Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250."

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 hyväksytty kevätkokouksessa Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työterveyshuollon rooli osana suomalaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää on jatkuvan kriittisen julkisen keskustelun kohteena. Yhteiskunnan ja lainsäädännön tuki työterveyshuollon toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle on vahva. Yhteistyö Sosiaali- ja Terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Työterveyslaitoksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa on ollut aktiivista ja toimivaa. Tulevaisuuden toimintastrategiaa on pohdittu hallituksen kokouksissa ja seminaareissamme. Yhdessä ja yhtenäisesti toimimalla voimme vaikuttaa työterveyshuollon tulevaisuuden toimintaympäristöön. Tulevaisuus- ja perustehtäväkeskustelu on ollut hallituksen toiminnassa keskeisellä sijalla Taloudellinen toimintaympäristö Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakiintunut. Talouden tasapainotila on saavutettu järkeistämällä toimintoja, pitämällä kulurakenne kurissa sekä onnistuneen tulonhankinnan avulla. Jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksutulot ovat kasvaneet. Työterveyslääkäri-lehden ilmoitusten hankinta onnistui toimintavuonna 2007 hyvin. Ilmoitushankinnan markkinoilla tapahtunut muutos näkyy epävarmuutena lehden tulevien tuottojen arvioinnissa. Yhteistyökumppanien saaminen koulutustilaisuuksiin on tullut haasteellisemmaksi. Toimintavuonna 2007 yhdistys on kohdistanut merkittäviä taloudellisia voimavaroja laajaan eettisen valmennuksen ja koulutuksen hankkeeseen. STLY:n sijoitustoimintaa hoitaa Pohjola Varainhoito Oy. Sijoitussalkun arvo on kehittynyt keskimääräisiä markkinoita paremmin toimintavuoden aikana. Salkun jakaumasta n.60% on sijoitettu osakkeisiin ja n.40% korkosijoituksiin Jäsenistö Yhdistyksen 61. toimintavuoden aikana jäseneksi liittyi 61 uutta henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi omasta pyynnöstään tai jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi 20 henkilöä ja kaksi kannattajajäsentä. Vuoden aikana kuoli 1 jäsenemme: Mantu, Veikko Yhdistys kunnioittaa hänen muistoaan. Yhdistykseen kuului vuoden 2007 lopussa yhteensä 1533 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 1523 ja kannatusjäseniä 10. Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250.

2 Sääntömääräiset kokoukset STLY:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui 35 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2006 ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2006 toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin. Kevätkokouksen yhteydessä pidetyn seminaarin iltajuhlassa jaettiin Vuoden työterveyshuoltoteko palkinto Tuija Sirkalle ansioistaan Työterveyslääkäri-lehden päätoimittajana. Leena Ala- Mursulalle annettiin stipendi arvostuksen osoituksena väitöskirjatyöstä. STLY:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsingissä osallistui 131 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2008 valittiin Teppo Toponen. Hallituksen uusiksi jäseniksi toimintakausille valittiin Ritva Helimäki-Aro (Uudenmaan paikallisyhdistys), Antti Ormio (Uudenmaan paikallisyhdistys), Satu Väihkönen (Lahden Työterveyslääkärit) ja vuodeksi 2008 (pj. Teppo Toposen jäljellä olevaksi kaudeksi) Katri Louhi (Lounais-Suomen työpaikkalääkärit) Hallitus Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksen jäseniä ovat vuonna 2007 olleet Teppo Toponen (puheenjohtaja), Sari Anthoni, Jarmo Heikkinen, Kari Kaukinen, Irmeli Kinnunen, Olli Kontiainen, Erkki Koskinen, Ulla Kotomäki, Marja Kyrö, Rea Lagerstedt (varapuheenjohtaja ja koulutusvastaava), Pia Larjo (taloudenhoitaja), Katri Louhi, Riitta Sauni, Jukka Sipponen ja Tuija Sirkka Toimintavuonna 2007 hallituksen kokouksia oli kuusi. Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Teppo Toponen, varapuheenjohtaja ja koulutusvastaava Rea Lagerstedt, taloudenhoitaja Pia Larjo sekä suhdetoiminta- ja viestintävastaava Erkki Koskinen. Työvaliokunta kokoontui vuonna 2007 seitsemän kertaa. Apurahavaliokunta (pj. Riitta Sauni), koulutustyöryhmä (pj. Rea Lagerstedt), eettinen valiokunta (pj. Erkki Koskinen), kansainvälisten asioiden valiokunta (pj. Ulla Kotomäki) ja viestintävaliokunta (pj. Erkki Koskinen) olivat osa hallituksen toimintavuoden työskentelyä Paikallisyhdistykset ja osastot STLY on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii alueellisesti yhteistyössä kahdeksan paikallisyhdistyksen ja -osaston kanssa. Paikallisyhdistysten puheenjohtajat vuonna 2007 olivat Jarmo Heikkinen (Itä-Suomen Työterveyslääkärit ry), Timo Virtanen (Kaakkois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Hannu Järvinen (Keski-Suomen Työterveyslääkärit eyr), Satu Väihkönen (Lahden Työterveyslääkärit ry), Jarkko Santalahti (Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit), Tarja Heinonen (Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Miisa Visakorpi (Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry) ja Antti Ormio (Uudenmaan paikallisyhdistys). Kevätkokouksen yhteydessä Keski-Suomen Työterveyslääkärit eyr järjesti mielenkiintoisen seminaarin "Työkyvyn ja kestävyyden rajoilla" sekä iltajuhlan Paikallisyhdistykset ja -osastot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja järjestäneet koulutustilaisuuksia. Puheenjohtajia on lähestytty sekä jäsen- että markkinointikirjeillä ja etenkin koulutustarjontaa koskevilla sähköpostikirjeillä.

3 3 2. Suomalaisen työterveyshuollon kehittäminen STLY on aktiivisesti jäsenistönsä ja luottamustehtävissään toimivien henkilöiden välityksellä seurannut työterveyshuollon ja työlääketieteen kehitystä. Yhdistys on pyrkinyt tuomaan esille työterveyshuollon näkökulmaa muille terveydenhuollon toimijoille, työmarkkinajärjestöille, elinkeinoelämälle ja viranomaistahoille. Erikoislääkärikoulutuksen turvaaminen ja kehittäminen on ollut yksi yhdistyksen toiminnan päätavoitteista. STLY:n edustajana Sosiaali- ja Terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa on ollut puheenjohtaja Teppo Toponen ja kehittämis- ja seurantajaostossa varapuheenjohtaja Rea Lagerstedt. Käsiteltävinä asioina ovat olleet mm. Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2015, työterveyshuollon kehittämislinjat, kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke), Terveyserojen kaventaminen (TEROKA-toimintaohjelma), Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, STM:n Veto-ohjelma, työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen, työterveyshuollon voimavarasuositus, työterveyshuollon hyvät käytännöt, maatalouden ja rakennusalan työterveyshuolto ja Rakettirekisteri, Sateenkaarihanke, Ammattitautidiagnostiikan karikoiden ja esteiden selvitys sekä Reach-kemikaaliohjelma. Neuvottelukunta käsitteli vuoden aikana seuraavia oppaita: Tervettä liikettä työpaikalla terveysliikunnan edistämisen hyvät käytännöt, Työterveyshuolto-opas, Hyvä työterveyshuoltokäytäntö maatalousyrittäjien työterveyshuollossa, Työterveyshuolto ja kuntoutus opas, Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyö tapaturmatorjunnassa, Pysytään työssä vaikeavammaisten henkilöiden työssäpysymisen tukeminen ja Työterveyshuollon eettiset periaatteet. Neuvottelukunta kokoontui 11 kertaa ja sen kehittämis- ja seurantajaos 9 kertaa. Laajennettu työterveyshuollon neuvottelukunnan työjaosto toteutti työseminaarin Tallinnassa aiheena Työterveyshuolto Työterveyshuollon kehittämislinjat - Toimeenpanosuunnitelma. Puheenjohtaja osallistui työseminaariin. Työterveyshuollon neuvottelukunnan koulutusjaostossa yhdistyksen edustajana on ollut Irmeli Kinnunen. Työterveyshuollon neuvottelukunnan ammattitautijaostossa yhdistyksen edustajana on ollut Irmeli Kinnunen. Yhdistyksen edustajana Veto-ohjelmassa on ollut Ulla Kotomäki. STLY:n edustajana Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa on ollut Pia Larjo ja varajäsenenä Marja Kyrö. Käsiteltävinä asioina ovat olleet mm. työterveyshuollon asiantuntijoiden työn korvaaminen sekä korvausjärjestelmän kehittämistarpeet. 3. Jäsenistön ammatillisen kehityksen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen 3.1. Koulutustoiminta STLY:n toiminnan perustavoitteisiin kuuluu jäsenistön ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen. Yhdistyksen toteuttama koulutus on suunnattu jäsenistölle sekä työterveyslääkärin työssä toimiville lääkäreille. Koulutusvastaava Rea Lagerstedtin tukena on toiminut koulutustyöryhmä, johon kuuluivat Tarja Heinonen ja Irmeli Kinnunen Pohjois-Suomen työterveyslääkäreistä, Riitta Sauni Tampereen seudun työterveyslääkäreistä, Pirjo Manninen Itä-Suomen työterveyslääkäreistä, Katri Louhi ja Teppo Toponen Lounais-Suomen työpaikkalääkäreistä sekä Anja Hallberg, Tiina Kaarne, Olli Kontiainen ja Antti Ormio Uudenmaan paikallisyhdistyksestä. Koulutustyöryhmä on kokoontunut toimintavuoden aikana yhden kerran. Koulutusvastaava Rea Lagerstedt on osallistunut työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän työskentelyyn.

4 4 Toimintavuonna 2007 toteutetut koulutukset ja seminaarit: - Tammiseminaari teemoina "Arvot ja etiikka" sekä "Työterveyshuollon tietojärjestelmien hallittu käyttö" - "Työlääketieteen kuoppaisen tien kurssi" Helsingissä "Työterveyshuollon liukkaan kelin kurssi lääkäreille"- koulutus Helsingissä "Lääkäreille Työterveyshuollon ajokortti"-koulutus Helsingissä. - "Riittääkö juridiikka etiikaksi työterveyshuollossa" laivaseminaari Viking Mariellalla Syyskokouksen yhteydessä pidettiin syysseminaari kaksivaiheisella sisällöllä: aamupäivän Tules- seminaari yhteistyössä Suomen MSD Oy:n kanssa ja iltapäivän seminaari otsikolla "Työterveyslääkäri asiantuntijana -toiminko oikein?". Seminaarikokonaisuuteen osallistui noin 200 yhdistyksen jäsentä. Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät järjestettiin Hallituksen edustajana päivien suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä on ollut Olli Kontiainen Yhteistyökoulutuksina on toimintavuoden 2007 aikana järjestetty: Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa "Syöpä, työ ja terveys" Oulussa, Tampereella, Kuopiossa, Helsingissä ja Turussa. Wyethin kanssa "Selkä seinää vasten: työterveyslääkäri ja selkärankareuma" Helsingissä, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Tampereella. Niinikään Wyethin kanssa yhteistyössä "Ahdistus sairautena, oireena ja osana normaalia elämää" Tampereella, Oulussa, Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Suomen Työterveyshoitajaliiton ja Adulta Oy:n kanssa yhteistyössä on järjestetty koulutuskokonaisuudet "Asiakkuuden hallinta työterveyshuollossa" kahdessa kahden koulutuspäivän jaksossa. "Talous kuntoon työterveyshuollossa" yhtenä kahden koulutuspäivän jaksona sekä "Esimiehenä työterveyshuollossa" kolmena kahden koulutuspäivän jaksona. Yhteistyössä vakuutuslääkäriyhdistyksen ja Astra Zenecan kanssa on järjestetty yhdistyksemme erikoistuville lääkäreille suunnattu valtakunnallinen kaksipäiväinen seminaari lokakuussa Tiedotustoiminta Työterveyslääkärilehti Työterveyslääkäri-lehden päätoimittajana on toiminut Tuija Sirkka. Toimittajina ovat työskennelleet Juha Kauppinen, Iris Pasternack, Kimmo Räsänen, Selina Selin, Mikael Sallinen ja Markku Seuri sekä kesään 07 asti Teppo Kärki ( Kärki jäi tuolloin pois varsinaisesta toimitustyöstä siirtyen lehden free lance toimittajaksi). Uutena toimittajana aloitti syksyllä Helena Rossi. Vuodenvaihteessa lopetti toimittajana työskentelynsä lehden pitkäaikainen toimittaja Markku Seuri. Hän on lupautunut edelleen kirjoittamaan lehteemme. Toimitusneuvostoon kuuluivat Mari Antti-Poika, Pirjo Manninen ja Olli A. Mäkinen. Lehden ulkoasusta vastasi J-P Harju Viestintä-Harju Oy:sta numeroissa 1-2 /07. Numerosta 3/07 lähtien lehden taitosta on vastannut Tuuli Holopainen Jokiranta Oy:sta. Lehden ilmoitusmyynnistä on edelleen vastannut Pekka T. Nykänen. Lehden painopaikkana on ollut Satakunnan Painotuote Oy (SPOY). Koulutussihteeri Riitta Keinänen/Duodecim on huolehtinut lehden toimistopalveluista ilmestyi 4 numeroa, joiden teemat olivat: Tiede totta vai tarua? (1/07), Liikunta ja terveys (2/07), Hyvä elämä (3/07) sekä Liikennelääketiede (4/07). Teemojen lisäksi jokaisessa lehdessä on ollut työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita sekä ajankohtaisia lääketieteellisiä juttuja. Lehden vuosikerran tilaushinta oli 40 euroa.

5 5 Lehdellä on edelleen ollut tärkeä rooli Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n taloudessa. Muut merkittävät funktiot ovat olleet toimia jäsenistön ammatillisena ja ammattieettisenä tietolähteenä ja keskustelukanavana sekä välittää tietoa ja näkemyksiä myös työterveyshuollon ulkopuolelle. Erilaisia yhteistyöaloitteita on tullut lisääntyvässä määrin ja näiden pohjalta on käynnistetty monenlaista merkittävää yhteistyötä. Työterveyslääkäri-lehti panosti kuluneena vuonna erityisesti erikoistuvien lääkäreiden asioihin. Yhdistyksen käynnistämää eettistä valmennushanketta pidettiin näkyvillä lehden numeroissa 3/07 lehdestä lähtien, etiikka-teemaa kuljetetaan mukana edelleenkin. Kansainvälisten suhteiden rakentamista jatkettiin, toimitus oli yhteydessä Edinburghin työlääketieteen tutkimuslaitokseen sekä Edinburghin lääketieteelliseen kirjastoon. Lehden visuaalista ilmettä sekä palstoitusta kehitettiin edelleen Kotisivut STLY:n kotisivuja on kehitetty edelleen. Kotisivuilta löytyvät toimintaperiaatteet, ajankohtaiset asiat, koulutukset, hallituksen kokoonpano, toimiston yhteystiedot, alueellisten alaosastojen ja alakohtaisten asiantuntijoiden yhteystiedot, työterveyslääkärilehti, työterveyslääkärit alaosaston tietoja kohdassa edunvalvonta, jäsenhakemusja apurahahakemuslomake, lomakemyynti ja lomaosakkeen tiedot ja varausohjeet sekä linkit tärkeimpiin muihin sivuihin. Osalla paikallisyhdistyksistä on omat sivut joko STLY:n sivujen sisällä tai muulla tavalla toteutettuna Etiikka Etiikkavalmennushanke käynnistettiin toimintavuoden 2007 aikana siten, että ja toteutettiin etiikkavalmentajakoulutus Kulttuurikeskus Sofiassa, Kallvikissa, Helsingissä. Valmentajakoulutukseen on osallistunut noin 40 yhdistyksen jäsentä. Hankkeen tarkoituksena on, että nämä keskusteluvalmentajat jalkauttavat eettisen keskustelun omien paikallisyhdistystensä alueelle. 4. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 4.1. Kotimainen yhteistyö Yhdistys on jatkanut yhteistyötä lääkäriseura Duodecimin kanssa hoitosuositusten laatimisessa antaen lausuntoja suositusluonnoksista. STLY on toiminut kiinteässä yhteistyössä SLL:n Suomen Työterveyslääkärit- Finlands Företagsläkare valtakunnallisen alaosaston kanssa. Yhdistyksen hallituksen edustajana alaosaston johtokunnassa on ollut Sari Anthoni Kansainvälinen yhteistyö STLY:n edustajina Euroopan erikoislääkäriliiton työterveyshuoltosektiossa (UEMS Section of Occupational Medicinessä) ovat jatkaneet Kaj Husman ja Paavo Jäppinen. Toimintavuoden 2007 aikana Paavo Jäppisen tilalle nimettiin Ritva Helimäki-Aro. Kaj Husman on raportoinut yhdistyksen hallitukselle toiminnasta.

6 6 5. Työterveyshuoltoon liittyvän tutkimuksen tukeminen ja apurahat Toimintavuonna 2007 jaettiin apurahoja Apurahan saajia olivat Ulla Kotomäki ja Marja Kyrö ja apurahan myöntöperuste oli koulutusmatka Occupational Health Care in Europe Brysselissä ja Amsterdamissa. 6. Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen 6.1. Vierumäki Lomaosake on mahdollistanut jäsenistön vapaa-ajan vieton Vierumäen hyvien toimintamahdollisuuksien ympäristössä. Se on tukenut jäsenistön hyvinvointia. Toimintavuonna Vierumäellä on pidetty Työterveyslääkärilehden toimituksen sekä paikallisyhdistysten hallitusten kokouksia. Käyttöaste vuonna 2007 oli 75%, kesäjaksolla se oli korkein 85%, kevät- ja syysjaksoilla 55%. Vuonna 2007 Vierumäen lomaosakkeen emäntänä on toiminut Pia Larjo. Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS 28.3.2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2004

TOIMINTA- KERTOMUS 2004 TOIMINTA- KERTOMUS 2004 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry Puheenjohtajan katsaus...3 Järjestötoiminta...4 Liiton hallitus ja toimisto...5 Jäsenet...8 Edunvalvonta ja koulupolitiikka...8 Koulutus

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2005 SISÄLTÖ 4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 7 STRATEGIA JA ORGANISAATIO 10 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 12

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot