TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevan betonielementtitehtaan toimintaa Toivakassa. MH-Betoni Oy Läsäntie Toivakka Yhteyshenkilö: Mika Sahlman p TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Betonielementtitehdas sijaitsee Toivakan kuntakeskuksessa keskusta-alueen itäpuolella. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 8 b. Kyseessä on betonituotetehdas. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 8 a -kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee betonituotetehdasta koskevan lupa-asian. ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Toiminnanharjoittajaa ei ole velvoitettu ympäristöluvan hakemiseen, mutta se on oma-aloitteisesti toimittanut ympäristölupahakemuksen Toivakan kunnan ympäristöjaostolle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE Alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa betonitehtaan tontti on merkitty kaavamerkinnällä T (teollisuusalue). Ympäröivillä tonteilla on kaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), AO (erillispientalojen korttelialue), AL (asuin-, liike- ja

2 2 toimistorakennusten korttelialue), ALK (yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue) ja VP (puisto). Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Betonielementtitehdas sijaitsee Toivakan kuntakeskuksessa osoitteessa Läsäntie 3. Kiinteistön rekisteritunnus on (MH-Betoni) ja se on pinta-alaltaan 4,25 ha. Kiinteistön omistaa MH-Betoni Oy. MH-Betoni Oy:n käyttöön vuokrattuna on lisäksi kiinteistö Sarkala ( ), jonka läpi tulee kulku tehdasalueelle, sekä noin 500 m 2 :n suuruinen ala kiinteistöstä Jussila ( ), jonka läpi kulkee tie tuotantohallin ympäri. Sarkalan ja Jussilan omistaa Kiinteistöyhtymä Sahlman. Tehdaskiinteistö rajoittuu pohjoisesta Saarinen järveen, lännestä peltoalueeseen sekä koillisessa, idässä ja etelässä liike- ja toimistorakennuksiin. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat idässä noin 50 ja 110 metrin etäisyydellä ja lännessä 150 ja 160 metrin etäisyydellä tehdasrakennuksesta sekä lähin koulu 300 metrin etäisyydellä idässä. Betonielementtitehdas toiminta-alueineen sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella (Toivakka ). Muodostumisalueen raja kulkee tehdaskiinteistön halki siten, että raja sivuaa tehdasrakennuksen itäsivua tehdasrakennuksen sijoittuessa enimmäkseen reunavyöhykkeelle. Pohjavesialueella on hakemuksen tiedoista poiketen vedenottamo, joka sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä tehdasalueen eteläpuolella. Lisäksi pohjaveden seuranta-asema sijaitsee noin 450 metriä tehdasrakennuksesta etelään. Tehdasalueen maaperä on pohjavesialueella tehtyjen tutkimusten perusteella hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Saarinen järven rantaan on matkaa tehtaasta noin 70 metriä. Saarisen vedenlaatu on tutkimuksissa todettu hyväksi. Tehdasalueen lähellä ei ole luonnonsuojelullisesti erityisiä kohteita. Toivakan keskustassa sen sijaan on useita maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Betonielementtitehdas on toiminut samalla paikalla vuodesta 1934 lähtien. Tehtaalla valmistetaan betonisia julkisivuelementtejä lähinnä teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin. Toimintaan liittyen alueella on tehdasrakennus, betoniasema, sosiaali- ja aputilarakennus, huoltohalli, konttori, betoniopisto ja sosiaalitilarakennus, varastoaitta sekä laakasiiloja. Teräsbetonielementtejä valmistetaan kiviaineksesta, vedestä, sementistä ja erilaisista lisäaineista. Betonielementtejä valmistetaan pääosin teollisuus-, toimiala- ja infrarakentamisen tarpeisiin noin m² vuodessa. Elementtien valmistusta varten valmistetaan betonimassaa noin m³ vuodessa, josta keskimäärin 97 % käytetään elementtien valmistukseen ja loppu on ylijäämämassaa, josta valmistetaan muun muassa aluspalkkeja ja nosturipainoja.

3 3 Yrityksen toiminta käsittää teräsbetonielementtien ympärivuotisen valmistuksen ja myynnin. Tehdas toimii maanantaista perjantaihin siten, että ensimmäiset työntekijät tulevat irrottamaan edellispäivänä valetut elementit klo 4.00 ja varsinainen työpäivä on porrastettu klo 6.00 ja klo väliselle ajalle. Työntekijöitä on noin 60. Elementeissä käytettävä betonimassa valmistetaan betoninsekoittimessa tietokoneohjatusti. Käytettävät raaka-aineet ja niiden ainesuhteet riippuvat valmistettavasta tuotteesta. Raaka-aineina käytetään kiviainesta, vettä, sementtiä ja lisäaineita. Betonin valmistuksessa käytettävä vesi sitoutuu kokonaisuudessaan betonimassaan ja poistuu haihtumalla. Elementtimuotit kasataan puusta ja vanerista tasopöydälle, jossa on hydrauliset täryttimet. Elementit valetaan muotteihin tasopöydällä. Valua seuraavana päivänä muottipöytä nostetaan hydraulisten nostimien avulla pystyasentoon, ja valmiit elementit irrotetaan. Irrotuksessa käytetään apuna siltanosturia. Irrotuksen jälkeen elementit kuljetetaan nk. pesupaikalle, jossa tehdään tarvittaessa jälkikäsittely (pesubetoni). Jälkikäsittelyn jälkeen elementit siirretään varastopaikalle odottamaan kuljetusta. Sandwich -elementteihin tulee raudoitusverkkojen ja raudoitusterästen lisäksi myös eristeitä, jotka voivat olla lasivillaa, styrox- tai SPU -tuotteita. Elementin julkisivupinta voi olla teräs- tai puuhierretty, pesubetoni tai julkisivupinta voidaan laatoittaa. Raaka-aineiden kulutus Betonielementtitehtaan toiminnassa käytetään raaka-aineena kiviainesta, sementtiä, vettä, eristemateriaaleja, terästä, julkisivurouhetta sekä tiili- ja klinkkerilaattoja. Raaka-aineet tuodaan tehtaalle rekoilla useilta eri toimittajilta. Kiviaineksista filleri, hiekat, sorat ja murskeet, jota on käytetty vuosittain keskimäärin tonnia, ostetaan alihankkijan omistamalta maa-ainesten ottoalueelta. Alihankkija toimittaa hakijan omistamalta maa-ainesten ottoalueelta hiekan ja singelin, joita on käytetty vuosittain noin tonnia. Tuotannon raaka-aineina on käytetty erilaisia teräksiä keskimäärin 900 tonnia vuodessa. Käytettäviä teräksiä ovat ansaat, harja- ja pyöröteräs, tartunnat, valuankkurit (vemot) ja kierretangot, harjateräsverkot, raudoitushäkit ja nostolenkit. Vuosina nostolenkit olivat tartunnoissa. Eri terästen käyttömääriin vaikuttavat kulloinkin valmistettavat tuotteet. Harmaan sementin (Rapid sementti) käyttömäärä on ollut keskimäärin tonnia vuodessa ja valkosementin käyttömäärä 200 t/a. Eristemateriaaleja (kova lasivilla, styrox ja polyuretaani) on käytetty yhteensä keskimäärin m²/a. Laattojen (tiili-, klinkkeri- ym. laatat) käyttömäärä on vaihdellut vuosittain välillä kg. Puutavarasta rakennettaviin muotteihin on käytetty sahatavaraa, liima- ja kertopuuta keskimäärin jm/a. Muottien rakentamiseen tarvitaan lisäksi vaneria ja muita levyjä, kuten lastu- ja kuitulevyjä noin m²/a. Vuonna 2012 kipsilevyä (Gyproc) käytettiin m². Muina vuosina käyttömäärä on ollut m². Painekyllästettyä puutavaraa ei käytetä muottien raaka-aineena, vaan se jää kiinteästi valmiisiin tuotteisiin.

4 4 Betonivärien ja tasoitteiden käyttömäärä riippuu kunakin vuonna valmistettavien elementtien tyypistä. Vuonna 2012 betonivärejä ja -tasoitteita käytettiin yli 10 tonnia. Muottiöljyjen keskimääräinen vuosittainen käyttömäärä on ollut noin kg ja betonimaaleja on käytetty keskimäärin 35 l/a. Graafisia valukalvoja on käytetty viime vuosina keskimäärin m² vuodessa ja harsovaahtoa (vaahtomuovi +kangas) m². Julkisivurouheet valmistetaan graniitista tai kalkkikivestä ja niitä on käytetty keskimäärin t/a ja muovisia viistelistoja noin jm/a. Hakemuksessa on taulukoitu toiminnassa vuosina käytetyt raaka-aineet. Lämmitys ja sähkö Tuotannossa käytetään noin 720 kwh/a sähköä ja kiviaineksen ja rakennuksen lämmittämiseen kevyttä polttoöljyä noin 115 m³/a. Lisäksi käytetään puupellettiä. Aikaisemmin käytössä olleen nestekaasun käyttö on lopetettu. Toiminnan sähkönkulutus vuonna 2012 oli kwh/a ja keskimääräinen kulutus vuosina on ollut kwh/a. Tuotettua betonimassakuutiometriä kohti sähkönkulutus on ollut keskimäärin 69 kwh. Sähköä tarvitaan tuotannon koneiden ja laitteiden sähkömoottorien toimintaan, tehtaan ja tehdasalueen valaistukseen sekä betoniopisto-/sosiaalitilarakennuksen lämmitykseen. Myös muiden tehdasrakennusten ja kiviaineksen lämmitykseen käytetään kevyttä polttoöljyä ja puupellettiä. Esimerkiksi vuonna 2012 kevyen polttoöljyn kulutus oli 112 m³. Kevyen polttoöljyn lämpöarvolla 10,02 kwh/l kyseisen vuoden kulutus oli kwh. Tuotettua betonimassakuutiometriä kohti kevyttä polttoöljyä on kulutettu keskimäärin noin 11 litraa. Puupelletin käyttö on aloitettu vuonna 2011, jolloin sitä käytettiin 7000 kg, ja vuonna 2012 määrä oli kg. Kilovattitunneiksi muutettuna (lämpöarvolla 4,7 kwh/kg) vuoden 2012 pelletin kulutus oli kwh. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan yhdessä maanalaisessa 20 m³:n säiliössä, joka sijaitsee konttorirakennuksen vieressä. Säiliö on tyypiltään yksivaippainen lujitemuovisäiliö. Pellettiä varastoidaan kylmässä hallissa tehdasrakennuksen itäsivulla. Tehtaalla käytettävä pyöräkuormaaja käyttää polttoaineena moottoripolttoöljyä 7,5 m³/a, ja kuorma-autojen ja pakettiauton polttoaineena käytetään vuosittain 35m³ dieselöljyä. Moottoripolttoöljyä säilytetään yhdessä 2 m³:n teräksisessä säiliössä, jonka suoja-altaan tilavuus on 2,3 m³. Dieseliä säilytetään yhdessä 10 m³:n maanpäällisessä terässäiliössä, jonka suoja-allastilavuus on 10,5 m³. Säiliöt sijaitsevat vierekkäin huoltohallirakennuksen vieressä. Lisäksi kiinteistöllä on kaksi 3 m³:n teräksistä yksivaippaista suoja-altaallista lämmitysöljysäiliötä, joista toinen sijaitsee huoltohallirakennuksen vieressä toinen ja sosiaalitilarakennuksen eteläpuolella. Vedet ja jätevedet Käytettävä vesi tulee Toivakan kunnan vesijohtoverkosta. Laitoksella käytettiin vettä vuonna 2012 kaikkiaan m 3 /a. Vuosien keskimääräinen vedenkulutus on ollut noin 3000 m³/a. Vedestä käytettiin vuonna 2012 betonimassan valmistukseen (65 %), elementtien pesuun (23 %) ja talousvedeksi (12 %). Valmistettavaa betonimassakuutiometriä kohti käytetään noin 200 l vettä. Betonin

5 5 valmistuksessa käytettävä vesi sitoutuu kokonaan betonimassaan ja poistuu haihtumalla, joten viemäriin johdettavaa jätevettä ei muodostu. Elementtien pesuvesien määrän vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa jonkin verran pesubetonielementtien valmistus. Syntyvä jätevesi johdetaan kahden selkeytysaltaan kautta kahteen selkeytyskaivoon ja edelleen purkuputkea pitkin imeytyskentälle/avo-ojaan Saarinen -järven eteläpäähän. Imeytyskenttä on luonnonkenttä, johon on imeytetty vesiä koko tehtaan toiminta-ajan (80 vuotta). Elementtien pesun jätevesissä on noin 80 % vettä ja 20 % lietettä, joka poistetaan imeytysaltaista säännöllisesti ja kuljetetaan Mustankorkean kaatopaikalle. Sosiaalitilojen vedenkulutus on 380 m³/a, joka johdetaan Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamolle. Liikenne Raaka-aineiden, valmiiden elementtien ja jätteiden kuljetus tapahtuu pohjoisen ja etelän suunnasta seututietä 618 pitkin. Etelän suunnassa tie yhtyy valtatiehen nro 4 ja pohjoisessa valtatiehen nro 13. Sementtikuljetuksia tehtaalle tulee keskimäärin kaksi kertaa viikossa, puutavaraa, villaa ja muita eristeitä sekä teräsverkkoja kerran viikossa, kiviainesta kolmesti päivässä ja harjateräksiä kerran kuukaudessa. Keskimäärin raaka-aineiden kuljetuksia tehtaalle tulee neljä työpäivää (220 työpäivää/a) kohti. Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit Tehdasalueella varastoidaan raaka-aineita sisällä tehdasrakennuksessa, erillisissä ulkovarastoissa ja ulkona. Sementtiä varastoidaan sementtisiiloissa, jotka sijaitsevat tehtaan eteläpäässä betoninsekoittajien ja kiviainessiilojen yläpuolella, ja vähemmän käytettyä valkosementtiä tuotantohallissa sijaitsevissa säkeissä. Kiviaineksen säilytystä varten piha-alueella on kuusi maataskua ja lisäksi kiviainesta säilytetään kahdessa piha-alueella sijaitsevassa kasassa. Elementtien julkisivujen pinnoituksessa käytettävistä materiaaleista julkisivurouheita säilytetään piha-alueella kahdessa eri paikassa sijaitsevissa laakasiiloissa ja tiili- ja klinkkerilaattojen varastotilat ovat varastohallissa. Käytettävät kivirouheet, tiilet ja klinkkerilaatat tulevat eri kaupallisilta toimijoilta. Raudoitusterästä säilytetään sekä varastohallissa että tuotantotiloissa. Lämpöeristeitä ja puutavaraa varastoidaan tuotantotiloissa ja varastokatoksessa (eristevarasto). Lisäaineet tulevat tehtaalle useilta kaupallisilta toimijoilta. Betonin lisäaineista notkistin (Semtu Structuro) toimitetaan tehtaalle säiliöautolla ja pumpataan betoniaseman alla sijaitsevaan lujitemuoviseen 7500 litran säiliöön. Lisähuokostin (Mischoel) toimitetaan tehtaalle kappaletavararekalla 200 kg muovitynnyreissä, joissa se säilytetään tehdashallissa, enimmäisvarastointimäärä on 0,4 tn. Pesubetoninvalmistuksessa käytettävät hidastinaineet (vesiliukoinen Rugasol ja liuotinpohjainen Mini-cote) sekä muottien irrotukseen käytettävä liuotinpohjainen irrotusaine (Qd) toimitetaan tehtaalle kappaletavararekalla 20 kg astioissa ja säilytetään niille erikseen varatussa kontissa tuotantohallissa, enimmäisvarastointimäärä on 0,4 tn. Elementtimuoteihin ruiskutetaan muottiöljyä (Pieri Cire E-31). Lisäksi betoninsekoittajiin ruiskutetaan pesun jälkeen muottiöljyä

6 6 (Telkoform NA). Muottiöljyjä ja -vahoja säilytetään tuotantotiloissa betoninsekoittajien lähellä umpinaisissa 1000 litran muovikonteissa ja/tai 200 litran muovitynnyreissä sekä yhdessä 3000 litran säiliössä. Värejä ja tasoitteita säilytetään betoninsekoittajien luona sisätiloissa omissa säkeissään. Pintahidastinaine Mini-Cote on muottiin levitettävä pintahidastin, jota käytetään rouhebetonielementtien valmistuksessa. Tuote hidastaa sementin kovettumisreaktiota pesubetonielementin pinnassa, jolloin kovettumaton pinta voidaan pestä pois rouhepinnanpaljastamiseksi. Mini-Cote-valmisteessa vaaraa aiheuttavia aineosia ovat 2-propanoli ja tolueeni. Mini-Cote valmisteen kanssa käytettävä irrotusaine QD vähentää sementtiliiman tarttumista muotin pintaan. Näin suurin osa hidastetusta betonikerroksesta jää elementin pintaan ja muottien puhdistaminen on helppoa. QD-valmisteessa vaaraa aiheuttava aineosa on 2-propanoli. Pieri Cire E-31 on muotinirrotusvaha, jonka avulla saadaan sileitä, virheettömiä ja tasavärisiä elementtipintoja. Vaaraa aiheuttavana aineena valmisteessa on vetykäsiteltyä raskasta teollisuusbensiiniä (maaöljy). Muottiöljy Telkoform NA:n vaaraa aiheuttavat aineosat ovat voiteluöljy, vetykäsitelty raskas teollisuusbensiini (maaöljy) ja keskiraskas alifaattinen liuotinbensiini (maaöljy). 2-propanoli on helposti syttyvää (R11) ja silmiä ärsyttävää (R36) ja sen höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta (R67). Myös tolueeni on helposti syttyvää (R11) sekä terveydelle haitallista hengitettynä (R20). Teollisuusbensiini ja liuotinbensiini ovat haitallisia ja voivat aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä (R65), sekä toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua (R66). Lisäksi liuotinbensiini on syttyvää (R10) sekä myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä (R53). YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Öljysäiliön vuotaminen tai betonielementtien viimeistelyssä käytettävien kemikaalien pääsy maaperään ja pohjaveteen tai vesistöön voisi aiheuttaa ympäristöriskin kulkeutumalla pohjaveteen tai Saariseen. Öljyn pääsy maaperään, pohjaveteen tai vesistöön on epätodennäköistä, johtuen öljysäiliöiden säännöllisistä tarkastuksista ja maanpäällisten säiliöiden suoja-altaista. Kemikaaleja säilytetään omissa säiliöissään/säkeissään sisätiloissa, joten mahdollinen vuoto havaitaan ajoissa, eivätkä kemikaalit tehdastiloihin joutuessaankaan päädy maaperään tai vesistöihin. Kemikaalien tehdaskuljetuksiin liittyy tavanomainen liikenneonnettomuusriski, jota ehkäistään asianmukaisella liikennekäyttäytymisellä. Hakemuksessa on arvioitu, ettei toiminnalla ole vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen, luontoon tai rakennettuun ympäristöön, vesistöön ja sen käyttöön, ilmanlaatuun, maaperään, pohjaveteen eikä alueen melu- tai tärinätilanteeseen. Yrityksellä ei ole erillistä ympäristöasiainhallintajärjestelmää.

7 7 Tehtaan toiminnassa syntyy ilmapäästöjä kiinteistön ja kiviaineksen lämmityksessä käytettävien polttoaineiden, kevyen polttoöljyn ja puupellettien polttamisesta sekä jonkin verran liikenteestä. Kevyen polttoöljyn päästökertoimella 267 kgco 2 /MWh laskettuna hiilidioksidipäästöksi saadaan 300 kg. Vastaavasti kaasun päästökerroin on 202 kgco 2 /MWh ja hiilidioksidipäästö 14 kg. Puupelletin poltosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Kevyt polttoöljy sisältää rikkiä korkeintaan 0,1 %. Laskennalliseksi rikkidioksidipäästöksi saadaan rikkipitoisuudella 0,1 % 195 kg. Lämmityksestä muodostuva pakokaasu johdetaan maataskuissa olevaan kiviainekseen, mikä pienentää ilmaan joutuvia hiukkaspäästöjä. Pihan liikennöitävät alueet on asfaltoitu, mikä vähentää tehdasalueen liikenteen aiheuttamaa pölyämistä. Melu ja tärinä Laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää rakennuksen ulkopuolista melua, sillä toiminnan melulähteet ovat rakennuksen sisällä. Melutaso tehdashalleissa ylittää ajoittain 85 db. Rakennuksen ulkopuolella ei ole viime aikoina tehty melumittauksia. Edellisen kerran melutasoa on yritetty mitata 1980-luvulla, mutta tuolloin tehtaan ohi kulkevan maantien melu esti tulosten saamisen. Tehtaan aiheuttamasta melusta ei ole tullut valituksia. Toiminnassa aiheutuu vähäistä tärinää (muottitäryt), joka rajoittuu sisätiloihin. Tehtaalle ei ole tehty tärinämittauksia. Päästöt vesistöön ja viemäriin Toiminnan vesistöpäästöt aiheutuvat betonielementtien pesuvesistä, joita imeytetään maahan vuosittain reilut 500 m³. Vesistökuormitusta vähennetään selkeyttämällä pesuvedet kahdessa selkeytysaltaassa ja kahdessa selkeytyskaivossa ennen maahanimeytystä. Purkuputken päästä maahanimeytykseen menevästä vedestä on otettu vesinäyte elokuussa 2012 tehtaan ollessa normaalisti toiminnassa. Vesinäytteestä analysoitiin seuraavat betonielementeistä ja niiden käsittelyyn käytettävistä lisäaineista veteen mahdollisesti päätyvien yhdisteiden pitoisuudet: - ph, sähkönjohtavuus, sameus, COD Mn, kokonaiskovuus, sulfaatti, kloridi - tolueeni (mini-cote) - 2-propanoli (mini-cote, QD) - öljyhiilivedyt (Pieri Cire E-31 (teollisuusbensiini), Telkoform NA (voiteluöljy, teollisuusbensiini, liuotinbensiini) Jäteveden ph oli korkea 11,5. Valetun betonin ph on 13 14, mikä selittää betonielementtien pesuvesien emäksisyyden. Sähkönjohtavuus, sameus, COD Mn, kloridi- ja sulfaattipitoisuus ovat olleet pieniä. Jäteveden kovuus oli 2,14 mmol/l. Jätevedessä ei havaittu 2-propanolia eikä tolueenia. Myös kokonaishiilivetypitoisuus alitti analyysitarkkuusrajan <50 μg/l. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus oli pieni, 1,5 μg/l. Tuotantotilojen lattiakaivoista jätevedet johdetaan edellä mainittuihin selkeytysaltaisiin. Sosiaali- ja konttoritilojen lattiakaivojen jätevedet johdetaan Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamolle. Päästöt maaperään ja pohjavesiin

8 8 Tehtaan prosessit sijoittuvat sisätiloihin, jossa varastoidaan myös toiminnassa käytettävät kemikaalit. Tuotannossa käytettävä kiviaines varastoidaan ulkona. Tehdasalueelta sadevedet ja muut pintavedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoon. Normaalitilanteessa toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Pesuvesissä ei ole havaittu kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia. Pesuvesien korkea ph (11,5) voi paikallisesti muuttaa maaperän happamuutta. MH-Betoni Oy:n kiinteistöllä varastoidaan maanpäällisissä säiliöissä moottoripolttoöljyä ja dieseliä sekä kevyttä polttoöljyä maanalaisessa säiliössä ja pienempiä määriä myös maanpäällisissä säiliöissä. Öljypäästön riskiä pienentävät säiliöiden säännölliset tarkistukset ja maanpäällisten säiliöiden suoja-altaat. Kemikaaleja ei normaalitilanteessa pääse maaperään tai pohjaveteen, koska niitä säilytetään asianmukaisissa umpinaisissa säiliöissä sisätiloissa. Mahdollisen vuodon sattuessa päästö jäisi tehdasrakennuksen lattialle ja sieltä kulkeutuisi mahdollisesti pesuvesien imeytysaltaisiin. Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen Laitoksella arvioidaan syntyvän jätteitä vuosittain seuraavasti: Jätelaji Jätekoodi Määrä t/a Yhdyskuntajäte 18 Elementtien pesuvesien liete Sosiaalitilojen jätevesi 350 Betonimassa ja betonituotteet Teräs Puujäte Lämmöneristeet Yhdyskuntajäte Jäteöljy (hydrauliöljyt) ,2 Öljyn suodattimet , Maalit , Loisteputket , ,1 Muut satunnaiset kemikaalit Akut

9 9 Betonielementtitehtaalla syntyy jätettä vuodessa kaikkiaan noin 1800 tonnia. Yhdyskuntajäte, pesuvesien liete ja lämmöneristeet toimitetaan Mustankorkean kaatopaikalle. Selkeytetty betonielementtien pesuvesi on imeytetty maahan. Lisäksi kaatopaikalle menee sekajätteenä muutamia kymmeniä kuutioita siivouksen ja valujen yhteydessä syntyvää betonimassaa. Mikäli syntyy suurempia määriä ylijäämäbetonia, pyritään se hyödyntämään MARA-asetuksen (591/2006) mukaisesti. Uudelleen hyödynnettävää jätettä syntyy yhteensä 485 tonnia. Teräsjäte toimitetaan Kuusakoski Oy:lle ja puujäte Mustankorkean jäteasemalle, missä se haketetaan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön. Jätebetonia valmistetaan betonituotteiksi vuosittain noin 350 t. Vaaralliset jätteet, joita syntyy yhteensä noin 1300 kg vuodessa, toimitetaan Ekokem Oy:lle käsittelyyn. Vaarallisista jätteistä suurin osa (1200 kg) koostuu kuorma-auton ja työkoneiden moottori- ja hydrauliikkaöljyistä. Loppuosa vaarallisista jätteistä on öljynsuodattimia, maaleja, loisteputkia, akkuja sekä satunnaisia kemikaaleja, kuten ylimääräisiä tai vanhentuneita kemikaaleja. Toiminnassa syntyvät jätteet varastoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä sekä toimitetaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön tai kierrätykseen. Vaaralliset jätteet merkitään valtioneuvoston asetuksen 179/2012 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) mukaisesti. Uusiokäyttöön soveltumattomat jätejakeet toimitetaan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä jätejakeita. Jätteiden kuljetuksesta vastaavat Sydän-Suomen Kuljetus Oy sekä Kuljetus Mäkelä & Viiala Oy. Betonielementtien pesuvesien selkeytysaltaista tyhjennetään sinne kertynyt liete noin kahden kuukauden välein, joka ajetaan Mustankorkean jäteasemalle. Ylijäämäbetonimassa valetaan edelleen myytäviksi erikokoisiksi palkeiksi ja nosturipainoiksi, jotka myydään tai lahjoitetaan pois. Lämmöneristejätteitä säilytetään vaihtolavoilla ja toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle. Teräsjäte säilytetään vaihtolavoilla ja toimitetaan hyötykäyttöön Kuusakoski Oy:lle. Puujäte säilytetään vaihtolavoilla ja toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle, jossa se haketetaan energiahyötykäyttöön. Öljytuotteet (jäteöljy) säilytetään 1000 litran kontissa ja toimitetaan Ekokem Oy:lle. Yhdyskuntajätettä säilytetään tehtaalla vaihtolavoilla ja jäteastioissa. Jäte toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle. Vaarallisista jätteistä jäteöljyt ja suodattimet säilytetään niille varatuissa konteissa ja tynnyreissä katoksellisessa betonilaattapohjaisessa varastossa tehdasalueella. Muita vaarallisia jätteitä, joita ovat akut, loisteputket sekä vanhentuneet hidastin-/huokoistusaineet, syntyy yhteensä noin kolme kuormalavaa vuodessa. Myös näitä jätteitä säilytetään katoksellisessa varastossa. Vaaralliset jätteet toimitetaan laitokseen (Ekokem Oy), jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa

10 10 luvassa on hyväksytty vaarallisten jätteiden vastaanotto. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 179/2012 mukaiset tiedot. Lisäksi toiminnassa syntyy erittäin vähäinen määrä elektroniikka ym. jätettä, joka toimitetaan niille tarkoitettuihin paikallisiin keräyspisteisiin. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT Betonituoteteollisuudesta ei ole laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan BATvertailuasiakirjaa. Tehtaan oheistoimintaan liittyviä BAT- vertailuasiakirjoja ovat energiatehokkuutta, päästöjen tarkkailua ja varastoinnin päästöjä koskevat asiakirjat. Varastoinnin päästöjä koskeva BAT liittyisi toimintaan, mikäli pintakäsittelyyn käytettäisiin orgaanisia liuottimia yli 150 kg/h tai 200 t/a. MH-Betoni Oy:n toiminnassa käytettävä orgaanisten liuottimien määrä on selvästi pienempi (30 t/a). Betonielementtitehtaan toiminnan osalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristökannalta parhaan käytännön soveltamista on arvioitu vertaamalla toimintaa alalla yleisesti käytössä oleviin menetelmiin. Betonielementtitehdas käyttää menetelmiä, jotka ovat alalla yleisesti käytössä. Tuotannon energiankulutusta pyritään pienentämään ja jätteiden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä kierrättämällä ja hyötykäyttämällä jätettä. Lämmitykseen käytetään pääasiallisesti kevyttä polttoöljyä, mikä on raskasta polttoöljyä vähäpäästöisempi vaihtoehto. Viime vuosina on aloitettu puupellettien käyttö. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitoksella pidetään kirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä toiminnoista. Käyttötarkkailuun liittyen seurataan ainakin seuraavia asioita: - betonielementtien tuotantomäärät - käytetyt kiviaines-, sidos- ja lisäainemäärät - syntyneet jätemäärät ja lajit - hyödynnettyjen, kaatopaikalle ja muualle vietyjen jätteiden määrät - laitoksella käytetyt polttoaineiden määrät - ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset toimenpiteet - mahdolliset häiriötilanteet Päästötarkkailuksi hakija esittää kerran vuodessa otettavan vesinäytteen elementtien pesuvesien purkuputken päästä. Vesinäytteestä analysoidaan ph, sähkönjohtavuus, sameus, kokonaiskovuus, COD Mn, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC ja THC. Käyttö- ja päästötarkkailun tulokset raportoidaan kerran vuodessa Toivakan kunnan ympäristöviranomaiselle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Hakemuksessa ei ole erikseen esitetty varautumista poikkeuksellisiin tilanteisiin.

11 11 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Toivakan kunnantalolla osoitteessa Toivakantie 49, Toivakka. Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa Asianosaisia on kuultu lähetetyllä virkakirjeellä. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) sekä Toivakan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa antamassaan lausunnossa, että toiminta on hakemuksessa selkeästi kuvattu ja lupa voidaan myöntää pääosin hakemuksen mukaisesti. Toiminta sijoittuu Toivakan vedenottoa tärkeälle I-luokan pohjavesialueelle. ELY -keskuksen näkemyksen mukaan toiminnalla ei sinänsä ole merkittävää riskiä maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle. Todennäköisesti, kuten hakemuksessa arvellaankin, tehdasalueen pohjavedet virtaavat kohti Saarista poispäin pohjavesialueelta. Vedenottamo sijaitsee noin 700 metrin päässä tehdasalueelta etelään. Alueella olevat yksivaippaiset polttoainesäiliöt, jotka eivät ole sijoitettuna vähintään tilavuuttaan vastaavaan varoaltaaseen, tulisi korvata mahdollisimman pian kaksivaippaisilla säiliöillä. Käytettävät kemikaalit ja lisäaineet on kuljetettava, siirrettävä (purku ja lastaus), varastoitava ja niitä on käytettävä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään tai pohjaveteen on estetty. Alueelle on varattava mahdollisten onnettomuuksien tai vuotojen tai muiden päästöjenvaralta imeytysaineita ja muuta torjuntakalustoa. Elementtien pesuvedet johdetaan kahden selkeytysaltaan kautta kahteen selkeytyskaivoon ja edelleen purkuputkea pitkin imeytyskenttään. Hakemuksessa esitetään, että päästötarkkailuna pesuvesien purkuputken päästä otettaisiin kerran vuodessa näyte, josta analysoitaisiin ph, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, COD Mn, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) sekä THC (kokonaishiilivetypitoisuus). ELY keskuksen näkemyksen mukaan näytteestä tulisi analysoida lisäksi natrium, kalium, kalsium sekä magnesium. ELY-keskuksen mielestä imeytyskentän ja Saarisen välille tulisi asentaa ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla pohjavesiputki, josta tulisi ottaa samanaikaisesti pohjavesinäyte purkuputken päästä otettavan näytteen kanssa ja pohjevesinäytteestä tulisi analysoida samat parametrit. Lisäksi pohjavesiputkesta tulisi määrittää pohjeveden korkeus.

12 12 ELY-keskus huomauttaa, että hakemuksessa ei ole kerrottu lämmitykseen käytettävistä laitteistoista tietoja [kattilan/kattiloiden teho(t), ilmapäästöt ja niiden mahdolliset mittaukset, yms.]. Toivakan kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimiva Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto on käsitellyt lausuntonsa kokouksessaan (17 ). Se toteaa hakemuksesta seuraavaa: Hakemuksessa esitetyistä tiedoista poiketen Toivakan I luokan pohjavesialueella (Toivakka ) sijaitsee Toivakan kunnan toinen päävedenottamoista (Manninen), jonka tuottamaa talousvettä jaetaan Toivakan kunnan vesilaitoksen jakelualueelle, Satulakiven ja Viisarimäen vesiosuuskunnille Toivakassa ja Koskikaran vesiosuuskunnalle Joutsan kunnassa. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää turvata pysyvästi kunnan vedenottamon raakaveden laatu. Lisäksi tulee huomioida talousvesikäytössä olevat yksityiskaivot, joiden mahdollista sijoittumista tehdasalueen läheisyyteen ei hakemuksesta käynyt ilmi. Betonielementtituotantoon liittyvät toiminnot voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Laitoksen aiemman toiminnan ajalta olevan päästötarkkailun vähäisyyden johdosta pohjaveden ja maaperän tilasta ei ole käytettävissä kattavaa seurantatietoa. Tämän vuoksi lupaviranomaisen tulee edellyttää laitoksen toiminta-alueen nykyisen pohjaveden tilan (virtaus, korkeus, laatu) tarkempaa selvittämistä. Lisäksi pohjaveden laatua tulee jatkossa tarkkailla säännöllisesti. Pohjavesinäytteistä tulee analysoida ph, sähkönjohtavuus, sameus, kokonaiskovuus, COD Mn, happi, alkaliteetti, kalsium, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC ja THC. Pohjaveden tutkimustulokset tulee antaa tiedoksi Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon. Lupaviranomaisen tulee varmentaa, että betonielementtien pesuvesien käsittely toteutetaan siten, että jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa pinta- tai pohjavesille. Pesuvesien säännöllisestä päästötarkkailusta on annettava määräykset. Myös toiminta-alueella syntyvien hulevesien hallinnan toteuttaminen tulee varmistaa lupaehdoin siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa pinta- tai pohjavesille. Nykyisen hulevesien käsittelyjärjestelmien tehostamistarpeen arvioimiseksi tulee syntyvien hulevesien laatu selvittää. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava, käsiteltävä ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Lupahakemuksessa ei ole tarkempaa tietoa laitoksen maanalaisten öljy- ja kemikaalisäiliöiden mahdollisten ylivuotojen pääsyn estämisestä viemäriverkostoon tai maaperään. Hakemuksesta ei myöskään käy ilmi, miten jäteöljyjen varastoinnin yhteydessä mahdolliset tapahtuvat vuodot maaperään on estetty. Lupaehdoin tulee varmentaa, että myös mahdollisessa vuoto- tai onnettomuustilanteessa terveyshaitat voidaan estää. Toiminnanharjoittajalla tulee olla varautumissuunnitelma, jossa on esitetty toimenpiteet, joilla estetään vuotojen tai vahinkotilanteiden sattuessa haitallisten aineiden, sammutusvesien ym. pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen tai viemäriin. Mahdollisista häiriötilanteista tulee antaa tieto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää rakennuksen ulkopuolista melua. Hakemuksesta ei käy ilmi onko toiminnan aikaisia

13 13 meluvaikutuksia lähimmissä häiriintyvissä kohteissa selvitetty. Hakijalta tulee edellyttää melun selvittämistä, jotta voidaan arvioida meluntorjuntatoimien tarve. Laitoksen toiminnan aikaiset melutasot eivät saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteessa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja. Tehtaan tuotanto ja siihen liittyvä liikenne tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu pölyhaittaa. Pölyn torjunnassa on huomioitava toiminnan sijoittuminen pohjavesialueelle. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa seurata pölypitoisuuksia lähiasutuksen alueella. Käsittely- ja varastoalueiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava, eikä aluetta saa käyttää siten, että siitä aiheutuu toiminta-alueen roskaantumista tai pölyyntymistä. Tarkastukset Betonitehtaalle tehtiin tarkastuskäynti Tarkastuskäynnistä tehty muistio on liitetty lupa-asiakirjoihin. Hakijan kuuleminen MH-Betoni Oy toteaa saapuneessa vastineessaan, että se yhtyy Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan esittämään näyteanalyysin laajuuteen sekä on samaa mieltä myös alueelle sijoitettavan pohjavesiputken sijoittamisesta. Hakemuksessa mainitut kemikaalit varastoidaan viemäröimättömissä teollisuushalleissa. Mahdollisen vuodon sattuessa kemikaalit jäävät tehdashallin lattialle ja pahimmassa tapauksessa valuvat elementtien pesuvesien selkeytysaltaisiin. Näistä altaista ei ole vapaata virtausta tai ylivuotovirtausta imetyskentälle, vaan altaiden vedet tyhjennetään pumpun avulla. Näin myös kemikaalien vuoto imeytyskentälle tai maaperään estyy. Terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon MH-Betoni Oy toteaa, että se yhtyy lausunnossa esitettyyn tarkempaa pohjaveden tilaa koskevan selvityksen (virtaus, korkeus, laatu) tekemiseen ja analyysien laajuuteen. Muilta osin hakija viittaa hakemuksen sivuihin YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU Toivakan kunnan ympäristöjaosto myöntää ympäristöluvan MH-Betoni Oy:n Toivakan betonielementtitehtaan toimintaan Toivakan kunnassa tilalla MH-Betoni kiinteistöllä toiminnan sijoittuessa osin myös kiinteistöille Jussila ja Sarkala Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Toiminta laitoksella 1. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pölyäminen, muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdollisimman vähäisiä. (YSL 4, 5, 7, 8, JL 12, 13 ) Melu ja tärinä

14 14 2. Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa ylittää vakituisesti asuttujen asuntojen piha-alueilla päiväaikaan (klo ) melun keskiäänitasoa 55 db(a) eikä yöaikaan (klo ) keskiäänitasoa 50 db(a). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan mittausten avulla selvittämään melutasot lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 43, NaapL 17, VNp 993/1992) Päästöt ilmaan 3. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston asetuksen (38/2011) 3 :n mukaisia ohjearvoja (PM 10 ). Pölyn määrää ja leviämistä ympäristöön on tarkkailtava silmämääräisesti toiminnan aikana. Tontin liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Ilmanlaatua on mitattava valvontaviranomaisen määräyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuva pölyäminen koetaan ympäristössä haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 43, VNA 38/2011) Maaperän ja pohjaveden suojaaminen 4. Tehdasalueen polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai vähintään säiliön tilavuutta vastaavaan valuma-altaaseen sijoitettuja. Säiliöiden tulee olla varustettu ylitäytön estolla. Tuotannossa tarvittavat nestemäiset kemikaalit on varastoitava sisätiloissa tiiviillä ja kemikaaleja kestävällä alustalla. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalle tulee olla imeytysainetta. (YSL 7, 8, 43, 45 ) 5. Kevyen polttoöljyn 20 m 3 :n säiliön kunto on tarkastettava ja tehtävä sen perusteella suunnitelma siitä, kuinka polttoöljyn varastointi saadaan lupamääräyksen 4 mukaisesti asianmukaiseksi. Suunnitelma on esitettävä valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi mennessä. (YSL 7, 8, 43 ) 6. Pyöräkuormaajan ja kuljetuskaluston tankkauspaikkojen suojausta on parannettava tankkauspaikkojen alle asennettavalla suojamuovilla tai vastaavalla tiiviillä rakenteella tai pinnoitteella, joka estää öljyn pääsyn maaperään. Suojaustoimenpiteet on tehtävä mennessä. (YSL 7, 8, 43 ) 7. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa lukittavassa tai valvotussa tilassa ja suojattava suoja-altaalla siten, ettei niistä pääse varastointipakkausten rikkoutuessakaan valumia maaperään. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Toiminnasta syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava säännöllisesti asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan. Niiden toimittamisesta käsittelyyn on laadittava siirtoasiakirjat, jotka säilytetään kirjanpidossa. (YSL 7, 8, 43, 45 JL 12, 13, 16, 17, 118, 120, VnA jätteistä 8, 9 ) Muut kuin vaaralliset jätteet 8. Toiminnassa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava paikallisen jätehuollon tarjoamien mahdollisuuksien mukaan erikseen ja toimitettava ne hyödynnettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. (YSL 43, 45, JL 8, 12, 28 )

15 15 Vesien tarkkailu 9. Tehdashallin pesuvesien purkupaikan ja Saarinen järven väliselle alueelle tulee asentaa pohjavesiputki, josta on mahdollista tarkkailla pohjaveden pinnan korkeutta ja veden laatua. Pohjavesiputken asentamisesta ja tarkasta paikasta tulee sopia ELY-keskuksen kanssa. (YSL 5, 46 ) 10. Pohjavesiputkesta sekä betoninpesuvesien purkuputkesta tulevan veden laatua tulee tarkkailla kerran vuodessa elo-syyskuussa. Molemmista näytteistä tulee tutkituttaa seuraavat parametrit: ph, sähkönjohtavuus, sameus, kokonaiskovuus, COD Mn, alkaliteetti, happi, kalsium, kalium, natrium, magnesium, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) sekä THC (kokonaishiilivetypitoisuus). Tarkkailutulokset on toimitettava välittömästi tiedoksi luvan valvontaviranomaiselle sekä Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollolle. Mikäli tarkkailutulosten perusteella toiminnalla todetaan haitallisia vaikutuksia pohjaveteen, voi lupaviranomainen velvoittaa toiminnanharjoittajaa selvittämään pohjaveden virtauksia ja laajentaa tarkkailuvelvoitetta. (YSL 7, 8, 43, 58) Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 11. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. Purkuputken päähän saostunut liete tulee poistaa tarpeen mukaan. (YSL 43, 45, JL 13 ) Kirjanpito ja raportointi 12. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava valvontaviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää laitoksen tuotantomäärät vuodessa raaka-aineiden ja polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot vuoden aikana laitteiden huoltotoimenpiteet ja uusimiset pohjaveden ja maaperän suojelun kannalta merkitykselliset häiriötilanteet, niiden vaikutukset ympäristöön ja suoritetut toimenpiteet laitoksella vuoden aikana toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka vaarallisten jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan. (YSL 5, 46, JL 12, 118, 120, 122 ) 13. Toiminnanharjoittajan on laadittava varautumissuunnitelma, johon kirjataan ympäristönsuojelulliset toimenpiteet erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten tulipaloissa, pitkissä sähkökatkoissa tai pihalla tapahtuvassa öljyonnettomuudessa. (YSL 7, 8, 43 )

16 Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon sekä ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) 15. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4, 5, YSA 37 ) 16. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä luvan valvontaviranomaiselle. (YSL 43, 8, YSA 30 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Yleisperustelut Toivakan kunnan ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: terveyshaittaa; merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; maaperän tai pohjaveden pilaantumista; erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kyseessä on vuosikymmeniä samalla paikalla ollut asemakaavan mukainen toiminta, joka aiheuttaa riskin alueen pohjavedelle lähinnä toimintaan tarvittavien polttoaineiden ja kemikaalien vuoksi. Toiminta sijaitsee keskeisellä paikalla eikä sen ympärillä ole muuta teollista toimintaa. Tehtaasta ei toiminnan luonne, lupamääräykset ja etäisyydet asutukseen huomioiden, aiheudu jaoston käsityksen mukaan kuitenkaan kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräyksillä lisätään toimintaedellytyksiä olemassa olevassa ympäristössä. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät maaperän- ja pohjavedensuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava

17 17 huomioon muun muassa toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. Yksityiskohtaiset perustelut Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäistään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. (lupamääräys 1) Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa. Alueen läheisyydessä on jonkin verran melulle altistuvaa vakituista asutusta ja melutasoa koskevat määräykset on annettu asutuksen suojaamiseksi. Määrätyt melun enimmäistasot ovat samat kuin valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (933/1992). Tehtaan normaalitoiminnan melutasot eivät oletettavasti ylitä valtioneuvoston päätöksessään terveyshaittojen arvioimiseksi määrittelemiä keskiäänitasoja. Melutasojen selvittäminen lähimmissä altistuvissa kohteissa on kuitenkin tarpeen, mikäli asukkaat kokevat tehdasalueella syntyvän melun silti häiritseväksi. (lupamääräys 2) Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että kiviainessiilojen ja -kasojen sekä sementtisiilojen täytöstä, tehtaan pihassa tapahtuvasta liikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaisesti. Velvoite mahdollisiin pölymittauksiin on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi. (lupamääräys 3) Maaperän ja pohjaveden suojaamiseen on pohjavesialueella kiinnitettävä erityistä huomiota. Määräyksellä pyritään varmistamaan, että mahdolliset öljy- ja kemikaalivuodot sekä onnettomuudet eivät aiheuttaisi maaperän ja pohjaveden pilaantumista. (lupamääräys 4) Kevyen polttoöljyn lujitemuovisäiliön suojaus ei ole riittävä pohjavesialueella, vaan sitä tulee parantaa. Säiliön kunto ja mahdollinen käyttökelpoisuus jatkossa tulee selvittää. Valvontaviranomaiselle laadittavassa suunnitelmassa on esitettävä, korvataanko säiliö uudemmalla vai rakennetaanko sille esimerkiksi suoja-allas ja millä aikataululla muutostyöt tehdään. (lupamääräys 5) Tankkauspaikan edusta on soranpintainen, mikä mahdollistaa öljyn pääsyn maaperän halki pohjaveteen. Tankkauksen yhteydessä riski öljyvahingoille on suuri. Myös pitkällä ajanjaksolla kertyvistä öljyläikistä voi päätyä öljyä maaperään ja pohjaveteen, jos tankkausalueen maaperää ei ole suojattu. (lupamääräys 6) Vaaralliset jätteet on pakattava ja merkittävä valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 8 ja 9 :n mukaisesti. Suojatulla alustalla estetään maaperän ja pohjaveden

18 18 pilaantuminen vahinkotilanteissa. Vaarallisten jätteiden toimittamisesta käsittelijälle tulee tehdä aina siirtoasiakirja, jota voidaan käyttää myös jätteiden kirjanpidossa. (lupamääräys 7) Syntyvä jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. (lupamääräys 8) Alueella ei tällä hetkellä ole pohjavesiputkia, joista veden laadun seuranta olisi mahdollista. Pohjavesiputki pyritään asentamaan mahdollisimman edustavalle paikalle vedenlaadun seurannan kannalta. Toiminnalla ei oleteta olevan vaikutuksia pohjaveteen, mutta mikäli vaikutuksia todetaan, on pohjaveden seurantaa ja veden käyttäytymisen tutkimista tehostettava vedenlaadun turvaamiseksi. (lupamääräys 9) Pohjaveden ja maastoon purettavan veden laadun seuranta on tärkeää, jotta sekä toiminnanharjoittaja että valvoja ovat selvillä toiminnan aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Vesistä tulee seurata viranomaisten lausunnoissaan esittämiä parametreja. (lupamääräys 10) Ulkona varastoidaan paljon esimerkiksi raaka-aineita, jotka näkyvät osin tehdasalueen ulkopuolelle. Etenkin tehtaan länsireunalla aita antaisi esteettistä suojaa. Kaavassa betonitehtaan ympäristö ei ole teollisuusaluetta, mikä lisää siisteyden tarvetta. Piha-alueen yleinen siisteys ja varastoinnin huolellisuus on tärkeää myös siksi, ettei esimerkiksi tuuli levitä alueelta roskaa ympäristöön. Saostunut betoniliete tulee poistaa maastosta, mikäli se selvästi erottuu maastossa ja on esteettinen haitta. (lupamääräys 11) Määräys kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevalla lupamääräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 12) Varautumissuunnitelmalla pyritään ennalta kartoittamaan mahdollisia riskitekijöitä toiminnassa sekä pohtimaan niiden ennaltaehkäisyä, niihin varautumista ja toimintamallia poikkeuksellisen tilanteen tapahtuessa. Suunnitelmaan kirjataan myös olemassa olevat varautumismenetelmät, kuten esimerkiksi imeytysaineiden sijoituspaikat. (lupamääräys 13) Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Ilmoitus tällaisissa tilanteissa on tehtävä välittömästi. (lupamääräys 14) Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 15)

19 19 Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 16) VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Viranomaisten lausunnoissaan esittämiin asioihin on vastattu lupamääräyksissä. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan esittämään polttoainesäiliöiden suojauksen parantamiseen on vastattu lupamääräyksissä 4 6. Viranomaisten esittämää pohjaveden laadun seurannan mahdollistamista ja seurantaa on vaadittu lupamääräyksissä Pohjaveden virtausten selvittäminen vaatii laajaa selvitystä. Selvityksen tekemisen velvoittaminen yhdeltä yritykseltä ei ole kohtuullista, jos toiminnalla ei havaita olevan vaikutuksia pohjaveteen. Hulevesiseurantaa ei ole edellytetty, koska alue vaikutti tarkastuskäynnillä siistiltä eikä pihalla tapahtuvasta normaalista toiminnasta oleteta aiheutuvan haitta-aineita hulevesiin ja sitä kautta maaperään ja pohjaveteen. Suurin osa hulevedestä imeytyy enimmäkseen päällystämättömän piha-alueen maaperään. Onnettomuustilanteita varten on laadittava lupamääräyksessä 13 vaadittu varautumissuunnitelma. Tarkastuskäynnillä voitiin todeta myös, ettei tehtaan normaalista toiminnasta aiheudu merkittävää melua tai pölyä, joten melu- ja pölytilanne tulee selvittää lupamääräysten 2 ja 3 mukaisesti, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. Roskaantumista ja pölyämistä koskien on annettu lupamääräykset 1, 3 ja 11. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (YSL 28 ) Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 7, 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 46, 52 58, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 16 19, 23, 30, 37 Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12, 13, 16, 17, 28, 118, 120, 122 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus jätteistä (VnA jätteistä 179/2012) 8, 9 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011)

20 20 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2100 euroa. Maksu perustuu Toivakan kunnanvaltuuston hyväksymään Toivakan kunnan ympäristölupamaksutaksaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ote päätöksestä MH-Betoni Oy, Läsäntie 3, Toivakka Jäljennös päätöksestä Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, Jyväskylä Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, Jyväskylä Ilmoitus päätöksestä Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. MUUTOKSENHAKU LIITTEET VALITUSOSOITUS Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisessa järjestyksessä Toivakan kunnan yleisellä ilmoitustaululla. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Toivakan kunnan ympäristöjaostolle. Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä. Valitusviranomainen Toivakan ympäristöjaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Valitusoikeus Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianosaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 6101 Vaasa, sähköposti

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2009 ASIA Hakemus Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot