Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina 2007-2014"

Transkriptio

1 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Katsaus Kuopion kaupungin projektitoimintaan ja rahoitukseen vuosina Syyskuu 2014

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO KUOPION KAUPUNGIN TOTEUTTAMAT ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN PROJEKTIT Käynnissä olevat projektit Päättyneet projektit KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUS ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTEILLE Rahoituksen kohdentuminen toteuttajittain Rahoituksen kohdentuminen painopisteittäin Rahoituksen kohdentuminen rahastoittain KUOPION KAUPUNGIN OSARAHOITTAMIEN PROJEKTIEN TULOKSET Projekteihin osallistuneet henkilöt, yritykset ja muut organisaatiot Projekteissa syntyneet uudet työpaikat ja uudet yritykset sekä suoritetut tutkinnot Projektityöntekijät ja tehdyt henkilötyökuukaudet projekteissa LIITTEET LÄHTEET... 33

3 TIIVISTELMÄ EU-ohjelmakauden toteutus on loppusuoralla ja uusi, Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakausi on käynnistynyt. Kuopion kaupungin osarahoittamia EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman projekteja on käynnissä vielä 18 kappaletta ja viimeisten projektien toteutus kestää kevääseen 2015 saakka. EU-ohjelmakaudella Kuopion kaupungin osarahoitettavaksi on esitetty yhteensä 175 projektia, joista 165 on ollut EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen projekteja ja 10 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman projektia. Kesäkuun 2014 loppuun mennessä Kuopion kaupunki on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen yhteensä 90 projektille, joista EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen projekteja on 81 ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman projekteja yhdeksän. Näihin projekteihin on tehty rahoituspäätöksiä yhteensä 12,871 milj. euron verran projektien kokonaisvolyymin ollessa 93,319 milj. euroa. Kuopion kaupungin myöntämästä rahoituksesta 75 prosenttia (9,618 milj. ) on kohdistunut olemassa olevien yritysten sekä uusien kasvualojen yritysten kehittämiseen, yritysten kansainvälisyyden edistämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Seuraavaksi eniten, 16 prosenttia (2,056 milj. ) Kuopion kaupungin rahoituksesta on käytetty uusien palvelujen kehittämiseen, kokeiluun ja käyttöönottoon. Osaamisen, t&k- ja innovaatiotoiminnan sekä oppi- ja tutkimuslaitosten ja yritysten välisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittämiseen on kaupungin rahoituksesta kohdentunut seitsemän prosenttia (0,857 milj. ). Kuopion kaupungin ajalla myöntämästä rahoituksesta, 12,871 milj. eurosta 86 prosenttia on kohdistunut EAKR:sta rahoitettaviin projekteihin, 11 prosenttia ESR:sta rahoitettaviin projekteihin ja loput kolme prosenttia EMR:sta rahoitettaviin projekteihin. Projektien loppuraporttien ja rakennerahastotietopalvelun toteumatietojen mukaan Kuopion kaupungin ajalla osarahoittamat projektit ovat luoneet yhteensä 882 uutta työpaikkaa (tavoite 433) ja 845 uutta yritystä (tavoite 128). Kaupungin osarahoittamiin projekteihin on osallistunut yhteensä henkilöä (tavoite 6 464), yritystä (tavoite 2 409) ja 517 muuta organisaatiota (tavoite 360). Kuopion kaupungin osarahoittamista 90 projektista 47 projektilla on ollut projektityöntekijämääritelmän mukaisia projektityöntekijöitä. 1 Näihin projekteihin on työllistynyt suunnitelmien mukaan yhteensä 245 henkilöä 448,9 henkilötyövuodeksi. Kuopion kaupungin oma projektitoiminta on kuluvalla ohjelmakaudella jatkunut hieman edellistä ohjelmakautta vaimeampana, mikäli sitä tarkastellaan toteutettujen projektien lukumäärällä. Sen sijaan kuluvalla ohjelmakaudella projektien kokonaiskustannukset ja siten niiden keskimääräinen koko, kaupungin omarahoitusosuudet projekteissa ja projekteissa tehdyt keskimääräiset henkilötyövuodet ovat kasvaneet. Kuopion kaupunki on toiminut vastuutahona 21:ssä alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen projektissa, joista tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja on vielä seitsemän. Kaupungin toteuttamien projektien kokonaiskustannukset ovat hyväksyttyjen projektisuunnitelmien mukaan yhteensä 26,655 milj. euroa. Kun projektien kokonaisrahoituksesta vähennetään pois kaupungin oma rahoitusosuus 9,583 milj. euroa, on kaupunki saanut ulkopuolista rahoitusta toteuttamiinsa projekteihinsa yhteensä noin 17,072 milj. euroa. Projektisuunnitelmien mukaan kaupungin toteuttamiin 21 projektiin on työllistynyt yhteensä 81 henkilöä yhteensä 143 henkilötyövuodeksi. 1 Kuopion osarahoittamista projekteista 18 projektia on ollut investointiprojekteja tai konsultti-/ostopalvelutyyppisiä selvityshankkeita, joissa ei ole ollut projektityöntekijöitä. Projekteista 24 on sellaisia, joista projektityöntekijöiden määrää ei ole saatu. 3

4 Taulukko 1. Kuopion kaupungin projektitoiminnan ja -rahoituksen vertailua EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoitekaudella ja EU:n tavoite 1-ohjelmakaudella (tilanne ) RAHOITUS: Rahoitettavaksi esitettyjen projektien määrä, kpl Rahoitettavaksi esitettyjen projektien kokonaiskust., milj , ,56 Rahoitettujen projektien määrä, kpl Rahoitettujen projektien osuus rahoitettavaksi esitetyistä, % Rahoitettujen projektien kokonaiskustannukset, milj. Rahoitetun projektin keskimääräinen koko, milj. Kuopion kokonaisrahoitus projekteille, milj. **) Kuopion keskimääräinen rahoitus / projekti, milj. Kuopion keskimääräinen rahoitusprosentti projekteissa, % Rahoitusta saaneiden eri toimijoiden määrä, kpl Merkittävimmät rahoituksen saajat, milj. Kuopion rahoituksen kohdentuminen rahastoittain, % PROJEKTIEN TULOKSET: Projekteihin osallistuneet henkilöt, kpl Projekteihin osallistuneet yritykset, kpl Projekteihin osallistuneet muut organisaatiot, kpl Luodut uudet työpaikat, kpl Turvatut työpaikat, kpl Luodut uudet yritykset, kpl Turvatut yritykset, kpl Projektityöntekijät, htv ****) Projektityöntekijät, htv / projekti KUOPION OMA PROJEKTITOIMINTA: Kuopion hallinnoimien projektien määrä, kpl Kuopion hallinnoimien projektien kokonaiskust., milj. Kuopion oma rahoitus projekteissa, milj. Kuopion saama ulkopuolinen rahoitus, milj. Kuopion saama ulkopuolinen rahoitus/ projekti, milj. Kuopion keskimääräinen omarahoitusosuus projektissa, % Projektityöntekijät Kuopion tot. projekteissa, htv Projektityöntekijät Kuopion tot. projekteissa, htv /proj ,4 93,32 1,04 12,87 0,143 10,93 24 Kuopion kaup. 9,58 ISY 0,75 KIOY 0,36 Pursiseura 0,35 EAKR 86 ESR 11 EMR ,9 9, ,65 9,58 17,07 0,81 35, , *) 61,6 109,95 *) 0,68 12,63 *) 0,078 11,49 37 Kuopion kaup. 3,74 KuY 3,52 Savonia-amk 1,01 Sakky 1,00 EAKR 55 ESR 44 EMOTR ***) , ,51 3,74 18,81 0,72 16, ,81 *) summa ei sisällä kolmea T1-kauden projektia, joissa Kuopion rahoitus lainoitusta tai pääomankorotusta **) rahoituspäätösten mukainen summa ***) sisältää projekteihin osallistuneet yritykset ja muut organisaatiot ****) projektityöntekijöiden määrän ohjelmakaudella ilmoitti 47 projektia ja ohjelmakaudella yhteensä 151 projektia 4

5 1 JOHDANTO Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite on kattanut ohjelmakaudella kaikki Euroopan unionin alueet pois lukien lähestymistavoitteeseen kuuluvat alueet. Itä-Suomi on kuulunut alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen siirtymäkauden alueisiin eli ns. phasing-in -alueisiin. Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen pyrkimyksenä on ollut Lissabonin strategian mukaisesti vahvistaa alueiden kilpailukykyä, vetovoimaa ja työllisyyttä ennakoimalla taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitetta on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelmin. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaan EAKR-rahoitus ohjelmakaudelle on noin 365,56 milj. Pohjois-Savon osuus tästä on väestöosuudella (36 %) arvioituna noin 132 milj. euroa. Ohjelma on sisältänyt myös kansallista julkista rahoitusta eli valtion ja kuntien rahoitusta saman verran eli noin 132 milj. euroa ja yksityistä rahoitusta noin 283 milj. euroa. Kuvassa 1 on esitetty EAKR-toimenpideohjelman rahoituskehys (EU + valtio) Pohjois-Savossa vuosina Osana hallitusohjelman menoleikkauksia valtion vastinrahoitusta leikattiin EAKR-ohjelman vuosien 2012 ja 2013 Pohjois-Savon rahoituskehyksistä yhteensä noin neljä miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa EAKR-ohjelman tavoitteena on ollut yhteensä uuden työpaikan ja 731 uuden yrityksen aikaansaaminen. EAKR-toimenpideohjelman toteumatietojen ( ) mukaan Pohjois-Savossa ollaan selvästi jäljessä asetetuista tavoitetasoista. Uusia työpaikkoja on EAKR-ohjelmarahoituksen turvin syntynyt 2737 ja uusia yrityksiä 117. Kuva 1. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman kehys (EU+valtio) ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman kehys (EU+valtio) Pohjois-Savossa vuosina ESR toimenpideohjelman Itä-Suomen suuralueosion ESR-rahoitus ohjelmakaudelle on ohjelma-asiakirjan mukaan lähes 180 milj. euroa. Tästä Pohjois-Savoon allokoituu väestöosuudella (36 %) arvioituna EU-rahoitusta noin 65 milj. euroa ja saman verran kansallista julkista (valtio + kunnat) vastinrahoitusta. Edellisellä sivulla, kuvassa 1. on esitetty ESR-toimenpideohjelman rahoituskehys 5

6 (EU+valtio) Pohjois-Savossa vuosina EAKR-ohjelman tavoin myös ESR-ohjelman edellyttämää valtion vastinrahoitusta leikattiin Pohjois-Savossa vuosina 2012 ja 2013 yhteensä noin neljä miljoonaa euroa. ESR toimenpideohjelman osalta ohjelma-asiakirjassa ei Itä- Suomen suuralueosiolle ole esitetty määrällisiä tavoitteita. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan mukaan koko Suomessa tavoitteena on ollut uuden työpaikan ja uuden yrityksen aikaan saaminen. Lisäksi henkilön on arvioitu osallistuvan ESR- toimenpiteisiin. Pohjois-Savossa rahoitetuissa ESR-hankkeissa on toteumatietojen ( ) mukaan syntynyt uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on ollut maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen ja kilpailukyvyn parantaminen, maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä ympäristön, maaseudun tilan ja asukkaiden elämänlaadun parantaminen. Aiemmalla ohjelmakaudella ns. yhteisöaloitteena toteutettu LEADER toiminta on ollut osa maaseudun kehittämisohjelmaa. Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman mukaan ohjelman toimintalinjan 1 kokonaisrahoitus (sis. julkisen ja yksityisen rahoituksen) vuosille on Pohjois-Savossa yhteensä 212,567 milj. euroa, toimintalinjan 2 eli ns. ympäristöohjelman julkinen rahoitus on 154,407 milj. euroa, toimintalinjan 3 kokonaisrahoitus (sis. julkisen ja yksityisen rahoituksen) on 63,105 milj. euroa ja toimintalinjan 4 eli Leader-toiminnan kokonaisrahoitus (sis. julkisen ja yksityisen rahoituksen) on 22,510 milj. euroa. 2 KUOPION KAUPUNGIN TOTEUTTAMAT ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN PROJEKTIT EU-ohjelmakaudella ohjelmakaudella kaupunki on ollut vastuutahona yhteensä 21 projektissa, joista käynnissä olevia projekteja on vielä seitsemän. Kaupungin toteuttamien projektien kokonaiskustannukset ovat hyväksyttyjen projektisuunnitelmien mukaan yhteensä 26,65 milj. euroa. Kun projektien kokonaisrahoituksesta vähennetään pois kaupungin oma rahoitusosuus, yhteensä 9,58 milj. euroa, on kaupunki saanut ulkopuolista rahoitusta toteuttamiinsa projekteihinsa yhteensä reilut 17,07 milj. euroa. Taulukko 2. Kuopion kaupungin toteuttamien 21 projektin rahoituksen jakautuminen rahoittajittain hyväksyttyjen projektisuunnitelmien mukaan. % EU ja valtio ,73 Kuopion kaupunki ,95 Muu julkinen ja yksityinen ,32 Yhteensä Kuopion kaupungin toteuttamista 21 projektista kahdeksan projektia on ollut investointiprojekteja tai konsultti-/ostopalvelutyyppisiä selvityshankkeita, joissa ei ole projektityömääritelmän mukaisia projektityöntekijöitä. Projektisuunnitelmien mukaan 13 projektiin, joissa on ollut projektityöntekijöitä, on työllistynyt yhteensä 81 henkilöä henkilötyökuukaudeksi eli 143 henkilötyövuodeksi. 6

7 2.1 Käynnissä olevat projektit Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma (EAKR, TL3) Projektissa laaditaan Puijon urheilulaakson alueelle yleissuunnitelma. Se myötä alueelle on mahdollista rakentaa eri käyttäjätarpeiden mukainen toiminnallinen kokonaisuus, vaiheistaa suunnittelualueen toteutushankkeet, saada arvio vaiheistetuista kokonaiskustannuksista ja saada kuvaus alueen toimintavastuista. Laadittava yleissuunnitelma toimii myöhemmin tehtävien päätösten sekä toteutukseen liittyvien suunnitelmien ja alueen toteutuksen pohjana. toteutusaika on Hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (22,7 %). vastuutaho on hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / omatoimisen hyvinvoinnin palvelut. Ohjaus- ja tukikeskus Rehti (ESR, TL 2) tavoitteena on käynnistää vuotiaille kuopiolaisille nuorille ja heidän läheisilleen sekä nuorten parissa toimiville tahoille tarkoitettu ohjaus- ja tukipiste Rehti, joka tarjoaa tukea ja ohjausta elämän eri osa-alueilta nouseviin kysymyksiin matalan kynnyksen palveluperiaatteella. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja helpottaa palveluihin ohjautumista. Toiminta keskittyy nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, ja sen kautta yksilöllisen palvelutarpeen hahmottamiseen sekä tarkoituksenmukaiseen jatko-ohjaukseen tuetusti saattamalla. Toiminnassa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön nuoren elämän erilaisissa nivelvaiheissa. Moniammatillisesti toimiva ohjaus- ja tukipiste tiivistää toimijoiden yhteistyötä, parantaa tiedon kulkua ja paikkaa palveluaukkoja. toteutusaika on Hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (18,0 %). vastuutaho on kasvun ja oppimisen palvelualue / perusopetus ja nuorisopalvelut. Nilsiän Tahkon keskustan virkistys- ja lähiliikunta-alueen rakentaminen (EAKR, TL 3) tavoitteena on tukea Tahkon kehittymistä nykyistä ympärivuotisemmaksi matkailualueeksi toteuttamalle Tahkon keskusta-alueelle yleisiä, kaikkien käytössä olevia virkistys-, leikki-, puisto- ja oleskelualueita. Projektissa toteutetaan kenttäalueiden pohjien rakentaminen, huoltotieverkoston, reitistön ja polkujen rakentaminen alueelle, lammen ja ojien ruoppaus sekä hulevesiviemärin toteuttaminen. Nämä toimivat pohjana myöhemmin toteutettavien kenttäalueiden ja erilaisten aktiviteettien, kuten liukuratojen, kuntoilupaikkojen, frisbeegolfradan sekä alueen valaistuksen rakentamiselle. toteutusaika on ja hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 1,00 milj., josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on 0,50 milj. (50,0 %). vastuutaho on kaupunkiympäristön palvelualue. Matkakeskuksen alueen kehittäminen (EAKR, TL 3) Kuopion kaupungin yhdessä Kuopion Vesi liikelaitoksen ja Kuopion Energia liikelaitoksen kanssa toteuttaman projektin tavoitteena on parantaa toteutettavin investoinnein Matkakeskuksen toimintaympäristöä, saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta. Projekti koostuu seuraavista osioista: alueen toteutussuunnittelu, liikennejärjestelyt, hulevesiputken siirto ja poisto, Puutarhakadun ja Maaherrankadun alkuosan saneeraaminen, alueen vesihuollon saneeraaminen, alueen energiahuoltotyöt, hulevesien käsittelyalueen rakentaminen, liikennealueen saneeraaminen ja 7

8 hulevesitulvien viivytysalueen rakentaminen. toteutusaika on hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (61,5 %). vastuutaho on kaupunkiympäristön palvelualue. Tehtävänä tulevaisuus - Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma (EAKR, TL 2) tavoitteena on luoda erilaistava brändistrategia, yhteiset työkalut ja kehittämisrakenne, joiden avulla parannetaan Kuopio-vetoisena Pohjois-Savon vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja tunnettuutta. Keskeisiä toimenpiteitä projektissa ovat mm. strategisten kohderyhmien tunnistaminen, markkinointiohjelman mallin laatiminen, yhteismarkkinoinnin perusteiden luominen ja yhteisten markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen. jälkeen Kuopion alueen markkinoinnilla on pysyvä kehittämisrakenne, joka jatkaa alueen toimijoiden yhteistyön ja myönteisen huomion ylläpitämistä jatkossa. toteutusaika on ja hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (4,8 %). vastuutaho on vetovoimaisuuden palvelualue / markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut. Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen (EAKR, TL3) tavoitteena on virallistaa ja rakentaa moottorikelkkailureittejä Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon alueille. Reittien virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja, nostetaan reittien tasoa, helpotetaan moottorikelkkailun valvontaa, helpotetaan reittien ylläpitoa ja edistetään alueella toimivien, moottorikelkkailuun liittyvien yrityksien toimintaa. keskeisiä toimenpiteitä ovat alueen reitistötarpeen inventointi, reittien alustava linjaus, maanomistajien, käyttäjien ja muiden asianosaisten kuuleminen, reittisuunnitelmien laatiminen ja moottorikelkkareittien rakentaminen. Projekti jatkaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen aikaisemmin tekemää kelkkareittien suunnittelu- ja kehittämistyötä. toteutusaika on ja hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (7,1 %). vastuutaho on hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / ulkoilu- ja virkistysyksikkö. Hyvinvointikioski (EAKR, TL 3) Kuopion kaupungin yhdessä Varkauden kaupungin, Ylä-Savon Sote Kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa toteuttaman projektin tavoitteena on luoda kuntalaisille hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä julkisia, maksuttomia ja ilman ajanvarausta toimivia matalankynnyksen palveluita ns. hyvinvointikioskien kautta. Lisäksi tavoitteena on mm. kehittää yhteistyö- ja kumppanuusmalleja alueella olevien alan toimijoiden kesken, edistää moniammatillista johtamista ja vahvistaa moniammatillisen henkilöstön osaamista tarvelähtöisesti. toimenpiteiden seurauksena mm. matalan kynnyksen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus paranevat, palvelujen painopistettä voidaan siirtää ennalta ehkäiseviin palveluihin ja kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen lisääntyvät. toteutusaika on Hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (30,0 %). vastuutahona ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet. 8

9 2.2 Päättyneet projektit Tapahtumien sponsoroinnin hyödyntämistyökalu (ESR, TL1) Projektissa sitoutettiin tapahtumat ja tapahtumatoimiala tiiviimmäksi osaksi Kuopion kaupungin markkinointityötä tavoitteena pyrkimys edetä toiminnassa strategiseen, vastikkeellisuuteen pohjautuvaan yhteistyöhön. Projektissa luotiin kriteeristö tapahtuma-avustusten päätöksentekoon markkinointiyhteistyön näkökulmasta sekä hyödyntämissuunnitelma, joka toimii strategisena työkaluna Kuopion kaupungin ja tapahtumien välisessä markkinointiyhteistyössä. Näillä pyritään aikaan saamaan innovatiivisempia, kestävämpiä ja rahoituspohjaltaan terveempiä tapahtumia sekä lisäämään tapahtumajärjestäjien välistä yhteistyötä. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (20,0 %). vastuutaho oli vetovoimaisuuden palvelualue / markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut. Itä-Suomen lukiokoulutuksen kansainvälistyminen (ESR, TL4) Projektissa tehtiin selvitys Itä-Suomen lukiokoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja laadittiin sen pohjalta kansainvälistymissuunnitelma lukioiden käyttöön. Selvitys tehtiin Itä-Suomen lukioiden rehtoreille, opettajille ja opiskelijoille tehdyn sähköisen kyselyn sekä sitä täydentävien haastattelujen perusteella. Projektissa laaditun kansainvälistymissuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 1) Varmistetaan Itä-Suomen lukioiden kielitarjonnan monipuolisuus, 2) Itä-Suomeen syntyy oppilaitosten Venäjä-osaamisen keskus, 3) Itä-Suomen lukioiden kansainvälinen hanketoiminta keskitetään ja yhdistetään yhteiseen hankekeskukseen, 4) Lukioiden ns. kotikansainvälistymistä lisätään ja monikulttuurisuutta edistetään. Lukio-opiskelijat otetaan mukaan suunnitteluun ja 5) Lukioiden kansainvälistymisen lähtökohtana on opettajien kansainvälistyminen. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (15,1 %). vastuutaho oli kasvun ja oppimisen palvelualue / lukiopalvelut. Asumisen tuki työllistämisen edistäjänä - ATTE (ESR, TL 2) Kuopion kaupungin hallinnoimassa ja yhteistyössä Iisalmen, Leppävirran, Suonenjoen, Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan kuntien sosiaalityöntekijöiden ja kuntien kiinteistöyhtiöiden kanssa toteuttamassa projektissa asunnottomuutta ehkäistiin luomalla ja juurruttamalla sosiaalityöhön uusi toimintamalli, jolla voidaan paremmin vastata asiakkaiden palvelutarpeeseen asumisen ongelmatilanteissa. Häätöjen ennaltaehkäisyyn pyrittiin sillä, että asumishäiriötapauksissa tai vuokrien rästiytyessä kiinteistöyhtiöt, joiden kanssa toimittiin yhteistyössä, lähettivät tiedon projektityöntekijöille, jotka välittömästi aloittivat tilanteen selvittämisen kotikäynnillä sosiaalityöntekijän kanssa. Myöhemmin asiakkaita ohjattiin erilaisiin hoito- ja aktivointitoimenpiteisiin. Asiakkaita projektissa oli yhteensä 418 henkilöä, joista 348 kuopiolaista. Asiakkaista 84 % pystyi säilyttämään asuntonsa, 12 % menetti asunnon ja lopuilla 4 %:lla asumistilanteen selvittely jäi projektin loppuessa kesken. Kuopion kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön häiriöhäädöt vähenivät vuoden häädöstä 22 häätöön vuonna toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (10,6 %). vastuutaho oli perusturvan palvelualue / aikuissosiaalityön palvelut. 9

10 OLE - Ole aktiivinen Läpi Elämän (ESR, TL 4) Projektissa etsittiin hyvinvointia lisääviä toimintamalleja hyödyntäen mm. WHO:n Healthy Cities verkostoa. Pilottien teemoina olivat kulttuuri ja liikunta sekä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kumppanuudet. Toimintamalleja pilotoitiin seitsemän kappaletta ja neljää näistä rahoitettiin projektin kautta. Pilotointien lisäksi projektin muita keskeisiä toimenpiteitä olivat paikallinen ja kansainvälinen verkostoituminen sekä tiedon välittäminen hyvistä käytänteistä. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (12,5 %). vastuutaho oli konsernipalvelu / talous- ja strategiapalvelu. Savon nuorisotiedotus (ESR, TL 2) Kuopion kaupungin hallinnoimassa ja Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon kuntien kanssa yhteistyössä toteuttamassa projektissa luotiin Savon alueelle nuorisotiedotusverkosto, joka tarjoaa nuorille tasaarvoiset nuorten tieto-, neuvonta- ja kuulemispalvelut asuinpaikasta riippumatta. Virtuaalisen, netissä tapahtuvan tiedotuksen (Po1nt.fi), kuulemisen (Aloitekanava.fi) ja nettinuorisotalotoiminnan lisäksi projektissa kokeiltiin uudenlaista tiedotuksen mallia, jossa nuoria pyrittiin tavoittamaan kouluympäristön kautta ja näin tiivistämään nuorisotyön ja koulujen välistä yhteistyötä. Po1nt.fi nuorten portaalilla oli käyntejä keskimäärin noin /kk ja yksilöityjä kävijöitä noin /kk. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (4,3 %). vastuutaho oli kasvun ja oppimisen palvelualue / nuorisopalvelut. Vastaanottava Pohjois-Savo (ESR, TL2) Kuopion kaupungin hallinnoiman ja Varkauden ja Iisalmen kaupunkien sekä Siilinjärven kunnan yhteistyössä toteuttamassa projektissa kuntiin luotiin monikulttuurisen tieto- ja neuvontapalvelujen malli palvelemaan maahanmuuttajia, alueen yrittäjiä sekä viranomaisia ja tuotettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa konkreettiset käytännön toimenpidesuunnitelmat maahanmuuttajien vastaanottamisen, ohjauksen ja kotouttamisen kehittämiseksi. Lisäksi projektissa kehitettiin monikulttuurisen työn valmiuksia, työvälineitä, menetelmiä ja mittareita ja siten vahvistettiin kuntien valmiuksia palvella eri maista saapuvia asiakkaita yhdenvertaisesti. toimenpiteisiin osallistui 84 henkilöä (tavoite 95). toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (6,9 %). vastuutaho oli koulutuspalvelukeskus/ kansalaisopisto. VÄLKE - Kuopio seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke (ESR, TL 2) VÄLKE-hanke koostui neljästä eri osaprojektista: 1) Välke-hallinto (Kuopion kaupunki), 2) Välkepalvelut (Tukeva-työvalmennussäätiö), 3) Välke-Sisä-Savo (Sisä-Savon seutuyhtymä) ja 4) Viissatanen (Kuopion kaupunki ja Kuopion TE-toimisto). Hankkeessa kehitettiin yksilöllisiä tarpeita ja ratkaisuja korostavien välityömarkkinapalveluiden tarjontaa ja sisältöjä; Sisä-Savossa asiakaspalveluprosessin toimintamalli, asiakaslähtöinen yksilövalmennusmalli ja Välke-palveluissa asiakaspalveluprosessin toimintamallin ja moniammatillisen palvelutarvearviointimallin tuotteistaminen, työttömien terveystarkastusprosessi ja ryhmävalmennusmalli. Lisäksi hankkeessa luotiin ja kehitettiin välityömarkkinatoimijoiden yhteistyö- ja kumppanuussuhteita sekä tehostettiin työvoiman liikkumista avoimien ja välityömarkkinoiden välillä työnantajayhteistyön avulla. toimenpiteisiin osallistui 10

11 yhteensä 786 henkilöä (tavoite 890), joista Kuopion seudulla Välke-palveluihin 436 henkilöä (tavoite 660 sis. Viissatasen ), Sisä-Savon seudulla 129 henkilöä (tavoite 230) ja Viissatanen osaprojektiin 221 henkilöä (tavoite 150). Välke-palveluihin osallistuneista henkilöistä avoimille työmarkkinoille sijoittui 13 %, palkkatukityöhön 13 %, koulutukseen 15 %, työnhakua jatkamaan 43 % ja muualle 10 %. Vastaavasti Sisä-Savon seudulla avoimille työmarkkinoille sijoittui 31 %, palkkatukityöhön 17 %, koulutukseen 13 %, työnhakua jatkamaan 33 % ja muualle 2 %. Ajalla toteutetussa Viissatanen projektissa seulottiin 1 138:sta vähintään 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saanutta henkilöstä 221 eteenpäin heille soveltuviin palveluihin. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (10,7 %). vastuutaho oli perusturvan palvelualue / aikuissosiaalityön palvelut (ajalla hallinto- ja kehittämiskeskus / talous- ja strategiapalvelu). SARKA - Luova Pohjois-Savo (ESR, TL 1) Projektissa saatiin aikaan maakunnallinen luovien alojen yhteistoimintaverkosto, jossa on jäseniä kunnista, ammatillisista taidelaitoksista, luovien alojen ammatinharjoittajista ja yrittäjistä. Projektissa toteutettiin luovien alojen yrityskartoitus, järjestettiin yrityssparrauksia ja paneeleita. Projektissa järjestettiin koulutuksia mm. taloudenhallinnasta, liiketoimintaosaamisesta, viestinnästä ja tuotteistamisesta. Lisäksi projektissa toteutettiin pilottiprojekteja, kuten Kukkura pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa ja tyhy-pilotti. Projekti järjesti 52 koulutustilaisuutta, yhdeksän seminaaria, 36 keskusteluverstasta ja 30 muuta tapahtumaa. toimenpiteisiin osallistui yhteensä 341 henkilöä, 165 yritystä ja 117 muuta organisaatiota. Projekti sai aikaan kolme uutta yritystä ja yhden uuden työpaikan. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (9,6 %). vastuutaho oli kulttuuripalvelut. Varhainen mukaantulo (VAMU) ikäihmisen arjessa (EAKR, TL 3) päätavoitteena oli ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutumisen tukeminen poikkihallinnollisesti ja moniammatillisesti aiemmassa VAMU projektissa kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Tavoitteena oli ohjata ikäihmisiä eri toimijoiden palvelujen pariin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin, että se mahdollistaisi ikäihmisten kotona asumisen mahdollisimman pitkään. tuloksena asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä kuntoutumisen tukeminen sisältyy jokaisen työntekijän perustehtävään ja työyksiköissä yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja käytäntöihin, sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstöstä koottiin geriatriaan ja gerontologiaan perehtyneitä asiantuntijoita tukemaan muutosta ja ennakoiva osaaminen on vahvistunut geriatrisessa ja gerontologisessa toiminnassa. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (30 %). vastuutahona on ollut perusturvan palvelualue / vanhus- ja vammaispalvelut. Palvelujen kehittäminen ja prosessijohtamisen käyttöönotto (ESR, TL3) keskeisimpänä tavoitteena oli kouluttaa projektiin osallistuvien kuntien virkamiesjohtoa prosessijohtamiseen ja sen eri osa-alueisiin. toisena tavoitteena oli tiedonvälittäminen yhteistyökunnille. järjestämiin 44 koulutuspäivään osallistui yhteensä 231 henkilöä, joista Kuopion kaupungilta 205, Karttulan kunnasta 7, Suonenjoen kaupungilta 13 ja Tuusniemen kunnasta 11

12 13. keskeisempänä tuloksena on osallistujien osaamisen kehittyminen prosessijohtamisessa. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus on (30 %). vastuutaho oli konsernipalvelu / talous- ja strategiapalvelu. Ylijäämämaiden ja aurauslumen hyötykäyttö- ja sijoittamisselvitys (EAKR, TL3) Projektissa selvitettiin, miten Kuopion keskeisellä kaupunkialueella syntyvät ylijäämämaat ja aurauslumet voidaan kustannustehokkaimmin ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen käsitellä ja sijoittaa. Projektilla haluttiin löytää uusia toimintatapoja ja lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta siten, että voitaisiin muodostaa ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä toimintamalli. Selvitystyö laadittiin konsulttityönä. Selvitystyössä kartoitettiin maamassojen käsittelyn ja sijoittamisen nykytila, arvioitiin tulevien vuosien osalta massojen syntyä ja massatarpeita sekä linjattiin mahdollisia massojen hyötykäytön ja sijoittamisen kehittämistoimenpiteitä. Myös aurauslumen osalta tehtiin nykytilan kartoitus ja laadittiin suunnitelma perustelluimmasta sijoitusmallista tulevaisuutta ajatellen. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (30 %). vastuutaho oli tekninen virasto / kunnallistekninen osasto. Matkuksen-Kylmämäen yritysalueen maa- ja vesirakennustyöt sekä kaukolämpö ja energiahuollon rakentaminen, 2. vaihe (EAKR, TL3) tavoitteena oli laajentaa Matkuksen ja Kylmämäen yritysalueita ja luoda edellytykset alueiden yhdistämiselle. Projektissa parannettiin alueen liikenneyhteyksiä sekä varmistettiin alueen energia- ja vesihuoltoa. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat yhteensä , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (40 %). vastuutaho oli tekninen virasto / kunnallistekninen osasto. Matkuksen eritasoliittymä (EAKR, TL 3) Projektissa rakennettiin Matkuksen eritasoliittymä (silta ja rampit ja ramppeja yhdistävä katuosuus- Matkuksentie, sekä ramppeihin liittyvät kadut Naulakatu ja Vasarakatu), jotka tulevat palvelemaan Kuopion tulevaa eteläistä elinkeinoaluetta ja alueelle myöhemmin mahdollisesti sijoittuvaa logistiikkakeskusta. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat yhteensä , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (69,5 %). vastuutaho oli tekninen virasto / kunnallistekninen osasto. SAGA SaaristoGalleria (EAKR, TL3) tavoitteena oli kaupunkiympäristön tason parantaminen taiteen avulla, organisaation osaamisen kehittäminen, taiteilijoiden työllisyyden parantaminen sekä asukkaiden osallistaminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Projektissa tuotettiin Saaristokaupunkiin yhteensä viisi ympäristötaideteosta. Lisäksi projektin kautta kaupunkiorganisaatiolle ja taiteilijoille syntyi uusia toimintaverkostoja. toteutusaika oli Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat yhteensä , josta Kuopion kaupungin rahoitusosuus oli (45,0 %). vastuutaho oli tekninen virasto / asuntotoimi ja projektit. 12

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 25 OLLI JAKONEN, RITVA MITCHELL Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Urban II -yhteisöaloite Helsingin ja Vantaan toimenpideohjelma 2001 2007. Loppuraportti

Suomen Urban II -yhteisöaloite Helsingin ja Vantaan toimenpideohjelma 2001 2007. Loppuraportti Suomen Urban II -yhteisöaloite Helsingin ja Vantaan toimenpideohjelma 2001 2007 Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 33/2011 EEVA-LIISA BROMAN J-P SORJONEN MARI-ANNE

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot