OTE KAUPPAREKISTERISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTE KAUPPAREKISTERISTÄ"

Transkriptio

1 Patentti-ja rekisterihallitus Sivu: 1 (3) PL Helsinki Ytunnus OTE KAUPPAREKISTERISTÄ Toiminimi: Siikaverkko Osuuskunta Y-tunnus: Yritys rekister~ity: Yritysmuoto: Osuuskunta Kotipaikka: Siikalatva Otteen sisältö: :21:20 rekisterissä olleet tiedot Yhteystiedot Postiosoite: Klaarantie la B Rantsila Käyntiosoite: Klaarantie la B Rantsila REKISTERIMERKINNÄT: TOIMINIMI (Rekisteröity ) Siikaverkko Osuuskunta. TOIM IALA (Rekisteröity ) Osuuskunnan toimialana on rakentaa tai hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa informaation siirtoon tarkoitettua tiedonsiirtoverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunta voi liiketoiminnallisin perustein ostaa, myydä, välittää ja tuottaa tiedonsiirtoverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita, sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja -laitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä, rakennuksia, arvopapereita tai muuta oma!suutta. Osuuskunta voi asettaa ja hallinnoida tämän tietoverkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. KOTIPAI KKA (Rekisteröity ) Siikalatva. POIKKEAVA TILIKAUSI (Rekisteröity ) Tilikausi päättyy TILIKAUSI (Rekisteröity ) Tilikausi on PERUSTAMINEN (Rekisteröity ) Osuuskunnan perustamiskirja on allekirjoitettu OSUUSMAKSU (Rekisteröity ) Osuusmaksu 100,00 e~roa. LISÄOSUUSMAKSU (Rekisteröity ) Lisäosuusmaksu: 100,00 euroa. HALLITUS (Rekisteröity :21 :20)

2 Sivu: 2 (3) Y-tunnus: Puheenjohtaja: Äijälä Mikko Johannes Jäsenet: Varajäsenet: Kiiskinen Muka Juhani Kilpeläinen Rauno Sulo Kalervo Tahvola Mikko Vilho Olavi Toppinen Ira Suzan Yrjänä Voitto Samuli Haataja Janne Tapani Hako-Rita Harri Matti Einari Junnonaho San Tuula Tellervo Karjalainen Juha Veikko Marttila Juhani Oskari Myllylä Arto Tapio MUU JOHTO (Rekisteröity ) Toimitusjohtaja: Louet Merja Elina TILl NTARKASTAJAT (Rekisteröity ) Tilintarkastaja: Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, Y-tunnus , Kaupparekisteni Päävastuullinen tilintarkastaja: Paakkola Simo Kalle Heikki IAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity ) Toiminimen kirjoittaa osuuskuntalain nojalla hallitus. TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity ) Sääntöjen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. PROKURAT (Rekisteröity ) Louet Merja Elina Äijälä Mikko Johannes Prokuristit edustavat osuuskuntaa kukin yksin. Tl LIN PAATÖSASIAKI RJAT (Rekisteröity :14:05) Tilinpäätös ajalta VOIMASSA OLEVAT HENKILÖTIEDOT Haataja Janne Tapani, Suomen kansalainen, Pyhäntä Hako-Rita Harri Matti Einari, Suomen kansalainen, Siikalatva Junnonaho San Tuula Tellervo, Suomen kansalainen, Siikalatva Karjalainen Juha Veikko, Suomen kansalainen, Siikalatva Kiiskinen Muka Juhani, Suomen kansalainen, Siikalatva Kilpeläinen Rauno Sulo Kalervo, Suomen kansalainen, Siikalatva Louet Merja Elina, Suomen kansalainen, Siikalatva Manttila Juhani Oskari, Suomen kansalainen, Joensuu Myllylä Arto Tapio, Suomen kansalainen, Pyhäntä Paakkola Simo Kalle Heikki, Suomen kansalainen, Ii Tahvola Mikko Vilho Olavi, Suomen kansalainen, Siikalatva Toppinen Ira Suzan, Suomen kansalainen, Siikalatva

3 Sivu: 3 (3) Y-tunnus: Yrj~nä Voitto Samu i, Suomen kansalainen, Pyhäntä Äijälä Mikko Johannes, Suomen kansalainen, Siikalatva TOIMINIMIHISTORIA Siikaverkko Osuuskunta Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

4 Patentti- ja rekisterihallitus PL / Helsinki Economy PP Finlande Itella Posti Oy Siikaverkko Osuuskunta Klaarantie 1 a B Rantsila Siikaverkko Osuuskunta, Kaupparekisteri-ilmoituksenne on rekisteröity. Lähetämme teille oheisena yrityksen uuden kaupparekisteriotteen. Jos ilmoitukseen on liittynyt yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen rekisteröinti, on oheisena myös jäljerinös kyseisestä asiakirjasta. Elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot merkitään kaupparekisteriin. Kaupparekisterilain mukaan rekisteriviranomaisena on Patentti-ja rekisterihallitus. Kaupparekisterilain 1 a :n mukaan jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Tietoja voidaan luovuttaa myös sähköisessä muodossa. Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta voidaan luovuttaa vain rajoitetuissa tilanteissa (kaupparekisterilain 1 a ). Säännönmukaisesti kaupparekisteritietoja luovutetaan viranomaisille, vakuutusyhtiöille, tietopalveluyhtiöille ja luottotietoyhtiöille. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste kaupparekisteristä on saatavilla Patentti- ja rekisterihallitukseri kotisivuilta Tiedustelut puh ma-pe klo

5 Y-tunnus: II 2SSll9l~5 Sivu 1 III SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, säännöt Osuuskunta on perustettu tuomaan jäsenilleen ja toiminta~alueensa asukkaille ja yhteisöille nykyaikainen, pitkälle tulevaisuuteen palveleva tietoverkko. Osuuskunta luo jäsenilleon ja asiakkailleen mahdollisuuden hankkia ja käyttää verkon kautta tarjolla olevia palveluita tasavertaisesti, kestävän kehityksen arvojen mukaisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Osuuskunta tarjoaa palvelujaan ja otujaan onsisijaisesti jäsenilleon. 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Siikaverkko Osuuskunta ja sen kotipaikka on Siikalatvan kunta. 2 TOI~~1IALA Osuuskunnan toimialana on rakentaa tai hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa informaation siirtoon tarkoitettua tiedonsiirtoverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunta voi liiketoiminnallisin perustein ostaa, myydä, välittää ja tuottaa tiedonsiirtoverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita, sekä siihen liittyviä atk~ ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja taitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä, rakennuksia, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi asettaa ja hallinnoida tämän tietoverkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Siinä tapauksessa, että osuuskunnan varsinainen liiketoiminta on tarkoituksenmukaista myydä tai lopettaa, osuuskunta puretaan 27 ;n mukaan sen jälkeen kun kauppa tai lopettaminen on loppuun saatettu. 3 TIEDONSIIRTOVERKON HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HALLINNOINTI JA MUU HOITO Osuuskunta huolehtii tietoverkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta liittymäsopimuksessa määriteltyyn liittämiskohtaan saakka. 4 JÄSENYYS Osuuskunnan jäseneksi haluavan tai jäsenyydestä eroa hakevan on jätettävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta tai eron myöntämisestä. Hallituksen on käsiteltävä hakemus viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen tiedoksi saannista. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä osuuskunnan jäseneksi kuolleen jäsenen oikoudenomistajan, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt. Hakemus on jätettävä osuuskunnan hallitukselle yhden vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Siirron saaja saa lukea hyväkseen osuudesta jo maksetun osan ja saada osuuteen liittyvät kaikki oikeudet ja velvollisuudet.

6 II III Y~turnus: 2S Sivu 2 Hallituksen on perusteitava hakemuk~en hy~kaaminon. Hakija voi viedä kic teiscn 1,äitöksen osuusku~nan kokouksen ratkaistavaksi, ~itä koskeva iliotus on jätettiivä haliituk~elle yhden (1) kuukaudun kuluessa keltesen päätöksen tiedoksi saamisesta. Jäsen voi Jattaa kirjallisen eroiirroituksensa aikaisintaan kahden (2) vuodon kuluttu~ jasenyydon alkanisesta. Hallitus voi erottaa jasenen, joka on olennaisesti rikkonut osuuskunnan saäntoja tai toiminut osuuskunnan etua tai mainetta vastaan siten, että silta on aiheutunut osuuskunna le merkittävä haitta tai vahinko. 5 JASENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDE1 Jäsenyyteen kuuluu oikcus hankkia yksi (1) tai useampia llittyria osuuskunnan ylläpitärään tietoverkkoon. Jäsenellä on kokouksissa. oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan Jäsen on velvollinen 1. liittymäsopirusta tehdessaän hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen tiotoverkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä 2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymii, kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa 3. luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten liittymispisteisiin johtavien asuuskunnan tiotoverkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusirr.ista varten 4. kohtuullista korvausta vastaan myöntärrään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin kohdassa 3 rainittuja tietoverkon rakenteita, johtoja ja laitteita 5. sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa tietoverkkoon liitetyt johdot, laitteet ja rakenteet. 5 JÄSENTEN HENKILOKOHTAINEN VASTUU Jäsenet eivät olo henkilokohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista. 7 MUIDEN KUIN JASENTEN OIKEUS KAVTIÄÄ PALVELUJA JA LIITTVA OSUUSKUNNAN TIETOVERKKOON Osuuskunnan halltus päättää osuuskunnan ulkopuolisten liittyrrien hyväksymisostä osuuskunnan tiotoverkkoon. 8 OSUUS JA OSUUSIIAKSU Jäscnolä on oltavd yksi osuuskunnan osuus. Osuuden ninellisarvo (osuusraksu) on sata (108,88) euroa. Osuusnaksu cr rrakset-tava yhdessä erässä osuuskurnan osoittarralle parkkitilire nc~jönto~sta (14) päivän kuluessa Jäseneksi

7 hyvaksve scstä. Y tunnus: 25S S~au 3 III Si:nä tapauk~essa, että osuusf unta ei peruste1 lusta syystä rakenns suunnlteltua tictovlr kkoa, osuuskunta pur etaan 27.n mukaan. 9 L1ITTYMISM~ ksu Liittyessään osuuskuntdan jasen saksaa lilttyrnis naksun, Osuuskunnan kokous valtuutta~r osuuskunnan ha1 lituksen paattämaän liittymssaksun suuruudesta yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Liittymismaksua e palauteta. la VAPAAEHIOINLN OSUUS Siikaverkko Osuuskurta vo~ antaa vapaaehtoisia osuuksia sen tuottamia palveluja käyttäville jäsenille. ]äsenelle voidaan antaa enintään viisi (5) vapaaehtoista osuutta kutakin hailitsenaansa liittymää kohti. Jason voi siirtaa vapaaehtoison osuutensa toiselle Siikavorkko Osuuskunnan jäsenelle. Siirronsaajalla on oikeus rckisteroida saantonsa, mikali siirronsaajalla on Siikaverkko osuuskunnan sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan oikeus saada vapaaehtoincn osuus. Vapaaehtoincn osuus tuottaa siirronsaajalle samat oikeudet ja velvohisuudet ku n Siikaverkko osuuskunnan varsinainen osuus, ei kuitenkaan äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Vapaaehtoisia osuuksia on kappaletta enintään viisituhatta (5.OeO) Siikaverkko Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään vapaachtoisten osuuksien antamisesta. Siikaverkko Osuuskunnan kokouksella on oikeus padttaä vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän vähcntämisestä. Siikaverkko Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättärraan vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän vähentämisestä. Siikaverkko Osuuskunnalla on oikeus kuitata eroavalle jäsonelle palautettavista maksuista jäseneltä olevat erääntyneet saatavansa. Vapaaehtoisen osuuden nirrellisarvo on sama kuin varsinaisen osuuden arvo. Vapaachtoinen osuus oikeuttaa Siikaverkko Osuuskunnan ylijäärran jakarniseen siten, kuin 13 :ssä on määrätty. Mikäli Siik~verkko Osuuskunta muutetaan osakeyhtitksi, vapaaehtoincrr ~a varsinainen osuus tuottavat samat oikeudet osakeyhtion osakkcisiin. Mikali Siikaverkko Osuuskunta asetetaan selvitysmilaan lal paätetaän poistaa rekisteristä ilman se vitysmencttelya, vapaaehtoincn ja varsina~ncn osuus tuottavat

8 liii Y tunrus: 2S Stvu 4 saa at 0 kcudct Ii kavc~ kko Osuuskurinan säastoon. ~äscne1lä ci o~o ve~vol~isuutta ottaa vapaaehtoisia osuuksia. 11 LISAOSUUDET Siika~ct kko Osuuskunndlla voi ulla ilsaosuuksia Lu viisituhatta (S~8OO) kappaletta. Lisaosuus voidaan siirtaa toiselle. Isa~kki lisaosuudet tuottavat yhtaläiset oikeudet. Lisäosuuteen ei lity äänioikeutta Siikavc.rkko Osuuskunuan kokouksessa eikd oikeutta uusiin osuuksijfl, vdp~9ehiosiin osuuksiin, lisäosuukslin tai sijoitusosuuksjjn ta kka rahastokorotuksiin eika oikeutta purkautuvan Siika~ er klo Osuuskunnan saästöon. Lisäosuuden nirellisarvo (lisäosuusmaksu) on sata (loe,6o) euroa, joka on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittama:je pankkitilille viirreistään lisäosuuksien antamisesta päättävän kokouksen määräämänä päivanä, joka voi olla aikaisintaan 14 paivän kuluttua cm. kokouksesta. Irtisanotusta lisaosuudesta saaduilla varoilla voidaan maksaa jäsenen osuus tai vapaaehtoinen osuus siltä osin kuin se kattaa voimassa olevan osuusmaksun. Lisäosuudelle voidaan maksaa osuuskunnan ylijäämästa korkoa jäljerrpänä sääntöjen 13 :ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Mahdollinen korko voi poiketa osuuksille ja vapaaehtoisillo osuuksille maksettavasta korosta. MahdolAnen korko erääntyy maksettavaksi osuuskunnan päättämänä paiväna. kokouksen Lisäosuuteen ei liity muuta oikeutta osuuskunnan ylijäämään. Mikäli Siikaverkko Osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan, lisäosuus tuottaa samat oikeudet vastaanottavassa osuuskunnassa. Mikäli Siikaverkko Osuuskunta jakautuu, lisäosuus tuottaa samat oikeudet siinä osuuskunnassa, joka jatkaa Siikaverkko Osuuskunnan harjoittarran toiminnan pääosaa. Mikäli Siikaverkko Osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, lisäosuuden voimassaolo päättyy ja lisäosuus raksu erääntyy palautettavaksi. Mikäli Siikaverkko Osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin taikka päatetään poistaa rekisteristä ilman solvitysmenettelyä, lisäosuuden voimassaolo päättyy ja lisäosuusmaksu erääntyy palautettavaksi ennen ruita osuusrraksuja siltä osin kuin varat lalautukseen rsittävät. Siikave~kko Osuuskunnan kokouksella on oikeus paattää lisäosuufrs~cn ukurnäärän, lisäosuusaaksun tai siitä Siikaverkko rdsuuskunnal e naksetun maärän alentarisesta siten, että palautukseen kaytctään Siikaverkko Osuuskunnan ~akokelpoista y ~jääeää, jota e~ ole päätetty jakaa jäsenille tai muulla tavoin.

9 Y~tunnus: III! 2SSl191~S Sivu 5 Lisäosuusmaksu palautetaan ornistajansa pyynnöstä. Siikaverkko Osuuskunnaila on oikeus kuitata palautettavasta 1isäosuusmaksusta lisäosuuden haltijalta olevat erääntyneet saatavansa. 12 VARARAHASTO Siikaverkko Osuuskunnalla on toiminnan varmentamiseksi vararahasto, jota kartutetaan niin suureksi, että se vastaa vähintään sadasosaa (1/100) Siikaverkko Osuuskunnan taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään kahdeksikymmeneksiviidoksituhaflfleksi (25.000,00) euroksi. Niin kauan kuin vararahasto ei nouse edellä mainittuun vähimmäisrnäärään, siirretään siihen sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin näiden sääntöjen 13 :ssä määrätäan, Siikaverkko Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muita rahastoja. Rahastojen perustamisesta päättää osuuskunnan kokous hallituksen esityksestä. 13 YLIJÄÄMÄ Vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on vähennetty edellisten tilikausien tappio, on siirrettävä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) vararahastoon, kunnes vararahasto on kasvanut täyteen määräänsä. Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen Siikaverkko Osuuskunnan kokous voi päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän jakamisesta jäsenille ja lisäosuuksien haltijoille, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän. Ylijäämää voidaan päättää jaettavan korkona edellisen tilikauden loppuun mennessä maksetulle osuusmaksulle, vapaaehtoiselle osuusmaksulle ja lisäosuusmaksulle. Edellä tarkoitetun koronmaksupäätöksen jälkeen tai koron sijasta jäsenille voidaan päättää jakaa ylijäämää edellä mainituin rajoituksin sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen tilikauden aikana maksaneet Siikaverkko Osuuskunnan palveluista. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa. Suoritettavaa maksua voidaan käyttää Siikaverkko Osuuskunnan vastasaatavien maksamiseen. 14 OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAf6AT MAKSUT JA HINNASTOT Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. HinnoitteluperiaatteiSta päättää osuuskunnan kokous. 15 AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, arvontavoittoja ja testamentteja. lahjoituksia, 16 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET

10 Y-tunnus: 2S Sivu 6 Jasenet kayttavut paatosvaitaansa osuuskunnan aslolssa osuuskunnan klkouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia kokouksia (vuosikukouks~a) tai ylimäaraisia kokouksia. Jikaiseila jlssnu~a un iikcus osuu stuu usuuskunnun kokouksc c n. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, etta saadakscei osallistua kokoukseen jasenen on i~ oittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivaän rennessa, Vii,rcren ilmoittautumispaivä voi olla aikaisintaan kymrenen (16) päivää ennen kokousta. Osuuskunnan varsina4nen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan ha~1ituksen naaraamanä palvana ennen kc sakuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidet~än Siikaverkon toiminta-alueella yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisests saavutettavissa olevassa paikassa, jonka osuuskunnan hallitus ilmoittaa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Osuuskunnan kokouksen päätokseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jasenilla on enemmän ku:n puolet (1/2) annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä, Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan ar-valla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattasa mielipide. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Aäniluettelo on liitettävä pöytakirjaan. liii Kokouksessa on tarkastajaa. valittava vähintäan kaksi (2) pöytäkirjan Puhee njohtaja ja sihteeri vahvistavat allekirjoituksillaan kokouksen po,~täkirjan, minkä jälkeen pöytäkirjan tarkestajat vahvistavat allek rjoituksillaan pöytäkir jan kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi. iäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pd~täkirjasta tai sen osasta sen jälkeen, kun tästä aiheutuvat kulut on korvattu osuuskunnalle. 17 OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Jarsin~iscssa osuuskunnan kokouksessa käsitellaän seuraavat asiat: 1. valitaan kokoiksen puheenjohtaja ja sihteeri seka vähintäan kaksi (2) pöytäki jan tarkastajaa ja aäntenlasxijaa

11 III II Y-tunnu~ 2SSl191~S Sivu 7 2. todetaan kokouksen kutsun saäntojniukai~uas ja pääto s vai tai suu 5 3. esitctaan tilnpäatös ja tilintarkastuskirtomus edllasclti tilikaud~lta 4. päatetäan tuloslaskelaan ja tasecn vahvistamisesta ja to:rrcnpitsista, Jo2hin vah~~stctun taseun rukainun yiljaämä ta: tappio antaa aihetta 5. paatctaan vastuuvapauden 9yontamiscsta osuuskunnan hallituksen jäsenille ja to:situsjohtaja~le tilikaudelta. 6. naaratäan osuuskunnan ha.j~tuksen puheenjohtajan ja jasenten pa~kkiot 7. päätetäån hallitukscn jäsenten lukumäärästä 8. valitaan hallituksen puhtenjohtaja ja häneije varajasen 9. valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen 19. valitaan joko vahintäan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heifle varamiehet tai tilintarkastusyhtcisö tarkastamaan seuraavan tilikaudon hallintoa ja tilejä 11. paatetään hallitukscn esityksesta lisäosuuksien rrerkitsemisehdoista ja myonnetäan hallitukselle valtuutus lisäosuuksien merkitseniisestä 12. päatetäan palvelujen hinnoitteluperiaatteista 13. valtuutetsan osuuskunnan hallitus määräämaän liittymismaksu 14. päätetaän osuuskunnan kokoukseen kutsun toimitustavasta 15. käsitellään rruut kokouskutsussa mainitut asiat. 18 KOKOUSKUTSU Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljäätoista (14) päiväa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyilä tavalla. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös maärätä jäscnelle ilmoittautusisveivollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 :ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätosehdotuksen pääasiallinen sisältö. 19 HALLItUS Osuuskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) seitsemään (7) varsinaista jasentä, jotka valitaan toimeensa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtatset varajäsenet. Hallitus valits~.e keskuudestaan varapuheenjohtajan. Osuuskunnan pcrustas isvaiheen toir alueen kunnat (Siikalatva ja Pyhäntä) voivat yhteisella sopirukselja asettaa yhden (1)

12 II Y tunnus: 2SS1l3l~5 Sivu 8 ha11ituk~cn jasenen ja hanelie henkf ~okohta~scn varajäsencn. Kunhen asettama hcnk~ ö on ilsoitettava viineistään osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa onnen hat ituksen puheenjohtajan valintaa. Hallituksee voidaan valita osuuskunnan jäsen, hänen kanssaan samassa taloudr~sa vakituisosti asuva perhoenjäsen tai osuuskunnan jasenena olevan yhteison edustaja. Osuuskunnan kokous voi kutsua hal itukseen asiantuntijajasenen tai jaseniä, jotka eivät ole osuuskunnan jäsenia. 20 ~ HALlITUKSEN KOKOUKS[T Osuuskunnan hallitus on ~aatösvaltairen, kun vähintään puolet (1/2) scn jäsenista ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on lasna kokouksessa tli ajantasaisessa etäyhteydessä kokoukseen. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta asian käsittelyyn, jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajasenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee paatökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet (1/2) saapuvilla olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, paatökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen varapuheenjohtajan vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Osuuskunnan hallituksen on huolellisesti hoidettava osuuskunnan asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. 21 HALLITUKSEN TEHTAVAT Hallitus suun muassa 1. kutsuu koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat 2. ottaa ja erottaa toimitusjohtajan 3. huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai määrää tahän tehtävään jonkun jäsenistään 4. päättää osuuskunnan iittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla sekä päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta 5. päättää osuuskunnan palvelujen sopimusehdoista 6..~aatll ehdotuksen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. Hallituksen kukouksesta en ~aadittava poytäkirja, jonka al ekirjattauat kokouksen puheenjohtaja ja yksi (1) hallituksen III

13 liii r~tunnus: Sisu 9 oseittara ji~sen. Hallituksea jasenellä ja toisitusjohtaja a on &kcus ~a~da criava mie p tccnsa merk~tyks pytak-rjaai 22 TOIMITUSJOHTAJA Osuuskurnalla voi olla toiitusjohtaja. Toimitusjohtajan n~ittaa j~ Lruttaa o~uu~kunnan hal itus. Hallitus t~k~e kerjalilsen sopimuksen, jossa sovitaan toinitusjohtajan tehtävistä, toimitusjohtaj in pakasta ja mu~ sta työsuhtcosecn liittyvista eduista. 23 TOIMINIMEN KIRJOITTAMISEN JA PROKURA Osuuskunnan tomin~ sen k O rj lttavat eaihtoc htoiscsti 1. hallituksen puheenjohtaja yhdessa hallituksen Jaseren tai to~rritusjohtaja kans~a 2. kaks~ hallituksen jäsenta yhdessä. usuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden maarättyyn tohtavaän osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi myos paattää prokuran antamisesta. 24 TILIKAUSI JA TILINPäÄTÖS Ensimmäinen tilikausi päättyy ja siita lähtien osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpadtöksen tulee olla valmis ja se on annettava tarkastettavaksi tilintarkastajille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. 25 TILINTARKASTAJAT Osuuskunnan tilintarkastajana on joko vähintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö, jotka valitaan tilikaudeksi kerrallaan. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajilta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suosturrus tehtävään. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus ja luovutettava se hallitukselle vah~ntaan kahta (2) viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta. 26 OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS Osuuskunnan liittymän luovutuksen yhteydessä luovutuksen saaja hukcc osuuskunnan jäsenyytta 4 :n mukaan. 27 OSUUSTUNNAN PURKAUTUMINEN JA SELVITYSTILA Paätös asuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvtystlaan ascttamiscsta tehdäan osuuskunnan kokouksessa. Päätös on patlsa, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vahintään korc neljäsosaa (3/4) annotuista äänistä. 0s.uskunr an kotous paättää osuuskunnan omaisuuden ja saästbn

14 1 II Y~tunnus: 25S119i~5 Sivu 10 käyttämisestä jäsenistön hyväksi tai mahdollisen tappion kattamisesta. Muutoin noudatetaan osuuskuntalakia.

Siikaverkko osuuskunta, säännöt

Siikaverkko osuuskunta, säännöt YHTIÖJÄRJESTYS: Siikaverkko osuuskunta 24.1.2013 Siikaverkko osuuskunta, säännöt Osuuskunta on perustettu tuomaan jäsenilleen ja toiminta-alueensa asukkaille ja yrityksille nykyaikainen, pitkälle tulevaisuuteen

Lisätiedot

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 2 TOIMIALA 3 MONIPALVELUVERKKOINFRASTRUK- TUURIN HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HAL- LINNOINTI JA MUU HOITO

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 2 TOIMIALA 3 MONIPALVELUVERKKOINFRASTRUK- TUURIN HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HAL- LINNOINTI JA MUU HOITO 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Verkko-osuuskunta Kuitukanava ja kotipaikka on Asikkala. 2 TOIMIALA Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna.

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola.

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola. 1 Valoa kuidun päässä- nimisen osuuskunnan säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on Valoa kuidun päässä ja kotipaikka on Kouvola. 2 TOIMIALA Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää,

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6 Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 Yhtiö: Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Kasitteleva toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 85 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 85 euroa. KUMPUSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kumpusen vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Siilinjärvi. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Ritasjärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Hyvinkää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki.

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot