SISÄLLYSLUETTELO. SAARTMK, :00, Esityslista 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. SAARTMK, 14.4.2015 13:00, Esityslista 1"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SAARTMK, :00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo) Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntajohtajan puheenvuoro Saaristo-ohjelman ja maakuntastrategian synkronointiasiakirja... 9 Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Saaristoliikenteen ja saaristomatkailun ajankohtaisia asioita SANK:n ajankohtaiset Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen... 24

2 -2, SAARTMK :00 Sivu 2 Aika klo Paikka Maakuntatalo, kokoushuone Tammi ASIALISTA Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt.

3 -2, SAARTMK :00 Sivu 3

4 -1, SAARTMK :00 Sivu 4 KOKOUSAIKA klo 0 - KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo, kokoushuone Tammi ASIAT 1-12 SAAPUVILLA JÄSENET Junnila Vilhelm, Naantali pj. Engblom Henry, Kemiönsaari Friis Christer, Parainen Huhta Catrine, Kemiönsaari Jokinen Arita, Parainen Kaita Janina, Kemiönsaari Kronehag Kurt, Parainen Lauren Heli-Päivikki, Uusikaupunki Lehti Merja, Parainen Leino Hannu, Kustavi Liede Heikki, Salo Mattson Tove, Parainen Nyman Nina-Maria, Parainen vpj. Päivärinta Anssi, Taivassalo Rosenqvist Anna-Liisa, Kemiönsaari Saarinen Heikki, Naantali Vaiste Marja, Kaarina VARAJÄSENET Haukka Lauri, Naantali Wilson Daniel, Kemiönsaari Söderlund Jimmy, Parainen Jylhä Miia, Kemiönsaari Eriksson Jan, Parainen Penna Mirja, Kemiönsaari Melén Henry, Parainen Lamberg Seppo, Uusikaupunki Saarinen Pasi, Parainen Koskinen Sirpa, Kustavi Kirves-Järvinen Taina, Salo Lundell Lilian, Parainen Häggman Madelene, Kemiönsaari Lehtonen Jorkka, Taivassalo Hoffström Pirjo, Kemiönsaari Pihlasto Eeva, Naantali Hurme Hannu, Kaarina ESITTELIJÄ, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA Heinonen Sami Saaristo- ja maaseutuasiamies

5 1, SAARTMK :00 Sivu 5 KOKOUKSEN AVAUS Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös

6 2, SAARTMK :00 Sivu 6 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Ehdotus Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös

7 3, SAARTMK :00 Sivu 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös

8 4, SAARTMK :00 Sivu 8 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös

9 5, SAARTMK :00 Sivu 9 MAAKUNTAJOHTAJAN PUHEENVUORO Asia Valmistelija Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies esittäytyy saaristotoimikunnalle ja esittää omia näkemyksiään maakuntamme tilasta ja saariston kehittämisestä maakuntaliiton näkökulmasta. SH/kk Saaristotoimikunta kirjaa maakuntajohtajan puheenvuoron tiedoksi. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

10 6, SAARTMK :00 Sivu 10 SAARISTO-OHJELMAN JA MAAKUNTASTRATEGIAN SYNKRONOINTIASIAKIRJA Asia Valmistelija Ehdotus Saaristo- ja maaseutuasiamies on laatinut aiemman luonnoksen pohjalta synkronointiasiakirjan saaristo-ohjelmalle ja Varsinais-Suomen maakuntastrategialle. Saaristotoimikunnan työvaliokunta on tutustunut tekstiin aiemmin ja siltä on pyydetty kommentteja. Sykronointiasiakirjassa on pyritty tuomaan esiin saariston erityistarpeet maakuntastrategian toteutuksessa sekä annettu esimerkkejä maakuntastrategien toimenpiteiden soveltamisesta saaristossa. SH/kk Saaristotoimikunta tutustuu synkronointiasiakirjaan ja päättää jatkotoimista. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

11 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 10 VARSINAIS SUOMEN LIITTO /Saaristotoimikunta Saaristo ohjelman linkitys Maakuntastrategiaan TAUSTA Varsinais Suomen liiton maakuntastrategia (Maakuntaohjelma / Maakuntaohjelma ) hyväksyttiin Strategian johtoajatuksena on kumppanuus. Arvokärkinä ovat vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus sekä resurssiviisaus. Näihin kärkiteemoihin liittyy lukuisia toimenpiteitä, joita maakuntaohjelmassa tulee toteuttaa kumppanuusfoorumin puitteissa. Kumppanuusfoorumi on maakuntaohjelman päätoimenpide. Ihmiset ja avoin tieto muodostavat kumppanuusfoorumin perustan. Foorumissa kohtaavat tieto ja tekijät. Foorumi muodostaa viitekehyksen tiedon ja tekijöiden kohtaamisille; kyse voi olla työpajoista, verkkopalveluista, verkostoista tai kehittämistiimeistä. Eräs tärkeä kohderyhmä ovat opiskelijat, joille kumppanuusfoorumi haluaa tarjota kohtaamispaikan työelämän kanssa, jotta koulutus ja työelämä integroituisivat keskenään paremmin. Kumppanuusfoorumi auttaa koordinoimaan, hahmottamaan kokonaisuuksia ja luomaan kokonaisuuksia. Kaiken keskiössä ovat kuitenkin kumppanuusfoorumin toimijat. Varsinais Suomen liiton saaristo ohjelman päivitys täydensi Varsinais Suomen maakuntaohjelmaa ja maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa Saaristo ohjelma keskittyi saariston ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kehittämiskysymyksiin. Linjaukset saaristo ohjelmalle otettiin lainsäädännöstä, erityisesti saaristolaista (494/81, 1138/93) ja joulukuussa 2011 päivitetystä asetuksesta koskien saaristokuntia ja saaristo osakuntia Huomioon otettiin niin ikään nykyisen hallituksen suunnitteilla ollut saariston kehittämisen toimintaohjelma Muita keskeisiä teemoja olivat edelleen ajankohtaiset kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistukset, kuntarakenneuudistus sekä saaristoliikennettä koskevat asiat. Lisäksi saaristo ohjelmassa pureuduttiin saaristomatkailuun, Saaristomeren tilaan ja muihin ympäristökysymyksiin sekä saaristokulttuuriin. Oma sijansa oli perinteisesti myös mökkeilyllä tai oikeammin vapaa ajan asumisella, kakkosasumisella. PROSESSI Varsinais Suomen liiton saaristotoimikunta tutustui uuteen maakuntastrategiaan sen valmistuttua ja tultua hyväksytyksi kesäkuussa Strategiatyössä vahvasti mukana ollut erikoissuunnittelija Veli Matti Kauppinen esitteli maakuntastrategian pääkohtia ja ydinajatusta saaristotoimikunnan kokouksessa Kustavissa Kyseisessä kokouksessa päätettiin valtuuttaa saaristo ja maaseutuasiamies yhdessä saaristotoimikunnan työvaliokunnan kanssa pohtimaan edellisen saaristo ohjelman (päivitys) nivouttamista uuteen maakuntastrategiaan. Työvaliokunta kokoontui ja esitteli näkemyksiään saaristotoimikunnalle Uudessakaupungissa. Saaristotoimikunnan jäsenten oli mahdollista antaa synkronointityöhön ehdotuksia saaristo ja maaseutuasiamiehelle mennessä. Saaristotoimikunta ottaisi kantaa synkronointiin uudelleen vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan pohjana saaristo ja maaseutuasiamiehen laatima runko.

12 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 11 VALITUT TEEMAT Saaristotoimikunta päätti pitää kiinni edellisen saaristo ohjelman pääteemoista tässä saaristo ohjelman ja maakuntastrategian välisessä synkronoinnissa. Teemat ovat edelleen saariston kehittämiselle ja elävän saariston ylläpitämiselle oleellisia. Painopiste on siis seuraavissa teemoissa: 1. Saaristoliikenne ja tietoliikenneyhteydet 2. Saaristomatkailu ja muut elinkeinot 3. Asuminen (ml. vapaa ajan/kakkosasuminen) 4. Ympäristö 5. Kulttuuri Kyseisiin teemoihin saaristotoimikunta esittää joitakin tarkennuksia/kohdennuksia: 1. Saaristoliikenteen osalta painopiste yhteysalus ja lauttaliikenteeseen, niiden aikataulutukseen, reittien kilpailutukseen ja yleiseen palvelutasoon (erityisenä tavoitteena laivaston soveltuvuus kullekin reitille). Samoin siltojen kuntoon tulee saaristoliikenteen yhteydessä kiinnittää huomiota kun tiedossa on, että esim. Kirjalan salmen silta vaatii uusimisen lähitulevaisuudessa. Kiinteän tieyhteyden saaminen Paraisten ja Nauvon välille tulee pitää tavoitteena ja asiaa tulee pitää esillä vaikka siihen ei tällä tietämällä ole vielä löytynyt rahoitusta. Viimeksi mainitussa asiassa ei voida sulkea pois uusimuotoista rahoitustapaa, esim. siltamaksun käyttöönottoa. 2. Saaristomatkailussa tulee panostaa Rengasteiden edelleen kehittämiseen; matkailijoiden viipymää alueella tulee pidentää oheispalvelujen tehostetulla markkinoinnilla ja myös tarjonnan lisäämisellä. Ohjelmakauden kantava teema on lähiruoka, joka soveltuu erinomaisesti myös saaristoon. Kalastus, kalatalous ja kalanviljely muodostavat paitsi oman elinkeinonsa myös tukevat esim. matkailuelinkeinoa. Lammastalous saariston perinteisenä elinkeinona muodostaa niin ikään lähiruoka ajattelua tukevan toimialan. Elinkeinojen kehittäminen saaristossa (ja muuallakin maaseudulla) edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä. 3. Asumiseen liittyvässä toiminnassa huomio tulee kiinnittää vapaa ajan asumisen muuttamiseen ympärivuotiseksi asumiseksi. Ylimääräisiä hallinnollisia esteitä on poistettava, jotta kesäasunnot voidaan virallistaa ympärivuotisiksi asunnoiksi. Vapaa ajan asukkaan muodostavat saaristolle merkittävän kasvupotentiaalin ja vapaa ajan asukkaiden merkitys saariston taloudelle on jo nykyisellään varsin merkittävä monine kerrannaisvaikutuksineen. Kaikessa saariston kehittämisessä tulee sulkea pois vastakkain asettelu vakinaisen ja vapaa ajan asumisen välillä. 4. Ympäristökysymyksissä huomio kohdistuu paitsi edelleen Saaristomeren tilaan ja tavoitteeseen sen hyvän tilan saavuttamisesta, myös kulttuuriympäristöön ml. saariston rakennettu ympäristö. 5. Kulttuurin teemaan katsotaan kuuluvaksi perinteinen saaristokulttuuri (työtavat, eri elinkeinot myös kulttuurin ilmentäjinä, perinteinen saaristorakentaminen, kielelliset kysymykset/kaksikielisyys, ruotsinkielisyys). Saaristotoimikunta näkee tärkeänä, että itse saaristolaisille annetaan parempi painoarvo pohdittaessa, mitä on saaristokulttuuri saaristolaiset tulee nähdä oman kulttuurinsa parhaina asiantuntijoina.

13 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 12 Teemoja toteuttavat toimenpiteet maakuntastrategiassa, vastuutahot ym KUMPPANUUSSTRATEGIAN TEEMAT JA TOIMENPITEET SUHTEESSA SAARISTO OHJELMAAN Vastuullisuus Vastuullisuus teemaan toimenpiteistä voidaan löytää kiinnekohtia saaristo ohjelmaan ainakin seuraavien toimenpiteiden osalta: V1 Luodaan toimintamalleja, joilla on mahdollista näyttää kuluttajavalintojen ja käyttäytymisen voimaa muuttaa elinympäristöämme, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin, ja sitä kautta parantaa ympäristömme vetovoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. kalanviljelyn imagon parantaminen uusin teknologioin/sijainnin ohjauksella (saaristomatkailu ja muut elinkeinot, ympäristö) Vastuutaho: yrittäjät, ELY keskus vähempiarvoisen kalan poistokalastus JA jalostaminen sekä ravinnoksi että energian lähteeksi (saaristomatkailu ja muut elinkeinot, ympäristö) Vastuutahot: yrittäjät, kuluttajat, ELY keskus, eri rahoituslähteet) haja asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen (ml. vapaa ajan kiinteistöt) jätevesien käsittelyn tehostaminen (asuminen, ympäristö) Vastuutahot: kunnat, vapaa ajanasukkaat, vesi ja jätevesiosuuskunnat V2 Luodaan lähitoimijaryhmiä, jotka välittävät hyviä käytäntöjä ja tietoa. Esimerkkeinä lähi ideologiasta ovat lähiruoka, lähienergia, lähimatkailu sekä kylien ja kaupunginosien kehittäminen. kyläyhdistykset ym muodostavat jaostoja tukemaan lähi ideologiaa tai jo aiemmin olemassa olleita verkostoja kootaan uudestaan (Skärgårdssmak, Mathantverkare). (Saaristomatkailu ja muut elinkeinot, asuminen, ympäristö) Vastuutahot: kunnat, yhdistykset, aluelautakunnat V3 Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi. kyläyhdistykset, aluetoimikunnat ja muut yhdistykset otetaan aktiivisesti mukaan kunnalliseen kaavoitusprosessiin jo suunnitteluvaiheessa. Vastuutahot: kunnat, yhdistykset, aluelautakunnat, mökkiläistoimikunnat ja vastaavat V 4 Otetaan nuoret ja opiskelijat paremmin mukaan maakunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

14 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 13 nuoria houkutellaan aiempaa aktiivisemmin mukaan kunnallisiin ym. päätöksentekoelimiin, yhdistyksiin ja toimielimiin sekä perustetaan nuorille suunnattuja toimielimiä/nuorisolautakuntia/nuorisovaltuustoja (asuminen, ympäristö). Vastuutahot: kunnat, puolueet, yhdistykset, seurakunnat V5 Kehitetään nuorten maakunnallinen työ ja harjoittelumalli: kaikki kesäduunaa sovellettavaksi sekä perus että toisella asteella hyödyntämällä mm. kummiyritystoimintaa sekä jo olemassa olevia työharjoittelumalleja. saariston yritykset käyttävät hyödykseen opiskelijoita Turun seudun oppilaitoksista kesätyöpaikkoihin rekrytoinnissa (kielitaito, alueen tuntemus); syntyy luonteva yhteys maakunnan oppilaitosten ja saariston (pientenkin) yritysten kanssa (saaristomatkailu ja muut elinkeinot). Vastuutahot: V S alueen oppilaitokset, saariston yritykset ml. pien ja mikroyritykset V6 Kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja sekä yrittäjyys ja innovaatiovalmiuksia yhteistyössä niiden toimenpiteiden kanssa, jotka tähtäävät työn ja opiskelun tiiviimpään yhteyteen. Kehitetään nuorten ja muiden erityisryhmien uraohjausta. saariston yritykset markkinoivat aktiivisesti itseään oppilaitoksiin päin työvoiman tarpeen ollessa ajankohtainen (joko kausi tai vakinaisen henkilöstön tarve); tähtäimessä nuorten työllistymisen /työharjoittelun lisäksi jatkajan löytäminen saariston mikroyrityksille, joissa erityisesti matkailun puolella tarvitaan uusia yrittäjiä (sukupolvenvaihdos monesti ajankohtainen). Vastuutahot: V S alueen oppilaitokset, saariston yrittäjät ja yrittäjäorganisaatiot V7 Kehitetään ympäristön lukutaitoa laajentamalla ympäristökasvatuksen sisältöä käsittämään oman elinpiirin rakennetun ympäristön merkitys osana maakunnan vetovoimaa. työväen /kansalaisopistot ottavat kurssitarjontaansa paikallishistorian/paikallisen arkkitehtuurin kursseja, joiden sisältöä voivat käyttää hyväkseen paitsi yksityiset ihmiset myös esim. matkailun toimijat omaan tuotekehittelyynsä ja markkinointiin. Vastuutahot: maakunnan vapaan sivistystyön toimijat, Curatio yhdistys, museot V8 Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja.

15 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 14 saariston kunnat ottavat käyttöön kannustinjärjestelmän omille työntekijöilleen (suoriteperusteiset kannustimet) sekä liikuntasuoritteista että kestävien liikennevalintojen hyödyntämisestä esim. työmatkaliikenteessä. Vastuutahot: saariston kunnat, liikuntajärjestöt, Kuntaliitto, STM, Työterveyslaitos Yhteistyötaidot Yhteistyö teeman toimenpiteet esimerkkeineen saaristoon sovellettaviksi: Y1 Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja. Kootaan saaristossa säännöllisesti pyöreän pöydän ääreen toimijoita pohtimaan saariston kehittämistä edistäviä/hankaloittavia toimia ja seikkoja; mukaan kutsutaan toimijoita kaikilta sektoreilta (julkinen, yksityinen, 3. sektori). Vastuutahot: kunnat, järjestöt, ELY keskus ja muut valtion toimijoiden edustajat, yksityiset henkilöt Y2 Toteutetaan osana aluetietopalvelua maakunnan kansalaisportaali, jota järjestöt ja asukkaat voivat käyttää sekä keskinäiseen viestintään että tiedon löytämiseen mm. kansalaisyhteiskunnan palveluista. Saariston järjestöt ja kuntien järjestämät palvelumuodot samaan kansalaisportaaliin omaan yhteyteensä (alaportaali tms). Vastuutahot: saariston 3. sektorin toimijat, kunnat, maakunnan liitto Y3 Kehitetään ennakointimenetelmiä osana aluetietopalvelua. Toteutetaan koulutusta enenevässä määrin yhdessä elinkeinoelämän kanssa mm. hyödyntämällä ennakkoluulottomia osaamisyhdistelmiä. Saariston matkailun kehittämiseksi ja onnistuneiden sukupolven vaihdosten edistämiseksi yrityksissä (erityisesti matkailun sektorilla) luodaan monialaisuutta tukevia opintokokonaisuuksia; matkailun toimialalle räätälöidään opintokokonaisuuksia jotka antavat valmiuden vaikkapa lähiruokaan erikoistuneeseen matkailutoimintaan, mutta samaan opintokokonaisuuteen sisältyisi myös tavanomaista markkinointi ja viestintäkoulutusta, elintarvikehygienian opintoja jne. Vastuutahot: koulutuksen tarjoajat, yritykset ja yritysneuvontaa antavat organisaatiot jne.

16 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 15 Y4 Varmistetaan elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja aikuiskoulutuksen kilpailukykyisyys kehittämällä opiskelumenetelmiä ja ympäristöjä mm. erilaisten pilottikokeilujen avulla. Saariston vapaan sivistystyön toimijat (kansalais ja työväenopistot ym) jatkavat aiempaa toimintaansa monimuotokurssien järjestämisessä uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen (videoneuvottelu, SKYPE jne.) Vastuutahot: maakunnan oppilaitokset, vapaa sivistystyön oppilaitokset, saariston kunnat, Turun Normaalikoulu Y5 Edistetään yrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja kasvuyrittäjyyteen sekä innovaatiovalmiuksien kehittämiseen tähtäävää toimintaa ja työelämän laatua. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen roolia maakunnan oppilaitoksissa. Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen maakunnan oppilaitoksissa ja kohdennetaan erityistä huomiota saaristoon, jonka yrityksistä monet (erityisesti matkailusektorilla) ovat sukupolvenvaihdoksen edessä. Haetaan uusia toiminta ja kehittämismalleja saariston yrityksille. Vastuutahot: oppilaitokset, yritysneuvojat kunnissa ja elinkeinojen kehittämiskeskuksissa Y6 Luodaan toimiva maakunnallinen yrityspalveluorganisaatio monialaisen huippuosaamisen varmistamiseksi. Kehitetään ensiasteen neuvontaa seutukunnissa. Monialaisen osaamisen karkaamista saaristosta estetään toimivalla yrityspalveluorganisaatiolla, joka ulottaa vaikutuksensa myös saaristoon. Kohdennetaan yrittäjyysneuvontaa nuoriin osaajiin, jotka ovat valmiita uusiin innovaatioihin ja uudenlaiseen ajatteluun yritystoiminnassa. Vastuutahot: Kunnalliset ja seudulliset yritysneuvojat ja elinkeinojen kehittämiskeskukset. Saavutettavuus Saavutettavuus teeman toimenpiteet saaristoon sovellettuina: S1 Luodaan saavutettavuuden ilmapiiri: tulevaisuuden kestävä ja älykäs alue ja yhdyskuntarakenne edellyttää rajat ylittävää suunnittelu ja kehittämisyhteistyötä. Edesautetaan sekä henkisten että fyysisten kohtaamispaikkojen luomista, joissa päättäjät, yrittäjät, opiskelijat, sidosryhmien edustajat ja muut toimijat voivat kohdata ja verkostoitua. Tehostetaan julkisten tilojen monikäyttöä.

17 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 16 Saariston kuntien päättäjät järjestävät yhdessä opiskelijoiden ja kolmannen sektorin kanssa avoimia ideointipäiviä, joissa haetaan paitsi yleisiä kehittämiskohteita myös ideoita julkisten tilojen tehokkaaseen käyttöön. Saariston monipalvelupiste mallin laajentaminen. Vastuutahot: kunnat, järjestöt, oppilaitokset S2 Kehitetään Varsinais Suomesta kansainvälisten yhteyksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella. Hyödynnetään pohjoisen kasvuvyöhykkeen (Tukholma Turku Pietari) mahdollisuudet sekä edistetään rannikon ja sisämaan liikenneyhteyksiä. Varmistetaan Espoo Salo oikoradan suunnittelun eteneminen. Saariston kunnat käyttävät hyödyksi Pohjoismaista saaristoyhteistyötä ja sen luomaa verkostoa; kyse voi olla hanketoiminnasta, liikenteen kehittämisestä, aluekehitystyöstä, uusien avauksien hakemisesta jne. Vastuutahot: kunnat, elinkeinokeskukset, järjestöt, ELY keskus, V S liitto, CB S3 Kehitetään myyntiosaamista erityisesti potentiaalisilla vientialoilla. Panostetaan saariston matkailuyritysten ja erityisesti uusien matkailutoimijoiden vientiosaamisen kasvattamiseen uusien kohderyhmien saavuttamiseksi ja tukemaan tuotekehitystyötä. Vastuutahot: TE toimistot, yrittäjäyhdistykset, elinkeinokeskukset, kunnat, ELY keskus S4 Tuotteistetaan koulutusosaamista ja kehitetään yhteistä koulutusvientiä hyödyntäen maakunnallisia ja valtakunnallisia yhteenliittymiä. Tuotteistetaan saaristossa pitkään sovellettua monimuoto opetusta (videoneuvottelun, SKYPEn ja muun vastaavan uuden teknologian nivominen perinteisiin opetusmenetelmiin) ja tehdään siitä vientituote. Vastuutahot: kuntien opetustoimi, Turun normaalikoulu, AVI, OKM S5 Edistetään ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja työelämälähtöisyyttä sekä opiskelujen joustavuutta ja modulointia esimerkiksi toteuttamalla avoin ammattiopisto. Kytkös saaristossa toimenpiteeseen S4 tavoitteena monimuoto opintoihin pohjaava saariston avoin ammattiopisto, joka on vahvassa yhteistyössä alueen yritysten ja yrittäjyyttä tukevien ja kehittävien tahojen kanssa.

18 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 17 Vastuutahot: kunnat, olemassa olevat oppilaitokset, joilla kytköksiä saaristoon, kehittämiskeskukset, OKM S6 Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. perusteilla oleva maakunnallinen virkistysalueyhdistys huolehtii olemassa olevien kohteiden ylläpidosta ja kunnostamisesta sekä varustamisesta yhteistyössä saariston muiden toimijoiden kanssa. Vastuutahot: Varsinais Suomen virkistysalueyhdistys, Saaristomeren kansallispuisto, Metsähallitus, Biosfäärialue, ELY keskus, LEADER ryhmät Resurssiviisaus Resurssiviisaus teeman toimenpiteet saaristossa: R1 Tuetaan materiaali, energia, ravinne ja resurssitehokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja ja luodaan edellytyksiä uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen. Tuetaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä (tuuli, aurinko ja aaltoenergia) sekä selvitetään mahdollisuuksia esimerkiksi suljetun kierron vesiviljelyn käyttöön otosta laajemmin. Vastuutahot: yritykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset, V S liitto, ELY keskus R2 Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuomaisen elinkeinoelämän edistämiseksi. Saariston kunnat ja muu julkinen sektori saaristossa panostavat hankinnoissaan hajautettuihin hankintoihin, jolloin aiempaa useammin palvelun tarjoajaksi valikoituu yritys lähialueelta (millä on positiivisia vaikutuksia paikallistalouteen). Edellä mainittu vaatii lisäkoulutusta hankintaosaamisessa. Vastuutahot: kunnat, valtion yksiköt, ELY keskus

19 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 18 R3 Aktivoidaan maahanmuuttajien olemassa oleva tietotaito yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön ja tuetaan maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä. Otetaan aktiivisesti selvää saariston kunnissa asuvien/kuntiin muuttavien maahanmuuttotaustaisten henkilöiden erikoisosaamisesta osana kotouttamisprosessia; hyödynnettävää osaamista löytynee esim. kalatalous, maatalous ja ravitsemussektoreilta sekä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Vastuutahot: kunnat, yritykset, oppilaitokset, maahanmuuttoviranomaiset R4 Tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun laatua ja päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia. Saariston kunnissa ja kaikessa muussakin saaristoon kohdistuvassa julkisessa päätöksenteossa käytetään aiempaa enemmän hyödyksi puolueetonta asiantuntijatietoa taustoittamaan tehtäviä päätöksiä; kyse voi olla esim. haittaeläimiin kohdistuvista toimista, uusiutuvan energian ratkaisuista jne. Kootaan yhteen ns. saariston asiantuntijaverkosto osana avoimen datan hyödyntämistä. Vastuutahot: kunnat, valtion viranomaiset, V S liitto R5 Kehitetään Varsinais Suomen vetovoimaa erityisesti vanhojen rakennusten ja ympäristöjen innovatiivisella uudella käytöllä. Saariston vanhoja luotsiasemia ym. julkisesta käytöstä poistuneita rakennuksia muokataan esim. matkailuun ja matkailua tukeviin toimiin soveltuviksi. Vastuutahot: Metsähallitus, kunnat, matkailun toimijat, luontomatkailu ym. yhdistykset, Curatio

20 7, SAARTMK :00 Sivu 20 SAARISTOLIIKENTEEN JA SAARISTOMATKAILUN AJANKOHTAISIA ASIOITA Asia Valmistelija Ehdotus Saaristotoimikunta käsittelee ajankohtaisia teemoja koskien saaristoliikennettä ja saaristomatkailua. SH/kk Saaristotoimikunta kirjaa keskustelussa esitetyt näkökohdat tiedoksi. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

21 8, SAARTMK :00 Sivu 21 SANK:N AJANKOHTAISET Asia Valmistelija Ehdotus Saaristotoimikunta keskustelee Saaristoasiain neuvottelukunnan ajankohtaisista asioista. SH/kk Saaristotoimikunta kirjaa keskustelussa esiin nostetut aiheet tiedoksi. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

22 9, SAARTMK :00 Sivu 22 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Ehdotus Päätös

23 10, SAARTMK :00 Sivu 23 MUUT ASIAT Ehdotus Päätös

24 11, SAARTMK :00 Sivu 24 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän. Päätös

25 12, SAARTMK :00 Sivu 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös

SAARISTO-OHJELMAN LINKITYS MAAKUNTASTRATEGIAAN

SAARISTO-OHJELMAN LINKITYS MAAKUNTASTRATEGIAAN SAARISTO-OHJELMAN LINKITYS MAAKUNTASTRATEGIAAN 2014-2017 SAARISTOTOIMIKUNTA MH 24.8.2015 SAARISTO-OHJELMAN LINKITYS MAAKUNTASTRATEGIAAN 2014-2017 Varsinais-Suomen liitto Saaristotoimikunta SAARISTO-OHJELMAN

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista

SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista i SISÄLLYSLUETTELO Saaristotoimikunta, 27.11.2015 13:00, Esityslista -2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 3 1 Kokouksen avaus... 4 2 Laillisuuden

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015

Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Saaristotoimikunta 13.10.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Kokouksen avaus 38 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 39 Pöytäkirjantarkastus 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 41 Naantalin kaupungin

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI

KUMPPANUUSBAROMETRI KUMPPANUUSBAROMETRI 0..0 KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVA TUKI VARSINAIS-SUOMEN TOIMIJOILTA Kumppanuusbarometrilla tarkastellaan Varsinais-Suomen kehitystä maakuntastrategian tavoitteiden valossa. Loka marraskuussa

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016

Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Saaristotoimikunta 11.04.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 14 Kokouksen avaus 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjantarkastus 18 Saaristoliikenneseminaari

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Saaristotoimikunta 27.08.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 25 Kokouksen avaus 26 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 27 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 29 Ajankohtaista saariston matkailusesongista

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2016

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2016 Saaristotoimikunta 11.01.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastus 5 Saaristoseminaarin valmistelutilanne

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Paraisten kaupunkia pyydetään lausunnossaan vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

Paraisten kaupunkia pyydetään lausunnossaan vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Kaupunginhallitus 58 17.03.2014 Lausunto Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta 1088/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 58 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh. 040 488 5675 Esittelijä Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työvoimahautomo. Mika Helva

Työvoimahautomo. Mika Helva Työvoimahautomo Mika Helva Työvoimahautomo alueellisessa työllisyys ja elinkeinokokeilussa Turun seudun työnantajien kanssa, kuten Meyerin telakka, järjestetään uudenmuotoista työnantajan tarpeista lähtevää

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA / MAAKUNTAOHJELMA Resurssiviisas tulevaisuus

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA / MAAKUNTAOHJELMA Resurssiviisas tulevaisuus VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 Resurssiviisas tulevaisuus 7.3.2014 EU GLOBALISAATIO MINISTERIÖT MAAKUNNAN SUUNNITTELU VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 21.3.2016 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 28.1.2015 9:30, Pöytäkirja 1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala

Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala Saaristoliikenne Saaristoliikenteen neuvottelukunta (SLNK) Varsinais-Suomen ELY keskus Sirpa Vanhala 23.3.2015 1 23.3.2015 2 SLNK:n toiminta Merenkulkulaitokseen perustettiin 1993 Saaristoliikenteen neuvottelukunta,

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Saaristomeren biosfäärialue

Saaristomeren biosfäärialue Suojelu- ja kehittämistoiminta yhteensovitettuna! Saaristomeren biosfäärialue 25.5.2012 Korpoström Katja Bonnevier, koordinaattori www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Mitä tarkoittaa biosfäärialue? Mikael

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2013. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Hankerahoitusjaosto 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 30.05.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016

Saaristotoimikunta 30.05.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 Saaristotoimikunta 30.05.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 26 Kokouksen avaus 27 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 29 Pöytäkirjantarkastus 30 Saaristokysely 2016

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Valtuuskunta/Delegationen Aika: Perjantai 30.10.2015 klo. 09.00 Kahvi 08.30 09.00 Paikka: Eteran auditorio

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOULUTUSJAOSTON KOKOUS

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOULUTUSJAOSTON KOKOUS Esityslista 3/2012 Aika: Tiistaina 22.5.2012 klo 13.00 Paikka: Axxell, Paraisten toimipiste, Vapparintie 4, 21600 Parainen Läsnä: Varsinainen jäsen Organisaatio Martti Rantala pj Esa Högblom, vpj Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 n kokous II Kokousaika kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 14.6.2011 klo 18.00-20.15 Paikka: Arpelan nuorisoseurantalo Läsnä: Osmo Huhta Arpela Arto Kanto Arpela Jari Kauppila Arpela Kirsti

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot