Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, TEA :00 OSAISTUJAT Hynninen Raim puheenjhtaja Päätöksentekijät Qvnström Raun Eer Piispasen vajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Sepp Hentunen Ki Kekknen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi Niemi Ritva Renlund Tja Susi Mi Tvainen Kai Muut sallistujat Kilpeläinen Veij kaupunginhallituksen edustaja Eskla Riitta jhdn assistentti, sihteeri Pehknen Osm tilapalvelujhtaja Tlnen Hannele kuntatekniikan jhtaja Heikkilä Mait cntrller Kantanen Jesse nurisvaltuutettu Pissa Piispanen Eer vapuheenjhtaja AEKIRJOITUKSET Puheenjhtaja Sihteeri AIISUUS JA Raim Hynninen Riitta Eskla PÄÄTÖSVATAISUUS Tdetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ktkassa.2014 Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintal, 5. krs, asianhallintayksikkö.2014 Jhdn assistentti Riitta Eskla

2 24, TEA :00 Kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimushjeet

3 25, TEA :00 Pöytäkirjan tkastajat Valittiin Ei ikaisuvaatimushjetta

4 26, TEA :00 Käsittelyjärjestys Ei ikaisuvaatimushjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 27, TEA :00 TETA: 200/2014 Kuntatekniikan jhtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Kuntatekniikan jhtajan päätöspöytäkirjat: Yhdyskuntatekniset palvelut kysely Henkilöstön humiinti Vahingnkrvausvaatimus Vuden 2016 jukkliikenneuudistuksen esisuunnitteluun liittyvän Webrpl-kyselyn tteuttaminen Takjantien risteyssillan krjaaminen Räski 1 kunnallistekniikan rakennussuunnittelun sallistumishakemusten hyväksyminen Puisttimen leikkivälinehankinnat Sustumus umpitie-liikennemerkin asettamiseen Asemantie tiehitkunnalle Osallistuminen Nuria infratöihin -hankkeeseen Palveluliikenteen pysäkin siirt Khulan uimahallin khdilla Mnitimitraktrin hankinta Musekadun ja Kesantplun liikennemerkit Katusuunnitelmien vahvistaminen Veikklantien katkaiseminen ajneuvliikenteeltä nsturityön ajaksi Z-cd aikataulujen hankinta Mussaln tellisuusalueiden raiteiden ratapölkyt Vahingnkrvaus/Ajneuv FJH Suunnittelija Antti Rslakan sivutimilupa Henkilöstön humiinti Esittelijä: Ehdtus: Kuntatekniikan jhtaja Hannele Tlnen autakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjjen jhdsta käytetä kuntalain 51 :ssä tkitettua tt-ikeutta. Ei ikaisuvaatimushjetta

6 28, TEA :00 TETA: 754/2014 Teknisen lautakunnan vastuualueiden v talusvin tteutuminen ja timintakertmus Tela Valmistelija: Cntrller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan vuden 2013 timintakate li 2,3 milj. eura, mikä n 0,4 milj. eura vähemmän kuin valtuustn hyväksymä vuden 2013 lisätalusvi. Teknisen lautakunnan lisätalusvin mukainen timintakate li 2,7 milj. eura. isätalusvina käsiteltiin kuntatekniikan vastuualueen 1,7 milj. eurn ylitys sekä kaupunginhallituksen edellyttämät säästötavitteet, jtka teknisen lautakunnan salta livat 0,3 milj. eura jakaantuen puliksi kuntatekniikan ja tilapalvelun vastuualueille. Alkuperäisen talusvin timintakate li 4,1 milj. eura. Kuntatekniikka ylitti krjatun timintakatetavitteensa 0,15 milj. eurlla. Tilapalvelun timintakate jäi tavitteesta 0,51 milj. eura. Teknisen lautakunnan tteutuneet investinnit livat 13,2 milj. eura, mikä n 2,7 milj. eura budjetitua vähemmän. Härniemen laiturin kunnstukseen li vattu 1,6 milj. eura. Kunnstusta ei le alitettu. Valtatie 7 muuttamiseksi mttritieksi li vattu määrärahaa 2,0 milj. eura, mistä 0,4 milj. eura jäi käyttämättä../. autakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus vudelta 2013 jaetaan esityslistan erillisenä liitteenä. Esittelijä: Ehdtus: Kuntatekniikan jhtaja Hannele Tlnen autakunta hyväksyy liitteenä levan vuden 2013 tilinpäätöksen ja timintakertmuksen. Timeenpan: Ote: Vastuualueiden jhtajat Cntrller Mait Heikkilä Oikaisuvaatimushje

7 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Tilinpäätös- ja timintakertmus 2013 Tekninen lautakunta

8 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 SISÄYSUETTEO Sivunr Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallint. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investintien seuranta. 44 Käyttömaisuuden myynnit ja stt. 45 iitteet: 1. Kuntatekniikan tulskertmus 2. Valmistuneet ja alitetut talnrakennuskhteet (suunnittelu ja rakentaminen)

9 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 1 TEKNINEN AUTAKUNTA JA SEN AAISET VASTUUAUEET Tekninen lautakunta Jäsen Henkilökhtainen vajäsen SDP Hynninen Raim, puheenjhtaja El Pekka Kk. Kalema Helena, vapuheenjhtaja, Rask Nina saakka Kk. Piispanen Eer, vapuheenjhtaja, Qvnström Raun alkaen PS Ahvenainen Petra Vanha-ah Pirj Vas Hanhela Sepp Mustnen Anter SDP Hentunen Ki Mlander Jani PS Kekknen Olli Kurki Pentti Kk. Mäkelä Pasi iljast Ari Vas Mäkinen Kirsi Phjlainen Maija-iisa SDP Niemi Ritva Räsänen Mja Kk. Susi Mi alkaen Rask Nina Kk. Renlund Tja Osla Pirj Vihr Tvainen Kai Hlpainen Heikki Esittelijät: Hannele Tlnen Osm Pehknen Sihteeri: Riitta Eskla kuntatekniikan jhtaja tilapalvelujhtaja jhdn assistentti autakunta kkntui vuden aikana 10 kertaa

10 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Valtuustn nähden sitvat tavitteet 2 TEKNINEN AUTAKUNTA Timivat ja laadukkaat palvelut sekä saava, mtivitunut ja hyvinviva henkilöstö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Asiakaslähtöiset palvelut timivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa. Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Mnipulinen ja vireä elinkeinelämä sekä vetvimainen suursatama Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Seudun päämääriä E18 mttritiehankkeen Elinkaihanke n Hanke n aikataulussa valmistuminen käynnissä, valmistuu tukevat valtakunnalliset hankkeet tteutuvanemisestä) rakennussuunnittelu ja (laadullinen vi ete Erillishankkeen Gasumin putkisiirt tehdään 2013, muut työt tteutetaan Vt15 Kunnstus alitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen vi etenemisestä) Hanke saadaan valtin tteutushjelmiin. Hankkeen tteutuksesta ei le päätöstä.

11 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 3 Puhdas, turvallinen ja eklginen elinympäristö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Viihtyisän, turvallisen ja vetvimaisen kaupunkiympäristön luminen Kestävän kehityksen periaatteita nudatetaan kaikessa timinnassa ja päätöksentessa Kuntien välinen laatuvertailu (puistt, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) (sijitus) iikennennettmuuksien lukumäärä Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vusi vunna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta khti (210 kg/hlö/vusi vunna 2010) Kaupungin hankintjen eklgisuus iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa Henkilövahinknnettmuuksien määrä ei nuse vudesta 2012 Pyritään säästämään energiaa 9 % vuteen 2008 verrattuna. Säästötavite v.2016 lppuun mennessä kaupungin salta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita nudattaen. Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Tammi-julukuun henkilövahinknnettmuuksien määrä/niissä lukkaantuneet: / /60 ämpimästä talvesta jhtuen päästäneen säästötavitteeseen. 177 kg/hlö/vusi Hankinnissa n humiitu kierrätys ja eklgisuus. Talus n tasapainssa Kriittiset menestystekijät Rahitusrakenne ja käyttötaluden kantkyky vat hallinnassa Arviintikriteerit/ mittit Krjausvelan määrä ( ). Vunna 2012 krjausvelka n 24 M Tavitetas 2013 Tteutuma M 29,7 M

12 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 4 Teknisen lautakunnan tulslaskelma Timintatutt Timintakulut Tt Tt Tt TA Tt% Muuts eur EDV Myyntitutt % Maksututt % Tuet ja avustukset % Muut timintatutt % Valmistus maan käyttöön % Timintatutt % Henkilöstökulut % Palvelujen stt % Aineet, tvikkeet ja tavat % Avustukset % Muut timintakulut % Timintakulut % UK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tutt % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahitustutt ja -kulut / Rahitustutt ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen krk % Sisäinen krk % Pistt ja vnalentumiset % Tilinpäätöstilit Pistt ja vnalentumiset % Satunnaiset tutt ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TUOS Hallinnn vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / %

13 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 5 TEKNISEN AUTAKUNNAN VASTUUAUEIDEN HENKIÖMÄÄRÄ Vakinainen Ei-vakinainen siirtyi 55 laitssiivjaa ja 2 työnjhtajaa stevista, pysäköinninvalvnta siirtyi kns.hallintn. TEKNISEN HAINTO Yleishallinnn kuluissa n mukana khdistamattmat eläkemenperusteiset maksut. Hallinnn tulslaskelma

14 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 6 Osuus pelastuslaitkselle Hallinnn palvelualueet Tteuma EUR Timintatutt Timintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Yleishallint uttamuselimet TEHA Teknisen hallint KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikka hulehti (suunnitteli, rakensi ja kunnssapiti) kaduista, puistista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitksesta. FCG Knsultinti Oy:n teettämässä Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyssä kaikilla sa-alueilla ei saavutettu valtuustn asettamia palvelutastavitteita. Katujen ja puistjen hidssa tavite saavutettiin, mutta katuvalaistuksessa ei, vaikka palveluun ltiinkin tyytyväisiä. Kuntatekniikka teki tai teetti Kymen Vesi Oy:n siltä tilaamat vesihultverkstn suunnittelutyöt ja rakennutti san vesihultverkststa kaupungin urakissa. HaminaKtka Satama Oy:n ja kaupungin välinen kauppasatamien päivittäishultspimus uusittiin kahden vuden jakslle, henkilöstön kanssa käytiin YT-neuvttelut sekä tehtiin tehtävien ja henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Myös venesatamien kunnssapit- ja rakentamistyöt järjesteltiin uudelleen. Kaikki yksityisteiden hitspimukset uusittiin. Yksityisteille myönnettiin avustuksia kunnssapitn ja pantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja malta saltaan liikenneturvallisuudesta. Henkilövahink-nnettmuuksien määrällä mitaten liikenneturvallisuus pani Ktkassa yli 41 %, kun Ktkan alueen henkilövahinknnettmuuksien määrä putsi edellisestä vudesta 21 kappaleella. Kuntatekniikalle kuului myös jukkliikenneasiiden hit tavitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Ktkassa khtuullisina. Ktkan paikallis- ja seutuliikenteessä tehtiin yhteensä matkaa (ei sisällä kulumatkja). Haminan ja Pyhtään kanssa perustettiin yhteinen Etelä-Kymenlaaksn henkilökuljetusyksikkö, jka alitti timintansa kuntatekniikan palvelualueena Kymen Vesi Oy:n tilaamien vesihulln saneerausten ja srakatujen päällystysten suunnittelua mana suunnittelutyönä jatkettiin. Kesantplku suunniteltiin. Räskin uuden alueen kunnallistekniikasta tehtiin yleissuunnitelmat. Yhdessä iikennevirastn

15 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 7 kanssa jatkettiin E 18 erillishankkeen Kyminlinna - Rantahaka rakennussuunnitelmien teettämistä ja Kaakkis-Sumen EY-keskuksen kanssa Pernntien kevyen liikenteen väylän suunnitteluttamista. Vunna 2013 kuntatekniikan timintakate li negatiivinen nin 10,9 M (vunna 2012 nin 11,5 M ) eli timintakulut livat suuremmat kuin timintatult. Kuntatekniikan investinteihin (sisältäen uusien asunt- ja tellisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistjen, venesatamien ja ulkliikuntapaikkjen rakennus- ja peruspannustyöt) käytettiin nin 5,1 M (8,0 M vunna 2012). Kustannuksista laskutettiin samihin hankkeisiin sallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi Oy:ltä nin 0,6 M. Kaikki muu paitsi puistrakentaminen teetettiin yksityisillä rakennusliikkeillä. Osastlla li vakinaisessa työsuhteessa 111,7 työntekijää (edellisessä vuden vaihteessa 116,1). Vastuualueen sairauspissalissa tapahtui myönteinen kehitys, kska vunna 2013 sairauspissalja li 16,1 pv/työntekijä, edellisenä vunna 24,9 pv/työntekijä.

16 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 8 Timenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi autakuntaan nähden sitvat tavitteet Timivat ja laadukkaat palvelut sekä saava, mtivitunut ja hyvinviva henkilöstö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Yhdyskuntateknisten palveluiden tas Kuntien välinen laatuvertailu: Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa. Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Mnipulinen ja vireä elinkeinelämä sekä vetvimainen suursatama Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Infra-hankkeiden tteuttaminen (tellisuusalueet ja liikenne) Valtin ja kaupungin mien hankkeiden tteutuminen Talusvikhteiden tteuttaminen ja talussuunnitelmakhteiden edistäminen E 18 hanke eteni suunnitellusti. Kiilatien (tellisuusalueen katu) jatkeen hanke valmistui. Härniemen laiturin peruskrjaushanke keskeytettiin ja kilpailutetaan uudelleen kevyempänä rakenteena Puhdas, turvallinen ja eklginen elinympäristö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Viihtyisän ja vetvimaisen kaupunkiympäristön luminen Kuntien välinen laatuvertailu (puistt, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) (sijitus) iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Talus n tasapainssa Kriittiset menestystekijärit/mittit Arviintikritee- Vutuisella kehyksellä Timintakate pystytään tuttamaan vaadittu palvelutas Tavitetas 2013 Tteutuma Pysytään talusvissa isämäärärahaa haettiin 1,7 M, jsta jäi käyttämättä 0,15 M.

17 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 9 Kuntatekniikan tulslaskelma Timintatutt Tt Tt Tt TA Tt% Muuts eur EDV Myyntitutt % Maksututt % Tuet ja avustukset % Muut timintatutt % Valmistus maan käyttöön % Timintakulut Timintatutt % Henkilöstökulut % Palvelujen stt % Aineet, tvikkeet ja tavat % Avustukset % Muut timintakulut % Timintakulut % UK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tutt % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahitustutt ja -kulut / Rahitustutt ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen krk % Sisäinen krk % Pistt ja vnalentumiset % Tilinpäätöstilit Pistt ja vnalentumiset % Satunnaiset tutt ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TUOS Hallinnn vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / % Kuntatekniikan palvelualueet Tteuma EUR Timintatutt Timintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Hallint iikennetuki Suunnittelutst Rakennustimist Kunnssapit Puisttimist KUTE Kuntatekniikan vastuualue

18 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Tunnusluvut Suritetavitteet Kaatpaikkajäte (tnnia) Hyötyvimalan plttn timitettu jäte (t) Bijäte (t) Jukkliikenteen matkat (1 000 kpl) Knekeskuksen tehdyt tunnit - Knepaja Krjaam Kuljetukset Tehkkuus/taludellisuus iikenneväylien timintakate /hidettava km Maksullisten pysäköintipaikkjen käyttökate, /autpaikka Knekeskuksen liikk. kalustn käyttöaste % aajuus Kunnssapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hidettavat viheralueet (ha) Vimavat Henkilökunta (vakinaiset julukuussa) iikenne iikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus iikennevirast n asettanut Ktkan alueelle liikenteen autmaattisia mittausasemia (AM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä n saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetja. Seuraavissa taulukissa n esitetty keskimääräinen vurkausiliikenne vusina kaikkien ajneuvjen (KV) sekä raskaan liikenteen (KVras) salta.

19 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus KV AM-pisteillä v KV [ajn/d] Urnlampi Otsla Salminlahti Khula Ktkansai Mittausvusi Keskimääräisen vurkausiliikenteen (KV) kehitys autmaattisissa liikenteen mittausasemissa (AM) vusina KVras AM-pisteillä v KAV ras [ajn/d] Urnlampi Otsla Salminlahti Khula Ktkansai Mittausvusi Keskimääräisen vurkausiliikenteen (KV) kehitys autmaattisissa liikenteen mittausasemissa (AM) raskaan liikenteen salta vusina

20 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus IIKENNEONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 iikennennettmuudet Ktkan kaupungin alueella v Vuden 2013 tietja ei le vielä saatavilla. Henkilövahink-nnettmuuksien lukumäärä väheni 29 % vudesta HENKIÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Henkilövahink-nnettmuudet Ktkan kaupungin alueella v

21 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus KUOEET JA OUKKAANTUNEET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 iikennennettmuuksissa kulleet ja lukkaantuneet v Jukkliikenne inja-autliikenne Ktkan paikallisliikenteessä tehtiin vunna 2013 yhteensä kaupungin tukemaa linja-autmatkaa ja kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä väheni 3,9 % eli matkaa. Kertalipuilla pudtusta edellisvuteen li matkaa, eli -2,8 %. Kknaismatkustus väheni vuden aikana 3,7 % eli matkaa JOUKKOIIKENTEEN MATKAT (1000 kpl) v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013

22 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Muuts 12->13 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 kpl % Aikuisen kausikrtti ,0 % Nuriskrtti ,0 % asten kausikrtti ,9 % Kesäkrtti ,8 % Veteraanilippu ,8 % astenvaunut ,6 % Seutulippu ,6 % Yhteensä ,9 % Käteismatkat ,8 % Yhteensä ,7 % Matkissa ei le mukana kulutimen maksamat, jukkliikenteellä tehtävät kulumatkat eikä Matkahulln valtakunnallisilla sjakrteilla tehtävät matkat, jihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkt jaettiin kaikkiin taluksiin. Pysäkkikatksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikttja. Raideliikenne Vesiliikenne Valtinrautatiet liikennöi välillä Ktka Kuvla kisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavura päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa n vitu käyttää ratasalla Tavastila Ktka, jnka pituus n 14 km. Ktkan kaupungin alueella n 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti ratasuudella Ktka Kuvla henkilöjunilla jatkuu. Ktkansaelta n valtin järjestämänä hidettu asiintiliikenne säännöllisesti Kuutsaln, Haapasaeen ja Kaunissaeen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista khteista suurimpia livat: - Kurrenkuja - Kesantplku - Räski 1 yleissuunnitelma Humattavimmat knsulttityönä suunnitellut khteet livat: - Hrtlan alue 2 (Rambll Finland Oy) - Muurainplku (Rambll Finland Oy) Suunnittelutimi anti v sijituslupalausuntja 74 kpl (95 kpl v. 2012) sekä käsitteli kaivuilmituksia 151 kpl (156 kpl v. 2012).

23 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Kunnallistekniikan rakentaminen 15 Vutuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskhteisiin ilmenee alla levasta diagrammista ja liitteenä levasta tauluksta: Kunnallistekniikan tulskertmus Katu Tellisuusalueet Radat iikuntapaikat eirintäalue Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistrakentamista.

24 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Katukunnssapit 16 Kadut Kaupungin hidssa levat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 333 km 21 km 107 km 461 km TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Alijäämä Hallinnn vyörytykset Yhteensä Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityiselle tiekunnalle. Kaikki kunnssapityksikön tekemät talvihitspimukset yksityisteiden kanssa uusittiin. Yksityisten ja kaupungin mien kiinteistöjen talvihitspimukset jalkakäytävien hidsta irtisanttiin. Samin lpetettiin liikennevirastn urakitsijan kanssa pitkään llut ns. vaiht-suuksien talvihitspimus. 10 Katujen kunnssapit km ,1908 8, Yksikkökustannus / m , , ,62 3,52 4, ,4403 4, , ,2841 3, ,3643 2,525 2,6765 2, kesäkunnssapit talvikunnssapit kknaispituus

25 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnssapit 6, km Yksikkökustannus /m , , , , , , , ,2688 0,123 0,1254 0,2508 0,1332 0,2862 0,3131 0, kesäkunnssapit talvikunnssapit Kknaispituus tn HIEKOITUSSEPEI

26 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 tn KESÄSUOA, TAVISUOA kesäsula talvisula UUDEEENPÄÄYSTYS JA PAIKKAUKSET m uudelleenpääll. paikkaukset uudelleenpääll.m2 paikkaukset m2 0 0

27 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus PUHTAANAPITO Ajradat ja kevyen liikenteen väylät Muut alueet Sillat Pys.paikat, A-asemat, trit umenkaatpaikka entkenttä Rmu- ja kunnssapita haittaavien ajneuvjen käsittely: Siirtkehitukset Siirtpäätökset Rmuajneuvt

28 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Elhpealamppujen määrä väheni vuden kappaleesta vuden kappaleeseen. Pysäköintilaits TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Ylijäämä Hallinnn erät Yhteensä Yleisillä katu- ja pysäköintialueilla n 288 kpl maksullista ja 406 kpl aikajitettuja pysäköintipaikkaa. Pysäköintilaitkseen kuuluu lisäksi maksutn Matkakujan paikkainen pysäköintital sekä Keskussairaalan 44 maksullista paikkaa.

29 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Jätehult 21 TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Ali/Ylijäämä Hallinnn erät Yhteensä Kunnan vastuulla levat jätehulln käytännön tehtävät n siirretty Kymenlaaksn Jäte Oy:n hidettavaksi ja viranmaistehtävät Kymen jätelautakunnalle.

30 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Knekeskus 22 TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Alijäämä KONEKESKUKSEN KÄYTTÖKATE IIKKUVAN KAUSTON TUOTTOASKEMA 2013 Kpl Käyttöaste % v.-12 Käyttöaste % v.-13 Tuls v.-12 Tuls v.-13 Muuts edelliseen vuteen Kurma-autt Tiehöylät Pyöräkurmaajat Mnitimitraktri Kaivinkne Kaivurikurmain Hultautt, laitteet yms Kuukausivelitt. Autt Imulakasuaut Yhteensä Tuttlaskelma sisältää krt ja pistt Käyttöaste n laskettu 1600 h mukaan, pikkeuksena imulakaisukne 7,5 kk mukaan.

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 14.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 42 Kokousaika 24.5.2016 klo 17.00 18.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kallio Reino Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip Sisältö innehåll 1 Yleistä... 1 2 Elintarvikevalvnta... 5 3 Talusveden valvnta... 10 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7. 1/6 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ Pr Espnjki ry, Pr Esb å rf n situtumatn Espnjen vesistön vaikutusalueella timivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien mudstama

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot