävä laatutyö myös selkeyttää Leadereiden ja ELYjen yhteistyötä. Maaseutuverkostoyksikön rooli tiedottajana ja kouluttajana on toiminut kohtuullisen hyvin. Koulutukset Leaderryhmien henkilöstölle ovat olleet tarpeellisia. Hallitusten kouluttamisessa toimintatapoja ja -muotoja tulee uudistaa ja monipuolistaa, jotta väki saadaan liikkeelle. Leader-hallitusten puheenjohtajien tapaamiset tai hallituskoulutus laivaseminaarina ovat olleet toimivia avauksia. Verkostoyksikön ja Leader-ryhmien organisoima yhteinen Leader-teltta maaseutu näyttelyissä on ollut hyvä näyteikkuna maaseudun kehittämisestä. Maaseutugaalat palkitsemisineen ovat olleet erittäin hyviä ja onnistuneita toimia. Ne ovat lisänneet maaseudun ja Leaderin näkyvyyttä ja yhtenäisyyttä. Verkostoyksikön organisoimat innovaatioleirit ovat toimineet alueilla piristysruiskeena. Toimintatapaa tulisi kehittää ja jatkaa myös uudella ohjelmakaudella. Maaseutuverkostoyksikön työntekijöiden innostuneisuus ja aktiivisuus, erityisesti verkostoasiamiehen osalta, Leader-työn kehittämiseen on ollut kiitettävää. Verkostoyksikön työ on näkynyt myös entistä enemmän maakunnallisella tasolla. Suomen kylätoiminta ry:n hallinnoima Leader-asiamies hanke on ollut tarpeellinen lisä yhteisten Leaderasioiden hoidossa. Toimintamalli tulee saada vakinais- 20

21 tettua ja Leader-asiamiehen ympärille luotua valtakunnallinen toimintaverkosto Leaderin edun ajamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan Leader-ryhmien toimintarahan niukkuudesta johtuvia ongelmia. Kehystarkistuksissa on huomioitu pienimpien ryhmien resurssitarpeet ja myös huolehdittu muidenkin Leader-ryhmien kehysten riittävyydestä. Kun on yhteistä tahtoa ja halua, niin löydetään yleensä kaikkia tyydyttävät ratkaisut ja juuri näin ministeriö on toiminut. Uuden ohjelmakauden valmistelussa ministeriö on pyrkinyt löytämään ratkaisuja resurssien riittävyyteen ja ohjelmakausien sujuvaan vaihtumiseen. Maa- ja metsätalousministeriön rooli Leader-ryhmien strategioiden valmistelua koordinoivassa valintakomiteassa on ollut merkittävä. Ministeriö on vaiheittaisen strategiaprosessin kautta mahdollistanut Leaderryhmien strategioiden kehittelyn asiantuntijapalautteen perusteella. Suomi pystyi tekemään Leader-ryhmien epävirallisen valinnan jo vuoden 2014 aikana, vaikka Komission päätös valtakunnallisesta maaseutuohjelmasta jäikin joulukuulle Ongelmakohdat Uuden ohjelmakauden valmistelutyössä Leadertoimintatapaa on pyritty kehittämään itsenäisempään suuntaan. Leader-ryhmien keskuudessa asia on edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä. Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston osalta uudistustarpeita ei kuitenkaan pystytty viemään käytännön tasolla näkyviksi toimiksi. Ohjelmakauden valmisteluprosessi eteni varsinkin alkuvaiheessa hyvässä ja laajassa yhteistyössä viranomaisten ja Leadereiden kesken. Vuoden 2014 aikana tapahtunut keskeisin viimeistelyvaihe esimerkiksi asetusluonnosten suhteen jäi epämääräiseksi. Monissa työryhmissä valmistellut asiat sivuutettiin loppumetreillä ja tiedottaminen ainakin Leaderin suuntaan oli puutteellista. Uuden kauden aloittaminen on ollut jälleen kerran uskomattoman hidas prosessi. Tositoimiin päästäneen vasta loppukeväästä 2015 eli lähes puolitoista vuotta virallisesta ohjelmakauden alusta. Uuden ohjelmakauden valmistelussa Leadertoimintatavan tuominen rakennerahastoihin ei ole merkittävästi edennyt. Maakuntaliitot ovat vastustaneet ajatusta, vaikka EU Komissio on suosittanut Leaderin ulottamista kaupunkien kehittämiseen. Toivottavasti kaupungeissa tapahtuva kehittämistoiminta Leadermetodilla saadaan kuitenkin kokeilujen kautta käytäntöön. ELY-keskusten väliset erot toimintatavoissa ovat edelleen liian suuria. Joillain alueilla tiettyjä ohjeita ja määräyksiä tulkitaan täysin eri tavalla kuin taas toisen ELYkeskuksen alueella. Tämä asettaa hanketoimijat kansalaisina samojen lakien ja asetusten edessä eriarvoiseen asemaan. Tulkintaeroja on tietysti niin kauan kun asioita käsittelevät eri ihmiset, mutta lakien ja asetusten pitäisi lähtökohtaisesti olla yksiselitteisiä. Henkilöstön nopea vaihtuminen lisää kirjavuutta tulkinnoissa. Maaseutuviraston tulkinnoista on useasti muodostunut hyvin joustamaton kuva Leader-toimintaa kohtaan. Vaikka lait ja asetukset luovat tiukat reunaehdot niin yhteisymmärryksessä monia asioita voitaisiin tulkita toimijoiden eduksi. Syksyllä 2014 pidetty Maaseutuviraston ja Leadereiden yhteistyötapaaminen oli hyvä alku yhteistyön tiivistämiseen. Toivottavasti tapaamisista syntyy pysyvä toimintamalli, joilla yhteistyötä hiotaan. Toimintarahan rinnastaminen hankkeisiin ja niitä koskeviin säädöksiin on hankaloittanut Leader-ryhmien käytännön toimintaa. Toimintarahalla pyöritetään Leaderryhmien hallintoa, mutta iso osa siitä kohdistuu myös aktivointityöhön. Kaudella toimintarahaa on koskenut jopa hanketukia tiukemmat säädökset esimerkiksi kululuokkien sitovuudessa. Toimintarahan käyttö pitäisi saada yksinkertaisemmaksi teknisen tuen tyyppiseksi. Varsinkin ohjelmakausien vaihteessa pitäisi olla joustavat käytännöt, koska toimintarahalla mahdollistetaan käytännössä jo vuodesta 1996 alkanut jatkuva Leader-työ. Valitettavasti uuden kauden valmisteluissa toimintarahan käyttöä ei juurikaan saatu yksinkertaistettua. Toimintarahan myöntö ja maksu tapahtuu keskitetysti Maaseutuviraston kautta, mikä tasapuolistaa ryhmien asemaa. Toimintarahan käytössä vastuu ja tarpeiden pohdinta pitäisi jättää asetusten sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälti Leader-ryhmille itselleen. Komission asetuksista tuleva toimintarahan seurantavelvoite aktivointi- ja toimintakustannusten osalta lisää valitettavasti hallintobyrokratiaa entisestään. 21

22 8. Kuvaus yhdistyksen muusta toiminnasta 8.1 Nuoriso-Leader Keskipiste-Leader käynnisti vuoden 2010 aikana onnistuneesti uuden toimintamallin nuorten hankkeiden tukemiseen. Vuonna 2014 Nuoriso-Leaderin kautta tuettiin yhteensä 35 nuorten omaa hanketta. Tuettava hanke voi olla tapahtuman järjestämistä, yhteisten harrastusvälineiden hankintaa tai muuta vastaavaa nuoria aktivoivaa toimintaa. Myös nuorten yrittäjien toimintaa voidaan tukea Nuoriso-Leaderin kautta. Pääasia on, että se on nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa. Tukea voi saada ja kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret. Hakijana täytyy olla vähintään kolmen nuoren ryhmä johon on nimetty vastuuaikuinen. Yritysten tukemisessa myös yksittäinen vuotias nuori voi olla tuen hakija. Nuoriso-Leader toteutetaan Leader-ryhmän omalla rahoituksella, joten siinä vältetään EU-rahoitukseen liittyvä runsas byrokratia. Tavoitteena on nopea, yksinkertainen ja joustava malli pienille nuorisohankkeille. Nuoriso-Leader on suunniteltu yhdessä Rieska-Leaderin kanssa. Toimintamallia on esitelty useille eri tahoille ja vastaava malli on otettu myöhemmin käyttöön muillakin alueilla. 8.2 Yhteisö-Leader Vuonna 2014 otettiin käyttöön uusi Keskipiste-Leaderin oma Yhteisö-Leader rahoitusväline yhdistysten pienten hankkeiden toteuttamiseen. Toimintaperiaate on sama 22 kuin Nuoriso-Leaderissa, mutta kohderyhmänä ovat yhdistykset ja yhteisöt. Rahoitusmalli otettiin toimijoiden keskuudessa innolla vastaan. Vuoden 2014 aikana rahoitettiin yhteensä 34 yhteisöjen hanketta. 8.3 Kalatalousohjelma Keskipiste-Leader on ollut mukana toteuttamassa Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa Ohjelmalla siirretään Leader-toimintatapa myös kalatalouden kehittämiseen. Kalatalousohjelman toteutuksessa on ollut mukana kuusi toimintaryhmää eli Nouseva rannikkoseutu ry, Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry, Oulun Seudun Leader ry, Perä-Pohjolan kehitys ry ja Outokaira tuottamhan ry. Ohjelma-alue on ulottunut Torniosta Kokkolaan ja sisävesialueista mukana on ollut Pyhäjärvi. Kalatalousohjelman hallinnoijatahona toimi Nouseva rannikkoseutu ry. Kaudelle Keskipiste-Leaderin osalta Kala- Leaderin ohjelma-alue vaihtuu ja jatkossa Pyhäjärvi kuuluu Kainuun ja Koillismaan kalatalousohjelmaan. Hallinnointivastuu on Oulujärvi Leaderilla ja muut ryhmät ovat Elävä Kainuu Leader, Koillismaan Leader ja Keskipiste-Leader. Aluevaihto oli järkevää, koska Kainuu- Koillismaalla on sisävesialueiden kalastusasiat. 8.4 EVS European Voluntary Service Keväällä 2011 Keskipiste-Leader ry hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena Leader-yhdistyksenä Eurooppa-

23 laisen EVS-nuorisovaihto-ohjelman isäntäorganisaatioksi. Vuonna 2012 Keskipiste-Leader ry vastaanotti neljä ensimmäistä nuorta alueelle. EVS-ohjelma mahdollistaa eurooppalaisille nuorille vapaaehtoistyön kautta tutustumisen eri maihin ja kulttuureihin. Keskipiste-Leader voi toimia alueen nuoria lähettävänä tai vastaanottavana organisaationa. Leader-yhdistys vastaa vaihdon hallinnoinnista ja nuori voi työllistyä esimerkiksi alueen nuoriso-organisaatioihin muutamaksi kuukaudeksi. Vuonna 2013 EVS vaihdossa Keskipiste-Leaderin alueella oli kaksi nuorta, toinen Kreikasta ja toinen Espanjasta. Vuonna 2014 ei ollut nuoria vaihdossa. Nuoriso Leader tuki kannustaa nuoria toteuttamaan omia pieniä hankkeita. Vuoden Nuoriso Leader hankkeena palkittiin Sarjankylän frisbeegolfaajat Nivalasta. 23

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Varsinais-Suomen kv-hankepäivä Loimaa 11.11.2016 Sivu 1 7.11.2016 Kansainväliset

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely. Leader-työn tulokset Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valintamenettely Leader-työn tulokset 2013 Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.5.2014 Esityksen sisältö 1. Valintamenettely - aikataulu -

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM

Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta. Leader-puheenjohtajien tapaaminen Laura Jänis, MMM Leader-ryhmän pj:n työ ministeriön näkökulmasta Leader-puheenjohtajien tapaaminen 3.9.2016 Laura Jänis, MMM Leader-työn tavoitteet ja periaatteet Leader-työn tavoitteet Oman alueen kehittäminen Paikallisen

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus

Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus Maaseudun kehittämisohjelman tilannekatsaus MYR 13.3.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Sivu 1 16.3.2015 Työryhmät MYR asettanut kaksi työryhmää maaseudun kehittämisohjelman tueksi: biotalouden

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on

Saap.nuT^. /.-^O^-. /on IEADER Pohjois-Kymen Kasvu IITIN KUNTA oo. o/m. S 3'. -?^f/js^sia'7"-^ Asianro^_^':.'^s- -S".-."-; Saap.nuT^. /.-^O^-. /on 20 Tiedoksi^^-^. - - -- 15.4.2016 POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N ESITYS OHJELMAKAUDEN

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Maaseutujaoston kokous 17.9. Timo Lehtiniemi, yksikönpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Maaseutujaoston kokous 17.9. Timo Lehtiniemi, yksikönpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseutujaoston kokous 17.9 Timo Lehtiniemi, yksikönpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 22.9.2015 Maatalouden investointituet Myönnöt tehdään tukijaksoittain ja hankkeet kilpailevat keskenään

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

LEADER Paikalliset kehittämisstrategiat. Hämeenlinna Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila. Sivu

LEADER Paikalliset kehittämisstrategiat. Hämeenlinna Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila. Sivu LEADER 2014-2020 Paikalliset kehittämisstrategiat Hämeenlinna 5.11.2013 Ylitarkastajat Sanna Sihvola ja Leena Anttila Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1. Tulevan ohjelmakauden suunnittelun tilannekatsaus

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015

VUOSIRAPORTTI. Oulun Seudun Leader 2015 VUOSIRAPORTTI Oulun Seudun Leader 2015 2 1. Strategian toteuttaminen vuosina 2014-2015 Oulun Seudun Leaderin strategian 2014-2020 toteutus alkoi toden teolla vasta toukokuussa 2015, kun maaseuturahaston

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot