Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, TEA :00 OSAISTUJAT Hynninen Raim puheenjhtaja Päätöksentekijät Qvnström Raun Eer Piispasen vajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Sepp Hentunen Ki Kekknen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi Niemi Ritva Renlund Tja Susi Mi Tvainen Kai Muut sallistujat Kilpeläinen Veij kaupunginhallituksen edustaja Eskla Riitta jhdn assistentti, sihteeri Pehknen Osm tilapalvelujhtaja Tlnen Hannele kuntatekniikan jhtaja Heikkilä Mait cntrller Kantanen Jesse nurisvaltuutettu Pissa Piispanen Eer vapuheenjhtaja AEKIRJOITUKSET Puheenjhtaja Sihteeri AIISUUS JA Raim Hynninen Riitta Eskla PÄÄTÖSVATAISUUS Tdetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ktkassa.2014 Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintal, 5. krs, asianhallintayksikkö.2014 Jhdn assistentti Riitta Eskla

2 24, TEA :00 Kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimushjeet

3 25, TEA :00 Pöytäkirjan tkastajat Valittiin Ei ikaisuvaatimushjetta

4 26, TEA :00 Käsittelyjärjestys Ei ikaisuvaatimushjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 27, TEA :00 TETA: 200/2014 Kuntatekniikan jhtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Kuntatekniikan jhtajan päätöspöytäkirjat: Yhdyskuntatekniset palvelut kysely Henkilöstön humiinti Vahingnkrvausvaatimus Vuden 2016 jukkliikenneuudistuksen esisuunnitteluun liittyvän Webrpl-kyselyn tteuttaminen Takjantien risteyssillan krjaaminen Räski 1 kunnallistekniikan rakennussuunnittelun sallistumishakemusten hyväksyminen Puisttimen leikkivälinehankinnat Sustumus umpitie-liikennemerkin asettamiseen Asemantie tiehitkunnalle Osallistuminen Nuria infratöihin -hankkeeseen Palveluliikenteen pysäkin siirt Khulan uimahallin khdilla Mnitimitraktrin hankinta Musekadun ja Kesantplun liikennemerkit Katusuunnitelmien vahvistaminen Veikklantien katkaiseminen ajneuvliikenteeltä nsturityön ajaksi Z-cd aikataulujen hankinta Mussaln tellisuusalueiden raiteiden ratapölkyt Vahingnkrvaus/Ajneuv FJH Suunnittelija Antti Rslakan sivutimilupa Henkilöstön humiinti Esittelijä: Ehdtus: Kuntatekniikan jhtaja Hannele Tlnen autakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjjen jhdsta käytetä kuntalain 51 :ssä tkitettua tt-ikeutta. Ei ikaisuvaatimushjetta

6 28, TEA :00 TETA: 754/2014 Teknisen lautakunnan vastuualueiden v talusvin tteutuminen ja timintakertmus Tela Valmistelija: Cntrller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan vuden 2013 timintakate li 2,3 milj. eura, mikä n 0,4 milj. eura vähemmän kuin valtuustn hyväksymä vuden 2013 lisätalusvi. Teknisen lautakunnan lisätalusvin mukainen timintakate li 2,7 milj. eura. isätalusvina käsiteltiin kuntatekniikan vastuualueen 1,7 milj. eurn ylitys sekä kaupunginhallituksen edellyttämät säästötavitteet, jtka teknisen lautakunnan salta livat 0,3 milj. eura jakaantuen puliksi kuntatekniikan ja tilapalvelun vastuualueille. Alkuperäisen talusvin timintakate li 4,1 milj. eura. Kuntatekniikka ylitti krjatun timintakatetavitteensa 0,15 milj. eurlla. Tilapalvelun timintakate jäi tavitteesta 0,51 milj. eura. Teknisen lautakunnan tteutuneet investinnit livat 13,2 milj. eura, mikä n 2,7 milj. eura budjetitua vähemmän. Härniemen laiturin kunnstukseen li vattu 1,6 milj. eura. Kunnstusta ei le alitettu. Valtatie 7 muuttamiseksi mttritieksi li vattu määrärahaa 2,0 milj. eura, mistä 0,4 milj. eura jäi käyttämättä../. autakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus vudelta 2013 jaetaan esityslistan erillisenä liitteenä. Esittelijä: Ehdtus: Kuntatekniikan jhtaja Hannele Tlnen autakunta hyväksyy liitteenä levan vuden 2013 tilinpäätöksen ja timintakertmuksen. Timeenpan: Ote: Vastuualueiden jhtajat Cntrller Mait Heikkilä Oikaisuvaatimushje

7 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Tilinpäätös- ja timintakertmus 2013 Tekninen lautakunta

8 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 SISÄYSUETTEO Sivunr Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallint. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investintien seuranta. 44 Käyttömaisuuden myynnit ja stt. 45 iitteet: 1. Kuntatekniikan tulskertmus 2. Valmistuneet ja alitetut talnrakennuskhteet (suunnittelu ja rakentaminen)

9 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 1 TEKNINEN AUTAKUNTA JA SEN AAISET VASTUUAUEET Tekninen lautakunta Jäsen Henkilökhtainen vajäsen SDP Hynninen Raim, puheenjhtaja El Pekka Kk. Kalema Helena, vapuheenjhtaja, Rask Nina saakka Kk. Piispanen Eer, vapuheenjhtaja, Qvnström Raun alkaen PS Ahvenainen Petra Vanha-ah Pirj Vas Hanhela Sepp Mustnen Anter SDP Hentunen Ki Mlander Jani PS Kekknen Olli Kurki Pentti Kk. Mäkelä Pasi iljast Ari Vas Mäkinen Kirsi Phjlainen Maija-iisa SDP Niemi Ritva Räsänen Mja Kk. Susi Mi alkaen Rask Nina Kk. Renlund Tja Osla Pirj Vihr Tvainen Kai Hlpainen Heikki Esittelijät: Hannele Tlnen Osm Pehknen Sihteeri: Riitta Eskla kuntatekniikan jhtaja tilapalvelujhtaja jhdn assistentti autakunta kkntui vuden aikana 10 kertaa

10 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Valtuustn nähden sitvat tavitteet 2 TEKNINEN AUTAKUNTA Timivat ja laadukkaat palvelut sekä saava, mtivitunut ja hyvinviva henkilöstö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Asiakaslähtöiset palvelut timivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa. Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Mnipulinen ja vireä elinkeinelämä sekä vetvimainen suursatama Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Seudun päämääriä E18 mttritiehankkeen Elinkaihanke n Hanke n aikataulussa valmistuminen käynnissä, valmistuu tukevat valtakunnalliset hankkeet tteutuvanemisestä) rakennussuunnittelu ja (laadullinen vi ete Erillishankkeen Gasumin putkisiirt tehdään 2013, muut työt tteutetaan Vt15 Kunnstus alitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen vi etenemisestä) Hanke saadaan valtin tteutushjelmiin. Hankkeen tteutuksesta ei le päätöstä.

11 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 3 Puhdas, turvallinen ja eklginen elinympäristö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Viihtyisän, turvallisen ja vetvimaisen kaupunkiympäristön luminen Kestävän kehityksen periaatteita nudatetaan kaikessa timinnassa ja päätöksentessa Kuntien välinen laatuvertailu (puistt, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) (sijitus) iikennennettmuuksien lukumäärä Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vusi vunna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta khti (210 kg/hlö/vusi vunna 2010) Kaupungin hankintjen eklgisuus iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa Henkilövahinknnettmuuksien määrä ei nuse vudesta 2012 Pyritään säästämään energiaa 9 % vuteen 2008 verrattuna. Säästötavite v.2016 lppuun mennessä kaupungin salta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita nudattaen. Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Tammi-julukuun henkilövahinknnettmuuksien määrä/niissä lukkaantuneet: / /60 ämpimästä talvesta jhtuen päästäneen säästötavitteeseen. 177 kg/hlö/vusi Hankinnissa n humiitu kierrätys ja eklgisuus. Talus n tasapainssa Kriittiset menestystekijät Rahitusrakenne ja käyttötaluden kantkyky vat hallinnassa Arviintikriteerit/ mittit Krjausvelan määrä ( ). Vunna 2012 krjausvelka n 24 M Tavitetas 2013 Tteutuma M 29,7 M

12 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 4 Teknisen lautakunnan tulslaskelma Timintatutt Timintakulut Tt Tt Tt TA Tt% Muuts eur EDV Myyntitutt % Maksututt % Tuet ja avustukset % Muut timintatutt % Valmistus maan käyttöön % Timintatutt % Henkilöstökulut % Palvelujen stt % Aineet, tvikkeet ja tavat % Avustukset % Muut timintakulut % Timintakulut % UK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tutt % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahitustutt ja -kulut / Rahitustutt ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen krk % Sisäinen krk % Pistt ja vnalentumiset % Tilinpäätöstilit Pistt ja vnalentumiset % Satunnaiset tutt ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TUOS Hallinnn vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / %

13 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 5 TEKNISEN AUTAKUNNAN VASTUUAUEIDEN HENKIÖMÄÄRÄ Vakinainen Ei-vakinainen siirtyi 55 laitssiivjaa ja 2 työnjhtajaa stevista, pysäköinninvalvnta siirtyi kns.hallintn. TEKNISEN HAINTO Yleishallinnn kuluissa n mukana khdistamattmat eläkemenperusteiset maksut. Hallinnn tulslaskelma

14 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 6 Osuus pelastuslaitkselle Hallinnn palvelualueet Tteuma EUR Timintatutt Timintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Yleishallint uttamuselimet TEHA Teknisen hallint KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikka hulehti (suunnitteli, rakensi ja kunnssapiti) kaduista, puistista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitksesta. FCG Knsultinti Oy:n teettämässä Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyssä kaikilla sa-alueilla ei saavutettu valtuustn asettamia palvelutastavitteita. Katujen ja puistjen hidssa tavite saavutettiin, mutta katuvalaistuksessa ei, vaikka palveluun ltiinkin tyytyväisiä. Kuntatekniikka teki tai teetti Kymen Vesi Oy:n siltä tilaamat vesihultverkstn suunnittelutyöt ja rakennutti san vesihultverkststa kaupungin urakissa. HaminaKtka Satama Oy:n ja kaupungin välinen kauppasatamien päivittäishultspimus uusittiin kahden vuden jakslle, henkilöstön kanssa käytiin YT-neuvttelut sekä tehtiin tehtävien ja henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Myös venesatamien kunnssapit- ja rakentamistyöt järjesteltiin uudelleen. Kaikki yksityisteiden hitspimukset uusittiin. Yksityisteille myönnettiin avustuksia kunnssapitn ja pantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja malta saltaan liikenneturvallisuudesta. Henkilövahink-nnettmuuksien määrällä mitaten liikenneturvallisuus pani Ktkassa yli 41 %, kun Ktkan alueen henkilövahinknnettmuuksien määrä putsi edellisestä vudesta 21 kappaleella. Kuntatekniikalle kuului myös jukkliikenneasiiden hit tavitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Ktkassa khtuullisina. Ktkan paikallis- ja seutuliikenteessä tehtiin yhteensä matkaa (ei sisällä kulumatkja). Haminan ja Pyhtään kanssa perustettiin yhteinen Etelä-Kymenlaaksn henkilökuljetusyksikkö, jka alitti timintansa kuntatekniikan palvelualueena Kymen Vesi Oy:n tilaamien vesihulln saneerausten ja srakatujen päällystysten suunnittelua mana suunnittelutyönä jatkettiin. Kesantplku suunniteltiin. Räskin uuden alueen kunnallistekniikasta tehtiin yleissuunnitelmat. Yhdessä iikennevirastn

15 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 7 kanssa jatkettiin E 18 erillishankkeen Kyminlinna - Rantahaka rakennussuunnitelmien teettämistä ja Kaakkis-Sumen EY-keskuksen kanssa Pernntien kevyen liikenteen väylän suunnitteluttamista. Vunna 2013 kuntatekniikan timintakate li negatiivinen nin 10,9 M (vunna 2012 nin 11,5 M ) eli timintakulut livat suuremmat kuin timintatult. Kuntatekniikan investinteihin (sisältäen uusien asunt- ja tellisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistjen, venesatamien ja ulkliikuntapaikkjen rakennus- ja peruspannustyöt) käytettiin nin 5,1 M (8,0 M vunna 2012). Kustannuksista laskutettiin samihin hankkeisiin sallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi Oy:ltä nin 0,6 M. Kaikki muu paitsi puistrakentaminen teetettiin yksityisillä rakennusliikkeillä. Osastlla li vakinaisessa työsuhteessa 111,7 työntekijää (edellisessä vuden vaihteessa 116,1). Vastuualueen sairauspissalissa tapahtui myönteinen kehitys, kska vunna 2013 sairauspissalja li 16,1 pv/työntekijä, edellisenä vunna 24,9 pv/työntekijä.

16 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 8 Timenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi autakuntaan nähden sitvat tavitteet Timivat ja laadukkaat palvelut sekä saava, mtivitunut ja hyvinviva henkilöstö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Yhdyskuntateknisten palveluiden tas Kuntien välinen laatuvertailu: Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa. Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Mnipulinen ja vireä elinkeinelämä sekä vetvimainen suursatama Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Infra-hankkeiden tteuttaminen (tellisuusalueet ja liikenne) Valtin ja kaupungin mien hankkeiden tteutuminen Talusvikhteiden tteuttaminen ja talussuunnitelmakhteiden edistäminen E 18 hanke eteni suunnitellusti. Kiilatien (tellisuusalueen katu) jatkeen hanke valmistui. Härniemen laiturin peruskrjaushanke keskeytettiin ja kilpailutetaan uudelleen kevyempänä rakenteena Puhdas, turvallinen ja eklginen elinympäristö Kriittiset Arviintikriteerit/ Tavitetas 2013 Tteutuma menestystekijät mittit Viihtyisän ja vetvimaisen kaupunkiympäristön luminen Kuntien välinen laatuvertailu (puistt, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Cnsulting Grup Oy) (sijitus) iikenneväylien ylläpidssa ja katuvalaistuksessa llaan pempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistjen hidssa llaan phaiden jukssa Kyselytutkimukseen sallistui 13 kuntaa. Ktka li puistjen hidssa 2. ja liikenneväylien ylläpidssa 7. eli tavite saavutettiin. Katuvalaistuksessa ltiin 11. eli tavitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasn ltiinkin tyytyväisiä. Talus n tasapainssa Kriittiset menestystekijärit/mittit Arviintikritee- Vutuisella kehyksellä Timintakate pystytään tuttamaan vaadittu palvelutas Tavitetas 2013 Tteutuma Pysytään talusvissa isämäärärahaa haettiin 1,7 M, jsta jäi käyttämättä 0,15 M.

17 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 9 Kuntatekniikan tulslaskelma Timintatutt Tt Tt Tt TA Tt% Muuts eur EDV Myyntitutt % Maksututt % Tuet ja avustukset % Muut timintatutt % Valmistus maan käyttöön % Timintakulut Timintatutt % Henkilöstökulut % Palvelujen stt % Aineet, tvikkeet ja tavat % Avustukset % Muut timintakulut % Timintakulut % UK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tutt % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahitustutt ja -kulut / Rahitustutt ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen krk % Sisäinen krk % Pistt ja vnalentumiset % Tilinpäätöstilit Pistt ja vnalentumiset % Satunnaiset tutt ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TUOS Hallinnn vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / % Kuntatekniikan palvelualueet Tteuma EUR Timintatutt Timintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Hallint iikennetuki Suunnittelutst Rakennustimist Kunnssapit Puisttimist KUTE Kuntatekniikan vastuualue

18 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Tunnusluvut Suritetavitteet Kaatpaikkajäte (tnnia) Hyötyvimalan plttn timitettu jäte (t) Bijäte (t) Jukkliikenteen matkat (1 000 kpl) Knekeskuksen tehdyt tunnit - Knepaja Krjaam Kuljetukset Tehkkuus/taludellisuus iikenneväylien timintakate /hidettava km Maksullisten pysäköintipaikkjen käyttökate, /autpaikka Knekeskuksen liikk. kalustn käyttöaste % aajuus Kunnssapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hidettavat viheralueet (ha) Vimavat Henkilökunta (vakinaiset julukuussa) iikenne iikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus iikennevirast n asettanut Ktkan alueelle liikenteen autmaattisia mittausasemia (AM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä n saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetja. Seuraavissa taulukissa n esitetty keskimääräinen vurkausiliikenne vusina kaikkien ajneuvjen (KV) sekä raskaan liikenteen (KVras) salta.

19 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus KV AM-pisteillä v KV [ajn/d] Urnlampi Otsla Salminlahti Khula Ktkansai Mittausvusi Keskimääräisen vurkausiliikenteen (KV) kehitys autmaattisissa liikenteen mittausasemissa (AM) vusina KVras AM-pisteillä v KAV ras [ajn/d] Urnlampi Otsla Salminlahti Khula Ktkansai Mittausvusi Keskimääräisen vurkausiliikenteen (KV) kehitys autmaattisissa liikenteen mittausasemissa (AM) raskaan liikenteen salta vusina

20 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus IIKENNEONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 iikennennettmuudet Ktkan kaupungin alueella v Vuden 2013 tietja ei le vielä saatavilla. Henkilövahink-nnettmuuksien lukumäärä väheni 29 % vudesta HENKIÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Henkilövahink-nnettmuudet Ktkan kaupungin alueella v

21 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus KUOEET JA OUKKAANTUNEET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 iikennennettmuuksissa kulleet ja lukkaantuneet v Jukkliikenne inja-autliikenne Ktkan paikallisliikenteessä tehtiin vunna 2013 yhteensä kaupungin tukemaa linja-autmatkaa ja kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä väheni 3,9 % eli matkaa. Kertalipuilla pudtusta edellisvuteen li matkaa, eli -2,8 %. Kknaismatkustus väheni vuden aikana 3,7 % eli matkaa JOUKKOIIKENTEEN MATKAT (1000 kpl) v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013

22 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Muuts 12->13 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 kpl % Aikuisen kausikrtti ,0 % Nuriskrtti ,0 % asten kausikrtti ,9 % Kesäkrtti ,8 % Veteraanilippu ,8 % astenvaunut ,6 % Seutulippu ,6 % Yhteensä ,9 % Käteismatkat ,8 % Yhteensä ,7 % Matkissa ei le mukana kulutimen maksamat, jukkliikenteellä tehtävät kulumatkat eikä Matkahulln valtakunnallisilla sjakrteilla tehtävät matkat, jihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkt jaettiin kaikkiin taluksiin. Pysäkkikatksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikttja. Raideliikenne Vesiliikenne Valtinrautatiet liikennöi välillä Ktka Kuvla kisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavura päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa n vitu käyttää ratasalla Tavastila Ktka, jnka pituus n 14 km. Ktkan kaupungin alueella n 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti ratasuudella Ktka Kuvla henkilöjunilla jatkuu. Ktkansaelta n valtin järjestämänä hidettu asiintiliikenne säännöllisesti Kuutsaln, Haapasaeen ja Kaunissaeen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista khteista suurimpia livat: - Kurrenkuja - Kesantplku - Räski 1 yleissuunnitelma Humattavimmat knsulttityönä suunnitellut khteet livat: - Hrtlan alue 2 (Rambll Finland Oy) - Muurainplku (Rambll Finland Oy) Suunnittelutimi anti v sijituslupalausuntja 74 kpl (95 kpl v. 2012) sekä käsitteli kaivuilmituksia 151 kpl (156 kpl v. 2012).

23 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Kunnallistekniikan rakentaminen 15 Vutuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskhteisiin ilmenee alla levasta diagrammista ja liitteenä levasta tauluksta: Kunnallistekniikan tulskertmus Katu Tellisuusalueet Radat iikuntapaikat eirintäalue Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistrakentamista.

24 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Katukunnssapit 16 Kadut Kaupungin hidssa levat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 333 km 21 km 107 km 461 km TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Alijäämä Hallinnn vyörytykset Yhteensä Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityiselle tiekunnalle. Kaikki kunnssapityksikön tekemät talvihitspimukset yksityisteiden kanssa uusittiin. Yksityisten ja kaupungin mien kiinteistöjen talvihitspimukset jalkakäytävien hidsta irtisanttiin. Samin lpetettiin liikennevirastn urakitsijan kanssa pitkään llut ns. vaiht-suuksien talvihitspimus. 10 Katujen kunnssapit km ,1908 8, Yksikkökustannus / m , , ,62 3,52 4, ,4403 4, , ,2841 3, ,3643 2,525 2,6765 2, kesäkunnssapit talvikunnssapit kknaispituus

25 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnssapit 6, km Yksikkökustannus /m , , , , , , , ,2688 0,123 0,1254 0,2508 0,1332 0,2862 0,3131 0, kesäkunnssapit talvikunnssapit Kknaispituus tn HIEKOITUSSEPEI

26 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 tn KESÄSUOA, TAVISUOA kesäsula talvisula UUDEEENPÄÄYSTYS JA PAIKKAUKSET m uudelleenpääll. paikkaukset uudelleenpääll.m2 paikkaukset m2 0 0

27 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus PUHTAANAPITO Ajradat ja kevyen liikenteen väylät Muut alueet Sillat Pys.paikat, A-asemat, trit umenkaatpaikka entkenttä Rmu- ja kunnssapita haittaavien ajneuvjen käsittely: Siirtkehitukset Siirtpäätökset Rmuajneuvt

28 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus Elhpealamppujen määrä väheni vuden kappaleesta vuden kappaleeseen. Pysäköintilaits TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Ylijäämä Hallinnn erät Yhteensä Yleisillä katu- ja pysäköintialueilla n 288 kpl maksullista ja 406 kpl aikajitettuja pysäköintipaikkaa. Pysäköintilaitkseen kuuluu lisäksi maksutn Matkakujan paikkainen pysäköintital sekä Keskussairaalan 44 maksullista paikkaa.

29 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Jätehult 21 TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Ali/Ylijäämä Hallinnn erät Yhteensä Kunnan vastuulla levat jätehulln käytännön tehtävät n siirretty Kymenlaaksn Jäte Oy:n hidettavaksi ja viranmaistehtävät Kymen jätelautakunnalle.

30 28, TEA :00 / Pykälän liite: Teknisen lautakunnan tilinpäätös- ja timintakertmus 20 Knekeskus 22 TIINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tult Ment Ulkinen kate Sisäiset erät Timintakate Krt ja pistt Alijäämä KONEKESKUKSEN KÄYTTÖKATE IIKKUVAN KAUSTON TUOTTOASKEMA 2013 Kpl Käyttöaste % v.-12 Käyttöaste % v.-13 Tuls v.-12 Tuls v.-13 Muuts edelliseen vuteen Kurma-autt Tiehöylät Pyöräkurmaajat Mnitimitraktri Kaivinkne Kaivurikurmain Hultautt, laitteet yms Kuukausivelitt. Autt Imulakasuaut Yhteensä Tuttlaskelma sisältää krt ja pistt Käyttöaste n laskettu 1600 h mukaan, pikkeuksena imulakaisukne 7,5 kk mukaan.

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen -1, TELA 11.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT... 2 2. PPKY SELÄNNE... 7 3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT... 7 4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET... 13 5. TEKNISEN PALVELUT...

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 16014 1:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot