Hallituksen kertomus valtuustokaudesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014"

Transkriptio

1 Hallituksen kertomus valtuustokaudesta Valtuustokausi oli suurten mullistusten aikaa mediateollisuudessa. Jäsenille tämä näyttäytyi jatkuvina yt-neuvotteluina, irtisanomisina ja erilaisten lehtiyritysten yhteistyömallien lisääntymisenä. Myös uusia yritysjärjestelyjä tehtiin. Alma keskitti maakuntalehtensä Alma Aluemediaan, Keskisuomalainen osti Eero Lehden Lehtiyhtymän ja Sanomien Lehtimedia siirtyi pääosin Länsi-Savo-konsernille. Lisäksi MTV:ssä tehtiin mittavia yritysjärjestelyjä. Irtisanomisten ja lähtöpakettien lisäksi toimenkuvia rukattiin monessa yrityksessä. Tämä näkyi liiton tekemissä tes-kyselyissä, joissa aivan kärkeen nousivat lisääntyneet jaksamisongelmat. Valtuustokauden aikana menetettiin kaikkiaan noin tuhat työpaikkaa, joista pieni osa korvaantui uusrekrytoinneilla. Freelancereiden työtilaisuudet vähenivät ja palkkioita leikattiin. Irtisanomisia tapahtui lähes kaikissa yrityksissä pieniä lehtiä lukuun ottamatta. Myös Yleisradiossa vähennettiin väkeä vuoden 2014 lopulla. Kaikkiaan toimintakauden aikana käytiin toista sataa yksittäistä yt-neuvottelua. Yleinen talouden epävarmuus ja kansainväliset kriisit pitivät talouden kasvun edellytykset hyvin matalina. Tämä näkyi mediassa vähentyneinä ilmoitustuloina, myös levikkien lasku jatkui. Digitaalisen tuotannon tulopuoli kehittyi eräin osin positiiviseen suuntaan, mutta yksittäiset onnistumiset eivät korvanneet menetettyjä ilmoitus- ja levikkituloja. Suomalaisen mediateollisuuden muutos kohti laajempaa digitaalisuutta sai vauhtia valtuustokauden aikana. Huolimatta isoista alan ongelmista valtaosa lehtiyritysten tuloista tulee edelleen painetusta sanasta. Lehtikuolemia ei nähty niin paljon kuin olisi voinut olettaa. Tältä osin vaikeinta oli aikakausilehdissä, joissa useita nimikkeitä lopetettiin. Liiton jäsenet ja liiton talous Työpaikkojen vähentyminen alalla näkyy liiton jäsenmäärässä. Vuoden vaihteessa liitossa oli jäsentä. Vuonna 2011 jäsenmäärä vielä kasvoi muutamalla (15 678). Sen jälkeen tapahtui selvä käänne vuonna 2012, ja laskusuunta on jatkunut vuosina 2013 ja Marraskuussa 2014 liitossa oli jäsentä. Alenevan jäsenmäärän lisäksi eläkeläisten määrä on noussut huomattavasti. Eläkeläisjäseniä on jo runsas viidennes kaikista. Samalla työsuhteisten suhteellinen osuus on pienentynyt. Koska selvästi suurin osa jäsenmaksutuotoista saadaan valtakirjaperinnässä olevien jäsenmaksuista, alkoivat jäsenmaksutulot vähentyä vuosien 2013 ja 2014 aikana. Itsemaksavien jäsenmaksukäytäntöihin on tehty valtuustokaudella kaksi merkittävää uudistusta. Ensimmäisessä uudistuksessa jäsenmaksut porrastettiin tulojen mukaan ja jäseniltä pyydettiin verotietoja maksuluokan määrittelemistä varten. Vuonna 2014 tehdyssä uudistuksessa freejäsenten jäsenmaksukäytäntöä yksinkertaistettiin ja maksu muutettiin 1

2 prosenttipohjaiseksi, niin että se on ollut 1 % journalistisesta työstä. Freeyhdistyksen jäsenten tulot laskivat samaan aikaan, kun tämä uudistus toteutettiin. Jäseniä on myös eronnut uudistusten takia jonkin verran. Osittain muutokset koettiin monimutkaisiksi. Vuonna 2014 jäsenmaksukertymä pieneni merkittävästi, mikä kriisiytti freeyhdistyksen toimintaa. Akuutin tilanteen helpottamiseksi liiton hallitus myönsi vuonna 2014 yhdistykselle ylimääräisen avustuksen. Jäsenmäärän kääntyminen laskuun näkyi heti liiton taloudenpidossa, joka on perustunut jo vuosien ajan jäsenmaksujen lisäksi sijoitustoiminnan tuottoihin. Kun jäsenmaksutulot ovat pienentyneet, on liiton toiminta voitu taata sijoitustuottojen ansiosta. Liiton sijoituspolitiikka on ollut maltillista, ja liiallista riskin ottamista on vältetty. Varoja on sijoitettu osake- ja korkorahastoihin sekä huoneistoihin ja kiinteistöihin. Asuntojen osuutta lisättiin toimintakauden aikana. Hietalahden toimistohuoneisto myytiin vuonna Vaikka myynnistä saatuja rahoja on sijoitettu sekä uusiin huoneisto-osakkeisiin että kiinteistö- ja vuokratuottorahastoihin, on kiinteistö- ja huoneistosijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta laskenut valtuustokaudella. Liitolle jäävän jäsenmaksutulon pienentymisestä johtuen talous on ollut yhä enemmän sijoitustoiminnan varassa. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna sijoitustoiminnan tuotot ovat riittäneet kattamaan varsinaisesta toiminnasta syntyneen vajeen. Valtuustokaudella sijoitustoiminta on tuottanut hyvin. Ainut lievästi alijäämäinen tulos ( euroa) on vuodelta Myös vuoden 2014 tuloksen arvioidaan jäävän miinukselle. Varsinaisen toiminnan alijäämä on kutenkin kasvanut. Kuluneen valtuustokauden alussa oltiin aikaisempien vuosien tahdissa. Toiminnan kulujäämä oli tuolloin noin euroa alijäämäinen, mutta vuonna 2013 se oli jo lähes euroa. Vuonna 2014 hallituksessa linjattiin, että taloutta tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Tällöin huomiota ei niinkään kiinnitetä vuositasolla tapahtuneisiin sijoitustoiminnasta johtuviin tulosvaihteluihin vaan pidemmän aikavälin trendiin. Pyrkimys on terävöittää talouden seurantaa ja parantaa mahdollisuutta reagoida muutoksiin oikeaan aikaan. Yksi keskeinen asia päätettiin toukokuussa 2014 valtuustossa, kun valtuusto linjasi liiton uusia jäsenkriteerejä. Uusien kriteerien mukaan jäseneksi hakeutuvat pystyvät itse määrittämään, kuinka journalistista heidän työnsä on. Silti työn pitää edelleen sisältää journalistisia elementtejä, joten ketä hyvänsä ei liiton jäseneksi hyväksytä. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin eläkeläisten jäsenmaksua, josta päätetään valtuuston kokouksessa joulukuussa Valmisteluvaiheessa hanke aiheutti runsaasti keskustelua. Hallitus esittää vuoden 2015 budjetissa jäsenmaksujen nostamista. Tällä nostolla (1,3 1,4 %) katetaan työttömyyskassamaksun noin 30 prosentin nousua. Lisäksi tehdään säästötoimia. Silti talousarvio on jäämässä noin euroa alijäämäiseksi. Nykyisellä jäsenmaksulla alijäämä olisi yli puoli miljoonaa. 2

3 Liiton edunvalvonta Vuotta 2012 lukuun ottamatta liiton sopimusaloilla käytiin neuvotteluja uusista työehtosopimuksista aikana kaikki sopimusalat olivat neuvottelujen piirissä. Liiton jo joku aika sitten omaksutun linjauksen mukaisesti jokainen sopimus neuvoteltiin kunkin sopimusalan omista lähtökohdista lähtien. Tästä syystä niissä päädyttiin toimintakaudella keskenään erilaisiin lopputuloksiin. Kaikkien ammattiliittojen sopimustoimintaa hallitsivat työmarkkinajärjestöjen tekemät tuloratkaisut vuosina 2011 ja Ne pakottivat kaikki liitot tavalla tai toisella sovittamaan omat sopimuksensa työmarkkinoiden yleiseen linjaan. Näillä kahdella sopimuksella suomalainen ay-liike osallistui Suomen kansantalouden talkoisiin, joilla yritettiin pelastaa sekä työllisyyttä että kansantaloutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkansaajat ovat suostuneet kahdella ajallisesti pitkällä sopimuskierroksella alentamaan reaalipalkkojaan, koska kaikilla sopimusaloilla neuvoteltiin hyvin pienistä palkankorotuksista. Taustalla olivat kaikilla aloilla pyörivät yt-neuvottelut ja työttömyyden kasvu. Reaalipalkkojen alentamisen vaikutusta yt-neuvotteluiden ja irtisanomisten määrään on kuitenkin mahdotonta arvioida. Toimintakaudella vahvistui liiton pitkäaikainen näkemys siitä, että jossakin sopivassa vaiheessa on aloitettava keskustelut työantajien kanssa yhdestä laajasta kaikkea journalistista työtä käsittävästä työehtosopimuksesta. Tämä työ käynnistyi eri tavoin monilla sopimusaloilla. Lehdistö jäi monesta syystä tuporatkaisujen ulkopuolelle molemmilla kierroksilla. Ensin muihin liittoihin verrattuna lehdistö kulki ajallisesti omia polkujaan, joten vuonna 2011 ei ollut edellytyksiä sitoa lehdistöä myöhemmin syntyneeseen raamisopimukseen. Neuvotteluissa keskityttiin hyvin pitkälle tekstikysymyksiin, niinpä neuvottelupöytäkirjasta tuli aiempiin verrattuna hyvin pitkä. Sopimus hyväksyttiin yksimielisesti valtuustossa. Vuonna 2013 lehdistössä ajauduttiin työtaistelu-uhkaan. SJL jätti rajatun lakkovaroituksen, minkä jälkeen VKL ilmoitti kaikkia jäsenyrityksiään koskevasta työsulusta. Tämä johtui työnantajien vaatimuksesta leikata sopimukseen kuuluvaa kuudetta lomaviikkoa. Asia oli neuvotteluissa esillä sovittelijan toimistossakin viimeisiin päiviin asti. Lopulta lomaviikon poisto saatiin torjutuksi, ja valtuusto hyväksyi lopulta vain hyvin matalat palkankorotukset muutama tunti ennen lakon alkamista. Neuvotteluiden aikana ja sopimusta käsiteltäessä kävi erittäin selväksi, mikä merkitys kuudennella lomaviikolla jäsenille on neuvottelut ajoittuivat taas eri aikaan kuin muissa ammattiliitoissa. Tällä kertaa lehdistössä neuvottelut käytiin hyvin asiallisesti välttäen edellisen kierroksen jyrkkää vastakkainasettelua. Esillä oli jälleen kuudes lomaviikko, jonka poisto torjuttiin nyt toiseen kertaan. Lehdistön sopimus ulottuu vuoden 2016 loppupuolelle asti, ja sen palkkoja korottava vaikutus on hivenen korkeampi kuin syksyn 2013 syntyneen työllisyys- ja kasvusopimuksen korotusvaikutus on. Keskeistä on sopimuksen soveltamisalan laajennus. Tämä taas johti liiton sisällä tulevaisuuskeskusteluun ja erillisen tulevaisuusvaliokunnan perustamiseen. Valiokunta hahmottelee lehdistön tulevaa työehtopolitiikkaa ja viestintäpoliittista vaikuttamista. 3

4 Kustannustoimittajien sopimus syntyi raamisopimuksen paineissa syksyllä Myöskään syksyllä 2013 ei ollut mahdollisuuksia irtaantua työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Sopimuskauden aikana kehitettiin kustannustoimittajien henkilökohtaisen palkanosan kriteeristöjä yritystasolla, mutta konkreettisiin lopputuloksiin päästiin hyvin harvoissa taloissa. Kustannustoimittajien työn digitaalisoituminen aiheutti kovia paineita palkkausjärjestelmään. Yleisradion työehtotoimintaan vaikuttivat ratkaisevasti Ylen rahoituksen jatkuvat epäselvyydet. Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen syksyllä 2011 syntynyt veroihin perustuva ratkaisu antoi mahdollisuuksia miettiä työehtotoimintaa itsenäiseltä pohjalta. Vuonna 2011 mentiin täysin raamiratkaisun mukaisesti, koska rahoitus oli neuvoteltaessa auki. Myös 2013 neuvotteluissa Yle oli ahtaassa raossa. Työnantajan mielestä Yle ei voi verorahoin rahoitettavana yhtiönä poiketa yleisistä linjoista. Liiton liikkumavara oli siis erityisen ahdas koko toimintakauden ajan. Vuoden 2014 lopussa aloitetut massiiviset ytneuvottelut selvästi osoittavat, että Yle seurailee työmarkkinoiden yleistä kehitystä. Sama koskee myös Yhtyneet-sopimusta, joka kattaa Ylen freetyön ehdot. MTV oli taas kerran liiton työmarkkinoiden koelaboratorio. Vuonna 2011 pienellä rutistuksella pystyttiin ylittämään raamisopimuksen tasot. MTV:n osalta keskeistä on kuitenkin, että vuokratyön kaltaiset uudet työsuhteen muodot olivat jatkuvana riesana koko toimintakauden. MTV oli sopimusratkaisuissa yleiseen työmarkkinalinjaan kytkyssä. Lisäksi toimintakauden lopulla 2014 MTV toteutti merkittävän yritysjärjestelyn. Se möi lähetysyksikkönsä Ericssonille ja ulkoisti liiton jäsenten töitä muualle. Käännöstyöt ulkoistettiin jo aiemmin kokonaan, mikä johti liiton aloitteesta neuvotteluihin käännöstoimistoja koskevasta työehtosopimuksesta. Neuvottelut ovat edelleen kesken. MTV:n aloitteesta toimintakaudella ryhdyttiin virittelemään keskusteluja Ylen ja MTV:n työehtosopimusten yhdistämisestä. Varsinaiset neuvottelut aloitettiin vuonna Vuonna 2013 MTV työnantajana vaihtoi Paltasta (Yle:n työnantajaliitto) Viestinnän Keskusliittoon. Pienemmistä sopimusaloista kannattaa mainita elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöissä aloitettu kehitystyö, jota ei ole tätä kirjoitettaessa vielä saatettu loppuun. Liiton aloitteesta otettiin yhteyttä audiovisuaalisen alan tuottajienyhdistykseen SATU ry:hyn. Tarkoituksena on saada aikaan tuotantoyhtiöiden kanssa sellainen työehtosopimus, johon yhtiöt voisivat sitoutua. Tällä hetkellä vain yksi tuotantoyhtiö on sitoutunut yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden kanssa solmittuun työehtosopimukseen. Neuvotteluja jatketaan edelleen. Edunvalvonnan onnistumista voidaan mitata monella tavalla. Yksi tapa on tarkastella ansiokehitystä eri sopimusaloilla. Tällaisissa tilastotulkinnoissa pitää kuitenkin aina ymmärtää tilastojen taustat. Käytössä on kaksi erilaista tilastoa, graafisen teollisuuden ansiotilasto, joka kerätään vuosittain lokakuussa maksetuista palkoista. Toinen tilasto on liiton tekemä jäsenille osoitettu kyselytutkimus, joka tehdään kahden vuoden välein huhtikuun palkoista. Koska keräystapa on erilainen, näitä kahta tilastoa ei voi verrata keskenään, vaan pitää katsoa kutakin tilastoa verrattuna edelliseen samanlaiseen tutkimukseen. Liitolla on myös käytössä yksityiskohtaiset tiedot Yleisradion palkoista ja ansioista. 4

5 Tilastosta näkyy selvästi lehdistössä läpikäyty rakennemuutos. Käytännössä tämä on tarkoittanut yritysten palkkahaitarin yläpään poistumista joko eläkkeelle tai irtisanotuksi. Tästä syystä lehdistön tilastoissa näkyvä ansiokehitys on pienempää kuin sopimuksilla sovitut sopimuskorotukset. Sama näkyy myös MTV:ssä. Yleisradiossa taas näkyy yhtiön omaksuma aktiivisempi palkkapolitiikka, joka on liu uttanut palkkoja paljon ylöspäin sopimuskorotuksia enemmän. Myös kustannusaloilla on ollut jonkin verran palkkaliukumaa, mikä on ollut liiton pitkäaikainen tavoitekin. Tilaston tulkinta saa tukea myös Viestinnän keskusliiton palkkatutkimuksista. Aineisto kootaan kunkin vuoden lokakuussa maksetuista palkoista. Se on siis huomattavasti kattavampi kuin liiton kyselytutkimus, mutta tulos on samansuuntainen. Lehdistön keskiarvoansiot ovat nousseet vuosien aikana kuusi prosenttia. Vuoden 2014 tilasto valmistuu vasta ensi vuoden keväällä, joten tästä luvusta puuttuu kevään 2014 palkankorotus. Liitolla on käytössään myös Yleisradion tilastot, joiden mukaan keskiarvoansiot ovat nousseet samana aikana 15,7 prosenttia. Yritystasolla edunvalvonta oli pakko keskittää hyvin laajasti yt-neuvottelujen käymiseen ja niiden jälkihoitoon. Mutta oli paljon muutakin. Erityisen paljon luottamusmiehiä työllistivät sopimuksiin lisätyt yrityskohtaiset palkankorotuserät. Luottamusmiesten suhtautuminen eriin oli hyvin kaksijakoista. Suurin piirtein puolet neuvotteluja käyneistä torjuivat tyystin yrityserät, toinen puoli taas piti niitä joko ihan hyvinä tai sitten sellaisina, joiden kanssa 5

6 pystyttiin elämään. Myös lopputuloksissa oli isoja eroja. Joissakin yrityksissä ei päästy sopuun erän jakotavoista, toisaalla myös päästiin jopa lihottamaan erää. Yrityserän jaosta tehtiin jokaisella sopimuskierroksella kaikilla sopimusaloilla analyysit. Yt-neuvottelujen yhteydessä tapahtui myös joitakin ulosmarsseja. Näiden johdosta VKL ilmoitti, että absoluuttisen työrauhan vallitessa Journalistiliitolle kuului myös tiukennettu valvontavelvollisuus. Käytännössä tällainen tulkinta tarkoitti raskaita jälkiseuraamuksia eli isoja sakkoja. Liitto vei tulkinnan Työtuomioistuimeen ja voitti tapauksen vuonna Tämä oli merkittävä periaatteellinen voitto. Liitto voitti myös eräitä periaatteellisesti merkittäviä oikeustapauksia, jotka liittyivät yt-neuvotteluihin. Toimintakauden aikana saatiin päätökseen Etelä-Suomen Sanomien irtisanomisten yhteydessä tapahtuneet ikään perustuvat irtisanomistapaukset. Ne liitto voitti. Toimintakauden päättyessä on yhä kesken merkittävä tapaus, joka tulee linjaamaan liiton ja myös muiden liittojen vastaavia tapauksia. Kyse on työehtosopimusten soveltamisesta. Opiskelijalehti Aviisin osalta hovioikeus on todennut, että lehteen ei tarvitse soveltaa lehdistön työehtosopimusta, koska lehden julkaisijan päätoimiala ei ole lehden julkaiseminen. Liitto sai lopulta vuonna 2014 valitusoikeuden Korkeimpaan oikeuteen, joka viime kädessä ratkaisee tämän juridisen mutta periaatteellisesti erittäin tärkeän kysymyksen. Yhteiskuntavaikuttaminen Vuoden 2008 ylimääräisen liittokokouksen päätösten mukaisesti Journalistiliitossa on vahvistettu yhteiskunnallista vaikuttamista. Tämä tarkoittaa yhteydenpitoa poliitikkoihin, virkamiehiin ja keskusjärjestöihin sekä muihin Journalistiliiton toiminta-alueen toimijoihin. Kauden aikana oli kolme selkeää painopistettä. Itsensä työllistävien asemaa erityisesti sosiaaliturvassa ja toisaalta myös itsensä työllistäjien juridista asemaa yritettiin parantaa useissa eri työryhmissä, esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa trendiryhmässä. Koko vaalikauden kestänyt puristus tuotti lukuisia selvityksiä, mutta vain niukasti parannuksia. Toinen keskeinen asia oli liiton ja muiden tekijäjärjestöjen yhteinen tavoite tekijänoikeuslain muuttamisesta niin, että lakimuutoksella taattaisiin tekijälle teoksen luovuttamisesta kohtuullinen korvaus. Asiasta saatiin hallitusohjelmaan maininta, mutta työnantajien ja teollisuuden vahva vastalobbaus viivästytti hanketta niin, että lakimuutos saatiin eduskuntaan vasta vuoden 2014 loppupuolella. Lakimuutoksen käsittely on tätä kirjoitettaessa kesken eduskunnassa. Kolmas kokonaisuus liittyi lehtitilausten arvonlisäveroon, joka ideoitiin hallitusohjelmaneuvotteluissa vuonna Asiasta tehtiin poliittinen päätös sen jälkeen, kun SDP kieltäytyi neuvotteluissa yleisen arvonlisäveron nostosta. Lehtitilausten osalta päätös tehtiin vailla arviota työllisyysvaikutuksista. Liitto teki yhteistyötä Viestinnän Keskusliiton ja muiden graafisen teollisuuden ammattiliittojen kanssa. Kaikki alan toimijat olivat hanketta vastaan, ja kanta kerrottiin hyvin selkeästi työllisyysvaikutuksineen päättäjille. Poliittinen päätös kuitenkin piti eduskunnassa. Muutos toteutettiin ensin 9 prosentin verona, mutta veroa nostettiin vuotta myöhemmin yhdellä prosenttiyksiköllä. Digitaalisten tilausten 6

7 arvonlisäveroa, joka on 24 prosenttia, ei kuitenkaan samalla alennettu. Arvonlisäveroa käytettiin yt-perusteena lähes kaikissa vuoden 2011 aikana kiihtyneissä yt-neuvotteluissa. Osittain kyse oli varmastikin tekosyystä, mutta yhtä varmasti myös monissa tapauksissa oikeasta perusteesta aloittaa yt-neuvottelut. Toimintakauden aikana käytiin kaikkiaan xxxx erillistä yt-neuvottelua. Arvonlisäverosta ja printtiteollisuutta koettelevan suhdannekriisin takia liikenne- ja viestintäministeriö perusti Lehtiasiain neuvottelukunnan, jonka työhön Journalistiliitto kutsuttiin mukaan. Neuvottelukunta laati vuonna 2013 lehdistön tulevaisuudesta laajan raportin, jossa ehdotettiin liiton aloitteesta erillistä 30 miljoonan euron tukea kaupalliselle medialle. Yhden miehen selvitysryhmä, raportoija Tuomas Harpf ehdotti 30 miljoonan sisältöihin suunnattavaa erillistukea. Hallitus muutti sen kehysriihessään 30 miljoonan euron innovaatiotueksi, jota jaetaan Tekesin kautta ensimmäisen kerran vuonna 2015 kaikkiaan 20 miljoonaa ja seuraavana vuonna 10 miljoonaa. Tämä ei ketään pelasta, mutta oletettavasti kiihdyttää mediayrityksiä investoimaan enemmän varsinkin digitaaliseen tuotantoon ja sisältöihin. EU-määräysten mukaan tällaiset hankkeet edellyttävät yrityksiltä myös omarahoitusta. Yleisradion rahoitus ratkaistiin vuoden 2011 lopulla. Liitto ei kannattanut veromallia, johon lopulta päädyttiin. Uusi veromalli tuli voimaan 2013, mutta malliin päätetty indeksikorotus jäädytettiin vuoden 2013 lopulla. Vuonna 2014 Yle käytti tätä perusteena massiivisiin ytneuvotteluihin, joiden lopputuloksena päädyttiin lopulta 74 ihmisen irtisanomiseen ja 160 tehtävän lakkauttamiseen. Liitto vaikutti voimakkaasti alan koulutuksen aloituspaikkojen vähentämiseksi. Alan työpaikkoja on edelleen tarjolla liian vähän kaikille opiskelijoille, ja toimintakauden aikana tehtiinkin ensimmäiset päätökset aloituspaikoista. Niitä on kuitenkin edelleen liikaa. Liitto antoi toimintakauden aikana lukuisia lausuntoja viestintäpolitiikasta ja tekijänoikeudesta. Lisäksi toimintasarkaan kuuluivat myös kyberturvallisuus, mainonnan rajoitukset ja esitutkintalakiin kaavaillut muutokset. Liiton toimistossa aloitettiin systemaattinen seuranta vaikuttajatapaamisista ja yritysjohtajien tapaamisista. Tästä on ollut suurta apua suunniteltaessa tulevaa yhteiskuntavaikuttamista. Järjestötoiminta Yt-neuvottelut ja irtisanomiset vaikuttivat myös järjestötoimintaan. Lähes koko toimintakauden liitossa pohdittiin jäsenrajoja. Pohdinta johti vuonna 2014 rajojen lievään avaamiseen, josta on jo kerrottu aiemmin. Heti toimintakauden alussa tehtiin Järjestökuvatutkimus. Yt-neuvottelut näkyivät tuloksissakin, erityisen paljon kiitosta sai liiton työehtoyksikön antama neuvonta hankalien neuvotteluiden aikana ja niiden jälkeen. 7

8 Liiton koulutustoiminta saavutti toimintavuosien aikana satoja Journalistiliiton jäseniä. Erityispainopiste-alueita olivat luottamusmiehet, freelancerit, opiskelijat ja myös ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat jäsenet, joille suunnattu seminaari vakiintui toimintakauden aikana. Pressikortti uusittiin vuoden 2013 alussa. Journalistin ilmestymiskertoja vähennettiin, ja käyttöön otettiin eläkeläisten tilausmaksu, mikä aiheutti runsaasti palautetta. Muista toimintakauden erillishankkeista pitää mainita opiskelijoihin suuntautunut nuorisoprojekti, jonka aikana selviteltiin mm. harjoittelijatilannetta. Ilmainen, tavallista työvoimaa korvannut ilmainen harjoittelu kävi siitä hyvin ilmi. vaikein tilanne tässä mielessä oli ammattikorkeakouluissa opiskelevien osalta. Liitto tapasi projektin johdosta opetusministeri Jukka Gustafssonin, jolle kerrottiin tästä työmarkkinahäiriöstä. Harjoittelukäytäntöjä ei kuitenkaan muutettu. Liiton historiahanke nytkähti ratkaisevasti eteenpäin sen jälkeen, kun liitto palkkasi kaksi historiantutkijaa (Tiina Huokuna, Pirkko Leino-Kaukiainen) kirjoittajiksi. Käsikirjoitusten on tarkoitus valmistua vuoden 2015 lopulla. Liiton kansainvälistä toimintaa hallitsi pohjoismainen yhteistyö. Erityistä huolta aiheutti kansainvälisen journalistijärjestön IFJ:n sisäinen sekavuus. Sen seurauksena järjestö polarisoitui rikkaisiin länsimaihin ja köyhiin kehitysmaihin. Itä-Euroopan liittojen tilanne oli myös hyvin hankala, ja vakiintuneitten työmarkkinajärjestelmien maiden ja vakiintumattomimpien maiden erot vain kasvoivat. IFJ:n riitely johti vakaviin keskusteluihin järjestössä, ja esimerkiksi Dublinin liittokokous päättyi saksalaisten ja kanadalaisten ulosmarsseihin. Liiton toimistossa jatkui nuorennusleikkaus. Eläkkeelle jäivät toimintakauden aikana talouspäällikkö Marjut Mikkonen, koulutusasiamies Jarmo Häkkinen, tiedottaja Pekka Vehviläinen, keskuksenhoitaja Kaarina Riekkinen ja tes-asiamies Erkki Kupari. Vuonna 2014 tehtiin merkittävä uusrekrytointi, kun liittoon palkattiin kokoaikainen tiedottaja Jaakko Kilpeläinen. 8

JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT

JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT JOURNALISTISEN TYÖN SIIRTYMÄT 2014-2016 S E L V I T Y S 24.4.2017 tytti.oras@journalistiliitto.fi TYÖEHTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Yleissitova TES Valtakunnallinen, työnantajat ja työntekijät edustavasti järjestäytyneet

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2018

Jäsenmaksuohjesääntö 2018 Jäsenmaksuohjesääntö 2018 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2016

Jäsenmaksuohjesääntö 2016 Muutokset on esitetty punaisella värillä ja selitykset kursiivilla. Jäsenmaksuohjesäännössä perusmaksu on korvattu kauttaaltaan ilmauksella minimimaksu. Jäsenmaksuohjesääntö 2016 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2015

Jäsenmaksuohjesääntö 2015 Jäsenmaksuohjesääntö 2015 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Työmarkkinakatsaus 1 (6) Esityslistan kohta 4.3. Valtuuston varsinainen syyskokous 12. 13.12.2013/AN/as. Yleistilanne

Työmarkkinakatsaus 1 (6) Esityslistan kohta 4.3. Valtuuston varsinainen syyskokous 12. 13.12.2013/AN/as. Yleistilanne 1 (6) Työmarkkinakatsaus Yleistilanne Valtaosa suomalaisista palkansaajista sitoutui syksyllä 2013 pitkäaikaiseen ja hyvin maltilliseen tulopoliittiseen ratkaisuun. Syksyn tilanne poikkesi olennaisesti

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2016

Tilinpäätösasiakirjat 2016 Suomen Journalistiliitto ry Y-tunnus 0116998-3 Tilinpäätösasiakirjat 2016 Tilintarkastajien lausunto Tilinpäätös 31.12.2016 o Toimintakertomus - tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 149 30.11.2015 Yhtymävaltuusto 31 14.12.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016-2018 173/3.30.300/2015 Yhtymähallitus 30.11.2015 149 Kuntalain 110 mukaisesti valtuuston on

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Raamin mukaisten sopimusten kooste Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Kattavuus Raamisopimuksen mukainen työ tai virkaehtosopimus on solmittu sopimusaloilla, jotka kattavat 94 prosenttia palkansaajista.

Lisätiedot

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012 Alma Media Q2 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q2 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Syysyhtiökokous. Oy Nordgolf Ab 15.11.2011 klo 19.00. Nordcenter 2009 www.nordcenter.com

Syysyhtiökokous. Oy Nordgolf Ab 15.11.2011 klo 19.00. Nordcenter 2009 www.nordcenter.com Syysyhtiökokous Oy Nordgolf Ab 15.11.2011 klo 19.00 1 Nordcenter 2009 www.nordcenter.com KUTSU SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Oy Nordgolf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2014 2017 1 :N JA :N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys - ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013 sopineet työllisyys-

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä teollisuudessa 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen

Työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen 1. Osaamisen kehittämisen toimintamalli (neuvottelutulos ns. koulutusriidan ratkaisemisesta 7.3.2013) 2. Tunnustelut keskitetystä työmarkkinaratkaisusta

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Perustelut laskuperustehakemukselle

Perustelut laskuperustehakemukselle Perustelut laskuperustehakemukselle Yrittäjien eläkekassa Oma asetettiin selvitystilaan huhtikuussa 2012. Eläkekassan toimintapääoman alhainen taso osoittautui esteeksi sille, että eläkekassan vakuutustoiminnan

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. HE 75/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

Talous ja oikeus. - Talouden murros - Hallinnon murros - Virkamiehen murros. 30.1.2015 Martti Hetemäki

Talous ja oikeus. - Talouden murros - Hallinnon murros - Virkamiehen murros. 30.1.2015 Martti Hetemäki Talous ja oikeus - Talouden murros - Hallinnon murros - Virkamiehen murros 30.1.2015 Martti Hetemäki Suomen BKT:n kuukausikuvaaja Lähde: Tilastokeskus 16.12.2014 BKT:n ennen finanssikriisiä oletettu trendi

Lisätiedot