Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010"

Transkriptio

1 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous

2 Yhtiökokouksen avaus Esityslistan kohta 1 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Esityslistan kohta 3 Kokouksen laillisuuden toteaminen Esityslistan kohta 4

4 Yhtiökokouskutsu 2010 Kutsu julkaistu pörssitiedotteena Kutsu esillä Outokummun verkkosivuilla Kutsu julkaistu Helsingin Sanomissa :

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Esityslistan kohta 5

6 Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Esityslistan kohta 6

7 Toimitusjohtajan katsaus Juha Rantanen, toimitusjohtaja

8 Vuosi 2009 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Tilinpäätös 2009 ja näkymät

9 Outokumpu 100 vuotta

10 Vuosi 2009 lyhyesti Erittäin vaikeat markkinat johtivat alhaisiin toimituksiin Heikko kannattavuus Hyvä kassavirta Parantunut työturvallisuus

11 Tapaturmien määrä Työturvallisuuden parantuminen on jatkunut 35 Outokummun tuotantoyksiköt / Työntekijät ja urakoitsijat yhteensä ,0 5, Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti Tavoite 2010 < 4

12 Vuosi 2009 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Tilinpäätös 2009 ja näkymät

13 Kaikki teräs ei ole ruostumatonta mutta sen kysyntä kasvaa muita metalleja nopeammin RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN TUOTANTO ~25 MTPA NOIN 2 % KAIKESTA TERÄKSESTÄ INDEKSI HIILITERÄKSEN TUOTANTO ~1 200 MTPA Ruostumaton Kupari OECD teollisuustuotanto Alumiini Hiiliteräs Nikkeli

14 Aterimista siltoihin rajattomasti mahdollisuuksia Design House Idoli

15 Loppukäyttäjien kulutuksen ennustetaan kasvavan vuonna 2010 EUROOPPA AMERIKKA KIINA Muu Aasia Koko maailma Muut Sininen = Muutos `07-`08 Punainen = Muutos `08-`09 Musta = Muutos `09- `10

16 Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen hintakehitys Euroopassa EUR/t Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen hinta (304 2B Saksan markkinat) Markkinahinta Seosainelisä Perushinta Lähde: CRU, sis. helmikuun Huom. Vuoden 2007 heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana sekä helmikuussa 2009 jotkut ruostumattoman teräksen laadut Euroopassa noteerattiin markkinahinnalla, minkä vuoksi tämän jakson perushinta on laskettu vähentämällä seosainelisä markkinahinnasta (CRU).

17 Tämänhetkiset ruostumattoman teräksen markkinat Rohkaiseva tilauskertymä vuoden 2010 alusta Tilauksia sekä jakelijoilta että loppukäyttäjiltä Perushintojen nousulle jonkin verran mahdollisuuksia

18 Vuosi 2009 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Tilinpäätös 2009 ja näkymät

19 Outokummun keskeiset vahvuudet Täysin integroitu ja maailmanlaajuisesti kustannuskilpailukykyinen tuotantolaitos Torniossa Johtava asema erikoistuotteissa Vahva asiakaslähtöisyys Erittäin arvostettu tuote- ja prosessikehitys Keskittyminen jatkuvaan parantamiseen ja erinomaisuuteen

20 Outokummun strategia tähtää vakaampaan liiketoimintamalliin HAASTEET Suuri riippuvuus nikkelipitoisista standardituotteista TAVOITTEET/TOIMENPITEET Tasapainoisempi tuotevalikoima Nikkelittömät tuotteet Erikoislaadut Iso osa myynnistä jakelijoille Myynnin lisääminen loppuasiakkaille ja projekteille Vakaat suhteet avainjakelijoihin Eurooppakeskeisyys Kasvu Euroopan ulkopuolella Kustannusjohtajuuden säilyttäminen standardilaaduissa

21 Fokus kustannuskontrollissa ja kassavirrassa vuonna 2009 Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten tiukka kontrolli tuotannon leikkauksia henkilöstövähennyksiä kustannusten leikkausohjelmat Toimenpiteet käyttöpääoman alentamiseksi Investointien karsinta Kiinteiden kustannusten säästöt vuonna 2009 yhteensä 185 milj. euroa

22 Kemin kaivos suurempi kuin aiemmin arvioitu Outokummun ferrokromituotanto erittäin kustannustehokas Outokummun ferrokromituotannon kustannusrakenne Muut 12 % Poistot 7 % Sähkö 31 % Ferrokromituottajien kokonaiskustannusten vertailu US sentti/naula Ylläpito 10 % Työvoimakustannukset 12 % Ei sisällä raaka-aineita Lähde: Outokumpu, 2008 Muu energia 28 % Outokumpu Lähde: CRU, joulukuu 2009

23 Ferrokromituotannon laajennusinvestointi arvioidaan uudelleen Alkuperäinen investointi 420 milj. euroa, tällä hetkellä lykätty Kannattavuusanalyysi päivitetään Houkuttelevat ferrokromin markkinanäkymät Päätös tehdään kesäkuun loppuun mennessä

24 Fennovoima-ydinvoimaprojekti Fennovoiman tavoitteena on rakentaa Suomeen MW:n ydinvoimala Fennovoiman omistajat käyttävät 29 % (25 TWh) Suomen sähköstä tarve saada sähköä tuotantohintaan Outokummun osuus ~10 % Suomen hallituksen päätöstä odotetaan kevään 2010 aikana

25 Outokummun energia- ja ilmasto-ohjelma Outokummun tuotteilla pienin hiilijalanjälki EU:ssa Parannetut tuotantoprosessit Suuri osuus kierrätysterästä Vähäpäästöiset sähköenergian lähteet Tavoite: 20 %:n vähennys Outokummun ruostumattoman teräksen tuotannon päästöprofiiliin vuoteen 2020 mennessä Outokummun CO 2 päästöprofiili per ruostumaton terästonni Vuosi

26 Vuoden 2010 prioriteetit Kannattavuuden palauttaminen Hintojen ja tuotejakauman hallinta Optimaalinen käyttöaste tehtailla Kustannustehokkuus Työturvallisuuden parantaminen edelleen Strategian toimeenpano Myynnin kasvattaminen loppukäyttäjille ja projekteille Myynnin kasvattaminen vakaille jakelijoille Erikois- ja nikkelittömien laatujen myynnin kasvattaminen Keskittyminen erinomaisuuteen

27 Vuosi 2009 lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Tilinpäätös 2009 ja näkymät

28 2009 tunnuslukuja Milj. euroa IV/09 III/09 IV/08 Liikevaihto Liikevoitto EBITDA Tulos/osake, -1,86-1,05-0,04-0,31-1,30 Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,7-1,6-3,3-7,6-26,8 Osinko/osake 0,35 1) 0, Ruostumattoman teräksen toimitukset, tonnia ) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 2009 liiketappio sisältää raaka-aineisiin liittyviä tappioita 78 milj. euroa kertaluonteisia kuluja 20 milj. euroa Operatiivinen tulos -340 milj. euroa (2008: 305 milj. euroa)

29 Pääomarakenne Milj. euroa Liiketoiminnan nettorahavirta Korollinen nettovelka Omavaraisuusaste, % 50,6 52,4 Velkaantumisaste, % 48,2 38,4 Hyvä kassavirta käyttöpääoman supistumisen ansiosta Suhteellisen vahva tase, velkaantumisaste alle 75 %:n tavoitteen

30 Hallittu pitkäaikaisten velkojen erääntyminen Milj. euroa Rahavarat yhteensä 112 milj. euroa vuoden 2009 lopussa Lyhytaikainen velka sekä jäljellä oleva osuus Commercial Paper -ohjelmasta 519 milj. euroa Nostamattomat komittoidut pitkäaikaiset valmiusluotot 1.1 mrd. euroa

31 Lähiajan näkymät Ensimmäisen neljänneksen toimitusmäärien odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat kuin neljännen neljänneksen ( tonnia) Outokummun ensimmäisen neljänneksen keskimääräisten perushintojen odotetaan laskevan euroa tonnilta neljännen neljänneksen keskiarvosta Ensimmäisen neljänneksen operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla tai jonkin verran heikompi kuin neljännellä neljänneksellä Ei merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä voittoja tai tappioita (nykyisillä metallien hinnoilla) Kassavirran odotetaan pysyvän negatiivisena

32 Outokummun osinkopolitiikka Maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään kolmasosa yhtiön tilikausien voitosta, ja tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille vakaata vuotuista osinkoa. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään tuloskehityksen ohella huomioon myös konsernin investointi- ja kehittämistarpeet.

33 Osinkoehdotus ,35 euroa/osake keskimääräinen osinko/tulos viimeisen viiden vuoden ajalta 91% Euroa/osake

34 Outokummun osakekurssi nousi 60 % vuoden 2009 aikana Euroa : euroa 8 6 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki, sisältää

35 Outokummun verkkovuosikertomus Taloudellinen katsaus 2009 Sisältää toimitusjohtajan katsauksen, selvityksen hallinnointija ohjausjärjestelmistä sekä tilinpäätöksen Suomeksi ja englanniksi

36 Toimitusjohtajan katsaus

37 Tilintarkastuskertomus 2009 Outokummun taloudellinen katsaus 2009: sivu 73

38 Tilinpäätöksen vahvistaminen Esityslistan kohta 7

39 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Esityslistan kohta 8

40 Hallituksen ehdotus osingonmaksusta Osinkoehdotus 0,35 euroa/osake vuodelta 2009 Osingon irtoamispäivä Osingonmaksun täsmäytyspäivä 6.4. Osingonmaksu 13.4.

41 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Esityslistan kohta 9

42 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja Anssi Soila, hallituksen varapuheenjohtaja Evert Henkes, hallituksen jäsen Jarmo Kilpelä, hallituksen jäsen Victoire de Margerie, hallituksen jäsen Anna Nilsson-Ehle, hallituksen jäsen Leena Saarinen, hallituksen jäsen Leo Oksanen, hallituksen jäsen asti Jussi Pesonen, hallituksen jäsen lähtien Juha Rantanen, toimitusjohtaja

43 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Esityslistan kohta 10

44 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus palkkioiksi Palkkioiden tason ehdotetaan säilyvän samana: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi sekä kokouspalkkio 600 euroa/kokous kokouspalkkio euroa/kokous ulkomaalaisille jäsenille Ehdotus, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Outokummun osakkeina Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Outokummun ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta

45 Hallituksen jäsenten valitseminen Esityslistan kohta 11

46 Esitys hallituksen kokoonpanoksi (1) Evert Henkes s. 1943, ekonomi Outokummun hallituksen jäsen Shell Chemicals Ltd:n toimitusjohtaja Ole Johansson s. 1951, diplomiekonomi Outokummun hallituksen jäsen Hallituksen puheenjohtaja Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja 2000-

47 Esitys hallituksen kokoonpanoksi (2) Victoire de Margerie s. 1963, tohtori (johtaminen), oikeustieteen maisteri, valtiotieteen maisteri Outokummun hallituksen jäsen Grenoble Graduate School of Business: strategisen johtamisen professori Anna Nilsson-Ehle s. 1951, tekniikan tohtori, diplomi-insinööri Outokummun hallituksen jäsen SAFER-National vehicle and traffic safety research centre: johtaja 2006-

48 Esitys hallituksen kokoonpanoksi (3) Jussi Pesonen s. 1960, diplomi-insinööri Outokummun hallituksen jäsen UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja Leena Saarinen s. 1960, elintarviketieteiden maisteri Outokummun hallituksen jäsen Suomen Lähikauppa Oy:n toimitusjohtaja 2007-

49 Esitys hallituksen kokoonpanoksi (4) Anssi Soila s. 1949, diplomi-insinööri, ekonomi Outokummun hallituksen jäsen Outokummun hallituksen varapuheenjohtaja Kone Oyj:n toimitusjohtaja Olli Vaartimo * s. 1950, kauppatieteiden maisteri Metso Oyj konsernin varatoimitusjohtaja ja CFO, toimitusjohtajan sijainen ja johtoryhmän varapuheenjohtaja * ehdotetaan uudeksi jäseneksi

50 Esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Ole Johansson Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Anssi Soila

51 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Esityslistan kohta 12

52 Tilintarkastajien palkkio Ehdotus: maksetaan laskun mukaan Tilintarkastuspalkkiot 2009: Tilintarkastus 1,3 milj. euroa Tilintarkastukseen liittymättömiä palveluja 0,3 milj. euroa

53 Tilintarkastajan valitseminen Esityslistan kohta 13

54 Tilintarkastajien valinta Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti Päävastuullinen tilintarkastaja Mauri Palvi, KHT

55 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Esityslistan kohta 14

56 Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankkimiseen Valtuutus koskee enintään osakkeen hankkimista Outokummulla on ennestään hallussaan osaketta Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti Hallitus voi päättää miten osakkeita hankitaan Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen Enintään asti

57 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Esityslistan kohta 15

58 Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Oikeus antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita (osakeanti) sekä antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (pois lukien johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet) Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään uutta osaketta sekä lisäksi luovuttaa yhteensä enintään yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Hallitus voi päättää kaikista muista ehdoista Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen (enintään )

59 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Esityslistan kohta 16

60 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 8 Yhtiön edustaminen Viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutetaan viittauksiksi yhtiön edustamiseen Sanamuotoa muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa 11 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen kokousta kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää Muutos tarpeen vastaamaan muuttunutta osakeyhtiölakia

61 Hallituksen ehdotus rahalahjoituksen antamiseksi Eistyslistan kohta 17

62 Hallituksen ehdotus rahalahjoituksen antamiseksi Ehdotus euron lahjoituksen antamisesta Aaltokorkeakoulusäätiölle Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto Eräät Outokumpu-konsernin muut yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa rahalahjoitusten tekemistä Aaltokorkeakoulusäätiölle Outokumpu-konsernin rahalahjoitusten enimmäismäärä vuonna 2010 yhteensä euroa.

63 Osakkeenomistajan ehdotus osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamiseksi Esityslistan kohta 18

64 Ehdotus osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamiseksi Valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle Valiokuntaan valitaan: kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ( ) hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle Ehdotukset annettava yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä

65 Kokouksen päättäminen Esityslistan kohta 19

66 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous

Osavuosikatsaus II/2009

Osavuosikatsaus II/2009 Osavuosikatsaus II/2009 23.7.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Toisen neljänneksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2008 klo 13.00 1 (25) OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI Ensimmäinen neljännes lyhyesti

Lisätiedot

Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki

Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2008 klo 13.00 1 (28) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA Toinen neljännes lyhyesti - Liikevoitto oli 174

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.7.2009 klo 9.00. 1 (26) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI Toinen neljännes 2009

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Osavuosikatsaus Q2 2013 Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä Stolt Tankersin viiteen kemikaalitankkeriin.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2011

Taloudellinen katsaus 2011 Outokummun vuosikertomus 2011 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/annualreport2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 03 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 05 KONSERNITILINPÄÄTÖS,

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS IDEAT OVAT SINUN... Vuosikertomus 2007 Sisältö OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu lyhyesti 2 Outokummun asema markkinoilla 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Visio ja strateginen suunta 8 Vuosi 2007 lyhyesti 10 Markkinakatsaus

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 2015 1.4.2015 PÖRSSITALO, HELSINKI

YHTIÖKOKOUS 2015 1.4.2015 PÖRSSITALO, HELSINKI YHTIÖKOKOUS 215 1.4.215 PÖRSSITALO, HELSINKI PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.215 klo 13. Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki ESITYSLISTA Järjestäytyminen 1 Kokouksen

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1)

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1) 1 Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kemira Oyj:n ( Kemira ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 kello 13.00 Marina Congress Centerissä,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2009

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2009 Kemira Oyj Tilinpäätös 2009 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Hallituksen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous

Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 Metsä Board Varsinainen yhtiökokous esityslista 1. Kokouksen avaaminen - Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS 30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot