TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevan betonielementtitehtaan toimintaa Toivakassa. MH-Betoni Oy Läsäntie Toivakka Yhteyshenkilö: Mika Sahlman p TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Betonielementtitehdas sijaitsee Toivakan kuntakeskuksessa keskusta-alueen itäpuolella. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 8 b. Kyseessä on betonituotetehdas. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 8 a -kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee betonituotetehdasta koskevan lupa-asian. ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Toiminnanharjoittajaa ei ole velvoitettu ympäristöluvan hakemiseen, mutta se on oma-aloitteisesti toimittanut ympäristölupahakemuksen Toivakan kunnan ympäristöjaostolle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE Alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa betonitehtaan tontti on merkitty kaavamerkinnällä T (teollisuusalue). Ympäröivillä tonteilla on kaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), AO (erillispientalojen korttelialue), AL (asuin-, liike- ja

2 2 toimistorakennusten korttelialue), ALK (yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue) ja VP (puisto). Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Betonielementtitehdas sijaitsee Toivakan kuntakeskuksessa osoitteessa Läsäntie 3. Kiinteistön rekisteritunnus on (MH-Betoni) ja se on pinta-alaltaan 4,25 ha. Kiinteistön omistaa MH-Betoni Oy. MH-Betoni Oy:n käyttöön vuokrattuna on lisäksi kiinteistö Sarkala ( ), jonka läpi tulee kulku tehdasalueelle, sekä noin 500 m 2 :n suuruinen ala kiinteistöstä Jussila ( ), jonka läpi kulkee tie tuotantohallin ympäri. Sarkalan ja Jussilan omistaa Kiinteistöyhtymä Sahlman. Tehdaskiinteistö rajoittuu pohjoisesta Saarinen järveen, lännestä peltoalueeseen sekä koillisessa, idässä ja etelässä liike- ja toimistorakennuksiin. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat idässä noin 50 ja 110 metrin etäisyydellä ja lännessä 150 ja 160 metrin etäisyydellä tehdasrakennuksesta sekä lähin koulu 300 metrin etäisyydellä idässä. Betonielementtitehdas toiminta-alueineen sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella (Toivakka ). Muodostumisalueen raja kulkee tehdaskiinteistön halki siten, että raja sivuaa tehdasrakennuksen itäsivua tehdasrakennuksen sijoittuessa enimmäkseen reunavyöhykkeelle. Pohjavesialueella on hakemuksen tiedoista poiketen vedenottamo, joka sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä tehdasalueen eteläpuolella. Lisäksi pohjaveden seuranta-asema sijaitsee noin 450 metriä tehdasrakennuksesta etelään. Tehdasalueen maaperä on pohjavesialueella tehtyjen tutkimusten perusteella hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Saarinen järven rantaan on matkaa tehtaasta noin 70 metriä. Saarisen vedenlaatu on tutkimuksissa todettu hyväksi. Tehdasalueen lähellä ei ole luonnonsuojelullisesti erityisiä kohteita. Toivakan keskustassa sen sijaan on useita maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Betonielementtitehdas on toiminut samalla paikalla vuodesta 1934 lähtien. Tehtaalla valmistetaan betonisia julkisivuelementtejä lähinnä teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin. Toimintaan liittyen alueella on tehdasrakennus, betoniasema, sosiaali- ja aputilarakennus, huoltohalli, konttori, betoniopisto ja sosiaalitilarakennus, varastoaitta sekä laakasiiloja. Teräsbetonielementtejä valmistetaan kiviaineksesta, vedestä, sementistä ja erilaisista lisäaineista. Betonielementtejä valmistetaan pääosin teollisuus-, toimiala- ja infrarakentamisen tarpeisiin noin m² vuodessa. Elementtien valmistusta varten valmistetaan betonimassaa noin m³ vuodessa, josta keskimäärin 97 % käytetään elementtien valmistukseen ja loppu on ylijäämämassaa, josta valmistetaan muun muassa aluspalkkeja ja nosturipainoja.

3 3 Yrityksen toiminta käsittää teräsbetonielementtien ympärivuotisen valmistuksen ja myynnin. Tehdas toimii maanantaista perjantaihin siten, että ensimmäiset työntekijät tulevat irrottamaan edellispäivänä valetut elementit klo 4.00 ja varsinainen työpäivä on porrastettu klo 6.00 ja klo väliselle ajalle. Työntekijöitä on noin 60. Elementeissä käytettävä betonimassa valmistetaan betoninsekoittimessa tietokoneohjatusti. Käytettävät raaka-aineet ja niiden ainesuhteet riippuvat valmistettavasta tuotteesta. Raaka-aineina käytetään kiviainesta, vettä, sementtiä ja lisäaineita. Betonin valmistuksessa käytettävä vesi sitoutuu kokonaisuudessaan betonimassaan ja poistuu haihtumalla. Elementtimuotit kasataan puusta ja vanerista tasopöydälle, jossa on hydrauliset täryttimet. Elementit valetaan muotteihin tasopöydällä. Valua seuraavana päivänä muottipöytä nostetaan hydraulisten nostimien avulla pystyasentoon, ja valmiit elementit irrotetaan. Irrotuksessa käytetään apuna siltanosturia. Irrotuksen jälkeen elementit kuljetetaan nk. pesupaikalle, jossa tehdään tarvittaessa jälkikäsittely (pesubetoni). Jälkikäsittelyn jälkeen elementit siirretään varastopaikalle odottamaan kuljetusta. Sandwich -elementteihin tulee raudoitusverkkojen ja raudoitusterästen lisäksi myös eristeitä, jotka voivat olla lasivillaa, styrox- tai SPU -tuotteita. Elementin julkisivupinta voi olla teräs- tai puuhierretty, pesubetoni tai julkisivupinta voidaan laatoittaa. Raaka-aineiden kulutus Betonielementtitehtaan toiminnassa käytetään raaka-aineena kiviainesta, sementtiä, vettä, eristemateriaaleja, terästä, julkisivurouhetta sekä tiili- ja klinkkerilaattoja. Raaka-aineet tuodaan tehtaalle rekoilla useilta eri toimittajilta. Kiviaineksista filleri, hiekat, sorat ja murskeet, jota on käytetty vuosittain keskimäärin tonnia, ostetaan alihankkijan omistamalta maa-ainesten ottoalueelta. Alihankkija toimittaa hakijan omistamalta maa-ainesten ottoalueelta hiekan ja singelin, joita on käytetty vuosittain noin tonnia. Tuotannon raaka-aineina on käytetty erilaisia teräksiä keskimäärin 900 tonnia vuodessa. Käytettäviä teräksiä ovat ansaat, harja- ja pyöröteräs, tartunnat, valuankkurit (vemot) ja kierretangot, harjateräsverkot, raudoitushäkit ja nostolenkit. Vuosina nostolenkit olivat tartunnoissa. Eri terästen käyttömääriin vaikuttavat kulloinkin valmistettavat tuotteet. Harmaan sementin (Rapid sementti) käyttömäärä on ollut keskimäärin tonnia vuodessa ja valkosementin käyttömäärä 200 t/a. Eristemateriaaleja (kova lasivilla, styrox ja polyuretaani) on käytetty yhteensä keskimäärin m²/a. Laattojen (tiili-, klinkkeri- ym. laatat) käyttömäärä on vaihdellut vuosittain välillä kg. Puutavarasta rakennettaviin muotteihin on käytetty sahatavaraa, liima- ja kertopuuta keskimäärin jm/a. Muottien rakentamiseen tarvitaan lisäksi vaneria ja muita levyjä, kuten lastu- ja kuitulevyjä noin m²/a. Vuonna 2012 kipsilevyä (Gyproc) käytettiin m². Muina vuosina käyttömäärä on ollut m². Painekyllästettyä puutavaraa ei käytetä muottien raaka-aineena, vaan se jää kiinteästi valmiisiin tuotteisiin.

4 4 Betonivärien ja tasoitteiden käyttömäärä riippuu kunakin vuonna valmistettavien elementtien tyypistä. Vuonna 2012 betonivärejä ja -tasoitteita käytettiin yli 10 tonnia. Muottiöljyjen keskimääräinen vuosittainen käyttömäärä on ollut noin kg ja betonimaaleja on käytetty keskimäärin 35 l/a. Graafisia valukalvoja on käytetty viime vuosina keskimäärin m² vuodessa ja harsovaahtoa (vaahtomuovi +kangas) m². Julkisivurouheet valmistetaan graniitista tai kalkkikivestä ja niitä on käytetty keskimäärin t/a ja muovisia viistelistoja noin jm/a. Hakemuksessa on taulukoitu toiminnassa vuosina käytetyt raaka-aineet. Lämmitys ja sähkö Tuotannossa käytetään noin 720 kwh/a sähköä ja kiviaineksen ja rakennuksen lämmittämiseen kevyttä polttoöljyä noin 115 m³/a. Lisäksi käytetään puupellettiä. Aikaisemmin käytössä olleen nestekaasun käyttö on lopetettu. Toiminnan sähkönkulutus vuonna 2012 oli kwh/a ja keskimääräinen kulutus vuosina on ollut kwh/a. Tuotettua betonimassakuutiometriä kohti sähkönkulutus on ollut keskimäärin 69 kwh. Sähköä tarvitaan tuotannon koneiden ja laitteiden sähkömoottorien toimintaan, tehtaan ja tehdasalueen valaistukseen sekä betoniopisto-/sosiaalitilarakennuksen lämmitykseen. Myös muiden tehdasrakennusten ja kiviaineksen lämmitykseen käytetään kevyttä polttoöljyä ja puupellettiä. Esimerkiksi vuonna 2012 kevyen polttoöljyn kulutus oli 112 m³. Kevyen polttoöljyn lämpöarvolla 10,02 kwh/l kyseisen vuoden kulutus oli kwh. Tuotettua betonimassakuutiometriä kohti kevyttä polttoöljyä on kulutettu keskimäärin noin 11 litraa. Puupelletin käyttö on aloitettu vuonna 2011, jolloin sitä käytettiin 7000 kg, ja vuonna 2012 määrä oli kg. Kilovattitunneiksi muutettuna (lämpöarvolla 4,7 kwh/kg) vuoden 2012 pelletin kulutus oli kwh. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan yhdessä maanalaisessa 20 m³:n säiliössä, joka sijaitsee konttorirakennuksen vieressä. Säiliö on tyypiltään yksivaippainen lujitemuovisäiliö. Pellettiä varastoidaan kylmässä hallissa tehdasrakennuksen itäsivulla. Tehtaalla käytettävä pyöräkuormaaja käyttää polttoaineena moottoripolttoöljyä 7,5 m³/a, ja kuorma-autojen ja pakettiauton polttoaineena käytetään vuosittain 35m³ dieselöljyä. Moottoripolttoöljyä säilytetään yhdessä 2 m³:n teräksisessä säiliössä, jonka suoja-altaan tilavuus on 2,3 m³. Dieseliä säilytetään yhdessä 10 m³:n maanpäällisessä terässäiliössä, jonka suoja-allastilavuus on 10,5 m³. Säiliöt sijaitsevat vierekkäin huoltohallirakennuksen vieressä. Lisäksi kiinteistöllä on kaksi 3 m³:n teräksistä yksivaippaista suoja-altaallista lämmitysöljysäiliötä, joista toinen sijaitsee huoltohallirakennuksen vieressä toinen ja sosiaalitilarakennuksen eteläpuolella. Vedet ja jätevedet Käytettävä vesi tulee Toivakan kunnan vesijohtoverkosta. Laitoksella käytettiin vettä vuonna 2012 kaikkiaan m 3 /a. Vuosien keskimääräinen vedenkulutus on ollut noin 3000 m³/a. Vedestä käytettiin vuonna 2012 betonimassan valmistukseen (65 %), elementtien pesuun (23 %) ja talousvedeksi (12 %). Valmistettavaa betonimassakuutiometriä kohti käytetään noin 200 l vettä. Betonin

5 5 valmistuksessa käytettävä vesi sitoutuu kokonaan betonimassaan ja poistuu haihtumalla, joten viemäriin johdettavaa jätevettä ei muodostu. Elementtien pesuvesien määrän vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa jonkin verran pesubetonielementtien valmistus. Syntyvä jätevesi johdetaan kahden selkeytysaltaan kautta kahteen selkeytyskaivoon ja edelleen purkuputkea pitkin imeytyskentälle/avo-ojaan Saarinen -järven eteläpäähän. Imeytyskenttä on luonnonkenttä, johon on imeytetty vesiä koko tehtaan toiminta-ajan (80 vuotta). Elementtien pesun jätevesissä on noin 80 % vettä ja 20 % lietettä, joka poistetaan imeytysaltaista säännöllisesti ja kuljetetaan Mustankorkean kaatopaikalle. Sosiaalitilojen vedenkulutus on 380 m³/a, joka johdetaan Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamolle. Liikenne Raaka-aineiden, valmiiden elementtien ja jätteiden kuljetus tapahtuu pohjoisen ja etelän suunnasta seututietä 618 pitkin. Etelän suunnassa tie yhtyy valtatiehen nro 4 ja pohjoisessa valtatiehen nro 13. Sementtikuljetuksia tehtaalle tulee keskimäärin kaksi kertaa viikossa, puutavaraa, villaa ja muita eristeitä sekä teräsverkkoja kerran viikossa, kiviainesta kolmesti päivässä ja harjateräksiä kerran kuukaudessa. Keskimäärin raaka-aineiden kuljetuksia tehtaalle tulee neljä työpäivää (220 työpäivää/a) kohti. Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit Tehdasalueella varastoidaan raaka-aineita sisällä tehdasrakennuksessa, erillisissä ulkovarastoissa ja ulkona. Sementtiä varastoidaan sementtisiiloissa, jotka sijaitsevat tehtaan eteläpäässä betoninsekoittajien ja kiviainessiilojen yläpuolella, ja vähemmän käytettyä valkosementtiä tuotantohallissa sijaitsevissa säkeissä. Kiviaineksen säilytystä varten piha-alueella on kuusi maataskua ja lisäksi kiviainesta säilytetään kahdessa piha-alueella sijaitsevassa kasassa. Elementtien julkisivujen pinnoituksessa käytettävistä materiaaleista julkisivurouheita säilytetään piha-alueella kahdessa eri paikassa sijaitsevissa laakasiiloissa ja tiili- ja klinkkerilaattojen varastotilat ovat varastohallissa. Käytettävät kivirouheet, tiilet ja klinkkerilaatat tulevat eri kaupallisilta toimijoilta. Raudoitusterästä säilytetään sekä varastohallissa että tuotantotiloissa. Lämpöeristeitä ja puutavaraa varastoidaan tuotantotiloissa ja varastokatoksessa (eristevarasto). Lisäaineet tulevat tehtaalle useilta kaupallisilta toimijoilta. Betonin lisäaineista notkistin (Semtu Structuro) toimitetaan tehtaalle säiliöautolla ja pumpataan betoniaseman alla sijaitsevaan lujitemuoviseen 7500 litran säiliöön. Lisähuokostin (Mischoel) toimitetaan tehtaalle kappaletavararekalla 200 kg muovitynnyreissä, joissa se säilytetään tehdashallissa, enimmäisvarastointimäärä on 0,4 tn. Pesubetoninvalmistuksessa käytettävät hidastinaineet (vesiliukoinen Rugasol ja liuotinpohjainen Mini-cote) sekä muottien irrotukseen käytettävä liuotinpohjainen irrotusaine (Qd) toimitetaan tehtaalle kappaletavararekalla 20 kg astioissa ja säilytetään niille erikseen varatussa kontissa tuotantohallissa, enimmäisvarastointimäärä on 0,4 tn. Elementtimuoteihin ruiskutetaan muottiöljyä (Pieri Cire E-31). Lisäksi betoninsekoittajiin ruiskutetaan pesun jälkeen muottiöljyä

6 6 (Telkoform NA). Muottiöljyjä ja -vahoja säilytetään tuotantotiloissa betoninsekoittajien lähellä umpinaisissa 1000 litran muovikonteissa ja/tai 200 litran muovitynnyreissä sekä yhdessä 3000 litran säiliössä. Värejä ja tasoitteita säilytetään betoninsekoittajien luona sisätiloissa omissa säkeissään. Pintahidastinaine Mini-Cote on muottiin levitettävä pintahidastin, jota käytetään rouhebetonielementtien valmistuksessa. Tuote hidastaa sementin kovettumisreaktiota pesubetonielementin pinnassa, jolloin kovettumaton pinta voidaan pestä pois rouhepinnanpaljastamiseksi. Mini-Cote-valmisteessa vaaraa aiheuttavia aineosia ovat 2-propanoli ja tolueeni. Mini-Cote valmisteen kanssa käytettävä irrotusaine QD vähentää sementtiliiman tarttumista muotin pintaan. Näin suurin osa hidastetusta betonikerroksesta jää elementin pintaan ja muottien puhdistaminen on helppoa. QD-valmisteessa vaaraa aiheuttava aineosa on 2-propanoli. Pieri Cire E-31 on muotinirrotusvaha, jonka avulla saadaan sileitä, virheettömiä ja tasavärisiä elementtipintoja. Vaaraa aiheuttavana aineena valmisteessa on vetykäsiteltyä raskasta teollisuusbensiiniä (maaöljy). Muottiöljy Telkoform NA:n vaaraa aiheuttavat aineosat ovat voiteluöljy, vetykäsitelty raskas teollisuusbensiini (maaöljy) ja keskiraskas alifaattinen liuotinbensiini (maaöljy). 2-propanoli on helposti syttyvää (R11) ja silmiä ärsyttävää (R36) ja sen höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta (R67). Myös tolueeni on helposti syttyvää (R11) sekä terveydelle haitallista hengitettynä (R20). Teollisuusbensiini ja liuotinbensiini ovat haitallisia ja voivat aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä (R65), sekä toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua (R66). Lisäksi liuotinbensiini on syttyvää (R10) sekä myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä (R53). YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Öljysäiliön vuotaminen tai betonielementtien viimeistelyssä käytettävien kemikaalien pääsy maaperään ja pohjaveteen tai vesistöön voisi aiheuttaa ympäristöriskin kulkeutumalla pohjaveteen tai Saariseen. Öljyn pääsy maaperään, pohjaveteen tai vesistöön on epätodennäköistä, johtuen öljysäiliöiden säännöllisistä tarkastuksista ja maanpäällisten säiliöiden suoja-altaista. Kemikaaleja säilytetään omissa säiliöissään/säkeissään sisätiloissa, joten mahdollinen vuoto havaitaan ajoissa, eivätkä kemikaalit tehdastiloihin joutuessaankaan päädy maaperään tai vesistöihin. Kemikaalien tehdaskuljetuksiin liittyy tavanomainen liikenneonnettomuusriski, jota ehkäistään asianmukaisella liikennekäyttäytymisellä. Hakemuksessa on arvioitu, ettei toiminnalla ole vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen, luontoon tai rakennettuun ympäristöön, vesistöön ja sen käyttöön, ilmanlaatuun, maaperään, pohjaveteen eikä alueen melu- tai tärinätilanteeseen. Yrityksellä ei ole erillistä ympäristöasiainhallintajärjestelmää.

7 7 Tehtaan toiminnassa syntyy ilmapäästöjä kiinteistön ja kiviaineksen lämmityksessä käytettävien polttoaineiden, kevyen polttoöljyn ja puupellettien polttamisesta sekä jonkin verran liikenteestä. Kevyen polttoöljyn päästökertoimella 267 kgco 2 /MWh laskettuna hiilidioksidipäästöksi saadaan 300 kg. Vastaavasti kaasun päästökerroin on 202 kgco 2 /MWh ja hiilidioksidipäästö 14 kg. Puupelletin poltosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Kevyt polttoöljy sisältää rikkiä korkeintaan 0,1 %. Laskennalliseksi rikkidioksidipäästöksi saadaan rikkipitoisuudella 0,1 % 195 kg. Lämmityksestä muodostuva pakokaasu johdetaan maataskuissa olevaan kiviainekseen, mikä pienentää ilmaan joutuvia hiukkaspäästöjä. Pihan liikennöitävät alueet on asfaltoitu, mikä vähentää tehdasalueen liikenteen aiheuttamaa pölyämistä. Melu ja tärinä Laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää rakennuksen ulkopuolista melua, sillä toiminnan melulähteet ovat rakennuksen sisällä. Melutaso tehdashalleissa ylittää ajoittain 85 db. Rakennuksen ulkopuolella ei ole viime aikoina tehty melumittauksia. Edellisen kerran melutasoa on yritetty mitata 1980-luvulla, mutta tuolloin tehtaan ohi kulkevan maantien melu esti tulosten saamisen. Tehtaan aiheuttamasta melusta ei ole tullut valituksia. Toiminnassa aiheutuu vähäistä tärinää (muottitäryt), joka rajoittuu sisätiloihin. Tehtaalle ei ole tehty tärinämittauksia. Päästöt vesistöön ja viemäriin Toiminnan vesistöpäästöt aiheutuvat betonielementtien pesuvesistä, joita imeytetään maahan vuosittain reilut 500 m³. Vesistökuormitusta vähennetään selkeyttämällä pesuvedet kahdessa selkeytysaltaassa ja kahdessa selkeytyskaivossa ennen maahanimeytystä. Purkuputken päästä maahanimeytykseen menevästä vedestä on otettu vesinäyte elokuussa 2012 tehtaan ollessa normaalisti toiminnassa. Vesinäytteestä analysoitiin seuraavat betonielementeistä ja niiden käsittelyyn käytettävistä lisäaineista veteen mahdollisesti päätyvien yhdisteiden pitoisuudet: - ph, sähkönjohtavuus, sameus, COD Mn, kokonaiskovuus, sulfaatti, kloridi - tolueeni (mini-cote) - 2-propanoli (mini-cote, QD) - öljyhiilivedyt (Pieri Cire E-31 (teollisuusbensiini), Telkoform NA (voiteluöljy, teollisuusbensiini, liuotinbensiini) Jäteveden ph oli korkea 11,5. Valetun betonin ph on 13 14, mikä selittää betonielementtien pesuvesien emäksisyyden. Sähkönjohtavuus, sameus, COD Mn, kloridi- ja sulfaattipitoisuus ovat olleet pieniä. Jäteveden kovuus oli 2,14 mmol/l. Jätevedessä ei havaittu 2-propanolia eikä tolueenia. Myös kokonaishiilivetypitoisuus alitti analyysitarkkuusrajan <50 μg/l. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus oli pieni, 1,5 μg/l. Tuotantotilojen lattiakaivoista jätevedet johdetaan edellä mainittuihin selkeytysaltaisiin. Sosiaali- ja konttoritilojen lattiakaivojen jätevedet johdetaan Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamolle. Päästöt maaperään ja pohjavesiin

8 8 Tehtaan prosessit sijoittuvat sisätiloihin, jossa varastoidaan myös toiminnassa käytettävät kemikaalit. Tuotannossa käytettävä kiviaines varastoidaan ulkona. Tehdasalueelta sadevedet ja muut pintavedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoon. Normaalitilanteessa toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Pesuvesissä ei ole havaittu kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia. Pesuvesien korkea ph (11,5) voi paikallisesti muuttaa maaperän happamuutta. MH-Betoni Oy:n kiinteistöllä varastoidaan maanpäällisissä säiliöissä moottoripolttoöljyä ja dieseliä sekä kevyttä polttoöljyä maanalaisessa säiliössä ja pienempiä määriä myös maanpäällisissä säiliöissä. Öljypäästön riskiä pienentävät säiliöiden säännölliset tarkistukset ja maanpäällisten säiliöiden suoja-altaat. Kemikaaleja ei normaalitilanteessa pääse maaperään tai pohjaveteen, koska niitä säilytetään asianmukaisissa umpinaisissa säiliöissä sisätiloissa. Mahdollisen vuodon sattuessa päästö jäisi tehdasrakennuksen lattialle ja sieltä kulkeutuisi mahdollisesti pesuvesien imeytysaltaisiin. Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen Laitoksella arvioidaan syntyvän jätteitä vuosittain seuraavasti: Jätelaji Jätekoodi Määrä t/a Yhdyskuntajäte 18 Elementtien pesuvesien liete Sosiaalitilojen jätevesi 350 Betonimassa ja betonituotteet Teräs Puujäte Lämmöneristeet Yhdyskuntajäte Jäteöljy (hydrauliöljyt) ,2 Öljyn suodattimet , Maalit , Loisteputket , ,1 Muut satunnaiset kemikaalit Akut

9 9 Betonielementtitehtaalla syntyy jätettä vuodessa kaikkiaan noin 1800 tonnia. Yhdyskuntajäte, pesuvesien liete ja lämmöneristeet toimitetaan Mustankorkean kaatopaikalle. Selkeytetty betonielementtien pesuvesi on imeytetty maahan. Lisäksi kaatopaikalle menee sekajätteenä muutamia kymmeniä kuutioita siivouksen ja valujen yhteydessä syntyvää betonimassaa. Mikäli syntyy suurempia määriä ylijäämäbetonia, pyritään se hyödyntämään MARA-asetuksen (591/2006) mukaisesti. Uudelleen hyödynnettävää jätettä syntyy yhteensä 485 tonnia. Teräsjäte toimitetaan Kuusakoski Oy:lle ja puujäte Mustankorkean jäteasemalle, missä se haketetaan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön. Jätebetonia valmistetaan betonituotteiksi vuosittain noin 350 t. Vaaralliset jätteet, joita syntyy yhteensä noin 1300 kg vuodessa, toimitetaan Ekokem Oy:lle käsittelyyn. Vaarallisista jätteistä suurin osa (1200 kg) koostuu kuorma-auton ja työkoneiden moottori- ja hydrauliikkaöljyistä. Loppuosa vaarallisista jätteistä on öljynsuodattimia, maaleja, loisteputkia, akkuja sekä satunnaisia kemikaaleja, kuten ylimääräisiä tai vanhentuneita kemikaaleja. Toiminnassa syntyvät jätteet varastoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä sekä toimitetaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön tai kierrätykseen. Vaaralliset jätteet merkitään valtioneuvoston asetuksen 179/2012 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) mukaisesti. Uusiokäyttöön soveltumattomat jätejakeet toimitetaan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä jätejakeita. Jätteiden kuljetuksesta vastaavat Sydän-Suomen Kuljetus Oy sekä Kuljetus Mäkelä & Viiala Oy. Betonielementtien pesuvesien selkeytysaltaista tyhjennetään sinne kertynyt liete noin kahden kuukauden välein, joka ajetaan Mustankorkean jäteasemalle. Ylijäämäbetonimassa valetaan edelleen myytäviksi erikokoisiksi palkeiksi ja nosturipainoiksi, jotka myydään tai lahjoitetaan pois. Lämmöneristejätteitä säilytetään vaihtolavoilla ja toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle. Teräsjäte säilytetään vaihtolavoilla ja toimitetaan hyötykäyttöön Kuusakoski Oy:lle. Puujäte säilytetään vaihtolavoilla ja toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle, jossa se haketetaan energiahyötykäyttöön. Öljytuotteet (jäteöljy) säilytetään 1000 litran kontissa ja toimitetaan Ekokem Oy:lle. Yhdyskuntajätettä säilytetään tehtaalla vaihtolavoilla ja jäteastioissa. Jäte toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle. Vaarallisista jätteistä jäteöljyt ja suodattimet säilytetään niille varatuissa konteissa ja tynnyreissä katoksellisessa betonilaattapohjaisessa varastossa tehdasalueella. Muita vaarallisia jätteitä, joita ovat akut, loisteputket sekä vanhentuneet hidastin-/huokoistusaineet, syntyy yhteensä noin kolme kuormalavaa vuodessa. Myös näitä jätteitä säilytetään katoksellisessa varastossa. Vaaralliset jätteet toimitetaan laitokseen (Ekokem Oy), jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa

10 10 luvassa on hyväksytty vaarallisten jätteiden vastaanotto. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 179/2012 mukaiset tiedot. Lisäksi toiminnassa syntyy erittäin vähäinen määrä elektroniikka ym. jätettä, joka toimitetaan niille tarkoitettuihin paikallisiin keräyspisteisiin. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT Betonituoteteollisuudesta ei ole laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan BATvertailuasiakirjaa. Tehtaan oheistoimintaan liittyviä BAT- vertailuasiakirjoja ovat energiatehokkuutta, päästöjen tarkkailua ja varastoinnin päästöjä koskevat asiakirjat. Varastoinnin päästöjä koskeva BAT liittyisi toimintaan, mikäli pintakäsittelyyn käytettäisiin orgaanisia liuottimia yli 150 kg/h tai 200 t/a. MH-Betoni Oy:n toiminnassa käytettävä orgaanisten liuottimien määrä on selvästi pienempi (30 t/a). Betonielementtitehtaan toiminnan osalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristökannalta parhaan käytännön soveltamista on arvioitu vertaamalla toimintaa alalla yleisesti käytössä oleviin menetelmiin. Betonielementtitehdas käyttää menetelmiä, jotka ovat alalla yleisesti käytössä. Tuotannon energiankulutusta pyritään pienentämään ja jätteiden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä kierrättämällä ja hyötykäyttämällä jätettä. Lämmitykseen käytetään pääasiallisesti kevyttä polttoöljyä, mikä on raskasta polttoöljyä vähäpäästöisempi vaihtoehto. Viime vuosina on aloitettu puupellettien käyttö. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitoksella pidetään kirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä toiminnoista. Käyttötarkkailuun liittyen seurataan ainakin seuraavia asioita: - betonielementtien tuotantomäärät - käytetyt kiviaines-, sidos- ja lisäainemäärät - syntyneet jätemäärät ja lajit - hyödynnettyjen, kaatopaikalle ja muualle vietyjen jätteiden määrät - laitoksella käytetyt polttoaineiden määrät - ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset toimenpiteet - mahdolliset häiriötilanteet Päästötarkkailuksi hakija esittää kerran vuodessa otettavan vesinäytteen elementtien pesuvesien purkuputken päästä. Vesinäytteestä analysoidaan ph, sähkönjohtavuus, sameus, kokonaiskovuus, COD Mn, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC ja THC. Käyttö- ja päästötarkkailun tulokset raportoidaan kerran vuodessa Toivakan kunnan ympäristöviranomaiselle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Hakemuksessa ei ole erikseen esitetty varautumista poikkeuksellisiin tilanteisiin.

11 11 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Toivakan kunnantalolla osoitteessa Toivakantie 49, Toivakka. Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa Asianosaisia on kuultu lähetetyllä virkakirjeellä. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) sekä Toivakan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa antamassaan lausunnossa, että toiminta on hakemuksessa selkeästi kuvattu ja lupa voidaan myöntää pääosin hakemuksen mukaisesti. Toiminta sijoittuu Toivakan vedenottoa tärkeälle I-luokan pohjavesialueelle. ELY -keskuksen näkemyksen mukaan toiminnalla ei sinänsä ole merkittävää riskiä maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle. Todennäköisesti, kuten hakemuksessa arvellaankin, tehdasalueen pohjavedet virtaavat kohti Saarista poispäin pohjavesialueelta. Vedenottamo sijaitsee noin 700 metrin päässä tehdasalueelta etelään. Alueella olevat yksivaippaiset polttoainesäiliöt, jotka eivät ole sijoitettuna vähintään tilavuuttaan vastaavaan varoaltaaseen, tulisi korvata mahdollisimman pian kaksivaippaisilla säiliöillä. Käytettävät kemikaalit ja lisäaineet on kuljetettava, siirrettävä (purku ja lastaus), varastoitava ja niitä on käytettävä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään tai pohjaveteen on estetty. Alueelle on varattava mahdollisten onnettomuuksien tai vuotojen tai muiden päästöjenvaralta imeytysaineita ja muuta torjuntakalustoa. Elementtien pesuvedet johdetaan kahden selkeytysaltaan kautta kahteen selkeytyskaivoon ja edelleen purkuputkea pitkin imeytyskenttään. Hakemuksessa esitetään, että päästötarkkailuna pesuvesien purkuputken päästä otettaisiin kerran vuodessa näyte, josta analysoitaisiin ph, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, COD Mn, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) sekä THC (kokonaishiilivetypitoisuus). ELY keskuksen näkemyksen mukaan näytteestä tulisi analysoida lisäksi natrium, kalium, kalsium sekä magnesium. ELY-keskuksen mielestä imeytyskentän ja Saarisen välille tulisi asentaa ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla pohjavesiputki, josta tulisi ottaa samanaikaisesti pohjavesinäyte purkuputken päästä otettavan näytteen kanssa ja pohjevesinäytteestä tulisi analysoida samat parametrit. Lisäksi pohjavesiputkesta tulisi määrittää pohjeveden korkeus.

12 12 ELY-keskus huomauttaa, että hakemuksessa ei ole kerrottu lämmitykseen käytettävistä laitteistoista tietoja [kattilan/kattiloiden teho(t), ilmapäästöt ja niiden mahdolliset mittaukset, yms.]. Toivakan kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimiva Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto on käsitellyt lausuntonsa kokouksessaan (17 ). Se toteaa hakemuksesta seuraavaa: Hakemuksessa esitetyistä tiedoista poiketen Toivakan I luokan pohjavesialueella (Toivakka ) sijaitsee Toivakan kunnan toinen päävedenottamoista (Manninen), jonka tuottamaa talousvettä jaetaan Toivakan kunnan vesilaitoksen jakelualueelle, Satulakiven ja Viisarimäen vesiosuuskunnille Toivakassa ja Koskikaran vesiosuuskunnalle Joutsan kunnassa. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää turvata pysyvästi kunnan vedenottamon raakaveden laatu. Lisäksi tulee huomioida talousvesikäytössä olevat yksityiskaivot, joiden mahdollista sijoittumista tehdasalueen läheisyyteen ei hakemuksesta käynyt ilmi. Betonielementtituotantoon liittyvät toiminnot voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Laitoksen aiemman toiminnan ajalta olevan päästötarkkailun vähäisyyden johdosta pohjaveden ja maaperän tilasta ei ole käytettävissä kattavaa seurantatietoa. Tämän vuoksi lupaviranomaisen tulee edellyttää laitoksen toiminta-alueen nykyisen pohjaveden tilan (virtaus, korkeus, laatu) tarkempaa selvittämistä. Lisäksi pohjaveden laatua tulee jatkossa tarkkailla säännöllisesti. Pohjavesinäytteistä tulee analysoida ph, sähkönjohtavuus, sameus, kokonaiskovuus, COD Mn, happi, alkaliteetti, kalsium, kloridi, sulfaatti, 2-propanoli, tolueeni, VOC ja THC. Pohjaveden tutkimustulokset tulee antaa tiedoksi Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon. Lupaviranomaisen tulee varmentaa, että betonielementtien pesuvesien käsittely toteutetaan siten, että jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa pinta- tai pohjavesille. Pesuvesien säännöllisestä päästötarkkailusta on annettava määräykset. Myös toiminta-alueella syntyvien hulevesien hallinnan toteuttaminen tulee varmistaa lupaehdoin siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa pinta- tai pohjavesille. Nykyisen hulevesien käsittelyjärjestelmien tehostamistarpeen arvioimiseksi tulee syntyvien hulevesien laatu selvittää. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava, käsiteltävä ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Lupahakemuksessa ei ole tarkempaa tietoa laitoksen maanalaisten öljy- ja kemikaalisäiliöiden mahdollisten ylivuotojen pääsyn estämisestä viemäriverkostoon tai maaperään. Hakemuksesta ei myöskään käy ilmi, miten jäteöljyjen varastoinnin yhteydessä mahdolliset tapahtuvat vuodot maaperään on estetty. Lupaehdoin tulee varmentaa, että myös mahdollisessa vuoto- tai onnettomuustilanteessa terveyshaitat voidaan estää. Toiminnanharjoittajalla tulee olla varautumissuunnitelma, jossa on esitetty toimenpiteet, joilla estetään vuotojen tai vahinkotilanteiden sattuessa haitallisten aineiden, sammutusvesien ym. pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen tai viemäriin. Mahdollisista häiriötilanteista tulee antaa tieto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää rakennuksen ulkopuolista melua. Hakemuksesta ei käy ilmi onko toiminnan aikaisia

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot