SISÄLLYSLUETTELO. SAARTMK, :00, Esityslista 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. SAARTMK, 14.4.2015 13:00, Esityslista 1"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SAARTMK, :00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo) Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntajohtajan puheenvuoro Saaristo-ohjelman ja maakuntastrategian synkronointiasiakirja... 9 Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Saaristoliikenteen ja saaristomatkailun ajankohtaisia asioita SANK:n ajankohtaiset Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen... 24

2 -2, SAARTMK :00 Sivu 2 Aika klo Paikka Maakuntatalo, kokoushuone Tammi ASIALISTA Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt.

3 -2, SAARTMK :00 Sivu 3

4 -1, SAARTMK :00 Sivu 4 KOKOUSAIKA klo 0 - KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo, kokoushuone Tammi ASIAT 1-12 SAAPUVILLA JÄSENET Junnila Vilhelm, Naantali pj. Engblom Henry, Kemiönsaari Friis Christer, Parainen Huhta Catrine, Kemiönsaari Jokinen Arita, Parainen Kaita Janina, Kemiönsaari Kronehag Kurt, Parainen Lauren Heli-Päivikki, Uusikaupunki Lehti Merja, Parainen Leino Hannu, Kustavi Liede Heikki, Salo Mattson Tove, Parainen Nyman Nina-Maria, Parainen vpj. Päivärinta Anssi, Taivassalo Rosenqvist Anna-Liisa, Kemiönsaari Saarinen Heikki, Naantali Vaiste Marja, Kaarina VARAJÄSENET Haukka Lauri, Naantali Wilson Daniel, Kemiönsaari Söderlund Jimmy, Parainen Jylhä Miia, Kemiönsaari Eriksson Jan, Parainen Penna Mirja, Kemiönsaari Melén Henry, Parainen Lamberg Seppo, Uusikaupunki Saarinen Pasi, Parainen Koskinen Sirpa, Kustavi Kirves-Järvinen Taina, Salo Lundell Lilian, Parainen Häggman Madelene, Kemiönsaari Lehtonen Jorkka, Taivassalo Hoffström Pirjo, Kemiönsaari Pihlasto Eeva, Naantali Hurme Hannu, Kaarina ESITTELIJÄ, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA Heinonen Sami Saaristo- ja maaseutuasiamies

5 1, SAARTMK :00 Sivu 5 KOKOUKSEN AVAUS Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös

6 2, SAARTMK :00 Sivu 6 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Ehdotus Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös

7 3, SAARTMK :00 Sivu 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös

8 4, SAARTMK :00 Sivu 8 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös

9 5, SAARTMK :00 Sivu 9 MAAKUNTAJOHTAJAN PUHEENVUORO Asia Valmistelija Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies esittäytyy saaristotoimikunnalle ja esittää omia näkemyksiään maakuntamme tilasta ja saariston kehittämisestä maakuntaliiton näkökulmasta. SH/kk Saaristotoimikunta kirjaa maakuntajohtajan puheenvuoron tiedoksi. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

10 6, SAARTMK :00 Sivu 10 SAARISTO-OHJELMAN JA MAAKUNTASTRATEGIAN SYNKRONOINTIASIAKIRJA Asia Valmistelija Ehdotus Saaristo- ja maaseutuasiamies on laatinut aiemman luonnoksen pohjalta synkronointiasiakirjan saaristo-ohjelmalle ja Varsinais-Suomen maakuntastrategialle. Saaristotoimikunnan työvaliokunta on tutustunut tekstiin aiemmin ja siltä on pyydetty kommentteja. Sykronointiasiakirjassa on pyritty tuomaan esiin saariston erityistarpeet maakuntastrategian toteutuksessa sekä annettu esimerkkejä maakuntastrategien toimenpiteiden soveltamisesta saaristossa. SH/kk Saaristotoimikunta tutustuu synkronointiasiakirjaan ja päättää jatkotoimista. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

11 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 10 VARSINAIS SUOMEN LIITTO /Saaristotoimikunta Saaristo ohjelman linkitys Maakuntastrategiaan TAUSTA Varsinais Suomen liiton maakuntastrategia (Maakuntaohjelma / Maakuntaohjelma ) hyväksyttiin Strategian johtoajatuksena on kumppanuus. Arvokärkinä ovat vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus sekä resurssiviisaus. Näihin kärkiteemoihin liittyy lukuisia toimenpiteitä, joita maakuntaohjelmassa tulee toteuttaa kumppanuusfoorumin puitteissa. Kumppanuusfoorumi on maakuntaohjelman päätoimenpide. Ihmiset ja avoin tieto muodostavat kumppanuusfoorumin perustan. Foorumissa kohtaavat tieto ja tekijät. Foorumi muodostaa viitekehyksen tiedon ja tekijöiden kohtaamisille; kyse voi olla työpajoista, verkkopalveluista, verkostoista tai kehittämistiimeistä. Eräs tärkeä kohderyhmä ovat opiskelijat, joille kumppanuusfoorumi haluaa tarjota kohtaamispaikan työelämän kanssa, jotta koulutus ja työelämä integroituisivat keskenään paremmin. Kumppanuusfoorumi auttaa koordinoimaan, hahmottamaan kokonaisuuksia ja luomaan kokonaisuuksia. Kaiken keskiössä ovat kuitenkin kumppanuusfoorumin toimijat. Varsinais Suomen liiton saaristo ohjelman päivitys täydensi Varsinais Suomen maakuntaohjelmaa ja maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa Saaristo ohjelma keskittyi saariston ajankohtaisimpiin ja keskeisimpiin kehittämiskysymyksiin. Linjaukset saaristo ohjelmalle otettiin lainsäädännöstä, erityisesti saaristolaista (494/81, 1138/93) ja joulukuussa 2011 päivitetystä asetuksesta koskien saaristokuntia ja saaristo osakuntia Huomioon otettiin niin ikään nykyisen hallituksen suunnitteilla ollut saariston kehittämisen toimintaohjelma Muita keskeisiä teemoja olivat edelleen ajankohtaiset kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistukset, kuntarakenneuudistus sekä saaristoliikennettä koskevat asiat. Lisäksi saaristo ohjelmassa pureuduttiin saaristomatkailuun, Saaristomeren tilaan ja muihin ympäristökysymyksiin sekä saaristokulttuuriin. Oma sijansa oli perinteisesti myös mökkeilyllä tai oikeammin vapaa ajan asumisella, kakkosasumisella. PROSESSI Varsinais Suomen liiton saaristotoimikunta tutustui uuteen maakuntastrategiaan sen valmistuttua ja tultua hyväksytyksi kesäkuussa Strategiatyössä vahvasti mukana ollut erikoissuunnittelija Veli Matti Kauppinen esitteli maakuntastrategian pääkohtia ja ydinajatusta saaristotoimikunnan kokouksessa Kustavissa Kyseisessä kokouksessa päätettiin valtuuttaa saaristo ja maaseutuasiamies yhdessä saaristotoimikunnan työvaliokunnan kanssa pohtimaan edellisen saaristo ohjelman (päivitys) nivouttamista uuteen maakuntastrategiaan. Työvaliokunta kokoontui ja esitteli näkemyksiään saaristotoimikunnalle Uudessakaupungissa. Saaristotoimikunnan jäsenten oli mahdollista antaa synkronointityöhön ehdotuksia saaristo ja maaseutuasiamiehelle mennessä. Saaristotoimikunta ottaisi kantaa synkronointiin uudelleen vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan pohjana saaristo ja maaseutuasiamiehen laatima runko.

12 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 11 VALITUT TEEMAT Saaristotoimikunta päätti pitää kiinni edellisen saaristo ohjelman pääteemoista tässä saaristo ohjelman ja maakuntastrategian välisessä synkronoinnissa. Teemat ovat edelleen saariston kehittämiselle ja elävän saariston ylläpitämiselle oleellisia. Painopiste on siis seuraavissa teemoissa: 1. Saaristoliikenne ja tietoliikenneyhteydet 2. Saaristomatkailu ja muut elinkeinot 3. Asuminen (ml. vapaa ajan/kakkosasuminen) 4. Ympäristö 5. Kulttuuri Kyseisiin teemoihin saaristotoimikunta esittää joitakin tarkennuksia/kohdennuksia: 1. Saaristoliikenteen osalta painopiste yhteysalus ja lauttaliikenteeseen, niiden aikataulutukseen, reittien kilpailutukseen ja yleiseen palvelutasoon (erityisenä tavoitteena laivaston soveltuvuus kullekin reitille). Samoin siltojen kuntoon tulee saaristoliikenteen yhteydessä kiinnittää huomiota kun tiedossa on, että esim. Kirjalan salmen silta vaatii uusimisen lähitulevaisuudessa. Kiinteän tieyhteyden saaminen Paraisten ja Nauvon välille tulee pitää tavoitteena ja asiaa tulee pitää esillä vaikka siihen ei tällä tietämällä ole vielä löytynyt rahoitusta. Viimeksi mainitussa asiassa ei voida sulkea pois uusimuotoista rahoitustapaa, esim. siltamaksun käyttöönottoa. 2. Saaristomatkailussa tulee panostaa Rengasteiden edelleen kehittämiseen; matkailijoiden viipymää alueella tulee pidentää oheispalvelujen tehostetulla markkinoinnilla ja myös tarjonnan lisäämisellä. Ohjelmakauden kantava teema on lähiruoka, joka soveltuu erinomaisesti myös saaristoon. Kalastus, kalatalous ja kalanviljely muodostavat paitsi oman elinkeinonsa myös tukevat esim. matkailuelinkeinoa. Lammastalous saariston perinteisenä elinkeinona muodostaa niin ikään lähiruoka ajattelua tukevan toimialan. Elinkeinojen kehittäminen saaristossa (ja muuallakin maaseudulla) edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä. 3. Asumiseen liittyvässä toiminnassa huomio tulee kiinnittää vapaa ajan asumisen muuttamiseen ympärivuotiseksi asumiseksi. Ylimääräisiä hallinnollisia esteitä on poistettava, jotta kesäasunnot voidaan virallistaa ympärivuotisiksi asunnoiksi. Vapaa ajan asukkaan muodostavat saaristolle merkittävän kasvupotentiaalin ja vapaa ajan asukkaiden merkitys saariston taloudelle on jo nykyisellään varsin merkittävä monine kerrannaisvaikutuksineen. Kaikessa saariston kehittämisessä tulee sulkea pois vastakkain asettelu vakinaisen ja vapaa ajan asumisen välillä. 4. Ympäristökysymyksissä huomio kohdistuu paitsi edelleen Saaristomeren tilaan ja tavoitteeseen sen hyvän tilan saavuttamisesta, myös kulttuuriympäristöön ml. saariston rakennettu ympäristö. 5. Kulttuurin teemaan katsotaan kuuluvaksi perinteinen saaristokulttuuri (työtavat, eri elinkeinot myös kulttuurin ilmentäjinä, perinteinen saaristorakentaminen, kielelliset kysymykset/kaksikielisyys, ruotsinkielisyys). Saaristotoimikunta näkee tärkeänä, että itse saaristolaisille annetaan parempi painoarvo pohdittaessa, mitä on saaristokulttuuri saaristolaiset tulee nähdä oman kulttuurinsa parhaina asiantuntijoina.

13 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 12 Teemoja toteuttavat toimenpiteet maakuntastrategiassa, vastuutahot ym KUMPPANUUSSTRATEGIAN TEEMAT JA TOIMENPITEET SUHTEESSA SAARISTO OHJELMAAN Vastuullisuus Vastuullisuus teemaan toimenpiteistä voidaan löytää kiinnekohtia saaristo ohjelmaan ainakin seuraavien toimenpiteiden osalta: V1 Luodaan toimintamalleja, joilla on mahdollista näyttää kuluttajavalintojen ja käyttäytymisen voimaa muuttaa elinympäristöämme, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin, ja sitä kautta parantaa ympäristömme vetovoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. kalanviljelyn imagon parantaminen uusin teknologioin/sijainnin ohjauksella (saaristomatkailu ja muut elinkeinot, ympäristö) Vastuutaho: yrittäjät, ELY keskus vähempiarvoisen kalan poistokalastus JA jalostaminen sekä ravinnoksi että energian lähteeksi (saaristomatkailu ja muut elinkeinot, ympäristö) Vastuutahot: yrittäjät, kuluttajat, ELY keskus, eri rahoituslähteet) haja asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen (ml. vapaa ajan kiinteistöt) jätevesien käsittelyn tehostaminen (asuminen, ympäristö) Vastuutahot: kunnat, vapaa ajanasukkaat, vesi ja jätevesiosuuskunnat V2 Luodaan lähitoimijaryhmiä, jotka välittävät hyviä käytäntöjä ja tietoa. Esimerkkeinä lähi ideologiasta ovat lähiruoka, lähienergia, lähimatkailu sekä kylien ja kaupunginosien kehittäminen. kyläyhdistykset ym muodostavat jaostoja tukemaan lähi ideologiaa tai jo aiemmin olemassa olleita verkostoja kootaan uudestaan (Skärgårdssmak, Mathantverkare). (Saaristomatkailu ja muut elinkeinot, asuminen, ympäristö) Vastuutahot: kunnat, yhdistykset, aluelautakunnat V3 Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi. kyläyhdistykset, aluetoimikunnat ja muut yhdistykset otetaan aktiivisesti mukaan kunnalliseen kaavoitusprosessiin jo suunnitteluvaiheessa. Vastuutahot: kunnat, yhdistykset, aluelautakunnat, mökkiläistoimikunnat ja vastaavat V 4 Otetaan nuoret ja opiskelijat paremmin mukaan maakunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

14 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 13 nuoria houkutellaan aiempaa aktiivisemmin mukaan kunnallisiin ym. päätöksentekoelimiin, yhdistyksiin ja toimielimiin sekä perustetaan nuorille suunnattuja toimielimiä/nuorisolautakuntia/nuorisovaltuustoja (asuminen, ympäristö). Vastuutahot: kunnat, puolueet, yhdistykset, seurakunnat V5 Kehitetään nuorten maakunnallinen työ ja harjoittelumalli: kaikki kesäduunaa sovellettavaksi sekä perus että toisella asteella hyödyntämällä mm. kummiyritystoimintaa sekä jo olemassa olevia työharjoittelumalleja. saariston yritykset käyttävät hyödykseen opiskelijoita Turun seudun oppilaitoksista kesätyöpaikkoihin rekrytoinnissa (kielitaito, alueen tuntemus); syntyy luonteva yhteys maakunnan oppilaitosten ja saariston (pientenkin) yritysten kanssa (saaristomatkailu ja muut elinkeinot). Vastuutahot: V S alueen oppilaitokset, saariston yritykset ml. pien ja mikroyritykset V6 Kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja sekä yrittäjyys ja innovaatiovalmiuksia yhteistyössä niiden toimenpiteiden kanssa, jotka tähtäävät työn ja opiskelun tiiviimpään yhteyteen. Kehitetään nuorten ja muiden erityisryhmien uraohjausta. saariston yritykset markkinoivat aktiivisesti itseään oppilaitoksiin päin työvoiman tarpeen ollessa ajankohtainen (joko kausi tai vakinaisen henkilöstön tarve); tähtäimessä nuorten työllistymisen /työharjoittelun lisäksi jatkajan löytäminen saariston mikroyrityksille, joissa erityisesti matkailun puolella tarvitaan uusia yrittäjiä (sukupolvenvaihdos monesti ajankohtainen). Vastuutahot: V S alueen oppilaitokset, saariston yrittäjät ja yrittäjäorganisaatiot V7 Kehitetään ympäristön lukutaitoa laajentamalla ympäristökasvatuksen sisältöä käsittämään oman elinpiirin rakennetun ympäristön merkitys osana maakunnan vetovoimaa. työväen /kansalaisopistot ottavat kurssitarjontaansa paikallishistorian/paikallisen arkkitehtuurin kursseja, joiden sisältöä voivat käyttää hyväkseen paitsi yksityiset ihmiset myös esim. matkailun toimijat omaan tuotekehittelyynsä ja markkinointiin. Vastuutahot: maakunnan vapaan sivistystyön toimijat, Curatio yhdistys, museot V8 Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja.

15 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 14 saariston kunnat ottavat käyttöön kannustinjärjestelmän omille työntekijöilleen (suoriteperusteiset kannustimet) sekä liikuntasuoritteista että kestävien liikennevalintojen hyödyntämisestä esim. työmatkaliikenteessä. Vastuutahot: saariston kunnat, liikuntajärjestöt, Kuntaliitto, STM, Työterveyslaitos Yhteistyötaidot Yhteistyö teeman toimenpiteet esimerkkeineen saaristoon sovellettaviksi: Y1 Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja. Kootaan saaristossa säännöllisesti pyöreän pöydän ääreen toimijoita pohtimaan saariston kehittämistä edistäviä/hankaloittavia toimia ja seikkoja; mukaan kutsutaan toimijoita kaikilta sektoreilta (julkinen, yksityinen, 3. sektori). Vastuutahot: kunnat, järjestöt, ELY keskus ja muut valtion toimijoiden edustajat, yksityiset henkilöt Y2 Toteutetaan osana aluetietopalvelua maakunnan kansalaisportaali, jota järjestöt ja asukkaat voivat käyttää sekä keskinäiseen viestintään että tiedon löytämiseen mm. kansalaisyhteiskunnan palveluista. Saariston järjestöt ja kuntien järjestämät palvelumuodot samaan kansalaisportaaliin omaan yhteyteensä (alaportaali tms). Vastuutahot: saariston 3. sektorin toimijat, kunnat, maakunnan liitto Y3 Kehitetään ennakointimenetelmiä osana aluetietopalvelua. Toteutetaan koulutusta enenevässä määrin yhdessä elinkeinoelämän kanssa mm. hyödyntämällä ennakkoluulottomia osaamisyhdistelmiä. Saariston matkailun kehittämiseksi ja onnistuneiden sukupolven vaihdosten edistämiseksi yrityksissä (erityisesti matkailun sektorilla) luodaan monialaisuutta tukevia opintokokonaisuuksia; matkailun toimialalle räätälöidään opintokokonaisuuksia jotka antavat valmiuden vaikkapa lähiruokaan erikoistuneeseen matkailutoimintaan, mutta samaan opintokokonaisuuteen sisältyisi myös tavanomaista markkinointi ja viestintäkoulutusta, elintarvikehygienian opintoja jne. Vastuutahot: koulutuksen tarjoajat, yritykset ja yritysneuvontaa antavat organisaatiot jne.

16 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 15 Y4 Varmistetaan elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja aikuiskoulutuksen kilpailukykyisyys kehittämällä opiskelumenetelmiä ja ympäristöjä mm. erilaisten pilottikokeilujen avulla. Saariston vapaan sivistystyön toimijat (kansalais ja työväenopistot ym) jatkavat aiempaa toimintaansa monimuotokurssien järjestämisessä uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen (videoneuvottelu, SKYPE jne.) Vastuutahot: maakunnan oppilaitokset, vapaa sivistystyön oppilaitokset, saariston kunnat, Turun Normaalikoulu Y5 Edistetään yrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja kasvuyrittäjyyteen sekä innovaatiovalmiuksien kehittämiseen tähtäävää toimintaa ja työelämän laatua. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen roolia maakunnan oppilaitoksissa. Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen maakunnan oppilaitoksissa ja kohdennetaan erityistä huomiota saaristoon, jonka yrityksistä monet (erityisesti matkailusektorilla) ovat sukupolvenvaihdoksen edessä. Haetaan uusia toiminta ja kehittämismalleja saariston yrityksille. Vastuutahot: oppilaitokset, yritysneuvojat kunnissa ja elinkeinojen kehittämiskeskuksissa Y6 Luodaan toimiva maakunnallinen yrityspalveluorganisaatio monialaisen huippuosaamisen varmistamiseksi. Kehitetään ensiasteen neuvontaa seutukunnissa. Monialaisen osaamisen karkaamista saaristosta estetään toimivalla yrityspalveluorganisaatiolla, joka ulottaa vaikutuksensa myös saaristoon. Kohdennetaan yrittäjyysneuvontaa nuoriin osaajiin, jotka ovat valmiita uusiin innovaatioihin ja uudenlaiseen ajatteluun yritystoiminnassa. Vastuutahot: Kunnalliset ja seudulliset yritysneuvojat ja elinkeinojen kehittämiskeskukset. Saavutettavuus Saavutettavuus teeman toimenpiteet saaristoon sovellettuina: S1 Luodaan saavutettavuuden ilmapiiri: tulevaisuuden kestävä ja älykäs alue ja yhdyskuntarakenne edellyttää rajat ylittävää suunnittelu ja kehittämisyhteistyötä. Edesautetaan sekä henkisten että fyysisten kohtaamispaikkojen luomista, joissa päättäjät, yrittäjät, opiskelijat, sidosryhmien edustajat ja muut toimijat voivat kohdata ja verkostoitua. Tehostetaan julkisten tilojen monikäyttöä.

17 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 16 Saariston kuntien päättäjät järjestävät yhdessä opiskelijoiden ja kolmannen sektorin kanssa avoimia ideointipäiviä, joissa haetaan paitsi yleisiä kehittämiskohteita myös ideoita julkisten tilojen tehokkaaseen käyttöön. Saariston monipalvelupiste mallin laajentaminen. Vastuutahot: kunnat, järjestöt, oppilaitokset S2 Kehitetään Varsinais Suomesta kansainvälisten yhteyksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella. Hyödynnetään pohjoisen kasvuvyöhykkeen (Tukholma Turku Pietari) mahdollisuudet sekä edistetään rannikon ja sisämaan liikenneyhteyksiä. Varmistetaan Espoo Salo oikoradan suunnittelun eteneminen. Saariston kunnat käyttävät hyödyksi Pohjoismaista saaristoyhteistyötä ja sen luomaa verkostoa; kyse voi olla hanketoiminnasta, liikenteen kehittämisestä, aluekehitystyöstä, uusien avauksien hakemisesta jne. Vastuutahot: kunnat, elinkeinokeskukset, järjestöt, ELY keskus, V S liitto, CB S3 Kehitetään myyntiosaamista erityisesti potentiaalisilla vientialoilla. Panostetaan saariston matkailuyritysten ja erityisesti uusien matkailutoimijoiden vientiosaamisen kasvattamiseen uusien kohderyhmien saavuttamiseksi ja tukemaan tuotekehitystyötä. Vastuutahot: TE toimistot, yrittäjäyhdistykset, elinkeinokeskukset, kunnat, ELY keskus S4 Tuotteistetaan koulutusosaamista ja kehitetään yhteistä koulutusvientiä hyödyntäen maakunnallisia ja valtakunnallisia yhteenliittymiä. Tuotteistetaan saaristossa pitkään sovellettua monimuoto opetusta (videoneuvottelun, SKYPEn ja muun vastaavan uuden teknologian nivominen perinteisiin opetusmenetelmiin) ja tehdään siitä vientituote. Vastuutahot: kuntien opetustoimi, Turun normaalikoulu, AVI, OKM S5 Edistetään ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja työelämälähtöisyyttä sekä opiskelujen joustavuutta ja modulointia esimerkiksi toteuttamalla avoin ammattiopisto. Kytkös saaristossa toimenpiteeseen S4 tavoitteena monimuoto opintoihin pohjaava saariston avoin ammattiopisto, joka on vahvassa yhteistyössä alueen yritysten ja yrittäjyyttä tukevien ja kehittävien tahojen kanssa.

18 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 17 Vastuutahot: kunnat, olemassa olevat oppilaitokset, joilla kytköksiä saaristoon, kehittämiskeskukset, OKM S6 Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. perusteilla oleva maakunnallinen virkistysalueyhdistys huolehtii olemassa olevien kohteiden ylläpidosta ja kunnostamisesta sekä varustamisesta yhteistyössä saariston muiden toimijoiden kanssa. Vastuutahot: Varsinais Suomen virkistysalueyhdistys, Saaristomeren kansallispuisto, Metsähallitus, Biosfäärialue, ELY keskus, LEADER ryhmät Resurssiviisaus Resurssiviisaus teeman toimenpiteet saaristossa: R1 Tuetaan materiaali, energia, ravinne ja resurssitehokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja ja luodaan edellytyksiä uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen. Tuetaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä (tuuli, aurinko ja aaltoenergia) sekä selvitetään mahdollisuuksia esimerkiksi suljetun kierron vesiviljelyn käyttöön otosta laajemmin. Vastuutahot: yritykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset, V S liitto, ELY keskus R2 Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuomaisen elinkeinoelämän edistämiseksi. Saariston kunnat ja muu julkinen sektori saaristossa panostavat hankinnoissaan hajautettuihin hankintoihin, jolloin aiempaa useammin palvelun tarjoajaksi valikoituu yritys lähialueelta (millä on positiivisia vaikutuksia paikallistalouteen). Edellä mainittu vaatii lisäkoulutusta hankintaosaamisessa. Vastuutahot: kunnat, valtion yksiköt, ELY keskus

19 6, SAARTMK :00 / Pykälän liite: 2015Saarohjsynkro Sivu 18 R3 Aktivoidaan maahanmuuttajien olemassa oleva tietotaito yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön ja tuetaan maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä. Otetaan aktiivisesti selvää saariston kunnissa asuvien/kuntiin muuttavien maahanmuuttotaustaisten henkilöiden erikoisosaamisesta osana kotouttamisprosessia; hyödynnettävää osaamista löytynee esim. kalatalous, maatalous ja ravitsemussektoreilta sekä uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Vastuutahot: kunnat, yritykset, oppilaitokset, maahanmuuttoviranomaiset R4 Tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun laatua ja päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia. Saariston kunnissa ja kaikessa muussakin saaristoon kohdistuvassa julkisessa päätöksenteossa käytetään aiempaa enemmän hyödyksi puolueetonta asiantuntijatietoa taustoittamaan tehtäviä päätöksiä; kyse voi olla esim. haittaeläimiin kohdistuvista toimista, uusiutuvan energian ratkaisuista jne. Kootaan yhteen ns. saariston asiantuntijaverkosto osana avoimen datan hyödyntämistä. Vastuutahot: kunnat, valtion viranomaiset, V S liitto R5 Kehitetään Varsinais Suomen vetovoimaa erityisesti vanhojen rakennusten ja ympäristöjen innovatiivisella uudella käytöllä. Saariston vanhoja luotsiasemia ym. julkisesta käytöstä poistuneita rakennuksia muokataan esim. matkailuun ja matkailua tukeviin toimiin soveltuviksi. Vastuutahot: Metsähallitus, kunnat, matkailun toimijat, luontomatkailu ym. yhdistykset, Curatio

20 7, SAARTMK :00 Sivu 20 SAARISTOLIIKENTEEN JA SAARISTOMATKAILUN AJANKOHTAISIA ASIOITA Asia Valmistelija Ehdotus Saaristotoimikunta käsittelee ajankohtaisia teemoja koskien saaristoliikennettä ja saaristomatkailua. SH/kk Saaristotoimikunta kirjaa keskustelussa esitetyt näkökohdat tiedoksi. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

21 8, SAARTMK :00 Sivu 21 SANK:N AJANKOHTAISET Asia Valmistelija Ehdotus Saaristotoimikunta keskustelee Saaristoasiain neuvottelukunnan ajankohtaisista asioista. SH/kk Saaristotoimikunta kirjaa keskustelussa esiin nostetut aiheet tiedoksi. Päätös Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p ,

22 9, SAARTMK :00 Sivu 22 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Ehdotus Päätös

23 10, SAARTMK :00 Sivu 23 MUUT ASIAT Ehdotus Päätös

24 11, SAARTMK :00 Sivu 24 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän. Päätös

25 12, SAARTMK :00 Sivu 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot