WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 64/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 64/2005"

Transkriptio

1 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 64/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivätyn sekä täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja perusosaan sisältyvien yleisten ehtojen kanssa tämän yksittäisen warranttiliikkeeseenlaskun ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija Kohdearvopaperi Lunastushinta Warranttilaji Warranttityyppi Kerroin Alfred Berg SE Sampo Oyj:n osake 12,00 euroa Call eli ostowarrantti Eurooppalainen warrantti; toteutus mahdollinen ainoastaan päättymisen yhteydessä. 1/5; viisi (5) warranttia oikeuttaa yhteen (1) Sampo Oyj:n osakkeeseen; osakkeita ei kuitenkaan toimiteta warrantin haltijalle, vaan suoritetaan rahamääräinen positiivisen nettoarvon tilitys. Pörssierä Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin listalleottopäivä 500 warranttia 6BSA1EW , Helsingin Pörssin päälista Viimeinen kaupankäyntipäivä/toteutuspäivä Warrantin päättymispäivä/ täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä , jolloin kaupankäynti on mahdollista vain Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Markkinatakaus Liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan jatkuvat osto- ja myyntitarjoukset vähintään yhdelle (1) pörssierälle seuraavilla ehdoilla: - osto- ja myyntitarjouksen suurin sallittu kulloinenkin ero on kaksikymmentäviisi (25) senttiä - tarjoustenantovelvollisuus on voimassa jatkuvan kaupankäynnin aikana

2 2(8) - warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta - liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä markkinatakausnoteerauksiin vaikuttavien muuttujien arvot. - mikäli kaupankäynti Sampo Oyj:n osakkeella on keskeytetty, Sampo Oyj:n osakkeiden hintainformaation saaminen on estynyt liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä tai markkinatakaustoiminta on kohtuuttomasti vaikeutunut muusta liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta syystä, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta antaa osto- ja myyntitarjouksia Warrantin hinta eli preemio Määräytyy julkisessa kaupankäynnissä markkinaehtoisesti Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä Vähintään ja enintään warranttia kysynnän mukaan; liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa määrää tarvittaessa. Vakuus Toteutustapa Ei pankkitakausta tai muuta vakuutta Nettoarvon tilitys Toteutusta vaadittava Ei; nettoarvoltaan positiiviset warrantit toteutetaan automaattisesti. Lunastuspalkkio Liikkeeseenlaskija perii kaksi (2) prosenttia warrantin positiivisesta nettoarvosta. Toteutusarvon laskemistapa Toteutusarvo on warrantin viimeisen kaupankäyntipäivän Sampo Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruisen kaupan kauppahinta Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana pois lukien ETF:n primäärimarkkinakaupat, blokkikaupat, warrantintoteutuskaupat tai muu vastaava kauppa, jonka kauppahinta ei ole määräytynyt markkinaehtoisesti. Selvitys Kuten osakekaupat; normaali selvitysaika T + 3 pankkipäivää. Selvitys toteutuksen yhteydessä Warrantin ISIN-tunnus Kohdeyhtiön toimiala Kohdearvopaperi julkisen kaupankäynnin kohteena Viisi (5) pankkipäivää viimeisestä kaupankäyntipäivästä on täsmäytyspäivä, josta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua toimitetaan positiivisen nettoarvon tilitys. FI Pankki, rahoitus ja vakuutustoiminta Helsingin Pörssin päälista Kohdeyhtiöstä tiedot saatavilla Helsingin Pörssin kotisivut Sampo Oyj:n kotisivut Sampo Oyj:n pääkonttori, Unioninkatu 22, Sampo Muut mahdolliset julkiset tietolähteet

3 3(8) Lyhyt kuvaus Sampo Oyj:stä ja sen liikkeeseen laskemasta warrantin kohteena olevasta osakkeesta Huom! Näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole pyritty esittämään tyhjentäviä tietoja Sampo Oyj:stä tai sen liikkeeseen laskemasta osakkeesta. Sijoittajan tulee itse hankkia tarkemmat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeesta. Tarkempia tietoja Sampo Oyj:stä ja sen osakkeesta ja niihin liittyvistä seikoista saa mm. yhtiön julkaisemista pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Alla olevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä ja ne koskevat ainoastaan kaupankäyntiä Sampo Oyj:n osakkeella Suomessa. Warrantin liikkeeseenlaskija ei vastaa tietojen sisällön oikeellisuudesta. Sampo Oyj Osoite: Unioninkatu 22, Sampo Puh: Fax: Y-tunnus: Kotipaikka: Turku Toimiala: Pankki, rahoitus ja vakuutusliiketoiminta Osakkeen ISIN-tunnus: FI (SAMAS) Osakkeen kaupankäynnin aloittamispäivä Suomessa: (laji A) Kohdeyhtiön kaupparekisteritietoja : Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on ,11 euroa. Osakkeita on kappaletta ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 0,17 euroa. (Rekisteröity ). Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja B sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. A- sarjan osakkeita kappaletta ja B sarjan osakkeita kappaletta. (Rekisteröity ) Vähimmäispääoma on ,84 euroa ja enimmäispääoma ,30 euroa. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovutuksesta mennessä. Hallitus voi luovuttaa A-sarjan osakkeita enintään määärän, jonka yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiö rekisteröidystä osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien eutoikeudesta hankkia osakkeita. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt osakepääoman korottamisesta (K002). Korotusmäärä 0, ,35

4 4(8) euroa. Korotuksessa voidaan antaa A-sarjan osakkeita (Rekisteröity ). Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu ,02 eurolla. Yhteensä päätöksen nojalla pääomaa on korotettu ,47 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien (P002) antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,09 euroa. Korotuksessa annettavat erilajiset osakkeet: A-sarja enintään kappaletta. Osakemerkinnän aika optiooikeudella A ja optio-oikeudella B Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeksilla (Rekisteröity ) Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu ,65. Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu ,63 eurolla. (Rekisteröity ) Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,78 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. (Rekisteröity ) Lähde: Sampo Oyj:n kaupparekisteriote Muita tietoja ( ): Sampo Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan Sampo-konsernin kannattavuus säilyi hyvänä vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Konsernin voitto ennen veroja kasvoi vuoden 2005 tammi-kesäkuussa 632 miljoonaan euroon (414) ja oman pääoman tuotto (RoE) 30,3 prosenttiin (25,6), mikä ylittää 19 prosentin tavoitetason. Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,75). Vertailulukuun sisältyy kolme merkittävää kertaluonteista erää, joiden osakekohtainen vaikutus oli 0,37 euroa. Käyvän arvon rahaston muutos huomioon ottaen osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,73). Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi 6,74 euroon (5,23) päivätyn pörssitiedotteen mukaan Sampokonserniin kuuluva Sampo Pankki on aloittanut valmistelut, joilla tähdätään pankkipalveluiden tarjoamiseen Venäjällä. Tavoitteena on tarjota valikoituja pankkipalveluita vuoden 2006 loppuun mennessä. Sampo Oyj:n osavuosikatsauksen tammi-maaliskuun mukaan Sampo-konsernin kannattavuus vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä. Voitto ennen veroja kasvoi 230 miljoonaan euroon (190), ja taloudellisen pääoman tuotto (RoEC) oli 21,5 prosenttia. Tuloslaskelman mukainen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,28). Jos huomioidaan käyvän arvon rahaston muutos, osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,36). Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi vuoden 2004 lopusta 0,30 eurolla ja oli 6,46 euroa (6,16). Pörssitiedotteen mukaan Sampo siirtyi konsernitilinpäätöksessään IFRS-käytäntöön vuoden 2005

5 alusta ja laatii vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa EU:n hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. 5(8) Pörssitiedotteen mukaan Suomen valtion omistamien Sampo-osakkeiden kokonaismäärä ja niihin liittyvien äänien määrä on alittanut 15 prosenttia Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden määrästä ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Sampo-konsernin v tilinpäätöksen mukaan liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 1 014miljoonaa euroa (472). Kannattavuus oli hyvä kaikilla liiketoiminta-alueilla ja konsernin taloudellisen pääoman tuotto (RoEC) nousi 25,0 prosenttiin. Taloudellisen pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,0 prosenttia. Osakekohtainen substanssi kasvoi 5,97 euroon (5,64), vaikka Sampo maksoi huhtikuussa 1,50 euron osingon. Osakekohtainen tulos nousi 1,40 euroon (0,64). Pro forma -osakekohtainen tulos, jossa If on mukana koko vuodelta, oli yhteensä 1,55 euroa. Osakekohtaiseen tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 0,39 euroa. Sammon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohti (1,50). Lähde: Helsingin Pörssissä julkaistut pörssitiedotteet (ei tyhjen tävä) ja Sampo Oyj:n kaupparekisteriote Kohdeyhtiön säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä arvioidut ajankohtia: Sampo Oyj osavuosikatsaus Q3/2005 Sampo Oyj:n osakkeen kurssikehitys SAMAS /25/ /8/ /22/ /6/ /20/2004 1/3/2005 1/17/2005 1/31/2005 2/14/2005 2/28/2005 3/14/2005 3/28/2005 4/11/2005 4/25/2005 5/9/2005 5/23/2005 6/6/2005 6/20/2005 7/4/2005 7/18/2005 8/1/2005 8/15/2005 8/29/2005 9/12/2005 9/26/ /10/ /24/2005 Lähde: Alfred Berg SE

6 6(8) Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta Joulukuun 31. päivänä 2004 päivätyn tilinpäätöksen jälkeen warranttien liikkeeseenlaskija Alfred Berg Finland Oyj Abp on sulautunut Alfred Berg Fondkommission AB (publ) nimiseen yhtiöön. Vastaanottavasta yhtiöstä, Alfred Berg Fondkommission AB (publ):stä muodostui eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE), Alfred Berg SE. Lokakuun 1. päivänä 2005 voimaan tulleen sulautumisen johdosta warranttien liikkeesenlaskija on Alfred Berg SE. Sulautumisella ei ole vaikutusta liikkeeseenlaskijan kykyyn vastata warranttien liikkeeseen laskuun liittyvistä sitoumuksista. TIEDOTE Alfred Bergistä on tullut eurooppayhtiö Syksyllä 2004 voimaan tulleen EU-direktiivin johdosta Alfred Berg Holding AB on päättänyt yhdistää kaikki neljä Alfred Berg -yhtiötään yhdeksi eurooppayhtiöksi (Societas Europaea, SE), jonka kotipaikka on Ruotsi. Uuden yrityksen nimeksi tuli Alfred Berg SE, rek.nro , ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Sulautuminen on tullut voimaan Sulautumisen seurauksena tämän jälkeen Alfred Berg Finland Oyj Abp:stä on tullut Alfred Berg SE:n suomalainen sivuliike. Sivuliikkeen nimi on Alfred Berg SE, Helsinki Branch, Y-tunnus Sulautuminen on nk. yleisseuraanto, jonka mukaisesti kaikki Alfred Berg Finland Oyj Abp:n velvoitteet ja oikeudet ovat siirtyneet Alfred Berg SE -yhtiölle. Tämän mukaisesti Alfred Berg Finland Oyj Abp:n v warrantiohjelman perusteella liikkeelle laskettuihin warrantteihin liittyvät velvoitteet ovat siirtyneet siten Alfred Berg SE -yhtiölle, joka toimii myös jatkossa ohjelman mukaisesti liikkeelle laskettavien warranttien liikkeellelaskijana. Alfred Berg SE jatkaa myös warranttiohjelmaan perustuvien warranttien markkinatakaajana. Ennen sulautumista aikaisemmin liikkeellelaskettujen warranttien pörssikoodit pysyvät ennallaan. Sulautumisesta on lisätietoa julkistetussa Warranttiohjelma 2005:en täydennyksessä. Täydennyksessä esitetystä poiketen Jan Sissner ei ole Alfred Berg SE:n hallituksen jäsen.

7 TIEDOTE (8) Alfred Berg Finland Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Alfred Berg Finland Oyj Abp sulautuu yhdessä tanskalaisen Alfred Berg Bank A/S:n ja norjalaisen Alfred Berg Norge ASA:n kanssa ruotsalaiseen Alfred Berg Fondkommission AB (publ) nimiseen yhtiöön. Kaikki sulautuvat yhtiöt ovat Alfred Berg Holding AB:n sataprosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä. Sulautuminen toteutetaan absorptiosulautumisena noudattaen Neuvoston asetusta (EY) N:o 2157/2001, annettu 8. päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä. Vastaanottavasta yhtiöstä Alfred Berg Fondkommission AB (publ):stä muodostuu eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE), Alfred Berg SE, jonka kotipaikka tulee olemaan Tukholma, Ruotsi. Alfred Berg SE:llä tulee olemaan sivuliikkeet Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Alfred Berg Bank A/S:n, Alfred Berg Norge ASA:n and Alfred Berg Fondkommission AB (publ):n hallitukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman omalta osaltaan. Sulautumisesta päätetään kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka todennäköisesti pidetään 20. päivä toukokuuta Sulautumisen pääsyynä on Alfred Berg konserniyhtiöiden sääntelyn, oikeudellisen ja taloudellisen rakenteen yksinkertaistaminen, jonka myötä tehokkuus lisääntyy. Sulautuminen tulee voimaan arviolta syyskuussa Sulautumissuunnitelma ei koske Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:tä eikä Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy:tä. TIEDOTE Alfred Berg suunnittelee oikeudellisen rakenteensa yksinkertaistamista muuttamalla yhtiön tämän hetkiset tytäryhtiöt Suomessa, Norjassa ja Tanskassa Ruotsin yhtiön sivukonttoreiksi. Muutos on mahdollinen loppuvuodesta 2004 voimaantulleen EU:n Eurooppa-yhtiötä (Societeas Europaea, SE) koskevan lainsäädännön nojalla. Uuden SEyhtiön kotipaikkana tulisi olemaan Ruotsi. Alfred Berg yhtiöiden juridinen sulautuminen, jossa syntyisi yksi Eurooppa-yhtiö, jolla on kolme sivukonttoria, ei toisi muutoksia henkilökunnan nykyisiin työehtoihin eikä yrityksen verotukseen. Sulautuminen ei myöskään toisi muutoksia asiakas- tai muihin osapuolisopimuksiin. Sulautuminen on suunniteltu tapahtuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Alfred Berg yhtiöiden hallitukset tekevät lopulliset päätökset sulautumissuunnitelmien toteuttamisesta todennäköisesti sen jälkeen kun Eurooppa-

8 yhtiölainsäädäntö on tullut kansallisesti voimaan myös Norjassa. 8(8) Yllämainittu ei koske varainhoitoa harjoittavaa Alfred Berg Omaisuudenhoito Oy:tä eikä sen kokonaan omistamaa Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:tä, jotka kuuluvat ABN AMRO - konsernissa eri divisioonaan. Helsingissä

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Allekirjoitimme 25.5.2015 sopimuksen Norjan toiseksi suurimman kauppakeskusten

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA")

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj (liikkeeseenlaskija, Asuntoluottopankki tai OPA) 2 Liikkeeseenlaskija OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA") Osoite: Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki Y-tunnus: 1614329-2 Kotipaikka: Helsinki Puh: (09) 4041

Lisätiedot